fbpx
Wikipedia

Britaniya imperiyası

Britaniya imperiyasıBirləşmiş Krallıq və onun sələf dövlətləri tərəfindən idarə olunan dominion, koloniya, protektorat, mandat və digər asılı ərazilərdən təşkil olunan tarixi dövlət. Onun tarixi XVI əsrin sonu və XVIII əsrin əvvəlləri aralığında İngiltərə tərəfindən qurulan dəniz əraziləri və ticarət postları ilə başladı. Ərazisinə görə dünya tarixinin ən böyük imperiyası idi və yüz ildən artıq müddətdə dünyanın ən böyük qlobal gücü olmuşdu. 1913-cü ilə qədər Britaniya imperiyasının hakimiyyəti altında olan ərazilərdə 412 milyon insan yaşayırdı — bu o dövrdə yer üzərində yaşayan ümumi əhalinin 23.004%-i demək idi. İmperiya 1925-ci il etibarilə 35,000,000 km2 (13,500,000 kv. mil) sahəsi ilə dünya ümumi quru sahəsinin 24%-ə hökmdarlıq edirdi. Nəticədə, onun konstitusiyon, hüquqi, linqvistik və mədəni irsi geniş şəkildə yayılmışdır. Gücünün ən pik olduğu dövrdə ərazilərindən ən az biri üzərində günəşin olduğu mənasına gələn "üzərində heç vaxt günəş batmayan imperiya" olaraq adlandırılırdı.

British Empire
Britaniya imperiyası
1497–1949 (1997)
Bayrağı
Gerbi
1919-cu ildə Britaniya imperiyası
Statusuİmperiya
PaytaxtıLondon
Rəsmi dilləriİngilis
İdarəetmə formasıKonstitusiyalı monarxiya
Tarixi 
• Yaranması
1497
• Süqutu
1949 (1997)
Ərazisi
• Ümumi
37 200 000 km²
Əhalisi
• Təxmini
462 600 000
ValyutasıFunt sterlinq

XV və XVI əsrlərin Coğrafi kəşflər dövründə Portuqaliyaİspaniya yer kürəsinin Avropa tərəfindən tədqiq edilməsində qabaqcıl rol oynamış və bu proses ərzində geniş dəniz ərazilərinə sahib imperiyalara çevrilmişdilər. Bu imperiyaların əldə etdiyi böyük sərvətə paxıllıq edən İngiltərə, Fransa və Niderland AmerikaAsiya qitəsində öz ticarət şəbəkələri və koloniyalarını yaratmağa başladılar. XVII və XVIII əsrlərdə Niderland və Fransa arasındakı ardıcıl müharibələr İngiltərənin (1707-ci il Şotlandiya ilə birləşmə aktından sonra Britaniyaya çevrilmişdi) Şimali Amerikadakı müstəmləkəçilik siyasətində əsas gücə çevirmişdi. Britaniya 1757-ci ildəki Plessi döyüşündə Ost-Hind şirkətinin Moğol Benqalını işğal etməsindən sonra Hindistan yarımadasında da üstünlüyü ələ keçirdi.

ABŞ İstiqlal müharibəsi Britaniyanın 1783-cü ilə qədər Şimali Amerikadakı ən qədim və ən çox məskunlaşılan müstəmləkələrinin bir hissəsini itirməsiylə nəticələndi. Britaniyalılar diqqətlərini Asiya, AfrikaSakit okeana yönəltmişdilər. Fransanın Napoleon müharibələrində (1803–1815) məğlub olmasından sonra Britaniya XIX əsrin dəniz və imperiya gücünü ələ keçirdi və imperiya ərazilərini genişləndirdi. Nisbi sülh dövründə (1815–1914 – bu dövr daha sonralar "Britaniya Sülhü" mənasına gələn lat. Pax Britannica adlandırılmışdı) qlobal hegemona çevrildi. Britaniya keçmişdə idarə etdiyi ərazilərə yenidən nəzarəti ələ keçirmiş, o cümlədən Asiya və Latın Amerikası kimi bir çox bölgənin iqtisadiyyatına nəzarət edərək dünya ticarətində böyük üstünlüyə sahib olmuşdu. Muxtariyyəti olan ərazilərin yüksəlmiş dərəcələri ağ məskunlaşan koloniyalara hədiyyə edilmiş, bəziləri isə dominion kimi yenidən sinifləşdirilmişdi.

XX əsrin əvvəllərində artıq AlmaniyaABŞ Britaniyanın iqtisadi liderliyinə meydan oxumağa başlayırdı. Britaniya və Almaniya arasındakı hərbi və iqtisadi təzyiqlər Birinci Dünya müharibəsinin əsas səbəbləri idi. Bu müharibədə Britaniya öz imperiyasına çox güvənirdi. Münaqişə onun hərbi, maliyyə və insan resursları üzərində böyük dağıntı yaratmışdı. İmperiya ən geniş sərhədlərinə Birinci Dünya müharibəsindən dərhal sonra çatsa da, Britaniya artıq hərb və ya sənaye cəhətdən dünyanın qabaqcıl ölkəsi deyildi. İkinci Dünya müharibəsində Britaniyanın ŞərqCənub-Şərqi Asiyadakı koloniyaları Yaponiya tərəfindən işğal edildi. Müharibə Britaniya və onun müttəfiqlərinin ümumi qələbəsi ilə nəticələnsə də, Britaniyanın prestijinə dəyən zərər onun çöküşünü sürətləndirən faktorlardan biri oldu. İmperiyanın ən dəyərli və ən çox insanın yaşadığı mülkü olan Hindistan geniş dekolonizasiya hərəkatı nəticəsində müstəqillik qazanmışdı. Britaniya bu hərəkatların artmasından sonra bir çox ərazisinə müstəqillik vermişdi. Süveyş böhranı Britaniyanın qlobal gücünün zəiflədiyini təsdiqlədi, 1997-ci ildə Honkonqun Çinə verilməsi isə artıq Britaniya imperiyasının sonu mənasına gəlirdi. 14 dəniz ərazisi Britaniya suverenliyi altında qalmaqdadır. Müstəqillikdən sonra bir çox keçmiş Britaniya koloniyası müstəqil dövlətlərin azad birliyi olan Millətlər Birliyinə qoşuldu. Bunlardan 16-ı, Birləşmiş Krallıq da daxil olmaqla ümumi monarx (hal-hazırda da II Elizabet) tərəfindən idarə olunur.

Mənşəyi (1497–1583)

 
Con Kabotun Yeni dünyaya ikinci səyahətində istifadə etdiyi gəmisi Matthew-un yenidən hazırlanmış versiyası

Britaniya imperiyasının kökləri İngiltərəŞotlandiya iki ayrı krallıq olduğu dövrə uzanır. 1496-cı ildə VII Henri İspaniyaPortuqaliyanın dəniz ərazilərinin tədqiqatındakı uğurlarından sonra Con Kabota Şimali Atlantika vasitəsi ilə Asiyaya su marşrutunu kəşf etməli olan səyahətə başçılıq etməyi tapşırdı. Kabot Avropanın Amerikanı kəşf etməsindən 5 il sonra, 1497-ci ildə səyahət etdi, ancaq Nyufaundlendin sahilinə lövbər saldı və səhvən Kolumb kimi Asiyaya çatdığına inandı. Onun koloniya qurmaq cəhdi yox idi. Kabot növbəti il Amerika qitəsinə yenidən səyahət etsə də, o və onun gəmilərinin aqibəti heç vaxt bilinmədi. 

XVI əsrin son onilliklərində, I Elizabetin hakimiyyət illərinə qədər Amerikada ingilis koloniyası qurmaq üçün başqa cəhd edilmədi. Eyni vaxtda, 1533-cü il Müraciətlərin Məhdudlaşdırılmasına Dair Qanun "İngilərə krallıq ərazisinin imperiya olduğunu" elan etdi. Protestant reformasiyası İngiltərə və katolik İspaniyanı iki rəqib imperiyaya çevirmişdi. 1562-ci ildə Britaniya taxtı dəniz quldurları Con Hokins və Frensis Dreyki Qərbi Afrika sahilllərindəki, İspaniya və Portuqaliyaya aid qul gəmilərinə hücum etməyə təşviq etdi. Məqsəd Atlantika qul ticarətini bölmək idi. Bu səylər nəticəsiz qaldı və daha sonra, ingilis-ispan müharibəsi intensivləşdikcə, Elizabet Amerikadakı İspan limanları və Yeni dünyanın sərvətləri ilə qayıdan gəmilərinə hücum etmək üçün yürüşlərə öz xeyir-duasını verdi. Eyni vaxtda, Riçard Hakluyt və Con Di (Di "Britaniya imperiyası" terminini ilk istifadə edən şəxs idi) kimi yazarlar İngiltərənin öz imperiyasını yaratdığını yazırdılar. Bu vaxt qədər İspaniya Amerika qitəsində üstün gücə çevrilmiş, Sakit okeanı tədqiq etməyə başlamışdı. Portuqaliya Afrika və Braziliya sahillərindən Çinə qədər ticarət postları və qalaları qurmuşdu. Fransa Müqəddəs Lavrentiya çayı ərazisində ilk məskunlaşma ərazilərini yaratmışdı (Bu ərazilər daha sonra Yeni Fransaya çevrilmişdi).

İngiltərə Portuqaliya, İspaniya və Fransanın arxasınca dəniz ərazilərində koloniyalar qurmaq istəsə də, o ilk dəniz koloniyasını XVI əsrdə İrlandiyada qura bilmişdi. Bura İngiltərədən gətirilən protestantlar 1169-cu ildə İrlandiyanın Norman işğalına qədərki dövrün presedentlərindən faydalanırdılar. İrlandiyada koloniya qurmağa kömək edən bir neçə insan, xüsusilə də Qərb Ölkəsi Adamları daha sonra Şimali Amerikanın erkən koloniyalaşdırılmasında aktiv rol oynamışdı.

İngiltərənin dəniz mülkləri (1583–1707)

I Elizabet Hamfri Gilbertin dəniz ərazilərinin tədqiqatı və kəşflər üçün səyahətə çıxmağına razılıq verdi. Həmin il Gilbert dəniz quldurluğu və Şimali Amerikada koloniya qurmaq üçün Karib hövzəsinə doğru ekspedisiyaya başlasa da, bu missiya Atlantik okeanı keçmədən dayandırıldı. O, 1583-cü ildə ikinci dəfə cəhd etdi. Bu dəfə o, rəsmi şəkildə Nyufaundlend adasına qarşı iddia qaldırdı, ancaq burada heç bir yeni məskunlaşan qalmamışdı. Gilbert İngiltərəyə geri qayıdarkən, səyahət zamanı öldü. Onun yerinə Gilbertin qardaşı Volter Reli keçdi. Reliyə 1584-ci ildə Elizabet tərəfindən maliyyə dəstəyi verilmişdi. Sonrakı il Reli bugünki Şimali Karolina sahillərində Roanoke Koloniyasını yaratsa da, tədarük çatışmazlığı koloniyanın uğursuz olmasına səbəb oldu.

1603-cü ildə Şotlandlar kralı VI Ceyms İngiltərə taxtına çıxdı (I Ceyms kimi) və 1604-cü ildə İspaniya ilə münaqişəni dayandıran London müqaviləsiüçün danışıqlar apardı. Artıq əsas rəqibi ilə sülh bağlayan İngiltərənin diqqəti digər dövlətlərin kolonial infrastrukturuna yiyələnmək yerinə, öz dəniz ərazilərini qurmaq məsələsinə yönəldi. Britaniya imperiyası XVII əsrin əvvəllərində Şimali Amerika və daha kiçik Karib adalarında ingilis yaşayış yerləri və ən məşhuru Ost-Hind şirkəti olan, səhmdar cəmiyyətləri qurmaqla formalaşmağa başladı. Belə şirkətlər koloniyaların və dəniz ərazilərindəki ticarətin administrasiyasını aparmaq üçün təsis edilmişdi. XVIII əsrin sonuna doğru ABŞ İstiqlal müharibəsindən sonra on üç koloniyanın itirildiyi dövrə qədərki period bəzi tarixçilər tərəfindən "Birinci Britaniya imperiyası" olaraq adlandırılır.

Afrika, Amerika və qul ticarəti

  Əsas məqalələr: Amerikanın Britaniya tərəfindən müstəmləkələşdirilməsi, Britaniya Amerikası, On üç koloniya, və Atlantik qul ticarəti

Karib hövzəsi ilk başda İngiltərənin ən vacib və ən mənfəətli koloniyası olsa da, bundan əvvəlki bir neçə cəhd uğursuzluqla nəticələnmişdi. Qayanada 1604-cü ildə qurulan koloniya cəmi iki il yaşadı və qızıl depozitləri tapmaq baxımından uğursuz oldu. Sent-Lüsiya (1605) və Qrenadanin (1609) eyni aqibətlə üzləşməsinə baxmayaraq, Sent-Kits (1624), Barbados (1627) və Nevisdə (1628) yaşayış yerlərinin salınmasına müvəffəq olunmuşdu. Koloniyalar tez bir zamanda şəkər plantasiya sistemini qəbul etdilər. Qul əməyindən asılı olan bu sistem Braziliyadakı portuqallar və qul satıb, şəkər alan holland gəmiləri tərəfindən müvəffəqiyyətlə istifadə edilirdi. Bu ticarətin gedərək artan mənfəətinin ingilislərin əlində qalmasını təmin etmək üçün parlament 1651-ci ildə qərar qəbul etdi. Qərara görə, ingilis koloniyalarındakı ticarəti təmin etmə hüququ sadəcə ingilis gəmilərinə verilirdi. Bu, Vahid Hollandiya Vilayətləri ilə gərginliyə səbəb oldu və holland-ingilis müharibələrini başlatdı. Münaqişənin nəticəsi Amerika qitəsində İngiltərənin Amerika qitəsində mövqeyinin güclənməsi ilə nəticələndi. İngiltərə 1655-ci ildə ispanların Yamayka adasını özünə birləşdirdi. 1666-cı ildə Baham adaları da ingilis koloniyasına çevrildi.

İngiltərənin Amerikadakı ilk daimi yaşayış yeri 1607-ci ildə qurulan Ceymstaun idi. Kapitan Con Smit tərəfindən qurulan bu yerin idarəçiliyi Virciniya şirkətində idi. Bermuda adaları 1609-cu ildə Virciniya şirkətinin gəmilərinin qəzası nəticəsində ingilis mülkünə çevrildi və 1615-ci ildə yeni yaradılmış Somerz Adaları şirkətinin idarəçiliyinə verildi. Virciniya koloniyası qurulduğu üçün Virciniya şirkətinin rəsmi sənədləri 1624-cü ildə ləğv edildi və koloniyaya birbaşa nəzarət Taxta həvalə edildi. Nyufaundlenddə daimi yaşayış yeri yaratmaq məqsədi ilə 1610-cü ildə London və Bristol şirkəti yaradıldı, ancaq uğursuz oldu. 1620-ci ildə Puritan dini seperatçılarına (sonralar Pilqrimlər olaraq tanınacaq) sığınacaq üçün Pilmoutun əsası qoyuldu. Dini təqiblərdən qaçmaq bir çox ambisiyalı ingilis müstəmləkəçini çətin transatlantik səyahətinə çıxmağa motivasiya edəcəkdi: Merilenddə (1634) Roma Katolikləri, Rod-Aylenddə (1636) bütün dini baxışlar, Konnektikutda (1639) konqreqasionalistlər üçün sığınacaq yaratmaq məqsədi ilə koloniya quruldu. Karolina əyalətinin əsası 1663-cü ildə qoyuldu. 1664-cü ildə Fort Amsterdamın təslim olmasıyla İngiltərə Yeni Niderlandın holland koloniyası üzərində nəzarəti ələ keçirdi və buranın adını Nyu-York olaraq dəyişdirdi. Bu, ikinci ingilis-holland müharibəsindən sonra Surinamın hollandlara güzəştə gedilməsi qarşılığında rəsmiləşdirildi. Pensilvaniya koloniyası 1681-ci ildə Vilyam Penn tərəfindən yaradıldı. Amerikadakı koloniyalar Karib hövzəsindəki koloniyalarla müqayisədə maliyyə cəhətdən daha az səmərəli olsa da, Amerikanın güclü aqrar potensialı olan geniş əraziləri buranın mülayim iqliminə üstünlük verən çox sayda ingilis emiqrantı cəlb etdi. 

 
XVII əsr Virciniyasında işləyən afrikalı kölələr, şəklin müəllifi bilinmir, 1670

II Karl krallıq nizamnaməsi ilə Hudzon körfəzi şirkətini (ing. Hudson's Bay Company; (HBC)) qurdu və Rupert Torpağı adlanan ərazidəki xəz ticarəti inhisarçılığını şirkətə verdi. Bu ərazi sonralar Kanada dominionunun böyük hissəsini təşkil etmişdi. HBC tərəfindən qurulan ticarət postları və qalalar tez-tez fransızların hücumuna məruz qalırdı. Fransızlar Yeni Fransa yaxınlığında öz xəz ticarət koloniyasını yaratmışdılar.

İki il sonra kral Çarlz tərəfindən Krallıq Afrika şirkətinə Karibdəki Britaniya koloniyalarına kölə tədarükü üzrə inhisarçılıq imtiyazı verildi. Köləlik əvvəldən İmperiyanın Vest-Hinddəki əsasını təşkil edirdi. 1807-ci ildə kölə ticarəti ləğv olunana qədər Britaniya 3.5 milyon afrikalı kölənin Amerikaya daşınmasında məsuliyyət daşıyırdı. Bu kölələrin üçdə biri Atlantik okeanı vasitəsilə köçürülmüşdü. Bu ticarəti asanlaşdırmaq üçün Qərbi Afrika sahillərində Ceyms adası, Akkra və Bans adası kimi qalalar qurulmuşdu. Britaniya Karibində 1650-ci ildə Afrika mənşəli əhalinin nisbəti 25% idisə, bu rəqəm 1780-cı ildə 80%-ə yüksəlmişdi. Eyni vaxt aralığında on üç koloniyada bu nisbət 10%-dən 40%-ə dəyişmişdi (əksəriyyəti cənubdakı koloniyalarda idi). Qul tacirləri üçün bu ticarət həddən artıq mənfəətli idi və Bristol, QlazqoLiverpul kimi qərbi Britaniya şəhərlərinin əsas iqtisadi sütununa çevrilmişdi. Bu şəhərlər Afrika və Amerika ilə birlikdə ticarət üçbucağını formalaşdırırdılar. Qul gəmilərindəki köçürülmüş, sərt və gigiyenik olmayan vəziyyət və zəif qidalanma Orta keçid dövründə ölüm nisbətinin yeddidə bir olmasına səbəb oldu.

Digər Avropa İmperiyaları ilə rəqabət

 
1639-cu ildə Mədrəsdə Müqəddəs Georgi qalasının əsası qoyulmuşdur.

İngiltərə və Niderland XVI əsrin sonunda səyahətlərini maliyyələşdirmək üçün səhmdar cəmiyyətləri formalaşdıraraq, Portuqaliyanın ticarət monopoliyasına meydan oxudular. Belə səyahətləri həyata keçirmək üçün 1600-cü ildə ingilis, daha sonra britaniyalı Ost-Hind şirkəti, 1602-ci ildə Niderland Ost-Hind Şirkəti yaradıldı. Bu şirkətlərin əsas məqsədi mənfəətli ədviyyat ticarətini ələ keçirmək idi. Bu ticarətə əsas fokuslanan iki regionda — Ost-Hind arxipelaqı və ticarət şəbəkəsinin önəmli limanı Hindistanda ingilis və hollandlar həm Portuqaliya ilə, həm də bir-biriləri ilə ticarət üstünlüyü uğrunda rəqabətdə idilər. İngiltərə Niderlandın müstəmləkə gücünü qırsa da, Niderlandın daha inkişaf etmiş maliyyə sistemi və XVII əsrdəki 3 holland-ingilis müharibəsi onun Asiyadakı mövqeyini daha da gücləndirmişdi. İki ölkə arasındakı gərginlik 1688-ci ilin Şanlı inqilabından sonra İngiltərə taxtına çıxan III Vilyam tərəfindən dayandırıldı. Razılığa görə, ədviyyat ticarəti Niderlandın, Hindistan tekstil sənayesi İngiltərənin imtiyazına verilirdi. Tezliklə, tekstil sənayesi gəlir baxımından ədviyyat ticarətini üstələmişdi.

İngiltərə və Niderland arasında bağlanan 1688-ci il sülhü bu iki ölkənin Doqquz illik müharibəyə müttəfiq kimi girməsinə səbəb olsa da, Avropa və dəniz ərazilərində Fransa, İspaniya və holland-ingilis ittifaqı arasında baş verən münaqişə nəticəsində ingilislər hollandlardan daha böyük müstəmləkə gücünü mənimsəmişdilər. Onlar Avropadakı quru döyüşlərində öz hərbi büdcələrinin böyük hissəsindən istifadə etməli olmuşdular.

İspaniyada II Karlosun 1700-cü ildə ölümündən sonra hakimiyyətə gələn, Fransa kralının nəvəsi V Filipin İspaniya müstəmləkə imperiyasını miras alması Fransa və İspaniyanın öz koloniyaları ilə birləşmə perspektivlərini artırdı. Bu, Avropanın digər gücləri və İngiltərə üçün qəbul edilməz vəziyyət idi. 1701-ci ildə İngiltərə, Portuqaliya və Niderland 13 il çəkən İspaniya mirası uğrunda müharibədə İspaniya və Fransaya qarşı Müqəddəs Roma İmperiyasının tərəfində döyüşdü.

Şotlandiyanın dəniz ərazilərini genişləndirmə cəhdi

  Əsas məqalə: Amerikanın şotlandlar tərəfindən müstəmləkələşdirilməsi

Şotlandiya parlamenti 1695-ci ildə Panama bərzəxində 3 il sonra yaşayış yeri quran Şotlandiya şirkəti üçün qrant ayırdı. Yeni Qrandadakı ispan müstəmləkəçi qonşuları tərəfindən hücum edilən və malyariya xəstəliyi yayılan bu koloniya 2 il sonra tərk edildi. Daren layihəsi Şotlandiya üçün maliyyə fəlakəti idi: Şotland kapitalının dörddə biri itirilmişdi. Bu hadisə şotlandların öz dəniz imperiyasını qurma ümidlərini puç etdi. Hətta, bu koloniya fəlakətinin siyasi nəticələri də var idi. Şotlandiya sadəcə taxtları birləşdirmək əvəzinə, iki ölkənin birləşdirən aktı qəbul etməyə məcbur olmuşdu.

"Birinci" Britaniya imperiyası (1707–1783)

18-ci əsr yenicə birləşmiş Böyük Britaniyasının dünyanın müstəmləkə gücündə üstünlüyü ələ keçirməsinə və Fransanın imperial mərhələdə onun əsas rəqibinə çevrilməsinə şahidlik etdi.

Böyük Britaniya, Portuqaliya, Niderland və Müqəddəs Roma Imperiyası 1714-cü ildə bitən İspaniya mirası uğrunda müharibəyə davam etdi və müharibənin sonunda Ultrext müqaviləsi imzalandı. V Filipp özü və varisləri Fransa taxtından əl çəkdi və İspaniya Avropadakı imperiyasını itirdi. Britaniya imperiyası ərazi baxımından genişlədi: Britaniya Fransadan Nyufaundlend və Akadiyanı, İspaniyadan Cəbəli-TariqMinorkanı aldı. Cəbəli-Tariq mühüm dəniz qüvvələri bazası oldu və Britaniyaya Aralıq dənizinə Atlantik okeanından giriş və çıxışlara nəzarət etməyə imkan verdi. İspaniya, həmçinin əhəmiyyətli asyento (İspaniya Amerikasında afrikalı qulları satmaq icazəsi) hüququnu da Britaniyaya itirdi. 1727–1729-cu il ingilis-ispan müharibəsindən sonra İspaniya kralı Yeni İspaniya limanlarındakı bütün Britaniya gəmilərini müsadirə etdi. 1731-ci ildə ispan patrul qayığı Britaniya gəmisi Rebekkanın göyərtəsinə daxil oldu və kapitan Xuliyo Leon Fandino kapitan Robert Cenkinsi qaçaqmalçılıqla ittiham edərək sol qulağını kəsdi. 1737-ci ilin avqustunda daha iki Britaniya gəmisi Havanadakı İspaniya sahil mühafizəsi tərəfindən saxlanıldı: gəmi heyətləri həbs edildi və əsir kimi saxlanıldı. İngilislərlə ispanlar arasındakı 1739-cu il Cenkinsin qulağı müharibəsi ilə birlikdə, ispan dəniz quldurları ticarət üçbucağı marşrutu boyunca Britaniya ticatərət gəmilərinə hücum etdilər. İspaniya kralı Britaniya gəmilərinə hücumları dayandırmağı razı olduqdan sonra, 1746-cı ildə ispan və britaniyalılar sülh danışıqlarına başladılar. Ancaq Madrid müqaviləsində Britaniya Cənubi və Mərkəzi Amerikadakı qul ticarət hüquqlarını itirdi.

 
Robert Klayvın Plessi döyüşündəki qələbəsi Ost-Hind şirkətini sadəcə hərbi yox, həm də ticarət gücü kimi formalaşdırdı.

Ost-Hinddə Britaniya və Hollandiya tacirləri arasında ədviyyat və tekstil rəqabəti davam edirdi. 1720-ci ilə qədər tekstilin satış baxımından geniş ticarət imkanı yaratması britaniyalı şirkətlərin bazarda hollandlara zərbə vurmasına səbəb oldu.

18-ci əsrin ortalarında Böyük Moğol İmperiyasının çöküşündən sonra Hindistan yarımqitəsində yaranan boşluğu doldurmaq uğrunda İngilis Ost-Hind şirkəti və onun fransız rəqibi arasında bir neçə hərbi münaqişə baş verdi. 1757-ci ildəki Plessi döyüşündə britaniyalılar Benqaliyanın Nəvvabını və onun fransız müttəfiqlərini məğlub etdi və Hindistanın əsas hərbi və siyasi gücü sayılan Benqaliyanın nəzarəti İngilis Ost-Hind şirkətinə keçdi. Fransa öz anklavlarına nəzarət etsə də, hərbi məhdudiyyətlər və Britaniyanın asılı dövlətlərini dəstəkləmə məcburiyyəti Fransanın Hindistanı idarə etmək ümidlərini yox etdi. Növbəti onilliklərdə Britaniya Ost-Hind şirkəti zamanla idarəsi altında olan əraziləri artırdı. Bu ya birbaşa idarəylə, ya da Prezidentlik ordularının güc təhdidi altında olan yerli hakimlər vasitəsi ilə təmin olunurdu. Prezidentlik ordularının əksəriyyəti Britaniya zabitləri tərəfindən öyrədilən hindu sipahilərdən təşkil olunmuşdu. Britaniyalı və fransızlar arasındakı Hindistan mübarizəsi Fransa, Britaniya və digər Avropa dövlətlərinin daxil olduğu Yeddiillik müharibənin (1756–1763) hərbi teatrlarından sadəcə biri idi.

1763-cü ildə imzalanan Paris müqaviləsinin Britaniyanın gələcəyi üçün vacib nəticələri var idi. Şimali Amerikada Fransanın müstəmləkəçi güc kimi gələcəyi Rupert Torpağını Britaniya ərazisi olaraq tanınması, Yeni Fransanın Britaniyaya itirilməsi (burada yaşayan fransızdilli əhali Britaniya idarəçiliyinə tərk edildi) və Luiziananın İspaniyaya verilməsindən sonra yox oldu. İspaniya Floridanı Britaniyaya itirdi. Hindistanda Fransa üzərində qazanılan qələbə ilə birlikdə, Yeddiillik müharibədən sonra Britaniya dünyanın ən güclü dəniz gücünə çevrildi.

On üç koloniyanın itirilməsi

 
Amerikadakı Britaniya koloniyaları, 1763–1776 (On üç koloniya)

1760–1770-ci illər ərzində Britaniya və on üç koloniya arasındakı münasibətlər get-gedə pisləşirdi. Bunun əsas səbəbi Britaniya parlamentinin Amerika koloniyalarına onların razılığı olmadan vergi tətbiq etmə cəhdləri idi. O dövrdə belə narazıçılıq ingilislərə söz verilən hüquqların pozulması kimi başa düşülən "Təmsilsiz vergiyə yox" şüarında öz əksini tapmışdı. Amerika inqilabı parlament avtoriterinin rədd edilməsiylə başladı və özünü idarəetməyə yönəldi. Britaniya cavab olaraq birbaşa hakimiyyətini bərpa etmək üçün qoşun göndərdi, bu da 1775-ci ildə müharibənin başlamasına səbəb oldu. Növbəti il, 1776-da Birləşmiş Ştatlar müstəqilliyini elan etdi. Fransız və ispan qüvvələrin müharibəyə daxil olması hərbi balansı amerikanların xeyrinə dəyişdi və 1781-ci ildə Yorktaundakı həlledici məğlubiyyətdən sonra Britaniya sülh danışıqlarına başladı. Amerikanın müstəqilliyi 1783-cü il Paris sülhündə bəyan edildi.

O dövrdə ən çox məskunlaşılmış Britaniya koloniyasının böyük bir hissəsinin itirilməsi bəzi tarixçilər tərəfindən "birinci" və "ikinci" imperiya arasındakı keçid dövrünün izahı kimi görülür. Bu keçid dövründə Britaniyanın diqqəti Amerikadan Asiyaya, Sakit okeana və sonralar Afrikaya yönəlmişdi. Adam Smitin 1776-cı ildə nəşr olunan Xalqların sərvəti kitabında koloniyaların lazımsız olduğu və azad ticarətin köhnə merkantilist siyasəti əvəzləməli olduğu deyilir. Merkantilist siyasət kolonial genişləmənin birinci mərhələsinin xarakteristikasına uyğun idi, bu siyasətin təməlləri ispan və portuqal proteksionizmi ilə atılmışdı. 1783-cü ildən sonra yeni müstəqil olmuş ABŞ və Briraniya arasında artan ticarət Smitin "iqtisadi uğur üçün siyasi nəzarətin vacib olmadığı" fikrini doğrulayırdı.

Cənuba doğru olan müharibə Britaniyanın Kanadadakı siyasətinə təsir etdi. Müstəqillikdən sonra məğlub edilmiş 40000–100000 aralığında loyalist yeni qurulan ABŞ-dan bura köçmüşdü. Sent-Con və Sent-Krua çay vadilərinə (o vaxt Yeni Şotlandiya bir hissəsi idi) köçən 14000 loyalist Halifaksdakı əyalət idarəçiliyindən çox uzaq düşdüyünü hiss etdi, London da 1784-cü ildə Nyu-Bransuiki fərqli koloniya kimi ayırdı. Fransız və britaniyalı icmalar arasındakı gərginliyi azaltmaq və Britaniyadakına oxşar hökumət sisteminin tətbiq edilməsi üçün 1791-ci il konstitusiya aktı qəbul edildi. Akta görə, Yuxarı Kanada (əsasən ingilisdillilərin yaşadığı) və Aşağı Kanada (əsasən fransızdillilərin yaşadığı) əyalətləri yaradıldı. Buradakı məqsəd imperiya avtoritetini gücləndirmək və Amerika inqilabına səbəb olmuş xalq idarəsinə əsaslanan hökumət sisteminə icazə verməmək idi.

Britaniya və ABŞ arasındakı gərginlik Napoleon müharibələri dövründə artmağa başladı, çünki Britaniya Fransa ilə Amerika ticarətini dayandırmağa çalışmış və kişiləri Kral Dəniz Hərbi Donanmasına cəlb etmək üçün amerikan gəmilərinə lövbər saldırmışdı. ABŞ 1812-ci il müharibəsinə başladı və Kanada ərazisini işğal etdi. Britaniya cavab olaraq ABŞ-ı işğal etsə də, 1814-cü il Gent müqaviləsinə əsasən, müharibədən əvvəlki sərhədlər bərpa edildi və Kanadanın gələcəyinin ABŞ-ınkından ayrı olacağına qərar verildi.

"İkinci" Britaniya imperiyasının yüksəlişi (1783–1815)

Sakit okeanın tədqiqatı

 
Ceyms Kukun missiyası iddia edilən cənub qitəsi Terra Australisi tapmaq idi.

1718-ci ildən bəri Amerikaya köçürülmə Britaniyada müxtəlif qanun pozuntuları üçün nəzərdə tutulan cəza idi: hər il, təxminən, min nəfər məhkum köçürülürdü. 1783-cü ildə on üç koloniyanı itirdikdən sonra alternativ yer tapmağa məcbur olan Britaniya hökuməti Avstraliyaya yönəldi. Avstraliya sahilləri avropalılar-hollandlar tərəfindən 1606-cı ildə kəşf edilsə də, buranı müstəmləkəyə çevirmə cəhdi olmamışdı. 1770-ci ildə Ceyms Kuk elmi sayəhətdə olarkən Avstraliyanın şərq sahillərini tədqiq etdi və qitənin Britaniyaya aid olduğunu iddia edərək, buranın adını Yeni Cənubi Uels qoydu. Kukun səyahət zamanı botaniki olan Cozef Benks Botanika körfəzində cəzaçəkmə müəssisəsinin qurulmasının mümkün olduğunu hökumətə təqdim etdi, məhkumlardan ibarət ilk gəmi 1787-ci ildə səyahətə başladı və növbəti il mənzilinə çatdı. Ənənədən fərqli olaraq, Avstraliyaya ərazi iddiası bəyannamə vasitəsi ilə edildi. Yerli avstraliyalıların müqavilələr tələb etməyəcək qədər sivilizasiyadan uzaq olduqları düşünüldü və müstəmləkələşdirmə xəstəlik və zorakılığı özü ilə birlikdə gətirdi. Bura qəsdən torpaq və mədəniyyətdən məhrum edilmə də əlavə edildikdə, yerli xalq üçün həyat dözülməz hala gəlirdi. Britaniya 1840-cı ilə qədər Yeni Cənub Uelsə, 1853-cü ilə qədər Tasmaniyaya və 1868-ci ilə qədər Qərbi Avstraliyaya məhkumları göndərməyə davam etdi. Avstraliya koloniyaları yun və qızıl ticarəti ixracatı baxımından mənfəətli idi, əsasən, Viktoriyadakı qızıl hərisliyi səbəbindən paytaxt Melburn o dövrdə dünyanın ən varlı şəhəri və Londondan sonra Britaniya imperiyasının ikinci ən böyük şəhəri idi.

Kuk səyahəti ərzində holland səyyah Abel Tasmanın 1642-ci il səyahətinə görə artıq avropalılara məlum olan Yeni Zelandiyaya da sayəhət etmiş və Şimal (1769) və Cənub adasını (1770) Britaniya taxtının ərazisi kimi iddia etmişdi. İlk başda yerli Maori xalqı ilə Avropalılar arasındakı münasibət sadəcə mal ticarətindən ibarət idi. Avropalı yaşayış yerləri 19-cu əsrin ilk onilliklərində başda Şimal olmaqla, çox sayda ticarət mərkəzinin qurulmasıyla artmışdı. 1839-cu ildə Yeni Zelandiya şirkəti Yeni Zelandiyada çox sayda torpaq sahəsinin alınacağını və koloniyalar qurulacağını elan etdi. 6 fevral 1840-cı ildə kapitan Vilyam Hobson və təxminən 40 Maori qəbilə başçısı Vaytanq müqaviləsini imzaladı. Bu müqavilə Yeni Zelandiyanın quruluş sənədi olaraq qəbul edilsə də, müqavilə mətnlərinin ingilis və maori dilindəki tərcümələrinin fərqli olması məsələ ilə bağlı müzakirələri bu gün də davam etdirir.

Napoleon Fransası ilə müharibə

 
Vaterlo döyüşü Napoleonun məğlubiyyəti ilə nəticələndi və Pax Britannica dövrü başladı.

Britaniyaya Napoleon rəhbərliyindəki Fransa tərəfindən meydan oxunuldu. Bu dəfəki münaqişə keçmiş müharibələrdən fərqli olaraq iki xalq arasındakı ideologiya yarışını da təmsil edirdi. Dünya səhnəsindəki mövqeyi risk altında olan sadəcə Britaniya deyildi: Napoleon qitə Avropasında əzib keçdiyi çox dövlət kimi indi də Britaniyanın özünü təhdid edirdi.

Bu səbəbdən Napoleon müharibələri Britaniyanın qələbə qazanmaq üçün böyük miqdar kapital və qaynaq sərf etdiyi müharibələrdən biri idi. Fransa limanları Krallıq donanması tərəfindən mühasirəyə alındı və 1805-ci ildə Trafalqarda fransız-ispan gəmiləri ağır məğlubiyyətə uğradı. Niderladınkılar da daxil olmaqla, dəniz koloniyalarına hücum edildi və bu ərazilərə işğal olundu. Bunlar 1810-cu ildə Napoleon tərəfindən birləşdirilmişdi. Fransa, nəhayət, 1815-ci ildə Avropa orduları koalisiyası tərəfindən məğlub edildi. Britaniya yenə sülh müqavilələrindən öz maraqlarına uyğun istifadə edə bilmişdi: Fransa İon adaları, Malta (müvafiq olaraq 1797 və 1798-ci illərdə işğal edilmişdi), Mavriki, Sent-Lüsiya, Seyşel adaları və Tobaqonu, İspaniya Trinidadı, Niderland Quyana və Keyp koloniyasını itirdi. Britaniya Qvadelupa, Martinika, Fransa QvianasıReyunyonu Fransaya, YavaSurinamı Hollandiyaya qaytardı, Seylon (1795–1815) və Heliqolandda nəzarəti ələ keçirdi.

Quldarlığın ləğvi

  Əsas məqalə: Birləşmiş Krallıqda abolisionizm

Sənaye inqilabının inkişafı ilə qul əməyinə əsaslanan istehsal Britaniya iqtisadiyyatı üçün daha az önəmli oldu. Bundan əlavə, basdırılan, mütəmadi kölə üsyanları da artıq xərc idi. Parlament Britaniya abolisionist cərəyanından gələn dəstəklə 1807-ci ildə imperiyada qul ticarətini ləğv edən Qul Ticarət Aktını qəbul etdi. 1808-ci ildə Syerra-Leone koloniyasında da rəsmi şəkildə qulların azad edilməsi tətbiq edildi. 1832-ci ildəki parlament islahatı Qərbi Hindistan Komitəsindəki təsirin azaldığını gördü. Quldarlığın Ləğvi haqqında Qanun növbəti il qəbul edildi və 1 avqust 1834-cü ildə Britaniya imperiyasında köləliyin ləğvi ilə birlikdə İmperiya və Birləşmiş Krallığın hüquq sistemləri eyn xəttə gəldi (Köləliyin 1844-cü ildə ləğv edildiyi Ost-Hind şirkəti və Seylonun administrasiyasında olan ərazilər istisna olaraq qalmışdı). Qanuna görə, kölələr 4–6 illik "şagirdlik"dən sonra tam azad olma hüququ qazanırdılar. "Şagirdlik" sisteminə də abolisionistlər qarşı çıxdı və 1838-ci ildə bu sistem ləğv edildi. Britaniya hökuməti qul sahiblərinə kompensasiya ödədi.

Britaniyanın imperial əsri (1815–1914)

Həmçinin bax: Britaniya diplomatiya tarixinin xronologiyası § 1815–1860, Sənaye inqilabı, və Viktoriya dövrü

1815 və 1914-cü illər arasındakı dövr bəzi tarixçilər tərəfindən Britaniyanın "imperial əsri" olaraq adlandırılır. Bu dövrdə təqribən 26 milyon km2 ərazi və təxminən 400 milyon insan Britaniya imperiyasının sərhədləri daxilində idi. Napoleon üzərində qazanılan qələbə Britaniyanı Mərkəzi Asiyadakı Rusiya xaricində, rəqibsiz qoydu. Dənizlərdə rəqibsiz qalan Britaniya qlobal polis rolu oynadı (bu dövr sonralar Pax Britannica adlandırılmışdı) və "möhtəşəm təcrid" xarici siyasət xəttini qəbul etdi. Öz keçmiş müstəmləkələri üzərindəki nəzarəti bərpa edən Britaniyanın dünya ticarətindəki üstün mövqeyi onun Çin, Argentina, Siam kimi ölkələrin iqtisadiyyatını effektiv şəkildə idarə etdiyi mənasına gəlirdi. Bu üstün mövqe bəzi tarixçilər tərəfindən "Qeyri-rəsmi İmperiya" kimi təsvir edilib.

 
Benjamin Dizraelinin (1804–1881) 1876-cı ildəki siyasi karikaturası. Təsvirdə Dizraelinin I Viktoriyanı Hindistan imperatiçesi edir. Altyazıda bu cümlə oxunur: "Köhnələr üçün yeni taclar!"

Britaniya imperiyasının gücü XIX əsrin ikinci yarısında yeni ixtira edilmiş buxar maşınıteleqrafın kəşfi ilə daha artdı, bu texnoloji yeniliklər imperiyanı qorumaq və idarə etmək imkanı yaradırdı. Britaniya imperiyası 1902-ci ilə qədər Bütöv Qırmızı Xətt adlanan teleqraf şəbəkəsi ilə birləşdirilmişdi.

Ost-Hind şirkətinin hakimiyyəti və Britaniya Hindistanı

Ost-Hind şirkəti Britaniya imperiyasının Asiyada genişlənməyində aparıcı rol oynayırdı. Şirkətin ordusu Krallıq donanması ilə Yeddiillik müharibə dövründə birləşmiş və iki qoşun Hindistandan kənar ərazilərdə də əməkdaşlıq etdi: Misirdən fransızların çıxarılması (1799), Yava adasının hollandlardan alınması (1811), Pinanq adasının ələ keçirilməsi (1786), Sinqapur (1819), Malakka (1824) və Birmanın məğlub edilməsi (1826).

1730-cu illərdən bəri şirkət Hindistandakı bazasında Çinlə mənfəəti gedərək artan tiryək ticarəti ilə məşğul olmuşdu. 1729-cu ildə Tzin sülaləsi tərəfindən qadağan edildikdən sonra qeyri-qanuni sayılan bu ticarət Britaniyanın Çindən idxal etdiyi çaya görə ölkədən Çinə ödənilən gümüş axını səbəbindən yaranan, ticarətdəki balanssızlığı Britaniyanın xeyrinə dəyişdirirdi. 1839-cu ildə Kantonda 20000 qutu tiryəkin Çin tərəfindən müsadirə edilməsi Britaniyanın birinci tiryək müharibəsində Çinə hücum etməsinə səbəb oldu və nəticədə, o dövrdə kiçik yaşayış yeri olan Honkonq və Şanxay da daxil olmaqla, digər Müqavilə limanları Britaniyanın hakimiyyətinə keçdi.

XVIII əsrin sonu və XIX əsrin əvvəllərində Britaniya taxtı şirkətin işlərində daha böyük söz sahibi olmağa başladı. 1773-cü il Tənzimləmə Qanunu, 1784-cü il Pittin Hindistan Qanunu və 1813-cü il Çarter Qanunu daxil olmaqla, bir sıra parlament qanunları qəbul edildi; burada məqsəd şirkət məsələlərini tənzimləmək və şirkətin əldə etdiyi ərazilər üzərində Britaniya taxtının suverenliyini təmin etmək idi. Şirkətin ləğv edilməsi 1857-ci ildə Britaniya zabitləri və nizam-intizamı ilə idarə olunan sipahilər tərəfindən qaldırılan Hindistan üsyanı ilə bağlıdır. Üsyanı basdırmaq 6 ay çəkdi və hər iki tərəf ağır itkilər verdi. Britaniya hökuməti növbəti il şirkəti ləğv etdi və Hindistanı 1858-ci il Hindistan Hökumət Aktı ilə idarə etməyə başladı. Akta görə, Hindistanın idarəsi üçün Hindistanı itmək üçün general-qubernatorun təyin olunduğu Britaniya Hindistanı yaradıldı və I Viktoriya Hindistan imperatiçesi oldu. Hindistan imperiyanın ən dəyərli mülkü — "Taxtdakı ləl-cəvahirat" və Britaniya gücünün ən vacib mənbəyi oldu.

XIX əsrin sonlarındakı ciddi məhsul itkiləri yarımqitədə, təxminən, 15 milyon insanın ölümünə səbəb olan geniş yayılmış qıtlıqlara gətirib çıxardı. Ost-Hind şirkəti hakimiyyəti dövründə aclıqla mübarizə aparmaq üçün hər hansı bir nizamlı siyasət yürütməkdə uğursuz olmuşdu. Daha sonralar, Britaniya hakimiyyəti altında yaradılan komissiyalar hər aclıqdan sonra bunun səbəblərini araşdırmış və yeni siyasət tətbiq etmək üçün təhqiqat aparmışdır. Belə komissiyalar 1900-cü illərin əvvəllərinə qədər fəaliyyətdə idi.

Rusiya ilə rəqabət

  Əsas məqalə: Böyük oyun
 
1854-cü ildə Balaklavadakı rus qüvvələrinə hücum edən Britaniya qoşunları

XIX əsrdə Britaniya və Rusiya İmperiyası Osmanlılar, QacarlarTzin sülaləsinin çökməsi nəticəsində yaranan iqtidar boşluğunu doldurmaq üçün yarışa girmişdilər. Mərkəzi Asiyadakı bu rəqabət "Böyük oyun" olaraq adlandırıldı. Britaniyaya gəldikdə, Rusiyanın İranTürkiyəni məğlubiyyətə uğratması onun imperial ambisiyaları və bacarıqlarını göstərmiş və Britaniyada Hindistana quru basqını qorxusu yaratdı. 1839-cu ildə Britaniya bu məqsədlə Əfqanıstanı işğal etsə də, birinci ingilis-əfqan müharibəsi Britaniya üçün fəlakət idi.

Rusiya 1853-cü ildə Türkiyə Balkanlarını işğal edəndə yaranan Aralıq dənizi və Orta Şərqdə Rusiya üstünlüyü qorxusu Britaniya və Fransanın Rusiya donanma təchizatının yerləşdiyi Krım yarımadasını işğal etməsinə səbəb oldu. Ardınca baş verən, müasir müharibə texnikalarının istifadə edildiyi Krım müharibəsi Pax Britannica dövründə Britaniya və digər bir imperialist gücün arasındakı yeganə döyüş idi. Müharibə Rusiya üçün ağır məğlubiyyətlə nəticələndi. Britaniyanın 1876-cı ilə Bəlucistanı, Rusiyanın Qırğızıstan, QazaxıstanTürkmənistanı birləşdirməsiylə Orta Asiyadakı vəziyyət 20 ildən çox həll olmamış qaldı. Bu, bir müddət yeni müharibəni qaçınılmaz etsə də, iki ölkə 1878-ci ildə regiondakı təsir dairələri ilə bağlı razılığa gəldilər və 1907-ci ildə imzalanan ingilis-rus konvesiyası ilə digər bütün məsələlərin həlli reallaşdırıldı. 1904–1905-ci illərdə Rus-yapon müharibəsindəki Port Artur döyüşündə Rusiya İmeriya Donanmasının yaponlar tərəfindən dağıdılması onun Britaniya üçün yaratdığı təhlükəni xeyli limitləmişdi.

Keypdən Qahirəyə

 
The Rhodes ColossusSesil Rods Keyp və Qahirə sahillərini birləşdirir.

Hollandiya Ost-Hind şirkəti Ost-Hinddəki koloniyalarına olan gəmi səyahətləri üçün liman yaratmaq məqsədiylə 1652-ci ildəki Afrikanın cənub ucqarında Keyp koloniyasının əsasını qoydu. Flanders kampaniyası dövründə buranın Fransanın əlinə keçməməsi üçün 1795-ci ildə işğal etmiş Britaniya 1806-cı ildə Keyp koloniyasını və onun Afrikan (və ya Bur) əhalisini rəsmi şəkildə özünə qatdı. Britaniyalıların immiqrasiyası 1820-ci ildən sonra artmağa başladı və Britaniya hakimiyyətinə qəzəbli olan minlərlə buru şimala doğru köç etməyə və burada 1830-cu illərin sonu, 1840-cı illərin əvvəllərindəki Böyük Səfər dövründə öz qısa müddətli müstəqil respublikalarını yaratmağa məcbur etdi. Bu proseslər ərzində Böyük Səfərə çıxanlarla Cənubi Afrikada kolonial genişləməyə maraqlı və buranın SotoZulu kimi yerli Afrika xalqları barədə öz planları olan britaniyalılar arasında dəfələrlə toqquşmalar qeydə alındı. Tədricən burlar nisbətən uzun yaşamış iki respublika qurdular: Cənubi Afrika Respublikası və ya Transvaal respublikası (1852–1877; 1881–1902) və Azad Oranj Dövləti (1854–1902). 1902-ci ildə Britaniya hər iki respublikanı işğal etdi və ikinci Bur müharibəsindən sonra iki Bur respublikası ilə müqavilə imzaladı.

1869-cu ildə III Napoleon tərəfindən Aralıq dənizi ilə Hind okeanını birləşdirən Süveyş kanalı açıldı. İlk başda britaniyalılar kanala qarşı çıxdılar, amma kanal açılanda onun strateji dəyəri tezliklə tanındı və "İmperiyanın şah damarı" oldu. Benjamin Dizraelinin mühafizəkar hökuməti 1875-ci ildə Misir hakimi İsmayıl Paşanın Süveyş kanalındakı 44%-lik səhmi 4 milyon sterlinq (inflyasiya nəzər alındıqda bu pul 2019-cu ildə 380 milyon sterlinqə bərabər olur) qarşılığında almışdı. Bu, strateji su yoluna birbaşa hakimiyyət haqqı verməsə də, Britaniyaya güc qatdı. Misir üzərində ingilis-fransız birləşmiş maliyyə nəzarəti 1882-ci ildə Britaniya işğalı ilə sonlandı. Britaniya XX əsrə qədər Misiri idarə etsə də, bura rəsmi olaraq Britaniya imperiyasının yox, Osmanlı İmperiyasının ərazisi idi. Fransızlar hələ də əsas səhmdar olsalar və Britaniyanın mövqeyini zəiflətməyə cəhd etsələr də, 1888-ci ildəki Konstantinopol Konvensiyası ilə kompromis əldə edildi. Konvensiyaya görə, kanal rəsmi olaraq neytral əraziyə çevrildi.

Fransız, belçikalı və portuqalların aşağı Konqo çayı bölgəsində tropik Afrikanın nizamlı şəkildə müstəmləkələşdirilməsini baltalayan fəaliyyəti nəticəsində Avropa gücləri arasındakı rəqabəti tənzimləmək üçün 1884–1885-ci illərdə Berlin Konfransı təşkil edildi. Konfransda ərazi iddialarının beynəlxalq şəkildə tanınması üçün qoyulan kriteriya kimi "effektiv işğal" olaraq izah edilən "Afrika uğrunda Yarış" qəbul edildi. Yarış 1890-cı illərə qədər davam etdi, Britaniyanı Sudandan 1885-ci ildə geri çəkilmə qərarını yenidən düşünməyə məcbur etdi. Britaniya və Misir qoşunlarının birləşmiş qüvvələri 1896-cı ildə Mehdiçi Ordunu məğlub etdi və 1898-ci ildə Faşodada fransız işğalını dayandırdı. Sudan ingilis-misir kondominiumu olsa da, reallıqda Britaniya koloniyası idi.

Britaniyanın CənubiŞərqi Afrikadakı qazancları Cənubi Afrikadakı Britaniya ekspansiyasının öncülü olan Sesil Rodsu strateji olaraq əhəmiyyətli Süveyş kanalı ilə qitənin mineral qazıntı baxımından zəngin olan cənub hissəsi arasında "Keyp-Qahirə Dəmiryolu"nu inşa etməyə təşviq etdi. 1880–1890-cı illərdə Rods öz şəxsi şirkəti Britaniya Cənubi Afrika şirkəti ilə birlikdə sonralar onun adı verilən Rodsiya bölgəsini işğal etdi və imperiya ərazisinə qatdı.

Ağ koloniyaların statusunun dəyişdirilməsi

Britaniya imperiyası ağ koloniyalarının müstəqillik yolu 1839-cu ildəki Durham Hesabatı ilə başladı. Bu hesabat 1837-ci ildə başlamış silahlı üsyanlarda özünü göstərən siyasi narahatlıqların həlli kimi AşağıYuxarı Kanadanın birləşdirilməsi ve özünü idarəsini nəzərdə tuturdu. Hesabatın reallaşdırılması Kanada əyalətini yaradan 1840-cı il Birlik Qanunu ilə başladı. Məsul hökumətə ilk olaraq 1848-ci ildə Yeni Şotlandiya verildi və tezliklə onun ərazisi digər Britaniya Şimali Amerika koloniyalarına qədər genişləndirildi. Britaniya parlamentinin 1867-ci ildə qəbul etdiyi Britaniya Şimali Amerikası Qanunu ilə Kanada əyaləti, Nyu-Bransuik və Yeni Şotlandiya Kanada adı altında birləşdirildi. Kanada beynəlxalq münasibətləri istisna olmaqla, tam özünüidarə hüquqlarından istifadə edən konfederasiya idi. Avstraliya və Yeni Zelandiya Avstraliya koloniyalarının 1901-ci ildə birləşməsindən sonra, Kanadaya bənzər özünüidarəetmə hüququ əldə edə bildilər. "Dominion statusu" ifadəsi rəsmi olaraq 1907-ci ilin Kolonial Konfransında təqdim edildi.

19-cu əsrin son onillikləri İrland homrulu üçün razılaşdırılmış siyasi kampaniyalara şahidlik etdi. İrlandiya 1798-ci il İrland üsyanından sonra 1800-cü il Birlik Qanunu ilə Britaniya ilə Böyük Britaniya və İrlandiya Birləşmiş Krallığı adı altında birləşdirilmişdi. İrlandlar 1845–1852-ci illər arasında aclığın fəlakətlərini yaşamışdı. Homrul İrlandiyanın imperiya içərisində Kanada kimi dominion olmağına ümid edən Baş nazir Vilyam Qladston tərəfindən dəstəklənirdi, ancaq ilk homrul billi parlamentdə rədd edilmişdi. Bu bill qəbul edilsə, İrlandiyaya Kanadanın öz federasiyasında yararlandığı muxtariyyətdən daha zəif muxtariyyət vədd etsə də, millət vəkillərinin çoxu İrlandiyanın qismən müstəqil olmasını Böyük Britaniya üçün təhlükəsizlik problemi və ya imperiyanın parçalanmasının başlanğıcı kimi görürdülər. İkinci homrul billi də oxşar səbəblərdən qəbul edilmədi. Üçüncü bill isə 1914-cü ildə qəbul edilsə də, Birinci Dünya müharibəsinin başlaması ilə tətbiq edilmədi, bu da 1916-cı il Pasxa üsyanına səbəb oldu.

Dünya müharibələri (1914–1945)

 
Britaniya imperiyası ölkələrindəki kişiləri müharibəyə səsləyən poster

Britaniyada XX əsrin əvvəllərində metropoliyanın və imperiyanın bütövlüyünün artıq qoruna bilməməsi, eyni zamanda "möhtəşəm təcrid" siyasətinin davam etdirilə bilməməsi qorxusu yaranmağa başlamışdı. Almaniya sürətli şəkildə hərbi və sənaye gücü kimi yüksəlməyə başlamış və gələcəkdə baş verəcək hər hansı bir müharibədəki mümkün rəqib hesab olunurdu. Britaniya Sakit okeanda yaranan gərginliyi və Almaniya İmperiya Donanması tərəfindən gələn təhdidləri nəzərə alaraq, 1902-ci ildə Yaponiya ilə, köhnə düşmənləri — Fransa ilə 1904, Rusiya ilə 1907-ci ildə ittifaq yaratdı.

Birinci Dünya müharibəsi

  Əsas məqalə: Birləşmiş Krallığın Birinci Dünya müharibəsi tarixi

Birinci Dünya müharibəsinin 1914-cü ildə başlamasıyla Britaniyanın Almaniya ilə müharibə qorxusu reallaşdı. Britaniya tezliklə Afrikadakı Almaniya dəniz koloniyalarının çoxunu tutdu və işğal etdi. Sakit okeanında Avstraliya Alman Yeni Qvineyasını, Yeni Zelandiya Alman Samoasını zəbt etdi. Müharibəyə Almaniya tərəfdə qoşulan Osmanlı imperiyasının müharibədən sonra bölüşdürülməsi planı Britaniya və Fransa tərəfindən 1916-cı il Says-Piko sazişi ilə cızılmışdı. Bu razılıq Məkkə şərifinə bildirilməmişdi. Şərif Britaniyanın müstəqil ərəb dövlətinin yaradılmasını dəstəkləyən təəssürat yaradaraq, britaniyalılar tərəfindən Osmanlı hakimlərinə qarşı ərəb üsyanı yaratmaq üçün təşviq edilmişdi.

Britaniya Almaniya və müttəfiqlərinə qarşı elan etdiyi müharibəyə onun koloniyadominionları da boyun olmuşdu. Koloniya və dominionlar hərbi, maliyyə və material dəstəyi təmin etmişdi. Dominion ordularından 2.5 milyon kişi, o cümlədən Taxt koloniyasından minlərlə könüllü müharibədə iştirak etmişdi. Avstraliya ve Yeni Zelandiya qoşunlarının 1915-ci il Çanaqqala müharibəsində Osmanlıya qarşı göstərdiyi şücaət daxildəki milli şüura təsir etdi və Yeni Zelandiya və Avstraliyanın koloniyadan müstəqil dövlət olmağa doğru getdiyi yolun əsasını qoydu. İki ölkə bu hadisəni Anzak Günündə qeyd edirlər. Kanadalılar da Vimi döyüşünü eyni şəkildə dəyərləndirdi. Dominionların müharibə üçün verdiyi vacib töhvə 1917-ci ildə Britaniya Baş naziri Lloyd Corc tərəfindən tanındı. O, dominion Baş nazirlərinin hər birini imperiya siyasətini koordinasiya etmək üçün İmperiya Müharibə Kabinetinə dəvət etmişdi.

1919-cu ildə imzalanan Versal müqaviləsi şərtlərinin nəticəsi olaraq imperiya tarixi boyunca ən geniş sərhədlərinə çatmışdı: müqavilə onun sahəsini 1,800,000 kvadrat mil (4,700,000 km2) genişləndirmiş və ona 13 milyon yeni vətəndaş qazandırmışdı. Almaniya və Osmanlı imperiyasının koloniyaları Millətlər Cəmiyyətinin mandatları kimi İttifaq qüvvələri arasında bölüşdürülmüşdü. Britaniya Fələstin, Transiordan, İraq, Kamerun və Toqolendin bir hissəsini və Tanqanikanın nəzarətini ələ keçirdi. Dominionlar özləri də həmçinin öz mandatlarını əldə etmişdilər: Cənubi Afrika Birliyi Cənub Qərbi Afrikaya (bugünki Namibiya), Avstraliya Yeni Qvineya Ərazisinə və Yeni Zelandiya Qərbi Samoa Ərazisinə yiyələnmişdi. Nauru iki Sakit okeanın Dominionu və Britaniyanın ortaq mandatı oldu.

Müharibələrarası dövr

 
Britaniya imperiyasının 1921-ci ildə teritorial olaraq zirvəyə çatdığı xəritə

Müharibənin gətirdiyi, dəyişən dünya nizamı, xüsusilə ABŞ və Yaponiyanın donanma qüvvələrinin artması və Hindistan və İrlandiyada müstəqillik hərəkatlarının yüksəlməsi Britaniyanın imperiya siyasətini yenidən dəyərləndirməsinə səbəb oldu. ABŞ və ya Yaponiya ilə müttəfiqliyi seçmə məcburiyyətində olan Britaniya Yaponiya ilə olan ittifaqını yeniləmədi və əvəzində 1922-ci ildə Vaşinqton Donanma müqaviləsini imzaladı. Müqaviləyə görə, Britaniya ABŞ ilə donanma bərabərliyini qəbul edirdi. Bu qərar 1930-cu illərdə Britaniya geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu, çünki Almaniyada militarist hökumət hakimiyyəti ələ keçirmişdi və Yaponiya Böyük böhranın qismən köməyinə çatmışdı, bu səbəbdən imperiyanın iki dövlətlə eyni zamanda müharibədən sağ çıxa bilməyəcəyindən qorxurdular. İmperiyanın təhlükəsizliyi məsələsi Britaniyada ciddi narahatlıq mövzusu idi, çünki imperiya Britaniya iqtisadiyyatı üçün vacib idi.

1919-cu ildə İrland homrulunun gecikdirilməsinin yaratdığı gərginlik 1918-ci il Britaniya ümumi seçkilərində İrlandiya yerlərinin əksəriyyətini qazanan Şinn Feyn partiyası vəkillərinin Dublində müstəqil parlament yaratmasına səbəb oldu və burada İrlandiya müstəqilliyi elan edildi. İrland Respublikaçı Ordusu eyni zamanda Britaniya administrasiyasına qarşı gerilla müharibəsinə başlamışdı. İrlandiya İstiqlaliyyət müharibəsi 1921-ci ildə çıxılmaz vəziyyətlə və ingilis-irland müqaviləsinin imzalanması ilə sonlandı. Müqaviləyə görə, Britaniya imperiyası içərisində dominion kimi İrland Azad Dövləti yaradılırdı və bu dominiona effektiv daxili müstəqillik verilirdi. Bunlara baxmayaraq, İrland Azad Dövləti konstitusional olaraq Britaniya taxtına bağlı idi. 1920-ci il İrandiya Hökumət Qanunu ilə ayrılmış bölgə kimi qurulan 32 irland qraflığının 6-dan təşkil olunan Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallıq içərisindəki mövcud statusunu qaytarmaq üçün müqavilənin ona verdiyi seçimi tətbiq etdi.

 
V Georq Britaniya və dominion Baş nazirləri ilə birlikdə 1926-cı il İmperiya Konfransında

Oxşar problem 1919-cu il Hindistan Hökumət Aktı müstəqillik tələbini qarşılamaqda uğursuz olanda Hindistanda da özünü göstərdi. Qadar konspirasiyasından sonra kommunist və xarici fitnələrə dair narahatlıqlar Roulat qanunları tərəfindən müharibə vaxtı sərtliklərinin yenilənməsini təmin etdi. Bu gərginliyə səbəb olmuşdu, xüsusilə, Pəncəb regionundakı zalımlıqlar Amritsar qırğını ilə öz kuliminasiya nöqtəsinə çatmışdı. Qətliamla bağlı Britaniya ictimai fikri iki yerə bölünmüşdü: bəziləri bunu Hindistanı anarxiyadan qoruyan lazımi tədbir olaraq görsə də, başqaları bunu böyük nifrətlə qarşılamışdı. Qeyri-əməkdaşlıq hərəkatı Çauri Çaura hadisəsindən sonra, 1922-ci ilin martında təxirə salındı və bu narazılıq qarşıdakı 25 il ərzində qaynamağa davam etdi.

Birinci Dünya müharibəsinin başlanğıcında Britaniya protektoratı olaraq elan edilən Misirə 1922-ci ildə formal müstəqillik verildi, baxmayaraq ki, o, 1954-cü ilə qədər Britaniyaya bağlı dövlət olmağa davam etmişdi. Britaniya qoşunları 1936-cı ildə İngilis-Misir müqaviləsi imzalanana qədər Misirdə qalmağa davam etmişdi, qarşılığında Misirə Millətlər Cəmiyyətinə qoşulmaqda kömək göstərilmişdi. 1920-ci ildən bəri Britaniya mandatı olan İraq da 1932-ci ildə Britaniyadan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Millətlər İttifaqı öz üzvlük haqqını qazandı. Britaniya Fələstində ərəblər və sayı getdikcə artan yəhudilər arasında yaranan münaqişəni dayandırmaqda çətinlik çəkirdi. 1917-ci ildə mandat şərtlərinə daxil edilmiş olan Balfur bəyannaməsinə görə, Fələstində yəhudilər üçün milli ev qurulacaqdı və mandat tətbiq edən qüvvə tərəfindən təyin edilən limitdə yəhudi immiqrasiyasına icazə verilirdi. Bu, 1936-cı ildə açıq şəkildə üsyan edən ərəb əhali ilə artan münaqişəyə səbəb oldu. 1930-cu illərdə Almaniya ilə müharibə təhlükəsi artdıqca Britaniya yəhudi vətəni qurmaqdansa, ərəbləri dəstəkləməyi daha vacib hesab etdi və yəhudi immiqrasiyasını məhdudlaşdıraraq, ərəbpərəst mövqeyə keçdi, bu da öz növbəsində Fələstində yəhudi üsyanlarına səbəb oldu.

Dominionların Britaniyadan azad şəkildə öz xarici siyasətlərini təyin etmək hüququ 1923-cü il İmperiya Konfransında tanındı. Britaniyanın bir il əvvəl Çanaqqala böhranının başlanğıcında dominionlardan tələb etdiyi hərbi dəstək Kanada və Cənubi Afrika tərəfindən qəbul edilmədi və Kanada 1923-cü il Lozan müqaviləsi ilə məhdudlaşdırılmağı da rədd etdi. İrlandiya Azad Dövləti və Cənubi Afrikadan gələn təzyiqlərdən sonra 1926-cı il İmperiya Konfransı yeni Balfur bəyannaməsi qəbul etdi. Bəyannamədə dominionların Britaniya Millətlər Birliyi içərisindəki "statusu bərabər olan, heç bir şəkildə bir-birinə tabe olmayan, Britaniya imperiyası daxilindəki muxtar icmalar" olduğu bildirilirdi. Bu bəyannaməyə 1931-ci il Vestminster əsasnaməsi altında leqal substansiya verildi. Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Cənubi Afrika Birliyi, İrland Azad Dövləti və Nyufaundlend dominionu artıq Britaniya qanunvericilik nəzarətindən azad idilər; onlar Britaniya qanunlarını sıfırlaya bilərdilər və Britaniya da artıq onların razılığı olmadan, onlar üçün qanun həyata keçirə bilməzdi. Böyük böhran dövründə maliyyə problemlərindən əziyyət çəkən Nyufaundlend 1933-cü ildə müstəmləkə statusunu qaytardı. İrland Azad Dövləti 1937-ci ildə adını İrlandiya dövləti olaraq dəyişdirən respublikaçı konstitusiyanı qəbul etdi.

İkinci Dünya müharibəsi

  Əsas məqalə: Britaniya imperiyası İkinci Dünya müharibəsində
 
İkinci Dünya müharibəsində Səkkizinci Ordu Britaniya imperiyası və Birliyə daxil olan müxtəlif ölkələrdən təşkil edilmişdi: bu ordu Şimali Afrika və İtaliya kampaniyalarında iştirak etdi.

Britaniyanın Nasist Almaniyasına qarşı 1939-cu ilin sentyabrında elan etdiyi müharibə Taxt koloniyalarını və Hindistanı daxil etsə də, avtomatik şəkildə Avstraliya, Kanada, Yeni Zelandiya, Nyufaundlend və Cənubi Afrika dominionları müharibəyə qoşulmamışdı. Onların hamısı tezliklə Almaniyaya qarşı müharibə elan etdi. Britaniya İrlandiyanın Britaniya Birliyi daxilində olduğun üçün onu təhlükə olaraq görməsə də, İrlandiya müharibə boyunca leqal olaraq neytral qalmağı seçmişdi.

Fransanın 1940-cı ildə məğlub olmasından sonra Britaniya və imperiya almanlar 7 aprel 1941-ci ildə Yunanıstanı işğal edənədək, Almaniyaya qarşı tək başına qalmışdı. Britaniya Baş naziri Vinston Çörçill prezident Franklin Ruzveltdən ABŞ-ın dəstəyi üçün razılıq almağa müvəffəq olmuşdu, ancaq Ruzvelt hələ ki Konqresdən ölkənin müharibəyə qoşulmağını istəməyə hazır deyildi. 1941-ci ilin avqustunda Çörçill və Ruzvelt görüşdü və Atlantika xartiyasını imzaladı. Xartiyaya görə, "bütün xalqların yaşayacağı yerdəki hökumət formasını seçmək hüquqlarına" hörmət edilməliydi. Bu ifadə formasına görə xartiyanın Almaniya və İtaliya tərəfindən işğal edilən Avropa ölkələrinə, yoxsa Avropa dövlətləri tərəfindən müstəmləkəyə çevrilən xalqlara aid olub-olmaması qaranlıq qaldı və sonralar Britaniya, Amerika və milliyətçi cərəyanlar tərəfindən fərqli şəkildə şərh ediləcəkdi.

Çörçill üçün ABŞ-ın müharibəyə daxil olması "çox böyük həzz" idi. O, Britaniyanın qələbə qazanacağına əmin olsa da, "çoxlu fəlakət, saysız-hesabsız məsrəf və problemlərin qarşıda olduğunu" başa düşməkdə uğursuz olmuşdu. 1941-ci ilin dekabrı imperiyanın gələcəyi üçün silinməz nəticələr qoydu. Britaniya qüvvələrinin Uzaq Şərq cəbhəsində qarşısı alınmaz, surətli məğlubiyyəti Britaniyanın imperiya kimi prestijini zədələmişdi. Əsas da, alınmaz qala və Cəbəl-Tariqin şərqdəki ekvivalenti olaraq qəbul edilən Sinqapurdakı məğlubiyyət buna misal göstərilə bilər. Britaniyanın bütün imperiyanı qoruya bilmədiyi reallığı indi Yaponiya qüvvələri tərəfindən təhdid edilən Avstraliya və Yeni Zelandiyanı ABŞ ilə sıx əlaqələr qurmağa məcbur etdi. Bu sıx əlaqələrin nəticəsində, 1951-ci ildə ANZUS paktı imzalandı. Müharibə imperiyanı digər tərəflərdən də zəiflətmişdi: Britaniyanın Hindistandakı nəzarəti itirməsi ona uzun dövrdə iqtisadi zərbə vuracaq və dəyişən geosiyasət nəticəsində, Sovet İttifaqı və ABŞ-ı yeni qlobal mərkəzlərə çevriləcəkdi.

Müstəmləkəçilikdən azad olunma və çöküş (1945–1997)

Britaniya və imperiya Birinci Dünya müharibəsindən qalib olaraq çıxsalar da, münaqişənin təsiri, istər daxildə, istərsə də xaricdə dərin idi. Dünyada bir neçə əsr üstünlüyü əlində tutan Avropa qitəsi xarabalığa çevrilmişdi və artıq dünyadakı qlobal güc balansını bölüşən ABŞ və Sovet İttifaqı ordularına ev sahibliyi edirdi. Britaniya, demək olar ki, müflis vəziyyətdə qalmışdı. Bu müflisliyin qarşısı yalnız 1946-cı ildə ABŞ-dan götürülən 5 milyard dollarlıq borcla alınmış və bu borcun son geri ödənişi 2006-cı ildə edilmişdi. Eyni vaxtda Avropa dövlətlərinin koloniyalarında antimüstəmləkə hərəkatları yüksəlməkdə idi. Bu vəziyyət ABŞ ilə SSRİ arasında artan Soyuq müharibə rəqabəti ilə daha da mürəkkəbləşmişdi. Prinsip olaraq hər iki dövlət Avropa müstəmləkəçiliyinə qarşı idi. Praktikada amerikan antikommunizmi antiimperializmini üstələyirdi və bu səbəbdən, ABŞ kommunist genişləməni nəzarətdə saxlamaq üçün Britaniya imperiyasının varlığını dəstəkləməyə davam edirdi. İlk başda britaniyalı siyasətçilər Britaniyanın yenidən düşünülən Birlik təşkilatının başçısı kimi dünya gücü rolunu davam etdirməyini mümkün olaraq görsələr də, 1960-cı illərə qədər onlar qarşısı alınmaz "dəyişlik küləyi"nin əsdiyini qəbul etməyə məcbur oldular. Onların öncəlikləri Britaniya təsirinin ekstensiv zonasını qorumağa və keçmiş müstəmləkələrdə stabil, qeyri-kommunist hökumətlərin qurulmasına doğru dəyişdi. Bu mənada, Fransa və Portuqaliya kimi digər Avropa gücləri imperiyalarını qorumaq üçün böyük məsrəfli və uğursuz müharibələrə girişsələr də, Britaniya öz müstəmləkələrindən ayrılmağı dinc siyasətlə həyata keçirdi. Reallıqda bu, çox nadir hallarda sülh şəraitində və altruistik olaraq həyata keçirdi. 1945–1965-ci illər aralığında Birləşmiş Krallığından kənarda, Britaniya hakimiyyəti altında yaşayan insan sayı 700 milyondan 5 milyona düşdü; bu 5 milyonun 3 milyonu Honkonqda yaşayırdı.

İlk azad olunmalar

 
Hindistanın 1947-ci ildə parçalanması nəticəsində təxminən 14.5 milyon insan öz evini itirdi.

1945-ci ildə seçilən və Klement Ettlinin rəhbərlik etdiyi dekolonizasiyaçı işçi hökuməti imperiyanın üzləşdiyi ən böyük problemlərdən birini həlll etməyə çalışdı: Hindistanın müstəqilliyi. Hindistanın iki əsas partiyası — Hindistan Xalq Şurası (Mahatma Qandinin rəhbərliyində) və Bütün Hindistan Müsəlman Liqası (Məhəmməd Əli Cinnahın rəhbərliyində) onillərlə istiqlaliyyət üçün müxtəlif kampaniyalar aparsalar da, bunun necə tətbiq edilməsi barədə razılığı gələ bilməmişdilər. Xalq Şurası sekulyar, vahid Hindistan ideyasını dəstəkləsə də, Müsəlman Liqası Hinduların əksəriyyət təşkil etməsindən qorxaraq, müsəlmanların çoxluq olduğu regionlar üçün ayrı İslam dövlətinin təsis edilməsini arzulayırdı. Artan sivil narazıçılıq və Hindistan Krallıq donanmasındakı 1946-cı il üsyanları Etliini 30 iyun 1948-dən əvvəl müstəqillik sözü verməyə məcbur etdi. Vəziyyətin bu yerə gəlməsi və vətəndaş müharibəsi riskinin yaranmasından sonra yeni təyin edilmiş (və sonuncu) vikeroy Lord Mountbatten tələm-tələsik bu tarixi (30 iyun 1948-i) 15 avqust 1947-ə çəkdi. Britaniyalılar tərəfindən çəkilən yeni sərhədlər hindu və müsəlman bölgələrdə sayı 10 milyonlara çatan yeni azlıqlar yaratdı. Hinduların dövləti Hindistan, müsəlmanların dövləti Pakistan oldu. Milyonlarla müsəlman Hindistandan Pakistana, hindular isə Pakistandan Hindistana köç etdi və iki icma arasındakı zorakılıqlarda yüzminlərlə insanın həyatını itirdi. Britaniya Hindistanının bir hissəsi olan Birma və Şri Lanka 1948-ci ildə öz müstəqilliklərini əldə etdilər. Hindistan, Pakistan və Şri Lanka Birliyin üzvü olsalar da, Birma bura qoşulmamağı seçdi.

Britaniyanın Fələstindəki mandatı, harada ki, ərəb çoxluq yəhudi azlıqla birlikdə yaşayırdı, Britaniyaya Hindistandakına oxşar problem yaratdı. Məsələ Holokostdan sonra Fələstinə qəbul edilməyi gözləyən Yəhudi qaçqınların tələbi və Yəhudi dövlətinin yaradılmasına ərəblərin qarşı çıxması ilə mürəkkəbləşdirilmişdi. Problemin çətinliyi, yəhudi paramilitar təşkilatların hücumları və hərbi mövcudluğun davam etdirilməsinin artan xərclərindən ümidsizləşən Britaniya 1947-ci ildə növbəti il buradan çəkiləcəyini və problemin həllini BMT-ə buraxdığını elan etdi. BMT Baş Assambleyası da öz növbəsində Fələstinin Yəhudi və Ərəb dövlətinə parçalanmasına səs verdi. Bu səs verməni Fələstin ərəb və yəhudiləri arasında baş verən vətəndaş müharibəsi izlədi və Britaniya qüvvələri döyüşlərin ortasında oradan çəkildi. Fələstin üçün Britaniya mandatı 15 may 1948-ci ildə, gecə yarısı ləğv edildi. Çünki İsrail dövləti müstəqilliyini elan etmiş və ərəb-yəhudi müharibəsibaşlamışdı. Müharibə keçmiş mandatın İsrail və ətrafdakı Ərəb dövlətləri arasında bölüşdürdüyü ərazidə gedirdi. Döyüşlər davam edərkən Britaniya öz qüvvələrini İsraildən geri çəkməyə davam edirdi. Son Britaniya qoşunu 30 iyun 1948-ci ildə Hayfadan çıxdı.

İkinci Dünya müharibəsində Yaponiyanın təslim olmasından sonra Malaydakı antiyapon müqavimət hərəkatının diqqəti Britaniyaya yönəlmişdi. Britaniya buranı rezin və qalay mənbəyi olaraq gördüyü üçün, koloniya nəzarətini tezliklə bərpa etməyə çalışmışdı. Gerillaların əsasən malay-çinli kommunistlərdən təşkil olunması faktı Britaniyanın üsyanı yatırma cəhdinə müsəlman malaylardan dəstək gələcəyi mənasına gəlirdi. Yəni, üsyan yatırıldıqdan sonra müstəqilliyin veriləcəyi düşünülürdü. Malay döyüşü 1948-ci ildə başlayıb, 1960-cı ilə qədər davam etsə də, Britaniya 1957-ci ilə qədər Malay Federasiyasına Birlik daxilində müstəqillik verməyə razı olmuşdu. 1963-cü ildə federasiyanın 11 dövləti Sinqapur, Saravak və Şimali Borneo ilə birlikdə Malayziyanın tərkibinə daxil olsa da, malaylar və çinlilər arasındakı gərginlikdən sonra, 1963-cü ildə əksəriyyəti çinlilər olan Sinqapur birlikdən ixrac edildi və müstəqil şəhər-dövlətə çevrildi. 1888-ci ildən bəri Britaniyanın protektoratı olan Bruney ittifaqa qoşulmaqdan imtina etmişdi.

Süveyş və nəticəsi

  Əsas məqalə: Süveyş böhranı
 
İdenin 1956-cı ildə Misiri işğal etmə qərarı Britaniyanın müharibədən sonrakı zəifliyini göstərirdi.

Mühafizəkarlar Partiyası Vinston Çörçillin rəhbərliyi altında 1956-cı ildə Britaniyada hakimiyyətə yenidən gəldi. Çörçil və Mühafizəkarlar Britaniyanın dünya gücü kimi mövqeyinin imperiyanın davamlı mövcudluğuna əsaslandığına və Hindistanın itirilməsinə rəğmən, Britaniyanın Yaxın Şərqdəki mövqeyinin qorunmasına imkan verən Süveyş kanalının vacibliyinə inanırdılar. Çörçill Camal Əbdül Nasirin 1952-ci ildə iqtidarı ələ keçirmiş, yeni inqilabçı hökuməti ilə razılaşa bilmədi və növbəti il Britaniya qoşunlarının Süveyş kanalından çəkilməsinə və 1955-ci ilə qədər Sudana öz müqəddəratını təyin etmə hüququ verilməsinə razılaşıldı. Sudana müstəqillik 1 yanvar 1956-cı ildə verildi.

Nasir 1956-cı ilin iyulunda tək tərəfli olaraq Süveyş kanalını milliləşdirdi. Çörçilldən sonra Baş nazir vəzifəsini icra edən Entoni İden Nasirin bu hərəkətinə cavab kimi Fransa ilə gizli saziş bağladı. Sazişə görə, İsrail Misirə hücum edəcək, bu da Britaniya və Fransaya hərbi olaraq müdaxilə etmə və kanalı yenidən ələ keçirmə bəhanəsi verəcəkdi. İdenin məsləhətləşmə aparmadan etdiyi bu hərəkət ABŞ prezidenti Duayt Eyzenhaveri hiddətləndirdi və Eyzenhaver yenidən işğalı rədd etdi. Eyzenhaverin bir digər narahatçılığı onun Misirin tərəfində müharibəyə müdaxilə etmək təhdidindən sonra Sovet İttifaqı ilə daha geniş müharibənin başlama ehtimalı idi. Eyzenhaer funt sterlinqlə olan ABŞ rezervlərini sataraq Britaniya məzənnəsinin çöküşünü sürətləndirməklə maliyyə levereci tətbiq etdi. İşğal qüvvələri öz hədəflərində hərbi baxımdan uğurlu olsalar da, BMT müdaxiləsi və ABŞ təzyiqi Britaniyanı biabırçı şəkildə qüvvələrini geri çəkməyə məcbur etdi və İden istefa verdi.

Süveyş böhranı dünyaya çox açıq şəkildə Britaniya məhdudiyyətlərini və göstərdi və Britaniyanın dünya səhnəsindəki süqutunu və birinci dərəcəli güc kimi sonunu təsdiqlədi, o cümlədən, əgər ABŞ-ın tam dəstəyi olmazsa, ya da ən azından razılığı olmadan hərəkət edə bilməyəcəyini sübut etdi. Süveyşdəki hadisələr Britaniya milli qürurunu yaraladı və parlament üzvlərindən biri bunu "Britaniya Vaterlosu" kimi təsvir etdi, başqa bir millət vəkili isə ölkənin "Amerika peykinə" çevrildiyini iddia etdi. Marqaret Tetçer daha sonra Süveyşdən sonra İngiltərənin siyasi liderlərinin başına gəldiyini düşündüyü zehniyyəti, "İngiltərənin bir şey edə biləcəyinə inanmaqdan, İngiltərənin heç bir şey edə bilməyəcəyinə inanan az qala nevrotik bir inancı qəbul etdiklərini", İngiltərənin 1982-ci ildə Folklend adalarından Argentinanın müvəffəqiyyətli geri çəkilməsinə qədər özünə gələ bilmədiyini düşündü.

Süveyş böhranı Britaniyanın Yaxın Şərqdəki gücünün zəifləməsinə səbəb olsa da, o süqut etmədi. Britaniya Omana (1957), İordaniyaya (1958) və Küveytə (1961) müdaxilə edərək, regiona öz silahlı qüvvələrini yerləşdirdi. Bu proseslər ABŞ-ın razılığı ilə baş tutsa da, yeni Baş nazir Harold Makmillanın da xarici siyasəti ABŞ ilə eyni mövqedə qalmaq idi. Britaniya 1961-ci ildə Küveytə müstəqillik verdi, ancaq o, Yaxın Şərqdəki varlığını növbəti onillikdə də davam etdirdi. 16 yanvar 1968-ci ildə, funt sterlinqin devaluasiyasından bir neçə həftə sonra Baş nazir Harold Vilson və Müdafiə naziri Denis Hili Süveyş Şərq hərbi bazalarından (bura Yaxın Şərqdəkilər də daxil idi) və Malayziya və Sinqapurdan əvvəl planlaşdırıldığı kimi 1975 yox, 1971-ci ilə qədər çəkiləcəklərini açıqladılar. O dövrə qədər 30000-i Sinqapurda olmaqla, 50000 Britaniya hərbi heyəti Uzaq Şərqdə yerləşdirilmişdi. Britaniya 1965-ci ildə Maldivlərə müstəqillik verdi, ancaq 1976-cı ilə qədər burada öz qarnizonunu saxlamağa davam etdi. Ədəndən 1976-cı ildə çəkilən ingilislər 1971-ci ildə Bəhreyn, QətərBirləşmiş Ərəb Əmirliklərinə müstəqillik verdi.

Dəyişiklik küləyi

  Əsas məqalə: Afrikanın müstəmləkəçilikdən azad olması
 
Afrikada Britaniya dekolonizasiyası. 1960-cı illərin sonuna qədər Rodsiya (gələcəkdə bura Zimbabve olacaqdı) və Cənub Qərbi Afrikanın (Namibiya) Cənubi Afrika mandatından başqa, bütün ölkələr tanınan müstəqillik əldə etdilər.

Makmillan 1960-cı ilin fevralında Cənubi Afrikanın Keyptaun şəhərində nitq söylədi. Nitqdə "bu qitə içərisində dəyişiklik küləyinin əsdiyi" deyildi. Makmillan Fransanın Əlcəzairdəki müstəmləkə müharibəsi kimi bir müharibəyə girişməməyi arzulayırdı. Onun dövründə dekolonizasiya prosesi sürətlənmişdi. 1950-ci illərdə müstəqillik qazanmış üç koloniyaya – Sudan, Qızıl Sahil və Malaya – 1960-cı illər ərzində onlara təxminən on dəfə çox koloniya əlavə edildi.

Britaniyanın Afrikada qalan müstəmləkələri, özünüidarə etmə mexanizmi qurulan Cənubi Rodsiya istisna olmaqla, 1968-ci ilə qədər hamısına müstəqillik verilmişdi. Britaniyanın Afrikanın cənub və şərq hissələrindən çəkilməsi dinc proses deyildi. Kenya müstəqilliyi onminlərlə üsyançının müstəmləkə hökuməti tərəfindən həbs düşərgələrində tərki silah edilərək saxlanıldığı 8 illik Mau Mau üsyanından sonra verilmişdi. Rodsiyada 1965-ci ildə ağ azlıq tərəfindən tək tərəfli müstəqilliyin elan edilməsi 1979-cu ilə qədər davam edən vətəndaş müharibəsinə səbəb oldu. Vətəndaş müharibəsi Lankaster Evi Razılığı ilə sonlandırıldı. Razılığa görə, bölgə Zimbabve adı ilə 1980-cı ildə müstəqil olacaqdı.

Kiprdə Kipr yunanlarının Britaniya hakimiyyətinə qarşı olan təşkilatı EOKA tərəfindən başladılan partizan döyüşü 1959-cu il London və Sürix Razılaşmaları ilə sonlandırıldı. Razılaşma nəticəsində Kiprə 1960-cı ildə müstəqillik verildi. Birləşmiş Krallıq Akrotiri və Dekeliyadakı hərbi bazaları suveren baza ərazisi kimi saxladı. Aralıq dənizindəki Malta müstəmləkəsi 1964-cü ildə Birləşmiş Krallıqdan müstəqilliyini aldı və Malta olaraq adlandırılmağa başlandı, baxmayaraq ki, 1955-ci ildə Britaniya ilə inteqrasiya fikri yüksəlməyə başlayırdı.

Birləşmiş Krallığın Karibdəki ərazilərinin çoxu 1961 və 1962-ci illərdə YamaykaTrinidadın Vest-Hind Federasiyasından ayrılmasından sonra müstəqil olmağa başladı. Bu federasiya 1958-ci ildə Britaniyanın Karibdəki müstəmləkələrini tək bir hökumət altında birləşdirmək məqsədi ilə qurulsa da, özünün ən böyük üzvlərini itirdikdən sonra iflasa uğradı. Yamayka və Trinidad və Tobaqo 1962-ci ildə müstəqilliklərini elan etdilər. Barbados 1966-cı ildə, Karibin Bahamalar daxil olmaqla digər adaları 1970 və 1980-cı illərdə müstəqillik yolu tutsalar da, AngilyaTörks və Kaykos adaları artıq müstəqil olmağa can atsalar da, sonradan ölkələrində Britaniya hakimiyyətini bərpa etməyə yönəldilər. Britaniya Vircin adaları, Kayman adalarıMontserrat Britaniya ilə əlaqələri qorumağa davam edərkən, Qayana 1966-cı ilə müstəqilliyə nail oldu. Britaniyanın Amerika qitəsindəki sonuncu müstəmləkəsi olan Britaniya Hondurasında 1964-cü ildə özünüidarə edən koloniya mexanizmi yaradıldı və 1973-cü ildə adı Beliz oldu və 1981-ci ildə tam müstəqillik qazandı. Qvatemala ilə ərazi münaqişəsi həll olunmadı.

Sakit okeandakı Britaniya əraziləri 1970-ci illərdə müstəqilliklərini əldə etməyə başladı: ilk ölkə 1970-ci ildə Fici, sonuncu ölkə 1980-ci ildə müstəqil olan Vanuatu oldu. Vanuatunun müstəqilliyi ingilis və fransızdilli icmalar arasındakı siyasi konfliktdən dolayı təxirə salındı, çünki adalar Fransa ilə kondominiumu kimi administrativləşdirilmişdi. Fici, Papua Yeni Qvineya, Solomon adalarıTuvalu Birlik bölgəsi oldu.

İmperiyanın sonu

Həmçinin bax: Folklend müharibəsi və Honkonq suverenliyinin Çinə verilməsi

Beliz 1981-ci ildə müstəqillik əldə etdi. Qalan Taxt koloniyalarının "Britaniya Asılı Əraziləri" kimi adlandırılmasını (2002-ci ildə Britaniya Dəniz Əraziləri olaraq dəyişdirilmişdi) nəzərdə tutan 1981-ci il Britaniya Vətəndaşlığı Haqqında Qanun İkinci Dünya müharibəsindən sonra başlayan dekolonizasiya prosessinin, demək olar ki, başa çatdığını göstərirdi. Britaniyanın geri qalan dəniz ərazilərini müdafiə etmə həlli 1982-ci ildə Argentinanın Folklend adalarını işğal etməsiylə yoxlanıldı. Argentina İspaniya İmperiyasına qədər gedib çıxan ərazi iddiası ilə hərəkət edirdi. Britaniyanın Folklend müharibələrində adanı geri götürmək üçün apardığı, uğurlu hərbi əməliyyatlar Britaniyanın dünya gücü kimi statusunun enmə trendini dayandırdı.

1980-cı illər Kanada, AvstraliyaYeni Zelandiyanın Britaniya ilə konstitusional əlaqələrini sonlandırdığına şahidlik etdi. 1931-ci il Vestminister əsasnaməsi tərəfindən verilən qanunvericilik müstəqilliyinə baxmayaraq, itməkdə olan konstitusional əlaqələr öz yerində qalmaqda idi. Britaniya parlamenti Kanadanın mühüm konstitusiya əsasnamələrinə düzəliş etmək səlahiyyətini əlində saxlayırdı, bu da Britaniya parlamentinin effektiv şəkildə hərəkətinin Kanada konstitusiyasındakı müəyyən dəyişiklikləri tələb etdiyi demək idi. Britaniya parlamenti Kanadanın istəyi olarsa, qanun layihələrini keçirmə səlahiyyətinə də sahib idi. Avstraliya Birlik qanununda olduğu kimi qanunları qəbul edə bilməsə də, Britaniya Avstraliyanın ayrı-ayrı ştatlarında qanunu dəyişdirə bilirdi. Yeni Zelandiyaya gəldikdə, Britaniya parlamenti Yeni Zelandiyaya müraciət etməklə və Yeni Zelandiyanın da razılığı ilə oradakı qanunları dəyişdirmə səlahiyyətini əlində saxlayırdı. 1982-ci ildə Kanada ilə Britaniya arasındakı son qanuni əlaqə Kanada parlamenti tərəfindən qəbul edilən və Kanada konstitusiyasını formal olaraq patriasiya edən 1982-ci il Kanada Qanunu ilə kəsildi. Qanun Kanada konstitusiyasında dəyişiklik etmək üçün Britaniyanın müdaxilə etməsi ehtiyacını da sonlandırdı. Bənzər şəkildə, 1986 Avstraliya Qanunu (3 mart 1986-da qüvvəyə mindi) Britaniya və Avstraliya ştatları arasındakı konstitusional əlaqəni kəsdi. 1986 Yeni Zelandiya Konstitusiya Qanunu (1 yanvar 1987-də qüvvəyə mindi) ilə Yeni Zelandiya konsitusiyasında Britaniya ilə konstitusiya əlaqəsini kəsmək üçün islahat aparıldı.

1 yanvar 1984-cü ildə Britaniyanın qalan, son Asiya protoketoratı Bruneyə də müstəqillik verildi. Müstəqillik Britaniya himayədarlığına üstünlük verən sultanın qarşı çıxması səbəbindən təxirə salındı.

1982-ci ilin sentyabrında Baş nazir Marqaret Tetçer Britaniyanın sonuncu böyük və ən çox məskunlaşılmış dəniz ərazisi Honkonqun gələcəyi barədə Çin hökuməti ilə danışıqlar aparmaq üçün Pekinə səfər etdi. 1842-ci il Nankin sazişinə görə Honkonq, 1860-cı il Pekin konvensiyasına görə, Szyulun yarımadası birdəfəlik Britaniyaya verilmişdi, ancaq koloniyanın böyük əksəriyyətini 1898-ci ildə 99 illik icarəyə götürülən, bu səbəbdən 1997-ci ildə müddəti bitən Yeni ərazilər təşkil edirdi. Folklend adaları ilə paralelləri görən Tetçer ilk başda Honkonqu tutmağı arzuladı və Çin suverenliyi ilə Britaniya idarəetmə üsulu təklif edilsə də, bu, Çin tərəfindən rədd edildi. 1984-cü ildə Çin-Britaniya Birgə Bəyanatı ilə razılığa gəlindi. Bəyannaməyə görə, Honkonq, ən az 50 il daha öz yolu ilə davam edən, Çin Xalq Respublikasının xüsusi administrativ regionu oldu. 1997-ci ildə Honkonqun təslim edilmə mərasimində iştirak edən Uels şahzadəsi Çarlz da daxil olmaqla, çoxları bu tarixi "İmperiyanın sonu" kimi qəbul etdi.

İrsi

Britaniya, Britaniya adalarından kənarda 14 ərazini üzərində suverenliyə sahibdi. 1983-cü ildə 1981-ci il Britaniya Vətəndaşlığı Haqqında Qanun mövcud Taxt koloniyalarının adını "Britaniya Asılı Əraziləri" olaraq dəyişdirdi və 2002-ci ildə onlar Britaniya Dəniz Əraziləri kimi adlandırıldı. Ən köhnə Britaniya koloniyaları və protektoratları bərabər üzvlərdən ibarət könüllü birlik olan Millətlər Birliyinə üzvdürlər. Bu birlik 2.2 milyard insanı əhatə edir. On altı Birlik bölgəsi könüllü şəkildə Britaniya monarxı, kraliça II Elizabeti öz dövlətlərinin başçısı kimi qəbul edir. Bu on altı dövlət ayrı və bərabər hüquqi varlıqlardır — Birləşmiş Krallıq, Avstraliya, Kanada, Yeni Zelandiya, Antiqua və Barbuda, Baham adaları, Barbados, Beliz, Qrenada, Yamayka, Papua Yeni Qvineya, Sent-Kits və Nevis, Sent-Lüsiya, Sent-Vinsent və Qrenadin, Solomon adaları və Tuvalu.

Britaniya hakimiyyəti və emiqrasiyasının onillər və bəzən yüzillərlə davam etməsi Britaniya imperiyasından ayrılıb müstəqil olan ölkələr üzərində öz izini buraxmışdır. Britaniya dünyanın müxtəlif regionlarında ingilis dilinin davamlı şəkildə istifadəsini təmin etmişdir. Bu gün 460 milyona qədər insanın əsas danışıq dili və təxminən 1.5 milyard insanın birinci, ikinci və ya xarici dilidir. Britaniyada ortaya çıxmış fərdi və komanda oyunları da — xüsusilə, futbol, kriket, tennisqolf digər ölkələrə ixrac edilmişdi. Əsgərlər və mülki xadimlərdən öncə tez-tez dünyanı gəzən britaniyalı missionerlər protestantlığı (Anqlikanizm daxil olmaqla) bütün qitələrə yayırdılar. Britaniya imperiyası dini təqiblərə məruz qalmış avropalıları yüzillər boyunca sığınacaqla təmin etmişdir.

 
Kriket bu gün də Hindistanda oynanılır. Keçmiş imperiyanın müxtəlif ərazilərində ingilis idman növləri dəstəklənilir.

Britaniya tərəfindən çəkilən siyasi sərhədlər heç də həmişə homogen etnik və dinləri əks etdirmir, keçmiş müstəmləkə ərazilərindəki münaqişələri alovlandırırdı. Britaniya böyük əhali miqrasiyalarına görə də məsuliyyət daşıyırdı. Çoxu Britaniya və İrlandiyadan gələnlər tərəfindən qurulan ABŞ, Kanada, Avstraliya və Yeni Zelandiyada yaşayış yerlərinin qurulmasıyla milyonlarla insan Britaniya adalarını tərk etmişdi. Bu ərazilərdə miqrant ağdərili əhali ilə yerli azlıqlarla, Cənubi Afrika və Zimbabvedə azlıq ağdərililər ilə çoxluq yerlilər arasında gərginlik qalmaqda idi. Böyük Britaniyadakı İrlandiyada bölünmüş millətçi və unionist icmaların formalaşmasında da ingilislərin rolu var idi. Britaniya müstəmləkələri içərisində də milyonlarla insan köç edirdi: çox sayda hindli Malayziya və Ficiyə, çinlilər Malayziya, Sinqapur və Karib ölkələrinə yerləşirdi. Britaniyanın öz demoqrafiyası da İkinci Dünya müharibəsindən sonra keçmiş müstəmləkələrdən Britaniyaya immiqrasiya nəticəsində dəyişmişdir.

XIX əsrdə Britaniyadakı innovasiya manufaktura tipli istehsalda, zavod sistemlərin inkişafında inqilabi dəyişikliklərə, dəmiryolu və dəniz paroxodunun kəşfi nəqliyyatın böyüməsinə səbəb oldu. Kilsələr, dəmiryol stansiyaları və hökumət binaları kimi Britaniya koloniya memarlığı Britaniya imperiyasının bir hissəsi olmuş çoxu şəhərdə görülə bilər. Britaniya ölçmələr sistemi olan imperiya sistemi bu gün də müxtəlif yollarla bəzi ölkələrdə istifadə edilir. Yollarda sol istiqamətli hərəkət keçmiş imperiyanın çoxu ölkəsində saxlanılıb.

Çoxu keçmiş müstəmləkə üçün parlament demokratiyasının Vestminster sistemi hökumət şablonu, İngilis ümumi qanunu hüquqi sistemlər üçün şablon rolunu oynamışdı. Beynəlxalq kommersiya müqavilələri tez-tez İngilis ümumi hüququna əsaslandırılırdı. Britaniya Gizli Şurasının Məhkəmə Komitəsi hələ də on iki keçmiş koloniya üçün ən yüksək apellyasiya məhkəməsi kimi xidmət edir.

Qeydlər

 1. Bill - ABŞ, Böyük Britaniya, İrlandiya, Kanada və anqlosaks hüquq sistemini qəbul etmiş bir sıra ölkələrdə hökumətin və ya parlament üzvünün təklif etdiyi qanun layihəsi.
 2. Britaniya Vətəndaşlığı Haqqında Qanunun 6 saylı cədvəlinə görə qalan Taxt koloniyaları "Britaniya Asılı Əraziləri" olaraq təsnif edildi. Qanun 1 yanvar 1983-cü ildə qüvvəyə mindi.

Mənbə

İstinadlar

 1. Ferguson, 2004b
 2. Maddison 2001, p. 97: "The total population of the Empire was 412 million [in 1913]"; Maddison 2001, pp. 241: "[World population in 1913 (in thousands):] 1 791 020".
 3. Rein Taagepera (September 1997). "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia". International Studies Quarterly. 41 (3): 486. doi:10.1111/0020-8833.00053. JSTOR 2600793. 19 November 2018 tarixində . İstifadə tarixi: 28 December 2018.
 4. Jackson, pp. 5–6.
 5. Russo 2012, p. 15 chapter 1 'Great Expectations': "The dramatic rise in Spanish fortunes sparked both envy and fear among northern, mostly Protestant, Europeans.".
 6. Porter, p. 8.
 7. Marshall, pp. 156–57.
 8. Brendon, p. 660.
 9. Brown, p. 594.
 10. Ferguson, 2004b. səh. 3
 11. Andrews 1985, p. 45.
 12. Ferguson, 2004b. səh. 4
 13. Canny, p. 35.
 14. Koebner, pp. 29–52.
 15. Thomas, pp. 155–58
 16. Ferguson, 2004b. səh. 7
 17. Canny, p. 62.
 18. Lloyd, pp. 4–8.
 19. Canny, p. 7.
 20. Kenny, p. 5.
 21. Taylor, pp. 119,123.
 22. "Letters Patent to Sir Humfrey Gylberte June 11, 1578". Avalon Project. İstifadə tarixi: 8 February 2021.
 23. Andrews, p. 187.
 24. Andrews, p. 188.
 25. Canny, p. 63.
 26. Canny, pp. 63–64.
 27. Canny, p. 70.
 28. Canny, p. 34.
 29. James, p. 17.
 30. Canny, p. 71.
 31. Canny, p. 221.
 32. Lloyd, pp. 22–23.
 33. Lloyd, p. 32.
 34. Lloyd, pp. 33, 43.
 35. Lloyd, pp. 15–20.
 36. Andrews, pp. 316, 324–26.
 37. Andrews, pp. 20–22.
 38. James, p. 8.
 39. Lloyd, p. 40.
 40. Ferguson, 2004b. səh. 72–73
 41. Buckner, p. 25.
 42. Lloyd, p. 37.
 43. Ferguson, 2004b. səh. 62
 44. Canny, p. 228.
 45. Marshall, pp. 440–64.
 46. Lloyd, p. 13.
 47. Ferguson, 2004b. səh. 19
 48. Canny, p. 441.
 49. Shennan, pp. 11–17.
 50. Magnusson, p. 531.
 51. Macaulay, p. 509.
 52. Pagden, p. 90.
 53. James, p. 58.
 54. Anderson, p. 277.
 55. Smith, p. 17.
 56. Bandyopādhyāẏa, pp. 49–52
 57. Smith, pp. 18–19.
 58. Pagden, p. 91.
 59. Ferguson, 2004b. səh. 84
 60. Marshall, pp. 312–23.
 61. Canny, p. 92.
 62. James, p. 120.
 63. James, p. 119.
 64. Marshall, p. 585.
 65. Zolberg, p. 496.
 66. Games, pp. 46–48.
 67. Kelley & Trebilcock, p. 43.
 68. Smith, p. 28.
 69. Latimer, pp. 8, 30–34, 389–92.
 70. Marshall, pp. 388.
 71. Smith, p. 20.
 72. Smith, pp. 20–21.
 73. Mulligan & Hill, pp. 20–23.
 74. Peters, pp. 5–23.
 75. James, p. 142.
 76. Macintyre, pp. 33–34.
 77. Broome, p. 18.
 78. Pascoe
 79. McKenna, pp. 28–29.
 80. Brock, p. 159.
 81. Fieldhouse, pp. 145–49
 82. Cervero, p. 320
 83. Smith, p. 45.
 84. "Waitangi Day". nzhistory.govt.nz. New Zealand Ministry for Culture and Heritage. 20 December 2008 tarixində . İstifadə tarixi: 13 December 2008.
 85. Porter, p. 579.
 86. Mein Smith, p. 49.
 87. James, p. 152.
 88. James, p. 151.
 89. Lloyd, pp. 115–118.
 90. James, p. 165.
 91. "Why was Slavery finally abolished in the British Empire?". The Abolition Project. 26 November 2016 tarixində . İstifadə tarixi: 31 December 2016.
 92. Porter, p. 14.
 93. Hinks, p. 129.
 94. "Slavery After 1807" (ingilis). Historic England. İstifadə tarixi: 24 November 2019. As a result of public pressure apprenticeships were abolished early, in 1838.
 95. "Slavery Abolition Act 1833; Section XXIV". pdavis. 28 August 1833. İstifadə tarixi: 3 June 2008.
 96. Sanchez Manning (24 February 2013). "Britain's colonial shame: Slave-owners given huge payouts after". The Independent. İstifadə tarixi: 11 February 2018.
 97. Hyam, p. 1.
 98. Smith, p. 71.
 99. Parsons, p. 3.
 100. Porter, p. 401.
 101. Porter, p. 332.
 102. Johnston, pp. 508–10.
 103. Sondhaus, p. 9.
 104. Lee 1994, pp. 254–57.
 105. Dalziel, pp. 88–91.
 106. Mori, p. 178.
 107. Martin, pp. 146–48.
 108. Janin, p. 28.
 109. Keay, p. 393
 110. Parsons, pp. 44–46.
 111. Smith, pp. 50–57.
 112. Brown, p. 5.
 113. Marshall, pp. 133–34.
 114. Hopkirk, pp. 1–12.
 115. James, p. 181.
 116. James, p. 182.
 117. Royle, preface.
 118. Williams, pp. 360–373.
 119. Hodge, p. 47.
 120. Smith, p. 85.
 121. Smith, pp. 85–86.
 122. Lloyd, pp. 168, 186, 243.
 123. Lloyd, p. 255.
 124. Tilby, p. 256.
 125. Roger 1986, p. 718.
 126. Ferguson, 2004b. səh. 230–33
 127. James, p. 274.
 128. "Treaties". Egypt Ministry of Foreign Affairs. 15 September 2010 tarixində . İstifadə tarixi: 20 October 2010.
 129. Herbst, pp. 71–72.
 130. Vandervort, pp. 169–83.
 131. James, p. 298.
 132. Lloyd, p. 215.
 133. Smith, pp. 28–29.
 134. Porter, p. 187
 135. Smith, p. 30.
 136. Rhodes, Wanna & Weller, pp. 5–15.
 137. Azleks
 138. Lloyd, p. 213
 139. James, p. 315.
 140. Smith, p. 92.
 141. O'Brien, p. 1.
 142. Brown, p. 667.
 143. Lloyd, p. 275.
 144. Brown, pp. 494–95.
 145. Marshall, pp. 78–79.
 146. Lloyd, p. 277.
 147. Lloyd, p. 278.
 148. Ferguson, 2004b. səh. 315
 149. Fox, pp. 23–29, 35, 60.
 150. Goldstein, p. 4.
 151. Louis, p. 302.
 152. Louis, p. 294.
 153. Louis, p. 303.
 154. Lee 1996, p. 305.
 155. Brown, p. 143.
 156. Smith, p. 95.
 157. Magee, p. 108.
 158. Ferguson, 2004b. səh. 330
 159. James, p. 416.
 160. Low, pp. 241–259.
 161. Smith, p. 104.
 162. Brown, p. 292.
 163. Smith, p. 101.
 164. Louis, p. 271.
 165. McIntyre, p. 187.
 166. Brown, p. 68.
 167. McIntyre, p. 186.
 168. Brown, p. 69.
 169. Turpin & Tomkins, p. 48.
 170. Lloyd, p. 300.
 171. Galligan, p. 122.
 172. Lloyd, pp. 313–14.
 173. Gilbert, p. 234.
 174. Lloyd, p. 316.
 175. James, p. 513.
 176. Churchill, p. 539.
 177. Gilbert, p. 244.
 178. Churchill, p. 540.
 179. Louis, p. 337.
 180. Brown, p. 319.
 181. James, p. 460.
 182. Darwin, p. 340.
 183. Abernethy, p. 146.
 184. Brown, p. 331.
 185. "What's a little debt between friends?". BBC News. 10 May 2006. 10 June 2010 tarixində . İstifadə tarixi: 20 November 2008.
 186. Levine, p. 193.
 187. Darwin, p. 343.
 188. Darwin, p. 366.
 189. Abernethy, p. 148.
 190. Brown, p. 330.
 191. Lloyd, p. 322.
 192. Smith, p. 67.
 193. Lloyd, p. 325.
 194. McIntyre, pp. 355–356.
 195. Lloyd, p. 327.
 196. Lloyd, p. 328.
 197. "The British Army in Palestine". National Army Museum. 29 June 2019 tarixində . İstifadə tarixi: 25 June 2019.
 198. Lloyd, p. 335.
 199. Lloyd, p. 364.
 200. Lloyd, p. 396.
 201. Brown, pp. 339–40.
 202. James, p. 572.
 203. James, p. 581.
 204. Ferguson, 2004b. səh. 355
 205. Ferguson, 2004b. səh. 356
 206. James, p. 583.
 207. Combs, pp. 161–63.
 208. "Suez Crisis: Key players". BBC News. 21 July 2006. 4 February 2012 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 19 October 2010.
 209. Brown, Derek (14 March 2001). "1956: Suez and the end of empire". The Guardian. 19 December 2018 tarixində . İstifadə tarixi: 19 December 2018.
 210. Reynolds, Paul (24 July 2006). "Suez: End of empire". BBC News. 30 August 2017 tarixində . İstifadə tarixi: 19 December 2018.
 211. Brown, p. 342.
 212. Smith, p. 105.
 213. Burk, p. 602.
 214. Brown, p. 343.
 215. James, p. 585.
 216. . The Economist. 27 July 2006. ISSN 0013-0613. 8 May 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 25 June 2016.
 217. Smith, p. 106.
 218. James, p. 586.
 219. Pham 2010
 220. Gurtov, p. 42.
 221. Lloyd, pp. 370–71.
 222. James, p. 616.
 223. Louis, p. 46.
 224. Lloyd, pp. 427–33.
 225. Zane, Damian (27 August 2019). "The Kenyan school where the UK held Mau Mau rebels" (ingilis). İstifadə tarixi: 24 November 2019.
 226. James, pp. 618–21.
 227. Springhall, pp. 100–02.
 228. Knight & Palmer, pp. 14–15.
 229. Clegg, p. 128.
 230. Lloyd, p. 428.
 231. James, p. 622.
 232. Lloyd, pp. 401, 427–29.
 233. Macdonald, pp. 171–91.
 234. McIntyre, p. 35.
 235. "A Guide to the United States' History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country, since 1776: Belize". Office of the Historian. İstifadə tarixi: 2020-11-29.
 236. "British Overseas Territories Act 2002". legislation.gov.uk. 30 January 2016 tarixində . İstifadə tarixi: 12 February 2016.
 237. Hendry, p. 215.
 238. James, pp. 624–25.
 239. James, p. 629.
 240. Gérin-Lajoie
 241. Brown, p. 689.
 242. Trumbull, Robert (1 January 1984). "Borneo Sultanate Now Independent". The New York Times. İstifadə tarixi: 15 July 2020.
 243. Brown, p. 202.
 244. Brendon, p. 654.
 245. Joseph, p. 355.
 246. Rothermund, p. 100.
 247. Brendon, pp. 654–55.
 248. Brendon, p. 656.
 249. "British Nationality Act 1981, Schedule 6". legislation.gov.uk. 1 April 2019 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2019.
 250. "The British Nationality Act 1981 (Commencement) Order 1982". legislation.gov.uk. 1 April 2019 tarixində . İstifadə tarixi: 18 March 2019.
 251. Gapes, pp. 145–47
 252. The Commonwealth – About Us 27 sentyabr 2013 at the Wayback Machine; Online September 2014
 253. "Head of the Commonwealth". Commonwealth Secretariat. 6 July 2010 tarixində . İstifadə tarixi: 9 October 2010.
 254. Hogg, p. 424 chapter 9 English Worldwide by David Crystal: "approximately one in four of the worlds population are capable of communicating to a useful level in English".
 255. Torkildsen, p. 347.
 256. Pestan, p. 185.
 257. Marshall, p. 286.
 258. Dalziel, p. 135.
 259. Walker, pp. 187–188.
 260. Marshall, pp. 238–40.
 261. Parsons, p. 1.
 262. Go, pp. 92–94.
 263. "How the Westminster Parliamentary System was exported around the World". University of Cambridge. 2 December 2013. İstifadə tarixi: 16 December 2013.
 264. Ferguson, 2004b. səh. 307
 265. Cuniberti, p. 455.
 266. "Electronic Library on International Commercial Law and the CISG". Pace Law School Institute of International Commercial Law. İstifadə tarixi: 30 October 2020.[ölü keçid]
 267. Young, p. 20.

Ədəbiyyat

 • Abernethy, David (2000). The Dynamics of Global Dominance, European Overseas Empires 1415–1980. Yale University Press. ISBN 978-0-300-09314-8. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Anderson, Adam; Combe, William (1801). An Historical and Chronological Deduction of the Origin of Commerce, from the Earliest Accounts. J Archer.
 • Andrews, Kenneth (1984). Trade, Plunder and Settlement: Maritime Enterprise and the Genesis of the British Empire, 1480–1630. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-27698-6. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Bandyopādhyāẏa, Śekhara (2004). From Plassey to partition: a history of modern India. Orient Longman. ISBN 978-81-250-2596-2.
 • Brendon, Piers (2007). The Decline and Fall of the British Empire, 1781–1997. Random House. ISBN 978-0-224-06222-0.
 • Brock, W.R. (2011). Britain and the Dominions. Cambridge University Press. ISBN 9781107688339.
 • Broome, Richard (2010). Aboriginal Australians: A history since 1788. Allen & Unwin. ISBN 978-1-74176-554-0.
 • Brown, D. E. (1 February 1984). "Brunei on the Morrow of Independence". Far Eastern Survey. 24 (2). doi:10.2307/2644439. JSTOR 2644439. İstifadə tarixi: 15 November 2011.
 • Brown, Judith (1998). The Twentieth Century, The Oxford History of the British Empire Volume IV. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-924679-3. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Louis, Roger (1986). The British Empire in the Middle East, 1945–1951: Arab Nationalism, the United States, and Postwar Imperialism. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-822960-5. İstifadə tarixi: 24 August 2012.
 • Buckner, Phillip (2008). Canada and the British Empire. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-927164-1. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Burk, Kathleen (2008). Old World, New World: Great Britain and America from the Beginning. Atlantic Monthly Press. ISBN 978-0-87113-971-9. İstifadə tarixi: 22 January 2012.
 • Canny, Nicholas (1998). The Origins of Empire, The Oxford History of the British Empire Volume I. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-924676-2. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Cervero, Robert B. (1998). The Transit Metropolis: A Global Inquiry. Island Press. ISBN 978-1-55963-591-2.
 • Churchill, Winston (1950). The Second World War, The Grand Alliance, Volume III. Cassell & Co Ltd. ISBN 978-0-30-492114-0.
 • Clegg, Peter (2005). "The UK Caribbean Overseas Territories". In de Jong, Lammert; Kruijt, Dirk (eds.). Extended Statehood in the Caribbean. Rozenberg Publishers. ISBN 978-90-5170-686-4.
 • Combs, Jerald A. (2008). The History of American Foreign Policy: From 1895. M.E. Sharpe. ISBN 978-0-7656-2056-9.
 • Cuniberti, Gilles (8 October 2014). "The International Market for Contracts: The Most Attractive Contract Laws". Nw. J. Int'l L. & Bus. 34 (3).
 • Dalziel, Nigel (2006). The Penguin Historical Atlas of the British Empire. Penguin. ISBN 978-0-14-101844-7. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Darwin, John (2012). Unfinished Empire, The Global Expansion of Britain. Penguin. ISBN 978-1-846-14089-1.
 • David, Saul (2003). The Indian Mutiny. Penguin. ISBN 978-0-670-91137-0. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Elkins, Caroline (2005). Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain's Gulag in Kenya. Owl Books. ISBN 978-0-8050-8001-8.
 • Ferguson, Niall (2004a). Colossus: The Price of America's Empire. Penguin. ISBN 978-1-59420-013-7.
 • Ferguson, Niall (2004b). Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power. Basic Books. ISBN 978-0-465-02329-5.
 • Fieldhouse, David Kenneth (1999). The West and the Third World: trade, colonialism, dependence, and development. Blackwell Publishing. ISBN 978-0-631-19439-2.
 • Fox, Gregory H. (2008). Humanitarian Occupation. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-85600-3.
 • Galligan, Brian (1995). A Federal Republic: Australia's Constitutional System of Government. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139084932. ISBN 9781139084932.
 • Games, Alison (2002). Armitage, David; Braddick, Michael J (eds.). The British Atlantic world, 1500–1800. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-333-96341-8.
 • Gérin-Lajoie, Paul (1951). "Constitutional Amendment in Canada". The Canadian Journal of Economics and Political Science. Blackwell Publishing on behalf of Canadian Economics Association. 17 (6). JSTOR 137699.
 • Gapes, Mike (2008). HC Paper 147-II House of Commons Foreign Affairs Committee: Overseas Territories, Volume II (PDF). The Stationery Office. ISBN 978-0-215-52150-7. İstifadə tarixi: 21 November 2017.
 • Gilbert, Sir Martin (2005). Churchill and America. Simon and Schuster. ISBN 978-0-7432-9122-4. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Go, Julian (2007). "A Globalizing Constitutionalism?, Views from the Postcolony, 1945-2000". In Arjomand, Saïd Amir (ed.). Constitutionalism and political reconstruction. Brill. ISBN 978-90-04-15174-1.
 • Goldstein, Erik (1994). The Washington Conference, 1921–22: Naval Rivalry, East Asian Stability and the Road to Pearl Harbor. Routledge. ISBN 978-0-7146-4559-9. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Goodlad, Graham David (2000). British foreign and imperial policy, 1865–1919. Psychology Press. ISBN 978-0-415-20338-8. İstifadə tarixi: 18 September 2010.
 • Gurtov, Melvin (1970). Southeast Asia Tomorrow. The John Hopkins Press.
 • Hendry, Ian; Dickson, Susan (2018-06-14). British Overseas Territories Law (ingilis). Bloomsbury Publishing. ISBN 978-1-5099-1871-3.
 • Herbst, Jeffrey Ira (2000). States and power in Africa: comparative lessons in authority and control. Princeton University Press. ISBN 0-691-01027-7.
 • Hinks, Peter (2007). Encyclopedia of antislavery and abolition. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-313-33143-5. İstifadə tarixi: 1 August 2010.
 • Hodge, Carl Cavanagh (2007). Encyclopedia of the Age of Imperialism, 1800–1914. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-313-33404-7. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Hogg, Richard (2008). A History of the English Language. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66227-7. İstifadə tarixi: 13 April 2010.
 • Hopkirk, Peter (2002). The Great Game: The Struggle for Empire in Central Asia. Kodansha International. ISBN 978-4-7700-1703-1.
 • Hollowell, Jonathan (1992). Britain Since 1945. Blackwell Publishing. ISBN 978-0-631-20968-3.
 • Hyam, Ronald (2002). Britain's Imperial Century, 1815–1914: A Study of Empire and Expansion. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-7134-3089-9. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Jackson, Ashley (2013). The British Empire: A Very Short Introduction. OUP. ISBN 978-0-19-960541-5.
 • James, Lawrence (2001). The Rise and Fall of the British Empire. Abacus. ISBN 978-0-312-16985-5. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Janin, Hunt (1999). The India–China opium trade in the nineteenth century. McFarland. ISBN 978-0-7864-0715-6.
 • Johnston, Douglas M.; Reisman, W. Michael (2008). The Historical Foundations of World Order. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 978-90-474-2393-5.
 • Joseph, William A. (2010). Politics in China. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-533530-9.
 • Keay, John (1991). The Honourable Company. Macmillan Publishing Company.
 • Kelley, Ninette; Trebilcock, Michael (2010). The Making of the Mosaic (2nd). University of Toronto Press. ISBN 978-0-8020-9536-7.
 • Kenny, Kevin (2006). Ireland and the British Empire. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-925184-1. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Knight, Franklin W.; Palmer, Colin A. (1989). The Modern Caribbean. University of North Carolina Press. ISBN 978-0-8078-1825-1.
 • Koebner, Richard (May 1953). "The Imperial Crown of This Realm: Henry VIII, Constantine the Great, and Polydore Vergil". Historical Research. 26 (73). doi:10.1111/j.1468-2281.1953.tb02124.x. ISSN 1468-2281.
 • Latimer, Jon (2007). War with America. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-02584-4. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Lee, Stephen J. (1994). Aspects of British political history, 1815–1914. Routledge. ISBN 978-0-415-09006-3.
 • Lee, Stephen J. (1996). Aspects of British political history, 1914–1995. Routledge. ISBN 978-0-415-13102-5.
 • Levine, Philippa (2007). The British Empire: Sunrise to Sunset. Pearson Education Limited. ISBN 978-0-582-47281-5. İstifadə tarixi: 19 August 2010.
 • Lloyd, Trevor Owen (1996). The British Empire 1558–1995. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-873134-4. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Louis, Wm. Roger (2006). Ends of British Imperialism: The Scramble for Empire, Suez and Decolonization. I.B. Tauris. ISBN 978-1-84511-347-6. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Low, D.A. (February 1966). "The Government of India and the First Non-Cooperation Movement – 1920–1922". The Journal of Asian Studies. 25 (2). doi:10.2307/2051326. JSTOR 2051326.
 • Macaulay, Thomas (1848). The History of England from the Accession of James the Second. Penguin. ISBN 978-0-14-043133-9.
 • Macdonald, Barrie (1994). "Britain". In Howe, K.R.; Kiste, Robert C.; Lal, Brij V (eds.). Tides of history: the Pacific Islands in the twentieth century. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-1597-4.
 • Macintyre, Stuart (2009). A Concise History of Australia. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-51608-2.
 • McIntyre, W. David (1977). The Commonwealth of Nations. University of Minnesota Press. ISBN 978-0-8166-0792-1. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • McIntyre, W. David (2016). Winding up the British Empire in the Pacific Islands. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-251361-8. İstifadə tarixi: 12 February 2018.
 • McLean, Iain (2001). Rational Choice and British Politics: An Analysis of Rhetoric and Manipulation from Peel to Blair. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-829529-7. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Maddison, Angus (2001). The World Economy: A Millennial Perspective (PDF). Organisation for Economic Co-operation and Development. ISBN 978-92-64-18608-8. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Magee, John (1974). Northern Ireland: Crisis and Conflict. Taylor & Francis. ISBN 978-0-7100-7947-3. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Magnusson, Magnus (2003). Scotland: The Story of a Nation. Grove Press. ISBN 978-0-8021-3932-0. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Marshall, P.J. (1998). The Eighteenth Century, The Oxford History of the British Empire Volume II. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-924677-9. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Marshall, P.J. (1996). The Cambridge Illustrated History of the British Empire. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-00254-7. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Martin, Laura C. (2007). Tea: the drink that changed the world. Tuttle Publishing. ISBN 978-0-8048-3724-8.
 • McKenna, Mark (2002). Looking for Blackfellas' Point: An Australian History of Place. UNSW Press. ISBN 978-0-86840-644-2.
 • Mein Smith, Philippa (2005). A Concise History of New Zealand. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-54228-9. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Mulligan, Martin; Hill, Stuart (2001). Ecological pioneers. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-81103-3.
 • Mori, Jennifer (2014). Britain in the Age of the French Revolution: 1785 - 1820. Routledge. ISBN 978-1-317-89189-5.
 • O'Brien, Phillips Payson (2004). The Anglo–Japanese Alliance, 1902–1922. Routledge. ISBN 978-0-415-32611-7. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Pagden, Anthony (2003). Peoples and Empires: A Short History of European Migration, Exploration, and ConqVest, from Greece to the Present. Modern Library. ISBN 978-0-8129-6761-6. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Parsons, Timothy H. (1999). The British Imperial Century, 1815–1914: A World History Perspective. Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-8476-8825-8. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Pascoe, Bruce (2018). Dark Emu: Aboriginal Australia and the Birth of Agriculture. Magabala Books. ISBN 978-1-925768-95-4.
 • Pestan, Carla Gardina (2009). Protestant Empire: Religion and the Making of the British Atlantic World. University of Pennsylvania Press. ISBN 978-0-8122-4150-1.
 • Peters, Nonja (2006). The Dutch down under, 1606–2006. University of Western Australia Press. ISBN 978-1-920694-75-3.
 • Pham, P.L. (2010). Ending 'East of Suez': The British Decision to Withdraw from Malaysia and Singapore, 1964–1968. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958036-1.
 • Porter, Andrew (1998). The Nineteenth Century, The Oxford History of the British Empire Volume III. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-924678-6. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Rhodes, R.A.W.; Wanna, John; Weller, Patrick (2009). Comparing Westminster. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-956349-4.
 • Rothermund, Dietmar (2006). The Routledge companion to decolonization. Routledge. ISBN 978-0-415-35632-9.
 • Russo, Jean (2012). Planting an Empire: The Early Chesapeake in British North America. JHU Press. ISBN 978-1-4214-0694-7.
 • Royle, Trevor (2000). Crimea: The Great Crimean War, 1854–1856. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-4039-6416-8. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Shennan, J.H. (1995). International relations in Europe, 1689–1789. Routledge. ISBN 978-0-415-07780-4.
 • Smith, Simon (1998). British Imperialism 1750–1970. Cambridge University Press. ISBN 978-3-12-580640-5. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Songhaus, L. (2004). Navies in Modern World History. Reaktion Books. ISBN 1-86189-202-0.
 • Springhall, John (2001). Decolonization since 1945: the collapse of European overseas empires. Palgrave. ISBN 978-0-333-74600-4.
 • Rein Taagepera (September 1997). "Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia". International Studies Quarterly. 41 (3). doi:10.1111/0020-8833.00053. JSTOR 2600793. 19 November 2018 tarixində . İstifadə tarixi: 28 December 2018.
 • Taylor, Alan (2001). American Colonies, The Settling of North America. Penguin. ISBN 978-0-14-200210-0. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Thomas, Hugh (1997). The Slave Trade: The History of The Atlantic Slave Trade. Picador, Phoenix/Orion. ISBN 978-0-7538-2056-8. İstifadə tarixi: 22 July 2009.
 • Tilby, A. Wyatt (2009). British India 1600–1828. BiblioLife. ISBN 978-1-113-14290-0.
 • Torkildsen, George (2005). Leisure and recreation management. Routledge. ISBN 978-0-415-30995-0.
 • Turpin, Colin; Tomkins, Adam (2007). British government and the constitution (6th). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-69029-4.
 • Vandervort, Bruce (1998). Wars of imperial conqVest in Africa, 1830–1914. University College London Press. ISBN 978-1-85728-486-7.
 • Walker, William (1993). "National Innovation Systems: Britain". In Nelson, Richard R. (ed.). National innovation systems: a comparative analysis. Oxford University Press. ISBN 0-19-507617-6.
 • Williams, Beryl J. (1966). "The Strategic Background to the Anglo-Russian Entente of August 1907". The Historical Journal. 9 (3). doi:10.1017/S0018246X00026698. JSTOR 2637986. (#parameter_ignored)
 • Young, Harold A. (2020). The Judicial Committee of the Privy Council and the Caribbean Court of Justice: Navigating Independence and Changing Political Environments. Rowman & Littlefield. ISBN 978-1-4985-8695-5.
 • Zolberg, Aristide R. (2006). A nation by design: immigration policy in the fashioning of America. Russell Sage. ISBN 978-0-674-02218-8.

Xarici keçidlər

 • British Empire (historical state, United Kingdom) Encyclopædia Britannica Online ensiklopediyasında
 • Collection: "British Empire" from the University of Michigan Museum of Art

britaniya, imperiyası, birləşmiş, krallıq, onun, sələf, dövlətləri, tərəfindən, idarə, olunan, dominion, koloniya, protektorat, mandat, digər, asılı, ərazilərdən, təşkil, olunan, tarixi, dövlət, onun, tarixi, əsrin, sonu, xviii, əsrin, əvvəlləri, aralığında, i. Britaniya imperiyasi Birlesmis Kralliq ve onun selef dovletleri terefinden idare olunan dominion koloniya protektorat mandat ve diger asili erazilerden teskil olunan tarixi dovlet Onun tarixi XVI esrin sonu ve XVIII esrin evvelleri araliginda Ingiltere terefinden qurulan deniz erazileri ve ticaret postlari ile basladi Erazisine gore dunya tarixinin en boyuk imperiyasi idi ve yuz ilden artiq muddetde dunyanin en boyuk qlobal gucu olmusdu 1 1913 cu ile qeder Britaniya imperiyasinin hakimiyyeti altinda olan erazilerde 412 milyon insan yasayirdi bu o dovrde yer uzerinde yasayan umumi ehalinin amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 023004 amp amp amp amp amp 0 23 004 i demek idi 2 Imperiya 1925 ci il etibarile 35 000 000 km2 13 500 000 kv mil sahesi ile 3 dunya umumi quru sahesinin amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp amp 024 amp amp amp amp amp 0 24 e hokmdarliq edirdi Neticede onun konstitusiyon huquqi linqvistik ve medeni irsi genis sekilde yayilmisdir Gucunun en pik oldugu dovrde erazilerinden en az biri uzerinde gunesin oldugu menasina gelen uzerinde hec vaxt gunes batmayan imperiya olaraq adlandirilirdi 4 British EmpireBritaniya imperiyasi1497 1949 1997 Bayragi Gerbi1919 cu ilde Britaniya imperiyasiStatusuImperiyaPaytaxtiLondonResmi dilleriIngilisIdareetme formasiKonstitusiyali monarxiyaTarixi Yaranmasi1497 Suqutu1949 1997 Erazisi Umumi37 200 000 km Ehalisi Texmini462 600 000ValyutasiFunt sterlinqSelefi XelefiIngiltere kralligiSotlandiya kralligiUelsIrlandiya kralligi Boyuk BritaniyaIrlandiyaMilletler BirliyiXV ve XVI esrlerin Cografi kesfler dovrunde Portuqaliya ve Ispaniya yer kuresinin Avropa terefinden tedqiq edilmesinde qabaqcil rol oynamis ve bu proses erzinde genis deniz erazilerine sahib imperiyalara cevrilmisdiler Bu imperiyalarin elde etdiyi boyuk servete paxilliq eden 5 Ingiltere Fransa ve Niderland Amerika ve Asiya qitesinde oz ticaret sebekeleri ve koloniyalarini yaratmaga basladilar XVII ve XVIII esrlerde Niderland ve Fransa arasindaki ardicil muharibeler Ingilterenin 1707 ci il Sotlandiya ile birlesme aktindan sonra Britaniyaya cevrilmisdi Simali Amerikadaki mustemlekecilik siyasetinde esas guce cevirmisdi Britaniya 1757 ci ildeki Plessi doyusunde Ost Hind sirketinin Mogol Benqalini isgal etmesinden sonra Hindistan yarimadasinda da ustunluyu ele kecirdi ABS Istiqlal muharibesi Britaniyanin 1783 cu ile qeder Simali Amerikadaki en qedim ve en cox meskunlasilan mustemlekelerinin bir hissesini itirmesiyle neticelendi Britaniyalilar diqqetlerini Asiya Afrika ve Sakit okeana yoneltmisdiler Fransanin Napoleon muharibelerinde 1803 1815 meglub olmasindan sonra Britaniya XIX esrin deniz ve imperiya gucunu ele kecirdi ve imperiya erazilerini genislendirdi Nisbi sulh dovrunde 1815 1914 bu dovr daha sonralar Britaniya Sulhu menasina gelen lat Pax Britannica adlandirilmisdi qlobal hegemona cevrildi Britaniya kecmisde idare etdiyi erazilere yeniden nezareti ele kecirmis o cumleden Asiya ve Latin Amerikasi kimi bir cox bolgenin iqtisadiyyatina nezaret ederek dunya ticaretinde boyuk ustunluye sahib olmusdu 6 7 Muxtariyyeti olan erazilerin yukselmis dereceleri ag meskunlasan koloniyalara hediyye edilmis bezileri ise dominion kimi yeniden siniflesdirilmisdi XX esrin evvellerinde artiq Almaniya ve ABS Britaniyanin iqtisadi liderliyine meydan oxumaga baslayirdi Britaniya ve Almaniya arasindaki herbi ve iqtisadi tezyiqler Birinci Dunya muharibesinin esas sebebleri idi Bu muharibede Britaniya oz imperiyasina cox guvenirdi Munaqise onun herbi maliyye ve insan resurslari uzerinde boyuk daginti yaratmisdi Imperiya en genis serhedlerine Birinci Dunya muharibesinden derhal sonra catsa da Britaniya artiq herb ve ya senaye cehetden dunyanin qabaqcil olkesi deyildi Ikinci Dunya muharibesinde Britaniyanin Serq ve Cenub Serqi Asiyadaki koloniyalari Yaponiya terefinden isgal edildi Muharibe Britaniya ve onun muttefiqlerinin umumi qelebesi ile neticelense de Britaniyanin prestijine deyen zerer onun cokusunu suretlendiren faktorlardan biri oldu Imperiyanin en deyerli ve en cox insanin yasadigi mulku olan Hindistan genis dekolonizasiya herekati neticesinde musteqillik qazanmisdi Britaniya bu herekatlarin artmasindan sonra bir cox erazisine musteqillik vermisdi Suveys bohrani Britaniyanin qlobal gucunun zeiflediyini tesdiqledi 1997 ci ilde Honkonqun Cine verilmesi ise artiq Britaniya imperiyasinin sonu menasina gelirdi 8 9 14 deniz erazisi Britaniya suverenliyi altinda qalmaqdadir Musteqillikden sonra bir cox kecmis Britaniya koloniyasi musteqil dovletlerin azad birliyi olan Milletler Birliyine qosuldu Bunlardan 16 i Birlesmis Kralliq da daxil olmaqla umumi monarx hal hazirda da II Elizabet terefinden idare olunur Mundericat 1 Menseyi 1497 1583 2 Ingilterenin deniz mulkleri 1583 1707 2 1 Afrika Amerika ve qul ticareti 2 2 Diger Avropa Imperiyalari ile reqabet 3 Sotlandiyanin deniz erazilerini genislendirme cehdi 4 Birinci Britaniya imperiyasi 1707 1783 4 1 On uc koloniyanin itirilmesi 5 Ikinci Britaniya imperiyasinin yukselisi 1783 1815 5 1 Sakit okeanin tedqiqati 5 2 Napoleon Fransasi ile muharibe 5 3 Quldarligin legvi 6 Britaniyanin imperial esri 1815 1914 6 1 Ost Hind sirketinin hakimiyyeti ve Britaniya Hindistani 6 2 Rusiya ile reqabet 6 3 Keypden Qahireye 6 4 Ag koloniyalarin statusunun deyisdirilmesi 7 Dunya muharibeleri 1914 1945 7 1 Birinci Dunya muharibesi 7 2 Muharibelerarasi dovr 7 3 Ikinci Dunya muharibesi 8 Mustemlekecilikden azad olunma ve cokus 1945 1997 8 1 Ilk azad olunmalar 8 2 Suveys ve neticesi 8 3 Deyisiklik kuleyi 8 4 Imperiyanin sonu 9 Irsi 10 Qeydler 11 Menbe 11 1 Istinadlar 11 2 Edebiyyat 12 Xarici kecidlerMenseyi 1497 1583 Redakte Con Kabotun Yeni dunyaya ikinci seyahetinde istifade etdiyi gemisi Matthew un yeniden hazirlanmis versiyasi Britaniya imperiyasinin kokleri Ingiltere ve Sotlandiya iki ayri kralliq oldugu dovre uzanir 1496 ci ilde VII Henri Ispaniya ve Portuqaliyanin deniz erazilerinin tedqiqatindaki ugurlarindan sonra Con Kabota Simali Atlantika vasitesi ile Asiyaya su marsrutunu kesf etmeli olan seyahete basciliq etmeyi tapsirdi 10 Kabot Avropanin Amerikani kesf etmesinden 5 il sonra 1497 ci ilde seyahet etdi ancaq Nyufaundlendin sahiline lovber saldi ve sehven Kolumb kimi Asiyaya catdigina inandi 11 Onun koloniya qurmaq cehdi yox idi Kabot novbeti il Amerika qitesine yeniden seyahet etse de o ve onun gemilerinin aqibeti hec vaxt bilinmedi 12 XVI esrin son onilliklerinde I Elizabetin hakimiyyet illerine qeder Amerikada ingilis koloniyasi qurmaq ucun basqa cehd edilmedi 13 Eyni vaxtda 1533 cu il Muracietlerin Mehdudlasdirilmasina Dair Qanun Ingilere kralliq erazisinin imperiya oldugunu elan etdi 14 Protestant reformasiyasi Ingiltere ve katolik Ispaniyani iki reqib imperiyaya cevirmisdi 10 1562 ci ilde Britaniya taxti deniz quldurlari Con Hokins ve Frensis Dreyki Qerbi Afrika sahilllerindeki Ispaniya ve Portuqaliyaya aid qul gemilerine hucum etmeye tesviq etdi 15 Meqsed Atlantika qul ticaretini bolmek idi Bu seyler neticesiz qaldi ve daha sonra ingilis ispan muharibesi intensivlesdikce Elizabet Amerikadaki Ispan limanlari ve Yeni dunyanin servetleri ile qayidan gemilerine hucum etmek ucun yuruslere oz xeyir duasini verdi 16 Eyni vaxtda Ricard Hakluyt ve Con Di Di Britaniya imperiyasi terminini ilk istifade eden sexs idi 17 kimi yazarlar Ingilterenin oz imperiyasini yaratdigini yazirdilar Bu vaxt qeder Ispaniya Amerika qitesinde ustun guce cevrilmis Sakit okeani tedqiq etmeye baslamisdi Portuqaliya Afrika ve Braziliya sahillerinden Cine qeder ticaret postlari ve qalalari qurmusdu Fransa Muqeddes Lavrentiya cayi erazisinde ilk meskunlasma erazilerini yaratmisdi Bu eraziler daha sonra Yeni Fransaya cevrilmisdi 18 Ingiltere Portuqaliya Ispaniya ve Fransanin arxasinca deniz erazilerinde koloniyalar qurmaq istese de o ilk deniz koloniyasini XVI esrde Irlandiyada qura bilmisdi Bura Ingiltereden getirilen protestantlar 1169 cu ilde Irlandiyanin Norman isgalina qederki dovrun presedentlerinden faydalanirdilar 19 20 Irlandiyada koloniya qurmaga komek eden bir nece insan xususile de Qerb Olkesi Adamlari daha sonra Simali Amerikanin erken koloniyalasdirilmasinda aktiv rol oynamisdi 21 Ingilterenin deniz mulkleri 1583 1707 Redakte Esas meqale Ingiltere mustemleke imperiyasiI Elizabet Hamfri Gilbertin deniz erazilerinin tedqiqati ve kesfler ucun seyahete cixmagina raziliq verdi 22 23 Hemin il Gilbert deniz quldurlugu ve Simali Amerikada koloniya qurmaq ucun Karib hovzesine dogru ekspedisiyaya baslasa da bu missiya Atlantik okeani kecmeden dayandirildi 24 25 O 1583 cu ilde ikinci defe cehd etdi Bu defe o resmi sekilde Nyufaundlend adasina qarsi iddia qaldirdi ancaq burada hec bir yeni meskunlasan qalmamisdi Gilbert Ingiltereye geri qayidarken seyahet zamani oldu Onun yerine Gilbertin qardasi Volter Reli kecdi Reliye 1584 ci ilde Elizabet terefinden maliyye desteyi verilmisdi Sonraki il Reli bugunki Simali Karolina sahillerinde Roanoke Koloniyasini yaratsa da tedaruk catismazligi koloniyanin ugursuz olmasina sebeb oldu 26 1603 cu ilde Sotlandlar krali VI Ceyms Ingiltere taxtina cixdi I Ceyms kimi ve 1604 cu ilde Ispaniya ile munaqiseni dayandiran London muqavilesiucun danisiqlar apardi Artiq esas reqibi ile sulh baglayan Ingilterenin diqqeti diger dovletlerin kolonial infrastrukturuna yiyelenmek yerine oz deniz erazilerini qurmaq meselesine yoneldi 27 Britaniya imperiyasi XVII esrin evvellerinde Simali Amerika ve daha kicik Karib adalarinda ingilis yasayis yerleri ve en meshuru Ost Hind sirketi olan sehmdar cemiyyetleri qurmaqla formalasmaga basladi Bele sirketler koloniyalarin ve deniz erazilerindeki ticaretin administrasiyasini aparmaq ucun tesis edilmisdi XVIII esrin sonuna dogru ABS Istiqlal muharibesinden sonra on uc koloniyanin itirildiyi dovre qederki period bezi tarixciler terefinden Birinci Britaniya imperiyasi olaraq adlandirilir 28 Afrika Amerika ve qul ticareti Redakte Esas meqaleler Amerikanin Britaniya terefinden mustemlekelesdirilmesi Britaniya Amerikasi On uc koloniya ve Atlantik qul ticaretiKarib hovzesi ilk basda Ingilterenin en vacib ve en menfeetli koloniyasi olsa da 29 bundan evvelki bir nece cehd ugursuzluqla neticelenmisdi Qayanada 1604 cu ilde qurulan koloniya cemi iki il yasadi ve qizil depozitleri tapmaq baximindan ugursuz oldu 30 Sent Lusiya 1605 ve Qrenadanin 1609 eyni aqibetle uzlesmesine baxmayaraq Sent Kits 1624 Barbados 1627 ve Nevisde 1628 yasayis yerlerinin salinmasina muveffeq olunmusdu 31 Koloniyalar tez bir zamanda seker plantasiya sistemini qebul etdiler Qul emeyinden asili olan bu sistem Braziliyadaki portuqallar ve qul satib seker alan holland gemileri terefinden muveffeqiyyetle istifade edilirdi 32 Bu ticaretin gederek artan menfeetinin ingilislerin elinde qalmasini temin etmek ucun parlament 1651 ci ilde qerar qebul etdi Qerara gore ingilis koloniyalarindaki ticareti temin etme huququ sadece ingilis gemilerine verilirdi Bu Vahid Hollandiya Vilayetleri ile gerginliye sebeb oldu ve holland ingilis muharibelerini baslatdi Munaqisenin neticesi Amerika qitesinde Ingilterenin Amerika qitesinde movqeyinin guclenmesi ile neticelendi 33 Ingiltere 1655 ci ilde ispanlarin Yamayka adasini ozune birlesdirdi 1666 ci ilde Baham adalari da ingilis koloniyasina cevrildi 34 Ingilterenin Amerikadaki ilk daimi yasayis yeri 1607 ci ilde qurulan Ceymstaun idi Kapitan Con Smit terefinden qurulan bu yerin idareciliyi Virciniya sirketinde idi Bermuda adalari 1609 cu ilde Virciniya sirketinin gemilerinin qezasi neticesinde ingilis mulkune cevrildi ve 1615 ci ilde yeni yaradilmis Somerz Adalari sirketinin idareciliyine verildi 35 Virciniya koloniyasi quruldugu ucun Virciniya sirketinin resmi senedleri 1624 cu ilde legv edildi ve koloniyaya birbasa nezaret Taxta hevale edildi 36 Nyufaundlendde daimi yasayis yeri yaratmaq meqsedi ile 1610 cu ilde London ve Bristol sirketi yaradildi ancaq ugursuz oldu 37 1620 ci ilde Puritan dini seperatcilarina sonralar Pilqrimler olaraq taninacaq siginacaq ucun Pilmoutun esasi qoyuldu 38 Dini teqiblerden qacmaq bir cox ambisiyali ingilis mustemlekecini cetin transatlantik seyahetine cixmaga motivasiya edecekdi Merilendde 1634 Roma Katolikleri Rod Aylendde 1636 butun dini baxislar Konnektikutda 1639 konqreqasionalistler ucun siginacaq yaratmaq meqsedi ile koloniya quruldu Karolina eyaletinin esasi 1663 cu ilde qoyuldu 1664 cu ilde Fort Amsterdamin teslim olmasiyla Ingiltere Yeni Niderlandin holland koloniyasi uzerinde nezareti ele kecirdi ve buranin adini Nyu York olaraq deyisdirdi Bu ikinci ingilis holland muharibesinden sonra Surinamin hollandlara guzeste gedilmesi qarsiliginda resmilesdirildi 39 Pensilvaniya koloniyasi 1681 ci ilde Vilyam Penn terefinden yaradildi Amerikadaki koloniyalar Karib hovzesindeki koloniyalarla muqayisede maliyye cehetden daha az semereli olsa da Amerikanin guclu aqrar potensiali olan genis erazileri buranin mulayim iqlimine ustunluk veren cox sayda ingilis emiqranti celb etdi 40 XVII esr Virciniyasinda isleyen afrikali koleler seklin muellifi bilinmir 1670 II Karl kralliq nizamnamesi ile Hudzon korfezi sirketini ing Hudson s Bay Company HBC qurdu ve Rupert Torpagi adlanan erazideki xez ticareti inhisarciligini sirkete verdi Bu erazi sonralar Kanada dominionunun boyuk hissesini teskil etmisdi HBC terefinden qurulan ticaret postlari ve qalalar tez tez fransizlarin hucumuna meruz qalirdi Fransizlar Yeni Fransa yaxinliginda oz xez ticaret koloniyasini yaratmisdilar 41 Iki il sonra kral Carlz terefinden Kralliq Afrika sirketine Karibdeki Britaniya koloniyalarina kole tedaruku uzre inhisarciliq imtiyazi verildi 42 Kolelik evvelden Imperiyanin Vest Hinddeki esasini teskil edirdi 1807 ci ilde kole ticareti legv olunana qeder Britaniya 3 5 milyon afrikali kolenin Amerikaya dasinmasinda mesuliyyet dasiyirdi Bu kolelerin ucde biri Atlantik okeani vasitesile kocurulmusdu 43 Bu ticareti asanlasdirmaq ucun Qerbi Afrika sahillerinde Ceyms adasi Akkra ve Bans adasi kimi qalalar qurulmusdu Britaniya Karibinde 1650 ci ilde Afrika menseli ehalinin nisbeti 25 idise bu reqem 1780 ci ilde 80 e yukselmisdi Eyni vaxt araliginda on uc koloniyada bu nisbet 10 den 40 e deyismisdi ekseriyyeti cenubdaki koloniyalarda idi 44 Qul tacirleri ucun bu ticaret hedden artiq menfeetli idi ve Bristol Qlazqo ve Liverpul kimi qerbi Britaniya seherlerinin esas iqtisadi sutununa cevrilmisdi Bu seherler Afrika ve Amerika ile birlikde ticaret ucbucagini formalasdirirdilar Qul gemilerindeki kocurulmus sert ve gigiyenik olmayan veziyyet ve zeif qidalanma Orta kecid dovrunde olum nisbetinin yeddide bir olmasina sebeb oldu 45 Diger Avropa Imperiyalari ile reqabet Redakte 1639 cu ilde Medresde Muqeddes Georgi qalasinin esasi qoyulmusdur Ingiltere ve Niderland XVI esrin sonunda seyahetlerini maliyyelesdirmek ucun sehmdar cemiyyetleri formalasdiraraq Portuqaliyanin ticaret monopoliyasina meydan oxudular Bele seyahetleri heyata kecirmek ucun 1600 cu ilde ingilis daha sonra britaniyali Ost Hind sirketi 1602 ci ilde Niderland Ost Hind Sirketi yaradildi Bu sirketlerin esas meqsedi menfeetli edviyyat ticaretini ele kecirmek idi Bu ticarete esas fokuslanan iki regionda Ost Hind arxipelaqi ve ticaret sebekesinin onemli limani Hindistanda ingilis ve hollandlar hem Portuqaliya ile hem de bir birileri ile ticaret ustunluyu ugrunda reqabetde idiler 46 Ingiltere Niderlandin mustemleke gucunu qirsa da Niderlandin daha inkisaf etmis maliyye sistemi 47 ve XVII esrdeki 3 holland ingilis muharibesi onun Asiyadaki movqeyini daha da guclendirmisdi Iki olke arasindaki gerginlik 1688 ci ilin Sanli inqilabindan sonra Ingiltere taxtina cixan III Vilyam terefinden dayandirildi Raziliga gore edviyyat ticareti Niderlandin Hindistan tekstil senayesi Ingilterenin imtiyazina verilirdi Tezlikle tekstil senayesi gelir baximindan edviyyat ticaretini ustelemisdi 47 Ingiltere ve Niderland arasinda baglanan 1688 ci il sulhu bu iki olkenin Doqquz illik muharibeye muttefiq kimi girmesine sebeb olsa da Avropa ve deniz erazilerinde Fransa Ispaniya ve holland ingilis ittifaqi arasinda bas veren munaqise neticesinde ingilisler hollandlardan daha boyuk mustemleke gucunu menimsemisdiler Onlar Avropadaki quru doyuslerinde oz herbi budcelerinin boyuk hissesinden istifade etmeli olmusdular 48 Ispaniyada II Karlosun 1700 cu ilde olumunden sonra hakimiyyete gelen Fransa kralinin nevesi V Filipin Ispaniya mustemleke imperiyasini miras almasi Fransa ve Ispaniyanin oz koloniyalari ile birlesme perspektivlerini artirdi Bu Avropanin diger gucleri ve Ingiltere ucun qebul edilmez veziyyet idi 49 1701 ci ilde Ingiltere Portuqaliya ve Niderland 13 il ceken Ispaniya mirasi ugrunda muharibede Ispaniya ve Fransaya qarsi Muqeddes Roma Imperiyasinin terefinde doyusdu 49 Sotlandiyanin deniz erazilerini genislendirme cehdi Redakte Esas meqale Amerikanin sotlandlar terefinden mustemlekelesdirilmesiSotlandiya parlamenti 1695 ci ilde Panama berzexinde 3 il sonra yasayis yeri quran Sotlandiya sirketi ucun qrant ayirdi Yeni Qrandadaki ispan mustemlekeci qonsulari terefinden hucum edilen ve malyariya xesteliyi yayilan bu koloniya 2 il sonra terk edildi Daren layihesi Sotlandiya ucun maliyye felaketi idi Sotland kapitalinin dordde biri itirilmisdi 50 Bu hadise sotlandlarin oz deniz imperiyasini qurma umidlerini puc etdi Hetta bu koloniya felaketinin siyasi neticeleri de var idi Sotlandiya sadece taxtlari birlesdirmek evezine iki olkenin birlesdiren akti qebul etmeye mecbur olmusdu 51 Birinci Britaniya imperiyasi 1707 1783 Redakte18 ci esr yenice birlesmis Boyuk Britaniyasinin dunyanin mustemleke gucunde ustunluyu ele kecirmesine ve Fransanin imperial merhelede onun esas reqibine cevrilmesine sahidlik etdi 52 Boyuk Britaniya Portuqaliya Niderland ve Muqeddes Roma Imperiyasi 1714 cu ilde biten Ispaniya mirasi ugrunda muharibeye davam etdi ve muharibenin sonunda Ultrext muqavilesi imzalandi V Filipp ozu ve varisleri Fransa taxtindan el cekdi ve Ispaniya Avropadaki imperiyasini itirdi 49 Britaniya imperiyasi erazi baximindan genisledi Britaniya Fransadan Nyufaundlend ve Akadiyani Ispaniyadan Cebeli Tariq ve Minorkani aldi Cebeli Tariq muhum deniz quvveleri bazasi oldu ve Britaniyaya Araliq denizine Atlantik okeanindan giris ve cixislara nezaret etmeye imkan verdi Ispaniya hemcinin ehemiyyetli asyento Ispaniya Amerikasinda afrikali qullari satmaq icazesi huququnu da Britaniyaya itirdi 53 1727 1729 cu il ingilis ispan muharibesinden sonra Ispaniya krali Yeni Ispaniya limanlarindaki butun Britaniya gemilerini musadire etdi 1731 ci ilde ispan patrul qayigi Britaniya gemisi Rebekkanin goyertesine daxil oldu ve kapitan Xuliyo Leon Fandino kapitan Robert Cenkinsi qacaqmalciliqla ittiham ederek sol qulagini kesdi 1737 ci ilin avqustunda daha iki Britaniya gemisi Havanadaki Ispaniya sahil muhafizesi terefinden saxlanildi gemi heyetleri hebs edildi ve esir kimi saxlanildi Ingilislerle ispanlar arasindaki 1739 cu il Cenkinsin qulagi muharibesi ile birlikde ispan deniz quldurlari ticaret ucbucagi marsrutu boyunca Britaniya ticateret gemilerine hucum etdiler Ispaniya krali Britaniya gemilerine hucumlari dayandirmagi razi olduqdan sonra 1746 ci ilde ispan ve britaniyalilar sulh danisiqlarina basladilar Ancaq Madrid muqavilesinde Britaniya Cenubi ve Merkezi Amerikadaki qul ticaret huquqlarini itirdi 54 Robert Klayvin Plessi doyusundeki qelebesi Ost Hind sirketini sadece herbi yox hem de ticaret gucu kimi formalasdirdi Ost Hindde Britaniya ve Hollandiya tacirleri arasinda edviyyat ve tekstil reqabeti davam edirdi 1720 ci ile qeder tekstilin satis baximindan genis ticaret imkani yaratmasi britaniyali sirketlerin bazarda hollandlara zerbe vurmasina sebeb oldu 47 18 ci esrin ortalarinda Boyuk Mogol Imperiyasinin cokusunden sonra Hindistan yarimqitesinde yaranan boslugu doldurmaq ugrunda Ingilis Ost Hind sirketi ve onun fransiz reqibi arasinda bir nece herbi munaqise bas verdi 1757 ci ildeki Plessi doyusunde britaniyalilar Benqaliyanin Nevvabini ve onun fransiz muttefiqlerini meglub etdi ve Hindistanin esas herbi ve siyasi gucu sayilan Benqaliyanin nezareti Ingilis Ost Hind sirketine kecdi 55 Fransa oz anklavlarina nezaret etse de herbi mehdudiyyetler ve Britaniyanin asili dovletlerini destekleme mecburiyyeti Fransanin Hindistani idare etmek umidlerini yox etdi 56 Novbeti onilliklerde Britaniya Ost Hind sirketi zamanla idaresi altinda olan erazileri artirdi Bu ya birbasa idareyle ya da Prezidentlik ordularinin guc tehdidi altinda olan yerli hakimler vasitesi ile temin olunurdu Prezidentlik ordularinin ekseriyyeti Britaniya zabitleri terefinden oyredilen hindu sipahilerden teskil olunmusdu 57 Britaniyali ve fransizlar arasindaki Hindistan mubarizesi Fransa Britaniya ve diger Avropa dovletlerinin daxil oldugu Yeddiillik muharibenin 1756 1763 herbi teatrlarindan sadece biri idi 41 1763 cu ilde imzalanan Paris muqavilesinin Britaniyanin geleceyi ucun vacib neticeleri var idi Simali Amerikada Fransanin mustemlekeci guc kimi geleceyi Rupert Torpagini Britaniya erazisi olaraq taninmasi 41 Yeni Fransanin Britaniyaya itirilmesi burada yasayan fransizdilli ehali Britaniya idareciliyine terk edildi ve Luiziananin Ispaniyaya verilmesinden sonra yox oldu Ispaniya Floridani Britaniyaya itirdi Hindistanda Fransa uzerinde qazanilan qelebe ile birlikde Yeddiillik muharibeden sonra Britaniya dunyanin en guclu deniz gucune cevrildi 58 On uc koloniyanin itirilmesi Redakte Esas meqale ABS Istiqlal muharibesi Amerikadaki Britaniya koloniyalari 1763 1776 On uc koloniya 1760 1770 ci iller erzinde Britaniya ve on uc koloniya arasindaki munasibetler get gede pislesirdi Bunun esas sebebi Britaniya parlamentinin Amerika koloniyalarina onlarin raziligi olmadan vergi tetbiq etme cehdleri idi 59 O dovrde bele naraziciliq ingilislere soz verilen huquqlarin pozulmasi kimi basa dusulen Temsilsiz vergiye yox suarinda oz eksini tapmisdi Amerika inqilabi parlament avtoriterinin redd edilmesiyle basladi ve ozunu idareetmeye yoneldi Britaniya cavab olaraq birbasa hakimiyyetini berpa etmek ucun qosun gonderdi bu da 1775 ci ilde muharibenin baslamasina sebeb oldu Novbeti il 1776 da Birlesmis Statlar musteqilliyini elan etdi Fransiz ve ispan quvvelerin muharibeye daxil olmasi herbi balansi amerikanlarin xeyrine deyisdi ve 1781 ci ilde Yorktaundaki helledici meglubiyyetden sonra Britaniya sulh danisiqlarina basladi Amerikanin musteqilliyi 1783 cu il Paris sulhunde beyan edildi 60 O dovrde en cox meskunlasilmis Britaniya koloniyasinin boyuk bir hissesinin itirilmesi bezi tarixciler terefinden birinci ve ikinci imperiya arasindaki kecid dovrunun izahi kimi gorulur 61 Bu kecid dovrunde Britaniyanin diqqeti Amerikadan Asiyaya Sakit okeana ve sonralar Afrikaya yonelmisdi Adam Smitin 1776 ci ilde nesr olunan Xalqlarin serveti kitabinda koloniyalarin lazimsiz oldugu ve azad ticaretin kohne merkantilist siyaseti evezlemeli oldugu deyilir Merkantilist siyaset kolonial genislemenin birinci merhelesinin xarakteristikasina uygun idi bu siyasetin temelleri ispan ve portuqal proteksionizmi ile atilmisdi 58 62 1783 cu ilden sonra yeni musteqil olmus ABS ve Briraniya arasinda artan ticaret Smitin iqtisadi ugur ucun siyasi nezaretin vacib olmadigi fikrini dogrulayirdi 63 64 Cenuba dogru olan muharibe Britaniyanin Kanadadaki siyasetine tesir etdi Musteqillikden sonra meglub edilmis 40000 100000 araliginda 65 loyalist yeni qurulan ABS dan bura kocmusdu 66 Sent Con ve Sent Krua cay vadilerine o vaxt Yeni Sotlandiya bir hissesi idi kocen 14000 loyalist Halifaksdaki eyalet idareciliyinden cox uzaq dusduyunu hiss etdi London da 1784 cu ilde Nyu Bransuiki ferqli koloniya kimi ayirdi 67 Fransiz ve britaniyali icmalar arasindaki gerginliyi azaltmaq ve Britaniyadakina oxsar hokumet sisteminin tetbiq edilmesi ucun 1791 ci il konstitusiya akti qebul edildi Akta gore Yuxari Kanada esasen ingilisdillilerin yasadigi ve Asagi Kanada esasen fransizdillilerin yasadigi eyaletleri yaradildi Buradaki meqsed imperiya avtoritetini guclendirmek ve Amerika inqilabina sebeb olmus xalq idaresine esaslanan hokumet sistemine icaze vermemek idi 68 Britaniya ve ABS arasindaki gerginlik Napoleon muharibeleri dovrunde artmaga basladi cunki Britaniya Fransa ile Amerika ticaretini dayandirmaga calismis ve kisileri Kral Deniz Herbi Donanmasina celb etmek ucun amerikan gemilerine lovber saldirmisdi ABS 1812 ci il muharibesine basladi ve Kanada erazisini isgal etdi Britaniya cavab olaraq ABS i isgal etse de 1814 cu il Gent muqavilesine esasen muharibeden evvelki serhedler berpa edildi ve Kanadanin geleceyinin ABS inkindan ayri olacagina qerar verildi 69 70 Ikinci Britaniya imperiyasinin yukselisi 1783 1815 RedakteSakit okeanin tedqiqati Redakte Ceyms Kukun missiyasi iddia edilen cenub qitesi Terra Australisi tapmaq idi 1718 ci ilden beri Amerikaya kocurulme Britaniyada muxtelif qanun pozuntulari ucun nezerde tutulan ceza idi her il texminen min nefer mehkum kocurulurdu 71 1783 cu ilde on uc koloniyani itirdikden sonra alternativ yer tapmaga mecbur olan Britaniya hokumeti Avstraliyaya yoneldi 72 Avstraliya sahilleri avropalilar hollandlar terefinden 1606 ci ilde kesf edilse de 73 burani mustemlekeye cevirme cehdi olmamisdi 1770 ci ilde Ceyms Kuk elmi sayehetde olarken Avstraliyanin serq sahillerini tedqiq etdi ve qitenin Britaniyaya aid oldugunu iddia ederek buranin adini Yeni Cenubi Uels qoydu 74 Kukun seyahet zamani botaniki olan Cozef Benks Botanika korfezinde cezacekme muessisesinin qurulmasinin mumkun oldugunu hokumete teqdim etdi mehkumlardan ibaret ilk gemi 1787 ci ilde seyahete basladi ve novbeti il menziline catdi 75 Eneneden ferqli olaraq Avstraliyaya erazi iddiasi beyanname vasitesi ile edildi Yerli avstraliyalilarin muqavileler teleb etmeyecek qeder sivilizasiyadan uzaq olduqlari dusunuldu 76 77 ve mustemlekelesdirme xestelik ve zorakiligi ozu ile birlikde getirdi 78 79 Bura qesden torpaq ve medeniyyetden mehrum edilme de elave edildikde yerli xalq ucun heyat dozulmez hala gelirdi Britaniya 1840 ci ile qeder Yeni Cenub Uelse 1853 cu ile qeder Tasmaniyaya ve 1868 ci ile qeder Qerbi Avstraliyaya mehkumlari gondermeye davam etdi 80 Avstraliya koloniyalari yun ve qizil ticareti ixracati baximindan menfeetli idi 81 esasen Viktoriyadaki qizil herisliyi sebebinden paytaxt Melburn o dovrde dunyanin en varli seheri ve Londondan sonra Britaniya imperiyasinin ikinci en boyuk seheri idi 82 Kuk seyaheti erzinde holland seyyah Abel Tasmanin 1642 ci il seyahetine gore artiq avropalilara melum olan Yeni Zelandiyaya da sayehet etmis ve Simal 1769 ve Cenub adasini 1770 Britaniya taxtinin erazisi kimi iddia etmisdi Ilk basda yerli Maori xalqi ile Avropalilar arasindaki munasibet sadece mal ticaretinden ibaret idi Avropali yasayis yerleri 19 cu esrin ilk onilliklerinde basda Simal olmaqla cox sayda ticaret merkezinin qurulmasiyla artmisdi 1839 cu ilde Yeni Zelandiya sirketi Yeni Zelandiyada cox sayda torpaq sahesinin alinacagini ve koloniyalar qurulacagini elan etdi 6 fevral 1840 ci ilde kapitan Vilyam Hobson ve texminen 40 Maori qebile bascisi Vaytanq muqavilesini imzaladi 83 Bu muqavile Yeni Zelandiyanin qurulus senedi olaraq qebul edilse de 84 muqavile metnlerinin ingilis ve maori dilindeki tercumelerinin ferqli olmasi 85 mesele ile bagli muzakireleri bu gun de davam etdirir 86 Napoleon Fransasi ile muharibe Redakte Esas meqale Napoleon muharibeleri Vaterlo doyusu Napoleonun meglubiyyeti ile neticelendi ve Pax Britannica dovru basladi Britaniyaya Napoleon rehberliyindeki Fransa terefinden meydan oxunuldu Bu defeki munaqise kecmis muharibelerden ferqli olaraq iki xalq arasindaki ideologiya yarisini da temsil edirdi 87 Dunya sehnesindeki movqeyi risk altinda olan sadece Britaniya deyildi Napoleon qite Avropasinda ezib kecdiyi cox dovlet kimi indi de Britaniyanin ozunu tehdid edirdi 88 Bu sebebden Napoleon muharibeleri Britaniyanin qelebe qazanmaq ucun boyuk miqdar kapital ve qaynaq serf etdiyi muharibelerden biri idi Fransa limanlari Kralliq donanmasi terefinden muhasireye alindi ve 1805 ci ilde Trafalqarda fransiz ispan gemileri agir meglubiyyete ugradi Niderladinkilar da daxil olmaqla deniz koloniyalarina hucum edildi ve bu erazilere isgal olundu Bunlar 1810 cu ilde Napoleon terefinden birlesdirilmisdi Fransa nehayet 1815 ci ilde Avropa ordulari koalisiyasi terefinden meglub edildi 89 Britaniya yene sulh muqavilelerinden oz maraqlarina uygun istifade ede bilmisdi Fransa Ion adalari Malta muvafiq olaraq 1797 ve 1798 ci illerde isgal edilmisdi Mavriki Sent Lusiya Seysel adalari ve Tobaqonu Ispaniya Trinidadi Niderland Quyana ve Keyp koloniyasini itirdi Britaniya Qvadelupa Martinika Fransa Qvianasi ve Reyunyonu Fransaya Yava ve Surinami Hollandiyaya qaytardi Seylon 1795 1815 ve Heliqolandda nezareti ele kecirdi 90 Quldarligin legvi Redakte Esas meqale Birlesmis Kralliqda abolisionizmSenaye inqilabinin inkisafi ile qul emeyine esaslanan istehsal Britaniya iqtisadiyyati ucun daha az onemli oldu 91 Bundan elave basdirilan mutemadi kole usyanlari da artiq xerc idi Parlament Britaniya abolisionist cereyanindan gelen destekle 1807 ci ilde imperiyada qul ticaretini legv eden Qul Ticaret Aktini qebul etdi 1808 ci ilde Syerra Leone koloniyasinda da resmi sekilde qullarin azad edilmesi tetbiq edildi 92 1832 ci ildeki parlament islahati Qerbi Hindistan Komitesindeki tesirin azaldigini gordu Quldarligin Legvi haqqinda Qanun novbeti il qebul edildi ve 1 avqust 1834 cu ilde Britaniya imperiyasinda koleliyin legvi ile birlikde Imperiya ve Birlesmis Kralligin huquq sistemleri eyn xette geldi Koleliyin 1844 cu ilde legv edildiyi Ost Hind sirketi ve Seylonun administrasiyasinda olan eraziler istisna olaraq qalmisdi Qanuna gore koleler 4 6 illik sagirdlik den sonra tam azad olma huququ qazanirdilar 93 Sagirdlik sistemine de abolisionistler qarsi cixdi ve 1838 ci ilde bu sistem legv edildi 94 Britaniya hokumeti qul sahiblerine kompensasiya odedi 95 96 Britaniyanin imperial esri 1815 1914 RedakteHemcinin bax Britaniya diplomatiya tarixinin xronologiyasi 1815 1860 Senaye inqilabi ve Viktoriya dovru 1815 ve 1914 cu iller arasindaki dovr bezi tarixciler terefinden Britaniyanin imperial esri olaraq adlandirilir 97 98 Bu dovrde teqriben 26 milyon km2 erazi ve texminen 400 milyon insan Britaniya imperiyasinin serhedleri daxilinde idi 99 Napoleon uzerinde qazanilan qelebe Britaniyani Merkezi Asiyadaki Rusiya xaricinde reqibsiz qoydu 100 Denizlerde reqibsiz qalan Britaniya qlobal polis rolu oynadi bu dovr sonralar Pax Britannica adlandirilmisdi 101 102 103 ve mohtesem tecrid xarici siyaset xettini qebul etdi 104 Oz kecmis mustemlekeleri uzerindeki nezareti berpa eden Britaniyanin dunya ticaretindeki ustun movqeyi onun Cin Argentina Siam kimi olkelerin iqtisadiyyatini effektiv sekilde idare etdiyi menasina gelirdi Bu ustun movqe bezi tarixciler terefinden Qeyri resmi Imperiya kimi tesvir edilib 6 7 Benjamin Dizraelinin 1804 1881 1876 ci ildeki siyasi karikaturasi Tesvirde Dizraelinin I Viktoriyani Hindistan imperaticesi edir Altyazida bu cumle oxunur Kohneler ucun yeni taclar Britaniya imperiyasinin gucu XIX esrin ikinci yarisinda yeni ixtira edilmis buxar masini ve teleqrafin kesfi ile daha artdi bu texnoloji yenilikler imperiyani qorumaq ve idare etmek imkani yaradirdi Britaniya imperiyasi 1902 ci ile qeder Butov Qirmizi Xett adlanan teleqraf sebekesi ile birlesdirilmisdi 105 Ost Hind sirketinin hakimiyyeti ve Britaniya Hindistani Redakte Ost Hind sirketi Britaniya imperiyasinin Asiyada genislenmeyinde aparici rol oynayirdi Sirketin ordusu Kralliq donanmasi ile Yeddiillik muharibe dovrunde birlesmis ve iki qosun Hindistandan kenar erazilerde de emekdasliq etdi Misirden fransizlarin cixarilmasi 1799 106 Yava adasinin hollandlardan alinmasi 1811 Pinanq adasinin ele kecirilmesi 1786 Sinqapur 1819 Malakka 1824 ve Birmanin meglub edilmesi 1826 100 1730 cu illerden beri sirket Hindistandaki bazasinda Cinle menfeeti gederek artan tiryek ticareti ile mesgul olmusdu 1729 cu ilde Tzin sulalesi terefinden qadagan edildikden sonra qeyri qanuni sayilan bu ticaret Britaniyanin Cinden idxal etdiyi caya gore olkeden Cine odenilen gumus axini sebebinden yaranan ticaretdeki balanssizligi Britaniyanin xeyrine deyisdirirdi 107 1839 cu ilde Kantonda 20000 qutu tiryekin Cin terefinden musadire edilmesi Britaniyanin birinci tiryek muharibesinde Cine hucum etmesine sebeb oldu ve neticede o dovrde kicik yasayis yeri olan Honkonq ve Sanxay da daxil olmaqla diger Muqavile limanlari Britaniyanin hakimiyyetine kecdi 108 XVIII esrin sonu ve XIX esrin evvellerinde Britaniya taxti sirketin islerinde daha boyuk soz sahibi olmaga basladi 1773 cu il Tenzimleme Qanunu 1784 cu il Pittin Hindistan Qanunu ve 1813 cu il Carter Qanunu daxil olmaqla bir sira parlament qanunlari qebul edildi burada meqsed sirket meselelerini tenzimlemek ve sirketin elde etdiyi eraziler uzerinde Britaniya taxtinin suverenliyini temin etmek idi 109 Sirketin legv edilmesi 1857 ci ilde Britaniya zabitleri ve nizam intizami ile idare olunan sipahiler terefinden qaldirilan Hindistan usyani ile baglidir 110 Usyani basdirmaq 6 ay cekdi ve her iki teref agir itkiler verdi Britaniya hokumeti novbeti il sirketi legv etdi ve Hindistani 1858 ci il Hindistan Hokumet Akti ile idare etmeye basladi Akta gore Hindistanin idaresi ucun Hindistani itmek ucun general qubernatorun teyin olundugu Britaniya Hindistani yaradildi ve I Viktoriya Hindistan imperaticesi oldu 111 Hindistan imperiyanin en deyerli mulku Taxtdaki lel cevahirat ve Britaniya gucunun en vacib menbeyi oldu 112 XIX esrin sonlarindaki ciddi mehsul itkileri yarimqitede texminen 15 milyon insanin olumune sebeb olan genis yayilmis qitliqlara getirib cixardi Ost Hind sirketi hakimiyyeti dovrunde acliqla mubarize aparmaq ucun her hansi bir nizamli siyaset yurutmekde ugursuz olmusdu Daha sonralar Britaniya hakimiyyeti altinda yaradilan komissiyalar her acliqdan sonra bunun sebeblerini arasdirmis ve yeni siyaset tetbiq etmek ucun tehqiqat aparmisdir Bele komissiyalar 1900 cu illerin evvellerine qeder fealiyyetde idi 113 Rusiya ile reqabet Redakte Esas meqale Boyuk oyun 1854 cu ilde Balaklavadaki rus quvvelerine hucum eden Britaniya qosunlari XIX esrde Britaniya ve Rusiya Imperiyasi Osmanlilar Qacarlar ve Tzin sulalesinin cokmesi neticesinde yaranan iqtidar boslugunu doldurmaq ucun yarisa girmisdiler Merkezi Asiyadaki bu reqabet Boyuk oyun olaraq adlandirildi 114 Britaniyaya geldikde Rusiyanin Iran ve Turkiyeni meglubiyyete ugratmasi onun imperial ambisiyalari ve bacariqlarini gostermis ve Britaniyada Hindistana quru basqini qorxusu yaratdi 115 1839 cu ilde Britaniya bu meqsedle Efqanistani isgal etse de birinci ingilis efqan muharibesi Britaniya ucun felaket idi 116 Rusiya 1853 cu ilde Turkiye Balkanlarini isgal edende yaranan Araliq denizi ve Orta Serqde Rusiya ustunluyu qorxusu Britaniya ve Fransanin Rusiya donanma techizatinin yerlesdiyi Krim yarimadasini isgal etmesine sebeb oldu 116 Ardinca bas veren muasir muharibe texnikalarinin 117 istifade edildiyi Krim muharibesi Pax Britannica dovrunde Britaniya ve diger bir imperialist gucun arasindaki yegane doyus idi Muharibe Rusiya ucun agir meglubiyyetle neticelendi 116 Britaniyanin 1876 ci ile Belucistani Rusiyanin Qirgizistan Qazaxistan ve Turkmenistani birlesdirmesiyle Orta Asiyadaki veziyyet 20 ilden cox hell olmamis qaldi Bu bir muddet yeni muharibeni qacinilmaz etse de iki olke 1878 ci ilde regiondaki tesir daireleri ile bagli raziliga geldiler ve 1907 ci ilde imzalanan ingilis rus konvesiyasi ile diger butun meselelerin helli reallasdirildi 118 1904 1905 ci illerde Rus yapon muharibesindeki Port Artur doyusunde Rusiya Imeriya Donanmasinin yaponlar terefinden dagidilmasi onun Britaniya ucun yaratdigi tehlukeni xeyli limitlemisdi 119 Keypden Qahireye Redakte The Rhodes Colossus Sesil Rods Keyp ve Qahire sahillerini birlesdirir Hollandiya Ost Hind sirketi Ost Hinddeki koloniyalarina olan gemi seyahetleri ucun liman yaratmaq meqsediyle 1652 ci ildeki Afrikanin cenub ucqarinda Keyp koloniyasinin esasini qoydu Flanders kampaniyasi dovrunde buranin Fransanin eline kecmemesi ucun 1795 ci ilde isgal etmis Britaniya 1806 ci ilde Keyp koloniyasini ve onun Afrikan ve ya Bur ehalisini resmi sekilde ozune qatdi 120 Britaniyalilarin immiqrasiyasi 1820 ci ilden sonra artmaga basladi ve Britaniya hakimiyyetine qezebli olan minlerle buru simala dogru koc etmeye ve burada 1830 cu illerin sonu 1840 ci illerin evvellerindeki Boyuk Sefer dovrunde oz qisa muddetli musteqil respublikalarini yaratmaga mecbur etdi 121 Bu prosesler erzinde Boyuk Sefere cixanlarla Cenubi Afrikada kolonial genislemeye maraqli ve buranin Soto ve Zulu kimi yerli Afrika xalqlari barede oz planlari olan britaniyalilar arasinda defelerle toqqusmalar qeyde alindi Tedricen burlar nisbeten uzun yasamis iki respublika qurdular Cenubi Afrika Respublikasi ve ya Transvaal respublikasi 1852 1877 1881 1902 ve Azad Oranj Dovleti 1854 1902 122 1902 ci ilde Britaniya her iki respublikani isgal etdi ve ikinci Bur muharibesinden sonra iki Bur respublikasi ile muqavile imzaladi 123 1869 cu ilde III Napoleon terefinden Araliq denizi ile Hind okeanini birlesdiren Suveys kanali acildi Ilk basda britaniyalilar kanala qarsi cixdilar 124 amma kanal acilanda onun strateji deyeri tezlikle tanindi ve Imperiyanin sah damari oldu 125 Benjamin Dizraelinin muhafizekar hokumeti 1875 ci ilde Misir hakimi Ismayil Pasanin Suveys kanalindaki 44 lik sehmi 4 milyon sterlinq inflyasiya nezer alindiqda bu pul 2019 cu ilde 380 milyon sterlinqe beraber olur qarsiliginda almisdi Bu strateji su yoluna birbasa hakimiyyet haqqi vermese de Britaniyaya guc qatdi Misir uzerinde ingilis fransiz birlesmis maliyye nezareti 1882 ci ilde Britaniya isgali ile sonlandi 126 Britaniya XX esre qeder Misiri idare etse de bura resmi olaraq Britaniya imperiyasinin yox Osmanli Imperiyasinin erazisi idi Fransizlar hele de esas sehmdar olsalar ve Britaniyanin movqeyini zeifletmeye cehd etseler de 127 1888 ci ildeki Konstantinopol Konvensiyasi ile kompromis elde edildi Konvensiyaya gore kanal resmi olaraq neytral eraziye cevrildi 128 Fransiz belcikali ve portuqallarin asagi Konqo cayi bolgesinde tropik Afrikanin nizamli sekilde mustemlekelesdirilmesini baltalayan fealiyyeti neticesinde Avropa gucleri arasindaki reqabeti tenzimlemek ucun 1884 1885 ci illerde Berlin Konfransi teskil edildi Konfransda erazi iddialarinin beynelxalq sekilde taninmasi ucun qoyulan kriteriya kimi effektiv isgal olaraq izah edilen Afrika ugrunda Yaris qebul edildi 129 Yaris 1890 ci illere qeder davam etdi Britaniyani Sudandan 1885 ci ilde geri cekilme qerarini yeniden dusunmeye mecbur etdi Britaniya ve Misir qosunlarinin birlesmis quvveleri 1896 ci ilde Mehdici Ordunu meglub etdi ve 1898 ci ilde Fasodada fransiz isgalini dayandirdi Sudan ingilis misir kondominiumu olsa da realliqda Britaniya koloniyasi idi 130 Britaniyanin Cenubi ve Serqi Afrikadaki qazanclari Cenubi Afrikadaki Britaniya ekspansiyasinin onculu olan Sesil Rodsu strateji olaraq ehemiyyetli Suveys kanali ile qitenin mineral qazinti baximindan zengin olan cenub hissesi arasinda Keyp Qahire Demiryolu nu insa etmeye tesviq etdi 131 1880 1890 ci illerde Rods oz sexsi sirketi Britaniya Cenubi Afrika sirketi ile birlikde sonralar onun adi verilen Rodsiya bolgesini isgal etdi ve imperiya erazisine qatdi 132 Ag koloniyalarin statusunun deyisdirilmesi Redakte Britaniya imperiyasi ag koloniyalarinin musteqillik yolu 1839 cu ildeki Durham Hesabati ile basladi Bu hesabat 1837 ci ilde baslamis silahli usyanlarda ozunu gosteren siyasi narahatliqlarin helli kimi Asagi ve Yuxari Kanadanin birlesdirilmesi ve ozunu idaresini nezerde tuturdu 133 Hesabatin reallasdirilmasi Kanada eyaletini yaradan 1840 ci il Birlik Qanunu ile basladi Mesul hokumete ilk olaraq 1848 ci ilde Yeni Sotlandiya verildi ve tezlikle onun erazisi diger Britaniya Simali Amerika koloniyalarina qeder genislendirildi Britaniya parlamentinin 1867 ci ilde qebul etdiyi Britaniya Simali Amerikasi Qanunu ile Kanada eyaleti Nyu Bransuik ve Yeni Sotlandiya Kanada adi altinda birlesdirildi Kanada beynelxalq munasibetleri istisna olmaqla tam ozunuidare huquqlarindan istifade eden konfederasiya idi 134 Avstraliya ve Yeni Zelandiya Avstraliya koloniyalarinin 1901 ci ilde birlesmesinden sonra Kanadaya benzer ozunuidareetme huququ elde ede bildiler 135 Dominion statusu ifadesi resmi olaraq 1907 ci ilin Kolonial Konfransinda teqdim edildi 136 19 cu esrin son onillikleri Irland homrulu ucun razilasdirilmis siyasi kampaniyalara sahidlik etdi Irlandiya 1798 ci il Irland usyanindan sonra 1800 cu il Birlik Qanunu ile Britaniya ile Boyuk Britaniya ve Irlandiya Birlesmis Kralligi adi altinda birlesdirilmisdi Irlandlar 1845 1852 ci iller arasinda acligin felaketlerini yasamisdi Homrul Irlandiyanin imperiya icerisinde Kanada kimi dominion olmagina umid eden Bas nazir Vilyam Qladston terefinden desteklenirdi ancaq ilk homrul billi a parlamentde redd edilmisdi Bu bill qebul edilse Irlandiyaya Kanadanin oz federasiyasinda yararlandigi muxtariyyetden daha zeif muxtariyyet vedd etse de 138 millet vekillerinin coxu Irlandiyanin qismen musteqil olmasini Boyuk Britaniya ucun tehlukesizlik problemi ve ya imperiyanin parcalanmasinin baslangici kimi gorurduler 139 Ikinci homrul billi de oxsar sebeblerden qebul edilmedi 139 Ucuncu bill ise 1914 cu ilde qebul edilse de Birinci Dunya muharibesinin baslamasi ile tetbiq edilmedi bu da 1916 ci il Pasxa usyanina sebeb oldu 140 Dunya muharibeleri 1914 1945 Redakte Britaniya imperiyasi olkelerindeki kisileri muharibeye sesleyen poster Britaniyada XX esrin evvellerinde metropoliyanin ve imperiyanin butovluyunun artiq qoruna bilmemesi eyni zamanda mohtesem tecrid siyasetinin davam etdirile bilmemesi qorxusu yaranmaga baslamisdi 141 Almaniya suretli sekilde herbi ve senaye gucu kimi yukselmeye baslamis ve gelecekde bas verecek her hansi bir muharibedeki mumkun reqib hesab olunurdu Britaniya Sakit okeanda yaranan gerginliyi 142 ve Almaniya Imperiya Donanmasi terefinden gelen tehdidleri nezere alaraq 1902 ci ilde Yaponiya ile kohne dusmenleri Fransa ile 1904 Rusiya ile 1907 ci ilde ittifaq yaratdi 143 Birinci Dunya muharibesi Redakte Esas meqale Birlesmis Kralligin Birinci Dunya muharibesi tarixiBirinci Dunya muharibesinin 1914 cu ilde baslamasiyla Britaniyanin Almaniya ile muharibe qorxusu reallasdi Britaniya tezlikle Afrikadaki Almaniya deniz koloniyalarinin coxunu tutdu ve isgal etdi Sakit okeaninda Avstraliya Alman Yeni Qvineyasini Yeni Zelandiya Alman Samoasini zebt etdi Muharibeye Almaniya terefde qosulan Osmanli imperiyasinin muharibeden sonra bolusdurulmesi plani Britaniya ve Fransa terefinden 1916 ci il Says Piko sazisi ile cizilmisdi Bu raziliq Mekke serifine bildirilmemisdi Serif Britaniyanin musteqil ereb dovletinin yaradilmasini destekleyen teessurat yaradaraq britaniyalilar terefinden Osmanli hakimlerine qarsi ereb usyani yaratmaq ucun tesviq edilmisdi 144 Britaniya Almaniya ve muttefiqlerine qarsi elan etdiyi muharibeye onun koloniya ve dominionlari da boyun olmusdu Koloniya ve dominionlar herbi maliyye ve material desteyi temin etmisdi Dominion ordularindan 2 5 milyon kisi o cumleden Taxt koloniyasindan minlerle konullu muharibede istirak etmisdi 145 Avstraliya ve Yeni Zelandiya qosunlarinin 1915 ci il Canaqqala muharibesinde Osmanliya qarsi gosterdiyi sucaet daxildeki milli suura tesir etdi ve Yeni Zelandiya ve Avstraliyanin koloniyadan musteqil dovlet olmaga dogru getdiyi yolun esasini qoydu Iki olke bu hadiseni Anzak Gununde qeyd edirler Kanadalilar da Vimi doyusunu eyni sekilde deyerlendirdi 146 Dominionlarin muharibe ucun verdiyi vacib tohve 1917 ci ilde Britaniya Bas naziri Lloyd Corc terefinden tanindi O dominion Bas nazirlerinin her birini imperiya siyasetini koordinasiya etmek ucun Imperiya Muharibe Kabinetine devet etmisdi 147 1919 cu ilde imzalanan Versal muqavilesi sertlerinin neticesi olaraq imperiya tarixi boyunca en genis serhedlerine catmisdi muqavile onun sahesini 1 800 000 kvadrat mil 4 700 000 km2 genislendirmis ve ona 13 milyon yeni vetendas qazandirmisdi 148 Almaniya ve Osmanli imperiyasinin koloniyalari Milletler Cemiyyetinin mandatlari kimi Ittifaq quvveleri arasinda bolusdurulmusdu Britaniya Felestin Transiordan Iraq Kamerun ve Toqolendin bir hissesini ve Tanqanikanin nezaretini ele kecirdi Dominionlar ozleri de hemcinin oz mandatlarini elde etmisdiler Cenubi Afrika Birliyi Cenub Qerbi Afrikaya bugunki Namibiya Avstraliya Yeni Qvineya Erazisine ve Yeni Zelandiya Qerbi Samoa Erazisine yiyelenmisdi Nauru iki Sakit okeanin Dominionu ve Britaniyanin ortaq mandati oldu 149 Muharibelerarasi dovr Redakte Britaniya imperiyasinin 1921 ci ilde teritorial olaraq zirveye catdigi xerite Muharibenin getirdiyi deyisen dunya nizami xususile ABS ve Yaponiyanin donanma quvvelerinin artmasi ve Hindistan ve Irlandiyada musteqillik herekatlarinin yukselmesi Britaniyanin imperiya siyasetini yeniden deyerlendirmesine sebeb oldu 150 ABS ve ya Yaponiya ile muttefiqliyi secme mecburiyyetinde olan Britaniya Yaponiya ile olan ittifaqini yenilemedi ve evezinde 1922 ci ilde Vasinqton Donanma muqavilesini imzaladi Muqavileye gore Britaniya ABS ile donanma beraberliyini qebul edirdi 151 Bu qerar 1930 cu illerde Britaniya genis muzakirelere sebeb olmusdu 152 cunki Almaniyada militarist hokumet hakimiyyeti ele kecirmisdi ve Yaponiya Boyuk bohranin qismen komeyine catmisdi bu sebebden imperiyanin iki dovletle eyni zamanda muharibeden sag cixa bilmeyeceyinden qorxurdular 153 Imperiyanin tehlukesizliyi meselesi Britaniyada ciddi narahatliq movzusu idi cunki imperiya Britaniya iqtisadiyyati ucun vacib idi 154 1919 cu ilde Irland homrulunun gecikdirilmesinin yaratdigi gerginlik 1918 ci il Britaniya umumi seckilerinde Irlandiya yerlerinin ekseriyyetini qazanan Sinn Feyn partiyasi vekillerinin Dublinde musteqil parlament yaratmasina sebeb oldu ve burada Irlandiya musteqilliyi elan edildi Irland Respublikaci Ordusu eyni zamanda Britaniya administrasiyasina qarsi gerilla muharibesine baslamisdi 155 Irlandiya Istiqlaliyyet muharibesi 1921 ci ilde cixilmaz veziyyetle ve ingilis irland muqavilesinin imzalanmasi ile sonlandi Muqavileye gore Britaniya imperiyasi icerisinde dominion kimi Irland Azad Dovleti yaradilirdi ve bu dominiona effektiv daxili musteqillik verilirdi Bunlara baxmayaraq Irland Azad Dovleti konstitusional olaraq Britaniya taxtina bagli idi 156 1920 ci il Irandiya Hokumet Qanunu ile ayrilmis bolge kimi qurulan 32 irland qrafliginin 6 dan teskil olunan Simali Irlandiya Birlesmis Kralliq icerisindeki movcud statusunu qaytarmaq ucun muqavilenin ona verdiyi secimi tetbiq etdi 157 V Georq Britaniya ve dominion Bas nazirleri ile birlikde 1926 ci il Imperiya Konfransinda Oxsar problem 1919 cu il Hindistan Hokumet Akti musteqillik telebini qarsilamaqda ugursuz olanda Hindistanda da ozunu gosterdi 158 Qadar konspirasiyasindan sonra kommunist ve xarici fitnelere dair narahatliqlar Roulat qanunlari terefinden muharibe vaxti sertliklerinin yenilenmesini temin etdi Bu gerginliye sebeb olmusdu 159 xususile Penceb regionundaki zalimliqlar Amritsar qirgini ile oz kuliminasiya noqtesine catmisdi Qetliamla bagli Britaniya ictimai fikri iki yere bolunmusdu bezileri bunu Hindistani anarxiyadan qoruyan lazimi tedbir olaraq gorse de basqalari bunu boyuk nifretle qarsilamisdi 159 Qeyri emekdasliq herekati Cauri Caura hadisesinden sonra 1922 ci ilin martinda texire salindi ve bu naraziliq qarsidaki 25 il erzinde qaynamaga davam etdi 160 Birinci Dunya muharibesinin baslangicinda Britaniya protektorati olaraq elan edilen Misire 1922 ci ilde formal musteqillik verildi baxmayaraq ki o 1954 cu ile qeder Britaniyaya bagli dovlet olmaga davam etmisdi Britaniya qosunlari 1936 ci ilde Ingilis Misir muqavilesi imzalanana qeder Misirde qalmaga davam etmisdi 161 qarsiliginda Misire Milletler Cemiyyetine qosulmaqda komek gosterilmisdi 162 1920 ci ilden beri Britaniya mandati olan Iraq da 1932 ci ilde Britaniyadan musteqilliyini elde etdikden sonra Milletler Ittifaqi oz uzvluk haqqini qazandi 163 Britaniya Felestinde erebler ve sayi getdikce artan yehudiler arasinda yaranan munaqiseni dayandirmaqda cetinlik cekirdi 1917 ci ilde mandat sertlerine daxil edilmis olan Balfur beyannamesine gore Felestinde yehudiler ucun milli ev qurulacaqdi ve mandat tetbiq eden quvve terefinden teyin edilen limitde yehudi immiqrasiyasina icaze verilirdi 164 Bu 1936 ci ilde aciq sekilde usyan eden ereb ehali ile artan munaqiseye sebeb oldu 1930 cu illerde Almaniya ile muharibe tehlukesi artdiqca Britaniya yehudi veteni qurmaqdansa erebleri desteklemeyi daha vacib hesab etdi ve yehudi immiqrasiyasini mehdudlasdiraraq erebperest movqeye kecdi bu da oz novbesinde Felestinde yehudi usyanlarina sebeb oldu 144 Dominionlarin Britaniyadan azad sekilde oz xarici siyasetlerini teyin etmek huququ 1923 cu il Imperiya Konfransinda tanindi 165 Britaniyanin bir il evvel Canaqqala bohraninin baslangicinda dominionlardan teleb etdiyi herbi destek Kanada ve Cenubi Afrika terefinden qebul edilmedi ve Kanada 1923 cu il Lozan muqavilesi ile mehdudlasdirilmagi da redd etdi 166 167 Irlandiya Azad Dovleti ve Cenubi Afrikadan gelen tezyiqlerden sonra 1926 ci il Imperiya Konfransi yeni Balfur beyannamesi qebul etdi Beyannamede dominionlarin Britaniya Milletler Birliyi icerisindeki statusu beraber olan hec bir sekilde bir birine tabe olmayan Britaniya imperiyasi daxilindeki muxtar icmalar oldugu bildirilirdi 168 Bu beyannameye 1931 ci il Vestminster esasnamesi altinda leqal substansiya verildi 136 Kanada Avstraliya Yeni Zelandiya Cenubi Afrika Birliyi Irland Azad Dovleti ve Nyufaundlend dominionu artiq Britaniya qanunvericilik nezaretinden azad idiler onlar Britaniya qanunlarini sifirlaya bilerdiler ve Britaniya da artiq onlarin raziligi olmadan onlar ucun qanun heyata kecire bilmezdi 169 Boyuk bohran dovrunde maliyye problemlerinden eziyyet ceken Nyufaundlend 1933 cu ilde mustemleke statusunu qaytardi 170 Irland Azad Dovleti 1937 ci ilde adini Irlandiya dovleti olaraq deyisdiren respublikaci konstitusiyani qebul etdi 171 Ikinci Dunya muharibesi Redakte Esas meqale Britaniya imperiyasi Ikinci Dunya muharibesinde Ikinci Dunya muharibesinde Sekkizinci Ordu Britaniya imperiyasi ve Birliye daxil olan muxtelif olkelerden teskil edilmisdi bu ordu Simali Afrika ve Italiya kampaniyalarinda istirak etdi Britaniyanin Nasist Almaniyasina qarsi 1939 cu ilin sentyabrinda elan etdiyi muharibe Taxt koloniyalarini ve Hindistani daxil etse de avtomatik sekilde Avstraliya Kanada Yeni Zelandiya Nyufaundlend ve Cenubi Afrika dominionlari muharibeye qosulmamisdi Onlarin hamisi tezlikle Almaniyaya qarsi muharibe elan etdi Britaniya Irlandiyanin Britaniya Birliyi daxilinde oldugun ucun onu tehluke olaraq gormese de Irlandiya muharibe boyunca leqal olaraq neytral qalmagi secmisdi 172 Fransanin 1940 ci ilde meglub olmasindan sonra Britaniya ve imperiya almanlar 7 aprel 1941 ci ilde Yunanistani isgal edenedek Almaniyaya qarsi tek basina qalmisdi Britaniya Bas naziri Vinston Corcill prezident Franklin Ruzveltden ABS in desteyi ucun raziliq almaga muveffeq olmusdu ancaq Ruzvelt hele ki Konqresden olkenin muharibeye qosulmagini istemeye hazir deyildi 173 1941 ci ilin avqustunda Corcill ve Ruzvelt gorusdu ve Atlantika xartiyasini imzaladi Xartiyaya gore butun xalqlarin yasayacagi yerdeki hokumet formasini secmek huquqlarina hormet edilmeliydi Bu ifade formasina gore xartiyanin Almaniya ve Italiya terefinden isgal edilen Avropa olkelerine yoxsa Avropa dovletleri terefinden mustemlekeye cevrilen xalqlara aid olub olmamasi qaranliq qaldi ve sonralar Britaniya Amerika ve milliyetci cereyanlar terefinden ferqli sekilde serh edilecekdi 174 175 Corcill ucun ABS in muharibeye daxil olmasi cox boyuk hezz idi 176 O Britaniyanin qelebe qazanacagina emin olsa da 177 coxlu felaket saysiz hesabsiz mesref ve problemlerin qarsida oldugunu basa dusmekde ugursuz olmusdu 178 1941 ci ilin dekabri imperiyanin geleceyi ucun silinmez neticeler qoydu Britaniya quvvelerinin Uzaq Serq cebhesinde qarsisi alinmaz suretli meglubiyyeti Britaniyanin imperiya kimi prestijini zedelemisdi 179 180 Esas da alinmaz qala ve Cebel Tariqin serqdeki ekvivalenti olaraq qebul edilen Sinqapurdaki meglubiyyet buna misal gosterile biler 181 Britaniyanin butun imperiyani qoruya bilmediyi realligi indi Yaponiya quvveleri terefinden tehdid edilen Avstraliya ve Yeni Zelandiyani ABS ile six elaqeler qurmaga mecbur etdi Bu six elaqelerin neticesinde 1951 ci ilde ANZUS pakti imzalandi 174 Muharibe imperiyani diger tereflerden de zeifletmisdi Britaniyanin Hindistandaki nezareti itirmesi ona uzun dovrde iqtisadi zerbe vuracaq ve deyisen geosiyaset neticesinde Sovet Ittifaqi ve ABS i yeni qlobal merkezlere cevrilecekdi 182 Mustemlekecilikden azad olunma ve cokus 1945 1997 RedakteBritaniya ve imperiya Birinci Dunya muharibesinden qalib olaraq cixsalar da munaqisenin tesiri ister daxilde isterse de xaricde derin idi Dunyada bir nece esr ustunluyu elinde tutan Avropa qitesi xarabaliga cevrilmisdi ve artiq dunyadaki qlobal guc balansini bolusen ABS ve Sovet Ittifaqi ordularina ev sahibliyi edirdi 183 Britaniya demek olar ki muflis veziyyetde qalmisdi Bu muflisliyin qarsisi yalniz 1946 ci ilde ABS dan goturulen 5 milyard dollarliq borcla alinmis 184 ve bu borcun son geri odenisi 2006 ci ilde edilmisdi 185 Eyni vaxtda Avropa dovletlerinin koloniyalarinda antimustemleke herekatlari yukselmekde idi Bu veziyyet ABS ile SSRI arasinda artan Soyuq muharibe reqabeti ile daha da murekkeblesmisdi Prinsip olaraq her iki dovlet Avropa mustemlekeciliyine qarsi idi Praktikada amerikan antikommunizmi antiimperializmini usteleyirdi ve bu sebebden ABS kommunist genislemeni nezaretde saxlamaq ucun Britaniya imperiyasinin varligini desteklemeye davam edirdi 186 Ilk basda britaniyali siyasetciler Britaniyanin yeniden dusunulen Birlik teskilatinin bascisi kimi dunya gucu rolunu davam etdirmeyini mumkun olaraq gorseler de 187 1960 ci illere qeder onlar qarsisi alinmaz deyislik kuleyi nin esdiyini qebul etmeye mecbur oldular Onlarin oncelikleri Britaniya tesirinin ekstensiv zonasini qorumaga 188 ve kecmis mustemlekelerde stabil qeyri kommunist hokumetlerin qurulmasina dogru deyisdi Bu menada Fransa ve Portuqaliya kimi diger Avropa gucleri imperiyalarini qorumaq ucun boyuk mesrefli ve ugursuz muharibelere girisseler de 189 Britaniya oz mustemlekelerinden ayrilmagi dinc siyasetle heyata kecirdi Realliqda bu cox nadir hallarda sulh seraitinde ve altruistik olaraq heyata kecirdi 1945 1965 ci iller araliginda Birlesmis Kralligindan kenarda Britaniya hakimiyyeti altinda yasayan insan sayi 700 milyondan 5 milyona dusdu bu 5 milyonun 3 milyonu Honkonqda yasayirdi 190 Ilk azad olunmalar Redakte Hindistanin 1947 ci ilde parcalanmasi neticesinde texminen 14 5 milyon insan oz evini itirdi 1945 ci ilde secilen ve Klement Ettlinin rehberlik etdiyi dekolonizasiyaci isci hokumeti imperiyanin uzlesdiyi en boyuk problemlerden birini helll etmeye calisdi Hindistanin musteqilliyi 191 Hindistanin iki esas partiyasi Hindistan Xalq Surasi Mahatma Qandinin rehberliyinde ve Butun Hindistan Muselman Liqasi Mehemmed Eli Cinnahin rehberliyinde onillerle istiqlaliyyet ucun muxtelif kampaniyalar aparsalar da bunun nece tetbiq edilmesi barede raziligi gele bilmemisdiler Xalq Surasi sekulyar vahid Hindistan ideyasini desteklese de Muselman Liqasi Hindularin ekseriyyet teskil etmesinden qorxaraq muselmanlarin coxluq oldugu regionlar ucun ayri Islam dovletinin tesis edilmesini arzulayirdi Artan sivil naraziciliq ve Hindistan Kralliq donanmasindaki 1946 ci il usyanlari Etliini 30 iyun 1948 den evvel musteqillik sozu vermeye mecbur etdi Veziyyetin bu yere gelmesi ve vetendas muharibesi riskinin yaranmasindan sonra yeni teyin edilmis ve sonuncu vikeroy Lord Mountbatten telem telesik bu tarixi 30 iyun 1948 i 15 avqust 1947 e cekdi 192 Britaniyalilar terefinden cekilen yeni serhedler hindu ve muselman bolgelerde sayi 10 milyonlara catan yeni azliqlar yaratdi Hindularin dovleti Hindistan muselmanlarin dovleti Pakistan oldu 193 Milyonlarla muselman Hindistandan Pakistana hindular ise Pakistandan Hindistana koc etdi ve iki icma arasindaki zorakiliqlarda yuzminlerle insanin heyatini itirdi Britaniya Hindistaninin bir hissesi olan Birma ve Sri Lanka 1948 ci ilde oz musteqilliklerini elde etdiler Hindistan Pakistan ve Sri Lanka Birliyin uzvu olsalar da Birma bura qosulmamagi secdi 194 Britaniyanin Felestindeki mandati harada ki ereb coxluq yehudi azliqla birlikde yasayirdi Britaniyaya Hindistandakina oxsar problem yaratdi 195 Mesele Holokostdan sonra Felestine qebul edilmeyi gozleyen Yehudi qacqinlarin telebi ve Yehudi dovletinin yaradilmasina ereblerin qarsi cixmasi ile murekkeblesdirilmisdi Problemin cetinliyi yehudi paramilitar teskilatlarin hucumlari ve herbi movcudlugun davam etdirilmesinin artan xerclerinden umidsizlesen Britaniya 1947 ci ilde novbeti il buradan cekileceyini ve problemin hellini BMT e buraxdigini elan etdi 196 BMT Bas Assambleyasi da oz novbesinde Felestinin Yehudi ve Ereb dovletine parcalanmasina ses verdi Bu ses vermeni Felestin ereb ve yehudileri arasinda bas veren vetendas muharibesi izledi ve Britaniya quvveleri doyuslerin ortasinda oradan cekildi Felestin ucun Britaniya mandati 15 may 1948 ci ilde gece yarisi legv edildi Cunki Israil dovleti musteqilliyini elan etmis ve ereb yehudi muharibesibaslamisdi Muharibe kecmis mandatin Israil ve etrafdaki Ereb dovletleri arasinda bolusdurduyu erazide gedirdi Doyusler davam ederken Britaniya oz quvvelerini Israilden geri cekmeye davam edirdi Son Britaniya qosunu 30 iyun 1948 ci ilde Hayfadan cixdi 197 Ikinci Dunya muharibesinde Yaponiyanin teslim olmasindan sonra Malaydaki antiyapon muqavimet herekatinin diqqeti Britaniyaya yonelmisdi Britaniya burani rezin ve qalay menbeyi olaraq gorduyu ucun koloniya nezaretini tezlikle berpa etmeye calismisdi 198 Gerillalarin esasen malay cinli kommunistlerden teskil olunmasi fakti Britaniyanin usyani yatirma cehdine muselman malaylardan destek geleceyi menasina gelirdi Yeni usyan yatirildiqdan sonra musteqilliyin verileceyi dusunulurdu 198 Malay doyusu 1948 ci ilde baslayib 1960 ci ile qeder davam etse de Britaniya 1957 ci ile qeder Malay Federasiyasina Birlik daxilinde musteqillik vermeye razi olmusdu 1963 cu ilde federasiyanin 11 dovleti Sinqapur Saravak ve Simali Borneo ile birlikde Malayziyanin terkibine daxil olsa da malaylar ve cinliler arasindaki gerginlikden sonra 1963 cu ilde ekseriyyeti cinliler olan Sinqapur birlikden ixrac edildi ve musteqil seher dovlete cevrildi 199 1888 ci ilden beri Britaniyanin protektorati olan Bruney ittifaqa qosulmaqdan imtina etmisdi 200 Suveys ve neticesi Redakte Esas meqale Suveys bohrani Idenin 1956 ci ilde Misiri isgal etme qerari Britaniyanin muharibeden sonraki zeifliyini gosterirdi Muhafizekarlar Partiyasi Vinston Corcillin rehberliyi altinda 1956 ci ilde Britaniyada hakimiyyete yeniden geldi Corcil ve Muhafizekarlar Britaniyanin dunya gucu kimi movqeyinin imperiyanin davamli movcudluguna esaslandigina ve Hindistanin itirilmesine regmen Britaniyanin Yaxin Serqdeki movqeyinin qorunmasina imkan veren Suveys kanalinin vacibliyine inanirdilar Corcill Camal Ebdul Nasirin 1952 ci ilde iqtidari ele kecirmis yeni inqilabci hokumeti ile razilasa bilmedi ve novbeti il Britaniya qosunlarinin Suveys kanalindan cekilmesine ve 1955 ci ile qeder Sudana oz muqedderatini teyin etme huququ verilmesine razilasildi 201 Sudana musteqillik 1 yanvar 1956 ci ilde verildi 202 Nasir 1956 ci ilin iyulunda tek terefli olaraq Suveys kanalini millilesdirdi Corcillden sonra Bas nazir vezifesini icra eden Entoni Iden Nasirin bu hereketine cavab kimi Fransa ile gizli sazis bagladi Sazise gore Israil Misire hucum edecek bu da Britaniya ve Fransaya herbi olaraq mudaxile etme ve kanali yeniden ele kecirme behanesi verecekdi 203 Idenin meslehetlesme aparmadan etdiyi bu hereket ABS prezidenti Duayt Eyzenhaveri hiddetlendirdi ve Eyzenhaver yeniden isgali redd etdi 204 Eyzenhaverin bir diger narahatciligi onun Misirin terefinde muharibeye mudaxile etmek tehdidinden sonra Sovet Ittifaqi ile daha genis muharibenin baslama ehtimali idi Eyzenhaer funt sterlinqle olan ABS rezervlerini sataraq Britaniya mezennesinin cokusunu suretlendirmekle maliyye levereci tetbiq etdi 205 Isgal quvveleri oz hedeflerinde herbi baximdan ugurlu olsalar da 206 BMT mudaxilesi ve ABS tezyiqi Britaniyani biabirci sekilde quvvelerini geri cekmeye mecbur etdi ve Iden istefa verdi 207 208 Suveys bohrani dunyaya cox aciq sekilde Britaniya mehdudiyyetlerini ve gosterdi ve Britaniyanin dunya sehnesindeki suqutunu ve birinci dereceli guc kimi sonunu tesdiqledi 209 210 o cumleden eger ABS in tam desteyi olmazsa ya da en azindan raziligi olmadan hereket ede bilmeyeceyini subut etdi 211 212 213 Suveysdeki hadiseler Britaniya milli qururunu yaraladi ve parlament uzvlerinden biri bunu Britaniya Vaterlosu kimi tesvir etdi 214 basqa bir millet vekili ise olkenin Amerika peykine cevrildiyini iddia etdi 215 Marqaret Tetcer daha sonra Suveysden sonra Ingilterenin siyasi liderlerinin basina geldiyini dusunduyu zehniyyeti Ingilterenin bir sey ede bileceyine inanmaqdan Ingilterenin hec bir sey ede bilmeyeceyine inanan az qala nevrotik bir inanci qebul etdiklerini Ingilterenin 1982 ci ilde Folklend adalarindan Argentinanin muveffeqiyyetli geri cekilmesine qeder ozune gele bilmediyini dusundu 216 Suveys bohrani Britaniyanin Yaxin Serqdeki gucunun zeiflemesine sebeb olsa da o suqut etmedi 217 Britaniya Omana 1957 Iordaniyaya 1958 ve Kuveyte 1961 mudaxile ederek regiona oz silahli quvvelerini yerlesdirdi Bu prosesler ABS in raziligi ile bas tutsa da 218 yeni Bas nazir Harold Makmillanin da xarici siyaseti ABS ile eyni movqede qalmaq idi 214 Britaniya 1961 ci ilde Kuveyte musteqillik verdi ancaq o Yaxin Serqdeki varligini novbeti onillikde de davam etdirdi 16 yanvar 1968 ci ilde funt sterlinqin devaluasiyasindan bir nece hefte sonra Bas nazir Harold Vilson ve Mudafie naziri Denis Hili Suveys Serq herbi bazalarindan bura Yaxin Serqdekiler de daxil idi ve Malayziya ve Sinqapurdan evvel planlasdirildigi kimi 1975 yox 1971 ci ile qeder cekileceklerini aciqladilar 219 O dovre qeder 30000 i Sinqapurda olmaqla 50000 Britaniya herbi heyeti Uzaq Serqde yerlesdirilmisdi 220 Britaniya 1965 ci ilde Maldivlere musteqillik verdi ancaq 1976 ci ile qeder burada oz qarnizonunu saxlamaga davam etdi Edenden 1976 ci ilde cekilen ingilisler 1971 ci ilde Behreyn Qeter ve Birlesmis Ereb Emirliklerine musteqillik verdi 221 Deyisiklik kuleyi Redakte Esas meqale Afrikanin mustemlekecilikden azad olmasi Afrikada Britaniya dekolonizasiyasi 1960 ci illerin sonuna qeder Rodsiya gelecekde bura Zimbabve olacaqdi ve Cenub Qerbi Afrikanin Namibiya Cenubi Afrika mandatindan basqa butun olkeler taninan musteqillik elde etdiler Makmillan 1960 ci ilin fevralinda Cenubi Afrikanin Keyptaun seherinde nitq soyledi Nitqde bu qite icerisinde deyisiklik kuleyinin esdiyi deyildi 222 Makmillan Fransanin Elcezairdeki mustemleke muharibesi kimi bir muharibeye girismemeyi arzulayirdi Onun dovrunde dekolonizasiya prosesi suretlenmisdi 223 1950 ci illerde musteqillik qazanmis uc koloniyaya Sudan Qizil Sahil ve Malaya 1960 ci iller erzinde onlara texminen on defe cox koloniya elave edildi 224 Britaniyanin Afrikada qalan mustemlekeleri ozunuidare etme mexanizmi qurulan Cenubi Rodsiya istisna olmaqla 1968 ci ile qeder hamisina musteqillik verilmisdi Britaniyanin Afrikanin cenub ve serq hisselerinden cekilmesi dinc proses deyildi Kenya musteqilliyi onminlerle usyancinin mustemleke hokumeti terefinden hebs dusergelerinde terki silah edilerek saxlanildigi 8 illik Mau Mau usyanindan sonra verilmisdi 225 Rodsiyada 1965 ci ilde ag azliq terefinden tek terefli musteqilliyin elan edilmesi 1979 cu ile qeder davam eden vetendas muharibesine sebeb oldu Vetendas muharibesi Lankaster Evi Raziligi ile sonlandirildi Raziliga gore bolge Zimbabve adi ile 1980 ci ilde musteqil olacaqdi 226 Kiprde Kipr yunanlarinin Britaniya hakimiyyetine qarsi olan teskilati EOKA terefinden basladilan partizan doyusu 1959 cu il London ve Surix Razilasmalari ile sonlandirildi Razilasma neticesinde Kipre 1960 ci ilde musteqillik verildi Birlesmis Kralliq Akrotiri ve Dekeliyadaki herbi bazalari suveren baza erazisi kimi saxladi Araliq denizindeki Malta mustemlekesi 1964 cu ilde Birlesmis Kralliqdan musteqilliyini aldi ve Malta olaraq adlandirilmaga baslandi baxmayaraq ki 1955 ci ilde Britaniya ile inteqrasiya fikri yukselmeye baslayirdi 227 Birlesmis Kralligin Karibdeki erazilerinin coxu 1961 ve 1962 ci illerde Yamayka ve Trinidadin Vest Hind Federasiyasindan ayrilmasindan sonra musteqil olmaga basladi Bu federasiya 1958 ci ilde Britaniyanin Karibdeki mustemlekelerini tek bir hokumet altinda birlesdirmek meqsedi ile qurulsa da ozunun en boyuk uzvlerini itirdikden sonra iflasa ugradi 228 Yamayka ve Trinidad ve Tobaqo 1962 ci ilde musteqilliklerini elan etdiler Barbados 1966 ci ilde Karibin Bahamalar daxil olmaqla diger adalari 1970 ve 1980 ci illerde musteqillik yolu tutsalar da 228 Angilya ve Torks ve Kaykos adalari artiq musteqil olmaga can atsalar da sonradan olkelerinde Britaniya hakimiyyetini berpa etmeye yoneldiler 229 Britaniya Vircin adalari 230 Kayman adalari ve Montserrat Britaniya ile elaqeleri qorumaga davam ederken 231 Qayana 1966 ci ile musteqilliye nail oldu Britaniyanin Amerika qitesindeki sonuncu mustemlekesi olan Britaniya Hondurasinda 1964 cu ilde ozunuidare eden koloniya mexanizmi yaradildi ve 1973 cu ilde adi Beliz oldu ve 1981 ci ilde tam musteqillik qazandi Qvatemala ile erazi munaqisesi hell olunmadi 232 Sakit okeandaki Britaniya erazileri 1970 ci illerde musteqilliklerini elde etmeye basladi ilk olke 1970 ci ilde Fici sonuncu olke 1980 ci ilde musteqil olan Vanuatu oldu Vanuatunun musteqilliyi ingilis ve fransizdilli icmalar arasindaki siyasi konfliktden dolayi texire salindi cunki adalar Fransa ile kondominiumu kimi administrativlesdirilmisdi 233 Fici Papua Yeni Qvineya Solomon adalari ve Tuvalu Birlik bolgesi oldu 234 Imperiyanin sonu Redakte Hemcinin bax Folklend muharibesi ve Honkonq suverenliyinin Cine verilmesi Beliz 1981 ci ilde musteqillik elde etdi 235 Qalan Taxt koloniyalarinin Britaniya Asili Erazileri kimi adlandirilmasini 2002 ci ilde Britaniya Deniz Erazileri olaraq deyisdirilmisdi 236 237 nezerde tutan 1981 ci il Britaniya Vetendasligi Haqqinda Qanun Ikinci Dunya muharibesinden sonra baslayan dekolonizasiya prosessinin demek olar ki basa catdigini gosterirdi Britaniyanin geri qalan deniz erazilerini mudafie etme helli 1982 ci ilde Argentinanin Folklend adalarini isgal etmesiyle yoxlanildi Argentina Ispaniya Imperiyasina qeder gedib cixan erazi iddiasi ile hereket edirdi 238 Britaniyanin Folklend muharibelerinde adani geri goturmek ucun apardigi ugurlu herbi emeliyyatlar Britaniyanin dunya gucu kimi statusunun enme trendini dayandirdi 239 1980 ci iller Kanada Avstraliya ve Yeni Zelandiyanin Britaniya ile konstitusional elaqelerini sonlandirdigina sahidlik etdi 1931 ci il Vestminister esasnamesi terefinden verilen qanunvericilik musteqilliyine baxmayaraq itmekde olan konstitusional elaqeler oz yerinde qalmaqda idi Britaniya parlamenti Kanadanin muhum konstitusiya esasnamelerine duzelis etmek selahiyyetini elinde saxlayirdi bu da Britaniya parlamentinin effektiv sekilde hereketinin Kanada konstitusiyasindaki mueyyen deyisiklikleri teleb etdiyi demek idi 240 Britaniya parlamenti Kanadanin isteyi olarsa qanun layihelerini kecirme selahiyyetine de sahib idi Avstraliya Birlik qanununda oldugu kimi qanunlari qebul ede bilmese de Britaniya Avstraliyanin ayri ayri statlarinda qanunu deyisdire bilirdi Yeni Zelandiyaya geldikde Britaniya parlamenti Yeni Zelandiyaya muraciet etmekle ve Yeni Zelandiyanin da raziligi ile oradaki qanunlari deyisdirme selahiyyetini elinde saxlayirdi 1982 ci ilde Kanada ile Britaniya arasindaki son qanuni elaqe Kanada parlamenti terefinden qebul edilen ve Kanada konstitusiyasini formal olaraq patriasiya eden 1982 ci il Kanada Qanunu ile kesildi Qanun Kanada konstitusiyasinda deyisiklik etmek ucun Britaniyanin mudaxile etmesi ehtiyacini da sonlandirdi 9 Benzer sekilde 1986 Avstraliya Qanunu 3 mart 1986 da quvveye mindi Britaniya ve Avstraliya statlari arasindaki konstitusional elaqeni kesdi 1986 Yeni Zelandiya Konstitusiya Qanunu 1 yanvar 1987 de quvveye mindi ile Yeni Zelandiya konsitusiyasinda Britaniya ile konstitusiya elaqesini kesmek ucun islahat aparildi 241 1 yanvar 1984 cu ilde Britaniyanin qalan son Asiya protoketorati Bruneye de musteqillik verildi 242 Musteqillik Britaniya himayedarligina ustunluk veren sultanin qarsi cixmasi sebebinden texire salindi 243 1982 ci ilin sentyabrinda Bas nazir Marqaret Tetcer Britaniyanin sonuncu boyuk ve en cox meskunlasilmis deniz erazisi Honkonqun geleceyi barede Cin hokumeti ile danisiqlar aparmaq ucun Pekine sefer etdi 244 1842 ci il Nankin sazisine gore Honkonq 1860 ci il Pekin konvensiyasina gore Szyulun yarimadasi birdefelik Britaniyaya verilmisdi ancaq koloniyanin boyuk ekseriyyetini 1898 ci ilde 99 illik icareye goturulen bu sebebden 1997 ci ilde muddeti biten Yeni eraziler teskil edirdi 245 246 Folklend adalari ile paralelleri goren Tetcer ilk basda Honkonqu tutmagi arzuladi ve Cin suverenliyi ile Britaniya idareetme usulu teklif edilse de bu Cin terefinden redd edildi 247 1984 cu ilde Cin Britaniya Birge Beyanati ile raziliga gelindi Beyannameye gore Honkonq en az 50 il daha oz yolu ile davam eden Cin Xalq Respublikasinin xususi administrativ regionu oldu 248 1997 ci ilde Honkonqun teslim edilme merasiminde istirak eden Uels sahzadesi Carlz da daxil olmaqla coxlari 8 bu tarixi Imperiyanin sonu kimi qebul etdi 9 Irsi Redakte Britaniyanin 14 deniz erazisi Britaniya Britaniya adalarindan kenarda 14 erazini uzerinde suverenliye sahibdi 1983 cu ilde 1981 ci il Britaniya Vetendasligi Haqqinda Qanun movcud Taxt koloniyalarinin adini Britaniya Asili Erazileri b olaraq deyisdirdi ve 2002 ci ilde onlar Britaniya Deniz Erazileri kimi adlandirildi 251 En kohne Britaniya koloniyalari ve protektoratlari beraber uzvlerden ibaret konullu birlik olan Milletler Birliyine uzvdurler Bu birlik 2 2 milyard insani ehate edir 252 On alti Birlik bolgesi konullu sekilde Britaniya monarxi kralica II Elizabeti oz dovletlerinin bascisi kimi qebul edir Bu on alti dovlet ayri ve beraber huquqi varliqlardir Birlesmis Kralliq Avstraliya Kanada Yeni Zelandiya Antiqua ve Barbuda Baham adalari Barbados Beliz Qrenada Yamayka Papua Yeni Qvineya Sent Kits ve Nevis Sent Lusiya Sent Vinsent ve Qrenadin Solomon adalari ve Tuvalu 253 Britaniya hakimiyyeti ve emiqrasiyasinin oniller ve bezen yuzillerle davam etmesi Britaniya imperiyasindan ayrilib musteqil olan olkeler uzerinde oz izini buraxmisdir Britaniya dunyanin muxtelif regionlarinda ingilis dilinin davamli sekilde istifadesini temin etmisdir Bu gun 460 milyona qeder insanin esas danisiq dili ve texminen 1 5 milyard insanin birinci ikinci ve ya xarici dilidir 254 Britaniyada ortaya cixmis ferdi ve komanda oyunlari da xususile futbol kriket tennis ve qolf diger olkelere ixrac edilmisdi 255 Esgerler ve mulki xadimlerden once tez tez dunyani gezen britaniyali missionerler protestantligi Anqlikanizm daxil olmaqla butun qitelere yayirdilar Britaniya imperiyasi dini teqiblere meruz qalmis avropalilari yuziller boyunca siginacaqla temin etmisdir 256 Kriket bu gun de Hindistanda oynanilir Kecmis imperiyanin muxtelif erazilerinde ingilis idman novleri desteklenilir Britaniya terefinden cekilen siyasi serhedler hec de hemise homogen etnik ve dinleri eks etdirmir kecmis mustemleke erazilerindeki munaqiseleri alovlandirirdi Britaniya boyuk ehali miqrasiyalarina gore de mesuliyyet dasiyirdi Coxu Britaniya ve Irlandiyadan gelenler terefinden qurulan ABS Kanada Avstraliya ve Yeni Zelandiyada yasayis yerlerinin qurulmasiyla milyonlarla insan Britaniya adalarini terk etmisdi Bu erazilerde miqrant agderili ehali ile yerli azliqlarla Cenubi Afrika ve Zimbabvede azliq agderililer ile coxluq yerliler arasinda gerginlik qalmaqda idi Boyuk Britaniyadaki Irlandiyada bolunmus milletci ve unionist icmalarin formalasmasinda da ingilislerin rolu var idi Britaniya mustemlekeleri icerisinde de milyonlarla insan koc edirdi cox sayda hindli Malayziya ve Ficiye cinliler Malayziya Sinqapur ve Karib olkelerine yerlesirdi 257 Britaniyanin oz demoqrafiyasi da Ikinci Dunya muharibesinden sonra kecmis mustemlekelerden Britaniyaya immiqrasiya neticesinde deyismisdir 258 XIX esrde Britaniyadaki innovasiya manufaktura tipli istehsalda zavod sistemlerin inkisafinda inqilabi deyisikliklere demiryolu ve deniz paroxodunun kesfi neqliyyatin boyumesine sebeb oldu 259 Kilseler demiryol stansiyalari ve hokumet binalari kimi Britaniya koloniya memarligi Britaniya imperiyasinin bir hissesi olmus coxu seherde gorule biler 260 Britaniya olcmeler sistemi olan imperiya sistemi bu gun de muxtelif yollarla bezi olkelerde istifade edilir Yollarda sol istiqametli hereket kecmis imperiyanin coxu olkesinde saxlanilib 261 Coxu kecmis mustemleke ucun parlament demokratiyasinin Vestminster sistemi hokumet sablonu 262 263 Ingilis umumi qanunu huquqi sistemler ucun sablon rolunu oynamisdi 264 Beynelxalq kommersiya muqavileleri tez tez Ingilis umumi huququna esaslandirilirdi 265 266 Britaniya Gizli Surasinin Mehkeme Komitesi hele de on iki kecmis koloniya ucun en yuksek apellyasiya mehkemesi kimi xidmet edir 267 Qeydler Redakte Bill ABS Boyuk Britaniya Irlandiya Kanada ve anqlosaks huquq sistemini qebul etmis bir sira olkelerde hokumetin ve ya parlament uzvunun teklif etdiyi qanun layihesi 137 Britaniya Vetendasligi Haqqinda Qanunun 6 sayli cedveline gore 249 qalan Taxt koloniyalari Britaniya Asili Erazileri olaraq tesnif edildi Qanun 1 yanvar 1983 cu ilde quvveye mindi 250 Menbe RedakteIstinadlar Redakte Ferguson 2004b Maddison 2001 p 97 The total population of the Empire was 412 million in 1913 Maddison 2001 pp 241 World population in 1913 in thousands 1 791 020 Rein Taagepera September 1997 Expansion and Contraction Patterns of Large Polities Context for Russia International Studies Quarterly 41 3 486 doi 10 1111 0020 8833 00053 JSTOR 2600793 19 November 2018 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 28 December 2018 Jackson pp 5 6 Russo 2012 p 15 chapter 1 Great Expectations The dramatic rise in Spanish fortunes sparked both envy and fear among northern mostly Protestant Europeans 1 2 Porter p 8 1 2 Marshall pp 156 57 1 2 Brendon p 660 1 2 3 Brown p 594 1 2 Ferguson 2004b seh 3 Andrews 1985 p 45 Ferguson 2004b seh 4 Canny p 35 Koebner pp 29 52 Thomas pp 155 58 Ferguson 2004b seh 7 Canny p 62 Lloyd pp 4 8 Canny p 7 Kenny p 5 Taylor pp 119 123 Letters Patent to Sir Humfrey Gylberte June 11 1578 Avalon Project Istifade tarixi 8 February 2021 Andrews p 187 Andrews p 188 Canny p 63 Canny pp 63 64 Canny p 70 Canny p 34 James p 17 Canny p 71 Canny p 221 Lloyd pp 22 23 Lloyd p 32 Lloyd pp 33 43 Lloyd pp 15 20 Andrews pp 316 324 26 Andrews pp 20 22 James p 8 Lloyd p 40 Ferguson 2004b seh 72 73 1 2 3 Buckner p 25 Lloyd p 37 Ferguson 2004b seh 62 Canny p 228 Marshall pp 440 64 Lloyd p 13 1 2 3 Ferguson 2004b seh 19 Canny p 441 1 2 3 Shennan pp 11 17 Magnusson p 531 Macaulay p 509 Pagden p 90 James p 58 Anderson p 277 Smith p 17 Bandyopadhyaẏa pp 49 52 Smith pp 18 19 1 2 Pagden p 91 Ferguson 2004b seh 84 Marshall pp 312 23 Canny p 92 James p 120 James p 119 Marshall p 585 Zolberg p 496 Games pp 46 48 Kelley amp Trebilcock p 43 Smith p 28 Latimer pp 8 30 34 389 92 Marshall pp 388 Smith p 20 Smith pp 20 21 Mulligan amp Hill pp 20 23 Peters pp 5 23 James p 142 Macintyre pp 33 34 Broome p 18 Pascoe McKenna pp 28 29 Brock p 159 Fieldhouse pp 145 49 Cervero p 320 Smith p 45 Waitangi Day nzhistory govt nz New Zealand Ministry for Culture and Heritage 20 December 2008 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 13 December 2008 Porter p 579 Mein Smith p 49 James p 152 James p 151 Lloyd pp 115 118 James p 165 Why was Slavery finally abolished in the British Empire The Abolition Project 26 November 2016 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 31 December 2016 Porter p 14 Hinks p 129 Slavery After 1807 ingilis Historic England Istifade tarixi 24 November 2019 As a result of public pressure apprenticeships were abolished early in 1838 Slavery Abolition Act 1833 Section XXIV pdavis 28 August 1833 Istifade tarixi 3 June 2008 Sanchez Manning 24 February 2013 Britain s colonial shame Slave owners given huge payouts after The Independent Istifade tarixi 11 February 2018 Hyam p 1 Smith p 71 Parsons p 3 1 2 Porter p 401 Porter p 332 Johnston pp 508 10 Sondhaus p 9 Lee 1994 pp 254 57 Dalziel pp 88 91 Mori p 178 Martin pp 146 48 Janin p 28 Keay p 393 Parsons pp 44 46 Smith pp 50 57 Brown p 5 Marshall pp 133 34 Hopkirk pp 1 12 James p 181 1 2 3 James p 182 Royle preface Williams pp 360 373 Hodge p 47 Smith p 85 Smith pp 85 86 Lloyd pp 168 186 243 Lloyd p 255 Tilby p 256 Roger 1986 p 718 Ferguson 2004b seh 230 33 James p 274 Treaties Egypt Ministry of Foreign Affairs 15 September 2010 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 20 October 2010 Herbst pp 71 72 Vandervort pp 169 83 James p 298 Lloyd p 215 Smith pp 28 29 Porter p 187 Smith p 30 1 2 Rhodes Wanna amp Weller pp 5 15 Azleks Lloyd p 213 1 2 James p 315 Smith p 92 O Brien p 1 Brown p 667 Lloyd p 275 1 2 Brown pp 494 95 Marshall pp 78 79 Lloyd p 277 Lloyd p 278 Ferguson 2004b seh 315 Fox pp 23 29 35 60 Goldstein p 4 Louis p 302 Louis p 294 Louis p 303 Lee 1996 p 305 Brown p 143 Smith p 95 Magee p 108 Ferguson 2004b seh 330 1 2 James p 416 Low pp 241 259 Smith p 104 Brown p 292 Smith p 101 Louis p 271 McIntyre p 187 Brown p 68 McIntyre p 186 Brown p 69 Turpin amp Tomkins p 48 Lloyd p 300 Galligan p 122 Lloyd pp 313 14 Gilbert p 234 1 2 Lloyd p 316 James p 513 Churchill p 539 Gilbert p 244 Churchill p 540 Louis p 337 Brown p 319 James p 460 Darwin p 340 Abernethy p 146 Brown p 331 What s a little debt between friends BBC News 10 May 2006 10 June 2010 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 20 November 2008 Levine p 193 Darwin p 343 Darwin p 366 Abernethy p 148 Brown p 330 Lloyd p 322 Smith p 67 Lloyd p 325 McIntyre pp 355 356 Lloyd p 327 Lloyd p 328 The British Army in Palestine National Army Museum 29 June 2019 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 25 June 2019 1 2 Lloyd p 335 Lloyd p 364 Lloyd p 396 Brown pp 339 40 James p 572 James p 581 Ferguson 2004b seh 355 Ferguson 2004b seh 356 James p 583 Combs pp 161 63 Suez Crisis Key players BBC News 21 July 2006 4 February 2012 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 19 October 2010 Brown Derek 14 March 2001 1956 Suez and the end of empire The Guardian 19 December 2018 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 19 December 2018 Reynolds Paul 24 July 2006 Suez End of empire BBC News 30 August 2017 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 19 December 2018 Brown p 342 Smith p 105 Burk p 602 1 2 Brown p 343 James p 585 An affair to remember The Economist 27 July 2006 ISSN 0013 0613 8 May 2016 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 25 June 2016 Smith p 106 James p 586 Pham 2010 Gurtov p 42 Lloyd pp 370 71 James p 616 Louis p 46 Lloyd pp 427 33 Zane Damian 27 August 2019 The Kenyan school where the UK held Mau Mau rebels ingilis Istifade tarixi 24 November 2019 James pp 618 21 Springhall pp 100 02 1 2 Knight amp Palmer pp 14 15 Clegg p 128 Lloyd p 428 James p 622 Lloyd pp 401 427 29 Macdonald pp 171 91 McIntyre p 35 A Guide to the United States History of Recognition Diplomatic and Consular Relations by Country since 1776 Belize Office of the Historian Istifade tarixi 2020 11 29 British Overseas Territories Act 2002 legislation gov uk 30 January 2016 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 12 February 2016 Hendry p 215 James pp 624 25 James p 629 Gerin Lajoie Brown p 689 Trumbull Robert 1 January 1984 Borneo Sultanate Now Independent The New York Times Istifade tarixi 15 July 2020 Brown p 202 Brendon p 654 Joseph p 355 Rothermund p 100 Brendon pp 654 55 Brendon p 656 British Nationality Act 1981 Schedule 6 legislation gov uk 1 April 2019 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 18 March 2019 The British Nationality Act 1981 Commencement Order 1982 legislation gov uk 1 April 2019 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 18 March 2019 Gapes pp 145 47 The Commonwealth About Us Arxivlesdirilib 27 sentyabr 2013 at the Wayback Machine Online September 2014 Head of the Commonwealth Commonwealth Secretariat 6 July 2010 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 9 October 2010 Hogg p 424 chapter 9 English Worldwide by David Crystal approximately one in four of the worlds population are capable of communicating to a useful level in English Torkildsen p 347 Pestan p 185 Marshall p 286 Dalziel p 135 Walker pp 187 188 Marshall pp 238 40 Parsons p 1 Go pp 92 94 How the Westminster Parliamentary System was exported around the World University of Cambridge 2 December 2013 Istifade tarixi 16 December 2013 Ferguson 2004b seh 307 Cuniberti p 455 Electronic Library on International Commercial Law and the CISG Pace Law School Institute of International Commercial Law Istifade tarixi 30 October 2020 olu kecid Young p 20 Edebiyyat Redakte Abernethy David 2000 The Dynamics of Global Dominance European Overseas Empires 1415 1980 Yale University Press ISBN 978 0 300 09314 8 Istifade tarixi 22 July 2009 Anderson Adam Combe William 1801 An Historical and Chronological Deduction of the Origin of Commerce from the Earliest Accounts J Archer Andrews Kenneth 1984 Trade Plunder and Settlement Maritime Enterprise and the Genesis of the British Empire 1480 1630 Cambridge University Press ISBN 978 0 521 27698 6 Istifade tarixi 22 July 2009 Bandyopadhyaẏa Sekhara 2004 From Plassey to partition a history of modern India Orient Longman ISBN 978 81 250 2596 2 Brendon Piers 2007 The Decline and Fall of the British Empire 1781 1997 Random House ISBN 978 0 224 06222 0 Brock W R 2011 Britain and the Dominions Cambridge University Press ISBN 9781107688339 Broome Richard 2010 Aboriginal Australians A history since 1788 Allen amp Unwin ISBN 978 1 74176 554 0 Brown D E 1 February 1984 Brunei on the Morrow of Independence Far Eastern Survey 24 2 doi 10 2307 2644439 JSTOR 2644439 Istifade tarixi 15 November 2011 Brown Judith 1998 The Twentieth Century The Oxford History of the British Empire Volume IV Oxford University Press ISBN 978 0 19 924679 3 Istifade tarixi 22 July 2009 Louis Roger 1986 The British Empire in the Middle East 1945 1951 Arab Nationalism the United States and Postwar Imperialism Oxford University Press ISBN 978 0 19 822960 5 Istifade tarixi 24 August 2012 Buckner Phillip 2008 Canada and the British Empire Oxford University Press ISBN 978 0 19 927164 1 Istifade tarixi 22 July 2009 Burk Kathleen 2008 Old World New World Great Britain and America from the Beginning Atlantic Monthly Press ISBN 978 0 87113 971 9 Istifade tarixi 22 January 2012 Canny Nicholas 1998 The Origins of Empire The Oxford History of the British Empire Volume I Oxford University Press ISBN 978 0 19 924676 2 Istifade tarixi 22 July 2009 Cervero Robert B 1998 The Transit Metropolis A Global Inquiry Island Press ISBN 978 1 55963 591 2 Churchill Winston 1950 The Second World War The Grand Alliance Volume III Cassell amp Co Ltd ISBN 978 0 30 492114 0 Clegg Peter 2005 The UK Caribbean Overseas Territories In de Jong Lammert Kruijt Dirk eds Extended Statehood in the Caribbean Rozenberg Publishers ISBN 978 90 5170 686 4 Combs Jerald A 2008 The History of American Foreign Policy From 1895 M E Sharpe ISBN 978 0 7656 2056 9 Cuniberti Gilles 8 October 2014 The International Market for Contracts The Most Attractive Contract Laws Nw J Int l L amp Bus 34 3 Dalziel Nigel 2006 The Penguin Historical Atlas of the British Empire Penguin ISBN 978 0 14 101844 7 Istifade tarixi 22 July 2009 Darwin John 2012 Unfinished Empire The Global Expansion of Britain Penguin ISBN 978 1 846 14089 1 David Saul 2003 The Indian Mutiny Penguin ISBN 978 0 670 91137 0 Istifade tarixi 22 July 2009 Elkins Caroline 2005 Imperial Reckoning The Untold Story of Britain s Gulag in Kenya Owl Books ISBN 978 0 8050 8001 8 Ferguson Niall 2004a Colossus The Price of America s Empire Penguin ISBN 978 1 59420 013 7 Ferguson Niall 2004b Empire The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power Basic Books ISBN 978 0 465 02329 5 Fieldhouse David Kenneth 1999 The West and the Third World trade colonialism dependence and development Blackwell Publishing ISBN 978 0 631 19439 2 Fox Gregory H 2008 Humanitarian Occupation Cambridge University Press ISBN 978 0 521 85600 3 Galligan Brian 1995 A Federal Republic Australia s Constitutional System of Government Cambridge University Press doi 10 1017 CBO9781139084932 ISBN 9781139084932 Games Alison 2002 Armitage David Braddick Michael J eds The British Atlantic world 1500 1800 Palgrave Macmillan ISBN 978 0 333 96341 8 Gerin Lajoie Paul 1951 Constitutional Amendment in Canada The Canadian Journal of Economics and Political Science Blackwell Publishing on behalf of Canadian Economics Association 17 6 JSTOR 137699 Gapes Mike 2008 HC Paper 147 II House of Commons Foreign Affairs Committee Overseas Territories Volume II PDF The Stationery Office ISBN 978 0 215 52150 7 Istifade tarixi 21 November 2017 Gilbert Sir Martin 2005 Churchill and America Simon and Schuster ISBN 978 0 7432 9122 4 Istifade tarixi 22 July 2009 Go Julian 2007 A Globalizing Constitutionalism Views from the Postcolony 1945 2000 In Arjomand Said Amir ed Constitutionalism and political reconstruction Brill ISBN 978 90 04 15174 1 Goldstein Erik 1994 The Washington Conference 1921 22 Naval Rivalry East Asian Stability and the Road to Pearl Harbor Routledge ISBN 978 0 7146 4559 9 Istifade tarixi 22 July 2009 Goodlad Graham David 2000 British foreign and imperial policy 1865 1919 Psychology Press ISBN 978 0 415 20338 8 Istifade tarixi 18 September 2010 Gurtov Melvin 1970 Southeast Asia Tomorrow The John Hopkins Press Hendry Ian Dickson Susan 2018 06 14 British Overseas Territories Law ingilis Bloomsbury Publishing ISBN 978 1 5099 1871 3 Herbst Jeffrey Ira 2000 States and power in Africa comparative lessons in authority and control Princeton University Press ISBN 0 691 01027 7 Hinks Peter 2007 Encyclopedia of antislavery and abolition Greenwood Publishing Group ISBN 978 0 313 33143 5 Istifade tarixi 1 August 2010 Hodge Carl Cavanagh 2007 Encyclopedia of the Age of Imperialism 1800 1914 Greenwood Publishing Group ISBN 978 0 313 33404 7 Istifade tarixi 22 July 2009 Hogg Richard 2008 A History of the English Language Cambridge University Press ISBN 978 0 521 66227 7 Istifade tarixi 13 April 2010 Hopkirk Peter 2002 The Great Game The Struggle for Empire in Central Asia Kodansha International ISBN 978 4 7700 1703 1 Hollowell Jonathan 1992 Britain Since 1945 Blackwell Publishing ISBN 978 0 631 20968 3 Hyam Ronald 2002 Britain s Imperial Century 1815 1914 A Study of Empire and Expansion Palgrave Macmillan ISBN 978 0 7134 3089 9 Istifade tarixi 22 July 2009 Jackson Ashley 2013 The British Empire A Very Short Introduction OUP ISBN 978 0 19 960541 5 James Lawrence 2001 The Rise and Fall of the British Empire Abacus ISBN 978 0 312 16985 5 Istifade tarixi 22 July 2009 Janin Hunt 1999 The India China opium trade in the nineteenth century McFarland ISBN 978 0 7864 0715 6 Johnston Douglas M Reisman W Michael 2008 The Historical Foundations of World Order Martinus Nijhoff Publishers ISBN 978 90 474 2393 5 Joseph William A 2010 Politics in China Oxford University Press ISBN 978 0 19 533530 9 Keay John 1991 The Honourable Company Macmillan Publishing Company Kelley Ninette Trebilcock Michael 2010 The Making of the Mosaic 2nd University of Toronto Press ISBN 978 0 8020 9536 7 Kenny Kevin 2006 Ireland and the British Empire Oxford University Press ISBN 978 0 19 925184 1 Istifade tarixi 22 July 2009 Knight Franklin W Palmer Colin A 1989 The Modern Caribbean University of North Carolina Press ISBN 978 0 8078 1825 1 Koebner Richard May 1953 The Imperial Crown of This Realm Henry VIII Constantine the Great and Polydore Vergil Historical Research 26 73 doi 10 1111 j 1468 2281 1953 tb02124 x ISSN 1468 2281 Latimer Jon 2007 War with America Harvard University Press ISBN 978 0 674 02584 4 Istifade tarixi 22 July 2009 Lee Stephen J 1994 Aspects of British political history 1815 1914 Routledge ISBN 978 0 415 09006 3 Lee Stephen J 1996 Aspects of British political history 1914 1995 Routledge ISBN 978 0 415 13102 5 Levine Philippa 2007 The British Empire Sunrise to Sunset Pearson Education Limited ISBN 978 0 582 47281 5 Istifade tarixi 19 August 2010 Lloyd Trevor Owen 1996 The British Empire 1558 1995 Oxford University Press ISBN 978 0 19 873134 4 Istifade tarixi 22 July 2009 Louis Wm Roger 2006 Ends of British Imperialism The Scramble for Empire Suez and Decolonization I B Tauris ISBN 978 1 84511 347 6 Istifade tarixi 22 July 2009 Low D A February 1966 The Government of India and the First Non Cooperation Movement 1920 1922 The Journal of Asian Studies 25 2 doi 10 2307 2051326 JSTOR 2051326 Macaulay Thomas 1848 The History of England from the Accession of James the Second Penguin ISBN 978 0 14 043133 9 Macdonald Barrie 1994 Britain In Howe K R Kiste Robert C Lal Brij V eds Tides of history the Pacific Islands in the twentieth century University of Hawaii Press ISBN 978 0 8248 1597 4 Macintyre Stuart 2009 A Concise History of Australia Cambridge University Press ISBN 978 0 521 51608 2 McIntyre W David 1977 The Commonwealth of Nations University of Minnesota Press ISBN 978 0 8166 0792 1 Istifade tarixi 22 July 2009 McIntyre W David 2016 Winding up the British Empire in the Pacific Islands Oxford University Press ISBN 978 0 19 251361 8 Istifade tarixi 12 February 2018 McLean Iain 2001 Rational Choice and British Politics An Analysis of Rhetoric and Manipulation from Peel to Blair Oxford University Press ISBN 978 0 19 829529 7 Istifade tarixi 22 July 2009 Maddison Angus 2001 The World Economy A Millennial Perspective PDF Organisation for Economic Co operation and Development ISBN 978 92 64 18608 8 Istifade tarixi 22 July 2009 Magee John 1974 Northern Ireland Crisis and Conflict Taylor amp Francis ISBN 978 0 7100 7947 3 Istifade tarixi 22 July 2009 Magnusson Magnus 2003 Scotland The Story of a Nation Grove Press ISBN 978 0 8021 3932 0 Istifade tarixi 22 July 2009 Marshall P J 1998 The Eighteenth Century The Oxford History of the British Empire Volume II Oxford University Press ISBN 978 0 19 924677 9 Istifade tarixi 22 July 2009 Marshall P J 1996 The Cambridge Illustrated History of the British Empire Cambridge University Press ISBN 978 0 521 00254 7 Istifade tarixi 22 July 2009 Martin Laura C 2007 Tea the drink that changed the world Tuttle Publishing ISBN 978 0 8048 3724 8 McKenna Mark 2002 Looking for Blackfellas Point An Australian History of Place UNSW Press ISBN 978 0 86840 644 2 Mein Smith Philippa 2005 A Concise History of New Zealand Cambridge University Press ISBN 978 0 521 54228 9 Istifade tarixi 22 July 2009 Mulligan Martin Hill Stuart 2001 Ecological pioneers Cambridge University Press ISBN 978 0 521 81103 3 Mori Jennifer 2014 Britain in the Age of the French Revolution 1785 1820 Routledge ISBN 978 1 317 89189 5 O Brien Phillips Payson 2004 The Anglo Japanese Alliance 1902 1922 Routledge ISBN 978 0 415 32611 7 Istifade tarixi 22 July 2009 Pagden Anthony 2003 Peoples and Empires A Short History of European Migration Exploration and ConqVest from Greece to the Present Modern Library ISBN 978 0 8129 6761 6 Istifade tarixi 22 July 2009 Parsons Timothy H 1999 The British Imperial Century 1815 1914 A World History Perspective Rowman amp Littlefield ISBN 978 0 8476 8825 8 Istifade tarixi 22 July 2009 Pascoe Bruce 2018 Dark Emu Aboriginal Australia and the Birth of Agriculture Magabala Books ISBN 978 1 925768 95 4 Pestan Carla Gardina 2009 Protestant Empire Religion and the Making of the British Atlantic World University of Pennsylvania Press ISBN 978 0 8122 4150 1 Peters Nonja 2006 The Dutch down under 1606 2006 University of Western Australia Press ISBN 978 1 920694 75 3 Pham P L 2010 Ending East of Suez The British Decision to Withdraw from Malaysia and Singapore 1964 1968 Oxford University Press ISBN 978 0 19 958036 1 Porter Andrew 1998 The Nineteenth Century The Oxford History of the British Empire Volume III Oxford University Press ISBN 978 0 19 924678 6 Istifade tarixi 22 July 2009 Rhodes R A W Wanna John Weller Patrick 2009 Comparing Westminster Oxford University Press ISBN 978 0 19 956349 4 Rothermund Dietmar 2006 The Routledge companion to decolonization Routledge ISBN 978 0 415 35632 9 Russo Jean 2012 Planting an Empire The Early Chesapeake in British North America JHU Press ISBN 978 1 4214 0694 7 Royle Trevor 2000 Crimea The Great Crimean War 1854 1856 Palgrave Macmillan ISBN 978 1 4039 6416 8 Istifade tarixi 22 July 2009 Shennan J H 1995 International relations in Europe 1689 1789 Routledge ISBN 978 0 415 07780 4 Smith Simon 1998 British Imperialism 1750 1970 Cambridge University Press ISBN 978 3 12 580640 5 Istifade tarixi 22 July 2009 Songhaus L 2004 Navies in Modern World History Reaktion Books ISBN 1 86189 202 0 Springhall John 2001 Decolonization since 1945 the collapse of European overseas empires Palgrave ISBN 978 0 333 74600 4 Rein Taagepera September 1997 Expansion and Contraction Patterns of Large Polities Context for Russia International Studies Quarterly 41 3 doi 10 1111 0020 8833 00053 JSTOR 2600793 19 November 2018 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 28 December 2018 Taylor Alan 2001 American Colonies The Settling of North America Penguin ISBN 978 0 14 200210 0 Istifade tarixi 22 July 2009 Thomas Hugh 1997 The Slave Trade The History of The Atlantic Slave Trade Picador Phoenix Orion ISBN 978 0 7538 2056 8 Istifade tarixi 22 July 2009 Tilby A Wyatt 2009 British India 1600 1828 BiblioLife ISBN 978 1 113 14290 0 Torkildsen George 2005 Leisure and recreation management Routledge ISBN 978 0 415 30995 0 Turpin Colin Tomkins Adam 2007 British government and the constitution 6th Cambridge University Press ISBN 978 0 521 69029 4 Vandervort Bruce 1998 Wars of imperial conqVest in Africa 1830 1914 University College London Press ISBN 978 1 85728 486 7 Walker William 1993 National Innovation Systems Britain In Nelson Richard R ed National innovation systems a comparative analysis Oxford University Press ISBN 0 19 507617 6 Williams Beryl J 1966 The Strategic Background to the Anglo Russian Entente of August 1907 The Historical Journal 9 3 doi 10 1017 S0018246X00026698 JSTOR 2637986 parameter ignored Young Harold A 2020 The Judicial Committee of the Privy Council and the Caribbean Court of Justice Navigating Independence and Changing Political Environments Rowman amp Littlefield ISBN 978 1 4985 8695 5 Zolberg Aristide R 2006 A nation by design immigration policy in the fashioning of America Russell Sage ISBN 978 0 674 02218 8 Xarici kecidler RedakteBritish Empire historical state United Kingdom Encyclopaedia Britannica Online ensiklopediyasinda Collection British Empire from the University of Michigan Museum of ArtMenbe https az wikipedia org w index php title Britaniya imperiyasi amp oldid 6077447, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.