fbpx
Wikipedia

Antarktida

AntarktidaYerin ən cənub materikiqitəsi. Antarktida tamamilə Cənub yarımkürəsində yerləşir və Cənub okeanı ilə əhatə olunub. Ərazisi 14,4 milyon kv.km-dir ki, bu da Antarktidanı Yerin ərazisinə görə 5-ci ən böyük materiki edir. Bu ölçüsünə görə o Avstraliyadan təxminən iki dəfə böyükdür. Materikin 98%-i orta qalınlığı 1,6 km olan buz layı ilə örtülüb.[1] Bir kvadrat kilometrə 0,00008 nəfər düşən qitə insanların dünyada ən az məskunlaşdığı yerdir.

Antarktida
Ümumi məlumat
Sahəsi: 14,4 mln km2
Ölkə sayı: 0
Əhali: 1.106
Ən uzun çayı: Oniks çayı
Ən böyük gölü: Vostok
Ən hündür nöqtəsi: Vinson massivi (5140m)
Şimal ucqar nöqtəsi: Sifre burnu

Antarktida bütün materiklərin ən soyuq, ən quru, ən küləkli və ən yüksək olanıdır və çox az yağıntılar səbəbindən materikin daxili hissəsi texniki cəhətdən dünyanın ən böyük səhrasıdır. Materikə il ərzində 20 santimetr yağıntı düşür.[2] Materik bütün qitələrin ən yüksək orta yüksəkliyinə malikdir.[3] Antarktidanın daimi məskunları yoxdur və qədim insan məskənlərinin izlərinə də rast gəlinmir. Yalnız pinqvinsuiti kimi soyuğadavamlı canlılar Antarktidanın daimi sakinləridir.

Materikin kəşfindən xeyli əvvəl Terra Australis (Cənub torpağı) və Terra Incognito (Naməlum torpaq) haqqında əfsanə və spekulyasiyalar olsa da, Antarktidanı ilk dəfə 1820-ci ildə Rusiya tərəfindən təşkil olunmuş Mixail LazarevFaddey Bellinshauzenin ekspedisiyası kəşf edib. Lakin, çətin iqlim şəraiti və qitənin qalan dünyadan təcrid olunması sonrakı dövrlərdə onun tədqiq edilməsinə böyük maneələr törədib.

Bu gün Antarktidanın hüquqi və beynəlxalq statusunu 1959-cu ildə 12 ölkə tərəfindən imzalanmış və indi 50 iştirakçı tərəfə malik olan Antarktika haqqında konvensiya müəyyən edir. Müqaviləyə əsasən materikdə hərbi sınaqlar keçirmək və faydalı qazıntıların hasilatı ilə məşğul olmaq qadağandır və Antarktida üzərində heç bir ölkə suverenliyə malik ola bilməz. Hal-hazırda müxtəlif ölkələrdən 4 mindən çox tədqiqatçı Antarktida ilə bağlı tədqiqatlara cəlb olunub.

Antraktidada buz örtüyünün 4 kilometr dərinliyində Şərq gölü yerləşir.

Etimologiyası

Antartida sözü yunanca ἀνταρκτικός (antarktikos) sözündən götürülülüb anti-artika - əks arktika, əks-şimal deməkdir.[4]

 
Antarktida materiki Dünya xəritəsində

Bu addan ilk dəfə e.ə. 350-ci ildə Aristotel Meteorologiya adlı kitabında istifadə etmişdir.[5] Qədim yunan coğrafiyaşünası, kartoqraf və eramızın II əsrində riyaziyyatçı Tirli Marin bu addan tərtib etdiyi bir dünya xəritəsində istifadə edib. Bu xəritə günümüzə qədər gəlib çıxmamışdır.

Mövcud coğrafi birləşmələri əldə etməzdən əvvəl "Antarktida" sözü və ondan düzəlmiş birləşmələr "şimalın əksinə" mənasında başqa yerləri təyin etmək üçün istifadə edilmişdir. Məsələn, 16-cı əsrdə Braziliyada qurulan qısa ömürlü Fransız koloniyası " Antarktika Fransa " adlandırılırdı.

1820-ci ildə Birinci Rus Antarktika ekspedisiyası zamanı materikə ilk ayaq basan rus naviqatorları F. F. BellinshauzenM. P. Lazarev, aşkar edilmiş ərazini "buz qitəsi" adlandırdılar. 1840-cı ildə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin kartoqrafiya şöbəsinin müdiri olan Amerika dəniz zabiti və tədqiqatçı Çarlz Uilks tərəfindən materik "Antarktika Qitəsi" adlandırılıb . İlk dəfə bütün materik 1886-cı ildə İngilis okeanoqrafı Con Murreyin xəritəsində "Təxmini Antarktida Qitəsi" yazısı ilə təsvir edilmişdir.[6]

"Antarktida" adının 1890-cı illərdə qitə adı olaraq ilk rəsmi istifadəsi Şotlandiya kartoqrafı Con Corc Bartolomeyə aiddir.[7]

Tarixi

Antarktidada yerli əhali yoxdur və materikin 19-cu əsrə qədər insanlar tərəfindən görüldüyünə dair heç bir dəlil də tapılmayıb. Bununla birlikdə, 1775-ci ilin fevral ayında, ikinci səyahət zamanı Ceyms Kuk belə bir qitənin mövcudluğunu "ehtimal" adlandırdı və jurnalının başqa bir nüsxəsində belə yazdı:

"Mən buna qəti inanıram və gördüyümüz ehtimaldan daha çoxudur ”.[8]

 
Terra Australis - naməlum cənub torpağı qədim xəritələrdə

Bununla birlikdə, Avropanın, AsiyanınŞimali Afrikanın şimal torpaqlarını "tarazlaşdırmaq" üçün dünyanın ən uzaq bir cənubundakı Terra Australis -in varlığına inam, eramızın I əsrində Ptolemey dövründən bəri yayılmışdır.

Hətta 17-ci əsrin sonlarında, tədqiqatçılar Cənubi Amerika və Avstraliyanın "Antarktida" qüsurlu bir hissəsinin olmadığını tapdıqdan sonra, coğrafiyaçılar qitənin həqiqi ölçüsündən qat-qat böyük olduğuna inanırdılar.

Antarktida adının mənşəyinə dair hekayənin ayrılmaz nöqtəsi Terra Australis adlandırılmasıdır - bu ad daha sonralar Avstraliyaya verilir, çünki cənubda heç bir əhəmiyyətli quru parçasının mövcud ola bilməyəcəyi fikri geniş yayılır. Xüsusilə tədqiqatçı Matsev Flinders Terra Australis adının Avstraliyaya verilməsi fikrini irəli sürdü. Girişdə yazmaqla " Terra Australis a Goyage (1814)" adlı kitabının başlığını belə əsaslandırdı:

Ehtimal yoxdur ki, təxminən eyni canub enliyində hər hansı başqa ayrılmış torpaq parçası daha tapılacaq. Terra Australis adı buna görə bu ölkənin coğrafi əhəmiyyətini və dünyadakı vəziyyətini təsvir edəcək. Bunu tövsiyə etmək üçün keçmiş var və həmçinin bunu iddia edən iki millətin əsalandırmaları yoxdur. Bu digər seçilə biləndən daha az mübahisəlidir.

 
Ceyms Kuk Antarktidada

Lakin buna baxmayaraq Avropa xəritələri bu naməlum torpağı təsvir etməyə dəvam edirdi. 17 yanvar 1773, 1774-cü ilin dekabrı və yenidən 1774-cü il yanvar ayı olmaqla Ceyms Kukun gəmiləri bir neçə dəfə Antraktika dairəsinə daxil oldu.[10] Ceyms Kuk 1773-cü ilin yanvarında buz qatı qarşısında geri çəkilmədən öncə 75 mil (120 km) materikin içinə doğru irəliləmişdi.[11]

Müxtəlif təşkilatlara görə (National Science Foundation,[12] NASA,[13] Kaliforniya Universiteti, San Dieqo,[14] Rusiya Dövlət Arktika və Antarktika Muzeyi,[15] və başqaları arasında),[16][17] hazırlanmış gəmi 3 kapitanla: Faddey Bellinshauzen ( Rusiya İmperiya Donamasında kapitan), Edvard Bransfild (Krallıq donanmasında kapitan), və Natanyel Palmer (Suiti ovçusu) ekspedisiya ilə birlikdə 1820-ci ildə yola düşür. Lakin materik buzlağı onları geri qayıtmağa məcbur edir.

Antarktida 16 yanvar 1820-ci ildə rus ekspedisiyasının rəhbərləri Faddey BellinshauzenMixail Lazaryev tərəfindən kəşf edilib. Onların gəmiləri indiki Bellinşauzen şelf buzlağı adlanan ərazidə Antarktidanı kəşf etdilər. Ondan əvvəl Cənub materikinin (lat. Terra Australis) mövcudluğu hipotetik olaraq qəbul edilirdi, bəzən xəritələrdə onu Cənubi Amerika və ya Avstraliya ilə birləşmiş halda göstərirdilər. Lakin məhz Bellinshauzen və Lazaryevin ekspedisiyası Antarktida ətrafında tam dövrə vuraraq ayrıca materikin mövcud olduğunu sübuta yetirdi.[18] Materikə ilk olaraq 7 fevral 1821-ci ildə ABŞ-ın Sesiliya gəmisinin üzvləri ayaq basdılar. Amerikalıların materik ayaq basdığı dəqiq yer məlum deyil, lakin ehtimal edilir ki həmin ərazi Hyuz körfəzində yerləşir.

22 yanvar 1840-cı ildə, Balleni adalarının qərb sahili kəşf edildikdən iki gün sonra Jül Dumont d'Urville (1837–1840) fransız ekspedisiyasının bəzi heyət üzvləri sahil qayalığının ən yüksək adasına[19] çıxdılar. Adel Torpağının sahilində minerallar, yosunlar və heyvan nümunələri götürdükləri yerlərdə Fransa bayrağı qaldırdılar və ərazinin üzərində Fransanın suverenliyini iddia etdilər.[20]

1839-cu ilin dekabrında Birləşmiş Ştatların Hərbi Dəniz Qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən 1838-1842-ci illərin ekspedisiyasının bir hissəsi ( "Uilks Tədqiqatı"), Sidneydən Avstraliyaya daxil oldu. Antarktika Okeanının əvvəllər məlum olduğu kimi, 25 yanvar 1840-cı ildə "Balleny adalarının qərbindəki Antarktika qitəsinin" kəşf edildiyini bildirdi. Antarktidanın həmin hissəsinə ekspedisiyyanın adına uyğun olaraq" Uilks Torpağı " adı verildi və bu ad bu günə qədər də qalır.

Tədqiqatçı Ceyms Klark Ross 1841-ci ildə Ross dənizi olaraq bilinən ərazidən keçdi və 1841-ci ildə Ross adasını (hər ikisi də onun adını aldı) kəşf etdi. Daha sonra Ross şelf buzlağı adlandırılan nəhəng bir buz divarı boyunca üzdü. Erebus dağıTerror dağı onun ekspedisiyasından iki gəminin adını daşıyır: HMS Erebus və Terror.[21] Merkator Koper 26 yanvar 1853-cü ildə Şərqi Antarktidaya endi.[22]

1907-ci ildə Ernest Şekltonun başçılıq etdiyi Nimrod ekspedisiyası zamanı Edevort Davidin başçılıq etdiyi partiyalar ilk olaraq Erebus dağına qalxaraq Cənub Maqnetik Qütbünə çatdılar. Maqnetik Qütb partiyasının rəhbərliyinin təhlükəli qayıdışlarını öz üzərinə götürən Duqlas Mauson, 1931-ci ildə təqaüdə çıxana qədər bir neçə ekspedisiyayada iştirak etdi.[23]

 
Amundsenin ekspedisiyyası cənub qütbündə (14 dekabr 1911)

Bundan əlavə, Şeklton və ekspedisiyasının digər üç üzvü 1908-ci ilin dekabrında - 1909-cu ilin fevralında bir neçə ilkə imza adılar: onlar Ross Buzlağını aşan , Transantarktik Dağları ( Birdmor buzlağı vasitəsi ilə) keçən ilk insanlar idi .

Norveçin qütb tədqiqatçısı Roald Amundsenin rəhbərlik etdiyi ekspedisiya 14 dekabr 1911-ci ildə Fram gəmisi ilə Balina buxtası və Aksel Heyberq buzlağından bir marşrut kimi istifadə edərək cənub coğrafi qütbünə ilk ayaq basan insanlar oldular.[24] 1912-ci ilin yanvar ayının 17-də Robert Skоtt və ekspedisiyası cənub qütbünə çatmağa müvəffəq оlurlar. Lakin qütbdə Nоrveç bayrağının dalğalanması оnların qütbü fəth etməkdə gecikdiklərini göstərir. Ekspedisiya üzvləri geri qayıdarkən sərt iqlim şəraitində həlak оlurlar.

31 Oktyabr 1956-cı il tarixinə qədər hər kəs yenidən Cənub Qütbünə ayaq basdı; həmin gün kontr-admiral Corg G. Dufekin rəhbərlik etdiyi ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri materikə uğurla təyyarə enişi etdi.[25] Cənub qütbünə addım atan ilk qadınlar 1969-cu ildə Pam Yonq, Gin Person, Luis Gons, Eylen MakSaveney, Key Lindsey və Terri Tikill oldu.[26]

28 Noyabr 1979-cu ildə MakDonnell Duqlas DC-10-30 təyyarəsi Yeni Zelandiya Hava Yolları reys 901 ilə uçarkən Erebus dağına çırpıldı, göyərtədəki 257 nəfərin hamısı öldü.

Coğrafiyası

 
Antarktida

Cənub qütbünün ətrafında və əsasən Antarktika Dairəsinin cənubunda asimmetrik olaraq yerləşdirilmiş Antarktida ən cənubda yerləşən qitədir və Cənubi Okean ilə əhatə olunmuşdur. Alternativ olaraq, o, Sakit okeanın cənubu, AtlantikHind okeanları ilə və ya Dünya Okeanının cənub suları ilə əhatə olunub. Antarktidada bir sıra uzun çaylar və göllər var. Ən uzun çay Oniks çayıdır . Ən böyük gölü olan Vostok, dünyanın ən böyük sub-buzlaq göllərindən biridir. Antarktida 14 miyon kvadrat kilometrdən çox sahəni əhatə edir və Avropadan təxminən 1,3 qat böyük olan beşinci ən böyük qitədir. Sahil xətti 17,968 kilometrdir və aşağıdakı cədvəldə göstərildiyi kimi əsasən buz qatı ilə xarakterizə olunur:

Antraktida ətrafındakı sahil növləri
Növü Rastgəlmə tezliyi
Şelf buzlağı (üzən buzlaqlar) 44%
Buz divarları (materik buzlağı) 38%
Buz axını 13%
Qaya 5%
Ümumi 100%
 
Antarktidanın relyefi

Antarktida, Ross dəniziUeddell dənizi arasında yerləşən Transantarktika dağları tərəfindən ikiyə bölünür. Ueddell dənizininRoss dənizinin qərbində qalan hissə Qərbi Antarktida , şərqində qalan hissə isə Şərqi Antarktida adlanır, çünki onlar Qrinviç meridianına nisbətən Qərb və Şərq yarımkürələrinə uyğundur.

Antarktida səthinin 98%-ni qalın buz təbəqəsi təşkil edir. Buz təbəqəsinin qalınlığı təxminən 1.6 kilometr (1.0 mil)-dən çoxdur. Qitədə dünyadakı buzlaqların təxminən 90 -i var (dünyanın şirin suyunun təxminən 70%-i). Bu buzların hamısı əridilsəydi, dəniz səviyyəsi təxminən 60 metr (200 ft) qalxacaqdı.[27]

Qərbi Antarktika buz təbəqəsi ilə əhatə olunmuşdur. Buz təbəqəsinin təxminən 10% -ni bir neçə Antarktida buz axını təşkil edir.

Şərqi Antarktida Transantarktika dağlarının Hind okeanı tərəfində yerləşir və Kots Torpağı, Kraliça Mod Torpağı, Enderbi Torpağı, Mak-Robertson Torpağı, Uilks TorpağıViktoriya Torpağından ibarətdir. Bu bölgənin kiçik bir hissəsindən başqa hamısı Şərq yarımkürəsində yerləşir. Şərqi Antarktida əsasən Şərqi Antarktida Buz təbəqəsi ilə əhatə olunmuşdur.

Antarktidadakı ən yüksək zirvə Elsuort dağlarında yerləşən Vinson Massividir (4,892 metr). Antarktida, həm əsas qitədə, həm də ətrafdakı adalarda bir çox başqa dağları ehtiva edir. Ross adasındakı Erebus dağı dünyanın ən cənub aktiv vulkanıdır. 1970-ci ildə nəhəng püskürmə ilə məşhur olan başqa bir tanınmış vulkan, Desepşen adasında tapıldı. Kiçik püskürmələr tez-tez olur və son illərdə lava axını müşahidə olunur. Digər hərəkətsiz vulkanlar aktiv ola bilər.[28] 2004-cü ildə Amerika və Kanada tədqiqatçıları tərəfindən Antarktida yarımadasında potensial aktiv sualtı vulkan tapıldı.[29]

Antarktida, materik buzlağının altında yerləşən 70-dən çox gölə ev sahibliyi edir. Vostok gölü Rusiyanın Vostok Stansiyası tərəfindən 1996-cı ildə aşkar edilib və bu göl dünyada ən böyük subbuzlaq göldür. Bir vaxtlar gölün 500,000 ilə milyon il arasında qapandığına inanılırdı, amma son araşdırma, hər bir göldən digərinə tez-tez böyük su axınının olduğunu göstərir.[30]

Vostok gölündə su səthindən təxminən 400 metr (1,300 ft) yüksəkdə aparılan qazıntılar zamanı bəzi mikroorqanizmlərin qalıqları aşkarlanmışdır. Alimlər gölün donmuş səthiniYupiterin peyki Avropaya bənzədirlər. Vostok gölündə həyat kəşf edilsəydi bu, Avropa üzərindəki həyatın mümkünlüyünə dair mübahisəni gücləndirərdi.[31][32] 7 Fevral 2008-ci ildə NASA komandası yüksək qələvili sularda arxeya tipli ekstrem canlılar axtarmaq üçün Unterse gölündə bir missiyaya başladı. Tapılsa, bu dayanıqlı canlılar, həddindən artıq soyuq, metanla zəngin olan mühitdə yerüstü həyat üçün mübahisəni daha da artıra bilər.[33]

2018-ci ilin sentyabr ayında Milli Yer Kosmik-Kəşfiyyat Agentliyinin tədqiqatçıları Antarktidanın " Antarktidanın İstinad Yüksəkliyi Modeli " (REMA) adlı yüksək qətnamə ərazi xəritəsini[34] açıqladılar.[35]

Geologiya

Geoloji tarixi

Artıq 170 milyon il əvvəl Antarktika Qondvana superqitəsinin bir hissəsi idi. Vaxt keçdikcə Qondvana tədricən parçalandı və Antarktida bu gün bildiyimiz kimi təxminən 25 milyon il əvvəl meydana gəldi. Antarktida həmişə soyuq, quru və buz təbəqələri ilə örtülməmişdi. Uzun tarixində bir vaxtlar daha şimalda idi. Antraktida bu dövrdə tropik və ya mülayim bir iqlim keçirdi, meşələrdə örtüldü və müxtəlif qədim həyat formaları yaşadı.

Paleozoy dövrü

 
Antarktidada Təbaşir dövründə geniş yayılmış Kriolofozavr dinozavrının skeleti. ABŞ-ın Çikaqo şəhərində yerləşən Təbiət Tarixi Muzeyində yenidən canlandırma.

Kembri dövründə Qondvanada mülayim bir iqlim var idi. Qərbi Antarktida qismən Şimal yarımkürəsində idi və bu dövrdə böyük miqdarda qum daşı, əhəng daşışist yataqlarına sahib idi. Şərqi Antarktida dəniz səviyyəsində onurğasızlartrilobitlərin tropik dənizlərdə bol olduğu ekvatorda idi. Devon dövrünün (416 milyon il əvvəl ) başlaması ilə Qondvana daha cənuba doğru irələləməyə başladı və iqlim soyuqlaşdı. Artıq indiki Elsuort , Horlik və Pensakola dağları qum və daha böyük hissəciklərlə örtülmüşdü. Qondvananın Cənub Qütbündə mərkəzləşməsi və floranın olduğu kimi qalmasına baxmayaraq iqlim soyuduğundan buzlanma Devon dövrünün sonunda (360 milyon il əvvəl) başlandı. Perm dövründə materikdə bataqlıqlaşma başlamışdı. Zamanla bu bataqlıqlar Transantarktik dağlarda kömür yatağına çevrildi. Perm dövrünün sonuna doğru davam edən istiləşmə Qondvananın çox hissəsi üzərində quru, isti bir iqlimə səbəb oldu.[36]

Mezozoy dövrü

Davamlı istiləşmə nəticəsində qütblü buz örtükləri əridi və Qondvananın bir hissəsi səhra oldu. Antarktida Yarımadası Yura dövründə (206–146 mln. il əvvəl) yaranmağa başladı və adalar tədricən okeandan çıxdı. Şərqi Antarktidada Təbaşir dövründə iynəyarpaqlı meşələr geniş yayılmışdı. Antarktida ətrafındakı dənizlərdə ammonitlər çox yayılmışdı və dinozavrlar da mövcud idi. Halbuki bu günə qədər yalnız üç Antarktidalı dinozavr nəsli: Kriolofozavr, Glacialisaurus,[37]Antarktopelta təsvir edilmişdir.[38] Məhz bu dövrdə Qondvana dağılmağa başladı.

Bununla birlikdə Təbaşir dövründə Cənub dənizinin buzlaşması ilə bağlı bəzi dəlillər mövcuddur.

Qonvananın dağılması

Antraktidanın soyuması yavaş-yavaş baş verir, materik və okeanda temperatur kəskin şəkildə aşağı düşürdü.

Afrika, təxminən 160 milyon il əvvəl, Hindistan yarımadası isə təxminən 125 milyon il əvvəl Antarktidadan ayrıldı. Təbaşir dövrünün sonuna qədər, Antarktida hələ də kisəlilərdən ibarət bir fauna ilə tamamlanan subtropik iqlimə və floraya sahib idi. Paleogen dövründə, təxminən 40 milyon il əvvəl Avstraliya - Yeni Qvineya Antarktidadan ayrıldı, beləliklə enli cərəyanlar Antarktidanı Avstraliyadan ayıra bildi və ilk buzlar görünməyə başladı. Bu dövrdə karbon qazının miqdarı sürətlə azaldı və bu da temperaturun aşağı düşməsinə gətirib çıxardı.

23 milyon il əvvəl Antarktida və Cənubi Amerika arasında Dreyk boğazı açıldı və nəticədə qitəni tamamilə təcrid edən Qərb küləkləri cərəyanı meydana gəldi.[39] Buz örtüyü yayılmağa başladı və daha sonra qitəni əhatə edən meşələri əvəz etdi.

Neogen dövrü

Təxminən 15 milyon il bundan əvvəldən bəri qitə təmamilə buzla örtülmüşdür.

İndiki dövr

Antarktidanın geoloji tədqiqatına qitənin təxminən hamısının qalın buz təbəqəsi ilə örtülməsi çox mane oldu.[40] Bununla birlikdə, uzaqdan zondlama, yerə nüfuz edən radarlar və peyk görüntüləri kimi yeni texnikalar buzun altındakı quruluşları ortaya qoymağa başladı.

 
Erebus vulkanında tapılmış olivin mineralı

Geoloji cəhətdən Qərbi Antarktida Cənubi Amerikanın And dağ silsiləsinə yaxından bənzəyir.[36] Antarktida yarımadası paleozoy və erkən mezozoy dövrlərində dəniz yatağı çöküntülərinin qalxması və metamorfizm nəticəsində yaranmışdır. Bu çöküntü qalxması qarışıq intruziyalar və vulkanizm ilə müşayiət olundu. Qərbi Antarktidada ən çox yayılmış qayalar Yura dövründə yaranmış andezitriolit vulkaniklərdir. Buz təbəqəsi meydana gəldikdən sonra da, Meri Berd TorpağıI Aleksandr Torpağında vulkanik fəaliyyətə dair bir çox dəlil var. Qərbi Antarktidanın yeganə anomal sahəsi, stratiqrafiyası Şərqi Antarktida ilə daha çox oxşar olan Elsuort Dağları bölgəsidir.

Şərqi Antarktida geoloji cəhətdən müxtəlifdir. Burada bəzi qayalar 3 milyard il əvvəl meydana gəlmişdir. Antraktida platforması əsasını vulkanik və metamorfik süxurlar təşkil edir. Bu təməlin üstündə Transantarktik Dağları meydana gətirmək üçün DevonYura dövründə yayılmış kömür və muasir dövrdə əmələ gəlmiş qumdaşı, əhəng daşışist kimi süxurlar toplanmışdır.

Qitədə bilinən əsas mineral ehtiyat kömürdür.[41] İlk əvvəl Nimrod Ekspedisiyasında Frank Vayld tərəfindən Birdmor buzlağının yaxınlığında qeydə alınıb və günümüzdə aşağı dərəcəli kömür Transantarktik dağlarının bir çox yerində aşkarlanmışdır. Şahzadə Çarlz dağlarında əhəmiyyətli dərəcədə dəmir filizi var. Antarktidanın ən qiymətli ehtiyatları dənizdə, yəni 1973-cü ildə Ross dənizində tapılmış nefttəbii qaz yataqlarıdır. Antarktika müqaviləsi ilə bütün mineral ehtiyatlarının istismarı 2048-ci ilə qədər qadağandır.

İqlim

 
Antarktidada illik yağıntı miqdarı

Antarktida Yer kürəsinin ən soyuq yeridir. Təxminən 34 milyon il əvvəl buzla örtülənə qədər təmamilə buzsuz idi.[42] Yer kürəsində indiyə qədər qeydə alınan ən soyuq təbii havanın temperaturu 1983-cü il iyulun 21-də Rusiyanın Vostok Stansiyasında −89.2 °C (−128.6 °F) olaraq qeydə alınmışdır.[43] Antarktida az yağışlı donmuş səhradır. Buraya il ərzində orta hesapla 20 santimetrdən az yağıntı düşür. Düşən yağıntı demək olar ki, həmişə qar şəkilndə olur. Temperatur qışda −80 °C (−112 °F) və −89.2 °C (−128.6 °F) arasıdır. Maksimum temperatur yayda sahil yaxınlığında 5 °C (41 °F) və 15 °C (59 °F) arasında qeydə alınır.[44]

Şərqi Antarktida daha yüksək olduğu üçün qərbdəki torpaqlardan daha soyuqdur. Hava cəbhələri nadir hallarda qitəyə daxil olur və mərkəzini soyuq və quru tərk edir. Qitənin mərkəzi hissəsində yağıntının az olmasına baxmayaraq, oradakı buz uzun müddət davam edir. Qitənin ətrafında daim fırtına gücündə küləklər əsir. Qitənin daxilində isə hava axınları daim mülayimdir.

 
Qütb parıltısı

Antarktida üç səbəbə görə Arktikadan daha soyuqdur. Birincisi, qitənin çox hissəsi dəniz səviyyəsindən 3,000 metr (9,800 ft) yüksəkdir və troposferdə yüksəlmə ilə temperatur azalır. İkincisi, Arktika okeanı şimal qütb zonasını əhatə edir: okeanın nisbi istiliyi buz örtüyü vasitəsilə ötürülür və Arktika bölgələrində temperaturun Antarktidanın quru səthinə xas olan həddinə çatmasının qarşısını alır. Üçüncüsü yerin günəş ətafındakı orbitalının qeyri-simmetikliyidir. Beləki, Yer kürəsi iyul ayında günəşdən ən uzaq məsafədə olur (antraktida günəşdən olduqca uzaq olur və qış sərt keçir), dekabr ayında isə yer günəşə ən yaxın məsafədə olur (Arktika günəşə yaxın olduğu üçün qış sərt keçmir). Lakin ilk iki xüsusiyyət daha böyük rol oynayır.[45]

Adətən cənub işıqları və ya qütb işıqları kimi tanınan qütb parıltısı, Yerin yanından keçən plazma dolu günəş küləkləri tərəfindən yaradılan, Cənub qütbünün yaxınlığında gecə səmasında müşahidə olunan bir parıltıdır. Başqa bir bənzərsiz tamaşa, almaz tozudur. Almaz tozu adlana hadisə troposferin aşağı qatlarındakı kiçik buz kristallarından ibarət buludlardır.

Əhali

Bir neçə hökumət qitədə daimi idarə olunan tədqiqat stansiyaları saxlayır. Qitədə və ona yaxın adalarda elmi tədqiqatlar və digər işlər aparan insanların sayı qışda təxminən 1000 ilə yayda təxminən 5000 arasında dəyişir və bu zamanlarda əhalinin sıxlığı milyon kvadrat kilometrə 70 ilə 350 nəfər olur. Stansiyaların bir çoxu il boyu işləyir, qış dövrü adətən öz ölkələrindən bir illik tapşırıq üçün gəlirlər. 2004-cü ildə Rusiya Bellinshauzen stansiyasında açılan bir Pravoslav kilsəsi - Müqəddəs Üçlük Kilsəsi, hər il eyni şəkildə dönən bir və ya iki keşiş tərəfindən il boyu idarə olunur.[46][47]

1966-cı ilə qədər davam edən balina dövründə, qitənin əhalisi yayda 1000-dən (bəzi illərdə 2000-dən çox), qışda 200-ə qədər dəyişdi. Topdan satıcıların əksəriyyəti, norveçlilər, artan nisbətdə ingilislər idi. Yaşayış məntəqələrindən biri də Qryotviken idi. Balina stansiyalarının menecerləri və digər yüksək səviyyəli zabitləri tez-tez ailələri ilə birlikdə burada yaşayırdılar. Bunların arasında Qryotvikenin qurucusu, ailəsi ilə birlikdə 1910-cu ildə İngiltərə vətəndaşlığını qəbul edən məşhur Norveç balina ovçusu və tədqiqatçısı kapitan Karl Anton Larsen də var idi.

 
Amundsen-Skott stansiyası (1996)

Cənub qütbündə doğulan ilk uşaq, 8 oktyabr 1913-cü ildə Qryotviken şəhərində anadan olmuş norveçli qız Solveyk Qunberq Yakobsen idi və doğuşu Cənubi Georgiyanın İngilis Magistratı tərəfindən qeydiyyata alındı. O balina stansiyasının meneceri köməkçisi Fridsyof Yakobsen və Klara Olette Yakobsenin qızı idi. Bütün bunlara baxmayaraq bəzi inzibatı mübahisələrlə bağlı olaraq Cənubi Georgiya adasının bəzən Antarktidaya aid olmaması deyilir. Buna görə də bəzi mənbələrdə Antarktidada doğulan ilk şəxsin Emilio Markos Palma olduğu bildirilir.[48]

Emilio Marcos Palma, Antarktida materikində, 1978-ci ildə Antarktida yarımadasının ucundakı Esperanza bazasında, 60-cı cənub paralelindən cənubda doğulan ilk şəxs idi;[49][50] valideynləri qitənin ailə həyatı üçün uyğun olub olmadığını müəyyən etmək üçün Argentina hökuməti tərəfindən digər yeddi ailə ilə birlikdə oraya göndərilmişdi.

1984-cü ildə Juan Pablo Camaço Frei Montalva Stansiyasında anadan olub. O Antarktidada doğulan ilk Çilili idi. Artıq bir neçə baza stansiya məktəbə gedən uşaqları olan ailələr üçün evdir.[51]

 2009-cu ildə səkkizi Argentinanın Esperanza bazasında[52] və üçü Çili Frei Montalva Stansiyasında olmaqla[53] Antarktidada (60 cənub pralelindən cənubda) 11 uşaq anadan olmuşdur.

Biomüxtəliflik

 
Antarktida şelf buzlağında adeli pinqvini

Fauna

Antarktidada az sayda onurğalı yaşayır və bunlar yalnız Antarktida adaları ilə məhdudlaşır.[54] Antraktidada əsasən lələkyeyən, yumru qurdlar, ərincəklilər, rotatorilərayaqquyruqlular kimi onurğasızlar və mikroorqanizmlər həyat sürür.[55][56]  

Bəzi dəniz heyvanları növləri birbaşa və ya dolayı yolla fitoplanktonlarla qidalanır. Antarktika dəniz həyatına pinqvinlər, göy balinalar, qatil balinalardəniz pişikləri daxildir. İmperator pinqvini, Antarktidada qış dövründə bala çıxardan yeganə pinqvindir. Adeli pinqvinləri digər pinqvinlərdən daha cənubda yumurta qoyurlar . Kəkilli pinqvinin göz ətrafında fərqli lələklər var və bunlar incə kirpiklərin görünüşünü verir. Kral pinqvinləri, antarktika pinqvinləripapua pinqvinləri də Antarktidada yaşayan pinqvin növlərindəndir.

Kergelen dəniz pişiyi 18-19-cu əsrlərdə Birləşmiş Ştatlardan və Birləşmiş Krallıqdan gələn satıcılar tərəfindən əridildiyi üçün çox ovlandı. " Əsl suiti " olan Ueddell suitisi, Ueddell dənizindəki İngilis suiti ovu ekspedisiyalarının komandiri ser Ceyms Ueddellin adını daşıyır.[57]

Göbələklər

Antarktidadan təxminən 1150 növ göbələk qeydə alınıb, onlardan təxminən 750-i mitsel olmadan yaşayır, 400-ü isə mitsel əmələ gətirir.[58][59] Bu növlərdən bəziləri ekstremal şəraitdə təkamül nəticəsində qayadaxili yaşayan orqanizmlərdir və Mak -Mardo vadisi və ətraf dağ silsilələrinin təsir edici qaya birləşmələrinin formalaşmasına əhəmiyyətli dərəcədə töhfə vermişdir. Görünən sadə morfologiya, olduqca fərqli dərəcədə fərqlənən quruluşlar, metabolik sistemlər və fermentlər hələ çox aşağı temperaturda fəaliyyət göstərir və bu cür göbələklərin göstərdiyi həyat dövrləri onları Mak-Mardo Vadisi kimi sərt mühitlərə uyğunlaşdırır. Xüsusilə, qalın divarlı və güclü melanizasiya edilmiş hüceyrələri onları UB şüalara davamlı edir. Bu xüsusiyyətlər yosunlarda və sianobakteriyalarda da müşahidə oluna bilər ki, bunlar Antarktidada hökm sürən şəraitə uyğunlaşma olduğunu göstərir. Bu kəşf əgər Marsda həyat baş verərsə, buradakı orqanizmlərin Cryomyces antarcticusCryomyces minteri kimi Antarktida göbələklərinə bənzər ola biləcəyi barədə fərziyyələrə səbəb oldu.[60] Bu göbələklərdən bəziləri Antarktida üçün endemikdir.[61]

Bitkilər

Təxminən 298 milyon il əvvəl meşələr qitəni əhatə etməyə başladı və 15 milyon il əvvəl soyuqlaşan iqlimdə sadacə tundra bitkiləri sağ qala bildi.[62] Lakin indiki Antarktida iqlimi geniş bitki örtüyünün yaranmasına imkan vermir. Donma temperaturu, torpağın keyfiyyətsizliyi, nəmliyin olmaması və günəş işığının olmaması bitki yetişməsinə mane olur. Nəticədə bitki həyatının müxtəlifliyi çox aşağı və paylanması məhduddur. Qitənin florası əsasən mamırkimilərdən ibarətdir. Burada 100-ə yaxın növdə mamır və 25 növ ciyərotu bitkisi var. Lakin Antarktida yarımadasında yalnız 3 növ çiçəkli bitki yayılmışdır: Deschampsia antarctica , Colobanthus quitensis (Antarktida inci çiçəyi) və yerli olmayan Poa annua.[63] Böyümə yayda bir neçə həftə ilə məhdudlaşır.[58][64]

Digər orqanizmlər

Antarktidada yeddi yüz növ yosun var, bunların əksəriyyəti fitoplanktondur . Rəngli qar yosunları və diatomlar yay aylarında sahil bölgələrində xüsusilə çoxdur.[64] Bakteriyalar buzun altında, soyuq və qaranlıq bir yerdə 800 metr (0.50 mil; 2,600 ft)-ə qədər dərinlikdə yaşayırlar.[65]

Qoruma

Antarktika Müqaviləsinə Ətraf Mühitin Mühafizəsi Protokolu (Ətraf Mühit Protokolu və ya Madrid Protokolu da deyilir) 1998-ci ildə qüvvəyə minmişdir və Antarktidada biomüxtəlifliyin qorunması və idarə edilməsi ilə əlaqəli əsas vasitədir. Bu komitə daxilində böyük bir narahatlıq Antarktida üçün bölgədən kənarda yerli olmayan növlərin təsadüfən gətirilməsi riskidir.[66] Antarktika Qoruma Qanununun (1978) ABŞ-da qəbul edilməsi ABŞ-ın Antarktidadakı fəaliyyətinə bir sıra məhdudiyyətlər gətirdi. Adventiv bitkilərin və ya heyvanların tətbiqi, flora və faunannın pozulmasına gətirib çıxara bilər. 1980-ci ildə qüvvəyə minən müqavilə olan Antarktik Dəniz Yaşayış Resurslarının Mühafizəsi Konvensiyası (CCAMLR), bütün Cənubi Okean balıqçılığını idarə edən qaydaların bütün Antarktida ekosisteminə təsirini nəzərə almağı tələb etdi. Bu yeni hərəkətlərə baxmayaraq, tənzimlənməmiş və qanunsuz balıq ovu xüsusilə də Dissostichus eleginoides (Patagonya dişbalığı)-nın ovu ciddi problem olaraq qalır.[67][68]

Siyasət

 
     Argentina     Avstraliya     Çili     Fransa     Yeni Zellandiya     Norveç     Birləşmiş Krallıq

Bir sıra ölkələr müəyyən bölgələrdə suverenliklərini iddia edirlər. Bu ölkələrin bir neçəsi bir-birinin iddialarını qarşılıqlı olaraq tanıdıqları halda, bu iddiaların etibarlılığı ümumiyyətlə qəbul edilmir.[69]  

Antarktida ilə bağlı yeni iddialar 1959-cu ildən bəri dayandırıldı, baxmayaraq ki, 2015-ci ildə Norveç Kraliça Mod Torpağını rəsmi olaraq onunla Cənub qütbü arasındakı ərazini də əhatə etməmiş olaraq təyin etdi. Antarktidanın vəziyyəti 1959-cu il Antarktika Müqaviləsi və digər əlaqəli müqavilələrlə tənzimlənir. Müqavilə Sovet İttifaqının (və sonra Rusiya), Böyük Britaniya, Argentina, Çili, Avstraliya, və Amerika Birləşmiş Ştatları daxil olmaqla, on iki ölkə tərəfindən imzalanıb. Bu müqavilə Antarktidanı elmi qoruq olaraq bir kənara qoymuş, elmi araşdırma və ətraf mühitin qorunması azadlığını qurmuş və Antarktidada hərbi fəaliyyətə qadağan qoymuşdur. Bu, Soyuq Müharibə dövründə qurulan ilk silah nəzarəti müqaviləsi idi.

1983-cü ildə Antarktika Müqaviləsi Tərəfləri Antarktidada mədən işlərini tənzimləmək üçün bir konvensiyaya dair danışıqlara başladı. 1988-ci ildə Antarktida mineral ehtiyatlarının tənzimlənməsi haqqında Konvensiya (CRAMRA) qəbul edildi. Növbəti il, AvstraliyaFransa Antarktika mühitini qorumaq üçün əhatəli bir rejimin yerində müzakirə edilməsini təklif etdilər. Antarktika Müqaviləsinin Ətraf Mühitin Mühafizəsi Protokolu ("Madrid Protokolu") digər ölkələrin davranışlarına uyğun olaraq müzakirə edildi və 14 yanvar 1998-ci ildə qüvvəyə mindi. Madrid Protokolu Antarktidada "sülh və elmə həsr olunmuş təbii qoruq" təyin edərək Antarktidada bütün mədən işlərini qadağan edir.

Antarktida Müqaviləsi Antarktidada hər hansı bir hərbi fəaliyyətə, o cümlədən hərbi bazalar və istehkamların qurulmasına, hərbi manevrlərə və silah sınaqlarına qadağa qoyur. Hərbi heyət və ya avadanlıq yalnız elmi tədqiqat və ya digər dinc məqsədlər üçün icazə verilir.[70] Yeganə sənədləşdirilmiş hərbi quru manevri 1965-ci ildə Argentina hərbçiləri tərəfindən kiçik NINETY əməliyyatı olmuşdur.[71]

Antraktida əraziləri
Tarix Ölkə Ərazi Sərhədlər Xəritə
1840   Fransa   Adel Torpağı 142°02′ ş.u.-dan 136°11′ ş.u.-na  
1908   Birləşmiş Krallıq   Böyük Britaniyanın Antarktika əraziləri 80°00′ q.u.-dan 20°00′ q.u.-na. Kəsişmələr daxil olmaqla:
 • 80°00′ q.u.-dan 74°00′ q.u.-na Çili (1940)
 • 74°00′ q.u.-dan 53°00′ q.u.-na Çili (1940) və Argentina (1943)
 • 53°00′ q.u.-dan 25°00′ q.u.-na Argentina (1943)

 
1923   Yeni Zelandiya   Ross ərazisi 160°00′ ş.u.-dan 150°00′ q.u.-na  
1929 Norveç  Norveç   I Pyotr adası 68°50′ c. e. 90°35′ q. u.  
1933 Avstraliya  Avstraliya   Avstraliyanın Antarktika ərazisi 44°38′ ş.u.-dan 136°11′ ş.u.-na və 142°02′ ş.u.-dan 160°00′ ş.u.-na  
1939 Norveç  Norveç   Kraliça Mod Torpağı 20°00′ ş.u.-dan 44°38 ′ş.u.-na  
1940 Çili  Çili   Çilinin Antarktika Bölgəsi 90°00′ q.u.-dan 53°00′ q.u.-na. Kəsişmələr də daxil olmaqla:
 • 90°00′ q.u.-dan 74°00′ q.u.-na Birləşmiş Krallıq (1908)
 • 74°00′ q.u.-dan 53°00′ q.u.-naBirləşmiş Krallıq (1908) və

Argentina (1943)

 
1943 Argentina  Argentina   Argentina Antarktikası 74°00′ q.u.-dan 25°00′ q.u.-na. Kəsişmələr daxil olmaqla:
 • 74°00′ q.u.-dan 53°00′ q.u.-na Birləşmiş Krallıq (1908) və Çili (1940)
 • 53°00′ q,u.-dan 25°00′ q.u.-na Birləşmiş Krallıq (1908)
 
Meri Berd Torpağı (Sərbəst bölgə) 150°00′ q.u.-dan 90°00′ q.u.-na (I Pyotr adası istisna olmaqla)  

Argentina, İngilis və Çili iddiaları üst-üstə düşür və mübahisələrə səbəb olurdu. 18 Dekabr 2012-ci ildə İngiltərə, II Kraliça Elizabetin 60 illik yubileyi şərəfinə əvvəllər açıqlanmayan bir ərazini Kraliça Elizabet Torpağı adlandırdı.[72] 22 dekabr 2012-ci ildə İngiltərənin Argentinadakı səfiri Con Frimen, iddiaya etiraz olaraq Argentina hökumətinə çağrıldı.[73] Argentina-İngiltərə münasibətləri əvvəllər 2012-ci ildə yaxınlıqdakı Folklend adalarının suverenliyi və Folklend müharibəsinin 30-cu ildönümü ilə əlaqədar mübahisələrə görə pozulmuşdu.

AvstraliyaYeni Zelandiyanın iddiaları olaraq göstərilən ərazilər, ölkələrin müstəqillik əldə etdikdən sonra təhvil alınana qədər Britaniya ərazisi idi. Avstraliya hazırda antarktidada ən böyük əraziyə sahibdir. İngiltərə, Avstraliya, Yeni Zelandiya, Fransa və Norveçin iddiaları hamısı bir-biri tərəfindən tanınır.

Antarktika Müqaviləsinin üzvü kimi iştirak edən digər ölkələrin də Antarktidada ərazi iddiaları var, lakin Müqavilənin müddəaları qüvvədə olduğu müddətdə tələblərini vermələri mümkün deyil.[74]

İqtisadiyyat

 
Qanlı şəlalə. Taylor buzlağından Mak-Medro vadisinə axan şəlalə dəmir oksidi ilə zəngin olduğundan suyun rəngi qan-qırmızıdır.

Hazırda Antarktidada sahildən balıq ovu və Antarktida xaricində yerləşən kiçik miqyaslı turizm istisna olmaqla heç bir iqtisadi fəaliyyət yoxdur.

Kömür, karbohidrogenlər, dəmir filizi, platin, mis, xrom, nikel, qızıl və digər minerallar tapılsa da, istismar üçün kifayət qədər miqdarda olmamışdır.[79] Antarktika Müqaviləsi ilə Ətraf Mühitin Mühafizəsi haqqında 1991-ci il Protokolu da qaynaqlar uğrunda mübarizəni məhdudlaşdırır. 1998-ci ildə, 2048-ci ildə yenidən nəzərdən keçiriləcək, iqtisadi inkişafı və istismarı daha da məhdudlaşdıran mədən işinə qeyri-müəyyən qadağa qoyulması üçün kompromis razılaşma əldə edildi. Əsas iqtisadi fəaliyyət balıqların tutulması və dəniz ticarətidir. Antarktika balıqçılığının 2000-01-ci illərdə 112.934 ton endiyi bildirilir.[80]

Kiçik miqyaslı "ekspedisiya turizmi" 1957-ci ildən bəri mövcuddur və hazırda Antarktika Müqaviləsi və Ətraf Mühit Protokolunun müddəalarına tabedir, lakin beynəlxalq Antarktika Tur Operatorları Birliyi (IAATO) tərəfindən tənzimlənir. Antarktika turizmi ilə əlaqəli bütün gəmilər IAATO-nun üzvü deyil, lakin IAATO üzvləri turizm fəaliyyətinin 95% -ni təşkil edir. Səyahət, əsasən, kiçik və ya orta gəmi ilə, əlamətdar vəhşi təbiətin əlçatan konsentrasiyaları olan xüsusi mənzərəli yerlərə yönəldilir. 2006-2007-ci illərdə cənub qütbünü 37,506 turist ziyarət etmişdir. 2015-2016-cı illərdə bu rəqəm 38,478 olaraq qeydə alınmışdır.[81][82][83] Antarktidada hal-hazırda 2 bank fəaliyyət göstərir.[84]

Ziyarətçilərin axınının yaratdığı potensial mənfi ekoloji və ekosistem təsirləri cəmiyyətdə narahatlıq yaradır. Bəzi ekoloq və alimlər gəmilər üçün sərt qaydalar və turizm sənədləşməsi tələb edir.[85] Antarktidanın görməli yerləri ilə uçuşlar (enməyən) Avstraliya və Yeni Zelandiyadan kənarda, 1979-cu ildə Yeni Zelandiya 901 Hva Uçuşunun Erebus dağında 257 nəfərin hamısının ölümünə səbəb olan ölümcül qəzasına qədər işləmişdir.

Otuza yaxın ölkə, təxminən yayda 4000, qışda 1000 nəfər əhalisi olan Antarktidada təxminən yetmiş tədqiqat stansiyasını ( il boyu və ya daimi 40 və yalnız yayda 30) saxlayır.

Tədqiqatlar

Hər il 28 fərqli xalqın alimləri dünyanın heç bir yerində təkrarlanmayan təcrübələr keçirirlər. Yaz aylarında tədqiqat stansiyalarında 4 mindən çox alim fəaliyyət göstərir; bu rəqəm yalnız qışda 1000-dən çox olur. Antarktidadakı ən böyük tədqiqat stansiyası olan Mak-Merdo Stansiyası 1000-dən çox elm adamını, ziyarətçi və turisti yerləşdirməyə qadirdir.

 
Cənub Qütbü Teleskopu. Amundsen-Skott qütb stansiyası

Tədqiqatçılar arasında bioloqlar, geoloqlar, okeanoqraflar, fiziklər, astronomlar, qlyasiologlarmeteoroloqlar da var . Geoloqlar tektonik plitələri, kosmosdan gələn meteoritləri və superqitə olan Qondvananın dağılma mənbələrini öyrənməyə meyllidirlər. Onlar buzlaqların, aysberqlərin, mövsümi qarların və şelf buzlaqlarının tarixini və dinamikasını öyrənməklə məşğuldurlar. Bioloqlar vəhşi həyatı araşdırmaqla yanaşı, sərt temperatur və insanların mövcudluğunun müxtəlif orqanizmlərdə uyğunlaşma və sağ qalma strategiyalarına necə təsir göstərmələri ilə maraqlanırlar. Tibb həkimləri virusların yayılması və bədənin həddindən artıq mövsümi istiliyə cavab verməsi ilə bağlı kəşflər etdilər. Amundsen-Skott Cənubi Qütb Stansiyasındakı astrofiziklər göy qübbəsi və kosmik mikrodalğalı fon radiasiyasını araşdırırlar. İncə atmosferə səbəb olan yüksək yüksəklik səbəbindən bir çox astronomik müşahidələr Antarktidanın əksər yerüstü yerlərindən daha yaxşı aparılır; atmosferdəki su buxarının miqdarını minimuma endirən aşağı temperatur və işıq çirklənməsinin olmaması, burada Yer kürəsinin hər yerindən daha aydın bir məkanı görmək imkanı verir.[86]

1970-ci illərdən bəri Antarktida üzərindəki atmosferdəki ozon təbəqəsi tədqiqatın vacib bir istiqaməti olmuşdur. 1985-ci ildə, Brunt şelf buzlağındakı Halley Stansiyasında topladıqları məlumatlar üzərində işləyən üç İngilis alimi bu təbəqədə bir çuxurun olduğunu aşkar etdilər. Sonda ozonun məhv olmasına insan məhsullarından yayılan xloroflüorokarbon qazının (CFC) səbəb olduğu müəyyən edilmişdir. 1989-cu il Monreal Protokolunda CFC-lərin qadağan edilməsi ilə iqlim proqnozları 2050 ilə 2070 arasında ozon qatının 1980 səviyyəsinə qayıdacağını göstərilir.[87]

2006-cı ilin sentyabrında NASA peyk məlumatları, Antarktidadaki ozon dəlikinin rekord səviyyədəki bütün dövrlərdən 2.750.000 km2 səviyyəsində daha böyük olduğunu ortaya qoydu.[88] Tükənmiş ozon qatının Antarktidada baş verən iqlim dəyişikliklərinə təsiri yaxşı başa düşülmür.[87]

6 sentyabr 2007-ci ildə Belçikada yerləşən Beynəlxalq Qütb Fondu, Antarktidada iqlim dəyişikliyini araşdırmaq üçün dünyanın ilk sıfır tullantılı qütb elmi stansiyası olan Şahzadə Elizabet stansiyasını təqdim etdi. 16,3 milyon dollara başa gələn Beynəlxalq Qütb İlinin bir hissəsi olan prefabrik stansiya, qütb bölgələrinin təbiətini izləmək üçün 2008-ci ilin sonunda Belçikadan Cənub Qütbünə göndərildi.[89]

2008-ci ilin yanvar ayında Hey Korr və Devid Vauyan başda olmaqla İngilis Antarktika Tədqiqatı (BAS) alimləri 2200 il əvvəl Antarktidanın buz təbəqəsi altında bir vulkanın püskürdüyünü (radar görüntüləri əsasında) bildirdilər. Antarktidada son 10,000 ildə ən böyük püskürmənin qalıqları Hudzon dağlarının altındakı buz səthində tapıldı.[90]

Meteoritlər

 
Antarktidada aşkar edilmiş ALH84001 meteoriti. Marsdan gəldiyi aşkarlanmışdır.

Antarktida meteoritləri günəş sisteminin əvvəlində yaranan materialın öyrənilməsinin vacib sahəsidir; əksəriyyətinin asteroidlərdən gəldiyi düşünülür, lakin bəziləri daha böyük planetlərdə meydana gəlmiş ola bilər. İlk meteorit 1912-ci ildə Adel torpağında tapıldı və tapıldığı yerə əsasən Adel torpağı meteoriti adı verildi. 1969-cu ildə bir yapon ekspedisiyası doqquz meteorit kəşf etdi. Bu meteoritlərin çoxu son milyon ildə buz təbəqəsinə düşmüşdür. Yer kürəsində daha mülayim bölgələrdə toplanan meteoritlərlə müqayisədə Antarktida meteoritləri yaxşı qorunub saxlanılır.[91]

Meteoritlərin bu böyük kolleksiyası günəş sistemindəki meteorit bolluğunu və meteoritlərin asteroid və kometlərlə necə əlaqəli olduğunu daha yaxşı başa düşməyə imkan verir. Bu günə qədər yeni növ meteoritlər və nadir meteoritlər tapılmışdır. Bunların arasında, Aydan və ehtimal ki Marsdan təsirlənərək parçalanan parçalar da var. Bu nümunələr, xüsusən də ANSMET tərəfindən aşkar edilmiş ALH84001, Marsdakı mikrob həyatının mümkün dəlilləri ilə bağlı mübahisənin mərkəzindədir. Kosmosdakı meteoritlər kosmik radiasiyanı mənimsəyir və bu xüsusiyyətlərinə əsasən meteoritin Yerlə toqquşduğu vaxtı laboratoriya tədqiqatları nəticəsində təyin etmək olar.[91]

2006-cı ildə Ohayo Dövlət Universitetinin bir qrup tədqiqatçısı, təxminən 250 milyon il əvvəl meydana gəlmiş 500 kilometr enində (300 mil) Uilks Torpağı kraterini kəşf etmək üçün NASA-nın GRACE peykləri tərəfindən çəkilmiş fotolardan istifadə etdi.[92]

2013-cü ilin yanvar ayında Belçikanın SAMBA missiyası tərəfindən aparılan axtarış nəticəsində Nansen buz sahəsindəki buzda 18 kiloqram ağırlığında buzlu meteorit aşkarlandı.[93]

2015-ci ilin yanvar ayında Kral Bodoin şelf buzlağının səthindəki qarda 2 kilometr (1.2 mil) diametrindəki dairəvi quruluşun, bir meteorit kraterinin meydana gəldiyi bildirildi. 25 il əvvəlki peyk görüntüləri də bunu sübut etdi.

Cənub okeanının səviyyəsi və buz örtüyü

 
Antarktida materiki qış aylarında. Bu dövrdə şelf buzlağı genişlənir və materikin sahəsi böyüyür.
 
     Ross şelf buzlağı     Filchner–Ronne şelf buzlağı     Amery şelf buzlağı     Larsen Şelf buzlağı     Riiser-Larsen şelf buzlağı     Fimbul şelf buzlağı     Shackleton şelf buzlağı     George VI şelf buzlağı     Qərb şelf buzlağı     Vilkins Şelf buzlağı

Cənub qütbündə yerləşdiyinə görə Antarktida, cənub yayı istisna olmaqla, nisbətən az günəş şüası qəbul edir. Buna görə o suyun əsasən buz şəklində olduğu çox soyuq bir qitədir. Yağıntılar azdır (Antarktidanın landşaftının əsasını qütb səhraları təşkil edir) və demək olar ki, həmişə qar şəklində yağır və ərazini əhatə edən nəhəng bir buz təbəqəsi əmələ gətirir. Qitə sahillərinin ətrafında geniş şelf buzlağı var. Bunlar materik buzlağından çıxan üzən uzantılardır. Dənizdə də temperatur kifayət qədər aşağı səviyyədədir. Dənizin suyunda ilin çox vaxtı buz əmələ gəlir. Dəniz səviyyələrinə mümkün təsirləri və qlobal soyutmanın təsirlərini anlamaq üçün Antarktida buzlarının müxtəlif növlərini anlamaq vacibdir.

Antarktika qışında dəniz buz dərəcəsi hər il genişlənir və bu buzun əksəriyyəti yayda əriyir. Bu buz okean suyundan əmələ gəlir və eyni suda üzür və beləliklə dəniz səviyyəsinin yüksəlməsinə kömək etmir. Antarktida ətrafındakı şelf buzlağının miqdarı (kvadrat kilometrlə) son onilliklərdə təxminən sabit qalmışdır. Baxmayaraq ki, qalınlığında yaşadığı dəyişkənliyin miqdarı bəlli deyil.[94][95]

Qitənin özündə böyük miqdarda buz dünya miqyasında təmiz suyun təxminən 70% -ni saxlayır.[27] Bu buz təbəqəsi daim qar yağışından buz alır və dənizə axması nəticəsində buz itirir.

Peyk izləmələri, Antarktika dəniz buzlarının ümumi artımının 2014-cü ildə tərsinə çevrildiyini, 2014–2017-ci illərdə sürətlə azalma tempinin Antarktika dəniz buzlarının 40 illik rekorddakı ən aşağı səviyyələrə qədər azaldığını göstərir.[96]

Şərqi Antarktida, dəniz səviyyəsindən yüksək bir torpaq bazası olan və qitənin əksər hissəsini tutan soyuq bir bölgədir. Bu ərazidə buzlaşan və nəticədə dənizkənarı buzlaq axan kiçik qar yağışları üstünlük təşkil edir. Bütövlükdə Şərqi Antarktika Buz təbəqəsinin kütlə tarazlığının bir qədər müsbət (dəniz səviyyəsini aşağı salması) və ya tarazlığa yaxın olduğu düşünülür.[97][98][99] Bununla birlikdə bəzi bölgələrdə buz axınının artması aşkar edilmişdir.[98][100]

Qlobal istiləşmə

 
Antarktidanın səth temperaturunun yüksəlməsi (1957-2008)

Antarktidanın bəzi bölgələri Qlobal istiləşmədən öz payını alıb. Xüsusilə Antarktida yarımadasında güclü istiləşmə qeyd edildi. 2009-cu ildə Erik Steyg tərəfindən nəşr olunan bir araşdırma, Antarktidanın qitə miqyaslı orta səth istiliyinin 1957-ci ildən 2006-cı ilə qədər 0.05 °C (0.09 °F) artdığını qeyd etdi.  Bu araşdırma, həmçinin Qərbi Antarktidanın son 50 ildə 10 il ərzində 0,1 °C (0.2 °F) daha çox istiləşdiyini və bu istiləşmənin qış və yazda ən güclü olduğunu qeyd etdi.[101] Araşdırmalar zamanı Antarktidanın karbon qazı tullantıları nəticəsində istiləşdiyinə dair sübutlar tapılıb.[102] Lakin bu heç də birmənalı deyil.[103] Qərbi Antarktidadakı səth istiliyinin miqdarı böyük olsa da, bu səthdə əriməyə səbəb olmamışdır. Bunun əvəzinə buzlaq axınının artması, yalnız kontinental şelfdən və dərin okeandan isti suyun axması ilə əlaqələndirilir.[104][105][106]

2002-ci ildə Antarktida yarımadasının Larsen-B şelf buzlağıi çökdü.[107] 2008-ci il 28 Fevral - 8 Mart tarixləri arasında, yarımadanın cənub-qərbindəki Vilkins şelf buzlağından təxminən 570 kvadrat kilometr genişliyində buz sahəsi çökdü. Qalan 15,000 kvadratkilometr buz sahəsi risk altında idi. Buzlaq 5 aprel 2009-cu ildə[108][109] dağılana qədər təqribən 6 kilometr uzunluğunda olan "buzdan dəhliz" tərəfindən tutulurdu.[110][111] NASA-ya görə, son 30 ildə ən geniş yayılmış Antarktika səthinin əriməsi, 2005-ci ildə, Kaliforniyaya bənzər ölçüdə buz sahəsi qısa müddətdə əriyəndə və yenidən donduqda səthinin 5 °C (41 °F) qədər yüksəlməsi ilə nəticələnə bilər.[112]

2013-cü ildə Nature Geoscience-də yayımlanan bir araşdırma Qərbi Antarktidanı yer üzündəki ən sürətlə istilənən bölgələrdən biri olaraq təyin etdi. Tədqiqatçılar Antarktidanın Berd Stansiyasından tam bir istilik rekordu təqdim edir və bunun "1958 ilə 2010 arasında illik temperaturun 2.4 ± 1.2 ° C arasında xətti bir artım olduğunu" iddia edirlər.[113]

Ozon dəliyi

 
Ozon dəliyinin 1979-2008-ci illərdə böyüməsi. NASA. 4 oktyabr 2008. Rəng tündləşdikcə Ozon qatının nazikləşdiyini göstərir.

Antarktida üzərində "ozon dəliyi" nin böyük bir sahəsi var. Bu çuxur, demək olar ki, bütün qitəni əhatə edir və 2008-ci ilin sentyabrında ən böyük nöqtəyə çatmışdır.[114] Dəlik 1985-ci ildə elm adamları tərəfindən aşkar edilmiş və müşahidə illərində artmağa meyl edilmişdir [115]. Ozon dəliyinin xloroflorokarbon qazının(KFC) atmosferə atılması və ozonun parçalanması ilə yaranması qeyd edilir.[116]

Bəzi elmi tədqiqatlar Antarktidada (və Cənubi Yarımkürəsinin daha geniş ərazisində) iqlim dəyişikliyinin idarə olunmasında ozonun tükənməsinin dominant rol oynaya biləcəyini göstərir.[115] Ozon stratosferdə çox miqdarda ultrabənövşəyi şüaları udur. Antarktida üzərində ozonun tükənməsi yerli stratosferdə 6 °C ətrafında bir qədər soyumağa səbəb ola bilər. Bu soyutma, qitənin ətrafında axan nəhəng küləklərin güclənməsinə təsir göstərir və beləliklə Cənub qütbü yaxınlığında soyuq havanın axmasının qarşısını alır. Nəticədə Şərqi Antarktika buz təbəqəsinin kontinental kütləsi daha aşağı temperaturda saxlanılır və Antarktidanın bəzi ərazilərinin, xüsusən Antarktida Yarımadasının, daha yüksək dərəcədə istiləşməsinə kömək edir.[117]

Həmçinin bax


İstinadlar

 1. British Antarctic Survey. "Bedmap2: improved ice bed, surface and thickness datasets for Antarctica" (PDF). The Cryosphere Journal. İstifadə tarixi: 6 January 2014.
 2. "The World at a Glance: Surprising Facts". 4 March 2009 tarixində . İstifadə tarixi: 7 February 2009.
 3. "La Antártida" (ispan). Dirección Nacional del Antártico. 13 November 2016 tarixində . İstifadə tarixi: 13 November 2016.
 4. The Antarctic Dictionary. CSIRO Publishing.
 5. Aristotle Meteorologica. Book II, Part 5. 350 BCE. Translated by E. Webster. Oxford: Clarendon Press, 1923. 140 pp.
 6. . 2019-09-02 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-09-02.
 7. John George Bartholomew and the naming of Antarctica, CAIRT Issue 13, National Library of Scotland, July 2008, ISSN 1477-4186.
 8. Cook, Journals, vol.2. Cambridge: Hakluyt Society. 1968. səh. 643, n.3. ISBN 978-1-4724-5324-2.
 9. "Palmer Station". University of the City of San Diego. 10 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 3 March 2008.
 10. "Age of Exploration: John Cook". The Mariners' Museum. 7 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 12 February 2006.
 11. James Cook, The Journals, edited by Philip Edwards. Penguin Books, 2003, p. 250.
 12. U.S. Antarctic Program External Panel of the National Science Foundation. "Antarctica—Past and Present" (PDF). Government of the United States. 17 February 2006 tarixində (PDF). İstifadə tarixi: 6 February 2006.
 13. Guthridge, Guy G. "Nathaniel Brown Palmer, 1799–1877". Government of the United States, National Aeronautics and Space Administration. 2 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 6 February 2006.
 14. "Palmer Station". University of the City of San Diego. 10 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 3 March 2008.
 15. "Экспозиции: Антарктика".
 16. "An Antarctic Time Line: 1519–1959". 10 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 12 February 2006.
 17. "Antarctic Explorers Timeline: Early 1800s". Polar Radar for Ice Sheet Measurements (PRISM). İstifadə tarixi: 12 February 2006.
 18. "Antarktidanın Ürəyi" (eng). Project Gutenberg.
 19. "Proposition de classement du rocher du débarquement dans le cadre des sites et monuments historiques"  (fr.). Antarctic Treaty Consultative meeting 2006, note 4.
 20. "Voyage au Pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes "l'Astrolabe" et "la Zélée", exécuté par ordre du Roi pendant les années 1837-1838-1839-1840 sous le commandement de M.J. Dumont-d'Urville, capitaine de vaisseau"  (fr.). Vol. 8. Paris: Gide publisher. 1842–1846. pp. 149–152. gallica.bnf.fr, BNF.
 21. "South-Pole – Exploring Antarctica". South-Pole.com. 14 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 12 February 2006.
 22. "Antarctic Circle – Antarctic First". 8 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 12 February 2006.
 23. "Tannatt William Edgeworth David". Australian Antarctic Division. 29 September 2010 tarixində . İstifadə tarixi: 27 September 2010.
 24. "Roald Amundsen". South-Pole.com. 5 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 9 February 2006.
 25. "Dates in American Naval History: October". Naval History and Heritage Command. United States Navy. 26 June 2004 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 12 February 2006.
 26. "First Women at Pole". South Pole Station. İstifadə tarixi: 24 August 2016.
 27. 1 2 "How Stuff Works: polar ice caps". howstuffworks.com. 2000-09-21. 4 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 12 February 2006.
 28. British Antarctic Survey. "Volcanoes". Natural Environment Research Council. 11 July 2007 tarixində . İstifadə tarixi: 13 February 2006.
 29. "Scientists Discover Undersea Volcano Off Antarctica". United States National Science Foundation. İstifadə tarixi: 13 February 2006.
 30. Briggs. "Secret rivers found in Antarctic". BBC News. İstifadə tarixi: 7 February 2009.
 31. "Lake Vostok". İstifadə tarixi: 13 February 2006.
 32. Abe, Shige (13 April 2001). . 19 October 2014 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 12 January 2012.
 33. . Science News. 23 March 2010 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 22 October 2011.
 34. REMA
 35. Stirone, Shannon (7 September 2018). "New Antarctica Map Is Like 'Putting on Glasses for the First Time and Seeing 20/20' – A high resolution terrain map of Earth's frozen continent will help researchers better track changes on the ice as the planet warms". The New York Times. İstifadə tarixi: 9 September 2018.
 36. 1 2 Encyclopedia of Antarctica and the Southern Oceans. John Wiley & Sons. June 2002. ISBN 978-0-471-98665-2.
 37. Smith (2007). "Anatomy of a basal sauropodomorph dinosaur from the Early Jurassic Hanson Formation of Antarctica" (PDF).
 38. Leslie, Mitch (December 2007). "The Strange Lives of Polar Dinosaurs". Smithsonian Magazine. 30 January 2008 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 24 January 2008.
 39. "Rapid Cenozoic glaciation of Antarctica induced by declining atmospheric CO2". Nature. 421 (6920): 245–9. 16 January 2003. doi:10.1038/nature01290. PMID 12529638.
 40. "Antarctica's geology". Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) in partnership with the British Antarctic Survey and the Foreign and Commonwealth Office. 22 November 2014 tarixində . İstifadə tarixi: 31 October 2014.
 41. Antarctica: An Encyclopedia from Abbott Ice Shelf to Zooplankton. Firefly Books. September 2002. ISBN 978-1-55297-590-9.
 42. Lear (10 March 2016). "How Antarctica got its ice".
 43. Hudson, Gavin (14 December 2008). "The Coldest Inhabited Places on Earth". Eco Localizer. 27 March 2016 tarixində . İstifadə tarixi: 8 February 2009.
 44. "Coldest temperature ever recorded on Earth in Antarctica: -94.7C (−135.8F)". İstifadə tarixi: 12 July 2017.
 45. The Earth's Elliptical Orbit Around the Sun – Aphelion and Perihelion. Geography.about.com. Retrieved on 21 October 2013.
 46. "Flock of Antarctica's Orthodox temple celebrates Holy Trinity Day". Serbian Orthodox Church. 24 May 2004. İstifadə tarixi: 7 February 2009.
 47. (Vladimir Petrakov: "Antarctic is a special world, full of very interesting people"). Interview with Father Vladimir Petrakov, a priest who twice spent a year at the station.
 48. Headland, Robert K. (1984). The Island of South Georgia. Cambridge University Press. 12, 130. ISBN 978-0-521-25274-4. OCLC 473919719.
 49. (PDF). 2011-07-23 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2019-09-03.
 50. "The power games that threaten world's last pristine wilderness".
 51. "Questions to the Sun for the 2002–03 season". The Antarctic Sun. 11 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 9 February 2006.
 52. "Registro Civil Base Esperanza". 17 January 2010 tarixində .
 53. "Derechos soberanos antárticos de Chile". İstifadə tarixi: 16 November 2011.
 54. British Antarctic Survey. "Land Animals of Antarctica". Natural Environment Research Council. 7 October 2008 tarixində . İstifadə tarixi: 25 April 2017.
 55. "Snow Petrel Pagodroma nivea". BirdLife International. İstifadə tarixi: 20 October 2009.
 56. Genome sequencing of the winged midge, Parochlus steinenii, from the Antarctic Peninsula - NCBI
 57. . 14 February 2005 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 6 February 2006.
 58. 1 2 British Antarctic Survey. "Plants of Antarctica". Natural Environment Research Council. 7 June 2011 tarixində . İstifadə tarixi: 12 July 2011.
 59. Bridge, Paul D. "Non-lichenized fungi from the Antarctic region". İstifadə tarixi: 22 October 2011.
 60. Onofri, S. "Survival of Black Fungi in Space, Preliminary Results" (PDF). İstifadə tarixi: 13 March 2013.
 61. de Hoog, G.S. "Fungi of the Antarctic: evolution under extreme conditions".
 62. "Antarctica was once green: Scientists". 15 April 2017. 23 April 2017 tarixində .
 63. "Poa annua L. in the maritime Antarctic: an overview". 2015.
 64. 1 2 "Antarctic Wildlife". 28 August 2010 tarixində .
 65. Gorman, James (6 February 2013). "Bacteria Found Deep Under Antarctic Ice, Scientists Say". The New York Times. İstifadə tarixi: 6 February 2013.
 66. "Conservation issues for Antarctic fungi". Mycologia Balcanica. 7 (1): 73–76. 2010.
 67. Kirby, Alex (15 August 2001). "Toothfish at risk from illegal catches". İstifadə tarixi: 22 October 2011.
 68. "Toothfish".
 69. Rogan-Finnemore, Michelle (2005). "What Bioprospecting Means for Antarctica and the Southern Ocean". In Von Tigerstrom, Barbara (ed.). International Law Issues in the South Pacific. Ashgate Publishing. səh. 204. ISBN 978-0-7546-4419-4. "Australia, New Zealand, France, Norway and the United Kingdom reciprocally recognize the validity of each other's claims." – Google Books link:
 70. "Antarctic Treaty". Scientific Committee on Antarctic Research. 6 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 9 February 2006.
 71. "Argentina in Antarctica". Antarctica Institute of Argentina. 6 March 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 9 February 2006.
 72. "The Foreign Secretary has announced that the southern part of British Antarctic Territory has been named Queen Elizabeth Land". Foreign & Commonwealth Office. HM Government. 18 December 2012. İstifadə tarixi: 22 December 2012.
 73. "Argentina angry after Antarctic territory named after Queen". BBC News. British Broadcasting Corporation. 22 December 2012. İstifadə tarixi: 22 December 2012.
 74. "La Antartica". Library.jid.org. 7 October 2008 tarixində . İstifadə tarixi: 4 November 2008.
 75. 1 2 . Library.jid.org. 7 October 2008 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 4 November 2008.
 76. Afese.com 7 iyul 2011 at the Wayback Machine. (PDF) . Retrieved on 19 July 2011.
 77. Afese.com 7 iyul 2011 at the Wayback Machine. (PDF) . Retrieved on 19 July 2011.
 78. "Disputes – international". The World Factbook. United States Central Intelligence Agency. 2011. İstifadə tarixi: 22 October 2011. ... the US and Russia reserve the right to make claims ...
 79. "Natural Resources". The World Factbook. CIA. İstifadə tarixi: 30 October 2016.
 80. "Fisheries News". mecropress. İstifadə tarixi: 30 October 2016.
 81. . Antarctic Treaty Secretariat. 8 August 2007 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2 August 2007.
 82. . 14 February 2005 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 5 February 2006.
 83. . IAATO. 10 November 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 30 January 2017.
 84. "The World's Loneliest ATM is in Antarctica". mentalfloss.com. İstifadə tarixi: 2019-08-30.
 85. Rowe, Mark (11 February 2006). . London: Telegraph UK. 26 January 2009 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 5 February 2006.
 86. "Science in Antarctica". Antarctic Connection. 7 February 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 4 February 2006.
 87. 1 2 "Adelie Penguins thriving amid Antarctica's melting ice". 15 July 2014. 5 June 2016 tarixində . İstifadə tarixi: 24 October 2014.
 88. "NASA and NOAA Announce Ozone Hole is a Double Record Breaker". Goddard Space Flight Center, NASA. 19 October 2006. 13 October 2010 tarixində . İstifadə tarixi: 6 September 2010.
 89. Belgian Science Policy Office 2007-07-04 at the Wayback Machine – Princess Elisabeth Station
 90. Black, Richard (20 January 2008). "Ancient Antarctic eruption noted". BBC News. 15 January 2009 tarixində . İstifadə tarixi: 7 February 2009.
 91. 1 2 "Meteorites from Antarctica". NASA. 6 March 2006 tarixində . İstifadə tarixi: 9 February 2006.
 92. Gorder, Pam Frost (1 June 2006). . Research News. 6 March 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
 93. "Antarctic scientists find 18kg meteorite". New Zealand Herald. 1 March 2013. İstifadə tarixi: 2 March 2013.
 94. "Regional changes in Arctic and Antarctic sea ice". United Nations Environment Programme.
 95. "All About Sea Ice: Characteristics: Arctic vs. Antarctic". National Snow and Ice Data Center.
 96. Parkinson, Claire L. (2019-06-26). "A 40-y record reveals gradual Antarctic sea ice increases followed by decreases at rates far exceeding the rates seen in the Arctic". Proceedings of the National Academy of Sciences (ingilis): 201906556. doi:10.1073/pnas.1906556116. ISSN 0027-8424. PMID 31262810.
 97. Shepherd, A.; Wingham, D. (2007). "Recent Sea-Level Contributions of the Antarctic and Greenland Ice Sheets". Science. 315 (5818): 1529–1532. Bibcode:2007Sci...315.1529S. doi:10.1126/science.1136776. PMID 17363663.
 98. 1 2 Rignot, E.; Bamber, J.L.; Van Den Broeke, M R.; Davis, C.; Li, Y.; Van De Berg, W.J.; Van Meijgaard, E. (2008). "Recent Antarctic ice mass loss from radar interferometry and regional climate modelling". Nature Geoscience. 1 (2): 106. Bibcode:2008NatGe...1..106R. doi:10.1038/ngeo102. PMC 4032514. PMID 24891394.
 99. Sheperd et al. 2012 A Reconciled Estimate of Ice-Sheet Mass Balance
 100. Chen, J.L.; Wilson, C.R.; Tapley, B.D.; Blankenship, D.; Young, D. (2008). "Antarctic regional ice loss rates from GRACE". Earth and Planetary Science Letters. 266 (1–2): 140–148. Bibcode:2008E&PSL.266..140C. doi:10.1016/j.epsl.2007.10.057.
 101. "Warming of the Antarctic ice-sheet surface since the 1957 International Geophysical Year". Nature. 457 (7228): 459–462. 2009. doi:10.1038/nature07669. PMID 19158794.
 102. "Attribution of polar warming to human influence". Nature Geoscience. 1 (11): 750. 2008. doi:10.1038/ngeo338.
 103. "Recent climate and ice-sheet changes in West Antarctica compared with the past 2,000 years". Nature Geoscience. 6 (5): 372. 2013. doi:10.1038/ngeo1778.
 104. "Recent dramatic thinning of largest West Antarctic ice stream triggered by oceans". Geophysical Research Letters. 31 (23). 2004. doi:10.1029/2004GL021284.
 105. "Modelling Circumpolar Deep Water intrusions on the Amundsen Sea continental shelf, Antarctica" (PDF). Geophysical Research Letters. 35 (18). 2008. doi:10.1029/2008GL034939.
 106. "Widespread acceleration of tidewater glaciers on the Antarctic Peninsula". Journal of Geophysical Research. 112. 2007. doi:10.1029/2006JF000597.
 107. Glasser, Neil (10 February 2008). "Antarctic Ice Shelf Collapse Blamed On More Than Climate Change". ScienceDaily.
 108. "Ice Bridge Holding Antarctic Shelf in Place Shatters". The New York Times. 5 April 2009.
 109. "Ice bridge ruptures in Antarctic". BBC News. 5 April 2009.
 110. "Huge Antarctic ice chunk collapses". CNN.com. 25 March 2008.
 111. "Massive ice shelf on verge of breakup". CNN.com. 25 March 2008.
 112. "Big area of Antarctica melted in 2005". CNN.com. 16 May 2007.
 113. "Central West Antarctica among the most rapidly warming regions on Earth". Nature Geoscience. 6 (2): 139–145. 2013. doi:10.1038/ngeo1671.
 114. "Antarctic Ozone". Natural Environment Research Council. İstifadə tarixi: 5 May 2009.
 115. 1 2 Schiermeier, Quirin (12 August 2009). "Atmospheric science: Fixing the sky". Nature. 460 (7257): 792–795. doi:10.1038/460792a. PMID 19675624.
 116. "The Antarctic Ozone hole". Government of the United States. İstifadə tarixi: 7 February 2009.
 117. Turner J. (2009). "Non-annular atmospheric circulation change induced by stratospheric ozone depletion and its role in the recent increase of Antarctic sea ice extent". Geophysical Research Letters. 36 (8): L08502. doi:10.1029/2009GL037524.

Xarici keçidlər

 • United States Departament. Polar Affairs
 • Antarctic Glaciers.org
 • Antarktida Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi
 • Antartidanın atlası
 • Antarctica. SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research)

antarktida, yerin, cənub, materiki, qitəsi, tamamilə, cənub, yarımkürəsində, yerləşir, cənub, okeanı, ilə, əhatə, olunub, ərazisi, milyon, yerin, ərazisinə, görə, böyük, materiki, edir, ölçüsünə, görə, avstraliyadan, təxminən, dəfə, böyükdür, materikin, orta, . Antarktida Yerin en cenub materiki ve qitesi Antarktida tamamile Cenub yarimkuresinde yerlesir ve Cenub okeani ile ehate olunub Erazisi 14 4 milyon kv km dir ki bu da Antarktidani Yerin erazisine gore 5 ci en boyuk materiki edir Bu olcusune gore o Avstraliyadan texminen iki defe boyukdur Materikin 98 i orta qalinligi 1 6 km olan buz layi ile ortulub 1 Bir kvadrat kilometre 0 00008 nefer dusen qite insanlarin dunyada en az meskunlasdigi yerdir Antarktida Umumi melumatSahesi 14 4 mln km2Olke sayi 0Ehali 1 106En uzun cayi Oniks cayiEn boyuk golu VostokEn hundur noqtesi Vinson massivi 5140m Simal ucqar noqtesi Sifre burnuAntarktida butun materiklerin en soyuq en quru en kulekli ve en yuksek olanidir ve cox az yagintilar sebebinden materikin daxili hissesi texniki cehetden dunyanin en boyuk sehrasidir Materike il erzinde 20 santimetr yaginti dusur 2 Materik butun qitelerin en yuksek orta yuksekliyine malikdir 3 Antarktidanin daimi meskunlari yoxdur ve qedim insan meskenlerinin izlerine de rast gelinmir Yalniz pinqvin ve suiti kimi soyugadavamli canlilar Antarktidanin daimi sakinleridir Materikin kesfinden xeyli evvel Terra Australis Cenub torpagi ve Terra Incognito Namelum torpaq haqqinda efsane ve spekulyasiyalar olsa da Antarktidani ilk defe 1820 ci ilde Rusiya terefinden teskil olunmus Mixail Lazarev ve Faddey Bellinshauzenin ekspedisiyasi kesf edib Lakin cetin iqlim seraiti ve qitenin qalan dunyadan tecrid olunmasi sonraki dovrlerde onun tedqiq edilmesine boyuk maneeler toredib Bu gun Antarktidanin huquqi ve beynelxalq statusunu 1959 cu ilde 12 olke terefinden imzalanmis ve indi 50 istirakci terefe malik olan Antarktika haqqinda konvensiya mueyyen edir Muqavileye esasen materikde herbi sinaqlar kecirmek ve faydali qazintilarin hasilati ile mesgul olmaq qadagandir ve Antarktida uzerinde hec bir olke suverenliye malik ola bilmez Hal hazirda muxtelif olkelerden 4 minden cox tedqiqatci Antarktida ile bagli tedqiqatlara celb olunub Antraktidada buz ortuyunun 4 kilometr derinliyinde Serq golu yerlesir Mundericat 1 Etimologiyasi 2 Tarixi 3 Cografiyasi 4 Geologiya 4 1 Geoloji tarixi 4 1 1 Paleozoy dovru 4 1 2 Mezozoy dovru 4 1 3 Qonvananin dagilmasi 4 1 4 Neogen dovru 4 2 Indiki dovr 5 Iqlim 6 Ehali 7 Biomuxteliflik 7 1 Fauna 7 2 Gobelekler 7 3 Bitkiler 7 4 Diger orqanizmler 8 Qoruma 9 Siyaset 10 Iqtisadiyyat 11 Tedqiqatlar 12 Meteoritler 13 Cenub okeaninin seviyyesi ve buz ortuyu 14 Qlobal istilesme 15 Ozon deliyi 16 Hemcinin bax 17 Istinadlar 18 Xarici kecidlerEtimologiyasi RedakteAntartida sozu yunanca ἀntarktikos antarktikos sozunden goturululub anti artika eks arktika eks simal demekdir 4 Antarktida materiki Dunya xeritesinde Bu addan ilk defe e e 350 ci ilde Aristotel Meteorologiya adli kitabinda istifade etmisdir 5 Qedim yunan cografiyasunasi kartoqraf ve eramizin II esrinde riyaziyyatci Tirli Marin bu addan tertib etdiyi bir dunya xeritesinde istifade edib Bu xerite gunumuze qeder gelib cixmamisdir Movcud cografi birlesmeleri elde etmezden evvel Antarktida sozu ve ondan duzelmis birlesmeler simalin eksine menasinda basqa yerleri teyin etmek ucun istifade edilmisdir Meselen 16 ci esrde Braziliyada qurulan qisa omurlu Fransiz koloniyasi Antarktika Fransa adlandirilirdi 1820 ci ilde Birinci Rus Antarktika ekspedisiyasi zamani materike ilk ayaq basan rus naviqatorlari F F Bellinshauzen ve M P Lazarev askar edilmis erazini buz qitesi adlandirdilar 1840 ci ilde ABS Herbi Deniz Quvvelerinin kartoqrafiya sobesinin mudiri olan Amerika deniz zabiti ve tedqiqatci Carlz Uilks terefinden materik Antarktika Qitesi adlandirilib Ilk defe butun materik 1886 ci ilde Ingilis okeanoqrafi Con Murreyin xeritesinde Texmini Antarktida Qitesi yazisi ile tesvir edilmisdir 6 Antarktida adinin 1890 ci illerde qite adi olaraq ilk resmi istifadesi Sotlandiya kartoqrafi Con Corc Bartolomeye aiddir 7 Tarixi RedakteAntarktidada yerli ehali yoxdur ve materikin 19 cu esre qeder insanlar terefinden gorulduyune dair hec bir delil de tapilmayib Bununla birlikde 1775 ci ilin fevral ayinda ikinci seyahet zamani Ceyms Kuk bele bir qitenin movcudlugunu ehtimal adlandirdi ve jurnalinin basqa bir nusxesinde bele yazdi Men buna qeti inaniram ve gorduyumuz ehtimaldan daha coxudur 8 Terra Australis namelum cenub torpagi qedim xeritelerde Bununla birlikde Avropanin Asiyanin ve Simali Afrikanin simal torpaqlarini tarazlasdirmaq ucun dunyanin en uzaq bir cenubundaki Terra Australis in varligina inam eramizin I esrinde Ptolemey dovrunden beri yayilmisdir Hetta 17 ci esrin sonlarinda tedqiqatcilar Cenubi Amerika ve Avstraliyanin Antarktida qusurlu bir hissesinin olmadigini tapdiqdan sonra cografiyacilar qitenin heqiqi olcusunden qat qat boyuk olduguna inanirdilar Antarktida adinin menseyine dair hekayenin ayrilmaz noqtesi Terra Australis adlandirilmasidir bu ad daha sonralar Avstraliyaya verilir cunki cenubda hec bir ehemiyyetli quru parcasinin movcud ola bilmeyeceyi fikri genis yayilir Xususile tedqiqatci Matsev Flinders Terra Australis adinin Avstraliyaya verilmesi fikrini ireli surdu Girisde yazmaqla Terra Australis a Goyage 1814 adli kitabinin basligini bele esaslandirdi Ehtimal yoxdur ki texminen eyni canub enliyinde her hansi basqa ayrilmis torpaq parcasi daha tapilacaq Terra Australis adi buna gore bu olkenin cografi ehemiyyetini ve dunyadaki veziyyetini tesvir edecek Bunu tovsiye etmek ucun kecmis var ve hemcinin bunu iddia eden iki milletin esalandirmalari yoxdur Bu diger secile bilenden daha az mubahiselidir Orijinal metn ing There is no probability that any other detached body of land of nearly equal extent will ever be found in a more southern latitude the name Terra Australis will therefore remain descriptive of the geographical importance of this country and of its situation on the globe it has antiquity to recommend it and having no reference to either of the two claiming nations appears to be less objectionable than any other which could have been selected 9 Ceyms Kuk Antarktidada Lakin buna baxmayaraq Avropa xeriteleri bu namelum torpagi tesvir etmeye devam edirdi 17 yanvar 1773 1774 cu ilin dekabri ve yeniden 1774 cu il yanvar ayi olmaqla Ceyms Kukun gemileri bir nece defe Antraktika dairesine daxil oldu 10 Ceyms Kuk 1773 cu ilin yanvarinda buz qati qarsisinda geri cekilmeden once 75 mil 120 km materikin icine dogru irelilemisdi 11 Muxtelif teskilatlara gore National Science Foundation 12 NASA 13 Kaliforniya Universiteti San Dieqo 14 Rusiya Dovlet Arktika ve Antarktika Muzeyi 15 ve basqalari arasinda 16 17 hazirlanmis gemi 3 kapitanla Faddey Bellinshauzen Rusiya Imperiya Donamasinda kapitan Edvard Bransfild Kralliq donanmasinda kapitan ve Natanyel Palmer Suiti ovcusu ekspedisiya ile birlikde 1820 ci ilde yola dusur Lakin materik buzlagi onlari geri qayitmaga mecbur edir Antarktida 16 yanvar 1820 ci ilde rus ekspedisiyasinin rehberleri Faddey Bellinshauzen ve Mixail Lazaryev terefinden kesf edilib Onlarin gemileri indiki Bellinsauzen self buzlagi adlanan erazide Antarktidani kesf etdiler Ondan evvel Cenub materikinin lat Terra Australis movcudlugu hipotetik olaraq qebul edilirdi bezen xeritelerde onu Cenubi Amerika ve ya Avstraliya ile birlesmis halda gosterirdiler Lakin mehz Bellinshauzen ve Lazaryevin ekspedisiyasi Antarktida etrafinda tam dovre vuraraq ayrica materikin movcud oldugunu subuta yetirdi 18 Materike ilk olaraq 7 fevral 1821 ci ilde ABS in Sesiliya gemisinin uzvleri ayaq basdilar Amerikalilarin materik ayaq basdigi deqiq yer melum deyil lakin ehtimal edilir ki hemin erazi Hyuz korfezinde yerlesir Ross denizi yay 22 yanvar 1840 ci ilde Balleni adalarinin qerb sahili kesf edildikden iki gun sonra Jul Dumont d Urville 1837 1840 fransiz ekspedisiyasinin bezi heyet uzvleri sahil qayaliginin en yuksek adasina 19 cixdilar Adel Torpaginin sahilinde minerallar yosunlar ve heyvan numuneleri goturdukleri yerlerde Fransa bayragi qaldirdilar ve erazinin uzerinde Fransanin suverenliyini iddia etdiler 20 1839 cu ilin dekabrinda Birlesmis Statlarin Herbi Deniz Quvveleri terefinden heyata kecirilen 1838 1842 ci illerin ekspedisiyasinin bir hissesi Uilks Tedqiqati Sidneyden Avstraliyaya daxil oldu Antarktika Okeaninin evveller melum oldugu kimi 25 yanvar 1840 ci ilde Balleny adalarinin qerbindeki Antarktika qitesinin kesf edildiyini bildirdi Antarktidanin hemin hissesine ekspedisiyyanin adina uygun olaraq Uilks Torpagi adi verildi ve bu ad bu gune qeder de qalir Tedqiqatci Ceyms Klark Ross 1841 ci ilde Ross denizi olaraq bilinen eraziden kecdi ve 1841 ci ilde Ross adasini her ikisi de onun adini aldi kesf etdi Daha sonra Ross self buzlagi adlandirilan neheng bir buz divari boyunca uzdu Erebus dagi ve Terror dagi onun ekspedisiyasindan iki geminin adini dasiyir HMS Erebus ve Terror 21 Merkator Koper 26 yanvar 1853 cu ilde Serqi Antarktidaya endi 22 1907 ci ilde Ernest Sekltonun basciliq etdiyi Nimrod ekspedisiyasi zamani Edevort Davidin basciliq etdiyi partiyalar ilk olaraq Erebus dagina qalxaraq Cenub Maqnetik Qutbune catdilar Maqnetik Qutb partiyasinin rehberliyinin tehlukeli qayidislarini oz uzerine goturen Duqlas Mauson 1931 ci ilde teqaude cixana qeder bir nece ekspedisiyayada istirak etdi 23 Amundsenin ekspedisiyyasi cenub qutbunde 14 dekabr 1911 Bundan elave Seklton ve ekspedisiyasinin diger uc uzvu 1908 ci ilin dekabrinda 1909 cu ilin fevralinda bir nece ilke imza adilar onlar Ross Buzlagini asan Transantarktik Daglari Birdmor buzlagi vasitesi ile kecen ilk insanlar idi Norvecin qutb tedqiqatcisi Roald Amundsenin rehberlik etdiyi ekspedisiya 14 dekabr 1911 ci ilde Fram gemisi ile Balina buxtasi ve Aksel Heyberq buzlagindan bir marsrut kimi istifade ederek cenub cografi qutbune ilk ayaq basan insanlar oldular 24 1912 ci ilin yanvar ayinin 17 de Robert Skott ve ekspedisiyasi cenub qutbune catmaga muveffeq olurlar Lakin qutbde Norvec bayraginin dalgalanmasi onlarin qutbu feth etmekde gecikdiklerini gosterir Ekspedisiya uzvleri geri qayidarken sert iqlim seraitinde helak olurlar 31 Oktyabr 1956 ci il tarixine qeder her kes yeniden Cenub Qutbune ayaq basdi hemin gun kontr admiral Corg G Dufekin rehberlik etdiyi ABS Herbi Deniz Quvveleri materike ugurla teyyare enisi etdi 25 Cenub qutbune addim atan ilk qadinlar 1969 cu ilde Pam Yonq Gin Person Luis Gons Eylen MakSaveney Key Lindsey ve Terri Tikill oldu 26 28 Noyabr 1979 cu ilde MakDonnell Duqlas DC 10 30 teyyaresi Yeni Zelandiya Hava Yollari reys 901 ile ucarken Erebus dagina cirpildi goyertedeki 257 neferin hamisi oldu Cografiyasi Redakte Antarktida Cenub qutbunun etrafinda ve esasen Antarktika Dairesinin cenubunda asimmetrik olaraq yerlesdirilmis Antarktida en cenubda yerlesen qitedir ve Cenubi Okean ile ehate olunmusdur Alternativ olaraq o Sakit okeanin cenubu Atlantik ve Hind okeanlari ile ve ya Dunya Okeaninin cenub sulari ile ehate olunub Antarktidada bir sira uzun caylar ve goller var En uzun cay Oniks cayidir En boyuk golu olan Vostok dunyanin en boyuk sub buzlaq gollerinden biridir Antarktida 14 miyon kvadrat kilometrden cox saheni ehate edir ve Avropadan texminen 1 3 qat boyuk olan besinci en boyuk qitedir Sahil xetti 17 968 kilometrdir ve asagidaki cedvelde gosterildiyi kimi esasen buz qati ile xarakterize olunur Antraktida etrafindaki sahil novleri Novu Rastgelme tezliyiSelf buzlagi uzen buzlaqlar 44 Buz divarlari materik buzlagi 38 Buz axini 13 Qaya 5 Umumi 100 Antarktidanin relyefi Antarktida Ross denizi ve Ueddell denizi arasinda yerlesen Transantarktika daglari terefinden ikiye bolunur Ueddell denizinin ve Ross denizinin qerbinde qalan hisse Qerbi Antarktida serqinde qalan hisse ise Serqi Antarktida adlanir cunki onlar Qrinvic meridianina nisbeten Qerb ve Serq yarimkurelerine uygundur Antarktida sethinin 98 ni qalin buz tebeqesi teskil edir Buz tebeqesinin qalinligi texminen 1 6 kilometr 1 0 mil den coxdur Qitede dunyadaki buzlaqlarin texminen 90 i var dunyanin sirin suyunun texminen 70 i Bu buzlarin hamisi eridilseydi deniz seviyyesi texminen 60 metr 200 ft qalxacaqdi 27 Qerbi Antarktika buz tebeqesi ile ehate olunmusdur Buz tebeqesinin texminen 10 ni bir nece Antarktida buz axini teskil edir Serqi Antarktida Transantarktika daglarinin Hind okeani terefinde yerlesir ve Kots Torpagi Kralica Mod Torpagi Enderbi Torpagi Mak Robertson Torpagi Uilks Torpagi ve Viktoriya Torpagindan ibaretdir Bu bolgenin kicik bir hissesinden basqa hamisi Serq yarimkuresinde yerlesir Serqi Antarktida esasen Serqi Antarktida Buz tebeqesi ile ehate olunmusdur Antarktidadaki en yuksek zirve Elsuort daglarinda yerlesen Vinson Massividir 4 892 metr Antarktida hem esas qitede hem de etrafdaki adalarda bir cox basqa daglari ehtiva edir Ross adasindaki Erebus dagi dunyanin en cenub aktiv vulkanidir 1970 ci ilde neheng puskurme ile meshur olan basqa bir taninmis vulkan Desepsen adasinda tapildi Kicik puskurmeler tez tez olur ve son illerde lava axini musahide olunur Diger hereketsiz vulkanlar aktiv ola biler 28 2004 cu ilde Amerika ve Kanada tedqiqatcilari terefinden Antarktida yarimadasinda potensial aktiv sualti vulkan tapildi 29 Antarktida materik buzlaginin altinda yerlesen 70 den cox gole ev sahibliyi edir Vostok golu Rusiyanin Vostok Stansiyasi terefinden 1996 ci ilde askar edilib ve bu gol dunyada en boyuk subbuzlaq goldur Bir vaxtlar golun 500 000 ile milyon il arasinda qapandigina inanilirdi amma son arasdirma her bir golden digerine tez tez boyuk su axininin oldugunu gosterir 30 Vostok golunde su sethinden texminen 400 metr 1 300 ft yuksekde aparilan qazintilar zamani bezi mikroorqanizmlerin qaliqlari askarlanmisdir Alimler golun donmus sethiniYupiterin peyki Avropaya benzedirler Vostok golunde heyat kesf edilseydi bu Avropa uzerindeki heyatin mumkunluyune dair mubahiseni guclendirerdi 31 32 7 Fevral 2008 ci ilde NASA komandasi yuksek qelevili sularda arxeya tipli ekstrem canlilar axtarmaq ucun Unterse golunde bir missiyaya basladi Tapilsa bu dayaniqli canlilar heddinden artiq soyuq metanla zengin olan muhitde yerustu heyat ucun mubahiseni daha da artira biler 33 2018 ci ilin sentyabr ayinda Milli Yer Kosmik Kesfiyyat Agentliyinin tedqiqatcilari Antarktidanin Antarktidanin Istinad Yuksekliyi Modeli REMA adli yuksek qetname erazi xeritesini 34 aciqladilar 35 Vinson massivi Antarktidanin en hundur noqtesi Hundurluyu 4 892 metrdir Friksel golu sirinsulu goldur 1911 1913 cu illerde Robert Skott ekspedisiyyasi zamani kesf edilmisdir Erebus dagi Fealiyyetde olan vulkan Antraktidanin en hundur fealiyyetde olan vulkandir Transantarktika daglari Antarktidani serq ve qerb olmaqla iki yere ayirir McMurdo vadisi Antarktidada buzla ortulu olmayan tek yer Bu xususiyyetine gore McMurdo quru tepeleri adini almisdir Geologiya RedakteGeoloji tarixi Redakte Artiq 170 milyon il evvel Antarktika Qondvana superqitesinin bir hissesi idi Vaxt kecdikce Qondvana tedricen parcalandi ve Antarktida bu gun bildiyimiz kimi texminen 25 milyon il evvel meydana geldi Antarktida hemise soyuq quru ve buz tebeqeleri ile ortulmemisdi Uzun tarixinde bir vaxtlar daha simalda idi Antraktida bu dovrde tropik ve ya mulayim bir iqlim kecirdi meselerde ortuldu ve muxtelif qedim heyat formalari yasadi Paleozoy dovru Redakte Antarktidada Tebasir dovrunde genis yayilmis Kriolofozavr dinozavrinin skeleti ABS in Cikaqo seherinde yerlesen Tebiet Tarixi Muzeyinde yeniden canlandirma Kembri dovrunde Qondvanada mulayim bir iqlim var idi Qerbi Antarktida qismen Simal yarimkuresinde idi ve bu dovrde boyuk miqdarda qum dasi eheng dasi ve sist yataqlarina sahib idi Serqi Antarktida deniz seviyyesinde onurgasizlar ve trilobitlerin tropik denizlerde bol oldugu ekvatorda idi Devon dovrunun 416 milyon il evvel baslamasi ile Qondvana daha cenuba dogru irelelemeye basladi ve iqlim soyuqlasdi Artiq indiki Elsuort Horlik ve Pensakola daglari qum ve daha boyuk hisseciklerle ortulmusdu Qondvananin Cenub Qutbunde merkezlesmesi ve floranin oldugu kimi qalmasina baxmayaraq iqlim soyudugundan buzlanma Devon dovrunun sonunda 360 milyon il evvel baslandi Perm dovrunde materikde bataqliqlasma baslamisdi Zamanla bu bataqliqlar Transantarktik daglarda komur yatagina cevrildi Perm dovrunun sonuna dogru davam eden istilesme Qondvananin cox hissesi uzerinde quru isti bir iqlime sebeb oldu 36 Mezozoy dovru Redakte Davamli istilesme neticesinde qutblu buz ortukleri eridi ve Qondvananin bir hissesi sehra oldu Antarktida Yarimadasi Yura dovrunde 206 146 mln il evvel yaranmaga basladi ve adalar tedricen okeandan cixdi Serqi Antarktidada Tebasir dovrunde iyneyarpaqli meseler genis yayilmisdi Antarktida etrafindaki denizlerde ammonitler cox yayilmisdi ve dinozavrlar da movcud idi Halbuki bu gune qeder yalniz uc Antarktidali dinozavr nesli Kriolofozavr Glacialisaurus 37 ve Antarktopelta tesvir edilmisdir 38 Mehz bu dovrde Qondvana dagilmaga basladi Bununla birlikde Tebasir dovrunde Cenub denizinin buzlasmasi ile bagli bezi deliller movcuddur Qonvananin dagilmasi Redakte Antraktidanin soyumasi yavas yavas bas verir materik ve okeanda temperatur keskin sekilde asagi dusurdu Afrika texminen 160 milyon il evvel Hindistan yarimadasi ise texminen 125 milyon il evvel Antarktidadan ayrildi Tebasir dovrunun sonuna qeder Antarktida hele de kiselilerden ibaret bir fauna ile tamamlanan subtropik iqlime ve floraya sahib idi Paleogen dovrunde texminen 40 milyon il evvel Avstraliya Yeni Qvineya Antarktidadan ayrildi belelikle enli cereyanlar Antarktidani Avstraliyadan ayira bildi ve ilk buzlar gorunmeye basladi Bu dovrde karbon qazinin miqdari suretle azaldi ve bu da temperaturun asagi dusmesine getirib cixardi 23 milyon il evvel Antarktida ve Cenubi Amerika arasinda Dreyk bogazi acildi ve neticede qiteni tamamile tecrid eden Qerb kulekleri cereyani meydana geldi 39 Buz ortuyu yayilmaga basladi ve daha sonra qiteni ehate eden meseleri evez etdi Neogen dovru Redakte Texminen 15 milyon il bundan evvelden beri qite temamile buzla ortulmusdur Indiki dovr Redakte Antarktidanin geoloji tedqiqatina qitenin texminen hamisinin qalin buz tebeqesi ile ortulmesi cox mane oldu 40 Bununla birlikde uzaqdan zondlama yere nufuz eden radarlar ve peyk goruntuleri kimi yeni texnikalar buzun altindaki quruluslari ortaya qoymaga basladi Erebus vulkaninda tapilmis olivin minerali Geoloji cehetden Qerbi Antarktida Cenubi Amerikanin And dag silsilesine yaxindan benzeyir 36 Antarktida yarimadasi paleozoy ve erken mezozoy dovrlerinde deniz yatagi cokuntulerinin qalxmasi ve metamorfizm neticesinde yaranmisdir Bu cokuntu qalxmasi qarisiq intruziyalar ve vulkanizm ile musayiet olundu Qerbi Antarktidada en cox yayilmis qayalar Yura dovrunde yaranmis andezit ve riolit vulkaniklerdir Buz tebeqesi meydana geldikden sonra da Meri Berd Torpagi ve I Aleksandr Torpaginda vulkanik fealiyyete dair bir cox delil var Qerbi Antarktidanin yegane anomal sahesi stratiqrafiyasi Serqi Antarktida ile daha cox oxsar olan Elsuort Daglari bolgesidir Serqi Antarktida geoloji cehetden muxtelifdir Burada bezi qayalar 3 milyard il evvel meydana gelmisdir Antraktida platformasi esasini vulkanik ve metamorfik suxurlar teskil edir Bu temelin ustunde Transantarktik Daglari meydana getirmek ucun Devon ve Yura dovrunde yayilmis komur ve muasir dovrde emele gelmis qumdasi eheng dasi ve sist kimi suxurlar toplanmisdir Qitede bilinen esas mineral ehtiyat komurdur 41 Ilk evvel Nimrod Ekspedisiyasinda Frank Vayld terefinden Birdmor buzlaginin yaxinliginda qeyde alinib ve gunumuzde asagi dereceli komur Transantarktik daglarinin bir cox yerinde askarlanmisdir Sahzade Carlz daglarinda ehemiyyetli derecede demir filizi var Antarktidanin en qiymetli ehtiyatlari denizde yeni 1973 cu ilde Ross denizinde tapilmis neft ve tebii qaz yataqlaridir Antarktika muqavilesi ile butun mineral ehtiyatlarinin istismari 2048 ci ile qeder qadagandir Iqlim Redakte Antarktidada illik yaginti miqdari Antarktida Yer kuresinin en soyuq yeridir Texminen 34 milyon il evvel buzla ortulene qeder temamile buzsuz idi 42 Yer kuresinde indiye qeder qeyde alinan en soyuq tebii havanin temperaturu 1983 cu il iyulun 21 de Rusiyanin Vostok Stansiyasinda 89 2 C 128 6 F olaraq qeyde alinmisdir 43 Antarktida az yagisli donmus sehradir Buraya il erzinde orta hesapla 20 santimetrden az yaginti dusur Dusen yaginti demek olar ki hemise qar sekilnde olur Temperatur qisda 80 C 112 F ve 89 2 C 128 6 F arasidir Maksimum temperatur yayda sahil yaxinliginda 5 C 41 F ve 15 C 59 F arasinda qeyde alinir 44 Serqi Antarktida daha yuksek oldugu ucun qerbdeki torpaqlardan daha soyuqdur Hava cebheleri nadir hallarda qiteye daxil olur ve merkezini soyuq ve quru terk edir Qitenin merkezi hissesinde yagintinin az olmasina baxmayaraq oradaki buz uzun muddet davam edir Qitenin etrafinda daim firtina gucunde kulekler esir Qitenin daxilinde ise hava axinlari daim mulayimdir Qutb pariltisi Antarktida uc sebebe gore Arktikadan daha soyuqdur Birincisi qitenin cox hissesi deniz seviyyesinden 3 000 metr 9 800 ft yuksekdir ve troposferde yukselme ile temperatur azalir Ikincisi Arktika okeani simal qutb zonasini ehate edir okeanin nisbi istiliyi buz ortuyu vasitesile oturulur ve Arktika bolgelerinde temperaturun Antarktidanin quru sethine xas olan heddine catmasinin qarsisini alir Ucuncusu yerin gunes etafindaki orbitalinin qeyri simmetikliyidir Beleki Yer kuresi iyul ayinda gunesden en uzaq mesafede olur antraktida gunesden olduqca uzaq olur ve qis sert kecir dekabr ayinda ise yer gunese en yaxin mesafede olur Arktika gunese yaxin oldugu ucun qis sert kecmir Lakin ilk iki xususiyyet daha boyuk rol oynayir 45 Adeten cenub isiqlari ve ya qutb isiqlari kimi taninan qutb pariltisi Yerin yanindan kecen plazma dolu gunes kulekleri terefinden yaradilan Cenub qutbunun yaxinliginda gece semasinda musahide olunan bir pariltidir Basqa bir benzersiz tamasa almaz tozudur Almaz tozu adlana hadise troposferin asagi qatlarindaki kicik buz kristallarindan ibaret buludlardir Ehali RedakteBir nece hokumet qitede daimi idare olunan tedqiqat stansiyalari saxlayir Qitede ve ona yaxin adalarda elmi tedqiqatlar ve diger isler aparan insanlarin sayi qisda texminen 1000 ile yayda texminen 5000 arasinda deyisir ve bu zamanlarda ehalinin sixligi milyon kvadrat kilometre 70 ile 350 nefer olur Stansiyalarin bir coxu il boyu isleyir qis dovru adeten oz olkelerinden bir illik tapsiriq ucun gelirler 2004 cu ilde Rusiya Bellinshauzen stansiyasinda acilan bir Pravoslav kilsesi Muqeddes Ucluk Kilsesi her il eyni sekilde donen bir ve ya iki kesis terefinden il boyu idare olunur 46 47 1966 ci ile qeder davam eden balina dovrunde qitenin ehalisi yayda 1000 den bezi illerde 2000 den cox qisda 200 e qeder deyisdi Topdan saticilarin ekseriyyeti norvecliler artan nisbetde ingilisler idi Yasayis menteqelerinden biri de Qryotviken idi Balina stansiyalarinin menecerleri ve diger yuksek seviyyeli zabitleri tez tez aileleri ile birlikde burada yasayirdilar Bunlarin arasinda Qryotvikenin qurucusu ailesi ile birlikde 1910 cu ilde Ingiltere vetendasligini qebul eden meshur Norvec balina ovcusu ve tedqiqatcisi kapitan Karl Anton Larsen de var idi Amundsen Skott stansiyasi 1996 Cenub qutbunde dogulan ilk usaq 8 oktyabr 1913 cu ilde Qryotviken seherinde anadan olmus norvecli qiz Solveyk Qunberq Yakobsen idi ve dogusu Cenubi Georgiyanin Ingilis Magistrati terefinden qeydiyyata alindi O balina stansiyasinin meneceri komekcisi Fridsyof Yakobsen ve Klara Olette Yakobsenin qizi idi Butun bunlara baxmayaraq bezi inzibati mubahiselerle bagli olaraq Cenubi Georgiya adasinin bezen Antarktidaya aid olmamasi deyilir Buna gore de bezi menbelerde Antarktidada dogulan ilk sexsin Emilio Markos Palma oldugu bildirilir 48 Emilio Marcos Palma Antarktida materikinde 1978 ci ilde Antarktida yarimadasinin ucundaki Esperanza bazasinda 60 ci cenub paralelinden cenubda dogulan ilk sexs idi 49 50 valideynleri qitenin aile heyati ucun uygun olub olmadigini mueyyen etmek ucun Argentina hokumeti terefinden diger yeddi aile ile birlikde oraya gonderilmisdi 1984 cu ilde Juan Pablo Camaco Frei Montalva Stansiyasinda anadan olub O Antarktidada dogulan ilk Cilili idi Artiq bir nece baza stansiya mektebe geden usaqlari olan aileler ucun evdir 51 2009 cu ilde sekkizi Argentinanin Esperanza bazasinda 52 ve ucu Cili Frei Montalva Stansiyasinda olmaqla 53 Antarktidada 60 cenub pralelinden cenubda 11 usaq anadan olmusdur Biomuxteliflik Redakte Antarktida self buzlaginda adeli pinqvini Fauna Redakte Antarktidada az sayda onurgali yasayir ve bunlar yalniz Antarktida adalari ile mehdudlasir 54 Antraktidada esasen lelekyeyen yumru qurdlar erincekliler rotatoriler ve ayaqquyruqlular kimi onurgasizlar ve mikroorqanizmler heyat surur 55 56 Bezi deniz heyvanlari novleri birbasa ve ya dolayi yolla fitoplanktonlarla qidalanir Antarktika deniz heyatina pinqvinler goy balinalar qatil balinalar ve deniz pisikleri daxildir Imperator pinqvini Antarktidada qis dovrunde bala cixardan yegane pinqvindir Adeli pinqvinleri diger pinqvinlerden daha cenubda yumurta qoyurlar Kekilli pinqvinin goz etrafinda ferqli lelekler var ve bunlar ince kirpiklerin gorunusunu verir Kral pinqvinleri antarktika pinqvinleri ve papua pinqvinleri de Antarktidada yasayan pinqvin novlerindendir Kergelen deniz pisiyi 18 19 cu esrlerde Birlesmis Statlardan ve Birlesmis Kralliqdan gelen saticilar terefinden eridildiyi ucun cox ovlandi Esl suiti olan Ueddell suitisi Ueddell denizindeki Ingilis suiti ovu ekspedisiyalarinin komandiri ser Ceyms Ueddellin adini dasiyir 57 Imperator pinqvinleri Ross denizinde Qatil balina Adeli pinqvini Antarktika pinqvini Kekilli pinqvin Antarktida deniz pisiyiGobelekler Redakte Antarktidadan texminen 1150 nov gobelek qeyde alinib onlardan texminen 750 i mitsel olmadan yasayir 400 u ise mitsel emele getirir 58 59 Bu novlerden bezileri ekstremal seraitde tekamul neticesinde qayadaxili yasayan orqanizmlerdir ve Mak Mardo vadisi ve etraf dag silsilelerinin tesir edici qaya birlesmelerinin formalasmasina ehemiyyetli derecede tohfe vermisdir Gorunen sade morfologiya olduqca ferqli derecede ferqlenen quruluslar metabolik sistemler ve fermentler hele cox asagi temperaturda fealiyyet gosterir ve bu cur gobeleklerin gosterdiyi heyat dovrleri onlari Mak Mardo Vadisi kimi sert muhitlere uygunlasdirir Xususile qalin divarli ve guclu melanizasiya edilmis huceyreleri onlari UB sualara davamli edir Bu xususiyyetler yosunlarda ve sianobakteriyalarda da musahide oluna biler ki bunlar Antarktidada hokm suren seraite uygunlasma oldugunu gosterir Bu kesf eger Marsda heyat bas vererse buradaki orqanizmlerin Cryomyces antarcticus ve Cryomyces minteri kimi Antarktida gobeleklerine benzer ola bileceyi barede ferziyyelere sebeb oldu 60 Bu gobeleklerden bezileri Antarktida ucun endemikdir 61 Deschampsia antarctica ve Colobanthus quitensis Bitkiler Redakte Texminen 298 milyon il evvel meseler qiteni ehate etmeye basladi ve 15 milyon il evvel soyuqlasan iqlimde sadace tundra bitkileri sag qala bildi 62 Lakin indiki Antarktida iqlimi genis bitki ortuyunun yaranmasina imkan vermir Donma temperaturu torpagin keyfiyyetsizliyi nemliyin olmamasi ve gunes isiginin olmamasi bitki yetismesine mane olur Neticede bitki heyatinin muxtelifliyi cox asagi ve paylanmasi mehduddur Qitenin florasi esasen mamirkimilerden ibaretdir Burada 100 e yaxin novde mamir ve 25 nov ciyerotu bitkisi var Lakin Antarktida yarimadasinda yalniz 3 nov cicekli bitki yayilmisdir Deschampsia antarctica Colobanthus quitensis Antarktida inci ciceyi ve yerli olmayan Poa annua 63 Boyume yayda bir nece hefte ile mehdudlasir 58 64 Diger orqanizmler Redakte Antarktidada yeddi yuz nov yosun var bunlarin ekseriyyeti fitoplanktondur Rengli qar yosunlari ve diatomlar yay aylarinda sahil bolgelerinde xususile coxdur 64 Bakteriyalar buzun altinda soyuq ve qaranliq bir yerde 800 metr 0 50 mil 2 600 ft e qeder derinlikde yasayirlar 65 Qoruma RedakteAntarktika Muqavilesine Etraf Muhitin Muhafizesi Protokolu Etraf Muhit Protokolu ve ya Madrid Protokolu da deyilir 1998 ci ilde quvveye minmisdir ve Antarktidada biomuxtelifliyin qorunmasi ve idare edilmesi ile elaqeli esas vasitedir Bu komite daxilinde boyuk bir narahatliq Antarktida ucun bolgeden kenarda yerli olmayan novlerin tesadufen getirilmesi riskidir 66 Antarktika Qoruma Qanununun 1978 ABS da qebul edilmesi ABS in Antarktidadaki fealiyyetine bir sira mehdudiyyetler getirdi Adventiv bitkilerin ve ya heyvanlarin tetbiqi flora ve faunannin pozulmasina getirib cixara biler 1980 ci ilde quvveye minen muqavile olan Antarktik Deniz Yasayis Resurslarinin Muhafizesi Konvensiyasi CCAMLR butun Cenubi Okean baliqciligini idare eden qaydalarin butun Antarktida ekosistemine tesirini nezere almagi teleb etdi Bu yeni hereketlere baxmayaraq tenzimlenmemis ve qanunsuz baliq ovu xususile de Dissostichus eleginoides Patagonya disbaligi nin ovu ciddi problem olaraq qalir 67 68 Siyaset Redakte Argentina Avstraliya Cili Fransa Yeni Zellandiya Norvec Birlesmis Kralliq Bir sira olkeler mueyyen bolgelerde suverenliklerini iddia edirler Bu olkelerin bir necesi bir birinin iddialarini qarsiliqli olaraq tanidiqlari halda bu iddialarin etibarliligi umumiyyetle qebul edilmir 69 Antarktida ile bagli yeni iddialar 1959 cu ilden beri dayandirildi baxmayaraq ki 2015 ci ilde Norvec Kralica Mod Torpagini resmi olaraq onunla Cenub qutbu arasindaki erazini de ehate etmemis olaraq teyin etdi Antarktidanin veziyyeti 1959 cu il Antarktika Muqavilesi ve diger elaqeli muqavilelerle tenzimlenir Muqavile Sovet Ittifaqinin ve sonra Rusiya Boyuk Britaniya Argentina Cili Avstraliya ve Amerika Birlesmis Statlari daxil olmaqla on iki olke terefinden imzalanib Bu muqavile Antarktidani elmi qoruq olaraq bir kenara qoymus elmi arasdirma ve etraf muhitin qorunmasi azadligini qurmus ve Antarktidada herbi fealiyyete qadagan qoymusdur Bu Soyuq Muharibe dovrunde qurulan ilk silah nezareti muqavilesi idi 1983 cu ilde Antarktika Muqavilesi Terefleri Antarktidada meden islerini tenzimlemek ucun bir konvensiyaya dair danisiqlara basladi 1988 ci ilde Antarktida mineral ehtiyatlarinin tenzimlenmesi haqqinda Konvensiya CRAMRA qebul edildi Novbeti il Avstraliya ve Fransa Antarktika muhitini qorumaq ucun ehateli bir rejimin yerinde muzakire edilmesini teklif etdiler Antarktika Muqavilesinin Etraf Muhitin Muhafizesi Protokolu Madrid Protokolu diger olkelerin davranislarina uygun olaraq muzakire edildi ve 14 yanvar 1998 ci ilde quvveye mindi Madrid Protokolu Antarktidada sulh ve elme hesr olunmus tebii qoruq teyin ederek Antarktidada butun meden islerini qadagan edir Antarktida Muqavilesi Antarktidada her hansi bir herbi fealiyyete o cumleden herbi bazalar ve istehkamlarin qurulmasina herbi manevrlere ve silah sinaqlarina qadaga qoyur Herbi heyet ve ya avadanliq yalniz elmi tedqiqat ve ya diger dinc meqsedler ucun icaze verilir 70 Yegane senedlesdirilmis herbi quru manevri 1965 ci ilde Argentina herbcileri terefinden kicik NINETY emeliyyati olmusdur 71 Antraktida erazileri Tarix Olke Erazi Serhedler Xerite1840 Fransa Adel Torpagi 142 02 s u dan 136 11 s u na 1908 Birlesmis Kralliq Boyuk Britaniyanin Antarktika erazileri 80 00 q u dan 20 00 q u na Kesismeler daxil olmaqla 80 00 q u dan 74 00 q u na Cili 1940 74 00 q u dan 53 00 q u na Cili 1940 ve Argentina 1943 53 00 q u dan 25 00 q u na Argentina 1943 1923 Yeni Zelandiya Ross erazisi 160 00 s u dan 150 00 q u na 1929 Norvec Norvec I Pyotr adasi 68 50 c e 90 35 q u 1933 Avstraliya Avstraliya Avstraliyanin Antarktika erazisi 44 38 s u dan 136 11 s u na ve 142 02 s u dan 160 00 s u na 1939 Norvec Norvec Kralica Mod Torpagi 20 00 s u dan 44 38 s u na 1940 Cili Cili Cilinin Antarktika Bolgesi 90 00 q u dan 53 00 q u na Kesismeler de daxil olmaqla 90 00 q u dan 74 00 q u na Birlesmis Kralliq 1908 74 00 q u dan 53 00 q u naBirlesmis Kralliq 1908 veArgentina 1943 1943 Argentina Argentina Argentina Antarktikasi 74 00 q u dan 25 00 q u na Kesismeler daxil olmaqla 74 00 q u dan 53 00 q u na Birlesmis Kralliq 1908 ve Cili 1940 53 00 q u dan 25 00 q u na Birlesmis Kralliq 1908 Meri Berd Torpagi Serbest bolge 150 00 q u dan 90 00 q u na I Pyotr adasi istisna olmaqla Argentina Ingilis ve Cili iddialari ust uste dusur ve mubahiselere sebeb olurdu 18 Dekabr 2012 ci ilde Ingiltere II Kralica Elizabetin 60 illik yubileyi serefine evveller aciqlanmayan bir erazini Kralica Elizabet Torpagi adlandirdi 72 22 dekabr 2012 ci ilde Ingilterenin Argentinadaki sefiri Con Frimen iddiaya etiraz olaraq Argentina hokumetine cagrildi 73 Argentina Ingiltere munasibetleri evveller 2012 ci ilde yaxinliqdaki Folklend adalarinin suverenliyi ve Folklend muharibesinin 30 cu ildonumu ile elaqedar mubahiselere gore pozulmusdu Avstraliya ve Yeni Zelandiyanin iddialari olaraq gosterilen eraziler olkelerin musteqillik elde etdikden sonra tehvil alinana qeder Britaniya erazisi idi Avstraliya hazirda antarktidada en boyuk eraziye sahibdir Ingiltere Avstraliya Yeni Zelandiya Fransa ve Norvecin iddialari hamisi bir biri terefinden taninir Antarktika Muqavilesinin uzvu kimi istirak eden diger olkelerin de Antarktidada erazi iddialari var lakin Muqavilenin muddealari quvvede oldugu muddetde teleblerini vermeleri mumkun deyil 74 Braziliya Braziliya Braziliya Antarktikasi adli erazi iddiasi ireli surmusdur Ama bu resmi olaraq qeyde alinmamis plan olaraq da qalmisdir Peru Peru iddia vermek huququnu resmi olaraq qorumusdur 75 76 Rusiya Rusiya Antarktidada erazi iddiasi huququnu Sovet Ittifaqindan miras almisdir Cenubi Afrika Respublikasi Cenubi Afrika Respublikasi Erazi iddiasi huququnu resmi olaraq qorudu 75 77 ABS ABS Antarktida muqavilesinde erazi iddiasi huququnu resmi olaraq qorudu 78 Iqtisadiyyat Redakte Qanli selale Taylor buzlagindan Mak Medro vadisine axan selale demir oksidi ile zengin oldugundan suyun rengi qan qirmizidir Hazirda Antarktidada sahilden baliq ovu ve Antarktida xaricinde yerlesen kicik miqyasli turizm istisna olmaqla hec bir iqtisadi fealiyyet yoxdur Komur karbohidrogenler demir filizi platin mis xrom nikel qizil ve diger minerallar tapilsa da istismar ucun kifayet qeder miqdarda olmamisdir 79 Antarktika Muqavilesi ile Etraf Muhitin Muhafizesi haqqinda 1991 ci il Protokolu da qaynaqlar ugrunda mubarizeni mehdudlasdirir 1998 ci ilde 2048 ci ilde yeniden nezerden kecirilecek iqtisadi inkisafi ve istismari daha da mehdudlasdiran meden isine qeyri mueyyen qadaga qoyulmasi ucun kompromis razilasma elde edildi Esas iqtisadi fealiyyet baliqlarin tutulmasi ve deniz ticaretidir Antarktika baliqciliginin 2000 01 ci illerde 112 934 ton endiyi bildirilir 80 Kicik miqyasli ekspedisiya turizmi 1957 ci ilden beri movcuddur ve hazirda Antarktika Muqavilesi ve Etraf Muhit Protokolunun muddealarina tabedir lakin beynelxalq Antarktika Tur Operatorlari Birliyi IAATO terefinden tenzimlenir Antarktika turizmi ile elaqeli butun gemiler IAATO nun uzvu deyil lakin IAATO uzvleri turizm fealiyyetinin 95 ni teskil edir Seyahet esasen kicik ve ya orta gemi ile elametdar vehsi tebietin elcatan konsentrasiyalari olan xususi menzereli yerlere yoneldilir 2006 2007 ci illerde cenub qutbunu 37 506 turist ziyaret etmisdir 2015 2016 ci illerde bu reqem 38 478 olaraq qeyde alinmisdir 81 82 83 Antarktidada hal hazirda 2 bank fealiyyet gosterir 84 Ziyaretcilerin axininin yaratdigi potensial menfi ekoloji ve ekosistem tesirleri cemiyyetde narahatliq yaradir Bezi ekoloq ve alimler gemiler ucun sert qaydalar ve turizm senedlesmesi teleb edir 85 Antarktidanin gormeli yerleri ile ucuslar enmeyen Avstraliya ve Yeni Zelandiyadan kenarda 1979 cu ilde Yeni Zelandiya 901 Hva Ucusunun Erebus daginda 257 neferin hamisinin olumune sebeb olan olumcul qezasina qeder islemisdir Otuza yaxin olke texminen yayda 4000 qisda 1000 nefer ehalisi olan Antarktidada texminen yetmis tedqiqat stansiyasini il boyu ve ya daimi 40 ve yalniz yayda 30 saxlayir Tedqiqatlar RedakteHer il 28 ferqli xalqin alimleri dunyanin hec bir yerinde tekrarlanmayan tecrubeler kecirirler Yaz aylarinda tedqiqat stansiyalarinda 4 minden cox alim fealiyyet gosterir bu reqem yalniz qisda 1000 den cox olur Antarktidadaki en boyuk tedqiqat stansiyasi olan Mak Merdo Stansiyasi 1000 den cox elm adamini ziyaretci ve turisti yerlesdirmeye qadirdir Cenub Qutbu Teleskopu Amundsen Skott qutb stansiyasi Tedqiqatcilar arasinda bioloqlar geoloqlar okeanoqraflar fizikler astronomlar qlyasiologlar ve meteoroloqlar da var Geoloqlar tektonik pliteleri kosmosdan gelen meteoritleri ve superqite olan Qondvananin dagilma menbelerini oyrenmeye meyllidirler Onlar buzlaqlarin aysberqlerin movsumi qarlarin ve self buzlaqlarinin tarixini ve dinamikasini oyrenmekle mesguldurlar Bioloqlar vehsi heyati arasdirmaqla yanasi sert temperatur ve insanlarin movcudlugunun muxtelif orqanizmlerde uygunlasma ve sag qalma strategiyalarina nece tesir gostermeleri ile maraqlanirlar Tibb hekimleri viruslarin yayilmasi ve bedenin heddinden artiq movsumi istiliye cavab vermesi ile bagli kesfler etdiler Amundsen Skott Cenubi Qutb Stansiyasindaki astrofizikler goy qubbesi ve kosmik mikrodalgali fon radiasiyasini arasdirirlar Ince atmosfere sebeb olan yuksek yukseklik sebebinden bir cox astronomik musahideler Antarktidanin ekser yerustu yerlerinden daha yaxsi aparilir atmosferdeki su buxarinin miqdarini minimuma endiren asagi temperatur ve isiq cirklenmesinin olmamasi burada Yer kuresinin her yerinden daha aydin bir mekani gormek imkani verir 86 1970 ci illerden beri Antarktida uzerindeki atmosferdeki ozon tebeqesi tedqiqatin vacib bir istiqameti olmusdur 1985 ci ilde Brunt self buzlagindaki Halley Stansiyasinda topladiqlari melumatlar uzerinde isleyen uc Ingilis alimi bu tebeqede bir cuxurun oldugunu askar etdiler Sonda ozonun mehv olmasina insan mehsullarindan yayilan xlorofluorokarbon qazinin CFC sebeb oldugu mueyyen edilmisdir 1989 cu il Monreal Protokolunda CFC lerin qadagan edilmesi ile iqlim proqnozlari 2050 ile 2070 arasinda ozon qatinin 1980 seviyyesine qayidacagini gosterilir 87 2006 ci ilin sentyabrinda NASA peyk melumatlari Antarktidadaki ozon delikinin rekord seviyyedeki butun dovrlerden 2 750 000 km2 seviyyesinde daha boyuk oldugunu ortaya qoydu 88 Tukenmis ozon qatinin Antarktidada bas veren iqlim deyisikliklerine tesiri yaxsi basa dusulmur 87 6 sentyabr 2007 ci ilde Belcikada yerlesen Beynelxalq Qutb Fondu Antarktidada iqlim deyisikliyini arasdirmaq ucun dunyanin ilk sifir tullantili qutb elmi stansiyasi olan Sahzade Elizabet stansiyasini teqdim etdi 16 3 milyon dollara basa gelen Beynelxalq Qutb Ilinin bir hissesi olan prefabrik stansiya qutb bolgelerinin tebietini izlemek ucun 2008 ci ilin sonunda Belcikadan Cenub Qutbune gonderildi 89 2008 ci ilin yanvar ayinda Hey Korr ve Devid Vauyan basda olmaqla Ingilis Antarktika Tedqiqati BAS alimleri 2200 il evvel Antarktidanin buz tebeqesi altinda bir vulkanin puskurduyunu radar goruntuleri esasinda bildirdiler Antarktidada son 10 000 ilde en boyuk puskurmenin qaliqlari Hudzon daglarinin altindaki buz sethinde tapildi 90 Meteoritler Redakte Antarktidada askar edilmis ALH84001 meteoriti Marsdan geldiyi askarlanmisdir Antarktida meteoritleri gunes sisteminin evvelinde yaranan materialin oyrenilmesinin vacib sahesidir ekseriyyetinin asteroidlerden geldiyi dusunulur lakin bezileri daha boyuk planetlerde meydana gelmis ola biler Ilk meteorit 1912 ci ilde Adel torpaginda tapildi ve tapildigi yere esasen Adel torpagi meteoriti adi verildi 1969 cu ilde bir yapon ekspedisiyasi doqquz meteorit kesf etdi Bu meteoritlerin coxu son milyon ilde buz tebeqesine dusmusdur Yer kuresinde daha mulayim bolgelerde toplanan meteoritlerle muqayisede Antarktida meteoritleri yaxsi qorunub saxlanilir 91 Meteoritlerin bu boyuk kolleksiyasi gunes sistemindeki meteorit bollugunu ve meteoritlerin asteroid ve kometlerle nece elaqeli oldugunu daha yaxsi basa dusmeye imkan verir Bu gune qeder yeni nov meteoritler ve nadir meteoritler tapilmisdir Bunlarin arasinda Aydan ve ehtimal ki Marsdan tesirlenerek parcalanan parcalar da var Bu numuneler xususen de ANSMET terefinden askar edilmis ALH84001 Marsdaki mikrob heyatinin mumkun delilleri ile bagli mubahisenin merkezindedir Kosmosdaki meteoritler kosmik radiasiyani menimseyir ve bu xususiyyetlerine esasen meteoritin Yerle toqqusdugu vaxti laboratoriya tedqiqatlari neticesinde teyin etmek olar 91 2006 ci ilde Ohayo Dovlet Universitetinin bir qrup tedqiqatcisi texminen 250 milyon il evvel meydana gelmis 500 kilometr eninde 300 mil Uilks Torpagi kraterini kesf etmek ucun NASA nin GRACE peykleri terefinden cekilmis fotolardan istifade etdi 92 2013 cu ilin yanvar ayinda Belcikanin SAMBA missiyasi terefinden aparilan axtaris neticesinde Nansen buz sahesindeki buzda 18 kiloqram agirliginda buzlu meteorit askarlandi 93 2015 ci ilin yanvar ayinda Kral Bodoin self buzlaginin sethindeki qarda 2 kilometr 1 2 mil diametrindeki dairevi qurulusun bir meteorit kraterinin meydana geldiyi bildirildi 25 il evvelki peyk goruntuleri de bunu subut etdi Cenub okeaninin seviyyesi ve buz ortuyu Redakte Antarktida materiki qis aylarinda Bu dovrde self buzlagi genislenir ve materikin sahesi boyuyur Ross self buzlagi Filchner Ronne self buzlagi Amery self buzlagi Larsen Self buzlagi Riiser Larsen self buzlagi Fimbul self buzlagi Shackleton self buzlagi George VI self buzlagi Qerb self buzlagi Vilkins Self buzlagi Cenub qutbunde yerlesdiyine gore Antarktida cenub yayi istisna olmaqla nisbeten az gunes suasi qebul edir Buna gore o suyun esasen buz seklinde oldugu cox soyuq bir qitedir Yagintilar azdir Antarktidanin landsaftinin esasini qutb sehralari teskil edir ve demek olar ki hemise qar seklinde yagir ve erazini ehate eden neheng bir buz tebeqesi emele getirir Qite sahillerinin etrafinda genis self buzlagi var Bunlar materik buzlagindan cixan uzen uzantilardir Denizde de temperatur kifayet qeder asagi seviyyededir Denizin suyunda ilin cox vaxti buz emele gelir Deniz seviyyelerine mumkun tesirleri ve qlobal soyutmanin tesirlerini anlamaq ucun Antarktida buzlarinin muxtelif novlerini anlamaq vacibdir Antarktika qisinda deniz buz derecesi her il genislenir ve bu buzun ekseriyyeti yayda eriyir Bu buz okean suyundan emele gelir ve eyni suda uzur ve belelikle deniz seviyyesinin yukselmesine komek etmir Antarktida etrafindaki self buzlaginin miqdari kvadrat kilometrle son onilliklerde texminen sabit qalmisdir Baxmayaraq ki qalinliginda yasadigi deyiskenliyin miqdari belli deyil 94 95 Qitenin ozunde boyuk miqdarda buz dunya miqyasinda temiz suyun texminen 70 ni saxlayir 27 Bu buz tebeqesi daim qar yagisindan buz alir ve denize axmasi neticesinde buz itirir Peyk izlemeleri Antarktika deniz buzlarinin umumi artiminin 2014 cu ilde tersine cevrildiyini 2014 2017 ci illerde suretle azalma tempinin Antarktika deniz buzlarinin 40 illik rekorddaki en asagi seviyyelere qeder azaldigini gosterir 96 Serqi Antarktida deniz seviyyesinden yuksek bir torpaq bazasi olan ve qitenin ekser hissesini tutan soyuq bir bolgedir Bu erazide buzlasan ve neticede denizkenari buzlaq axan kicik qar yagislari ustunluk teskil edir Butovlukde Serqi Antarktika Buz tebeqesinin kutle tarazliginin bir qeder musbet deniz seviyyesini asagi salmasi ve ya tarazliga yaxin oldugu dusunulur 97 98 99 Bununla birlikde bezi bolgelerde buz axininin artmasi askar edilmisdir 98 100 Qlobal istilesme Redakte Antarktidanin seth temperaturunun yukselmesi 1957 2008 Antarktidanin bezi bolgeleri Qlobal istilesmeden oz payini alib Xususile Antarktida yarimadasinda guclu istilesme qeyd edildi 2009 cu ilde Erik Steyg terefinden nesr olunan bir arasdirma Antarktidanin qite miqyasli orta seth istiliyinin 1957 ci ilden 2006 ci ile qeder 0 05 C 0 09 F artdigini qeyd etdi Bu arasdirma hemcinin Qerbi Antarktidanin son 50 ilde 10 il erzinde 0 1 C 0 2 F daha cox istilesdiyini ve bu istilesmenin qis ve yazda en guclu oldugunu qeyd etdi 101 Arasdirmalar zamani Antarktidanin karbon qazi tullantilari neticesinde istilesdiyine dair subutlar tapilib 102 Lakin bu hec de birmenali deyil 103 Qerbi Antarktidadaki seth istiliyinin miqdari boyuk olsa da bu sethde erimeye sebeb olmamisdir Bunun evezine buzlaq axininin artmasi yalniz kontinental selfden ve derin okeandan isti suyun axmasi ile elaqelendirilir 104 105 106 2002 ci ilde Antarktida yarimadasinin Larsen B self buzlagii cokdu 107 2008 ci il 28 Fevral 8 Mart tarixleri arasinda yarimadanin cenub qerbindeki Vilkins self buzlagindan texminen 570 kvadrat kilometr genisliyinde buz sahesi cokdu Qalan 15 000 kvadratkilometr buz sahesi risk altinda idi Buzlaq 5 aprel 2009 cu ilde 108 109 dagilana qeder teqriben 6 kilometr uzunlugunda olan buzdan dehliz terefinden tutulurdu 110 111 NASA ya gore son 30 ilde en genis yayilmis Antarktika sethinin erimesi 2005 ci ilde Kaliforniyaya benzer olcude buz sahesi qisa muddetde eriyende ve yeniden donduqda sethinin 5 C 41 F qeder yukselmesi ile neticelene biler 112 2013 cu ilde Nature Geoscience de yayimlanan bir arasdirma Qerbi Antarktidani yer uzundeki en suretle istilenen bolgelerden biri olaraq teyin etdi Tedqiqatcilar Antarktidanin Berd Stansiyasindan tam bir istilik rekordu teqdim edir ve bunun 1958 ile 2010 arasinda illik temperaturun 2 4 1 2 C arasinda xetti bir artim oldugunu iddia edirler 113 Ozon deliyi Redakte Ozon deliyinin 1979 2008 ci illerde boyumesi NASA 4 oktyabr 2008 Reng tundlesdikce Ozon qatinin naziklesdiyini gosterir Antarktida uzerinde ozon deliyi nin boyuk bir sahesi var Bu cuxur demek olar ki butun qiteni ehate edir ve 2008 ci ilin sentyabrinda en boyuk noqteye catmisdir 114 Delik 1985 ci ilde elm adamlari terefinden askar edilmis ve musahide illerinde artmaga meyl edilmisdir 115 Ozon deliyinin xloroflorokarbon qazinin KFC atmosfere atilmasi ve ozonun parcalanmasi ile yaranmasi qeyd edilir 116 Bezi elmi tedqiqatlar Antarktidada ve Cenubi Yarimkuresinin daha genis erazisinde iqlim deyisikliyinin idare olunmasinda ozonun tukenmesinin dominant rol oynaya bileceyini gosterir 115 Ozon stratosferde cox miqdarda ultrabenovseyi sualari udur Antarktida uzerinde ozonun tukenmesi yerli stratosferde 6 C etrafinda bir qeder soyumaga sebeb ola biler Bu soyutma qitenin etrafinda axan neheng kuleklerin guclenmesine tesir gosterir ve belelikle Cenub qutbu yaxinliginda soyuq havanin axmasinin qarsisini alir Neticede Serqi Antarktika buz tebeqesinin kontinental kutlesi daha asagi temperaturda saxlanilir ve Antarktidanin bezi erazilerinin xususen Antarktida Yarimadasinin daha yuksek derecede istilesmesine komek edir 117 Hemcinin bax RedakteAntarktida ehalisi Antarktika Cografi kesfler Antarktika vulkanlarinin siyahisi Antarktika plitesi Erebus krater Kommanvelz buzlagiAntarktidanin inzibati bolgusu Eraziler AdalarAdel Torpagi Kralica Elizabet Torpagi Palmer Torpagi Cenubi Orkney adalariI Aleksandr Torpagi Kralica Mod Torpagi Sahzade Elizabet Torpagi Cenubi Setland adalariViktoriya Torpagi Kralica Meri Torpagi Uilks Torpagi Balleni adalariII Vilhelm Torpagi Kots Torpagi VII Eduard yarimadasi BerknerV Georq sahili Mak Robertson Torpagi Elsuort Torpagi Fil adasiQreyam Torpagi Meri Berd Torpagi Enderbi Torpagi KarneyKemp Torpagi Ross adasiIstinadlar Redakte British Antarctic Survey Bedmap2 improved ice bed surface and thickness datasets for Antarctica PDF The Cryosphere Journal Istifade tarixi 6 January 2014 The World at a Glance Surprising Facts 4 March 2009 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 7 February 2009 La Antartida ispan Direccion Nacional del Antartico 13 November 2016 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 13 November 2016 The Antarctic Dictionary CSIRO Publishing Aristotle Meteorologica Book II Part 5 350 BCE Translated by E Webster Oxford Clarendon Press 1923 140 pp Proishozhdenie nazvaniya Antarktida 2019 09 02 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2019 09 02 John George Bartholomew and the naming of Antarctica CAIRT Issue 13 National Library of Scotland July 2008 ISSN 1477 4186 Cook Journals vol 2 Cambridge Hakluyt Society 1968 seh 643 n 3 ISBN 978 1 4724 5324 2 Palmer Station University of the City of San Diego 10 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 3 March 2008 Age of Exploration John Cook The Mariners Museum 7 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 12 February 2006 James Cook The Journals edited by Philip Edwards Penguin Books 2003 p 250 U S Antarctic Program External Panel of the National Science Foundation Antarctica Past and Present PDF Government of the United States 17 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib PDF Istifade tarixi 6 February 2006 Guthridge Guy G Nathaniel Brown Palmer 1799 1877 Government of the United States National Aeronautics and Space Administration 2 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 6 February 2006 Palmer Station University of the City of San Diego 10 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 3 March 2008 Ekspozicii Antarktika An Antarctic Time Line 1519 1959 10 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 12 February 2006 Antarctic Explorers Timeline Early 1800s Polar Radar for Ice Sheet Measurements PRISM Istifade tarixi 12 February 2006 Antarktidanin Ureyi eng Project Gutenberg Proposition de classement du rocher du debarquement dans le cadre des sites et monuments historiques fr Antarctic Treaty Consultative meeting 2006 note 4 Voyage au Pole sud et dans l Oceanie sur les corvettes l Astrolabe et la Zelee execute par ordre du Roi pendant les annees 1837 1838 1839 1840 sous le commandement de M J Dumont d Urville capitaine de vaisseau fr Vol 8 Paris Gide publisher 1842 1846 pp 149 152 gallica bnf fr BNF South Pole Exploring Antarctica South Pole com 14 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 12 February 2006 Antarctic Circle Antarctic First 8 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 12 February 2006 Tannatt William Edgeworth David Australian Antarctic Division 29 September 2010 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 27 September 2010 Roald Amundsen South Pole com 5 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 9 February 2006 Dates in American Naval History October Naval History and Heritage Command United States Navy 26 June 2004 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 12 February 2006 First Women at Pole South Pole Station Istifade tarixi 24 August 2016 1 2 How Stuff Works polar ice caps howstuffworks com 2000 09 21 4 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 12 February 2006 British Antarctic Survey Volcanoes Natural Environment Research Council 11 July 2007 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 13 February 2006 Scientists Discover Undersea Volcano Off Antarctica United States National Science Foundation Istifade tarixi 13 February 2006 Briggs Secret rivers found in Antarctic BBC News Istifade tarixi 7 February 2009 Lake Vostok Istifade tarixi 13 February 2006 Abe Shige 13 April 2001 Focus on Europa 19 October 2014 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 12 January 2012 Extremophile Hunt Begins Science News 23 March 2010 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 22 October 2011 REMA Stirone Shannon 7 September 2018 New Antarctica Map Is Like Putting on Glasses for the First Time and Seeing 20 20 A high resolution terrain map of Earth s frozen continent will help researchers better track changes on the ice as the planet warms The New York Times Istifade tarixi 9 September 2018 1 2 Encyclopedia of Antarctica and the Southern Oceans John Wiley amp Sons June 2002 ISBN 978 0 471 98665 2 Smith 2007 Anatomy of a basal sauropodomorph dinosaur from the Early Jurassic Hanson Formation of Antarctica PDF Leslie Mitch December 2007 The Strange Lives of Polar Dinosaurs Smithsonian Magazine 30 January 2008 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 24 January 2008 Rapid Cenozoic glaciation of Antarctica induced by declining atmospheric CO2 Nature 421 6920 245 9 16 January 2003 doi 10 1038 nature01290 PMID 12529638 Antarctica s geology Royal Geographical Society with the Institute of British Geographers in partnership with the British Antarctic Survey and the Foreign and Commonwealth Office 22 November 2014 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 31 October 2014 Antarctica An Encyclopedia from Abbott Ice Shelf to Zooplankton Firefly Books September 2002 ISBN 978 1 55297 590 9 Lear 10 March 2016 How Antarctica got its ice Hudson Gavin 14 December 2008 The Coldest Inhabited Places on Earth Eco Localizer 27 March 2016 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 8 February 2009 Coldest temperature ever recorded on Earth in Antarctica 94 7C 135 8F Istifade tarixi 12 July 2017 The Earth s Elliptical Orbit Around the Sun Aphelion and Perihelion Geography about com Retrieved on 21 October 2013 Flock of Antarctica s Orthodox temple celebrates Holy Trinity Day Serbian Orthodox Church 24 May 2004 Istifade tarixi 7 February 2009 Vladimir Petrakov Antarctic is a special world full of very interesting people Interview with Father Vladimir Petrakov a priest who twice spent a year at the station Headland Robert K 1984 The Island of South Georgia Cambridge University Press 12 130 ISBN 978 0 521 25274 4 OCLC 473919719 missing PDF 2011 07 23 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Istifade tarixi 2019 09 03 The power games that threaten world s last pristine wilderness Questions to the Sun for the 2002 03 season The Antarctic Sun 11 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 9 February 2006 Registro Civil Base Esperanza 17 January 2010 tarixinde arxivlesdirilib Derechos soberanos antarticos de Chile Istifade tarixi 16 November 2011 British Antarctic Survey Land Animals of Antarctica Natural Environment Research Council 7 October 2008 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 25 April 2017 Snow Petrel Pagodroma nivea BirdLife International Istifade tarixi 20 October 2009 Genome sequencing of the winged midge Parochlus steinenii from the Antarctic Peninsula NCBI Creatures of Antarctica 14 February 2005 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 6 February 2006 1 2 British Antarctic Survey Plants of Antarctica Natural Environment Research Council 7 June 2011 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 12 July 2011 Bridge Paul D Non lichenized fungi from the Antarctic region Istifade tarixi 22 October 2011 Onofri S Survival of Black Fungi in Space Preliminary Results PDF Istifade tarixi 13 March 2013 de Hoog G S Fungi of the Antarctic evolution under extreme conditions Antarctica was once green Scientists 15 April 2017 23 April 2017 tarixinde arxivlesdirilib Poa annua L in the maritime Antarctic an overview 2015 1 2 Antarctic Wildlife 28 August 2010 tarixinde arxivlesdirilib Gorman James 6 February 2013 Bacteria Found Deep Under Antarctic Ice Scientists Say The New York Times Istifade tarixi 6 February 2013 Conservation issues for Antarctic fungi Mycologia Balcanica 7 1 73 76 2010 Kirby Alex 15 August 2001 Toothfish at risk from illegal catches Istifade tarixi 22 October 2011 Toothfish Rogan Finnemore Michelle 2005 What Bioprospecting Means for Antarctica and the Southern Ocean In Von Tigerstrom Barbara ed International Law Issues in the South Pacific Ashgate Publishing seh 204 ISBN 978 0 7546 4419 4 Australia New Zealand France Norway and the United Kingdom reciprocally recognize the validity of each other s claims Google Books link Antarctic Treaty Scientific Committee on Antarctic Research 6 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 9 February 2006 Argentina in Antarctica Antarctica Institute of Argentina 6 March 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 9 February 2006 The Foreign Secretary has announced that the southern part of British Antarctic Territory has been named Queen Elizabeth Land Foreign amp Commonwealth Office HM Government 18 December 2012 Istifade tarixi 22 December 2012 Argentina angry after Antarctic territory named after Queen BBC News British Broadcasting Corporation 22 December 2012 Istifade tarixi 22 December 2012 La Antartica Library jid org 7 October 2008 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 4 November 2008 1 2 La Antartica Library jid org 7 October 2008 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 4 November 2008 Afese com Arxivlesdirilib 7 iyul 2011 at the Wayback Machine PDF Retrieved on 19 July 2011 Afese com Arxivlesdirilib 7 iyul 2011 at the Wayback Machine PDF Retrieved on 19 July 2011 Disputes international The World Factbook United States Central Intelligence Agency 2011 Istifade tarixi 22 October 2011 the US and Russia reserve the right to make claims Natural Resources The World Factbook CIA Istifade tarixi 30 October 2016 Fisheries News mecropress Istifade tarixi 30 October 2016 Final Report 30th Antarctic Treaty Consultative Meeting Antarctic Treaty Secretariat 8 August 2007 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2 August 2007 Politics of Antarctica 14 February 2005 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 5 February 2006 2015 2016 Tourists by Nationality Total IAATO 10 November 2016 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 30 January 2017 The World s Loneliest ATM is in Antarctica mentalfloss com Istifade tarixi 2019 08 30 Rowe Mark 11 February 2006 Tourism threatens Antarctic London Telegraph UK 26 January 2009 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 5 February 2006 Science in Antarctica Antarctic Connection 7 February 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 4 February 2006 1 2 Adelie Penguins thriving amid Antarctica s melting ice 15 July 2014 5 June 2016 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 24 October 2014 NASA and NOAA Announce Ozone Hole is a Double Record Breaker Goddard Space Flight Center NASA 19 October 2006 13 October 2010 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 6 September 2010 Belgian Science Policy Office Arxivlesdirilib 2007 07 04 at the Wayback Machine Princess Elisabeth Station Black Richard 20 January 2008 Ancient Antarctic eruption noted BBC News 15 January 2009 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 7 February 2009 1 2 Meteorites from Antarctica NASA 6 March 2006 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 9 February 2006 Gorder Pam Frost 1 June 2006 Big Bang in Antarctica Killer Crater Found Under Ice Research News 6 March 2016 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Antarctic scientists find 18kg meteorite New Zealand Herald 1 March 2013 Istifade tarixi 2 March 2013 Regional changes in Arctic and Antarctic sea ice United Nations Environment Programme All About Sea Ice Characteristics Arctic vs Antarctic National Snow and Ice Data Center Parkinson Claire L 2019 06 26 A 40 y record reveals gradual Antarctic sea ice increases followed by decreases at rates far exceeding the rates seen in the Arctic Proceedings of the National Academy of Sciences ingilis 201906556 doi 10 1073 pnas 1906556116 ISSN 0027 8424 PMID 31262810 Shepherd A Wingham D 2007 Recent Sea Level Contributions of the Antarctic and Greenland Ice Sheets Science 315 5818 1529 1532 Bibcode 2007Sci 315 1529S doi 10 1126 science 1136776 PMID 17363663 1 2 Rignot E Bamber J L Van Den Broeke M R Davis C Li Y Van De Berg W J Van Meijgaard E 2008 Recent Antarctic ice mass loss from radar interferometry and regional climate modelling Nature Geoscience 1 2 106 Bibcode 2008NatGe 1 106R doi 10 1038 ngeo102 PMC 4032514 PMID 24891394 Sheperd et al 2012 A Reconciled Estimate of Ice Sheet Mass Balance Chen J L Wilson C R Tapley B D Blankenship D Young D 2008 Antarctic regional ice loss rates from GRACE Earth and Planetary Science Letters 266 1 2 140 148 Bibcode 2008E amp PSL 266 140C doi 10 1016 j epsl 2007 10 057 Warming of the Antarctic ice sheet surface since the 1957 International Geophysical Year Nature 457 7228 459 462 2009 doi 10 1038 nature07669 PMID 19158794 Attribution of polar warming to human influence Nature Geoscience 1 11 750 2008 doi 10 1038 ngeo338 Recent climate and ice sheet changes in West Antarctica compared with the past 2 000 years Nature Geoscience 6 5 372 2013 doi 10 1038 ngeo1778 Recent dramatic thinning of largest West Antarctic ice stream triggered by oceans Geophysical Research Letters 31 23 2004 doi 10 1029 2004GL021284 Modelling Circumpolar Deep Water intrusions on the Amundsen Sea continental shelf Antarctica PDF Geophysical Research Letters 35 18 2008 doi 10 1029 2008GL034939 Widespread acceleration of tidewater glaciers on the Antarctic Peninsula Journal of Geophysical Research 112 2007 doi 10 1029 2006JF000597 Glasser Neil 10 February 2008 Antarctic Ice Shelf Collapse Blamed On More Than Climate Change ScienceDaily Ice Bridge Holding Antarctic Shelf in Place Shatters The New York Times 5 April 2009 Ice bridge ruptures in Antarctic BBC News 5 April 2009 Huge Antarctic ice chunk collapses CNN com 25 March 2008 Massive ice shelf on verge of breakup CNN com 25 March 2008 Big area of Antarctica melted in 2005 CNN com 16 May 2007 Central West Antarctica among the most rapidly warming regions on Earth Nature Geoscience 6 2 139 145 2013 doi 10 1038 ngeo1671 Antarctic Ozone Natural Environment Research Council Istifade tarixi 5 May 2009 1 2 Schiermeier Quirin 12 August 2009 Atmospheric science Fixing the sky Nature 460 7257 792 795 doi 10 1038 460792a PMID 19675624 The Antarctic Ozone hole Government of the United States Istifade tarixi 7 February 2009 Turner J 2009 Non annular atmospheric circulation change induced by stratospheric ozone depletion and its role in the recent increase of Antarctic sea ice extent Geophysical Research Letters 36 8 L08502 doi 10 1029 2009GL037524 Xarici kecidler Redakte Vikianbarda Antarktida ile elaqeli mediafayllar var Cografiya portaliUnited States Departament Polar Affairs Antarctic Glaciers org Antarktida Merkezi Kesfiyyat Idaresi Antartidanin atlasi Antarctica SCAR Scientific Committee on Antarctic Research Menbe https az wikipedia org w index php title Antarktida amp oldid 6078683, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.