fbpx
Wikipedia

Günəş sistemi

Günəş sistemiGünəş və onun cazibə qüvvəsinin təsirində olan səkkiz planetlə onların məlum 166 təbii peyki[1], beş cırtdan planetlə[2][q 1] onların məlum altı təbii peyki və milyardlarla kiçik göy cisimlərindən ibarətdir. Kiçik göy cisimləri qrupuna asteroidlər, Koyper qurşağındakı cisimlər, kometlər, meteorlar və planetlərarası mühit-qaz və toz daxildir.

Günəş sistemində yerləşən ilk dörd planetə Yer qrupu planetlər, digər dörd planetə isə Nəhəng planetlər deyilir. Koyper qurşağından kənarda isə seyrək disk şəklində olduğu düşünülən Oort buludunun yerləşdiyi təxmin olunur.

Günəşdən olan uzaqlıqlarına görə planetlər ardıcıl olaraq Merkuri, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, UranNeptundur. Bu səkkiz planetin altısının ətrafında dolanan təbii peykləri vardır. Bundan başqa nəhəng planetlərin ətrafında fırlanan toz və digər kiçik hissəciklərdən ibarət olan halqaları vardır. Yer planetindən başqa digər planetlərin adlarının mənşəyi YunanRoma mifologiyasındakı tanrılardır. Cırtdan planetlərdən olan Serera Asteroid qurşağında yerləşir və burada yerləşən ən böyük cisimdir. Erida məlum olan ən böyük cırtdan planetdir.

Kaliforniya Texnologiya İnstitutunun əməkdaşları olan Mayk Braun və Konstantin Bariginin fərziyyələrinə görə Günəş sistemində Yerdən on dəfələrlə böyük olan Doqquzuncu Planet də vardır.[3] Doqquzuncu planet ya da şərti olaraq Planet X adlandırılan bu planetin olması fərziyyəsi Koyper qurşağındakı cisimlərin hərəkəti izlənilərək ortaya atılmışdır.[4]

Terminlər

Günəşin ətrafında hərəkət edən cismlər əsasən üç yerə bölünür: planetlər, cırtdan planetlər və kiçik Günəş sistemi cisimləri.

Günəşin ətrafında hərəkət edən, özlərinə kürə forması verə biləcək kütləsi olan və orbitinin yaxın ətrafı təbii peykləri istisna olmaqla təmizlənmiş olan göy cismlərinə planet deyilir. Bilinən səkkiz planet vardır: Merkuri, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, UranNeptun. Planetlərin Günəşdən olan uzaqlıqları orbitləri boyunca fərqlənir. Planetlərin Günəşə ən yaxın olan məsafələrinə perigeliy, ən uzaq olan məsafələrinə isə afeliy deyilir.

24 avqust 2006-cı ildə Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı planet anlayışının dəqiq təsvirini verərək Plutonu səsvermə ilə planetlər sırasından çıxartmış və cırtdan planetlər sırasına daxil etmişdir. Plutonla birlikdə Serera, Erida, HaumeaMakemake də yeni anlayış olan cırtdan planetlər sırasına qatılmışdır.[5] Cırtdan planetlər Günəşin ətrafında hərəkət edən, özlərinə kürə forması verə biləcək kütləsi olan, ancaq orbitlərindəki digər göy cismlərini təmizləyə bilməyən göy cismlərinə deyilir. Vesta, Pallas, Haygiya və Xaron Günəş sistemindəki cırtdan planet olmağa namizədlərdir.

Planetlər və cırtdan planetlərdən olmayan digər Günəş sistemi cismlərinə isə kiçik Günəş sistemi cismləri deyilir.[6] Təbii peyklər planetlərin, cırtdan planetlərin və digər göy cismlərinin ətrafında dolanan göy cismləridir.

Astronomlar əsasən Günəş sistemindəki məsafələri Astronomik Vahidlə (AV) ölçürlər. 1 AV Günəş ilə Yer arasındakı uzaqlığa bərabərdir. Hal-hazırda qəbul olunan dəyəri 149 597 870 691 ± 30 metrdir. Ulduzlararası məsafə ölçü vahidi olan İşıq ili təqribən 63240 AV-yə bərabərdir.

Günəş sistemi bəzən qeyri-rəsmi olaraq fərqli bölgələrə ayrılır. İç Günəş sistemi adlandırılan hissəyə ilk dörd planet və Asteroid qurşağı daxildir. Bəzi astronomlar Asteroid qurşağından qıraqda qalan bölgəni Xarici Günəş sistemi adlandırırlar.[7] Digər astronomlar isə Yupiter, Saturn, UranNeptunun yerləşdiyi bölgəni Orta Günəş sistemi, qalan hissəni isə Neptundan kənarda qalan bölgə adlandırırlar.[8]

Quruluşu

 
Klement kosmik gəmisindən çəkilən və Ayın arxasından saçılan gün işığı ilə görünən ekliptik çevrəsi.
Soldan sağa: Merkuri, Mars, Saturn.

Günəş sisteminin mərkəzində sistemin bilinən kütləsinin 99,86%-ni təşkil edən və cazibə qüvvəsi ilə sistemi ətrafında saxlayan G2V tipli bir sarı cırtdan ulduz olan Günəş yerləşir.[9] Sistemin qalan kütləsinin 90%-ni isə Günəşin ətrafında hərəkət edən ən böyük iki cism olan YupiterSaturn təşkil edir.

Günəşin ətrafında hərəkət edən böyük göy cismlərinin orbitlərinin çoxu Yerin orbitinin ekliptik adlanan müstəvisində yerləşir. Planetlər ekliptikə çox yaxın olduqda kometalarKoyper qurşağındakı göy cismləri ekliptikin çevrəsi ilə böyük bucaqlar yaradır.

 
Ekliptikin 3D təsviri.

Planetlərin hamısı və digər göy cismlərinin çoxu Günəşin ətrafında saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət edirlər. Buna baxmayaraq Halley kometi kimi istisnalar vardır.

Günəş sistemindəki göy cismləri Günəşin ətrafında Kepler qaydalarına uyğun olaraq hərəkət edirlər. Hər göy cismi Günəşin ətrafında təqribən ellipsvari orbitlə hərəkət edirlər. Günəşə daha yaxın olan göy cismləri daha sürətlə hərəkət edirlər. Planetlərin orbitlərinin quruluşu dairəyə daha yaxın olsa da, çoxlu kometa, asteroidKoyper qurşağındakı cismlər olduqca dartılmış ellips orbitə sahibdirlər.

Günəş sistemindəki uzaq məsafələri təsvir etməyin çətinliyi səbəbindən orbitlər əsasən bərabər uzaqlıqda göstərilir. Reallıqda isə bir neçə istisnadan başqa bir planet və ya qurşağın Günəşdən olan məsafəsi artdıqca özündən əvvəlki orbitlə arasında olan məsafə də artır. Buna örnək olaraq Venera Merkuridən 0,33 AV məsafədə yerləşirsə, SaturnYupiter arasındakı məsafə 4,3 AV-yə bərabərdir. Neptun da Urandan 10,5 AV daha uzaqda yerləşir. Bu orbitlər arasındakı məsafələrlə bağlı qanunauyğunluq qurmağa çalışan Titius-Bode qanunu kimi bəzi cəhdlər olsa da, qəbul edilən bir nəzəriyyə olmamamışdır.

Formalaşması və təkamülü

 
Planetlərdən əvvəlki diski təsvir edən təmsili rəsm.

Günəş sisteminin ilk dəfə İmmanuel Svidenbori[10] tərəfindən 1734-cü ildə ortaya atılan və daha sonra İmmanuel Kant tərəfindən 1755-ci ildə təkmilləşdirilən Nebulyar hipotezə uyğun olaraq formalaşdığı düşünülür. Oxşar fərziyyə Pyer Simon Laplas tərəfindən sərbəst şəkildə 1796-cı ildə ortaya atılmışdır.[11] Bu fərziyyəyə görə Günəş sistemi 4,6 milyard il bundan əvvəl Molekulyar buludun çökməsi nəticəsində meydana gəlmişdir. Bu ilk buludun bir neçə işıq ili böyüklüyündə olduğu və bir neçə ulduzun formalaşmasına səbəb olduğu düşünülməkdədir.[12] Qədim kometaların tədqiq olunması nəticəsində onların tərkibində ancaq partlayan çox böyük ulduzların mərkəzində formalaşa biləcək kimyəvi elementlərə rast gəlinmişdir. Bu səbəbdən də Günəşin bir ulduz qrupu içində ya da bir neçə ifrat yeni ulduzun partlamasının yaxınlarında olduğu düşünülür. Bu ifrat yeni ulduzların partlaması nəticəsində yaranan şok dalğaları molekulyar buludun içində yüksək sıxlığa sahib olan bölgələrin yaranmasına imkan yaratmış və buludun çökməsinə səbəb olacaq cazibə qüvvəsinin formalaşmasına şərait yaradaraq Günəşin yaranması prosesini başlatmış olduğu düşünülür.[13]

Sonradan Günəş sistemi olacaq bölgədə olan Günəşdən əvvəlki buludlu yer[14] 7000–20000 AV ölçüsünə[12][15] və Günəşin kütləsindən bir az daha çox kütləyə sahibdi.[16] Molekulyar bulud içə doğru çökdükcə impuls momentinin qorunması səbəbi ilə daha da sürətlə dönməyə başladı. Buludun içindəki maddələrin sıxlığı artdıqca içindəki atomlar artan tezliklərlə toqquşmağa başladı. Demək olar ki, buludun kütləsinin böyük bir hissəsinin toplandığı mərkəzin istiliyi ətrafındakı disklə müqayisədə getdikcə daha da artdı.[12][15] Cazibə qüvvəsi, qaz təzyiqi, maqnit sahələri və dönmə kiçilən buluda təsir göstərərək təqribən 200 AV ölçüsündə öz ətrafında dönən planetlərdən əvvəlki bir diskin yaranmasına səbəb oldu.[12][15] Bu diskin mərkəzində isti və sıxlığı yüksək bir ilkin ulduz forlamaşdı.[17][18]

Günəşin təkamülünün bu dövrünə oxşayan gənc və birləşmədən əvvəlki Günəş kütləsinə sahib olan T Tauri ulduzları ilə bağlı aparılan tədqiqatlar əsasən planetlərin formalaşmasından əvvəlki disklərin bu cür ulduzlarla birlikdə olduğunu göstərir.[16] Bu disklər bir neçə yüz AV genişliyə və ən isti olduqları bölgədə ancaq 726,9 °C istiliyə çatırlar.[19]

 
Günəşin formalaşdığı ilkin buluda oxşayan NGC 1976-nın Habbl teleskopu tərəfindən çəkilmiş təsviri.

Təqribən 100 milyon il sonra içəri çökən buludun mərkəzində olan hidrogen sıxlığı və təzyiqi ilkin ulduzun termik nüvə reaksiyasına başlamasına bəs edəcək səviyyəyə çatmışdı. Termal enerjinin cazibə qüvvəsi daralmasına qarşı dura biləcəyi hidrostatik tarazlığa çatana qədər bu artma davam etdi. Bu mərhələdə artıq Günəş tam bir ulduza çevrildi.[20]

Qalan qaz və tozdan ibarət olan buluddan planetlər formalaşmışdı. Bu formalaşmanın qarışma prosesi ilə baş verdiyinə inanılır. Qarışma prosesi planetlərin mərkəzdə olan ilkin ulduzun ətrafında dönən toz dənələri olaraq başlanğıcını götürmələri, yavaş-yavaş ölçüləri 1–10 metr arasında dəyişən topalar halına gəlmələri, daha sonra toqquşaraq 5 km ölçüsündə planetciklərə çevrilmələri və bir neçə milyon il boyunca toqquşmalara davam edərək hər il təqribən 15 sm böyümələri prosesidir.[21]

Daxili Günəş sistemi sumetan kimi uçucu molekulların sıxlaşmasına imkan yaratmayacaq qədər isti idi. Bu səbəbdən də burada formalaşan planetciklər planetlərdən əvvəlki diskin 0,6%-lik kütləsindən ibarətdi və əsasən silikatlarla metallar kimi yüksək ərimə nöqtəsinə sahib olan kimyəvi qarışıqlardan formalaşmışdı.[12] Bu sərt qaya örtüklü göy cismləri sonda Yerə oxşayan ilk dord planeti formalaşdırmışdı. Daha uzaqda isə Yupiterin cazibə qüvvəsi planetlərdən əvvəlki göy cismlərinin birləşməsinə mane oldu və Asteroid qurşağını formalaşdırdı.[22]

Donma xəttindən uzaqda isə daha uçucu olan maddələrin qatı qala biləcəyi yerdə YupiterSaturn kimi nəhəng qaz planetləri formalaşdı. Uran və Neptun daha az maddə tuta bildi və nüvələrinin hidrogen qarışığı maddələrin buzundan meydana gəldiyinə inanıldığı üçün, onlar da nəhəng qaz planetləri hesab olunurlar.[23][24]

 
Günəşin təkamül mərhələlərini göstərən təmsili təsvir.
Soldan sağa: İndiki vəziyyəti, Qırmızı nəhəng, Ağ cırtdan.

Yeni formalaşmış Günəş enerji istehsal etməyə başladıqdan sonra Günəş küləyi planetlərdən əvvəlki diskdə yerləşən qaz və tozu ulduzlararası boşluğa istiqamətləndirdi və beləliklə planetlərin formalaşması prosesini dayandırdı. T Tauri tipli ulduzlar qədim ulduzlara nisbətən daha güclü ulduz küləklərinə sahib olurlar.[25][26]

Astronomlar Günəş sisteminin Günəşin əsas qoldan uzaqlaşmağa başlayana qədər indiki kimi qalacağını düşünürlər. Günəş hidrogen yanacağını yandırdıqca geridə qalan yanacağı yandırmaq üçün getdikcə daha da isinir və daha da sürətlə yandırmağa başlayır. Nəticədə təqribən hər 1,1 milyard ildə parlaqlığı 10% artır.[27]

Təxmini hesablamalara görə təqribən 6,4 milyard il sonra Günəşin nüvəsi o qədər isti olacaq ki, daha az sıxlığa sahib olan üst qatlarında da hidrogen reaksiyaları getməyə başlayacaq. Bunun nəticəsində Günəş indiki ölçüsünün təqribən 100 qatı qədər genişlənərək Qırmızı nəhəngə çevirləcək.[28]

Sonda isə Günəşin xarici təbəqələri ayrılaraq yüksək sıxlığa sahib olan, Günəşin keçmiş kütləsinin yarısı qədərində, ancaq bir Yer ölçüsündə olan Ağ cırtdanın yaranmasına səbəb olacaqdır.[29]

Günəş

  Əsas məqalə: Günəş

Günəş Günəş sisteminin ulduzu və ən əsas elementidir. Böyük kütləsi termik nüvə reaksiyalarını davam etdirə bilməsi üçün yetərli yüksək iç sıxlığını təmin edir. Termik nüvə reaksiyaları böyük miqdarda enerjinin yaranmasına səbəb olur. Bu enerjinin çoxu görünən işıq şəklində elektromaqnit dalğaları şəklində ulduzlararası boşluğa yayılır.

Günəş sarı cırtdan tipli ulduzdur. Buna baxmayaraq digər ulduzlarla müqayisədə orta böyüklük və parlaqlığa sahib olan bir ulduzdur. Ulduzlar səthlərinin istilikləri və parlaqlıqlarına görə Hertsprun-Rassel diaqramında təsnif olunurlar. Əsasən daha isti ulduzlar daha parlaqdır. Bu modelə uyğun gələn ulduzlar əsas qolu təşkil edirlər. Günəş əsas qolun ortasında yerləşir. Günəşdən daha parlaq və isti olan ulduzlara daha az rast gəlindiyi halda, Günəşdən daha az isti və parlaq olan ulduzlara tez-tez rast gəlinir.[30]

Günəşin əsas qoldakı mövqeyinin bir ulduzun mövcudluğunun ən ideal dövrü olduğu düşünülür. Günəş hələ termal nüvə reaksiyası üçün yanacaq olan hidrogen ehtiyatlarını bitirməyib. Günəş getdikcə parlaqlığını artırmaqdadır. Mövcudluğunun ilk dövrlərində indikindən 75% daha az parlaqdı.[31]

Günəşin içindəki hidrogenhelium nisbətlərinin hesablanması nəticəsində onun ömrünün yarısında olduğu müəyyən edilmişdir. Sonda əsas qoldan uzaqlaşaraq daha böyük və daha parlaq, lakin əvvəlkindən daha az isti olacaqdır. Əvvəlcə qırmızı nəhəngə, sonda isə ağ cırtdana çevriləcəkdir.[32]

Günəş Kainatın formalaşmasının son dövrlərində yaranmışdır. Daha qədim olan ulduzlardan daha çox ağır elementlərə sahibdir.[33] Hidrogen və heliumdan daha ağır elementlər qədim və partlayan ulduzların nüvələrində meydana gəlmişdir. İlkin mərhələdə mövcud olmuş ulduzlarda daha az metal olduğu halda, sonrakı ulduzlarda daha çox metal vardır. Günəşdə olan metal nisbətinin qədim ulduzlardan çox olmasının Günəş sistemində planetlərin meydana gəlməsində rolu olduğu düşünülür. Günəşin formalaşmasından geridə qalan metal maddələrin qarışması planetlərin formalaşmasına imkan yaratmışdır.[34]

Planetlərarası mühit

 
Heliosferik axın layları.

Günəş işıqla yanaşı plazma adlanan yüklü zərrəciklərdən ibarət olan Günəş küləyini ətrafa yayır. Bu zərrəcik axımı təqribən saatda 1,5 mln. kilometr sürətə sahibdir.[35] Bu Günəş sistemi içində təqribən 100 AV genişliyində olan seyrək bir atmosferin yaranmasına səbəb olur. Buna həm də planetlərarası mühit deyilir. Günəşin 11 illik tsikli, tez-tez baş verən Günəş partlayışları və koronal kütlə atılması planetlərarası mühiti qarışdıraraq burada bir hava vəziyyəti meydana gətirir.[36] Günəşin dönən maqnit sahəsi planetlərarası mühitə təsir göstərərək Günəş sistemindəki ən böyük quruluş olan Heliosferik axın laylarını meydana gətirir.[37]

 
Yerin orbitindən çəkilən Qütb parıltısı.

Yer maqnetizmi atmosferi Günəş küləyinin təsirlərindən qoruyur. VeneraMarsın bu cür maqnetizmdən məhrum olması, onların atmosferlərinin böyük bir hissəsinin yoxa çıxmasına səbəb olmuşdur.[38] Günəş küləklərinin Yer maqnetizminə təsiri nəticəsində Yerin maqnit qütblərinə yaxın olan ərazilərində qütb parıltısı meydana gəlir.

Günəşin maqnetizmi Günəş sistemini kosmik şüalanmalardan qismən qoruyur. Bundan başqa maqnit sahəsinə sahib olan planetlər də, özünü bu şüalanmalardan qoruyur. Ulduzlararası mühitdə olan şüaların sıxlığı və Günəşin maqnit sahəsinin qüvvəsi çox uzun müddətlər ərzində fərqli göstəricilərə sahib olur. Bu səbəbdən də Günəş sistemi içindəki kosmik şüalanmaların səviyyəsi müxtəlif dövrlərdə fərqli olur, ancaq bu fərqin nə qədər olduğu bilinmir.[39]

Planetlərarası mühitdə ən azı iki disk tipli kosmik toz bölgəsi vardır. Birincisi Daxili Günəş sistemində yerləşən və Zodiak işıqlarına səbəb olan Zodiak toz bulududur. Böyük ehtimalla planetlərarası təsir səbəbindən Asteroid qurşağında baş verən toqquşmalar nəticəsində meydana gəlmişdir.[40] İkincisi isə 10–40 AV uzaqlıqda yerləşir. Bunun da Koyper qurşağında baş verən oxşar toqquşmalar nəticəsində meydana gəldiyi düşünülür.[41][42]

Daxili Günəş sistemi

Daxili Günəş sistemi Yerə oxşayan ilk dörd planetin və Asteroid qurşağının olduğu bölgəyə verilən addır. Əsasən silikatlarmetallardan meydana gəlmiş bu bölgədəki göy cismləri Günəşə olduqca yaxındır. Bu bölgənin radiusu YupiterSaturn arasında olan uzaqlıqdan daha kiçikdir. Əvvəllər bu bölgəyə daxili kosmos, Asteroid qurşağından kənarda qalan bölgəyə isə xarici kosmos deyilirdi.

Daxili planetlər

 
Daxili planetlər.
Soldan sağa: Merkuri, Venera, YerMars.

Dörd daxili planet yüksək sıxlığa və qaya səthə sahibdir. Təbii peykləri ya çox azdır, ya da heç yoxdur. Bu planetlərin halqaları yoxdur. Daxili planetlər yüksək ərimə nöqtəsinə sahib olan elementlərdən formalaşmışdır. Silikatlar qatı yer qabığını və yarı qatı olan mantiyanı meydana gətirir. Dəmirnikel kimi metallarsa planetlərin nüvəsini meydana gətirir. Daxili planetlərdən Venera, YerMarsın atmosferləri vardır. Daxili planetlərin hamısında göy cismlərinin toqquşması nəticəsində meydana gələn kraterlər, vulkanlar və vadilər kimi relyef formaları vardır.

Merkuri

  Əsas məqalə: Merkuri (planet)

Merkuri Günəşə ən yaxın və ən kiçik planetdir. Təbii peyki yoxdur və meteor kraterlərindən başqa bilinən tək geoloji xüsusiyyəti böyük ehtimalla ilkin dövrlərində keçirdiyi büzülmə səbəbindən formalaşmış qırışıq silsilələrdir.[43] Merkurinin əhəmiyyət verilməyəcək dərəcədə az olan atmosferi Günəş küləkləri səbəbindən səthindən qopan atomlardan meydana gəlir.[44] Ölçüsünə görə böyük olan dəmir nüvəsi və nazik mantiyasının səbəbi hələ də tam olaraq bilinmir. Ehtimallar arasında böyük bir toqquşmanın xarici təbəqələrini parçaladığı ya da Günəşin enerjisi səbəbindən tam olaraq qarışma prosesi ilə böyüyə bilməməsi vardır.[45][46]

Venera

  Əsas məqalə: Venera (planet)

Venera Günəşdən uzaqlığına görə ikinci planetdir və ölçüləri Yerə yaxındır. Yerə oxşayan dəmir nüvənin ətrafında qalın silikat mantiyası və diqqətəlayiq atmosferi vardır. Bundan başqa daxili geoloji aktivliyin olduğu haqqında sübutlar vardır. Geoloji aktivliyin olması haqqındakı sübutlar dəqiq olmasa da, Veneranın maqnit sahəsi olmaması səbəbindən uçub gedən atmosferinin partlayan vulkanlarla yeniləndiyi düşünülür.[47] Venera Yerdən çox qurudur və atmosferi 90 dəfə daha sıxdır. Veneranın təbii peyki yoxdur. İstiliyi 400 °C-dən daha çoxdur. Atmosferindəki qazlar istixana effekti yaradaraq onu ən isti planetə çevirmişdir.[48]

Yer

  Əsas məqalə: Yer

Yer Günəşdən uzaqlığına görə üçüncü planetdir. Daxili planetlərin ən böyüyü və ən yüksək sıxlığa sahib olanıdır. Yer aktiv geoloji fəaliyyətə sahibdir və üzərində həyat olduğu sübut olunan tək planetdir. Sahib olduğu hidrosferin daxili planetlər arasında oxşarı yoxdur. Bundan başqa yer plitələrin tektonikasına sahib olan tək daxili planetdir. Yerin atmosferi digər planetlərin atmosferindən tamamilə fərqlənir. Yer atmosferi 21% oksigenə sahibdir.[49] Ay Yerin təbii peykidir. Yer daxili planetlər içində ən böyük təbii peykə sahib olan planetdir.

Mars

  Əsas məqalə: Mars (planet)

Mars Günəşdən uzaqlığına görə dördüncü planetdir. YerVeneradan daha kiçikdir. Böyük hissəsi CO2-dən ibarət olan atmosferi vardır. Olimp vulkanıValles Marineris kanyonu çox yaxın dövrlərədək Marsda geoloji aktivliyin olmasının sübutlarıdır.[50] Olimp vulkanı Günəş sisteminin ən hündür zirvəsi, Valles Marineris kanyonu isə Günəş sisteminin ən böyük və dərin kanyonudur. Marsın iki kiçik təbii peyki vardır. Bu peyklərdən böyüyü Fobos, kiçiyi isə Deymos adlanır. Bu peyklərin Marsın cazibə qüvvəsi tərəfindən tutulmuş asteroidlər olduğu düşünülür.[51]

Asteroid qurşağı

  Əsas məqalə: Asteroid qurşağı

Asteroidlər qaya və uçucu olmayan minerallardan ibarət olan kiçik Günəş sistemi cismləridir. Əsas Asteroid qurşağı Marsla Yupiter arasında, Günəşdən 2,3–3,3 AV uzaqlıqda yerləşir. Günəş sisteminin formalaşdığı dövrlərdən qaldığı və Yupiterin cazibə qüvvəsi səbəbi ilə birləşib bir planet formalaşdıra bilmədikləri düşünülür.

Asteroidlərin böyüklükləri bir neçə yüz kilometrdən mikroskopik ölçülərə qədər dəyişir. Asteroid qurşağındakı ən böyük cism olan Serera asteroidlər sırasından çıxarılaraq cırtdan planetlər sırasına daxil edilmişdir. Vesta, Pallas və Haygiya kimi bəzi asteroidlərin də hidrostatik tarazlığa çatdıqları sübut olunarsa, onlar da cırtdan planetlər sırasına daxil ola bilər.

Asteroid qurşağı daxilində ölçüsü bir kilometri keçən milyonlarla göy cismi vardır.[52] Buna baxmayaraq əsas Asteroid qurşağındakı cismlərin kütlələrinin cəminin Yerin kütləsinin mində birini keçmədiyi düşünülür.[53] Əsas Asteroid qurşağı çox sıx deyildir və kosmik gəmilər buradan rahat keçə bilirlər. Ölçüləri 10–10−4 metr arasında dəyişən asteroidlərə meteor deyilir.[54]

Serera

  Əsas məqalə: Serera

Serera Asteroid qurşağında yerləşən ən böyük cismdir. Ölçüsü 1000 kilometrdən biraz azdır. Bu da cazibə qüvvəsinin onu kürə formasına salmasına bəs edir. Serera XIX əsrdə kəşf edilərkən planet olduğu düşünülmüşdür. Buna baxmayaraq eyni bölgədə başqa asteroidlərin də kəşf edilməsi nəticəsində asteroid olaraq təsnif olunmuşdur.[55] 2006-cı ildən Serera cırtdan planetlər sırasına daxil edilmişdir.

Asteroid qrupları

Əsas Asteroid qurşağındakı asteroidlər orbitlərinin xüsusiyyətlərinə görə qruplara və ailələrə ayrılırlar. Asteroid peyklər daha böyük asteroidin ətrafında dönən asteroidlərə deyilir. Bu asteroid peyklər bəzən ətrafında döndüyü asteroidin böyüklüyündə olurlar. Asteroid qurşağında Yerdəki suyun mənbəyi ola biləcək əsas qurşaqdakı kometalar da vardır.[56]

Troyalı asteroidlər Yupiterin Laqreync nöqtələri olan L4 və L5 nöqtələrinin hər iki ətrafında yerləşən asteroidlərdir. Troyalı termini bundan başqa digər planet və peyklərin Laqreync nöqtələrində olan kiçik göy cismləri üçün də işlədilir. Hilda ailəsinə daxil olan asteroidlər Yupiterin orbiti ilə 2:3 nisbətində rezonansdadır, yəni Yupiterin Günəş ətrafında dolandığı hər iki dövrədə, Hilda asteroidləri üç dövrə vururlar.

Bunban başqa Daxili Günəş sistemi içində sərbəst asteroidlər də vardır ki, bunların orbitləri bəzən daxili planetlərin orbitləri ilə kəsişir.

Orta Günəş sistemi

Günəş sisteminin orta bölgəsində nəhəng qaz planetlər və onların təbii peykləri yerləşirlər. Kentavrlar kimi qısamüddətli kometalar da bu bölgədə yerləşirlər. Bu bölgə əvvəllər Xarici Günəş sisteminə daxil olsa da, bu termin artıq Neptundan kənar bölgələr üçün işlənir. Bu bölgədə olan qatı göy cismləri Daxili Günəş sisteminin qaya örtüklü cismlərinə nisbətən daha yüksək miqdarda buza[q 2] sahib olan bir quruluşa sahibdirlər.

Xarici planetlər

 
Nəhəng qaz planetləri.
Aşağıdan yuxarı: Yupiter, Saturn, UranNeptun.

Dörd xarici planet ya da nəhəng qaz planetləri Günəşin ətrafında dönən kütlənin 99%-ni təşkil edir. YupiterSaturnun atmosferləri əsasən hidrogenheliumdan ibarətdir. Uran və Neptunun atmosferlərində əhəmiyyətli dərəcədə su, ammonyakmetan buzu vardır. Bəzi astronomlar Uran və Neptunun nəhəng qaz planetləri kimi yox, nəhəng buz planetləri kimi təsnif olunmasını təklif etmişdir.[57] Xarici planetlərin dördünün də halqaları vardır. Saturunun halqaları Yerdən müşahidə edilə bilir.

Yupiter

  Əsas məqalə: Yupiter (planet)

Yupiter Günəşdən uzaqlığına görə beşinci planetdir. Planetlər arasında ən böyük və ağır olanıdır. Əsasən hidrogenheliumdan formalaşmışdır. Yupiterin daxili istiliyi atmosferində bulud qurşaqları və Böyük qırmızı ləkə kimi müvəqqəti quruluşların yaranmasına səbəb olur. Yupiterin müəyyən olunmuş 63 təbii peyki vardır. Bunlardan ən böyükləri Qanimed, Kallisto, İoAvropadır. Bu peyklər vulkanik fəallıq və daxildən isinmə kimi xüsusiyyətlərinə görə daxili planetlərlə oxşardırlar.[58] Günəş sisteminin ən böyük təbii peyki olan Qanimed Merkuridən daha böyükdür.

Saturn

  Əsas məqalə: Saturn (planet)

Saturn Günəşdən uzaqlığına görə altıncı planetdir. Böyüklüyünə və ağırlığına görə Yupiterdən sonra ikincidir. Saturn Yerdən müşahidə oluna bilən geniş halqaları ilə tanınır və atmosferinin xüsusiyyətləri Yupiterlə oxşarlıq göstərir. Saturunun 60 məlum olan və 3 təsdiqlənməmiş təbii peyki vardır. Bu peyklərdən TitanEnkelad buzdan təşkil olunmalarına baxmayaraq vulkanik aktiv peyklərdir.[59] Titan Merkuridən böyükdür və Günəş sistemində diqqətəlayiq qalın atmosferə sahib olan tək peykdir.

Uran

  Əsas məqalə: Uran (planet)

Uran Günəşdən uzaqlığına görə yeddinci planetdir. Böyüklüyünə görə görə YupiterSaturndan sonra üçüncü olsa da, çəkisinə görə Neptundan daha yüngüldür və dördüncü pillədə durur. Planetlərin içində ekliptik ilə 90 dərəcədən çox bucaq altında meyilliyə sahib olan tək planetdir. Günəşin ətrafında yanı üstə yatmış formada dönür. Nüvəsi digər nəhəng qaz planetlərindən daha soyuqdur və kosmosa daha az istilik yayır.[60] Uranın 27 bilinən təbii peyki vardır. Bunlardan ən böyükləri Titaniya, Oberon, Ambriel, Ariel, Mirandadır.

Neptun

  Əsas məqalə: Neptun (planet)

Neptun Günəşdən uzaqlığına görə səkkizinci planetdir. Neptun böyüklüyünə görə Yupiter, SaturnUrandan sonra dördüncü pillədə dursa da, Urandan daha ağırdır və ağırlığına görə üçüncü pillədə durur. Daxili istiliyi Yupiter və Saturndan daha azdır.[61] Neptunun bilinən on üç təbii peyki vardır. Ən böyük peyki olan Triton maye azotdan olan qeyzerləri ilə geoloji cəhətdən aktivdir.[62] Triton Neptunun öz oxu ətrafında hərəkətinin əksinə hərəkət edir. Bu xüsusiyyətinə görə əksinə hərəkət edən ən böyük təbii peykdir.

Kometalar

  Əsas məqalə: Kometa

Kometalar bir neçə kilometr böyüklüyündə olan, əsasən uçucu buzlardan ibarət olan Günəş sisteminin kiçik göy cismlərindəndir. Olduqca dartılmış elliptik orbitləri vardır. Əsasən Günəşə ən yaxın olduqları yerləri daxili planetlərin orbitləri yaxınlığında, Günəşdən ən uzaq olduqları yerləri isə Plutonun orbitindən də kənarda yerləşir. Kometalar Günəşdən uzaqlaşdıqda donur. Günəşə yaxınlaşdıqda isə, istiliyin artması səbəbindən üzərində olan uçucu maddələrin buxarlanması səbəbindən müşahidə oluna bilən qaz və tozdan ibarət quyruğu əmələ gəlir.

Qısa dövrə sahib olan kometalar iki yüz ildən daha az olan orbitlərə sahibdirlər. Uzun dövrə sahib olan kometaların orbitləri minlərlə ilə bərabərdir. Qısa dövrə sahib olan kometaların Koyper qurşağında, uzun dövrə sahib olan kometalarınsa Oort buludunda meydana gəldiyi düşünülür. Kreutz kimi bir çox kometalar bir əsas kometanın parçalanması nəticəsində meydana gəlmişdir.[63] Hiperbolik orbitə sahib olan bir sıra kometalar Günəş sisteminə kənardan gəlmiş ola bilərlər. Buna baxmayaraq onların orbitlərini hesablamaq olduqca çətindir.[64] Uçucu maddələrinin əksəriyyəti Günəşə yaxınlaşarkən tamam buraxlanıb bitən və quyruqsuz qalan kometalar asteroid kimi təsnif olunurlar.[65]

Kentavrlar

 
10199 Xarikl.

Kentavrlar Yupiterlə Neptun arasındakı bölgədə orbitləri olan buzdan təşkil olunmuş kometalara oxşayan göy cismləridir. Bilinən ən böyük kentavr 10199 Xarikldır. Onun ölçüləri 200–250 km aralığında dəyişir.[66] İlk kəşf edilən 2060 Xiron kentavrı kometa kimi təsnif olunmuşdur, çünki Günəşə yaxınlaşdıqca onun da kometalar kimi quyruğu yaranırdı.[67] Bəzi astronomlar kentavrların Günəş sisteminin içlərinə səpələnmiş Koyper qurşağı cismləri olduğunu düşünürlər.[68]

Neptundan kənarda qalan bölgə

Neptundan kənarda qalan bölgə ya da Neptunxarici cisimlər hələ də bütünlüklə kəşf edilməmiş vəziyyətdədir. Bu bölgədə ən böyüyü Yerin beşdə biri qədər böyüklükdə olan böyük hissəsi buz və qayadan ibarət olan çoxlu kiçik göy cismləri vardır.

Koyper qurşağı

  Əsas məqalə: Koyper qurşağı
 
Rezonans və Klassik Koyper qurşağını göstərən diaqram.

Koyper qurşağı da qədim dövrlərdən qalmışdır. Asteroid qurşağına oxşar şəkildə dağıntılardan ibarət olan halqadır, ancaq əsasən buzdan meydana gəlmişdir. Günəşdən 30–50 AV uzaqlıqda yerləşir. Bu bölgənin qısa dövrə sahib olan kometaların meydana gəldiyi yer olduğu düşünülür. Koyper qurşağındakı cismlər əsasən kiçikölçülüdür. Buna baxmayaraq 50000 Quaoar, 20000 Varuna, (136108) 2003 EL61, (136472) 2005 FY9 və Ork kimi Koyper qurşağının ən böyük cismləri cırtdan planet olaraq yenidən təsnif oluna bilərlər. Ölçüsü 50 kilometrdən daha çox olan 100 mindən artıq Koyper qurşağı cisminin olduğu təxmin olunur. Buna baxmayaraq onların ümumi kütləsinin Yerin kütləsinin onda biri, hətta yüzdə biri qədər belə olduğu düşünülür.[69] Bir çox Koyper qurşağı cisminin birdən artıq təbii peyki vardır. Koyper qurşağındakı cismlərin çoxunun orbitləri ekliptikdən kənara çıxır.

Koyper qurşağı rezonans qurşaq və klassik qurşaq olaraq iki yerə bölünür. Rezonans qurşaq orbitləri Neptunun orbitlərinə bağlı olan cismlərdən meydana gəlmişdir. Buna örnək olaraq Neptunun hər üç dönüşündə iki dəfə dönən, ya da Neptunun hər iki dönüşündə bir dəfə dönən cismləri göstərmək olar. Klassik qurşaqda isə orbitləri Neptunla bağlı olmayan cismlər yerləşir. Klassik qurşaqdakı cismlər Günəşdən 39,4–47,7 AV uzaqlıqda yerləşirlər.[70] Klassik qurşağa daxil olan cismlər kəşf olunan ilk cism olan (15760) 1992 QB1-in adına uyğun olaraq kubeuano adlandırılırlar.[71]

Pluton və Xaron

  Əsas məqalə: Pluton
  Əsas məqalə: Xaron
 
Pluton-Xaron sisteminin hərəkəti.
İçəridə olan Pluton, kənarda olan Xaron.

Pluton Koyper qurşağında yerləşən ən böyük göy cismidir. 2006-cı ildən planetlər sırasından çıxarılaraq cırtdan planetlər sırasında daxil edilmişdir. Plutonun orbiti ekliptik ilə 17 dərəcəlik bucaq əmələ gətirir. Günəşə ən yaxın olduğu yerdə ondan 29,7 AV uzaqlıqda yerləşərək Neptunun orbitindən daha yaxın olur. Günəşə ən uzaq olduğu yerdə isə ondan 49,5 AV daha uzaqlıqda yerləşir.

Plutonun ən böyük təbii peyki olan Xaronun peyk yoxsa cırtdan planet olduğu dəqiqləşdirilməmişdir. Pluton və Xaronun hər ikisi eyni ağırlıq mərkəzinin ətrafında hərəkət edirlər və Pluton-Xaron ikili sistemini əmələ gətirirlər. Daha kiçik olan Niks və Haydra peykləri isə Pluton-Xaron sisteminin ətrafında hərəkət edir. Plutonun orbiti Neptunla 3:2 nisbətində rezonans təşkil edir, yəni Neptun Günəşin ətrafında üç dəfə döndükdə, Pluton iki dəfə dönür. Koyper qurşağındakı bu cür rezonansa sahib olan cismlərə plutinolar deyilir.[72]

Seyrək disk

 
Erida və onun təbii peyki Disnomiya.

Seyrək disk Koyper qurşağı ilə üst-üstə düşür, ancaq daha da çölə doğru uzanır. Seyrək diskdə yerləşən göy cismlərinin Koyper qurşağından gəldiyi düşünülür. Bu cismlər Neptunun formalaşması mərhələsindəki çölə doğru hərəkəti ərzində meydana gələn cazibə qüvvəsinin təsiri nəticəsində qərarsız orbitlərə saçılmışdır. Seyrək diskdə yerləşən cismlərin çoxunun Günəşə ən yaxın nöqtəsi Koyper qurşağının içindədir, ancaq onların Günəşə ən uzaq olan nöqtəsi 150 AV daha uzaqda yerləşir. Bu cismlərin orbitləri ekliptiklə müqayisədə meyillidir. Bəzi astronomlar Seyrək diski Koyper qurşağının bir hissəsi kimi qəbul edilər və buradakı cismləri Seyrək Koyper qurşağı cismləri olaraq adlandırırlar.[73]

Erida

  Əsas məqalə: Erida

Erida Seyrək diskdə yerləşən ən böyük göy cismidir. Təqribən 2400 kilometrlik ölçüləri ilə Plutondan 5% daha böyük olub, bir planetin tərifinin necə olması mübahisələrini başlatmışdır. Erida məlum olan cırtdan planetlərin ən böyüyüdür.[74] Disnomiya adlı təbii peykə sahibdir. Günəşə ən yaxın olduğu nöqtə 38,2 AV, Günəşdən ən uzaq olduğu nöqtə isə 97,6 AV-dir.

Daha kənar bölgələr

Günəş sisteminin başa çatıb ulduzlararası boşluğun başladığı sərhəd tam şəkildə müəyyən olunmamışdır, çünki xarici sərhədlər iki ayrı qüvvə olan Günəş küləyi və Günəşin cazibə qüvvəsi tərəfindən formalaşır. Günəş küləyinin Plutonun uzaqlığından təqribən dörd dəfə daha uzaqlığa yayıldıqdan sonra ulduzlararası boşluqda gücünü itirdiyi düşünülür. Buna baxmayaraq Günəşin cazibə qüvvəsi kürəsinin təsir dairəsinin min dəfə daha uzağa çatdığı düşünülür.

Heliopaus

 
Voyager kosmik gəmilərinin Heliopausa daxil olması.

Günəş sisteminin sərhəddini təşkil edən kürə iki bölgəyə ayrılır. Günəş küləyi 95 AV məsafəyə çatdıqdan sonra gücünü itirir. Bu bölgənin sərhəddi Günəş küləyinin ulduzlararası boşluqdan gələn küləklərlə toqquşduğu nöqtədir. Burada Günəş küləyi yavaşlayır, sıxlaşır və daha qarışıq formaya düşür. Bir kometanın quyruğu kimi görünən və hərəkət edən Günəş qını deyilən böyük oval bir quruluş meydana gətirir. Bu oval quruluş ulduz küləyi istiqamətində 40 AV, əksi istiqamətində isə bundan bir neçə dəfə daha çox məsafədə uzanır. Günəş sisteminin sərhəddini təşkil edən kürənin xarici sərhəddinə Heliopaus deyilir. Bura Günəş küləyinin tamam başa çatıb, ulduzlararası boşluğun başladığı yerdir.[75]

Günəş sisteminin sərhəddini təşkil edən kürənin xarici sərhəddinin forması həm ulduzlararası boşluqla olan təsirlərin axıcı dinamikasına görə[76], həm də cənuba doğru yönələn Günəşin maqnit sahəsi ilə müəyyən olunur. Buna örnək olaraq şimal yarımkürədə, cənub yarımkürəyə görə 9 AV daha xaricə uzandığını göstərmək olar. Heliopausun kənarında təqribən 230 AV uzaqlığa qədər Günəş sisteminin Süd Yolunda irəliləyərkən geriyə buraxdığı plazma mövcud olur.[77]

Oort buludu

  Əsas məqalə: Oort buludu
 
Oort buludunun yerləşdiyi mövqeni təsvir edən Günəş sisteminin profili.

Mövcud olduğu ehtimal olunan Oort buludu bir trilyon göy cismindən ibarət olan uzun periodlu kometaların meydana gəldiyi yer kimi qəbul olunmuşdur. Günəş sistemini 50 AV uzaqlıqdan əhatə etməyə başlayaraq 50000 AV uzaqlığa qədər yayılır. Oort buludunun 100000 AV-yə qədər uzantısı olduğu düşünülür. Xarici planetlərlə olan cazibə qüvvəsi təsiri nəticəsində Daxili Günəş sistemindən xaricə atılmış göy cismlərindən meydana gəldiyi düşünülür. Oort buludu çox yavaş hərəkət edir və toqquşmalar keçən ulduzun cazibə qüvvəsinin təsirləri ya da qalaktik qabarma-çəkilmələr kimi hadisələrdən təsirlənir.[78][79]

Sedna və Daxili Oort buludu

 
90377 Sedna-nın teleskopdan görünüşü.

90377 Sedna Plutona oxşayan qızılı rəngdə olan göy cismidir. Çox böyük ekliptik orbiti vardır. Günəşə ən yaxın olduğu nöqtə 76 AV, Günəşə ən uzaq olduğu nöqtə isə 928 AV-dir. Günəşin ətrafında tam dövrə vurması üçün 12050 il lazımdır. Onu 2003-cü ildə tapan Mayk Braun Sednanın nə Seyrək diskin, nə də Koyper qurşağının nümayəndəsi ola bilməyəcəyini, çünki Günəşə ən yaxın nöqtəsinin Neptunun çölə doğru hərkətlərindən təsirlənə bilməyəcək dərəcədə uzaqda olduğunu bildirir. Onunla birlikdə bəzi astronomlar 45 AV-lik Günəşə ən yaxın məsafə, 415 AV-lik isə Günəşə ən uzaq məsafəyə sahib olan 2000 CR105 göy cismi ilə birlikdə Sednanın ayrı bir təsnifata aid ola biləcəyini düşünürlər.[80] Mayk Braun bu yeni təsnifatı Daxili Oort buludu olaraq adlandırmışdır. Günəşə yaxın olsa da, Oort buludunun formalaşmasına oxşar bir proses nəticəsində meydana gəldiyi düşünülür.[81]

Sərhədlər

Günəş sisteminin böyük hissəsi hələ də məlum deyildir. Günəşin cazibə qüvvəsinin sahəsinin təqribən 125000 AV olduğu düşünülür. Bu sahəyə qədər Günəşin cazibə qüvvəsinin gücü ətrafdakı ulduzların cazibə qüvvəsinin gücünü üstələyir. Buna əsasən Oort buludunun xarici hissəsi 50000 AV-dən çox ola bilməz.[82] Sedna kimi kəşflərə baxmayaraq Koyper qurşağı ilə Oort buludu arasında qalan on minlərlə AV ölçüyə sahib olan bölgənin xəritəsi hazırlana bilməmişdir. Eyni zamanda Merkuri ilə Günəş arasındakı bölgə haqqında da tədqiqatlar davam etməkdədir.[83] Günəş sisteminin xəritəsinin hazırlanmadığı bölgələrdə, hələ də kəşf edilməmiş göy cismləri ola bilər.

Süd Yolundakı yeri

 
Günəş sisteminin Süd Yolu qalaktikasındakı mövqeyi.

Günəş sistemi təqribən 100000 işıq ili ölçüsündə olan və içində 200 milyarda qədər ulduz olan Süd Yolu qalaktikasında yerləşir.[84] Günəş sistemi Süd Yolunun Orion qolu deyilən xarici spiral qollarından birinin içindədir.[85] Günəşin Qalaktika mərkəzindən uzaqlığı təqribən 25–28 min işıq ilidir. Günəş sisteminin Süd Yolundakı sürəti təqribən 220 km/s-yə bərabərdir və tam dövrəsini 225–250 milyon ilə başa vurur. Bu dövrə Günəş sisteminin Qalaktik ili olaraq qəbul olunmuşdur.[86]

Günəş sisteminin qalaktika içindəki mövqeyi böyük ehtimalla Yerdə həyatın mövcud olmasına səbəb olmuşdur. Günəş sisteminin orbiti təqribən dairə formasındadır və spiral qollarla eyni sürətə sahibdir, yəni nadir hallarda spiral qolların içindən keçir. Spiral qollar təhlükəli ifrat yeni ulduzların daha sıx şəkildə mövcud olduğu bölgədir. Bu xüsusiyyət Yerdə həyatın formalaşa bilməsi üçün çox uzunmüddətli qərarlılıq dövrələrini təmin etmişdir.[87] Bundan başqa Günəş sistemi qalaktika mərkəzinin ulduzlarla dolu olan yerindən də uzaqdır. Günəş sistemi qalaktika mərkəzinə yaxın yerləşsə idi, yaxındakı ulduzların cazibə qüvvələrinin təsirləri Oort buludunda olan göy cismlərinə təsir göstərər və Daxili Günəş sistemində daha çox kometanın dolaşmasına şərait yaradardı. Qalaktika mərkəzinin sıx şüalanması da Yerdə mürəkkəb həyat növlərinin yaranmasının qarşısını ala bilərdi.[87] Astronomların yanaşmalarına görə Günəş sisteminin indiki mövqeyində belə, yaxın keçmişdə yaranmış ifrat yeni ulduzlar radioaktiv toz dənəcikləri və kometa oxşarı göy cismlərini Günəş sisteminə göndərməklə son 35000 ildə Yerdəki həyata mənfi təsir göstərə bilər.

Yaxın ətrafı

 
Yerli qabarcığın təmsili təsviri.

Günəş sisteminin qalaktikada yerləşdiyi mövqenin yaxın ətrafı Yerli ulduzlararası buludda yerləşən Yerli qabarcığın təqribən 30 işıq ili genişliyində olan sahəsidir. Yerli qabarcıq ulduzlararası boşluğun içində yerləşən, qum saatı formasında olan və təqribən 300 işıq ili genişliyindəki bir boşluqdur. Qabarcıq yaxın keçmişdə meydana gəlmiş ifrat yeni ulduzların məhsulu olan yüksək istiliyə sahib plazma ilə örtülmüşdür.[88]

Günəşin ulduzlararası boşluqda hərəkət etdiyi yol üstündəki zirvə nöqtəsi Lira bürcünün ən parlaq ulduzu olan Veqanın olduğu yöndədir.[89]

Günəşə on işıq ili qədər uzaqlıqdakı sahələrdə nisbətən az ulduz vardır. Bunlardan ən yaxını Günəşə 4,4 işıq ili uzaqlıqda yerləşən Alfa Kentavr üçlü ulduz sistemidir. Alfa Kentavr A, Alfa Kentavr B ulduzları Günəşə oxşayan bir-birinə yaxın cüt ulduzlardır. Proksima Kentavr olaraq da tanınan qırmızı cırtdan tipli Alfa Kentavr C bu cüt ulduza 0,2 işıq ili uzaqlıqdakı orbitdə hərəkət edir. Bunlardan başqa 5,9 işıq ili uzaqlıqda qırmızı cırtdan tipli Barnard, 7,8 işıq ili uzaqlıqda qırmızı cırtdan olan Volf 359 və 8,3 işıq ili uzaqlıqda qırmızı cırtdan olan Lelond 21185 ulduzları yerləşir. Günəşə on işıq ili məsafədən daha yaxın olan ən böyük ulduz, ondan iki dəfə çox kütləyə sahib olan Siriusdur. Bu ulduzun orbitində Sirius B adlı ağ cırtdan tipli ulduz dönür. Bunlardan başqa Günəşdən 8,7 işıq ili məsafədə ikili qırmızı cırtdan tipli ulduz sistemi olan Laytn 726-8 və 9,7 işıq ili uzaqlıqda yerləşən qırmızı cırtan tipli ulduz olan Ross 154 ulduzunu göstərmək olar.[90] Günəşə oxşayan ən yaxın ulduz 11,9 işıq ili uzaqlıqda yerləşən Tau Ceti ulduzudur.[91] Kütləsi Günəşin kütləsinin 80%-i, parlaqlığı isə Günəşin parlaqlığının 60%-i qədərdir. Günəşə ən yaxın planet sisteminə sahib olan ulduz 10,5 işıq ili uzaqlıqda yerləşən Günəşdən daha az parlaq və daha qırmızı olan Epsilon Eridani ulduz sistemidir. Varlığı sübut olunan tək planeti Epsilon Eridani B-nin kütləsi təqribən Yupiterin 1,5 qatı qədərdir. Epsilon Eridani B öz ulduzu ətrafında tam dövrəni 6,9 ilə başa vurur.[92]

Kəşf və tədqiqatlar

Minlərlə il boyunca bir neçə istisnadan başqa insanlar Günəş sisteminin mövcud olduğuna inanmamışdı. İnanclara görə Yer Kainatın mərkəzində sabit şəkildə dayanmışdı və göydə yerləşən müqəddəs göy cismlərindən də fərqli idi. Nikolay Kopernik, hind alimi Aryabhata və yunan filosofu Samoslu Aristarx kimi qabaqcıl alimlər Günəşin mərkəzdə olması haqqında nəzəriyyələr ortaya atmışdılar. Qalileo Qaliley, İohann Keplerİsaak Nyuton tərəfindən öndərlik edilən XVII əsrin nəzəri inkişafı mərhələ-mərhələ təkcə Yerin Günəş ətrafında döndüyü düşüncəsinin deyil, eyni zamanda digər planetlərin də Günəşin ətrafında döndüyünü, dolayı yolla da onların dini yox, maddi varlıqlar olduğu düşüncəsinin qəbul olunmasına imkan yaratmışdılar.

Teleskopla müşahidələr

 
İsaak Nyutonun teleskopunun kopyası.

Günəş sisteminin ilk dəfə əsaslı şəkildə tədqiq olunması astronomların adi gözlə görünməyəcək qədər sönük olan göy cismlərinin xəritələrini teleskop müşahidələri ilə çıxartdıqları zaman başladı.

Qalileo Qaliley Günəş sisteminin nümayəndələri haqqında fiziki tapıntıları kəşf edən ilk alimdir. Ay üzündə kraterlər olduğunu, Günəşin üstündə ləkələr olduğunu və Yupiterin orbitində dörd böyük peyk olduğunu kəşf etmişdir.[93] Bu peyklər onun şərəfinə Qalileo peykləri olaraq adlandırılırlar. Bundan başqa Qalileo Qaliley Saturnun halqalarını da müşahidə etmişdir. Qalileydən sonra Xristian Hüygens Saturnun peyki olan Titanı və Saturnun halqalarının formasını kəşf etmişdir.[94] Covanni Domeniko Kassini Saturnun dörd peykini, halqaları arasında yerləşən aralığı və Yupiterin Böyük qırmızı ləkəsini kəşf etmişdir. Saturnun halqalarındakı aralıq onun şərəfinə Kassini aralığı olaraq adlandırılır.[95]

 
Qalileo Qalileyin Yupiter haqqında olan məqaləsi.

Edmund Halley 1705-ci ildə bir kometanın fərqli dövrlərdə görünməsi ilə bağlı qeydlərin əslində hər 75–76 ildən bir geri gələn eyni göy cisminə aid olduğunu kəşf etdi. Bu Günəşin ətrafında planetlərdən başqa digər cismlərin də orbitlərinin olduğu haqqında ilk sübutdu.[96] Bu kometa onun şərəfinə Halley kometi olaraq adlandırılmışdır. Bu dövrdə, yəni 1704-cü ildə Günəş sistemi termini ilk dəfə istifadə olunmağa başlamışdı.[97]

Uilyam Herşel 1781-ci ildə Buğa bürcündə yerləşən ikili ulduz sistemini müşahidə edərkən, kometa olduğunu düşündüyü bir göy cismini müşahidə etdi. Sonradan bu kəşfin orbitə sahib olan bir planet olduğunu sübut etdi. Beləliklə Uran kəşf edilən ilk planet oldu.[98]

Cüzeppe Piazzi 1801-ci ildə Marsla Yupiter arasında əvvəlcə yeni bir planet olduğuna inandığı Sereranı kəşf etdi. Bundan sonra eyni bölgədə olan yeni kəşflərin nəticəsində yeni bir təsnifat olan asteroid anlayışı meydana çıxmışdı.[99]

Uranın orbitindəki kənarlaşmaların müşahidə olunması 1846-cı ildə ondan daha uzaqda yerləşən böyük bir planetin cazibə qüvvəsinin təsiri ola biləcəyi düşünüldü. Urban Leveryenin hesablamaları nəticəsində Neptunun kəşfi mümkün oldu.[100] Merkurinin orbitindəki kənarlaşmalara başqa bir planetin səbəb olduğunu düşünən Urban Le Verriye 1859-cu ildə Vulkan adlandırdığı yeni bir planetin olduğunu iddia etdi. Buna baxmayaraq sonradan bunun doğru olmadığı məlum oldu.

 
Plutonu kəşf edən Klayd Tambo.

Günəş sisteminin tam olaraq nə vaxt kəşf edildiyi mübahisəli məsələ olsa da, XIX əsrdə baş verən iki müşahidə Günəş sisteminin təbiətini və Kainatdakı yerini ortaya qoymuşdur. Bunlardan birincisi 1838-ci ildə Fridrix Uilyam Bessel tərəfindən uğurlu şəkildə Yerin Günəş ətrafındakı hərəkətinin səbəb olduğu bir ulduzun mövqeyində görünən sürüşmənin ulduz uzaqlıq bucağını ölçməsidir. İkinci olaraq da 1856-cı ildə Pietro Ancelo Sekki yeni kəşf olunan spektroskopdan istifadə edərək Günəşin və digər ulduzların spektr izlərini bir-biri ilə müqayisə etdi və demək olar ki, eyni olduqları qənaətinə gəldi. Günəşin bir ulduz olduğunun müəyyən olunması, digər ulduzların da öz sistemlərinin olduğu ehtimalını yaratdı, ancaq bunun sübut olunması üçün 140 il lazım oldu.

Xarici planetlərin orbitlərində olan digər kənarlaşmalar Perisival Loueli daha uzaqda başqa bir planet olduğu düşüncəsinə gəlməyə vadar etdi. Onun ölümündən sonra Louel rəsədxanasının apardığı müşahidələrin nəticəsində Klayd Tambo 1930-cu ildə Plutonu kəşf etdi. Buna baxmayaraq sonralar Plutonun xarici planetlərin orbitlərində kənarlaşmalara səbəb ola bilməyəcək qədər kiçik olduğu məlum olmuşdur. Sonradan Pluton cırtdan planetlər sırasında daxil edildi.[100]

Öz planet sistemimizdən başqa 1992-ci ildə PSR 1257+12 pulsarının ətrafında da planet sisteminin olduğu ilə bağlı ilk sübutlar əldə olundu. Üç il sonra Günəşə oxşayan bir ulduzun ətrafında dönən 51 Peqasi b planeti kəşf olundu.

Devid Cevit və Ceyn Lu tərəfindən 1992-ci ildə (15760) 1992 QB1 kəşf edildi. Bu Koyper qurşağı deyə adlandırılacaq qurşağın kəşf olunan ilk nümayəndəsi idi.[101][102]

Mark Braun, Çad Trucillo, Devid Rebinoviç 2005-ci ildə Plutondan daha böyük olan Eridanı kəşf etdi.[103]

Kosmik gəmilərlə müşahidələr

 
Pioner 10-un təmsili təsviri. 1983-cü ildə Plutonun orbitini keçmişdir. Ondan son siqnal 2003-cü ilin yanvar ayında 83 AV uzaqlıqdan alınmışdır. Pioner 10 43,400 km/s sürətlə Günəş sistemindən uzaqlaşır.[104]

Kosmik dövrün başlamasından bu yana əhəmiyyətli sayda tədqiqatlarda, müxtəlif kosmik tədqiqat qurumları tərəfindən təşkil olunan missiyalarda robot kosmik gəmilərdən istifadə olundu.

Günəş sistemində yerləşən bütün planetlər kosmik gəmilərlə müşahidə olunmuşdur. İnsansız həyata keçirilən bu missiyalarda bütün planetlərin yaxından çəkilmiş şəkilləri əldə olunmuş və səthə enilən vəziyyətlərdə torpaq və atmosfer analizləri qismən həyata keçirilmişdir.

Kosmosa göndərilən insan istehsalı ilk qurğu 1957-ci ildə kosmosa çıxarılan və təqribən bir il orbitdə qalan SSRİ süni peyki Sputnik-1-dir. Kosmosdan Yerin ilk şəklini 1959-cu ildə kosmosa çıxarılan ABŞ süni peyki Eksplorer 6 çəkmişdir.

Alçaqdan uçuşlar

 
Voyager 1 tərəfindən 6 milyard km uzaqlıqdan çəkilmiş Yerin təsviri.

Günəş sistemində yerləşən cismlərin üzərindən alçaqdan uçmağı bacaran ilk süni peyk 1959-cu ildə Ay missiyasını həyata keçirən Luna 1-dir. Ayla toqquşması planlanmışdı, ancaq hədəfindən yayınaraq Günəşin orbitinə keçən ilk insan istehsalı qurğu olmuşdur. Mariner 2 1962-ci ildə Veneranın yaxınlığından keçərək bir planetə yaxınlaşan ilk süni peyk olmuşdur. Marsın yaxınlarına edilən ilk uğurlu uçuş 1964-cü ildə Mariner 4 tərəfinən həyata keçirilmişdir. 1974-cü ildə isə Mariner 10 Merkurinin yaxınlığından keçərək planeti öyrənmişdir.

Xarici planetləri müşahidə edən ilk süni peyk 1973-cü ildə Yupiterin yaxınlığından keçən Pioner 10 olmuşdur. 1979-cu ildə Pioner 11 Saturnu müşahidə etmişdir. Voyager missiyasında iştirak edən kosmik gəmilər 1977-ci ildə kosmosa çıxarıldıqdan sonra xarici planetlər ətrafında vurduqları böyük dövrəni tamamlamışdılar. Voyager 1Voyager 2 1979-cu ildə Yupiterin, 1981-ci ildə isə Saturnun yaxınlığından keçmişdir. Voyager 2 daha sonra 1986-cı ildə Uran, 1989-cu ildə isə Neptuna yaxınlaşdı. Voyager kosmik gəmiləri hal-hazırda Heliopaus istiqamətində irəliləyirlər. NASA-ya görə hər iki Voyager kosmik gəmisi də bitmənin şoku ilə Günəşdən təqribən 93 AV uzaqlıqda qarşılaşmışdır.[75][105]

Bir kometanın yaxınlığından ilk dəfə 1985-ci ildə İCE kosmik gəmisi keçmişdir. Müşahidə olunan kometa Covanni-Zinner kometasıdır.[106] Asteroidlərin yaxınlığında edilən ilk uçuşlar isə Qalileo kosmik gəmisi tərəfindən həyata keçirilmişdir. Yupiterə uçarkən yolüstü 1991-ci ildə 951 Qaspra və 1993-cu ildə 243 İda asteroidlərinin şəkli çəkilmişdir.

19 yanvar 2006-cı ildə kosmosa çıxarılan Yeni üfüqlər (ing. New Horizons) kosmik gəmisi Plutonun yaxınlığından keçərək onun ilk dəqiq təsvirlərini çəkmiş və planeti müşahidə etmişdir.[107]

Orbit, eniş və gəzən robotlar

 
Curiosity roverinin Roknestdə öz şəklini çəkməsi (31 oktyabr 2012).

1966-cı ildə Ayın orbitinə ilk dəfə insan istehsalı qurğu olan Luna 10 keçmişdir. Bu süni peykdən sonra 1971-ci ildə Marsın orbitinə keçən Mariner 9, 1975-ci ildə Veneranın orbitinə keçən Venera 9, 1995-ci ildə Yupiterin orbitinə keçən Qalileo, 2000-ci ildə asteroid 433 Erosun orbitinə keçən NEAR Şomeykr və 2004-cü ildə Saturnun orbitinə keçən Kassini-Hüygens kosmik gəmilərini göstərmək olar. 2011-ci ildə Mesencer kosmik gəmisi Merkurinin orbitinə keçməsi üçün göndərilmişdir. 2015-ci ildə cırtdan planet Sereranın orbitinə Daun kosmik gəmisi keçmişdir.

Günəş sistemində yerləşən göy cisminə enən ilk insan istehsalı qurğu SSRİ istehsalı olan Luna 2-dir. Luna 2 1959-cu ildə Ayla toqquşmuşdur. Bu tarixdən sonra kosmik gəmilər getdikcə daha da uzaqda yerləşən cismlərə çatmışdır. 1966-cı ildə Veneranın səthinə Venera 3, 1971-ci ildə Marsın səthinə Mars 3, 2001-ci ildə asteroid 433 Erosun səthinə NEAR Şomeykr, 2005-ci ildə Saturnun təbii peyki Titanın səthinə Hüygens və Tempel 1 kometasının səthinə Dip İmpakt (ing. Deep Impact) enmiş ya da toqquşmuşdur. Qalileo Yupiterin orbitində olarkən onun atmosferinə süni peyk göndərdi. Yupiterin səthi olmadığı üçün dərinlərə endikcə bu qurğu artan təzyiq və istilik səbəbindən sıradan çıxmışdır.

Hal-hazırda təkcə AyMarsın səthi gəzən robotlar tərəfindən öyrənilmişdir. İlk gəzən robot 1970-ci ildə Aya enən SSRİ istehsalı Lunaxod 1 olmuşdur. 1997-ci ildə Marsa enən ilk gəzən robot onun səthində 500 metr hərəkət edən Socorni olmuşdur.

İnsanlı tədqiqatlar

 
Ay səthində Edvin Oldrinin ayaq izi.

Günəş sisteminin insanlarla tədqiq olunması Yerin yaxın ətrafında həyata keçirilmişdir. Kosmosa çıxan ilk insan 1961-ci ildə Vostok 1 kosmik gəmisində olan Yuri Qaqarindir. Ayın səthinə 1969-cu ildə Apollon 11 missiyası çərçivəsində Neyl Armstronq və Edvin Oldrin enmişdir. Birdən çox kosmonavtı saxlaya bilən ilk kosmik stansiya NASA-nın Skaylab kosmik stansiyasıdır. 1973–1974-cü illərdə üç nəfəri saxlaya bilmişdir. Kosmosdakı ilk uzunmüddətli missiyalardan biri isə 1989–1999-cu illərdə orbitdə qalan SSRİ istehsalı Mir kosmik stansiyasıdır. 2001-ci ildə missiyası başa çatan bu stansiyanın yerinə Beynəlxalq kosmik stansiya keçmişdir. 2004-cü ildə ilk dəfə xüsusi kapital tərəfindən maliyyələşdirilən kosmik gəmi orbitaltı uçuşla kosmosa çıxmışdır. Gələcəkdə Marsda koloniya qurmağı planlaşdıran Mars One layihəsi mövcuddur.

İstinadlar

 1. "Scott S. Sheppard. "The Jupiter Satellite Page". University of Hawaii". 2008-12-31 tarixində . İstifadə tarixi: 2008-12-31.
 2. "International Astronomical Union. "Dwarf Planets and their Systems". Planetary Names". 2015-11-17 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-11-17.
 3. "Astronomers say a Neptune-sized planet lurks beyond Pluto". 2016-02-05 tarixində . İstifadə tarixi: 2016-02-05.
 4. EVIDENCE FOR A DISTANT GIANT PLANET IN THE SOLAR SYSTEM
 5. "Akwagyiram, Alexis (20 Ağustos 2005). "Farewell Pluto?". BBC News". 2009-02-15 tarixində . İstifadə tarixi: 2009-02-15.
 6. The Final IAU Resolution on the definition of "planet" ready for voting
 7. "The Solar System". 2015-12-12 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-12-12.
 8. "Amir Alexander (2006). "New Horizons Set to Launch on 9-Year Voyage to Pluto and the Kuiper Belt". The Planetary Society". 2012-02-20 tarixində . İstifadə tarixi: 2012-02-20.
 9. (PDF). 2007-09-25 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-09-25.
 10. Swedenborg, Emanuel. 1734, (Principia) Latın: Opera Philosophica et Mineralia (İngiliscə: Philosophical and Mineralogical Works), (Principia, Cild 1)
 11. The Past History of the Earth as Inferred from the Mode of Formation of the Solar System
 12. 1 2 3 4 5 "Lecture 13: The Nebular Theory of the origin of the Solar System". University of Arizona.
 13. "Jeff Hester (2004). "New Theory Proposed for Solar System Formation". Arizona State University". 2007-07-17 tarixində . İstifadə tarixi: 2007-07-17.
 14. Irvine, W. M.. "The chemical composition of the pre-solar nebula". Amherst College, Massachusetts.
 15. 1 2 3 Further considerations on contracting solar nebula
 16. 1 2 Yoshimi Kitamura; Munetake Momose, Sozo Yokogawa, Ryohei Kawabe, Shigeru Ida and Motohide Tamura. "Investigation of the Physical Properties of Protoplanetary Disks around T Tauri Stars by a 1 Arcsecond Imaging Survey: Evolution and Diversity of the Disks in Their Accretion Stage". The Astrophysical Journal 581 (1): 357–380. DOI:10.1086/344223.
 17. Greaves, Jane S. (7 Ocak 2005). "Disks Around Stars and the Growth of Planetary Systems". Science 307 (5706): 68–71. DOI:10.1126/science.1101979.
 18. . National Academy of Sciences.
 19. Manfred Küker, Thomas Henning and Günther Rüdiger (2003). "Magnetic Star-Disk Coupling in Classical T Tauri Systems". Science Magazine.
 20. Chrysostomou and Phil W Lucas "The formation of stars". Department of Physics Astronomy & Mathematics University of Hertfordshire.
 21. Peter Goldreich and William R. Ward (1973). "The Formation of Planetesimals". The American Astronomical Society.
 22. Jean-Marc Petit and Alessandro Morbidelli (2001). (PDF). Centre National de la Recherche Scientifique, Observatoire de Nice.
 23. Mummma, M. J.; M. A. DiSanti, N. Dello Russo, K. Magee-Sauer, E. Gibb, and R. Novak (Haziran 2003). "Remote infrared observations of parent volatiles in comets: A window on the early solar system" (PDF). Advances in Space Research 31 (12): 2563–2575. DOI:10.1016/S0273–1177(03)00578–7.
 24. Edward W. Thommes, Martin J. Duncan and Harold F. Levison. "The formation of Uranus and Neptune in the Jupiter–Saturn region of the Solar System". Department of Physics, Queen's University, Kingston, Ontario; Space Studies Department, Southwest Research Institute, Boulder, Colorado.
 25. Elmegreen, B. G. (Kasım 1979). "On the disruption of a protoplanetary disk nebula by a T Tauri like solar wind" (PDF). Astronomy and Astrophysics 80 (1): 77–78.
 26. Heng Hao (November 1979). "Disc-Protoplanet interactions" (PDF). Astronomy and Astrophysics 80 (1): 77–78.
 27. JEFF HECHT (1994). "Science: Fiery future for planet Earth". NewScientist.
 28. "The fading : red giants and white dwarfs". 2015-05-31 tarixində . İstifadə tarixi: 2015-05-31.
 29. . 2007-10-11 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-10-11.
 30. Smart, R. L.; Carollo, D.; Lattanzi, M. G.; McLean, B.; Spagna, A. (2001). "The Second Guide Star Catalogue and Cool Stars". Perkins Observatory.
 31. Kasting, J.F.; Ackerman, T.P. (1986). "Climatic Consequences of Very High Carbon Dioxide Levels in the Earth's Early Atmosphere". Science 234: 1383–1385.
 32. . 2007-10-11 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2007-10-11.
 33. T. S. van Albada, Norman Baker (1973). "On the Two Oosterhoff Groups of Globular Clusters". Astrophysical Journal 185: 477–498.
 34. Charles H. Lineweaver (2000). "An Estimate of the Age Distribution of Terrestrial Planets in the Universe: Quantifying Metallicity as a Selection Effect". University of New South Wales.
 35. . 2015-06-24 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-06-24.
 36. The Sun Does a Flip
 37. . 2006-09-01 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2006-09-01.
 38. Lundin, Richard (9 Mart 2001). "Erosion by the Solar Wind". Science 291 (5510): 1909. DOI:10.1126/science.1059763.
 39. Langner, U. W.; M.S. Potgieter (2005). "Effects of the position of the solar wind termination shock and the heliopause on the heliospheric modulation of cosmic rays". Advances in Space Research 35 (12): 2084–2090. DOI:10.1016/j.asr.2004.12.005.
 40. . 1998.
 41. "ESA scientist discovers a way to shortlist stars that might have planets". ESA Science and Technology.
 42. Landgraf, M.; Liou, J.-C.; Zook, H. A.; Grün, E. (Mayıs 2002). "Origins of Solar System Dust beyond Jupiter". The Astronomical Journal 123 (5): 2857–2861. DOI:10.1086/339704.
 43. Schenk P., Melosh H.J. (1994), Lobate Thrust Scarps and the Thickness of Mercury's Lithosphere, Abstracts of the 25th Lunar and Planetary Science Conference, 1994LPI….25.1203S
 44. Bill Arnett (2006). . The Nine Planets.
 45. Benz, W., Slattery, W. L., Cameron, A. G. W. (1988), Collisional stripping of Mercury's mantle, Icarus, v. 74, p. 516–528.
 46. Cameron, A. G. W. (1985), The partial volatilization of Mercury, Icarus, v. 64, p. 285–294.
 47. Paul Rincon (1999). (PDF). Johnson Space Center Houston, TX, Institute of Meteoritics, University of New Mexico, Albuquerque, NM.
 48. Mark Alan Bullock (1997) (PDF). The Stability of Climate on Venus 2007-06-14 at the Wayback Machine
 49. Anne E. Egger, M.A./M.S.. . VisionLearning.com.
 50. David Noever (2004). "Modern Martian Marvels: Volcanoes?". NASA Astrobiology Magazine.
 51. Scott S. Sheppard, David Jewitt, and Jan Kleyna (2004). "A Survey for Outer Satellites of Mars: Limits to Completeness". The Astronomical Journal.
 52. . ESA. 2002.
 53. Krasinsky, G. A.; Pitjeva, E. V.; Vasilyev, M. V.; Yagudina, E. I. "Hidden Mass in the Asteroid Belt". Icarus 158 (1): 98–105. DOI:10.1006/icar.2002.6837.
 54. Beech, M.; Duncan I. Steel. "On the Definition of the Term Meteoroid". Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 36 (3): 281–284.
 55. (DOC). NASA.
 56. Phil Berardelli (2006). "Main-Belt Comets May Have Been Source Of Earths Water". SpaceDaily.
 57. Jack J. Lissauer, David J. Stevenson (2006). "Formation of Giant Planets" (PDF). NASA Ames Araştırma Merkezi; California Institute of Technology.
 58. Pappalardo, R T (1999). . Brown University.
 59. J. S. Kargel (1994). "Cryovolcanism on the icy satellites". U.S. Geological Survey.
 60. Hawksett, David; Longstaff, Alan; Cooper, Keith; Clark, Stuart (2005). "10 Mysteries of the Solar System". Astronomy Now.
 61. Podolak, M.; Reynolds, R. T.; Young, R. (1990). "Post Voyager comparisons of the interiors of Uranus and Neptune". NASA, Ames Research Center.
 62. Duxbury, N.S., Brown, R.H. (1995). . Beacon eSpace.
 63. Sekanina, Zdenek (2001). "Kreutz sungrazers: the ultimate case of cometary fragmentation and disintegration?". Publications of the Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic 89 p. 78–93.
 64. Królikowska, M. (2001). "A study of the original orbits of hyperbolic comets". Astronomy & Astrophysics 376 (1): 316–324. DOI:10.1051/0004–6361:20010945.
 65. Fred L. Whipple (04/1992). "The activities of comets related to their aging and origin"[ölü keçid].
 66. Stansberry (2005). .
 67. Patrick Vanouplines (1995). . Vrije Universitiet Brussel.
 68. . IAU: Minor Planet Center.
 69. Audrey Delsanti and David Jewitt (2006). (PDF). Institute for Astronomy, University of Hawaii.
 70. M. W. Buie, R. L. Millis, L. H. Wasserman, J. L. Elliot, S. D. Kern, K. B. Clancy, E. I. Chiang, A. B. Jordan, K. J. Meech, R. M. Wagner, D. E. Trilling (2005). . Lowell Observatory, University of Pennsylvania, Large Binocular Telescope Observatory, Massachusetts Institute of Technology, University of Hawaii, University of California at Berkeley.
 71. E. Dotto1, M.A. Barucci2, and M. Fulchignoni (2006–08-24). (PDF).
 72. Fajans, J.; L. Frièdland (October 2001). "Autoresonant (nonstationary) excitation of pendulums, Plutinos, plasmas, and other nonlinear oscillators". American Journal of Physics 69 (10): 1096–1102. DOI:10.1119/1.1389278.
 73. David Jewitt (2005). . University of Hawaii.
 74. Mike Brown (2005). . CalTech.
 75. 1 2 "Voyager Enters Solar System's Final Frontier". NASA.
 76. Fahr, H. J.; Kausch, T.; Scherer, H. (2000). "A 5-fluid hydrodynamic approach to model the Solar System-interstellar medium interaction". Institut für Astrophysik und Extraterrestrische Forschung der Universität Bonn.
 77. P. C. Frisch (2002). . University of Chicago.
 78. Stern SA, Weissman PR. (2001). "Rapid collisional evolution of comets during the formation of the Oort cloud.". Space Studies Department, Southwest Research Institute, Boulder, Colorado.
 79. Bill Arnett (2006). . nineplanets.org.
 80. David Jewitt (2004). . University of Hawaii
 81. Mike Brown. . CalTech.
 82. T. Encrenaz, JP. Bibring, M. Blanc, MA. Barucci, F. Roques, PH. Zarka (2004). The Solar System: Third edition. Springer. s. 1
 83. Durda D.D.; Stern S.A.; Colwell W.B.; Parker J.W.; Levison H.F.; Hassler D.M. (2004). "A New Observational Search for Vulcanoids in SOHO/LASCO Coronagraph Images".
 84. A.D. Dolgov (2003). "Magnetic fields in cosmology".
 85. R. Drimmel, D. N. Spergel (2001). "Three Dimensional Structure of the Milky Way Disk".
 86. Leong, Stacy (2002). . The Physics Factbook.
 87. 1 2 Leslie Mullen (2001). "Galactic Habitable Zones". Astrobiology Magazine.
 88. . NASA.
 89. C. Barbieri (2003). "Elementi di Astronomia e Astrofisica per il Corso di Ingegneria Aerospaziale V settimana". IdealStars.com.
 90. "Stars within 10 light years". SolStation.
 91. "Tau Ceti". SolStation.
 92. . Hubblesite.
 93. Eric W. Weisstein (2006). "Galileo Galilei (1564–1642)". Wolfram Research.
 94. . ESA Space Science. 2005.
 95. . SEDS.org.
 96. . University of Tennessee.
 97. .
 98. . enotes.com.
 99. . astropa.unipa.it. 2000.
 100. 1 2 J. J. O'Connor and E. F. Robertson (1996). . St. Andrews University.
 101. Jane X. Luu and David C. Jewitt (2002). "KUIPER BELT OBJECTS: Relics from the Accretion Disk of the Sun". MIT, University of Hawaii.
 102. Minor Planet Center. .
 103. . Solstation.com. 2006.
 104. Donald Savage; Michael Mewhinney (February 25, 2003). . NASA.
 105. Randy Culp (2002). .
 106. Comet Space Missions
 107. . 2006.

Qeydlər

Xarici keçidlər

 • Solar System Profile 2007-07-01 at the Wayback Machine
 • NASA's Solar System Simulator
 • NASA/JPL Solar System main page 2016-12-17 at the Wayback Machine
 • Celestia — Open GL ilə hazırlanmış 3D simulyator proqramı.
 • Our Solar System: Facts, Formation and Discovery

Günəş sistemi
günəş, sistemi, günəş, onun, cazibə, qüvvəsinin, təsirində, olan, səkkiz, planetlə, onların, məlum, təbii, peyki, beş, cırtdan, planetlə, onların, məlum, altı, təbii, peyki, milyardlarla, kiçik, göy, cisimlərindən, ibarətdir, kiçik, göy, cisimləri, qrupuna, as. Gunes sistemi Gunes ve onun cazibe quvvesinin tesirinde olan sekkiz planetle onlarin melum 166 tebii peyki 1 bes cirtdan planetle 2 q 1 onlarin melum alti tebii peyki ve milyardlarla kicik goy cisimlerinden ibaretdir Kicik goy cisimleri qrupuna asteroidler Koyper qursagindaki cisimler kometler meteorlar ve planetlerarasi muhit qaz ve toz daxildir Gunes ve planetler Gunes sisteminde yerlesen ilk dord planete Yer qrupu planetler diger dord planete ise Neheng planetler deyilir Koyper qursagindan kenarda ise seyrek disk seklinde oldugu dusunulen Oort buludunun yerlesdiyi texmin olunur Gunesden olan uzaqliqlarina gore planetler ardicil olaraq Merkuri Venera Yer Mars Yupiter Saturn Uran ve Neptundur Bu sekkiz planetin altisinin etrafinda dolanan tebii peykleri vardir Bundan basqa neheng planetlerin etrafinda firlanan toz ve diger kicik hisseciklerden ibaret olan halqalari vardir Yer planetinden basqa diger planetlerin adlarinin menseyi Yunan ve Roma mifologiyasindaki tanrilardir Cirtdan planetlerden olan Serera Asteroid qursaginda yerlesir ve burada yerlesen en boyuk cisimdir Erida melum olan en boyuk cirtdan planetdir Kaliforniya Texnologiya Institutunun emekdaslari olan Mayk Braun ve Konstantin Bariginin ferziyyelerine gore Gunes sisteminde Yerden on defelerle boyuk olan Doqquzuncu Planet de vardir 3 Doqquzuncu planet ya da serti olaraq Planet X adlandirilan bu planetin olmasi ferziyyesi Koyper qursagindaki cisimlerin hereketi izlenilerek ortaya atilmisdir 4 Mundericat 1 Terminler 2 Qurulusu 3 Formalasmasi ve tekamulu 4 Gunes 4 1 Planetlerarasi muhit 5 Daxili Gunes sistemi 5 1 Daxili planetler 5 1 1 Merkuri 5 1 2 Venera 5 1 3 Yer 5 1 4 Mars 5 2 Asteroid qursagi 5 2 1 Serera 5 2 2 Asteroid qruplari 6 Orta Gunes sistemi 6 1 Xarici planetler 6 1 1 Yupiter 6 1 2 Saturn 6 1 3 Uran 6 1 4 Neptun 6 2 Kometalar 6 2 1 Kentavrlar 7 Neptundan kenarda qalan bolge 7 1 Koyper qursagi 7 1 1 Pluton ve Xaron 7 2 Seyrek disk 7 2 1 Erida 8 Daha kenar bolgeler 8 1 Heliopaus 8 2 Oort buludu 8 2 1 Sedna ve Daxili Oort buludu 8 3 Serhedler 9 Sud Yolundaki yeri 9 1 Yaxin etrafi 10 Kesf ve tedqiqatlar 10 1 Teleskopla musahideler 10 2 Kosmik gemilerle musahideler 10 2 1 Alcaqdan ucuslar 10 2 2 Orbit enis ve gezen robotlar 10 3 Insanli tedqiqatlar 11 Istinadlar 12 Qeydler 13 Xarici kecidlerTerminler RedakteGunesin etrafinda hereket eden cismler esasen uc yere bolunur planetler cirtdan planetler ve kicik Gunes sistemi cisimleri Gunesin etrafinda hereket eden ozlerine kure formasi vere bilecek kutlesi olan ve orbitinin yaxin etrafi tebii peykleri istisna olmaqla temizlenmis olan goy cismlerine planet deyilir Bilinen sekkiz planet vardir Merkuri Venera Yer Mars Yupiter Saturn Uran ve Neptun Planetlerin Gunesden olan uzaqliqlari orbitleri boyunca ferqlenir Planetlerin Gunese en yaxin olan mesafelerine perigeliy en uzaq olan mesafelerine ise afeliy deyilir 24 avqust 2006 ci ilde Beynelxalq Astronomiya Ittifaqi planet anlayisinin deqiq tesvirini vererek Plutonu sesverme ile planetler sirasindan cixartmis ve cirtdan planetler sirasina daxil etmisdir Plutonla birlikde Serera Erida Haumea ve Makemake de yeni anlayis olan cirtdan planetler sirasina qatilmisdir 5 Cirtdan planetler Gunesin etrafinda hereket eden ozlerine kure formasi vere bilecek kutlesi olan ancaq orbitlerindeki diger goy cismlerini temizleye bilmeyen goy cismlerine deyilir Vesta Pallas Haygiya ve Xaron Gunes sistemindeki cirtdan planet olmaga namizedlerdir Planetler ve cirtdan planetlerden olmayan diger Gunes sistemi cismlerine ise kicik Gunes sistemi cismleri deyilir 6 Tebii peykler planetlerin cirtdan planetlerin ve diger goy cismlerinin etrafinda dolanan goy cismleridir Astronomlar esasen Gunes sistemindeki mesafeleri Astronomik Vahidle AV olcurler 1 AV Gunes ile Yer arasindaki uzaqliga beraberdir Hal hazirda qebul olunan deyeri 149 597 870 691 30 metrdir Ulduzlararasi mesafe olcu vahidi olan Isiq ili teqriben 63240 AV ye beraberdir Gunes sistemi bezen qeyri resmi olaraq ferqli bolgelere ayrilir Ic Gunes sistemi adlandirilan hisseye ilk dord planet ve Asteroid qursagi daxildir Bezi astronomlar Asteroid qursagindan qiraqda qalan bolgeni Xarici Gunes sistemi adlandirirlar 7 Diger astronomlar ise Yupiter Saturn Uran ve Neptunun yerlesdiyi bolgeni Orta Gunes sistemi qalan hisseni ise Neptundan kenarda qalan bolge adlandirirlar 8 Qurulusu Redakte Klement kosmik gemisinden cekilen ve Ayin arxasindan sacilan gun isigi ile gorunen ekliptik cevresi Soldan saga Merkuri Mars Saturn Gunes sisteminin merkezinde sistemin bilinen kutlesinin 99 86 ni teskil eden ve cazibe quvvesi ile sistemi etrafinda saxlayan G2V tipli bir sari cirtdan ulduz olan Gunes yerlesir 9 Sistemin qalan kutlesinin 90 ni ise Gunesin etrafinda hereket eden en boyuk iki cism olan Yupiter ve Saturn teskil edir Gunesin etrafinda hereket eden boyuk goy cismlerinin orbitlerinin coxu Yerin orbitinin ekliptik adlanan mustevisinde yerlesir Planetler ekliptike cox yaxin olduqda kometalar ve Koyper qursagindaki goy cismleri ekliptikin cevresi ile boyuk bucaqlar yaradir Ekliptikin 3D tesviri Planetlerin hamisi ve diger goy cismlerinin coxu Gunesin etrafinda saat eqrebinin eksi istiqametinde hereket edirler Buna baxmayaraq Halley kometi kimi istisnalar vardir Gunes sistemindeki goy cismleri Gunesin etrafinda Kepler qaydalarina uygun olaraq hereket edirler Her goy cismi Gunesin etrafinda teqriben ellipsvari orbitle hereket edirler Gunese daha yaxin olan goy cismleri daha suretle hereket edirler Planetlerin orbitlerinin qurulusu daireye daha yaxin olsa da coxlu kometa asteroid ve Koyper qursagindaki cismler olduqca dartilmis ellips orbite sahibdirler Gunes sistemindeki uzaq mesafeleri tesvir etmeyin cetinliyi sebebinden orbitler esasen beraber uzaqliqda gosterilir Realliqda ise bir nece istisnadan basqa bir planet ve ya qursagin Gunesden olan mesafesi artdiqca ozunden evvelki orbitle arasinda olan mesafe de artir Buna ornek olaraq Venera Merkuriden 0 33 AV mesafede yerlesirse Saturn ve Yupiter arasindaki mesafe 4 3 AV ye beraberdir Neptun da Urandan 10 5 AV daha uzaqda yerlesir Bu orbitler arasindaki mesafelerle bagli qanunauygunluq qurmaga calisan Titius Bode qanunu kimi bezi cehdler olsa da qebul edilen bir nezeriyye olmamamisdir Formalasmasi ve tekamulu Redakte Planetlerden evvelki diski tesvir eden temsili resm Gunes sisteminin ilk defe Immanuel Svidenbori 10 terefinden 1734 cu ilde ortaya atilan ve daha sonra Immanuel Kant terefinden 1755 ci ilde tekmillesdirilen Nebulyar hipoteze uygun olaraq formalasdigi dusunulur Oxsar ferziyye Pyer Simon Laplas terefinden serbest sekilde 1796 ci ilde ortaya atilmisdir 11 Bu ferziyyeye gore Gunes sistemi 4 6 milyard il bundan evvel Molekulyar buludun cokmesi neticesinde meydana gelmisdir Bu ilk buludun bir nece isiq ili boyukluyunde oldugu ve bir nece ulduzun formalasmasina sebeb oldugu dusunulmekdedir 12 Qedim kometalarin tedqiq olunmasi neticesinde onlarin terkibinde ancaq partlayan cox boyuk ulduzlarin merkezinde formalasa bilecek kimyevi elementlere rast gelinmisdir Bu sebebden de Gunesin bir ulduz qrupu icinde ya da bir nece ifrat yeni ulduzun partlamasinin yaxinlarinda oldugu dusunulur Bu ifrat yeni ulduzlarin partlamasi neticesinde yaranan sok dalgalari molekulyar buludun icinde yuksek sixliga sahib olan bolgelerin yaranmasina imkan yaratmis ve buludun cokmesine sebeb olacaq cazibe quvvesinin formalasmasina serait yaradaraq Gunesin yaranmasi prosesini baslatmis oldugu dusunulur 13 Sonradan Gunes sistemi olacaq bolgede olan Gunesden evvelki buludlu yer 14 7000 20000 AV olcusune 12 15 ve Gunesin kutlesinden bir az daha cox kutleye sahibdi 16 Molekulyar bulud ice dogru cokdukce impuls momentinin qorunmasi sebebi ile daha da suretle donmeye basladi Buludun icindeki maddelerin sixligi artdiqca icindeki atomlar artan tezliklerle toqqusmaga basladi Demek olar ki buludun kutlesinin boyuk bir hissesinin toplandigi merkezin istiliyi etrafindaki diskle muqayisede getdikce daha da artdi 12 15 Cazibe quvvesi qaz tezyiqi maqnit saheleri ve donme kicilen buluda tesir gostererek teqriben 200 AV olcusunde oz etrafinda donen planetlerden evvelki bir diskin yaranmasina sebeb oldu 12 15 Bu diskin merkezinde isti ve sixligi yuksek bir ilkin ulduz forlamasdi 17 18 Gunesin tekamulunun bu dovrune oxsayan genc ve birlesmeden evvelki Gunes kutlesine sahib olan T Tauri ulduzlari ile bagli aparilan tedqiqatlar esasen planetlerin formalasmasindan evvelki disklerin bu cur ulduzlarla birlikde oldugunu gosterir 16 Bu diskler bir nece yuz AV genisliye ve en isti olduqlari bolgede ancaq 726 9 C istiliye catirlar 19 Gunesin formalasdigi ilkin buluda oxsayan NGC 1976 nin Habbl teleskopu terefinden cekilmis tesviri Teqriben 100 milyon il sonra iceri coken buludun merkezinde olan hidrogen sixligi ve tezyiqi ilkin ulduzun termik nuve reaksiyasina baslamasina bes edecek seviyyeye catmisdi Termal enerjinin cazibe quvvesi daralmasina qarsi dura bileceyi hidrostatik tarazliga catana qeder bu artma davam etdi Bu merhelede artiq Gunes tam bir ulduza cevrildi 20 Qalan qaz ve tozdan ibaret olan buluddan planetler formalasmisdi Bu formalasmanin qarisma prosesi ile bas verdiyine inanilir Qarisma prosesi planetlerin merkezde olan ilkin ulduzun etrafinda donen toz deneleri olaraq baslangicini goturmeleri yavas yavas olculeri 1 10 metr arasinda deyisen topalar halina gelmeleri daha sonra toqqusaraq 5 km olcusunde planetciklere cevrilmeleri ve bir nece milyon il boyunca toqqusmalara davam ederek her il teqriben 15 sm boyumeleri prosesidir 21 Daxili Gunes sistemi su ve metan kimi ucucu molekullarin sixlasmasina imkan yaratmayacaq qeder isti idi Bu sebebden de burada formalasan planetcikler planetlerden evvelki diskin 0 6 lik kutlesinden ibaretdi ve esasen silikatlarla metallar kimi yuksek erime noqtesine sahib olan kimyevi qarisiqlardan formalasmisdi 12 Bu sert qaya ortuklu goy cismleri sonda Yere oxsayan ilk dord planeti formalasdirmisdi Daha uzaqda ise Yupiterin cazibe quvvesi planetlerden evvelki goy cismlerinin birlesmesine mane oldu ve Asteroid qursagini formalasdirdi 22 Donma xettinden uzaqda ise daha ucucu olan maddelerin qati qala bileceyi yerde Yupiter ve Saturn kimi neheng qaz planetleri formalasdi Uran ve Neptun daha az madde tuta bildi ve nuvelerinin hidrogen qarisigi maddelerin buzundan meydana geldiyine inanildigi ucun onlar da neheng qaz planetleri hesab olunurlar 23 24 Gunesin tekamul merhelelerini gosteren temsili tesvir Soldan saga Indiki veziyyeti Qirmizi neheng Ag cirtdan Yeni formalasmis Gunes enerji istehsal etmeye basladiqdan sonra Gunes kuleyi planetlerden evvelki diskde yerlesen qaz ve tozu ulduzlararasi bosluga istiqametlendirdi ve belelikle planetlerin formalasmasi prosesini dayandirdi T Tauri tipli ulduzlar qedim ulduzlara nisbeten daha guclu ulduz kuleklerine sahib olurlar 25 26 Astronomlar Gunes sisteminin Gunesin esas qoldan uzaqlasmaga baslayana qeder indiki kimi qalacagini dusunurler Gunes hidrogen yanacagini yandirdiqca geride qalan yanacagi yandirmaq ucun getdikce daha da isinir ve daha da suretle yandirmaga baslayir Neticede teqriben her 1 1 milyard ilde parlaqligi 10 artir 27 Texmini hesablamalara gore teqriben 6 4 milyard il sonra Gunesin nuvesi o qeder isti olacaq ki daha az sixliga sahib olan ust qatlarinda da hidrogen reaksiyalari getmeye baslayacaq Bunun neticesinde Gunes indiki olcusunun teqriben 100 qati qeder genislenerek Qirmizi nehenge cevirlecek 28 Sonda ise Gunesin xarici tebeqeleri ayrilaraq yuksek sixliga sahib olan Gunesin kecmis kutlesinin yarisi qederinde ancaq bir Yer olcusunde olan Ag cirtdanin yaranmasina sebeb olacaqdir 29 Gunes Redakte Esas meqale GunesGunes Gunes sisteminin ulduzu ve en esas elementidir Boyuk kutlesi termik nuve reaksiyalarini davam etdire bilmesi ucun yeterli yuksek ic sixligini temin edir Termik nuve reaksiyalari boyuk miqdarda enerjinin yaranmasina sebeb olur Bu enerjinin coxu gorunen isiq seklinde elektromaqnit dalgalari seklinde ulduzlararasi bosluga yayilir Gunes sari cirtdan tipli ulduzdur Buna baxmayaraq diger ulduzlarla muqayisede orta boyukluk ve parlaqliga sahib olan bir ulduzdur Ulduzlar sethlerinin istilikleri ve parlaqliqlarina gore Hertsprun Rassel diaqraminda tesnif olunurlar Esasen daha isti ulduzlar daha parlaqdir Bu modele uygun gelen ulduzlar esas qolu teskil edirler Gunes esas qolun ortasinda yerlesir Gunesden daha parlaq ve isti olan ulduzlara daha az rast gelindiyi halda Gunesden daha az isti ve parlaq olan ulduzlara tez tez rast gelinir 30 Gunes Gunesin esas qoldaki movqeyinin bir ulduzun movcudlugunun en ideal dovru oldugu dusunulur Gunes hele termal nuve reaksiyasi ucun yanacaq olan hidrogen ehtiyatlarini bitirmeyib Gunes getdikce parlaqligini artirmaqdadir Movcudlugunun ilk dovrlerinde indikinden 75 daha az parlaqdi 31 Gunesin icindeki hidrogen ve helium nisbetlerinin hesablanmasi neticesinde onun omrunun yarisinda oldugu mueyyen edilmisdir Sonda esas qoldan uzaqlasaraq daha boyuk ve daha parlaq lakin evvelkinden daha az isti olacaqdir Evvelce qirmizi nehenge sonda ise ag cirtdana cevrilecekdir 32 Gunes Kainatin formalasmasinin son dovrlerinde yaranmisdir Daha qedim olan ulduzlardan daha cox agir elementlere sahibdir 33 Hidrogen ve heliumdan daha agir elementler qedim ve partlayan ulduzlarin nuvelerinde meydana gelmisdir Ilkin merhelede movcud olmus ulduzlarda daha az metal oldugu halda sonraki ulduzlarda daha cox metal vardir Gunesde olan metal nisbetinin qedim ulduzlardan cox olmasinin Gunes sisteminde planetlerin meydana gelmesinde rolu oldugu dusunulur Gunesin formalasmasindan geride qalan metal maddelerin qarismasi planetlerin formalasmasina imkan yaratmisdir 34 Planetlerarasi muhit Redakte Heliosferik axin laylari Gunes isiqla yanasi plazma adlanan yuklu zerreciklerden ibaret olan Gunes kuleyini etrafa yayir Bu zerrecik aximi teqriben saatda 1 5 mln kilometr surete sahibdir 35 Bu Gunes sistemi icinde teqriben 100 AV genisliyinde olan seyrek bir atmosferin yaranmasina sebeb olur Buna hem de planetlerarasi muhit deyilir Gunesin 11 illik tsikli tez tez bas veren Gunes partlayislari ve koronal kutle atilmasi planetlerarasi muhiti qarisdiraraq burada bir hava veziyyeti meydana getirir 36 Gunesin donen maqnit sahesi planetlerarasi muhite tesir gostererek Gunes sistemindeki en boyuk qurulus olan Heliosferik axin laylarini meydana getirir 37 Yerin orbitinden cekilen Qutb pariltisi Yer maqnetizmi atmosferi Gunes kuleyinin tesirlerinden qoruyur Venera ve Marsin bu cur maqnetizmden mehrum olmasi onlarin atmosferlerinin boyuk bir hissesinin yoxa cixmasina sebeb olmusdur 38 Gunes kuleklerinin Yer maqnetizmine tesiri neticesinde Yerin maqnit qutblerine yaxin olan erazilerinde qutb pariltisi meydana gelir Gunesin maqnetizmi Gunes sistemini kosmik sualanmalardan qismen qoruyur Bundan basqa maqnit sahesine sahib olan planetler de ozunu bu sualanmalardan qoruyur Ulduzlararasi muhitde olan sualarin sixligi ve Gunesin maqnit sahesinin quvvesi cox uzun muddetler erzinde ferqli gostericilere sahib olur Bu sebebden de Gunes sistemi icindeki kosmik sualanmalarin seviyyesi muxtelif dovrlerde ferqli olur ancaq bu ferqin ne qeder oldugu bilinmir 39 Planetlerarasi muhitde en azi iki disk tipli kosmik toz bolgesi vardir Birincisi Daxili Gunes sisteminde yerlesen ve Zodiak isiqlarina sebeb olan Zodiak toz bulududur Boyuk ehtimalla planetlerarasi tesir sebebinden Asteroid qursaginda bas veren toqqusmalar neticesinde meydana gelmisdir 40 Ikincisi ise 10 40 AV uzaqliqda yerlesir Bunun da Koyper qursaginda bas veren oxsar toqqusmalar neticesinde meydana geldiyi dusunulur 41 42 Daxili Gunes sistemi RedakteDaxili Gunes sistemi Yere oxsayan ilk dord planetin ve Asteroid qursaginin oldugu bolgeye verilen addir Esasen silikatlar ve metallardan meydana gelmis bu bolgedeki goy cismleri Gunese olduqca yaxindir Bu bolgenin radiusu Yupiter ve Saturn arasinda olan uzaqliqdan daha kicikdir Evveller bu bolgeye daxili kosmos Asteroid qursagindan kenarda qalan bolgeye ise xarici kosmos deyilirdi Daxili planetler Redakte Daxili planetler Soldan saga Merkuri Venera Yer ve Mars Dord daxili planet yuksek sixliga ve qaya sethe sahibdir Tebii peykleri ya cox azdir ya da hec yoxdur Bu planetlerin halqalari yoxdur Daxili planetler yuksek erime noqtesine sahib olan elementlerden formalasmisdir Silikatlar qati yer qabigini ve yari qati olan mantiyani meydana getirir Demir ve nikel kimi metallarsa planetlerin nuvesini meydana getirir Daxili planetlerden Venera Yer ve Marsin atmosferleri vardir Daxili planetlerin hamisinda goy cismlerinin toqqusmasi neticesinde meydana gelen kraterler vulkanlar ve vadiler kimi relyef formalari vardir Merkuri Redakte Esas meqale Merkuri planet Merkuri Gunese en yaxin ve en kicik planetdir Tebii peyki yoxdur ve meteor kraterlerinden basqa bilinen tek geoloji xususiyyeti boyuk ehtimalla ilkin dovrlerinde kecirdiyi buzulme sebebinden formalasmis qirisiq silsilelerdir 43 Merkurinin ehemiyyet verilmeyecek derecede az olan atmosferi Gunes kulekleri sebebinden sethinden qopan atomlardan meydana gelir 44 Olcusune gore boyuk olan demir nuvesi ve nazik mantiyasinin sebebi hele de tam olaraq bilinmir Ehtimallar arasinda boyuk bir toqqusmanin xarici tebeqelerini parcaladigi ya da Gunesin enerjisi sebebinden tam olaraq qarisma prosesi ile boyuye bilmemesi vardir 45 46 Venera Redakte Esas meqale Venera planet Venera Gunesden uzaqligina gore ikinci planetdir ve olculeri Yere yaxindir Yere oxsayan demir nuvenin etrafinda qalin silikat mantiyasi ve diqqetelayiq atmosferi vardir Bundan basqa daxili geoloji aktivliyin oldugu haqqinda subutlar vardir Geoloji aktivliyin olmasi haqqindaki subutlar deqiq olmasa da Veneranin maqnit sahesi olmamasi sebebinden ucub geden atmosferinin partlayan vulkanlarla yenilendiyi dusunulur 47 Venera Yerden cox qurudur ve atmosferi 90 defe daha sixdir Veneranin tebii peyki yoxdur Istiliyi 400 C den daha coxdur Atmosferindeki qazlar istixana effekti yaradaraq onu en isti planete cevirmisdir 48 Yer Redakte Esas meqale YerYer Gunesden uzaqligina gore ucuncu planetdir Daxili planetlerin en boyuyu ve en yuksek sixliga sahib olanidir Yer aktiv geoloji fealiyyete sahibdir ve uzerinde heyat oldugu subut olunan tek planetdir Sahib oldugu hidrosferin daxili planetler arasinda oxsari yoxdur Bundan basqa yer plitelerin tektonikasina sahib olan tek daxili planetdir Yerin atmosferi diger planetlerin atmosferinden tamamile ferqlenir Yer atmosferi 21 oksigene sahibdir 49 Ay Yerin tebii peykidir Yer daxili planetler icinde en boyuk tebii peyke sahib olan planetdir Mars Redakte Esas meqale Mars planet Mars Gunesden uzaqligina gore dorduncu planetdir Yer ve Veneradan daha kicikdir Boyuk hissesi CO2 den ibaret olan atmosferi vardir Olimp vulkani ve Valles Marineris kanyonu cox yaxin dovrleredek Marsda geoloji aktivliyin olmasinin subutlaridir 50 Olimp vulkani Gunes sisteminin en hundur zirvesi Valles Marineris kanyonu ise Gunes sisteminin en boyuk ve derin kanyonudur Marsin iki kicik tebii peyki vardir Bu peyklerden boyuyu Fobos kiciyi ise Deymos adlanir Bu peyklerin Marsin cazibe quvvesi terefinden tutulmus asteroidler oldugu dusunulur 51 Asteroid qursagi Redakte Esas meqale Asteroid qursagiAsteroidler qaya ve ucucu olmayan minerallardan ibaret olan kicik Gunes sistemi cismleridir Esas Asteroid qursagi Marsla Yupiter arasinda Gunesden 2 3 3 3 AV uzaqliqda yerlesir Gunes sisteminin formalasdigi dovrlerden qaldigi ve Yupiterin cazibe quvvesi sebebi ile birlesib bir planet formalasdira bilmedikleri dusunulur Asteroidlerin boyuklukleri bir nece yuz kilometrden mikroskopik olculere qeder deyisir Asteroid qursagindaki en boyuk cism olan Serera asteroidler sirasindan cixarilaraq cirtdan planetler sirasina daxil edilmisdir Vesta Pallas ve Haygiya kimi bezi asteroidlerin de hidrostatik tarazliga catdiqlari subut olunarsa onlar da cirtdan planetler sirasina daxil ola biler Asteroid qursagi daxilinde olcusu bir kilometri kecen milyonlarla goy cismi vardir 52 Buna baxmayaraq esas Asteroid qursagindaki cismlerin kutlelerinin ceminin Yerin kutlesinin minde birini kecmediyi dusunulur 53 Esas Asteroid qursagi cox six deyildir ve kosmik gemiler buradan rahat kece bilirler Olculeri 10 10 4 metr arasinda deyisen asteroidlere meteor deyilir 54 Serera Redakte Esas meqale Serera Serera Serera Asteroid qursaginda yerlesen en boyuk cismdir Olcusu 1000 kilometrden biraz azdir Bu da cazibe quvvesinin onu kure formasina salmasina bes edir Serera XIX esrde kesf edilerken planet oldugu dusunulmusdur Buna baxmayaraq eyni bolgede basqa asteroidlerin de kesf edilmesi neticesinde asteroid olaraq tesnif olunmusdur 55 2006 ci ilden Serera cirtdan planetler sirasina daxil edilmisdir Asteroid qruplari Redakte Esas Asteroid qursagindaki asteroidler orbitlerinin xususiyyetlerine gore qruplara ve ailelere ayrilirlar Asteroid peykler daha boyuk asteroidin etrafinda donen asteroidlere deyilir Bu asteroid peykler bezen etrafinda donduyu asteroidin boyukluyunde olurlar Asteroid qursaginda Yerdeki suyun menbeyi ola bilecek esas qursaqdaki kometalar da vardir 56 Troyali asteroidler Yupiterin Laqreync noqteleri olan L4 ve L5 noqtelerinin her iki etrafinda yerlesen asteroidlerdir Troyali termini bundan basqa diger planet ve peyklerin Laqreync noqtelerinde olan kicik goy cismleri ucun de isledilir Hilda ailesine daxil olan asteroidler Yupiterin orbiti ile 2 3 nisbetinde rezonansdadir yeni Yupiterin Gunes etrafinda dolandigi her iki dovrede Hilda asteroidleri uc dovre vururlar Bunban basqa Daxili Gunes sistemi icinde serbest asteroidler de vardir ki bunlarin orbitleri bezen daxili planetlerin orbitleri ile kesisir Orta Gunes sistemi RedakteGunes sisteminin orta bolgesinde neheng qaz planetler ve onlarin tebii peykleri yerlesirler Kentavrlar kimi qisamuddetli kometalar da bu bolgede yerlesirler Bu bolge evveller Xarici Gunes sistemine daxil olsa da bu termin artiq Neptundan kenar bolgeler ucun islenir Bu bolgede olan qati goy cismleri Daxili Gunes sisteminin qaya ortuklu cismlerine nisbeten daha yuksek miqdarda buza q 2 sahib olan bir qurulusa sahibdirler Xarici planetler Redakte Neheng qaz planetleri Asagidan yuxari Yupiter Saturn Uran ve Neptun Dord xarici planet ya da neheng qaz planetleri Gunesin etrafinda donen kutlenin 99 ni teskil edir Yupiter ve Saturnun atmosferleri esasen hidrogen ve heliumdan ibaretdir Uran ve Neptunun atmosferlerinde ehemiyyetli derecede su ammonyak ve metan buzu vardir Bezi astronomlar Uran ve Neptunun neheng qaz planetleri kimi yox neheng buz planetleri kimi tesnif olunmasini teklif etmisdir 57 Xarici planetlerin dordunun de halqalari vardir Saturunun halqalari Yerden musahide edile bilir Yupiter Redakte Esas meqale Yupiter planet Yupiter Gunesden uzaqligina gore besinci planetdir Planetler arasinda en boyuk ve agir olanidir Esasen hidrogen ve heliumdan formalasmisdir Yupiterin daxili istiliyi atmosferinde bulud qursaqlari ve Boyuk qirmizi leke kimi muveqqeti quruluslarin yaranmasina sebeb olur Yupiterin mueyyen olunmus 63 tebii peyki vardir Bunlardan en boyukleri Qanimed Kallisto Io ve Avropadir Bu peykler vulkanik fealliq ve daxilden isinme kimi xususiyyetlerine gore daxili planetlerle oxsardirlar 58 Gunes sisteminin en boyuk tebii peyki olan Qanimed Merkuriden daha boyukdur Saturn Redakte Esas meqale Saturn planet Saturn Gunesden uzaqligina gore altinci planetdir Boyukluyune ve agirligina gore Yupiterden sonra ikincidir Saturn Yerden musahide oluna bilen genis halqalari ile taninir ve atmosferinin xususiyyetleri Yupiterle oxsarliq gosterir Saturunun 60 melum olan ve 3 tesdiqlenmemis tebii peyki vardir Bu peyklerden Titan ve Enkelad buzdan teskil olunmalarina baxmayaraq vulkanik aktiv peyklerdir 59 Titan Merkuriden boyukdur ve Gunes sisteminde diqqetelayiq qalin atmosfere sahib olan tek peykdir Uran Redakte Esas meqale Uran planet Uran Gunesden uzaqligina gore yeddinci planetdir Boyukluyune gore gore Yupiter ve Saturndan sonra ucuncu olsa da cekisine gore Neptundan daha yunguldur ve dorduncu pillede durur Planetlerin icinde ekliptik ile 90 dereceden cox bucaq altinda meyilliye sahib olan tek planetdir Gunesin etrafinda yani uste yatmis formada donur Nuvesi diger neheng qaz planetlerinden daha soyuqdur ve kosmosa daha az istilik yayir 60 Uranin 27 bilinen tebii peyki vardir Bunlardan en boyukleri Titaniya Oberon Ambriel Ariel Mirandadir Neptun Redakte Esas meqale Neptun planet Neptun Gunesden uzaqligina gore sekkizinci planetdir Neptun boyukluyune gore Yupiter Saturn ve Urandan sonra dorduncu pillede dursa da Urandan daha agirdir ve agirligina gore ucuncu pillede durur Daxili istiliyi Yupiter ve Saturndan daha azdir 61 Neptunun bilinen on uc tebii peyki vardir En boyuk peyki olan Triton maye azotdan olan qeyzerleri ile geoloji cehetden aktivdir 62 Triton Neptunun oz oxu etrafinda hereketinin eksine hereket edir Bu xususiyyetine gore eksine hereket eden en boyuk tebii peykdir Kometalar Redakte Esas meqale Kometa Halley kometi Kometalar bir nece kilometr boyukluyunde olan esasen ucucu buzlardan ibaret olan Gunes sisteminin kicik goy cismlerindendir Olduqca dartilmis elliptik orbitleri vardir Esasen Gunese en yaxin olduqlari yerleri daxili planetlerin orbitleri yaxinliginda Gunesden en uzaq olduqlari yerleri ise Plutonun orbitinden de kenarda yerlesir Kometalar Gunesden uzaqlasdiqda donur Gunese yaxinlasdiqda ise istiliyin artmasi sebebinden uzerinde olan ucucu maddelerin buxarlanmasi sebebinden musahide oluna bilen qaz ve tozdan ibaret quyrugu emele gelir Qisa dovre sahib olan kometalar iki yuz ilden daha az olan orbitlere sahibdirler Uzun dovre sahib olan kometalarin orbitleri minlerle ile beraberdir Qisa dovre sahib olan kometalarin Koyper qursaginda uzun dovre sahib olan kometalarinsa Oort buludunda meydana geldiyi dusunulur Kreutz kimi bir cox kometalar bir esas kometanin parcalanmasi neticesinde meydana gelmisdir 63 Hiperbolik orbite sahib olan bir sira kometalar Gunes sistemine kenardan gelmis ola bilerler Buna baxmayaraq onlarin orbitlerini hesablamaq olduqca cetindir 64 Ucucu maddelerinin ekseriyyeti Gunese yaxinlasarken tamam buraxlanib biten ve quyruqsuz qalan kometalar asteroid kimi tesnif olunurlar 65 Kentavrlar Redakte 10199 Xarikl Kentavrlar Yupiterle Neptun arasindaki bolgede orbitleri olan buzdan teskil olunmus kometalara oxsayan goy cismleridir Bilinen en boyuk kentavr 10199 Xarikldir Onun olculeri 200 250 km araliginda deyisir 66 Ilk kesf edilen 2060 Xiron kentavri kometa kimi tesnif olunmusdur cunki Gunese yaxinlasdiqca onun da kometalar kimi quyrugu yaranirdi 67 Bezi astronomlar kentavrlarin Gunes sisteminin iclerine sepelenmis Koyper qursagi cismleri oldugunu dusunurler 68 Neptundan kenarda qalan bolge RedakteNeptundan kenarda qalan bolge ya da Neptunxarici cisimler hele de butunlukle kesf edilmemis veziyyetdedir Bu bolgede en boyuyu Yerin besde biri qeder boyuklukde olan boyuk hissesi buz ve qayadan ibaret olan coxlu kicik goy cismleri vardir Koyper qursagi Redakte Esas meqale Koyper qursagi Rezonans ve Klassik Koyper qursagini gosteren diaqram Koyper qursagi da qedim dovrlerden qalmisdir Asteroid qursagina oxsar sekilde dagintilardan ibaret olan halqadir ancaq esasen buzdan meydana gelmisdir Gunesden 30 50 AV uzaqliqda yerlesir Bu bolgenin qisa dovre sahib olan kometalarin meydana geldiyi yer oldugu dusunulur Koyper qursagindaki cismler esasen kicikolculudur Buna baxmayaraq 50000 Quaoar 20000 Varuna 136108 2003 EL61 136472 2005 FY9 ve Ork kimi Koyper qursaginin en boyuk cismleri cirtdan planet olaraq yeniden tesnif oluna bilerler Olcusu 50 kilometrden daha cox olan 100 minden artiq Koyper qursagi cisminin oldugu texmin olunur Buna baxmayaraq onlarin umumi kutlesinin Yerin kutlesinin onda biri hetta yuzde biri qeder bele oldugu dusunulur 69 Bir cox Koyper qursagi cisminin birden artiq tebii peyki vardir Koyper qursagindaki cismlerin coxunun orbitleri ekliptikden kenara cixir Koyper qursagi rezonans qursaq ve klassik qursaq olaraq iki yere bolunur Rezonans qursaq orbitleri Neptunun orbitlerine bagli olan cismlerden meydana gelmisdir Buna ornek olaraq Neptunun her uc donusunde iki defe donen ya da Neptunun her iki donusunde bir defe donen cismleri gostermek olar Klassik qursaqda ise orbitleri Neptunla bagli olmayan cismler yerlesir Klassik qursaqdaki cismler Gunesden 39 4 47 7 AV uzaqliqda yerlesirler 70 Klassik qursaga daxil olan cismler kesf olunan ilk cism olan 15760 1992 QB1 in adina uygun olaraq kubeuano adlandirilirlar 71 Pluton ve Xaron Redakte Esas meqale Pluton Esas meqale Xaron Pluton Xaron sisteminin hereketi Iceride olan Pluton kenarda olan Xaron Pluton Koyper qursaginda yerlesen en boyuk goy cismidir 2006 ci ilden planetler sirasindan cixarilaraq cirtdan planetler sirasinda daxil edilmisdir Plutonun orbiti ekliptik ile 17 derecelik bucaq emele getirir Gunese en yaxin oldugu yerde ondan 29 7 AV uzaqliqda yerleserek Neptunun orbitinden daha yaxin olur Gunese en uzaq oldugu yerde ise ondan 49 5 AV daha uzaqliqda yerlesir Plutonun en boyuk tebii peyki olan Xaronun peyk yoxsa cirtdan planet oldugu deqiqlesdirilmemisdir Pluton ve Xaronun her ikisi eyni agirliq merkezinin etrafinda hereket edirler ve Pluton Xaron ikili sistemini emele getirirler Daha kicik olan Niks ve Haydra peykleri ise Pluton Xaron sisteminin etrafinda hereket edir Plutonun orbiti Neptunla 3 2 nisbetinde rezonans teskil edir yeni Neptun Gunesin etrafinda uc defe dondukde Pluton iki defe donur Koyper qursagindaki bu cur rezonansa sahib olan cismlere plutinolar deyilir 72 Seyrek disk Redakte Erida ve onun tebii peyki Disnomiya Seyrek disk Koyper qursagi ile ust uste dusur ancaq daha da cole dogru uzanir Seyrek diskde yerlesen goy cismlerinin Koyper qursagindan geldiyi dusunulur Bu cismler Neptunun formalasmasi merhelesindeki cole dogru hereketi erzinde meydana gelen cazibe quvvesinin tesiri neticesinde qerarsiz orbitlere sacilmisdir Seyrek diskde yerlesen cismlerin coxunun Gunese en yaxin noqtesi Koyper qursaginin icindedir ancaq onlarin Gunese en uzaq olan noqtesi 150 AV daha uzaqda yerlesir Bu cismlerin orbitleri ekliptikle muqayisede meyillidir Bezi astronomlar Seyrek diski Koyper qursaginin bir hissesi kimi qebul ediler ve buradaki cismleri Seyrek Koyper qursagi cismleri olaraq adlandirirlar 73 Erida Redakte Esas meqale EridaErida Seyrek diskde yerlesen en boyuk goy cismidir Teqriben 2400 kilometrlik olculeri ile Plutondan 5 daha boyuk olub bir planetin terifinin nece olmasi mubahiselerini baslatmisdir Erida melum olan cirtdan planetlerin en boyuyudur 74 Disnomiya adli tebii peyke sahibdir Gunese en yaxin oldugu noqte 38 2 AV Gunesden en uzaq oldugu noqte ise 97 6 AV dir Daha kenar bolgeler RedakteGunes sisteminin basa catib ulduzlararasi boslugun basladigi serhed tam sekilde mueyyen olunmamisdir cunki xarici serhedler iki ayri quvve olan Gunes kuleyi ve Gunesin cazibe quvvesi terefinden formalasir Gunes kuleyinin Plutonun uzaqligindan teqriben dord defe daha uzaqliga yayildiqdan sonra ulduzlararasi bosluqda gucunu itirdiyi dusunulur Buna baxmayaraq Gunesin cazibe quvvesi kuresinin tesir dairesinin min defe daha uzaga catdigi dusunulur Heliopaus Redakte Voyager kosmik gemilerinin Heliopausa daxil olmasi Gunes sisteminin serheddini teskil eden kure iki bolgeye ayrilir Gunes kuleyi 95 AV mesafeye catdiqdan sonra gucunu itirir Bu bolgenin serheddi Gunes kuleyinin ulduzlararasi bosluqdan gelen kuleklerle toqqusdugu noqtedir Burada Gunes kuleyi yavaslayir sixlasir ve daha qarisiq formaya dusur Bir kometanin quyrugu kimi gorunen ve hereket eden Gunes qini deyilen boyuk oval bir qurulus meydana getirir Bu oval qurulus ulduz kuleyi istiqametinde 40 AV eksi istiqametinde ise bundan bir nece defe daha cox mesafede uzanir Gunes sisteminin serheddini teskil eden kurenin xarici serheddine Heliopaus deyilir Bura Gunes kuleyinin tamam basa catib ulduzlararasi boslugun basladigi yerdir 75 Gunes sisteminin serheddini teskil eden kurenin xarici serheddinin formasi hem ulduzlararasi bosluqla olan tesirlerin axici dinamikasina gore 76 hem de cenuba dogru yonelen Gunesin maqnit sahesi ile mueyyen olunur Buna ornek olaraq simal yarimkurede cenub yarimkureye gore 9 AV daha xarice uzandigini gostermek olar Heliopausun kenarinda teqriben 230 AV uzaqliga qeder Gunes sisteminin Sud Yolunda irelileyerken geriye buraxdigi plazma movcud olur 77 Oort buludu Redakte Esas meqale Oort buludu Oort buludunun yerlesdiyi movqeni tesvir eden Gunes sisteminin profili Movcud oldugu ehtimal olunan Oort buludu bir trilyon goy cisminden ibaret olan uzun periodlu kometalarin meydana geldiyi yer kimi qebul olunmusdur Gunes sistemini 50 AV uzaqliqdan ehate etmeye baslayaraq 50000 AV uzaqliga qeder yayilir Oort buludunun 100000 AV ye qeder uzantisi oldugu dusunulur Xarici planetlerle olan cazibe quvvesi tesiri neticesinde Daxili Gunes sisteminden xarice atilmis goy cismlerinden meydana geldiyi dusunulur Oort buludu cox yavas hereket edir ve toqqusmalar kecen ulduzun cazibe quvvesinin tesirleri ya da qalaktik qabarma cekilmeler kimi hadiselerden tesirlenir 78 79 Sedna ve Daxili Oort buludu Redakte 90377 Sedna nin teleskopdan gorunusu 90377 Sedna Plutona oxsayan qizili rengde olan goy cismidir Cox boyuk ekliptik orbiti vardir Gunese en yaxin oldugu noqte 76 AV Gunese en uzaq oldugu noqte ise 928 AV dir Gunesin etrafinda tam dovre vurmasi ucun 12050 il lazimdir Onu 2003 cu ilde tapan Mayk Braun Sednanin ne Seyrek diskin ne de Koyper qursaginin numayendesi ola bilmeyeceyini cunki Gunese en yaxin noqtesinin Neptunun cole dogru herketlerinden tesirlene bilmeyecek derecede uzaqda oldugunu bildirir Onunla birlikde bezi astronomlar 45 AV lik Gunese en yaxin mesafe 415 AV lik ise Gunese en uzaq mesafeye sahib olan 2000 CR105 goy cismi ile birlikde Sednanin ayri bir tesnifata aid ola bileceyini dusunurler 80 Mayk Braun bu yeni tesnifati Daxili Oort buludu olaraq adlandirmisdir Gunese yaxin olsa da Oort buludunun formalasmasina oxsar bir proses neticesinde meydana geldiyi dusunulur 81 Serhedler Redakte Gunes sisteminin boyuk hissesi hele de melum deyildir Gunesin cazibe quvvesinin sahesinin teqriben 125000 AV oldugu dusunulur Bu saheye qeder Gunesin cazibe quvvesinin gucu etrafdaki ulduzlarin cazibe quvvesinin gucunu usteleyir Buna esasen Oort buludunun xarici hissesi 50000 AV den cox ola bilmez 82 Sedna kimi kesflere baxmayaraq Koyper qursagi ile Oort buludu arasinda qalan on minlerle AV olcuye sahib olan bolgenin xeritesi hazirlana bilmemisdir Eyni zamanda Merkuri ile Gunes arasindaki bolge haqqinda da tedqiqatlar davam etmekdedir 83 Gunes sisteminin xeritesinin hazirlanmadigi bolgelerde hele de kesf edilmemis goy cismleri ola biler Sud Yolundaki yeri Redakte Gunes sisteminin Sud Yolu qalaktikasindaki movqeyi Gunes sistemi teqriben 100000 isiq ili olcusunde olan ve icinde 200 milyarda qeder ulduz olan Sud Yolu qalaktikasinda yerlesir 84 Gunes sistemi Sud Yolunun Orion qolu deyilen xarici spiral qollarindan birinin icindedir 85 Gunesin Qalaktika merkezinden uzaqligi teqriben 25 28 min isiq ilidir Gunes sisteminin Sud Yolundaki sureti teqriben 220 km s ye beraberdir ve tam dovresini 225 250 milyon ile basa vurur Bu dovre Gunes sisteminin Qalaktik ili olaraq qebul olunmusdur 86 Gunes sisteminin qalaktika icindeki movqeyi boyuk ehtimalla Yerde heyatin movcud olmasina sebeb olmusdur Gunes sisteminin orbiti teqriben daire formasindadir ve spiral qollarla eyni surete sahibdir yeni nadir hallarda spiral qollarin icinden kecir Spiral qollar tehlukeli ifrat yeni ulduzlarin daha six sekilde movcud oldugu bolgedir Bu xususiyyet Yerde heyatin formalasa bilmesi ucun cox uzunmuddetli qerarliliq dovrelerini temin etmisdir 87 Bundan basqa Gunes sistemi qalaktika merkezinin ulduzlarla dolu olan yerinden de uzaqdir Gunes sistemi qalaktika merkezine yaxin yerlesse idi yaxindaki ulduzlarin cazibe quvvelerinin tesirleri Oort buludunda olan goy cismlerine tesir gosterer ve Daxili Gunes sisteminde daha cox kometanin dolasmasina serait yaradardi Qalaktika merkezinin six sualanmasi da Yerde murekkeb heyat novlerinin yaranmasinin qarsisini ala bilerdi 87 Astronomlarin yanasmalarina gore Gunes sisteminin indiki movqeyinde bele yaxin kecmisde yaranmis ifrat yeni ulduzlar radioaktiv toz denecikleri ve kometa oxsari goy cismlerini Gunes sistemine gondermekle son 35000 ilde Yerdeki heyata menfi tesir gostere biler Yaxin etrafi Redakte Yerli qabarcigin temsili tesviri Gunes sisteminin qalaktikada yerlesdiyi movqenin yaxin etrafi Yerli ulduzlararasi buludda yerlesen Yerli qabarcigin teqriben 30 isiq ili genisliyinde olan sahesidir Yerli qabarciq ulduzlararasi boslugun icinde yerlesen qum saati formasinda olan ve teqriben 300 isiq ili genisliyindeki bir bosluqdur Qabarciq yaxin kecmisde meydana gelmis ifrat yeni ulduzlarin mehsulu olan yuksek istiliye sahib plazma ile ortulmusdur 88 Gunesin ulduzlararasi bosluqda hereket etdiyi yol ustundeki zirve noqtesi Lira burcunun en parlaq ulduzu olan Veqanin oldugu yondedir 89 Gunese on isiq ili qeder uzaqliqdaki sahelerde nisbeten az ulduz vardir Bunlardan en yaxini Gunese 4 4 isiq ili uzaqliqda yerlesen Alfa Kentavr uclu ulduz sistemidir Alfa Kentavr A Alfa Kentavr B ulduzlari Gunese oxsayan bir birine yaxin cut ulduzlardir Proksima Kentavr olaraq da taninan qirmizi cirtdan tipli Alfa Kentavr C bu cut ulduza 0 2 isiq ili uzaqliqdaki orbitde hereket edir Bunlardan basqa 5 9 isiq ili uzaqliqda qirmizi cirtdan tipli Barnard 7 8 isiq ili uzaqliqda qirmizi cirtdan olan Volf 359 ve 8 3 isiq ili uzaqliqda qirmizi cirtdan olan Lelond 21185 ulduzlari yerlesir Gunese on isiq ili mesafeden daha yaxin olan en boyuk ulduz ondan iki defe cox kutleye sahib olan Siriusdur Bu ulduzun orbitinde Sirius B adli ag cirtdan tipli ulduz donur Bunlardan basqa Gunesden 8 7 isiq ili mesafede ikili qirmizi cirtdan tipli ulduz sistemi olan Laytn 726 8 ve 9 7 isiq ili uzaqliqda yerlesen qirmizi cirtan tipli ulduz olan Ross 154 ulduzunu gostermek olar 90 Gunese oxsayan en yaxin ulduz 11 9 isiq ili uzaqliqda yerlesen Tau Ceti ulduzudur 91 Kutlesi Gunesin kutlesinin 80 i parlaqligi ise Gunesin parlaqliginin 60 i qederdir Gunese en yaxin planet sistemine sahib olan ulduz 10 5 isiq ili uzaqliqda yerlesen Gunesden daha az parlaq ve daha qirmizi olan Epsilon Eridani ulduz sistemidir Varligi subut olunan tek planeti Epsilon Eridani B nin kutlesi teqriben Yupiterin 1 5 qati qederdir Epsilon Eridani B oz ulduzu etrafinda tam dovreni 6 9 ile basa vurur 92 Kesf ve tedqiqatlar RedakteMinlerle il boyunca bir nece istisnadan basqa insanlar Gunes sisteminin movcud olduguna inanmamisdi Inanclara gore Yer Kainatin merkezinde sabit sekilde dayanmisdi ve goyde yerlesen muqeddes goy cismlerinden de ferqli idi Nikolay Kopernik hind alimi Aryabhata ve yunan filosofu Samoslu Aristarx kimi qabaqcil alimler Gunesin merkezde olmasi haqqinda nezeriyyeler ortaya atmisdilar Qalileo Qaliley Iohann Kepler ve Isaak Nyuton terefinden onderlik edilen XVII esrin nezeri inkisafi merhele merhele tekce Yerin Gunes etrafinda donduyu dusuncesinin deyil eyni zamanda diger planetlerin de Gunesin etrafinda donduyunu dolayi yolla da onlarin dini yox maddi varliqlar oldugu dusuncesinin qebul olunmasina imkan yaratmisdilar Teleskopla musahideler Redakte Isaak Nyutonun teleskopunun kopyasi Gunes sisteminin ilk defe esasli sekilde tedqiq olunmasi astronomlarin adi gozle gorunmeyecek qeder sonuk olan goy cismlerinin xeritelerini teleskop musahideleri ile cixartdiqlari zaman basladi Qalileo Qaliley Gunes sisteminin numayendeleri haqqinda fiziki tapintilari kesf eden ilk alimdir Ay uzunde kraterler oldugunu Gunesin ustunde lekeler oldugunu ve Yupiterin orbitinde dord boyuk peyk oldugunu kesf etmisdir 93 Bu peykler onun serefine Qalileo peykleri olaraq adlandirilirlar Bundan basqa Qalileo Qaliley Saturnun halqalarini da musahide etmisdir Qalileyden sonra Xristian Huygens Saturnun peyki olan Titani ve Saturnun halqalarinin formasini kesf etmisdir 94 Covanni Domeniko Kassini Saturnun dord peykini halqalari arasinda yerlesen araligi ve Yupiterin Boyuk qirmizi lekesini kesf etmisdir Saturnun halqalarindaki araliq onun serefine Kassini araligi olaraq adlandirilir 95 Qalileo Qalileyin Yupiter haqqinda olan meqalesi Edmund Halley 1705 ci ilde bir kometanin ferqli dovrlerde gorunmesi ile bagli qeydlerin eslinde her 75 76 ilden bir geri gelen eyni goy cismine aid oldugunu kesf etdi Bu Gunesin etrafinda planetlerden basqa diger cismlerin de orbitlerinin oldugu haqqinda ilk subutdu 96 Bu kometa onun serefine Halley kometi olaraq adlandirilmisdir Bu dovrde yeni 1704 cu ilde Gunes sistemi termini ilk defe istifade olunmaga baslamisdi 97 Uilyam Hersel 1781 ci ilde Buga burcunde yerlesen ikili ulduz sistemini musahide ederken kometa oldugunu dusunduyu bir goy cismini musahide etdi Sonradan bu kesfin orbite sahib olan bir planet oldugunu subut etdi Belelikle Uran kesf edilen ilk planet oldu 98 Cuzeppe Piazzi 1801 ci ilde Marsla Yupiter arasinda evvelce yeni bir planet olduguna inandigi Sererani kesf etdi Bundan sonra eyni bolgede olan yeni kesflerin neticesinde yeni bir tesnifat olan asteroid anlayisi meydana cixmisdi 99 Uranin orbitindeki kenarlasmalarin musahide olunmasi 1846 ci ilde ondan daha uzaqda yerlesen boyuk bir planetin cazibe quvvesinin tesiri ola bileceyi dusunuldu Urban Leveryenin hesablamalari neticesinde Neptunun kesfi mumkun oldu 100 Merkurinin orbitindeki kenarlasmalara basqa bir planetin sebeb oldugunu dusunen Urban Le Verriye 1859 cu ilde Vulkan adlandirdigi yeni bir planetin oldugunu iddia etdi Buna baxmayaraq sonradan bunun dogru olmadigi melum oldu Plutonu kesf eden Klayd Tambo Gunes sisteminin tam olaraq ne vaxt kesf edildiyi mubahiseli mesele olsa da XIX esrde bas veren iki musahide Gunes sisteminin tebietini ve Kainatdaki yerini ortaya qoymusdur Bunlardan birincisi 1838 ci ilde Fridrix Uilyam Bessel terefinden ugurlu sekilde Yerin Gunes etrafindaki hereketinin sebeb oldugu bir ulduzun movqeyinde gorunen surusmenin ulduz uzaqliq bucagini olcmesidir Ikinci olaraq da 1856 ci ilde Pietro Ancelo Sekki yeni kesf olunan spektroskopdan istifade ederek Gunesin ve diger ulduzlarin spektr izlerini bir biri ile muqayise etdi ve demek olar ki eyni olduqlari qenaetine geldi Gunesin bir ulduz oldugunun mueyyen olunmasi diger ulduzlarin da oz sistemlerinin oldugu ehtimalini yaratdi ancaq bunun subut olunmasi ucun 140 il lazim oldu Xarici planetlerin orbitlerinde olan diger kenarlasmalar Perisival Loueli daha uzaqda basqa bir planet oldugu dusuncesine gelmeye vadar etdi Onun olumunden sonra Louel resedxanasinin apardigi musahidelerin neticesinde Klayd Tambo 1930 cu ilde Plutonu kesf etdi Buna baxmayaraq sonralar Plutonun xarici planetlerin orbitlerinde kenarlasmalara sebeb ola bilmeyecek qeder kicik oldugu melum olmusdur Sonradan Pluton cirtdan planetler sirasinda daxil edildi 100 Oz planet sistemimizden basqa 1992 ci ilde PSR 1257 12 pulsarinin etrafinda da planet sisteminin oldugu ile bagli ilk subutlar elde olundu Uc il sonra Gunese oxsayan bir ulduzun etrafinda donen 51 Peqasi b planeti kesf olundu Devid Cevit ve Ceyn Lu terefinden 1992 ci ilde 15760 1992 QB1 kesf edildi Bu Koyper qursagi deye adlandirilacaq qursagin kesf olunan ilk numayendesi idi 101 102 Mark Braun Cad Trucillo Devid Rebinovic 2005 ci ilde Plutondan daha boyuk olan Eridani kesf etdi 103 Kosmik gemilerle musahideler Redakte Pioner 10 un temsili tesviri 1983 cu ilde Plutonun orbitini kecmisdir Ondan son siqnal 2003 cu ilin yanvar ayinda 83 AV uzaqliqdan alinmisdir Pioner 10 43 400 km s suretle Gunes sisteminden uzaqlasir 104 Kosmik dovrun baslamasindan bu yana ehemiyyetli sayda tedqiqatlarda muxtelif kosmik tedqiqat qurumlari terefinden teskil olunan missiyalarda robot kosmik gemilerden istifade olundu Gunes sisteminde yerlesen butun planetler kosmik gemilerle musahide olunmusdur Insansiz heyata kecirilen bu missiyalarda butun planetlerin yaxindan cekilmis sekilleri elde olunmus ve sethe enilen veziyyetlerde torpaq ve atmosfer analizleri qismen heyata kecirilmisdir Kosmosa gonderilen insan istehsali ilk qurgu 1957 ci ilde kosmosa cixarilan ve teqriben bir il orbitde qalan SSRI suni peyki Sputnik 1 dir Kosmosdan Yerin ilk seklini 1959 cu ilde kosmosa cixarilan ABS suni peyki Eksplorer 6 cekmisdir Alcaqdan ucuslar Redakte Voyager 1 terefinden 6 milyard km uzaqliqdan cekilmis Yerin tesviri Gunes sisteminde yerlesen cismlerin uzerinden alcaqdan ucmagi bacaran ilk suni peyk 1959 cu ilde Ay missiyasini heyata keciren Luna 1 dir Ayla toqqusmasi planlanmisdi ancaq hedefinden yayinaraq Gunesin orbitine kecen ilk insan istehsali qurgu olmusdur Mariner 2 1962 ci ilde Veneranin yaxinligindan kecerek bir planete yaxinlasan ilk suni peyk olmusdur Marsin yaxinlarina edilen ilk ugurlu ucus 1964 cu ilde Mariner 4 terefinen heyata kecirilmisdir 1974 cu ilde ise Mariner 10 Merkurinin yaxinligindan kecerek planeti oyrenmisdir Xarici planetleri musahide eden ilk suni peyk 1973 cu ilde Yupiterin yaxinligindan kecen Pioner 10 olmusdur 1979 cu ilde Pioner 11 Saturnu musahide etmisdir Voyager missiyasinda istirak eden kosmik gemiler 1977 ci ilde kosmosa cixarildiqdan sonra xarici planetler etrafinda vurduqlari boyuk dovreni tamamlamisdilar Voyager 1 ve Voyager 2 1979 cu ilde Yupiterin 1981 ci ilde ise Saturnun yaxinligindan kecmisdir Voyager 2 daha sonra 1986 ci ilde Uran 1989 cu ilde ise Neptuna yaxinlasdi Voyager kosmik gemileri hal hazirda Heliopaus istiqametinde irelileyirler NASA ya gore her iki Voyager kosmik gemisi de bitmenin soku ile Gunesden teqriben 93 AV uzaqliqda qarsilasmisdir 75 105 Bir kometanin yaxinligindan ilk defe 1985 ci ilde ICE kosmik gemisi kecmisdir Musahide olunan kometa Covanni Zinner kometasidir 106 Asteroidlerin yaxinliginda edilen ilk ucuslar ise Qalileo kosmik gemisi terefinden heyata kecirilmisdir Yupitere ucarken yolustu 1991 ci ilde 951 Qaspra ve 1993 cu ilde 243 Ida asteroidlerinin sekli cekilmisdir 19 yanvar 2006 ci ilde kosmosa cixarilan Yeni ufuqler ing New Horizons kosmik gemisi Plutonun yaxinligindan kecerek onun ilk deqiq tesvirlerini cekmis ve planeti musahide etmisdir 107 Orbit enis ve gezen robotlar Redakte Curiosity roverinin Roknestde oz seklini cekmesi 31 oktyabr 2012 1966 ci ilde Ayin orbitine ilk defe insan istehsali qurgu olan Luna 10 kecmisdir Bu suni peykden sonra 1971 ci ilde Marsin orbitine kecen Mariner 9 1975 ci ilde Veneranin orbitine kecen Venera 9 1995 ci ilde Yupiterin orbitine kecen Qalileo 2000 ci ilde asteroid 433 Erosun orbitine kecen NEAR Someykr ve 2004 cu ilde Saturnun orbitine kecen Kassini Huygens kosmik gemilerini gostermek olar 2011 ci ilde Mesencer kosmik gemisi Merkurinin orbitine kecmesi ucun gonderilmisdir 2015 ci ilde cirtdan planet Sereranin orbitine Daun kosmik gemisi kecmisdir Gunes sisteminde yerlesen goy cismine enen ilk insan istehsali qurgu SSRI istehsali olan Luna 2 dir Luna 2 1959 cu ilde Ayla toqqusmusdur Bu tarixden sonra kosmik gemiler getdikce daha da uzaqda yerlesen cismlere catmisdir 1966 ci ilde Veneranin sethine Venera 3 1971 ci ilde Marsin sethine Mars 3 2001 ci ilde asteroid 433 Erosun sethine NEAR Someykr 2005 ci ilde Saturnun tebii peyki Titanin sethine Huygens ve Tempel 1 kometasinin sethine Dip Impakt ing Deep Impact enmis ya da toqqusmusdur Qalileo Yupiterin orbitinde olarken onun atmosferine suni peyk gonderdi Yupiterin sethi olmadigi ucun derinlere endikce bu qurgu artan tezyiq ve istilik sebebinden siradan cixmisdir Hal hazirda tekce Ay ve Marsin sethi gezen robotlar terefinden oyrenilmisdir Ilk gezen robot 1970 ci ilde Aya enen SSRI istehsali Lunaxod 1 olmusdur 1997 ci ilde Marsa enen ilk gezen robot onun sethinde 500 metr hereket eden Socorni olmusdur Insanli tedqiqatlar Redakte Ay sethinde Edvin Oldrinin ayaq izi Gunes sisteminin insanlarla tedqiq olunmasi Yerin yaxin etrafinda heyata kecirilmisdir Kosmosa cixan ilk insan 1961 ci ilde Vostok 1 kosmik gemisinde olan Yuri Qaqarindir Ayin sethine 1969 cu ilde Apollon 11 missiyasi cercivesinde Neyl Armstronq ve Edvin Oldrin enmisdir Birden cox kosmonavti saxlaya bilen ilk kosmik stansiya NASA nin Skaylab kosmik stansiyasidir 1973 1974 cu illerde uc neferi saxlaya bilmisdir Kosmosdaki ilk uzunmuddetli missiyalardan biri ise 1989 1999 cu illerde orbitde qalan SSRI istehsali Mir kosmik stansiyasidir 2001 ci ilde missiyasi basa catan bu stansiyanin yerine Beynelxalq kosmik stansiya kecmisdir 2004 cu ilde ilk defe xususi kapital terefinden maliyyelesdirilen kosmik gemi orbitalti ucusla kosmosa cixmisdir Gelecekde Marsda koloniya qurmagi planlasdiran Mars One layihesi movcuddur Istinadlar Redakte Scott S Sheppard The Jupiter Satellite Page University of Hawaii 2008 12 31 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2008 12 31 International Astronomical Union Dwarf Planets and their Systems Planetary Names 2015 11 17 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2015 11 17 Astronomers say a Neptune sized planet lurks beyond Pluto 2016 02 05 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2016 02 05 EVIDENCE FOR A DISTANT GIANT PLANET IN THE SOLAR SYSTEM Akwagyiram Alexis 20 Agustos 2005 Farewell Pluto BBC News 2009 02 15 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2009 02 15 The Final IAU Resolution on the definition of planet ready for voting The Solar System 2015 12 12 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2015 12 12 Amir Alexander 2006 New Horizons Set to Launch on 9 Year Voyage to Pluto and the Kuiper Belt The Planetary Society 2012 02 20 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 02 20 M Woolfson The origin and evolution of the solar system PDF University of York PDF 2007 09 25 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Istifade tarixi 2007 09 25 Swedenborg Emanuel 1734 Principia Latin Opera Philosophica et Mineralia Ingilisce Philosophical and Mineralogical Works Principia Cild 1 The Past History of the Earth as Inferred from the Mode of Formation of the Solar System 1 2 3 4 5 Lecture 13 The Nebular Theory of the origin of the Solar System University of Arizona Jeff Hester 2004 New Theory Proposed for Solar System Formation Arizona State University 2007 07 17 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2007 07 17 Irvine W M The chemical composition of the pre solar nebula Amherst College Massachusetts 1 2 3 Further considerations on contracting solar nebula 1 2 Yoshimi Kitamura Munetake Momose Sozo Yokogawa Ryohei Kawabe Shigeru Ida and Motohide Tamura Investigation of the Physical Properties of Protoplanetary Disks around T Tauri Stars by a 1 Arcsecond Imaging Survey Evolution and Diversity of the Disks in Their Accretion Stage The Astrophysical Journal 581 1 357 380 DOI 10 1086 344223 Greaves Jane S 7 Ocak 2005 Disks Around Stars and the Growth of Planetary Systems Science 307 5706 68 71 DOI 10 1126 science 1101979 Present Understanding of the Origin of Planetary Systems National Academy of Sciences Manfred Kuker Thomas Henning and Gunther Rudiger 2003 Magnetic Star Disk Coupling in Classical T Tauri Systems Science Magazine Chrysostomou and Phil W Lucas The formation of stars Department of Physics Astronomy amp Mathematics University of Hertfordshire Peter Goldreich and William R Ward 1973 The Formation of Planetesimals The American Astronomical Society Jean Marc Petit and Alessandro Morbidelli 2001 The Primordial Excitation and Clearing of the Asteroid Belt PDF Centre National de la Recherche Scientifique Observatoire de Nice Mummma M J M A DiSanti N Dello Russo K Magee Sauer E Gibb and R Novak Haziran 2003 Remote infrared observations of parent volatiles in comets A window on the early solar system PDF Advances in Space Research 31 12 2563 2575 DOI 10 1016 S0273 1177 03 00578 7 Edward W Thommes Martin J Duncan and Harold F Levison The formation of Uranus and Neptune in the Jupiter Saturn region of the Solar System Department of Physics Queen s University Kingston Ontario Space Studies Department Southwest Research Institute Boulder Colorado Elmegreen B G Kasim 1979 On the disruption of a protoplanetary disk nebula by a T Tauri like solar wind PDF Astronomy and Astrophysics 80 1 77 78 Heng Hao November 1979 Disc Protoplanet interactions PDF Astronomy and Astrophysics 80 1 77 78 JEFF HECHT 1994 Science Fiery future for planet Earth NewScientist The fading red giants and white dwarfs 2015 05 31 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2015 05 31 Pogge Richard W 1997 The Once amp Future Sun lecture notes New Vistas in Astronomy 2007 10 11 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2007 10 11 Smart R L Carollo D Lattanzi M G McLean B Spagna A 2001 The Second Guide Star Catalogue and Cool Stars Perkins Observatory Kasting J F Ackerman T P 1986 Climatic Consequences of Very High Carbon Dioxide Levels in the Earth s Early Atmosphere Science 234 1383 1385 Richard W Pogge 1997 The Once and Future Sun Perkins Observatory 2007 10 11 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2007 10 11 T S van Albada Norman Baker 1973 On the Two Oosterhoff Groups of Globular Clusters Astrophysical Journal 185 477 498 Charles H Lineweaver 2000 An Estimate of the Age Distribution of Terrestrial Planets in the Universe Quantifying Metallicity as a Selection Effect University of New South Wales The Solar Wind 2015 06 24 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2015 06 24 The Sun Does a Flip Artist s Conception of the Heliospheric Current Sheet Wilcox Solar Observatory 2006 09 01 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2006 09 01 Lundin Richard 9 Mart 2001 Erosion by the Solar Wind Science 291 5510 1909 DOI 10 1126 science 1059763 Langner U W M S Potgieter 2005 Effects of the position of the solar wind termination shock and the heliopause on the heliospheric modulation of cosmic rays Advances in Space Research 35 12 2084 2090 DOI 10 1016 j asr 2004 12 005 Long term Evolution of the Zodiacal Cloud 1998 ESA scientist discovers a way to shortlist stars that might have planets ESA Science and Technology Landgraf M Liou J C Zook H A Grun E Mayis 2002 Origins of Solar System Dust beyond Jupiter The Astronomical Journal 123 5 2857 2861 DOI 10 1086 339704 Schenk P Melosh H J 1994 Lobate Thrust Scarps and the Thickness of Mercury s Lithosphere Abstracts of the 25th Lunar and Planetary Science Conference 1994LPI 25 1203S Bill Arnett 2006 Mercury The Nine Planets Benz W Slattery W L Cameron A G W 1988 Collisional stripping of Mercury s mantle Icarus v 74 p 516 528 Cameron A G W 1985 The partial volatilization of Mercury Icarus v 64 p 285 294 Paul Rincon 1999 Climate Change as a Regulator of Tectonics on Venus PDF Johnson Space Center Houston TX Institute of Meteoritics University of New Mexico Albuquerque NM Mark Alan Bullock 1997 PDF The Stability of Climate on Venus Arxivlesdirilib 2007 06 14 at the Wayback Machine Anne E Egger M A M S Earth s Atmosphere Composition and Structure VisionLearning com David Noever 2004 Modern Martian Marvels Volcanoes NASA Astrobiology Magazine Scott S Sheppard David Jewitt and Jan Kleyna 2004 A Survey for Outer Satellites of Mars Limits to Completeness The Astronomical Journal New study reveals twice as many asteroids as previously believed ESA 2002 Krasinsky G A Pitjeva E V Vasilyev M V Yagudina E I Hidden Mass in the Asteroid Belt Icarus 158 1 98 105 DOI 10 1006 icar 2002 6837 Beech M Duncan I Steel On the Definition of the Term Meteoroid Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 36 3 281 284 History and Discovery of Asteroids DOC NASA Phil Berardelli 2006 Main Belt Comets May Have Been Source Of Earths Water SpaceDaily Jack J Lissauer David J Stevenson 2006 Formation of Giant Planets PDF NASA Ames Arastirma Merkezi California Institute of Technology Pappalardo R T 1999 Geology of the Icy Galilean Satellites A Framework for Compositional Studies Brown University J S Kargel 1994 Cryovolcanism on the icy satellites U S Geological Survey Hawksett David Longstaff Alan Cooper Keith Clark Stuart 2005 10 Mysteries of the Solar System Astronomy Now Podolak M Reynolds R T Young R 1990 Post Voyager comparisons of the interiors of Uranus and Neptune NASA Ames Research Center Duxbury N S Brown R H 1995 The Plausibility of Boiling Geysers on Triton Beacon eSpace Sekanina Zdenek 2001 Kreutz sungrazers the ultimate case of cometary fragmentation and disintegration Publications of the Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic 89 p 78 93 Krolikowska M 2001 A study of the original orbits of hyperbolic comets Astronomy amp Astrophysics 376 1 316 324 DOI 10 1051 0004 6361 20010945 Fred L Whipple 04 1992 The activities of comets related to their aging and origin olu kecid Stansberry 2005 TNO Centaur diameters and albedos Patrick Vanouplines 1995 Chiron biography Vrije Universitiet Brussel List Of Centaurs and Scattered Disk Objects IAU Minor Planet Center Audrey Delsanti and David Jewitt 2006 The Solar System Beyond The Planets PDF Institute for Astronomy University of Hawaii M W Buie R L Millis L H Wasserman J L Elliot S D Kern K B Clancy E I Chiang A B Jordan K J Meech R M Wagner D E Trilling 2005 Procedures Resources and Selected Results of the Deep Ecliptic Survey Lowell Observatory University of Pennsylvania Large Binocular Telescope Observatory Massachusetts Institute of Technology University of Hawaii University of California at Berkeley E Dotto1 M A Barucci2 and M Fulchignoni 2006 08 24 Beyond Neptune the new frontier of the Solar System PDF Fajans J L Friedland October 2001 Autoresonant nonstationary excitation of pendulums Plutinos plasmas and other nonlinear oscillators American Journal of Physics 69 10 1096 1102 DOI 10 1119 1 1389278 David Jewitt 2005 The 1000 km Scale KBOs University of Hawaii Mike Brown 2005 The discovery of 2003 UB313 Eris the 10th planet largest known dwarf planet CalTech 1 2 Voyager Enters Solar System s Final Frontier NASA Fahr H J Kausch T Scherer H 2000 A 5 fluid hydrodynamic approach to model the Solar System interstellar medium interaction Institut fur Astrophysik und Extraterrestrische Forschung der Universitat Bonn P C Frisch 2002 The Sun s Heliosphere amp Heliopause University of Chicago Stern SA Weissman PR 2001 Rapid collisional evolution of comets during the formation of the Oort cloud Space Studies Department Southwest Research Institute Boulder Colorado Bill Arnett 2006 The Kuiper Belt and the Oort Cloud nineplanets org David Jewitt 2004 Sedna 2003 VB12 University of Hawaii Mike Brown Sedna CalTech T Encrenaz JP Bibring M Blanc MA Barucci F Roques PH Zarka 2004 The Solar System Third edition Springer s 1 Durda D D Stern S A Colwell W B Parker J W Levison H F Hassler D M 2004 A New Observational Search for Vulcanoids in SOHO LASCO Coronagraph Images A D Dolgov 2003 Magnetic fields in cosmology R Drimmel D N Spergel 2001 Three Dimensional Structure of the Milky Way Disk Leong Stacy 2002 Period of the Sun s Orbit around the Galaxy Cosmic Year The Physics Factbook 1 2 Leslie Mullen 2001 Galactic Habitable Zones Astrobiology Magazine Near Earth Supernovas NASA C Barbieri 2003 Elementi di Astronomia e Astrofisica per il Corso di Ingegneria Aerospaziale V settimana IdealStars com Stars within 10 light years SolStation Tau Ceti SolStation HUBBLE ZEROES IN ON NEAREST KNOWN EXOPLANET Hubblesite Eric W Weisstein 2006 Galileo Galilei 1564 1642 Wolfram Research Discoverer of Titan Christiaan Huygens ESA Space Science 2005 Giovanni Domenico Cassini June 8 1625 September 14 1712 SEDS org Comet Halley University of Tennessee Etymonline Solar System Herschel Sir William 1738 1822 enotes com Discovery of Ceres 2nd Centenary 1 January 1801 1 January 2001 astropa unipa it 2000 1 2 J J O Connor and E F Robertson 1996 Mathematical discovery of planets St Andrews University Jane X Luu and David C Jewitt 2002 KUIPER BELT OBJECTS Relics from the Accretion Disk of the Sun MIT University of Hawaii Minor Planet Center List of Trans Neptunian Objects Eris 2003 UB313 Solstation com 2006 Donald Savage Michael Mewhinney February 25 2003 Farewell Pioneer 10 NASA Randy Culp 2002 Time Line of Space Exploration Comet Space Missions New Horizons NASA s Pluto Kuiper Belt Mission 2006 Qeydler Redakte Serera Pluton Erida Haumea ve Makemake Su ammonyak ve metan buzuXarici kecidler RedakteSolar System Profile Arxivlesdirilib 2007 07 01 at the Wayback Machine NASA s Solar System Simulator NASA JPL Solar System main page Arxivlesdirilib 2016 12 17 at the Wayback Machine Celestia Open GL ile hazirlanmis 3D simulyator proqrami Our Solar System Facts Formation and DiscoveryMenbe https az wikipedia org w index php title Gunes sistemi amp oldid 6030830, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.