fbpx
Wikipedia

İrəvan xanlığı

İrəvan xanlığı (azərb-ərəb. ایروان خانلیغی‎; fars. خانات ایروان‎, translit. Xānāt-e Iravān; erm. Երևանի խանություն, translit. Yerevani khanut’yun) — Azərbaycan xanlıqlarından biri, Nadir şah Əfşarın vəfatı və Əfşarlar dövlətinin süqutundan sonra Çuxursəəd bəylərbəyliyinin əsasında yaranmış və 1747–1828-ci illərdə mövcud olmuş tarixi feodal dövlət. İrəvan xanlığının əsası XVIII əsrin ortalarında Mirmehdi xan tərəfindən qoyulub. Xanlıq Qarabağ, NaxçıvanMaku xanlıqları ilə, Osmanlı imperiyası, Kartli-Kaxetiya çarlığı, Borçalı, Qazax sultanlıqları ilə həmsərhəd olub. Mərkəzi İrəvan şəhəri idi.

خانات ایروان
İrəvan xanlığı
17471828
İrəvan xanlığı (1800)
StatusuXanlıq
Paytaxtıİrəvan
Etnik qrupları
Azərbaycan türkləri – 99.609

Ermənilər – 19.878
Kürdlər – 14.902

Qaraçılar – 257
Dini
İslam (Şiə)
İdarəetmə formasıMütləq monarxiya
Xan 
• 1747–1751
Mirmehdi xan (ilk)
• 1806–1827
Hüseynqulu xan (son)
Tarixi 
• Yaranması
1747
• Süqutu
1828
Ərazisi
• Ümumi
 • 19.400 km²
Əhalisi
• Təxmini
134.646 nəfər
ValyutasıQarapul, İrəvan tüməni

İrəvan xanlığı Mirmehdi xandan sonra Hüseynəli xanın dövründə möhkəmləndi. Hüseynəli xanın oğlu Məhəmməd xan Qacarın dövrü İrəvan xanlığında ən uzunmüddətli xan dövrü sayılır. Məhəmməd xan fasilələrlə İrəvan taxtında 21 il oturdu.

Məhəmməd xandan sonra hakimiyyətə Hüseynqulu xan Qacar gəldi. Onun hakimiyyəti dövründə İrəvan Rusiya imperiyasının dağıdıcı yürüşlərinə məruz qaldı. Hüseynqulu xanın hakimiyyəti dövrü İrəvan xanlığının mədəniyyətinin pik həddə çatdığı dövrdür. İrəvandakı Göy məscidSərdərabad mahalındakı eyni adlı qala Hüseynqulu xanın əmri ilə tikilmişdir.

1827-ci il oktyabrın 6-da İrəvan xanlığı ruslar tərəfindən işğal edilir və bu işğal 1828-ci il fevralın 10-da Türkmənçay sülh müqaviləsi ilə möhkəmlənir. Bu müqavilənin 15-ci bəndinə əsasən QacarlarOsmanlı imperiyası ərazisində yaşayan erməni əhalisi Cənubi Qafqaza köçürülür.

Erkən dövr

Mirmehdi xan

Nadir şahın 1747-ci ilin iyulun 19-dan 20-ə keçən gecə sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi ilə Azərbaycanda güclü qarışıqlıq yarandı, hər tərəfdə taxt-taca iddialar irəli sürülməyə başladı. Bu mübarizədə müvvəqqəti olaraq Nadir şahın qardaşı oğlu Əliqulu xan Adil şah adı ilə hakimiyyətə gətirildi. Lakin yeni şah müstəqil xanlıqların yaranmasının qarşısını ala bilmədi. Müstəqil olmağa çalışan Azərbaycan xanları taxt-tac iddiaçılarına qarşı mübarizə şəraitində öz kiçik feodal dövlətlərini yaradırdılar.

Təbriz hakimi Əmiraslan xan İrəvanda mərkəzi hakimiyyətə qarşı qalxmış üsyanı yatırtmaq üçün əfşar sərkərdələrindən olan Mirmehdi xanı qoşunla İrəvana göndərdi. Lakin Mirmehdi xan irəvanlılarla razılığa gələrək onlarla birləşdi və üsyana rəhbərlik etməyə başladı. Mirmehdi xan, Muğan xanı Həsənəli xan, kürdlər, əfşarlar qüvvələrini birləşdirərək 30.000 nəfərə yaxın qoşunla Əmiraslan xana qarşı çıxdılar. Birləşmiş qoşunlar Urmiya şəhərinə hücum edərək xanın burada yerləşən bütün xəzinəsini ələ keçirdilər və onu öz aralarında bölüşdürdülər. Bu hadisədən çox keçməmiş, Adil şahı(Əliqulu xanı) taxtdan salaraq hakimiyyətə gələn İbrahim Mirzə Əmiraslan xanı da məğlub edərək öldürdü.

Beləliklə 1747-ci ildə Nadir şah Əfşarın öldürülməsindən sonra müstəqil İrəvan xanlığının əsasını Mirmehdi xan Əfşar qoydu. Mir Mehdi xan öz xanlığının ərazisini genişləndirmək siyasəti yeridirdi.

O, bu məqsədlə 1748-ci ildə Urmiya xanlığına hücum etdi. Urmiya hakimi Fətəli xan Əfşar məğlub olaraq öz xanlığının müəyyən ərazilərini Mehdi xana güzəştə getməyə məcbur oldu.

Lakin 1749-cu ilin yayında İrəvan xanlığının özü digər Azərbaycan xanlığınınQarabağ xanlığının hücumuna məruz qaldı. Qarabağlı Pənahəli xan 4 minlik qoşunla İrəvan xanlığının sərhədlərini keçərəк Üçkilsə ətrafındakı torpaqlara yürüş etdi. İrəvan xanlığında azlıq təşkil edən gəlmə ermənilər bu hadisələrdən öz mövqelərini möhkəməndirmək üçün istifadə etdilər. Onlar guya "özlərini müsəlmanlardan qorumaq" məqsədilə, Kaxeti çarı II İrakliyə yardım üçün müraciət etdilər . II İrakli qoşun toplayaraq Pənahəli xana qarşı göndərdi. Döyüşdə ağır məğlubiyyətə uğrayan Pənahəli xan geri çəkildi.

Ermənilərin xəyanəti İrəvan xanının nəzərindən qaçmadı. Mirmehdi xan Kartli-Kaxetiya sarayı ilə gizli əlaqə saxlayan erməniləri cəzalandırmaq haqqında qərar vermişdi. Onun bu tədbiri Kartli-Kaxetiya sarayının narazılığına gətirib çıxardı. İrəvanın daxili işlərinə qarışmağa bəhanə axtaran çar Teymuraz ermənilərin müraciətindən istifadə edərək, 1749-cu ilin sentyabrında 25 minlik qoşunla İrəvana yürüş etdi. Müqavimət göstərmək iqtidarında olmayan Mirmehdi xan ermənilərə divan tutmağı dayandırır və Teymurazla sülh bağlayır. Noyabrın 22-də çar qoşunları xanlığı tərk edərək geri qayıtdılar.

Mirmehdi xanın hakimiyyətinin zəifləməsindən istifadə edən Fətəli xan Əfşar İrəvanı ələ keçirmək qərarına gəldi. Azad xanın başçılığı ilə 30 min nəfər qoşunu 1751-ci ildə İrəvana göndərdi. Bu qoşunların ön dəstəsi İrəvan qalasını mühasirəyə aldı. Gürcü çarı İrəvanı qorumaq adıyla şəhərə doğru hərəkət etdi. İlk döyüşdə II İraklinin qoşunları qalib gəlsələr də, ikinci döyüşdə məğlub edildilər. Beləliklə Mirmehdi xan hakimiyyətdən salınaraq öldürüldü və yerinə Xəlil xan Özbək 1752-ci ildə İrəvana hakim təyin edildi.

Xəlil xanın hakimiyyəti illərində İrəvan xanlığı dağıstanlıların da güclü hücumuna məruz qalmışdı. 1754-1755-ci illərdə Avar xanı Nusal xanın başçılığı altında Dağıstan qoşunları Kartli-Kaxetiya ərazisinə yürüş təşkil edərək, oradan İrəvan xanlığı ərazisinə hücum etdilər. Bu hücum zamanı Göyçə, Dərəçiçək, QırxbulaqAbaran mahallarının kəndlərinə böyük ziyan dəymişdi.

Dağıstan qoşunlarının bu dağıdıcı yürüşü Xəlil xanın nüfuzunu xalq arasında xeyli aşağı salmışdı. 1755-ci ildə xalq arasında böyük nüfuza malik Həsənəli xan Qacarın başçılığı ilə üsyan qalxdı. Üsyan nəticəsində Xəlil xan hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı və onun yerinə Həsənəli xan Qacar hakimiyyəti ələ keçirdi.

Hüseynəli xan

 
Hüseynəli xana məxsus "Məlayir" adlı Təbriz xalçası, Azərbaycan Tarix Muzeyi.

Həsənəli xan çox az müddətdə hakimiyyətdə olmuşdu. Xanlıq taxtında əyləşərkən kor olmuşdu. Vaxtilə Nadir şah tərəfindən onun gözləri çıxartdırılmışdı. Dörd ilə qədər hakimiyyətdə olan Həsənəli xan 1759-cu ilin əvvəllərində vəfat etdi. Onun vəfatından sonra qardaşı Hüseynəli xan İrəvanda hakimiyyətə gəldi.

Əgər İrəvan xanlığının yaranması Mirmehdi xan Əfşarın adı ilə bağlıdırsa, xanlığın güclənməsi də Hüseynəli xanın xidmətləri ilə olmuşdu. 1760-cı ilin avqustunda Dağıstan qoşunları İrəvana yürüş etdilər. Hüseynəli xan onlara qarşı qoşun göndərdi və baş vermiş döyüşdə Dağıstan qoşunu məğlub olaraq geri çəkildi. Lakin əlavə kömək alan dağıstanlılar Araz çayına qədər gəlib çata bildilər. Dağıstan qoşunu qarətçilik əməllərini sona çatdırdıqdan sonra geriyə dönərkən, Kartli-Kaxetiya qoşunları qəflətən onlara hücum edərək qoşunlarını məğlub etdilər. Bu hadisə Kartli-Kaxetiya çarlığının İrəvan xanlığı üzərində təsirini daha da möhkəmləndirdi.

Kərim xan Zənd Fətəli xan Əfşara qalib gəldikdən sonra Azad xanı təqib etməyə başladı. Təqibdən yayınan Azad xan Qazax sultanlığına qaçdı. Burada mövqe tutan Azad xan II İraklidən kömək almaq niyyətində idi. Lakin o, 1760-cı ildə II İrakli tərəfindən ələ keçirilərək Kərim xan Zəndə təhvil verildi. Bu xidmət müqabilində Kərim xan Zənd bir müddət Kartli-Kaxetiyanın İrəvan xanlığından təzminat almasına göz yumdu.

Lakin hakimiyyətini möhkəmləndirdikdən sonra Hüseynəli xan bac verməkdən imtina etdi. Bu da 1765-ci ildə II İraklinin böyük qoşunla İrəvana hücumuna səbəb oldu. Qüvvələrinin azlığı səbəbindən Hüseynəli xan yenidən sülh təklifinə razı oldu və bac verməyi qəbul etdi. II İrakli isə geri döndü. II İrakli qoşunlarını İrəvandan çəkdikdən sonra Hüseynəli xan yenidən bac verməkdən imtina etdi. 1769-cu ildə II İrakli yenidən İrəvana hücuma keçsə də, məğlub olub geri çəkildi. Beləliklə II İraklinin İrəvan xanlığına hərbi yürüşləri heç bir nəticə vermədi. O, xanlığı özündən asılı hala sala bilmədi.

1779-cu ildə Kərim xan Zəndin ölümü Azərbaycanda ara müharibələrinin daha da kəskinləşməsinə səbəb oldu. Yaranmış əlverişli şəraitdən istifadə edən II İrakli Hüseynəli xandan yenidən bac tələb etdi. Hüseynəli xan isə buna rədd cavabı verdi. II İrakli 1779-cu ilin sentyabrında 20 minlik qoşunla yenidən İrəvan xanlığına yürüş etdi. Hüseynəli xan Osmanlı imperiyasının və müttəfiqləri olan Qarabağ və Xoy xanlıqlarının dəstəyinə arxalanaraq Gürcüstana köçürülmüş ailələrin geri qaytarılmasını tələb etdi. Axalsıxlı Süleyman paşanın vasitəçiliyi ilə Hüseynəli xanla II İrakli arasında sülh danışıqlarına başlandı.

1781-ci ilin noyabrında İrəvan xanlığı ilə Kartli-Kaxeti çarlığı arasında sülh müqaviləsi bağlandı. II İrakli ildə 30 min tümən ödənc almaqla Gürcüstana əsir olaraq aparılmış dinc əhalini geri qaytarmağa razılıq verdi. Bu sülh müqaviləsi İrəvan xanlığını həm də Rusiya ilə də yaxınlaşdırdı. Bu isə Osmanlıları narahat edirdi.

1783-cü il noyabrın 9-da Hüseynəli xan Qacar xəstələnərək vəfat etdi. Xanın vəsiyyətinə əsasən, hakimiyyətə böyük oğlu, 15 yaşlı Qulaməli xan Qacar gəldi. Hüseynəli xanın ölümü xanlıqda vəziyyəti kəskinləşdirdi. II İrakli fürsətdən istifadə edərək öz qaynı Baqrationu qoşunla İrəvana göndərdi. Lakin İrəvana yaxınlaşan Baqration artıq Hüseynəli xanın böyük oğlu Qulaməli xanın taxta çıxdığını eşidərək hücumu davam etdirməyib geri döndü.

Qulaməli xan

Knyaz Baqrationun İrəvan xanlığında Qulaməli xanın oturması ilə razılaşmasını İrəvan zadəganları birmənalı qiymətləndirərək elə güman etdilər ki, bu işdə II İraklinin əli vardır. Odur ki, yeni xana o qədər də etibar etmirdilər. Qulaməli xan atasının dəfni ilə məşğul olarkən yerli əyanlardan Usmi bəy tərəfdarları ilə üsyan qaldıraraq İrəvan qalasını ələ keçirdi. Lakin üsyan mərhum Hüseynəli xanın keçmiş tərəfdarlarının da köməyi ilə yatırıldı.

Qulaməli xanın səkkiz aylıq hakimiyyəti İrəvan xanlığının ən ziddiyyətli dövrlərindəndir. Onun hakimiyyəti dövründə xanlıqda öz mövqeyini möhkəmləndirmək üçün Osmanlı dövləti ilə Rusiya qüvvələri arasında gizli mübarizə gedirdi. Qulaməli xanın çox gənc və təcrübəsiz olmasından istifadə edən bu iki dövlət İrəvan hakimini öz tərəfinə çəkməyə çalışırdı. Əgər Hüseynəli xan hər iki tərəf arasında bitərəf mövqe tuturdusa, Qulaməli xanın dövründə İrəvan xanlığı Osmanlı dövləti ilə daha da yaxınlaşdı. Xanın cavan və təcrübəsiz olmasını nəzərə alan bəzi Osmanlı paşaları II İraklinin İrəvanı ələ keçirəcəyindən narahat olaraq onunla sıx əlaqə saxlayırdılar. Atasının ölümü ilə əlaqədar olaraq başsağlığına gəlmiş Ahalsıq, Ərzurum, Qars və Bəyazid paşalıqlarının nümayəndələri fürsətdən istifadə edərək Qulaməli xanla danışıqlar aparırdılar.

Qulaməli xan Çıldır valisi Salman paşaya yazdığı məktubda osmanlılarla həmrəy olduğunu bildirərək, Azərbaycanda baş verən hadisələr barədə ona qiymətli məlumat göndərmişdi. Məktublardan görünür ki, Osmanlı sultanı Qulaməli xanı öz tərəfinə çəkmək üçün onu bəylərbəyi vəzifəsi ilə təltif etmiş, eyni zamanda Osmanlı paşalarına zəruri vaxtlarda ona hərtərəfli yardım göstərmələri haqqında əmr vermişdi. Osmanlılarla əlqələrin yaxınlaşması səbəbindən Qulaməli xan II İrakli ilə bağlanmış müqavilənin şərtlərinə əməl etmirdi.

İrəvan xanlığına təcavüzün elə də asan olmadığını başa düşən II İrakli öncə diplomatik vasitələrə əl atdı. Lakin bunun ciddi nəticə vermədiyini görən Rusiya və gürcü çarı İrəvan xanına qarşı sui-qəsd hazırlamağa başladılar. Beləliklə 1784-cü ilin yayında Qulaməli xana sui-qəsd təşkil olunur və xan qətlə yetirilir. Qars mühafizi Mustafa paşanın məlumatına görə, "Yaranmış real təhlükə qarşısında İrəvan xanının Osmanlı dövləti ilə yaxınlaşması nəticəsində bölgədəki ruslar və onların müttəfiqi olan gürcü çarının hiylələri nəticəsində Qulaməli xan qətlə yetirildi".

Məhəmməd xan

Sui-qəsddən dərhal sonra İrəvan əhalisinin əksəriyyəti Qulaməli xanın 12 yaşlı qardaşı Məhəmməd xanı hökmdar seçdilər. Məhəmməd xan İrəvan taxtında ən uzun müddət oturan hakimlərdən biri olmuşdur. Məhəmməd xan azyaşlı olduğuna görə, hakimiyyətinin ilk illərində anasından, ona sadiq olan nüfuzlu əyanlardan asılı qalmış, Kartli-Kaxetiya çarlığına təzminat vermək məcburiyyətində qalmışdı.

İrəvan taxtına sahib olan Məhəmməd xan ilk gündən ona müxalif olan qüvvələrin təzyiqi ilə üzləşdi. Qulaməli xanın ölümündən sonra İrəvan əhalisi iki dəstəyə bölünmüşdü. Birinci dəstə Məhəmməd xanın tərəfdarları idi. Bu dəstəni xoylu Əhməd xan dəstəkləyirdi. İkinci-müxalif qüvvənin başında isə makulu Əhməd sultan dururdu. Əhməd sultan İrəvan taxt-tacını ələ keçirmək üçün çoxdan fürsət axtarırdı. II İrakli isə Mirzə Gürgenə tapşırmışdı ki, Əhməd sultana bildirsin ki, çar onun İrəvan xanlığının hakimi olmasına kömək edəcəkdir.

 
İrəvan qalasının planı. Rəssam V. Potto (1827)

Əslində II İrakli İrəvanda baş verən hadisələrdən istifadə edərək nüfuzunu möhkəmləndirmək qərarına gəlmişdi. İrəvanda vəziyyət gərginləşdikdə İshaq paşa Xoy hakimi ilə əlaqəyə girərək, onu burada olan hadisələrə müdaxilə etməyə çağırdı. Nəticədə, Əhməd xan nümayəndəsi Mirzə Əbdülhəsəni, İshaq paşa isə xəzinədarı Rizvan ağanı Məhəmməd xanın adına yazılmış fərman və məktubla İrəvana göndərdi. Onların səyi nəticəsində əhali arasında iğtişaş yatırılmış və dinclik yaranmışdı. Beləliklə İrəvanda baş verən qarşıdurmada Məhəmməd xanın tərəfdarları qələbə çaldılar.

Anası gürcü qızı olan Məhəmməd xanın II İraklidən asılılığının güclənəcəyindən ehtiyat edən Osmanlı sarayı təcili tədbirlər görməyə başlamışdı. Sultan Əbdülhəmid Məhəmməd xana fərman göndərərək, onu digər Azərbaycan xanları ilə birləşərək, gürcü-rus qüvvələrinə qarşı mübarizəyə çağırırdı.

Bundan xəbərdar olan II İrakli tərəfdarlarına kömək məqsədilə İrəvana 2 minlik qoşun göndərdi. Məhəmməd xan Süleyman paşaya məktub göndərərək II İrakliyə tabe olacağını bildirdi. Beləliklə, II İrakli qoşunlarını geri çəkdi və rus diplomatları bir növ “İrəvan məsələsindən” arxayın oldular.

Anası başda olmaqla Məhəmməd xanın azyaşlı olmasından istifadə edən bir qrup şəxsin Tiflis sarayı ilə sıx əlaqə saxlaması sultan tərəfdarlarının xoşuna gəlmirdi. Ahalsıx hakimi Süleyman paşanın təhriki ilə Məhəmməd xana qarşı sui-qəsd hazırlanmışdı. Usmi bəy və onun oğlu osmanlıların təhriki ilə xanı öldürmək qərarına gəlmişdilər. Lakin bu sui-qəsdin üstü vaxtında açıldı. Usmi bəy qaça bilsə də, Qars sərhəddində ələ keçirildi. Həbs edilərək oğlu ilə birlikdə həbsxanaya salındı.

Lakin Xoy xanlığı da İrəvan üzərindəki təsirindən əl çəkmək fikrində deyildi. Xoylu Əhməd xan Məhəmməd xanın hakimiyyətinin ilk günlərindən İrəvanın daxili işlərinə müdaxilə etməyə başlamışdı. Əhməd xan güclü qoşuna malik idi. Digər tərəfdən, o, Ahalsıx hakimi Süleyman paşa ilə qohum idi və paşa lazım olduqda hərbi cəhətdən ona kömək edirdi. Bundan əlavə, Əhməd xan Qarabağ, QaradağNaxçıvan xanları ilə müttəfiq idi. O, həm də taxt-tac uğrunda mübarizə aparan Ağa Məhəmməd xan Qacarla dostluq edirdi. Ən başlıcası isə Xoy hakimi Osmanlı dövlətinə arxalanırdı.

Əhməd xan ilk növbədə "nikah diplomatiyası"ndan istifadə etməyi qərara aldı. Əhməd xanın mərhum Qulaməli xanla qohum olmaq cəhdi baş tutmasa da, Məhəmməd xanla bu niyyətini həyata keçirə bilmişdi. 1785-ci ilin yayında Əhməd xan özünün 30 yaşlı qızını 13 yaşlı Məhəmməd xana ərə verdi. Bu qohumluğu daha da möhkəmləndirmək üçün Əhməd xan Məhəmməd xanın bacısı ilə evləndi.

Xoy xanı İrəvanda mövqeyini daha da möhkəmləndirmək üçün gizli nümayəndəsini, hərəmağası Ağahüseyni də oraya göndərdi. Tezliklə, hərəmağası İrəvan sarayında böyük nüfuz sahibi oldu. Hətta o, Məhəmməd xanın etimadını qazanaraq vəzir təyin edildi.

Vəzirliyi ələ keçirməklə böyük səlahiyyət qazanan Ağahüseyn Xoy hakiminin mənafeyinə uyğun siyasət yeritməyə başladı. Nəticədə, Əhməd xanın sağlığında qısa müddətə olsa da, İrəvan xanlığı ondan asılı vəziyyətə düşmüşdu. Tabeçilik rəmzi olaraq İrəvandan Xoya nəzərdə tutulan miqdarda peşkəş və hədiyyələr göndərilirdi. Rusiyanın Kartli-Kaxetiya sarayındakı nümayəndəsi S.D.Burnaşovun 1785-ci il avqustun 9-da mərkəzə göndərdiyi məlumatında yazılırdı:

  "İrəvan İraklidən daha çox qızını İrəvan xanına ərə verən Əhməd xanın hakimiyyəti altındadır. O, hərəmağası Ağahüseynlə birlikdə İrəvan qalasına sahib olaraq bütün xanlığı idarə edir. Onlar Əhməd xanın təhriki ilə II İrakliyə bir daha vergi ödəmirlər."  

1786-cı ilin fevralında doğma qardaşı Şahbaz xanın oğlanları sui-qəsd nəticəsində öldürüldü. Vəzir Ağahüseyn Məhəmməd xana sui-qəsd təşkil etmək istəsə də, özü II İrakli tərəfindən, 1786-cı ilin iyununda sui-qəsdlə öldürüldü. Beləliklə, Məhəmməd xan bu təhlükədən xilas olsa da, İrəvan xanlığı yenidən II İrakliyə bac verməyə məcbur oldu.

1785-cı ilin sentyabrında Osmanlı sultanının da təhriki ilə Avar hakimi Ümmə xan 11.000 nəfərlik qoşunla Kartli-Kaxetiyaya hücuma keçdi. Sığnaq qalasını və Gümüşxananı zəbt edən Dağıstan qoşunları bir çox ətraf kəndləri qarət edə-edə əsirlərlə birlikdə Ahalsıxa, Süleyman paşanın yanına gedərək, qışı orada keçirdilər. Onlar Osmanlı sultanından çoxlu xələt və hədiyyə aldılar.

Dağıstanlıların Kartli-Kaxetiyaya hücumu İrəvan xanlığına da öz təsirini göstərmişdi. Yerli əhalinin bir hissəsi İrəvan qalasına sığınmış, digər hissəsi isə Qars paşalığına köç etməyə başlamışdı. Bu da Ahalsıx hakimi ilə İrəvan xanı arasında düşmənçiliyə səbəb oldu. Ahalsıx hakimi Süleyman paşa Dağıstan qoşununa arxalanaraq, Məhəmməd xana təzyiq göstərməyə başladı. O, İrəvan hakimini hədələyərək köç etmiş pəmbəklilərə məxsus əmlakın ona verilməsini tələb etdi. Məhəmməd xan onun tələbini qəbul etmədi, bütün qaçqınları əmlakları ilə birlikdə öz himayəsinə aldı.

Dağıstan qoşunlarının yürüşünün xanlıq üçün ağır nəticə verəcəyini başa düşən Məhəmməd xan Ümmə xan və Süleyman paşa ilə əlaqə yaradaraq yaxın adamını məktub və qiymətli hədiyyələrlə Ahalsıxa göndərdi. İrəvan hakiminin bu tədbirləri müəyyən qədər müvəffəqiyyətli oldu və xanlığı güclü dağıntıdan xilas etdi. Qışı Ahalsıxda istirahət edən Ümmə xan 1786-cı il aprelin 25-də 7.000 nəfərlik qoşunla Arpa çayını keçərək İrəvan xanlığı ərazisinə daxil oldu. Ümmə xanın qoşunu İrəvan ərazisində çox ləngimədi. Dağıstan qoşunu Abarandan keçib, Göyçə gölünün sahilini dolanmaqla Gəncə istiqamətində hərəkət etdi.

1786-cı ildən Məhəmməd xanın II İrakli ilə yenidən yaxınlaşması Qarabağ xanlığı ilə İrəvan xanlığı arasında əlaqələrin yenidən pisləşməsinə gətirib çıxardı. 1786 ilin oktyabrında İbrahimxəlil xan İrəvana 3 min nəfərlik qoşun göndərərək, yerli əhalini Qarabağa köçürməyə cəhd etdi. Hücumdan xəbər tutan sərhəd kəndlərinin əhalisi əlçatmaz yerlərə çəkilərək İbrahimxəlil xanın orduusuna müqavimət göstərməyə başladı. Əlavə olaraq Məhəmməd xan da İbrahimxəlil xanın qüvvələrinə qarşı qoşun göndərdi. Müqavimətlə üzləşən İbrahimxəlil xanın qüvvələri geri çəkildilər. Bu səbəbdən 1787-ci ildə Naxçıvanda Qarabağ xanlığı ilə Kartli-Kaxetiya arasındakı döyüşlərdə İrəvan xanlığı II İraklinin tərəfindən çıxış etdi.

İrəvan xanının Naxçıvanda olmasından istifadə edən Bəyazid paşalığının qoşunu 1787-ci ildə bir neçə dəfə İrəvan ərazisinə hücum edərək, onun sərhəd kəndlərini qarət etmişdi. Lakin İrəvan hakimi buna göz yummuş və yalnız 1789-cu ilin yayında qəti tədbirlər görməyə başlamışdı. Həmçinin Bəyazid paşası İrəvanın daxili işlərinə qarışaraq Məhəmməd xana qarşı çıxan qiyamçı qüvvələri dəstəkləyir və lazım gəldikdə onlara öz ərazisində sığınacaq verirdi.

1789-cu Məhəmməd xan güclü qoşun toplayaraq İshaq paşanın üzərinə hücuma keçdi. İshaq paşanın ordusu döyüşdə məğlub edildi və Bəyazid qalasına çəkilməyə məcbur oldu. 1789-cu ilin payızında Ərzurum hakimi Abdulla paşanın vasitəçiliyi ilə Məhəmməd xanla İshaq paşa arasında sülh müqaviləsi bağlandı.

Məhəmməd xan Bəyazid paşası ilə sülh müqaviləsi bağladıqdan sonra Xoy xanlığı ilə müharibəyə başladı. Buna səbəb Məhəmməd xanla Bəyazid paşası arasında döyüşlər gedərkən, Xoy hakimi Hüseyn xanın İsaq paşaya gizli kömək etməsi olmuşdu. Naxçıvan hakimi Kəlbəli xan bu əməliyyatda ona hərbi yardım göstərdi. Hazırlıq başa çatdıqdan sonra 1790-cı il mayın 10-da Məhəmməd xan və müttəfiqi Kəlbəli xan Xoy şəhərinə hücum etdilər. Müqavimət göstərə bilməyən Hüseyn xan vaxtı ilə İrəvandan göndərilmiş xəracı geri qaytarmaqla sülh təklifi etdi. Bu təklif qəbul edildi və tərəflər arasında sülh imzalandı.

Lakin Naxçıvan xanlığı ilə İrəvan xanlığı arasında müttəfiqlik çox sürmədi. Kəlbəli xanın Hüseynəli xan Xoylu ilə yaxınlaşması köhnə müttəfiqləri düşmənə çevirdi. 1790-cı Məhəmməd xan Naxçıvan üzərinə hücum etsə də müqavimətlə üzləşdi və böyük itki ilə geri çəkilməyə məcbur oldu. Əks hücuma keçən Naxçıvan və Xoy xanlığının qüvvələri də İrəvanda məğlub oldular və ətraf əraziləri qarət edərək geri çəkildilər.

Lakin Qacar təhlükəsi xanlıqları sülh bağlamağa məcbur etdi. 1791-ci ilin İrəvan, Naxçıvan və Xoy xanları arasında sülh imzalandı. Kəlbəli xan Məhəmməd xanın bacısı ilə evlənərək sülhü daha da möhkəmləndirdi. İbrahimxəlil xan 1791-ci ilin dekabrında Naxçıvana yürüş edəndə, İrəvan və Xoy xanları Kəlbəli xana qüvvə ilə yardım etdilər.

Ağa Məhəmməd xan Qacarın Cənubi Qafqaza ilk yürüşü 1795-ci ilin yayında baş tutdu. O, 1795-ci ilin iyununda 85 minlik qoşunla üç istiqamətdə – İrəvan, Lənkaran-Muğan və Qarabağ istiqamətində şimala doğru yürüşə başladı. Ağa Məhəmməd xan qardaşları Əliqulu xan və Cəfərqulu xanın başçılığı ilə 20 min nəfərlik qoşunu İrəvana doğru göndərdi.

1795-ci il iyulun ortalarında Əliqulu xanın qüvvələri İrəvan qalasının yaxınlığında yerləşən Çarbağı adlanan yerdə düşərgə saldılar. İrəvan qalası Qacar qoşunu tərəfindən mühasirəyə alındı. Məhəmməd xan 35 gün müqavimət göstərdikdən sonra təslim oldu və sülh təklif etdi. İrəvan xanı Ağa Məhəmməd xana bac verəcəyini, lazım olduqda qoşunla kömək edəcəyini vəd edərək, arvad və oğlanlarından birini ona girov göndərdi. Sülh bağlandıqdan sonra Əliqulu xan İrəvanda dayanmadı. O, girovları götürərək avqustun 28-də Gəncədə olan Ağa Məhəmməd xanın yanına getdi.

Ağa Məhəmməd xan Tiflisi işğal etdikdən sonra İrəvan və Gəncə xanlarının xeyrinə bir neçə göstəriş verdi. Onun əmrinə görə, PəmbəkBorçalı sultanlıqları İrəvana, Qazax və Şəmşəddil sultanlıqları isə Gəncəyə itaət etməli idi. Məhəmməd xan vəziyyətdən istifadə edərək Pəmbək və Borçalı əhalisinə xəbər göndərib tabe olmalarını tələb etdi.

Ağa Məhəmməd xanın Cənubi Qafqaza yürüşü və rəsmən Rusiyanın himayəsində olan gürcü çarlığına hücumu Rusiyanın regiondakı maraqlarına və nüfuzuna ağır zərbə vurmuşdu. Odur ki, Rusiya regionda öz qəsbkarlıq siyasətini həyata keçirmək üçün bəhanə axtarırdı. Buna görə də fürsətdən istifadə edən Rusiya imperatriçası II Yekaterina 30 minlik bir korpusu qraf V.Zubovun başçılığı ilə Cənubi Qafqaza, Azərbaycana göndərdi.

Ağa Məhəmməd xanın başının Xorasandakı hadisələrə qarışmasından istifadə etməyə çalışan Məhəmməd xan Kartli, Rusiya və Osmanlı hakimiyyətləri ilə əlaqəyə girərək müstəqil siyasət yeritməyə can atırdı. Lakin çar I Pavelin qoşunları Cənubi Qafqazdan çəkməsindən sonra bu plan boşa çıxdı və 1796-cı ildə noyabrın 6-da Ağa Məhəmməd xan Qacar İrəvan və Naxçıvan xanlarını hüzuruna çağıraraq Tehranda həbs etdirdi.

Ağa Məhəmməd şahın əmrinə əsasən onun qardaşı Əliqulu xan Qacar İrəvanda hakim təyin edildi. Lakin Ağa Məhəmməd şahın 1797-ci ildəki qətlindən sonra İrəvan əhalisi vergilərin çoxluğu səbəbindən Əliqulu xana üsyan edərək onu qovdular. Qacarlar dövlətinə sədaqətini saxlaması şərtilə, Məhəmməd xanı həbsdən azad edib İrəvana göndərdi. Lakin Məhəmməd xan Qacarların müti vassalı olmadı. Əksinə, xoylu Cəfərqulu xanla birləşərək yeni şaha tabe olmaqdan imtina etdi. Lakin onlar şahzadə Abbas Mirzənin və sərdar Süleymanın başçılıq etdiyi Qacar qoşunu tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldılar. Bundan bir neçə il sonra Abbas Mirzə İrəvan xanlığına hücum edərək İrəvan qalasını 40 günlük mühasirədə saxladı. Bu müddətdə ətraf kəndlər çapılıb-talandı. Nəticədə Məhəmməd xan Abbas Mirzəyə təzminat və sədaqət əlaməti olaraq girovlar verməyə məcbur oldu.

Bölgədəki qarışıqlıqlardan istifadə edən Qars hakimi Məhəmməd paşa İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarına düşmən olan qüvvələrlə birləşərək tez-tez bu xanlıqların sərhəd ərazilərinə qarət məqsədilə hücumlar təşkil edirdi. 1802-ci ilin mayında naxçıvanlı Kəlbəli xan, onun qardaşı Abbasqulu xan və İrəvan xanının birləşmiş qüvvələri Qars əyalətinə hücum və qarət məqsədilə Pəmbək və Qars paşalığı istiqamətində hərəkət etdilər. Məhəmməd paşanı cəzalandırmaq məqsədilə İrəvan qoşunu Kəlbəli xanın başçılığı ilə Qars ərazisinə daxil olaraq onun bir hissəsini tutdu. Qarslı Məhəmməd paşa kömək üçün rus generalı Knorinqə müraciət etdi. Knorinq Pəmbəkdəki rus qoşunlarının komandanına Qarsla olan sərhəd xəttinin lap yaxınlığında Qars paşasının qüvvələri ilə birləşməyi və xanlıqların birləşmiş qüvvələrinə zərbə endirməyi tapşırdı. 1802-ci ilin iyununda Rusiyanın və Qars paşasının birləşmiş qüvvələri irəvanlı Məhəmməd xanla naxçıvanlı Kəlbəlı xanı məğlubiyyətə uğratdılar.

1802-ci il sentyabrın 12-də Georgiyevskidə bağlanan müqaviləyə əsasən Şərqi Gürcüstanın (Kartli-Kaxetiya) rəsmi surətdə Rusiyaya birləşdirilməsi haqqında çar manifesti elan olundu. Manifestə görə Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı və mülki hakim tərəfindən idarə olunan Tiflis quberniyası yaradıldı. Azərbaycanın Kartli-Kaxetiya çarlığının vassal asıllığında olan Borçalı, Qazax, Şəmşəddil sultanlıqları ilə bərabər, Pəmbək və Şörəyel də Tiflis quberniyasının tərkibində qeyri-qanuni olaraq Rusiyanın tərkibinə daxil edildilər.

İrəvan xanı Rusiyanın təcavüzkar siyasətinə qarşı daha qətiyyətlə çıxış edərək pəmbəkliləri işğalçılara boyun əyməməyə çağırdı və onlara təklif etdi ki, rus qoşunlarının işğal etdikləri əraziləri tərk edib İrəvana köçsünlər. İrəvan xanının müraciəti ilə 600 pəmbəkli öz kəndlərini tərk edərək İrəvana pənah gətirdi. Belə ki, bu zaman xüsusi olaraq İrəvandan Tiflisə gəlmiş Üçkilsə monastırının arxiyepiskopu Qriqori buradakı rus ordusunun komandanlığına, o cümlədən mənşəcə erməni olan İ.P.Lazaryevə kəşfiyyat xarakterli məlumatlar verir və onları inandırmağa çalışırdı ki, İrəvan və Naxçıvan xanlarına inanmasınlar, çünki "...İrəvan xanı ruslara yalnız zahirən meyil göstərir, daxilən onlara nifrət bəsləyir və ...İrəvan xanı naxçıvanlı Kəlbəli xana arxalanaraq Pəmbək mahalını Rusiyanın təbəəliyindən çıxarmaq istəyir". İ.P.Lazaryev Pəmbək mahalına yeni-yeni qoşun hissələri göndərdi və demək olar ki, bütün əhalini geri qaytardı. Bu hadisədən sonra Pəmbək bəylərinin bir hissəsi yenə də Rusiyaya tabe olmayıb İrəvana qaçdılar.

Kartli-Kaxetiya çarlığı Rusiyaya birləşdirildikdən sonra bölgəni narazılıqlar və həyəcanlar bürümüşdü. Bu qarışıqlığı yatırmaqda aciz qalan baş komandan K.F.Knorrinqin siyasəti çar I Aleksandrın da narazılığına səbəb olmuşdu. Buna görə də, çarın fərmanına əsasən 1802-ci il sentyabrın 8-də K.F.Knorrinqin yerinə P.D.Sisianov Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandan təyin edildi.

1801-ci ilin martında Üçmüədzin katolikosu Arqutinski öldü. Katolikos vəzifəsinin boş qalmasından istifadə edən arxiyepiskop David İrəvan hakiminə çoxlu hədiyyə verərək, onun köməyi ilə 1801-ci il aprelin 28-də bu vəzifəyə seçildi. Onun namizədliyini dəstəkləyən Məhəmməd xan hətta Davidin təhlükəsizliyi üçün Eyvaz Sultanın rəhbərliyi altında Üçmüədzində bir dəstə silahlı qüvvə də yerləşdirmişdi.

P.Sisianov 1803-cü il fevralın əvvəlində İrəvan xanına göndərdiyi məktubda xana səmimi dostluq təklif edərək onu Rusiya təbəəliyinə keçməyə çağırırdı. Məktubun sonunda isə böyük Rusiya imperatoru və Osmanlı sultanı tərəfindən bütün ermənilərin patriarxı təsdiq edilən Danil haqqında verilən fərmanın dəqiq icra olunmasını və Davidin yerinə Danilin patriax elan edilməsini tələb edirdi. Rusiya imperiyası ilə münasibətləri gərginləşdirmək istəməyən Məhəmməd xan Danilin həbsdən azad olunması haqda göstəriş versə də, onu yenə də patriarx təyin etmir və öz nəzarəti altında saxlayırdı.

Məhəmməd xanın Pavel Sisianovun tələblərini yerinə yetirmməməsi tərəflər arasındakı ziddiyyətləri dərinləşdirdi. Beləliklə, 1804-cü ilin mayında rus qoşunları Sisianovun komandanlığı altında İrəvan xanlığının sərhədlərinə yaxınlaşdılar. Rus komandanlığının bu yürüşdə əsas məqsədi Qacar qoşunlarını Cənubi Qafqaza, o cümlədən də Azərbaycanın şimalına buraxmamaq, mühüm hərbi-strateji əhəmiyyətə malik olan İrəvan xanlığını ələ keçirmək idi. Sisianov İrəvan yürüşünü uğurla başa çatdırmaq üçün mərkəzdən daha 4 alay və 100.000 rubl gümüş pul tələb etdi. Bu qüvvələrlə o, nəinki İrəvanı, hətta Naxçıvan və Şuşanı almağı, Kür-Araz boyu həyata keçiriləcək işğal planının bir hissəsini bu kampaniyada başa çatdıracağını vəd edirdi.

İrəvan xanlığı barədə eyni hərbi hazırlıq Qacarlar da aparırırdılar. Qacar hakim dairələri elə düşünürdülər ki, İrəvan xanlığına sahib olduqdan sonra, onlar asanlıqla Gürcüstana qoşun çəkərək rusları oradan qovub, Cənubi Qafqazı ələ keçirmək üçün özlərinə əlverişli zəmin yarada bilərlər. Bu məqsədlə təcili surətdə 20.000-lik qoşun hazırlandı. Fətəli şah orduya başçılığı öz oğlu və vəliəhdi Abbas Mirzəyə həvalə etdi.

 
İrəvan şəhərinin görünüşü. Rəssam Q. Serqeviç (1796)

Rusiyanın Cənubi Qafqazda fəallaşmasına biganə qala bilməyən Qacarlar rus qoşunlarının həmin bölgəni tərk etmələrini tələb etdilər. Təbiidir ki, Rusiya İranın belə tələbinə əməl edə bilməzdi. Beləliklə, 1804-cü il iyun ayının 10-da Qacarlarla Rusiya arasındakı diplomatik münasibətlər pozuldu və birinci Rusiya – İran müharibəsi başlandı. Gümrüdə möhkəmlənən rus qoşunları iyunun 15-də oradan Üçkilsəyə doğru hərəkət etdilər. ÜçkilsəniQəmərlini böyük çətinliklə ələ keçirən rus qoşunları iyulun 2-də, sübh çağı İrəvan qalasını mühasirəyə aldılar. İrəvan qalası 7 min döyüşçü və 60 topla müdafiə edilirdi.

İrəvan qarnizonu mühasirəni zəiflətmək üçün imkan düşdükcə qaladan çıxaraq bir neçə istiqamətdə rus qoşunlarına hücumlar təşkil edirdi. Mühasirədə olan irəvanlıların belə hücumları nəticəsində rusların 13 zabiti və 173 əsgəri öldürüldü. Qacar qoşunları ilk dəfə İrəvana qalanın mühasirəsinin 15-ci günü gəlib çatdılar və rus qoşunları ilə müdafiəçilər arasında baş verən 8 saatlıq döyüşdə ruslar 3 zabit, 120 əsgər itirdilər, 6 zabit, 200 əsgər isə yaralandı.

1804-cü il iyunun 20-də səhər tezdən Abbas Mirzənin komandanlığı altında 12 minlik şah qoşunu rus qoşunları üzərinə həlledici hücuma keçdi. Üçmüəzzin kilsəsi uğrunda döyüş başladı. Beş gün davam edən döyüş nəticəsində rus qoşunu çox pis vəziyyətə düşdü. Rus artilleriyasından ehtiyat edən şah qoşunu qəfil və gözlənilməz hücum taktikası seçərək rus qoşununu ərzaq və susuz qoymuşdu. Onlar hücum edərək bir neçə alayın çadırını, yük və ərzaq arabalarını özləri ilə aparmışdılar. Üçmüəzzin kilsəsini tuta bilməyəcəyinə əmin olan P.D.Sisianov iyunun 26-da oranı tərk edərək İrəvan şəhərinə doğru hərəkət etdi. Kilsə uğrunda döyüş rus qoşununa çox baha başa gəldi. Bu döyüşdə onlardan 51 öldürülmüş, 104 nəfər yaralanmış və şah qoşunu tərəfindən xeyli rus əsgəri və zabiti əsir kimi ələ keçirilmişdi.

Rus qoşunlarının İrəvan qalasına yaxınlaşdığını eşidən Məhəmməd xan və qaynı Kəlbəli xan bərk təşvişə düşərək, Abbas Mirzə ilə danışıqlara başladılar. Onlar vasitəçilik üçün sədrəzəm Mirzə Şəfiyə müraciət etdilər. Xanlar Abbas Mirzəyə hədiyyə göndərərək şah qoşununa müqavimət göstərdikləri üçün bağışlanmalarını və xanlığı rus qoşunundan müdafiə etməsini xahiş etdilər. Məhəmməd xanı öz tərəfinə çəkə bilməyən və əlacsız qalan P.D.Sisianov yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün hərbi şura çağırmağa məcbur oldu. 1804-cü il avqustun 31-də yeddi nəfərdən ibarət hərbi şura çağırıldı. Burada iki məsələ – hücumu davam etdirmək, yaxud geri çəkilmək məsələləri müzakirə edildi. Səsvermə nəticəsində iki nəfər döyüşü davam etdirməyi, beş nəfər isə geri çəkilməyi təklif etdi. Beləliklə, geri çəkilmək haqqında əmr verildi.

Həmin il sentyabrın 1-də Sisianov axırıncı dəfə Məhəmməd xandan İrəvan qalasını təhvil verməsini tələb etdi. Onun bu müraciətinə ertəsi gün Məhəmməd xan yenidən rədd cavabı verdi. Yalnız bundan sonra – sentyabrın 3-də rus qoşunlarının geri çəkilməsi barədə əmr verildi.

Rus qoşunu İrəvan xanlığını tərk etdikdən sonra Abbas Mirzə İrəvan qalasına gəldi. O, İrəvan qalasını ziyarət etdikdən sonra, Məhəmməd xanı və onun yaxın adamlarını düşərgə saldığı Söyüdlü kəndinə, səhərisi günü təşkil ediləcək ziyafətə dəvət etdi. Məhəmməd xan bir qədər tərəddüd etdikdən sonra ziyafətdə iştirak etmək qərarına gəldi. Ziyafətdə iştirak edən şah onu yenidən İrəvana hakim təyin etdi.

Rusiya ilə Qacar İranı arasındakı müharibədən sonra İrəvan hakimi Qacar dövləti ilə yaxınlaşsa da, bu hökumətə çox da bel bağlamamışdı. Onun müstəqil siyasət yeritmək niyyətində olduğunu başa düşən şah hökuməti İrəvanda hakimiyyət dəyişikliyi edərək, öz nümayəndəsi olan Mehdiqulu xan Qacarı buraya hakim təyin etdi. Məhəmməd xan Qəzvin qalasında həbs edildi.

Hüseynqulu xan

 
Sərdar sarayı divarında Hüseynqulu xan Qacarın Mirzə Qədim İrəvani tərəfindən çəkilmiş rəsmi

Mehdiqulu xan Qacar 1805-ci il iyun – 1806-ci il avqust aylarında İrəvana hakimlik etdi. Qeyd olunan dövrdə İrəvan xanlığının daxilində vəziyyət sabit deyildi. Mehdiqulu xanın vergiləri artırması və əhalini qarət etməsi nəticəsində irəvanlılar ona qarşı üsyan qaldırdılar. 1806-cı ilin yayında Mehdiqulu xan Qacarı TəbrizMarağa xanı Əhməd xan əvəz etdi. Marağalı Əhməd xan əhalinin Mehdiqulu xan tərəfindən qarət olunan əmlakını geri qaytardı, İrəvanda xeyli abadlıq işləri və müdafiə tədbirləri gördü. O, üç aylıq hakimiyyəti dövründə əhalinin rəğbətini qazansa da, İrəvanda baş qaldıran epidemiya nəticəsində 1806-cı il oktyabrın 17-də vəfat etdi. Bu hadisə şahzadə Abbas Mirzəni çox məyus etdi.

Əhməd xan vəfat etdikdən sonra şah hökuməti Hüseynqulu xanı (1806–1827) İrəvana hakim təyin etdi. Yeni xan beynəlxalq vəziyyətin mürəkkəb olduğu bir vaxtda hakimiyyətə gəlmişdi. Qafqazda Qacar İranıOsmanlı dövlətləri ilə Rusiya arasında müharibələr davam edirdi.

1807-1808-ci illərdə Cənubi Qafqazı güzəştə getmək istəməyən Qacarlar İranı Rusiyanın sülh təklifini qəbul etmədi. Rus qoşunları bundan bir bəhanə kimi istifadə edərək 1808-ci ildə İrəvan istiqamətində yenidən – ikinci dəfə hücuma keçdilər. 1808-ci il sentyabrın əvvəllərində Qudoviç Pəmbəkdən çıxaraq altı minlik qoşun və 12 top ilə İrəvan istiqamətində hərəkət etdi. Bu yürüşdə rus qoşunlarının tərkibində 500 nəfərdən ibarət erməni süvariləri də iştirak edirdilər. Rus qoşunlarının gec-tez xanlığa yenidən yürüş edəcəyini hiss edən irəvanlı Hüseynqulu xan müəyyən müdafiə tədbirləri görə bilmişdi. O, İrəvanda hakimiyyətə gələn kimi, qalanın müdafiəsini gücləndirərək, Zəngi çayından başlayan və qalanın ətrafını əhatə edən xəndəyi daha da dərinləşdirmiş və qala qarnizonunun tərkibini artırmışdı. Həmçinin 1807-ci ildə bağlanmış Fransa – Qacar müqaviləsinə görə, Fransadan İrana general Qardanın başçılığı ilə bir dəstə mühəndis gətirilmişdi. İrəvanın strateji əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, onların bir hissəsi şahın xahişi ilə İrəvana aparıldılar və qalanın müdafiəsini möhkəmləndirməyə başladılar. Bunun şahidi olan qraf Qudoviç yazırdı:

  İrəvan qalası Avropa hərbi qaydaları üzrə möhkəmləndirilib, onun iki divarı, xəndəyi və torpaqdan düzəldilmiş səddi vardı. Təpənin üstünə əvvəllər burada yerli hərbçilər tərəfindən tətbiq edilməyən karteçlə işləyən toplar qoyulmuşdu. İrəvanlılar fuqas bombalarından istifadə edirdilər ki, bu da fransız mühəndislərinin fəaliyyətinin bəhrəsidir.  

Rus qoşunlarının hərəkəti İrəvanın yeni sərdarı Hüseynqulu xanı xeyli narahat etdi. O, təcili surətdə dəstələri ilə Abarana gedib rus qoşunlarının qarşısını almağı qərara aldı. 1808-ci il sentyabrın 26-da baş verən toqquşma zamanı İrəvan döyüşçüləri məğlub olub geri çəkildilər. Ertəsi günü şəxsən Qudoviçin başçılıq etdiyi rus qoşunlarının bir dəstəsi asanlıqla "Üç kilsə" monastırını işğal edərək, İrəvan yaxınlığındakı Qarabağ kəndində düşərgə salmağa müvəffəq oldu. Belə olduqda, sərdar Hüseynqulu xan qardaşı Həsən xanın komandanlığı altında qalada iki minlik qarnizon qoyaraq, özü beş min döyüşçü ilə qaladan çıxdı və Heydər çay sahilində düşərgə saldı.

 
Həsən xan Qacarın Mirzə Qədim İrəvani tərəfindən çəkilmiş rəsmi

İlk döyüşdə rus qoşunlarına məğlub olan Hüseynqulu xan İrəvan istiqamətində hücuma keçərək qalaya daxil olmağa səy göstərdi. Xanın məqsədi rus qoşunlarına kənardan qəfil zərbələr endirməklə onları İrəvanın mühasirəsindən uzaqlaşdırmaq idi. Lakin Qudoviç general-mayor Portnyaginin başçılıq etdiyi hərbi dəstəni Hüseynqulu xanı təqib etmək üçün göndərərək onun planını baş tutmağa qoymadı.

Bu qələbədən sonra Qudoviç bir neçə dəfə İrəvan sərdarının qardaşı Həsən xana təklif etdi ki, qalanı ruslara təhvil versin, lakin hər dəfə rədd cavabı aldı. Qudoviçin təkliflərinə cavab olaraq Həsən xan qalanın müdafiə qabiliyyətini daha da möhkəmləndirdi.

Hüseynqulu xanın məğlub olduqunu eşidən Fətəli şah Fərəculla xanın başçılığı ilə 5 min nəfərlik qoşunu irəvanlıların köməyinə göndərdi. Vəziyyət rus qoşunu üçün qorxulu xarakter aldı. Qraf Qudoviç bu təhlükənin qarşısını almaq üçün general mayor Portnyagini əlavə qoşunla Xanı təqib edən Podlutskinin dəstəsinə köməyə göndərdi. Qoşuna ümumi rəhbərlik etməyi Portnyaginə tapşırıldı. Lakin rus qoşunu İrəvan hakimini açıq döyüşə cəlb edə bilmədi.

Qudoviçin əmrinə uyğun olaraq İrəvan ərazisini ümumi mühasirəyə almaq üçün strateji cəhətdən əhəmiyyətli olan Naxçıvan ərazisinə hücum təşkil edildi.1808-ci ilin oktyabrın 28-də Naxçıvanda Qarababa (və yaxud Qaradibi) kəndində polkovniklər Lisaneviçin və Kotlyarevskinin komandanlığı altında olan rus qoşununun ön dəstəsi ilə Abbas mirzənin qoşunu arasında döyüş baş verdi. Bu döyüşdə şah qoşunu məğlubiyyətə uğrayaraq geri çəkildi. Noyabrın 1-də Naxçıvan hakiminin oğlu Şıxəli bəyin köməkliyi ilə rus qoşunu Naxçıvanı döyüşsüz işğal etdi.

Mühasirənin uzanması, soyuqların düşməsi və ərzaq çatışmazlığı rus qoşunlarının vəziyyətini getdikcə ağırlaşdırırdı. Nəhayət, Qudoviç qalanı hücumla ələ keçirməyi qərara aldı. İrəvan qalasına hücum 1808-ci il noyabrın 17-si səhər saat 5-ə təyin edildi. Rus qoşunları beş kalona bölündü. Dörd kalon müxtəlif istiqamətlərdən hücum etməli, beşinci kalon isə ehtiyatda dayanmalı idi. İrəvan qalasına hücum edən qoşunların sayı 3-4 min nəfər idi. Lakin onlar irəvanlıların ciddi müqavimətinə rast gəldilər. Hücum başlanan kimi irəvanlılar top atəşləri ilə rusları geri oturtdular. Rus qoşunlarının düzəltdiyi nərdivanlar qalaya daxil olmağa kifayət etmədi. Nəhayət, 1000 nəfərə yaxın itki verən rus qoşunları hücumu dayandırmağa məcbur oldular.

Hücumun boşa çıxması rusları bərk ruhdan salmışdı və həmçinin ərzaq ehtiyatı da tükənmək üzrəydi. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan Qudoviç İrəvandan geri çəkilməyə məcbur oldu. Noyabrın 30-da səhər tezdən rus qoşunu İrəvanın mühasirəsindən əl çəkərək geri qayıtdı. Qraf Qudoviç geri çəkilərkən general mayor Nebolsinə Naxçıvandan Gəncəyə geri çəkilməsi haqqında göstəriş verdi. Naxçıvanda möhkəmlənmiş rus qoşunu da dekabrın 1-də oranı tərk etdi.

İkinci İrəvan yürüşündə rus qoşunlarının məğlubiyyəti qraf Qudoviçin baş komandan vəzifəsindən istefa verməsinə səbəb oldu. 1809-cu ilin fevralın 14-də çarın fərmanına əsasən, general A.P.Tormosov Qafqazda rus qoşunlarının baş komandanı təyin olundu.

Qacar İranı ilə müharibədə olan Rusiya üçün eyni zamanda, Osmanlı Türkiyəsi ilə savaşmaq çox ağır idi. Odur ki, Rusiya hökuməti ilk növbədə Qacar hökuməti ilə saziş bağlamağı qərara aldı. Danışıqların Əsgəran qalasında aparılması müəyyən edildi. Bir neçə gün davam edən danışıqlar heç bir nəticə vermədi. Beləki Qacarlar sülhün şərtləri ilə razılaşmayaraq Cənubi Qafqazın onlara təhvil verilməsini istəyirdilər. Lakin 1810 -cu ildə bərpa olunan hərbi əməliyyatlar nəticəsində rus qoşunlarının qələbəsi Qacarları yenidən danışıqlara qaytardı.

Beləliklə 1813-cü ildə tərəflər arasında Gülüstan müqaviləsinin bağlanması ilə döyüşlərin birinci mərhələsi başa çatdı. Müqaviləyə görə, Arazın şimalındakı vilayətlərin çoxu Rusiya imperiyasına birləşdirildi. İrəvan və Naxçıvan isə Qacarların əlində qaldı.

Müharibədə məğlub olmasına baxmayaraq, Qacar hökuməti çox keçmədən Gülüstan müqaviləsinin bəzi maddələrinə yenidən baxılmasını tələb etdi. Beləki, şah hökuməti 1814-cü il noyabrın 25-də İngiltərə ilə yeni saziş bağladı. Sazişə görə Qacarlar bu ölkədən maddi və hərbi kömək alaraq, həmçinin ingilis mütəxəssislərinin köməyi ilə ordularını yenidən təşkil etməyə başladılar.

Bunun ardınca şah hökuməti ilə danışıqlar aparmaq üçün Tehrana yola düşən baş komandan A.P.Tormosov,1817-ci il iyulun 31-dən avqustun 3-ə qədər şahın qəbulunda oldu. Lakin tərəflər arasında bu məsələdə heç bir razılıq əldə olunmadı. 18231825-ci illərdəki sərhəd xəttinin müəyyənləşdirilməsi üçün olan tədbirlər də heç bir nəticə vermədi. Bundan əlavə, 1826-cı ilin yazında iki piyada rus alayı Mirək kəndinə hücum edərək onu işğal etdi və burada hərbi istehkam xətti qurmağa başladı. Bu hadisə tərəflər arasında münasibətləri daha da gərginləşdirdi. Hər iki dövlət arasında mübahisəli torpaq məsələsini həll etmək üçün Rusiya Qacar sarayına knyaz Menşikovun başçılığı ilə xüsusi heyət göndərmişdi. Lakin Menşikovun missiyası da heç bir nəticə vermədi.

Beləliklə, 1826-cı il iyulun 19-da İkinci Rusiya – Qacar müharibəsi başlandı. 1826-cı il iyulun 16-da sərdar Hüseynqulu xanın atlıları və Qacarlardan da bir dəstə əsgər İrəvan tərəfdən Rus qoşunlarına hücuma keçdilər. Hüseynqulu xanın başçılığı ilə 5 min nəfərlik İrəvan qoşunu Mirək kəndində yerləşən rus gözətçi məntəqəsinə hücum etdi. Qəfil hücum knyaz Sevarsamidzeni çıxılmaz vəziyyətə saldı. O, tabeliyində olan dəstə ilə Gümrüyə geri çəkilməyə məcbur qaldı. Qardaşı Həsən xanın qüvvələri isə Şörəyelə daxil oldular. Rusiya qoşunlarının işğal etdikləri Balıqçay, Sadağaçay, Qarakilsə və başqa keşikçi məntəqələri darmadağın edildi. Həsən xanın qoşunları Gümrü yolunu nəzarətə götürdülər. Beləliklə, qısa müddət ərzində PəmbəkŞörəyel Rusiya ordusundan təmizləndi. Mirzə Adıgözəl bəy yazır: "Knyaz Səvirzə Mirzə (Seversamidze) Pəmbək və Şörəyeldən çıxdıqdan sonra Hüseyn xan və Həsən xan İrəvan tərəfindən gəlib Rusiya hökumətinə aid dam-daşı yıxıb od vurdular".

 
İrəvan qalasının alınması. Rəssam K. Beqqrov (1827)

Lakin Hüseynqulu xan bu qələbəni axıra çatdıra bilmədi. Belə ki, İrəvan hakimi Göyçə ətrafında dayanaraq, Abbas Mirzəni gözləməyə başladı. Şahzadə Gəncəni geri alacağı təqdirdə Hüseynqulu xan qoşunu onunla birləşərək, Tiflisə yürüş etməli idi. Göyçə ətrafında şah qoşununu gözləmək xanın ciddi bir səhvi idi. Digər tərəfdən, rus gözətçi məntəqələrini mühasirəyə alan ayrı-ayrı İrəvan qoşunu arasında əlaqə yox idi. Bundan istifadə edən rus dəstələri ciddi itkilərə baxmayaraq birləşə bildilər.

Müharibənin ilk günlərində Qacar ordusu Şimali Azərbaycanın içərilərinə, hətta Şəmkirə qədər gəlib çıxsa da rus döyüşçülərinin güclü təzyiqi altında tezliklə geri çəkilməyə məcbur oldu. 1827-ci ilin əvvəli üçün, demək olar ki, Şimali Azərbaycanın bütün əyalətlərində rus ordusu üstünlüyü ələ aldı.

1827-ci ilin aprelin əvvəllərində Paskeviçin əmri ilə rus qoşunlarının ön dəstəsi general-adyutant K.X.Benkendorfun komandanlığı altında erməni arxiyepiskopu Nersesin müşayiəti ilə Borçalıdan İrəvana doğru hərəkət etdi. Beləliklə, rus qoşunları İrəvan xanlığına növbəti genişmiqyaslı yürüşə başladılar. Aprelin 13-də heç bir müqavimətə rast gəlməyən rus qoşunu Üçmüəzzin kilsəsinə gəlib çatdı. Lakin əvvəlki yürüşlərdə olduğu kimi yenə də rus qoşununda ərzaq çatışmazlığı başladı.

K.X.Benkendorf 1827-ci il aprelin 16-da səhər 5 alay və 4 topla Sərdarabad qalasına doğru hərəkət etdi. Sərdarabad qalasından 10 verst aralı Həsən xan 1000 nəfərlik süvari dəstəsi ilə rusların ön dəstəsinə hücum etdi. Döyüş nəticəsində xanın dəstəsi məğlub olaraq qalaya doğru geri cəkildi. Bu döyüşdə irəvanlılardan 100 nəfər ölən və yaralanan olmuş, İsmayıl xan və Hüseyn ağanın qardaşı oğlu ruslara əsir düşmüşdü. Həsən xanın dəstəsini məğlub etsə də qala mühasirəsi zamanı ciddi müqavimətə rast gələn rus ordusu geri çəkildi.

Aclıq problemini isə müvəqqəti həll edən general-adyutant K.X.Benkendorfun dəstəsi yenidən İrəvan qalasına hücum etməyi qərara aldı. Qalanı mühasirə etmək niyyətində olan rus qoşunu müxtəlif dəstələrə bölünüb aprelin 24-də Zəngi çayını keçərək cənubi-şərq istiqamətində yürüşə başladı. Hüseynqulu xan rus qoşunlarının irəlilədiyini görərək qalanın cənub və şərq qapıları tərəfində yerləşən bağları əldə saxlamaq üçün piyada və süvarilərdən ibarət iki dəstəni oraya göndərdi. Döyüş nəticəsində İrəvan qoşunu bağlardan geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Məğlub olmuş piyada qoşun yenidən İrəvan qalasına sığındı, süvarilər isə Naxçıvan yolu ilə geri çəkildilər.

Həmçinin şəhərin şərq tərəfini müdafiə etmək üçün əsgər çatmırdı. Burada bazar, məscid və Zəngi çayına doğru uzanan mülklər yerləşirdi. Aprelin 27-də şəhərin bu hissəsi də rus qoşunu tərəfindən ələ keçirildi. Beləliklə, həmin gün İrəvan qalası ətrafında rusların qurduqları mühasirə halqası qapandı. Sərdarabad qalasındakı Həsən xanın hücumu da bir nəticə vermədi.

1827-ci il mayın 12-də general Paskeviçin özü də başçılıq etdiyi qoşun hissələri və ona qoşulmuş ermənigürcü dəstələrinin müşayiəti ilə də İrəvan istiqamətində hərəkətə başladı. Paskeviçin ardınca imperator I Nikolayın razılığı ilə təşkil edilən ilk erməni atlı alayı mayın 17-də İrəvan xanlığının ərazisinə doğru hərəkət etdi. İrəvan sərhədlərində onların sayı 1000 nəfərə çatırdı. İyunun 8-də Üçkilsədən İrəvan qalasına doğru yönələn Paskeviç İrəvan qalasının ətrafına çatanda Benkendorfun danışıqlar apardığını öyrəndi.

 
İrəvan qalasının Çar Rusiyası tərəfindən işğal edilməsi (rəssam Frans Alekseyeviç Rubo)

Belə olduqda general Paskeviç Naxçıvan üzərinə yürüş etmək qərarına gəldi və qoşunlarını İrəvanın 25 verstliyində yerləşən Gərniçay kənarındakı düşərgəyə topladı. Lakin Naxçıvana yürüşdən əvvəl İrəvan qalasının mühasirəsini möhkəmləndirmək tədbirlərini də unutmadı. Benkendorfun yerinə general-leytenant Krasovski İrəvan mühasirə dəstəsinin rəisi təyin edildi. Paskeviç Krasovskinin dəstəsini İrəvan ətrafında yerləşdirərək ona lazımi təlimatlar verdi.

Havaların çox isti keçməsi, əsgərlər arasında dəhşətli xəstəlik yayılması, avqust ayında gəlməsi gözlənilən mühasirə artilleriyasının gecikməsi rus qoşununun vəziyyətini çətinləşdirməyə başlamışdı. Mövcud vəziyyət barədə Paskeviçə məlumat verən Krasovski, ondan Üçkilsəyə doğru çəkilməyə icazə aldıqdan sonra 21-də gecə yarısı öz dəstəsi ilə geri çəkildi.

İrəvan xanının köməyinə tələsən Abbas Mirzə Qacar öz qüvvələrini cəmləşdirib avqustun 17-də Uşağa vuruşmasında rus qoşunlarına ağır zərbə endirdi. Qacar qorçuları rus soldatlarını qəfil yaxaladılar, səhər saat 7-dən gündüz saat 4-dək davam edən qanlı döyüş Üçkilsənin 2 verstliyində başa çatdı. Döyüşdən qaçan Krasovski Üçkilsə monastırına sığındı. Bu hadisədən xəbər tutan Paskeviç, öz qüvvələrinin bir hissəsini Krasovskiyə köməyə göndərdi.

Paskeviç Qarababada knyaz Eristovun başçılığı ilə bir dəstə qoyaraq, 1827-ci il avqustun 20-də İrəvana doğru hərəkət etdi. Abbas Mirzə Qacar isə Sərdarabaddan 15 verst aralıda yerləşən Qaraqala qalasına, sonra isə Makuya çəkildi. O geri çəkildikdən arxası ilə Hüseynqulu xan da qalanı qardaşına tapşıraraq ailəsi ilə bir yerdə Makuya çəkildi. Rus qoşununun əsas qüvvələri sentyabrın 5-də Üçmüəzzinə gəlib çatdılar.

1827-ci il avqustun 29-da Üçkilsədə toplaşan rus qoşunları bu dəfə Sərdarabad qalasını hədəf seçdilər. General Paskeviçin qalada çoxlu ərzaq ehtiyatının olması haqda məlumatı vardı və rus qoşunlarının gələcək yürüşünü təmin etmək üçün bu qalanın alınması zəruri idi. Sentyabrın 11-də general Paskeviç birləşmiş qüvvələrlə Sərdarabada doğru yürüşə başladı və səhəri gün qalaya yaxınlaşdı.

Sərdarabad qalasının qarnizonu 14 topdan və 1500 nəfərlik dəstədən ibarət idi. Qalaya Həsən xanın nəvəsi Fətəli xan başçılıq edirdi. Sentyabrın 16-da dövrün güclü silahlarından olan mühasirə topları Sərdarabada gətirildikdən sonra vəziyyət kəskin şəkildə dəyişdi. Sentyabrın 18-də toplar qalanı bombardman etməyə başladılar. Həmin gün qalaya 500 mərmi atıldı. Bombardman nəticəsində qalanın dördkünc qülləsi dağıdıldı. Aramsız atəşə məruz qalan müdafiəçilər sentyabrın 19-u saat 5-də təslim məcbur oldular. Paskeviçlə danışıqlara əsasən müdafiəçilərə təslim olmaq üçün 24 saat vaxt verildi. Eyni zamanda qalanın bombardmanı daha da gücləndirildi. Sentyabrın 19-u axşam qaranlıqda İrəvan qarnizonu qalanı tərk etdi. Beləliklə Sərdərabad qalası rus qoşunları tərəfindən tutuldu.

Abbasabad qalasının açarı və planı

Sentyabrın 23-də Paskeviçin hərbi qüvvələri İrəvan qalasının 2 verstliyində düşərgə saldılar. 1827-ci il sentyabrın 24-də İrəvanın rus qoşunları tərəfindən növbəti mühasirəsinə başlandı. Paskeviç həmin gün Muğanlıtəpədən sağa doğru batareyalar qurdu və bütün gecəni qalanın içərisini top atəşinə tutdu. Şəhəri ara vermədən 2 batareya 3 gün artilleriya atəşinə tutdu. Ağır topların atəşinə davam gətirməyən qala bürcləri dağıldı. Qala müdafiəçilərini sudan məhrum etmək məqsədilə Paskeviçin əmrilə qala divarlarının dibindəki kəhrizlər daşla dolduruldu. Eyni zamanda Paskeviç Həsən xandan qalanın təslim olunmasını tələb etdi. Lakin bu müraciətə məhəl qoymayan Həsən xan Qacar əksinə, bürcləri təmir etdirərək yeni döyüşə hazırlaşdı. Qala qarnizonu rus qoşunlarını güclü atəşə tutdu. Lakin rusların mühasirə korpusu topları şəhərə yaxınlaşdıra bildi. Növbəti təslim cavabına müsbət cavab almayan Paskeviçin əmrilə İrəvan qalasına 40 topdan 1000-dən artıq mərmi yağdırıldı. Şəhər od-alov içində yanmağa başladı.

Top atəşinin müşaəti ilə podpolkovnik Qurko və Şepelevin dəstəsi qalanın cənub-şərq qülləsini tutdu. Həmçinin ermənilərin xəyanəti nəticəsində şəhərin qərb tərəfində yerləşən Təpəbaşı adlanan məhəlləni tutmağa hazırlaşan ruslar Zəngi çayını keçərək orada batareya qurdular. Məhz 6 günlük mühasirədən sonra bu hissədən qala divarları dağıdıldı və 6 qvardiya alayı şəhərə daxil ola bildi. 200-dək əyanla qaladakı məscidlərin birinə çəkilən Həsən xan Qacar müqavimət göstərməyə davam edirdi. Axşama yaxın İrəvan qalası işğalçıların əlinə keçdi. Həsən xan Qacarla bərabər qalabəyi Sübhanqulu xan, Qasım xan, Mərəndli Cəfərqulu xan, Təbrizli Əlimərdan xan, Əhərli Aslan xan, Fəthəli xan və başqaları ələ keçirildilər.Bundan əlavə, vaxtilə böyük türk sərkərdəsi və hökmdarı Əmir Teymura məxsus olmuş, dəstəyi qızıl və qiymətli daşlarla bəzədilmiş Həsən xan Qacara məxsus qiymətli qılınc da rusların əlinə keçdi.

İrəvan işğal olunduqdan sonra Hüseynqulu xan Makudan Qacar şah sarayına getdi. 1828-ci ildə Qacar hökuməti Hüseynqulu xanı Xorasana göndərərək oraya hakim təyin etdi. Xorasanda mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışları yatıran Hüseynqulu xan, orada asayişi təmin edə bildi. 1831-ci ildə vəfat etdi.

İrəvanın da işğalından sonra Çar qoşunları hücuma keçərək Cənubi Azərbaycan ərazisinə daxil oldular. Rus qoşununun irəliləməsi və həmçinin müqavimət üçün heçbir qüvvə olmaması Qacar hökumətini sülh bağlamağa məcbur etdi. Beləliklə, 1828-ci il fevralın 10-da Təbriz şəhərinin yaxınlığındakı Türkmançay adlanan yerdə İranla Rusiya arasında sülh müqaviləsi imzalandı. Müqavilənin başqa şərtləri ilə yanaşı, İrəvan və Naxçıvan xanlıqları da bütünlükdə Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil edildilər. Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra əsirlərin dəyişdirilməsi nəticəsində Həsən xan da azad edilərək Qacar hökumətinə təhvil verildi.

Türkmənçay müqaviləsinin təsdiq edilməsinin (20 mart, 1828) ertəsi günü I Nikolay "Erməni vilayəti" yaradılması haqqında fərman imzaladı. Fərmanda deyilir: "İranla bağlanmış müqaviləyə əsasən, İrandan Rusiyaya birləşdirilən İrəvan və Naxçıvanı bundan sonra "Erməni vilayəti" adlandırmağı hökm edir və öz titulumuza daxil edirik. Həmin vilayətin quruluşu və onun idarə edilməsi qaydası haqqında Ali Senat lazımi fərmanları öz vaxtında alacaqdır".

Dövlət quruluşu

İdarəetmə

Ali hakimiyyət xana, yaxud sərdara məxsus idi. Hakimiyyət irsi idi və atadan-oğula və s. keçirdi. Bütün qanunvericilik, icra hakimiyyəti və məhkəmə sistemi bilavasitə xanın əlində cəmləşmişdi, daxili və xarici məsələləri ilə bağlı bütün işlər onun razılığı əsasında həyata keçirilirdi.

Divan xan başda olmaqla yüksək vəzifəli şəxslərdən ibarət idi. Divanda mühüm, dövlət əhəmiyyətli məsələlər müzakirə olunurdu. Burada müharibə, sülh, vergi yığılması və qatı cinayətlər kimi bu və ya digər məsələlər həll edilirdi. Divanın başçısı divanbəyi hesab olunurdu.

Xanlıqda xandan sonra ikinci ən mühüm şəxs vəzir sayılırdı. Vəzir mülki aparatın başçısı və xanın ən yaxın məsləhətçisi idi. Bütün divan maliyyatının alınması, dövlət xəzinəsi və s. pulların hesabatı vəzirin üzərinə düşürdü.

Xan sarayında vəzirdən başqa sərkarəli- maliyyə işlərinə baxan, eşikağası – xanın şəxsi təsərrüfatını idarə edən, sandıq ağası – xəzinədar, anbarağası – anbarlara nəzarət edən, qalabəyi -qalanın müdafiəsinə cavabdeh olan, naib – təsərrüfat və inzibati məsələlərlə məşğul olan, mirbölük – mahalları idarə edən, kəndxuda – kəndləri idarə edən kimi böyük və digər kiçik vəzifələr var idi. Hərbi işə xanın özü rəhbərlik edirdi.

İnzibati ərazi bölgüsü

 
İrəvan xanlığının mahalları

İrəvan bölgəsi də inzibati-ərazi quruluşu baxımından bir-birindən təbii sərhədlər olan çaylar və arxlarla ayrılan mahallara mahallar isə kəndlərə bölünmüşdü. Bu inzibati-ərazi quruluşu Səfəvilərdən miras qalmış, Rusiya işğalına qədər və bundan da bir qədər sonrayadək davam etmişdi. İrəvan bölgəsi siyasi vəziyyətdən asılı olaraq ərazi dəyişikliyinə uğrasa da, mahalların adları, adətən, dəyişilməz qalmışdı.

İrəvan xanlığının mahalları aşağıdakılardır:

Bu mahallarda 831 kənd qeydə alınmışdı.

Ordu

İrəvan hakimlərinin qoşunu şəxsi qvardiyadan, nizami qoşun hesab olunan sərbazlardan, maaflardan, elbəyilər və bəylərin dəstələrindən ibarət idi. Hakimlərin şəxsi qvardiyasını nökərlər təşkil edirdilər. Onlar ən mükəmməl dəstə və xanın şəxsi mühafizəçiləri idilər. Bu dəstəyə tüfəngçilər deyilirdi. Onların başçısı tüfəngçi ağası adlanırdı. Nökərlər hər cür vergi və mükəlləfiyyətdən azad idilər, onların məvacibi, hərbi sursatı xan divanxanası tərəfindən ödənilirdi və nökərlər yaxşı qulluğa görə tez-tez hədiyyələrlə mükafatlandırılırdılar.

İrəvan xanlığı hərbi əməliyyatlar zamanı 3.600-5.000 nəfər qoşun çıxara bilərdi. Xan hakimiyyətinin əsas dayağı ordu idi. Qoşunun əsas hissəsi qeyrinizami olub maaflar və elatlardan təşkil olunurdu.

Mədəniyyət

İrəvan şəhərinin yerləşdiyi ərazi müxtəlif zamanlarda Sasanilər, Ərəb xilafəti, Sacilər, Şəddadilər, Səlcuqilər, Eldənizlər, Elxanilər, Teymurilər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar sülalələrinin tərkibinə daxil olmuşdur. İrəvan şəhərinin bir mərkəz kimi sosial-iqtisadi inkişafı isə Çuxursəəd bəylərbəyliyi və İrəvan xanlığı dövrlərinə aiddir. Orta əsrlər tarixi mənbələrində şəhərin adı Rəvan və İrəvan kimi çəkilir. İrəvan şəhəri əsasən Səfəvilər dövründə inkişaf edərək böyümüşdür. İrəvan Çuxursəəd bəylərbəyliyinin mərkəzinə çəvrilərək, bəylərbəyliyin mərkəzi rolunu oynayırdı. Səfəvi-Osmanlı sərhəddi olan Çuxursəəd bəylərbəyliyi müəyyən müharibə mərhələlərində işğal edilmiş və sonra geri qaytarılmışdı.

Memarlıq

İrəvan bölgəsinin bəhs etdiyimiz dövrün memarlıq abidələrinin çoxu dövrümüzə gəlib çatmasa da, mənbələrdə bu sənət növü haqqında xeyli məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Bu məlumatlara görə, bölgə özünün karvansaraları, qalaları, məscidləri, binaları və digər memarlıq abidələri ilə zəngin olmaqla bərabər, bu abidələr orijinallığı, memarlıq üslubu ilə seçilmişdi. İrəvan bölgəsinin memarlıq abidələri sübut edir ki, bəhs etdiyimiz dövrdə bu diyarda da bir sıra gözəl imarətlər yaradan memar-bənnalar olmuşdu.

Məscidlər

Kameral öz siyahıyaalmada ikisi qalada, altısı isə şəhərdə olmaqla 8 böyük məscid qeydə almışdı. Məscidlərin içində möhtəmşəmliyinə görə 1764-cü ildə Hüseynəli xanın tikdirdiyi "Göy məscid" məşhur idi. Məscidin günbəzi göy rəng ilə bəzəndiyi üçün belə adlanırdı. Şəhərin qərb hissəsində yerləşən məscid, Gəncədəki Şah Abbas məscidi üslübunda tikilmişdi. 1828-ci il işğalından sonra İrəvanda Zalıxan məscidi, Novruzəli bəy məscidi, Sərtib xan məscidi, Hüseynəli xan məscidi, Hacı İmamverdi məscidi, Hacı Cəfər bəy məscidləri salamat qalmışdılar.

Qədim İrəvandakı Zalıxan, yaxud şəhər məscidi (inşa edildiyi tarix məlum deyil) və Novruzəli xan məscidi (1687) bir-birinə bənzəyirdi və Göy məsciddən kiçik idi. Digər üç məscid isə XVII-XVIII əsrlərdə inşa edilmişdi. Zalıxan məscidi indiki İrəvan mehmanxanasının yaxınlığında yerləşirdi. İkinci dünya müharibəsindən sonra məscidin təyinatı dəyişdirilmişdir. Hazırda həmin binada Rəssamlar evinin sərgi salonu yerləşir.

Qala məscidlərindən biri 1725-ci ildə Osmanlı hakimi Rəcəb paşa tərəfindən tikdirilmişdi. Memarlıq cəhətdən diqqəti cəlb edən bu məscid Rusiya işğalından sonra rus pravoslav kilsəsinə çevrilmişdi. İrəvanın başqa bir məscidi Hüseynqulu xanın dövründə tikilmiş və Qacar şahzadəsinin şərəfinə Abbas Mirzə məscidi adlandırılmışdı. İşğaldan sonra həmin məscid ruslar tərəfindən silah anbarına çevrilmişdi.

Qalalar

  Əsas məqalələr: İrəvan qalasıSərdarabad qalası

İrəvan qalası 1583-cü ildə Çuxursəəd vilayətinin müvəqqəti olaraq Osmanlı imperiyası tərkibində olduğu zaman Fərhad Paşa tərəfindən Zəngi çayının sahilində inşa etdirilmişdir. Eni 790 m, uzunluğu 850 m olan İrəvan qalasının divarları daşdan və çiy kərpicdən ikiqat, yaxud üçqat divara malik olmuşdu. Bürclərinin sayı 17-yə çatan daxili divar daha enli və hündür idi. Bir qədər alçaq və ensiz olan bayır divar isə birincidən 15-20 sajen aralıda, ona paralel tikilmişdi. Bu divarda 60-a qədər top . Qalanın cənub, şimal, şərq hissələri dərin və enli xəndəklə əhatə olunmuşdu. Ümumiyyətlə, İrəvan qalasının 50-dən çox bürcü, 3 möhkəm dəmir darvazası vardı. Qarnizonunun sayı müxtəlif dövrlərdə 2-5 min, müharibələr dövründə isə 7 min nəfərə çatmışdı.

Sərdərabad qalası İrəvanın 2-ci böyük qalası idi. Hüseynqulu xanın əmri ilə əsası 1810-cu ildə qoyulmuş, 1815-ci ildə isə onun tikilməsi başa çatdırılmışdı. Sərdərabad qalası Arazın sol sahilində, dördbucaqlı formada düzən yerdə salınmışdı. Dairəsi 4 verst, üç tərəfdə qülləsi olan, çiy kərpicdən tikilmiş bu qala ikiqat divarla əhatə olunmuşdu. Qüllələrdən 6-ı çöl, 4-ü isə iç divarda yerləşirdi. Qalanın cənub tərəfi birqat divara malik idi. Sərdərabad qalasının ətrafı xəndəklə əhatə olunmuşdu. Qalada xan sarayı və 700 ev vardı. Burada 22 top və 3 min nəfərlik qarnizon saxlanılırdı.

Karvansaralar və hamamlar

 
İrəvan qalasının 1672-ci ildə Jan Şarden tərəfindən çəkilmiş panoram görünüşü

İrəvanda memarlıq baxımından diqqəti cəlb edən tikililərdən bir qrupu isə karvansaralar idi. Karvansaralar demək olar ki, eyni qaydada tikilirdi. Şəhərdə onları iki mərtəbəli tikirdilər. Uzunluğu 8 futdan böyük olmayan, bina boyu eninə cərgə ilə düzülən otaqlardan ibarət olan karvansaraların hündürlüyü 20 futa bərabər idi. Otaqlar pəncərəsiz idi. Gün işığı yalnız qapıdan düşürdü. Hər bir otağın qarşısında binanın ön tərəfinə açılan, günbəzşəkilli örtüklə bəzədilmiş, eni 8 və içərisi 4-5 fut olan kiçik dəhliz vardı. Bu otaqlardan əlavə, hər iki otaqdan bir eyni hündürlükdə dəhliz uzanırdı. Otaqların arxasında dəhliz formasında tikilmiş, bütün binanı əhatə edən tövlə yerləşirdi. Yuxarıda hər iki tərəfdə divara geydirilmiş, tövlələrə bitişik, geniş eyvan vardı.Həyətin ortasında içməli su ilə təmin edən, diametri 20-30, hündürlüyü 6-8 fut olan olan altı künclü hovuz yerləşirdi. Karvansaranın damı yastı idi. Buraya giriş dəhlizdən idi. Dəhlizin hər iki tərəfində adi yeməklər satan dükanlar yerləşirdi. Bu dükanlar böyük taxta qapılarla bağlanırdı. Rus işğalından sonra İrəvanda 8 karvansara qeydə alınmışdı.

Hamamlar həm yerli əhalinin, həm də şəhərə gələn əcnəbi qonaqların istirahət yeri idi. Hamamlar ortasında suölçəni olan kürəşəkilli qübbə və gümbəzlə örtülmüş bir neçə böyük zalı olan dördkünc otaqlardan ibarət idi. Buraya su xüsusi tikilmiş anbarlardan çəkilmiş su kəməri vasitəsilə verilirdi. İsti su yan otaqdan borularla ötürülürdü. Su odun əvəzinə xüsusi şəkildə qurudulmuş təzəklə qızdırılırdı.

İrəvan şəhərində mövcud olmuş hamamlar bunlar idi:

 1. Şəhər məhəlləsində – Şeyx-ül islam hamamı
 2. Zalıxan hamamı;
 3. Mehdi bəy hamamı;
 4. Hacıbəyim hamamı;
 5. Təpəbaşı məhəlləsində – Şeyx-ül islam hamamı
 6. Hağı Əli hamamı;
 7. Qafar və yaxud Hacı Fətəli hamamı;
 8. Kərim bəy hamamı;
 9. Həsənəli hamamı.

Xan sarayı

 
Sərdar sarayının eyvanlı zalının interyeri

Xan sarayı və yaxud Sərdar sarayı 1510-cu ildə Əmirgünə xan Qacar tərəfindən tikilmişdi. Hüseynəli xan mövcud xan sarayını yenidən qurmuş, onu təkmilləşdirmişdi. Bu məqsədlə o, xoylu Əhməd xanın baş memarı Mirzə Cəfəri İrəvana dəvət etmişdi.

Xan sarayı qalanın şimal-qərb hissəsində, Zəngi çayına yaxın yerdə tikilmişdi. Saray dördkünclü və çoxlu otaqları olan bir bina idi. O, üç ayrı-ayrı hissədən ibarət olmuşdu. Burada hakimin arvadları üçün hərəm otaqları, qəbul otağı, qulluqçular üçün yerlər və qarnizon anbarları yerləşirdi. Üçüncü hissə xanın yaşayış yeri idi.

Xan sarayına gözəllik verən "Şüşəbənd" adlanan güzgülü salon və "Yay köşkü" isə 1791-ci ildə Məhəmməd xan tərəfindən tikdirilmişdi. "Şüşəbənd" adlanan güzgülü zal gözləmə salon və yaxud qəbul otağı hesab olunurdu. Döşəməsi mərmərdən, divarları, tavanı və karnizi isə işıqları əks etdirən müxtəlif rəngli, gözoxşayan şüşələrlə naxışlanmışdı.

Elm, təhsil və ədəbiyyat

İrəvan xanlığının ərazisində təhsillə, əsasən din xadimləri məşğul olurdular. Hər bir məscidin nəzdində böyük və yaxud kiçik mədrəsə fəaliyyət göstərirdi. Aşağı sinif müəllimləri "müdərris", yuxarı sinif müəllimləri isə "vaiz" adlandırılırdılar. Mədrəsələrdə dərs otaqları il yanaşı,tələbələrin yaşadıqları kiçik otaqlar-hücrələr də olurdu. Bəzi məscidlərdə adlı-sanlı müctəhidlər dərs deyirdilər ki, onları dinləmək üçün ölkənin hər yerindən dinləyicilər gəlirdilər. İrəvan xanlığının süqutu ərəfəsində təkcə İrəvan şəhərində 200 şagird təhsil alırdı.

Müəllimlər bütün elmləri üç əsas sahəyə bölürdülər: Əl-ərəbiət, Əl-şəruə və Əl-hakimə. Birinci sahəyə əsasən ərəb dilinin qaydaları, tarix və "Quran"ın oxunması daxil idi. İkinci sahəyə "Quran"ın təfsiri, hadisələrin öyrənilməsi, dini hüququn əsaslarının öyrənilməsi daxil idi. Üçüncü sahəyə isə məntiqin, riyaziyyatın, həndəsəastronomiyanın, tibbin və nəzəri fəlsəfənin öyrənilməsi daxil idi. İstər məktəblərdə, istərsə də mədrəsələrdə hüsnxəttə xüsusi diqqət yetirilirdi. İrəvan xanlığının ərazisində məktəb və mədrəsələrdən başqa fərdi tədris növü də mövcud idi. Xanın və yaxud sərdarın, əyanların və tacir uşaqlarının təhsili ilə onların evində ayrıca müəllimlər məşğul olurdular.

Şairlər şeirlərin də məhəbbət mövzusu ilə bərabər dövrdən, zəmanədən şikayəti özündə əks etdirən ictimai, siyasi mövzulara da toxunurdular. İrəvan bölgəsi şairlərindən şair Məmmədsoyu (1800–1884), Alməmmədi (1800–1868), Aydını (1825–1915) göstərmək olar. Bu şairlər öz şeirlərini xalqın başa düşəcəyi dil ilə yazmışlar.

İrəvanda aşıq məktəbləri xüsusi rola malik idilər. Göyçə aşıq məktəbinin tanınmış aşıqları Aşıq Allahverdini, onun şagirdi olmuş ustad Aşıq Alını (1800–1911), onun şagirdi olmuş ustad Aşıq Ələsgəri, Aşıq Məhərrəmi, Aşıq Əzizi və Aşıq Musanı qeyd etmək olar. Gümrü aşıq məktəbinin ustad aşıqlarına isə Aşıq Tüccarı, Aşıq Beymurazı və Şirəkli Həsəni göstərmək olar. İrəvan aşıq məktəbinin görkəmli simalarından Basarkeçərli Aşıq Musanıda qeyd etmək olar.

Təsviri sənət

 
Sərdar sarayında Azərbaycan rəssamı Mirzə Qədim İrəvani tərəfindən çəkilmiş divar rəsmləri

İrəvanda təsviri sənət özünü qəbir daşlarının üzərindəki fiqurlar və müxtəlif yazılarla göstərir. Qəbir üstündə düz vəziyyətdə qoyulmuş bu daşlara mərhumun anadan olmasını və ölməsini bildirən yazılar, müxtəlif fiqur və naxışlar qeyd edilirdi. İvan Şopen XIX yüzilliyin 30-cu illərin əvvəllərində Göyçədə Azərbaycan türklərinə məxsus qəbirstanlıqda müxtəlif təsvirlərlə işarələnmiş qəbirlər gördüyünü qeyd edir. Onun yazdığına görə, qəbir daşındakı at, qılınc, silah hərbiçiyə, qaban, maral, vəşhi keçi ovçuluğa, qoyun, keçi çobanlığa işarə idi.

İrəvan rəssamlıq sənətinin ən görkəmli nümayəndəsi Mirzə Qədim İrəvanidir. M.Q.İrəvaninin yaratdığı rəsmlərin bir hissəsini İrəvan sərdar sarayı üçün çəkdiyi rəsmlər təşkil edir. O, XIX yüzilliyin 50-ci illərində Sərdar sarayındakı süjetli kompazisiyaları bərpa etmiş, sarayın Güzgülü zalında bir sıra portretləri – "Fətəli şah", "Abbas Mirzə", "Hüseynqulu xan", "Sərkərdə" və s. çəkmişdir. Onun 100-dən çox rəsm əsəri olmuşdur. Bunlardan 25-i hazırda Bakıda İncəsənət Muzeyində, TbilisdəSankt-Reterburqda saxlanılır.

İqtisadiyyat

Kənd təsərrüfatı və maldarlıq

İrəvan xanlığından məhsullar içərisində buğdaarpa istehsalı əsas yer tuturdu. İrəvan ətrafındakı bölgələr, Qırxbulaq, Sərdarabad, Şörəyel, Pəmbəkdə taxıl istehsalı əsas yer tuturdu. Əkinlər əsasən yazlıq və payızlıq olurdu. Hüseynqulu xan Qacarın dövründə İrəvan xanlığında hər il 34.185 xalvar buğda, 11.500 xalvar arpa istehsal olunurdu. ZəngibasarŞərur mahalları çəltik istehsalına görə xüsusilə fərqlənirdilər. Hər il 18.400 xalvar çəltik istehsal olunurdu.

Zəngibasar, Sərdarabad və Sürməli mahallarında pambıq istehsalı inkişaf etmişdi. Hər il orta hesabla 2100 xalvar pambıq islehsal olunurdu. Tütün daha çox yerli tələbatı ödəmək üçün istehsal olunurdu. Dağlıq bölgələrdə kətan, isti bölgələrdə isə küncüt istehsal olunurdu. Hər iki bitkidən əldə olunan yağ qida və yanacaq kimi istifadə olunurdu. Hüseynqulu xanın dövründə İrəvanda hər il orta hesabla 12 xalvar kətan toxumu, 24 xalvar küncüt istehsal olunurdu.

İrəvan şəhərində və şəhərətrafı kəndlərdə, mahallarında müxtəlif növ bağ-bostan bitkiləri və tərəvəz məhsulları yetişdirilirdi. 1782-ci ilin martında bayazidli İsak paşanın xahişi ilə İrəvandan Bayazidə 7000 dinar 2 abbası dəyərində qara qarpız, göy qarpız, xiyar, sürahı, reyhan, badımcan və s. toxumları göndərilmişdi.

XVIII əsrin ikinci yarısında İrəvan xanlığında maldarlıqla məşğul olan əhalinin bir hissəsi bazarda satmaq üçün yağ, pendir və digər süd məhsulları istehsal edirdi. Heyvandarlığın başqa sahələrinə nisbətən qoyunçuluq daha çox inkişaf etmişdi. Maldarlıq əsasən yaylaq-qışlaq və qismən köçəri madarlığa bölünmüşdü. Xanlığın az miqdarda əhalisinin daimi yaşayış yeri yox idi və yalnız köçəri maldarlıqla məşğul olurdular. Maldarlıq üçün Qırxbulaq, Göyçə, Abaran, Dərəçiçək, Gərnibasar, Vedibasar, Talın, Sürməli, Dərəkənd-Parçenis mahallarında daha əlverişli otlaqlar yerləşirdi.

Sənətkarlıq və ticarət

Azərbaycan Tarixi Muzeyində nümayiş edilən İrəvan xanlığına aid saxsı qablar

Sənətkarlıq müxtəlif sənət sahələrini əhatə edirdi. Ənənəvi sənətkarlıq sahələri olan toxuculuq və dulusçuluq inkişaf etmişdi. Bunların içərisində xalça məmulatı istehsalı da xüsusilə seçilirdi. Xanlıqda dulusçuluq məmulatı istehsalı yerli xammala əsaslanırdı.

Toxuculuqla bağlı olan sənət sahələrdən biri də boyaqçılıq idi. Toxucu məmulatı üçün lazım olan iplərin, pambıq və yun parçaların rənglənməsində bu sahənin mühüm əhəmiyyəti vardı. Boyaqçılıqda qırmız böcəyindən alınan qırmızı rəngdən və müxtəlif boyaq bitkilərindən əldə edilən təbii rənglərdən istifadə olunurdu.

 
Azərbaycan Tarixi Muzeyində nümayiş edilən İrəvan xanlığına aid milli geyim

İrəvan xanlığında gön-dəri məmulatı emal edilirdi. Bu mənada təkcə yerli gön-dəri deyil, BayazidMakudan gətirilən xammaldan da istifadə edilirdi. Gön-dəri məmulatları istehsalı süvari ordunun tələblərini də ödəyirdi. Bundan əlavə, İrəvan xanlığında şüşə istehsalı, sabunbişirmə, yağçəkmə və s. sənətkarlıq sahələri var idi.

İrəvan şəhəri yaxınlığında yerləşən Qoğb duz mədənindən çıxarılmış duz Gürcüstana, İmeretiyaya, Axalsıxa və digər ərazilərə ixrac edilirdi. Duza tələbat çox olduğundan Qoğb dağının ətəyində iki mədən fəaliyyət göstərirdi. Rus mənbələrinə görə Hüseynqulu xanın dövründə duz istehsalından ildə 14 min gümüş rubl dəyərində gəlir əldə edilirdi.

İrəvandan müxtəlif karvan yolları keçirdi. Bunlardan birincisi Hindistan, Mərkəzi Asiyaİranı TəbrizNaxçıvan vasitəsilə İrəvan xanlığına bağlayan karvan yolu idi. Bu karvan yolu "Ərzurum yolu" və ya "Bəzirgan yolu" adlanırdı. İrəvandan Ərzuruma gedən digər karvan yolu Abaran və Alagöz dağının şimal ətəyindən keçib Qarsa, oradan da Həsənqalaya yetişir və burada ana xəttə qovuşurdu. İrəvandan Tiflisə gedən karvan yolu Üçkilsə, Sərdarabad, Hamamlı, CəlaloğluŞulaverdən keçirdi. Həmin yolun uzunluğu təxminən İrəvanAğstafa yoluna bərabər idi. İrəvan bu yol vasitəsilə Gəncə ilə əlaqə saxlayır, həm də Şamaxıda Azərbaycandan Rusiyaya gedən baş ticarət yoluna bağlanırdı. Karvan yolları üzərində gömrük məntəqələri və rəhdarxanalar həddən artıq çox idi. Təkcə Əyilislidən Kağızmana gedən ticarət yolu üzərində altı gömrük məntəqəsi "vəradarxana" vardı.

İrəvanın əsas ticərət yolları bunlardır: 1. Gümrü – Məsdərə - Sərdarabad – Üçkilsə - İrəvan – NaxçıvanOrdubad; 2. Sərdarabad – CəfərağaBayazid paşalığı; 3. Sərdarabad – Goğb – Arazsahili ilə Kağızman – Ərzurum; 4. İrəvan – Qarabağ xanlığının sərhədinə qədər. 5.İrəvan – Üçkilsə - Qars. Bu yol QızılkilsəQoşavəng kəndlərindən keçirdi. Xanlıqda başlıca ticarət mərkəzi İrəvan şəhəri idi. Xarici ölkələrdən gətirirən ticarət malları əsasən şəhərin anbarlarında toplanırdı.

İrəvan xanlığında həm daxili, həm də xarici ticarət əməliyyatlarının keçirilməsində müxtəlif pullardan istifadə olunurdu. Xanlıqda qarapul adlanan yerli mis pullar mühüm rol oynayırdı. İrəvan tüməni xanlıq dövründə ən çox işlədilən pullardan hesab olunurdu. Bazarlarda yerli pul vahidləri ilə yanaşı İran, Osmanlı, Rusiya dövlətlərində və Azərbaycan xanlıqlarında kəsilmiş pullara da rast gəlinirdi. Bu pul vahidləri qızıl, gümüş və misdən ibarət idi. İrəvan bazarında ticarət əməliyyatlarında tümən, sahibqran və yaxud minaltun, pənahabad, qarapul, şahı, bisti, real, Rusiya imperialı, Hollandiya çervonu, Osmanlı darülxliafı və mahmudisi.

Torpaq mülkiyyəti və vergilər

Torpaq mülkiyyəti

İrəvan xanlığı dövründəki torpaq mülkiyyəti formaları aşağıdakılardır:

 • Xass — Bu torpaqlar İrəvan hökmdarlarının və onların ailə üzvlərinin şəxsi mülkiyyəti hesab olunurdu. İrəvan hökmdarları ən böyük torpaq sahibləri idilər.
 • Divani – Dövlət torpaqları. Bunlar xəzinənin ixtiyarında olan torpaqlar idi. Dövlət torpaqlarından gələn gəlir xəzinəyə daxil olurdu.
 • Tiyul — Xan tərəfindən müəyyən şəxslərə hərbi xidmətə görə divan torpaqlarından bəxşiş olaraq ömürülük tiyul verilirdi. Tiyul sahibi xidmətini başa vurduqda və yaxud vəfat etdikdə bağışlanmış kəndlər yenidən xəzinəyə qaytarılırdı.
 • Vəqf — Həmişəlik dini müəssisələrə - məscidlərə, mədrəsələrə və ya kilsələrə verilmiş torpaqlar idi. Digər mülkiyyəti – evlər, dükanlar, karvansaralar, dəyirmanlar və s. də vəqf ola bilərdi.
 • İcma (camaat) – Bu torpaq sahələri əsasən kənd icmasına məxsus olurdu. İcmalara məxsus kəndlər mülk hüququ ilə həmin icmanın üzvü olan rəiyyətə məxsus idi.
 • Mülk — Xüsusi mülkiyyətə məxsus mülk torpaqları azad şəkildə alqı-satqı obyekti ola bilərdi. Mülk torpaqları irsən nəsildən-nəslə keçirdi. Mülk sahibləri xana qulluq etməyə borclu deyildilər.

Vergilər

İrəvan xanlığında da mövcud olan vergilərin sayı və miqdarı müxtəlif idi. Bu vergilər əsasən məhsulla, qismən isə pulla alınırdı. Kəndli kateqoriyaları əsas etibarilə rəiyyət, rəncbər və elatlardan ibarət idi. Vergilər aşğıdakılardır:

 • Bəhrə (malcəhət) — Torpaqdan istifadə müqabilində məhsulla alınan əsas vergi idi. Xəzinə torpaqlarından toplanmış məhsulun hər 10 hissəsindən 3,5 hissəsi xanın, qalanı isə torpağı becərənlərin idi. Mülkədar torpaqlarından toplanmış məhsulun isə 1,5 hissəsi mülkədarın, iki hissəsi xəzinənin, qalan hissəsi torpağı becərənin payına düşürdü.
 • Çöpbaşı — Maldarlar heyvanlarını dövlətə məxsus otlaqlarda otardıqları üçün bu vergini ödəyirdilər. Məhsulla ödənilirdi.

Xanlığın əhalisi göstərilənlərdən başqa örüş pulu, tüstü pulu verir, süvari dəstəsinin xərclərini (arpa, yəhər-yüyən xərcləri) ödəyirdilər. Xanın öz vəzifəli məmurları, demək olar ki, vergidən azad idilər. Xanlığın əhalisi mülkədarlara və xana ödədikləri vergilərdən əlavə müxtəlif mərasimlərlə və bayramlarla əlaqədar "peşkəş", yaxud "bayramlıq" da verirdilər.

Etnik tərkibi

1441-ci ildə Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşahın dövründə erməni katolikosluğunun Kilikiyadan Çuxursəədin Vağarşabad kəndindəki Üçkilsə monastırına köçürülməsindən sonra müxtəlif yerlərdən axışıb gələn azsaylı ermənilər xanlığın ərazisində tədricən məskunlaşmışdılar. Tez-tez müharibələrdə iştirak edən Qaraqoyunlu, AğqoyunluSəfəvi hökmdarları İrandakıŞərqi Anadolunun cənub hissəsindəki xristian əhalinin üzərində hakimiyyəti daha da möhkəmləndirmək və onların üsyan təhlükəsinin belə olmaması üçün Üçkilsə katolikoslarını himayə edirdilər.

17-ci əsr fransız səyyahı Şardenin məlumatına görə "....İrəvan qalası təxminən səkkiz yüz evdən ibarətdir. Ora­da ancaq təmizqanlı qızılbaşlar yaşayırlar". "Qədim İrəvan" kitabında İrəvan əhalisindən bəhs edən Yervand Şahəziz 1673-cü ildə İrəvanda olan fransız səyyahı Şardenin İrəvan qalasında yaşayan əhali haqda məlumatına toxunuraq yazır: "ermənilərin İrəvanda şəhərində yalnız dükanları var idi... 18-ci əsrin əvvəlində İrəvana gəlmiş missioner Monye yazır: "Evlərdən daha çox bağçalar və üzüm bağlarına qərq olmuş şəhər ikiqat qala divarları ilə əhatə olunmuşdur. Əhalinin ¼-i ermənilərdir".

Paskeviç İrəvan xanlığında əhalinin milli tərkibi haqda verdiyi məlumatda burada 10 min azərbaycanlı, 3 min erməni ailəsinin yaşadığını qeyd etmişdir. ABŞ-dan olan professor Castin Makkarti Rusiya işğalına – 1828-ci ilə qədər İrəvan xanlığı əhalisinin 80 faizinin Azərbaycan türkü olduğunu göstərir.

İvan Şopen 1828-1832-ci illərə qədər İrəvan xanlığında əhalinin mütləq çoxluğunu müsəlmanların, yəni Azərbaycan türklərinin təşkil etdiyini yazmışdır. Onun hesablamalarına görə, İrəvan əyalətində 81.749 nəfər müsəlman, 25.151 nəfər isə erməni idi. Müsəlman dedikdə İ.Şopen Azərbaycan türklərini və müsəlman kürdləri nəzərdə tuturdu.

Beləliklə, 1829-1832-ci illərdə həyata keçirilmiş kameral siyahıyaalınmanın təhlilindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, Rusiya-Qacar müharibələrindən əvvəl İrəvan xanlığının əhalisi 134.646 nəfərdən ibarət olmuşdu. Bunlardan 99.609 nəfəri Azərbaycan türkü, 19.878 nəfəri erməni, 14.902 nəfəri kürd, 257 nəfəri qaraçı idi.

Ümumilikdə isə 1828-1830-cu illərdə Azərbaycan ərazilərinə Türkmənçay müqaviləsinə (1828) əsasən 40.000 İran ermənisi, Ədirnə sülh müqaviləsinə (1829) əsasən isə 84.000 Türkiyə erməniləri köçürülmüş və onların da böyük hissəsi Yelizavetpolİrəvan quberniyalarının ən yaxşı torpaqlarında yerləşdirilmişdir. Məhz bu dövrdən başlayaraq Azərbaycanın qərb torpaqlarında ermənilərin yerləşdirilməsi yaxın gələcəkdə yerli Azərbaycan türklərinə əhaliyə qarşı kütləvi qırğınlardan, soyqırımı və deportasiyadan xəbər verirdi.

Qeydlər

 1. Verst – uzunluq ölçüsü, 1, 06 km-əbərabərdir.
 2. Bölük artilleriya qüvvələrində Batareya, sərhəd qüvvələrində Zastava, hava qüvvələrində Eskadrilya, dəniz qüvvələrində isə Eskadron adlanır.
 3. 1 fut-30, 479 sm-ə bərabərdir.
 4. Fars sözü olub, iki – "xar" (eşşək), və "bar" (yük) sözlərindən əmələ gəlmişdi. Xalvar həm iri çəki vahidi, həm dəsahəölçüsü idi. 1 xalvar 100 batmana bərabər idi. Təbriz batmanıilə1 xalvar 300 kq, İrəvan batmanıiləisə450 kq-a bərabər idi. Sahəvahidi kimi 1 xalvar 1, 5 desyatinəbərabərdir.

İstinadlar

 1. Elçin Teymur oğlu Qarayev. "Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında)". s.400.
 2. http://www.iranicaonline.org/articles/erevan-1#ii
 3. E. Qarayev s.400.
 4. Обозрение российских владений за Кавказом в стати-ческом, этнографическом, топографическом, финансовом отноше-ниях, ч.I-IV. s.288.
 5. Шопен И. "Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи". s.162.
 6. azertag.az. "İrəvan xanlığı" (azərb.).
 7. "AFSHARIDS". iranicaonline.org.
 8. Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə. Qarabağnamələr, I kitab.s.33
 9. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.51.
 10. Dəlili H. Azərbaycanın cənub xanlıqları (XVIII əsrin ikinci yarısında).s.40
 11. Yaqub Mahmudov. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. "İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi)".s.27.
 12. Səməd Sərdariniya. “İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur”.s.62.
 13. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.13.
 14. Elçin Teymur oğlu Qarayev.Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən.s.51.
 15. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.83.
 16. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.53.
 17. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.52.
 18. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.171-72.
 19. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.54.
 20. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.172.
 21. Səməd Sərdariniya. “İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur”. s.64.
 22. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.57-58.
 23. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.52.
 24. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.58-59.
 25. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.90.
 26. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.59.
 27. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.60.
 28. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.89.
 29. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.61-62.
 30. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.62.
 31. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.62-63.
 32. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.66.
 33. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.173.
 34. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.174.
 35. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.175.
 36. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.73.
 37. Səməd Sərdariniya. “İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur”.s.69-70.
 38. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.83-84.
 39. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.178.
 40. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.104.
 41. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.84.
 42. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.179.
 43. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.85-86.
 44. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.85.
 45. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.87.
 46. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.90.
 47. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.180.
 48. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.28.
 49. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.91.
 50. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.92.
 51. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.93.
 52. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.111.
 53. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.96.
 54. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г. В 3-х т. СПб., 1869.c.2, səh.178
 55. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.96-97.
 56. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г. c.2, səh.177
 57. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.97.
 58. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.97-98.
 59. Dəlili H. Azərbaycanın cənub xanlıqları (XVIII əsrin ikinci yarısında). Bakı, “Elm”, 1979, 144 səh.s.130-131.
 60. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.98.
 61. Dəlili H. Azərbaycanın cənub xanlıqları (XVIII əsrin ikinci yarısında).s.133.
 62. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.100.
 63. Дубровин Н. Закавказье от 1803–1806 года. СПб, 1866, s.139.
 64. Qarabağlı Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi. Qarabağnamələr, I kitab, Bakı, Yazıçı, 1989, s.125.
 65. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.101.
 66. Qarabağlı Mirzə Camal Cavanşir. Qarabağ tarixi. Qarabağnamələr, I kitab,s.145.
 67. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.102.
 68. Богданова Н.Г. Аграрные отношения в. Азербайджане в 1870–1913 гг. s.169-170.
 69. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.103.
 70. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.104.
 71. Qüdsi Məhəmməd Müslüm. İrəvanlı Hüseynəli xanın məktubları.s.128-131.
 72. Qüdsi Məhəmməd Müslüm. İrəvanlı Hüseynəli xanın məktubları.s.130.
 73. Qüdsi Məhəmməd Müslüm. İrəvanlı Hüseynəli xanın məktubları.s.132-133.
 74. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.109.
 75. Əliyev F, Əliyev M. Naxçıvan xanlığı (1747–1828).s.62.
 76. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.109-110.
 77. Əliyev F, Əliyev M. Naxçıvan xanlığı (1747–1828).s.63.
 78. Mirzə Adıgözəl bəy. Qarabağnamə. Qarabağnamələr, I kitab.s.50-51.
 79. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.116.
 80. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.35.
 81. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.90.
 82. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.118.
 83. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.120.
 84. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.184.
 85. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.120.
 86. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г. , c.2, s.403-404.
 87. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.122-123.
 88. Səməd Sərdariniya. “İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur”.s.72.
 89. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.122.
 90. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г. , c.2, s.431.
 91. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.123.
 92. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.124.
 93. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.185.
 94. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.138.
 95. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.127.
 96. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.139.
 97. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.186.
 98. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.125.
 99. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.136.
 100. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.193.
 101. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.193-194.
 102. Ибрагимбейли Х. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века (из военно-политической истории).s.60.
 103. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.130.
 104. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.144.
 105. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.145.
 106. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.195-196.
 107. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.135.
 108. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.198.
 109. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.136.
 110. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.137.
 111. Дубровин Н. Закавказье от 1803–1806 года. s.313-314.
 112. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.200.
 113. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.201.
 114. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.157.
 115. Nasir Nəcmi. Abbas Mirzə. s.31.
 116. Потто В. Утверждение русского владычества на Кавказе.s.155.
 117. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.203.
 118. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.166.
 119. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.148.
 120. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.173.
 121. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.204.
 122. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.175.
 123. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.205.
 124. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı. s.154.
 125. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.178.
 126. Finkenşteyn müqaviləsi sənədin əsli
 127. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г.s.254.
 128. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.206.
 129. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.179.
 130. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.207.
 131. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.182.
 132. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı. s.155.
 133. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.208.
 134. Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г.c.3, səh.390
 135. Потто В. Утверждение русского владычества на Кавказе.s.305.
 136. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.185.
 137. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı. s.157.
 138. Səməd Sərdariniya. “İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur”. s.77-78.
 139. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı. s.159.
 140. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.200-202.
 141. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.206-207.
 142. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.209.
 143. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.220.
 144. Qarabağnamələr, I kitab.s.81-82
 145. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.211.
 146. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı. s.161.
 147. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.217.
 148. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.222-223.
 149. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.224.
 150. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.222.
 151. Щербатов. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнъ и деятелъность.s.256.
 152. Щербатов. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнъ и деятелъность.s.258.
 153. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.224.
 154. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.225.
 155. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.226.
 156. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.226.
 157. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.227.
 158. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.228.
 159. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.234-235.
 160. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı. s.162.
 161. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.237,241.
 162. Щербатов. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнъ и деятелъность.s.309.
 163. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.230.
 164. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.238.
 165. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı. s.166.
 166. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.242-243.
 167. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.233-234.
 168. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.243-244.
 169. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.256.
 170. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı. s.167.
 171. Səməd Sərdariniya. “İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur”.s.119.
 172. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.246.
 173. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı. s.168.
 174. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.255.
 175. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.450.
 176. Биберштейн М. Описание провинции, расположенных на левом берегу Каспийского моря между реками Терек и Кура стр.52.
 177. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.491.
 178. Qüdsi Məhəmməd Müslüm. İrəvanlı Hüseynəli xanın məktubları, 1789-1791.s.49.
 179. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.270-276.
 180. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.298.
 181. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.441-448
 182. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.285.
 183. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.457.
 184. Еlmi redaktor: Yaqub Mahmudov. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.98.
 185. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.431.
 186. Обозрение российских владений за Кавказом в стати-ческом, этнографическом, топографическом, финансовом отноше-нияхs.s.7.
 187. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.468
 188. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.128.
 189. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).433.
 190. Joseph L. Wieczynski – The Modern encyclopedia of Russian and Soviet history, Том 10, Academic International Press, 1994, Стр. 218
 191. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.436.
 192. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи. s.255.
 193. Обозрение российских владений за Кавказом в стати- ческом, этнографическом, топографическом, финансовом отноше-ниях, ч.IV.s.292.
 194. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.437.
 195. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.92.
 196. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.866
 197. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.866-867.
 198. Yaqub Mahmudov. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. "İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi)".s.124.
 199. "Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında)".s.438.
 200. Kərimov Kərim. "İrəvan sərdarının sarayı", "Yeni fikir" qəzeti, 18 oktyabr 1995-ci il, № 5.
 201. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.902
 202. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.903-904
 203. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.426.
 204. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.132.
 205. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.718.
 206. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.126.
 207. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.739.
 208. Обозрение российских владений за Кавказом в стати-ческом, этнографическом, топографическом, финансовом отноше-ниях.c.IV.s.280.
 209. Обозрение российских владений за Кавказом в стати-ческом, этнографическом, топографическом, финансовом отноше-ниях.c.I.s.51.
 210. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.741-742.
 211. Еlmi redaktor: Yaqub Mahmudov. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.63.
 212. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.519-525.
 213. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.851-853
 214. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.374.
 215. Еlmi redaktor: Yaqub Mahmudov. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.65.
 216. Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи.s.827-828
 217. Еlmi redaktor: Yaqub Mahmudov. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.66.
 218. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.388.
 219. Elçin Teymur oğlu Qarayev. Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında).s.337-344
 220. Еlmi redaktor: Yaqub Mahmudov. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.70
 221. Еlmi redaktor: Yaqub Mahmudov. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi).s.40
 222. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.45.
 223. Յերվանդ Շահազիզ: Հին Յերեվանը: Յերեվան, 1931: s.34.
 224. Mamye-Clairac. Historie de Perse, depuis le commencement de ce Sincle. Paris, t. II, MDCCL (1750).s.154
 225. Fəridə Əliyeva (18 mart,2009.). "anl.az". İrəvan xanlığı (azərb.).
 226. Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı.s.16.
 227. Yusif Qazıyev. "Erməni məsələsi" (Yalanlar və gerçəklər).Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Nəşriyyatı № :10 .s.9.

Ədəbiyyat

 • Yaqub Mahmudov. A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. "İrəvan xanlığı (Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi)". Bakı- 2010
 • Səməd Sərdariniya. "İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur". Bakı, "Zərdabi" nəşriyyatı, 2014, 202səh. ISBN 978-9952-8010-1-9
 • Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. "İrəvan xanlığı". Bakı, "Şərq- Qərb", 2007,144 səh. ISBN 978-9952-34-166-9
 • Elçin Teymur oğlu Qarayev. "Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən(XVII yüzilliyin sonu–XIX yüzilliyin ortalarında)".Bakı: Mütərcim, 2016. – 544 səh.
 • Yusif Qazıyev. "Erməni məsələsi" (yalanlar və gerçəklər)".Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Nəşriyyatı № :10 .
 • Qarabağlı Mirzə Camal Cavanşir. "Qarabağ tarixi". "Qarabağnamələr", I kitab, Bakı, "Yazıçı", 1989, səh.103-148.
 • Qüdsi Məhəmməd Müslüm. "İrəvanlı Hüseynəli xanın məktubları, 1789-1791". AMEA TİEA, iş.7415.
 • Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev. "Naxçıvan xanlığı (1747–1828)". Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1996, 108 səh.
 • Nasir Nəcmi. "Abbas Mirzə". Bakı, Yazıçı, 1993, 127 səh.
 • Muriel Atkin. "Russia and Iran, 1780-1828". University of Minnesota Press, 1980. ISBN 0-8166-0924-1
 • В. А. Шнирельман, "Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье", М., ИКЦ, "Академкнига", 2003.
 • Dəlili H. "Azərbaycanın cənub xanlıqları (XVIII əsrin ikinci yarısında)". Bakı, "Elm", 1979, 144 səh.
 • Бутков П.Г. "Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г.г". В 3-х т. СПб., 1869.
 • Богданова Н.Г. "Аграрные отношения в. Азербайджане в 1870–1913 гг". "Исторические записки", 1941, т.12.
 • Дубровин Н. "Закавказье от 1803–1806 года". СПб, 1866, 542 с.
 • Ибрагимбейли Х. "Россия и Азербайджан в первой трети XIX века (из военно-политической истории)". Москва, "Наука", 1969, 287с.
 • Потто В. "Утверждение русского владычества на Кавказе", т.1, Тифлис, 1901.
 • Щербатов. "Генерал-фельдмаршал князь Паскевич, его жизнъ и деятелъность". т.II, СПб, 1890.
 • "Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа", выпуск 4. Тифлис, 1884.
 • Шопен И. "Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи". СПБ, 1852, 1232 с.
 • Обозрение российских владений за Кавказом в стати-ческом, этнографическом, топографическом, финансовом отноше-ниях", ч.I-IV, СПБ, 1836.
 • Биберштейн М. "Описание провинции, расположенных на левом берегу Каспийского моря между реками Терек и Кура (перевод с франц. на рус. яз. С.Б. Ашурбейли)". AMEA TİEA ф.1, siyahı1, iş.466
 • Յերվանդ Շահազիզ: "Հին Յերեվանը: Յերեվան", 1931:
 • Mamye-Clairac. "Historie de Perse, depuis le commencement de ce Sincle". Paris, t. II, MDCCL (1750).
 • Joseph L. Wieczynski. "The Modern encyclopedia of Russian and Soviet history", Том 10, Academic International Press, 1994.

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

 • İran Milli Ensiklopediya saytında İrəvan
 • Tariximizin qanla yazılmış səhifəsi – Irəvan xanlığı
 • Azərbaycan xanlıqları-İrəvan xanlığı

irəvan, xanlığı, adın, digər, istifadə, formaları, üçün, irəvan, dəqiqləşdirmə, azərb, ərəb, ایروان, خانلیغی, fars, خانات, ایروان, translit, xānāt, iravān, Երևանի, խանություն, translit, yerevani, khanut, azərbaycan, xanlıqlarından, biri, nadir, şah, əfşarın, v. Bu adin diger istifade formalari ucun bax Irevan deqiqlesdirme Irevan xanligi azerb ereb ایروان خانلیغی fars خانات ایروان translit Xanat e Iravan erm Երևանի խանություն translit Yerevani khanut yun Azerbaycan xanliqlarindan biri Nadir sah Efsarin vefati ve Efsarlar dovletinin suqutundan sonra Cuxurseed beylerbeyliyinin esasinda yaranmis ve 1747 1828 ci illerde movcud olmus tarixi feodal dovlet Irevan xanliginin esasi XVIII esrin ortalarinda Mirmehdi xan terefinden qoyulub Xanliq Qarabag Naxcivan ve Maku xanliqlari ile Osmanli imperiyasi Kartli Kaxetiya carligi Borcali Qazax sultanliqlari ile hemserhed olub Merkezi Irevan seheri idi 6 خانات ایروانIrevan xanligi1747 1828BayragiIrevan xanligi 1800 StatusuXanliqPaytaxtiIrevanEtnik qruplariAzerbaycan turkleri 99 609 Ermeniler 19 878Kurdler 14 902 Qaracilar 257DiniIslam Sie 1 Idareetme formasiMutleq monarxiyaXan 1747 1751Mirmehdi xan ilk 1806 1827Huseynqulu xan son Tarixi Yaranmasi1747 Suqutu1828Erazisi Umumi19 400 km 2 Ehalisi Texmini134 646 nefer 3 ValyutasiQarapul 4 Irevan tumeni 5 Selefi XelefiEfsarlar Imperiyasi Rusiya ImperiyasiIrevan xanligi Mirmehdi xandan sonra Huseyneli xanin dovrunde mohkemlendi Huseyneli xanin oglu Mehemmed xan Qacarin dovru Irevan xanliginda en uzunmuddetli xan dovru sayilir Mehemmed xan fasilelerle Irevan taxtinda 21 il oturdu Mehemmed xandan sonra hakimiyyete Huseynqulu xan Qacar geldi Onun hakimiyyeti dovrunde Irevan Rusiya imperiyasinin dagidici yuruslerine meruz qaldi Huseynqulu xanin hakimiyyeti dovru Irevan xanliginin medeniyyetinin pik hedde catdigi dovrdur Irevandaki Goy mescid ve Serderabad mahalindaki eyni adli qala Huseynqulu xanin emri ile tikilmisdir 1827 ci il oktyabrin 6 da Irevan xanligi ruslar terefinden isgal edilir ve bu isgal 1828 ci il fevralin 10 da Turkmencay sulh muqavilesi ile mohkemlenir Bu muqavilenin 15 ci bendine esasen Qacarlar ve Osmanli imperiyasi erazisinde yasayan ermeni ehalisi Cenubi Qafqaza kocurulur 6 Mundericat 1 Erken dovr 1 1 Mirmehdi xan 1 2 Huseyneli xan 1 3 Qulameli xan 2 Mehemmed xan 3 Huseynqulu xan 4 Dovlet qurulusu 4 1 Idareetme 4 2 Inzibati erazi bolgusu 4 3 Ordu 5 Medeniyyet 5 1 Memarliq 5 1 1 Mescidler 5 1 2 Qalalar 5 1 3 Karvansaralar ve hamamlar 5 1 4 Xan sarayi 5 2 Elm tehsil ve edebiyyat 5 3 Tesviri senet 6 Iqtisadiyyat 6 1 Kend teserrufati ve maldarliq 6 2 Senetkarliq ve ticaret 6 3 Torpaq mulkiyyeti ve vergiler 6 3 1 Torpaq mulkiyyeti 6 3 2 Vergiler 7 Etnik terkibi 8 Qeydler 9 Istinadlar 10 Edebiyyat 11 Hemcinin bax 12 Xarici kecidlerErken dovr Redakte Nadir sah Esas meqaleler Mirmehdi xan Qasimli Efsar Xelil xan Ozbek Heseneli xan Ziyadoglu Qacar Huseyneli xan Ziyadoglu Qacar ve Qulameli xan Ziyadoglu QacarMirmehdi xan Redakte Nadir sahin 1747 ci ilin iyulun 19 dan 20 e kecen gece sui qesd neticesinde oldurulmesi 7 ile Azerbaycanda guclu qarisiqliq yarandi her terefde taxt taca iddialar ireli surulmeye basladi Bu mubarizede muvveqqeti olaraq Nadir sahin qardasi oglu Eliqulu xan Adil sah adi ile hakimiyyete getirildi 8 Lakin yeni sah musteqil xanliqlarin yaranmasinin qarsisini ala bilmedi Musteqil olmaga calisan Azerbaycan xanlari taxt tac iddiacilarina qarsi mubarize seraitinde oz kicik feodal dovletlerini yaradirdilar 9 Tebriz hakimi Emiraslan xan Irevanda merkezi hakimiyyete qarsi qalxmis usyani yatirtmaq ucun efsar serkerdelerinden olan Mirmehdi xani qosunla Irevana gonderdi Lakin Mirmehdi xan irevanlilarla raziliga gelerek onlarla birlesdi ve usyana rehberlik etmeye basladi Mirmehdi xan Mugan xani Heseneli xan kurdler efsarlar quvvelerini birlesdirerek 30 000 nefere yaxin qosunla Emiraslan xana qarsi cixdilar Birlesmis qosunlar Urmiya seherine hucum ederek xanin burada yerlesen butun xezinesini ele kecirdiler ve onu oz aralarinda bolusdurduler Bu hadiseden cox kecmemis Adil sahi Eliqulu xani taxtdan salaraq hakimiyyete gelen Ibrahim Mirze Emiraslan xani da meglub ederek oldurdu 10 Belelikle 1747 ci ilde Nadir sah Efsarin oldurulmesinden sonra musteqil Irevan xanliginin esasini Mirmehdi xan Efsar qoydu 11 12 13 14 Mir Mehdi xan oz xanliginin erazisini genislendirmek siyaseti yeridirdi O bu meqsedle 1748 ci ilde Urmiya xanligina hucum etdi Urmiya hakimi Feteli xan Efsar meglub olaraq oz xanliginin mueyyen erazilerini Mehdi xana guzeste getmeye mecbur oldu 15 16 17 Lakin 1749 cu ilin yayinda Irevan xanliginin ozu diger Azerbaycan xanliginin Qarabag xanliginin hucumuna meruz qaldi Qarabagli Penaheli xan 4 minlik qosunla Irevan xanliginin serhedlerini kecerek Uckilse etrafindaki torpaqlara yurus etdi Irevan xanliginda azliq teskil eden gelme ermeniler bu hadiselerden oz movqelerini mohkemendirmek ucun istifade etdiler Onlar guya ozlerini muselmanlardan qorumaq meqsedile Kaxeti cari II Irakliye yardim ucun muraciet etdiler II Irakli qosun toplayaraq Penaheli xana qarsi gonderdi Doyusde agir meglubiyyete ugrayan Penaheli xan geri cekildi 18 Ermenilerin xeyaneti Irevan xaninin nezerinden qacmadi Mirmehdi xan Kartli Kaxetiya sarayi ile gizli elaqe saxlayan ermenileri cezalandirmaq haqqinda qerar vermisdi Onun bu tedbiri Kartli Kaxetiya sarayinin naraziligina getirib cixardi Irevanin daxili islerine qarismaga behane axtaran car Teymuraz ermenilerin muracietinden istifade ederek 1749 cu ilin sentyabrinda 25 minlik qosunla Irevana yurus etdi Muqavimet gostermek iqtidarinda olmayan Mirmehdi xan ermenilere divan tutmagi dayandirir ve Teymurazla sulh baglayir Noyabrin 22 de car qosunlari xanligi terk ederek geri qayitdilar 19 Mirmehdi xanin hakimiyyetinin zeiflemesinden istifade eden Feteli xan Efsar Irevani ele kecirmek qerarina geldi Azad xanin basciligi ile 30 min nefer qosunu 1751 ci ilde Irevana gonderdi Bu qosunlarin on destesi Irevan qalasini muhasireye aldi Gurcu cari Irevani qorumaq adiyla sehere dogru hereket etdi Ilk doyusde II Iraklinin qosunlari qalib gelseler de 20 21 ikinci doyusde meglub edildiler 22 Belelikle Mirmehdi xan hakimiyyetden salinaraq olduruldu ve yerine Xelil xan Ozbek 1752 ci ilde Irevana hakim teyin edildi 23 Xelil xanin hakimiyyeti illerinde Irevan xanligi dagistanlilarin da guclu hucumuna meruz qalmisdi 1754 1755 ci illerde Avar xani Nusal xanin basciligi altinda Dagistan qosunlari Kartli Kaxetiya erazisine yurus teskil ederek oradan Irevan xanligi erazisine hucum etdiler Bu hucum zamani Goyce Derecicek Qirxbulaq ve Abaran mahallarinin kendlerine boyuk ziyan deymisdi 24 Dagistan qosunlarinin bu dagidici yurusu Xelil xanin nufuzunu xalq arasinda xeyli asagi salmisdi 1755 ci ilde xalq arasinda boyuk nufuza malik Heseneli xan Qacarin basciligi ile usyan qalxdi Usyan neticesinde Xelil xan hakimiyyetden uzaqlasdirildi ve onun yerine Heseneli xan Qacar hakimiyyeti ele kecirdi 25 Huseyneli xan Redakte Huseyneli xana mexsus Melayir adli Tebriz xalcasi Azerbaycan Tarix Muzeyi Heseneli xan cox az muddetde hakimiyyetde olmusdu Xanliq taxtinda eyleserken kor olmusdu Vaxtile Nadir sah terefinden onun gozleri cixartdirilmisdi 26 Dord ile qeder hakimiyyetde olan Heseneli xan 1759 cu ilin evvellerinde vefat etdi Onun vefatindan sonra qardasi Huseyneli xan Irevanda hakimiyyete geldi 27 28 Eger Irevan xanliginin yaranmasi Mirmehdi xan Efsarin adi ile baglidirsa xanligin guclenmesi de Huseyneli xanin xidmetleri ile olmusdu 1760 ci ilin avqustunda Dagistan qosunlari Irevana yurus etdiler Huseyneli xan onlara qarsi qosun gonderdi ve bas vermis doyusde Dagistan qosunu meglub olaraq geri cekildi Lakin elave komek alan dagistanlilar Araz cayina qeder gelib cata bildiler Dagistan qosunu qaretcilik emellerini sona catdirdiqdan sonra geriye donerken Kartli Kaxetiya qosunlari qefleten onlara hucum ederek qosunlarini meglub etdiler Bu hadise Kartli Kaxetiya carliginin Irevan xanligi uzerinde tesirini daha da mohkemlendirdi 29 Kerim xan Zend Feteli xan Efsara qalib geldikden sonra Azad xani teqib etmeye basladi Teqibden yayinan Azad xan Qazax sultanligina qacdi Burada movqe tutan Azad xan II Irakliden komek almaq niyyetinde idi Lakin o 1760 ci ilde II Irakli terefinden ele kecirilerek Kerim xan Zende tehvil verildi Bu xidmet muqabilinde Kerim xan Zend bir muddet Kartli Kaxetiyanin Irevan xanligindan tezminat almasina goz yumdu 30 Lakin hakimiyyetini mohkemlendirdikden sonra Huseyneli xan bac vermekden imtina etdi Bu da 1765 ci ilde II Iraklinin boyuk qosunla Irevana hucumuna sebeb oldu Quvvelerinin azligi sebebinden Huseyneli xan yeniden sulh teklifine razi oldu ve bac vermeyi qebul etdi II Irakli ise geri dondu 31 II Irakli qosunlarini Irevandan cekdikden sonra Huseyneli xan yeniden bac vermekden imtina etdi 1769 cu ilde II Irakli yeniden Irevana hucuma kecse de meglub olub geri cekildi 32 Belelikle II Iraklinin Irevan xanligina herbi yurusleri hec bir netice vermedi O xanligi ozunden asili hala sala bilmedi 33 1779 cu ilde Kerim xan Zendin olumu Azerbaycanda ara muharibelerinin daha da keskinlesmesine sebeb oldu Yaranmis elverisli seraitden istifade eden II Irakli Huseyneli xandan yeniden bac teleb etdi Huseyneli xan ise buna redd cavabi verdi II Irakli 1779 cu ilin sentyabrinda 20 minlik qosunla yeniden Irevan xanligina yurus etdi Huseyneli xan Osmanli imperiyasinin ve muttefiqleri olan Qarabag ve Xoy xanliqlarinin desteyine arxalanaraq Gurcustana kocurulmus ailelerin geri qaytarilmasini teleb etdi Axalsixli Suleyman pasanin vasiteciliyi ile Huseyneli xanla II Irakli arasinda sulh danisiqlarina baslandi 34 1781 ci ilin noyabrinda Irevan xanligi ile Kartli Kaxeti carligi arasinda sulh muqavilesi baglandi II Irakli ilde 30 min tumen odenc almaqla Gurcustana esir olaraq aparilmis dinc ehalini geri qaytarmaga raziliq verdi 35 36 Bu sulh muqavilesi Irevan xanligini hem de Rusiya ile de yaxinlasdirdi Bu ise Osmanlilari narahat edirdi 37 1783 cu il noyabrin 9 da Huseyneli xan Qacar xestelenerek vefat etdi Xanin vesiyyetine esasen hakimiyyete boyuk oglu 15 yasli Qulameli xan Qacar geldi 38 Huseyneli xanin olumu xanliqda veziyyeti keskinlesdirdi II Irakli fursetden istifade ederek oz qayni Baqrationu qosunla Irevana gonderdi Lakin Irevana yaxinlasan Baqration artiq Huseyneli xanin boyuk oglu Qulameli xanin taxta cixdigini esiderek hucumu davam etdirmeyib geri dondu 39 Qulameli xan Redakte Knyaz Baqrationun Irevan xanliginda Qulameli xanin oturmasi ile razilasmasini Irevan zadeganlari birmenali qiymetlendirerek ele guman etdiler ki bu isde II Iraklinin eli vardir Odur ki yeni xana o qeder de etibar etmirdiler 40 Qulameli xan atasinin defni ile mesgul olarken yerli eyanlardan Usmi bey terefdarlari ile usyan qaldiraraq Irevan qalasini ele kecirdi Lakin usyan merhum Huseyneli xanin kecmis terefdarlarinin da komeyi ile yatirildi 41 Qulameli xanin sekkiz ayliq hakimiyyeti Irevan xanliginin en ziddiyyetli dovrlerindendir Onun hakimiyyeti dovrunde xanliqda oz movqeyini mohkemlendirmek ucun Osmanli dovleti ile Rusiya quvveleri arasinda gizli mubarize gedirdi Qulameli xanin cox genc ve tecrubesiz olmasindan istifade eden bu iki dovlet Irevan hakimini oz terefine cekmeye calisirdi Eger Huseyneli xan her iki teref arasinda biteref movqe tuturdusa Qulameli xanin dovrunde Irevan xanligi Osmanli dovleti ile daha da yaxinlasdi Xanin cavan ve tecrubesiz olmasini nezere alan bezi Osmanli pasalari II Iraklinin Irevani ele kecireceyinden narahat olaraq onunla six elaqe saxlayirdilar 42 Atasinin olumu ile elaqedar olaraq bassagligina gelmis Ahalsiq Erzurum Qars ve Beyazid pasaliqlarinin numayendeleri fursetden istifade ederek Qulameli xanla danisiqlar aparirdilar 43 Qulameli xan Cildir valisi Salman pasaya yazdigi mektubda osmanlilarla hemrey oldugunu bildirerek Azerbaycanda bas veren hadiseler barede ona qiymetli melumat gondermisdi Mektublardan gorunur ki Osmanli sultani Qulameli xani oz terefine cekmek ucun onu beylerbeyi vezifesi ile teltif etmis eyni zamanda Osmanli pasalarina zeruri vaxtlarda ona herterefli yardim gostermeleri haqqinda emr vermisdi 44 Osmanlilarla elqelerin yaxinlasmasi sebebinden Qulameli xan II Irakli ile baglanmis muqavilenin sertlerine emel etmirdi 45 Irevan xanligina tecavuzun ele de asan olmadigini basa dusen II Irakli once diplomatik vasitelere el atdi Lakin bunun ciddi netice vermediyini goren Rusiya ve gurcu cari Irevan xanina qarsi sui qesd hazirlamaga basladilar Belelikle 1784 cu ilin yayinda Qulameli xana sui qesd teskil olunur ve xan qetle yetirilir 46 Qars muhafizi Mustafa pasanin melumatina gore Yaranmis real tehluke qarsisinda Irevan xaninin Osmanli dovleti ile yaxinlasmasi neticesinde bolgedeki ruslar ve onlarin muttefiqi olan gurcu carinin hiyleleri neticesinde Qulameli xan qetle yetirildi 47 Mehemmed xan Redakte Esas meqaleler Mehemmed xan Ziyadli Qacar Eliqulu xan Qacar ve Hesen xan MakuluSui qesdden derhal sonra Irevan ehalisinin ekseriyyeti Qulameli xanin 12 yasli qardasi Mehemmed xani hokmdar secdiler 48 Mehemmed xan Irevan taxtinda en uzun muddet oturan hakimlerden biri olmusdur Mehemmed xan azyasli olduguna gore hakimiyyetinin ilk illerinde anasindan ona sadiq olan nufuzlu eyanlardan asili qalmis Kartli Kaxetiya carligina tezminat vermek mecburiyyetinde qalmisdi 46 Irevan taxtina sahib olan Mehemmed xan ilk gunden ona muxalif olan quvvelerin tezyiqi ile uzlesdi Qulameli xanin olumunden sonra Irevan ehalisi iki desteye bolunmusdu Birinci deste Mehemmed xanin terefdarlari idi Bu desteni xoylu Ehmed xan destekleyirdi Ikinci muxalif quvvenin basinda ise makulu Ehmed sultan dururdu Ehmed sultan Irevan taxt tacini ele kecirmek ucun coxdan furset axtarirdi II Irakli ise Mirze Gurgene tapsirmisdi ki Ehmed sultana bildirsin ki car onun Irevan xanliginin hakimi olmasina komek edecekdir 49 Irevan qalasinin plani Ressam V Potto 1827 Eslinde II Irakli Irevanda bas veren hadiselerden istifade ederek nufuzunu mohkemlendirmek qerarina gelmisdi Irevanda veziyyet gerginlesdikde Ishaq pasa Xoy hakimi ile elaqeye girerek onu burada olan hadiselere mudaxile etmeye cagirdi Neticede Ehmed xan numayendesi Mirze Ebdulheseni Ishaq pasa ise xezinedari Rizvan agani Mehemmed xanin adina yazilmis ferman ve mektubla Irevana gonderdi Onlarin seyi neticesinde ehali arasinda igtisas yatirilmis ve dinclik yaranmisdi Belelikle Irevanda bas veren qarsidurmada Mehemmed xanin terefdarlari qelebe caldilar 50 Anasi gurcu qizi olan Mehemmed xanin II Irakliden asililiginin gucleneceyinden ehtiyat eden Osmanli sarayi tecili tedbirler gormeye baslamisdi Sultan Ebdulhemid Mehemmed xana ferman gondererek onu diger Azerbaycan xanlari ile birleserek gurcu rus quvvelerine qarsi mubarizeye cagirirdi 51 Bundan xeberdar olan II Irakli terefdarlarina komek meqsedile Irevana 2 minlik qosun gonderdi Mehemmed xan Suleyman pasaya mektub gondererek II Irakliye tabe olacagini bildirdi Belelikle II Irakli qosunlarini geri cekdi ve rus diplomatlari bir nov Irevan meselesinden arxayin oldular 52 Anasi basda olmaqla Mehemmed xanin azyasli olmasindan istifade eden bir qrup sexsin Tiflis sarayi ile six elaqe saxlamasi sultan terefdarlarinin xosuna gelmirdi Ahalsix hakimi Suleyman pasanin tehriki ile Mehemmed xana qarsi sui qesd hazirlanmisdi Usmi bey ve onun oglu osmanlilarin tehriki ile xani oldurmek qerarina gelmisdiler Lakin bu sui qesdin ustu vaxtinda acildi Usmi bey qaca bilse de Qars serheddinde ele kecirildi Hebs edilerek oglu ile birlikde hebsxanaya salindi 53 Lakin Xoy xanligi da Irevan uzerindeki tesirinden el cekmek fikrinde deyildi Xoylu Ehmed xan Mehemmed xanin hakimiyyetinin ilk gunlerinden Irevanin daxili islerine mudaxile etmeye baslamisdi Ehmed xan guclu qosuna malik idi Diger terefden o Ahalsix hakimi Suleyman pasa ile qohum idi ve pasa lazim olduqda herbi cehetden ona komek edirdi 54 Bundan elave Ehmed xan Qarabag Qaradag ve Naxcivan xanlari ile muttefiq idi O hem de taxt tac ugrunda mubarize aparan Aga Mehemmed xan Qacarla dostluq edirdi En baslicasi ise Xoy hakimi Osmanli dovletine arxalanirdi 55 Ehmed xan ilk novbede nikah diplomatiyasi ndan istifade etmeyi qerara aldi Ehmed xanin merhum Qulameli xanla qohum olmaq cehdi bas tutmasa da Mehemmed xanla bu niyyetini heyata kecire bilmisdi 1785 ci ilin yayinda Ehmed xan ozunun 30 yasli qizini 13 yasli Mehemmed xana ere verdi 56 Bu qohumlugu daha da mohkemlendirmek ucun Ehmed xan Mehemmed xanin bacisi ile evlendi 57 Xoy xani Irevanda movqeyini daha da mohkemlendirmek ucun gizli numayendesini heremagasi Agahuseyni de oraya gonderdi Tezlikle heremagasi Irevan sarayinda boyuk nufuz sahibi oldu Hetta o Mehemmed xanin etimadini qazanaraq vezir teyin edildi 58 Vezirliyi ele kecirmekle boyuk selahiyyet qazanan Agahuseyn Xoy hakiminin menafeyine uygun siyaset yeritmeye basladi Neticede Ehmed xanin sagliginda qisa muddete olsa da Irevan xanligi ondan asili veziyyete dusmusdu Tabecilik remzi olaraq Irevandan Xoya nezerde tutulan miqdarda peskes ve hediyyeler gonderilirdi 59 60 Rusiyanin Kartli Kaxetiya sarayindaki numayendesi S D Burnasovun 1785 ci il avqustun 9 da merkeze gonderdiyi melumatinda yazilirdi Irevan Irakliden daha cox qizini Irevan xanina ere veren Ehmed xanin hakimiyyeti altindadir O heremagasi Agahuseynle birlikde Irevan qalasina sahib olaraq butun xanligi idare edir Onlar Ehmed xanin tehriki ile II Irakliye bir daha vergi odemirler 60 1786 ci ilin fevralinda dogma qardasi Sahbaz xanin oglanlari sui qesd neticesinde olduruldu 61 Vezir Agahuseyn Mehemmed xana sui qesd teskil etmek istese de ozu II Irakli terefinden 1786 ci ilin iyununda sui qesdle olduruldu Belelikle Mehemmed xan bu tehlukeden xilas olsa da Irevan xanligi yeniden II Irakliye bac vermeye mecbur oldu 62 1785 ci ilin sentyabrinda Osmanli sultaninin da tehriki ile Avar hakimi Umme xan 11 000 neferlik qosunla Kartli Kaxetiyaya hucuma kecdi 63 Signaq qalasini ve Gumusxanani zebt eden Dagistan qosunlari bir cox etraf kendleri qaret ede ede esirlerle birlikde Ahalsixa Suleyman pasanin yanina gederek qisi orada kecirdiler Onlar Osmanli sultanindan coxlu xelet ve hediyye aldilar 64 Dagistanlilarin Kartli Kaxetiyaya hucumu Irevan xanligina da oz tesirini gostermisdi Yerli ehalinin bir hissesi Irevan qalasina siginmis diger hissesi ise Qars pasaligina koc etmeye baslamisdi Bu da Ahalsix hakimi ile Irevan xani arasinda dusmenciliye sebeb oldu Ahalsix hakimi Suleyman pasa Dagistan qosununa arxalanaraq Mehemmed xana tezyiq gostermeye basladi O Irevan hakimini hedeleyerek koc etmis pembeklilere mexsus emlakin ona verilmesini teleb etdi 65 Mehemmed xan onun telebini qebul etmedi butun qacqinlari emlaklari ile birlikde oz himayesine aldi 66 Dagistan qosunlarinin yurusunun xanliq ucun agir netice vereceyini basa dusen Mehemmed xan Umme xan ve Suleyman pasa ile elaqe yaradaraq yaxin adamini mektub ve qiymetli hediyyelerle Ahalsixa gonderdi Irevan hakiminin bu tedbirleri mueyyen qeder muveffeqiyyetli oldu ve xanligi guclu dagintidan xilas etdi Qisi Ahalsixda istirahet eden Umme xan 1786 ci il aprelin 25 de 7 000 neferlik qosunla Arpa cayini kecerek Irevan xanligi erazisine daxil oldu 67 Umme xanin qosunu Irevan erazisinde cox lengimedi Dagistan qosunu Abarandan kecib Goyce golunun sahilini dolanmaqla Gence istiqametinde hereket etdi 68 Serdar sarayinda yay salonu 1786 ci ilden Mehemmed xanin II Irakli ile yeniden yaxinlasmasi Qarabag xanligi ile Irevan xanligi arasinda elaqelerin yeniden pislesmesine getirib cixardi 1786 ilin oktyabrinda Ibrahimxelil xan Irevana 3 min neferlik qosun gondererek yerli ehalini Qarabaga kocurmeye cehd etdi Hucumdan xeber tutan serhed kendlerinin ehalisi elcatmaz yerlere cekilerek Ibrahimxelil xanin orduusuna muqavimet gostermeye basladi Elave olaraq Mehemmed xan da Ibrahimxelil xanin quvvelerine qarsi qosun gonderdi Muqavimetle uzlesen Ibrahimxelil xanin quvveleri geri cekildiler 69 Bu sebebden 1787 ci ilde Naxcivanda Qarabag xanligi ile Kartli Kaxetiya arasindaki doyuslerde Irevan xanligi II Iraklinin terefinden cixis etdi 70 Irevan xaninin Naxcivanda olmasindan istifade eden Beyazid pasaliginin qosunu 1787 ci ilde bir nece defe Irevan erazisine hucum ederek onun serhed kendlerini qaret etmisdi Lakin Irevan hakimi buna goz yummus ve yalniz 1789 cu ilin yayinda qeti tedbirler gormeye baslamisdi 70 Hemcinin Beyazid pasasi Irevanin daxili islerine qarisaraq Mehemmed xana qarsi cixan qiyamci quvveleri destekleyir ve lazim geldikde onlara oz erazisinde siginacaq verirdi 71 1789 cu Mehemmed xan guclu qosun toplayaraq Ishaq pasanin uzerine hucuma kecdi Ishaq pasanin ordusu doyusde meglub edildi ve Beyazid qalasina cekilmeye mecbur oldu 72 1789 cu ilin payizinda Erzurum hakimi Abdulla pasanin vasiteciliyi ile Mehemmed xanla Ishaq pasa arasinda sulh muqavilesi baglandi 73 Mehemmed xan Beyazid pasasi ile sulh muqavilesi bagladiqdan sonra Xoy xanligi ile muharibeye basladi Buna sebeb Mehemmed xanla Beyazid pasasi arasinda doyusler gederken Xoy hakimi Huseyn xanin Isaq pasaya gizli komek etmesi olmusdu Naxcivan hakimi Kelbeli xan bu emeliyyatda ona herbi yardim gosterdi Hazirliq basa catdiqdan sonra 1790 ci il mayin 10 da Mehemmed xan ve muttefiqi Kelbeli xan Xoy seherine hucum etdiler Muqavimet gostere bilmeyen Huseyn xan vaxti ile Irevandan gonderilmis xeraci geri qaytarmaqla sulh teklifi etdi Bu teklif qebul edildi ve terefler arasinda sulh imzalandi 74 Lakin Naxcivan xanligi ile Irevan xanligi arasinda muttefiqlik cox surmedi Kelbeli xanin Huseyneli xan Xoylu ile yaxinlasmasi kohne muttefiqleri dusmene cevirdi 75 1790 ci Mehemmed xan Naxcivan uzerine hucum etse de muqavimetle uzlesdi ve boyuk itki ile geri cekilmeye mecbur oldu Eks hucuma kecen Naxcivan ve Xoy xanliginin quvveleri de Irevanda meglub oldular ve etraf erazileri qaret ederek geri cekildiler 76 Lakin Qacar tehlukesi xanliqlari sulh baglamaga mecbur etdi 1791 ci ilin Irevan Naxcivan ve Xoy xanlari arasinda sulh imzalandi Kelbeli xan Mehemmed xanin bacisi ile evlenerek sulhu daha da mohkemlendirdi Ibrahimxelil xan 1791 ci ilin dekabrinda Naxcivana yurus edende Irevan ve Xoy xanlari Kelbeli xana quvve ile yardim etdiler 77 Aga Mehemmed xan Qacarin Cenubi Qafqaza ilk yurusu 1795 ci ilin yayinda bas tutdu O 1795 ci ilin iyununda 85 minlik qosunla uc istiqametde Irevan Lenkaran Mugan ve Qarabag istiqametinde simala dogru yuruse basladi 78 Aga Mehemmed xan qardaslari Eliqulu xan ve Ceferqulu xanin basciligi ile 20 min neferlik qosunu Irevana dogru gonderdi 79 1795 ci il iyulun ortalarinda Eliqulu xanin quvveleri Irevan qalasinin yaxinliginda yerlesen Carbagi adlanan yerde duserge saldilar Irevan qalasi Qacar qosunu terefinden muhasireye alindi Mehemmed xan 35 gun muqavimet gosterdikden sonra teslim oldu ve sulh teklif etdi 80 81 Irevan xani Aga Mehemmed xana bac vereceyini lazim olduqda qosunla komek edeceyini ved ederek arvad ve oglanlarindan birini ona girov gonderdi Sulh baglandiqdan sonra Eliqulu xan Irevanda dayanmadi O girovlari goturerek avqustun 28 de Gencede olan Aga Mehemmed xanin yanina getdi 82 Aga Mehemmed xan Tiflisi isgal etdikden sonra Irevan ve Gence xanlarinin xeyrine bir nece gosteris verdi Onun emrine gore Pembek ve Borcali sultanliqlari Irevana Qazax ve Semseddil sultanliqlari ise Genceye itaet etmeli idi Mehemmed xan veziyyetden istifade ederek Pembek ve Borcali ehalisine xeber gonderib tabe olmalarini teleb etdi 83 Aga Mehemmed xanin Cenubi Qafqaza yurusu ve resmen Rusiyanin himayesinde olan gurcu carligina hucumu Rusiyanin regiondaki maraqlarina ve nufuzuna agir zerbe vurmusdu Odur ki Rusiya regionda oz qesbkarliq siyasetini heyata kecirmek ucun behane axtarirdi Buna gore de fursetden istifade eden Rusiya imperatricasi II Yekaterina 30 minlik bir korpusu qraf V Zubovun basciligi ile Cenubi Qafqaza Azerbaycana gonderdi 84 85 Aga Mehemmed xanin basinin Xorasandaki hadiselere qarismasindan istifade etmeye calisan Mehemmed xan Kartli Rusiya ve Osmanli hakimiyyetleri ile elaqeye girerek musteqil siyaset yeritmeye can atirdi 86 Lakin car I Pavelin qosunlari Cenubi Qafqazdan cekmesinden sonra bu plan bosa cixdi ve 1796 ci ilde noyabrin 6 da Aga Mehemmed xan Qacar Irevan ve Naxcivan xanlarini huzuruna cagiraraq Tehranda hebs etdirdi 87 88 89 Aga Mehemmed sahin emrine esasen onun qardasi Eliqulu xan Qacar Irevanda hakim teyin edildi Lakin Aga Mehemmed sahin 1797 ci ildeki qetlinden sonra Irevan ehalisi vergilerin coxlugu sebebinden Eliqulu xana usyan ederek onu qovdular 90 91 Qacarlar dovletine sedaqetini saxlamasi sertile Mehemmed xani hebsden azad edib Irevana gonderdi 92 Lakin Mehemmed xan Qacarlarin muti vassali olmadi Eksine xoylu Ceferqulu xanla birleserek yeni saha tabe olmaqdan imtina etdi Lakin onlar sahzade Abbas Mirzenin ve serdar Suleymanin basciliq etdiyi Qacar qosunu terefinden meglubiyyete ugradildilar Bundan bir nece il sonra Abbas Mirze Irevan xanligina hucum ederek Irevan qalasini 40 gunluk muhasirede saxladi Bu muddetde etraf kendler capilib talandi Neticede Mehemmed xan Abbas Mirzeye tezminat ve sedaqet elameti olaraq girovlar vermeye mecbur oldu 93 Bolgedeki qarisiqliqlardan istifade eden Qars hakimi Mehemmed pasa Irevan ve Naxcivan xanliqlarina dusmen olan quvvelerle birleserek tez tez bu xanliqlarin serhed erazilerine qaret meqsedile hucumlar teskil edirdi 94 1802 ci ilin mayinda naxcivanli Kelbeli xan onun qardasi Abbasqulu xan ve Irevan xaninin birlesmis quvveleri Qars eyaletine hucum ve qaret meqsedile Pembek ve Qars pasaligi istiqametinde hereket etdiler 95 Mehemmed pasani cezalandirmaq meqsedile Irevan qosunu Kelbeli xanin basciligi ile Qars erazisine daxil olaraq onun bir hissesini tutdu 96 Qarsli Mehemmed pasa komek ucun rus generali Knorinqe muraciet etdi Knorinq Pembekdeki rus qosunlarinin komandanina Qarsla olan serhed xettinin lap yaxinliginda Qars pasasinin quvveleri ile birlesmeyi ve xanliqlarin birlesmis quvvelerine zerbe endirmeyi tapsirdi 1802 ci ilin iyununda Rusiyanin ve Qars pasasinin birlesmis quvveleri irevanli Mehemmed xanla naxcivanli Kelbeli xani meglubiyyete ugratdilar 97 1802 ci il sentyabrin 12 de Georgiyevskide baglanan muqavileye esasen Serqi Gurcustanin Kartli Kaxetiya resmi suretde Rusiyaya birlesdirilmesi haqqinda car manifesti elan olundu 98 Manifeste gore Qafqazdaki rus qosunlarinin bas komandani ve mulki hakim terefinden idare olunan Tiflis quberniyasi yaradildi 99 Azerbaycanin Kartli Kaxetiya carliginin vassal asilliginda olan Borcali Qazax Semseddil sultanliqlari ile beraber Pembek ve Soreyel de Tiflis quberniyasinin terkibinde qeyri qanuni olaraq Rusiyanin terkibine daxil edildiler 99 Irevan xani Rusiyanin tecavuzkar siyasetine qarsi daha qetiyyetle cixis ederek pembeklileri isgalcilara boyun eymemeye cagirdi ve onlara teklif etdi ki rus qosunlarinin isgal etdikleri erazileri terk edib Irevana kocsunler Irevan xaninin muracieti ile 600 pembekli oz kendlerini terk ederek Irevana penah getirdi 100 Bele ki bu zaman xususi olaraq Irevandan Tiflise gelmis Uckilse monastirinin arxiyepiskopu Qriqori buradaki rus ordusunun komandanligina o cumleden mensece ermeni olan I P Lazaryeve kesfiyyat xarakterli melumatlar verir ve onlari inandirmaga calisirdi ki Irevan ve Naxcivan xanlarina inanmasinlar cunki Irevan xani ruslara yalniz zahiren meyil gosterir daxilen onlara nifret besleyir ve Irevan xani naxcivanli Kelbeli xana arxalanaraq Pembek mahalini Rusiyanin tebeeliyinden cixarmaq isteyir I P Lazaryev Pembek mahalina yeni yeni qosun hisseleri gonderdi ve demek olar ki butun ehalini geri qaytardi Bu hadiseden sonra Pembek beylerinin bir hissesi yene de Rusiyaya tabe olmayib Irevana qacdilar 101 Kartli Kaxetiya carligi Rusiyaya birlesdirildikden sonra bolgeni naraziliqlar ve heyecanlar burumusdu Bu qarisiqligi yatirmaqda aciz qalan bas komandan K F Knorrinqin siyaseti car I Aleksandrin da naraziligina sebeb olmusdu Buna gore de carin fermanina esasen 1802 ci il sentyabrin 8 de K F Knorrinqin yerine P D Sisianov Qafqazdaki rus qosunlarinin bas komandan teyin edildi 102 1801 ci ilin martinda Ucmuedzin katolikosu Arqutinski oldu Katolikos vezifesinin bos qalmasindan istifade eden arxiyepiskop David Irevan hakimine coxlu hediyye vererek onun komeyi ile 1801 ci il aprelin 28 de bu vezifeye secildi Onun namizedliyini destekleyen Mehemmed xan 103 hetta Davidin tehlukesizliyi ucun Eyvaz Sultanin rehberliyi altinda Ucmuedzinde bir deste silahli quvve de yerlesdirmisdi 104 P Sisianov 1803 cu il fevralin evvelinde Irevan xanina gonderdiyi mektubda xana semimi dostluq teklif ederek onu Rusiya tebeeliyine kecmeye cagirirdi Mektubun sonunda ise boyuk Rusiya imperatoru ve Osmanli sultani terefinden butun ermenilerin patriarxi tesdiq edilen Danil haqqinda verilen fermanin deqiq icra olunmasini ve Davidin yerine Danilin patriax elan edilmesini teleb edirdi 105 Rusiya imperiyasi ile munasibetleri gerginlesdirmek istemeyen Mehemmed xan Danilin hebsden azad olunmasi haqda gosteris verse de onu yene de patriarx teyin etmir ve oz nezareti altinda saxlayirdi 106 Mehemmed xanin Pavel Sisianovun teleblerini yerine yetirmmemesi terefler arasindaki ziddiyyetleri derinlesdirdi Belelikle 1804 cu ilin mayinda rus qosunlari Sisianovun komandanligi altinda Irevan xanliginin serhedlerine yaxinlasdilar Rus komandanliginin bu yurusde esas meqsedi Qacar qosunlarini Cenubi Qafqaza o cumleden de Azerbaycanin simalina buraxmamaq muhum herbi strateji ehemiyyete malik olan Irevan xanligini ele kecirmek idi 107 Sisianov Irevan yurusunu ugurla basa catdirmaq ucun merkezden daha 4 alay ve 100 000 rubl gumus pul teleb etdi Bu quvvelerle o neinki Irevani hetta Naxcivan ve Susani almagi Kur Araz boyu heyata kecirilecek isgal planinin bir hissesini bu kampaniyada basa catdiracagini ved edirdi 108 Irevan xanligi barede eyni herbi hazirliq Qacarlar da aparirirdilar Qacar hakim daireleri ele dusunurduler ki Irevan xanligina sahib olduqdan sonra onlar asanliqla Gurcustana qosun cekerek ruslari oradan qovub Cenubi Qafqazi ele kecirmek ucun ozlerine elverisli zemin yarada bilerler Bu meqsedle tecili suretde 20 000 lik qosun hazirlandi Feteli sah orduya basciligi oz oglu ve veliehdi Abbas Mirzeye hevale etdi 109 Irevan seherinin gorunusu Ressam Q Serqevic 1796 Rusiyanin Cenubi Qafqazda feallasmasina bigane qala bilmeyen Qacarlar rus qosunlarinin hemin bolgeni terk etmelerini teleb etdiler Tebiidir ki Rusiya Iranin bele telebine emel ede bilmezdi Belelikle 1804 cu il iyun ayinin 10 da Qacarlarla Rusiya arasindaki diplomatik munasibetler pozuldu ve birinci Rusiya Iran muharibesi baslandi 110 Gumrude mohkemlenen rus qosunlari iyunun 15 de oradan Uckilseye dogru hereket etdiler 111 Uckilseni ve Qemerlini boyuk cetinlikle ele keciren rus qosunlari iyulun 2 de subh cagi Irevan qalasini muhasireye aldilar Irevan qalasi 7 min doyuscu ve 60 topla mudafie edilirdi 112 Irevan qarnizonu muhasireni zeifletmek ucun imkan dusdukce qaladan cixaraq bir nece istiqametde rus qosunlarina hucumlar teskil edirdi Muhasirede olan irevanlilarin bele hucumlari neticesinde ruslarin 13 zabiti ve 173 esgeri olduruldu Qacar qosunlari ilk defe Irevana qalanin muhasiresinin 15 ci gunu gelib catdilar ve rus qosunlari ile mudafieciler arasinda bas veren 8 saatliq doyusde ruslar 3 zabit 120 esger itirdiler 6 zabit 200 esger ise yaralandi 113 1804 cu il iyunun 20 de seher tezden Abbas Mirzenin komandanligi altinda 12 minlik sah qosunu rus qosunlari uzerine helledici hucuma kecdi Ucmuezzin kilsesi ugrunda doyus basladi Bes gun davam eden doyus neticesinde rus qosunu cox pis veziyyete dusdu Rus artilleriyasindan ehtiyat eden sah qosunu qefil ve gozlenilmez hucum taktikasi secerek rus qosununu erzaq ve susuz qoymusdu Onlar hucum ederek bir nece alayin cadirini yuk ve erzaq arabalarini ozleri ile aparmisdilar Ucmuezzin kilsesini tuta bilmeyeceyine emin olan P D Sisianov iyunun 26 da orani terk ederek Irevan seherine dogru hereket etdi Kilse ugrunda doyus rus qosununa cox baha basa geldi Bu doyusde onlardan 51 oldurulmus 104 nefer yaralanmis ve sah qosunu terefinden xeyli rus esgeri ve zabiti esir kimi ele kecirilmisdi 114 Rus qosunlarinin Irevan qalasina yaxinlasdigini esiden Mehemmed xan ve qayni Kelbeli xan berk tesvise duserek Abbas Mirze ile danisiqlara basladilar Onlar vasitecilik ucun sedrezem Mirze Sefiye muraciet etdiler Xanlar Abbas Mirzeye hediyye gondererek sah qosununa muqavimet gosterdikleri ucun bagislanmalarini ve xanligi rus qosunundan mudafie etmesini xahis etdiler 115 Mehemmed xani oz terefine ceke bilmeyen ve elacsiz qalan P D Sisianov yaranmis veziyyetden cixis yolu tapmaq ucun herbi sura cagirmaga mecbur oldu 1804 cu il avqustun 31 de yeddi neferden ibaret herbi sura cagirildi Burada iki mesele hucumu davam etdirmek yaxud geri cekilmek meseleleri muzakire edildi Sesverme neticesinde iki nefer doyusu davam etdirmeyi bes nefer ise geri cekilmeyi teklif etdi Belelikle geri cekilmek haqqinda emr verildi 116 Hemin il sentyabrin 1 de Sisianov axirinci defe Mehemmed xandan Irevan qalasini tehvil vermesini teleb etdi Onun bu muracietine ertesi gun Mehemmed xan yeniden redd cavabi verdi Yalniz bundan sonra sentyabrin 3 de rus qosunlarinin geri cekilmesi barede emr verildi 117 Rus qosunu Irevan xanligini terk etdikden sonra Abbas Mirze Irevan qalasina geldi O Irevan qalasini ziyaret etdikden sonra Mehemmed xani ve onun yaxin adamlarini duserge saldigi Soyudlu kendine seherisi gunu teskil edilecek ziyafete devet etdi Mehemmed xan bir qeder tereddud etdikden sonra ziyafetde istirak etmek qerarina geldi Ziyafetde istirak eden sah onu yeniden Irevana hakim teyin etdi 118 Rusiya ile Qacar Irani arasindaki muharibeden sonra Irevan hakimi Qacar dovleti ile yaxinlassa da bu hokumete cox da bel baglamamisdi Onun musteqil siyaset yeritmek niyyetinde oldugunu basa dusen sah hokumeti Irevanda hakimiyyet deyisikliyi ederek oz numayendesi olan Mehdiqulu xan Qacari buraya hakim teyin etdi 119 Mehemmed xan Qezvin qalasinda hebs edildi Huseynqulu xan Redakte Esas meqaleler Mehdiqulu xan Develi Qacar Ehmed xan Muqeddem Huseynqulu xan Serdar ve Hesen xan Qacar Serdar sarayi divarinda Huseynqulu xan Qacarin Mirze Qedim Irevani terefinden cekilmis resmi Mehdiqulu xan Qacar 1805 ci il iyun 1806 ci il avqust aylarinda Irevana hakimlik etdi 120 Qeyd olunan dovrde Irevan xanliginin daxilinde veziyyet sabit deyildi Mehdiqulu xanin vergileri artirmasi ve ehalini qaret etmesi neticesinde irevanlilar ona qarsi usyan qaldirdilar 1806 ci ilin yayinda Mehdiqulu xan Qacari Tebriz ve Maraga xani Ehmed xan evez etdi Maragali Ehmed xan ehalinin Mehdiqulu xan terefinden qaret olunan emlakini geri qaytardi Irevanda xeyli abadliq isleri ve mudafie tedbirleri gordu O uc ayliq hakimiyyeti dovrunde ehalinin regbetini qazansa da Irevanda bas qaldiran epidemiya neticesinde 1806 ci il oktyabrin 17 de vefat etdi Bu hadise sahzade Abbas Mirzeni cox meyus etdi 121 Ehmed xan vefat etdikden sonra sah hokumeti Huseynqulu xani 1806 1827 Irevana hakim teyin etdi Yeni xan beynelxalq veziyyetin murekkeb oldugu bir vaxtda hakimiyyete gelmisdi Qafqazda Qacar Irani ve Osmanli dovletleri ile Rusiya arasinda muharibeler davam edirdi 122 1807 1808 ci illerde Cenubi Qafqazi guzeste getmek istemeyen Qacarlar Irani Rusiyanin sulh teklifini qebul etmedi Rus qosunlari bundan bir behane kimi istifade ederek 1808 ci ilde Irevan istiqametinde yeniden ikinci defe hucuma kecdiler 123 1808 ci il sentyabrin evvellerinde Qudovic Pembekden cixaraq alti minlik qosun ve 12 top ile Irevan istiqametinde hereket etdi Bu yurusde rus qosunlarinin terkibinde 500 neferden ibaret ermeni suvarileri de istirak edirdiler 124 Rus qosunlarinin gec tez xanliga yeniden yurus edeceyini hiss eden irevanli Huseynqulu xan mueyyen mudafie tedbirleri gore bilmisdi O Irevanda hakimiyyete gelen kimi qalanin mudafiesini guclendirerek Zengi cayindan baslayan ve qalanin etrafini ehate eden xendeyi daha da derinlesdirmis ve qala qarnizonunun terkibini artirmisdi 125 Hemcinin 1807 ci ilde baglanmis Fransa Qacar muqavilesine gore 126 Fransadan Irana general Qardanin basciligi ile bir deste muhendis getirilmisdi Irevanin strateji ehemiyyeti nezere alinaraq onlarin bir hissesi sahin xahisi ile Irevana aparildilar ve qalanin mudafiesini mohkemlendirmeye basladilar 123 Bunun sahidi olan qraf Qudovic yazirdi Irevan qalasi Avropa herbi qaydalari uzre mohkemlendirilib onun iki divari xendeyi ve torpaqdan duzeldilmis seddi vardi Tepenin ustune evveller burada yerli herbciler terefinden tetbiq edilmeyen kartecle isleyen toplar qoyulmusdu Irevanlilar fuqas bombalarindan istifade edirdiler ki bu da fransiz muhendislerinin fealiyyetinin behresidir 127 Rus qosunlarinin hereketi Irevanin yeni serdari Huseynqulu xani xeyli narahat etdi O tecili suretde desteleri ile Abarana gedib rus qosunlarinin qarsisini almagi qerara aldi 1808 ci il sentyabrin 26 da bas veren toqqusma zamani Irevan doyusculeri meglub olub geri cekildiler Ertesi gunu sexsen Qudovicin basciliq etdiyi rus qosunlarinin bir destesi asanliqla Uc kilse monastirini isgal ederek Irevan yaxinligindaki Qarabag kendinde duserge salmaga muveffeq oldu Bele olduqda serdar Huseynqulu xan qardasi Hesen xanin komandanligi altinda qalada iki minlik qarnizon qoyaraq ozu bes min doyuscu ile qaladan cixdi ve Heyder cay sahilinde duserge saldi 124 128 129 Hesen xan Qacarin Mirze Qedim Irevani terefinden cekilmis resmi Ilk doyusde rus qosunlarina meglub olan Huseynqulu xan Irevan istiqametinde hucuma kecerek qalaya daxil olmaga sey gosterdi Xanin meqsedi rus qosunlarina kenardan qefil zerbeler endirmekle onlari Irevanin muhasiresinden uzaqlasdirmaq idi Lakin Qudovic general mayor Portnyaginin basciliq etdiyi herbi desteni Huseynqulu xani teqib etmek ucun gondererek onun planini bas tutmaga qoymadi 130 131 Bu qelebeden sonra Qudovic bir nece defe Irevan serdarinin qardasi Hesen xana teklif etdi ki qalani ruslara tehvil versin lakin her defe redd cavabi aldi Qudovicin tekliflerine cavab olaraq Hesen xan qalanin mudafie qabiliyyetini daha da mohkemlendirdi 132 Huseynqulu xanin meglub olduqunu esiden Feteli sah Fereculla xanin basciligi ile 5 min neferlik qosunu irevanlilarin komeyine gonderdi Veziyyet rus qosunu ucun qorxulu xarakter aldi Qraf Qudovic bu tehlukenin qarsisini almaq ucun general mayor Portnyagini elave qosunla Xani teqib eden Podlutskinin destesine komeye gonderdi Qosuna umumi rehberlik etmeyi Portnyagine tapsirildi Lakin rus qosunu Irevan hakimini aciq doyuse celb ede bilmedi 131 Qudovicin emrine uygun olaraq Irevan erazisini umumi muhasireye almaq ucun strateji cehetden ehemiyyetli olan Naxcivan erazisine hucum teskil edildi 1808 ci ilin oktyabrin 28 de Naxcivanda Qarababa ve yaxud Qaradibi kendinde polkovnikler Lisanevicin ve Kotlyarevskinin komandanligi altinda olan rus qosununun on destesi ile Abbas mirzenin qosunu arasinda doyus bas verdi Bu doyusde sah qosunu meglubiyyete ugrayaraq geri cekildi Noyabrin 1 de Naxcivan hakiminin oglu Sixeli beyin komekliyi ile rus qosunu Naxcivani doyussuz isgal etdi 132 Muhasirenin uzanmasi soyuqlarin dusmesi ve erzaq catismazligi rus qosunlarinin veziyyetini getdikce agirlasdirirdi Nehayet Qudovic qalani hucumla ele kecirmeyi qerara aldi Irevan qalasina hucum 1808 ci il noyabrin 17 si seher saat 5 e teyin edildi Rus qosunlari bes kalona bolundu Dord kalon muxtelif istiqametlerden hucum etmeli besinci kalon ise ehtiyatda dayanmali idi Irevan qalasina hucum eden qosunlarin sayi 3 4 min nefer idi Lakin onlar irevanlilarin ciddi muqavimetine rast geldiler Hucum baslanan kimi irevanlilar top atesleri ile ruslari geri oturtdular 133 Rus qosunlarinin duzeltdiyi nerdivanlar qalaya daxil olmaga kifayet etmedi Nehayet 1000 nefere yaxin itki veren rus qosunlari hucumu dayandirmaga mecbur oldular 134 Hucumun bosa cixmasi ruslari berk ruhdan salmisdi ve hemcinin erzaq ehtiyati da tukenmek uzreydi Cixilmaz veziyyetde qalan Qudovic Irevandan geri cekilmeye mecbur oldu Noyabrin 30 da seher tezden rus qosunu Irevanin muhasiresinden el cekerek geri qayitdi Qraf Qudovic geri cekilerken general mayor Nebolsine Naxcivandan Genceye geri cekilmesi haqqinda gosteris verdi Naxcivanda mohkemlenmis rus qosunu da dekabrin 1 de orani terk etdi 135 Ikinci Irevan yurusunde rus qosunlarinin meglubiyyeti qraf Qudovicin bas komandan vezifesinden istefa vermesine sebeb oldu 1809 cu ilin fevralin 14 de carin fermanina esasen general A P Tormosov Qafqazda rus qosunlarinin bas komandani teyin olundu 136 Qacar Irani ile muharibede olan Rusiya ucun eyni zamanda Osmanli Turkiyesi ile savasmaq cox agir idi Odur ki Rusiya hokumeti ilk novbede Qacar hokumeti ile sazis baglamagi qerara aldi Danisiqlarin Esgeran qalasinda aparilmasi mueyyen edildi Bir nece gun davam eden danisiqlar hec bir netice vermedi Beleki Qacarlar sulhun sertleri ile razilasmayaraq Cenubi Qafqazin onlara tehvil verilmesini isteyirdiler Lakin 1810 cu ilde berpa olunan herbi emeliyyatlar neticesinde rus qosunlarinin qelebesi Qacarlari yeniden danisiqlara qaytardi 137 Belelikle 1813 cu ilde terefler arasinda Gulustan muqavilesinin baglanmasi ile doyuslerin birinci merhelesi basa catdi Muqavileye gore Arazin simalindaki vilayetlerin coxu Rusiya imperiyasina birlesdirildi Irevan ve Naxcivan ise Qacarlarin elinde qaldi 138 Muharibede meglub olmasina baxmayaraq Qacar hokumeti cox kecmeden Gulustan muqavilesinin bezi maddelerine yeniden baxilmasini teleb etdi Beleki sah hokumeti 1814 cu il noyabrin 25 de Ingiltere ile yeni sazis bagladi Sazise gore Qacarlar bu olkeden maddi ve herbi komek alaraq hemcinin ingilis mutexessislerinin komeyi ile ordularini yeniden teskil etmeye basladilar 139 Bunun ardinca sah hokumeti ile danisiqlar aparmaq ucun Tehrana yola dusen bas komandan A P Tormosov 1817 ci il iyulun 31 den avqustun 3 e qeder sahin qebulunda oldu Lakin terefler arasinda bu meselede hec bir raziliq elde olunmadi 1823 ve 1825 ci illerdeki serhed xettinin mueyyenlesdirilmesi ucun olan tedbirler de hec bir netice vermedi 140 Bundan elave 1826 ci ilin yazinda iki piyada rus alayi Mirek kendine hucum ederek onu isgal etdi ve burada herbi istehkam xetti qurmaga basladi Bu hadise terefler arasinda munasibetleri daha da gerginlesdirdi Her iki dovlet arasinda mubahiseli torpaq meselesini hell etmek ucun Rusiya Qacar sarayina knyaz Mensikovun basciligi ile xususi heyet gondermisdi Lakin Mensikovun missiyasi da hec bir netice vermedi 141 Belelikle 1826 ci il iyulun 19 da Ikinci Rusiya Qacar muharibesi baslandi 133 1826 ci il iyulun 16 da serdar Huseynqulu xanin atlilari ve Qacarlardan da bir deste esger Irevan terefden Rus qosunlarina hucuma kecdiler Huseynqulu xanin basciligi ile 5 min neferlik Irevan qosunu Mirek kendinde yerlesen rus gozetci menteqesine hucum etdi Qefil hucum knyaz Sevarsamidzeni cixilmaz veziyyete saldi O tabeliyinde olan deste ile Gumruye geri cekilmeye mecbur qaldi 142 Qardasi Hesen xanin quvveleri ise Soreyele daxil oldular Rusiya qosunlarinin isgal etdikleri Baliqcay Sadagacay Qarakilse ve basqa kesikci menteqeleri darmadagin edildi Hesen xanin qosunlari Gumru yolunu nezarete goturduler Belelikle qisa muddet erzinde Pembek ve Soreyel Rusiya ordusundan temizlendi 143 Mirze Adigozel bey yazir Knyaz Sevirze Mirze Seversamidze Pembek ve Soreyelden cixdiqdan sonra Huseyn xan ve Hesen xan Irevan terefinden gelib Rusiya hokumetine aid dam dasi yixib od vurdular 144 Irevan qalasinin alinmasi Ressam K Beqqrov 1827 Lakin Huseynqulu xan bu qelebeni axira catdira bilmedi Bele ki Irevan hakimi Goyce etrafinda dayanaraq Abbas Mirzeni gozlemeye basladi Sahzade Genceni geri alacagi teqdirde Huseynqulu xan qosunu onunla birleserek Tiflise yurus etmeli idi Goyce etrafinda sah qosununu gozlemek xanin ciddi bir sehvi idi Diger terefden rus gozetci menteqelerini muhasireye alan ayri ayri Irevan qosunu arasinda elaqe yox idi Bundan istifade eden rus desteleri ciddi itkilere baxmayaraq birlese bildiler 145 Muharibenin ilk gunlerinde Qacar ordusu Simali Azerbaycanin icerilerine hetta Semkire qeder gelib cixsa da rus doyusculerinin guclu tezyiqi altinda tezlikle geri cekilmeye mecbur oldu 1827 ci ilin evveli ucun demek olar ki Simali Azerbaycanin butun eyaletlerinde rus ordusu ustunluyu ele aldi 146 1827 ci ilin aprelin evvellerinde Paskevicin emri ile rus qosunlarinin on destesi general adyutant K X Benkendorfun komandanligi altinda ermeni arxiyepiskopu Nersesin musayieti ile Borcalidan Irevana dogru hereket etdi Belelikle rus qosunlari Irevan xanligina novbeti genismiqyasli yuruse basladilar 147 Aprelin 13 de hec bir muqavimete rast gelmeyen rus qosunu Ucmuezzin kilsesine gelib catdi Lakin evvelki yuruslerde oldugu kimi yene de rus qosununda erzaq catismazligi basladi 148 K X Benkendorf 1827 ci il aprelin 16 da seher 5 alay ve 4 topla Serdarabad qalasina dogru hereket etdi Serdarabad qalasindan 10 verst arali Hesen xan 1000 neferlik suvari destesi ile ruslarin on destesine hucum etdi Doyus neticesinde xanin destesi meglub olaraq qalaya dogru geri cekildi Bu doyusde irevanlilardan 100 nefer olen ve yaralanan olmus Ismayil xan ve Huseyn aganin qardasi oglu ruslara esir dusmusdu 147 Hesen xanin destesini meglub etse de qala muhasiresi zamani ciddi muqavimete rast gelen rus ordusu geri cekildi 149 Acliq problemini ise muveqqeti hell eden general adyutant K X Benkendorfun destesi yeniden Irevan qalasina hucum etmeyi qerara aldi Qalani muhasire etmek niyyetinde olan rus qosunu muxtelif destelere bolunub aprelin 24 de Zengi cayini kecerek cenubi serq istiqametinde yuruse basladi Huseynqulu xan rus qosunlarinin irelilediyini gorerek qalanin cenub ve serq qapilari terefinde yerlesen baglari elde saxlamaq ucun piyada ve suvarilerden ibaret iki desteni oraya gonderdi Doyus neticesinde Irevan qosunu baglardan geri cekilmek mecburiyyetinde qaldi Meglub olmus piyada qosun yeniden Irevan qalasina sigindi suvariler ise Naxcivan yolu ile geri cekildiler 150 151 Hemcinin seherin serq terefini mudafie etmek ucun esger catmirdi Burada bazar mescid ve Zengi cayina dogru uzanan mulkler yerlesirdi Aprelin 27 de seherin bu hissesi de rus qosunu terefinden ele kecirildi Belelikle hemin gun Irevan qalasi etrafinda ruslarin qurduqlari muhasire halqasi qapandi 152 Serdarabad qalasindaki Hesen xanin hucumu da bir netice vermedi 153 154 1827 ci il mayin 12 de general Paskevicin ozu de basciliq etdiyi qosun hisseleri ve ona qosulmus ermeni ve gurcu destelerinin musayieti ile de Irevan istiqametinde herekete basladi Paskevicin ardinca imperator I Nikolayin raziligi ile teskil edilen ilk ermeni atli alayi mayin 17 de Irevan xanliginin erazisine dogru hereket etdi Irevan serhedlerinde onlarin sayi 1000 nefere catirdi 155 Iyunun 8 de Uckilseden Irevan qalasina dogru yonelen Paskevic Irevan qalasinin etrafina catanda Benkendorfun danisiqlar apardigini oyrendi 156 Irevan qalasinin Car Rusiyasi terefinden isgal edilmesi ressam Frans Alekseyevic Rubo Bele olduqda general Paskevic Naxcivan uzerine yurus etmek qerarina geldi ve qosunlarini Irevanin 25 verstliyinde yerlesen Gernicay kenarindaki dusergeye topladi Lakin Naxcivana yurusden evvel Irevan qalasinin muhasiresini mohkemlendirmek tedbirlerini de unutmadi Benkendorfun yerine general leytenant Krasovski Irevan muhasire destesinin reisi teyin edildi Paskevic Krasovskinin destesini Irevan etrafinda yerlesdirerek ona lazimi telimatlar verdi 157 Havalarin cox isti kecmesi esgerler arasinda dehsetli xestelik yayilmasi avqust ayinda gelmesi gozlenilen muhasire artilleriyasinin gecikmesi rus qosununun veziyyetini cetinlesdirmeye baslamisdi Movcud veziyyet barede Paskevice melumat veren Krasovski ondan Uckilseye dogru cekilmeye icaze aldiqdan sonra 21 de gece yarisi oz destesi ile geri cekildi 158 Irevan xaninin komeyine telesen Abbas Mirze Qacar oz quvvelerini cemlesdirib avqustun 17 de Usaga vurusmasinda rus qosunlarina agir zerbe endirdi Qacar qorculari rus soldatlarini qefil yaxaladilar seher saat 7 den gunduz saat 4 dek davam eden qanli doyus Uckilsenin 2 verstliyinde basa catdi Doyusden qacan Krasovski Uckilse monastirina sigindi 159 Bu hadiseden xeber tutan Paskevic oz quvvelerinin bir hissesini Krasovskiye komeye gonderdi 160 Paskevic Qarababada knyaz Eristovun basciligi ile bir deste qoyaraq 1827 ci il avqustun 20 de Irevana dogru hereket etdi Abbas Mirze Qacar ise Serdarabaddan 15 verst aralida yerlesen Qaraqala qalasina sonra ise Makuya cekildi O geri cekildikden arxasi ile Huseynqulu xan da qalani qardasina tapsiraraq ailesi ile bir yerde Makuya cekildi Rus qosununun esas quvveleri sentyabrin 5 de Ucmuezzine gelib catdilar 161 162 1827 ci il avqustun 29 da Uckilsede toplasan rus qosunlari bu defe Serdarabad qalasini hedef secdiler General Paskevicin qalada coxlu erzaq ehtiyatinin olmasi haqda melumati vardi ve rus qosunlarinin gelecek yurusunu temin etmek ucun bu qalanin alinmasi zeruri idi Sentyabrin 11 de general Paskevic birlesmis quvvelerle Serdarabada dogru yuruse basladi ve seheri gun qalaya yaxinlasdi 163 Serdarabad qalasinin qarnizonu 14 topdan ve 1500 neferlik desteden ibaret idi Qalaya Hesen xanin nevesi Feteli xan basciliq edirdi Sentyabrin 16 da dovrun guclu silahlarindan olan muhasire toplari Serdarabada getirildikden sonra veziyyet keskin sekilde deyisdi Sentyabrin 18 de toplar qalani bombardman etmeye basladilar Hemin gun qalaya 500 mermi atildi Bombardman neticesinde qalanin dordkunc qullesi dagidildi Aramsiz atese meruz qalan mudafieciler sentyabrin 19 u saat 5 de teslim mecbur oldular Paskevicle danisiqlara esasen mudafiecilere teslim olmaq ucun 24 saat vaxt verildi Eyni zamanda qalanin bombardmani daha da guclendirildi Sentyabrin 19 u axsam qaranliqda Irevan qarnizonu qalani terk etdi Belelikle Serderabad qalasi rus qosunlari terefinden tutuldu 164 Abbasabad qalasinin acari ve planiSentyabrin 23 de Paskevicin herbi quvveleri Irevan qalasinin 2 verstliyinde q 1 duserge saldilar 1827 ci il sentyabrin 24 de Irevanin rus qosunlari terefinden novbeti muhasiresine baslandi Paskevic hemin gun Muganlitepeden saga dogru batareyalar q 2 qurdu ve butun geceni qalanin icerisini top atesine tutdu 165 Seheri ara vermeden 2 batareya 3 gun artilleriya atesine tutdu Agir toplarin atesine davam getirmeyen qala burcleri dagildi Qala mudafiecilerini sudan mehrum etmek meqsedile Paskevicin emrile qala divarlarinin dibindeki kehrizler dasla dolduruldu Eyni zamanda Paskevic Hesen xandan qalanin teslim olunmasini teleb etdi Lakin bu muraciete mehel qoymayan Hesen xan Qacar eksine burcleri temir etdirerek yeni doyuse hazirlasdi Qala qarnizonu rus qosunlarini guclu atese tutdu Lakin ruslarin muhasire korpusu toplari sehere yaxinlasdira bildi Novbeti teslim cavabina musbet cavab almayan Paskevicin emrile Irevan qalasina 40 topdan 1000 den artiq mermi yagdirildi Seher od alov icinde yanmaga basladi 163 166 Top atesinin musaeti ile podpolkovnik Qurko ve Sepelevin destesi qalanin cenub serq qullesini tutdu Hemcinin ermenilerin xeyaneti neticesinde seherin qerb terefinde yerlesen Tepebasi adlanan mehelleni tutmaga hazirlasan ruslar Zengi cayini kecerek orada batareya qurdular Mehz 6 gunluk muhasireden sonra bu hisseden qala divarlari dagidildi ve 6 qvardiya alayi sehere daxil ola bildi 200 dek eyanla qaladaki mescidlerin birine cekilen Hesen xan Qacar muqavimet gostermeye davam edirdi Axsama yaxin Irevan qalasi isgalcilarin eline kecdi Hesen xan Qacarla beraber qalabeyi Subhanqulu xan Qasim xan Merendli Ceferqulu xan Tebrizli Elimerdan xan Eherli Aslan xan Fetheli xan ve basqalari ele kecirildiler Bundan elave vaxtile boyuk turk serkerdesi ve hokmdari Emir Teymura mexsus olmus desteyi qizil ve qiymetli daslarla bezedilmis Hesen xan Qacara mexsus qiymetli qilinc da ruslarin eline kecdi 167 168 Irevan isgal olunduqdan sonra Huseynqulu xan Makudan Qacar sah sarayina getdi 1828 ci ilde Qacar hokumeti Huseynqulu xani Xorasana gondererek oraya hakim teyin etdi Xorasanda merkezi hakimiyyete qarsi cixislari yatiran Huseynqulu xan orada asayisi temin ede bildi 1831 ci ilde vefat etdi 169 Irevanin da isgalindan sonra Car qosunlari hucuma kecerek Cenubi Azerbaycan erazisine daxil oldular Rus qosununun irelilemesi ve hemcinin muqavimet ucun hecbir quvve olmamasi Qacar hokumetini sulh baglamaga mecbur etdi Belelikle 1828 ci il fevralin 10 da Tebriz seherinin yaxinligindaki Turkmancay adlanan yerde Iranla Rusiya arasinda sulh muqavilesi imzalandi Muqavilenin basqa sertleri ile yanasi Irevan ve Naxcivan xanliqlari da butunlukde Rusiya imperiyasinin terkibine daxil edildiler 170 171 Turkmencay sulh muqavilesinden sonra esirlerin deyisdirilmesi neticesinde Hesen xan da azad edilerek Qacar hokumetine tehvil verildi 172 Turkmencay muqavilesinin tesdiq edilmesinin 20 mart 1828 ertesi gunu I Nikolay Ermeni vilayeti yaradilmasi haqqinda ferman imzaladi 173 Fermanda deyilir Iranla baglanmis muqavileye esasen Irandan Rusiyaya birlesdirilen Irevan ve Naxcivani bundan sonra Ermeni vilayeti adlandirmagi hokm edir ve oz titulumuza daxil edirik Hemin vilayetin qurulusu ve onun idare edilmesi qaydasi haqqinda Ali Senat lazimi fermanlari oz vaxtinda alacaqdir 174 Dovlet qurulusu RedakteIdareetme Redakte Ali hakimiyyet xana yaxud serdara mexsus idi Hakimiyyet irsi idi ve atadan ogula ve s kecirdi Butun qanunvericilik icra hakimiyyeti ve mehkeme sistemi bilavasite xanin elinde cemlesmisdi daxili ve xarici meseleleri ile bagli butun isler onun raziligi esasinda heyata kecirilirdi 175 Divan xan basda olmaqla yuksek vezifeli sexslerden ibaret idi Divanda muhum dovlet ehemiyyetli meseleler muzakire olunurdu Burada muharibe sulh vergi yigilmasi ve qati cinayetler kimi bu ve ya diger meseleler hell edilirdi 176 Divanin bascisi divanbeyi hesab olunurdu 177 Xanliqda xandan sonra ikinci en muhum sexs vezir sayilirdi Vezir mulki aparatin bascisi ve xanin en yaxin meslehetcisi idi Butun divan maliyyatinin alinmasi dovlet xezinesi ve s pullarin hesabati vezirin uzerine dusurdu 178 Xan sarayinda vezirden basqa serkareli maliyye islerine baxan esikagasi xanin sexsi teserrufatini idare eden sandiq agasi xezinedar anbaragasi anbarlara nezaret eden qalabeyi qalanin mudafiesine cavabdeh olan naib teserrufat ve inzibati meselelerle mesgul olan mirboluk mahallari idare eden kendxuda kendleri idare eden kimi boyuk ve diger kicik vezifeler var idi Herbi ise xanin ozu rehberlik edirdi 179 Inzibati erazi bolgusu Redakte Irevan xanliginin mahallari Irevan bolgesi de inzibati erazi qurulusu baximindan bir birinden tebii serhedler olan caylar ve arxlarla ayrilan mahallara mahallar ise kendlere bolunmusdu Bu inzibati erazi qurulusu Sefevilerden miras qalmis Rusiya isgalina qeder ve bundan da bir qeder sonrayadek davam etmisdi Irevan bolgesi siyasi veziyyetden asili olaraq erazi deyisikliyine ugrasa da mahallarin adlari adeten deyisilmez qalmisdi 180 Irevan xanliginin mahallari asagidakilardir 181 Qirxbulaq mahali Serur mahali Zengibasar mahali Surmeli mahali Gernibasar mahali Derekend Parcenis mahali Vedibasar mahali Goyce mahali Seedli mahali Talin mahali Seyidli Agsaqqalli Serdarabad mahali Korpubasar mahali ve ya Talin mahali Abaran mahali Derecicek mahali Bu mahallarda 831 kend qeyde alinmisdi Ordu Redakte Irevan hakimlerinin qosunu sexsi qvardiyadan nizami qosun hesab olunan serbazlardan maaflardan elbeyiler ve beylerin destelerinden ibaret idi Hakimlerin sexsi qvardiyasini nokerler teskil edirdiler Onlar en mukemmel deste ve xanin sexsi muhafizecileri idiler Bu desteye tufengciler deyilirdi Onlarin bascisi tufengci agasi adlanirdi Nokerler her cur vergi ve mukellefiyyetden azad idiler onlarin mevacibi herbi sursati xan divanxanasi terefinden odenilirdi ve nokerler yaxsi qulluga gore tez tez hediyyelerle mukafatlandirilirdilar 182 Irevan xanligi herbi emeliyyatlar zamani 3 600 5 000 nefer 183 qosun cixara bilerdi Xan hakimiyyetinin esas dayagi ordu idi Qosunun esas hissesi qeyrinizami olub maaflar ve elatlardan teskil olunurdu 184 Medeniyyet RedakteIrevan seherinin yerlesdiyi erazi muxtelif zamanlarda Sasaniler Ereb xilafeti Saciler Seddadiler Selcuqiler Eldenizler Elxaniler Teymuriler Qaraqoyunlu Agqoyunlu Sefeviler Efsarlar Qacarlar sulalelerinin terkibine daxil olmusdur Irevan seherinin bir merkez kimi sosial iqtisadi inkisafi ise Cuxurseed beylerbeyliyi ve Irevan xanligi dovrlerine aiddir Orta esrler tarixi menbelerinde seherin adi Revan ve Irevan kimi cekilir Irevan seheri esasen Sefeviler dovrunde inkisaf ederek boyumusdur Irevan Cuxurseed beylerbeyliyinin merkezine cevrilerek beylerbeyliyin merkezi rolunu oynayirdi Sefevi Osmanli serheddi olan Cuxurseed beylerbeyliyi mueyyen muharibe merhelelerinde isgal edilmis ve sonra geri qaytarilmisdi Memarliq Redakte Irevan bolgesinin behs etdiyimiz dovrun memarliq abidelerinin coxu dovrumuze gelib catmasa da menbelerde bu senet novu haqqinda xeyli melumatlara rast gelmek mumkundur Bu melumatlara gore bolge ozunun karvansaralari qalalari mescidleri binalari ve diger memarliq abideleri ile zengin olmaqla beraber bu abideler orijinalligi memarliq uslubu ile secilmisdi Irevan bolgesinin memarliq abideleri subut edir ki behs etdiyimiz dovrde bu diyarda da bir sira gozel imaretler yaradan memar bennalar olmusdu 185 Mescidler Redakte Goy mescid solda ve Novruzeli bey mescidi sagda Kameral oz siyahiyaalmada ikisi qalada altisi ise seherde olmaqla 8 boyuk mescid qeyde almisdi Mescidlerin icinde mohtemsemliyine gore 1764 cu ilde Huseyneli xanin tikdirdiyi Goy mescid meshur idi Mescidin gunbezi goy reng ile bezendiyi ucun bele adlanirdi Seherin qerb hissesinde yerlesen mescid Gencedeki Sah Abbas mescidi uslubunda tikilmisdi 186 1828 ci il isgalindan sonra Irevanda Zalixan mescidi Novruzeli bey mescidi Sertib xan mescidi Huseyneli xan mescidi Haci Imamverdi mescidi Haci Cefer bey mescidleri salamat qalmisdilar 187 Qedim Irevandaki Zalixan yaxud seher mescidi insa edildiyi tarix melum deyil ve Novruzeli xan mescidi 1687 bir birine benzeyirdi ve Goy mescidden kicik idi Diger uc mescid ise XVII XVIII esrlerde insa edilmisdi Zalixan mescidi indiki Irevan mehmanxanasinin yaxinliginda yerlesirdi Ikinci dunya muharibesinden sonra mescidin teyinati deyisdirilmisdir Hazirda hemin binada Ressamlar evinin sergi salonu yerlesir 188 Qala mescidlerinden biri 1725 ci ilde Osmanli hakimi Receb pasa terefinden tikdirilmisdi Memarliq cehetden diqqeti celb eden bu mescid Rusiya isgalindan sonra rus pravoslav kilsesine cevrilmisdi Irevanin basqa bir mescidi Huseynqulu xanin dovrunde tikilmis ve Qacar sahzadesinin serefine Abbas Mirze mescidi adlandirilmisdi Isgaldan sonra hemin mescid ruslar terefinden silah anbarina cevrilmisdi 189 Qalalar Redakte Esas meqaleler Irevan qalasi ve Serdarabad qalasi Serdarabad qalasi Ressam Q Qaqarin 1847 Irevan qalasi 1583 cu ilde Cuxurseed vilayetinin muveqqeti olaraq Osmanli imperiyasi terkibinde oldugu zaman Ferhad Pasa terefinden Zengi cayinin sahilinde insa etdirilmisdir 190 Eni 790 m uzunlugu 850 m olan Irevan qalasinin divarlari dasdan ve ciy kerpicden ikiqat yaxud ucqat divara malik olmusdu Burclerinin sayi 17 ye catan daxili divar daha enli ve hundur idi Bir qeder alcaq ve ensiz olan bayir divar ise birinciden 15 20 sajen aralida ona paralel tikilmisdi Bu divarda 60 a qeder top Qalanin cenub simal serq hisseleri derin ve enli xendekle ehate olunmusdu Umumiyyetle Irevan qalasinin 50 den cox burcu 3 mohkem demir darvazasi vardi Qarnizonunun sayi muxtelif dovrlerde 2 5 min muharibeler dovrunde ise 7 min nefere catmisdi 191 Serderabad qalasi Irevanin 2 ci boyuk qalasi idi Huseynqulu xanin emri ile esasi 1810 cu ilde qoyulmus 1815 ci ilde ise onun tikilmesi basa catdirilmisdi 192 Serderabad qalasi Arazin sol sahilinde dordbucaqli formada duzen yerde salinmisdi Dairesi 4 verst uc terefde qullesi olan ciy kerpicden tikilmis bu qala ikiqat divarla ehate olunmusdu Qullelerden 6 i col 4 u ise ic divarda yerlesirdi Qalanin cenub terefi birqat divara malik idi Serderabad qalasinin etrafi xendekle ehate olunmusdu 193 Qalada xan sarayi ve 700 ev vardi Burada 22 top ve 3 min neferlik qarnizon saxlanilirdi 194 Karvansaralar ve hamamlar Redakte Irevan qalasinin 1672 ci ilde Jan Sarden terefinden cekilmis panoram gorunusu Irevanda memarliq baximindan diqqeti celb eden tikililerden bir qrupu ise karvansaralar idi Karvansaralar demek olar ki eyni qaydada tikilirdi Seherde onlari iki mertebeli tikirdiler Uzunlugu 8 futdan q 3 boyuk olmayan bina boyu enine cerge ile duzulen otaqlardan ibaret olan karvansaralarin hundurluyu 20 futa beraber idi Otaqlar penceresiz idi Gun isigi yalniz qapidan dusurdu Her bir otagin qarsisinda binanin on terefine acilan gunbezsekilli ortukle bezedilmis eni 8 ve icerisi 4 5 fut olan kicik dehliz vardi Bu otaqlardan elave her iki otaqdan bir eyni hundurlukde dehliz uzanirdi Otaqlarin arxasinda dehliz formasinda tikilmis butun binani ehate eden tovle yerlesirdi Yuxarida her iki terefde divara geydirilmis tovlelere bitisik genis eyvan vardi Heyetin ortasinda icmeli su ile temin eden diametri 20 30 hundurluyu 6 8 fut olan olan alti kunclu hovuz yerlesirdi Karvansaranin dami yasti idi Buraya giris dehlizden idi Dehlizin her iki terefinde adi yemekler satan dukanlar yerlesirdi Bu dukanlar boyuk taxta qapilarla baglanirdi 189 Rus isgalindan sonra Irevanda 8 karvansara qeyde alinmisdi 195 Hamamlar hem yerli ehalinin hem de sehere gelen ecnebi qonaqlarin istirahet yeri idi Hamamlar ortasinda suolceni olan kuresekilli qubbe ve gumbezle ortulmus bir nece boyuk zali olan dordkunc otaqlardan ibaret idi Buraya su xususi tikilmis anbarlardan cekilmis su kemeri vasitesile verilirdi Isti su yan otaqdan borularla oturulurdu Su odun evezine xususi sekilde qurudulmus tezekle qizdirilirdi 196 Irevan seherinde movcud olmus hamamlar bunlar idi 197 Seher mehellesinde Seyx ul islam hamami Zalixan hamami Mehdi bey hamami Hacibeyim hamami Tepebasi mehellesinde Seyx ul islam hamami Hagi Eli hamami Qafar ve yaxud Haci Feteli hamami Kerim bey hamami Heseneli hamami Xan sarayi Redakte Serdar sarayinin eyvanli zalinin interyeri Xan sarayi ve yaxud Serdar sarayi 1510 cu ilde Emirgune xan Qacar terefinden tikilmisdi Huseyneli xan movcud xan sarayini yeniden qurmus onu tekmillesdirmisdi Bu meqsedle o xoylu Ehmed xanin bas memari Mirze Ceferi Irevana devet etmisdi 198 Xan sarayi qalanin simal qerb hissesinde Zengi cayina yaxin yerde tikilmisdi Saray dordkunclu ve coxlu otaqlari olan bir bina idi O uc ayri ayri hisseden ibaret olmusdu Burada hakimin arvadlari ucun herem otaqlari qebul otagi qulluqcular ucun yerler ve qarnizon anbarlari yerlesirdi Ucuncu hisse xanin yasayis yeri idi 199 Xan sarayina gozellik veren Susebend adlanan guzgulu salon ve Yay kosku ise 1791 ci ilde Mehemmed xan terefinden tikdirilmisdi Susebend adlanan guzgulu zal gozleme salon ve yaxud qebul otagi hesab olunurdu Dosemesi mermerden divarlari tavani ve karnizi ise isiqlari eks etdiren muxtelif rengli gozoxsayan suselerle naxislanmisdi 200 Elm tehsil ve edebiyyat Redakte Irevan xanliginin erazisinde tehsille esasen din xadimleri mesgul olurdular Her bir mescidin nezdinde boyuk ve yaxud kicik medrese fealiyyet gosterirdi Asagi sinif muellimleri muderris yuxari sinif muellimleri ise vaiz adlandirilirdilar Medreselerde ders otaqlari il yanasi telebelerin yasadiqlari kicik otaqlar hucreler de olurdu Bezi mescidlerde adli sanli muctehidler ders deyirdiler ki onlari dinlemek ucun olkenin her yerinden dinleyiciler gelirdiler 201 Irevan xanliginin suqutu erefesinde tekce Irevan seherinde 200 sagird tehsil alirdi Muellimler butun elmleri uc esas saheye bolurduler El erebiet El serue ve El hakime Birinci saheye esasen ereb dilinin qaydalari tarix ve Quran in oxunmasi daxil idi Ikinci saheye Quran in tefsiri hadiselerin oyrenilmesi dini huququn esaslarinin oyrenilmesi daxil idi Ucuncu saheye ise mentiqin riyaziyyatin hendese ve astronomiyanin tibbin ve nezeri felsefenin oyrenilmesi daxil idi Ister mekteblerde isterse de medreselerde husnxette xususi diqqet yetirilirdi Irevan xanliginin erazisinde mekteb ve medreselerden basqa ferdi tedris novu de movcud idi Xanin ve yaxud serdarin eyanlarin ve tacir usaqlarinin tehsili ile onlarin evinde ayrica muellimler mesgul olurdular 202 Sairler seirlerin de mehebbet movzusu ile beraber dovrden zemaneden sikayeti ozunde eks etdiren ictimai siyasi movzulara da toxunurdular Irevan bolgesi sairlerinden sair Memmedsoyu 1800 1884 Almemmedi 1800 1868 Aydini 1825 1915 gostermek olar Bu sairler oz seirlerini xalqin basa duseceyi dil ile yazmislar 203 Irevanda asiq mektebleri xususi rola malik idiler Goyce asiq mektebinin taninmis asiqlari Asiq Allahverdini onun sagirdi olmus ustad Asiq Alini 1800 1911 onun sagirdi olmus ustad Asiq Elesgeri Asiq Meherremi Asiq Ezizi ve Asiq Musani qeyd etmek olar Gumru asiq mektebinin ustad asiqlarina ise Asiq Tuccari Asiq Beymurazi ve Sirekli Heseni gostermek olar Irevan asiq mektebinin gorkemli simalarindan Basarkecerli Asiq Musanida qeyd etmek olar 204 Tesviri senet Redakte Esas meqale Mirze Qedim Irevaninin eserlerinin siyahisi Serdar sarayinda Azerbaycan ressami Mirze Qedim Irevani terefinden cekilmis divar resmleri Irevanda tesviri senet ozunu qebir daslarinin uzerindeki fiqurlar ve muxtelif yazilarla gosterir Qebir ustunde duz veziyyetde qoyulmus bu daslara merhumun anadan olmasini ve olmesini bildiren yazilar muxtelif fiqur ve naxislar qeyd edilirdi Ivan Sopen XIX yuzilliyin 30 cu illerin evvellerinde Goycede Azerbaycan turklerine mexsus qebirstanliqda muxtelif tesvirlerle isarelenmis qebirler gorduyunu qeyd edir Onun yazdigina gore qebir dasindaki at qilinc silah herbiciye qaban maral veshi keci ovculuga qoyun keci cobanliga isare idi 205 Irevan ressamliq senetinin en gorkemli numayendesi Mirze Qedim Irevanidir M Q Irevaninin yaratdigi resmlerin bir hissesini Irevan serdar sarayi ucun cekdiyi resmler teskil edir O XIX yuzilliyin 50 ci illerinde Serdar sarayindaki sujetli kompazisiyalari berpa etmis sarayin Guzgulu zalinda bir sira portretleri Feteli sah Abbas Mirze Huseynqulu xan Serkerde ve s cekmisdir Onun 100 den cox resm eseri olmusdur Bunlardan 25 i hazirda Bakida Incesenet Muzeyinde Tbilisde ve Sankt Reterburqda saxlanilir 206 Iqtisadiyyat RedakteKend teserrufati ve maldarliq Redakte Irevan xanligindan mehsullar icerisinde bugda ve arpa istehsali esas yer tuturdu Irevan etrafindaki bolgeler Qirxbulaq Serdarabad Soreyel Pembekde taxil istehsali esas yer tuturdu Ekinler esasen yazliq ve payizliq olurdu 207 Huseynqulu xan Qacarin dovrunde Irevan xanliginda her il 34 185 xalvar q 4 bugda 11 500 xalvar arpa istehsal olunurdu Zengibasar ve Serur mahallari celtik istehsalina gore xususile ferqlenirdiler Her il 18 400 xalvar celtik istehsal olunurdu 208 Zengibasar Serdarabad ve Surmeli mahallarinda pambiq istehsali inkisaf etmisdi Her il orta hesabla 2100 xalvar pambiq islehsal olunurdu 209 Tutun daha cox yerli telebati odemek ucun istehsal olunurdu Dagliq bolgelerde ketan isti bolgelerde ise kuncut istehsal olunurdu 210 Her iki bitkiden elde olunan yag qida ve yanacaq kimi istifade olunurdu Huseynqulu xanin dovrunde Irevanda her il orta hesabla 12 xalvar ketan toxumu 24 xalvar kuncut istehsal olunurdu 208 Irevan seherinde ve seheretrafi kendlerde mahallarinda muxtelif nov bag bostan bitkileri ve terevez mehsullari yetisdirilirdi 1782 ci ilin martinda bayazidli Isak pasanin xahisi ile Irevandan Bayazide 7000 dinar 2 abbasi deyerinde qara qarpiz goy qarpiz xiyar surahi reyhan badimcan ve s toxumlari gonderilmisdi 211 XVIII esrin ikinci yarisinda Irevan xanliginda maldarliqla mesgul olan ehalinin bir hissesi bazarda satmaq ucun yag pendir ve diger sud mehsullari istehsal edirdi Heyvandarligin basqa sahelerine nisbeten qoyunculuq daha cox inkisaf etmisdi Maldarliq esasen yaylaq qislaq ve qismen koceri madarliga bolunmusdu Xanligin az miqdarda ehalisinin daimi yasayis yeri yox idi ve yalniz koceri maldarliqla mesgul olurdular Maldarliq ucun Qirxbulaq Goyce Abaran Derecicek Gernibasar Vedibasar Talin Surmeli Derekend Parcenis mahallarinda daha elverisli otlaqlar yerlesirdi 212 Senetkarliq ve ticaret Redakte Azerbaycan Tarixi Muzeyinde numayis edilen Irevan xanligina aid saxsi qablarSenetkarliq muxtelif senet sahelerini ehate edirdi Enenevi senetkarliq saheleri olan toxuculuq ve dulusculuq inkisaf etmisdi Bunlarin icerisinde xalca memulati istehsali da xususile secilirdi Xanliqda dulusculuq memulati istehsali yerli xammala esaslanirdi 213 Toxuculuqla bagli olan senet sahelerden biri de boyaqciliq idi Toxucu memulati ucun lazim olan iplerin pambiq ve yun parcalarin renglenmesinde bu sahenin muhum ehemiyyeti vardi Boyaqciliqda qirmiz boceyinden alinan qirmizi rengden ve muxtelif boyaq bitkilerinden elde edilen tebii renglerden istifade olunurdu 214 Azerbaycan Tarixi Muzeyinde numayis edilen Irevan xanligina aid milli geyim Irevan xanliginda gon deri memulati emal edilirdi Bu menada tekce yerli gon deri deyil Bayazid ve Makudan getirilen xammaldan da istifade edilirdi Gon deri memulatlari istehsali suvari ordunun teleblerini de odeyirdi Bundan elave Irevan xanliginda suse istehsali sabunbisirme yagcekme ve s senetkarliq saheleri var idi 215 Irevan seheri yaxinliginda yerlesen Qogb duz medeninden cixarilmis duz Gurcustana Imeretiyaya Axalsixa ve diger erazilere ixrac edilirdi Duza telebat cox oldugundan Qogb daginin eteyinde iki meden fealiyyet gosterirdi Rus menbelerine gore Huseynqulu xanin dovrunde duz istehsalindan ilde 14 min gumus rubl deyerinde gelir elde edilirdi 216 Irevandan muxtelif karvan yollari kecirdi Bunlardan birincisi Hindistan Merkezi Asiya ve Irani Tebriz ve Naxcivan vasitesile Irevan xanligina baglayan karvan yolu idi Bu karvan yolu Erzurum yolu ve ya Bezirgan yolu adlanirdi Irevandan Erzuruma geden diger karvan yolu Abaran ve Alagoz daginin simal eteyinden kecib Qarsa oradan da Hesenqalaya yetisir ve burada ana xette qovusurdu Irevandan Tiflise geden karvan yolu Uckilse Serdarabad Hamamli Celaloglu ve Sulaverden kecirdi Hemin yolun uzunlugu texminen Irevan Agstafa yoluna beraber idi Irevan bu yol vasitesile Gence ile elaqe saxlayir hem de Samaxida Azerbaycandan Rusiyaya geden bas ticaret yoluna baglanirdi Karvan yollari uzerinde gomruk menteqeleri ve rehdarxanalar hedden artiq cox idi Tekce Eyilisliden Kagizmana geden ticaret yolu uzerinde alti gomruk menteqesi veradarxana vardi 217 Irevanin esas ticeret yollari bunlardir 1 Gumru Mesdere Serdarabad Uckilse Irevan Naxcivan Ordubad 2 Serdarabad Ceferaga Bayazid pasaligi 3 Serdarabad Gogb Arazsahili ile Kagizman Erzurum 4 Irevan Qarabag xanliginin serhedine qeder 5 Irevan Uckilse Qars Bu yol Qizilkilse ve Qosaveng kendlerinden kecirdi Xanliqda baslica ticaret merkezi Irevan seheri idi Xarici olkelerden getiriren ticaret mallari esasen seherin anbarlarinda toplanirdi 217 Irevan xanliginda hem daxili hem de xarici ticaret emeliyyatlarinin kecirilmesinde muxtelif pullardan istifade olunurdu Xanliqda qarapul adlanan yerli mis pullar muhum rol oynayirdi Irevan tumeni xanliq dovrunde en cox isledilen pullardan hesab olunurdu Bazarlarda yerli pul vahidleri ile yanasi Iran Osmanli Rusiya dovletlerinde ve Azerbaycan xanliqlarinda kesilmis pullara da rast gelinirdi Bu pul vahidleri qizil gumus ve misden ibaret idi Irevan bazarinda ticaret emeliyyatlarinda tumen sahibqran ve yaxud minaltun penahabad qarapul sahi bisti real Rusiya imperiali Hollandiya cervonu Osmanli darulxliafi ve mahmudisi 218 Torpaq mulkiyyeti ve vergiler Redakte Torpaq mulkiyyeti Redakte Irevan xanligi dovrundeki torpaq mulkiyyeti formalari asagidakilardir 219 Xass Bu torpaqlar Irevan hokmdarlarinin ve onlarin aile uzvlerinin sexsi mulkiyyeti hesab olunurdu Irevan hokmdarlari en boyuk torpaq sahibleri idiler Divani Dovlet torpaqlari Bunlar xezinenin ixtiyarinda olan torpaqlar idi Dovlet torpaqlarindan gelen gelir xezineye daxil olurdu Tiyul Xan terefinden mueyyen sexslere herbi xidmete gore divan torpaqlarindan bexsis olaraq omuruluk tiyul verilirdi Tiyul sahibi xidmetini basa vurduqda ve yaxud vefat etdikde bagislanmis kendler yeniden xezineye qaytarilirdi Veqf Hemiselik dini muessiselere mescidlere medreselere ve ya kilselere verilmis torpaqlar idi Diger mulkiyyeti evler dukanlar karvansaralar deyirmanlar ve s de veqf ola bilerdi Icma camaat Bu torpaq saheleri esasen kend icmasina mexsus olurdu Icmalara mexsus kendler mulk huququ ile hemin icmanin uzvu olan reiyyete mexsus idi Mulk Xususi mulkiyyete mexsus mulk torpaqlari azad sekilde alqi satqi obyekti ola bilerdi Mulk torpaqlari irsen nesilden nesle kecirdi Mulk sahibleri xana qulluq etmeye borclu deyildiler Vergiler Redakte Irevan xanliginda da movcud olan vergilerin sayi ve miqdari muxtelif idi Bu vergiler esasen mehsulla qismen ise pulla alinirdi Kendli kateqoriyalari esas etibarile reiyyet rencber ve elatlardan ibaret idi Vergiler asgidakilardir 220 Behre malcehet Torpaqdan istifade muqabilinde mehsulla alinan esas vergi idi Xezine torpaqlarindan toplanmis mehsulun her 10 hissesinden 3 5 hissesi xanin qalani ise torpagi becerenlerin idi Mulkedar torpaqlarindan toplanmis mehsulun ise 1 5 hissesi mulkedarin iki hissesi xezinenin qalan hissesi torpagi becerenin payina dusurdu Copbasi Maldarlar heyvanlarini dovlete mexsus otlaqlarda otardiqlari ucun bu vergini odeyirdiler Mehsulla odenilirdi Xanligin ehalisi gosterilenlerden basqa orus pulu tustu pulu verir suvari destesinin xerclerini arpa yeher yuyen xercleri odeyirdiler Xanin oz vezifeli memurlari demek olar ki vergiden azad idiler Xanligin ehalisi mulkedarlara ve xana odedikleri vergilerden elave muxtelif merasimlerle ve bayramlarla elaqedar peskes yaxud bayramliq da verirdiler Etnik terkibi Redakte1441 ci ilde Qaraqoyunlu hokmdari Cahansahin dovrunde ermeni katolikoslugunun Kilikiyadan Cuxurseedin Vagarsabad kendindeki Uckilse monastirina kocurulmesinden sonra muxtelif yerlerden axisib gelen azsayli ermeniler xanligin erazisinde tedricen meskunlasmisdilar Tez tez muharibelerde istirak eden Qaraqoyunlu Agqoyunlu ve Sefevi hokmdarlari Irandaki ve Serqi Anadolunun cenub hissesindeki xristian ehalinin uzerinde hakimiyyeti daha da mohkemlendirmek ve onlarin usyan tehlukesinin bele olmamasi ucun Uckilse katolikoslarini himaye edirdiler 221 17 ci esr fransiz seyyahi Sardenin melumatina gore Irevan qalasi texminen sekkiz yuz evden ibaretdir Ora da ancaq temizqanli qizilbaslar yasayirlar 222 Qedim Irevan kitabinda Irevan ehalisinden behs eden Yervand Saheziz 1673 cu ilde Irevanda olan fransiz seyyahi Sardenin Irevan qalasinda yasayan ehali haqda melumatina toxunuraq yazir ermenilerin Irevanda seherinde yalniz dukanlari var idi 223 18 ci esrin evvelinde Irevana gelmis missioner Monye yazir Evlerden daha cox bagcalar ve uzum baglarina qerq olmus seher ikiqat qala divarlari ile ehate olunmusdur Ehalinin i ermenilerdir 224 Paskevic Irevan xanliginda ehalinin milli terkibi haqda verdiyi melumatda burada 10 min azerbaycanli 3 min ermeni ailesinin yasadigini qeyd etmisdir ABS dan olan professor Castin Makkarti Rusiya isgalina 1828 ci ile qeder Irevan xanligi ehalisinin 80 faizinin Azerbaycan turku oldugunu gosterir 225 Ivan Sopen 1828 1832 ci illere qeder Irevan xanliginda ehalinin mutleq coxlugunu muselmanlarin yeni Azerbaycan turklerinin teskil etdiyini yazmisdir Onun hesablamalarina gore Irevan eyaletinde 81 749 nefer muselman 25 151 nefer ise ermeni idi Muselman dedikde I Sopen Azerbaycan turklerini ve muselman kurdleri nezerde tuturdu 226 Belelikle 1829 1832 ci illerde heyata kecirilmis kameral siyahiyaalinmanin tehlilinden bele neticeye gelmek olar ki Rusiya Qacar muharibelerinden evvel Irevan xanliginin ehalisi 134 646 neferden ibaret olmusdu Bunlardan 99 609 neferi Azerbaycan turku 19 878 neferi ermeni 14 902 neferi kurd 257 neferi qaraci idi 3 Umumilikde ise 1828 1830 cu illerde Azerbaycan erazilerine Turkmencay muqavilesine 1828 esasen 40 000 Iran ermenisi Edirne sulh muqavilesine 1829 esasen ise 84 000 Turkiye ermenileri kocurulmus ve onlarin da boyuk hissesi Yelizavetpol ve Irevan quberniyalarinin en yaxsi torpaqlarinda yerlesdirilmisdir Mehz bu dovrden baslayaraq Azerbaycanin qerb torpaqlarinda ermenilerin yerlesdirilmesi yaxin gelecekde yerli Azerbaycan turklerine ehaliye qarsi kutlevi qirginlardan soyqirimi ve deportasiyadan xeber verirdi 227 Qeydler Redakte Verst uzunluq olcusu 1 06 km eberaberdir Boluk artilleriya quvvelerinde Batareya serhed quvvelerinde Zastava hava quvvelerinde Eskadrilya deniz quvvelerinde ise Eskadron adlanir 1 fut 30 479 sm e beraberdir Fars sozu olub iki xar essek ve bar yuk sozlerinden emele gelmisdi Xalvar hem iri ceki vahidi hem desaheolcusu idi 1 xalvar 100 batmana beraber idi Tebriz batmaniile1 xalvar 300 kq Irevan batmaniileise450 kq a beraber idi Sahevahidi kimi 1 xalvar 1 5 desyatineberaberdir Istinadlar Redakte Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 400 1 2 3 4 http www iranicaonline org articles erevan 1 ii 1 2 E Qarayev s 400 Obozrenie rossijskih vladenij za Kavkazom v stati cheskom etnograficheskom topograficheskom finansovom otnoshe niyah ch I IV s 288 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 162 1 2 azertag az Irevan xanligi azerb AFSHARIDS iranicaonline org Mirze Adigozel bey Qarabagname Qarabagnameler I kitab s 33 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 51 Delili H Azerbaycanin cenub xanliqlari XVIII esrin ikinci yarisinda s 40 Yaqub Mahmudov A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 27 Semed Serdariniya Irevan muselman sakinli vilayet olmusdur s 62 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 13 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden s 51 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 83 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 53 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 52 Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 171 72 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 54 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 172 Semed Serdariniya Irevan muselman sakinli vilayet olmusdur s 64 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 57 58 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 52 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 58 59 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 90 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 59 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 60 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 89 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 61 62 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 62 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 62 63 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 66 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 173 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 174 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 175 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 73 Semed Serdariniya Irevan muselman sakinli vilayet olmusdur s 69 70 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 83 84 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 178 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 104 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 84 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 179 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 85 86 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 85 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 87 1 2 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 90 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 180 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 28 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 91 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 92 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 93 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 111 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 96 Butkov P G Materialy dlya novoj istorii Kavkaza s 1722 po 1803 g g V 3 h t SPb 1869 c 2 seh 178 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 96 97 Butkov P G Materialy dlya novoj istorii Kavkaza s 1722 po 1803 g g c 2 seh 177 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 97 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 97 98 Delili H Azerbaycanin cenub xanliqlari XVIII esrin ikinci yarisinda Baki Elm 1979 144 seh s 130 131 1 2 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 98 Delili H Azerbaycanin cenub xanliqlari XVIII esrin ikinci yarisinda s 133 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 100 Dubrovin N Zakavkaze ot 1803 1806 goda SPb 1866 s 139 Qarabagli Mirze Camal Cavansir Qarabag tarixi Qarabagnameler I kitab Baki Yazici 1989 s 125 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 101 Qarabagli Mirze Camal Cavansir Qarabag tarixi Qarabagnameler I kitab s 145 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 102 Bogdanova N G Agrarnye otnosheniya v Azerbajdzhane v 1870 1913 gg s 169 170 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 103 1 2 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 104 Qudsi Mehemmed Muslum Irevanli Huseyneli xanin mektublari s 128 131 Qudsi Mehemmed Muslum Irevanli Huseyneli xanin mektublari s 130 Qudsi Mehemmed Muslum Irevanli Huseyneli xanin mektublari s 132 133 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 109 Eliyev F Eliyev M Naxcivan xanligi 1747 1828 s 62 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 109 110 Eliyev F Eliyev M Naxcivan xanligi 1747 1828 s 63 Mirze Adigozel bey Qarabagname Qarabagnameler I kitab s 50 51 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 116 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 35 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 90 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 118 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 120 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 184 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 120 Butkov P G Materialy dlya novoj istorii Kavkaza s 1722 po 1803 g g c 2 s 403 404 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 122 123 Semed Serdariniya Irevan muselman sakinli vilayet olmusdur s 72 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 122 Butkov P G Materialy dlya novoj istorii Kavkaza s 1722 po 1803 g g c 2 s 431 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 123 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 124 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 185 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 138 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 127 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 139 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 186 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 125 1 2 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 136 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 193 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 193 194 Ibragimbejli H Rossiya i Azerbajdzhan v pervoj treti XIX veka iz voenno politicheskoj istorii s 60 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 130 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 144 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 145 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 195 196 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 135 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 198 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 136 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 137 Dubrovin N Zakavkaze ot 1803 1806 goda s 313 314 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 200 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 201 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 157 Nasir Necmi Abbas Mirze s 31 Potto V Utverzhdenie russkogo vladychestva na Kavkaze s 155 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 203 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 166 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 148 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 173 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 204 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 175 1 2 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 205 1 2 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 154 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 178 Finkensteyn muqavilesi senedin esli Butkov P G Materialy dlya novoj istorii Kavkaza s 1722 po 1803 g g s 254 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 206 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 179 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 207 1 2 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 182 1 2 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 155 1 2 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 208 Butkov P G Materialy dlya novoj istorii Kavkaza s 1722 po 1803 g g c 3 seh 390 Potto V Utverzhdenie russkogo vladychestva na Kavkaze s 305 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 185 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 157 Semed Serdariniya Irevan muselman sakinli vilayet olmusdur s 77 78 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 159 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 200 202 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 206 207 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 209 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 220 Qarabagnameler I kitab s 81 82 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 211 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 161 1 2 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 217 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 222 223 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 224 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 222 Sherbatov General feldmarshal knyaz Paskevich ego zhizn i deyatelnost s 256 Sherbatov General feldmarshal knyaz Paskevich ego zhizn i deyatelnost s 258 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 224 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 225 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 226 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 226 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 227 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 228 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 234 235 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 162 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 237 241 Sherbatov General feldmarshal knyaz Paskevich ego zhizn i deyatelnost s 309 1 2 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 230 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 238 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 166 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 242 243 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 233 234 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 243 244 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 256 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 167 Semed Serdariniya Irevan muselman sakinli vilayet olmusdur s 119 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 246 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 168 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 255 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 450 Bibershtejn M Opisanie provincii raspolozhennyh na levom beregu Kaspijskogo morya mezhdu rekami Terek i Kura str 52 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 491 Qudsi Mehemmed Muslum Irevanli Huseyneli xanin mektublari 1789 1791 s 49 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 270 276 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 298 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 441 448 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 285 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 457 Elmi redaktor Yaqub Mahmudov A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 98 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 431 Obozrenie rossijskih vladenij za Kavkazom v stati cheskom etnograficheskom topograficheskom finansovom otnoshe niyahs s 7 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 468 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 128 1 2 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda 433 Joseph L Wieczynski The Modern encyclopedia of Russian and Soviet history Tom 10 Academic International Press 1994 Str 218 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 436 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 255 Obozrenie rossijskih vladenij za Kavkazom v stati cheskom etnograficheskom topograficheskom finansovom otnoshe niyah ch IV s 292 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 437 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 92 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 866 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 866 867 Yaqub Mahmudov A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 124 Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 438 Kerimov Kerim Irevan serdarinin sarayi Yeni fikir qezeti 18 oktyabr 1995 ci il 5 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 902 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 903 904 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 426 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 132 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 718 A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 126 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 739 1 2 Obozrenie rossijskih vladenij za Kavkazom v stati cheskom etnograficheskom topograficheskom finansovom otnoshe niyah c IV s 280 Obozrenie rossijskih vladenij za Kavkazom v stati cheskom etnograficheskom topograficheskom finansovom otnoshe niyah c I s 51 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 741 742 Elmi redaktor Yaqub Mahmudov A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 63 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 519 525 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 851 853 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 374 Elmi redaktor Yaqub Mahmudov A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 65 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii s 827 828 1 2 Elmi redaktor Yaqub Mahmudov A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 66 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 388 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda s 337 344 Elmi redaktor Yaqub Mahmudov A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 70 Elmi redaktor Yaqub Mahmudov A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi s 40 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 45 Յերվանդ Շահազիզ Հին Յերեվանը Յերեվան 1931 s 34 Mamye Clairac Historie de Perse depuis le commencement de ce Sincle Paris t II MDCCL 1750 s 154 Feride Eliyeva 18 mart 2009 anl az Irevan xanligi azerb Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi s 16 Yusif Qaziyev Ermeni meselesi Yalanlar ve gercekler Qafqaz Universiteti Qafqaz Arasdirmalari Institutu Nesriyyati 10 s 9 Edebiyyat RedakteYaqub Mahmudov A A Bakixanov adina Tarix Institutu Irevan xanligi Rusiya isgali ve ermenilerin Simali Azerbaycan torpaqlarina kocurulmesi Baki 2010 Semed Serdariniya Irevan muselman sakinli vilayet olmusdur Baki Zerdabi nesriyyati 2014 202seh ISBN 978 9952 8010 1 9 Fuad Eliyev Urfan Hesenov Irevan xanligi Baki Serq Qerb 2007 144 seh ISBN 978 9952 34 166 9 Elcin Teymur oglu Qarayev Azerbaycanin Irevan bolgesinin tarixinden XVII yuzilliyin sonu XIX yuzilliyin ortalarinda Baki Mutercim 2016 544 seh Yusif Qaziyev Ermeni meselesi yalanlar ve gercekler Qafqaz Universiteti Qafqaz Arasdirmalari Institutu Nesriyyati 10 Qarabagli Mirze Camal Cavansir Qarabag tarixi Qarabagnameler I kitab Baki Yazici 1989 seh 103 148 Qudsi Mehemmed Muslum Irevanli Huseyneli xanin mektublari 1789 1791 AMEA TIEA is 7415 Fuad Eliyev Mirabdulla Eliyev Naxcivan xanligi 1747 1828 Baki Azerbaycan Dovlet Nesriyyati 1996 108 seh Nasir Necmi Abbas Mirze Baki Yazici 1993 127 seh Muriel Atkin Russia and Iran 1780 1828 University of Minnesota Press 1980 ISBN 0 8166 0924 1 V A Shnirelman Vojny pamyati Mify identichnost i politika v Zakavkaze M IKC Akademkniga 2003 Delili H Azerbaycanin cenub xanliqlari XVIII esrin ikinci yarisinda Baki Elm 1979 144 seh Butkov P G Materialy dlya novoj istorii Kavkaza s 1722 po 1803 g g V 3 h t SPb 1869 Bogdanova N G Agrarnye otnosheniya v Azerbajdzhane v 1870 1913 gg Istoricheskie zapiski 1941 t 12 Dubrovin N Zakavkaze ot 1803 1806 goda SPb 1866 542 s Ibragimbejli H Rossiya i Azerbajdzhan v pervoj treti XIX veka iz voenno politicheskoj istorii Moskva Nauka 1969 287s Potto V Utverzhdenie russkogo vladychestva na Kavkaze t 1 Tiflis 1901 Sherbatov General feldmarshal knyaz Paskevich ego zhizn i deyatelnost t II SPb 1890 Sbornik materialov dlya opisaniya mestnostej i plemen Kavkaza vypusk 4 Tiflis 1884 Shopen I Istoricheskij pamyatnik sostoyaniya Armyanskoj oblasti v epohu ee prisoedineniya k Rossijskoj imperii SPB 1852 1232 s Obozrenie rossijskih vladenij za Kavkazom v stati cheskom etnograficheskom topograficheskom finansovom otnoshe niyah ch I IV SPB 1836 Bibershtejn M Opisanie provincii raspolozhennyh na levom beregu Kaspijskogo morya mezhdu rekami Terek i Kura perevod s franc na rus yaz S B Ashurbejli AMEA TIEA f 1 siyahi1 is 466 Յերվանդ Շահազիզ Հին Յերեվանը Յերեվան 1931 Mamye Clairac Historie de Perse depuis le commencement de ce Sincle Paris t II MDCCL 1750 Joseph L Wieczynski The Modern encyclopedia of Russian and Soviet history Tom 10 Academic International Press 1994 Hemcinin bax RedakteAzerbaycan xanliqlari Cuxurseed beylerbeyliyi Irevan ve irevanlilar film 2007 Irevanda xal qalmadi Azerbaycan xanliqlari Naxcivan ve Irevan xanliqlari 5 ci film film 2003 Irevan xanligi film 2012 Irevan qalasinin isgali Emir Eli Serdari IrevaniXarici kecidler Redakte Vikianbarda Irevan xanligi ile elaqeli mediafayllar var Iran Milli Ensiklopediya saytinda Irevan Tariximizin qanla yazilmis sehifesi Irevan xanligi Azerbaycan xanliqlari Irevan xanligiMenbe https az wikipedia org w index php title Irevan xanligi amp oldid 6063648, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.