fbpx
Wikipedia

Avropa İttifaqı

Avropa Birliyi və ya Avropa İttifaqı(ing. European Union) — 27 dövləti birləşdirən dövlətlərüstü və eyni zamanda dövlətlərarası iqtisadi və siyasi təşkilat.

Avropa İttifaqı
EU
European Union
Növü Regional
Yaranma tarixi 23 iyul 1952
Rəsmi dili ingiliscə, fransızca, niderlandca, Danimarka dili, Eston dili, Fin dili, almanca, yunanca, macarca, İrland dili, italyanca, Litva dili, polyakca, Portuqal dili, ispanca, İsveç dili, bolqarca, slovencə, Slovak dili, rumınca, Latış dili, Malta dili, Xorvat dili, Çex dili
Mərkəzi Brüssel, Lüksemburq, Strasburq
Qurucusu
Sədr Donald Tusk
Üzvləri
europa.eu
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar
Dünyadakı iqtisadi inteqrasiya mərhələləri (hər bir ölkə iştirak etdiyi ən inkişaf etmiş inteqrasiya formasına görə rəng kodu):      İqtisadi və valyuta birliyi (CSME/Aİ$, Aİ/, İsveçrə–Lixtenşteyn/CHF)      İqtisadi ittifaq (CSME, Aİ, ЕАЭС, MERCOSUR, GCC, SICA)      Gömrük və valyuta birliyi (CEMAC/XAF, UEMOA/XOF)      Ümumi bazar (EEA–İsveçrə, ASEAN)      Gömrük ittifaqı (CAN, EAC, EUCU, SACU)      Çoxtərəfli sərbəst ticarət sahəsi (CEFTA, CISFTA, COMESA, EFTA, GAFTA, NAFTA, SAFTA, AANZFTA, PAFTA, SADCFTA)

Formal olaraq 1 noyabr 1992-cü ildə Maastrixt sazişi ilə təsis edilmiş bu ittifaqın təməli 18 aprel 1951-ci il tarixli Paris Müqaviləsinə əsasən, Belçika, Almaniya, Fransa, Niderland, Lüksemburqİtaliya tərəfindən Avropa Kömür və Polad Birliyinin (AKPB) yaradılması ilə qoyulub.

Təşkilatın mənzil qərargahı Brüsseldə yerləşir.

AB yeganə beynəlxalq təşkilatdır ki, özündə həm beynəlxalq təşkilat, həm də dövlət əlamətləri daşıyır, əslində isə formal olaraq heç biri deyil. Bəzi məsələlər birliyin ümumi institutları, bəziləri isə üzv dövlətlərin nümayəndələrinin razılaşması ilə qəbul edilir.

Əsas təsis sənədləri

 • 1951-ci il — Avropanın Polad və Kömür birliyinin yaradılması haqqında müqavilə.
 • 1957-ci il — Avropanın Atom Enerjisi birliyinin yaradılması haqqında müqavilə.
 • 1957-ci il — Avropanın İqtisadi Birliyinin yaradılması haqqında Roma müqaviləsi
 • 1965-ci il — Avropa İqtisadi Birliyinin, Avropa Atom Enerjisi Birliyinin, Avropa Polad və Kömür Birliyinin vahid şəkildə birləşməsi üçün Brüssel müqaviləsi
 • 1986-cı il — Vahid daxili bazarın yaradılması və siyasi əməkdaşlıq haqqında vahid Avropa aktı
 • 1990-cı il — Şengen müqaviləsi[Mənbə göstərin]
 • 1992-ci il — Maastrixt sazişi
 • 1997-ci il — Amsterdam müqaviləsi

Tarix

Avropa idealı real bir siyasi proyektə çevrilib Avropa Birliyi üzvü olan dövlətlərin hökumət siyasətlərində uzun müddətli bir hədəf halına gəlməmişdən əvvəl sadəcə filosofların və uzaqgörən insanların düşüncələrində yaşayırdı. Avropa Birləşmiş Ştatları və ya Dövlətləri humanist və sülhsevər bir xəyalın parçası idi. Avropa illərcə tez-tez baş verən qanlı müharibələrə şahid olmuşdur. 1870–1945-ci illərdə FransaAlmaniya 3 dəfə müharibə etdilər. Bir çox insan həlak oldu. Bu fəlakətlərdən sonra bəzi Avropa ölkələrinin liderləri sülhün təmin olunmasının yeganə yolunun ölkələrin iqtisadi və siyasi yöndən birləşməsi olduğu fikrinə gəldilər. Avropada milli uzlaşmazlıqları dəf edə biləcək bir təşkilatın qurulması İkinci dünya müharibəsi zamanı totalitar rəhbərliklərə qarşı mübarizə aparan müqavimət hərəkatlarından qaynaqlanmışdır.

Avropada bütünləşmə müddətinə sürət qazandıran biri federasiya tərəfdarı, digəri funksional olan iki hərəkatın müdafiəçiləri İtalyan federalist Altiero Spinelli ilə 1951-ci ildə Avropa Kömür və Polad İttifaqının (AKPİ) qurulmasına yol açan Şuman Planının ilham qaynağı Jan Monnetdir. Hər iki cərəyanın fərqli fikirləri var idi. Nəticə olaraq 1951-ci ildə Avropa Kömür və Polad İttifaqı Belçika, Qərbi Almaniya, Lüksemburq, Fransa, İtaliyaNiderlanddan ibarət 6 üzv ilə quruldu. Bu ölkələrdəki kömür və polad sənayesi ilə əlaqədar alınan qərarlar, müstəqil bir quruma ötürüldü. Sözü gedən qurumun ilk başçısı isə Jan Monnet oldu.

Avropa İttifaqı 1995-ci ildə ilk fəallarının xatirəsinə tikilmiş bir abidə kimidir; iqtisadi, sənaye, siyasət, vətəndaş haqları və xarici siyasət sahələrini əhatə edən çoxsektorlu bütünləşmənin ən üstün formasıdır. Avropa Kömür və Polad İttifaqını quran Paris Müqaviləsi (1951), Avropa İqtisadi BirliyiniAvropa Atom Enerjisi Birliyini quran Roma Müqavilələri (1957), Vahid Avropa Sənədi (1986) və Maastrixt sazişi (1992) üzv dövlətləri hegemon dövlətlər arasındakı ənənəvi müqavilələrdən daha möhkəm bir formada bir-birinə bağlayan AB-nin hüquqi təməllərini meydana gətirir. Avropa Birliyi birbaşa tətbiq edilmə imkanı olan bir qanun təşkil etmə hüququna malikdir və vətəndaşları leyhinə xüsusi haqlar təyin edə bilir.

Birliyin işləri başlanğıcda altı qurucu üzvü (Almaniya, Belçika, Fransa, Niderland, İtaliya və Lüksemburq) arasında bir kömür və polad ortaq bazarının qurulması ilə məhdudlaşırdı. Müharibə sonrasındakı o günlərdə müharibənin qalib və məğlublarını bərabərhüquqlu olaraq əməkdaşlıq edə biləcəkləri bir təşkilati qurğu içində bir yerə toplayan İttifaq təməlində sülhə zəmanət vermənin bir aləti olaraq başa düşülürdü. Altılar 1957-ci ildə Fransız Milli Məclisinin Avropa Müdafiə İttifaqı layihəsini rədd etməsindən üç il sonra mübarizə apararaq mal və xidmətlərin sərbəst hərəkətinə aid bir iqtisadi birlik qurmağa qərar verdilər.

Avropa İqtisadi Birliyi 1957-ci ildə altı Qərbi Avropa dövləti (Almaniya, Fransa, Belçika, Niderland, Lüksemburq və İtaliya) arasında imzalanan "Roma Anlaşması" ilə qurulmuşdur. AİB-nə hüquqən və faktiki olaraq beynəlxalq bir qurum olma gücünü qazandıran Anlaşma 1 yanvar 1958-ci il tarixində qüvvəyə minmişdir. Roma Anlaşması 248 maddə və protokoldan ibarətdir.

AİB-nin ən son hədəfi Avropanın siyasi bütünlüyə nail olmasıdır. Bu hədəfə çatmaq üçün nəzərdə tutulan iqtisadi tarazlığı təmin etmək üçün ilk vasitə olaraq üzv ölkələr arasında malların, xidmətlərin, sərmayənin və əməyin sərbəst hərəkət etdiyi bir ortaq bazar və gömrük birliyi qurulması nəzərdə tutulmuşdur. Roma Anlaşmasının 2-ci maddəsində AİB-in hədəfi "Birliyin vəzifəsi ortaq bazarın qurulması və üzv ölkələrin iqtisadi siyasətlərinin getdikcə yaxınlaşdırılması vasitəsilə Birliyin daxilində iqtisadi fəallıqların qanunauyğun inkişafını, sürətli və taraz bir yayılmanı, artan bir sabitliyi, həyat səviyyəsinin sürətlə yüksəldilməsini və birləşdirdiyi dövlətlər arasında daha möhkəm münasibətlər qurmaqdır" şəklində ümumiləşdirilmişdir.

Məmulatlarda gömrük vergiləri planlaşdırıldığı kimi 1 iyul 1968-ci ildə ləğv edildi; xüsusilə kənd təsərrüfatı və ticarət siyasətləri olmaqla ortaq siyasətlər 60-cı illərin sonunda yerini tutmuşdu. Altıların uğuru Böyük Britaniya, Danimarkaİrlandiyanın Birlik üzvlüyünə müraciət etməsinə səbəb oldu. General Şarl de Qollun idarəsi altında olan Fransanın 1961-ci ildə və 1967-ci ildə iki dəfə veto hüququnu istifadə etdiyi çətin bir dövrdən sonra bu üç ölkə 1972-ci ildə üzvlüyə qəbul edildilər. Üzv dövlət sayını altıdan doqquza yüksəldən ilk genişlənmə ilə birlikdə Birlik sosial və regional mövzularda üzərinə götürdüyü məsuliyyətlərlə yeni bir nüfuz qazandı.

1973 və 1979-cu illərdəki iki neft böhranı dünya səviyyəsində pulun qeyri-sabitliyini daha da artırdı. 1979-cu ildə Avropa Pul Sisteminin dövriyyəyə girməsi valyuta məzənnələrinin sabitləşməsinə kömək etdi. Birlik 1981-ci ildə Yunanıstanın, 1986-cı ildə də İspaniyaPortuqaliyanın qatılmaları ilə cənuba doğru genişləndi. Bu genişlənmələr On ikilərin iqtisadi inkişafları arasındakı fərqlilikləri azaltmağa yönələn proqramların həyata keçirilməsini zəruri etdi. Bu dövrdə Birlik Aralıq dənizinin cənubu ilə Afrika, Karib və Sakit Okean ölkələri ilə yeni anlaşmalar imzalayaraq beynəlxalq səviyyədə daha mühüm bir rol oynamağa başladı; Afrika, Karib və Sakit okean ölkələri bir-birinin ardınca dörd Lomé Müqaviləsi (1975, 1979, 1984 ve 1989) ilə Birliklə əlaqə qurdular. Bütün Birlik üzvləri olan ölkələr arasında 15 aprel 1994-cü ildə Mərakeşdə imzalanan bir müqavilə ilə dünya ticarətinin inkişafında yeni bir dövrə addım atıldı.

1 yanvar 1995-ci ildə Avropa Birliyinə üç yeni üzv qəbul edildi. Avstriya, Finlandiyaİsveç özlərinə məxsus yardımları ilə Birliyi zənginləşdirir, Orta və Şimali Avropada yeni açılmaları təmin edirlər. 2004-cü ildə isə on yeni ölkə Avropa Birliyinə üzv oldu. (Kipr, Çex Respublikası, Estoniya, Macarıstan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, SlovakiyaSloveniya). 1995-ci il tarixində üzvlük müraciətləri qəbul edilən BolqarıstanRumıniya ilə 2000-ci ildə rəsmi müzakirələr başlandı və 2007-ci ildə birlik üzvü ola biləcəkləri düşünülür. 1987-ci ildə üzvlük müraciəti edən Türkiyə isə 3 oktyabr 2005-ci ildə müraciət sənədinin qəbul edilməsi ilə rəsmən müzakirə müddətinin başlanmasına haqq qazandı. Müzakirələrin ilk hissəsinin tamamlanması tarixinin 2006-cı ilin Sentyabrı olacağı düşünülürdü. 2003-cü ildə namizədlik müraciəti edən Xorvatiya ilə 2005-ci ildə müzakirələrə başlanmışdır. 2004-cü ildə namizədlik müraciəti edən Makedoniya Respublikası isə 2005-ci ilin dekabrında namizəd ölkə statusu qazanmışdır. Son olaraq da Albaniya, Serbiya-Çernoqoriya, Bosniya və HerseqovinaBMT tərəfindən qorunan Kosova namizədlik statusunu gözləyən ölkələrdir.

1948
Brüssel
 
1952
Paris
 
1958
Roma
 
1967
Brüssel
 
1987
SEA
 
1993
Maastrix
(Aİ təsis olundu)
 
1999
Amsterdam
 
2003
Nitsa
 
2009?
Lissabon
 
Avropa Atom Enerjisi Birliyi (EURATOM)
Avropa Kömür və Polad Birliyi (ECSC) Avropa İttifaqı (EU)
Avropa İqtisadi Birliyi (EEC)
S
Ü
T
U
N
L
A
R
Avropa Birliyi (EC)
↑Avropa Birlikləri↑ Ədalət və Daxili İşlər (JHA)
Kriminal məsələlərdə Polis və Məhkəmə əməkdaşlığı (PJCC)
Avropada Siyasi Əməkdaşlıq (EPC) Birgə Xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti (CFSP)
Qərbi Avropa İttifaqı (WEU)

Avropa Birliyinin genişlənməsi

 
Avropa İttifaqının genişlənməsi. 1957–2020

Genişlənmə XXI əsrə hazırlaşan Avropa Birliyi üçün ən vacib fürsətlərdən biri idi. Yeni üzvlərə bir sabitlik və rifah bölgəsi təqdim edərək, qitənin sülh yolları ilə bütünləşməsini daha irəliyə götürmək üçün bənzərsiz tarixi bir vəzifədir. AB indidən uğurlu bir genişlənmə keçmişinə sahibdir. Avropa Kömür və Polad İttifaqının qurulmasına aid Paris Anlaşması (1951) ilə Avropa İqtisadi Birliyinin və EURATOMun qurulmasına aid Roma Anlaşması (1957) altı qurucu üzv tərəfindən imzalanmışdır: Belçika, Fransa, Almaniya, İtaliya, LüksemburqHollandiya. AB bundan sonra dalbadal dörd genişlənmə müddətindən keçmişdir:

Avropa İttifaqı Şurası 1997-ci il Dekabrda Lüksemburq Zirvəsində genişlənməni mümkün hesab edən müddəti başlatmışdır. Bu müddətdə ilk növbədə aşağıda göstərilən on iki ölkə namizəd ölkə statusu almışdır: Bolqarıstan, Cənubi Kipr Rum İdarəsi, Çex Respublikası, Estoniya, Macarıstan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Rumıniya, SlovakiyaSloveniya.

Avropa Komissiyasının tövsiyəsi ilə 31 mart 1998-ci ildə altı ölkə ilə müzakirələrə başlanmışdır: Kipr, Çex Respublikası, Estoniya, Macarıstan, PolşaSloveniya.

Malta 1996-cı ildə "dondurmuş" olduğu üzvlük müraciətini 1998-ci ilin Oktyabrında yenidən başlatmışdır. Avropa İttifaqı Şurası 1999-cu ilin dekabrında Helsinki Zirvəsində üzvlük müddətinin keyfiyyətini əhatəli şəkildə artırmış və Avropa Komissiyasının tövsiyəsinə əməl edərək altı üzv ölkəylə daha rəsmi üzvlük müzakirələrini başlatmağa qərar vermişdir: Bolqarıstan, Latviya, Litva, Malta, Rumıniya və Slovak Respublikası. Bu altı ölkə ilə müzakirələr 15 fevral 2000-ci ildə rəsmən açılmışdır. Avropa İttifaqı Şurası Helsinkidə Türkiyənin digər üzv ölkələrə tətbiq olunan eyni kriteriyalara görə Birliyə qatılma yolunda bir üzv olduğunu da qeyd etmişdir.

1 may 2004-cü il tarixində 10 yeni üzv ölkənin (Çex Respublikası, Macarıstan, Polşa, Slovakiya, Sloveniya, Litva, Latviya, Estoniya, Malta və Kipr) AB-yə rəsmən qatılması ilə AB tarixinin ən əhatəli genişlənməsini tamamlamış oldu. Cəmi 378 milyon əhalisi olan AB-nin əhalisi son genişlənmə ilə birlikdə 454 milyona çatarkən; 10 yeni ölkənin qatılmasıyla AB-nin rəsmi dillərinin sayı da 11-dən 20-yə yüksəldi. Avropa qitəsinin tarixi bölünməsini sona çatdıran bu genişlənmə dalğası AB-nin sosial, mədəni, iqtisadi tarazlıqları ilə birlikdə təşkilati dayağını da böyük ölçüdə dəyişdirdi.

Avropa Birliyinin qurumları

Avropa Birliyi sülhü qorumaq, iqtisadi və sosial irəliləməni təmin etmək məqsədilə toplanmış 27 Üzv Dövlətdən ibarətdir. Birliyin içində ortaq qurumları olan üç İttifaq yer alır. Birincisi 1951-ci il tarixli Paris Anlaşması ilə qurulan Avropa Kömür və Polad Birliyidir. Daha sonra 1957-ci il tarixində Roma Anlaşması ilə Avropa İqtisadi Birliyi və Avropa Atom Enerjisi Birliyi (EURATOM) qurulmuşdur. İttifaqlar bu müddətin sonunda üzv dövlətlər arasındakı bütün daxili sərhədləri ləğv edərək vahid bir bazar qurublar. 1992-ci ildə Maastrichdə imzalanan Avropa Birliyi Anlaşması ilə iqtisadi və pul birliyi formasında irəliləyən və məlum sahələrdə hökumətlərarası əməkdaşlığı əhatə edən bir Avropa Birliyi qurulmuşdur. Avropa Birliyini isə bənzəri olan iqtisadi birliklər və ya əməkdaşlıq elədiyi qurumlardan fərqləndirən ən böyük xüsusiyyət təşkilati bünövrəsidir. Birliyi idarə edən qurumlar bunlardır: Demokratik yollarla seçilən Parlament, Üzv Dövlətləri təmsil edən və nazirlərdən ibarət Şura, Avropa Dövlət və Hökumət Başçıları Zirvəsi, Anlaşmaların qoruyucusu olan Komissiya, Birliyin hüququna uyğunlaşmanı təmin edən Ədalət Divanı və Birliyin Maliyyə idarəsinə nəzarət edən Ali maliyyə məhkəməsi. Bundan başqa iqtisadi, sosial və regional mənfəət qruplarını təmsil edən müxtəlif məsləhət heyətləri vardır. Birliyin taraz inkişafına yardım edən layihələrin maliyyələşdirilməsini asanlaşdırmaq məqsədilə qurulan bir Avropa İnvestisiya Bankı mövcuddur. Bunlardan başqa Avropa Pul İnstitutu, Mərkəzi Avropa Bankı və təftişetmə qurumu və şikayət qəbul edən Ombudsman mövcuddur.

 • Avropa Parlamenti- Üzv dövlətlərin milli parlamentləriylə oxşar haqlara sahib olan Avropa Parlamenti AB xalqlarının demokratik siyasi iradəsini təmsil edir. 1979-cu ildən bu yana vahid dərəcəli ümumi seçimlə 5 illik iş başına gələn Avropa Parlamentinin cavabdehlikləri bunlardır: Komissiya tərəfindən edilən qanun təkliflərini Şuraya da bildirərək (məsləhət üsulu, əməkdaşlıq üsulu, ortaq- qərar üsulu, Parlamentin fikir uyğunluğu) qanuniləşdirir. Bundan başqa hər il Dekabr ayında Avropa Birliyi büdcəsini (1995-ci ildə təxminən 80 milyard ECU) təsdiqləyir.
 • Avropa Zirvəsi — Avropa Zirvəsi AB-yə üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarıyla Avropa Komissiyası Başçısını qurulmuş olduğu 1974-cü ildən bəri ildə ən azı iki dəfə bir araya gətirir.
 • Avropa İttifaqı Şurası — Avropa İttifaqı Şurası üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərindən ibarət olmaqla birlikdə gündəmdəki mövzuya görə ələ alınacaq mövzularla əlaqəli nazirlər səviyyəsində təmsilçilərdən də təşkil oluna bilər. Cəmi 9 fərqli Şura tərkibi vardır: Ümumi İşlər və Xarici əlaqələr, İqtisadi və Maliyyə İşləri (Ecofin), Ədalət və Daxili işlər, Xidmətə alma, Sosial Siyasət, Sağlamlıq və İstehlakçı Haqları, Rəqabətlilik (Daxili Bazar, Sənaye və Araşdırma), Nəqliyyat, Telekommunikasiya və Enerji, Kənd təsərrüfatı və Balıqçılıq, Təhsil, Gənclər və Mədəniyyət.
 • Avropa Komissiyası — Avropa Komissiyası AB siyasətilərinin planlaşdırıcısı və koordinatorudur. Qanun təklifləri hazırlayır, Parlament və Şuraya təqdim edir.
 • Ədalət Divanı və Bidayət Məhkəməsi — Ədalət Divanı 15 hakim və onlara kömək edən doqquz qanun keçikçisindən ibarət olur. Bununla yanaşı 1989-cu ildə 15 hakimdən ibarət olan bir Bidayət Məhkəməsi də qurulmuşdur.
 • Ali Maliyyə Məhkəməsi — Mərkəzi Lüksemburqda yerləşən Ali Maliyyə Məhkəməsi 1975-ci ildə qurulmuşdur, Avropa Birliyi büdcəsinin qayda və məqsədlərə görə istifadə edilməsini təmin edir.
 • İqtisadi və Sosial Komitə və AKPB məsləhət Komitəsi — İqtisadi və Sosial Komitə fərqli təzyiq qruplarının Avropa Birliyində təmsilinə şərait yaradan məsləhət qurumudur. Komitə Avropa İttifaqı Şurasına, Komissiyaya və Parlamentə məsləhətçilik edir və işləri ilə bu qurumların daha demokratik qurum olmasını təmin edir.
 • Bölgələr Komitəsi — Bölgələr Komitəsi Avropa Birliyi anlaşmasıyla qurulmuşdur. Yerli və regional məqamları təmsil edən 317 əsas və 317 ehtiyat üzvü vardır.
 • Avropa İnvestisiya Bankı — Avropa Birliyinin maliyyə qurumu olan Avropa İnvestisiya Bankı 1958-ci ildə Roma Anlaşması ilə Birliyin hədəflərini həyata keçirməsinə kömək edərək investisiyanı maliyyələşdirmək məqsədilə qurulmuşdur.
 • Avropa Mərkəzi Bankı və Avropa Pul İnstitutu — Avropa Mərkəzi Bankı (ECB) Avropa Pul Birliyinin yaranmasından etibarən 1 oktyabr 1998-ci ildə fəaliyyətə başlamış, yeni pul vahidi Euro da 1 yanvar 1999-cu ildə bank işlərində istifadə edilməyə başlamış və 1 yanvar 2002-ci ildə tədavülə çıxarılmışdır.
 • Ombudsman — Ombudsman Avropa Birliyi ölkələrində yaşayan şəxslərin, qurumların və şirkətlərin haqlarını hər hansı bir pis idarəetmə tətbiq olunması qarşısında qorumaqla vəzifələndirilmiş yoxlama qurumu və şikayət müraciəti olunan yer, yəni məqamdır.

Avropa Birliyinin fəaliyyət prinsipləri

Avropa Birliyinin əsas fəaliyyət prinsiplərini tətqiqatçılar aşağıdakı kimi qruplaşdırırlar:

 1. Milli və ümumi maraqlar arasında balans yaradan dövlətlərarası və dövlətüstü qurumların mövcudluğu;
 2. Avropa Birliyi institutu ilə milli dövlətlər arasında dəqiq səlahiyyət bölgüsü;
 3. Qəbul olunan qəraraların müxtəlif təsnifatı (məcburi və tövsiyəvi qərarlar, qərarların icrası vasitəsinin dövlətlər tərəfindən azad seçimi və s.);
 4. Birlik qərarlarının üstünlüyü prinsipi (bu hər sahə üzrə dövlətlərərarası müqavilələrlə təsdiqlənir);
 5. İnteqrasiya proseslərinin ölkələrin ictimaiyyəti tərəfindən dəstəklənməsi.

AB-nin əsas fəaliyyət istiqamətləri bunlardır:

 • Ədalət və Daxili işlər — Azad AB vətəndaşlarının AB sərhədləri daxilində hər hansı bir yerdə səyahət etmə, işləmə, yaşama haqlarına təminat verilmişdir. Bu haqdan tam olaraq istifadə edə bilmək üçün insanların öz həyatlarını yönləndirmələri və iş təhlükəsizliklərini təmin etmələri lazımdır. İnsanlar beynəlxalq qanun pozuntusuna qarşı qorunmalı və Birlik səviyyəsində təməl haqlarına hörmət etməli və ədalətdən eyni bərabərdə faydalanmalıdırlar. Bu vəziyyət Avropa Birliyinin təhlükəsizlik, ədalət və azadlıq sahəsi yaratması üçün lazımdır.
 • Araşdırma və Yenilik — AB dünyanın bütün elmi məlumat qabiliyyətinin hardasa üçdə birini istehsal edir. Araşdırma və yenilik AB xalqlarının gözlədiyi rifah və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədinə xidmət edir. Ortaq proqramlar AB ölkələrinin işlərini birləşdirir. Əsas vasitə altıncı çərçivə proqramıdır. Bu program üzv ölkələr və digər bəzi ölkələr və Avropa Birliyinin öz Ortaq Araşdırma Mərkəzindəki araşdırmalar üçün fond yaradır.
 • Balıqçılıq — AB balıqçılıq sənayesi cəmiyyətin ən vacib ərzaq və məşğulluq qaynaqlarından biridir. Bu səbəblə balıq ovlanmasının məhdudlaşdırılması lazımdır. AB balıqçılıq sektoruna və istehlakçılara xeyir vermək məqsədi güdən ortaq bir balıqçılıq siyasətinə sahibdir.
 • Məlumat cəmiyyəti — On beş il əvvəl mövcud olmayan mobil telefonlar bugün həyatımızın ən vacib parçalarından biri halına gəlmişdir. İnternet müddətsiz məlumat axışını təmin edir. Yüksək qabiliyyətli digital sistemlər kimi xidmətlər və proqramlar təqdim edilərək əvvəllər ayrı olan yayım və telekommunikasiya dünyası bir yerə toplanır. Məlumat texnologiyasındakı bu inqilab evdə, işdə və məktəb və ya universitetlərdə məlumat cəmiyyətini təşkil edir. AB siyasətləri və fəaliyyətləri bu inkişafı əvvəlcədən dəstəkləyir və yönləndirir.
 • Regional Siyasət — AB dünyanın ən zəngin bölgələrindən biri olmasına baxmayaraq regionlararası gəlir paylaşılması və fürsət qeyri-bərabərliyi mövcuddur. Gəlirləri AB ortalamasından aşağı olan və 2004-cü ilin Mayında üzv olan ölkələr bu fərqliliyi daha da dərinləşdirəcək. Regional siyasətlər vasitəsilə mənbələr varlı regionlardan kasıb regionlara yönləndirilirlər. Beləliklə həm maliyyə həmrəyliyi, həm də güclü iqtisadi inteqrasiya təmin olunmuş olur.
 • Büdcə — Berlinin Charlottenburg səmtindəki kiçik bir çörəkbişirmə zavodu ilə Sloveniyanın Jozef Stefan İnstitutundakı dil müəllimləri və Krakow Texnoloji Universitetindəki araşdırma mühəndisləri ilə Lissabonun qatar stansiyasının ortaq hansı nöqtəsi ola bilər ki? Bunların hamısı AB büdcəsində fond təşkil ediblər. AB-nin illik büdcəsinin böyük bir qismi Avropa cəmiyyətinin xeyrinə istifadə edilir. AB büdcəsi ətraf-mühitin təmizliyi, ərzaq təhlükəsizliyi və xərçəng araşdırmaları kimi sahələrə tətbiq edilir.
 • Ətraf-mühit — Ətraf-mühitin qorunması bugünümüz və gələcək nəsillərin həyat səviyyəsi üçün əsas şərtdir. Ancaq çətin olan bunu iqtisadi inkişaf ilə paralel olaraq uzun müddətdə davam etdirə bilməkdir. AB ətraf-mühit siyasəti yenilik və iş fürsətlərini təşviq edən yüksək ətraf-mühit standartları üzərində qurulmuşdur.
 • Xarici əlaqələr — AB-nin ticari, iqtisadi və maliyyə mövzularındakı uğurları onu bir dünya gücü vəziyyətinə gətirir. AB qlobal formada bir çox ölkə və regionu əhatə edən ikili və çoxtərəfli anlaşmalar silsiləsinə sahibdir. Dünyanın ən böyük ticarət həcminə sahib və dünyanın ikinci ən güclü pul toplusuna sahib olan AB beş qitədəki yardım layihələrinə də ayda bir milyard Euro xəcləyir. Avropa Birliyinin xarici siyasətdə söz sahibi olan bir vəziyyətə gəlməsi Birliyə vacib qlobal öhdəlik qazandırır.
 • Xarici ticarət — AB dünyanın birinci ticari gücüdür və dünya idxalat və ixracat həcminin 20%-ini həyata keçirir. Varlı və kasıb ölkələrin qarşılıqlı maraqları çərçivəsində AB üzv ölkələr arasındakı sərbəst ticarəti 50 ilə yaxın bir müddətdir ki, uğurla öz üzərinə götürmüşdür.
 • Tərbiyə, Təhsil və Gənclər — Başqa ölkələrdə tərbiyə, təhsil və iş mədəniyyətlərarası anlayışa böyük xeyir verir. Hər il yüz mindən çox Avropa Birliyi vətəndaşı fərqli mədəniyyətləri tanımaq imkanı verən və AB vətəndaşı olmağın verdiyi üstünlüklərdən faydalanmağı asanlaşdıran AB mənbəli sərhədxarici proqramdan faydalana bilir. Avropa Birliyi, eyni zamanda, milli tərbiyə və təhsil səviyyəsinin yüksəlməsini təşviq edir, çünki bu sahələr iş və inkişaf üçün çox lazımlıdır.
 • Enerji — Neft qıtlığı və enerji çatışmazlığı az-az meydana gəlir, lakin bu vəziyyət də enerjiyə həyatın hər sahəsində ehiyac duyulduğunun xatırladıcısıdır; nəqliyyat üçün, mənzilləri qış mövsümündə isitmək, yay mövsümündə soyutmaq üçün, fabrikləri, şirkətləri, mülkləri işlətmək üçün enerjiyə ehtiyac vardır. Ancaq bir çox enerji mənbəyi tükənmişdir. Ancaq enerji istifadəsi çirklənmə mənbələrindən biridir. Yeridilə bilən inkişaf neftin daha az və ağıllı istifadəsi zamanı baş verə bilər.
 • İqtisadi və Pul əlaqələri — Davam edə biləcək bir böyümə və Avropa Birliyində yaşam yarada bilmək üçün üzv ölkə hökumətləri iqtisadiyyatlarını sağlam iqtisadi idarəetmə təməllərində qurmalıdırlar. Ortaq pul siyasəti bu müddətin bir parçasıdır.
 • Genişlənmə — 1 May 2004-cü ildə Kipr və Maltanı da əhatə edən səkkiz mərkəz və Şərqi Avropa ölkəsinin Birliyə daxil olması əsrlərdir davam edən ayrılığın sonunu gətirən tarixi bir uğurdur. Yenidən birləşmiş Avropa; dörd yüz əlli milyon vətəndaşına iqtisadi maraqlar təmin edən vahid bazarı ilə daha güclü, daha demokratik və daha müəyyən bir qitə formasında gəlir.
 • Qida Təhlükəsizliyi — Son illərdə sağlamlıq sektorunda partlayış edən qida sekrotuyla bağlı böhranlar istehlakçının qida təhlükəsizliyi üzərindəki inamını sarsıtmışdır. Bu vəziyyətə qarşılıq olaraq AB qlobal bir "tarladan boşqaba" adlı vətəndaşların qida sektorundakı inamlarını yenidən qazanmağı qarşısına məqsəd qoyan bir strategiyanı inkişaf etdirmişdir.
 • İdarəetmələr — Müvəffəqiyyətli və müasir olmasına baxmayaraq, Avropa iş və sənaye dünyası bu şöhrəti əldən verə bilər. Texnoloji inkişaflara uyğunlaşmaq və rəqabəti davam etdirmək qalıcı bir mübarizədir. Bu problemi müvəffəqiyyətli bir formada qarşılaya bilmək davam edə biləcək böyümə və daha çox rifah üçün lazımlıdır. AB-nin müdaxilə siyasəti yenilikləri, müdaxiləni və xidmətlər və istehsalatda rəqabətçiliyi təşviq etməkdə vacib bir rol oynayır.
 • Vizual siyasət — Günümüzdə televiziya məlumat və əyləncənin əsas mənbəyidir. Hər insan gündə təqribən üç saatını kino, idman xəbərləri və digər proqramları izləyərək keçirir. Vizual sektor AB-yə bir milyon iş imkanı yaradır. Bu sektor böyük ticari məqsədlər və mədəni fərqlilik, cəmiyyət xidmətləri və sosial cavabdehlik məsələlərini əhatə edir. Birlik ortaq maraqların olduğu yerlərdə qayda və rəhbərlər yaradarkən, hər bir hökumət öz vizual siyasətini yeridir.
 • Gömrük — Gömrük Birliyi AB-ni təşkil edən ən əsas amillərdən biridir. Bu vəziyyət Birlik daxilindəki gömrük vergilərini ləğv etmiş, onun yerinə idxal mallara aid tək bir vergi sistemi təyin etmişdir. Üzv ölkələr arasında gömrük yoxlamaları ləğv edilmişdir. Gömrük vəzifəliləri artıq sadəcə AB-nin xarici sərhədlərində yerləşirlər. Bunlar sadəcə ticarətin davamını təmin etməklə yetinməyib, eyni zamanda ətraf-mühitin və mədəni mirasın qorunmasını təmin edir.
 • Təhlükəsizlik və xarici siyasət — Avropa Birliyinin beynəlxalq münasibətlərdə tək səs olaraq hərəkət etməsi fikri Avropanın bütünləşmə müddəti qədər köhnədir. Ancaq birlik ortaq təhlükəsizlik və xarici siyasət mövzusunda əldə etdiyi uğuru vahid bazar və ortaq pul toplusu sahəsində göstərə bilməmişdir. Kommunizmin çöküşünü izləyən geopolik dəyişikliklər və Balkanlar və qalan hissədə meydana gələn böhranlar AB üzvlərinin tək bir səslə danışma və hərəkət etmə cəhdlərini artırmışdır.
 • Ümumi sağlamlıq — Ölkələr və qitələr arasında sistemli olaraq səyahət edən insanların olduğu bir dünyada milli sərhəd daxilinə girən xəstəliklərin qarşısı alına bilmir və bu AB vətəndaşlarını hədələyir. Siqaretdən asılılıq, az qidalanma və ya çirklənmədən qaynaqlanan xəstəliklər bütün Avropa Birliyi üzvləri üçün narahatçılıq mövzusudur. Vahid bazarda tibbi və qan məhsullarının təhlükəsizliyi paylaşılan bir cavabdehlikdir. Sağlamlıq sahəsinin üzv ölkələrin ən əsas problemi olduğuna görə AB bu mövzudakı çətinliklərin fəal həllində yönləndirici rol oynaya bilər.
 • Daxili bazar — 10 ildir Avropa vahid bazarını təbii qəbul edirik. Sərhədlərin açılması ilə insanlar, mallar, xidmətlər və sərmayə tək ölkə içərisində hərəkət edərcəsinə Avropa səviyyəsində sərbəstcə hərəkət edirlər. AB vətəndaşları Birliyin daxili sərhədləri içərisində iş və zövq üçün hərəkət edir və ya istəklərinə görə öz ölkələrinin sərhədləri daxilində qalıb bütün AB məhsul növlərindən faydalana bilirlər. 1993-cü ildə yaradılan vahid Bazar AB-nin ən böyük uğuru və ən çətin mübarizəsi olmuşdur.
 • İnsan Haqları — İnsan haqları, demokratiya və hüququn üstünlüyü AB-nin əsas şərtlərindəndir. Qurumun nizamnaməsində yer alan bu dəyərlər, əsas haqlar şərtinin qəbulu ilə möhkəmləndirilmişdir. İnsan haqlarına hörmət sadəcə birliyə qatılmaq istəyən ölkələr üçün deyil, eyni zamanda birliklə ticari və digər anlaşmalara sahib olan ölkələr üçün də bir əsas şərtdir.
 • İnsani Yardım — Hər həftə televiziyalarda və qəzetlərin ilk səhifələrində fəlakət xəbərləri və görüntüləri yayımlanır. AB təbii, ya da insanların səhvindən qaynaqlanan fəlakətlərdə din, dil, irq və siyasi fikir ayrılığı da daxil olmaqla yardıma möhtac olan xalqa mümkün olan ən sürətli formada çatmağı qarşısına məqsəd qoyan bir insanı yardım mərkəzidir.
 • Məşğulluq siyasəti — Avropa məşğulluq və sosial siyasətinin şüarı daha çox və daha yaxşı iş təklifləri ilə fürsət bərabərliyidir. AB dünyanın rəqabət nisbəti ən yüksək və ən dinamik olan iqtisadiyyatına sahib olma iddiasındadır. Sosial siyasət gündəmi iqtisadiyyat, məşğulluq və sosial siyasətlər çərçivəsində ələ alınır.
 • İnkişaf — AB və üzv ölkələrdən gələn sərmayənin təxminən yarısı kasıb ölkələrə yardım etmək üçün istifadə olunur ki, bu da Birliyi dünyanın ən böyük yardım qurumu vəziyyətinə gətirir. Ancaq inkişaf siyasəti yalnızca təmiz su və yol çəkilməsi ilə öz işini bitmiş hesab etmir. Birlik ticarəti də; bazarını kasıb ölkələrə açaraq və onları bir-biriləri ilə daha çox ticarət etməyə təşviq edərək, bir inkişaf vasitəsi olaraq istifadə edir.
 • Mədəniyyət — Dil, ədəbiyyat, plastik sənətlər, vizual sənətlər, əl sənətlərı, memarlıq abidələri, film və radio verlişlərinin yayımı Avropanın mədəni fərqliliyinin bütün sahələridir. Fərqli region və ölkələri təmsil etmələrinə baxmayaraq hər biri Avropanın ortaq mədəni mirasına aiddir. Avropa Birliyinin əsas 2 məqsədi vardır: bu fərqliliyi qorumaq və dəstəkləmək, eyni zamanda digərlərinə də əlçatan hala gətirməyə çalışmaq.
 • Ortaq Kənd təsərrüfatı Siyasəti — Ortaq Kənd təsərrüfatı Siyasətinin məqsədi əkinçilərə aydın həyat standartları yaratmaq və istehlakçılara ədalətli qiymətlə keyfiyyətli ərzaq təqdim etməkdir. Bu ehtiyacların qarşısının alınma forması illər boyunca dəyişilmişdir. Indiki açar sözlər ərzaq təhlükəsizliyi, çöllüklərin qorunması və pul üçün dəyərdir.
 • Rəqabət — Təsirli rəqabət açıq bazar iqtisadiyyatı üçün çox lazımlıdır. Rəqabət qiymətləri aşağı salır, keyfiyyəti qaldırır və islehlakçıya geniş seçim imkanı verir. Rəqabət texnoloji yeniliklərə imkan yaradır. Bunun həyata keçməsi üçün özəl sektor və hökumətlərdə dürüstlük və ədalətlilik çox vacibdir. Avropa Komissiyası özəl sektor və hökumətlərin mal və xidmətlərin ədalətli ticarəti haqqındakı Avropa Birliyi qanunlarına əməl etmələrini təmin etmək üçün çox geniş imkanlara sahibdir.
 • İstehlakçılar — AB içərisindəki hər vətəndaş bir istehlakçıdır və Avropa Birliyi onların sağlamlığını qoruma, təhlükəsizliyini təmin etmə və iqtisadi standartlarını yaxşı səviyyədə tutma məsələlərinə olduqca böyük diqqət yetirir. Avropa Birliyi istehlakçıların məlumat və təlim haqlarını yüksəldir, onların maraqlarının zəmanət altına alınmasına kömək edir və onları özlərinə yardım edəcək istehlakçı dərnəkləri mövzusunda məlumatlandırır və cəsarətləndirir.
 • Nəqliyyat — Sərhədlərin açılması və nəqliyyat sektorundakı qiymətlərin aşağı düşməsi Avropa Birliyi vətəndaşlarına bugünə qədər heç görülməmiş dərəcədə ölkələrarası hərəkətliliyi təmin etmişdir. Bunun sayəsində fərqli ölkələrdə istehsal olunan mallar istehlakçıya birbaşa çatdırılır. AB milli bazarları rəqabətə açaraq və fiziki və texniki sədləri aradan qaldıraraq bu inkişafa yardım etmişdir. Ancaq böyümə nisbəti davamlı deyil.
 • Vergiləndirmə — Birbaşa vergiləndirmə hökumətlərin öz vəzifələridir. AB vergiləndirmə siyasəti əlavə dəyər vergisi və vahid bazara birbaşa təsir göstərən məxaric vergisi kimi dolaylı vergilərin nisbətlərinə yönəlir. Bundan başqa vergi qaydalarının AB səviyyəsində sərmayənin sərbəst hərəkətini təmin edəcək və vergidən yayınmaq üçün yaranacaq fürsətlərə səbəb olacaq sərmayənin hərəkətinin qarşısını alacaq şəkildə olmasını təmin edir. Eyni zamanda AB siyasəti Avropa Birliyi vətəndaşlarının Birlik daxilində hər hansı bir yerdə işləmə haqqını məhdudlaşdıra biləcək vergi qaydalarını hədəf alır.
 • Korrupsiya — Ölkəyə qanunsuz siqaret gətirilməsi, saxta pul çapı və s. bunun kimi hallar Avropalı vergi mükəlləfiyyətlilərinin üzərinə düşür. Avropa Qaçaqmalçılıqla Mübarizə Bürosu AB-nin və vergi mükəlləfiyyətlilərinin maliyyə mənafeləriylə maraqlanan 350-dən çox məmura sahibdir.

İstinadlar

 1. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2005, s.770

Xarici keçidlər

 • Europa — The European Union On-Line
 • Türkiyə Respublikası — Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 2006-02-06 at the Wayback Machine
 • Avropa Birliyində Dağlıq Qarabağla bağlı xüsusi strategiya… 2010-06-17 at the Wayback Machine
 • Azərbaycan Avropa Birliyinin enerji tərəfdaşına çevrilir 2011-08-23 at the Wayback Machine
 • Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi

İstinadlar

avropa, ittifaqı, avropa, birliyi, european, union, dövləti, birləşdirən, dövlətlərüstü, eyni, zamanda, dövlətlərarası, iqtisadi, siyasi, təşkilat, eueuropean, unionnövü, regionalyaranma, tarixi, iyul, 1952rəsmi, dili, ingiliscə, fransızca, niderlandca, danima. Avropa Birliyi ve ya Avropa Ittifaqi 1 ing European Union 27 dovleti birlesdiren dovletlerustu ve eyni zamanda dovletlerarasi iqtisadi ve siyasi teskilat Avropa IttifaqiEUEuropean UnionNovu RegionalYaranma tarixi 23 iyul 1952Resmi dili ingilisce fransizca niderlandca Danimarka dili Eston dili Fin dili almanca yunanca macarca Irland dili italyanca Litva dili polyakca Portuqal dili ispanca Isvec dili bolqarca slovence Slovak dili ruminca Latis dili Malta dili Xorvat dili Cex diliMerkezi Brussel Luksemburq StrasburqQurucusu ItaliyaFransaLuksemburqBelcikaNiderland KralligiQerbi AlmaniyaSedr Donald TuskUzvleri 27 uzvAlmaniya Avstriya Belcika Bolqaristan Cexiya Danimarka Estoniya Finlandiya Fransa Irlandiya Ispaniya Isvec Italiya Kipr Latviya Litva Luksemburq Macaristan Malta Niderland Polsa Portuqaliya Ruminiya Slovakiya Sloveniya Xorvatiya Yunanistaneuropa eu Vikianbarda elaqeli mediafayllarDunyadaki iqtisadi inteqrasiya merheleleri her bir olke istirak etdiyi en inkisaf etmis inteqrasiya formasina gore reng kodu Iqtisadi ve valyuta birliyi CSME AI AI Isvecre Lixtensteyn CHF Iqtisadi ittifaq CSME AI EAES MERCOSUR GCC SICA Gomruk ve valyuta birliyi CEMAC XAF UEMOA XOF Umumi bazar EEA Isvecre ASEAN Gomruk ittifaqi CAN EAC EUCU SACU Coxterefli serbest ticaret sahesi CEFTA CISFTA COMESA EFTA GAFTA NAFTA SAFTA AANZFTA PAFTA SADCFTA bmr Formal olaraq 1 noyabr 1992 cu ilde Maastrixt sazisi ile tesis edilmis bu ittifaqin temeli 18 aprel 1951 ci il tarixli Paris Muqavilesine esasen Belcika Almaniya Fransa Niderland Luksemburq ve Italiya terefinden Avropa Komur ve Polad Birliyinin AKPB yaradilmasi ile qoyulub Teskilatin menzil qerargahi Brusselde yerlesir AB yegane beynelxalq teskilatdir ki ozunde hem beynelxalq teskilat hem de dovlet elametleri dasiyir eslinde ise formal olaraq hec biri deyil Bezi meseleler birliyin umumi institutlari bezileri ise uzv dovletlerin numayendelerinin razilasmasi ile qebul edilir Mundericat 1 Esas tesis senedleri 2 Tarix 2 1 Avropa Birliyinin genislenmesi 3 Avropa Birliyinin qurumlari 4 Avropa Birliyinin fealiyyet prinsipleri 5 Istinadlar 6 Xarici kecidler 7 IstinadlarEsas tesis senedleri Redakte1951 ci il Avropanin Polad ve Komur birliyinin yaradilmasi haqqinda muqavile 1957 ci il Avropanin Atom Enerjisi birliyinin yaradilmasi haqqinda muqavile 1957 ci il Avropanin Iqtisadi Birliyinin yaradilmasi haqqinda Roma muqavilesi 1965 ci il Avropa Iqtisadi Birliyinin Avropa Atom Enerjisi Birliyinin Avropa Polad ve Komur Birliyinin vahid sekilde birlesmesi ucun Brussel muqavilesi 1986 ci il Vahid daxili bazarin yaradilmasi ve siyasi emekdasliq haqqinda vahid Avropa akti 1990 ci il Sengen muqavilesi Menbe gosterin 1992 ci il Maastrixt sazisi 1997 ci il Amsterdam muqavilesiTarix Redakte Avropa ideali real bir siyasi proyekte cevrilib Avropa Birliyi uzvu olan dovletlerin hokumet siyasetlerinde uzun muddetli bir hedef halina gelmemisden evvel sadece filosoflarin ve uzaqgoren insanlarin dusuncelerinde yasayirdi Avropa Birlesmis Statlari ve ya Dovletleri humanist ve sulhsever bir xeyalin parcasi idi Avropa illerce tez tez bas veren qanli muharibelere sahid olmusdur 1870 1945 ci illerde Fransa ve Almaniya 3 defe muharibe etdiler Bir cox insan helak oldu Bu felaketlerden sonra bezi Avropa olkelerinin liderleri sulhun temin olunmasinin yegane yolunun olkelerin iqtisadi ve siyasi yonden birlesmesi oldugu fikrine geldiler Avropada milli uzlasmazliqlari def ede bilecek bir teskilatin qurulmasi Ikinci dunya muharibesi zamani totalitar rehberliklere qarsi mubarize aparan muqavimet herekatlarindan qaynaqlanmisdir Avropada butunlesme muddetine suret qazandiran biri federasiya terefdari digeri funksional olan iki herekatin mudafiecileri Italyan federalist Altiero Spinelli ile 1951 ci ilde Avropa Komur ve Polad Ittifaqinin AKPI qurulmasina yol acan Suman Planinin ilham qaynagi Jan Monnetdir Her iki cereyanin ferqli fikirleri var idi Netice olaraq 1951 ci ilde Avropa Komur ve Polad Ittifaqi Belcika Qerbi Almaniya Luksemburq Fransa Italiya ve Niderlanddan ibaret 6 uzv ile quruldu Bu olkelerdeki komur ve polad senayesi ile elaqedar alinan qerarlar musteqil bir quruma oturuldu Sozu geden qurumun ilk bascisi ise Jan Monnet oldu Avropa Ittifaqi 1995 ci ilde ilk feallarinin xatiresine tikilmis bir abide kimidir iqtisadi senaye siyaset vetendas haqlari ve xarici siyaset sahelerini ehate eden coxsektorlu butunlesmenin en ustun formasidir Avropa Komur ve Polad Ittifaqini quran Paris Muqavilesi 1951 Avropa Iqtisadi Birliyini ve Avropa Atom Enerjisi Birliyini quran Roma Muqavileleri 1957 Vahid Avropa Senedi 1986 ve Maastrixt sazisi 1992 uzv dovletleri hegemon dovletler arasindaki enenevi muqavilelerden daha mohkem bir formada bir birine baglayan AB nin huquqi temellerini meydana getirir Avropa Birliyi birbasa tetbiq edilme imkani olan bir qanun teskil etme huququna malikdir ve vetendaslari leyhine xususi haqlar teyin ede bilir Birliyin isleri baslangicda alti qurucu uzvu Almaniya Belcika Fransa Niderland Italiya ve Luksemburq arasinda bir komur ve polad ortaq bazarinin qurulmasi ile mehdudlasirdi Muharibe sonrasindaki o gunlerde muharibenin qalib ve meglublarini beraberhuquqlu olaraq emekdasliq ede bilecekleri bir teskilati qurgu icinde bir yere toplayan Ittifaq temelinde sulhe zemanet vermenin bir aleti olaraq basa dusulurdu Altilar 1957 ci ilde Fransiz Milli Meclisinin Avropa Mudafie Ittifaqi layihesini redd etmesinden uc il sonra mubarize apararaq mal ve xidmetlerin serbest hereketine aid bir iqtisadi birlik qurmaga qerar verdiler Avropa Iqtisadi Birliyi 1957 ci ilde alti Qerbi Avropa dovleti Almaniya Fransa Belcika Niderland Luksemburq ve Italiya arasinda imzalanan Roma Anlasmasi ile qurulmusdur AIB ne huquqen ve faktiki olaraq beynelxalq bir qurum olma gucunu qazandiran Anlasma 1 yanvar 1958 ci il tarixinde quvveye minmisdir Roma Anlasmasi 248 madde ve protokoldan ibaretdir AIB nin en son hedefi Avropanin siyasi butunluye nail olmasidir Bu hedefe catmaq ucun nezerde tutulan iqtisadi tarazligi temin etmek ucun ilk vasite olaraq uzv olkeler arasinda mallarin xidmetlerin sermayenin ve emeyin serbest hereket etdiyi bir ortaq bazar ve gomruk birliyi qurulmasi nezerde tutulmusdur Roma Anlasmasinin 2 ci maddesinde AIB in hedefi Birliyin vezifesi ortaq bazarin qurulmasi ve uzv olkelerin iqtisadi siyasetlerinin getdikce yaxinlasdirilmasi vasitesile Birliyin daxilinde iqtisadi fealliqlarin qanunauygun inkisafini suretli ve taraz bir yayilmani artan bir sabitliyi heyat seviyyesinin suretle yukseldilmesini ve birlesdirdiyi dovletler arasinda daha mohkem munasibetler qurmaqdir seklinde umumilesdirilmisdir Memulatlarda gomruk vergileri planlasdirildigi kimi 1 iyul 1968 ci ilde legv edildi xususile kend teserrufati ve ticaret siyasetleri olmaqla ortaq siyasetler 60 ci illerin sonunda yerini tutmusdu Altilarin uguru Boyuk Britaniya Danimarka ve Irlandiyanin Birlik uzvluyune muraciet etmesine sebeb oldu General Sarl de Qollun idaresi altinda olan Fransanin 1961 ci ilde ve 1967 ci ilde iki defe veto huququnu istifade etdiyi cetin bir dovrden sonra bu uc olke 1972 ci ilde uzvluye qebul edildiler Uzv dovlet sayini altidan doqquza yukselden ilk genislenme ile birlikde Birlik sosial ve regional movzularda uzerine goturduyu mesuliyyetlerle yeni bir nufuz qazandi 1973 ve 1979 cu illerdeki iki neft bohrani dunya seviyyesinde pulun qeyri sabitliyini daha da artirdi 1979 cu ilde Avropa Pul Sisteminin dovriyyeye girmesi valyuta mezennelerinin sabitlesmesine komek etdi Birlik 1981 ci ilde Yunanistanin 1986 ci ilde de Ispaniya ve Portuqaliyanin qatilmalari ile cenuba dogru genislendi Bu genislenmeler On ikilerin iqtisadi inkisaflari arasindaki ferqlilikleri azaltmaga yonelen proqramlarin heyata kecirilmesini zeruri etdi Bu dovrde Birlik Araliq denizinin cenubu ile Afrika Karib ve Sakit Okean olkeleri ile yeni anlasmalar imzalayaraq beynelxalq seviyyede daha muhum bir rol oynamaga basladi Afrika Karib ve Sakit okean olkeleri bir birinin ardinca dord Lome Muqavilesi 1975 1979 1984 ve 1989 ile Birlikle elaqe qurdular Butun Birlik uzvleri olan olkeler arasinda 15 aprel 1994 cu ilde Merakesde imzalanan bir muqavile ile dunya ticaretinin inkisafinda yeni bir dovre addim atildi 1 yanvar 1995 ci ilde Avropa Birliyine uc yeni uzv qebul edildi Avstriya Finlandiya ve Isvec ozlerine mexsus yardimlari ile Birliyi zenginlesdirir Orta ve Simali Avropada yeni acilmalari temin edirler 2004 cu ilde ise on yeni olke Avropa Birliyine uzv oldu Kipr Cex Respublikasi Estoniya Macaristan Latviya Litva Malta Polsa Slovakiya ve Sloveniya 1995 ci il tarixinde uzvluk muracietleri qebul edilen Bolqaristan ve Ruminiya ile 2000 ci ilde resmi muzakireler baslandi ve 2007 ci ilde birlik uzvu ola bilecekleri dusunulur 1987 ci ilde uzvluk muracieti eden Turkiye ise 3 oktyabr 2005 ci ilde muraciet senedinin qebul edilmesi ile resmen muzakire muddetinin baslanmasina haqq qazandi Muzakirelerin ilk hissesinin tamamlanmasi tarixinin 2006 ci ilin Sentyabri olacagi dusunulurdu 2003 cu ilde namizedlik muracieti eden Xorvatiya ile 2005 ci ilde muzakirelere baslanmisdir 2004 cu ilde namizedlik muracieti eden Makedoniya Respublikasi ise 2005 ci ilin dekabrinda namized olke statusu qazanmisdir Son olaraq da Albaniya Serbiya Cernoqoriya Bosniya ve Herseqovina ve BMT terefinden qorunan Kosova namizedlik statusunu gozleyen olkelerdir 1948Brussel 1952Paris 1958Roma 1967Brussel 1987SEA 1993Maastrix AI tesis olundu 1999Amsterdam 2003Nitsa 2009 Lissabon Avropa Atom Enerjisi Birliyi EURATOM Avropa Komur ve Polad Birliyi ECSC Avropa Ittifaqi EU Avropa Iqtisadi Birliyi EEC SUTUNLAR Avropa Birliyi EC Avropa Birlikleri Edalet ve Daxili Isler JHA Kriminal meselelerde Polis ve Mehkeme emekdasligi PJCC Avropada Siyasi Emekdasliq EPC Birge Xarici ve Tehlukesizlik Siyaseti CFSP Qerbi Avropa Ittifaqi WEU Avropa Birliyinin genislenmesi Redakte Avropa Ittifaqinin genislenmesi 1957 2020 Genislenme XXI esre hazirlasan Avropa Birliyi ucun en vacib fursetlerden biri idi Yeni uzvlere bir sabitlik ve rifah bolgesi teqdim ederek qitenin sulh yollari ile butunlesmesini daha ireliye goturmek ucun benzersiz tarixi bir vezifedir AB indiden ugurlu bir genislenme kecmisine sahibdir Avropa Komur ve Polad Ittifaqinin qurulmasina aid Paris Anlasmasi 1951 ile Avropa Iqtisadi Birliyinin ve EURATOMun qurulmasina aid Roma Anlasmasi 1957 alti qurucu uzv terefinden imzalanmisdir Belcika Fransa Almaniya Italiya Luksemburq ve Hollandiya AB bundan sonra dalbadal dord genislenme muddetinden kecmisdir 1957 Belcika Fransa Almaniya Italiya Luksemburq ve Hollandiya qurucu Uzvler 1973 Danimarka Irlandiya ve Ingiltere 1981 Yunanistan 1986 Portuqaliya ve Ispaniya 1995 Avstriya Finlandiya ve Isvec 2004 Estoniya Litva Latviya Cex Respublikasi Polsa Kipr Slovakiya Sloveniya Malta ve Macaristan 2007 Ruminiya Bolqaristan 2013 Xorvatiya Avropa Birliyine uzv oldular 2020 ci ilin yanvarin 31 de Boyuk Britaniya Avropa Birliyini terk edib Avropa Ittifaqi Surasi 1997 ci il Dekabrda Luksemburq Zirvesinde genislenmeni mumkun hesab eden muddeti baslatmisdir Bu muddetde ilk novbede asagida gosterilen on iki olke namized olke statusu almisdir Bolqaristan Cenubi Kipr Rum Idaresi Cex Respublikasi Estoniya Macaristan Latviya Litva Malta Polsa Ruminiya Slovakiya ve Sloveniya Avropa Komissiyasinin tovsiyesi ile 31 mart 1998 ci ilde alti olke ile muzakirelere baslanmisdir Kipr Cex Respublikasi Estoniya Macaristan Polsa ve Sloveniya Malta 1996 ci ilde dondurmus oldugu uzvluk muracietini 1998 ci ilin Oktyabrinda yeniden baslatmisdir Avropa Ittifaqi Surasi 1999 cu ilin dekabrinda Helsinki Zirvesinde uzvluk muddetinin keyfiyyetini ehateli sekilde artirmis ve Avropa Komissiyasinin tovsiyesine emel ederek alti uzv olkeyle daha resmi uzvluk muzakirelerini baslatmaga qerar vermisdir Bolqaristan Latviya Litva Malta Ruminiya ve Slovak Respublikasi Bu alti olke ile muzakireler 15 fevral 2000 ci ilde resmen acilmisdir Avropa Ittifaqi Surasi Helsinkide Turkiyenin diger uzv olkelere tetbiq olunan eyni kriteriyalara gore Birliye qatilma yolunda bir uzv oldugunu da qeyd etmisdir 1 may 2004 cu il tarixinde 10 yeni uzv olkenin Cex Respublikasi Macaristan Polsa Slovakiya Sloveniya Litva Latviya Estoniya Malta ve Kipr AB ye resmen qatilmasi ile AB tarixinin en ehateli genislenmesini tamamlamis oldu Cemi 378 milyon ehalisi olan AB nin ehalisi son genislenme ile birlikde 454 milyona catarken 10 yeni olkenin qatilmasiyla AB nin resmi dillerinin sayi da 11 den 20 ye yukseldi Avropa qitesinin tarixi bolunmesini sona catdiran bu genislenme dalgasi AB nin sosial medeni iqtisadi tarazliqlari ile birlikde teskilati dayagini da boyuk olcude deyisdirdi Avropa Birliyinin qurumlari RedakteAvropa Birliyi sulhu qorumaq iqtisadi ve sosial irelilemeni temin etmek meqsedile toplanmis 27 Uzv Dovletden ibaretdir Birliyin icinde ortaq qurumlari olan uc Ittifaq yer alir Birincisi 1951 ci il tarixli Paris Anlasmasi ile qurulan Avropa Komur ve Polad Birliyidir Daha sonra 1957 ci il tarixinde Roma Anlasmasi ile Avropa Iqtisadi Birliyi ve Avropa Atom Enerjisi Birliyi EURATOM qurulmusdur Ittifaqlar bu muddetin sonunda uzv dovletler arasindaki butun daxili serhedleri legv ederek vahid bir bazar qurublar 1992 ci ilde Maastrichde imzalanan Avropa Birliyi Anlasmasi ile iqtisadi ve pul birliyi formasinda irelileyen ve melum sahelerde hokumetlerarasi emekdasligi ehate eden bir Avropa Birliyi qurulmusdur Avropa Birliyini ise benzeri olan iqtisadi birlikler ve ya emekdasliq elediyi qurumlardan ferqlendiren en boyuk xususiyyet teskilati bunovresidir Birliyi idare eden qurumlar bunlardir Demokratik yollarla secilen Parlament Uzv Dovletleri temsil eden ve nazirlerden ibaret Sura Avropa Dovlet ve Hokumet Bascilari Zirvesi Anlasmalarin qoruyucusu olan Komissiya Birliyin huququna uygunlasmani temin eden Edalet Divani ve Birliyin Maliyye idaresine nezaret eden Ali maliyye mehkemesi Bundan basqa iqtisadi sosial ve regional menfeet qruplarini temsil eden muxtelif meslehet heyetleri vardir Birliyin taraz inkisafina yardim eden layihelerin maliyyelesdirilmesini asanlasdirmaq meqsedile qurulan bir Avropa Investisiya Banki movcuddur Bunlardan basqa Avropa Pul Institutu Merkezi Avropa Banki ve teftisetme qurumu ve sikayet qebul eden Ombudsman movcuddur Avropa Parlamenti Uzv dovletlerin milli parlamentleriyle oxsar haqlara sahib olan Avropa Parlamenti AB xalqlarinin demokratik siyasi iradesini temsil edir 1979 cu ilden bu yana vahid dereceli umumi secimle 5 illik is basina gelen Avropa Parlamentinin cavabdehlikleri bunlardir Komissiya terefinden edilen qanun tekliflerini Suraya da bildirerek meslehet usulu emekdasliq usulu ortaq qerar usulu Parlamentin fikir uygunlugu qanunilesdirir Bundan basqa her il Dekabr ayinda Avropa Birliyi budcesini 1995 ci ilde texminen 80 milyard ECU tesdiqleyir Avropa Zirvesi Avropa Zirvesi AB ye uzv olkelerin dovlet ve hokumet bascilariyla Avropa Komissiyasi Bascisini qurulmus oldugu 1974 cu ilden beri ilde en azi iki defe bir araya getirir Avropa Ittifaqi Surasi Avropa Ittifaqi Surasi uzv olkelerin Xarici Isler Nazirlerinden ibaret olmaqla birlikde gundemdeki movzuya gore ele alinacaq movzularla elaqeli nazirler seviyyesinde temsilcilerden de teskil oluna biler Cemi 9 ferqli Sura terkibi vardir Umumi Isler ve Xarici elaqeler Iqtisadi ve Maliyye Isleri Ecofin Edalet ve Daxili isler Xidmete alma Sosial Siyaset Saglamliq ve Istehlakci Haqlari Reqabetlilik Daxili Bazar Senaye ve Arasdirma Neqliyyat Telekommunikasiya ve Enerji Kend teserrufati ve Baliqciliq Tehsil Gencler ve Medeniyyet Avropa Komissiyasi Avropa Komissiyasi AB siyasetilerinin planlasdiricisi ve koordinatorudur Qanun teklifleri hazirlayir Parlament ve Suraya teqdim edir Edalet Divani ve Bidayet Mehkemesi Edalet Divani 15 hakim ve onlara komek eden doqquz qanun kecikcisinden ibaret olur Bununla yanasi 1989 cu ilde 15 hakimden ibaret olan bir Bidayet Mehkemesi de qurulmusdur Ali Maliyye Mehkemesi Merkezi Luksemburqda yerlesen Ali Maliyye Mehkemesi 1975 ci ilde qurulmusdur Avropa Birliyi budcesinin qayda ve meqsedlere gore istifade edilmesini temin edir Iqtisadi ve Sosial Komite ve AKPB meslehet Komitesi Iqtisadi ve Sosial Komite ferqli tezyiq qruplarinin Avropa Birliyinde temsiline serait yaradan meslehet qurumudur Komite Avropa Ittifaqi Surasina Komissiyaya ve Parlamente meslehetcilik edir ve isleri ile bu qurumlarin daha demokratik qurum olmasini temin edir Bolgeler Komitesi Bolgeler Komitesi Avropa Birliyi anlasmasiyla qurulmusdur Yerli ve regional meqamlari temsil eden 317 esas ve 317 ehtiyat uzvu vardir Avropa Investisiya Banki Avropa Birliyinin maliyye qurumu olan Avropa Investisiya Banki 1958 ci ilde Roma Anlasmasi ile Birliyin hedeflerini heyata kecirmesine komek ederek investisiyani maliyyelesdirmek meqsedile qurulmusdur Avropa Merkezi Banki ve Avropa Pul Institutu Avropa Merkezi Banki ECB Avropa Pul Birliyinin yaranmasindan etibaren 1 oktyabr 1998 ci ilde fealiyyete baslamis yeni pul vahidi Euro da 1 yanvar 1999 cu ilde bank islerinde istifade edilmeye baslamis ve 1 yanvar 2002 ci ilde tedavule cixarilmisdir Ombudsman Ombudsman Avropa Birliyi olkelerinde yasayan sexslerin qurumlarin ve sirketlerin haqlarini her hansi bir pis idareetme tetbiq olunmasi qarsisinda qorumaqla vezifelendirilmis yoxlama qurumu ve sikayet muracieti olunan yer yeni meqamdir Avropa Birliyinin fealiyyet prinsipleri RedakteAvropa Birliyinin esas fealiyyet prinsiplerini tetqiqatcilar asagidaki kimi qruplasdirirlar Milli ve umumi maraqlar arasinda balans yaradan dovletlerarasi ve dovletustu qurumlarin movcudlugu Avropa Birliyi institutu ile milli dovletler arasinda deqiq selahiyyet bolgusu Qebul olunan qeraralarin muxtelif tesnifati mecburi ve tovsiyevi qerarlar qerarlarin icrasi vasitesinin dovletler terefinden azad secimi ve s Birlik qerarlarinin ustunluyu prinsipi bu her sahe uzre dovletlererarasi muqavilelerle tesdiqlenir Inteqrasiya proseslerinin olkelerin ictimaiyyeti terefinden desteklenmesi AB nin esas fealiyyet istiqametleri bunlardir Edalet ve Daxili isler Azad AB vetendaslarinin AB serhedleri daxilinde her hansi bir yerde seyahet etme isleme yasama haqlarina teminat verilmisdir Bu haqdan tam olaraq istifade ede bilmek ucun insanlarin oz heyatlarini yonlendirmeleri ve is tehlukesizliklerini temin etmeleri lazimdir Insanlar beynelxalq qanun pozuntusuna qarsi qorunmali ve Birlik seviyyesinde temel haqlarina hormet etmeli ve edaletden eyni beraberde faydalanmalidirlar Bu veziyyet Avropa Birliyinin tehlukesizlik edalet ve azadliq sahesi yaratmasi ucun lazimdir Arasdirma ve Yenilik AB dunyanin butun elmi melumat qabiliyyetinin hardasa ucde birini istehsal edir Arasdirma ve yenilik AB xalqlarinin gozlediyi rifah ve heyat seviyyesinin yukseldilmesi meqsedine xidmet edir Ortaq proqramlar AB olkelerinin islerini birlesdirir Esas vasite altinci cercive proqramidir Bu program uzv olkeler ve diger bezi olkeler ve Avropa Birliyinin oz Ortaq Arasdirma Merkezindeki arasdirmalar ucun fond yaradir Baliqciliq AB baliqciliq senayesi cemiyyetin en vacib erzaq ve mesgulluq qaynaqlarindan biridir Bu sebeble baliq ovlanmasinin mehdudlasdirilmasi lazimdir AB baliqciliq sektoruna ve istehlakcilara xeyir vermek meqsedi guden ortaq bir baliqciliq siyasetine sahibdir Melumat cemiyyeti On bes il evvel movcud olmayan mobil telefonlar bugun heyatimizin en vacib parcalarindan biri halina gelmisdir Internet muddetsiz melumat axisini temin edir Yuksek qabiliyyetli digital sistemler kimi xidmetler ve proqramlar teqdim edilerek evveller ayri olan yayim ve telekommunikasiya dunyasi bir yere toplanir Melumat texnologiyasindaki bu inqilab evde isde ve mekteb ve ya universitetlerde melumat cemiyyetini teskil edir AB siyasetleri ve fealiyyetleri bu inkisafi evvelceden destekleyir ve yonlendirir Regional Siyaset AB dunyanin en zengin bolgelerinden biri olmasina baxmayaraq regionlararasi gelir paylasilmasi ve furset qeyri beraberliyi movcuddur Gelirleri AB ortalamasindan asagi olan ve 2004 cu ilin Mayinda uzv olan olkeler bu ferqliliyi daha da derinlesdirecek Regional siyasetler vasitesile menbeler varli regionlardan kasib regionlara yonlendirilirler Belelikle hem maliyye hemreyliyi hem de guclu iqtisadi inteqrasiya temin olunmus olur Budce Berlinin Charlottenburg semtindeki kicik bir corekbisirme zavodu ile Sloveniyanin Jozef Stefan Institutundaki dil muellimleri ve Krakow Texnoloji Universitetindeki arasdirma muhendisleri ile Lissabonun qatar stansiyasinin ortaq hansi noqtesi ola biler ki Bunlarin hamisi AB budcesinde fond teskil edibler AB nin illik budcesinin boyuk bir qismi Avropa cemiyyetinin xeyrine istifade edilir AB budcesi etraf muhitin temizliyi erzaq tehlukesizliyi ve xerceng arasdirmalari kimi sahelere tetbiq edilir Etraf muhit Etraf muhitin qorunmasi bugunumuz ve gelecek nesillerin heyat seviyyesi ucun esas sertdir Ancaq cetin olan bunu iqtisadi inkisaf ile paralel olaraq uzun muddetde davam etdire bilmekdir AB etraf muhit siyaseti yenilik ve is fursetlerini tesviq eden yuksek etraf muhit standartlari uzerinde qurulmusdur Xarici elaqeler AB nin ticari iqtisadi ve maliyye movzularindaki ugurlari onu bir dunya gucu veziyyetine getirir AB qlobal formada bir cox olke ve regionu ehate eden ikili ve coxterefli anlasmalar silsilesine sahibdir Dunyanin en boyuk ticaret hecmine sahib ve dunyanin ikinci en guclu pul toplusuna sahib olan AB bes qitedeki yardim layihelerine de ayda bir milyard Euro xecleyir Avropa Birliyinin xarici siyasetde soz sahibi olan bir veziyyete gelmesi Birliye vacib qlobal ohdelik qazandirir Xarici ticaret AB dunyanin birinci ticari gucudur ve dunya idxalat ve ixracat hecminin 20 ini heyata kecirir Varli ve kasib olkelerin qarsiliqli maraqlari cercivesinde AB uzv olkeler arasindaki serbest ticareti 50 ile yaxin bir muddetdir ki ugurla oz uzerine goturmusdur Terbiye Tehsil ve Gencler Basqa olkelerde terbiye tehsil ve is medeniyyetlerarasi anlayisa boyuk xeyir verir Her il yuz minden cox Avropa Birliyi vetendasi ferqli medeniyyetleri tanimaq imkani veren ve AB vetendasi olmagin verdiyi ustunluklerden faydalanmagi asanlasdiran AB menbeli serhedxarici proqramdan faydalana bilir Avropa Birliyi eyni zamanda milli terbiye ve tehsil seviyyesinin yukselmesini tesviq edir cunki bu saheler is ve inkisaf ucun cox lazimlidir Enerji Neft qitligi ve enerji catismazligi az az meydana gelir lakin bu veziyyet de enerjiye heyatin her sahesinde ehiyac duyuldugunun xatirladicisidir neqliyyat ucun menzilleri qis movsumunde isitmek yay movsumunde soyutmaq ucun fabrikleri sirketleri mulkleri isletmek ucun enerjiye ehtiyac vardir Ancaq bir cox enerji menbeyi tukenmisdir Ancaq enerji istifadesi cirklenme menbelerinden biridir Yeridile bilen inkisaf neftin daha az ve agilli istifadesi zamani bas vere biler Iqtisadi ve Pul elaqeleri Davam ede bilecek bir boyume ve Avropa Birliyinde yasam yarada bilmek ucun uzv olke hokumetleri iqtisadiyyatlarini saglam iqtisadi idareetme temellerinde qurmalidirlar Ortaq pul siyaseti bu muddetin bir parcasidir Genislenme 1 May 2004 cu ilde Kipr ve Maltani da ehate eden sekkiz merkez ve Serqi Avropa olkesinin Birliye daxil olmasi esrlerdir davam eden ayriligin sonunu getiren tarixi bir ugurdur Yeniden birlesmis Avropa dord yuz elli milyon vetendasina iqtisadi maraqlar temin eden vahid bazari ile daha guclu daha demokratik ve daha mueyyen bir qite formasinda gelir Qida Tehlukesizliyi Son illerde saglamliq sektorunda partlayis eden qida sekrotuyla bagli bohranlar istehlakcinin qida tehlukesizliyi uzerindeki inamini sarsitmisdir Bu veziyyete qarsiliq olaraq AB qlobal bir tarladan bosqaba adli vetendaslarin qida sektorundaki inamlarini yeniden qazanmagi qarsisina meqsed qoyan bir strategiyani inkisaf etdirmisdir Idareetmeler Muveffeqiyyetli ve muasir olmasina baxmayaraq Avropa is ve senaye dunyasi bu sohreti elden vere biler Texnoloji inkisaflara uygunlasmaq ve reqabeti davam etdirmek qalici bir mubarizedir Bu problemi muveffeqiyyetli bir formada qarsilaya bilmek davam ede bilecek boyume ve daha cox rifah ucun lazimlidir AB nin mudaxile siyaseti yenilikleri mudaxileni ve xidmetler ve istehsalatda reqabetciliyi tesviq etmekde vacib bir rol oynayir Vizual siyaset Gunumuzde televiziya melumat ve eylencenin esas menbeyidir Her insan gunde teqriben uc saatini kino idman xeberleri ve diger proqramlari izleyerek kecirir Vizual sektor AB ye bir milyon is imkani yaradir Bu sektor boyuk ticari meqsedler ve medeni ferqlilik cemiyyet xidmetleri ve sosial cavabdehlik meselelerini ehate edir Birlik ortaq maraqlarin oldugu yerlerde qayda ve rehberler yaradarken her bir hokumet oz vizual siyasetini yeridir Gomruk Gomruk Birliyi AB ni teskil eden en esas amillerden biridir Bu veziyyet Birlik daxilindeki gomruk vergilerini legv etmis onun yerine idxal mallara aid tek bir vergi sistemi teyin etmisdir Uzv olkeler arasinda gomruk yoxlamalari legv edilmisdir Gomruk vezifelileri artiq sadece AB nin xarici serhedlerinde yerlesirler Bunlar sadece ticaretin davamini temin etmekle yetinmeyib eyni zamanda etraf muhitin ve medeni mirasin qorunmasini temin edir Tehlukesizlik ve xarici siyaset Avropa Birliyinin beynelxalq munasibetlerde tek ses olaraq hereket etmesi fikri Avropanin butunlesme muddeti qeder kohnedir Ancaq birlik ortaq tehlukesizlik ve xarici siyaset movzusunda elde etdiyi uguru vahid bazar ve ortaq pul toplusu sahesinde gostere bilmemisdir Kommunizmin cokusunu izleyen geopolik deyisiklikler ve Balkanlar ve qalan hissede meydana gelen bohranlar AB uzvlerinin tek bir sesle danisma ve hereket etme cehdlerini artirmisdir Umumi saglamliq Olkeler ve qiteler arasinda sistemli olaraq seyahet eden insanlarin oldugu bir dunyada milli serhed daxiline giren xesteliklerin qarsisi alina bilmir ve bu AB vetendaslarini hedeleyir Siqaretden asililiq az qidalanma ve ya cirklenmeden qaynaqlanan xestelikler butun Avropa Birliyi uzvleri ucun narahatciliq movzusudur Vahid bazarda tibbi ve qan mehsullarinin tehlukesizliyi paylasilan bir cavabdehlikdir Saglamliq sahesinin uzv olkelerin en esas problemi olduguna gore AB bu movzudaki cetinliklerin feal hellinde yonlendirici rol oynaya biler Daxili bazar 10 ildir Avropa vahid bazarini tebii qebul edirik Serhedlerin acilmasi ile insanlar mallar xidmetler ve sermaye tek olke icerisinde hereket edercesine Avropa seviyyesinde serbestce hereket edirler AB vetendaslari Birliyin daxili serhedleri icerisinde is ve zovq ucun hereket edir ve ya isteklerine gore oz olkelerinin serhedleri daxilinde qalib butun AB mehsul novlerinden faydalana bilirler 1993 cu ilde yaradilan vahid Bazar AB nin en boyuk uguru ve en cetin mubarizesi olmusdur Insan Haqlari Insan haqlari demokratiya ve huququn ustunluyu AB nin esas sertlerindendir Qurumun nizamnamesinde yer alan bu deyerler esas haqlar sertinin qebulu ile mohkemlendirilmisdir Insan haqlarina hormet sadece birliye qatilmaq isteyen olkeler ucun deyil eyni zamanda birlikle ticari ve diger anlasmalara sahib olan olkeler ucun de bir esas sertdir Insani Yardim Her hefte televiziyalarda ve qezetlerin ilk sehifelerinde felaket xeberleri ve goruntuleri yayimlanir AB tebii ya da insanlarin sehvinden qaynaqlanan felaketlerde din dil irq ve siyasi fikir ayriligi da daxil olmaqla yardima mohtac olan xalqa mumkun olan en suretli formada catmagi qarsisina meqsed qoyan bir insani yardim merkezidir Mesgulluq siyaseti Avropa mesgulluq ve sosial siyasetinin suari daha cox ve daha yaxsi is teklifleri ile furset beraberliyidir AB dunyanin reqabet nisbeti en yuksek ve en dinamik olan iqtisadiyyatina sahib olma iddiasindadir Sosial siyaset gundemi iqtisadiyyat mesgulluq ve sosial siyasetler cercivesinde ele alinir Inkisaf AB ve uzv olkelerden gelen sermayenin texminen yarisi kasib olkelere yardim etmek ucun istifade olunur ki bu da Birliyi dunyanin en boyuk yardim qurumu veziyyetine getirir Ancaq inkisaf siyaseti yalnizca temiz su ve yol cekilmesi ile oz isini bitmis hesab etmir Birlik ticareti de bazarini kasib olkelere acaraq ve onlari bir birileri ile daha cox ticaret etmeye tesviq ederek bir inkisaf vasitesi olaraq istifade edir Medeniyyet Dil edebiyyat plastik senetler vizual senetler el senetleri memarliq abideleri film ve radio verlislerinin yayimi Avropanin medeni ferqliliyinin butun saheleridir Ferqli region ve olkeleri temsil etmelerine baxmayaraq her biri Avropanin ortaq medeni mirasina aiddir Avropa Birliyinin esas 2 meqsedi vardir bu ferqliliyi qorumaq ve desteklemek eyni zamanda digerlerine de elcatan hala getirmeye calismaq Ortaq Kend teserrufati Siyaseti Ortaq Kend teserrufati Siyasetinin meqsedi ekincilere aydin heyat standartlari yaratmaq ve istehlakcilara edaletli qiymetle keyfiyyetli erzaq teqdim etmekdir Bu ehtiyaclarin qarsisinin alinma formasi iller boyunca deyisilmisdir Indiki acar sozler erzaq tehlukesizliyi colluklerin qorunmasi ve pul ucun deyerdir Reqabet Tesirli reqabet aciq bazar iqtisadiyyati ucun cox lazimlidir Reqabet qiymetleri asagi salir keyfiyyeti qaldirir ve islehlakciya genis secim imkani verir Reqabet texnoloji yeniliklere imkan yaradir Bunun heyata kecmesi ucun ozel sektor ve hokumetlerde durustluk ve edaletlilik cox vacibdir Avropa Komissiyasi ozel sektor ve hokumetlerin mal ve xidmetlerin edaletli ticareti haqqindaki Avropa Birliyi qanunlarina emel etmelerini temin etmek ucun cox genis imkanlara sahibdir Istehlakcilar AB icerisindeki her vetendas bir istehlakcidir ve Avropa Birliyi onlarin saglamligini qoruma tehlukesizliyini temin etme ve iqtisadi standartlarini yaxsi seviyyede tutma meselelerine olduqca boyuk diqqet yetirir Avropa Birliyi istehlakcilarin melumat ve telim haqlarini yukseldir onlarin maraqlarinin zemanet altina alinmasina komek edir ve onlari ozlerine yardim edecek istehlakci dernekleri movzusunda melumatlandirir ve cesaretlendirir Neqliyyat Serhedlerin acilmasi ve neqliyyat sektorundaki qiymetlerin asagi dusmesi Avropa Birliyi vetendaslarina bugune qeder hec gorulmemis derecede olkelerarasi hereketliliyi temin etmisdir Bunun sayesinde ferqli olkelerde istehsal olunan mallar istehlakciya birbasa catdirilir AB milli bazarlari reqabete acaraq ve fiziki ve texniki sedleri aradan qaldiraraq bu inkisafa yardim etmisdir Ancaq boyume nisbeti davamli deyil Vergilendirme Birbasa vergilendirme hokumetlerin oz vezifeleridir AB vergilendirme siyaseti elave deyer vergisi ve vahid bazara birbasa tesir gosteren mexaric vergisi kimi dolayli vergilerin nisbetlerine yonelir Bundan basqa vergi qaydalarinin AB seviyyesinde sermayenin serbest hereketini temin edecek ve vergiden yayinmaq ucun yaranacaq fursetlere sebeb olacaq sermayenin hereketinin qarsisini alacaq sekilde olmasini temin edir Eyni zamanda AB siyaseti Avropa Birliyi vetendaslarinin Birlik daxilinde her hansi bir yerde isleme haqqini mehdudlasdira bilecek vergi qaydalarini hedef alir Korrupsiya Olkeye qanunsuz siqaret getirilmesi saxta pul capi ve s bunun kimi hallar Avropali vergi mukellefiyyetlilerinin uzerine dusur Avropa Qacaqmalciliqla Mubarize Burosu AB nin ve vergi mukellefiyyetlilerinin maliyye menafeleriyle maraqlanan 350 den cox memura sahibdir Istinadlar Redakte Azerbaycan Milli Ensiklopediyasi 2005 s 770Xarici kecidler Redakte Vikianbarda Avropa Ittifaqi ile elaqeli mediafayllar var Europa The European Union On Line Turkiye Respublikasi Avrupa Birligi Genel Sekreterligi Arxivlesdirilib 2006 02 06 at the Wayback Machine Avropa Birliyinde Dagliq Qarabagla bagli xususi strategiya Arxivlesdirilib 2010 06 17 at the Wayback Machine Azerbaycan Avropa Birliyinin enerji terefdasina cevrilir Arxivlesdirilib 2011 08 23 at the Wayback Machine Azerbaycan Respublikasinin Xarici Isler NazirliyiIstinadlar RedakteMenbe https az wikipedia org w index php title Avropa Ittifaqi amp oldid 6063508, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.