fbpx
Wikipedia

Culfa rayonu

Bu məqalə Culfa rayonu haqqındadır. Şəhər üçün Culfa şəhəri səhifəsinə baxın.

Culfa rayonuAzərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikasının tərkibində inzibati-ərazi vahididir. İnzibati mərkəzi Culfa şəhəridir.

Culfa rayonu

38°56′ şm. e. 45°38′ ş. u.


Ölkə
İnzibati mərkəz Culfa
Tarixi və coğrafiyası
Yaradılıb 8 avqust 1930
Sahəsi
 • 1.000 km²
Hündürlük
1.290 m
Əhalisi
Əhalisi
 • 37.918 nəf. (2005)
Rəqəmsal identifikatorlar
ISO kodu AZ-CUL
Telefon kodu +994 36 546
Poçt indeksi 7200
Avtomobil nömrəsi 72
Rəsmi sayt
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Rayon respublika paytaxtından cənub-qərbdə, muxtar respublika paytaxtından şərqdə yerləşir. Şimal-şərqdə Ermənistan, cənubda İran İslam Respublikası ilə həmsərhəddir. Culfa rayonu, həmçinin qərbdən Babək, şimal-qərbdən Şahbuz, şərqdən isə Ordubad rayonları ilə də həmsərhəddir.

Tarix və etimologiyası

Culfa ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqat işləri nəticəsində b.e.ə. III minilliyin ortalarından başlayaraq son orta əsrlərə qədər olan dövrlərə aid xeyli maddi-mədəni nümunələr aşkar edilmişdir. Bu tapıntılar bölgə sakinlərinin əkinçilik, maldarlıq, ovçuluqla məşğul olduqlarını sübut edir. Araşdırmalara görə b.e.ə. bu ərazidə (Ərəfsə, Bənəniyar, Göydərə və s.) boyalı qablar mədəniyyəti, b.e.ə. II minilliyin sonu — I minilliyin əvvəllərində Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti yayılmışdı (Boyəhməd, Ağsal, Ləkətağ, Culfa və s.).[1]

Tarixçi Şərafəddin Əli Yəzdi "Zəfərnamə" əsərində yazır ki, Culfa şəhəri Azərbaycanın şimal və cənub torpaqlarının göründüyü yerdə, Araz çayının dağın ətəyindən keçdiyi ərazidə yerləşir. Burada məşhur Ziya-ül-mülk körpüsü də salınmışdır.

Culfa şəhəri qədim dövrlərdə onun indi yerləşdiyi ərazidən bir qədər aralıda qərar tutmuşdur. Araz çayı boyunca uzanan karvan yolu üzərində yerləşən Qədim Culfa o dövrdə bölgənin iqtisadiyyatının tənzimlənməsində mühüm rol oynayırdı. Qədim Culfa indiki Culfa şəhərindən 4 km qərbdə yerləşmişdir. Araşdırmalar zamanı burada yaşayış binaları, qala divarları, karvansara, bazar və dini binaların qalıqları, o cümlədən qədim qəbiristanlıq aşkar edilmişdir. 1939–1940-cı illər ərzində Culfa şəhərində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı isə tunc dövrünə aid monoxrom və polixrom boyalı gil qablar, tunc xəncər, ox və nizə ucluqları, toppuz, bilərzik, boyunbağı və s. aşkar edilmişdir.

Culfa Səfəvilər dövlətinin başlıca şəhərlərindən biri kimi tanınmışdır. XVI əsrin ikinci yarısında Culfa beynəlxalq ipək ticarətinin iri mərkəzi kimi şöhrət qazanmışdır. Şəhər Avropa-Asiya ipək ticarətinin iri birja və anbar yeri olmuşdur. Culfa Böyük ipək yolu üzərində yerləşmiş, beynəlxalq ipək ticarətinin inkişafı ilə əlaqədar XVI əsrdən şəhər kimi daha da təşəkkül tapmışdır. XVI əsrdə, qısa bir dövr ərzində Culfa yüksək səviyyədə inkişaf etmiş, Səfəvilər dövlətinin ölkə əhəmiyyətli Azərbaycan şəhərləri arasında ticarət və sənətkarlığın mühüm mərkəzlərindən hesab edilən Təbriz, Şəki, Şamaxı, Ərdəbil, İsfahan şəhərləri ilə bir sırada dayanmışdır. Buna səbəb olan mühüm amillərdən biri də Səfəvilər dövründə Azərbaycanın qərb bölgələrinin əsas ticarət yollarının Culfa şəhərindən keçməsi idi.[2]

Səyyah və tacirlər öz kitablarında Culfanın XVI əsrin 80–90-cı illərində inkişafının yüksək sürətlə davam etdiyini qeyd ediblər. 1603-cü ildə burada olmuş alman səfiri Tektonder şəhərin möhkəm qala divarları ilə əhatə olunmağı, hər evdə səhərə kimi şamların yandırılmağı və s. haqqında məlumat vermişdir. Səfirin qeydlərindən göründüyü kimi, o dövrdə Culfa güclü müdafiə olunan qala olmuş, evlər dəbdəbəli tikilmiş, əhali zəngin həyat tərzi yaşamışdır.[2]

1727-ci ildə Culfa ərazisi Naxçıvan sancağının Dərəşam, Dərənürgüt, Sair-Məvazi və Əlincə nahiyələrini əhatə etmişdir.[3]

 
1800-cü ilə aid Əbrəqunus xovlu xalçası. Xalça üzərində təsvir edilən güllər cənnətin simvolu hesab edilir.

Culfa inzibati rayon kimi 8 avqust 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. 1930-cu ildə Naxçıvan MSSR-in tərkibində Şahbuz, Şərur, Naxçıvan, Culfa, ƏbrəqunisOrdubad inzibati rayonları olmuşdur. 1948-ci ildə Əbrəqunis, 1963-cü ildə isə Ordubad rayonları ləğv edilərək əraziləri Culfa rayonunun tərkibinə daxil edilmişdir. 1965-ci ildə isə Ordubad rayonu yenidən təşkil olunaraq Culfadan ayrılmışdır.[4]

 
Culfa şəhəri, 1906-cı il

Culfa Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda gedən mübarizədə xüsusi rola malik olmuşdur. 1989-cu ilin dekabr ayının 4-dən etibarən Rayonda etiraz tonqalları qalanmış, minlərlə insanın iştirakı ilə Sovet hökumətinə qarşı nümayişlər keçirilmiş, nümayişlərdə Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası, Dağlıq Qarabağda erməni separatçılarının özbaşınalıqlarına, həmçinin Ermənistan SSR-dən azərbaycanlıların kütləvi şəkildə deportasiyasına son qoyulması Sovet hökumətindən tələb olunmuşdur. Bu nümayişlər sonradan Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi münasibətilə hər il qeyd edilən əlamətdar Günün formalaşmasına səbəb olan Sərhəd Hərəkatına çevrilmişdir.[5][6]

 
Culfa, 31 dekabr 1989-cu il, saat 12:00.

Qeyd olunur ki, Culfa rayonunun adı orta əsrlərdə "cükki" adını daşıyan tacir təşkilatının adı ilə əlaqədardır. Culfanın adı bəzi mənbələrdə "Culağ" kimi də çəkilir. Şəhərin adı haqqında olan digər mülahizələrə görə isə, "Culfa" adı müxtəlif variantlarda işlənib. Bəziləri bu sözün "toxucu" mənasını verdiyini, müxtəlif mənbələrdə "Cula", "Cülahə", "Culh", "Culha" şəklində qeyd olunan bu sözün fonetik dəyişikliklərə uğrayaraq "Culfa" şəklinə düşdüyünü söyləyirlər. Tarixi mənbələrdə də bu şəhərdə vaxtilə toxuculuqla məşğul olunduğu göstərilir. Bildirilir ki, Culfa Şərq və Qərb arasında mühüm ticarət əlaqələrinin keçid məntəqəsi olmaqla yanaşı, burada həmçinin müxtəlif istehsal sahələri də mövcud olmuşdur.

Coğrafi mövqeyi

Relyefi

Culfa ərazisinin əksər hissəsi dağlıq zonada yerləşir. Rayon ərazisi relyef xüsusiyyətlərinə görə 4 zonaya: dağətəyi, alçaq dağlıq, orta dağlıq və yüksək dağlıq zonalara ayrılır. Rayonun cənub hissəsi — Culfa şəhəri yaxınlığı dağətəyi, alçaq və orta dağlıq, mərkəz hissəsi dağətəyi və yüksək dağlıq, şimal hissəsi isə yüksək dağlıq zonada yerləşir. Rayon ərazisi dəniz səviyyəsindən 1290 m yüksəklikdədir.

 
Culfa dağları
 
Əlincə çayının başlanğıcı

Rayonun Ermənistan ilə sərhədindən Culfa şəhərinə qədər, demək olar ki, rayonun bütün ərazisini əhatə edən Zəngəzur dağ silsiləsi uzanır. Silsilə Culfa şəhəri yaxınığında, Araz çayına doğru alçalaraq Culfa maili düzənliyinə keçir. Rayonun ən yüksək nöqtəsi 3364 metr hündürlüyündə olan Dəmirli dağıdır.[2]

Culfada tabaşir-neogen çöküntüləri geniş yayılmışdır.

Naxçıvan şəhərindən Culfaya istiqamətlənən yol boyunca Culfa dağları öz qeyri-adi fərqliliyi ilə seçilir, belə ki, burada geoloji faktor (süxurların tərkibi, onların yaşı və s.) dağların xarici görünüşə öz təsirini göstərmişdir. Bu dağlar zahirən nəhəng, qübbəvari tikililəri xatırladır.

Təbiəti

Rayonun torpaqları, əsasən, dağ-çəmən, dağ-meşə, dağ-şabalıdı, qəhvəyi, boz və çəmən-boz torpaqlarından ibarətdir. Culfada dağ-bozqır, meşə bitkiləri, subalp və alp çəmənlikləri geniş yayılmışdır.

 
Qazançı yaxınlığı
 
Xanəgahdan İlandağ mənzərəsi
 
Boyəhməd ətrafı
 
Teyvaz yaxınlığı

Culfada enliyarpaqlı dağ meşələri (palıd, fıstıq, vələs və s.) geniş yayılmışdır. Bundan əlavə, Rayonda pulcuqyarpaqlı seyrək arid meşələrinə (ardıc) də rast gəlmək mümkündür. Culfa ərazisində kəskiniyli ardıc, boylu acılıq, torlu süsən, müsəlman süsəni, qurdqulağı süsəni, üçfutlu nektaroskordum, zərif buynuzlalə, şamdanvari öldürgən, yevgeni öldürgəni, Qafqaz dağdağanı, qrossheym südləyəni, ikirəng iyli itburnu, iriqanad kuziniya və s. kimi nadir və endemik bitkilər geniş yayılmışdır. Culfada muflon, dağ keçisi, ayı, canavar, tülkü, boz dovşan, ular, kəklik, vaşaq, çöl pişiyi, çaqqal, porsuq, daşlıq dələsi, qaban, ağdöş kirpi, hind tirəndazı, qonur palazqulaq yarasa, cırtdan şəbpərə, bataqlıq bayquşu, səhra zəvzəyi, dam bayquşu, qarabaş çaydaçalan, böyük və kiçik qayalıq sittası, dağ kətanquşu, adi sığırçın, xəzər uları, radde dağ gürzəsi, müxtəlif növ təlxələr və s. kimi fauna nümayəndələrinə rast gəlinir.

 
Əbrəqunus yaxınlığı
 
Saltaqdan açılan mənzərə
 
Ləkətağ yaxınlığı

Culfada əsas çaylar Əlincə, Qaradərə və Arazdır. Bunlardan əlavə, Rayonda Xəzinədərə, Ləkətağsu, Kolasu, Teyvaz və digər çaylar da axır.

Təbiət qoruq və yasaqlıqları

Rayonun Ərəfsə, Ləkətağ, Boyəhməd kənd yaşayış məntəqələrində təbiət qoruq və yasaqlıqları mövcuddur.

İqlimi

Culfa ərazisində qışı və yayı quraq keçən soyuq iqlim tipi hakimdir. Orta temperatur yanvarda −10–3 °C, iyulda isə 19–28 °C-dir. İllik yağıntının miqdarı 200–600 mm, orta illik yağıntının miqdarı isə 215 mm-dir.[7]

Culfada yay aylarında, axşam saatlarında sərin cənub-şərq küləkləri əsir.

İnzibati ərazi bölgüsü

Rayonda 1 şəhər, 22 kənd vardır. Rayonun iri yaşayış məntəqələri Culfa şəhəri, Yaycı, ƏbrəqunusBənəniyar kəndləridir.

Əhalisi

 
Culfalı balaca qız (Xanəgah, 2014-cü il)

Rayonun əhalisi 51,2 min nəfərdir. Əhali 1980-ci illə müqayisədə 68%, yəni təqribən 17 min nəfər artmışdır. Orta sıxlıq 1 km²-də 54 nəfərdir.[2] Əhalinin 71%-i Rayonun kəndlərində, 29%-i Culfa şəhərində yaşayır.

Culfa əhalisinin etnik tərkibi əsas etibarilə azərbaycanlılar, cüzi sayda isə farskürdlərdən ibarətdir.[8]

Ermənistanın işğalçı siyasəti nəticəsində Culfa rayonunda 36 ailədən ibarət 108 nəfər qaçqın, 7 ailədən ibarət 18 nəfər məcburi köçkün məskunlaşmışdır.

Culfanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda Qarabağ və Sədərəkdə gedən döyüşlərdə xeyli şəhidi olmuşdur.

Tanınmış şəxsləri

İqtisadiyyatı

Kənd təsərrüfatı

Culfa, əsasən, üzümçülük, heyvandarlıq, əkinçilikarıçılıq rayonudur. Torpaqların 30 min hektara yaxını əkinçilik üçün yararlıdır. Suvarılan torpaqlar 7920,8 hektardır. Bunun 3329 hektarı üzümlük sahələridir. Rayonda dənli və dənli paxlalı bitkilər, yem bitkiləri və s. əkilir. Taxılçılıq inkişaf etmişdir.

 
İlandağ və düzənlik ərazilərdə əkin sahələri

Rayonda Əlincə çayı üzərində 1982–1987-ci illər ərzində faydalı həcmi 17 mln. m³ olan Bənəniyar su anbarı inşa olunmuşdur. Bunun hesabına 6 min ha sahə əkin dövriyyəsinə daxil edilmişdir.[2]

Bunlardan əlavə, Rayonda arıçılıq da inkişaf etmişdir. Xüsusən, Culfanın şimal kəndlərində arıçılıq əhalinin əsas məşğuliyyət sahələrindən biridir.

Naxçıvan MR-dəki qaramalın 23%-i, o cümlədən inək və camışların 27%-i və davarın 29%-i Culfa rayonunun payına düşür.

Sənayesi

Rayonda karbon qazı zavodu, gəc sexi, kənd təsərrüfatı və dəmiryol texnikası təmiri müəssisələri, yüksək gərginlikli elektrik transformatorlarının sarğısı sexi fəaliyyət göstərir. 1970-ci ildə Naxçıvan MR-də sənaye məhsulunun 9%-i, 1980-ci ildə 16%-i, 1990-cı ildə isə 10%-i Culfa rayonunun müəssisələrində istehsal edilmişdirsə, XXI əsrin əvvəllərində bu göstərici 21% olmuşdur.[9]

Təbii ehtiyatları

Mineral suları

Culfada böyük iqtisadi əhəmiyyəti olan çoxlu mineral su yataqları yerləşir. Rayon ərazisində 85 mineral bulaq (onlardan 42-si mexaniki üsul ilə) qazılmışdır. Xüsusilə ArazƏlincə çayları vadiləri boyunca soyuq sulu mineral bulaqlar vardır. Lakin buradakı mineral sular elmi şəkildə tam öyrənilməmişdir.

Rayon ərazisində Darıdağ və s. mineral sular çıxır. Qeyd edək ki, Darıdağın ətəyindəki bulaqdan (Darıdağ mineral bulağı) gündə 500 min litrə yaxın güclü minerallaşdırılmış su çıxır. Ümumilikdə, rayon ərazisində çoxlu mineral su qaynaqları və bulaqlar mövcuddur.[10]

Faydalı qazıntı yataqları

Faydalı qazıntılarını, əsasən, mərgümüş, gəc, gips və s. təşkil edir. Culfada, həmçinin bir çox faydalı qazıntı yataqları yerləşir:

 • Culfa konqlomerat yatağı — Sementləşmiş çınqıl və süxur qırıntılarından ibarət çökmə süxurdur. Burada konqlomerat filizi tünd-boz, sarımtıl-boz, əqiq görünüşlü alevrolitlərdən ibarət olub, əhəngli tuf materialı ilə bərkimişdir. Sahəsi 0,105 km², qalınlığı 12,6–56 metr, ehtiyatı isə 2367 min m³-dir.
 • Darıdağ mərgümüş yatağı — Burada As2O3-Arsen filizləri sənaye əhəmiyyətlidir. Yataqda üç tip filiz vardır ki, ştokverk tipli auripiqment mərkəzdə yuvacıq tipli antimonit və möhtəvi (püruz) tipli realqar filizidir (AsS-70,1%). Filiz kütləsi realqar, auripiqment, antimonit, mərgümüşlü melonovit, pittisit, arsenopirit mənşəli olmaqla vulkan püskürməsindən yaranmışdır. Kimya sənayesində xammaldır.
 • Dərəlik tuf-qumdaşı yatağı — Tofus-vulkan qumundan əmələ gəlmiş süxurdur. Sahəsi 0,2 km², qalınlığı 25–28 metr, ehtiyatı isə 7538 min m³-dir. Yatağın məhsullarından tikintidəki hörgülərdə istifadə etmək mümkündür.
 • Əlincəçay çınqıl-qum yatağı — Çınqıl-qum yatağı müxtəlif aşınma süxurları nəticəsində yaranmışdır, ehtiyatı 12820 min m³-dir. Tikintidə beton qarışığında istifadə olunur.
 • Ərəzin gips yatağı — Kimyəvi xassəsi Gypsos-Ca(SO2)-2H2O olan yataq məhsulları təbaşirə oxşar lifli kristaldır, sərtliyi 1,5, sıxlığı 2300 kq/ m³-dir. Tünd-boz rəngli gipsin sahəsi 0,05 km², qalınlığı 2,6–5,3 metr, ehtiyatı isə 1323 min tondur. Süxurda gipsin miqdarı 62–87 %-dir. 1956-cı ildən çıxarılaraq tikintidə istifadə olunur.
 • Göydağ mis-profir yatağı — Burada yumşaq metal — Cuprum Cu2 — mis filizli mineral ərintisindən sənayedə istifadə edirlər. Yataq dəniz səviyyəsindən 2050 metr yüksəklikdə yerləşir. Burada filizin tərkibində 0,1–2,7 % mis və 0,01–0,08 % molibden vardır. Yataqda əsas filiz mineralları pirit, xalkopirit, sfalerit, qalenit, molibdenit və misin törəmələridir.

Mədəniyyət, təhsil və səhiyyə müəssisələri

Rayonda 30 kitabxana, 37 klub müəssisəsi, 1 muzey, 2 uşaq musiqi məktəbi, "Əlincə" kinoteatrı fəaliyyət göstərir.

27 ümumtəhsil məktəbi, peşə məktəbi, 6 məktəbdənkənar, 2 məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi Culfada fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələri sırasına daxildir.

Bunlardan əlavə, Rayonda Epidemiologiya Mərkəzi və Mərkəzi Xəstəxana, 1 sahə xəstəxanası, 15 həkim ambulatoriyası, 8 feldşer-mama məntəqəsi də fəaliyyət göstərir.[11]

Yerli media

Vaxtilə Rayonun indiki ərazisinin bir hissəsini əhatə edən Əbrəqunis rayonunda 1932-ci ildən 1948-ci ilədək "Zərbəçi heyvandar" qəzeti, Culfa rayonunda isə 1935-ci ildən 1949-cu ilədək "Bolşevik yolu" qəzeti nəşr olunmuşdur. 1949-cu ildən 1991-ci ilədək isə Culfa rayonunda "Sovet Culfası" və "Zəfər" qəzetləri nəşr olunmuşdur.[12]

1991-ci ildən Rayonda "Arazın səsi" qəzeti nəşr olunur.[13]

Nəqliyyat

Naxçıvan-Ordubad avtomobil yolu, Bakı-İrəvan, habelə Naxçıvan-Bakı dəmir yolu Rayon ərazisindən keçir. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində bu ölkə ilə dəmir yolu və digər nəqliyyat əlaqələri pozulmuşdur.

Avtomobil nəqliyyatı

Rayon ərazisində avtomobil yolunun uzunluğu 273 kilometrdir. Onun 100 kilometri ikinci dərəcəli kateqoriyaya, 9 kilometri isə 3-cü dərəcəli kateqoriyaya aiddir. Avtomobil yollarının 164 kilometri isə rayondaxili yollardır.

Dəmir yolu nəqliyyatı

Culfa rayonunun ərazisindən keçən dəmir yolu birinci kateqoriyaya aid olmaqla 85 kilometr uzunluğundadır. Rayonda Naxçıvan MR-in ilk, ən böyük və mərkəzi dəmir yolu şəbəkəsi olan beynəlxalq əhəmiyyətli Culfa Dəmir Yolu Stansiyası yerləşir.[2][14] Stansiya ümumilikdə Azərbaycanın nəqliyyat sahəsində mühüm rol oynamaqla, həm Sovet hakimiyyəti illərində, həm də müstəqillik dövründə sərnişin və yük daşımaları üzrə əhəmiyyətli mövqeyə malik olmuşdur. Qeyd edilməlidir ki, hazırda Ermənistanın işğalçı siyasəti və hərbi təcavüzü nəticəsində sözügedən stansiya öz fəaliyyətini qismən dayandırmış, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə əlaqəsi kəsilmişdir.

Xarici əlaqələr

Naxçıvan MR ərazisindən İran İslam Respublikasına əsas sərhəd-keçid məntəqəsi Culfa rayonundadır. Naxçıvan MR blokada vəziyyətinə düşdükdən sonra Culfanın İranla olan keçid məntəqəsinin əhəmiyyəti daha da artmışdır.[15][16]

Maddi-mədəni irs

Tarixi abidələr

Əsasən Kür-Araz mədəniyyətini özündə əks etdirən Culfada 6 dünya, 72 ölkə və 119 yerli əhəmiyyətli tarixi abidə vardır.

Rəqslər

 • Köçəri rəqsi: bu rəqsin vətəni Culfadır. Əhali tərəfindən əsasən toy şənliklərində ifa edilir. Sözügedən rəqs təkcə Culfada deyil, Şahbuzda da olduqca məşhurdur.

Turizm

Rayonda turizm xüsusilə inkişaf etmişdir. Rayonun tarixi və dini abidələri, təbiəti, özünəməxsus coğrafi mövqeyi həm yerli, həm də xarici turistləri cəlb edən əsas amillərdir. Culfa hər il təqribən 30 min nəfər turist qəbul etməklə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən çox turist qəbul edən rayon hesab edilir.[17][18]

 
Culfa təbiəti

Mətbəx

Yeməklər

 • Doğrama
 • Qurud aşı
 • Ələyiz aşı
 • Ovduq

İçkilər

 • Qatıq aşı

Şirniyyatlar

 • Cəviz çöçəsi

Həmçinin bax

İstinadlar

 1. http://nakhchivan.preslib.az/az_a3-3.html
 2. 1 2 3 4 5 6 http://naxcivantv.az/index.php/news/14473-tarixi-abidələr-əvəzsiz-sərvətimizdir.html
 3. Əliyev İlhami Nizam oğlu. Naxçıvan bölgəsi Səfəvilər dövründə. Bakı: Elm və təhsil, 2014, s. 169, 184
 4. http://www.90il.nmr.az/muxtariyat%2090/kitab_brosurler/011.pdf
 5. http://www.anl.az/el/Kitab/2020/01/cd/Ar2019-1402.pdf
 6. http://nakhchivan.preslib.az/az_b5-19.html
 7. http://www.gomap.az/info/Cities/Julfa.aspx
 8. http://www.azerb.com/az-kurd.html?i=1
 9. . 2009-02-20 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-03-14.
 10. . 2017-08-10 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-08-06.
 11. http://www.nakhchivan.az/portal-1/map-culfa-m.htm
 12. http://anl.az/down/meqale/azerbaycan/2010/iyul/128244.htm
 13. http://turizm.nakhchivan.az/index.php/about-hot-explorer/2015-12-29-06-30-14
 14. http://www.azerpost.az/?options=content&id=6
 15. http://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/157_180-yasli-culfa-gomruk-idaresi/
 16. (PDF). 2018-02-19 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-08-07.
 17. https://nuhcixan.az/news/cemiyyet/19092-culfa-rayonu-turizm-ucun-elverisli-mekandir
 18. m.sabah.com.tr/fotohaber/dunya/nahcivandaki-ashab-i-kehf-magaralarina-turist-ilgisi/amp

Xarici keçidlər

Culfa rayonu
culfa, rayonu, məqalə, haqqındadır, şəhər, üçün, culfa, şəhəri, səhifəsinə, baxın, azərbaycan, respublikası, naxçıvan, muxtar, respublikasının, tərkibində, inzibati, ərazi, vahididir, inzibati, mərkəzi, culfa, şəhəridir, ölkə, azərbaycaninzibati, mərkəz, culfa. Bu meqale Culfa rayonu haqqindadir Seher ucun Culfa seheri sehifesine baxin Culfa rayonu Azerbaycan Respublikasi Naxcivan Muxtar Respublikasinin terkibinde inzibati erazi vahididir Inzibati merkezi Culfa seheridir Culfa rayonu38 56 sm e 45 38 s u Olke AzerbaycanInzibati merkez CulfaTarixi ve cografiyasiYaradilib 8 avqust 1930Sahesi 1 000 km Hundurluk 1 290 mEhalisiEhalisi 37 918 nef 2005 Reqemsal identifikatorlarISO kodu AZ CULTelefon kodu 994 36 546Poct indeksi 7200Avtomobil nomresi 72Resmi sayt Vikianbarda elaqeli mediafayllarRayon respublika paytaxtindan cenub qerbde muxtar respublika paytaxtindan serqde yerlesir Simal serqde Ermenistan cenubda Iran Islam Respublikasi ile hemserheddir Culfa rayonu hemcinin qerbden Babek simal qerbden Sahbuz serqden ise Ordubad rayonlari ile de hemserheddir Mundericat 1 Tarix ve etimologiyasi 2 Cografi movqeyi 2 1 Relyefi 2 2 Tebieti 2 3 Tebiet qoruq ve yasaqliqlari 2 4 Iqlimi 3 Inzibati erazi bolgusu 4 Ehalisi 4 1 Taninmis sexsleri 5 Iqtisadiyyati 5 1 Kend teserrufati 5 2 Senayesi 6 Tebii ehtiyatlari 6 1 Mineral sulari 6 2 Faydali qazinti yataqlari 7 Medeniyyet tehsil ve sehiyye muessiseleri 8 Yerli media 9 Neqliyyat 9 1 Avtomobil neqliyyati 9 2 Demir yolu neqliyyati 10 Xarici elaqeler 11 Maddi medeni irs 11 1 Tarixi abideler 11 2 Reqsler 12 Turizm 13 Metbex 13 1 Yemekler 13 2 Ickiler 13 3 Sirniyyatlar 14 Hemcinin bax 15 Istinadlar 16 Xarici kecidlerTarix ve etimologiyasi Redakte Elince qalasi ve Ilandag Culfa erazisinde aparilan arxeoloji tedqiqat isleri neticesinde b e e III minilliyin ortalarindan baslayaraq son orta esrlere qeder olan dovrlere aid xeyli maddi medeni numuneler askar edilmisdir Bu tapintilar bolge sakinlerinin ekincilik maldarliq ovculuqla mesgul olduqlarini subut edir Arasdirmalara gore b e e bu erazide Erefse Beneniyar Goydere ve s boyali qablar medeniyyeti b e e II minilliyin sonu I minilliyin evvellerinde Xocali Gedebey medeniyyeti yayilmisdi Boyehmed Agsal Leketag Culfa ve s 1 Tarixci Serafeddin Eli Yezdi Zefername eserinde yazir ki Culfa seheri Azerbaycanin simal ve cenub torpaqlarinin gorunduyu yerde Araz cayinin dagin eteyinden kecdiyi erazide yerlesir Burada meshur Ziya ul mulk korpusu de salinmisdir Culfa seheri qedim dovrlerde onun indi yerlesdiyi eraziden bir qeder aralida qerar tutmusdur Araz cayi boyunca uzanan karvan yolu uzerinde yerlesen Qedim Culfa o dovrde bolgenin iqtisadiyyatinin tenzimlenmesinde muhum rol oynayirdi Qedim Culfa indiki Culfa seherinden 4 km qerbde yerlesmisdir Arasdirmalar zamani burada yasayis binalari qala divarlari karvansara bazar ve dini binalarin qaliqlari o cumleden qedim qebiristanliq askar edilmisdir 1939 1940 ci iller erzinde Culfa seherinde aparilan arxeoloji qazintilar zamani ise tunc dovrune aid monoxrom ve polixrom boyali gil qablar tunc xencer ox ve nize ucluqlari toppuz bilerzik boyunbagi ve s askar edilmisdir Culfa Sefeviler dovletinin baslica seherlerinden biri kimi taninmisdir XVI esrin ikinci yarisinda Culfa beynelxalq ipek ticaretinin iri merkezi kimi sohret qazanmisdir Seher Avropa Asiya ipek ticaretinin iri birja ve anbar yeri olmusdur Culfa Boyuk ipek yolu uzerinde yerlesmis beynelxalq ipek ticaretinin inkisafi ile elaqedar XVI esrden seher kimi daha da tesekkul tapmisdir XVI esrde qisa bir dovr erzinde Culfa yuksek seviyyede inkisaf etmis Sefeviler dovletinin olke ehemiyyetli Azerbaycan seherleri arasinda ticaret ve senetkarligin muhum merkezlerinden hesab edilen Tebriz Seki Samaxi Erdebil Isfahan seherleri ile bir sirada dayanmisdir Buna sebeb olan muhum amillerden biri de Sefeviler dovrunde Azerbaycanin qerb bolgelerinin esas ticaret yollarinin Culfa seherinden kecmesi idi 2 Seyyah ve tacirler oz kitablarinda Culfanin XVI esrin 80 90 ci illerinde inkisafinin yuksek suretle davam etdiyini qeyd edibler 1603 cu ilde burada olmus alman sefiri Tektonder seherin mohkem qala divarlari ile ehate olunmagi her evde sehere kimi samlarin yandirilmagi ve s haqqinda melumat vermisdir Sefirin qeydlerinden gorunduyu kimi o dovrde Culfa guclu mudafie olunan qala olmus evler debdebeli tikilmis ehali zengin heyat terzi yasamisdir 2 1727 ci ilde Culfa erazisi Naxcivan sancaginin Deresam Derenurgut Sair Mevazi ve Elince nahiyelerini ehate etmisdir 3 1800 cu ile aid Ebrequnus xovlu xalcasi Xalca uzerinde tesvir edilen guller cennetin simvolu hesab edilir Culfa inzibati rayon kimi 8 avqust 1930 cu ilde teskil edilmisdir 1930 cu ilde Naxcivan MSSR in terkibinde Sahbuz Serur Naxcivan Culfa Ebrequnis ve Ordubad inzibati rayonlari olmusdur 1948 ci ilde Ebrequnis 1963 cu ilde ise Ordubad rayonlari legv edilerek erazileri Culfa rayonunun terkibine daxil edilmisdir 1965 ci ilde ise Ordubad rayonu yeniden teskil olunaraq Culfadan ayrilmisdir 4 Culfa seheri 1906 ci il Culfa Azerbaycanin musteqilliyi ugrunda geden mubarizede xususi rola malik olmusdur 1989 cu ilin dekabr ayinin 4 den etibaren Rayonda etiraz tonqallari qalanmis minlerle insanin istiraki ile Sovet hokumetine qarsi numayisler kecirilmis numayislerde Azerbaycanin musteqilliyinin berpasi Dagliq Qarabagda ermeni separatcilarinin ozbasinaliqlarina hemcinin Ermenistan SSR den azerbaycanlilarin kutlevi sekilde deportasiyasina son qoyulmasi Sovet hokumetinden teleb olunmusdur Bu numayisler sonradan Dunya Azerbaycanlilarinin Hemreyliyi munasibetile her il qeyd edilen elametdar Gunun formalasmasina sebeb olan Serhed Herekatina cevrilmisdir 5 6 Culfa 31 dekabr 1989 cu il saat 12 00 Qeyd olunur ki Culfa rayonunun adi orta esrlerde cukki adini dasiyan tacir teskilatinin adi ile elaqedardir Culfanin adi bezi menbelerde Culag kimi de cekilir Seherin adi haqqinda olan diger mulahizelere gore ise Culfa adi muxtelif variantlarda islenib Bezileri bu sozun toxucu menasini verdiyini muxtelif menbelerde Cula Culahe Culh Culha seklinde qeyd olunan bu sozun fonetik deyisikliklere ugrayaraq Culfa sekline dusduyunu soyleyirler Tarixi menbelerde de bu seherde vaxtile toxuculuqla mesgul olundugu gosterilir Bildirilir ki Culfa Serq ve Qerb arasinda muhum ticaret elaqelerinin kecid menteqesi olmaqla yanasi burada hemcinin muxtelif istehsal saheleri de movcud olmusdur Cografi movqeyi RedakteRelyefi RedakteCulfa erazisinin ekser hissesi dagliq zonada yerlesir Rayon erazisi relyef xususiyyetlerine gore 4 zonaya dageteyi alcaq dagliq orta dagliq ve yuksek dagliq zonalara ayrilir Rayonun cenub hissesi Culfa seheri yaxinligi dageteyi alcaq ve orta dagliq merkez hissesi dageteyi ve yuksek dagliq simal hissesi ise yuksek dagliq zonada yerlesir Rayon erazisi deniz seviyyesinden 1290 m yukseklikdedir Culfa daglari Elince cayinin baslangiciRayonun Ermenistan ile serhedinden Culfa seherine qeder demek olar ki rayonun butun erazisini ehate eden Zengezur dag silsilesi uzanir Silsile Culfa seheri yaxiniginda Araz cayina dogru alcalaraq Culfa maili duzenliyine kecir Rayonun en yuksek noqtesi 3364 metr hundurluyunde olan Demirli dagidir 2 Culfada tabasir neogen cokuntuleri genis yayilmisdir Naxcivan seherinden Culfaya istiqametlenen yol boyunca Culfa daglari oz qeyri adi ferqliliyi ile secilir bele ki burada geoloji faktor suxurlarin terkibi onlarin yasi ve s daglarin xarici gorunuse oz tesirini gostermisdir Bu daglar zahiren neheng qubbevari tikilileri xatirladir Tebieti Redakte Rayonun torpaqlari esasen dag cemen dag mese dag sabalidi qehveyi boz ve cemen boz torpaqlarindan ibaretdir Culfada dag bozqir mese bitkileri subalp ve alp cemenlikleri genis yayilmisdir Qazanci yaxinligi Xanegahdan Ilandag menzeresi Boyehmed etrafi Teyvaz yaxinligiCulfada enliyarpaqli dag meseleri palid fistiq veles ve s genis yayilmisdir Bundan elave Rayonda pulcuqyarpaqli seyrek arid meselerine ardic de rast gelmek mumkundur Culfa erazisinde keskiniyli ardic boylu aciliq torlu susen muselman suseni qurdqulagi suseni ucfutlu nektaroskordum zerif buynuzlale samdanvari oldurgen yevgeni oldurgeni Qafqaz dagdagani qrossheym sudleyeni ikireng iyli itburnu iriqanad kuziniya ve s kimi nadir ve endemik bitkiler genis yayilmisdir Culfada muflon dag kecisi ayi canavar tulku boz dovsan ular keklik vasaq col pisiyi caqqal porsuq dasliq delesi qaban agdos kirpi hind tirendazi qonur palazqulaq yarasa cirtdan sebpere bataqliq bayqusu sehra zevzeyi dam bayqusu qarabas caydacalan boyuk ve kicik qayaliq sittasi dag ketanqusu adi sigircin xezer ulari radde dag gurzesi muxtelif nov telxeler ve s kimi fauna numayendelerine rast gelinir Ebrequnus yaxinligi Saltaqdan acilan menzere Leketag yaxinligiCulfada esas caylar Elince Qaradere ve Arazdir Bunlardan elave Rayonda Xezinedere Leketagsu Kolasu Teyvaz ve diger caylar da axir Araz cayi Culfa seheri yaxinligi Gulustan kendi Tebiet qoruq ve yasaqliqlari Redakte Rayonun Erefse Leketag Boyehmed kend yasayis menteqelerinde tebiet qoruq ve yasaqliqlari movcuddur Iqlimi Redakte Culfa erazisinde qisi ve yayi quraq kecen soyuq iqlim tipi hakimdir Orta temperatur yanvarda 10 3 C iyulda ise 19 28 C dir Illik yagintinin miqdari 200 600 mm orta illik yagintinin miqdari ise 215 mm dir 7 Culfada yay aylarinda axsam saatlarinda serin cenub serq kulekleri esir Inzibati erazi bolgusu RedakteRayonda 1 seher 22 kend vardir Rayonun iri yasayis menteqeleri Culfa seheri Yayci Ebrequnus ve Beneniyar kendleridir Culfa seheriEhalisi Redakte Culfali balaca qiz Xanegah 2014 cu il Rayonun ehalisi 51 2 min neferdir Ehali 1980 ci ille muqayisede 68 yeni teqriben 17 min nefer artmisdir Orta sixliq 1 km de 54 neferdir 2 Ehalinin 71 i Rayonun kendlerinde 29 i Culfa seherinde yasayir Culfa ehalisinin etnik terkibi esas etibarile azerbaycanlilar cuzi sayda ise fars ve kurdlerden ibaretdir 8 Ermenistanin isgalci siyaseti neticesinde Culfa rayonunda 36 aileden ibaret 108 nefer qacqin 7 aileden ibaret 18 nefer mecburi kockun meskunlasmisdir Culfanin Azerbaycanin erazi butovluyu ve musteqilliyi ugrunda Qarabag ve Sederekde geden doyuslerde xeyli sehidi olmusdur Taninmis sexsleri Redakte Vilayet Eyvazov Qudret Hesenquliyev Ismayil Haciyev Meherrem Memmedyarov Fuzuli Elekberov Resul Quliyev Adil Allahverdiyev Tofiq Bektasi Rauf Eliyev Kenan Quliyev Hafis Qasimov Ramazan Goydagli Nihat Seyidov Samil Babayev Yaqub Necefov Ceyhun Dunyamaliyev Sahib Memmedov Veli Quliyev Dasqin Rzali Sefer Esedov Abutalib Qasimov Ataxan Pasayev Mehbali Qasimov Munevver Esgerova Kubra Eliyarli Memmed Yaqubov Memmed Esgerov Nagi Nagiyev Hesen Abdullayev Eli Suleymanov Balakisi Veliyev Nari Quliyeva Hesen Agasoy Ramiz Elekberov Nuri Serinlendirici Rza Xudiyev Bextiyar Esgerov Vusal Eliyev Yusif Memmedov Yusif Seferov Ibrahim Memmedov Elieddin Abbasov Akif Eliyev Ferec Ferecov Huseyn Hesimli Memmed Memmedov Vahid Quliyev Turan VelizadeIqtisadiyyati RedakteKend teserrufati RedakteCulfa esasen uzumculuk heyvandarliq ekincilik ve ariciliq rayonudur Torpaqlarin 30 min hektara yaxini ekincilik ucun yararlidir Suvarilan torpaqlar 7920 8 hektardir Bunun 3329 hektari uzumluk saheleridir Rayonda denli ve denli paxlali bitkiler yem bitkileri ve s ekilir Taxilciliq inkisaf etmisdir Ilandag ve duzenlik erazilerde ekin saheleriRayonda Elince cayi uzerinde 1982 1987 ci iller erzinde faydali hecmi 17 mln m olan Beneniyar su anbari insa olunmusdur Bunun hesabina 6 min ha sahe ekin dovriyyesine daxil edilmisdir 2 Bunlardan elave Rayonda ariciliq da inkisaf etmisdir Xususen Culfanin simal kendlerinde ariciliq ehalinin esas mesguliyyet sahelerinden biridir Naxcivan MR deki qaramalin 23 i o cumleden inek ve camislarin 27 i ve davarin 29 i Culfa rayonunun payina dusur Senayesi Redakte Rayonda karbon qazi zavodu gec sexi kend teserrufati ve demiryol texnikasi temiri muessiseleri yuksek gerginlikli elektrik transformatorlarinin sargisi sexi fealiyyet gosterir 1970 ci ilde Naxcivan MR de senaye mehsulunun 9 i 1980 ci ilde 16 i 1990 ci ilde ise 10 i Culfa rayonunun muessiselerinde istehsal edilmisdirse XXI esrin evvellerinde bu gosterici 21 olmusdur 9 Tebii ehtiyatlari RedakteMineral sulari Redakte Culfada boyuk iqtisadi ehemiyyeti olan coxlu mineral su yataqlari yerlesir Rayon erazisinde 85 mineral bulaq onlardan 42 si mexaniki usul ile qazilmisdir Xususile Araz ve Elince caylari vadileri boyunca soyuq sulu mineral bulaqlar vardir Lakin buradaki mineral sular elmi sekilde tam oyrenilmemisdir Rayon erazisinde Daridag ve s mineral sular cixir Qeyd edek ki Daridagin eteyindeki bulaqdan Daridag mineral bulagi gunde 500 min litre yaxin guclu minerallasdirilmis su cixir Umumilikde rayon erazisinde coxlu mineral su qaynaqlari ve bulaqlar movcuddur 10 Faydali qazinti yataqlari Redakte Faydali qazintilarini esasen mergumus gec gips ve s teskil edir Culfada hemcinin bir cox faydali qazinti yataqlari yerlesir Culfa konqlomerat yatagi Sementlesmis cinqil ve suxur qirintilarindan ibaret cokme suxurdur Burada konqlomerat filizi tund boz sarimtil boz eqiq gorunuslu alevrolitlerden ibaret olub ehengli tuf materiali ile berkimisdir Sahesi 0 105 km qalinligi 12 6 56 metr ehtiyati ise 2367 min m dir Daridag mergumus yatagi Burada As2O3 Arsen filizleri senaye ehemiyyetlidir Yataqda uc tip filiz vardir ki stokverk tipli auripiqment merkezde yuvaciq tipli antimonit ve mohtevi puruz tipli realqar filizidir AsS 70 1 Filiz kutlesi realqar auripiqment antimonit mergumuslu melonovit pittisit arsenopirit menseli olmaqla vulkan puskurmesinden yaranmisdir Kimya senayesinde xammaldir Derelik tuf qumdasi yatagi Tofus vulkan qumundan emele gelmis suxurdur Sahesi 0 2 km qalinligi 25 28 metr ehtiyati ise 7538 min m dir Yatagin mehsullarindan tikintideki horgulerde istifade etmek mumkundur Elincecay cinqil qum yatagi Cinqil qum yatagi muxtelif asinma suxurlari neticesinde yaranmisdir ehtiyati 12820 min m dir Tikintide beton qarisiginda istifade olunur Erezin gips yatagi Kimyevi xassesi Gypsos Ca SO2 2H2O olan yataq mehsullari tebasire oxsar lifli kristaldir sertliyi 1 5 sixligi 2300 kq m dir Tund boz rengli gipsin sahesi 0 05 km qalinligi 2 6 5 3 metr ehtiyati ise 1323 min tondur Suxurda gipsin miqdari 62 87 dir 1956 ci ilden cixarilaraq tikintide istifade olunur Goydag mis profir yatagi Burada yumsaq metal Cuprum Cu2 mis filizli mineral erintisinden senayede istifade edirler Yataq deniz seviyyesinden 2050 metr yukseklikde yerlesir Burada filizin terkibinde 0 1 2 7 mis ve 0 01 0 08 molibden vardir Yataqda esas filiz minerallari pirit xalkopirit sfalerit qalenit molibdenit ve misin toremeleridir Medeniyyet tehsil ve sehiyye muessiseleri RedakteRayonda 30 kitabxana 37 klub muessisesi 1 muzey 2 usaq musiqi mektebi Elince kinoteatri fealiyyet gosterir 27 umumtehsil mektebi pese mektebi 6 mektebdenkenar 2 mektebeqeder terbiye muessisesi Culfada fealiyyet gosteren tehsil muessiseleri sirasina daxildir Bunlardan elave Rayonda Epidemiologiya Merkezi ve Merkezi Xestexana 1 sahe xestexanasi 15 hekim ambulatoriyasi 8 feldser mama menteqesi de fealiyyet gosterir 11 Yerli media RedakteVaxtile Rayonun indiki erazisinin bir hissesini ehate eden Ebrequnis rayonunda 1932 ci ilden 1948 ci iledek Zerbeci heyvandar qezeti Culfa rayonunda ise 1935 ci ilden 1949 cu iledek Bolsevik yolu qezeti nesr olunmusdur 1949 cu ilden 1991 ci iledek ise Culfa rayonunda Sovet Culfasi ve Zefer qezetleri nesr olunmusdur 12 1991 ci ilden Rayonda Arazin sesi qezeti nesr olunur 13 Neqliyyat RedakteNaxcivan Ordubad avtomobil yolu Baki Irevan habele Naxcivan Baki demir yolu Rayon erazisinden kecir Ermenistanin herbi tecavuzu neticesinde bu olke ile demir yolu ve diger neqliyyat elaqeleri pozulmusdur Avtomobil neqliyyati Redakte Rayon erazisinde avtomobil yolunun uzunlugu 273 kilometrdir Onun 100 kilometri ikinci dereceli kateqoriyaya 9 kilometri ise 3 cu dereceli kateqoriyaya aiddir Avtomobil yollarinin 164 kilometri ise rayondaxili yollardir Demir yolu neqliyyati Redakte Culfa rayonunun erazisinden kecen demir yolu birinci kateqoriyaya aid olmaqla 85 kilometr uzunlugundadir Rayonda Naxcivan MR in ilk en boyuk ve merkezi demir yolu sebekesi olan beynelxalq ehemiyyetli Culfa Demir Yolu Stansiyasi yerlesir 2 14 Stansiya umumilikde Azerbaycanin neqliyyat sahesinde muhum rol oynamaqla hem Sovet hakimiyyeti illerinde hem de musteqillik dovrunde sernisin ve yuk dasimalari uzre ehemiyyetli movqeye malik olmusdur Qeyd edilmelidir ki hazirda Ermenistanin isgalci siyaseti ve herbi tecavuzu neticesinde sozugeden stansiya oz fealiyyetini qismen dayandirmis Azerbaycanin esas hissesi ile elaqesi kesilmisdir Xarici elaqeler RedakteNaxcivan MR erazisinden Iran Islam Respublikasina esas serhed kecid menteqesi Culfa rayonundadir Naxcivan MR blokada veziyyetine dusdukden sonra Culfanin Iranla olan kecid menteqesinin ehemiyyeti daha da artmisdir 15 16 Maddi medeni irs RedakteTarixi abideler Redakte Esasen Kur Araz medeniyyetini ozunde eks etdiren Culfada 6 dunya 72 olke ve 119 yerli ehemiyyetli tarixi abide vardir Eshabi Kehf adi Muqeddes Qurani Kerimde cekilen bu magara ziyaretgah Ilandag ile Nehecir dagi arasinda yerlesir B e e VII minilliye aiddir Elince qalasi Xanegah kendinde Elince cayinin sag sahilinde yerlesir III VII esrlere aiddir Gulustan turbesi Culfa seheri yaxinliginda yerlesir XIII esrin evvellerine aiddir Elincecay xanegahi Elincecay xanegahi Xanegah kendinde Elince cayinin sahilinde yerlesir Orta esrlere aiddir Reqsler Redakte Koceri reqsi bu reqsin veteni Culfadir Ehali terefinden esasen toy senliklerinde ifa edilir Sozugeden reqs tekce Culfada deyil Sahbuzda da olduqca meshurdur Turizm RedakteRayonda turizm xususile inkisaf etmisdir Rayonun tarixi ve dini abideleri tebieti ozunemexsus cografi movqeyi hem yerli hem de xarici turistleri celb eden esas amillerdir Culfa her il teqriben 30 min nefer turist qebul etmekle Naxcivan Muxtar Respublikasinda en cox turist qebul eden rayon hesab edilir 17 18 Culfa tebietiMetbex RedakteYemekler Redakte Dograma Qurud asi Eleyiz asi OvduqIckiler Redakte Qatiq asiSirniyyatlar Redakte Ceviz cocesiHemcinin bax RedakteCulfa seheri Ebrequnis rayonuIstinadlar Redakte http nakhchivan preslib az az a3 3 html 1 2 3 4 5 6 http naxcivantv az index php news 14473 tarixi abideler evezsiz servetimizdir html Eliyev Ilhami Nizam oglu Naxcivan bolgesi Sefeviler dovrunde Baki Elm ve tehsil 2014 s 169 184 http www 90il nmr az muxtariyat 2090 kitab brosurler 011 pdf http www anl az el Kitab 2020 01 cd Ar2019 1402 pdf http nakhchivan preslib az az b5 19 html http www gomap az info Cities Julfa aspx http www azerb com az kurd html i 1 Arxivlenmis suret 2009 02 20 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 03 14 Arxivlenmis suret 2017 08 10 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2017 08 06 http www nakhchivan az portal 1 map culfa m htm http anl az down meqale azerbaycan 2010 iyul 128244 htm http turizm nakhchivan az index php about hot explorer 2015 12 29 06 30 14 http www azerpost az options content amp id 6 http customs gov az az faydali xeberler 157 180 yasli culfa gomruk idaresi Arxivlenmis suret PDF 2018 02 19 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Istifade tarixi 2017 08 07 https nuhcixan az news cemiyyet 19092 culfa rayonu turizm ucun elverisli mekandir m sabah com tr fotohaber dunya nahcivandaki ashab i kehf magaralarina turist ilgisi ampXarici kecidler Redakte Vikianbarda Culfa rayonu ile elaqeli mediafayllar var Menbe https az wikipedia org w index php title Culfa rayonu amp oldid 6043927, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.