fbpx
Wikipedia

Pasxa

Fəsh[1][2][3] və ya Pasxa (anqlosaks: Ēostre, lat. Pascha; q.yun. Πάσχα Pasxa, ivr. פֶּסַחPesax[4]) – el arasında həm də Qızıl yumurta bayramı[5] kimi tanınan Əhdi-Cədiddə təsvir edildiyinə əsasən, İsanın çarmıxa çəkilməsindən üç gün sonra dirilməsi münasibəti ilə qeyd edilən xristian festival və bayramıdır.[6][7] Pasxa, qırx günlük oruc və ibadət müddəti olan Böyük pəhrizdən əvvəlki İsanın ehtirasının kuliminasiyasıdır. Böyük pəhrizin, Pasxa triduumu, Sonuncu şam yeməyi və ayaq yumanın[8][9] anıldığı Müqəddəs cümə axşamının, həmçinin, İsanın çarmıxa çəkilməsi və öldürülməsinin anıldığı Müqəddəs Cümə gününün də daxil olduğu sonuncu həftəsi “Müqəddəs həftə” adlanır.[10] Pasxadan sonra əlli günlük Pasxa fəsli adlı dövr başlanır ki, həmin dövr də Müqəddəs Üçlük günü ilə başa çatır.

Pasxa

Rafael Santinin təsvir etdiyi Məsihin dirilməsi
Növ xristian, mədəni
Mənası İsanın çarmıxa çəkilərək öldürülməsindən sonra dirilməsi qeyd edilir.
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Pasxa günü dəyişən bayramdır və qeyd edildiyi gün müasir təqvimlə uyğun deyil. Birinci Nikeya Kilsə Məclisi (325-ci il) Pasxa tarixini Mart ekinoksundan (gecə ilə gündüzün bərabərləşməsi) sonrakı ay bütövlənməsindən (Pasxa bütöv ayı) sonrakı ilk bazar günü olaraq müəyyən edir.[11] Kilsə təqviminə görə ekinoksun 21 martda (baxmayaraq ki, astronomik təqvimə əsasən əksər illərdə bərabərləşmə 20 martda baş verir) baş verməsi qəbul edilir və Bütöv Ay astronomik təqvimlə heç də həmişə uyğunlaşmır. Beləcə, Pasxa tarixi 22 martla 25 aprel arasında dəyişir. Şərq xristianlığında Pasxa tarixinin hesablanması zamanı XI əsrdən bərabərləşmənin 21 mart tarixi qəbul edildiyi Yuli təqviminə əsaslanılır, 3 aprelin bərabərləşmə hesab edildiyi Qriqori təqvimində isə Pasxa tarixi 4 aprellə 8 may arasında dəyişir.

Təqvimdəki mövqeyi və simvolikası baxımından Pasxa, qədim yəhudi bayramlarından biri olan Pesaxa əsaslanır. Əksər dillərdə “Pasxa” (“Easter”) və “Pesax” sözləri də əlaqəli və ya omonim sözlər kimi işlədilir.[12] Dünyanın müxtəlif hissələrində bir-birindən fərqli Pasxa adətləri olsa da, şəfəq xidmətləri, Pasxa bayramlaşması, kilsə dövrələməsi[13]İsanın boş türbəsinin simvolu olan bəzədilmiş Pasxa yumurtaları ümumi motivlərdir.[14][15][16] Əlavə olaraq, yumurta döyüşdürülməsi, Pasxa dovşanı, Pasxa oyun və festivalları kimi ənənələr də vardır ki, bu ənənələr də xristianlarla yanaşı, qeyri-xristian topluluqlar arasında da geniş yayılmışdır.[17][18][19][20]

Etimologiyası

Həm qədim yunan, həm də latın dilində II əsrdə bu xristian bayramı yəhudilərin Misirdən çıxmasının qeyd edildiyi Pesax (פֶּסַח) bayramının adından arami dilində formalaşmış Pasxa sözü ilə ifadə olunur.[21][22] Efesdən Həvari Pavel yazır ki, “Məsih bizim Pasxamız olaraq özünü qurban etdi”, həmçinin efesli xristianlar İsanın çarmıxa çəkilməsi haqqında 12 deyimi ilk eşidənlər deyildilər. İngilis dilinin təsir dairəsində olmayan əksər xalqlar bu gün də bu bayramı Pasxa adlandırır.[4][23][24][25]

Müasir ingilis dilində istifadə edilən “Easter” sözü, müasir alman dilində istifadə olunan “Ostern” sözü ilə qohumdur və qədim ingilis dilində olan “Ēastre” və ya “Ēostre”[nb 1] sözündən gəlməkdədir. Ümumilikdə bu söz Anqlo-Sakson tanrısı olan “Ēostre”un, geniş anlamda Hind-Avropa mənşəli xalqların Şəfəq tanrısının adından qaynaqlanmaqdadır.[nb 2] Lakin Anqlo-Sakson tanrısı ilə bağlı iddia tam qəbul edilmir və bəzi tədqiqatçılar “Easter” adının “açılış ayı” anlamı verməsi və ya latın dilində Pasxa Həftəsinin “albis” kimi ifadə edilməsi ilə əlaqədar olmasını bildirirlər.[29][30]

Dini əhəmiyyəti

Xristianlıq
 

 

Xristianlıq

Əhdi-Cədidin öyrətdiyinə görə Pasxa vasitəsiylə qeyd edilən İsanın dirilməsi, xristian inancının əsas məqamlarından biridir.[31] Yenidən dirilmə, İsanı insanlara Tanrının oğlu kimi təqdim etdi[32] və sübut etdi ki, Tanrı insanları ədalət və dürüstlüklə mühakimə edəcəkdir.[33][34] “İsanın öldükdən sonra yenidən dirildilməsi ilə Tanrı insanlara yenidən doğulmaya ümid” verdi.[35] Xristian inancına görə, İsanın yenidən həyata qaytarılmış ruhu sayəsində insanlar yeni həyat yolu ilə irəliləyə bilərlər.[34][36]

Pasxa, Əhdi-Ətiqdə təsvir olunan yəhudilərin Misirdən çıxmasına əsaslanan Pesax bayramı və Əhdi-Cədiddə təsvir olunan Sonuncu şam yeməyindən İsanın çarmıxa çəkilməsiyenidən dirilməsinə kimi olan hadisələrə əsaslanır.[24] Əhdi-Cədidə görə, İsa özü tərəfindən hazırlanmış fərqli anlam daşıyan Pesax yeməyi vermiş və Senekalda verilən bu Sonuncu şam yeməyi zamanı həvarilərini yaxınlaşan ölümü haqqında xəbərdar etmişdir. O, matzahın tezliklə qurban veriləcək bədəni, badədəki şərabın isə tezliklə axıdılacaq qanı olduğunu bildirmişdi. Həvari Pavel qeyd edir ki, “Köhnə mayanı qorumaq lazımdır ki, siz bir maya kimi yeni topluluğa çatdırasınız. Bizim Pesax çırağımız Xristos üçün qurbam veriləcəkdir”[37] və bu göstərir ki, Pesax ənənələri artıq o zaman evlərdə gərəkli dayağa sahib deyildi, həmçinin bu, İsanın Pasxa çırağı şəklində alleqorik təqdim edilməsi idi.[38]

İohannın İncilinin, İsanın Pasxa çırağı kimi təqdim edildiyi şərhlərindən birində qeyd edilir ki, 14 Nisanda məbəddə Pasxa çıraqlarının məhv edildiyi vaxta İsa çarmıxa çəkilmişdir.[39] Dini təlimatlarda bildirilir ki, çıraq iki axşam arasında, yəni alatoran vaxtı məhv edilmişdir. Lakin Roma dövründə qurbankəsmə ayinləri günorta yarısı həyata keçirilirdi.[40][41] Lakin bu adət Sinoptik İncillərin xronologiyası ilə təsdiqlənmir. Hesab edilir ki, İohann 19:14 –dəki[42] “Pesaxa hazırlıq” mətn hərfi tərcümə edilərək Nisan 14-ə (Pesax üçün hazırlıq günü), Yom Şişiyə (Cümə, Pesax həftəsinə hazırlıq günü, Sabbat)[43] istinad edilmiş və keşişlərin təmizlənmək üçün “pasxa yemək” [44] mərasimi də Pesax çırağının yeyilməsi mərasiminə istinad edərək, daha çox inanıldığı kimi, mayasız çörək yeyilməsi günləri ilə bir əlaqəsi yoxdur.[45]

Erkən kilsə dövründə

Erkən xristianlar olan yəhudilər və digərləri Yəhudi təqvimindən istifadə edirdilər[nb 3] , lakin onların hansısa xristian bayramını qeyd etmələri haqqında dəqiq mənbə yoxdur.[46] Yəhudi mənşəli xristianlar İsanın dirilməsini qeyd edən ilk insanlar idilər. Yenidən dirilmənin Pesax bayramı ilə eyni zamanda qeyd edilməsindən bəri, onlar, İsanın dirilməsini də Pesax bayramının bir hissəsi kimi qeyd edirlər.[21]

Pasxa bayramının qeyd edilməsi haqqında ilk dəqiq faktlar II əsrin ortalarına aiddir. Pasxa bayramının ilk qeyd edilməsi haqqında güvənilən mənbələr II əsrin ortalarına aid olsa da, ilk Pasxa xitabəsi Pasxa ənənələrinin yaradıcılarından biri olan Sardiyalı Melitonun adı ilə bağlıdır.[46] Cheslyn Jones, Geoffrey Wainwright, Edward Yarnold, and Paul Bradshaw, Eds., The Study of Liturgy, Revised Edition, Oxford University Press, New York, 1992, p. 474.</ref> Lakin hər nə qədər şəhidlər günü (adətən individual olaraq hər şəhidə uyğun ayrıca qeyd edilir) yerli günəş təqviminə uyğun olaraq müxtəlif vaxtlarda qeyd edilsə də, Pasxanın tarixi yerli ay-günəş yəhudi təqviminə uyğun dəyişik qeyd edilmişdir. Bu Pasxanın xristianlığa nədən onun erkən dövründə, Yəhudi dövründə daxil olub, bu günə qədər suallardan azad olmamışdır fikrinə tutarlı cavabdır.[47]

Kilsə tarixçisi Sokrat Sxolastik Pasxa adətlərini kilsənin onları əbədiləşdirmək cəhdəri ilə simvolizə edir, və qeyd edir ki, “bir çox adətlər yaradılmışdı” ki, bunlar nə İsa, nə də həvarilər tərəfindən qeyd edilməmişdi. Eyni zamanda o, bir çox yerli adətləri də qeyd edir və bildirir ki, bu bayram bütün dünyada qeyd edilir.[48]

Tarix

İsanın ölməsi və dirilməsi
seriyasından olan məqalələr

 

 

Xristianlıq

Pasxa və onunla əlaqəli olan bayramlar QriqoriYulian təqvimlərində (hər ikisi günəşin dövrəsinə və fəsillərə əsaslanan təqvimdir) konkret gündə qeyd edilmədiyinə görə tarixi dəyişən bayramlardır. Pasxa bayramının tarixi Yəhudi təqviminə oxşar ay-günəş təqvimi ilə təyin edilir. Birinci Nikeya Kilsə Məclisi (325-ci il) Pasxa bayramının tarixini bütöv aydan (Pasxa bütöv ayı) sonrakı ilk Bazar günü kimi təqdim edir, arxasınca isə Mart ekinoksu başlayır. Dini baxımdan ekinoks 21 mart (astronomik olaraq ekinoks – gecə ilə gündüzün bərabərləşməsi əksər illərdə 20 marta təsadüf edir) tarixində qeyd edilir və bütöv ay tarixi astronomik təqvimlə uyğunluq təşkil etmir.

Qriqori təqviminə əsaslanan Qərb xristianlığında Pasxa 22 martla 25 aprel arasındakı bazar günlərindən birində qeyd edilir ki, bu da astronomik bütöv ay tarixindən təxminən bir həftə sonraya təsadüf edir.[49] Növbəti gün olan Pasxa bazar ertəsi xristian ənənələrinin üstünlük təşkil etdiyi bir çox ölkələrdə rəsmi bayram günüdür.

Şərq xristianlığında Pasxa gününün hesablanması zamanı Yuli təqviminə əsaslanılır. 1900-2099-cu illərdə təqvimlər arasında 13 gün fərqi olduğuna görə, XI əsrdə, 21 mart tarixi 3 aprel tarixinə uyğun gəlir. Pasxa isə Qriqori təqviminə uyğun, (Yuli təqvimi Şərq xristianlığının hakim olduğu ölkələrdə əhali arasında işlədilmir) müvafiq olaraq 4 aprellə 8 may arasında qeyd edilir. Həmçinin Yulian təqvimində “bütöv ay” astronomik təqvimdən bir neçə gün sonra qeyd edildiyindən, şərqdə Pasxa da qərbə nisbətən bir neçə gün gec qeyd edilir.

Şərq Ortodoks kilsələrindən bir neçəsi Yuli təqvimini Qriqori təqviminə dəyişərək Pasxa bayramını Qərb kilsələri ilə eyni vaxtda qeyd edirlər.[50]

Hesablamalar

725-ci ildə Bede müfəssəl yazır: “Bütöv aydan sonra gələn və ekinoksa təsadüf edən bazar günü qanuni pasxa veriləcəkdir.”[51] Lakin bu əsl dini qanunları dəqiq əks etdirmir. Bunun səbələrindən biri odur ki, bütöv ay (Pasxa bütöv ayı adlandırılır) astronomik bütöv ay astronomik bütöv ay olmayıb, ay təqvimi ayının 14-cü gününə təsadüf edir. Digər bir səbəb isə odur ki, ekinoks, yəni gecə ilə gündüzün bərabərləşməsi hadisəsi, əsl astronomik fenomen olub, müxtəlif illərdə 19, 20 vəya 21 mart tarixlərinə təsadüf edir, kilsə təqvimində isə bu hadisənin tarixi sabit olaraq 21 mart kimi qəbul edilir.[52]

Qədim kilsə qanunlarını bu gün də olduğu kimi qəbul edən xristian kilsələri 21 martı sabit ekinoks günü hesab edərək Pasxa tarixini də, sonrakə kilsə təqvimini də bunun əsasında hesablayırlar. Şərq Pravoslav Kilsəsi və Şərq Ortodoks Kilsələri Yuli təqvimindən istifadə etməyə davam edirlər. Onların da Pasxa gününü təyin etmək üçün istinad etdikləri tarix, Yuli təqvimi əsasında müəyyənləşdirilmiş 21 mart tarixi hesab olunur ki, bu da Qriqori təqvimi ilə ziddiyyət təşkil edir. Bundan əlavə Yuli təqviminin ay cədvəli də Qriqori təqvimindən dörd gün (bəzən beş gün) geri qalır. Qriqori təqviminə görə ayın on dördüncü günü, Yuli təqviminə görə doqquzuncu və ya onuncu günü olur. Günəş və ay cədvəllərinin bu uyğunsuzluğu uzun illər Pasxa tarixində fikir ayrılığının yaranmasına gətirib çıxarmaqdadır.

Pasxa tarixi günəş-ay dövrəsi əsasında hesablanır. Ay ili 30 və 29 gündən ibarət olan ayların periodik şəkildə bir-birini əvəz etməsi nəticəsində yaranır. Hər bir günəş ilində (1 yanvardan 31 dekabra kimi hesablanır) ay ayı kilsə hesablamasına əsaslanan yeni ayın doğması ilə başlayır və 29 gün (bəzən 30 gün) davam edir, beləcə, 8 martla 5 aprel arasındakı günlər həmin il üçün Pasxa ay müddəti hesab edilir. Pasxa bayramı, Pasxa ay müddətinin üçüncü bazar günü, başqa sözlə desək, Pasxa ay müddətinin 14-cü günündən sonrakı bazar günü qeyd edilir. On dördüncü Pasxa ayı, hər nə qədər artonomikn bütöv aydan iki gün sonraya təsadüf etsə də, Pasxa bütöv ayı kimi konvensiya tərəfindən təyin edilib.[53] Yeni ayın doğması 8 Martdan 5 aprelə kimi təyin edildiyi dövrdən bəri, Pasxa bütöv ayı 21 martla 18 aprel arasına təsadüf edir.

Pasxa tarixinin Qriqori təqviminə uyğun hesablanması Kalabrialı həkim Eloiza Lilius tərəfindən ay epaktalarına uyğun tərtib edilmiş sistemlə həyata keçirilir[54] və bu hesablama sistemi Qərb xristianlığında, o cümlədən Pasxanı rəsmən bayram edən qərb ölkələri tərəfindən qəbul edilir.

Ziddiyyətlər

 
XVII əsrə aid "İsanın dirilməsi" ortodoks ikonası, Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi.
 
Fra Anceliko - İsanın dirilməsi, San Marko muzeyi

Pasxa bayramının qeyd edilməsi tarixi uzun müddət mübahisə mövzusu olmuşdur. II əsrin sonlarından etibarən Pasxa bayramı tarixinin mübahisəsiz ənənələr və müridlərin hesablamaları əsasında müəyyən edilməsi qəbul edilib. Quartodesiman mübahisəsi Pasxa bayramının hansı tarixdə keçirilməli olduğunun təyin edilməsi üçün açılmış bir neçə mübahisənin ilki hesab olunur.

“Quartodesiman” termini Pasxanın yəhudi təqviminə uyğun olaraq 14 Nisanda, “Lordun Pesaxı” (Leviticus 23:5) zamanı qeyd edilməsi ənənəsinə əsaslanır. Kilsə tarixçisi Kesariyalı Yevsevi qeyd edir ki, Quartodesiman mübahisəsi Polikrap (Mirna şəhərindən olan din xadimi, ənənəvi olaraq Yevangelist İohannın şagirdi hesab edilir) və Roma papası Müqəddəs Aniket arasında olmuşdur. Roma və İskəndəriyyə kilsələri Bazar günü (Mayasız çörək bazar günü) bayramı qeyd etdikləri dövrdə, Roma əyaləti olan Asiyada Pasxanı Bazar günü bayramı ilə birləşdirmək istəyən Quartodesiman var idi. Lakin nə Polikrap, nə də Aniket bir-birini yola gətirə bilmir, onlar sülh əldə etmədən, məsələni həll etmədən ayrılmalı olurlar.

Papa Müqəddəs Aniketdən sonra taxta keçmiş Roma papası I Viktorun Efesli Polikrat və Asiyadan olan digər din xadimlərini Quartodesimanizmə görə kilsədən qovmasından sonra mübahisələr daha da qızışmışdı. Yevseviyə görə, bir neçə sinod mübahisəyə son qoymaq və Pasxanın bazar günü qeyd edilməsini dəstəkləmək üçün toplantı keçirmişdi.[55] Lakin Polikrat (təxm. 190) I Viktora məktub yazaraq, Asiyada antik dövrdən formalaşmış Quartodesimanizmi müdafiə etmişdi. I Viktor, Asiyadan olan din xadimlərinin kilsədən qovulmasının təxirə salınmasına çalışırmış kimi görüntü yaratmağa çalışır, Müqəddəs İriney və başqa bir neçə nəfər isə, I Viktora, ondan əvvəl Roma papası olmuş Müqəddəs Aniketin tolerantlığını xatırladır və hər iki tərəfi ortaq məxrəcə gətirməyə çalşırdılar.

Quartodesimanizmin IV əsrə kimi mövcud olduğu düşünülür, çünki, həmin əsrdə Konstantinopollu Sokrat qeyd edir ki, IV əsrdə Quartodesimanların bir hissəsi kilsələrini Müqəddəs Yohannes Xrisostomosun[56] yoluna qoşmuş, digər hissəsi isə, Nestorun[57] təriqətinə qoşulmuşdu.

Bayramın 14 Nisanda qeyd edilməsi ənənəsinin nə qədər davam etməsi məlum deyil. Lakin həm bayramı 14 Nisanda qeyd edənlər, həm də Bazar günü qeyd edənər ortaq bir ənənəyə sahib idilər. Belə ki, onlar bayramın vaxtını təyin etmək üçün, Nisan ayının nə vaxt başlamasını yəhudi qonşuları ilə dəqiqləşdirirdilər. Lakin, III əsrin sonlarından etibarən bəzi xristian qrupları arasında Pasxa tarixinin təyin edilməsində yəhudilərlə məsləhətləşilməsi məsələsində narazılıqlar meydana çıxmağa başladı. Əsas narazılıq onunla bağlı idi ki, yəhudilər bəzən, Şimal yarımkürəsində ekinoksun daha erkən izlənməsi səbəbiylə Pesax tarixinin təyin edilməsində yanılırlar.[58][59] Sardika pasxa cədvəli bu narazılıqları təsdiqləyir və bildirilir ki, Şərqi Aralıq dənizi sahilindəki bəzi yəhudi topluluqları (güman ki, Antioxiya yəhudiləri) 14 Nisan tarixini bir neçə gün əvvəl qeyd edirlər. Bu səbəbdən də bəzi xristian qrupları yəhudi təqvimindən imtina edərək müstəqil şəkildə Pasxa tarixininin hesablanmasına cəhd etməyə başladılar. Digərləri isə hətta yəhudi təqvimində yalnışlıqlar olsa belə, onlarla məsləhətləşməni davam etdirdi.[60]

Pasxa tarixninin müəyyənləşdirilməsi üçün yəhudilərlə məsləhətləşən qrupla, müstəqil hesablama aparmağa üstünlük verən qrup arasındakı mübahisələrə formal olaraq 325-ci ildə çağırılmış Birinci Nikeya Kilsə Məclisi son qoydu. Həmin kilsə məclisinin verdiyi qərara görə, keçmiş ənənəyə görə hələ də yəhudilərlə məsləhətləşmənin davam etdirildiyi yerlərdə bu adət tərk edilməli idi. Kiprli Epifani IV əsrin ortalarında yazır:

“imperator ... Nikeya şəhərində ... 318 din xadiminin iştirak etdiyi kilsə məclisi topladı. Onlar dini kanonları müzakirə etməklə yanaşı, eyni zamanda Pasxa bayramının da, din xadimlərinin ortaq razılıq əldə etdikləri tarixdə keçirilməsi qərara alındı. Lakin gözlənildiyi kimi, bu məsələ ilə bağlı fikirlər müxtəlif oldu...”[61]

Kanonlar[62] və vaazların[63] qarşı olmasına baxmayaraq, köhnə adətlər (tarixçilər həmin adətləri protopasxa adlandırır) aradan çıxmaq əvəzinə, yaşadı və davam etdirildi.

Bəzi tədqiqatçılar bildirirlər ki, kilsə məclisi Pasxa tarixinin təyin edilməsi üçün, hansısa xüsusi qaydalar təyin etməmişdi.[64] Hər halda, kilsə məclisinin keçirilməsindən sonrakı illərdə, İsgəndəriyyə kilsəsi tərəfindən işlənmiş hesablama sistemi, normativ olaraq qəbul edilirdi. Lakin İskəndəriyyə qaydaları xristian Avropada bir müddət qəbul edildi. Roma kilsəsi III əsrin sonlarından 457-ci ilə kimi 84 il ərzində Pasxa tarixinin hesablanmasında ay-günəş təqvimindən istifadə etdi. Daha sonra isə həmin təqvim Akvitaniyalı Viktorius tərəfindən İskəndəriyyə qaydalarına uyğunlaşdırıldı. Pasxa bütöv ayının hesablanmasında Viktorian və İskəndəriyyə dövrləri arasında fərqlər olduğundan, Roma ənənəsinə əsasən 16 və 22-ci ay dövrlərinin bazar günü hesablanması üsulu da diqqətə alınmış, bəzən alternativ olaraq latın və qədim yunan təqvimlərindən istifadə olunmuş, arada əmələ gələn boşluqlar isə İskəndəriyyə qaydalarının tətbiq edilməsi ilə doldurulmuşdur. VI əsrdə isə İskəndəriyyə qaydaları bütünlüklə uyğunlaşdırılmışdır.[65][66] Həmin vaxtdan İskəndəriyyə və Roma kilsələri arasında Pasxa tarixinin hesablanması üstündə meydana gəlmiş mübahisələrə son qoyuldu və hər iki kilsə identik hesablama cədvəlindən istifadə etməyə başladı.

Britaniyaİrlandiyada erkən xristianlıq dövründə də, 84 il dövrləməsindən istifadə olunmuşdur. V əsrdən etibarən bu dövrləmədən irəli gələrək, ekinoks tarixi olaraq 25 mart müəyyən edildi, Pasxa isə 14 və 20-ci ay ayları ərzində bazar günü keçirildi.[67][68] VI-VIII əsrlərdə 84 il dövrləməsi İskəndəriyyə üsulu ilə əvəzləndi. VIII əsrdə, Böyük Karlın hakimiyyəti dövründən başlayaraq, Qərbi Avropada yenidən Roma üsulu qəbul edildi və sonuncu dəfə İskəndəriyyə üslubuna uyğunlaşdırıldı. 1582-ci ildə, Şərq Pravoslav Kilsəsi və Qədim Şərq Kilsələri Yuli təqvimindən istifadəyə davam etdiyi halda, Katolik kilsəsi Pasxa tarixinin hesablanamsında Qriqori təqvimini əsas götürməyə başladı və o vaxtdan bəri Pasxa müxtəlif tarixlərdə qeyd edilir.

Bu gün əhalisinin yarısı katolik, yarısı isə ortodokslardan ibarət olan yunana adası Siros dünyada nadir yerlərdəndir ki, orada katoliklər və ortodokslar Pasxanı eyni tarixdə qeyd edir, katoliklərin ortodoks təqvimini qəbul etməsi ilə hər iki icma arasında yaxşı münasibət saxlanılır.[69]

Tarix islahatı

XX əsrdə bəzi şəxslər və institutlar Pasxa üçün müxtəlif günlərə təsadüf edən sabit tarix müəyyənləşdirməyə təşəbbüs etmişlər ki, həmin tarixlərdən də ən yadda qalanı Aprel ayının ikinci Bazar günüdür.[30] 1923-cü ildə Konstantinopol patriarxı və Serbiya patriarxının rəhbərliyi ilə Konstantinopolda toplanmış Şərq Pravoslav Kilsəsi rəhbərlərinin Ortodoks konqresi Yuli təqvimi üzərində islahat işlərini həyata keçirmişdir.[70]

Hazırda İslah edilmiş Yuli təqviminin əsasında Yerusəlim meridianına əsaslanan dəqiq astronomik hesablamalar dayanır. Lakin, sonradan bütün pravoslav ölkələri bu təqvimin yalnız Yuli təqviminin sabit günləri ilə üst-üstə düşən günlərini qəbul etmişlər.[71][72] Bu Pasxa hesablaması heç vaxt heç bir Ortodoks yepiskopluğu tərəfindən tam tətbiq olunmamışdır.[70]

Birləşmiş Krallıqda, 1928-ci il Pasxa Aktı ilə Pasxa bayramının aprelin ikinci Bazar günü (və ya 9-15 aprel arasındakı ilk Bazar günü) qeyd edilməsi müəyyənləşdirilmişdir. Lakin bu akt tətbiq edilməmişdir, buna baxmayaraq o, hələ də Müddəalar kitabında saxlanılır və müxtəlif kilsələr tərəfindən tətbiq edilə bilər.[73]

1997-ci ildə Suriyanın Hələb şəhərində Dünya Kilsə Birliyi (DKB) tərəfindən çağırılmış sammit, elmi biliklər əsas alınmaqla Yerusəlim meridianına uyğun yaz ekinoksu və bütöv aya əsaslanan, bu günkü Pasxa hesablanması üsuluna uyğun gələn, eyni zamanda Birinci Nikeya Kilsə Məclisinin qərarına uyğun olan Pasxa təqvim islahatını təklif etmişdir. Dünya Kilsə Birliyi tərəfindən təklif edilən bu dəyişikliklər Şərq və Qərb kilsələri arasında mübahisələrin aradan qaldırılması məqsədini qarşısına qoymuşdu.[74] 2001-ci ildən bu təklifin tətbiq edilməsi məsləhət görülsə də, hələ də bir çox kilsələr həmin təklifləri qəbul etməmişdir.

Pasxa tarixinin cədvəli

 
Lvovda Pasxa səhəri Kuliç paylanması.

DKB-nin təqdim etdiyi müqayisəli Pasxa cədvəli:

2001–2021-ci illər üçün Pasxa tarixi cədvəli
(Qriqori tarixi ilə)
İl Yaz
Bütöv Ayı
Astronomik
Pasxa
Qriqori
Pasxası
Yuli
Pasxası
Yəhudi
Pesaxı
2001 8 aprel 15 aprel 15 aprel 15 aprel 8 aprel
2002 28 mart 31 mart 31 mart 5 may 28 mart
2003 16 aprel 20 aprel 20 aprel 27 aprel 17 aprel
2004 5 aprel 11 aprel 11 aprel 11 aprel 6 aprel
2005 25 mart 27 mart 27 mart 1 may 24 aprel
2006 13 aprel 16 aprel 16 aprel 23 aprel 13 aprel
2007 2 aprel 8 aprel 8 aprel 8 aprel 3 aprel
2008 21 mart 23 mart 23 mart 27 aprel 20 aprel
2009 9 aprel 12 aprel 12 aprel 19 aprel 9 aprel
2010 30 mart 4 aprel 4 aprel 4 aprel 30 mart
2011 18 aprel 24 aprel 24 aprel 24 aprel 19 aprel
2012 6 aprel 8 aprel 8 aprel 15 aprel 7 aprel
2013 27 mart 31 mart 31 mart 5 may 26 mart
2014 15 aprel 20 aprel 20 aprel 20 aprel 15 aprel
2015 4 aprel 5 aprel 5 aprel 12 aprel 4 aprel
2016 23 mart 27 mart 27 mart 1 may 23 aprel
2017 11 aprel 16 aprel 16 aprel 16 aprel 11 aprel
2018 31 mart 1 aprel 1 aprel 8 aprel 31 mart
2019 21 mart 24 mart 21 aprel 28 aprel 20 aprel
2020 8 aprel 12 aprel 12 aprel 19 aprel 9 aprel
2021 28 mart 4 aprel 4 aprel 2 may 28 mart

Qeydlər:
1. Birinci Bazar günü astronomik bütöv aydan sonrakı, astronomik pasxada Yerusəlim meridianına istinad edilir.
2. Pasxa tarixləri günəşin qürubundan sonra hesablanır.

Kilsə ilində yeri

 
Pasxa tonqalı

Qərb xristianlığında

Qərb xristianlığında Pasxa, bayrama hazırlıq dönəmi hesab olunan və Kül Çərşənbəsi ilə başlayan Böyük pəhriz müddətinin sonunda, Bazar günü keçirilir. Xristian ənənəsində böyük əhəmiyyətə malik olan Pasxadan əvvəlki son həftə Müqəddəs həftə adlandırılır. Pasxadan əvvəlki Şənbə günü isə İsanın Yerusəlimə giriş günü adlandırılır. Pasxadan əvvəlki üç gün Ehtiraslı cümə axşamı, Yaxşı cümə və Müqəddəs Şənbə (bəzən Sakit Şənbə də adlandırılır) adlanır. Ehtiraslı cümə axşamı, Yaxşı cümə və Müqəddəs Şənbə günləri İsanın Yerusəlimə girməsi, Sonuncu şam yeməyiÇarmıxa çəkilmə hadisələri ilə bağlıdır. Ehtiraslı cümə axşamı, Yaxşı cümə və Müqəddəs Şənbə günləri bəzən Pasxa Triduumu ilə əlaqələndirilir. Bir çox kilsələr Pasxa bayramına Müqəddəs Şənbə günündən sonra başlayır. Bəzi ölkələrdə Pasxa bayramı iki gün qeyd edilir və ikinci gün Pasxa Bazar ertəsi adlandırılır.

Pasxa Şənbəsi ilə başlayan bayram həftəsi Pasxa həftəsi adlanır və həftənin bütün günlərinin adları qarşısında “Pasxa” sözü işlədilir. Pasxadan sonrakı şənbə Pasxa Şənbəsi, Pasxadan əvvəlki Şənbə isə Müqəddəs Şənbə adlanır.

Şərq xristianlığında

Şərq xristianlığında Pasxaya ruhi hazırlıq, Təmiz Bazar ertəsi günü ilə start verilən və 40 gün davam edən Böyük pəhrizlə başlayır. Böyük pəhrizin sonuncu həftəsi (Böyük pəhrizin beşinci Bazar günündən sonra) Yerusəlimə giriş həftəsi adlanır və Lazar Şənbəsi ilə başa çatır. Lazar Şənbəsindən başlayan Vesper ibadəti ilə Böyük pəhriz başa çatır. Lazar Şənbəsindən sonra Yerusəlimə giriş bazarı, Müqəddəs həftə və nəhayət Pasxa günü gəlir, arxasınca isə Pasxa İlahi Liturgiyası həyata keçirilir.

Pasxa ibadəti Triodionun sonuncu ibadəti olan Gecə yarısı ibadəti ilə başlayır və Müqəddəs Şənbənin gecə yarısı başa çatır. Gecə yarısından etibarən isə Pasxa bayramı başlayır və Pasxa sübh ibadəti, Pasxa saatları, Pasxa İlahi Liturgiyası həyata keçirilir.[75] Pasxa İlahi Liturgiyasının ardınca “Bayramlar bayramı” başlayır.

Pasxadan Bütün müqəddəslər bazar gününə (Pentokostdan sonrakı bazar günü) kimi davam edən Pasxa mövsümü Pentekostarion (“beş günlük”) adlandırılır. Pasxa bazarı ilə başlayan həftə Parlaq həftə adlandırılır və bu həftə ərzində oruc tutulmur. Pasxadan sonra 39 gün davam edən Bayram sonrası başlayır.[76]

Dini əməllər

Qərb xristianlığı

Qərb xristianları Pasxa bayramını müxtəlif şəkildə qeyd edirlər. Ənənələr və Pasxa liturgik əməlləri katoliklər, lüteranlar və anqlikanlar Pasxa ibadətinə Müqəddəs Şənbə günüdən başlayır. İlin ən mühüm liturgiyası olan bu ibadətə gecənin qaranlığında tonqal qalanması ilə (bu İsanın dirilməsinini simvolududr) start verilir, Milanlı Müqəddəs Ambrosinin simvolu olan Eksultet ilahisi ifa olunur. Bu ibadətdən sonra Əhdi-Ətiqdən bəzi hissələr oxunur ki, bunlar da əsasən İnsanın yaradılması, İshaqın qurban verilməsi, Qırmızı dənizin keçilməsi və Məsih haqqında verilən xəbərlər olur. Bu ibadət isə Qloria və Halleluya ilahilərinin ifa edilməsi ilə müşayət olunur. Bu zaman yerli ənənəyə uyğun olaraq kilsənin işıqları yandırılır və zəngləri çalınır. Mərasim İncil oxunması ilə də davam etdirilir. Daha sonra mərasim kilsə kürsüsündə davam etdirilir. Qədim dövrlərdə Pasxa mərasimi vəftiz üçün ideal zaman hesab olunurdu və bu ənənə indi də Katolik kilsəsiAnqlikan icması tərəfindən saxlanmaqdadır.

Pasxa ibadəti Yevxaristiya mərasimi (Müqəddəs Birlik də adlandırılır) ilə başa çatır. Bu ümumi ənənələr ilə bərabər müxtəlif kilsələrin özünəməxsus ənənələri də vardır: bəzi kilsələrdə Pasxa şamları yandırılır, bəzilərində Əhdi-Cədid dərsləri keçilir, bəzən isə Eksultetdən sonra Bibliya oxunur. Bəzi kilsələr isa Pasxa ibadəti mərasiminə daha erkən, Bazar günü səhəri və ya Şənbə gecəsi başlayır və həmin kilsələr qadınların boş məzara həftənin ilk günündə gəlməsinə istinad edirlər. Bu mərasim Şəfəq ibadəti adlanır və əsasən kilsədə deyil, açıq yerlərdə, kilsə həyəti, qəbirsanlıqlar və ya yaxınlıqdakı parklarda keçirilir.

Şərq xristianlığı

 
Alban Həvari Kilsəsində "Gecə yarısı ibadəti", Nic, Qəbələ

Şərq Pravoslav Kilsəsi və Qədim Şərq Kilsələrində Pasxa bayramı əsas və fundamental mərasim hesab olunur:

Bu Gözlənən və Müqəddəs gündür,
Sabbatlar arasında bir gündür,
Günlərin hökmdarı və xanımıdır,
Mərasimlərin mərasimi, bayramların bayramıdır,
Biz bu gündə İsanın əbədiliyini qeyd edirik!

Milad bayramı da daxil olmaqla digər bütün bayramlar onların təqvimində ikinci dərəcəli bayramlar hesab olunur. Ortodoks xristianların üstünlük təşkil etdiyi cəmiyyətlərdə bu xüsusiyyət, mədəniyyətdə də öz əksini tapmışdır. Şərq katolikləri də bu baxımdan ortodokslarla oxşar xüsusiyyətlərə malikdirlər.

Lakin bu heç də o demək deyildir ki, Milad və digər liturgik günlər ortodokslar tərəfindən qeyd edilmir. Əksinə bütün bu günlər də ortodokslar tərəfindən böyük təntənə ilə qeyd edilir, lakin bu zaman Dirilmə elementlərinə üstünlük verilir. Ortodoks xristianlar bütün bayramlarda Dirilmə işıqları (şamları) yandırırlar. Pasxa həm də İsanın dünyadakı fəaliyyətinin sonu kimi qəbul edilir, o, ölərək ölümü rədd edir və insanlığı təmizlədi və ucaltdı, könüllü olaraq insan zəifliyinin öhdəsindən gəldi:

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας,
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.

Xristos öldükdən sonra dirildi,
Ölümü ayaqları altına sərdi,
Və məzarının üstündə ucalıb,
Həyatın sahibinə çevrildi!

 
Şərq Pravoslav Kilsəsinin ənənəvi Pasxa yürüşü.

Pasxaya hazırlıq Böyük Pəhriz adlanır. Bu dövrdə, ortodoks xristianlar oruc tutmaqla kifayətlənmir, əyləncəni tədricən azaldır, gündəlik ibadət mərasimləri təşkil edir, xeyriyyəçiliklə məşğul olurlar. Adətən Pasxa ibadətinə Müqəddəs Şənbə günündən başlanır və ibadətin sonnda bütün kilsələrin işıqları yandırılır, qaranlığın düşməsi gözlənilir. Gecə yarısı isə böyük tonqal yandırılır. Daha sonra isə keşişlər və digər kilsə xadimləri əllərində şam tutaraq kilsənin ətrafında dövrə vururlar. Bu, Müqəddəs Mürdaşıyan Zənənlərin “səhər tezdən” (Luke 24:1) boş məzara yürüşünü simvolizə edir.

Kilsənin ətrafında bir və ya üç dövrə vurulduqdan sonra, ibadət kilədə, bağlı qapılar arxasında davam etdirilir. Yunan ənənəsində, İncildən seçilmiş hissələr (Mark 16:1–8) oxunulur. Ümumi ənənəyə görə isə, bağlı qapılar arasında düzülən keşişlər xaç işarəsi əmələ gətirir (möhürlənmiş məzarın simvolu). Keşişlər və kilsəyə toplanmış insanlar Pasxa Troparionu ozuyur, kilsələrin zəngləri çalışır. Sonradan kilsəyə gələn insanlar da Pasxa saatlarına qoşulur və Pasxa İlahi Liturgiyasını həyata keçirirlər.

Xristian olmayan qruplarda

Bir çox Milad ənənələri kimi, Bir çox Pasxa ənənələri də Protestant islahatları zamanı məhv edilmiş, Puritan hərəkatı tərəfindən[77]paqan” elan edilmiş və ləkələnmişdir. Hər halda bir neçə əsas kilsə (məsələn Lüteran, Metodist və Anqlikan kilsələri) Kilsə ilinin əsas günləri də daxil olmaqla, bir çox dövrlərini qoruyub saxlamışdır. Məsələn Lüteran kilsələri yalnız Müqəddəs həftənin üç gününü deyil, eyni zamanda Milad, Pasxa və Pentekost günlərini də üç günlük (bayram günü və ondan sonrakı iki gün) ibadət və bayramla qeyd edir.

Həyata keçirilmiş çoxsaylı islahatlara baxmayaraq, Anabaptistlər, Kvakerlər, Presveriterianlar və digər çoxsaylı xristian qruplar arasında Pasxanın qeyd edilməsi ilə bağlı xeyli sayda fərqlər qalmaqdadır.[78]

Yehovanın Şahidlərinin Sonuncu şam yeməyi və digər günlərin hesablanması və qeyd edilməsi ənənəsi, Yəhudi təqviminə əsasən 14 Nisan axşamı İsanın yürüdülməsinin qeyd edilməsi ənənəsi vardır.[79]

Kvarkerlər tarixi ənənələrinə bağlı qalaraq, Pasxa və digər xristian bayramlarını xüsusi təntənə ilə qeyd etmir, “hər gün rəhbərin günüdür” deyə düşünürlər.[80] and that elevation of one day above others suggests that it is acceptable to do un-Christian acts on other days.[81]

Dünyada Pasaxa bayramları

Müxtəlif xristian ölkələrində Pasxa münasibəti ilə yumurta bəzədilməsi və şəkər səbətlərinin hazırlanması ənənəsi vardır. Pasxa hədiyyələri arasında Pasxa dovşanı öz məşhurluğuna görə, Milad bayramının Santa Klausu ilə müqayisə edilə bilər. Pasxa bayramının ənənəvi şirniyyatı Pasxa və Kuliçdir. Pasxa Bazar ertəsi ABŞ prezidenti ənənəvi olaraq uşaqlarla görüşür və yumurta döyüşdürür. Azərbaycan prezidenti Pasxa bayramı münasibəti ilə ənənəvi müraciətnamə ilə çıxış edərək, ölkənin xristian vətəndaşlarını təbrik edir. Pasxa Bazarı Nyu-York şəhərində ənənəvi Pasxa paradı keçirilir.

Xristianlığın dövlət dini olduğu və ya xristian əhalinin çoxluq təşkil etdiyi ölkələrdə Pasxa kütləvi (bəzən də rəsmi) bayram kimi qeyd edilir. Bəzi Avropa ölkələrində Pasxa Bazar ertəsi də bayram olaraq qeyd edilir. Kanadada həmçinin həm Pasxa Bazar günü, həm də Bazar ertəsi bayram günüdür. Bəzi ölkələrdə Pasxa Bazar günündən əvvəlki iki gün də bayram edilir. Danimarka, Finlandiya, Norveçİsveçdə Pasxa, Bazar günü və Bazar ertəsi olmaqla iki gün qeyd edilir.

Həmçinin bax

Qeydlər

 1. ˈæːɑstre, ˈeːostre
 2. Məsələn "Qədim ingilis dilində Eastre Şəfəq tanrısının adıdır, bu qədim Roma panteonunda Avroraya, qədim yunan panteonunda Eosa uyğun gəlir[26] "The plainest example of the Dawn goddess's becoming attached to a single festival, and that in the spring, is that of the Anglo-Saxon Eostre and her postulated German counterpart Ôstara, who have given us Easter and the Ostertage. Our source does not connect Eostre with dawn, but that is undoubtedly the meaning of her name".[27] Finally, comparative material such as Old English Eostre "permits us to posit a Proto-Indo-European  ...'goddess of the dawn' who was characterized as a "reluctant" bringer of light for which she is punished. In three of the IE stocks, Baltic, Greek and Indo-Iranian, the existence of a PIE 'goddess of the dawn' is given additional linguistic support in that she is designated the 'daughter of heaven'. This can be seen in [corresponding Lithuanian, Greek, and Old Indian terms] which all derive from a PIE ...'daughter of heaven'. The corresponding 'son of heaven' is not lexically reconstructible but is both semantically and mythologically associated with the 'Divine Twins'"[28]
 3. Acts 2:1; 12:3; 20:6; 27:9; 1 Cor 16:8

İstinadlar

 1. http://web2.anl.az:81/read/page.php?bibid=142936&pno=150 Qənizadə, Sultan Məcid. (Şeyda bəy Şirvani) Lüğət rusi və türki (s.293)
 2. Hüseyn Tövfiqi, Böyük dinlərlə tanışlıq, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, 2013
 3. https://obastan.com/eyd/772971/?l=az eydi-fəsh - pasxa bayramı
 4. 1 2 Norman Davies (20 January 1998). Europe: A History. HarperCollins. In most European languages Easter is called by some variant of the late Latin word Pascha, which in turn derives from the Hebrew pesach, passover'.
 5. "Qızıl" 2014-07-16 at the Wayback Machine. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti.
 6. Bernard Trawicky, Ruth Wilhelme Gregory (2000). Anniversaries and Holidays. American Library Association. Easter is the central celebration of the Christian liturgical year. It is the oldest and most important Christian feast, celebrating the Resurrection of Jesus Christ. The date of Easter determines the dates of all movable feasts except those of Advent.
 7. Aveni, Anthony (2004). "The Easter/Passover Season: Connecting Time's Broken Circle", The Book of the Year: A Brief History of Our Seasonal Holidays. Oxford University Press. 64–78. ISBN 0-19-517154-3.
 8. Peter C. Bower. The Companion to the Book of Common Worship. Geneva Press. İstifadə tarixi: 11 April 2009. Maundy Thursday (or le mandé; Thursday of the Mandatum, Latin, commandment). The name is taken from the first few words sung at the ceremony of the washing of the feet, "I give you a new commandment" (John 13:34); also from the commandment of Christ that we should imitate His loving humility in the washing of the feet (John 13:14–17). The term mandatum (maundy), therefore, was applied to the rite of foot-washing on this day.
 9. Gail Ramshaw (2004). Three Day Feast: Maundy Thursday, Good Friday, and Easter. Augsburg Books. İstifadə tarixi: 11 April 2009. In the liturgies of the Three Days, the service for Maundy Thursday includes both, telling the story of Jesus' last supper and enacting the footwashing.
 10. Leonard Stuart (1909). New century reference library of the world's most important knowledge: complete, thorough, practical, Volume 3. Syndicate Pub. Co. İstifadə tarixi: 21 iyun 2013. Holy Week, or Passion Week, the week which immediately precedes Easter, and is devoted especially to commemorating the passion of our Lord. The Days more especially solemnized during it are Holy Wednesday, Maundy Thursday, Good Friday, and Holy Saturday.
 11. . 2011-04-22 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-06-20.
 12. Weiser, Francis X. (1958). Handbook of Christian Feasts and Customs. New York: Harcourt, Brace and Company. səh. 214. ISBN 0-15-138435-5.
 13. "clipping the church". Oxford Reference. Oxford University Press. İstifadə tarixi: 30 March 2013.
 14. Anne Jordan (5 April 2000). Christianity. Nelson Thornes. İstifadə tarixi: 7 April 2012. Easter eggs are used as a Christian symbol to represent the empty tomb. The outside of the egg looks dead but inside there is new life, which is going to break out. The Easter egg is a reminder that Jesus will rise from His tomb and bring new life. Orthodox Christians dye boiled eggs red to represent the blood of Christ shed for the sins of the world.
 15. The Guardian, Volume 29. H. Harbaugh. 1878. İstifadə tarixi: 7 April 2012. Just so, on that first Easter morning, Jesus came to life and walked out of the tomb, and left it, as it were, an empty shell. Just so, too, when the Christian dies, the body is left in the grave, an empty shell, but the soul takes wings and flies away to be with God. Thus you see that though an egg seems to be as dead as a sone, yet it really has life in it; and also it is like Christ's dead body, which was raised to life again. This is the reason we use eggs on Easter. (In olden times they used to color the eggs red, so as to show the kind of death by which Christ died,-a bloody death.)
 16. Gordon Geddes, Jane Griffiths (22 January 2002). Christian belief and practice. Heinemann. İstifadə tarixi: 7 April 2012. Red eggs are given to Orthodox Christians after the Easter Liturgy. They crack their eggs against each other's. The cracking of the eggs symbolizes a wish to break away from the bonds of sin and misery and enter the new life issuing from Christ's resurrection.
 17. Vicki K. Black (1 July 2004). The Church Standard, Volume 74. Church Publishing, Inc. İstifadə tarixi: 7 April 2012. In parts of Europe, the eggs were dyed red and were then cracked together when people exchanged Easter greetings. Many congregations today continue to have Easter egg hunts for the children after the services on Easter Day.
 18. The Church Standard, Volume 74. Walter N. Hering. 1897. İstifadə tarixi: 7 April 2012. When the custom was carrierd over into Christian practice the Easter eggs were usually sent to the priests to be blessed and sprinked with holy water. In later times the coloring and decorating of eggs was introduced, and in a royal roll of the time of Edward I., which is preserved in the Tower of London, there is an entry of 18d. for 400 eggs, to be used for Easter gifts.
 19. From Preparation to Passion. 2010. İstifadə tarixi: 7 April 2012. So what preparations do most Christians and non-Christians make? Shopping for new clothing often signifies the belief that Spring has arrived, and it is a time of renewal. Preparations for the Easter Egg Hunts and the Easter Ham for the Sunday dinner are high on the list too.
 20. Duchak, Alicia (2002). An A-Z of Modern America. Rutledge.
 21. 1 2 "History of Easter". The History Channel website. A&E Television Networks. İstifadə tarixi: 9 March 2013.
 22. Karl Gerlach (1998). The Antenicene Pascha: A Rhetorical History. Peeters Publishers. səh. XVIII. The second century equivalent of easter and the paschal Triduum was called by both Greek and Latin writers "Pascha (πάσχα)", a Greek transliteration of the Aramaic form of the Hebrew פֶּסַח, the Passover feast of Ex. 12.
 23. Karl Gerlach (1998). The Antenicene Pascha: A Rhetorical History. Peters Publishers. səh. 21. For while it is from Ephesus that Paul writes, "Christ our Pascha has been sacrificed for us," Ephesian Christians were not likely the first to hear that Ex 12 did not speak about the rituals of Pesach, but the death of Jesus of Nazareth.
 24. 1 2 Vicki K. Black (1 July 2004). Welcome to the Church Year: An Introduction to the Seasons of the Episcopal Church. Church Publishing, Inc. Easter is still called by its older Greek name, Pascha, which means "Passover", and it is this meaning as the Christian Passover-the celebration of Jesus' triumph over death and entrance into resurrected life-that is the heart of Easter in the church. For the early church, Jesus Christ was the fulfillment of the Jewish Passover feast: through Jesus, we have been freed from slavery of sin and granted to the Promised Land of everlasting life.
 25. Karl Gerlach (1998). The Antenicene Pascha: A Rhetorical History. Peeters Publishers. səh. 21. Long before this controversy, Ex 12 as a story of origins and its ritual expression had been firmly fixed in the Christian imagination. Though before the final decades of the 2nd century only accessible as an exegetical tradition, already in the Paulin letters the Exodus saga is deeply involved with the celebration of bath and meal. Even here, this relationship does not suddenly appear, but represents developments in ritual narrative that mus have begun at the very inception of the Christian message. Jesus of Nazareth was crucified during Pesach-Mazzot, an event that a new covenant people of Jews and Gentiles both saw as definitive and defining. Ex 12 is thus one of the few reliable guides for tracing the synergism among ritual, text, and kerygma before the Council of Nicaea.
 26. Robert Barnhart The Barnhart Concise Dictionary of Etymology, p. 229. (1995) HarperCollins. ISBN 0-06-270084-7
 27. Martin Litchfield West. Indo-European Myth and Culture, p. 227, cf. 217–218. (2007). Oxford University Press
 28. J. P. Mallory and Douglas Q. Adams. Encyclopedia of Indo-European Culture, pp. 148–149. (1997) Taylor & Francis.
 29. Ronald Hutton, Stations of the Sun (Oxford University Press 2001 ISBN 978-0-19-157842-7)
 30. 1 2 "Easter (holiday)". Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica. İstifadə tarixi: 9 March 2013.
 31. 1 Corinthians 15:12–20
  Torrey, Reuben Archer (1897). "The Resurrection of Christ". Torrey's New Topical Textbook. İstifadə tarixi: 2013-03-31. (interprets primary source references in this section as applying to the Resurrection)
  "The Letter of Paul to the Corinthians". Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica. İstifadə tarixi: 10 March 2013.
 32. Romans 1:4
 33. Acts 17:31
 34. 1 2 "Jesus Christ". Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica. İstifadə tarixi: 11 March 2013.
 35. 1 Peter 1:3
 36. Romans 6:4
 37. 1 Corinthians 5:7
 38. John 1:29, Revelation 5:6, 1 Peter 1:19, 1 Peter 1:2, and the associated notes and Passion Week table in Barker, Kenneth, ed. (2002). Zondervan NIV Study Bible. Grand Rapids: Zondervan. səh. 1520. ISBN 0-310-92955-5.
  Karl Gerlach (1998). The Antenicene Pascha: A Rhetorical History. Peeters Publishers. 32, 56.
 39. Exodus 12:6
 40. İosif Flavi - Yəhudi müharibələri, 6.10.1/423: “Onlar saat doqquzdan on birə kimi qurban kəsirdilər.”
 41. Filo – Xüsusi qanunlar, 2.27/145: “Günortadan axşama kimi qırğınların saysız qurbanları yad edilir və qurbanlar kəsilirdi.”
 42. John 19:14
 43. Exodus 12:18, John 13:2, John 18:28, John 19:14.
  Barker, Kenneth, ed. (2002). Zondervan NIV Study Bible. Grand Rapids: Zondervan. ISBN 0-310-92955-5.
 44. John 18:28
 45. Leviticus 23:8
 46. 1 2 . Kerux. Northwest Theological Seminary. 12 March 2007 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 March 2007. (#first_missing_last)</ref Digər bir xristian ənənəsi olan Şəhidlərin anılması da Pasxa bayramı ənənələrinin yaradıldığı bu dövrlərdən qeyd edilməyə başlanmışdır.
 47. Cheslyn Jones, Geoffrey Wainwright, Edward Yarnold, and Paul Bradshaw, Eds., The Study of Liturgy, Revised Edition, Oxford University Press, New York, 1992, p. 459: Easter is the only feast of the Christian Year that can plausibly claim to go back to apostolic times ... [It] must derive from a time when Jewish influence was effective ... because it depends on the lunar calendar (every other feast depends on the solar calendar)."
 48. Socrates, Church History, 5.22, in Schaff, Philip (13 July 2005). "The Author's Views respecting the Celebration of Easter, Baptism, Fasting, Marriage, the Eucharist, and Other Ecclesiastical Rites". Socrates and Sozomenus Ecclesiastical Histories. Calvin College Christian Classics Ethereal Library. İstifadə tarixi: 28 March 2007.
 49. The Date of Easter. Article from United States Naval Observatory (27 March 2007).
 50. "The Church in Malankara switched entirely to the Gregorian calendar in 1953, following Encyclical No. 620 from Patriarch Mor Ignatius Aphrem I, dt. December 1952." Calendars of the Syriac Orthodox Church. Retrieved 19 İyun 2013
 51. Bede: The reckoning of time, translated by Faith Wallis (Liverpool: Liverpool University Press, 1999) chapter 62, p. 148.
 52. Paragraph 7 of Inter gravissimas ISO.org to "the vernal equinox, which was fixed by the fathers of the [first] Nicene Council at XII calends April [21 Mart]". This definition can be traced at least back to chapters 6 & 59 of Bede's De temporum ratione (725).
 53. Montes, Marcos J. "Calculation of the Ecclesiastical Calendar" 2008-11-03 at the Wayback Machine. Retrieved 29 iyun 2013.
 54. G Moyer (1983), "Aloisius Lilius and the 'Compendium novae rationis restituendi kalendarium'", pages 171–188 in G.V. Coyne (ed.).
 55. Eusebius, Church History 5.23.
 56. Socrates, Church History, 6.11, at Schaff, Philip (13 July 2005). "Of Severian and Antiochus: their Disagreement from John". Socrates and Sozomenus Ecclesiastical Histories. Calvin College Christian Classics Ethereal Library. İstifadə tarixi: 29 iyun 2013.
 57. Socrates, Church History 7.29, at Schaff, Philip (13 July 2005). "Nestorius of Antioch promoted to the See of Constantinople. His Persecution of the Heretics". Socrates and Sozomenus Ecclesiastical Histories. Calvin College Christian Classics Ethereal Librar. İstifadə tarixi: 29 iyun 2013.
 58. Eusebius, Church History, 7.32.
 59. Peter of Alexandria, quoted in the Chronicon Paschale. In Alexander Roberts and James Donaldson, eds., Ante-Nicene Christian Library, Volume 14: The Writings of Methodius, Alexander of Lycopolis, Peter of Alexandria, And Several Fragments, Edinburgh, 1869, p. 326, at Donaldson, Alexander (1 June 2005). "That Up to the Time of the Destruction of Jerusalem, the Jews Rightly Appointed the Fourteenth Day of the First Lunar Month". Gregory Thaumaturgus, Dionysius the Great, Julius Africanus, Anatolius and Minor Writers, Methodius, Arnobius. Calvin College Christian Classics Ethereal Library. İstifadə tarixi: 29 iyun 2013.
 60. Sacha Stern, Calendar and Community: A History of the Jewish Calendar Second Century BCE – Tenth Century CE, Oxford, 2001, pp. 124–132.
 61. Epiphanius, Adversus Haereses, Heresy 69, 11,1, in Willams, F. (1994). The Panarion of Epiphianus of Salamis Books II and III. Leiden: E.J. Brill. səh. 331.
 62. Apostolic Canon 7: If any bishop, presbyter, or deacon shall celebrate the holy day of Easter before the vernal equinox with the Jews, let him be deposed. A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Second Series, Volume 14: The Seven Ecumenical Councils, Eerdmans, 1956, p. 594.
 63. St. John Chrysostom, "Against those who keep the first Passover", in Saint John Chrysostom: Discourses against Judaizing Christians, translated by Paul W. Harkins, Washington, D.C., 1979, p. 47ff.
 64. Mosshammer, Alden A. (2008). The Easter Computus and the Origins of the Christian Era. Oxford: Oxford University Press. 50–52. ISBN 978-0-19-954312-0.
 65. Mosshammer, Alden A. (2008). The Easter Computus and the Origins of the Christian Era. Oxford: Oxford University Press. 239–244. ISBN 978-0-19-954312-0.
 66. Holford-Strevens, Leofranc, and Blackburn, Bonnie (1999). The Oxford Companion to the Year. Oxford: Oxford University Press. 808–809. ISBN 0-19-214231-3.
 67. Mosshammer, Alden A. (2008). The Easter Computus and the Origins of the Christian Era. Oxford: Oxford University Press. 223–224. ISBN 978-0-19-954312-0.
 68. Holford-Strevens, Leofranc, and Blackburn, Bonnie (1999). The Oxford Companion to the Year. Oxford: Oxford University Press. 870–875. ISBN 0-19-214231-3.
 69. "Easter: A date with God". The Economist. 20 April 2011. İstifadə tarixi: 23 April 2011. Only in a handful of places do Easter celebrants alter their own arrangements to take account of their neighbours. Finland's Orthodox Christians mark Easter on the Western date. And on the Greek island of Syros, a Papist stronghold, Catholics and Orthodox alike march to Orthodox time. The spectacular public commemorations, involving flower-strewn funeral biers on Good Friday and fireworks on Saturday night, bring the islanders together, rather than highlighting division.
 70. 1 2 Hieromonk Cassian, A Scientific Examination of the Orthodox Church Calendar, Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1998, p.51–52, ISBN 0-911165-31-2.
 71. M. Milankovitch, "Das Ende des julianischen Kalenders und der neue Kalender der orientalischen Kirchen", Astronomische Nachrichten 200, 379–384 (1924).
 72. Miriam Nancy Shields, "The new calendar of the Eastern churches", Popular Astronomy 32 (1924) 407–411 (page 411). This is a translation of M. Milankovitch, "The end of the Julian calendar and the new calendar of the Eastern churches", Astronomische Nachrichten No. 5279 (1924).
 73. "Hansard Reports, April 2005, regarding the Easter Act of 1928". United Kingdom Parliament. İstifadə tarixi: 29 iyun 2013.
 74. WCC: Towards a common date for Easter
 75. . Monastery of Saint Andrew the First Called, Manchester, England. 25 January 2007. 9 April 2007 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 30 iyun 2013. (#first_missing_last)
 76. "Pentecost Sunday". About.com. İstifadə tarixi: 30 iyun 2013.
 77. Otto, Diane L. (2007). Guess What I Discovered on the Way to Church?. Xulon Press. səh. 413. ISBN 978-1-60266-349-7.
 78. Daniels, Bruce Colin (1995). Puritans at Play: Leisure and Recreation in Colonial New England. Macmillan, p. 89, ISBN 312125003.
 79. Easter or the Memorial—Which Should You Observe?
 80. A careful and free inquiry into the true nature and tendency of the religious principes of the Society of Friends by William Craig Brownlee; Philadelphia, 1824
 81. . 2013-07-19 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-06-30.

Xarici keçidlər

Liturgik
 • 50 Katoliklər üçün Pasxa duaları 2012-03-31 at the Wayback Machine
 • Pasxa haqqında liturgik mənbələr
 • Holy Pascha: The Resurrection of Our Lord (Orthodox icon and synaxarion)
Ənənələr
 • Müqəddəs Həftənin liturgik anlamı (Avstraliya Yunan Ortodoks Kilsəsi)
 • Pasxa Erməni Qriqoryan Kilsəsində 2006-01-29 at the Wayback Machine
 • Pasxa bayramına Roman-Katlik baxış (Katolik Ensiklopediyasından)
Hesablama
 • Sabit Pasxa hesablayıcısı
 • Almanac—Xristian ili Yuli və Qriqori Pasxası və onlarla əlaqəli günlər

pasxa, fəsh, anqlosaks, Ēostre, pascha, Πάσχα, pesax, arasında, həm, qızıl, yumurta, bayramı, kimi, tanınan, əhdi, cədiddə, təsvir, edildiyinə, əsasən, isanın, çarmıxa, çəkilməsindən, üç, gün, sonra, dirilməsi, münasibəti, ilə, qeyd, edilən, xristian, festival. Fesh 1 2 3 ve ya Pasxa anqlosaks Eostre lat Pascha q yun Pasxa Pasxa ivr פ ס ח Pesax 4 el arasinda hem de Qizil yumurta bayrami 5 kimi taninan Ehdi Cedidde tesvir edildiyine esasen Isanin carmixa cekilmesinden uc gun sonra dirilmesi munasibeti ile qeyd edilen xristian festival ve bayramidir 6 7 Pasxa qirx gunluk oruc ve ibadet muddeti olan Boyuk pehrizden evvelki Isanin ehtirasinin kuliminasiyasidir Boyuk pehrizin Pasxa triduumu Sonuncu sam yemeyi ve ayaq yumanin 8 9 anildigi Muqeddes cume axsaminin hemcinin Isanin carmixa cekilmesi ve oldurulmesinin anildigi Muqeddes Cume gununun de daxil oldugu sonuncu heftesi Muqeddes hefte adlanir 10 Pasxadan sonra elli gunluk Pasxa fesli adli dovr baslanir ki hemin dovr de Muqeddes Ucluk gunu ile basa catir PasxaRafael Santinin tesvir etdiyi Mesihin dirilmesiNov xristian medeniMenasi Isanin carmixa cekilerek oldurulmesinden sonra dirilmesi qeyd edilir Vikianbarda elaqeli mediafayllarPasxa gunu deyisen bayramdir ve qeyd edildiyi gun muasir teqvimle uygun deyil Birinci Nikeya Kilse Meclisi 325 ci il Pasxa tarixini Mart ekinoksundan gece ile gunduzun beraberlesmesi sonraki ay butovlenmesinden Pasxa butov ayi sonraki ilk bazar gunu olaraq mueyyen edir 11 Kilse teqvimine gore ekinoksun 21 martda baxmayaraq ki astronomik teqvime esasen ekser illerde beraberlesme 20 martda bas verir bas vermesi qebul edilir ve Butov Ay astronomik teqvimle hec de hemise uygunlasmir Belece Pasxa tarixi 22 martla 25 aprel arasinda deyisir Serq xristianliginda Pasxa tarixinin hesablanmasi zamani XI esrden beraberlesmenin 21 mart tarixi qebul edildiyi Yuli teqvimine esaslanilir 3 aprelin beraberlesme hesab edildiyi Qriqori teqviminde ise Pasxa tarixi 4 aprelle 8 may arasinda deyisir Teqvimdeki movqeyi ve simvolikasi baximindan Pasxa qedim yehudi bayramlarindan biri olan Pesaxa esaslanir Ekser dillerde Pasxa Easter ve Pesax sozleri de elaqeli ve ya omonim sozler kimi isledilir 12 Dunyanin muxtelif hisselerinde bir birinden ferqli Pasxa adetleri olsa da sefeq xidmetleri Pasxa bayramlasmasi kilse dovrelemesi 13 ve Isanin bos turbesinin simvolu olan bezedilmis Pasxa yumurtalari umumi motivlerdir 14 15 16 Elave olaraq yumurta doyusdurulmesi Pasxa dovsani Pasxa oyun ve festivallari kimi eneneler de vardir ki bu eneneler de xristianlarla yanasi qeyri xristian topluluqlar arasinda da genis yayilmisdir 17 18 19 20 Mundericat 1 Etimologiyasi 2 Dini ehemiyyeti 3 Erken kilse dovrunde 4 Tarix 4 1 Hesablamalar 4 2 Ziddiyyetler 4 3 Tarix islahati 4 4 Pasxa tarixinin cedveli 5 Kilse ilinde yeri 5 1 Qerb xristianliginda 5 2 Serq xristianliginda 6 Dini emeller 6 1 Qerb xristianligi 6 2 Serq xristianligi 7 Xristian olmayan qruplarda 8 Dunyada Pasaxa bayramlari 9 Hemcinin bax 10 Qeydler 11 Istinadlar 12 Xarici kecidlerEtimologiyasi RedakteHem qedim yunan hem de latin dilinde II esrde bu xristian bayrami yehudilerin Misirden cixmasinin qeyd edildiyi Pesax פ ס ח bayraminin adindan arami dilinde formalasmis Pasxa sozu ile ifade olunur 21 22 Efesden Hevari Pavel yazir ki Mesih bizim Pasxamiz olaraq ozunu qurban etdi hemcinin efesli xristianlar Isanin carmixa cekilmesi haqqinda 12 deyimi ilk esidenler deyildiler Ingilis dilinin tesir dairesinde olmayan ekser xalqlar bu gun de bu bayrami Pasxa adlandirir 4 23 24 25 Muasir ingilis dilinde istifade edilen Easter sozu muasir alman dilinde istifade olunan Ostern sozu ile qohumdur ve qedim ingilis dilinde olan Eastre ve ya Eostre nb 1 sozunden gelmekdedir Umumilikde bu soz Anqlo Sakson tanrisi olan Eostre un genis anlamda Hind Avropa menseli xalqlarin Sefeq tanrisinin adindan qaynaqlanmaqdadir nb 2 Lakin Anqlo Sakson tanrisi ile bagli iddia tam qebul edilmir ve bezi tedqiqatcilar Easter adinin acilis ayi anlami vermesi ve ya latin dilinde Pasxa Heftesinin albis kimi ifade edilmesi ile elaqedar olmasini bildirirler 29 30 Dini ehemiyyeti RedakteXristianliq Isa Bakire Meryemin dogmasi Isanin carmixa cekilmesi Isanin dirilmesi Pasxa Isa Xristianliqda Erken Dovr Hevari Kilse Inanc Incil Allahin Padsahligi Septuaginta Yeni Ehd Bibliya Ehdi Etiq Ehdi Cedid Xristian kanonlari Apokrif Teologiya Bagislanma Veftiz Xristologiya Ata Ogul Muqeddes Ruh Insan Xilas Esxatologiya Uc uqnum Tarix ve Eneneler Xronologiya Meryem Pyotr Pavel Erken I Konstantin Kilse meclisi Xristianliqda bolunme Xac yurusleri Reformasiya Mezhebler ve Herekatlar QerbiAdventist Anabaptist Anglikan Baptist Kalvinizm Evangelizm Muqeddeslik Luteran Medotist Qedim Kilse Protestant Ellinci Katolik kilsesiSerqiPravoslav Katolik kilsesi Serqi Pravoslav Konstantinopol Pravoslav KilsesiHerekatlarYehovanin Sahidleri Sonuncu gun Unitarianizm Kristafel Birlik pentekostalizmi Esas movzular Medeniyyet Xristianligin tenqidi Ekumenizm Ayin ili Liturgiya Musiqi Veftiz Diger dinler Dua Vez Simvolizm XristianliqbaxmuzakireredakteEhdi Cedidin oyretdiyine gore Pasxa vasitesiyle qeyd edilen Isanin dirilmesi xristian inancinin esas meqamlarindan biridir 31 Yeniden dirilme Isani insanlara Tanrinin oglu kimi teqdim etdi 32 ve subut etdi ki Tanri insanlari edalet ve durustlukle muhakime edecekdir 33 34 Isanin oldukden sonra yeniden dirildilmesi ile Tanri insanlara yeniden dogulmaya umid verdi 35 Xristian inancina gore Isanin yeniden heyata qaytarilmis ruhu sayesinde insanlar yeni heyat yolu ile irelileye bilerler 34 36 Pasxa Ehdi Etiqde tesvir olunan yehudilerin Misirden cixmasina esaslanan Pesax bayrami ve Ehdi Cedidde tesvir olunan Sonuncu sam yemeyinden Isanin carmixa cekilmesi ve yeniden dirilmesine kimi olan hadiselere esaslanir 24 Ehdi Cedide gore Isa ozu terefinden hazirlanmis ferqli anlam dasiyan Pesax yemeyi vermis ve Senekalda verilen bu Sonuncu sam yemeyi zamani hevarilerini yaxinlasan olumu haqqinda xeberdar etmisdir O matzahin tezlikle qurban verilecek bedeni badedeki serabin ise tezlikle axidilacaq qani oldugunu bildirmisdi Hevari Pavel qeyd edir ki Kohne mayani qorumaq lazimdir ki siz bir maya kimi yeni topluluga catdirasiniz Bizim Pesax ciragimiz Xristos ucun qurbam verilecekdir 37 ve bu gosterir ki Pesax eneneleri artiq o zaman evlerde gerekli dayaga sahib deyildi hemcinin bu Isanin Pasxa ciragi seklinde alleqorik teqdim edilmesi idi 38 Iohannin Incilinin Isanin Pasxa ciragi kimi teqdim edildiyi serhlerinden birinde qeyd edilir ki 14 Nisanda mebedde Pasxa ciraqlarinin mehv edildiyi vaxta Isa carmixa cekilmisdir 39 Dini telimatlarda bildirilir ki ciraq iki axsam arasinda yeni alatoran vaxti mehv edilmisdir Lakin Roma dovrunde qurbankesme ayinleri gunorta yarisi heyata kecirilirdi 40 41 Lakin bu adet Sinoptik Incillerin xronologiyasi ile tesdiqlenmir Hesab edilir ki Iohann 19 14 deki 42 Pesaxa hazirliq metn herfi tercume edilerek Nisan 14 e Pesax ucun hazirliq gunu Yom Sisiye Cume Pesax heftesine hazirliq gunu Sabbat 43 istinad edilmis ve kesislerin temizlenmek ucun pasxa yemek 44 merasimi de Pesax ciraginin yeyilmesi merasimine istinad ederek daha cox inanildigi kimi mayasiz corek yeyilmesi gunleri ile bir elaqesi yoxdur 45 Erken kilse dovrunde RedakteErken xristianlar olan yehudiler ve digerleri Yehudi teqviminden istifade edirdiler nb 3 lakin onlarin hansisa xristian bayramini qeyd etmeleri haqqinda deqiq menbe yoxdur 46 Yehudi menseli xristianlar Isanin dirilmesini qeyd eden ilk insanlar idiler Yeniden dirilmenin Pesax bayrami ile eyni zamanda qeyd edilmesinden beri onlar Isanin dirilmesini de Pesax bayraminin bir hissesi kimi qeyd edirler 21 Pasxa bayraminin qeyd edilmesi haqqinda ilk deqiq faktlar II esrin ortalarina aiddir Pasxa bayraminin ilk qeyd edilmesi haqqinda guvenilen menbeler II esrin ortalarina aid olsa da ilk Pasxa xitabesi Pasxa enenelerinin yaradicilarindan biri olan Sardiyali Melitonun adi ile baglidir 46 Cheslyn Jones Geoffrey Wainwright Edward Yarnold and Paul Bradshaw Eds The Study of Liturgy Revised Edition Oxford University Press New York 1992 p 474 lt ref gt Lakin her ne qeder sehidler gunu adeten individual olaraq her sehide uygun ayrica qeyd edilir yerli gunes teqvimine uygun olaraq muxtelif vaxtlarda qeyd edilse de Pasxanin tarixi yerli ay gunes yehudi teqvimine uygun deyisik qeyd edilmisdir Bu Pasxanin xristianliga neden onun erken dovrunde Yehudi dovrunde daxil olub bu gune qeder suallardan azad olmamisdir fikrine tutarli cavabdir 47 Kilse tarixcisi Sokrat Sxolastik Pasxa adetlerini kilsenin onlari ebedilesdirmek cehderi ile simvolize edir ve qeyd edir ki bir cox adetler yaradilmisdi ki bunlar ne Isa ne de hevariler terefinden qeyd edilmemisdi Eyni zamanda o bir cox yerli adetleri de qeyd edir ve bildirir ki bu bayram butun dunyada qeyd edilir 48 Tarix RedakteIsanin olmesi ve dirilmesiseriyasindan olan meqaleler Eziyyet Sonuncu sam yemeyi Hebs Sanhedrin mehkemesi Risxend Herod mehkemesi Pilat mehkemesi Qamcilanma Tikanli tac Via Dolorosa Carmixa cekilme Xacdan endirilme Defn Bos mezar Gorunme Noli me tangere Emmaus gorunmesi Boyuk tapsiriq Isanin ucalmasi Nezeriyyeler Xacin formasi Olunun dirilmesi Bayginliq Ogurlanmis beden Itmis beden Muqeddes hefte Palmeriya bazar gunu Boyuk cume axsami Yaxsi cume Pasxa Diger Evezedici keffare Carmixa cekilme qaranligi Roza Bal Talpiot mezari Basqa baxislar Ehmediyye Islamda XristianliqbaxmuzakireredaktePasxa ve onunla elaqeli olan bayramlar Qriqori ve Yulian teqvimlerinde her ikisi gunesin dovresine ve fesillere esaslanan teqvimdir konkret gunde qeyd edilmediyine gore tarixi deyisen bayramlardir Pasxa bayraminin tarixi Yehudi teqvimine oxsar ay gunes teqvimi ile teyin edilir Birinci Nikeya Kilse Meclisi 325 ci il Pasxa bayraminin tarixini butov aydan Pasxa butov ayi sonraki ilk Bazar gunu kimi teqdim edir arxasinca ise Mart ekinoksu baslayir Dini baximdan ekinoks 21 mart astronomik olaraq ekinoks gece ile gunduzun beraberlesmesi ekser illerde 20 marta tesaduf edir tarixinde qeyd edilir ve butov ay tarixi astronomik teqvimle uygunluq teskil etmir Qriqori teqvimine esaslanan Qerb xristianliginda Pasxa 22 martla 25 aprel arasindaki bazar gunlerinden birinde qeyd edilir ki bu da astronomik butov ay tarixinden texminen bir hefte sonraya tesaduf edir 49 Novbeti gun olan Pasxa bazar ertesi xristian enenelerinin ustunluk teskil etdiyi bir cox olkelerde resmi bayram gunudur Serq xristianliginda Pasxa gununun hesablanmasi zamani Yuli teqvimine esaslanilir 1900 2099 cu illerde teqvimler arasinda 13 gun ferqi olduguna gore XI esrde 21 mart tarixi 3 aprel tarixine uygun gelir Pasxa ise Qriqori teqvimine uygun Yuli teqvimi Serq xristianliginin hakim oldugu olkelerde ehali arasinda isledilmir muvafiq olaraq 4 aprelle 8 may arasinda qeyd edilir Hemcinin Yulian teqviminde butov ay astronomik teqvimden bir nece gun sonra qeyd edildiyinden serqde Pasxa da qerbe nisbeten bir nece gun gec qeyd edilir Serq Ortodoks kilselerinden bir necesi Yuli teqvimini Qriqori teqvimine deyiserek Pasxa bayramini Qerb kilseleri ile eyni vaxtda qeyd edirler 50 Hesablamalar Redakte 725 ci ilde Bede mufessel yazir Butov aydan sonra gelen ve ekinoksa tesaduf eden bazar gunu qanuni pasxa verilecekdir 51 Lakin bu esl dini qanunlari deqiq eks etdirmir Bunun sebelerinden biri odur ki butov ay Pasxa butov ayi adlandirilir astronomik butov ay astronomik butov ay olmayib ay teqvimi ayinin 14 cu gunune tesaduf edir Diger bir sebeb ise odur ki ekinoks yeni gece ile gunduzun beraberlesmesi hadisesi esl astronomik fenomen olub muxtelif illerde 19 20 veya 21 mart tarixlerine tesaduf edir kilse teqviminde ise bu hadisenin tarixi sabit olaraq 21 mart kimi qebul edilir 52 Qedim kilse qanunlarini bu gun de oldugu kimi qebul eden xristian kilseleri 21 marti sabit ekinoks gunu hesab ederek Pasxa tarixini de sonrake kilse teqvimini de bunun esasinda hesablayirlar Serq Pravoslav Kilsesi ve Serq Ortodoks Kilseleri Yuli teqviminden istifade etmeye davam edirler Onlarin da Pasxa gununu teyin etmek ucun istinad etdikleri tarix Yuli teqvimi esasinda mueyyenlesdirilmis 21 mart tarixi hesab olunur ki bu da Qriqori teqvimi ile ziddiyyet teskil edir Bundan elave Yuli teqviminin ay cedveli de Qriqori teqviminden dord gun bezen bes gun geri qalir Qriqori teqvimine gore ayin on dorduncu gunu Yuli teqvimine gore doqquzuncu ve ya onuncu gunu olur Gunes ve ay cedvellerinin bu uygunsuzlugu uzun iller Pasxa tarixinde fikir ayriliginin yaranmasina getirib cixarmaqdadir Pasxa tarixi gunes ay dovresi esasinda hesablanir Ay ili 30 ve 29 gunden ibaret olan aylarin periodik sekilde bir birini evez etmesi neticesinde yaranir Her bir gunes ilinde 1 yanvardan 31 dekabra kimi hesablanir ay ayi kilse hesablamasina esaslanan yeni ayin dogmasi ile baslayir ve 29 gun bezen 30 gun davam edir belece 8 martla 5 aprel arasindaki gunler hemin il ucun Pasxa ay muddeti hesab edilir Pasxa bayrami Pasxa ay muddetinin ucuncu bazar gunu basqa sozle desek Pasxa ay muddetinin 14 cu gununden sonraki bazar gunu qeyd edilir On dorduncu Pasxa ayi her ne qeder artonomikn butov aydan iki gun sonraya tesaduf etse de Pasxa butov ayi kimi konvensiya terefinden teyin edilib 53 Yeni ayin dogmasi 8 Martdan 5 aprele kimi teyin edildiyi dovrden beri Pasxa butov ayi 21 martla 18 aprel arasina tesaduf edir Pasxa tarixinin Qriqori teqvimine uygun hesablanmasi Kalabriali hekim Eloiza Lilius terefinden ay epaktalarina uygun tertib edilmis sistemle heyata kecirilir 54 ve bu hesablama sistemi Qerb xristianliginda o cumleden Pasxani resmen bayram eden qerb olkeleri terefinden qebul edilir Ziddiyyetler Redakte XVII esre aid Isanin dirilmesi ortodoks ikonasi Azerbaycan Milli Incesenet Muzeyi Fra Anceliko Isanin dirilmesi San Marko muzeyi Pasxa bayraminin qeyd edilmesi tarixi uzun muddet mubahise movzusu olmusdur II esrin sonlarindan etibaren Pasxa bayrami tarixinin mubahisesiz eneneler ve muridlerin hesablamalari esasinda mueyyen edilmesi qebul edilib Quartodesiman mubahisesi Pasxa bayraminin hansi tarixde kecirilmeli oldugunun teyin edilmesi ucun acilmis bir nece mubahisenin ilki hesab olunur Quartodesiman termini Pasxanin yehudi teqvimine uygun olaraq 14 Nisanda Lordun Pesaxi Leviticus 23 5 zamani qeyd edilmesi enenesine esaslanir Kilse tarixcisi Kesariyali Yevsevi qeyd edir ki Quartodesiman mubahisesi Polikrap Mirna seherinden olan din xadimi enenevi olaraq Yevangelist Iohannin sagirdi hesab edilir ve Roma papasi Muqeddes Aniket arasinda olmusdur Roma ve Iskenderiyye kilseleri Bazar gunu Mayasiz corek bazar gunu bayrami qeyd etdikleri dovrde Roma eyaleti olan Asiyada Pasxani Bazar gunu bayrami ile birlesdirmek isteyen Quartodesiman var idi Lakin ne Polikrap ne de Aniket bir birini yola getire bilmir onlar sulh elde etmeden meseleni hell etmeden ayrilmali olurlar Papa Muqeddes Aniketden sonra taxta kecmis Roma papasi I Viktorun Efesli Polikrat ve Asiyadan olan diger din xadimlerini Quartodesimanizme gore kilseden qovmasindan sonra mubahiseler daha da qizismisdi Yevseviye gore bir nece sinod mubahiseye son qoymaq ve Pasxanin bazar gunu qeyd edilmesini desteklemek ucun toplanti kecirmisdi 55 Lakin Polikrat texm 190 I Viktora mektub yazaraq Asiyada antik dovrden formalasmis Quartodesimanizmi mudafie etmisdi I Viktor Asiyadan olan din xadimlerinin kilseden qovulmasinin texire salinmasina calisirmis kimi goruntu yaratmaga calisir Muqeddes Iriney ve basqa bir nece nefer ise I Viktora ondan evvel Roma papasi olmus Muqeddes Aniketin tolerantligini xatirladir ve her iki terefi ortaq mexrece getirmeye calsirdilar Quartodesimanizmin IV esre kimi movcud oldugu dusunulur cunki hemin esrde Konstantinopollu Sokrat qeyd edir ki IV esrde Quartodesimanlarin bir hissesi kilselerini Muqeddes Yohannes Xrisostomosun 56 yoluna qosmus diger hissesi ise Nestorun 57 teriqetine qosulmusdu Bayramin 14 Nisanda qeyd edilmesi enenesinin ne qeder davam etmesi melum deyil Lakin hem bayrami 14 Nisanda qeyd edenler hem de Bazar gunu qeyd edener ortaq bir eneneye sahib idiler Bele ki onlar bayramin vaxtini teyin etmek ucun Nisan ayinin ne vaxt baslamasini yehudi qonsulari ile deqiqlesdirirdiler Lakin III esrin sonlarindan etibaren bezi xristian qruplari arasinda Pasxa tarixinin teyin edilmesinde yehudilerle meslehetlesilmesi meselesinde naraziliqlar meydana cixmaga basladi Esas naraziliq onunla bagli idi ki yehudiler bezen Simal yarimkuresinde ekinoksun daha erken izlenmesi sebebiyle Pesax tarixinin teyin edilmesinde yanilirlar 58 59 Sardika pasxa cedveli bu naraziliqlari tesdiqleyir ve bildirilir ki Serqi Araliq denizi sahilindeki bezi yehudi topluluqlari guman ki Antioxiya yehudileri 14 Nisan tarixini bir nece gun evvel qeyd edirler Bu sebebden de bezi xristian qruplari yehudi teqviminden imtina ederek musteqil sekilde Pasxa tarixininin hesablanmasina cehd etmeye basladilar Digerleri ise hetta yehudi teqviminde yalnisliqlar olsa bele onlarla meslehetlesmeni davam etdirdi 60 Pasxa tarixninin mueyyenlesdirilmesi ucun yehudilerle meslehetlesen qrupla musteqil hesablama aparmaga ustunluk veren qrup arasindaki mubahiselere formal olaraq 325 ci ilde cagirilmis Birinci Nikeya Kilse Meclisi son qoydu Hemin kilse meclisinin verdiyi qerara gore kecmis eneneye gore hele de yehudilerle meslehetlesmenin davam etdirildiyi yerlerde bu adet terk edilmeli idi Kiprli Epifani IV esrin ortalarinda yazir imperator Nikeya seherinde 318 din xadiminin istirak etdiyi kilse meclisi topladi Onlar dini kanonlari muzakire etmekle yanasi eyni zamanda Pasxa bayraminin da din xadimlerinin ortaq raziliq elde etdikleri tarixde kecirilmesi qerara alindi Lakin gozlenildiyi kimi bu mesele ile bagli fikirler muxtelif oldu 61 Kanonlar 62 ve vaazlarin 63 qarsi olmasina baxmayaraq kohne adetler tarixciler hemin adetleri protopasxa adlandirir aradan cixmaq evezine yasadi ve davam etdirildi Bezi tedqiqatcilar bildirirler ki kilse meclisi Pasxa tarixinin teyin edilmesi ucun hansisa xususi qaydalar teyin etmemisdi 64 Her halda kilse meclisinin kecirilmesinden sonraki illerde Isgenderiyye kilsesi terefinden islenmis hesablama sistemi normativ olaraq qebul edilirdi Lakin Iskenderiyye qaydalari xristian Avropada bir muddet qebul edildi Roma kilsesi III esrin sonlarindan 457 ci ile kimi 84 il erzinde Pasxa tarixinin hesablanmasinda ay gunes teqviminden istifade etdi Daha sonra ise hemin teqvim Akvitaniyali Viktorius terefinden Iskenderiyye qaydalarina uygunlasdirildi Pasxa butov ayinin hesablanmasinda Viktorian ve Iskenderiyye dovrleri arasinda ferqler oldugundan Roma enenesine esasen 16 ve 22 ci ay dovrlerinin bazar gunu hesablanmasi usulu da diqqete alinmis bezen alternativ olaraq latin ve qedim yunan teqvimlerinden istifade olunmus arada emele gelen bosluqlar ise Iskenderiyye qaydalarinin tetbiq edilmesi ile doldurulmusdur VI esrde ise Iskenderiyye qaydalari butunlukle uygunlasdirilmisdir 65 66 Hemin vaxtdan Iskenderiyye ve Roma kilseleri arasinda Pasxa tarixinin hesablanmasi ustunde meydana gelmis mubahiselere son qoyuldu ve her iki kilse identik hesablama cedvelinden istifade etmeye basladi Britaniya ve Irlandiyada erken xristianliq dovrunde de 84 il dovrlemesinden istifade olunmusdur V esrden etibaren bu dovrlemeden ireli gelerek ekinoks tarixi olaraq 25 mart mueyyen edildi Pasxa ise 14 ve 20 ci ay aylari erzinde bazar gunu kecirildi 67 68 VI VIII esrlerde 84 il dovrlemesi Iskenderiyye usulu ile evezlendi VIII esrde Boyuk Karlin hakimiyyeti dovrunden baslayaraq Qerbi Avropada yeniden Roma usulu qebul edildi ve sonuncu defe Iskenderiyye uslubuna uygunlasdirildi 1582 ci ilde Serq Pravoslav Kilsesi ve Qedim Serq Kilseleri Yuli teqviminden istifadeye davam etdiyi halda Katolik kilsesi Pasxa tarixinin hesablanamsinda Qriqori teqvimini esas goturmeye basladi ve o vaxtdan beri Pasxa muxtelif tarixlerde qeyd edilir Bu gun ehalisinin yarisi katolik yarisi ise ortodokslardan ibaret olan yunana adasi Siros dunyada nadir yerlerdendir ki orada katolikler ve ortodokslar Pasxani eyni tarixde qeyd edir katoliklerin ortodoks teqvimini qebul etmesi ile her iki icma arasinda yaxsi munasibet saxlanilir 69 Tarix islahati Redakte XX esrde bezi sexsler ve institutlar Pasxa ucun muxtelif gunlere tesaduf eden sabit tarix mueyyenlesdirmeye tesebbus etmisler ki hemin tarixlerden de en yadda qalani Aprel ayinin ikinci Bazar gunudur 30 1923 cu ilde Konstantinopol patriarxi ve Serbiya patriarxinin rehberliyi ile Konstantinopolda toplanmis Serq Pravoslav Kilsesi rehberlerinin Ortodoks konqresi Yuli teqvimi uzerinde islahat islerini heyata kecirmisdir 70 Hazirda Islah edilmis Yuli teqviminin esasinda Yeruselim meridianina esaslanan deqiq astronomik hesablamalar dayanir Lakin sonradan butun pravoslav olkeleri bu teqvimin yalniz Yuli teqviminin sabit gunleri ile ust uste dusen gunlerini qebul etmisler 71 72 Bu Pasxa hesablamasi hec vaxt hec bir Ortodoks yepiskoplugu terefinden tam tetbiq olunmamisdir 70 Birlesmis Kralliqda 1928 ci il Pasxa Akti ile Pasxa bayraminin aprelin ikinci Bazar gunu ve ya 9 15 aprel arasindaki ilk Bazar gunu qeyd edilmesi mueyyenlesdirilmisdir Lakin bu akt tetbiq edilmemisdir buna baxmayaraq o hele de Muddealar kitabinda saxlanilir ve muxtelif kilseler terefinden tetbiq edile biler 73 1997 ci ilde Suriyanin Heleb seherinde Dunya Kilse Birliyi DKB terefinden cagirilmis sammit elmi bilikler esas alinmaqla Yeruselim meridianina uygun yaz ekinoksu ve butov aya esaslanan bu gunku Pasxa hesablanmasi usuluna uygun gelen eyni zamanda Birinci Nikeya Kilse Meclisinin qerarina uygun olan Pasxa teqvim islahatini teklif etmisdir Dunya Kilse Birliyi terefinden teklif edilen bu deyisiklikler Serq ve Qerb kilseleri arasinda mubahiselerin aradan qaldirilmasi meqsedini qarsisina qoymusdu 74 2001 ci ilden bu teklifin tetbiq edilmesi meslehet gorulse de hele de bir cox kilseler hemin teklifleri qebul etmemisdir Pasxa tarixinin cedveli Redakte Lvovda Pasxa seheri Kulic paylanmasi DKB nin teqdim etdiyi muqayiseli Pasxa cedveli 2001 2021 ci iller ucun Pasxa tarixi cedveli Qriqori tarixi ile Il Yaz Butov Ayi Astronomik Pasxa Qriqori Pasxasi Yuli Pasxasi Yehudi Pesaxi2001 8 aprel 15 aprel 15 aprel 15 aprel 8 aprel2002 28 mart 31 mart 31 mart 5 may 28 mart2003 16 aprel 20 aprel 20 aprel 27 aprel 17 aprel2004 5 aprel 11 aprel 11 aprel 11 aprel 6 aprel2005 25 mart 27 mart 27 mart 1 may 24 aprel2006 13 aprel 16 aprel 16 aprel 23 aprel 13 aprel2007 2 aprel 8 aprel 8 aprel 8 aprel 3 aprel2008 21 mart 23 mart 23 mart 27 aprel 20 aprel2009 9 aprel 12 aprel 12 aprel 19 aprel 9 aprel2010 30 mart 4 aprel 4 aprel 4 aprel 30 mart2011 18 aprel 24 aprel 24 aprel 24 aprel 19 aprel2012 6 aprel 8 aprel 8 aprel 15 aprel 7 aprel2013 27 mart 31 mart 31 mart 5 may 26 mart2014 15 aprel 20 aprel 20 aprel 20 aprel 15 aprel2015 4 aprel 5 aprel 5 aprel 12 aprel 4 aprel2016 23 mart 27 mart 27 mart 1 may 23 aprel2017 11 aprel 16 aprel 16 aprel 16 aprel 11 aprel2018 31 mart 1 aprel 1 aprel 8 aprel 31 mart2019 21 mart 24 mart 21 aprel 28 aprel 20 aprel2020 8 aprel 12 aprel 12 aprel 19 aprel 9 aprel2021 28 mart 4 aprel 4 aprel 2 may 28 martQeydler 1 Birinci Bazar gunu astronomik butov aydan sonraki astronomik pasxada Yeruselim meridianina istinad edilir 2 Pasxa tarixleri gunesin qurubundan sonra hesablanir Kilse ilinde yeri Redakte Pasxa tonqali Qerb xristianliginda Redakte Qerb xristianliginda Pasxa bayrama hazirliq donemi hesab olunan ve Kul Cersenbesi ile baslayan Boyuk pehriz muddetinin sonunda Bazar gunu kecirilir Xristian enenesinde boyuk ehemiyyete malik olan Pasxadan evvelki son hefte Muqeddes hefte adlandirilir Pasxadan evvelki Senbe gunu ise Isanin Yeruselime giris gunu adlandirilir Pasxadan evvelki uc gun Ehtirasli cume axsami Yaxsi cume ve Muqeddes Senbe bezen Sakit Senbe de adlandirilir adlanir Ehtirasli cume axsami Yaxsi cume ve Muqeddes Senbe gunleri Isanin Yeruselime girmesi Sonuncu sam yemeyi ve Carmixa cekilme hadiseleri ile baglidir Ehtirasli cume axsami Yaxsi cume ve Muqeddes Senbe gunleri bezen Pasxa Triduumu ile elaqelendirilir Bir cox kilseler Pasxa bayramina Muqeddes Senbe gununden sonra baslayir Bezi olkelerde Pasxa bayrami iki gun qeyd edilir ve ikinci gun Pasxa Bazar ertesi adlandirilir Pasxa Senbesi ile baslayan bayram heftesi Pasxa heftesi adlanir ve heftenin butun gunlerinin adlari qarsisinda Pasxa sozu isledilir Pasxadan sonraki senbe Pasxa Senbesi Pasxadan evvelki Senbe ise Muqeddes Senbe adlanir Serq xristianliginda Redakte Serq xristianliginda Pasxaya ruhi hazirliq Temiz Bazar ertesi gunu ile start verilen ve 40 gun davam eden Boyuk pehrizle baslayir Boyuk pehrizin sonuncu heftesi Boyuk pehrizin besinci Bazar gununden sonra Yeruselime giris heftesi adlanir ve Lazar Senbesi ile basa catir Lazar Senbesinden baslayan Vesper ibadeti ile Boyuk pehriz basa catir Lazar Senbesinden sonra Yeruselime giris bazari Muqeddes hefte ve nehayet Pasxa gunu gelir arxasinca ise Pasxa Ilahi Liturgiyasi heyata kecirilir Pasxa ibadeti Triodionun sonuncu ibadeti olan Gece yarisi ibadeti ile baslayir ve Muqeddes Senbenin gece yarisi basa catir Gece yarisindan etibaren ise Pasxa bayrami baslayir ve Pasxa subh ibadeti Pasxa saatlari Pasxa Ilahi Liturgiyasi heyata kecirilir 75 Pasxa Ilahi Liturgiyasinin ardinca Bayramlar bayrami baslayir Pasxadan Butun muqeddesler bazar gunune Pentokostdan sonraki bazar gunu kimi davam eden Pasxa movsumu Pentekostarion bes gunluk adlandirilir Pasxa bazari ile baslayan hefte Parlaq hefte adlandirilir ve bu hefte erzinde oruc tutulmur Pasxadan sonra 39 gun davam eden Bayram sonrasi baslayir 76 Dini emeller RedakteQerb xristianligi Redakte Qerb xristianlari Pasxa bayramini muxtelif sekilde qeyd edirler Eneneler ve Pasxa liturgik emelleri katolikler luteranlar ve anqlikanlar Pasxa ibadetine Muqeddes Senbe gunuden baslayir Ilin en muhum liturgiyasi olan bu ibadete gecenin qaranliginda tonqal qalanmasi ile bu Isanin dirilmesinini simvolududr start verilir Milanli Muqeddes Ambrosinin simvolu olan Eksultet ilahisi ifa olunur Bu ibadetden sonra Ehdi Etiqden bezi hisseler oxunur ki bunlar da esasen Insanin yaradilmasi Ishaqin qurban verilmesi Qirmizi denizin kecilmesi ve Mesih haqqinda verilen xeberler olur Bu ibadet ise Qloria ve Halleluya ilahilerinin ifa edilmesi ile musayet olunur Bu zaman yerli eneneye uygun olaraq kilsenin isiqlari yandirilir ve zengleri calinir Merasim Incil oxunmasi ile de davam etdirilir Daha sonra merasim kilse kursusunde davam etdirilir Qedim dovrlerde Pasxa merasimi veftiz ucun ideal zaman hesab olunurdu ve bu enene indi de Katolik kilsesi ve Anqlikan icmasi terefinden saxlanmaqdadir Pasxa ibadeti Yevxaristiya merasimi Muqeddes Birlik de adlandirilir ile basa catir Bu umumi eneneler ile beraber muxtelif kilselerin ozunemexsus eneneleri de vardir bezi kilselerde Pasxa samlari yandirilir bezilerinde Ehdi Cedid dersleri kecilir bezen ise Eksultetden sonra Bibliya oxunur Bezi kilseler isa Pasxa ibadeti merasimine daha erken Bazar gunu seheri ve ya Senbe gecesi baslayir ve hemin kilseler qadinlarin bos mezara heftenin ilk gununde gelmesine istinad edirler Bu merasim Sefeq ibadeti adlanir ve esasen kilsede deyil aciq yerlerde kilse heyeti qebirsanliqlar ve ya yaxinliqdaki parklarda kecirilir Serq xristianligi Redakte Alban Hevari Kilsesinde Gece yarisi ibadeti Nic Qebele Serq Pravoslav Kilsesi ve Qedim Serq Kilselerinde Pasxa bayrami esas ve fundamental merasim hesab olunur Bu Gozlenen ve Muqeddes gundur Sabbatlar arasinda bir gundur Gunlerin hokmdari ve xanimidir Merasimlerin merasimi bayramlarin bayramidir Biz bu gunde Isanin ebediliyini qeyd edirik Milad bayrami da daxil olmaqla diger butun bayramlar onlarin teqviminde ikinci dereceli bayramlar hesab olunur Ortodoks xristianlarin ustunluk teskil etdiyi cemiyyetlerde bu xususiyyet medeniyyetde de oz eksini tapmisdir Serq katolikleri de bu baximdan ortodokslarla oxsar xususiyyetlere malikdirler Lakin bu hec de o demek deyildir ki Milad ve diger liturgik gunler ortodokslar terefinden qeyd edilmir Eksine butun bu gunler de ortodokslar terefinden boyuk tentene ile qeyd edilir lakin bu zaman Dirilme elementlerine ustunluk verilir Ortodoks xristianlar butun bayramlarda Dirilme isiqlari samlari yandirirlar Pasxa hem de Isanin dunyadaki fealiyyetinin sonu kimi qebul edilir o olerek olumu redd edir ve insanligi temizledi ve ucaltdi konullu olaraq insan zeifliyinin ohdesinden geldi Xristὸs ἀnesth ἐk nekrῶn 8anatῳ 8anaton pathsas kaὶ toῖs ἐn toῖs mnhmasi zwὴn xarisamenos Xristos oldukden sonra dirildi Olumu ayaqlari altina serdi Ve mezarinin ustunde ucalib Heyatin sahibine cevrildi Serq Pravoslav Kilsesinin enenevi Pasxa yurusu Pasxaya hazirliq Boyuk Pehriz adlanir Bu dovrde ortodoks xristianlar oruc tutmaqla kifayetlenmir eylenceni tedricen azaldir gundelik ibadet merasimleri teskil edir xeyriyyecilikle mesgul olurlar Adeten Pasxa ibadetine Muqeddes Senbe gununden baslanir ve ibadetin sonnda butun kilselerin isiqlari yandirilir qaranligin dusmesi gozlenilir Gece yarisi ise boyuk tonqal yandirilir Daha sonra ise kesisler ve diger kilse xadimleri ellerinde sam tutaraq kilsenin etrafinda dovre vururlar Bu Muqeddes Murdasiyan Zenenlerin seher tezden Luke 24 1 bos mezara yurusunu simvolize edir Kilsenin etrafinda bir ve ya uc dovre vurulduqdan sonra ibadet kilede bagli qapilar arxasinda davam etdirilir Yunan enenesinde Incilden secilmis hisseler Mark 16 1 8 oxunulur Umumi eneneye gore ise bagli qapilar arasinda duzulen kesisler xac isaresi emele getirir mohurlenmis mezarin simvolu Kesisler ve kilseye toplanmis insanlar Pasxa Troparionu ozuyur kilselerin zengleri calisir Sonradan kilseye gelen insanlar da Pasxa saatlarina qosulur ve Pasxa Ilahi Liturgiyasini heyata kecirirler Xristian olmayan qruplarda RedakteBir cox Milad eneneleri kimi Bir cox Pasxa eneneleri de Protestant islahatlari zamani mehv edilmis Puritan herekati terefinden 77 paqan elan edilmis ve lekelenmisdir Her halda bir nece esas kilse meselen Luteran Metodist ve Anqlikan kilseleri Kilse ilinin esas gunleri de daxil olmaqla bir cox dovrlerini qoruyub saxlamisdir Meselen Luteran kilseleri yalniz Muqeddes heftenin uc gununu deyil eyni zamanda Milad Pasxa ve Pentekost gunlerini de uc gunluk bayram gunu ve ondan sonraki iki gun ibadet ve bayramla qeyd edir Heyata kecirilmis coxsayli islahatlara baxmayaraq Anabaptistler Kvakerler Presveriterianlar ve diger coxsayli xristian qruplar arasinda Pasxanin qeyd edilmesi ile bagli xeyli sayda ferqler qalmaqdadir 78 Yehovanin Sahidlerinin Sonuncu sam yemeyi ve diger gunlerin hesablanmasi ve qeyd edilmesi enenesi Yehudi teqvimine esasen 14 Nisan axsami Isanin yurudulmesinin qeyd edilmesi enenesi vardir 79 Kvarkerler tarixi enenelerine bagli qalaraq Pasxa ve diger xristian bayramlarini xususi tentene ile qeyd etmir her gun rehberin gunudur deye dusunurler 80 and that elevation of one day above others suggests that it is acceptable to do un Christian acts on other days 81 Dunyada Pasaxa bayramlari RedakteMuxtelif xristian olkelerinde Pasxa munasibeti ile yumurta bezedilmesi ve seker sebetlerinin hazirlanmasi enenesi vardir Pasxa hediyyeleri arasinda Pasxa dovsani oz meshurluguna gore Milad bayraminin Santa Klausu ile muqayise edile biler Pasxa bayraminin enenevi sirniyyati Pasxa ve Kulicdir Pasxa Bazar ertesi ABS prezidenti enenevi olaraq usaqlarla gorusur ve yumurta doyusdurur Azerbaycan prezidenti Pasxa bayrami munasibeti ile enenevi muracietname ile cixis ederek olkenin xristian vetendaslarini tebrik edir Pasxa Bazari Nyu York seherinde enenevi Pasxa paradi kecirilir Xristianligin dovlet dini oldugu ve ya xristian ehalinin coxluq teskil etdiyi olkelerde Pasxa kutlevi bezen de resmi bayram kimi qeyd edilir Bezi Avropa olkelerinde Pasxa Bazar ertesi de bayram olaraq qeyd edilir Kanadada hemcinin hem Pasxa Bazar gunu hem de Bazar ertesi bayram gunudur Bezi olkelerde Pasxa Bazar gununden evvelki iki gun de bayram edilir Danimarka Finlandiya Norvec ve Isvecde Pasxa Bazar gunu ve Bazar ertesi olmaqla iki gun qeyd edilir Pasxa simvollari Kulic Pasxa Pasxa yumurtalari Pasxa seker sebeti Pasxa dovsani Pasxa borsu Ukrayna enenesi Pasxa quzulariHemcinin bax RedakteIsanin dirilmesiQeydler Redakte ˈaeːɑstre ˈeːostre Meselen Qedim ingilis dilinde Eastre Sefeq tanrisinin adidir bu qedim Roma panteonunda Avroraya qedim yunan panteonunda Eosa uygun gelir 26 The plainest example of the Dawn goddess s becoming attached to a single festival and that in the spring is that of the Anglo Saxon Eostre and her postulated German counterpart Ostara who have given us Easter and the Ostertage Our source does not connect Eostre with dawn but that is undoubtedly the meaning of her name 27 Finally comparative material such as Old English Eostre permits us to posit a Proto Indo European goddess of the dawn who was characterized as a reluctant bringer of light for which she is punished In three of the IE stocks Baltic Greek and Indo Iranian the existence of a PIE goddess of the dawn is given additional linguistic support in that she is designated the daughter of heaven This can be seen in corresponding Lithuanian Greek and Old Indian terms which all derive from a PIE daughter of heaven The corresponding son of heaven is not lexically reconstructible but is both semantically and mythologically associated with the Divine Twins 28 Acts 2 1 12 3 20 6 27 9 1 Cor 16 8Istinadlar Redakte http web2 anl az 81 read page php bibid 142936 amp pno 150 Qenizade Sultan Mecid Seyda bey Sirvani Luget rusi ve turki s 293 Huseyn Tovfiqi Boyuk dinlerle tanisliq Xezer Universitesi Nesriyyati 2013 https obastan com eyd 772971 l az eydi fesh pasxa bayrami 1 2 Norman Davies 20 January 1998 Europe A History HarperCollins In most European languages Easter is called by some variant of the late Latin word Pascha which in turn derives from the Hebrew pesach passover Qizil Arxivlesdirilib 2014 07 16 at the Wayback Machine Azerbaycan dilinin izahli lugeti Bernard Trawicky Ruth Wilhelme Gregory 2000 Anniversaries and Holidays American Library Association Easter is the central celebration of the Christian liturgical year It is the oldest and most important Christian feast celebrating the Resurrection of Jesus Christ The date of Easter determines the dates of all movable feasts except those of Advent Aveni Anthony 2004 The Easter Passover Season Connecting Time s Broken Circle The Book of the Year A Brief History of Our Seasonal Holidays Oxford University Press 64 78 ISBN 0 19 517154 3 Peter C Bower The Companion to the Book of Common Worship Geneva Press Istifade tarixi 11 April 2009 Maundy Thursday or le mande Thursday of the Mandatum Latin commandment The name is taken from the first few words sung at the ceremony of the washing of the feet I give you a new commandment John 13 34 also from the commandment of Christ that we should imitate His loving humility in the washing of the feet John 13 14 17 The term mandatum maundy therefore was applied to the rite of foot washing on this day Gail Ramshaw 2004 Three Day Feast Maundy Thursday Good Friday and Easter Augsburg Books Istifade tarixi 11 April 2009 In the liturgies of the Three Days the service for Maundy Thursday includes both telling the story of Jesus last supper and enacting the footwashing Leonard Stuart 1909 New century reference library of the world s most important knowledge complete thorough practical Volume 3 Syndicate Pub Co Istifade tarixi 21 iyun 2013 Holy Week or Passion Week the week which immediately precedes Easter and is devoted especially to commemorating the passion of our Lord The Days more especially solemnized during it are Holy Wednesday Maundy Thursday Good Friday and Holy Saturday Frequently asked questions about the date of Easter 2011 04 22 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2013 06 20 Weiser Francis X 1958 Handbook of Christian Feasts and Customs New York Harcourt Brace and Company seh 214 ISBN 0 15 138435 5 clipping the church Oxford Reference Oxford University Press Istifade tarixi 30 March 2013 Anne Jordan 5 April 2000 Christianity Nelson Thornes Istifade tarixi 7 April 2012 Easter eggs are used as a Christian symbol to represent the empty tomb The outside of the egg looks dead but inside there is new life which is going to break out The Easter egg is a reminder that Jesus will rise from His tomb and bring new life Orthodox Christians dye boiled eggs red to represent the blood of Christ shed for the sins of the world The Guardian Volume 29 H Harbaugh 1878 Istifade tarixi 7 April 2012 Just so on that first Easter morning Jesus came to life and walked out of the tomb and left it as it were an empty shell Just so too when the Christian dies the body is left in the grave an empty shell but the soul takes wings and flies away to be with God Thus you see that though an egg seems to be as dead as a sone yet it really has life in it and also it is like Christ s dead body which was raised to life again This is the reason we use eggs on Easter In olden times they used to color the eggs red so as to show the kind of death by which Christ died a bloody death Gordon Geddes Jane Griffiths 22 January 2002 Christian belief and practice Heinemann Istifade tarixi 7 April 2012 Red eggs are given to Orthodox Christians after the Easter Liturgy They crack their eggs against each other s The cracking of the eggs symbolizes a wish to break away from the bonds of sin and misery and enter the new life issuing from Christ s resurrection Vicki K Black 1 July 2004 The Church Standard Volume 74 Church Publishing Inc Istifade tarixi 7 April 2012 In parts of Europe the eggs were dyed red and were then cracked together when people exchanged Easter greetings Many congregations today continue to have Easter egg hunts for the children after the services on Easter Day The Church Standard Volume 74 Walter N Hering 1897 Istifade tarixi 7 April 2012 When the custom was carrierd over into Christian practice the Easter eggs were usually sent to the priests to be blessed and sprinked with holy water In later times the coloring and decorating of eggs was introduced and in a royal roll of the time of Edward I which is preserved in the Tower of London there is an entry of 18d for 400 eggs to be used for Easter gifts From Preparation to Passion 2010 Istifade tarixi 7 April 2012 So what preparations do most Christians and non Christians make Shopping for new clothing often signifies the belief that Spring has arrived and it is a time of renewal Preparations for the Easter Egg Hunts and the Easter Ham for the Sunday dinner are high on the list too Duchak Alicia 2002 An A Z of Modern America Rutledge 1 2 History of Easter The History Channel website A amp E Television Networks Istifade tarixi 9 March 2013 Karl Gerlach 1998 The Antenicene Pascha A Rhetorical History Peeters Publishers seh XVIII The second century equivalent of easter and the paschal Triduum was called by both Greek and Latin writers Pascha pasxa a Greek transliteration of the Aramaic form of the Hebrew פ ס ח the Passover feast of Ex 12 Karl Gerlach 1998 The Antenicene Pascha A Rhetorical History Peters Publishers seh 21 For while it is from Ephesus that Paul writes Christ our Pascha has been sacrificed for us Ephesian Christians were not likely the first to hear that Ex 12 did not speak about the rituals of Pesach but the death of Jesus of Nazareth 1 2 Vicki K Black 1 July 2004 Welcome to the Church Year An Introduction to the Seasons of the Episcopal Church Church Publishing Inc Easter is still called by its older Greek name Pascha which means Passover and it is this meaning as the Christian Passover the celebration of Jesus triumph over death and entrance into resurrected life that is the heart of Easter in the church For the early church Jesus Christ was the fulfillment of the Jewish Passover feast through Jesus we have been freed from slavery of sin and granted to the Promised Land of everlasting life Karl Gerlach 1998 The Antenicene Pascha A Rhetorical History Peeters Publishers seh 21 Long before this controversy Ex 12 as a story of origins and its ritual expression had been firmly fixed in the Christian imagination Though before the final decades of the 2nd century only accessible as an exegetical tradition already in the Paulin letters the Exodus saga is deeply involved with the celebration of bath and meal Even here this relationship does not suddenly appear but represents developments in ritual narrative that mus have begun at the very inception of the Christian message Jesus of Nazareth was crucified during Pesach Mazzot an event that a new covenant people of Jews and Gentiles both saw as definitive and defining Ex 12 is thus one of the few reliable guides for tracing the synergism among ritual text and kerygma before the Council of Nicaea Robert Barnhart The Barnhart Concise Dictionary of Etymology p 229 1995 HarperCollins ISBN 0 06 270084 7 Martin Litchfield West Indo European Myth and Culture p 227 cf 217 218 2007 Oxford University Press J P Mallory and Douglas Q Adams Encyclopedia of Indo European Culture pp 148 149 1997 Taylor amp Francis Ronald Hutton Stations of the Sun Oxford University Press 2001 ISBN 978 0 19 157842 7 1 2 Easter holiday Encyclopaedia Britannica Online Encyclopaedia Britannica Istifade tarixi 9 March 2013 1 Corinthians 15 12 20Torrey Reuben Archer 1897 The Resurrection of Christ Torrey s New Topical Textbook Istifade tarixi 2013 03 31 interprets primary source references in this section as applying to the Resurrection The Letter of Paul to the Corinthians Encyclopaedia Britannica Online Encyclopaedia Britannica Istifade tarixi 10 March 2013 Romans 1 4 Acts 17 31 1 2 Jesus Christ Encyclopaedia Britannica Online Encyclopaedia Britannica Istifade tarixi 11 March 2013 1 Peter 1 3 Romans 6 4 1 Corinthians 5 7 John 1 29 Revelation 5 6 1 Peter 1 19 1 Peter 1 2 and the associated notes and Passion Week table in Barker Kenneth ed 2002 Zondervan NIV Study Bible Grand Rapids Zondervan seh 1520 ISBN 0 310 92955 5 Karl Gerlach 1998 The Antenicene Pascha A Rhetorical History Peeters Publishers 32 56 Exodus 12 6 Iosif Flavi Yehudi muharibeleri 6 10 1 423 Onlar saat doqquzdan on bire kimi qurban kesirdiler Filo Xususi qanunlar 2 27 145 Gunortadan axsama kimi qirginlarin saysiz qurbanlari yad edilir ve qurbanlar kesilirdi John 19 14 Exodus 12 18 John 13 2 John 18 28 John 19 14 Barker Kenneth ed 2002 Zondervan NIV Study Bible Grand Rapids Zondervan ISBN 0 310 92955 5 John 18 28 Leviticus 23 8 1 2 Homily on the Pascha Kerux Northwest Theological Seminary 12 March 2007 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 28 March 2007 first missing last lt ref Diger bir xristian enenesi olan Sehidlerin anilmasi da Pasxa bayrami enenelerinin yaradildigi bu dovrlerden qeyd edilmeye baslanmisdir Cheslyn Jones Geoffrey Wainwright Edward Yarnold and Paul Bradshaw Eds The Study of Liturgy Revised Edition Oxford University Press New York 1992 p 459 Easter is the only feast of the Christian Year that can plausibly claim to go back to apostolic times It must derive from a time when Jewish influence was effective because it depends on the lunar calendar every other feast depends on the solar calendar Socrates Church History 5 22 in Schaff Philip 13 July 2005 The Author s Views respecting the Celebration of Easter Baptism Fasting Marriage the Eucharist and Other Ecclesiastical Rites Socrates and Sozomenus Ecclesiastical Histories Calvin College Christian Classics Ethereal Library Istifade tarixi 28 March 2007 The Date of Easter Article from United States Naval Observatory 27 March 2007 The Church in Malankara switched entirely to the Gregorian calendar in 1953 following Encyclical No 620 from Patriarch Mor Ignatius Aphrem I dt December 1952 Calendars of the Syriac Orthodox Church Retrieved 19 Iyun 2013 Bede The reckoning of time translated by Faith Wallis Liverpool Liverpool University Press 1999 chapter 62 p 148 Paragraph 7 of Inter gravissimas ISO org to the vernal equinox which was fixed by the fathers of the first Nicene Council at XII calends April 21 Mart This definition can be traced at least back to chapters 6 amp 59 of Bede s De temporum ratione 725 Montes Marcos J Calculation of the Ecclesiastical Calendar Arxivlesdirilib 2008 11 03 at the Wayback Machine Retrieved 29 iyun 2013 G Moyer 1983 Aloisius Lilius and the Compendium novae rationis restituendi kalendarium pages 171 188 in G V Coyne ed Eusebius Church History 5 23 Socrates Church History 6 11 at Schaff Philip 13 July 2005 Of Severian and Antiochus their Disagreement from John Socrates and Sozomenus Ecclesiastical Histories Calvin College Christian Classics Ethereal Library Istifade tarixi 29 iyun 2013 Socrates Church History 7 29 at Schaff Philip 13 July 2005 Nestorius of Antioch promoted to the See of Constantinople His Persecution of the Heretics Socrates and Sozomenus Ecclesiastical Histories Calvin College Christian Classics Ethereal Librar Istifade tarixi 29 iyun 2013 Eusebius Church History 7 32 Peter of Alexandria quoted in the Chronicon Paschale In Alexander Roberts and James Donaldson eds Ante Nicene Christian Library Volume 14 The Writings of Methodius Alexander of Lycopolis Peter of Alexandria And Several Fragments Edinburgh 1869 p 326 at Donaldson Alexander 1 June 2005 That Up to the Time of the Destruction of Jerusalem the Jews Rightly Appointed the Fourteenth Day of the First Lunar Month Gregory Thaumaturgus Dionysius the Great Julius Africanus Anatolius and Minor Writers Methodius Arnobius Calvin College Christian Classics Ethereal Library Istifade tarixi 29 iyun 2013 Sacha Stern Calendar and Community A History of the Jewish Calendar Second Century BCE Tenth Century CE Oxford 2001 pp 124 132 Epiphanius Adversus Haereses Heresy 69 11 1 in Willams F 1994 The Panarion of Epiphianus of Salamis Books II and III Leiden E J Brill seh 331 Apostolic Canon 7 If any bishop presbyter or deacon shall celebrate the holy day of Easter before the vernal equinox with the Jews let him be deposed A Select Library of Nicene and Post Nicene Fathers of the Christian Church Second Series Volume 14 The Seven Ecumenical Councils Eerdmans 1956 p 594 St John Chrysostom Against those who keep the first Passover in Saint John Chrysostom Discourses against Judaizing Christians translated by Paul W Harkins Washington D C 1979 p 47ff Mosshammer Alden A 2008 The Easter Computus and the Origins of the Christian Era Oxford Oxford University Press 50 52 ISBN 978 0 19 954312 0 Mosshammer Alden A 2008 The Easter Computus and the Origins of the Christian Era Oxford Oxford University Press 239 244 ISBN 978 0 19 954312 0 Holford Strevens Leofranc and Blackburn Bonnie 1999 The Oxford Companion to the Year Oxford Oxford University Press 808 809 ISBN 0 19 214231 3 Mosshammer Alden A 2008 The Easter Computus and the Origins of the Christian Era Oxford Oxford University Press 223 224 ISBN 978 0 19 954312 0 Holford Strevens Leofranc and Blackburn Bonnie 1999 The Oxford Companion to the Year Oxford Oxford University Press 870 875 ISBN 0 19 214231 3 Easter A date with God The Economist 20 April 2011 Istifade tarixi 23 April 2011 Only in a handful of places do Easter celebrants alter their own arrangements to take account of their neighbours Finland s Orthodox Christians mark Easter on the Western date And on the Greek island of Syros a Papist stronghold Catholics and Orthodox alike march to Orthodox time The spectacular public commemorations involving flower strewn funeral biers on Good Friday and fireworks on Saturday night bring the islanders together rather than highlighting division 1 2 Hieromonk Cassian A Scientific Examination of the Orthodox Church Calendar Center for Traditionalist Orthodox Studies 1998 p 51 52 ISBN 0 911165 31 2 M Milankovitch Das Ende des julianischen Kalenders und der neue Kalender der orientalischen Kirchen Astronomische Nachrichten 200 379 384 1924 Miriam Nancy Shields The new calendar of the Eastern churches Popular Astronomy 32 1924 407 411 page 411 This is a translation of M Milankovitch The end of the Julian calendar and the new calendar of the Eastern churches Astronomische Nachrichten No 5279 1924 Hansard Reports April 2005 regarding the Easter Act of 1928 United Kingdom Parliament Istifade tarixi 29 iyun 2013 WCC Towards a common date for Easter On the Holy and Great Sunday of Pascha Monastery of Saint Andrew the First Called Manchester England 25 January 2007 9 April 2007 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 30 iyun 2013 first missing last Pentecost Sunday About com Istifade tarixi 30 iyun 2013 Otto Diane L 2007 Guess What I Discovered on the Way to Church Xulon Press seh 413 ISBN 978 1 60266 349 7 Daniels Bruce Colin 1995 Puritans at Play Leisure and Recreation in Colonial New England Macmillan p 89 ISBN 312125003 Easter or the Memorial Which Should You Observe A careful and free inquiry into the true nature and tendency of the religious principes of the Society of Friends by William Craig Brownlee Philadelphia 1824 See Quaker Faith amp practice of Britain Yearly Meeting Paragraph 27 42 2013 07 19 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2013 06 30 Xarici kecidler Redakte Xristianliq portali Vikianbarda Pasxa ile elaqeli mediafayllar var Liturgik50 Katolikler ucun Pasxa dualari Arxivlesdirilib 2012 03 31 at the Wayback Machine Pasxa haqqinda liturgik menbeler Holy Pascha The Resurrection of Our Lord Orthodox icon and synaxarion EnenelerMuqeddes Heftenin liturgik anlami Avstraliya Yunan Ortodoks Kilsesi Pasxa Ermeni Qriqoryan Kilsesinde Arxivlesdirilib 2006 01 29 at the Wayback Machine Pasxa bayramina Roman Katlik baxis Katolik Ensiklopediyasindan HesablamaSabit Pasxa hesablayicisi Almanac Xristian ili Yuli ve Qriqori Pasxasi ve onlarla elaqeli gunlerMenbe https az wikipedia org w index php title Pasxa amp oldid 5928002, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.