fbpx
Wikipedia

İsa

İsa (ivr. יֵשׁוּעַ‎; ən tezi sentyabr e.ə. 7 və ən geci iyun e.ə. 2, Beytləhm, Herodian Kingdom of Judea[d], Roma İmperiyası və ya Nazaret, Herodian Kingdom of Judea[d], Roma İmperiyası7 aprel 30 və ya 3 aprel 33, Calvary[d], İudeya[d], Qüds, Roma İmperiyası) — Xristianlıqda Tanrının bədənli mücəssəməsi. Həmçinin Məsih, Nazaretli, İnsan Oğlu, Xilaskar və s. adlanır. Xristianlığa görə İsa Beytləhmdə doğulub. Qüdsdə çarmıxa çəkilib. Manixeistlər, qnostiklər, müsəlmanlar, bəhailər və başqaları dinlərində İsa üçün önəmli yerlər tapdılar. Quran İsanın müsəlman olduğunu iddia edir. Bəhai təlimləri İsanı "Tanrının təzahürü" hesab edir. Bəzi hindular İsanı avatar və ya sadu hesab edirlər. Bəzi buddistlər, o cümlədən XIV Dalay Lama, İsanı həyatını insanların rifahına həsr edən bodhisattva hesab edir.

İsa
arami ישוע
Doğum tarixi ən tezi sentyabr e.ə. 7 və ən geci iyun e.ə. 2
Doğum yeri
Vəfat tarixi 7 aprel 30 və ya 3 aprel 33
Vəfat yeri
Vəfat səbəbi Çarmıx
Dəfn yeri
Atası Müqəddəs İosif və ya Xristianlıqda Ata
Anası Məryəm
Fəaliyyəti vaiz[d], peyğəmbər, dülgər[d], Ravvin, thaumaturge[d], dini rəhbər[d], healer[d], Məsih, vaiz[d], müəllim, müqəddəslərin şəfaəti[d]
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlərtarixdə 100 ən nüfuzlu şəxs siyahılarına daxil edilib.

Bibliyada İsa Məsih haqqında

  Əsas məqalə: İsa Xristianlıqda

İsanın yerdəkı həyatı, ölümü, dirilməsi, meracı əksərən Ilkin kanonik və apokrifik incillər verlər. Onun doğulması Müqəddəs ruh vasitəsilə Bakirə Məryəmə qabaqcadan xəbər verilir. Məsih Padşahı kimi Davud sülaləsinin varisi olan İsa Beytləhmdəki tövlədə doğulur. İsanın formal atası Yusifdir. Mələklər və möcüzəli ulduzla istiqamətləndirilmiş çobanlar və münəccimlər İsanı salamlamaq üçün gəlirlər. Qırxıncı gündə İsanı Allahı qəbul edən Simeon qarşılayır. İsa Dağüstü vəzi söyləyir və on iki həvari seçir. İsanın möcüzələri arasında xəstələrə şəfa verməsi, korların gözlərini açması, ölüləri diriltməsi, suyu şəraba döndərməsi, su üstündə gəzməsi, tufanı ram etməsi, beş min adamın beş və ya yeddi çörəklə doydurması, adamdan cinlərin qovulması və s.kimi möcüzələri vardır. Pasxa bayramından qabaq dişi eşşəyə minmiş İsa təntənə ilə Yerusəlimə gəlmiş, məbəddən alverçilər və qurban heyvanları satan ticarətçiləri qovmuşdur. Onun həvarisi Yəhuda onu 30 gümüş pula satır. Bundan sonra İsa on iki həvari ilə sirli Pasxa şamını təşkil edir və Özünün ələ veriləcəyini qabaqcadan xəbər verir. Həvarilərə Öz bədənini və qanını təmsil edən çörək və şərabla yevxaristiya mərasimini təsis edir. Sonra Yəhuda İskariotla istiqamətləndirilmiş silahlı dəstə gəlir. İsanı öpərkən Onu otuz gümüş pula satmış Yəhuda dəstəyə məqsədi göstərir. Petrus və ya Peter silahlı müqavimət göstərməyə çalışır və qılıncla qulun qulağını kəsir. Onu dayandırmış İsa qulu sağaldır, lakin İsanı tuturlar. Sinedrionda İsa öz Məsih titulunu təsdiq edir və Ponti Pilata gətirirlər. Pilat İsadan Özünü yəhudilərin padşahı sayıb-saymadığını soruşur və İsa bunu təsdiqləyir. Pilat İsanı azad etməyi təklif edir, lakin izdiham onun əvəzində qatil Barabbanı görmək istəyir. Buna görə İsa əvvəlcə şallaqlama, sonra çarmıxa çəkilməyə məhkum edilir və Öz çarmıxını edam yerinə (Qolqofaya) qədər aparır. Çarmıxın ağırlığına dözməmiş İsaya naməlum Kirineyalı Şimon kömək edir. Çarmıxa çəkilmiş İsanın əziyyətləri təqribən altı saat davam edir. Onun ölümü günəş tutulması, Yerusəlimdəki məbəddə pərdənin cırılması və zəlzələ ilə nəticələnir. İsa öldükdən sonra Onun şagirdləri yas tuturlar. Lakin üçüncü gündə O dirilir və bir çox möminlərə görünür. Həvari Pavel bu haqda belə yazmışdır: "Özümün də qəbul etdiyim bu ən əhəmiyyətli təlimi sizə çatdırdım: Müqəddəs Yazılara uyğun olaraq, Məsih günahlarımız üçün öldü, dəfn olundu və Müqəddəs Yazılara uyğun olaraq, üçüncü gün dirildi. O əvvəl Kefaya, sonra On İki şagirdə göründü. Bundan sonra beş yüzdən çox bacı-qardaşa eyni anda göründü…"

Apokfirik incillərdə İsa haqqında

Bibliyaya daxil olmuş dörd Müjdədən fərqli olaraq, apokrifik incillərə İsanın uşaqlığı haqqında mözücələrlə dolu rəvayətlər daxildir. Bir misal kimi, eramızın II əsrində yazılmış "Foma İncili" İsa Məsihin uşaqlığından bəhs edir, Məsihi hər addımbaşı möcüzələr göstərən təkəbbürlü və sərt bir uşaq kimi təsvir edir. Şənbə günü gildən quş düzəldir və sonra insanların etirazları qarşısında əl çalır və o saat bunlar əsl quşlara dönüb uçmağa başlayır.

Apokrifik incillərdə İsanın ölümü haqqında yazılanlar da Bibliyadakı hekayədən fərqlənir. Eramızın II əsrinə aid olan Basilid incilində İsanın ölümü xəbərinin həqiqətə uyğun olmaması iddia edilirdi. Vasilidə görə, İsanın çarmıxda olması yalnız müəyyən adamların gözünə görsənmişdir və xəyaldan başqa bir şey deyildir. Əslində isə o edam edilməmişdir, onun yerinə başqa bir adam edam olunmuşdur. Bu cür fikirin əks olunduğu II əsrə aid olan "Böyük Sifin ikinci risaləsi" adlı apokrifik İncil Misirdə tapılmışdır. Başqa apokrifik incillərdə İsa adi insani həyat tərzi aparan bir peyğəmbər kimi təsvir olunur. Onun hətta bir qadınla evlənməsi haqqında işarəlarə də rast gəlmək olar.

Quranda Məryəm oğlu İsa haqqında

Qurani Kərimə görə, İsa Allahın bir peyğəmbəri olub. İsanın Allahın Oğlu olması islamda qeyri-mümkün bir olay kimi qəti şəkildə rədd edilir. İslama görə, İsa Allaha çox yaxın bir peyğəmbər olub.

4:156.Onlar həm də küfr etdiklərinə və Məryəmə böyük bir böhtan dediklərinə görə, 4:157.bir də: "Həqiqətən, biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Məsihi öldürdük!"- dediklərinə görə lənətə düçar edildilər. Halbuki onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlara ancaq İsanın bənzəri göstərildi. Şübhəsiz ki, bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şəkk-şübhə içindədirlər. Bu haqda onların, zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Onlar onu öldürdüklərinə yəqinliklə əmin deyillər. Bu surədə "Onlar" yəhudilərə aiddir.

112.əl-İxlas (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir) Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

(Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: "(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur); Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!) O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir!) Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!"

Başqa dinlərdə İsa haqqında

Bəhai dinində

Bəhai təlimləri İsanı Allahın Məzhəri kimi — Bəhai dinindəki peyğəmbərlik konsepsiyası ilə, Allah və insanlar arasındakı vasitəçi, elçi kimi, Allahın keyfiyyət və sifətlərinin təcəllisi kimi təsvir edir (bax: Bəhai dinində Allah anlayışı). Bəhai konsepsiyası insan və ilahiliyin bənzər keyfiyyət və sifətlərlə bəzəndiyini vurğulayır, belə ki, bu Xristianlıqdakı "təcəssüm" konsepsiyası ilə oxşarlıq təşkil edir. Bəhai inancı, İsanın "Allahın Oğlu" olması ifadəsini qəbul edir, lakin bunun İsanın gəldiyi dövrdə mövcud regionda istifadə olunan simvolika olduğunu düşünür. Belə ki, Fələstin, Misir, Yunanıstan, bütün Aralıq dənizi boyunca yazılarda (məsələn, Misir mətnləri, Tövrat, Platonun "Dövlət" əsəri və s.) bu metafor müqəddəs şəxslər haqqında istifadə olunmuşdur. İsa Allahın fiziki törəməsi kimi yox, Ondan tərbiyə almış "Oğul" kimi qəbul edilir. Bəhailər düşünür ki, İsa Allahın sifətlərinin təzahür etdiyi mükəmməl güzgü kimidir, lakin onlar Allahın Ruhunun öz uca məqamını tərk edərək hər hansısa insanın bədəninə yerləşməsi ideyasını qəbul etmirlər. Çünki onlar inanırlar ki, Allah hər yeri əhatə edəndir və hər şeyin fövqündədir.

Bəhai dininin banisi Bəhaullah yazır ki, bir halda ki, Allahın bütün Məzhərləri eyni keyfiyyətlərin və sifətlərin daşıyıcısıdırlar, onların hər birini daha əvvəl gəlmiş Məzhərlərin "ruhani qayıdışı" hesab etmək olar, həmçinin hər yeni gələn Allah məzhəri yeni dini təlim gətirir, hansı ki, əvvəlkiləri əvəzləyir. Bu Bəhai dinindəki "proqressiv vəhy" konsepsiyasıdır. Bəhailər inanır ki, Allahın planı bu proses vasitəsilə, insanlığın inkişafı ilə ahəng içində irəliləyir. Allahın Məzhərləri çox xüsusi bir missiyanı həyata keçirmək və əvvəlki prosesi tamamlamaq üçün gəlirlər. Belə ki, bəhailər inanırlar ki, Bəhaullah İsa Məsihin vəd olunmuş qayıdışıdır. Bəhai təlimləri İsanın İncildəki bir çox təlimini təsdiq edir.

Həmçinin bax

İstinadlar

 1. Evangelist L. t. Gospel of Luke
  <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q1845"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q128538"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q39939"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q18813"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q5852633"></a>
 2. https://www.timesofisrael.com/jesus-may-not-have-been-born-in-bethlehem-heres-why/
 3. The Gospels
  <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q18813"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q472773"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q5852633"></a>
 4. Pellegrino C. R. The Jesus Family Tomb
  <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q5765369"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q5081877"></a>
 5. Καινή Διαθήκη — 0100.
  <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q18813"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q1845"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q2818964"></a>
 6. Watson, Francis (2001). "The quest for the real Jesus". In Bockmuehl, Markus N. A. (ed.). Cambridge companion to Jesus. Cambridge University Press. 156–57. ISBN 978-0-521-79678-1.
 7. Evans, C. Stephen (1996). The historical Christ and the Jesus of faith. Oxford University Press. səh. v. ISBN 978-0-19-152042-6.
 8. Delbert, Burkett (2010). The Blackwell Companion to Jesus. John Wiley & Sons. səh. 1. ISBN 978-1-4443-5175-0.
 9. Ali-İmran 52
 10. Stockman, Robert (1992). "Jesus Christ in the Bahá'í Writings". Bahá'í Studies Review. 2 (1).
 11. Rishi Das, Shaunaka (March 24, 2009). "Jesus in Hinduism". BBC.
 12. Beverley, James A. (June 11, 2011). "Hollywood's Idol". Christianity Today.
 13. Əhdi-Cədid, 1 Korinflilərə Məktub 15:3–6
 14. Bax: Мировая духовная культура. Христианство. Церковь. Лекции и беседы. — М.: Фонд имени Александра Меня, 1995. 671 с. Тир 10 000. 2-е изд.: 1997. http://krotov.info/library/13_m/myen/00049.html
 15. Bax: Протоиерей Иоанн Мейендорф. Введение в Святоотеческое Богословие. Глава 2. Борьба с гностицизмом. Святитель Ириней Леонский. http://klikovo.ru/db/msg/882 2014-07-29 at the Wayback Machine
 16. XRİSTİANLIĞIN YARANMASI, MƏNBƏLƏRİ VƏ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ I Fəsil, İlk Xristianlığın qısa tarixi icmalı
 17. Stockman, Robert (1992). "Jesus Christ in the Bahá'í Writings". Bahá'í Studies Review. 2 (1).
 18. Cole, Juan (1982). "The Concept of Manifestation in the Bahá'í Writings". Bahá'í Studies. 9: 1–38.
 19. Cole, Juan (1982). "The Concept of Manifestation in the Bahá'í Writings". Bahá'í Studies. 9: 1–38.
 20. Stockman, Robert (1992). "Jesus Christ in the Bahá'í Writings". Bahá'í Studies Review. 2 (1).
 21. Smith, Peter (2000). "peace". A concise encyclopedia of the Bahá'í Faith. Oneworld Publications. p. 214.
 22. Stockman, Robert (1992). "Jesus Christ in the Bahá'í Writings". Bahá'í Studies Review. 2 (1).
 23. Cole, Juan (1982). "The Concept of Manifestation in the Bahá'í Writings". Bahá'í Studies. 9: 1–38.
 24. Smith, Peter (2008). An Introduction to the Baha'i Faith. Cambridge University Press. p. 128.
Qurandakı peyğəmbərlər
Adəm  • Şeys  • İdris  • Nuh  • Hud  • Saleh  • İbrahim  • İsmail  • İshaq  • Lut  • Yaqub  • Yusif  • Əyyub  • Şüeyb  • Musa  • Harun  • Davud  • Süleyman  • Yunis  • Zəkəriyya  • Yəhya  • İsa  • Məhəmməd
Ayrıca bax: Allah , Din , İslam , Quran

tezi, sentyabr, geci, iyun, beytləhm, herodian, kingdom, judea, roma, imperiyası, nazaret, herodian, kingdom, judea, roma, imperiyası, aprel, aprel, calvary, iudeya, qüds, roma, imperiyası, xristianlıqda, tanrının, bədənli, mücəssəməsi, həmçinin, məsih, nazare. Isa ivr י ש ו ע en tezi sentyabr e e 7 ve en geci iyun e e 2 Beytlehm Herodian Kingdom of Judea d Roma Imperiyasi 1 ve ya Nazaret Herodian Kingdom of Judea d Roma Imperiyasi 2 7 aprel 30 ve ya 3 aprel 33 Calvary d Iudeya d Quds Roma Imperiyasi 3 Xristianliqda Tanrinin bedenli mucessemesi Hemcinin Mesih Nazaretli Insan Oglu Xilaskar ve s adlanir Xristianliga gore Isa Beytlehmde dogulub Qudsde carmixa cekilib Manixeistler qnostikler muselmanlar behailer ve basqalari dinlerinde Isa ucun onemli yerler tapdilar 6 7 8 Quran Isanin muselman oldugunu iddia edir 9 Behai telimleri Isani Tanrinin tezahuru hesab edir 10 Bezi hindular Isani avatar ve ya sadu hesab edirler 11 Bezi buddistler o cumleden XIV Dalay Lama Isani heyatini insanlarin rifahina hesr eden bodhisattva hesab edir 12 Isaarami ישועDogum tarixi en tezi sentyabr e e 7 ve en geci iyun e e 2Dogum yeri Beytlehm Herodian Kingdom of Judea d Roma Imperiyasi 1 ve yaNazaret Herodian Kingdom of Judea d Roma Imperiyasi 2 Vefat tarixi 7 aprel 30 ve ya 3 aprel 33Vefat yeri Calvary d Iudeya d Quds Roma Imperiyasi 3 Vefat sebebi CarmixDefn yeri Isanin qebri d Muqeddes meqbere kilsesiTalpiot Tomb d 4 Garden Tomb d empty tomb d QudsAtasi Muqeddes Iosif 3 ve ya Xristianliqda Ata 5 Anasi Meryem 5 Fealiyyeti vaiz d peygember dulger d Ravvin thaumaturge d dini rehber d healer d Mesih vaiz d muellim muqeddeslerin sefaeti d Vikianbarda elaqeli mediafayllarAdi tarixde 100 en cox oyrenilmis sexsiyyetler ve tarixde 100 en nufuzlu sexs siyahilarina daxil edilib Mundericat 1 Bibliyada Isa Mesih haqqinda 2 Apokfirik incillerde Isa haqqinda 3 Quranda Meryem oglu Isa haqqinda 4 Basqa dinlerde Isa haqqinda 4 1 Behai dininde 5 Hemcinin bax 6 IstinadlarBibliyada Isa Mesih haqqinda Redakte Esas meqale Isa XristianliqdaIsanin yerdeki heyati olumu dirilmesi meraci ekseren Ilkin kanonik ve apokrifik inciller verler Onun dogulmasi Muqeddes ruh vasitesile Bakire Meryeme qabaqcadan xeber verilir Mesih Padsahi kimi Davud sulalesinin varisi olan Isa Beytlehmdeki tovlede dogulur Isanin formal atasi Yusifdir Melekler ve mocuzeli ulduzla istiqametlendirilmis cobanlar ve muneccimler Isani salamlamaq ucun gelirler Qirxinci gunde Isani Allahi qebul eden Simeon qarsilayir Isa Dagustu vezi soyleyir ve on iki hevari secir Isanin mocuzeleri arasinda xestelere sefa vermesi korlarin gozlerini acmasi oluleri diriltmesi suyu seraba dondermesi su ustunde gezmesi tufani ram etmesi bes min adamin bes ve ya yeddi corekle doydurmasi adamdan cinlerin qovulmasi ve s kimi mocuzeleri vardir Pasxa bayramindan qabaq disi esseye minmis Isa tentene ile Yeruselime gelmis mebedden alverciler ve qurban heyvanlari satan ticaretcileri qovmusdur Onun hevarisi Yehuda onu 30 gumus pula satir Bundan sonra Isa on iki hevari ile sirli Pasxa samini teskil edir ve Ozunun ele verileceyini qabaqcadan xeber verir Hevarilere Oz bedenini ve qanini temsil eden corek ve serabla yevxaristiya merasimini tesis edir Sonra Yehuda Iskariotla istiqametlendirilmis silahli deste gelir Isani operken Onu otuz gumus pula satmis Yehuda desteye meqsedi gosterir Petrus ve ya Peter silahli muqavimet gostermeye calisir ve qilincla qulun qulagini kesir Onu dayandirmis Isa qulu sagaldir lakin Isani tuturlar Sinedrionda Isa oz Mesih titulunu tesdiq edir ve Ponti Pilata getirirler Pilat Isadan Ozunu yehudilerin padsahi sayib saymadigini sorusur ve Isa bunu tesdiqleyir Pilat Isani azad etmeyi teklif edir lakin izdiham onun evezinde qatil Barabbani gormek isteyir Buna gore Isa evvelce sallaqlama sonra carmixa cekilmeye mehkum edilir ve Oz carmixini edam yerine Qolqofaya qeder aparir Carmixin agirligina dozmemis Isaya namelum Kirineyali Simon komek edir Carmixa cekilmis Isanin eziyyetleri teqriben alti saat davam edir Onun olumu gunes tutulmasi Yeruselimdeki mebedde perdenin cirilmasi ve zelzele ile neticelenir Isa oldukden sonra Onun sagirdleri yas tuturlar Lakin ucuncu gunde O dirilir ve bir cox mominlere gorunur Hevari Pavel bu haqda bele yazmisdir Ozumun de qebul etdiyim bu en ehemiyyetli telimi size catdirdim Muqeddes Yazilara uygun olaraq Mesih gunahlarimiz ucun oldu defn olundu ve Muqeddes Yazilara uygun olaraq ucuncu gun dirildi O evvel Kefaya sonra On Iki sagirde gorundu Bundan sonra bes yuzden cox baci qardasa eyni anda gorundu 13 Apokfirik incillerde Isa haqqinda RedakteBibliyaya daxil olmus dord Mujdeden ferqli olaraq apokrifik incillere Isanin usaqligi haqqinda mozucelerle dolu revayetler daxildir Bir misal kimi eramizin II esrinde yazilmis Foma Incili Isa Mesihin usaqligindan behs edir Mesihi her addimbasi mocuzeler gosteren tekebburlu ve sert bir usaq kimi tesvir edir Senbe gunu gilden qus duzeldir ve sonra insanlarin etirazlari qarsisinda el calir ve o saat bunlar esl quslara donub ucmaga baslayir 14 Apokrifik incillerde Isanin olumu haqqinda yazilanlar da Bibliyadaki hekayeden ferqlenir Eramizin II esrine aid olan Basilid incilinde Isanin olumu xeberinin heqiqete uygun olmamasi iddia edilirdi Vasilide gore Isanin carmixda olmasi yalniz mueyyen adamlarin gozune gorsenmisdir ve xeyaldan basqa bir sey deyildir Eslinde ise o edam edilmemisdir onun yerine basqa bir adam edam olunmusdur 15 Bu cur fikirin eks olundugu II esre aid olan Boyuk Sifin ikinci risalesi adli apokrifik Incil Misirde tapilmisdir Basqa apokrifik incillerde Isa adi insani heyat terzi aparan bir peygember kimi tesvir olunur Onun hetta bir qadinla evlenmesi haqqinda isarelare de rast gelmek olar 16 Quranda Meryem oglu Isa haqqinda RedakteQurani Kerime gore Isa Allahin bir peygemberi olub Isanin Allahin Oglu olmasi islamda qeyri mumkun bir olay kimi qeti sekilde redd edilir Islama gore Isa Allaha cox yaxin bir peygember olub 4 156 Onlar hem de kufr etdiklerine ve Meryeme boyuk bir bohtan dediklerine gore 4 157 bir de Heqiqeten biz Allahin elcisi Meryem oglu Isa Mesihi oldurduk dediklerine gore lenete ducar edildiler Halbuki onu ne oldurduler ne de carmixa cekdiler Onlara ancaq Isanin benzeri gosterildi Subhesiz ki bunda ixtilaf edenler onun baresinde sekk subhe icindedirler Bu haqda onlarin zenne uymaqdan basqa hec bir melumati yoxdur Onlar onu oldurduklerine yeqinlikle emin deyiller Bu surede Onlar yehudilere aiddir 112 el Ixlas Yalniz Allaha mexsus olan sifetler suresi Mekkede nazil olmusdur 4 ayedir Bismillahir rehmanir rehim Ya Peygember Allahin zati ve sifetleri haqqinda senden sorusan musriklere de Menim Rebbim olan O Allah birdir hec bir seriki yoxdur Allah hec kese hec neye mohtac deyildir Hami Ona mohtacdir O ezelidir ebedidir O ne dogmus ne de dogulmusdur Allah Ozune hec bir ovlad goturmemisdir Onun hec bir tayi beraberi benzeri de yoxdur Basqa dinlerde Isa haqqinda RedakteBehai dininde Redakte Behai telimleri Isani Allahin Mezheri kimi Behai dinindeki peygemberlik konsepsiyasi 17 ile Allah ve insanlar arasindaki vasiteci elci kimi Allahin keyfiyyet ve sifetlerinin tecellisi kimi tesvir edir bax Behai dininde Allah anlayisi 18 Behai konsepsiyasi insan ve ilahiliyin benzer keyfiyyet ve sifetlerle bezendiyini vurgulayir 19 bele ki bu Xristianliqdaki tecessum konsepsiyasi ile oxsarliq teskil edir 20 Behai inanci Isanin Allahin Oglu olmasi ifadesini qebul edir 21 lakin bunun Isanin geldiyi dovrde movcud regionda istifade olunan simvolika oldugunu dusunur Bele ki Felestin Misir Yunanistan butun Araliq denizi boyunca yazilarda meselen Misir metnleri Tovrat Platonun Dovlet eseri ve s bu metafor muqeddes sexsler haqqinda istifade olunmusdur Isa Allahin fiziki toremesi kimi yox Ondan terbiye almis Ogul kimi qebul edilir Behailer dusunur ki Isa Allahin sifetlerinin tezahur etdiyi mukemmel guzgu kimidir lakin onlar Allahin Ruhunun oz uca meqamini terk ederek her hansisa insanin bedenine yerlesmesi ideyasini qebul etmirler Cunki onlar inanirlar ki Allah her yeri ehate edendir ve her seyin fovqundedir 22 Behai dininin banisi Behaullah yazir ki bir halda ki Allahin butun Mezherleri eyni keyfiyyetlerin ve sifetlerin dasiyicisidirlar onlarin her birini daha evvel gelmis Mezherlerin ruhani qayidisi hesab etmek olar hemcinin her yeni gelen Allah mezheri yeni dini telim getirir hansi ki evvelkileri evezleyir Bu Behai dinindeki proqressiv vehy konsepsiyasidir 23 Behailer inanir ki Allahin plani bu proses vasitesile insanligin inkisafi ile aheng icinde irelileyir Allahin Mezherleri cox xususi bir missiyani heyata kecirmek ve evvelki prosesi tamamlamaq ucun gelirler Bele ki behailer inanirlar ki Behaullah Isa Mesihin ved olunmus qayidisidir 24 Behai telimleri Isanin Incildeki bir cox telimini tesdiq edir Hemcinin bax RedakteIsanin dogulmasi Isa Xristianliqda Incil Isa Mesihin tarixiliyiIstinadlar Redakte 1 2 Evangelist L t Gospel of Luke lt a href https wikidata org wiki Track Q1845 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q128538 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q39939 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q18813 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q5852633 gt lt a gt 1 2 https www timesofisrael com jesus may not have been born in bethlehem heres why 1 2 3 The Gospels lt a href https wikidata org wiki Track Q18813 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q472773 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q5852633 gt lt a gt Pellegrino C R The Jesus Family Tomb lt a href https wikidata org wiki Track Q5765369 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q5081877 gt lt a gt 1 2 Kainh Dia8hkh 0100 lt a href https wikidata org wiki Track Q18813 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q1845 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q2818964 gt lt a gt Watson Francis 2001 The quest for the real Jesus In Bockmuehl Markus N A ed Cambridge companion to Jesus Cambridge University Press 156 57 ISBN 978 0 521 79678 1 Evans C Stephen 1996 The historical Christ and the Jesus of faith Oxford University Press seh v ISBN 978 0 19 152042 6 Delbert Burkett 2010 The Blackwell Companion to Jesus John Wiley amp Sons seh 1 ISBN 978 1 4443 5175 0 Ali Imran 52 Stockman Robert 1992 Jesus Christ in the Baha i Writings Baha i Studies Review 2 1 Rishi Das Shaunaka March 24 2009 Jesus in Hinduism BBC Beverley James A June 11 2011 Hollywood s Idol Christianity Today Ehdi Cedid 1 Korinflilere Mektub 15 3 6 Bax Mirovaya duhovnaya kultura Hristianstvo Cerkov Lekcii i besedy M Fond imeni Aleksandra Menya 1995 671 s Tir 10 000 2 e izd 1997 http krotov info library 13 m myen 00049 html Bax Protoierej Ioann Mejendorf Vvedenie v Svyatootecheskoe Bogoslovie Glava 2 Borba s gnosticizmom Svyatitel Irinej Leonskij http klikovo ru db msg 882 Arxivlesdirilib 2014 07 29 at the Wayback Machine XRISTIANLIGIN YARANMASI MENBELERI VE INKISAF MERHELELERI I Fesil Ilk Xristianligin qisa tarixi icmali Stockman Robert 1992 Jesus Christ in the Baha i Writings Baha i Studies Review 2 1 Cole Juan 1982 The Concept of Manifestation in the Baha i Writings Baha i Studies 9 1 38 Cole Juan 1982 The Concept of Manifestation in the Baha i Writings Baha i Studies 9 1 38 Stockman Robert 1992 Jesus Christ in the Baha i Writings Baha i Studies Review 2 1 Smith Peter 2000 peace A concise encyclopedia of the Baha i Faith Oneworld Publications p 214 Stockman Robert 1992 Jesus Christ in the Baha i Writings Baha i Studies Review 2 1 Cole Juan 1982 The Concept of Manifestation in the Baha i Writings Baha i Studies 9 1 38 Smith Peter 2008 An Introduction to the Baha i Faith Cambridge University Press p 128 Din ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin Qurandaki peygemberlerAdem Seys Idris Nuh Hud Saleh Ibrahim Ismail Ishaq Lut Yaqub Yusif Eyyub Sueyb Musa Harun Davud Suleyman Yunis Zekeriyya Yehya Isa MehemmedAyrica bax Allah Din Islam QuranMenbe https az wikipedia org w index php title Isa amp oldid 6067426, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.