fbpx
Wikipedia

Mu

Mu qitəsi və ya Pasifida — Məhv olmuş sivilizasiya; Sakit okeanda sulara qərq olmuş hipotetik qitə. Müxtəlif xalqların mifologiyasında tez-tez Sakit okeanın yerində ada və ya torpaq olması ilə bağlı rəvayətlərə rast gəlmək mümkündür. Amma bununla əlaqədar olan məlumatlar bir-birindən fərqlənir.

Ceyms Çörçvardın çəkdiyi Mu xəritəsi.
Şimali (yuxarıda mərkəzdə) və Cənubi Amerikanın (aşağıda mərkəzdə) coğrafi xəritəsi olan İki Daşlarından biri. Solda məhv olmuş Mu qitəsi, sağda isə Atlantidadır
Yonaquni (Yaponiya) adası yaxınlığındakı sualtı daşlar

Okkult və paraelmi ədəbiyyatlarda Mu qitəsinin mövcudluğu ilə bağlı müxtəlif xalqların miflərinə və müəlliflərin fantaziyalarına əsaslanan çox sayda bir-birindən fərqli versiyalar var (Atlantik okeanındakı Atlantida, Hind okeanındakı Lemuriya, Şimal Buzlu okeanındakıdakı Arktida kimi).

"Mu" termini

"Mu" termini ilk dəfə mayya əlyazmasının səhv interpretasiyası kimi abbat Şarl-Etyen Brassyor de Burbur tərəfindən işlədilmişdir. Onun fikrincə bu, Qərbdəki - Atlantik okeanındakı torpağı bildirmək üçün istifadə olunan addır. Okkult yazıçılar Oqyust Le-Plonjon və Ceyms Çyorvard da abbatın bu terminindən geniş istifadə etmişlər. Onların əsərlərində Mu Sakit okeandakı bütün dünya mədəniyyətlərinin beşiyi olan nəhəng materikin adıdır. Bu terminə tez-tez mistiklərin və pataelmi nəzəriyyə tərəfdarlarının da əsərlərində rast gəlmək olar.

Mənbələrdə

Məhv olmuş Mu imperiyasının var olduğunu təsdiqləyən mənbələr az deyil. Hindistan, Çin, Birma, TibetKambocada aşkarlanan müxtəlif yazılar, kitablar; Naakal tabletləri, kitabələr və əfsanələr; Yukatan və Mayya yazıları, tabletləri, simvollar və əfsanələr; Sakit okeandakı adalarda, xüsusilə də Taiti, Samoa, Tonqa, Kuk adalarında tapılmış arxeoloji qalıqlar; Mexiko yaxınlarında tapılmış daş tabletlər; Şimali Amerikada tapılan qədim amerikalıların yazıları və kitabələri; qədim yunan filosoflarının kitabları və s. Bu faktiki sübutların ən önəmliləri, şübhəsiz, arxeoloqların da elmi sənəd kimi qəbul etdiyi, bişmiş gildən hazırlanmış tabletlərdir. Bu tabletlərdəki bilgilərə görə, Mu imperiyası Sakit okeanın suları ilə əhatə olunubmuş. Taleyi Atlantidayla oxşardı: 12 min il bundan əvvəl bu mədəniyyət də güclü zəlzələlər qarşısında tab gətirməyərək bugünkü dünya xəritəsindən birdəfəlik silinib.

Kəşfi

 
Ceyms Çörçvardın Mudan köçənlərin digər qitələrə necə yayıldığını açıqladığı xəritə.

Nə vaxtsa yer üzərində Mu adlı sivilizasiyanın da var olduğunu söyləyən ilk şəxs ingilis polkovnik Ceyms Çörçvarddır. O, Mu ilə bağlı ilk araşdırmalarına Hindistanda ikən başlamış və 50 ildən artıq müddətdə (1886-1936) bütün dünyanı gəzərək bu məhv olmuş sivilizasiya ilə əlaqəli faktlar, məlumatlar toplamışdır. Əslində, bir çox mifoloji kitabda Sakit okeanda on minlərlə il var olmuş bir qitədən, bu qitədə yaşayanların elmin və mədəniyyətin ən yüksək zirvəsinə çatmalarından, ancaq sonradan təkəbbürləri ucbatından məhv olmalarından bəhs edilir. Məsələn, hindlilərin "Ramayana" dastanında, müqəddəs Mayya mətnlərində və Misirdə tapılmış "Ölülər kitabı"nda birbaşa, yaxud dolayı yolla Mu sivilizasiyasından söz açılır. Çörçvard isə Munu mifologiyadan elm müstəvisinə daşımış ilk şəxsdir.

Hindistanda hərbi xidmətdə ikən bir məbədlə tanış olan Çörçvard Mu ilə bağlı ilk məlumatlara da elə burada rast gəlir. O, burada müxtəlif simvollardan ibarət olan və "Naqa-Mayya" adlanan ölü dildə yazılmış tabletlər tapır. Və 2 il ərzində bu dili bilən baş rahibdən mətnin tərcüməsini öyrənir. Burada yazılanlara görə, həmin yazılar 15000 il öncə yazılıb və Hindistana Munun elm rahibi adlandırılan "Naakallar" tərəfindən gətirilmişdir.

Daha sonra Çörçvard Sakit okeanının şimalındakı adalarda, Orta Asiyada, Misirdə, Sibirdə, Avstraliyada, Mərkəzi Amerikada və s. yerlərdə araşdırmalarını davam etdirərək Mu sivilizasiyasıyla bağlı məlumat bazasını genişləndirir. Ceyms Çörçvarddan başqa, amerikalı geoloq-arxeoloq Uillyam Niven də 1921-1923-cü illərdə Meksikada apardığı qazıntılar nəticəsində aşkarladığı 2600-dən artıq tablet üzərində Mu sivilizasiyasının varlığını sübut edən yazılara rast gəlir. Tabletləri incələyən Karnegi İnstitutunun mütəxəssisləri bunların həqiqi tablet olduğunu və indiyədək məlum olan heç bir sivilizasiyaya məxsus olmadığını bəyan edirlər. Nivenin araşdırmalarından xəbər tutan Çörçvard dərhal Meksikaya gələrək həmin tabletləri Hindistanda tapdığı tabletlərlə tutuşdurur və yazı dillərinin bir-birinə çox oxşar olduğunu aşkarlayır. Həmin tabletlər hazırda Meksika Muzeyində saxlanılır və 12000 il bundan əvvəl yazıldığı ehtimal olunur.

Niven və Çörçvarddan başqa, Munun var olduğunu sübut edən digər sənədlər bunlardır:

 • Yukatanda hazırlanmış qədim Mayya kitabı "Troano əlyazması". Britaniya Muzeyində qorunur;
 • "Troano əlyazması" ilə eyni yaşda olan başqa bir Mayya kitabı "Kortesian Kodeksi". Madrid Beynəlxalq Muzeyində qorunur;
 • Pol Şliman tərəfindən Tibetdəki bir buddist məbədindən tapılmış "Lhasan sənədi";
 • Yukatanda Mu qitəsinin şərəfinə inşa edilmiş Uksmal məbədindəki yazıların təxminən 12000 illik tarixi var. Məbədin divarına qabartma üsulu ilə "Gəldiyimiz yer olan Qərb ölkələrinin xatirəsini qorumaq üçün inşa edilmişdir" sözləri yazılmışdır;
 • Mexiko şəhərinin şimal-qərbindəki "Ksoçikalo" piramidasının üzərində yazılmış "Qərb ölkələrinin dağılmasının xatirəsinə" sözləri;
 • Platonun "Timey və Kriti" əsərində keçən "Mu ölkəsində 10 xalq vardı" cümləsi.

Tapılan sənədlərdə, xüsusilə də Çörçvardın tapdığı kitabələrdə insanın ilk zühur etdiyi yerin Mu olduğu yazılıb. Buradakı yaradılış hekayəsi dini kitablardakı yaradılış hekayəsinə çox oxşar şəkildə ifadə olunub. Bu yazılarda, həmçinin Mu dövlətinin Sakit okeanda, Amerika ilə Asiya qitələri arasında yerləşdiyi, Havay adalarının şimalından Fici və Paskal adalarına qədər uzandığı, şərqi ilə qərbi arasındakı məsafənin 9500 km, şimalı ilə cənubu arasındakı məsafənin isə 4500 km olduğu qeyd edilib. Bütün bunlar onu göstərir ki, bu gün Sakit okeanın sözügedən hissəsindəki kiçik ada qrupları 83 min illik Mu qitəsinin qalıqlarıdır.

Arxeoloji tapıntılar

Mu sivilizasiyası ilə bağlı arxeoloji tapıntılardan danışarkən, ilk olaraq Ceyms Çörçvardın bəhs etdiyi 2 bürünc heykəlciyi göstərmək lazımdır. Çörçvardın fikrincə, bu kiçik heykəllər böyük rəhbər Munun simvoludur. Bu heykəlciklərdən başqa Britaniya Muzeyində saxlanılan və Muda emal edildiyi şübhə doğurmayan 3 əsa da diqqətçəkən faktlardandır.

Munun varlığına dair sübutların bir qismi isə Sakit okeanda Mu qitəsindən qalan adalarda aşkarlanmış arxeoloji tapıntılardır. Məsələn, Munun 7 böyük şəhərindən birinin yaxınlığındakı Ponape adasında divarlarının hündürlüyü 10 metri aşan, uzunluğu 100 metr olan bazalt məbəd bunlardan biridir. Məbədin divarlarında Mu sivilizasiyasının müqəddəs simvollarının qabartması əks olunub. Ətrafında isə bir labirint, bir piramida və geniş yeraltı keçidlər tapılmışdır. Mütəxəssislərin fikrincə, bu tikililər yalnız yüksək elmi-texnoloji nailiyyətləri olan bir xalq tərəfindən inşa oluna bilərdi. Ponape yaxınlığındakı kiçik adalardan biri olan Non Madolda isə ağırlıqları 10 ton olan minlərlə bazalt sütundan qurulmuş bir tikili tapılmışdır.

Mudan geri qalan ən diqqətçəkən tapıntılardan biri də Paskal adalarındakı hündür heykəllərdir. Buradakı ən hündür heykəl 20 metrə çatır. Digər heykəllərin çoxu 50 ton ağırlığındadır və bəziləri 10,5 metr hündürlüyündə olub, sayları 600-ə yaxındır. Ada sakinləri hər hansı yazı üsulundan istifadə etməsələr də, burada müxtəlif kitabələr mövcuddur. Bu kitabələrdəki yazı üsuluna dünyanın təkcə bir nöqtəsində - Paskal adasından çox-çox uzaqda yerləşən Hindistanın İndus vadisində rast gəlinir. Bu gün Paskal adasının yerləşdiyi yer vaxtilə Mu qitəsinin bir hissəsi idi, ancaq adanın hazırkı sakinlərinin bu qədim sivilizasiyanın əhalisi ilə heç bir qohumluğu yoxdur.

Sakit okeandakı Tonqa Tabu adasında buranın təbii şəraitinə uyğun olmayan maraqlı bir tapıntı aşkarlanıb. Belə ki, bir dənə də daşı olmayan bu adada hər biri 70 ton ağırlığında hündür daş sütunlardan ibarət kəmər insanda təəccüb doğurmaya bilməz. Sütunların üzərindəki digər daş isə 25 ton ağırlığındadır.

Raratonqa və Kanqaya adalarında tapılmış daş yol isə Paskal adalarından tapılmış kitabədə bəhs olunan yoldur.

Bundan başqa, Naviqator, Kambiyer, Rapa adalarında və Borneoda əzəmətli qəsrlər və Misirdəkindən də qədim mumiyalar aşkarlanmışdır.

Muda həyat

Aparılmış tədqiqatlar bir daha sübut edir ki, Mu qitəsində mədəniyyət, elm, texnologiya, memarlıq müasir dövrdəkindən də yüksək səviyyədə olmuşdur.

Qədim Maya yazılarında qeyd olunur ki, Muda 10 qəbilədən törəmiş 60 milyon insan yaşamışdır. Simvolu Günəş olan bu qədim sivilizasiyanın başçısı Ra-Mu adlandırılan kral olmuşdur.

Qədim yazılara görə, Mu yaşıllıqlarla əhatələnmiş və tropik iqlimə sahib qitə olmuşdur. Bolsulu çaylar burada əhalinin təsərrüfatla məşğul olması üçün əla şəraitin mövcudluğuna işarədir.

Muda yazı

Ceyms Çörçvarda görə, Mu əlifbası 16 hərfdən ibarət olmuşdur. Hərflər müxtəlif şəkil və simvollarla ifadə edilirmiş. Hər hərfin üç fərqli forması olmuşdur. İddiaya görə, bunlardan biri gizli məna daşıyırmış. İkinci forma söz içərisində işlədilər, üçüncü forma isə sifət və ya vurğunu ifadə etmək üçün istifadə edilərmiş.

Çörçvard qeyd edir ki, bu formalardan əlavə, Muda yalnız Naakallar adlandırılan elm adamlarının istifadə etdikləri və ezoterik məna daşıyan yazı üslubu da varmış.

Atatürkün Muya xüsusi marağı

Mu qitəsi barədə məlumatlar Mustafa Kamal Atatürkün də diqqətini çəkmiş və bu sahədə araşdırma aparmaq üçün xüsusi tarixçi-alim qrupu müəyyənləşdirmişdi. Bundan başqa, o Mu sivilizasiyası mövzusuyla məşğul olan amerikalı Ceyms Çörçvardın əsərini Nyu-Yorkdan gətirdərək qısa müddətdə tərcümə etdirmişdi. O dövrün türk tarixçisi Tahsin Mayatepek Atatürkün təlimatına uyğun olaraq, Meksikada tədqiqatlar aparmış və əldə etdiyi nəticələrdən xeyli təəccüblənmişdi. Mustafa Kamal ona təqdim olunmuş raportda xüsusilə insanın yaradılışı, Munun bəşər övladının ana yurdu olduğu, ilk insanın orada yaşadığı, Munun yer üzündən silinməsinin səbəbləri, oradan köçlər, Orta Asiya, uyğurlarAnadolu ilə əlaqədar hissələri oxumuş və qeydlər aparmışdı. Atatürk ehtimal edirdi ki, türklər Maya və İnka kimi dövrünün ən inkişaf etmiş sivilizasiyalarının törəmələridir. Yəqin ki, elə buna görə də o, tədqiqatların çoxşaxəli aparılmasını istəyibmiş. Təsadüfi deyil ki, C.Çörçvardın o dönəmdə türkcəyə tərcümə olunmuş kitabları bu gün "Anıtkabir"də Atatürkün kitablarının saxlanıldığı bölmədədir. Qeyd edək ki, C.Çörçvardın Mu sivilizasiyası ilə bağlı 50 illik araşdırmalarından ibarət çoxcildlik 1999-cu ildə İzmirdə yenidən nəşr olunmuşdur.

 
Yapon alimləri tərəfindən Sakit okeanda tapılmış Mu kralının hüzuruna aparan saray qapısının girişindəki simvol ilə Türkmənistan manatı üzərindəki Oğuz xaqanın baş geyimi eynidir.

Həmçinin bax

Mənbə

 • Saleh Arslan. Məhv olmuş sivilizasiyalar: Mu. (I yazı) "Cəmiyyət və Din" qəzeti. 6-12 iyun 2013, № 21 (207). səh. 10.  (azərb.)
 • Saleh Arslan. Məhv olmuş sivilizasiyalar: Mu. (II yazı) "Cəmiyyət və Din" qəzeti. 13-19 iyun 2013, № 22 (208). səh. 15.  (azərb.)

İstinadlar

 1. Mu Map Gallery
 2. . 2012-01-11 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-01-12.
 3. Ceyms Çörçvard. İtkin Qitə Mu. 1931
 4. Lemuria

Xarici keçidlər

 • "YouTube"də Yer üzündə ən qədim Mu sivilizasiyası videosu.  (azərb.)


qitəsi, pasifida, məhv, olmuş, sivilizasiya, sakit, okeanda, sulara, qərq, olmuş, hipotetik, qitə, müxtəlif, xalqların, mifologiyasında, sakit, okeanın, yerində, torpaq, olması, ilə, bağlı, rəvayətlərə, rast, gəlmək, mümkündür, amma, bununla, əlaqədar, olan, m. Mu qitesi ve ya Pasifida Mehv olmus sivilizasiya Sakit okeanda sulara qerq olmus hipotetik qite Muxtelif xalqlarin mifologiyasinda tez tez Sakit okeanin yerinde ada ve ya torpaq olmasi ile bagli revayetlere rast gelmek mumkundur Amma bununla elaqedar olan melumatlar bir birinden ferqlenir Ceyms Corcvardin cekdiyi Mu xeritesi 1 Simali yuxarida merkezde ve Cenubi Amerikanin asagida merkezde cografi xeritesi olan Iki Daslarindan biri Solda mehv olmus Mu qitesi sagda ise Atlantidadir 2 Yonaquni Yaponiya adasi yaxinligindaki sualti daslar Okkult ve paraelmi edebiyyatlarda Mu qitesinin movcudlugu ile bagli muxtelif xalqlarin miflerine ve muelliflerin fantaziyalarina esaslanan cox sayda bir birinden ferqli versiyalar var Atlantik okeanindaki Atlantida Hind okeanindaki Lemuriya Simal Buzlu okeanindakidaki Arktida kimi Mundericat 1 Mu termini 2 Menbelerde 3 Kesfi 4 Arxeoloji tapintilar 5 Muda heyat 6 Muda yazi 7 Ataturkun Muya xususi maragi 8 Hemcinin bax 9 Menbe 10 Istinadlar 11 Xarici kecidler Mu termini Redakte Mu termini ilk defe mayya elyazmasinin sehv interpretasiyasi kimi abbat Sarl Etyen Brassyor de Burbur terefinden isledilmisdir Onun fikrince bu Qerbdeki Atlantik okeanindaki torpagi bildirmek ucun istifade olunan addir Okkult yazicilar Oqyust Le Plonjon ve Ceyms Cyorvard da abbatin bu termininden genis istifade etmisler Onlarin eserlerinde Mu Sakit okeandaki butun dunya medeniyyetlerinin besiyi olan neheng materikin adidir Bu termine tez tez mistiklerin ve pataelmi nezeriyye terefdarlarinin da eserlerinde rast gelmek olar Menbelerde RedakteMehv olmus Mu imperiyasinin var oldugunu tesdiqleyen menbeler az deyil Hindistan Cin Birma Tibet ve Kambocada askarlanan muxtelif yazilar kitablar Naakal tabletleri kitabeler ve efsaneler Yukatan ve Mayya yazilari tabletleri simvollar ve efsaneler Sakit okeandaki adalarda xususile de Taiti Samoa Tonqa Kuk adalarinda tapilmis arxeoloji qaliqlar Mexiko yaxinlarinda tapilmis das tabletler Simali Amerikada tapilan qedim amerikalilarin yazilari ve kitabeleri qedim yunan filosoflarinin kitablari ve s Bu faktiki subutlarin en onemlileri subhesiz arxeoloqlarin da elmi sened kimi qebul etdiyi bismis gilden hazirlanmis tabletlerdir Bu tabletlerdeki bilgilere gore Mu imperiyasi Sakit okeanin sulari ile ehate olunubmus Taleyi Atlantidayla oxsardi 12 min il bundan evvel bu medeniyyet de guclu zelzeleler qarsisinda tab getirmeyerek bugunku dunya xeritesinden birdefelik silinib Kesfi Redakte Ceyms Corcvardin Mudan kocenlerin diger qitelere nece yayildigini aciqladigi xerite 3 4 Ne vaxtsa yer uzerinde Mu adli sivilizasiyanin da var oldugunu soyleyen ilk sexs ingilis polkovnik Ceyms Corcvarddir O Mu ile bagli ilk arasdirmalarina Hindistanda iken baslamis ve 50 ilden artiq muddetde 1886 1936 butun dunyani gezerek bu mehv olmus sivilizasiya ile elaqeli faktlar melumatlar toplamisdir Eslinde bir cox mifoloji kitabda Sakit okeanda on minlerle il var olmus bir qiteden bu qitede yasayanlarin elmin ve medeniyyetin en yuksek zirvesine catmalarindan ancaq sonradan tekebburleri ucbatindan mehv olmalarindan behs edilir Meselen hindlilerin Ramayana dastaninda muqeddes Mayya metnlerinde ve Misirde tapilmis Oluler kitabi nda birbasa yaxud dolayi yolla Mu sivilizasiyasindan soz acilir Corcvard ise Munu mifologiyadan elm mustevisine dasimis ilk sexsdir Hindistanda herbi xidmetde iken bir mebedle tanis olan Corcvard Mu ile bagli ilk melumatlara da ele burada rast gelir O burada muxtelif simvollardan ibaret olan ve Naqa Mayya adlanan olu dilde yazilmis tabletler tapir Ve 2 il erzinde bu dili bilen bas rahibden metnin tercumesini oyrenir Burada yazilanlara gore hemin yazilar 15000 il once yazilib ve Hindistana Munun elm rahibi adlandirilan Naakallar terefinden getirilmisdir Daha sonra Corcvard Sakit okeaninin simalindaki adalarda Orta Asiyada Misirde Sibirde Avstraliyada Merkezi Amerikada ve s yerlerde arasdirmalarini davam etdirerek Mu sivilizasiyasiyla bagli melumat bazasini genislendirir Ceyms Corcvarddan basqa amerikali geoloq arxeoloq Uillyam Niven de 1921 1923 cu illerde Meksikada apardigi qazintilar neticesinde askarladigi 2600 den artiq tablet uzerinde Mu sivilizasiyasinin varligini subut eden yazilara rast gelir Tabletleri inceleyen Karnegi Institutunun mutexessisleri bunlarin heqiqi tablet oldugunu ve indiyedek melum olan hec bir sivilizasiyaya mexsus olmadigini beyan edirler Nivenin arasdirmalarindan xeber tutan Corcvard derhal Meksikaya gelerek hemin tabletleri Hindistanda tapdigi tabletlerle tutusdurur ve yazi dillerinin bir birine cox oxsar oldugunu askarlayir Hemin tabletler hazirda Meksika Muzeyinde saxlanilir ve 12000 il bundan evvel yazildigi ehtimal olunur Niven ve Corcvarddan basqa Munun var oldugunu subut eden diger senedler bunlardir Yukatanda hazirlanmis qedim Mayya kitabi Troano elyazmasi Britaniya Muzeyinde qorunur Troano elyazmasi ile eyni yasda olan basqa bir Mayya kitabi Kortesian Kodeksi Madrid Beynelxalq Muzeyinde qorunur Pol Sliman terefinden Tibetdeki bir buddist mebedinden tapilmis Lhasan senedi Yukatanda Mu qitesinin serefine insa edilmis Uksmal mebedindeki yazilarin texminen 12000 illik tarixi var Mebedin divarina qabartma usulu ile Geldiyimiz yer olan Qerb olkelerinin xatiresini qorumaq ucun insa edilmisdir sozleri yazilmisdir Mexiko seherinin simal qerbindeki Ksocikalo piramidasinin uzerinde yazilmis Qerb olkelerinin dagilmasinin xatiresine sozleri Platonun Timey ve Kriti eserinde kecen Mu olkesinde 10 xalq vardi cumlesi Tapilan senedlerde xususile de Corcvardin tapdigi kitabelerde insanin ilk zuhur etdiyi yerin Mu oldugu yazilib Buradaki yaradilis hekayesi dini kitablardaki yaradilis hekayesine cox oxsar sekilde ifade olunub Bu yazilarda hemcinin Mu dovletinin Sakit okeanda Amerika ile Asiya qiteleri arasinda yerlesdiyi Havay adalarinin simalindan Fici ve Paskal adalarina qeder uzandigi serqi ile qerbi arasindaki mesafenin 9500 km simali ile cenubu arasindaki mesafenin ise 4500 km oldugu qeyd edilib Butun bunlar onu gosterir ki bu gun Sakit okeanin sozugeden hissesindeki kicik ada qruplari 83 min illik Mu qitesinin qaliqlaridir Arxeoloji tapintilar RedakteMu sivilizasiyasi ile bagli arxeoloji tapintilardan danisarken ilk olaraq Ceyms Corcvardin behs etdiyi 2 burunc heykelciyi gostermek lazimdir Corcvardin fikrince bu kicik heykeller boyuk rehber Munun simvoludur Bu heykelciklerden basqa Britaniya Muzeyinde saxlanilan ve Muda emal edildiyi subhe dogurmayan 3 esa da diqqetceken faktlardandir Munun varligina dair subutlarin bir qismi ise Sakit okeanda Mu qitesinden qalan adalarda askarlanmis arxeoloji tapintilardir Meselen Munun 7 boyuk seherinden birinin yaxinligindaki Ponape adasinda divarlarinin hundurluyu 10 metri asan uzunlugu 100 metr olan bazalt mebed bunlardan biridir Mebedin divarlarinda Mu sivilizasiyasinin muqeddes simvollarinin qabartmasi eks olunub Etrafinda ise bir labirint bir piramida ve genis yeralti kecidler tapilmisdir Mutexessislerin fikrince bu tikililer yalniz yuksek elmi texnoloji nailiyyetleri olan bir xalq terefinden insa oluna bilerdi Ponape yaxinligindaki kicik adalardan biri olan Non Madolda ise agirliqlari 10 ton olan minlerle bazalt sutundan qurulmus bir tikili tapilmisdir Mudan geri qalan en diqqetceken tapintilardan biri de Paskal adalarindaki hundur heykellerdir Buradaki en hundur heykel 20 metre catir Diger heykellerin coxu 50 ton agirligindadir ve bezileri 10 5 metr hundurluyunde olub saylari 600 e yaxindir Ada sakinleri her hansi yazi usulundan istifade etmeseler de burada muxtelif kitabeler movcuddur Bu kitabelerdeki yazi usuluna dunyanin tekce bir noqtesinde Paskal adasindan cox cox uzaqda yerlesen Hindistanin Indus vadisinde rast gelinir Bu gun Paskal adasinin yerlesdiyi yer vaxtile Mu qitesinin bir hissesi idi ancaq adanin hazirki sakinlerinin bu qedim sivilizasiyanin ehalisi ile hec bir qohumlugu yoxdur Sakit okeandaki Tonqa Tabu adasinda buranin tebii seraitine uygun olmayan maraqli bir tapinti askarlanib Bele ki bir dene de dasi olmayan bu adada her biri 70 ton agirliginda hundur das sutunlardan ibaret kemer insanda teeccub dogurmaya bilmez Sutunlarin uzerindeki diger das ise 25 ton agirligindadir Raratonqa ve Kanqaya adalarinda tapilmis das yol ise Paskal adalarindan tapilmis kitabede behs olunan yoldur Bundan basqa Naviqator Kambiyer Rapa adalarinda ve Borneoda ezemetli qesrler ve Misirdekinden de qedim mumiyalar askarlanmisdir Muda heyat RedakteAparilmis tedqiqatlar bir daha subut edir ki Mu qitesinde medeniyyet elm texnologiya memarliq muasir dovrdekinden de yuksek seviyyede olmusdur Qedim Maya yazilarinda qeyd olunur ki Muda 10 qebileden toremis 60 milyon insan yasamisdir Simvolu Gunes olan bu qedim sivilizasiyanin bascisi Ra Mu adlandirilan kral olmusdur Qedim yazilara gore Mu yasilliqlarla ehatelenmis ve tropik iqlime sahib qite olmusdur Bolsulu caylar burada ehalinin teserrufatla mesgul olmasi ucun ela seraitin movcudluguna isaredir Muda yazi RedakteCeyms Corcvarda gore Mu elifbasi 16 herfden ibaret olmusdur Herfler muxtelif sekil ve simvollarla ifade edilirmis Her herfin uc ferqli formasi olmusdur Iddiaya gore bunlardan biri gizli mena dasiyirmis Ikinci forma soz icerisinde islediler ucuncu forma ise sifet ve ya vurgunu ifade etmek ucun istifade edilermis Corcvard qeyd edir ki bu formalardan elave Muda yalniz Naakallar adlandirilan elm adamlarinin istifade etdikleri ve ezoterik mena dasiyan yazi uslubu da varmis Ataturkun Muya xususi maragi RedakteMu qitesi barede melumatlar Mustafa Kamal Ataturkun de diqqetini cekmis ve bu sahede arasdirma aparmaq ucun xususi tarixci alim qrupu mueyyenlesdirmisdi Bundan basqa o Mu sivilizasiyasi movzusuyla mesgul olan amerikali Ceyms Corcvardin eserini Nyu Yorkdan getirderek qisa muddetde tercume etdirmisdi O dovrun turk tarixcisi Tahsin Mayatepek Ataturkun telimatina uygun olaraq Meksikada tedqiqatlar aparmis ve elde etdiyi neticelerden xeyli teeccublenmisdi Mustafa Kamal ona teqdim olunmus raportda xususile insanin yaradilisi Munun beser ovladinin ana yurdu oldugu ilk insanin orada yasadigi Munun yer uzunden silinmesinin sebebleri oradan kocler Orta Asiya uygurlar ve Anadolu ile elaqedar hisseleri oxumus ve qeydler aparmisdi Ataturk ehtimal edirdi ki turkler Maya ve Inka kimi dovrunun en inkisaf etmis sivilizasiyalarinin toremeleridir Yeqin ki ele buna gore de o tedqiqatlarin coxsaxeli aparilmasini isteyibmis Tesadufi deyil ki C Corcvardin o donemde turkceye tercume olunmus kitablari bu gun Anitkabir de Ataturkun kitablarinin saxlanildigi bolmededir Qeyd edek ki C Corcvardin Mu sivilizasiyasi ile bagli 50 illik arasdirmalarindan ibaret coxcildlik 1999 cu ilde Izmirde yeniden nesr olunmusdur Yapon alimleri terefinden Sakit okeanda tapilmis Mu kralinin huzuruna aparan saray qapisinin girisindeki simvol ile Turkmenistan manati uzerindeki Oguz xaqanin bas geyimi eynidir Hemcinin bax RedakteAtlantida LemuriyaMenbe RedakteSaleh Arslan Mehv olmus sivilizasiyalar Mu I yazi Cemiyyet ve Din qezeti 6 12 iyun 2013 21 207 seh 10 azerb Saleh Arslan Mehv olmus sivilizasiyalar Mu II yazi Cemiyyet ve Din qezeti 13 19 iyun 2013 22 208 seh 15 azerb Istinadlar Redakte Mu Map Gallery V Qulyayev Mehv olmus Atlantida ve Mu qiteleri neandertallarin xeritesinde Alterplan ru sayti 2012 01 11 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2013 01 12 Ceyms Corcvard Itkin Qite Mu 1931 LemuriaXarici kecidler Redakte Vikianbarda Mu ile elaqeli mediafayllar var YouTube de Yer uzunde en qedim Mu sivilizasiyasi videosu azerb Cografiya ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin Menbe https az wikipedia org w index php title Mu amp oldid 5679110, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.