fbpx
Wikipedia

Cavad xan

Cavad xan (1748, Gəncə1804, Gəncə yaxınlığı) — Qacarlar nəslindən olan böyük Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət xadimi, Gəncə xanlığının sonuncu hökmdarı. 1786-cı ildən Gəncəni idarə edən Cavad xan 1804-cü ilin yanvarın 3-dən 4-nə keçən gecə general Pavel Sisianovun başçılığı ilə uzun müddət şəhəri mühasirədə saxlayan rus işğalçı qoşunları ilə döyüşdə qəhramancasına şəhid olmuşdur.

Cavad Xan
Cavad xan Şahverdi xan oğlu Ziyadoğlu Qacar

N. Babayev - Cavad xanın portreti, Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi.
Tacqoyma 1786
Sələfi Rəhim xan Ziyadoğlu-Qacar
Xələfi xanlıq ləğv edilib
Varisi Hüseynqulu bəy
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri Gəncə
Vəfat tarixi
Vəfat yeri Gəncə
Dəfn yeri Gəncə, Cavad xan türbəsi
Sülalə Qacarlar
Milliyyəti Türk
Atası Şahverdi xan Ziyadoğlu-Qacar
Anası Şərəf Cahan bəyim
Həyat yoldaşları Şükufə bəyim
Məliknisə bəyim
Uşaqları oğlanları:
Ələddin bəy,Uğurlu bəy, Əliqulu bəy, Hüseynqulu bəy;
qızları:
Tuti bikə, Püstə bəyim, Balaca bəyim
Hərbi xidmət
Rütbəsi general
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Cavad xan Gəncədə XVI əsrdən hökmranlıq edən Ziyadoğlular nəslindəndir. Ziyadoğlular ilk doqquz Qızılbaş tayfalarından olan Qacarların bir qoludur. Cavad xan o dövrdə sürətlə bir-birini əvəz edən mürəkkəb hadisələr fonunda öz fəal siyasi fəaliyyəti ilə digər Azərbaycan xanlarından seçilirdi. Yaxınlaşan təhlükə qarşısında Azərbaycan, DağıstanGürcüstan hakimlərinin vahid cəbhədən çıxış etmək meyllərindən məharətlə istifadə edən Gəncə xanı antirus koalisiya yaratmağa çalışır, hətta buna müəyyən qədər müvəffəq olur. Gəncə, Qarabağ, Şəki xanları, ləzgi şamxalları və gürcü şahzadəsi Aleksandr Rusiyaya qarşı birgə mübarizə aparacaqlarına and içirlər. Lakin həlledici anda Gəncə xanına heç kim kömək etmir və o, güclü düşmən qarşısında tək qalır.

Cavad xanın başcılığı ilə gəncəlilər təcavüzkara qarşı 1 aydan artıq müddətdə mübarizə aparırlar.

Cavad xan 1748-ci ildə Gəncə şəhərində doğulub. Cavad xanın atası Şahverdi xan 1756-cı ildən 1761-ci ilə qədər Gəncənin xanı olmuşdu. Cavad xanın anası Şərəf Cahan bəyim də əsil-nəcabətli bir nəsildən idi. Cavaddan başqa ailənin Tuti bəyim, Xurşid bəyim və Heyransa xanım adında üç qızı da vardı. 1780-ci ildə Cavad xan adi bir kəndli qızı olan Şükufə xanımla, 1790-cı ildə isə Şəki xanının bacısı Məliknisə (Bəyim xanım) xanımla ailə qurur. Bu qadınlardan biri 1812-ci ildə, ikincisi isə 1830-cu ildə vəfat edir. Cavad xanın ikinci arvadı onun ölümündən sonra Şəkiyə, qardaşının yanına getmiş və orada da dünyasını dəyişmişdir. Məliknisə xanımın məzarı da Şəkidədir. Şükufə xanımdan Cavad xanın üç oğlu Uğurlu xan, Əliqulu xan və Hüseynqulu xan, dörd qızı-Tuti Bikə, Püstə bəyim, Xatun bəyim, Balaca bəyim doğulublar. Uğurlu xan 1801-ci ildə Məhəmməd xanın qızı Cahan bəyimlə evlənib. Doğulan uşağa Cavad adı veriblər. Hüseynqulu xan (1784-1804) Şəmşəddinli Nəsib Sultanın qohumu Zeynəb xanımla evlənib.

Gəncəlilərin növbəti üsyanından sonra hakimiyyətə əvvəlcə Rəhim bəy, bir müddət keçəndən sonra isə 1786-cı ildə onun qardaşı Cavad xan gəlir. Görünür, Cavad xan hakimiyyətə İraklinin köməyi ilə gəlmişdi. Belə ki, bundan sonra bir neçə il müddətində o, ilbəil gürcü çarına 10 min manat həcmində vergi ödəyirdi. Həmin asılılıqdan və gürcülərin Gəncə üzərinə tez-tez baş verən basqınlarından can qurtarmaq məqsədilə Cavad xan öz hərbi hissələrini 1785-ci ildə Tiflis üzərinə yürüşə gedən Ağa Məhəmməd şah Qacarın qoşunlarına qoşur. Qacarın qoşunları geri qayıtdıqdan sonra Cavad xanla II İrakli arasındakı münasibətlər daha da gərginləşir. II İraklinin, Qarabağ xanı İbrahim xanın və onun qohumu Avar Umma xanın dəstələri Gəncəni mühasirəyə alır. Uzunmüddətli mühasirə uğursuzluqla başa çatsa da, onun aradan götürülməsi üçün Cavad xan Tiflisdə əsir aldığı döyüşçüləri geri göndərməli və İbrahim xanın hərbi xərclərini ödəməli olur.

Cavad xanın siyasəti və Qafqazda rus maraqları

 
Rus imperatriçəsi ll Yekaterina

Çar İraklinin ölümündən sonra Cavad xan Nadir şahın vaxtında İrakliyə bağışlanmış Borçalı və Şəmşədil mahallarını geri qaytarmağa çalışır. Lakin ona yalnız Şəmşəddil mahalını azad etmək müyəssər olur. O öz oğlu Uğurlu xanı da oraya göndərir. II Yekaterinanın sərəncamı ilə 1796-cı ildə onun favoriti Platon Zubovun qardaşı Valerian Zubovun başçılığı altında rus qoşunlarının Qafqaza yürüşü başlanır. Yürüşün rəsmi səbəbi kimi Ağa Məhəmməd xanın pozduğu əmin-amanlığın bərpa olunması göstərilirdi. Çox qısa bir müddətdə ruslar az qala döyüşsüz və müqavimətsiz Azərbaycanın demək olar ki, bütün Xəzəryanı bölgələrini tuturlar. Xanların bir çoxu aralarında türk və İran meyllilər də olmalarına baxmayaraq, xanlığın və xan hakimiyyətinin saxlanılması şərti ilə Rusiyanın himayəsi altına keçməyə məcbur olur. Qafqaz korpusu Gəncəyə 1796-cı ilin 13 dekabrında general Aleksandr Rimski-Korsakovun başçılığı ilə gəlir. Cavad xanın özü şəhərdən çıxıb, rus ordusunun qarşısına gələrək, qalanın açarlarını Rimski-Korsakova şəxsən təqdim edir.

Əvvəlcə Azərbaycan türkləri ilə rusların arasındakı münasibət normal idi. Lakin Zubovun müşaviri təyin olunan Arqutinskinin Qarabağ məliklərinə müraciətlərindən sonra bu münasibətlər gərginləşir. O, Zubovun razılığı olmadan bəyan edir ki, guya ruslar Azərbaycana ona görə gəliblər ki, "erməniləri müsəlmanların təcavüzündən qurtarsınlar." (Halbuki Qarabağ məlikləri erməni deyil, qriqoryanlaşmış Qafqaz albanları idilər və o zaman Qarabağda erməni yox idi.[Mənbə göstərin]) Lakin bu bəyanat da əsassız verilməmişdi. Qafqaz yürüşünə kömək müqabilində ruslar sonradan gürcülərə bu bölgədə hegemonluq üçün imkan yaradacaqlarına vəd də vermişdilər. Bufer xristian dövləti yaratmaq məqsədilə İrəvanQarabağ xanlıqlarını buraya İranOsmanlıdan köçürülmüş ermənilərlə məskunlaşdırmaq da planlaşdırılırdı. Həmin siyasət bizim günlərə qədər davam etməkdədir. "Böyük Ermənistan" iddiası ilə bu bölgəyə o vaxtdan etibarən 1 milyon yarımdan çox erməni yerləşdirilmiş və oradan bir o qədər Azərbaycan türkü də zorla köçürülmüşdür.

 
Valerian Aleksandroviç Zubov.

Elə həmin ildə II Yekaterina vəfat edir, yeni imperator I Pavel qraf Zubova Zaqafqaziyanı tərk etmək əmrini verir. Rusların gedişindən dərhal sonra İran hökmdarı Ağa Məhəmməd şah Qacar Azərbaycanın şimalına cəza yürüşünə çıxır. O, Şuşanı tutur və Bakı xanı Hüseynqulunu silah altında buraya gətizdirir. Cavad xan da buraya gəlir. Onlar şaha öz qalalarının müqavimət göstərmədən ruslara təslim edilmə səbəblərini izah etməli idilər. 1797-ci ilin 5 iyun günü şahın öz xidmətçiləri tərəfindən qətlə yetirilməsi xanları mühakimə olunmaqdan xilas edir. 1799-cu ildə rus qoşunları Gürcüstana girir, bir ildən sonra isə Gürcüstanın Rusiyaya birləşməsi haqqında manifest verilir. Gürcü çarı XII Georgi Şəmşədil mahalının geri qaytarılması məsələsini qaldırır. Cavad xan öz oğlu Uğurlu xanın başçılığı altında oraya qoşun göndərir. Bu zaman gürcü çarının bir vaxtlar Cavad xanla dostluq eləyən xəzinədarı onu xəbərdar edir ki, birləşmiş rus-gürcü qoşunları Gəncə üzərinə yeriyə bilər. O da tamamilə mümkündür ki, həmin məktubla Cavad xanı qorxutmaq və onu qaçmağa məcbur etmək istəmişlər. Rus tarixçisi Olqa Markovanın da yazdığı kimi, "Zaqafqaziyadakı münasibətlərin ən gərgin məsələsi olan Gəncənin tabeçiliyi məsələsi yenidən kəskinləşir." Qafqazda rus qoşunlarının komandanı rus generalı, gürcü knyazı Pavel Sisianov təyin olunur. General Sisiyanov Tiflisdən Cavad xana yazdığı məktubunda ondan öz fəaliyyəti haqqında qısa hesabat istəyir, dostluq və sədaqət əlaməti olaraq, oğlu Uğurlu xanı onun yanına göndərməsini tələb edirdi. Cavad xan belə kobud şəkildə qoyulmuş tələbləri yerinə yetirməkdən imtina edir. O başa düşür ki, bu dəfə rus himayəsi altına artıq xanlığın saxlanması şərti ilə keçmək mümkün olmayacaq və xanlıq ləğv olunacaq.

Cavad Xanın Gəncə uğrunda qəhrəmancasına mübarizəsi

 
Gəncə Xanlığının hücum zamanı ruslar tərəfində ələ keçirilmiş bayrağı, Azərbaycan Tarix Muzeyi, Bakı.
 
Gəncə Xanlığının bayrağı

Hiyləgər general Sisianov əvvəlcə diplomatiyaya üstünlük verdi. 1803-cü il 25 fevral tarixli birinci məktubunda ona iltifatla yanaşır, Rusiya himayəsinə keçmək üçün dilə tuturdu. O, yazırdı: "...Sizin şərafətli etimadınızın ən gözəl zəmanəti o olardı ki, xahişimizi nəzərə alaraq yüksək mənsəbli böyük oğlunuz Uğurlu ağanı əmanət kimi Tiflisə göndərərsiniz. O, burada ləyaqətinə və hörmət sahibi olacaqdır. Bu təmənnam yerinə yetirilsə, onu Gəncə ilə Gürcüstan arasında heç bir ayrı-seçkiliyin olmayacağı barədə xeyirxah vədimizin əməli timsalı kimi qəbul edəcəyəm".

 
Gürcüstanın əsas komandiri knyaz Pavеl Sisianov.

Cavad xan Sisianova ehtiyatlı və ikibaşlı cavab məktubu yazır və onun təklifini rədd edir. 1803-cü ilin 22 noyabrında ruslar Tiflisdən Gəncə istiqamətində hərəkət edirlər. Cavad xanın kömək üçün qoşunu xanlıqlara müraciəti isə cavabsız qalırdı. Onu daha çox hiddətləndirən Qacar şahı Fətəli şahın qorxaqlığı idi. Əgər Fətəli şah ona kömək göstərsə idi, xan rusların cənuba gedən yolunu həmişəlik kəsərdi. Gəncənin itirilməsinin Azərbaycan eləcə də Qacarlar üçün nə kimi nəticələr verəcəyini Fətəli şah dərk etmirdi. Sisianov da boş dayanmırdı. əzmkar xanı yenə bilməyəcəyini görüb imperatora məktubu-məktuba calayırdı. Ondan hərbi kömək istəyirdi. Nəticədə yardım gəlib çatdı. Dağıstan alayları Tiflisə çatıb onun sərəncamına verildi. Bir neçə gündən sonra Gəncəyə çatıb onu mühasirəyə aldı. Qala fasiləsiz olaraq top ateşinə tutuldu. memarlıq abidələri, evlər, saraylar dağıdıldı. Rus qoşunları içərisində olan şahidlərdən biri yazırdı:

"Su boruları insan cəsədləri ilə dolmuşdu, şəhər sakinləri məcbur olub bu sudan içirdilər. Xəstəlik tüğyan edirdi. Buna baxmayaraq, Cavad xan təslim olmurdu".

Şəhərin yaxınlığında dayanan Sisianov 1803 29 dekabr tarixli son məktubunu Cavad xana yazır, şəhəri təslim etmək barədə ultimatum verir. Məktubda deyilirdi:

" Qalanı xoşluqla vermək meyliniz olmadığını görüb axrıncı dəfə təslim şərtlərini sizə göndərməyi özümə borc bilirəm... Məktubuma təcili cavab istəməyim isə heç də o demək deyildir ki, mən düşmənimi nökər, qul hesab edirəm. Bu, ona görədir ki, insanlar arasındakı qarşılıqlı hörmətə riayət olunmalıdır. Buna görə də ümidvaram ki... sabah günortadan qabaq məktubumun cavabını ala biləcəyəm". Məktubda daha sonra təslim şərtləri irəli sürülür: " Gəncə şəhərinin təslimi aşağıdakı maddələrlə qəbul edilə bilər:

 
Cavad xanın general Sisyanova cavabı.

1.Cavad xan Gəncəli tabeliyindəki bütün əhali ilə birgə Ümumrusiya padşahının təbəəliyinə and içir;

2.Qala tamamilə təmizlənir və ora rus qoşununun topları, hərbi sursatı yerləşdirilir;

3.Cavad xan Gəncəli Rusiya imperiyasının tabeliyində olaraq əvvəlki ixtiyarla öz ərazisini idarə edir və Rusiyaya ildə 20 min manat xərac verir. Bu maddələri imzalayan zaman 1804-cü ildə həmin məbləği təcili ödəyir;

4.Qaladakı və Şəmşəddil yolundakı ordunu ərzaqla təmin edir;

5.Şəmşəddilin və onun əyalətinin əhalisini sıxışdırmaq olmaz, çünki onlar artıq Gürcüstan hökumətinin idarəsinə keçirlər;

Yuxarıdakılara sədaqətlə əməl etmək üçün Cavad xan Gəncəli öz oğlu Hüseynqulu ağanı Gürcüstanın baş idarə edicisinin yanında həmişəlik qalmaq üçün əmanət verir".

Bu cür təhqiramiz şərtləri vətənpərvər Cavad xanın qəbul etməsi mümkün deyildi. Ona görə də o, Sisianovun bu şərtlərini qətiyyətlə rədd etdi.Cavad xan cavab verir ki, o, Gəncəni döyüşərək müdafiə edəcəkdir. Azərbaycan tarixçisi Mirzə Adıgözəl bəyin də yazdığı kimi, Cavad xan öz qoşununu və yaxın adamlarını başına yığaraq, düşmənin üzərinə yeriyir. Döyüş dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin məqbərəsi yaxınlığında, Quru qobu adlanan yerdə baş verir. Qüvvələr nisbəti açıq-aydın görünürdü ki, bərabər deyil və buna görə də gəncəlilər ağır itkilər verdikdən sonra geri çəkilərək, qalanın darvazalarını bağlayırlar. Onları təqib eləyən ruslar da şəhərə girərək, qalanı dörd bir tərəfdən mühasirəyə alırlar. Düz bir ay Sisiyanovun ultimatumlarına Cavad xan birmənalı şəkildə eyni cür cavab verir: "Şəhəri verməyə gəlincə, bu niyyətindən çəkin, çünki bu olan iş deyil. Sən Gəncəyə yalnız mənim meyitimin üzərindən girə bilərsən. Başa düşürsənmi? Ancaq mən öləndən sonra, başqa heç cür."

 
Cavad xanın buncuğu (Azərbaycan Tarix Muzeyi)

Qabaqdan qarlı qış gəlirdi və bunu gözünün altına alan Sisiyanov 1804-cü ilin 3 yanvarında qalanı hücumla almaq qərarı verir. Hücumçu dəstələrə general-mayor Portyagin və polkovnik Koryagin başçılıq edirdilər. Güclü top atəşinin Qarabağ darvazası tərəfdən açdığı yarıqdan qalaya doluşan əsgərlər ilk hücumda qalanı asma pilləkənlərlə almaq istəyirlərsə də, uğursuzluğa düçar olurlar. İkinci həmle də uğursuzluqla nəticələndi. Ruslar hücum istiqamətini dəyişdilər. Bu hücum qurtarmamış, qalanın o biri yanından hücum başlanır. Ruslar bu dəfə alınmaz hesab olunan Tiflis qapılarından nərdivanlar vasitəsilə divara çıxdılar. Cavad xan bu tərəfdən hücum gözləmirdi. O, düşməni qarşılamaq üçün ora yollandı. Gəncəlilərin qəhrəmancasına müqavimət göstərmələrinə baxmayaraq, ruslar qalanın əsas qüllələrini ələ keçirirlər. Artıq qalanın iki bürcü rusların əlində idi. Qala divarları üzərində açıq döyüş zamanı Cavad xan 1804-cü il yanvarın 3-dən 4-nə keçən gecə, səhər saat 4-də düşmən gülləsindən həlak olur. Qala divarları uğrunda döyüşlərdə onun oğlu Hüseynqulu xan da atasını n adına layiq bir şərafətlə həlak olur. Gəncə bundan sonra Rusiyanın himayəsinə keçir və xanlıq ləğv olunur. Cavad xanın səhvi onda idi ki, o erməniləri şəhərdən qovmamışdı. Belə ki, ruslar hücuma keçən kimi ermənilər Tiflis kapılarını onların üzrinə açmışdılar. Ermənilər namərdcə hərəkət edərək, əhalini susuzluğa düçar etmək və yoluxucu xəstəlikləri yaymaq üçüncü mal-qaranı kəsib qanını şəhərə gələn suya axıdırdılar. Rusların şəhərdə törətdiyi anlamsızlığı, erməni xəyanətkarlığını rus tarihçisi Dubrovin də təsdiq edərək yazıldı: "Şəhərin bir yerində qan lap sel kimi axırdı. 500-ə qədər tatar məsciddə gizlənmişdi... Bir nəfər erməni bizim əsgərlərə xəbər çatdırdı ki, onların içində bir neçə Dağıstan ləzgisi var. Ləzgi adının dilə gətirilməsilə məsciddə olanların ölümünə işarə verildi". 1826-cı ilin 26 iyulunda Cavad xanın oğlu Uğurlu xan Gəncəni yenidən ələ almış və qısa bir müddətli də olsa, xanlığı bərpa edə bilmişdi.

 
Gəncədə Cavad xanın mavzoleyi.

Uğurlu xan qeyri-adi cəsarəti və sərkərdəlik bacarığı ilə fərqlənirdi. O, sonradan da özünün kiçik dəstəsi ilə iki dəfə Azərbaycanın içərilərinə doğru irəliləmiş, hətta yenidən Gəncəni ələ keçirməyə cəhd göstərmişdi. Cavad xan Gəncədə Şah I Abbas tərəfindən tikilmiş məşhur Cümə məscidində dəfn olunur. 1962-ci ildə yaxınlıqdakı meydanın rekonstruksiyası adı altında onun məzarı dağıdılır. Lakin, vətənpərvərlər Cavad xanın cəsədinin qalıqlarını gizli şəkildə qoruyub saxlayırlar və artıq 1990-cı ilin 27 martında öz əvvəlki yerində torpağa tapşırılır. Xoşbəxtlikdən həmişə elmi axtarışlarda olan Məşədixanım Nemətova arxivdən Cavad xanın qəbrüstü abidəsinin foto-surətini tapır və təcili olaraq, həmin şəkildəki məzarın mərmərdən yonulmuş oxşarı hazırlanır. Onun üzərində gözəl nəstəliq xətti ilə fars dilində aşağıdakı sözlər həkk olunmuşdur:

"Bu məzarda Gəncə bəylərbəyisi Qacar tayfasından olan Ziyadoğlu Cavad xan uyuyur.
Elə ki, qara torpaq oldu onların məskəni
İstər miskin dərviş, istərsə şahi-cahan olsun.
Gəncədə bu məqbərəni bina etdi
Mərhum, rəhmətlik Cavad xan
Kərbəla şəhidlərinin torpağından
O astadan çoxlu torpaq gətirib
Həmin türbəni malaladı.
Öz ölüləri üçün əmin-aman bir ev yaratdı.
Allahı tanıyan cənnətlik Cavad xan min iki yüz on səkkizinci ildə (1804-cü il) öldü.
Ondan sonra bu məqbərəda dəfn olundular
O fatehin nəsli və ailəsi."

Rusların Gəncənin fəthinə verdiyi dəyər

 
Gəncədə Cavad xanın qəbri

Rusiyanın Cavad xan üzərində qələbəyə və Gəncənin işğal olunmasına necə böyük bir diqqət yetirdiyini sadəcə olaraq, bu hadisə ilə əlaqədar buraxılmış təltif və xatirə medalları da sübut edir.

Belə ki, bu və 1827-ci ildə Gəncənin ikinci işğalı münasibətilə gümüşdən "1804-cü ilin 30 yanvarında Gəncənin alınması" döş nişanı və "Gəncənin alınması zamanı cəsarət və igidliyə görə" medalı buraxılmışdı. 1826-cı ildə Gəncənin ikinci dəfə Uğurlu xandan alınması tanınmış medalyer qraf Fyodr Tolstoyun yaratdığı "Yelizavetpol uğrunda döyüş. 1826-cı il." xatirə medalı ilə qeyd olunmuşdu. Şəhərin adı I Aleksandrın həyat yoldaşının şərəfinə Yelizavetpol deyə çağrılmağa başlamışdı.

Cavad xanın ölümündən sonra Ziyadoğlular şəcərəsi

Cavad xanın hakimiyyəti dövründə Gəncə çiçəklənir. Ticarət genişlənir, müxtəlif sənət sahələri inkişaf edir. Yaşayış binaları, karvansaralar, məscidlər tikilir. Cavad xanın sarayında alimlər, yazıçılar və şairlər toplaşırdı. Orada görkəmli Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazehin atası Kərbəlayı Sadıq da çalışmışdır. Gəncə ruslar tərəfindən işğal olunduqdan sonra Cavad xanın qızı Püstə xanım Mirzə Şəfini öz yanında idarə işinə götürür, Şəmkir döyüşündən sonra Uğurlu xan bacısını özü ilə İrana aparır.

 
Gəncə Qalasının alınması

Cavad xanın nəvəsi, Uğurlu xanın qızı və sonuncu Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın həyat yoldaşı Bədircahan bəyim tanınmış şairə və ictimai xadim idi. Cavad xanın nəvəsi Kəlbəli xan Müsahib Azərbaycan və fars dillərində gözəl şerlər yazıb. Cavad xanın qardaşı Fətəli bəy Ziyadoğlu Xali Gəncəli tanınmış şair olub. Onun əsasən, Azərbaycan dilində yazılmış divanı indi Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar institutunda saxlanılır. Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Möhsün Nasiri də Cavad xanın sarayında yaşayıb-yaratmışdır. O, Cavad xanın sifarişi ilə qədim hind nağıllarının əsasında yaradılmış "Tutinamə"nin Azərbaycan versiyasını yazmışdı. Cavad xanın xələflərindən bir neçəsi Azərbaycan Rusiyaya birləşəndən sonra Ziyadxanov soyadını almışlar. İndi də onların bir çoxunun törəmələri Bakıda və Gəncədə yaşayırlar.

Qalereya

Həmçinin bax

Mənbə

  • Дж.М.Мустафаев. Северные ханства Азербайджана и Россия: конец XVIII-начало XIX в. — Елм, 1989. — С. 33.
  • К.В.Рыжов. Все монархи мира. Мусульманский Восток XV—XX вв. — Вече, 2004. — С. 174. — ISBN 5-9533-0384-X, ББК 63.3(5) P93.

Xarici keçidlər

  • `Kim olduğumuzu bilmirdik` - Cavad xan nəslinin Malayziyada yaşayan davamçısı - (EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏ) 2017-09-14 at the Wayback Machine

cavad, 1748, gəncə, 1804, gəncə, yaxınlığı, qacarlar, nəslindən, olan, böyük, azərbaycan, sərkərdəsi, dövlət, xadimi, gəncə, xanlığının, sonuncu, hökmdarı, 1786, ildən, gəncəni, idarə, edən, 1804, ilin, yanvarın, dən, keçən, gecə, general, pavel, sisianovun, b. Cavad xan 1748 Gence 1804 Gence yaxinligi Qacarlar neslinden olan boyuk Azerbaycan serkerdesi dovlet xadimi Gence xanliginin sonuncu hokmdari 1786 ci ilden Genceni idare eden Cavad xan 1804 cu ilin yanvarin 3 den 4 ne kecen gece general Pavel Sisianovun basciligi ile uzun muddet seheri muhasirede saxlayan rus isgalci qosunlari ile doyusde qehramancasina sehid olmusdur Cavad XanCavad xan Sahverdi xan oglu Ziyadoglu QacarN Babayev Cavad xanin portreti Gence Tarix Diyarsunasliq Muzeyi V Gence xani1786 1804 3 yanvarTacqoyma 1786Selefi Rehim xan Ziyadoglu QacarXelefi xanliq legv edilibVarisi Huseynqulu beySexsi melumatlarDogum tarixi 1748Dogum yeri GenceVefat tarixi 3 yanvar 1804Vefat yeri GenceDefn yeri Gence Cavad xan turbesiSulale QacarlarMilliyyeti TurkAtasi Sahverdi xan Ziyadoglu QacarAnasi Seref Cahan beyimHeyat yoldaslari Sukufe beyimMeliknise beyimUsaqlari oglanlari Eleddin bey Ugurlu bey Eliqulu bey Huseynqulu bey qizlari Tuti bike Puste beyim Balaca beyimHerbi xidmetRutbesi general Vikianbarda elaqeli mediafayllarCavad xan Gencede XVI esrden hokmranliq eden Ziyadoglular neslindendir Ziyadoglular ilk doqquz Qizilbas tayfalarindan olan Qacarlarin bir qoludur Cavad xan o dovrde suretle bir birini evez eden murekkeb hadiseler fonunda oz feal siyasi fealiyyeti ile diger Azerbaycan xanlarindan secilirdi Yaxinlasan tehluke qarsisinda Azerbaycan Dagistan ve Gurcustan hakimlerinin vahid cebheden cixis etmek meyllerinden meharetle istifade eden Gence xani antirus koalisiya yaratmaga calisir hetta buna mueyyen qeder muveffeq olur Gence Qarabag Seki xanlari lezgi samxallari ve gurcu sahzadesi Aleksandr Rusiyaya qarsi birge mubarize aparacaqlarina and icirler Lakin helledici anda Gence xanina hec kim komek etmir ve o guclu dusmen qarsisinda tek qalir Cavad xanin basciligi ile genceliler tecavuzkara qarsi 1 aydan artiq muddetde mubarize aparirlar Cavad xan 1748 ci ilde Gence seherinde dogulub Cavad xanin atasi Sahverdi xan 1756 ci ilden 1761 ci ile qeder Gencenin xani olmusdu Cavad xanin anasi Seref Cahan beyim de esil necabetli bir nesilden idi Cavaddan basqa ailenin Tuti beyim Xursid beyim ve Heyransa xanim adinda uc qizi da vardi 1780 ci ilde Cavad xan adi bir kendli qizi olan Sukufe xanimla 1790 ci ilde ise Seki xaninin bacisi Meliknise Beyim xanim xanimla aile qurur Bu qadinlardan biri 1812 ci ilde ikincisi ise 1830 cu ilde vefat edir Cavad xanin ikinci arvadi onun olumunden sonra Sekiye qardasinin yanina getmis ve orada da dunyasini deyismisdir Meliknise xanimin mezari da Sekidedir Sukufe xanimdan Cavad xanin uc oglu Ugurlu xan Eliqulu xan ve Huseynqulu xan dord qizi Tuti Bike Puste beyim Xatun beyim Balaca beyim dogulublar Ugurlu xan 1801 ci ilde Mehemmed xanin qizi Cahan beyimle evlenib Dogulan usaga Cavad adi veribler Huseynqulu xan 1784 1804 Semseddinli Nesib Sultanin qohumu Zeyneb xanimla evlenib Gencelilerin novbeti usyanindan sonra hakimiyyete evvelce Rehim bey bir muddet kecenden sonra ise 1786 ci ilde onun qardasi Cavad xan gelir Gorunur Cavad xan hakimiyyete Iraklinin komeyi ile gelmisdi Bele ki bundan sonra bir nece il muddetinde o ilbeil gurcu carina 10 min manat hecminde vergi odeyirdi Hemin asililiqdan ve gurculerin Gence uzerine tez tez bas veren basqinlarindan can qurtarmaq meqsedile Cavad xan oz herbi hisselerini 1785 ci ilde Tiflis uzerine yuruse geden Aga Mehemmed sah Qacarin qosunlarina qosur Qacarin qosunlari geri qayitdiqdan sonra Cavad xanla II Irakli arasindaki munasibetler daha da gerginlesir II Iraklinin Qarabag xani Ibrahim xanin ve onun qohumu Avar Umma xanin desteleri Genceni muhasireye alir Uzunmuddetli muhasire ugursuzluqla basa catsa da onun aradan goturulmesi ucun Cavad xan Tiflisde esir aldigi doyusculeri geri gondermeli ve Ibrahim xanin herbi xerclerini odemeli olur Mundericat 1 Cavad xanin siyaseti ve Qafqazda rus maraqlari 2 Cavad Xanin Gence ugrunda qehremancasina mubarizesi 3 Ruslarin Gencenin fethine verdiyi deyer 4 Cavad xanin olumunden sonra Ziyadoglular seceresi 5 Qalereya 6 Hemcinin bax 7 Menbe 8 Xarici kecidlerCavad xanin siyaseti ve Qafqazda rus maraqlari Redakte Rus imperatricesi ll Yekaterina Car Iraklinin olumunden sonra Cavad xan Nadir sahin vaxtinda Irakliye bagislanmis Borcali ve Semsedil mahallarini geri qaytarmaga calisir Lakin ona yalniz Semseddil mahalini azad etmek muyesser olur O oz oglu Ugurlu xani da oraya gonderir II Yekaterinanin serencami ile 1796 ci ilde onun favoriti Platon Zubovun qardasi Valerian Zubovun basciligi altinda rus qosunlarinin Qafqaza yurusu baslanir Yurusun resmi sebebi kimi Aga Mehemmed xanin pozdugu emin amanligin berpa olunmasi gosterilirdi Cox qisa bir muddetde ruslar az qala doyussuz ve muqavimetsiz Azerbaycanin demek olar ki butun Xezeryani bolgelerini tuturlar Xanlarin bir coxu aralarinda turk ve Iran meylliler de olmalarina baxmayaraq xanligin ve xan hakimiyyetinin saxlanilmasi serti ile Rusiyanin himayesi altina kecmeye mecbur olur Qafqaz korpusu Genceye 1796 ci ilin 13 dekabrinda general Aleksandr Rimski Korsakovun basciligi ile gelir Cavad xanin ozu seherden cixib rus ordusunun qarsisina gelerek qalanin acarlarini Rimski Korsakova sexsen teqdim edir Evvelce Azerbaycan turkleri ile ruslarin arasindaki munasibet normal idi Lakin Zubovun musaviri teyin olunan Arqutinskinin Qarabag meliklerine muracietlerinden sonra bu munasibetler gerginlesir O Zubovun raziligi olmadan beyan edir ki guya ruslar Azerbaycana ona gore gelibler ki ermenileri muselmanlarin tecavuzunden qurtarsinlar Halbuki Qarabag melikleri ermeni deyil qriqoryanlasmis Qafqaz albanlari idiler ve o zaman Qarabagda ermeni yox idi Menbe gosterin Lakin bu beyanat da esassiz verilmemisdi Qafqaz yurusune komek muqabilinde ruslar sonradan gurculere bu bolgede hegemonluq ucun imkan yaradacaqlarina ved de vermisdiler Bufer xristian dovleti yaratmaq meqsedile Irevan ve Qarabag xanliqlarini buraya Iran ve Osmanlidan kocurulmus ermenilerle meskunlasdirmaq da planlasdirilirdi Hemin siyaset bizim gunlere qeder davam etmekdedir Boyuk Ermenistan iddiasi ile bu bolgeye o vaxtdan etibaren 1 milyon yarimdan cox ermeni yerlesdirilmis ve oradan bir o qeder Azerbaycan turku de zorla kocurulmusdur Valerian Aleksandrovic Zubov Ele hemin ilde II Yekaterina vefat edir yeni imperator I Pavel qraf Zubova Zaqafqaziyani terk etmek emrini verir Ruslarin gedisinden derhal sonra Iran hokmdari Aga Mehemmed sah Qacar Azerbaycanin simalina ceza yurusune cixir O Susani tutur ve Baki xani Huseynqulunu silah altinda buraya getizdirir Cavad xan da buraya gelir Onlar saha oz qalalarinin muqavimet gostermeden ruslara teslim edilme sebeblerini izah etmeli idiler 1797 ci ilin 5 iyun gunu sahin oz xidmetcileri terefinden qetle yetirilmesi xanlari muhakime olunmaqdan xilas edir 1799 cu ilde rus qosunlari Gurcustana girir bir ilden sonra ise Gurcustanin Rusiyaya birlesmesi haqqinda manifest verilir Gurcu cari XII Georgi Semsedil mahalinin geri qaytarilmasi meselesini qaldirir Cavad xan oz oglu Ugurlu xanin basciligi altinda oraya qosun gonderir Bu zaman gurcu carinin bir vaxtlar Cavad xanla dostluq eleyen xezinedari onu xeberdar edir ki birlesmis rus gurcu qosunlari Gence uzerine yeriye biler O da tamamile mumkundur ki hemin mektubla Cavad xani qorxutmaq ve onu qacmaga mecbur etmek istemisler Rus tarixcisi Olqa Markovanin da yazdigi kimi Zaqafqaziyadaki munasibetlerin en gergin meselesi olan Gencenin tabeciliyi meselesi yeniden keskinlesir Qafqazda rus qosunlarinin komandani rus generali gurcu knyazi Pavel Sisianov teyin olunur General Sisiyanov Tiflisden Cavad xana yazdigi mektubunda ondan oz fealiyyeti haqqinda qisa hesabat isteyir dostluq ve sedaqet elameti olaraq oglu Ugurlu xani onun yanina gondermesini teleb edirdi Cavad xan bele kobud sekilde qoyulmus telebleri yerine yetirmekden imtina edir O basa dusur ki bu defe rus himayesi altina artiq xanligin saxlanmasi serti ile kecmek mumkun olmayacaq ve xanliq legv olunacaq Cavad Xanin Gence ugrunda qehremancasina mubarizesi Redakte Gence Xanliginin hucum zamani ruslar terefinde ele kecirilmis bayragi Azerbaycan Tarix Muzeyi Baki Gence Xanliginin bayragiHiyleger general Sisianov evvelce diplomatiyaya ustunluk verdi 1803 cu il 25 fevral tarixli birinci mektubunda ona iltifatla yanasir Rusiya himayesine kecmek ucun dile tuturdu O yazirdi Sizin serafetli etimadinizin en gozel zemaneti o olardi ki xahisimizi nezere alaraq yuksek mensebli boyuk oglunuz Ugurlu agani emanet kimi Tiflise gonderersiniz O burada leyaqetine ve hormet sahibi olacaqdir Bu temennam yerine yetirilse onu Gence ile Gurcustan arasinda hec bir ayri seckiliyin olmayacagi barede xeyirxah vedimizin emeli timsali kimi qebul edeceyem Gurcustanin esas komandiri knyaz Pavel Sisianov Cavad xan Sisianova ehtiyatli ve ikibasli cavab mektubu yazir ve onun teklifini redd edir 1803 cu ilin 22 noyabrinda ruslar Tiflisden Gence istiqametinde hereket edirler Cavad xanin komek ucun qosunu xanliqlara muracieti ise cavabsiz qalirdi Onu daha cox hiddetlendiren Qacar sahi Feteli sahin qorxaqligi idi Eger Feteli sah ona komek gosterse idi xan ruslarin cenuba geden yolunu hemiselik keserdi Gencenin itirilmesinin Azerbaycan elece de Qacarlar ucun ne kimi neticeler vereceyini Feteli sah derk etmirdi Sisianov da bos dayanmirdi ezmkar xani yene bilmeyeceyini gorub imperatora mektubu mektuba calayirdi Ondan herbi komek isteyirdi Neticede yardim gelib catdi Dagistan alaylari Tiflise catib onun serencamina verildi Bir nece gunden sonra Genceye catib onu muhasireye aldi Qala fasilesiz olaraq top atesine tutuldu memarliq abideleri evler saraylar dagidildi Rus qosunlari icerisinde olan sahidlerden biri yazirdi Su borulari insan cesedleri ile dolmusdu seher sakinleri mecbur olub bu sudan icirdiler Xestelik tugyan edirdi Buna baxmayaraq Cavad xan teslim olmurdu Seherin yaxinliginda dayanan Sisianov 1803 29 dekabr tarixli son mektubunu Cavad xana yazir seheri teslim etmek barede ultimatum verir Mektubda deyilirdi Qalani xosluqla vermek meyliniz olmadigini gorub axrinci defe teslim sertlerini size gondermeyi ozume borc bilirem Mektubuma tecili cavab istemeyim ise hec de o demek deyildir ki men dusmenimi noker qul hesab edirem Bu ona goredir ki insanlar arasindaki qarsiliqli hormete riayet olunmalidir Buna gore de umidvaram ki sabah gunortadan qabaq mektubumun cavabini ala bileceyem Mektubda daha sonra teslim sertleri ireli surulur Gence seherinin teslimi asagidaki maddelerle qebul edile biler Cavad xanin general Sisyanova cavabi 1 Cavad xan Genceli tabeliyindeki butun ehali ile birge Umumrusiya padsahinin tebeeliyine and icir 2 Qala tamamile temizlenir ve ora rus qosununun toplari herbi sursati yerlesdirilir 3 Cavad xan Genceli Rusiya imperiyasinin tabeliyinde olaraq evvelki ixtiyarla oz erazisini idare edir ve Rusiyaya ilde 20 min manat xerac verir Bu maddeleri imzalayan zaman 1804 cu ilde hemin meblegi tecili odeyir 4 Qaladaki ve Semseddil yolundaki ordunu erzaqla temin edir 5 Semseddilin ve onun eyaletinin ehalisini sixisdirmaq olmaz cunki onlar artiq Gurcustan hokumetinin idaresine kecirler Yuxaridakilara sedaqetle emel etmek ucun Cavad xan Genceli oz oglu Huseynqulu agani Gurcustanin bas idare edicisinin yaninda hemiselik qalmaq ucun emanet verir Bu cur tehqiramiz sertleri vetenperver Cavad xanin qebul etmesi mumkun deyildi Ona gore de o Sisianovun bu sertlerini qetiyyetle redd etdi Cavad xan cavab verir ki o Genceni doyuserek mudafie edecekdir Azerbaycan tarixcisi Mirze Adigozel beyin de yazdigi kimi Cavad xan oz qosununu ve yaxin adamlarini basina yigaraq dusmenin uzerine yeriyir Doyus dahi sairimiz Nizami Gencevinin meqberesi yaxinliginda Quru qobu adlanan yerde bas verir Quvveler nisbeti aciq aydin gorunurdu ki beraber deyil ve buna gore de genceliler agir itkiler verdikden sonra geri cekilerek qalanin darvazalarini baglayirlar Onlari teqib eleyen ruslar da sehere girerek qalani dord bir terefden muhasireye alirlar Duz bir ay Sisiyanovun ultimatumlarina Cavad xan birmenali sekilde eyni cur cavab verir Seheri vermeye gelince bu niyyetinden cekin cunki bu olan is deyil Sen Genceye yalniz menim meyitimin uzerinden gire bilersen Basa dusursenmi Ancaq men olenden sonra basqa hec cur Cavad xanin buncugu Azerbaycan Tarix Muzeyi Qabaqdan qarli qis gelirdi ve bunu gozunun altina alan Sisiyanov 1804 cu ilin 3 yanvarinda qalani hucumla almaq qerari verir Hucumcu destelere general mayor Portyagin ve polkovnik Koryagin basciliq edirdiler Guclu top atesinin Qarabag darvazasi terefden acdigi yariqdan qalaya dolusan esgerler ilk hucumda qalani asma pillekenlerle almaq isteyirlerse de ugursuzluga ducar olurlar Ikinci hemle de ugursuzluqla neticelendi Ruslar hucum istiqametini deyisdiler Bu hucum qurtarmamis qalanin o biri yanindan hucum baslanir Ruslar bu defe alinmaz hesab olunan Tiflis qapilarindan nerdivanlar vasitesile divara cixdilar Cavad xan bu terefden hucum gozlemirdi O dusmeni qarsilamaq ucun ora yollandi Gencelilerin qehremancasina muqavimet gostermelerine baxmayaraq ruslar qalanin esas qullelerini ele kecirirler Artiq qalanin iki burcu ruslarin elinde idi Qala divarlari uzerinde aciq doyus zamani Cavad xan 1804 cu il yanvarin 3 den 4 ne kecen gece seher saat 4 de dusmen gullesinden helak olur Qala divarlari ugrunda doyuslerde onun oglu Huseynqulu xan da atasini n adina layiq bir serafetle helak olur Gence bundan sonra Rusiyanin himayesine kecir ve xanliq legv olunur Cavad xanin sehvi onda idi ki o ermenileri seherden qovmamisdi Bele ki ruslar hucuma kecen kimi ermeniler Tiflis kapilarini onlarin uzrine acmisdilar Ermeniler namerdce hereket ederek ehalini susuzluga ducar etmek ve yoluxucu xestelikleri yaymaq ucuncu mal qarani kesib qanini sehere gelen suya axidirdilar Ruslarin seherde toretdiyi anlamsizligi ermeni xeyanetkarligini rus tarihcisi Dubrovin de tesdiq ederek yazildi Seherin bir yerinde qan lap sel kimi axirdi 500 e qeder tatar mescidde gizlenmisdi Bir nefer ermeni bizim esgerlere xeber catdirdi ki onlarin icinde bir nece Dagistan lezgisi var Lezgi adinin dile getirilmesile mescidde olanlarin olumune isare verildi 1826 ci ilin 26 iyulunda Cavad xanin oglu Ugurlu xan Genceni yeniden ele almis ve qisa bir muddetli de olsa xanligi berpa ede bilmisdi Gencede Cavad xanin mavzoleyi Ugurlu xan qeyri adi cesareti ve serkerdelik bacarigi ile ferqlenirdi O sonradan da ozunun kicik destesi ile iki defe Azerbaycanin icerilerine dogru irelilemis hetta yeniden Genceni ele kecirmeye cehd gostermisdi Cavad xan Gencede Sah I Abbas terefinden tikilmis meshur Cume mescidinde defn olunur 1962 ci ilde yaxinliqdaki meydanin rekonstruksiyasi adi altinda onun mezari dagidilir Lakin vetenperverler Cavad xanin cesedinin qaliqlarini gizli sekilde qoruyub saxlayirlar ve artiq 1990 ci ilin 27 martinda oz evvelki yerinde torpaga tapsirilir Xosbextlikden hemise elmi axtarislarda olan Mesedixanim Nemetova arxivden Cavad xanin qebrustu abidesinin foto suretini tapir ve tecili olaraq hemin sekildeki mezarin mermerden yonulmus oxsari hazirlanir Onun uzerinde gozel nesteliq xetti ile fars dilinde asagidaki sozler hekk olunmusdur Bu mezarda Gence beylerbeyisi Qacar tayfasindan olan Ziyadoglu Cavad xan uyuyur Ele ki qara torpaq oldu onlarin meskeni Ister miskin dervis isterse sahi cahan olsun Gencede bu meqbereni bina etdi Merhum rehmetlik Cavad xan Kerbela sehidlerinin torpagindan O astadan coxlu torpaq getirib Hemin turbeni malaladi Oz oluleri ucun emin aman bir ev yaratdi Allahi taniyan cennetlik Cavad xan min iki yuz on sekkizinci ilde 1804 cu il oldu Ondan sonra bu meqbereda defn olundular O fatehin nesli ve ailesi Ruslarin Gencenin fethine verdiyi deyer Redakte Gencede Cavad xanin qebriRusiyanin Cavad xan uzerinde qelebeye ve Gencenin isgal olunmasina nece boyuk bir diqqet yetirdiyini sadece olaraq bu hadise ile elaqedar buraxilmis teltif ve xatire medallari da subut edir Bele ki bu ve 1827 ci ilde Gencenin ikinci isgali munasibetile gumusden 1804 cu ilin 30 yanvarinda Gencenin alinmasi dos nisani ve Gencenin alinmasi zamani cesaret ve igidliye gore medali buraxilmisdi 1826 ci ilde Gencenin ikinci defe Ugurlu xandan alinmasi taninmis medalyer qraf Fyodr Tolstoyun yaratdigi Yelizavetpol ugrunda doyus 1826 ci il xatire medali ile qeyd olunmusdu Seherin adi I Aleksandrin heyat yoldasinin serefine Yelizavetpol deye cagrilmaga baslamisdi Cavad xanin olumunden sonra Ziyadoglular seceresi RedakteCavad xanin hakimiyyeti dovrunde Gence ciceklenir Ticaret genislenir muxtelif senet saheleri inkisaf edir Yasayis binalari karvansaralar mescidler tikilir Cavad xanin sarayinda alimler yazicilar ve sairler toplasirdi Orada gorkemli Azerbaycan sairi Mirze Sefi Vazehin atasi Kerbelayi Sadiq da calismisdir Gence ruslar terefinden isgal olunduqdan sonra Cavad xanin qizi Puste xanim Mirze Sefini oz yaninda idare isine goturur Semkir doyusunden sonra Ugurlu xan bacisini ozu ile Irana aparir Gence Qalasinin alinmasi Cavad xanin nevesi Ugurlu xanin qizi ve sonuncu Qarabag xani Mehdiqulu xanin heyat yoldasi Bedircahan beyim taninmis saire ve ictimai xadim idi Cavad xanin nevesi Kelbeli xan Musahib Azerbaycan ve fars dillerinde gozel serler yazib Cavad xanin qardasi Feteli bey Ziyadoglu Xali Genceli taninmis sair olub Onun esasen Azerbaycan dilinde yazilmis divani indi Elmler Akademiyasinin Elyazmalar institutunda saxlanilir Gorkemli Azerbaycan yazicisi Mohsun Nasiri de Cavad xanin sarayinda yasayib yaratmisdir O Cavad xanin sifarisi ile qedim hind nagillarinin esasinda yaradilmis Tutiname nin Azerbaycan versiyasini yazmisdi Cavad xanin xeleflerinden bir necesi Azerbaycan Rusiyaya birlesenden sonra Ziyadxanov soyadini almislar Indi de onlarin bir coxunun toremeleri Bakida ve Gencede yasayirlar Qalereya Redakte Cavad xanin Sisianova mektubunun ikinci sehifesi Cavad xanin Sisianova mektubunun ucuncu sehifesi Cavad xanin Gence seherinde yerlesen mavzoleyi Cavad xana aid olan ve Azerbaycan Milli Tarix Muzeyinde saxlanilan esyaHemcinin bax RedakteCavad xan film 2009 Cavad xan haqqinda film Gence qalasinin isgali Gence xanligi Cavad xan defterxanasi Cavad xan ordeniMenbe RedakteDzh M Mustafaev Severnye hanstva Azerbajdzhana i Rossiya konec XVIII nachalo XIX v Elm 1989 S 33 K V Ryzhov Vse monarhi mira Musulmanskij Vostok XV XX vv Veche 2004 S 174 ISBN 5 9533 0384 X BBK 63 3 5 P93 Xarici kecidler Redakte Kim oldugumuzu bilmirdik Cavad xan neslinin Malayziyada yasayan davamcisi EKSKLUZIV MUSAHIBE Arxivlesdirilib 2017 09 14 at the Wayback MachineMenbe https az wikipedia org w index php title Cavad xan amp oldid 6011901, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.