fbpx
Wikipedia

Binokl

Binokl (lat. binoculus; bini - iki, cüt + oculus - göz) və ya Durbin uzaqda yerləşən əşyaları hər iki gözlə müşahidə etmək üçün birləşdirilmiş, iki paralel görmə borusundan ibarət optik cihazdır.

Porro prizmalı binokl

Optik dizaynlar.

Qaliley binoklları

 
Qaliley tipli binokl

17-ci əsrdə teleskopun ixtirasından demək olar ki, ikisi də binokulyar baxış üçün yan-yana yığılaraq üstünlükləri araşdırılmışdır.[1] Ən erkən binokllər Qaliley optiklərindən istifadə edir; yəni bir konveks məqsədi və içbükey eynək lensindən istifadə etdilər. Qaliley dizaynı düz bir görünüş təqdim etmək üstünlüyünə malikdir, lakin dar baxım sahəsi vardır və çox yüksək Böyütmə qabiliyyətinə malik deyildir. Bu tip tikinti hələ də çox ucuz modellərdə və opera eynəklərində və ya teatr eynəklərində istifadə olunur. Qaliley dizaynı, həmçinin, çox az qala bilərlər və əlavə və ya qeyri-adi olmayan diksiya optikası olmadan düz bir görünüş yarada biləcək, məsələn, xərcləri və ümumi çəki azaldaraq, aşağı böyüdücü binokulyar cərrahi və zərgərlərin luplarında istifadə olunur. Onlar həmçinin daha az tənqidi mərkəzləşdirən böyük çıxış şagirdlərinə malikdirlər və dar baxım sahəsi bu proqramlarda yaxşı işləyir [2]. Bunlar tipik olaraq bir eynək çərçivəsinə və ya eynəklərə uyğun olaraq uyğunlaşır.

Binokl Kepler optikası ilə.

Obyektiv linza tərəfindən formalaşan təsvirin pozitiv linzası (okular) vasitəsilə görüntüləndiği Kepler optiklərini istifadə edən binokllərdə təkmilləşdirilmiş bir görüntü və daha yüksək Böyütmə təmin edilir. Kepler konfiqurasiyası ters çevrilmiş bir görünüş yaratdığından, görüntüyü düzgün şəkildə çevirmək üçün müxtəlif üsullar istifadə olunur.

 
Tipik Porro prizmalı binokl
 
Prizmalı binokl
 
Binokl

Binoklteleskoplar eyni və ya siommetrik lupa və güzgülərin ardıcıl düzülüşündən ibarətdir. Binokldan hər iki gözlə baxmaqla müəyyən bir obyektə və istiqamətə baxmaq üçün istifadə olunur. Əksər binokllar iki əl iləaxlamaq üçün nəzərdə tutulur, lakin onun daha böyük ölçülü tipləri də var. Kiçik ölçülü binokllar səhnə tədbirlərinə baxmaq üçün nəzərdə tutulub və opera gözlüyü adlanır. Binoklda bir neçə şüşələrdən və borulardan istifadə olunur.

Təkgözlü teleskopdan fərqli olaraq, ikigözlü binokl istifadəçiyə üçölçülü təsvir verir: belə ki, hər iki gözlükdən gələn görüntü toplanır və istifadəçinin gözünə ötürülür. Bu halda təkgözlü teleskopdan fərqli olaraq, qarışıq görüntünü aradan qaldırmaq üçün bir gözü yummağa ehtiyac yoxdur. İki göz ilə baxmaq görüntünün aydınlığını daha da artırır, belə ki insan hətta astronomik obyektlər kimi şüurlu təsvirə malik olmadığı obyektlər haqda da aydın təsəvvür yarada bilir.

Porro prizma binoklləri.

Porro prizmasiyalı binokllər 1854-cü ildə Carl Zeiss şirkəti kimi istehsalçılar tərəfindən təmizlənmiş olan 1854-cü ildə bu təsvir sistemini patentləşdirən İtalyan optikçi İgnazio Porro tərəfindən adlandırılıb.[1] Bu tip binokllər Porro prizmasından imicini qurmaq üçün Z-biçimli konfiqurasiyada ikiqat prizma ilə istifadə olunur. Bu xüsusiyyət, yaxşı bir şəkildə ayrılan lakin eynəklərdən ofset olan obyektiv linzalar ilə geniş olan binokllərlə nəticələnir. Porro prizma dizaynları, optik yolun qatlanmasının faydasını artırır ki, binoklün fiziki uzunluğu obyektiv fokus uzunluğundan daha azdır və məqsədlərin daha geniş aralıqda dərinliyi daha yaxşı olur. Beləliklə, binokl uzunluq ölçüsü azalır.

Dam-prizma binoklləri.

Dam prizmalarını istifadə edən binokllər 1870-ci illərin əvvəllərində Achille Victor Emile Daubresse tərəfindən hazırlanmışdır.[3][4] 1897-ci ildə Moritz Hensoldt marketinq dam prizma binokllərinə başladı. Ən çox dam prizma binoklləri, objeni düzəltmək və optik yola qatmaq üçün Abbe-Koeniq prizmasından (1905-ci ildə Ernst Karl Abbe və Albert Koenig və Carl Zeiss tərəfindən patentləşdirilmiş) və ya Schmidt-Pechan prizmasından (1899-cu ildə ixtira edilmiş) istifadə edir. Onlar təxminən eynəklərə uyğun obyektiv linzalara malikdirlər.

Dam-prizma dizaynları, Porro prizmalarından daha dar və daha kompakt bir alət yaratır. Görünüş parlaqlığında da fərq var. Porro-prizma binoklləri eyni böyüdüyü, obyektiv ölçüsü və optik keyfiyyəti olan Schmidt-Pechan dam prism binokllərindən daha parlaq bir görünüş meydana gətirəcəkdir, çünki bu dam-prizma dizaynında işıq ötürücüsünü 12% -dən 15% -ə endirən gümüşü səthlər işləyir. Dam-prizma dizaynları həmçinin optik elementlərin (collimation) uyğunlaşdırılması üçün daha sərt tolerans tələb edir. Layihə, fabrikdə yüksək dərəcədə kollimasiya səviyyəsində təyin edilməsi lazım olan sabit elementləri istifadə etməsini tələb etdikdən sonra, bu onların xərclərini artırır. Porro prizmalar binokl bəzən onların prizma dəstlərini kollimasiyaya gətirmək üçün təkrar hizalanmaq lazımdır. Dam-prizma dizaynlarında sabit tənzimləmə demək olar ki, binokulyarların yenidən kollimasiyaya ehtiyacı olmayacaqdır.

Optik parametrlər.

Binokllar adətən xüsusi proqramlar üçün nəzərdə tutulub. Bu fərqli dizaynlar, binokl prizma örtük plitəsinə daxil edilə bilən müəyyən optik parametrləri tələb edir. Bu parametrlər aşağıdakılardır:

Böyütmə.

Binokl təsvirində (məsələn, 7x35, 8x50) ilk sayda böyüdülmə obyektiv fokus uzunluğunun oxucunun fokus uzunluğuna bölünməsidir. Bu da bəzən binokl gücünü artırır (bəzən "diametri" kimi ifadə edilir). 7 böyütmə faktoru, məsələn, bu məsafədən göründüyü asılıdan 7 dəfə böyük bir görünüş çıxarır. İstənilən böyüdülmə miqdarı nəzərdə tutulan tətbiqdən asılıdır və ən dürümündəki cihazın qalıcı, tənzimlənməmiş bir xüsusiyyəti var (böyütmə binokusu istisna olmaqla). Əl dəzgahları adətən 7x-dən 10x-ə qədər böyüdülmüşdür, buna görə əllərin sarsıdıcı təsirlərinə daha az həssas olurlar.[5] Böyük bir büyütme daha kiçik bir görünüş sahəsinə gətirib çıxarır və görüntü sabitliyinə görə üçqat tələb edə bilər. Astronomiya və ya hərbi istifadə üçün xüsusi binokllər 15x-dən 25x-ə qədər böyüdülmüşdür.[6]

Obyektiv diametri

 
Optik parametrlərin siyahısı binoklün üzərində verilmişdir: böyütmə 7 dəfə, obyektivin diametri 50mm, 1000 yardda (910 m) 372 fut (113 m) görüş sahəsi

binokl təsvirində (məsələn, 7x35, 8x50) ikinci sayda obyektiv lensin diametri qətnaməni (aydınlıq) və bir şəkil yaratmaq üçün nə qədər işıq yığa biləcəyini müəyyən edir. İki müxtəlif binokl bərabər böyütmə, bərabər keyfiyyətə sahib olduqda və yetərincə uyğunlaşdırılmış bir çıxış şagirdi (aşağıya bax) hazırladıqda, daha böyük obyektiv diametri "daha parlaq" olur [7][8] və daha kəskin bir görüntü.[9] ] 8 × 40, daha sonra 8 sm-dən çox olanı göstərməklə bir "daha parlaq" və daha kəskin bir görünüş çıxaracaq. 8 × 40-da olan daha böyük ön lenslər də gözün tərk etdiyi geniş işıq şüaları (çıxış şagirdi) çıxarır. Bu, 8 × 25 ilə müqayisədə 8 × 40 daha yaxşı görünməyə imkan verir. A 10x50 binokl, büyütme, netlik ve parlaq akı üçün 8x40'dan daha yaxşıdır. Objektiv diametri adətən millimetrlərlə ifadə edilir. binokl ölçüsünü × obyektiv diametrinə görə təsnif etmək adətdir; məsələn, 7 × 50. Kiçik binokllər diametri 22 mm-dək aşağı ola bilər; 35 mm və 50 mm sahəsində binokl üçün ümumi diametri; astronomik binokllərin diametri 70 mm-dən 150 mm-ə qədərdir. [15]

Görüş sahəsi

Bir cüt binokl görünüşü optik dizaynına bağlıdır və ümumiyyətlə böyüdücü güclə tərs mütənasibdir. Xüsusilə 1000 metr (və ya 1000 m) məsafəsində genişlikdə neçə metrə (metr) və ya neçə dərəcə baxıla biləcəyini açar dəyərdə göstərmək kimi bir doğrusal dəyərdə qeyd olunur.

Göz relyefi.

Göz səyahəti arxa oxu lensdən çıxma şagirdi və ya göz nöqtəsinə qədər olan məsafədir.[10] Gözlənilməyən bir görüntüyü görmək üçün müşahidəçi gözünü gözün arxasına qoymalıdır. Göz qapağının fokus məsafəsi nə qədər uzun olsa, potensial göz relyefi də o qədər böyükdür. binokllər bir neçə millimetrdən 2,5 santimetrə və ya daha çox dəyişən göz relyefinə sahib ola bilər. Göz səyahəti gözlük istifadəçilər üçün xüsusilə vacib ola bilər. Göz qapağının istifadəçisinin gözü ümumiyyətlə, göz qabağından uzanır və vinyetten qaçınmaq və ekstremal hallarda bütün sahəni qoruya bilmək üçün daha uzun bir göz relyefi tələb edir. Qısamüddətli göz yüngülləşdirməli binokllər də onları sabit saxlamaq çətin olduğu hallarda istifadə etmək çətin ola bilər.

Fokus məsafəsini yaxınlığı.

Fokus məsafəsini yaxınlaşdırmaq, binokulyarın diqqət mərkəzində olan ən yaxın nöqtəsidir. binokl dizaynına görə bu məsafə təxminən 0,5 m-dən 30 m-ə qədər dəyişir. Yaxın fokus məsafəsi böyüdülməyə qısa baxdıqda, binokulyar da çılpaq gözlə görünməyən detalları görmək üçün də istifadə edilə bilər.

Gözlər.

binokl gözləri ümumiyyətlə iki və ya daha çox qrupda üç və ya daha çox lens elemandan ibarətdir. İzləyicinin gözündən uzaq olan obyektivə obyektiv lens və göz lensinə ən yaxın olanı deyilir. Ən ümumi konfiqurasiya 1849-cu ildə Carl Kellner tərəfindən icad edilmişdir. Bu tənzimləmədə göz lensi bir plano-konkav / ikiqat konveks akromatik dubletdir (köhnənin gözü baxan düz hissəsi) və sahə lensi ikiqat konveks bir təkərdir. Ters çevrilmiş Kellner gözü 1975-ci ildə inkişaf etdirildi və sahə lensi ikiqat konkav / ikiqat konveks akromatik dublet və göz lensi ikiqat konveks bir təkərdir. Ters Kellner 50% daha çox göz relyefi təmin edir və kiçik fokus nisbətləri ilə daha yaxşı işləyir, eləcə də bir qədər daha geniş sahəyə malikdir [11]

Geniş sahə binoklləri tipik olaraq 1921-ci ildə patentləşdirilmiş Erfle konfiqurasiyasından istifadə edirlər. Bunlar üç qrupda beş və ya altı elementə malikdir. Qruplar arasında aralarında ikiqat konveksli bir ikiqat ikiqat ikiqat ola bilər və ya hamısı xromatik cütlük ola bilər. Bu gözlər astiqmatizmdən və xəyal görüntülərindən əziyyət çəkdikləri üçün yüksək gücdə Kellner görünüşlərini yerinə yetirmirlər. Ancaq böyük göz lensləri, əla göz relyefi və aşağı güclərdə istifadə etmək rahatdır.

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

 • Binokl və optik qurğular haqqında rus dilində sayt
 1. 1 2 Europa.com — The Early History of the Binocular
 2. Mark E. Wilkinson (2006). Essential Optics Review for the Boards. F.E.P. International. p. 65. ISBN 9780976968917.
 3. "groups.google.co.ke". groups.google.co.ke. Retrieved 2009-11-03.
 4. photodigital.net — rec.photo.equipment.misc Discussion: Achille Victor Emile Daubresse, forgotten prism inventor
 5. Clifford E. Swartz, Back-of-the-envelope Physics, JHU Press - 2003, page 73
 6. Martin Mobberley, Astronomical Equipment for Amateurs, Springer Science & Business Media - 2012, pages 53-55
 7. “brightness” refers here to luminous flux on the retina and not to the photometrical definition of brightness: with the hypothesis of the match exit pupil, the (photometrical) brightness of the magnified scene (the illuminance of the retina) is the same (with an ideal lossless binoculars) as the one perceived by the naked eye in the same ambient light conditions, according to the conservation of luminance in lossless optical systems. Note that, in any case, with the same magnification and match exit pupil, the luminous flux on the retina increases only in an absolute way, but does not if relatively compared to the naked eye vision in each of the two different ambient light conditions.
 8. "https://archive.org/details/OpticsAndItsUses" G. F. Lothian, Optics and its uses, Van Nostrand Reinhold Company - 1975, page 37
 9. Alan R. Hale, Sport Optics: Binoculars, Spotting Scopes & Riflescopes, Hale Optics - 1978, pages 92 and 95
 10. "Introduction to Optics 2nd ed"., pp.141-142, Pedrotti & Pedrotti, Prentice-Hall 1993
 11. Stephen Tonkin (15 August 2013). Binocular Astronomy. Springer Science & Business Media. pp. 11–12. ISBN 978-1-4614-7467-8.

binokl, binoculus, bini, cüt, oculus, göz, durbin, uzaqda, yerləşən, əşyaları, hər, gözlə, müşahidə, etmək, üçün, birləşdirilmiş, paralel, görmə, borusundan, ibarət, optik, cihazdır, porro, prizmalı, binoklmündəricat, optik, dizaynlar, qaliley, binoklları, kep. Binokl lat binoculus bini iki cut oculus goz ve ya Durbin uzaqda yerlesen esyalari her iki gozle musahide etmek ucun birlesdirilmis iki paralel gorme borusundan ibaret optik cihazdir Porro prizmali binoklMundericat 1 Optik dizaynlar 1 1 Qaliley binokllari 1 2 Binokl Kepler optikasi ile 2 Porro prizma binoklleri 3 Dam prizma binoklleri 3 1 Optik parametrler 3 2 Boyutme 3 3 Obyektiv diametri 3 4 Gorus sahesi 3 5 Goz relyefi 3 6 Fokus mesafesini yaxinligi 3 7 Gozler 4 Hemcinin bax 5 Xarici kecidlerOptik dizaynlar RedakteQaliley binokllari Redakte Qaliley tipli binokl 17 ci esrde teleskopun ixtirasindan demek olar ki ikisi de binokulyar baxis ucun yan yana yigilaraq ustunlukleri arasdirilmisdir 1 En erken binokller Qaliley optiklerinden istifade edir yeni bir konveks meqsedi ve icbukey eynek lensinden istifade etdiler Qaliley dizayni duz bir gorunus teqdim etmek ustunluyune malikdir lakin dar baxim sahesi vardir ve cox yuksek Boyutme qabiliyyetine malik deyildir Bu tip tikinti hele de cox ucuz modellerde ve opera eyneklerinde ve ya teatr eyneklerinde istifade olunur Qaliley dizayni hemcinin cox az qala bilerler ve elave ve ya qeyri adi olmayan diksiya optikasi olmadan duz bir gorunus yarada bilecek meselen xercleri ve umumi ceki azaldaraq asagi boyuducu binokulyar cerrahi ve zergerlerin luplarinda istifade olunur Onlar hemcinin daha az tenqidi merkezlesdiren boyuk cixis sagirdlerine malikdirler ve dar baxim sahesi bu proqramlarda yaxsi isleyir 2 Bunlar tipik olaraq bir eynek cercivesine ve ya eyneklere uygun olaraq uygunlasir Binokl Kepler optikasi ile Redakte Obyektiv linza terefinden formalasan tesvirin pozitiv linzasi okular vasitesile goruntulendigi Kepler optiklerini istifade eden binokllerde tekmillesdirilmis bir goruntu ve daha yuksek Boyutme temin edilir Kepler konfiqurasiyasi ters cevrilmis bir gorunus yaratdigindan goruntuyu duzgun sekilde cevirmek ucun muxtelif usullar istifade olunur Tipik Porro prizmali binokl Prizmali binokl Binokl Binokl ve teleskoplar eyni ve ya siommetrik lupa ve guzgulerin ardicil duzulusunden ibaretdir Binokldan her iki gozle baxmaqla mueyyen bir obyekte ve istiqamete baxmaq ucun istifade olunur Ekser binokllar iki el ileaxlamaq ucun nezerde tutulur lakin onun daha boyuk olculu tipleri de var Kicik olculu binokllar sehne tedbirlerine baxmaq ucun nezerde tutulub ve opera gozluyu adlanir Binoklda bir nece suselerden ve borulardan istifade olunur Tekgozlu teleskopdan ferqli olaraq ikigozlu binokl istifadeciye ucolculu tesvir verir bele ki her iki gozlukden gelen goruntu toplanir ve istifadecinin gozune oturulur Bu halda tekgozlu teleskopdan ferqli olaraq qarisiq goruntunu aradan qaldirmaq ucun bir gozu yummaga ehtiyac yoxdur Iki goz ile baxmaq goruntunun aydinligini daha da artirir bele ki insan hetta astronomik obyektler kimi suurlu tesvire malik olmadigi obyektler haqda da aydin tesevvur yarada bilir Porro prizma binoklleri RedaktePorro prizmasiyali binokller 1854 cu ilde Carl Zeiss sirketi kimi istehsalcilar terefinden temizlenmis olan 1854 cu ilde bu tesvir sistemini patentlesdiren Italyan optikci Ignazio Porro terefinden adlandirilib 1 Bu tip binokller Porro prizmasindan imicini qurmaq ucun Z bicimli konfiqurasiyada ikiqat prizma ile istifade olunur Bu xususiyyet yaxsi bir sekilde ayrilan lakin eyneklerden ofset olan obyektiv linzalar ile genis olan binokllerle neticelenir Porro prizma dizaynlari optik yolun qatlanmasinin faydasini artirir ki binoklun fiziki uzunlugu obyektiv fokus uzunlugundan daha azdir ve meqsedlerin daha genis araliqda derinliyi daha yaxsi olur Belelikle binokl uzunluq olcusu azalir Dam prizma binoklleri RedakteDam prizmalarini istifade eden binokller 1870 ci illerin evvellerinde Achille Victor Emile Daubresse terefinden hazirlanmisdir 3 4 1897 ci ilde Moritz Hensoldt marketinq dam prizma binokllerine basladi En cox dam prizma binoklleri objeni duzeltmek ve optik yola qatmaq ucun Abbe Koeniq prizmasindan 1905 ci ilde Ernst Karl Abbe ve Albert Koenig ve Carl Zeiss terefinden patentlesdirilmis ve ya Schmidt Pechan prizmasindan 1899 cu ilde ixtira edilmis istifade edir Onlar texminen eyneklere uygun obyektiv linzalara malikdirler Dam prizma dizaynlari Porro prizmalarindan daha dar ve daha kompakt bir alet yaratir Gorunus parlaqliginda da ferq var Porro prizma binoklleri eyni boyuduyu obyektiv olcusu ve optik keyfiyyeti olan Schmidt Pechan dam prism binokllerinden daha parlaq bir gorunus meydana getirecekdir cunki bu dam prizma dizayninda isiq oturucusunu 12 den 15 e endiren gumusu sethler isleyir Dam prizma dizaynlari hemcinin optik elementlerin collimation uygunlasdirilmasi ucun daha sert tolerans teleb edir Layihe fabrikde yuksek derecede kollimasiya seviyyesinde teyin edilmesi lazim olan sabit elementleri istifade etmesini teleb etdikden sonra bu onlarin xerclerini artirir Porro prizmalar binokl bezen onlarin prizma destlerini kollimasiyaya getirmek ucun tekrar hizalanmaq lazimdir Dam prizma dizaynlarinda sabit tenzimleme demek olar ki binokulyarlarin yeniden kollimasiyaya ehtiyaci olmayacaqdir Optik parametrler Redakte Binokllar adeten xususi proqramlar ucun nezerde tutulub Bu ferqli dizaynlar binokl prizma ortuk plitesine daxil edile bilen mueyyen optik parametrleri teleb edir Bu parametrler asagidakilardir Boyutme Redakte Binokl tesvirinde meselen 7x35 8x50 ilk sayda boyudulme obyektiv fokus uzunlugunun oxucunun fokus uzunluguna bolunmesidir Bu da bezen binokl gucunu artirir bezen diametri kimi ifade edilir 7 boyutme faktoru meselen bu mesafeden gorunduyu asilidan 7 defe boyuk bir gorunus cixarir Istenilen boyudulme miqdari nezerde tutulan tetbiqden asilidir ve en durumundeki cihazin qalici tenzimlenmemis bir xususiyyeti var boyutme binokusu istisna olmaqla El dezgahlari adeten 7x den 10x e qeder boyudulmusdur buna gore ellerin sarsidici tesirlerine daha az hessas olurlar 5 Boyuk bir buyutme daha kicik bir gorunus sahesine getirib cixarir ve goruntu sabitliyine gore ucqat teleb ede biler Astronomiya ve ya herbi istifade ucun xususi binokller 15x den 25x e qeder boyudulmusdur 6 Obyektiv diametri Redakte Optik parametrlerin siyahisi binoklun uzerinde verilmisdir boyutme 7 defe obyektivin diametri 50mm 1000 yardda 910 m 372 fut 113 m gorus sahesi binokl tesvirinde meselen 7x35 8x50 ikinci sayda obyektiv lensin diametri qetnameni aydinliq ve bir sekil yaratmaq ucun ne qeder isiq yiga bileceyini mueyyen edir Iki muxtelif binokl beraber boyutme beraber keyfiyyete sahib olduqda ve yeterince uygunlasdirilmis bir cixis sagirdi asagiya bax hazirladiqda daha boyuk obyektiv diametri daha parlaq olur 7 8 ve daha keskin bir goruntu 9 8 40 daha sonra 8 sm den cox olani gostermekle bir daha parlaq ve daha keskin bir gorunus cixaracaq 8 40 da olan daha boyuk on lensler de gozun terk etdiyi genis isiq sualari cixis sagirdi cixarir Bu 8 25 ile muqayisede 8 40 daha yaxsi gorunmeye imkan verir A 10x50 binokl buyutme netlik ve parlaq aki ucun 8x40 dan daha yaxsidir Objektiv diametri adeten millimetrlerle ifade edilir binokl olcusunu obyektiv diametrine gore tesnif etmek adetdir meselen 7 50 Kicik binokller diametri 22 mm dek asagi ola biler 35 mm ve 50 mm sahesinde binokl ucun umumi diametri astronomik binokllerin diametri 70 mm den 150 mm e qederdir 15 Gorus sahesi Redakte Bir cut binokl gorunusu optik dizaynina baglidir ve umumiyyetle boyuducu gucle ters mutenasibdir Xususile 1000 metr ve ya 1000 m mesafesinde genislikde nece metre metr ve ya nece derece baxila bileceyini acar deyerde gostermek kimi bir dogrusal deyerde qeyd olunur Goz relyefi Redakte Goz seyaheti arxa oxu lensden cixma sagirdi ve ya goz noqtesine qeder olan mesafedir 10 Gozlenilmeyen bir goruntuyu gormek ucun musahideci gozunu gozun arxasina qoymalidir Goz qapaginin fokus mesafesi ne qeder uzun olsa potensial goz relyefi de o qeder boyukdur binokller bir nece millimetrden 2 5 santimetre ve ya daha cox deyisen goz relyefine sahib ola biler Goz seyaheti gozluk istifadeciler ucun xususile vacib ola biler Goz qapaginin istifadecisinin gozu umumiyyetle goz qabagindan uzanir ve vinyetten qacinmaq ve ekstremal hallarda butun saheni qoruya bilmek ucun daha uzun bir goz relyefi teleb edir Qisamuddetli goz yungullesdirmeli binokller de onlari sabit saxlamaq cetin oldugu hallarda istifade etmek cetin ola biler Fokus mesafesini yaxinligi Redakte Fokus mesafesini yaxinlasdirmaq binokulyarin diqqet merkezinde olan en yaxin noqtesidir binokl dizaynina gore bu mesafe texminen 0 5 m den 30 m e qeder deyisir Yaxin fokus mesafesi boyudulmeye qisa baxdiqda binokulyar da cilpaq gozle gorunmeyen detallari gormek ucun de istifade edile biler Gozler Redakte binokl gozleri umumiyyetle iki ve ya daha cox qrupda uc ve ya daha cox lens elemandan ibaretdir Izleyicinin gozunden uzaq olan obyektive obyektiv lens ve goz lensine en yaxin olani deyilir En umumi konfiqurasiya 1849 cu ilde Carl Kellner terefinden icad edilmisdir Bu tenzimlemede goz lensi bir plano konkav ikiqat konveks akromatik dubletdir kohnenin gozu baxan duz hissesi ve sahe lensi ikiqat konveks bir tekerdir Ters cevrilmis Kellner gozu 1975 ci ilde inkisaf etdirildi ve sahe lensi ikiqat konkav ikiqat konveks akromatik dublet ve goz lensi ikiqat konveks bir tekerdir Ters Kellner 50 daha cox goz relyefi temin edir ve kicik fokus nisbetleri ile daha yaxsi isleyir elece de bir qeder daha genis saheye malikdir 11 Genis sahe binoklleri tipik olaraq 1921 ci ilde patentlesdirilmis Erfle konfiqurasiyasindan istifade edirler Bunlar uc qrupda bes ve ya alti elemente malikdir Qruplar arasinda aralarinda ikiqat konveksli bir ikiqat ikiqat ikiqat ola biler ve ya hamisi xromatik cutluk ola biler Bu gozler astiqmatizmden ve xeyal goruntulerinden eziyyet cekdikleri ucun yuksek gucde Kellner gorunuslerini yerine yetirmirler Ancaq boyuk goz lensleri ela goz relyefi ve asagi guclerde istifade etmek rahatdir Hemcinin bax RedakteOptika TeleskopXarici kecidler RedakteBinokl ve optik qurgular haqqinda rus dilinde sayt Vikianbarda Binokl ile elaqeli mediafayllar var Fizika ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin Etdiyiniz redakteleri menbe ve istinadlarla esaslandirmagi unutmayin 1 2 Europa com The Early History of the Binocular Mark E Wilkinson 2006 Essential Optics Review for the Boards F E P International p 65 ISBN 9780976968917 groups google co ke groups google co ke Retrieved 2009 11 03 photodigital net rec photo equipment misc Discussion Achille Victor Emile Daubresse forgotten prism inventor Clifford E Swartz Back of the envelope Physics JHU Press 2003 page 73 Martin Mobberley Astronomical Equipment for Amateurs Springer Science amp Business Media 2012 pages 53 55 brightness refers here to luminous flux on the retina and not to the photometrical definition of brightness with the hypothesis of the match exit pupil the photometrical brightness of the magnified scene the illuminance of the retina is the same with an ideal lossless binoculars as the one perceived by the naked eye in the same ambient light conditions according to the conservation of luminance in lossless optical systems Note that in any case with the same magnification and match exit pupil the luminous flux on the retina increases only in an absolute way but does not if relatively compared to the naked eye vision in each of the two different ambient light conditions https archive org details OpticsAndItsUses G F Lothian Optics and its uses Van Nostrand Reinhold Company 1975 page 37 Alan R Hale Sport Optics Binoculars Spotting Scopes amp Riflescopes Hale Optics 1978 pages 92 and 95 Introduction to Optics 2nd ed pp 141 142 Pedrotti amp Pedrotti Prentice Hall 1993 Stephen Tonkin 15 August 2013 Binocular Astronomy Springer Science amp Business Media pp 11 12 ISBN 978 1 4614 7467 8 Menbe https az wikipedia org w index php title Binokl amp oldid 6084346, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.