fbpx
Wikipedia

Balaban

BalabanAzərbaycanın qədim xalq musiqi alətidir[2][3][4][5][6][7][8]. Arxa hissəsində bir, üzərində səkkiz dəlik açılaraq əsasən tut ağacından hazırlanan nəfəsli musiqi aləti. Xalq arasında balaban və ya "yastı balaban" adı ilə tanınır. Yumşaq və həzin səsə malik balabandan ansambl, orkestr və solo aləti kimi nəfəsli alətlər qrupunu, o cümlədən aşıqlar dəstəsini müşayiət etmək üçün istifadə edilir. Balaban ərik, qoz, tut və armud ağaclarından xüsusi dəzgahlarda yonulub, içərisi oyulduqdan sonra müəyyən bitki yağları ilə yağlanır, xüsusi temperaturda uzun müddət qurudulur.

Balaban
Hornbostel–Zaks təsnifatı 422.121-62
Əlaqəli alətlər
Mənşə ölkəsi Azərbaycan
İfaçılar
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Etimologiya

"Balaban" sözünün mənası "bala" (kiçik) və "ban" (səs tembrinin xoruz banına bənzədilməsi) sözləri ilə bağlı olub, "kiçik ban" (ilk, erkən ban) deməkdir.

El arasında ona "yastı balaban", "balaman", "mey" də deyilir.

Tarixçəsi

Mingəçevir qədim yaşayış məskənində sümükdən hazırlanmış e.ə. I əsrə aid balabanın prototipi olan nəfəsli musiqi aləti tapılmışdır[9]. Balabanın adına Azərbaycan eposu sayılan "Kitabi Dədə Qorqud" dastanında eləcə də klassik Azərbaycan şairlərinin əsərlərində rast gəlinir[10].

Azərbaycan folklorunda balabana aid deyimlər az deyil. Məsələn:

Əzizim balabanı,
Asta çal balabanı.
Hamının balası gəldi,
Bəs mənim balam hanı...

Fars musiqisində zurna, balaban geniş yer almır [11], çünki bunlar aşıq sənətiylə bağlı olan çalğılardır.

Quruluşu

Balaban minyatürdə
Balaban və qavalın müşayəti ilə musiqi məclisi, minyatür[12]
Azərbaycan xalq çalğı alətləri (o cümlədən balaban) 1990 cı ildə buraxılmış sovet poçt markası
Novruz bayramında saz və balaban cütlüyü
Azərbaycan xalq çalğı aləti Balaban, Azərbaycan Tarix Muzeyi, Bakı

Hazır gövdənin üst hissəsində səkkiz, alt hissədə isə bir oyuq olur. İfa zamanı hər iki əlin barmaqları ilə oyuqlar açılıb-bağlanır. Balabanın baş hissəsinə qarğıdan xüsusi ölçüdə sıxılaraq yastılanmış müştük taxılır. Ona görə bəzi hallarda bu alətə "yastı balaban" da deyilir. Müştüyün üzərinə keçirilmiş xamıtın (qısqacın) vasitəsi ilə alətin səs ucalığı və kökü nizamlanır. Balabanın keyfiyyəti onun materiallarının necə qurudulmasından asılıdır. Ağac nə qədər mükəmməl qurudularsa, alət o qədər keyfiyyətli alınar. Qurudulma zamanı materiallar çatlamamalıdır, buna görə ağaca əlif yağı vurulur. Balaban istehsalında üzüm tənəyindən hazırlanan sıxacın xüsusi rolu var. Sıxac tənzimedici rolunu yerinə yetirir, alətin köklənməsinə və balabanın baş hissəsinin genişlənməməsinə yardım edir. Sıxacı aşağı çəkməklə, alətin səsi dəyişdirmək və kökləmək mümkündür. Hər bir musiqiçinin səsi kökləmək üçün öz üsulu var. Ya nəfəslə, ya da sıxacla. { |class="navi qutu collapsible collapsed" style="text-align: right; style="margin:5px 1em 1em 1em; width:30em; border:1px solid #000000; ۰٫۲em;" |- ! style="background-color:#ABCDEF;" align="center" |Balabanın gövdəsindəki dəliklərin sıraları:[13] |- | { |class="wikitable" style="font-size:90%" style="background-color:#DDF0FF" align="right" |- |rowspan="9" align="center"|Səs pərdələri |rowspan="5" align="center"|Funksional | 1 baş pərdə |- |  4 şah pərdəsi |- |  6 açıq pərdə |- |  8 ayaq pərdə |- |arxa tərəf - arxa pərdə |- |rowspan="3" align="center"|Səs tonuna aid |  2 segah pərdəsi (1) |- |  5 segah pərdəsi (2) |- |  7 mahur pərdəsi |- |rowspan="1" align="center"|Akustik |altdakı - tarazlıq pərdəsi |- |} |} İfaçı aləti səsləndirmək üçün dərindən nəfəs alaraq havanı ağız boşluğuna yığır və onu xüsusi ustalıqla dodaqları arasında tutduğu yastı müştüyün içərisinə üfləyərək barmaqlarını oyuqların üzərində hərəkət etdirməklə istənilən səs ucalığını alır.

Uzunluğu 280–300 mm, diametri 20–22 mm-dir. Balabanın səs diapazonu kiçik oktavanın "sol" səsindən ikinci oktavanın "do" səsinə kimidir. Çalğıçının ustalığından asılı olaraq, bir neçə səs də artırıla bilər.

Balabanın dəliklərinin minimal sayı 8 (7-si yuxarıdan, 1-i aşağıdan), maksimal 10 (9-u yuxarıdan, 1-i aşağıdan)olur.

Növləri

Tanınmış milli nəfəs alətləri ifaçısı və bərpaçısı Usta Əlicavad (İsmayıllı rayonu) milli səslənmə xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq 6 yeni balaban növü yaratmışdır.[14] Həmin alətlər özünün qeyri-adi zəngin temb keyfiyyətlərinə görə hazırda xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibini daha da zənginləşdirə bilərlər.[15]

Səslənməsinə və ölçüsünə görə balabanın müxtəlif növləri var:

 • adi balaban saya naxışsız balabanlara deyilir. Alət borusunun üzərinə klapan sistemi tətbiq edilmir.[16]
 • aşıq balabanı - ən qədim balaban növüdür. Xüsusi çalınma üsulu vardır: çox yüngül (qamış müştüklər üfürülmə tərzinə görə yüngül və ağır olurlar) ağızlıqdan (müştükdən) istifadə edilir. Buna görə səsi vızıltılı olur.
 • ansambl balabanı - borularının uzunluğu qəbul edilmiş standart ölçüdə hazırlanır, səsoyadıcısı aşıq balabanınkından fərqlidir.
 • pikkolo (cürə) balaban - kiçik balaban növüdür. Müəyyən əlverişli məqamlarda işlədilir. Məs., Şur muğamının Mayesi və ya Sarənc hissələri cürə balabanda şirin səslənir.
 • alt (solo) balaban - gövdəsi üzərində klapan sistemi tətbiq olunur. Bu klapanların köməyi ilə çətin çalınan bəzi səslərin (diyezli, bemollu) ifası xeyli asanlaşdırılmışdır. Alt balaban əsas balabandan xalis kvarta (x4) intervalında bəm səslənir. Adi balabana oxşayır, ancaq bir qədər böyükdür.
 • bas (bəm) balaban - ölçüsü adi balabandan xeyli uzun, müştüyü əyri olur. XX əsrin sonlarında el sənətkarı Əlicavad Cavadlı tərəfindən hazırlanmışdır. Solo balabandan bir oktava fərqlənir. Ona görə bas balabanı bas açarında, tenor balabanı tenor açarında yazırlar. Musiqi kollektivlərində işlənməsə də olduqca maraqlı alətdir. Onu təkmilləşdirərək peşəkar çalğı alətinə çevirmək olar, məs. bəm səslərə olan ehtiyacı ödəmək üçün.
 • dəm balabanı - dəmkeş (züytutan) balabançıların çaldığı balaban. Dəmkeşlər ifa olunan melodiyanı aramsız ahəngdar musiqi fonu ilə təmin edirlər. Dəm balabanı görkəmcə adi balabandır, ancaq onu dəm (züy) üçün istifadə etmək üçün səsoyadıcı funksiyasını daşıyan ağızlığını (qamış-müştüyünü) xüsusi yolla qayırırlar ki, çox nəfəs aparmasın.
 • tenor (zil) balaban solo balabandan 5 səs aşağı səslənir.

Bas, tenor balabanlar Milli Konservatoriyanın elmi laboratoriyasında ixtira olunub [17].

Xüsusiyyətləri

Həzin kolorit yaradan səslər alətdə nəfəsin uzadılmasıyla əldə edilir. Balabanın xüsusiyyəti ondadır ki, arası kəsilmədən nəfəsi ağızdan buruna, burundan ağıza dövretmə ilə ötürərək bir notun üzərində uzun möddət çalmaq olur. Azyaşlı və təcrübəsi az olan şagirdlər tərəfindən bu texniki imkanlarla ifa çox çətindir lakin, bu müəyyən vaxtdan və təcrübə əldə etdikdən sonra mümkünləşir.

Tütəkdə, eləcə də Avropa nəfəsli alətlərin heç birində (klarnet, qaboy) dövretmə xüsusiyyəti yoxdur. Yalnız zurna və balabanda dövretmə var. Azərbaycanda xalq artisti, qaboy ifaçısı Kamil Cəlilov digər qaboyçalanlardan seçilir, yəni aləti ağızdan buruna və geriyə dövretmə ilə çalır.

"Balaban metodu" kitabı

Balabanı Azərbaycandan kənarda tanıdan məşhur balaban ifaçısı Əlixan Səmədov bu aləti Türkiyədə sevdirə bilib. Tarixi kökləri altıncı əsrə aid olan milli musiqi alətinin Azərbaycana məxsus olmasını sübut etməkdə böyük rolu olan Əlixan Səmədov ermənilərin bütün dünyada "duduk" kimi tanıtdıqları balaban ilə bir neçə ölkədə solo konsert proqramı ilə çıxış edərək, erməni plagiatlığını ifşa edib. Ə.Səmədov "Balaban metodu" adlı kitabın da müəllifidir.[18][19]

Balaban simfonik musiqidə

Balabanın fərdi ifaçılıq xüsusiyyətinə böyük diqqət yetirən, Azərbaycanın məşhur bəstəkarları bundan istifadə ediblər. Belə ki, Üzeyir Hacıbəyovun «İkinci fantaziya», Müslüm Maqomayevin «Azərbaycan çöllərində», Hacı Xanməmmədovun «Simfoniyetta» və bir sıra digər əsərlərdə balabanın solo ifasına geniş yer ayrılıb.

Orkestrdə balaban həm solo, həm də müşayiətçi alət kimi özünə layiqli yer tutur. Orkestrdə balabanlar üçün dörd növ partiya yazılır və onlar iki qrupa bölünür: I və II balabanlar əsas melodiyanı ifa edirlər, III, IV balabanlar isə harmonik fonu saxlayırlar.

Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərlərinin köçürməsi balaban duetinin ifasında çox gözəl səslənir. Məsələn: F.Şubertin "Serenada", A. K. Küinin "Oriyental", P. Çaykovskinin "Payız nəğməsi", Ü. Hacıbəyovun "Sevgili canan", "Sənsiz", F. Əmirovun "Gözəlim sənsən", S. Rüstəmovun "Sərhədçilər marşı", "Sənindir" və s. əsərləri göstərmək olar.

Məşhur balabançılar

İstinadlar

 1. "AZƏRBAYCANDA BALABAN SƏNƏTİNİ ÖYRƏNƏN AMERİKALININ İNDİ 80 TƏLƏBƏSİ VAR". 2015-04-10 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-03-20.
 2. Толковый словарь русского языка Кузнецова. 1 е изд е: СПб.: Норинт. С. А. Кузнецов.
 3. Музыкальная энциклопедия. Азербайджанская музыка. Под ред. Ю. В. Келдыш. Т 1. А — М.: Советская энциклопедия, 1973.
 4. Məcnun Kərimov. Azərbaycan ənənəvi musiqi atlası - Balaman
 5. "Известия. Ру: «Имеющий уши да услышит…»". 2008-08-16 tarixində . İstifadə tarixi: 2008-08-16.
 6. Сергей Александрович Токарев. Основы этнографии: Учеб. пособие для ист. специальностей вузов.. — Высшая школа, 1968. — С. 311. — 359 с.
 7. Encyclopaedia Iranica. Balaban.: «BĀLĀBĀN, a cylindrical-bore, double-reed wind instrument about 35 cm long with seven finger holes and one thumb hole, played in eastern Azerbaijan in Iran and Soviet Azerbaijan (where it is also called düdük).»
 8. Əfrasiyab Bədəlbəyli. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti - Balaman
 9. Институт этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая. Народы Кавказа.. — Издательство Академии наук СССР, 1960. — Т. 2. — С. 158.
 10. Музыка Азербайджана  (rus.)
 11. Encyclopedia Iranica - Balaban
 12. Aserbaidschan - Land des Feuers, Ingrid Pfluger-Schindlbeck, Deutsch, Englisch, Reimer, 2008, səhifə 210, isbn 3-496-02820-3
 13. Enchanting Sounds of the Balaban Saadat Abdullayeva.  (rus.)
 14. ARB Şəki (15.02.2017). "Balaban ifaçısı bu alətin yeni növlərini ixtira edib" (azərb.). Youtube.com. İstifadə tarixi: 2017-02-15.
 15. S. Əliqızı. Hekayətli musiqi lüğəti - Balaban
 16. Abbasqulu Nəcəfzadə. Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti. Bakı, 2004.
 17. "Balaban ustadı Babaxan Əmirovun dedikləri". 2015-04-10 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-03-20.
 18. . 2015-02-18 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-05-21.
 19. Nidel, Richard (2005). World music: the basics. Psychology Press. pp. 214–. ISBN 9780415968003. Retrieved 2 May 2011. "ALIHAN SAMEDOV. Clarinet, balaban, zurna and sax player now residing in Turkey. Balaban."

Filmoqrafiya

 1. Balaban (film, 1987)
 2. Yastı balaban (film, 2005)
 3. Balaban (film, 2011)

Ədəbiyyat

 • Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 25 cilddə. "Azərbaycan" cildi, səh. 793, Bakı 2007 ISBN 978-9952-441-01-7, ISBN 978-9952-441-00-0,  (azərb.)
 • Nəfəs alətləri haqqında - "Balaban"
 • Balaban səsi: sirdaş, yoldaş, qəmdaş... - SƏSİN SEHRİ

Xarici keçidlər

Balaban
balaban, adın, digər, istifadə, formaları, üçün, dəqiqləşdirmə, azərbaycanın, qədim, xalq, musiqi, alətidir, arxa, hissəsində, üzərində, səkkiz, dəlik, açılaraq, əsasən, ağacından, hazırlanan, nəfəsli, musiqi, aləti, xalq, arasında, balaban, yastı, balaban, ad. Bu adin diger istifade formalari ucun bax Balaban deqiqlesdirme Balaban Azerbaycanin qedim xalq musiqi aletidir 2 3 4 5 6 7 8 Arxa hissesinde bir uzerinde sekkiz delik acilaraq esasen tut agacindan hazirlanan nefesli musiqi aleti Xalq arasinda balaban ve ya yasti balaban adi ile taninir Yumsaq ve hezin sese malik balabandan ansambl orkestr ve solo aleti kimi nefesli aletler qrupunu o cumleden asiqlar destesini musayiet etmek ucun istifade edilir Balaban erik qoz tut ve armud agaclarindan xususi dezgahlarda yonulub icerisi oyulduqdan sonra mueyyen bitki yaglari ile yaglanir xususi temperaturda uzun muddet qurudulur BalabanHornbostel Zaks tesnifati 422 121 62Elaqeli aletler turk Ney azerb Tutek cin Quan yap Hixiriki bolq KavalMense olkesi AzerbaycanIfacilar Elixan Semedov Sirzad Feteliyev Neriman Sahbuzlu Babaxan Emirov Natasa Kipp 1 Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Etimologiya 2 Tarixcesi 3 Qurulusu 4 Novleri 5 Xususiyyetleri 6 Balaban metodu kitabi 7 Balaban simfonik musiqide 8 Meshur balabancilar 9 Istinadlar 10 Filmoqrafiya 11 Edebiyyat 12 Xarici kecidlerEtimologiya Redakte Balaban sozunun menasi bala kicik ve ban ses tembrinin xoruz banina benzedilmesi sozleri ile bagli olub kicik ban ilk erken ban demekdir El arasinda ona yasti balaban balaman mey de deyilir Tarixcesi RedakteMingecevir qedim yasayis meskeninde sumukden hazirlanmis e e I esre aid balabanin prototipi olan nefesli musiqi aleti tapilmisdir 9 Balabanin adina Azerbaycan eposu sayilan Kitabi Dede Qorqud dastaninda elece de klassik Azerbaycan sairlerinin eserlerinde rast gelinir 10 Azerbaycan folklorunda balabana aid deyimler az deyil Meselen Ezizim balabani Asta cal balabani Haminin balasi geldi Bes menim balam hani Fars musiqisinde zurna balaban genis yer almir 11 cunki bunlar asiq senetiyle bagli olan calgilardir Qurulusu RedakteBalaban minyaturde Balaban ve qavalin musayeti ile musiqi meclisi minyatur 12 Azerbaycan xalq calgi aletleri o cumleden balaban 1990 ci ilde buraxilmis sovet poct markasi Novruz bayraminda saz ve balaban cutluyu Azerbaycan xalq calgi aleti Balaban Azerbaycan Tarix Muzeyi Baki Sekil Iki nefes Sekil 200px noicon alt Elixan Semedov ve Sadrettin Ozcimi terefinden Azerbaycan ve Turkiyenin milli musiqi aletlerinde ifa edilmis Balaban ve Ney duetiBu faylin oxunmasinda problem var Bax media komek Hazir govdenin ust hissesinde sekkiz alt hissede ise bir oyuq olur Ifa zamani her iki elin barmaqlari ile oyuqlar acilib baglanir Balabanin bas hissesine qargidan xususi olcude sixilaraq yastilanmis mustuk taxilir Ona gore bezi hallarda bu alete yasti balaban da deyilir Mustuyun uzerine kecirilmis xamitin qisqacin vasitesi ile aletin ses ucaligi ve koku nizamlanir Balabanin keyfiyyeti onun materiallarinin nece qurudulmasindan asilidir Agac ne qeder mukemmel qurudularsa alet o qeder keyfiyyetli alinar Qurudulma zamani materiallar catlamamalidir buna gore agaca elif yagi vurulur Balaban istehsalinda uzum teneyinden hazirlanan sixacin xususi rolu var Sixac tenzimedici rolunu yerine yetirir aletin koklenmesine ve balabanin bas hissesinin genislenmemesine yardim edir Sixaci asagi cekmekle aletin sesi deyisdirmek ve koklemek mumkundur Her bir musiqicinin sesi koklemek ucun oz usulu var Ya nefesle ya da sixacla class navi qutu collapsible collapsed style text align right style margin 5px 1em 1em 1em width 30em border 1px solid 000000 ۰ ۲em style background color ABCDEF align center Balabanin govdesindeki deliklerin siralari 13 class wikitable style font size 90 style background color DDF0FF align right rowspan 9 align center Ses perdeleri rowspan 5 align center Funksional 1 bas perde 4 sah perdesi 6 aciq perde 8 ayaq perde arxa teref arxa perde rowspan 3 align center Ses tonuna aid 2 segah perdesi 1 5 segah perdesi 2 7 mahur perdesi rowspan 1 align center Akustik altdaki tarazliq perdesi Ifaci aleti seslendirmek ucun derinden nefes alaraq havani agiz bosluguna yigir ve onu xususi ustaliqla dodaqlari arasinda tutdugu yasti mustuyun icerisine ufleyerek barmaqlarini oyuqlarin uzerinde hereket etdirmekle istenilen ses ucaligini alir Uzunlugu 280 300 mm diametri 20 22 mm dir Balabanin ses diapazonu kicik oktavanin sol sesinden ikinci oktavanin do sesine kimidir Calgicinin ustaligindan asili olaraq bir nece ses de artirila biler Balabanin deliklerinin minimal sayi 8 7 si yuxaridan 1 i asagidan maksimal 10 9 u yuxaridan 1 i asagidan olur Novleri RedakteTaninmis milli nefes aletleri ifacisi ve berpacisi Usta Elicavad Ismayilli rayonu milli seslenme xususiyyetlerini nezere alaraq 6 yeni balaban novu yaratmisdir 14 Hemin aletler ozunun qeyri adi zengin temb keyfiyyetlerine gore hazirda xalq calgi aletleri orkestrinin terkibini daha da zenginlesdire bilerler 15 Seslenmesine ve olcusune gore balabanin muxtelif novleri var adi balaban saya naxissiz balabanlara deyilir Alet borusunun uzerine klapan sistemi tetbiq edilmir 16 asiq balabani en qedim balaban novudur Xususi calinma usulu vardir cox yungul qamis mustukler ufurulme terzine gore yungul ve agir olurlar agizliqdan mustukden istifade edilir Buna gore sesi viziltili olur ansambl balabani borularinin uzunlugu qebul edilmis standart olcude hazirlanir sesoyadicisi asiq balabaninkindan ferqlidir pikkolo cure balaban kicik balaban novudur Mueyyen elverisli meqamlarda isledilir Mes Sur mugaminin Mayesi ve ya Sarenc hisseleri cure balabanda sirin seslenir alt solo balaban govdesi uzerinde klapan sistemi tetbiq olunur Bu klapanlarin komeyi ile cetin calinan bezi seslerin diyezli bemollu ifasi xeyli asanlasdirilmisdir Alt balaban esas balabandan xalis kvarta x4 intervalinda bem seslenir Adi balabana oxsayir ancaq bir qeder boyukdur bas bem balaban olcusu adi balabandan xeyli uzun mustuyu eyri olur XX esrin sonlarinda el senetkari Elicavad Cavadli terefinden hazirlanmisdir Solo balabandan bir oktava ferqlenir Ona gore bas balabani bas acarinda tenor balabani tenor acarinda yazirlar Musiqi kollektivlerinde islenmese de olduqca maraqli aletdir Onu tekmillesdirerek pesekar calgi aletine cevirmek olar mes bem seslere olan ehtiyaci odemek ucun dem balabani demkes zuytutan balabancilarin caldigi balaban Demkesler ifa olunan melodiyani aramsiz ahengdar musiqi fonu ile temin edirler Dem balabani gorkemce adi balabandir ancaq onu dem zuy ucun istifade etmek ucun sesoyadici funksiyasini dasiyan agizligini qamis mustuyunu xususi yolla qayirirlar ki cox nefes aparmasin tenor zil balaban solo balabandan 5 ses asagi seslenir Bas tenor balabanlar Milli Konservatoriyanin elmi laboratoriyasinda ixtira olunub 17 Xususiyyetleri RedakteHezin kolorit yaradan sesler aletde nefesin uzadilmasiyla elde edilir Balabanin xususiyyeti ondadir ki arasi kesilmeden nefesi agizdan buruna burundan agiza dovretme ile oturerek bir notun uzerinde uzun moddet calmaq olur Azyasli ve tecrubesi az olan sagirdler terefinden bu texniki imkanlarla ifa cox cetindir lakin bu mueyyen vaxtdan ve tecrube elde etdikden sonra mumkunlesir Tutekde elece de Avropa nefesli aletlerin hec birinde klarnet qaboy dovretme xususiyyeti yoxdur Yalniz zurna ve balabanda dovretme var Azerbaycanda xalq artisti qaboy ifacisi Kamil Celilov diger qaboycalanlardan secilir yeni aleti agizdan buruna ve geriye dovretme ile calir Balaban metodu kitabi RedakteBalabani Azerbaycandan kenarda tanidan meshur balaban ifacisi Elixan Semedov bu aleti Turkiyede sevdire bilib Tarixi kokleri altinci esre aid olan milli musiqi aletinin Azerbaycana mexsus olmasini subut etmekde boyuk rolu olan Elixan Semedov ermenilerin butun dunyada duduk kimi tanitdiqlari balaban ile bir nece olkede solo konsert proqrami ile cixis ederek ermeni plagiatligini ifsa edib E Semedov Balaban metodu adli kitabin da muellifidir 18 19 Balaban simfonik musiqide RedakteBalabanin ferdi ifaciliq xususiyyetine boyuk diqqet yetiren Azerbaycanin meshur bestekarlari bundan istifade edibler Bele ki Uzeyir Hacibeyovun Ikinci fantaziya Muslum Maqomayevin Azerbaycan collerinde Haci Xanmemmedovun Simfoniyetta ve bir sira diger eserlerde balabanin solo ifasina genis yer ayrilib Orkestrde balaban hem solo hem de musayietci alet kimi ozune layiqli yer tutur Orkestrde balabanlar ucun dord nov partiya yazilir ve onlar iki qrupa bolunur I ve II balabanlar esas melodiyani ifa edirler III IV balabanlar ise harmonik fonu saxlayirlar Azerbaycan ve xarici olke bestekarlarinin eserlerinin kocurmesi balaban duetinin ifasinda cox gozel seslenir Meselen F Subertin Serenada A K Kuinin Oriyental P Caykovskinin Payiz negmesi U Hacibeyovun Sevgili canan Sensiz F Emirovun Gozelim sensen S Rustemovun Serhedciler marsi Senindir ve s eserleri gostermek olar Meshur balabancilar RedakteElixan Semedov Elekber Esgerov Mubariz Atayev Babaxan Emirov Behruz Zeynalov Sirzad FeteliyevIstinadlar Redakte AZERBAYCANDA BALABAN SENETINI OYRENEN AMERIKALININ INDI 80 TELEBESI VAR 2015 04 10 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 03 20 Tolkovyj slovar russkogo yazyka Kuznecova 1 e izd e SPb Norint S A Kuznecov Muzykalnaya enciklopediya Azerbajdzhanskaya muzyka Pod red Yu V Keldysh T 1 A M Sovetskaya enciklopediya 1973 Mecnun Kerimov Azerbaycan enenevi musiqi atlasi Balaman Izvestiya Ru Imeyushij ushi da uslyshit 2008 08 16 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 2008 08 16 Sergej Aleksandrovich Tokarev Osnovy etnografii Ucheb posobie dlya ist specialnostej vuzov Vysshaya shkola 1968 S 311 359 s Encyclopaedia Iranica Balaban BALABAN a cylindrical bore double reed wind instrument about 35 cm long with seven finger holes and one thumb hole played in eastern Azerbaijan in Iran and Soviet Azerbaijan where it is also called duduk Efrasiyab Bedelbeyli Izahli monoqrafik musiqi lugeti Balaman Institut etnografii imeni N N Mikluho Maklaya Narody Kavkaza Izdatelstvo Akademii nauk SSSR 1960 T 2 S 158 Muzyka Azerbajdzhana rus Encyclopedia Iranica Balaban Aserbaidschan Land des Feuers Ingrid Pfluger Schindlbeck Deutsch Englisch Reimer 2008 sehife 210 isbn 3 496 02820 3 Enchanting Sounds of the Balaban Saadat Abdullayeva rus ARB Seki 15 02 2017 Balaban ifacisi bu aletin yeni novlerini ixtira edib azerb Youtube com Istifade tarixi 2017 02 15 S Eliqizi Hekayetli musiqi lugeti Balaban Abbasqulu Necefzade Azerbaycan calgi aletlerinin izahli lugeti Baki 2004 Balaban ustadi Babaxan Emirovun dedikleri 2015 04 10 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2012 03 20 Ermeni plagiatliginin qurbani balaban 2015 02 18 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2011 05 21 Nidel Richard 2005 World music the basics Psychology Press pp 214 ISBN 9780415968003 Retrieved 2 May 2011 ALIHAN SAMEDOV Clarinet balaban zurna and sax player now residing in Turkey Balaban Filmoqrafiya RedakteBalaban film 1987 Yasti balaban film 2005 Balaban film 2011 Edebiyyat RedakteAzerbaycan Milli Ensiklopediyasi 25 cildde Azerbaycan cildi seh 793 Baki 2007 ISBN 978 9952 441 01 7 ISBN 978 9952 441 00 0 azerb Nefes aletleri haqqinda Balaban Balaban sesi sirdas yoldas qemdas SESIN SEHRIXarici kecidler RedakteElixan Semedov Sen gelmez oldun musiqi Elekber Tagiyev Elixan Semedov Azerbaycan xalq mahnisi Qubanin ag almasi Elixan Semedov Azerbaycan xalq mahnisi Dilberim balaban instrumental Balabanda Axsam mahnisi musiqi Tofiq Quliyev Balaban kvarteti Geceler Balaban Azeri mugam from Tabriz Sirzad Feteliyev Azerbaycan xalq mahnisi Sari Gelin balabanda Sirzad Feteliyev Sen gelmez oldunMenbe https az wikipedia org w index php title Balaban amp oldid 5790460, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.