fbpx
Wikipedia

Gürcü yazısı

Gürcü yazısı – müstəqil fonetik yazı sistemi. Gürcü dilində yazmaq üçün Asomtavruli, NusxuriMxedruli yazılarından istifadə olunur və hər üç yazının hərfləri bir-birinin ekvivalenti olub, eyni ad və əlifba sırasına malikdirlər, üçü də tək kameralıdır (böyük və kiçik hərflər arasında fərq yoxdur). Baxmayaraq ki, onların hər üçü istifadə olunur, Mxedruli yazısı (aşağı bax) gürcü dili və onunla əlaqəli olan digər kartvel dilləri üçün standart yazı hesab olunur.

Gürcü yazıları

Mxedruli xətti ilə damts'erloba yazısı
Yazı tipi samit-sait
Dillər Gürcü dili (orijinal) və digər Kartvel dilləri
Ərazi Gürcüstan
Yaranma tarixi V əsr
Dövr 430
İstiqaməti soldan→sağa
Mənşəyi Yunan əlifbası
Unikod U+10A0–U+10FF
ISO 15924 Geor
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Gürcü yazıları orijinalda 38 hərfdən ibarətdir. Lakin hazırda gürcü dilində 33 hərfdən istifadə olunur, çünki beş hərf köhnəldiyi üçün istifadədən çıxarılmışdır. Meqrel əlifbasında 36 hərfdən istifadə olunur: gürcü dili üçün istifadə olunan 33 hərf, həmin dil üçün köhnəlmiş olan bir hərf və əlavə olaraq Meqrel və Svan dilləri üçün spesifik olan iki hərf. Həmin hərflər, üstəlik Yunan əlifbasından bir hərf də əlavə olmaqla 35 hərf Laz əlifbasında istifadə olunur. Dörd kartvel dilindən yalnız Svan dili yazı sisteminə malik deyil, lakin, bu dildə yazmaq istəyərkən Meqrel əlifbasının hərflərindən istifadə olunur, bəzən də çoxsəsliliyi təmin etmək üçün diakritik işərələr tətbiq olunur.

Gürcü yazıları Gürcüstan mədəni irsində milli statusu daşıyır və hazırda UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs siyahısına salınmağa namizəddir.

İlk baxış

Üç gürcü yazısı: Asomtavruli, NusxuriMxedruli.

Tarixi və mənşəyi

Gürcü yazılarının mənşəyi haqqında çox az məlumat var, gürcü və xarici alimlər arasında gürcü yazılarının tarixi, həmin yazıların kim tərəfindən yaradılması və bu prosesə əsas təsir edən amillər haqqında ortaq rəy yoxdur.

Yazıların ilk versiyası Asomtavruli kimi tanınır, digər hərflər isə sonrakı əsrlər ərzində formalaşmışdır. Əksər tədqiqatçılar gürcü əlifbasının yaradılmasını gürcü dilli əhalinin məskunlaşdığı Kartli (klassik mənbələrdə İberiya) ərazisinin xristianlaşdırılması dövrü ilə bağlayırlar. Böyük ehtimal ki, gürcü əlifbası erməni əlifbası ilə eyni dövrdə - kral III Mirianın hakimiyyəti dövründə İberiyanın xristianlaşdırılması (326 və ya 337) və Bir El Qutt yazıları (430) arasındakı dövrdə yaradılmışdır. Əlifba ilkin olaraq Bibliya və digər xristian mətnlərinin gürcü dilinə çevirilməsi üçün rahiblər tərəfindən GürcüstanFələstində istifadə olunmuşdur. Professor Levan Çilaşvili Gürcüstanın Kaxetiya ərazisindəki Nekresi xarabalıqlarından 1980-ci illərdə arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarladığı Asomtavruli yazılarını b.e. I-II əsrlərinə aid etsə də, onun bu tarixləndirməsi qəbul edilmir.

Gürcü yazılarının yaradılması ilə bağlı alimlər arasında başqa bir mübahisə isə bu prosesdə erməni kleriklərinin rolu ilə bağlıdır. Bəzi tədqiqatçılar və orta əsr erməni dilli mənbələr erməni əlifbasının yaradıcısı olan Mesrop Maştotsun həm də Gürcü və Qafqaz Albaniyası əlifbalarını yaratdığını qeyd edirlər. Bu ənənə V əsrdə Maştotsun bioqrafiyasını yazmış tarixçi Koryunun əsərinə əsaslanır, daha sonrakı dövrdə yaşamış tarixçilərin əsərlərində də həmin əsərə istinadla bu məlumat verilmişdir. Lakin, həm gürcü, həm də qərb alimləri bu məlumatı tənqid edərək Koryunun məlumatının düzgün olmadığı və ya sonradan əsərə əlavə edilməsi qərarına gəlmişlər. Digər tədqiqatçılar isə Koryunun məlumatlarına şübhə etmədən onu olduğu kimi qəbul edirlər. Bir çoxları isə, şəxsən Maştotsun yox, ümumilikdə erməni kleriklərinin Gürcü yazılarının formalaşmasında iştirak etmələrini ehtimal edirlər.

Gürcü ənənəsində, yazıların tarixi “Kartli çarlarının tarixi” kimi orta əsrlər mənbələrində qeyd edilir və burada Gürcü yazılarının tarixi eramızdan əvvələ kimi aparılaraq, onun kral I Parnavaz (e.ə. III əsr) tərəfindən kəşf edildiyi bildirilir. Heç bir arxeoloji dəlil aşkarlanmadığından bu məlumat hazırda daha çox əfsanəvi fikir kimi qəbul edilir və elmi mənbələrdə inkar olunur. Gürcü linqvisti Tamaz Qamkrelidze ənənəvi məlumata fərqli yanaşma təklif edərək xristianlıqdan əvvəlki dövrdə gürcü mətnlərini yazmaq üçün xarici yazılardan (Arami əlifbasına alloqlotoqrafiya) istifadə olunması ehtimalını bildirir.

Digər bir məsələ isə Gürcü əlifbasının daha çox Yunan əlifbasından yoxsa Arami əlifbası kimi semit əlifbalarından təsirlənməsi ilə bağlıdır. Müasir tarixşünaslıqda Yunan əlifbası ilə oxşarlıqlara daha çox diqqət yetirilir və Gürcü əlifbasının digər Qafqaz yazı sistemləri ilə müqayisədə say və düzülüş baxımından fərqlənməsi vurğulanır. Bəzi tədqiqatçılar gürcü yazılarının xristianlıqdan əvvəlki gürcü mədəni simvolları və tayfa işarələrindən də təsirlənə biləcəyini qeyd edirlər.

Asomtavruli

 
Asomtavruli əlyazması, X əsr.

Asomtavruli (gürc. ასომთავრული) ən qədim gürcü yazısıdır. Asomtavruli sözü gürcü dilində “aso” (gürc. ასო) – yazı və “mtavari” (gürc. მთავარი) əsas/baş sözlərindən əmələ gəlməklə “əsas yazı” anlamını ifadə edir. Bu yazı həm də Mrqvlovani (gürc. მრგვლოვანი) adlanır ki, bu söz də gürcü dilində “mrqvali” (gürc. მრგვალი) – dairə sözündən əmələ gəlməklə dairəvi anlamını verir, bu isə hərflərin dairəvi yazılışına əsaslanır. Adında baş/böyük sözünün olmasına baxmayara, müasir gürcü yazısı Mxedruli kimi Asomtavruli yazısı da böyük hərflərə malik deyil.

Ən qədim Asomtavruli yazıları V əsrdən əvvələ aid olan Bir El QuttBolnisi kitabələridir.

IX əsrdən etibarən Nusxuri yazısının daha geniş istifadə olunması ilə Asomtavruli yazısının rolu azalmağa başlayır. Lakin, X-XVIII əsrlər ərzində epiqrafik yazılar üçün Asomtavruli yazısından istifadə olunmağa davam edilir. Məhz həmin dövrdə Asomtavruli yazısı daha dekorativ görünüş alır. Nusxuri yazısının istifadə olunduğu IX əsr əlyazmalarında Asomtavruli yazısı kitabların adının və fəsillərin birinci hərfinin yazılması üçün istifadə olunurdu. Lakin, tamamilə Asomtavruli yazısı ilə yazılmış və XI əsrə aid olan əlyazmalar da tapmaq mümkündür.

Asomtavruli hərfləri

Erkən dövrdə Asomtavruli hərfləri bərabər ölçülü idi. Gürcü tarixçi və filoloqu Pavle İnqorovka qeyd edir ki, Asomtavruli yazısı Gürcü əlifbası kimi bustrofedon olmuşdur, buna görə də, onun saxlanılmış ən qədim nümunələri soldan sağa yazılmışdır.

Əksər Asomtavruli hərflərində düz xəttlər horizontal və vertikal olmaqla düz bucaq altında kəsişir. İti bucaq altında kəsişən yeganə hərf Ⴟ (ჯ jani) – dir. Bu istisnanı şərh etmək üçün müxtəlif fikirlər səsləndirilmişdir. Gürcü linqvist və sənət tarixçisi Helen Maxavariani jani hərfinin Məsih monoqramından törəməklə Ⴈ (ი ini) və Ⴕ (ქ kani) hərflərindən yarandığını düşünür. Gürcü alimi Ramaz Pataridzenin fikrinə görə isə, jani hərfi əlifbanın sonunu bildirməklə, Finikiya əlifbasındakı tav (X), Yunan əlifbasındakı xi (X) və Latın əlifbasındakı X hərfi ilə eyni xüsusiyyətə malikdir.

   
Gürcüstan kraliçası Böyük Tamara və kral IV Georgi Laşanın Asomtavruli yazısı tətbiq edilərək kəsilmiş sikkələri, 1200–1210.

VII əsrdən etibarən bəzi hərflərin forması dəyişməyə başlamışdı. Hərflər bərabər ölçülərini itirməyə başlamış, onlara yuxarı və aşağı hissədən çıxıntılar əlavə edilmişdir.

Asomtavruli hərfləri

ani

bani

gani

doni

eni

vini

zeni

he

tani

ini

k'ani

lasi

mani

nari

hie

oni

p'ari

zhani

rae

sani

t'ari

vie
ႭჃ

uni

pari

kani

ghani

q'ari

shini

chini

tsani

dzili

ts'ili

ch'ari

khani

qari

jani

hae

hoe
Qeyd: Bəzi hərflər Asomtavruli yox, Mxedruli yazısının kapitalizə olunmuş versiyasında göstərilmişdir.

Bəzəkli Asomtavruli hərfləri

Nusxuri yazısı ilə yazılmış əlyazmalarda Asomtavruli hərfləri kitabın adını və fəsillərin birinci hərflərini yazmaq üçün istifadə olunmuşdur. Nusxuri mətnlərinin ilkin inkişafı dövründə, Asomtavruli hərfləri xüsusi inkişaf etdirilməmişdi və yalnız ölçülərinə və bəzən də kinovar mürəkkəbi ilə yazılması ilə seçilirdi. X əsrdən etibarən isə hərflərin bəzədilməsinə başlanılır. Asomtavruli kapitallarının stili əlyazmanın dövrünü müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur. Məsələn, Bizans dövründə, Bizans imperiyasının Gürcüstan krallığından təsirlənməsi nəticəsində kapitallar quş və heyvan təsvirləri ilə bəzədilirdilər.

     
Dekorativ Asomtavruli baş hərfləri, მ (m), ნ (n) və თ (t), XII-XIII əsrlər.

XI əsrdən etibarən Asomtavruli hərflərinin “çiçək-uclu”, “kəskin-uclu” və “xallı-uclu” formaları inkişaf etdirilmişdir. Birinci və ikinci formalar XI-XII əsrlər əlyazmalarında istifadə olunsalar da, üçüncü forma XVIII əsrə qədər işlədilmişdir.. Yazıda istifadə edilən mürəkkəbin rəngi də əhəmiyyətə malik idi. Asomtavruli hərflərindən დ (doni) tez-tez balıq və quş bəzəkləri ilə yazılır.

Asomtavruli hərflərinin buruq dekorativ formasında hərflər bir-birinə toxunur və ya iç-içə yazılır və ya kiçik hərflər daha böyük ölçülü hərflərin içində yazılır. Bu forma əsasən əlyazmaların və ya kitabların başlıqlarının yazılması üçün istifadə olunsa da, tamamilə buruq formalı Asomtavruli yazısı ilə yazılmış əlyazmalara da rast gəlinir.

 
Matfeyin İncilinin Asomtavruli "buruq" dekorativ formada yazılmış başlığı.

Asomtavruli əlyazısı

Aşağıdakı cədvəldə hər bir Asomtavruli hərflərinin yazılma tərzi və xəttlərin istiqaməti göstərilir:

Nusxuri

 
Nusxuri əlyazması, XIII-XIV əsrlər.

Nusxuri (gürc. ნუსხური) ikinci gürcü yazısıdır. Nusxuri sözü gürcü dilində ölçü və ya cədvəl anlamını verən nusxa (gürc. ნუსხა) sözündən əmələ gəlmişdir. Dini əlyazmalarda Nusxuri yazıları Asomtavruli bəzəkli kapitalları ilə zənginləşdirilmişdir. Bu kombinasiya Xutsuri (xutsesi (gürc. ხუცესი) – klerik sözündən əmələ gəlmiş (gürc. ხუცური, "klerikal" sözü əsasında) və əsasən aqioqrafik əlyazmalarda istifadə olunmuşdur.

Nusxuri yazısı ilk dəfə IX əsrdə Asomtavruli yazısının qrafik variantı kimi meydana çıxmışdır. Bu yazının ən qədim nümunəsi 835-ci ilə aid Ateni Sioni kilsəsindən tapılmış kitabədir. Dövrümüzə çatmış ən qədim Nusxuri əlyazması 864-cü ilə aid edilir. X əsrdən etibarən Nusxuri Asomtavruli üzərində üstünlük əldə etmişdir.

Nusxuri hərfləri

Nusxuri hərfləri hündür ölçüləri və sağa meylli olmaları ilə fərqlənirlər. Hərflər kəskin kənarlara və Asomtavruli hərflərində olduğu kimi sadə formaya malikdirlər. Bu xüsusiyyətlər əlyazmaların daha asan yazılmasına imkan verirdi.

    
Asomtavruli hərfləri ო (oni) və ჳ (vie). Bu hərflərin liqaturası nəticəsində Nusxuri yazılarının უ uni hərfi yaradılmışdır.
Nusxuri hərfləri

ani

bani

gani

doni

eni

vini

zeni

he

tani

ini

k'ani

lasi

mani

nari

hie

oni

p'ari

zhani

rae

sani

t'ari

vie
ⴍⴣ ⴓ
uni

pari

kani

ghani

q'ari

shini

chini

tsani

dzili

ts'ili

ch'ari

khani

qari

jani

hae

hoe
Qeyd: Dəstəkləyici şriftin olmadığı halda xanalarda sual işarəsi görünə bilər.

Nusxuri əlyazısı

Aşağıdakı cədvəldə hər bir Nusxuri hərflərinin yazılma tərzi və xəttlərin istiqaməti göstərilir.

Asomtavruli və Nusxuri hərflərinin müasir dövrdə istifadəsi

Asomtavruli daha çox ikonoqrafiya, divar rəsmləri və eksteryer dizaynında, xüsusilə daş qabartmalarda istifadə olunur. 1950-ci illərdə gürcü linqvisti Akaki Şanidze Asomtavruli hərflərini Mxedruli hərfləri içində cümlə başında, latın hərflərində olduğu kimi istifadəsinə cəhd etsə də, bu cəhd uğurlu alınmamışdır. Mxedruli yazısı ilə yanaşı Asomtavruli və Nusxuri yazısı da Gürcü Ortodoks Kilsəsi tərəfindən rəsmən istifadə olunur. Gürcüstan patriarxı II İliya hər üç yazının istifadəsi üçün çağırış etmişdir.

Mxedruli

Böyük Tamaranın mxedruli yazısı ilə yazılmış fərmanı, XII əsr
Kartli kralı VI Vaxtanqın mxedruli yazısı ilə yazılmış fərmanı, 1712-ci il

Mxedruli (gürc. მხედრული) üçüncü və hazırda istifadə olunan gürcü yazısıdır. Gürcü dilində “atlı”, “cəngavər”, “döyüşçü” və “kavalyer” mənasını verən mxedari (gürc. მხედარი) sözündən əmələ gəlmiş mxeduri sözü “süvari” və ya “hərbi” mənalarını ifadə edir.

Digər iki gürcü yazısı kimi Mxedruli yazısı da tamamilə unikameraldır. Mxedruli yazısı ilk dəfə X əsrdə meydana çıxmışdır. Bu yazının ən qədim nümunəsi Ateni Sioni kilsəsinən aşkarlanmış 982-ci ilə aid kitabədir. İkinci ən qədim Mxedruli yazı nümunəsi Kral IV Baqratın XI əsrə aid nizamnaməsidir. Gürcüstan krallığında Mxedruli yazısı əsasən nizamnamələr, tarixi sənədlər, əlyazmalar və kitabələrin yazılması üçün istifadə olunurdu. Mxedruli yalnız qeyri-dini yazılar üçün istifadə olunduğundan xalqın, zadəganların dünyəvi yazısı hesab olunurdu.

XIX əsrdə Xutsuri (Nusxuri və Asomtavruli) yazısının istifadəsi ilə Mxedruli hər iki yazı üzərində üstünlük əldə edir. O dövrdən sonra, Gürcü kilsəsi xaricində Mxedruli universal yazı sisteminə çevrilmişdir.

Mxedruli hərfləri

X-XI əsr Mxedruli hərfləri Nusxuri hərflərinin dairəvi künclərlə yazılması əsasında formalaşdırılmışdır. Nusxuri hərfləri kimi Mxedruli hərfləri də dörd xəttli sistemlə yazılır. Lakin, Mxedruli hərfləri daha dairəvi və müstəqil yazılma xüsusiyyətinə malikdir. Bu iki qədim yazı forması olan Asomtavruli və Nusxurinin sərt yazı çərçivələrini pozmuşdur. Mxedruli hərfləri bitişik yazılır və daha azad görünüşə malikdirlər.

 

Kral IV Baqratın arxivindən tapılmış mxedruli yazısının ən qədim nüsxələrindən birinin nümunəsi, XI əsr.

"Krallar: kralı: Qurgen : mənim : ulu babam : Baqrat Kuropalat"
Kraliça Böyük Tamaranın mxedruli yazılı sikkəsi, 1187.

Müasir gürcü əlifbası

Müasir gürcü əlifbası 33 hərfdən ibarətdir:


ani

bani

gani

doni

eni

vini

zeni

tani

ini

k'ani

lasi

mani

nari

oni

p'ari

zhani

rae

sani

t'ari

uni

pari

kani

ghani

q'ari

shini

chini

tsani

dzili

ts'ili

ch'ari

khani

jani

hae

Gürcü əlifbasından çıxarılmış hərflər

1879-cu ildə əsası şahzadə İlya Çavçavadze tərəfindən qoyulmuş “Gürcülər arasında savadlığın yayılması cəmiyyəti” lazımsız olması səbəbi ilə Gürcü əlifbasından beş hərfi ixtisar etmişdir:


he

hie

vie

qari

hoe
 • (he), bəzən “ei” və ya "e-merve" ("səkkizinci e"), adlandırılır, ქრისტჱ ~ ქრისტეჲ krist'ey – Məsih sözündə olduğu kimi ეჲ ey ekvivalentidir.
 • (hie), bəzən iota da adlandırılır, appeared instead of ი (ini) sait səslərdən sonra ი (ini) kimi tələffüz olunur. ქრისტჱ ~ ქრისტეჲ krist'ey Məsih hazırda ქრისტეი krist'ei kimi yazılır.
 • (vie) ვი vi kimi tələffüz olunurdu və სხჳსი > სხვისი skhvisi - şəklində əvəzlənmişdir.
 • (qari, hari) ხ (khani) ჴლმწიფე > ხელმწიფე - müstəqil şəklində əvəzlənmişdir.
 • (hoe) hoi! kimi tələffüz olunan nida kimi istifadə edilmişdir və hazırda ჰოი kimi tələffüz olunur.

ჵ (hoe) istisna olmaqla digər dörd hərf hələ də Svan əlifbasında istifadə olunur; ჲ (hie) isə y-səsi /j/ üçün Meqrel və Laz əlifbalarında istifadə olunur. Digər hərflər də bir müddət AbxazOsetin əlifbalarında istifadə olunmuşdur.

Digər əlifbalardan əlavə edilmiş hərflər

Mxedruli gürcü dilindən başqa dillərə də uyğunlaşdırılmışdır. Bu dillərdən bəziləri gürcü dili üçün köhnəlmiş olsa da, başqa dillərdə saxlanmışdır, həmçinin əlifbaya bəzi hərflər də artırılmışdır:


fi

shva

elifi

turned gani

aini
 • (fi "phi") hərfi Laz əlifbasında , həmçinin əvvəllər Osetin və Abxaz əlifbalarında istifadə olunmuşdur. Bu hərf yunan əlifbasının Φ (phi) hərfi əsasında yaradılmışdır.
 • (shva "schwa") hərfi həm də ynadlandırılır, bu hərf hazırda Svan və Meqrel əlifbalarında istifadə olunur, əvvəllər Osetin və Abxaz əlifbalarında da istifadə olunmuşdur.
 • (elifi "alif") hərfi Svan və Meqrel əlifbalarında qlottal dayanma üçün istifadə olunur. Bu hərf ყ (q'ari) hərfinin tərsinə çevrilməsi ilə yaradılmışdır. .
 • (çevirilmiş gani) hərfi Nax-Dağıstan dillərində yevangelik ədəbiyyatda [ɢ] üçün istifadə olunur.
 • (aini) hərfi Bats dilində [ʕ] üçün istifadə olunmuşdur. Bu hərf ərəb əlifbasının (‘ain) hərfi əsasında yaradılmışdır.

Mxedruli əlyazısı

Aşağıdakı cədvəldə hər bir Mxedruli hərflərinin yazılma tərzi və xəttlərin istiqaməti göstərilir:

, (zeni, oni, khani) adətən sonda kiçik çıxıntı olmadan yazılır, lakin, (jani) əlyazısında adətən vertikal xəttlərdən istifadə olunur, bəzən daha hündür başlıq   və ya xaç formalı başlıqla yazılır, lakin, əgər xaç başlıqla yazılırsa nəşr zamanı başlığı daha qısa yazılır.

 • Yalnız dörd hərf x-hündürlüyə malikdir: ა, თ, ი, ო.
 • On üç hərf, Azərbaycan əlifbasının b və ya d hərfləri kimi yuxarı çıxıntıya malikdir: ბ, ზ, მ, ნ, პ, რ, ს, შ, ჩ, ძ, წ, ხ, ჰ.
 • On üç hərf isə Azərbaycan əlifbasının p və ya q hərfləri kimi aşağı çıxıntıya malikdir: გ, დ, ე, ვ, კ, ლ, ჟ, ტ, უ, ფ, ღ, ყ, ც.
 • Üç hərfin qədim ingilis əlifbasındakı þ hərfi kimi həm aşağı, həm də yuxarı çıxıntıya malikdir: ქ, ჭ, ჯ. წ hərfi isə əsasən nəşrdə, bəzən isə əlyazısında həm aşağı, həm də yuxarı çıxıntıya malikdir.

Variantları

 
რ və ლ hərflərinin Rustaveli prospektinin küçə adı lövhəsində stilistik variantları, Rustaveli adında უსთავეის və ɦუსთავეϱის formasında.

Əksər hərflərin individual və stilistik variasiyaları mövcuddur. Məsələn, (zeni) hərfinin yuxarı dairəsi və (rae) hərfinin yuxarı çıxıntısı müxtəlif tərəflərə istiqamətlənə bilər. Digər ümumi variantlar belədir:

(gani) hərfi (vini) kimi qapalı aşağı hissə ilə yazıla bilir.

(doni) hərfi əksərən yuxarıda sadə çıxıntı ilə   yazılır.

, (k'ani, tsani, dzili) hərfləri adətən sərt vertikal xəttlərlə yazılır, məsələn, (tsani) hərfi bu cür yazıldıqda sağ tərəfdə çökəkliyi olan U hərfini xatırladır.

(lasi) hərfi əksərən   şəklində tək tağ ilə yazılır. Hər üç tağ yazıldıqda isə onlar eyni ölçüdə olmurlar.

Nadir hallarda (oni) hərfi düz bucaqlı   şəklində yazılır.

(rae) hərfi əksər hallarda latın əlihbasının h hərfi kimi bir tağla   formasında yazılır.

(t'ari) hərfi nəşr versiyasından fərqli olaraq yuxarıda bir dairə ilə və ya yuxarısından vertikal xətt çıxan O kimi yazılır. Həmçinin həmin xətt saat istiqamətində bir qədər sağa da əyilmiş ola bilər.

(ts'ili) hərfi adətən yuxarısında dairəvi aşıram ilə   yazılır.

(ch'ari) hərfi adətən yuxarıda qarmaq hissə olmadan və düz vertical xəttlə yazılır.

(he) hərfi ს və ჰ hərfləri kimi yuxarı döngüsü olmadan da yazıla bilir.

Bənzər hərflər

Bəzi hərflər oxşar olduqlarına görə ilk baxışdan xüsusilə əlyazısında qarışdırıla bilər.

 • (vini) və (k'ani) hərfləri yalnız yuxarıdan tağın ölüçüsünə görə fərqlənirlər.
 • (vini) və (gani) hərfləri birincinin aşağı hissəsinin qapalı yazılması zamanı oxşar olurlar. Eyni xüsusiyyət (uni) və (shini) hərflərinə də aiddir. (sani) və (khani) hərfləri kimi əlyazısında hərflərin yuxarı hissəsi də oxşar olur.
 • (k'ani) və (p'ari) hərfləri hərflərinin əlyazısında x-hündürlükdən yuxarı və ya aşağıda yazılmasının fərqi yoxdu.
 • (dzili) hərfi adətən vertical başlıqla yazılır.

Bağlayıcıları, qısaltmalar və kalliqrafiya

Asomtavruli gürcü yazıları arasında ən çox stilləşdirilmiş olanıdır və buna görə də, əlyazısı zamanı hərfləri istənilən şəkildə bağlamaq mümkündür.

 
Kral I Vaxtanqın Asomtavruli inisialında გ (g) və ნ (n) liqaturaları.
 
Asomtavruli hərfi და (da) "və" liqaturası.

Nusxuri də Asomtavruli kimi əsasən çox stilləşdirilmiş formada istifadə edilir. Yazıçılar asan şəkildə bağlayıcılar və nomina sacra kimi qısaltmalar formalaşdırmış, həmçinin “karaqma” adlandırılan və titlo simvollarını xatırladan diakritik simvollar yaratmışlar. XI əsrdən sonra velen kimi yazı materialı az tapıldığı üçün, qənaət məqsədi ilə əlyazmalar və aqioqrafik ədəbiyyatda qısaltmalardan çox geniş istifadə edilirdi.

 
რომელი (romeli) "hansı" sözünün Nusxuri abbreviaturası
 
იესუ ქრისტე (iesu kriste) "İsa Məsih" sözünün Nusxuri abbreviaturası

Mürəkkəb yazı sistemində adheziyaya ehtiyac olduğu üçün, XI-XVII əsrlərdə Mxedruli yazısında da diqraflardan istifadə olunmuşdur.

 
და (da) "və" mxedruli liqaturası
   
Şahzadə Qarsevan Çavçavadze və Kral II Arçilin Mxedruli əlyazısı.

Şriftlər

Gürcü yazılarının bir şrifti olsa da, yazı proqramı avtomatik (süni) olaraq italik və ya qalın yazı formasına da keçə bilir. Latın hərflərinin qalın və ya italik yazıldığı fəsil və ya bölmə başlıqları üçün ənənəvi olaraq, Asomtavruli tətbiq edilir.

Durğu işarələri

Asotavruli və Nusxuri yazılarında fikirləri, ifadələri və cümlələriayrıan söz ayırıcıları kimi müxtəlif nöqtə kombinasiyalarından istifadə olunmuşdur. V-X əsrlərin monumental kitabələri və əlyazmalarında bu −, = və =− şəklində yazılır. X əsrdə mətn arası fasilələri göstərmək üçün Kiçik Yefrem tərəfindən bir (·), iki (:), üç (჻) və altı (჻჻) nöqtədən istifadə olunmuçdur. Bir nöqtə “qısa fasilə”ni ifadə edir (adətən sözlər arası qısa fasilə), iki nöqtə “xüsusi sözlər”i ayırır və nəzərə çatdırır, üç nöqtə xüsusi ismlər arasında “böyük fasilə”ni ifadə edir (aşağıda III Aleksandrın adında və ya yuxarıda Matfeyin İncilinin adında istifadə edildiyi kimi), altı nöqtə isə cümlənin başa çatmasını bildirir. XI əsrdən etibarən apostrofu xatırladan işarələrin istifadəsinə başlanmışdır. Apostrof sorğu sözlərini bildirmək üçün, punkt işarələri isə sorğu cümlələrinin sonunda tətbiq edilirdi. XII əsrdən etibarən bu işarələr yarımkolonlarla (yunan sual işarəsi) əvəzlənmişdir. XVIII əsrdə Gürcüstan patriarxı I Anton punkt işarəsi, tək və qoşa nöqtə ilə tam, yarımçıq və birmiş cümlələri bildirmək üçün yazı sistemini yeniləmişdir. Lakin, müasir gürcü yazılarında, əsasən Latın əlifbasında istifadə olunan beynəlxalq durğu işarələrindən istifadə olunur.

Kral II Aleksandrın
ჴლმწიფე ჻ ალექსანდრე
"Hökmdar Aleksandr"
ayırıcılı imzası

Hərflər

Gürcü hərfi ვ Vikipediya loqosunda.
Gürcüstanın kurort şəhəri Batuminin panoramasında Əlifba qülləsinin görünüşü.

Aşağıdakı cədvəldə paralel sütunlarda hər üç gürcü yazısının hərfləri, həmçinin gürcü dili üçün könəlmiş olan (mavi fonda), lakin digər dillərdə işlədilən hərflər (yaşıl fonda) və ya digər dillərdəki səsləri əlavə etmək üçün istifadə olunan hərflər (çəhrayı fonda) göstərilir. Transliterasiya üçün Gürcüstan dövlətinin istifadə etdiyi sistemdən, Laz əlifbası üçün isə Türkiyədə istifadə olunan Latın qrafikalı Laz əlifbasından istifadə olunub. Cədvəldə həm də hərflərin ənənəvi rəqəm dəyərləri verilib.

Hərflər Unicode
(mxedruli)
Ad IPA Transkripsiyası Rəqəm
dəyəri
asomtavruli nusxuri mxedruli Milli ISO 9984 BGN Laz
U+10D0 ani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/ɑ/]], Svan /a, æ/ A a A a A a A a 1
U+10D1 bani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/b/]] B b B b B b B b 2
U+10D2 gani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/ɡ/]] G g G g G g G g 3
U+10D3 doni [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/d/]] D d D d D d D d 4
U+10D4 eni [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/ɛ/]] E e E e E e E e 5
U+10D5 vini [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/v/]] V v V v V v V v 6
U+10D6 zeni [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/z/]] Z z Z z Z z Z z 7
U+10F1 he [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/eɪ/]], Svan /eː/ Ē ē Ey ey 8
U+10D7 tani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/t⁽ʰ⁾/]] T t T' t' T' t' T t 9
U+10D8 ini [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/i/]] I i I i I i I i 10
U+10D9 k'ani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/kʼ/]] K' k' K k K k Ǩ ǩ 20
U+10DA lasi [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/l/]] L l L l L l L l 30
U+10DB mani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/m/]] M m M m M m M m 40
U+10DC nari [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/n/]] N n N n N n N n 50
U+10F2 hie /je/, Mingrelian, Laz, & Svan [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/j/]] Y y J j Y y 60
U+10DD oni [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/ɔ/]], Svan /ɔ, œ/ O o O o O o O o 70
U+10DE p'ari [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/pʼ/]] P' p' P p P p Ṗ ṗ 80
U+10DF zhani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/ʒ/]] Zh zh Ž ž Zh zh J j 90
U+10E0 rae [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/r/]] R r R r R r R r 100
U+10E1 sani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/s/]] S s S s S s S s 200
U+10E2 t'ari [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/tʼ/]] T' t' T t T t Ť ť 300
U+10F3 vie /uɪ/, Svan [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/w/]] W w 400
U+10E3 uni [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/u/]], Svan /u, y/ U u U u U u U u 400
U+10F7 yn, schva Mingrelian & Svan [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/ə/]]
U+10E4 pari [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/p⁽ʰ⁾/]] P p P' p' P' p' P p 500
U+10E5 kani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/k⁽ʰ⁾/]] K k K' k' K' k' K k 600
U+10E6 ghani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/ɣ/]] Gh gh Ḡ ḡ Gh gh Ğ ğ 700
U+10E7 q'ari [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/qʼ/]] Q' q' Q q Q q Q q 800
U+10F8 elif Mingrelian & Svan [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/ʔ/]]
U+10E8 shini [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/ʃ/]] Sh sh Š š Sh sh Ş ş 900
U+10E9 chini [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/tʃ⁽ʰ⁾/]] Ch ch Č' č' Ch' ch' Ç ç 1000
U+10EA tsani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/ts⁽ʰ⁾/]] Ts ts C' c' Ts' ts' Ts ts 2000
U+10EB dzili [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/dz/]] Dz dz J j Dz dz Ž ž 3000
U+10EC ts'ili [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/tsʼ/]] Ts' ts' C c Ts ts Ts’ ts’ 4000
U+10ED ch'ari [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/tʃʼ/]] Ch' ch' Č č Ch ch Ç̌ ç̌ 5000
U+10EE khani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/x/]] Kh kh X x Kh kh X x 6000
U+10F4 qari, hari [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/q⁽ʰ⁾/]], Svan /q⁽ʰ⁾/ H̠ ẖ q' 7000
U+10EF jani [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/dʒ/]] J j J̌ ǰ J j C c 8000
U+10F0 hae [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/h/]] H h H h H h H h 9000
U+10F5 hoe [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/oː/]] Ō ō 10000
U+10F6 fi Laz [[Beynəlxalq fonetik əlifba|/f/]] F f F f

Qeyri-kartvel dillərində istifadəsi

 
Cənubi Osetiyada 1940-cı ildə nəşr edilmiş folklor kitabında Mxedruli yazısı ilə Osetin dilində yazılmış mətn. Mətndə gürcü yazılarından olmayan ჶ f və ჷ ə hərfləri də görünür.
 • Osetin dili üçün gürcü yazıları 1940-cı illərdən istifadə edilməkdədir.
 • Abxaz dili üçün gürcü yazıları 1940-cı illərdən istifadə edilməkdədir.
 • İnquş dili üçün gürcü yazıları çox qədim dövrlərdən istifadə olunsa da, XVII əsrdə ərəb əlifbası ilə əvəzlənmiş, müasir dövrdə isə kirill əlifbasının tətbiqinə başlanmışdır.
 • Çeçen dili üçün də gürcü yazıları çox qədim dövrlərdən istifadə olunmuş, XVII əsrdə ərəb əlifbası ilə əvəzlənmiş, müasir dövrdə isə kirill əlifbasının tətbiqinə başlanmışdır.
 • Avar dili üçün də gürcü yazıları çox qədim dövrlərdən istifadə olunmuş, XVII əsrdə ərəb əlifbası ilə əvəzlənmiş, müasir dövrdə isə kirill əlifbasının tətbiqinə başlanmışdır.
 • Türktatar dilləri üçün gürcü yazılarının istifadəsi geniş yayılmamışdır. Bu yazıların türk dili üçün tətbiqinə əsasən XVIII əsrə aid Türk İncilləri, lüğətlər, ədəbi və tibbi kitablarda rast gəlinir.
 • Fars dili üçün gürcü yazılarının tətbiqinin ən yaxşı nümunəsi Tibilisidəki Milli Əlyazmalar Mərkəzində saxlanan Ərəb İncilinin fars dilinə tərcüməsi hesab olunur.
 • Rus dili üçün gürcü yazılarının tətbiqinə nümunə olaraq Milli Əlyazmalar Mərkəzində saxlanan və XVIII-XIX əsrlərə aid edilən bir neçə qısa şeri göstərmək olar.
 • Digər Nax-Dağıstan dilləri üçün gürcü yazıları XVIII əsrdən gürcü missionaerlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq tətbiq edilməyə başlanmışdır.
   
Üzərində avar dilində Asomtavruli hərfləri ilə yazılar olan qədim avar xaçları.

Texnologiyada

 
Gürcü hərfi ღ (ghani) tez-tez sevgi və ya ürək simvolu kimi istifadə olunur.

Unicode

İlk gürcü yazısı Unicode Standard-a 1991-ci ilin oktyabrında əlavə edilmiş və 1.0 versiyası çıxarılmışdır. Gürcü Unicode blokunun yaradılmasında Kartvel dilləri üzrə tətqiqatlar aparan linqvist Yost Gippert və “Macintosh” üçün Gürcü Unicode –u yaratmış amerikan-irland linqvisti və şrift-kodlaşdırıcısı Maykl Everson mühüm rol oynamışlar. Anton Dumbadze və İrakli Qaribaşvilinin (Gürcüstanın baş naziri ilə qarışdırılmamalı) də bu sahədə fəaliyyəti olmuşdur.

Bloklar

Gürcü əlifbası üçün Unicode bloku belədir: U+10A0–U+10FF. Mxedruli (measir gürcü yazısı) U+10D0–U+10FF, Asomtavruli U+10A0–U+10CF arasında yerləşir. Gürcü əlavələri üçün Unicode bloku U+2D00–U+2D2F kimidir və bu Nusxuri yazısını kodlaşdırır.

Gürcü yazıları
Rəsmi Unicode Konsorsiumu sıra cədvəli (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+10Ax
U+10Bx
U+10Cx
U+10Dx
U+10Ex
U+10Fx
Qeydlər
1.Unicode 7.0 versiyası etibarilə
2.Boz ərazilər hərf aid edilməmiş yerlərdir.
Əlavə Gürcü bloku
Rəsmi Unicode Konsorsiumu sıra cədvəli (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2D0x
U+2D1x
U+2D2x
Qeydlər
1.Unicode 7.0 versiyası etibarilə
2.Boz ərazilər hərf aid edilməmiş yerlərdir.

Klaviatura düzülüşü

Aşağıdakı cədvəldə klaviatura və mexaniki yazı maşınları üçün standart hərf düzülüşü verilmişdir.

 
 1
!
 2
?
 3
 4
§
 5
%
 6
:
 7
.
 8
;
 9
,
 0
/
 -
_
 +
=
 
 Backspace
 Tab key )
(
 Caps lock Enter key 
 Shift key
 ↑
 Shift key
 ↑
 Control key Win key  Alt key Space bar  AltGr key Win key Menu key  Control key  
 

Qalereya

Asomtavruli qalereyası

Nusxuri qalereyası

Mxedruli qalereyası

İstinadlar

 1. Hələ də ən qədim yazı nümunələrinin aşkarlanması davam edir. Dəqiq tariz bilinmir.
 2. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of LanguageCambridge University Press, 1987. — səh. 305. — ISBN 978-0-521-42443-1
  <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q471550"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q912887"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q23306977"></a>
 3. Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасы: [10 ҹилддə]. VI ҹилд: КубаМисир. Бакы: Азәрбајҹан Совет Енсиклопедијасынын Баш Редаксиjасы. Баш редактор: Ҹ. Б. Гулијев. 1982. сәһ. 126. (#invisible_char); (#invisible_char); (#invisible_char); (#invisible_char); (#invisible_char); (#invisible_char); (#script_parameter)
 4. Unicode Standard, V. 6.3. U10A0, p. 3
 5. Machavariani, p. 329
 6. Standard Languages and Multilingualism in European History, Matthias Hüning, Ulrike Vogl, Olivier Moliner, John Benjamins Publishing, 2012, p.299
 7. ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალ კულტურას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა Government of Georgia
 8. B. G. Hewitt (1995). Georgian: A Structural Reference Grammar. John Benjamins Publishing. səh. 4. ISBN 978-90-272-3802-3. İstifadə tarixi: 18 may 2015.
 9. Barbara A. West. Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania. səh. 230. ISBN 9781438119137. Archaeological work in the last decade has confirmed that a Georgian alphabet did exist very early in Georgia's history, with the first examples being dated from the fifth century C.E.
 10. Hewitt, p. 4
 11. Seibt, Werner. "The Creation of the Caucasian Alphabets as Phenomenon of Cultural History".
 12. Stephen H. Rapp. Studies in medieval Georgian historiography: early texts and Eurasian contexts. Peeters Publishers, 2003. ISBN 90-429-1318-5. p. 19.
 13. Koryun's Life of Mashtots
 14. Donald Rayfield The Literature of Georgia: A History (Caucasus World). RoutledgeCurzon. ISBN 0-7007-1163-5. P. 19. "The Georgian alphabet seems unlikely to have a pre-Christian origin, for the major archaeological monument of the 1st century 4IX the bilingual Armazi gravestone commemorating Serafua, daughter of the Georgian viceroy of Mtskheta, is inscribed in Greek and Aramaic only. It has been believed, and not only in Armenia, that all the Caucasian alphabets — Armenian, Georgian and Caucaso-Albanian — were invented in the 4th century by the Armenian scholar Mesrop Mashtots.<...> The Georgian chronicles The Life of Kartli - assert that a Georgian script was invented two centuries before Christ, an assertion unsupported by archaeology. There is a possibility that the Georgians, like many minor nations of the area, wrote in a foreign language — Persian, Aramaic, or Greek — and translated back as they read."
 15. Glen Warren Bowersock, Peter Robert Lamont Brown, Oleg Grabar. Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World. Harvard University Press, 1999. ISBN 0-674-51173-5. P. 289. James R. Russell. Alphabets. "Mastoc' was a charismatic visionary who accomplished his task at a time when Armenia stood in danger of losing both its national identity, through partition, and its newly acquired Christian faith, through Sassanian pressure and reversion to paganism. By preaching in Armenian, he was able to undermine and co-opt the discourse founded in native tradition, and to create a counterweight against both Byzantine and Syriac cultural hegemony in the church. Mastoc' also created the Georgian and Caucasian-Albanian alphabets, based on the Armenian model."
 16. Georgian: ივ. ჯავახიშვილი, ქართული პალეოგრაფია, გვ. 205-208, 240-245
 17. Robert W. Thomson. Rewriting Caucasian history: the medieval Armenian adaptation of the Georgian Chronicles : the original Georgian texts and the Armenian adaptation. Clarendon Press, Oxford. səh. xxii-xxiii. ISBN 0198263732.
 18. Stephen H. Rapp. Studies in medieval Georgian historiography: early texts and Eurasian contexts. Peeters Publishers, 2003. ISBN 90-429-1318-5. P. 450. "There is also the claim advanced by Koriwn in his saintly biography of Mashtoc' (Mesrop) that the Georgian script had been invented at the direction of Mashtoc'. Yet it is within the realm of possibility that this tradition, repeated by many later Armenian historians, may not have been part of the original fifth-century text at all but added after 607. Significantly, all of the extant MSS containing The Life of Mashtoc* were copied centuries after the split. Consequently, scribal manipulation reflecting post-schism (especially anti-Georgian) attitudes potentially contaminates all MSS copied after that time. It is therefore conceivable, though not yet proven, that valuable information about Georgia transmitted by pre-schism Armenian texts was excised by later, post-schism individuals."
 19. Stephen H. Rapp Jr (2010). "Georgian Christianity". In Ken Parry (ed.). The Blackwell Companion to Eastern Christianity. John Wiley & Sons. səh. 139. ISBN 978-1-4443-3361-9. İstifadə tarixi: 19 September 2013.
 20. Greppin, John A.C. 2010-07-03 at the Wayback Machine: Some comments on the origin of the Georgian alphabet. — Bazmavep 139, 1981, 449-456
 21. Nino Kemertelidze (1999). "The Origin of Kartuli (Georgian) Writing (Alphabet)". In David Cram, Andrew R. Linn, Elke Nowak (ed.). History of Linguistics 1996: Volume 1: Traditions in Linguistics Worldwide. John Benjamins Publishing Company. 228–. ISBN 978-90-272-8382-5. İstifadə tarixi: 20 September 2013.
 22. Mzekala Shanidze (2000). "Greek influence in Georgian linguistics". In Sylvain Auroux; və b. (eds.). History of the Language Sciences / Geschichte der Sprachwissenschaften / Histoire des sciences du langage. 1. Teilband. Walter de Gruyter. 444–. ISBN 978-3-11-019400-5. İstifadə tarixi: 18 may 2015. (#explicit_et_al)
 23. Harald Haarmann (2012). "Ethnic Conflict and standardisation in the Caucasus". In Matthias Hüning, Ulrike Vogl, Olivier Moliner (ed.). Standard Languages and Multilingualism in European History. John Benjamins Publishing. səh. 299. ISBN 978-90-272-0055-6. İstifadə tarixi: 18 may 2015.
 24. Peter T. Daniels, The World's Writing Systems, p. 367
 25. Machavariani, p. 177
 26. ქსე, ტ. 7, თბ., 1984, გვ. 651-652
 27. შანიძე ა., ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 2, გვ. 454-455, თბ., 1977 წელი
 28. კ. დანელია, ზ. სარჯველაძე, ქართული პალეოგრაფია, თბილისი, 1997, გვ. 218-219
 29. ე. მაჭავარიანი, მწიგნობრობაჲ ქართული, თბილისი, 1989
 30. პ. ინგოროყვა, „შოთა რუსთაველი“, „მნათობი“, 1966, № 3, გვ. 116
 31. Machavariani, pp. 121-122
 32. რ. პატარიძე, ქართული ასომთავრული, თბილისი, 1980, გვ. 151, 260-261
 33. ივ. ჯავახიშვილი, ქართული დამწერლობათა-მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია, თბილისი, 1949, 185-187
 34. ე. მაჭავარიანი, ქართული ანბანი, თბილისი, 1977, გვ. 5-6
 35. ელენე მაჭავარიანი, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბილისი, 2008, გვ. 403-404
 36. ვ. სილოგავა, ენციკლოპედია „ქართული ენა“, თბილისი, 2008, გვ. 269-271
 37. ივ. ჯავახიშვილი, ქართული დამწერლობათა-მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია, თბილისი, 1949, 124-126
 38. Machavariani, p. 120
 39. Machavariani, p. 129
 40. ივ. ჯავახიშვილი, ქართული დამწერლობათა-მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია, თბილისი, 1949, 127-128
 41. Mchedlidze, p. 105
 42. კ. დანელია, ზ. სარჯველაძე, ქართული პალეოგრაფია, თბილისი, 1997, გვ. 219
 43. B. George Hewitt, 1995, Georgian: A Structural Reference Grammar, p. 4
 44. გ. აბრამიშვილი, ატენის სიონის უცნობი წარწერები, "მაცნე" (ისტ. და არქეოლოგ. სერია), 1976, №2, გვ. 170
 45. კ. დანელია, ზ. სარჯველაძე, ქართული პალეოგრაფია, თბილისი, 1997, გვ. 218
 46. ე. მაჭავარიანი, ქართული ანბანი, თბილისი, 1977
 47. Mchedlidze, p. 107
 48. About Georgian calligraphy 2012-05-14 at the Wayback Machine Lasha Kintsurashvili
 49. Gillam, Richard Unicode Demystified: A Practical Programmer's Guide to the Encoding Standard p.252
 50. Julie D. Allen Unicode standard, version 5.0 p.249
 51. ილია მეორე ერს ქართული ენის დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქინფორმ.გე
 52. Writing Systems of the World, Akira Nakanishi, p. 22
 53. Georgica: A Journal of Georgian and Caucasian Studies, Issues 4-5, William Edward David Allen, A. Gugushvili, S. Austin and Sons, Limited, 1937, p. 324
 54. ატენის სიონის უცნობი წარწერები, აბრამიშვილი, გვ. 170-171
 55. The Languages of the World, Kenneth Katzner, p. 118
 56. Chambers's encyclopaedia: a dictionary of universal knowledge, Volume 5, Chambers, David Patrick, William Geddie, W. & R. Chambers, Limited, 1901, page 165
 57. T. Putkaradze, History of Georgian language, Development of the Georgian writing system, paragraph II, 2.1.5. 2006
 58. მაჭავარიანი, თბილისი, 1977
 59. The World's Writing Systems, Peter T. Daniels, The Georgian Alphabet, p. 367
 60. Akaki Shanidze, The Basics of the Georgian language grammar, Tbilisi, 1973/1980, p. 18
 61. Otar Jishkariani, Praise of the Alphabet, 1986, Tbilisi, p. 1
 62. Aronson, pp. 21-25
 63. Stefano Paolini, Nikoloz Cholokashvili, Dittionario giorgiano e italiano, Palazzo di Propaganda Fide, Rome, 1629
 64. Mchedlidze, p. 110
 65. Ingorokva, Pavle ქართული დამწერლობის ძეგლები ანტიკური ხანისა (The monuments of ancient Georgian script)
 66. Shanidze, Akaki (2003), ქართული ენა (gürcü dili), Tbilisi, ISBN 1-4020-1440-6 (#parameter_ignored)
 67. შანიძე, 2003
 68. Fake vs True Italics
 69. Gürcüstan Sovet Ensiklopediyası, V. 8, p. 231, Tbilisi, 1984
 70. Unicode Demystified: A Practical Programmer's Guide to the Encoding Standard, Richard Gillam, p. 252
 71. Aronson (1990), pp. 30–31.
 72. ჳ and უ have the same numeric value (400)
 73. The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia, Julie A. George, p. 104
 74. The Abkhazians: A Handbook, George Hewitt, p. 171
 75. Язык, история и культура вайнахов, И. Ю Алироев p.85, Чех-Инг. изд.-полигр. об-ние "Книга", 1990
 76. Чеченский язык, И. Ю. Алироев, p.24, Академия, 1999
 77. Грузинско-дагестанские языковые контакты, Маджид Шарипович Халилов p.29, Наука, 2004
 78. История аварцев, М. Г Магомедов p.150, Дагестанский гос. университет, 2005
 79. Enwall, Joakim (2010), "Turkish texts in Georgian script: Sociolinguistic and ethno-linguistic aspects", in Boeschoten, Hendrik; Rentzsch, Julian (eds.), Turcology in Mainz, Otto Harrassowitz Verlag, ISBN 3-447-06113-8, pp. 144–145
 80. Enwall, Joakim (2010), "Turkish texts in Georgian script: Sociolinguistic and ethno-linguistic aspects", in Boeschoten, Hendrik; Rentzsch, Julian (eds.), Turcology in Mainz, Otto Harrassowitz Verlag, ISBN 3-447-06113-8, pp. 137–138
 81. უნიკოდში ქართულის ასახვის ისტორია (History of the Georgian Unicode) Georgian Unicode fonts by BPG-InfoTech
 82. Font Contributors Acknowledgements Unicode

Ədəbiyyat

 • Aronson, Howard I. (1990), Georgian: a reading grammar (second), Columbus, OH: Slavica
 • Shosted, Ryan K.; Chikovani, Vakhtang (2006), "Standard Georgian", Journal of the International Phonetic Association, 36 (2): 255–264, doi:10.1017/S0025100306002659
 • Javakhishvili, I. Georgian palaeography Tbilisi, 1949
 • Barnaveli, T. Inscriptions of Ateni Sioni Tbilisi, 1977
 • Pataridze, R. Georgian Asomtavruli Tbilisi, 1980
 • Machavariani, E. Georgian manuscripts Tbilisi, 2011
 • Gamkrelidze, T. Writing system and the old Georgian script Tbilisi, 1989
 • Kilanawa, B. Georgian script in the writing systems Tbilisi, 1990
 • Hewitt, B.G. (1995). Georgian: A Structural Reference Grammar. John Benjamins Publishing. ISBN 978-90-272-3802-3.
 • Mchedlidze, T. The restored Georgian alphabet, Fulda, Germany, 2013

Xarici keçidlər

 • Georgian alphabet animationYouTube, produced by the Ministry of Education and Science of Georgia. Gives the sound of each letter, illustrates several fonts, and shows the stroke order of each letter.
 • Live video of writing the lettersYouTube. Speaks the name of each letter, with some words that contain it, while writing them on ruled paper.
 • Lasha Kintsurashvili 2012-05-14 at the Wayback Machine and Levan Chaganava 2016-04-15 at the Wayback Machine, submissions to the 2014 International Exhibition of Calligraphy
 • Reference grammar of Georgian by Howard Aronson (SEELRC, Duke University)
 • Georgian transliteration + Georgian virtual keyboard
 • Unicode Code Chart (10A0–10FF) for Georgian scriptsPDF (105 KB)
 • Transliteration of GeorgianPDF (105 KB)

gürcü, yazısı, müstəqil, fonetik, yazı, sistemi, gürcü, dilində, yazmaq, üçün, asomtavruli, nusxuri, mxedruli, yazılarından, istifadə, olunur, hər, üç, yazının, hərfləri, birinin, ekvivalenti, olub, eyni, əlifba, sırasına, malikdirlər, üçü, tək, kameralıdır, b. Gurcu yazisi 3 musteqil fonetik yazi sistemi Gurcu dilinde yazmaq ucun Asomtavruli Nusxuri ve Mxedruli yazilarindan istifade olunur ve her uc yazinin herfleri bir birinin ekvivalenti olub eyni ad ve elifba sirasina malikdirler ucu de tek kameralidir boyuk ve kicik herfler arasinda ferq yoxdur Baxmayaraq ki onlarin her ucu istifade olunur Mxedruli yazisi asagi bax gurcu dili ve onunla elaqeli olan diger kartvel dilleri ucun standart yazi hesab olunur 4 Gurcu yazilariMxedruli xetti ile damts erloba yazisiYazi tipi samit saitDiller Gurcu dili orijinal ve diger Kartvel dilleriErazi GurcustanYaranma tarixi V esr 2 Dovr 430 1 Istiqameti soldan sagaMenseyi Yunan elifbasiUnikod U 10A0 U 10FFISO 15924 Geor Vikianbarda elaqeli mediafayllarGurcu yazilari orijinalda 38 herfden ibaretdir 5 Lakin hazirda gurcu dilinde 33 herfden istifade olunur cunki bes herf kohneldiyi ucun istifadeden cixarilmisdir Meqrel elifbasinda 36 herfden istifade olunur gurcu dili ucun istifade olunan 33 herf hemin dil ucun kohnelmis olan bir herf ve elave olaraq Meqrel ve Svan dilleri ucun spesifik olan iki herf Hemin herfler ustelik Yunan elifbasindan bir herf de elave olmaqla 35 herf Laz elifbasinda istifade olunur Dord kartvel dilinden yalniz Svan dili yazi sistemine malik deyil lakin bu dilde yazmaq isteyerken Meqrel elifbasinin herflerinden istifade olunur bezen de coxsesliliyi temin etmek ucun diakritik isereler tetbiq olunur 4 6 Gurcu yazilari Gurcustan medeni irsinde milli statusu dasiyir ve hazirda UNESCO nun Qeyri Maddi Medeni Irs siyahisina salinmaga namizeddir 7 Mundericat 1 Ilk baxis 2 Tarixi ve menseyi 3 Asomtavruli 3 1 Asomtavruli herfleri 3 2 Bezekli Asomtavruli herfleri 3 3 Asomtavruli elyazisi 4 Nusxuri 4 1 Nusxuri herfleri 4 2 Nusxuri elyazisi 5 Asomtavruli ve Nusxuri herflerinin muasir dovrde istifadesi 6 Mxedruli 6 1 Mxedruli herfleri 6 2 Muasir gurcu elifbasi 6 3 Gurcu elifbasindan cixarilmis herfler 6 4 Diger elifbalardan elave edilmis herfler 6 5 Mxedruli elyazisi 6 5 1 Variantlari 6 6 Benzer herfler 7 Baglayicilari qisaltmalar ve kalliqrafiya 8 Sriftler 9 Durgu isareleri 10 Herfler 11 Qeyri kartvel dillerinde istifadesi 12 Texnologiyada 12 1 Unicode 12 2 Bloklar 12 3 Klaviatura duzulusu 13 Qalereya 13 1 Asomtavruli qalereyasi 13 2 Nusxuri qalereyasi 13 3 Mxedruli qalereyasi 14 Istinadlar 15 Edebiyyat 16 Xarici kecidlerIlk baxis Redakte Uc gurcu yazisi Asomtavruli Nusxuri ve Mxedruli Tarixi ve menseyi Redakte Bir El Qutt yazilari 430 cu il Bolnisi yazilari 494 cu il Gurcu yazilarinin menseyi haqqinda cox az melumat var gurcu ve xarici alimler arasinda gurcu yazilarinin tarixi hemin yazilarin kim terefinden yaradilmasi ve bu prosese esas tesir eden amiller haqqinda ortaq rey yoxdur Yazilarin ilk versiyasi Asomtavruli kimi taninir diger herfler ise sonraki esrler erzinde formalasmisdir Ekser tedqiqatcilar gurcu elifbasinin yaradilmasini gurcu dilli ehalinin meskunlasdigi Kartli klassik menbelerde Iberiya erazisinin xristianlasdirilmasi dovru ile baglayirlar 8 Boyuk ehtimal ki gurcu elifbasi ermeni elifbasi ile eyni dovrde 9 kral III Mirianin hakimiyyeti dovrunde Iberiyanin xristianlasdirilmasi 326 ve ya 337 ve Bir El Qutt yazilari 430 arasindaki dovrde yaradilmisdir 10 Elifba ilkin olaraq Bibliya ve diger xristian metnlerinin gurcu diline cevirilmesi ucun rahibler terefinden Gurcustan ve Felestinde istifade olunmusdur 11 Professor Levan Cilasvili Gurcustanin Kaxetiya erazisindeki Nekresi xarabaliqlarindan 1980 ci illerde arxeoloji qazintilar zamani askarladigi Asomtavruli yazilarini b e I II esrlerine aid etse de onun bu tarixlendirmesi qebul edilmir 12 Gurcu yazilarinin yaradilmasi ile bagli alimler arasinda basqa bir mubahise ise bu prosesde ermeni kleriklerinin rolu ile baglidir Bezi tedqiqatcilar ve orta esr ermeni dilli menbeler ermeni elifbasinin yaradicisi olan Mesrop Mastotsun hem de Gurcu ve Qafqaz Albaniyasi elifbalarini yaratdigini qeyd edirler Bu enene V esrde Mastotsun bioqrafiyasini yazmis tarixci Koryunun eserine esaslanir 13 daha sonraki dovrde yasamis tarixcilerin eserlerinde de hemin esere istinadla bu melumat verilmisdir 14 15 Lakin hem gurcu 16 hem de qerb alimleri 11 bu melumati tenqid ederek Koryunun melumatinin duzgun olmadigi ve ya sonradan esere elave edilmesi qerarina gelmisler Diger tedqiqatcilar ise Koryunun melumatlarina subhe etmeden onu oldugu kimi qebul edirler 17 18 Bir coxlari ise sexsen Mastotsun yox umumilikde ermeni kleriklerinin Gurcu yazilarinin formalasmasinda istirak etmelerini ehtimal edirler 11 19 20 Gurcu enenesinde yazilarin tarixi Kartli carlarinin tarixi kimi orta esrler menbelerinde qeyd edilir ve burada Gurcu yazilarinin tarixi eramizdan evvele kimi aparilaraq onun kral I Parnavaz e e III esr terefinden kesf edildiyi bildirilir 11 Hec bir arxeoloji delil askarlanmadigindan bu melumat hazirda daha cox efsanevi fikir kimi qebul edilir ve elmi menbelerde inkar olunur 11 14 19 Gurcu linqvisti Tamaz Qamkrelidze enenevi melumata ferqli yanasma teklif ederek xristianliqdan evvelki dovrde gurcu metnlerini yazmaq ucun xarici yazilardan Arami elifbasina alloqlotoqrafiya istifade olunmasi ehtimalini bildirir 21 Diger bir mesele ise Gurcu elifbasinin daha cox Yunan elifbasindan yoxsa Arami elifbasi kimi semit elifbalarindan tesirlenmesi ile baglidir 21 Muasir tarixsunasliqda Yunan elifbasi ile oxsarliqlara daha cox diqqet yetirilir ve Gurcu elifbasinin diger Qafqaz yazi sistemleri ile muqayisede say ve duzulus baximindan ferqlenmesi vurgulanir 11 22 Bezi tedqiqatcilar gurcu yazilarinin xristianliqdan evvelki gurcu medeni simvollari ve tayfa isarelerinden de tesirlene bileceyini qeyd edirler 23 Asomtavruli Redakte Asomtavruli elyazmasi X esr Asomtavruli gurc ასომთავრული en qedim gurcu yazisidir Asomtavruli sozu gurcu dilinde aso gurc ასო yazi ve mtavari gurc მთავარი esas bas sozlerinden emele gelmekle esas yazi anlamini ifade edir Bu yazi hem de Mrqvlovani gurc მრგვლოვანი adlanir ki bu soz de gurcu dilinde mrqvali gurc მრგვალი daire sozunden emele gelmekle dairevi anlamini verir bu ise herflerin dairevi yazilisina esaslanir Adinda bas boyuk sozunun olmasina baxmayara muasir gurcu yazisi Mxedruli kimi Asomtavruli yazisi da boyuk herflere malik deyil 24 En qedim Asomtavruli yazilari V esrden evvele aid olan 25 Bir El Qutt 26 ve Bolnisi 27 kitabeleridir IX esrden etibaren Nusxuri yazisinin daha genis istifade olunmasi ile Asomtavruli yazisinin rolu azalmaga baslayir Lakin X XVIII esrler erzinde epiqrafik yazilar ucun Asomtavruli yazisindan istifade olunmaga davam edilir Mehz hemin dovrde Asomtavruli yazisi daha dekorativ gorunus alir Nusxuri yazisinin istifade olundugu IX esr elyazmalarinda Asomtavruli yazisi kitablarin adinin ve fesillerin birinci herfinin yazilmasi ucun istifade olunurdu 28 Lakin tamamile Asomtavruli yazisi ile yazilmis ve XI esre aid olan elyazmalar da tapmaq mumkundur 29 Asomtavruli herfleri Redakte Erken dovrde Asomtavruli herfleri beraber olculu idi Gurcu tarixci ve filoloqu Pavle Inqorovka qeyd edir ki Asomtavruli yazisi Gurcu elifbasi kimi bustrofedon olmusdur buna gore de onun saxlanilmis en qedim numuneleri soldan saga yazilmisdir 30 Ekser Asomtavruli herflerinde duz xettler horizontal ve vertikal olmaqla duz bucaq altinda kesisir Iti bucaq altinda kesisen yegane herf Ⴟ ჯ jani dir Bu istisnani serh etmek ucun muxtelif fikirler seslendirilmisdir Gurcu linqvist ve senet tarixcisi Helen Maxavariani jani herfinin Mesih monoqramindan toremekle Ⴈ ი ini ve Ⴕ ქ kani herflerinden yarandigini dusunur 31 Gurcu alimi Ramaz Pataridzenin fikrine gore ise jani herfi elifbanin sonunu bildirmekle Finikiya elifbasindaki tav X Yunan elifbasindaki xi X ve Latin elifbasindaki X herfi ile eyni xususiyyete malikdir 32 Gurcustan kralicasi Boyuk Tamara ve kral IV Georgi Lasanin Asomtavruli yazisi tetbiq edilerek kesilmis sikkeleri 1200 1210 VII esrden etibaren bezi herflerin formasi deyismeye baslamisdi Herfler beraber olculerini itirmeye baslamis onlara yuxari ve asagi hisseden cixintilar elave edilmisdir 33 34 Asomtavruli herfleri Ⴀ ani Ⴁ bani Ⴂ gani Ⴃ doni Ⴄ eni Ⴅ vini Ⴆ zeni Ⴡ he Ⴇ tani Ⴈ ini Ⴉ k ani Ⴊ lasi Ⴋ mani Ⴌ nari Ⴢ hie Ⴍ oni Ⴎ p ari Ⴏ zhani Ⴐ raeႱ sani Ⴒ t ari Ⴣ vie ႭჃႳ uni Ⴔ pari Ⴕ kani Ⴖ ghani Ⴗ q ari Ⴘ shini Ⴙ chini Ⴚ tsani Ⴛ dzili Ⴜ ts ili Ⴝ ch ari Ⴞ khani Ⴤ qari Ⴟ jani Ⴠ hae Ⴥ hoeQeyd Bezi herfler Asomtavruli yox Mxedruli yazisinin kapitalize olunmus versiyasinda gosterilmisdir Bezekli Asomtavruli herfleri Redakte Nusxuri yazisi ile yazilmis elyazmalarda Asomtavruli herfleri kitabin adini ve fesillerin birinci herflerini yazmaq ucun istifade olunmusdur Nusxuri metnlerinin ilkin inkisafi dovrunde Asomtavruli herfleri xususi inkisaf etdirilmemisdi ve yalniz olculerine ve bezen de kinovar murekkebi ile yazilmasi ile secilirdi X esrden etibaren ise herflerin bezedilmesine baslanilir Asomtavruli kapitallarinin stili elyazmanin dovrunu mueyyenlesdirmek ucun istifade olunur Meselen Bizans dovrunde Bizans imperiyasinin Gurcustan kralligindan tesirlenmesi neticesinde kapitallar qus ve heyvan tesvirleri ile bezedilirdiler 35 Dekorativ Asomtavruli bas herfleri მ m ნ n ve თ t XII XIII esrler XI esrden etibaren Asomtavruli herflerinin cicek uclu keskin uclu ve xalli uclu formalari inkisaf etdirilmisdir Birinci ve ikinci formalar XI XII esrler elyazmalarinda istifade olunsalar da ucuncu forma XVIII esre qeder isledilmisdir 36 37 Yazida istifade edilen murekkebin rengi de ehemiyyete malik idi 38 Asomtavruli herflerinden დ doni tez tez baliq ve qus bezekleri ile yazilir 39 Asomtavruli herflerinin buruq dekorativ formasinda herfler bir birine toxunur ve ya ic ice yazilir ve ya kicik herfler daha boyuk olculu herflerin icinde yazilir Bu forma esasen elyazmalarin ve ya kitablarin basliqlarinin yazilmasi ucun istifade olunsa da tamamile buruq formali Asomtavruli yazisi ile yazilmis elyazmalara da rast gelinir 40 Matfeyin Incilinin Asomtavruli buruq dekorativ formada yazilmis basligi Asomtavruli elyazisi Redakte Asagidaki cedvelde her bir Asomtavruli herflerinin yazilma terzi ve xettlerin istiqameti gosterilir 41 Nusxuri Redakte Nusxuri elyazmasi XIII XIV esrler Nusxuri gurc ნუსხური ikinci gurcu yazisidir Nusxuri sozu gurcu dilinde olcu ve ya cedvel anlamini veren nusxa gurc ნუსხა sozunden emele gelmisdir Dini elyazmalarda Nusxuri yazilari Asomtavruli bezekli kapitallari ile zenginlesdirilmisdir Bu kombinasiya Xutsuri xutsesi gurc ხუცესი klerik sozunden emele gelmis gurc ხუცური klerikal sozu esasinda ve esasen aqioqrafik elyazmalarda istifade olunmusdur 42 Nusxuri yazisi ilk defe IX esrde Asomtavruli yazisinin qrafik varianti kimi meydana cixmisdir 43 Bu yazinin en qedim numunesi 835 ci ile aid Ateni Sioni kilsesinden tapilmis kitabedir 44 Dovrumuze catmis en qedim Nusxuri elyazmasi 864 cu ile aid edilir 45 X esrden etibaren Nusxuri Asomtavruli uzerinde ustunluk elde etmisdir 42 Nusxuri herfleri Redakte Nusxuri herfleri hundur olculeri ve saga meylli olmalari ile ferqlenirler Herfler keskin kenarlara ve Asomtavruli herflerinde oldugu kimi sade formaya malikdirler Bu xususiyyetler elyazmalarin daha asan yazilmasina imkan verirdi 46 Asomtavruli herfleri ო oni ve ჳ vie Bu herflerin liqaturasi neticesinde Nusxuri yazilarinin უ uni herfi yaradilmisdir Nusxuri herfleri ⴀ ani ⴁ bani ⴂ gani ⴃ doni ⴄ eni ⴅ vini ⴆ zeni ⴡ he ⴇ tani ⴈ ini ⴉ k ani ⴊ lasi ⴋ mani ⴌ nari ⴢ hie ⴍ oni ⴎ p ari ⴏ zhani ⴐ raeⴑ sani ⴒ t ari ⴣ vie ⴍⴣ ⴓ uni ⴔ pari ⴕ kani ⴖ ghani ⴗ q ari ⴘ shini ⴙ chini ⴚ tsani ⴛ dzili ⴜ ts ili ⴝ ch ari ⴞ khani ⴤ qari ⴟ jani ⴠ hae ⴥ hoeQeyd Destekleyici sriftin olmadigi halda xanalarda sual isaresi gorune biler Nusxuri elyazisi Redakte Asagidaki cedvelde her bir Nusxuri herflerinin yazilma terzi ve xettlerin istiqameti gosterilir 47 Asomtavruli ve Nusxuri herflerinin muasir dovrde istifadesi RedakteAsomtavruli daha cox ikonoqrafiya divar resmleri ve eksteryer dizayninda xususile das qabartmalarda istifade olunur 48 1950 ci illerde gurcu linqvisti Akaki Sanidze Asomtavruli herflerini Mxedruli herfleri icinde cumle basinda latin herflerinde oldugu kimi istifadesine cehd etse de bu cehd ugurlu alinmamisdir 49 50 Mxedruli yazisi ile yanasi Asomtavruli ve Nusxuri yazisi da Gurcu Ortodoks Kilsesi terefinden resmen istifade olunur Gurcustan patriarxi II Iliya her uc yazinin istifadesi ucun cagiris etmisdir 51 Mxedruli Redakte Boyuk Tamaranin mxedruli yazisi ile yazilmis fermani XII esr Kartli krali VI Vaxtanqin mxedruli yazisi ile yazilmis fermani 1712 ci il Mxedruli gurc მხედრული ucuncu ve hazirda istifade olunan gurcu yazisidir Gurcu dilinde atli cengaver doyuscu 52 ve kavalyer menasini veren mxedari gurc მხედარი sozunden emele gelmis mxeduri sozu suvari ve ya herbi menalarini ifade edir 53 Diger iki gurcu yazisi kimi Mxedruli yazisi da tamamile unikameraldir Mxedruli yazisi ilk defe X esrde meydana cixmisdir Bu yazinin en qedim numunesi Ateni Sioni kilsesinen askarlanmis 982 ci ile aid kitabedir Ikinci en qedim Mxedruli yazi numunesi Kral IV Baqratin XI esre aid nizamnamesidir Gurcustan kralliginda Mxedruli yazisi esasen nizamnameler tarixi senedler elyazmalar ve kitabelerin yazilmasi ucun istifade olunurdu 54 Mxedruli yalniz qeyri dini yazilar ucun istifade olundugundan xalqin zadeganlarin dunyevi yazisi hesab olunurdu 55 56 XIX esrde Xutsuri Nusxuri ve Asomtavruli yazisinin istifadesi ile Mxedruli her iki yazi uzerinde ustunluk elde edir O dovrden sonra Gurcu kilsesi xaricinde Mxedruli universal yazi sistemine cevrilmisdir 57 Mxedruli herfleri Redakte X XI esr Mxedruli herfleri Nusxuri herflerinin dairevi kunclerle yazilmasi esasinda formalasdirilmisdir Nusxuri herfleri kimi Mxedruli herfleri de dord xettli sistemle yazilir Lakin Mxedruli herfleri daha dairevi ve musteqil yazilma xususiyyetine malikdir Bu iki qedim yazi formasi olan Asomtavruli ve Nusxurinin sert yazi cercivelerini pozmusdur Mxedruli herfleri bitisik yazilir ve daha azad gorunuse malikdirler 58 Kral IV Baqratin arxivinden tapilmis mxedruli yazisinin en qedim nusxelerinden birinin numunesi XI esr Krallar krali Qurgen menim ulu babam Baqrat Kuropalat Kralica Boyuk Tamaranin mxedruli yazili sikkesi 1187 Muasir gurcu elifbasi Redakte Muasir gurcu elifbasi 33 herfden ibaretdir ა ani ბ bani გ gani დ doni ე eni ვ vini ზ zeni თ tani ი ini კ k ani ლ lasiმ mani ნ nari ო oni პ p ari ჟ zhani რ rae ს sani ტ t ari უ uni ფ pari ქ kaniღ ghani ყ q ari შ shini ჩ chini ც tsani ძ dzili წ ts ili ჭ ch ari ხ khani ჯ jani ჰ haeGurcu elifbasindan cixarilmis herfler Redakte 1879 cu ilde esasi sahzade Ilya Cavcavadze terefinden qoyulmus Gurculer arasinda savadligin yayilmasi cemiyyeti lazimsiz olmasi sebebi ile Gurcu elifbasindan bes herfi ixtisar etmisdir 59 ჱ he ჲ hie ჳ vie ჴ qari ჵ hoeჱ he bezen ei 60 ve ya e merve sekkizinci e 61 adlandirilir ქრისტჱ ქრისტეჲ krist ey Mesih sozunde oldugu kimi ეჲ ey ekvivalentidir ჲ hie bezen iota da adlandirilir 61 appeared instead of ი ini sait seslerden sonra ი ini kimi teleffuz olunur ქრისტჱ ქრისტეჲ krist ey Mesih hazirda ქრისტეი krist ei kimi yazilir ჳ vie 61 ვი vi kimi teleffuz olunurdu ve სხჳსი gt სხვისი skhvisi seklinde evezlenmisdir ჴ qari hari 61 ხ khani ჴლმწიფე gt ხელმწიფე musteqil seklinde evezlenmisdir ჵ hoe 61 hoi kimi teleffuz olunan nida kimi istifade edilmisdir ve hazirda ჰოი kimi teleffuz olunur ჵ hoe istisna olmaqla diger dord herf hele de Svan elifbasinda istifade olunur ჲ hie ise y sesi j ucun Meqrel ve Laz elifbalarinda istifade olunur Diger herfler de bir muddet Abxaz ve Osetin elifbalarinda istifade olunmusdur Diger elifbalardan elave edilmis herfler Redakte Mxedruli gurcu dilinden basqa dillere de uygunlasdirilmisdir Bu dillerden bezileri gurcu dili ucun kohnelmis olsa da basqa dillerde saxlanmisdir hemcinin elifbaya bezi herfler de artirilmisdir ჶ fi ჷ shva ჸ elifi ჹ turned gani ჺ ainiჶ fi phi herfi Laz elifbasinda hemcinin evveller Osetin ve Abxaz elifbalarinda istifade olunmusdur 4 Bu herf yunan elifbasinin F phi herfi esasinda yaradilmisdir ჷ shva schwa herfi hem de ynadlandirilir bu herf hazirda Svan ve Meqrel elifbalarinda istifade olunur evveller Osetin ve Abxaz elifbalarinda da istifade olunmusdur 4 ჸ elifi alif herfi Svan ve Meqrel elifbalarinda qlottal dayanma ucun istifade olunur 4 Bu herf ყ q ari herfinin tersine cevrilmesi ile yaradilmisdir ჹ cevirilmis gani herfi Nax Dagistan dillerinde yevangelik edebiyyatda ɢ ucun istifade olunur 4 ჺ aini herfi Bats dilinde ʕ ucun istifade olunmusdur 4 Bu herf ereb elifbasinin ﻋ ain herfi esasinda yaradilmisdir Mxedruli elyazisi Redakte Asagidaki cedvelde her bir Mxedruli herflerinin yazilma terzi ve xettlerin istiqameti gosterilir 62 63 64 ზ ო ve ხ zeni oni khani adeten sonda kicik cixinti olmadan yazilir lakin ჯ jani elyazisinda adeten vertikal xettlerden istifade olunur bezen daha hundur basliq ve ya xac formali basliqla yazilir lakin eger xac basliqla yazilirsa nesr zamani basligi daha qisa yazilir Yalniz dord herf x hundurluye malikdir ა თ ი ო On uc herf Azerbaycan elifbasinin b ve ya d herfleri kimi yuxari cixintiya malikdir ბ ზ მ ნ პ რ ს შ ჩ ძ წ ხ ჰ On uc herf ise Azerbaycan elifbasinin p ve ya q herfleri kimi asagi cixintiya malikdir გ დ ე ვ კ ლ ჟ ტ უ ფ ღ ყ ც Uc herfin qedim ingilis elifbasindaki th herfi kimi hem asagi hem de yuxari cixintiya malikdir ქ ჭ ჯ წ herfi ise esasen nesrde bezen ise elyazisinda hem asagi hem de yuxari cixintiya malikdir Variantlari Redakte რ ve ლ herflerinin Rustaveli prospektinin kuce adi lovhesinde stilistik variantlari Rustaveli adinda რ უსთაველ ის ve ɦ უსთავეϱ ის formasinda Ekser herflerin individual ve stilistik variasiyalari movcuddur Meselen ზ zeni herfinin yuxari dairesi ve რ rae herfinin yuxari cixintisi muxtelif tereflere istiqametlene biler Diger umumi variantlar beledir გ gani herfi ვ vini kimi qapali asagi hisse ile yazila bilir დ doni herfi ekseren yuxarida sade cixinti ile yazilir კ ც ve ძ k ani tsani dzili herfleri adeten sert vertikal xettlerle yazilir meselen ც tsani herfi bu cur yazildiqda sag terefde cokekliyi olan U herfini xatirladir ლ lasi herfi ekseren seklinde tek tag ile yazilir Her uc tag yazildiqda ise onlar eyni olcude olmurlar Nadir hallarda ო oni herfi duz bucaqli seklinde yazilir რ rae herfi ekser hallarda latin elihbasinin h herfi kimi bir tagla formasinda yazilir ტ t ari herfi nesr versiyasindan ferqli olaraq yuxarida bir daire ile ve ya yuxarisindan vertikal xett cixan O kimi yazilir Hemcinin hemin xett saat istiqametinde bir qeder saga da eyilmis ola biler წ ts ili herfi adeten yuxarisinda dairevi asiram ile yazilir ჭ ch ari herfi adeten yuxarida qarmaq hisse olmadan ve duz vertical xettle yazilir ჱ he herfi ს ve ჰ herfleri kimi yuxari dongusu olmadan da yazila bilir Benzer herfler Redakte Bezi herfler oxsar olduqlarina gore ilk baxisdan xususile elyazisinda qarisdirila biler ვ vini ve კ k ani herfleri yalniz yuxaridan tagin olucusune gore ferqlenirler ვ vini ve გ gani herfleri birincinin asagi hissesinin qapali yazilmasi zamani oxsar olurlar Eyni xususiyyet უ uni ve შ shini herflerine de aiddir ს sani ve ხ khani herfleri kimi elyazisinda herflerin yuxari hissesi de oxsar olur კ k ani ve პ p ari herfleri herflerinin elyazisinda x hundurlukden yuxari ve ya asagida yazilmasinin ferqi yoxdu ძ dzili herfi adeten vertical basliqla yazilir Baglayicilari qisaltmalar ve kalliqrafiya RedakteAsomtavruli gurcu yazilari arasinda en cox stillesdirilmis olanidir ve buna gore de elyazisi zamani herfleri istenilen sekilde baglamaq mumkundur 65 Kral I Vaxtanqin Asomtavruli inisialinda გ g ve ნ n liqaturalari Asomtavruli herfi და da ve liqaturasi Nusxuri de Asomtavruli kimi esasen cox stillesdirilmis formada istifade edilir Yazicilar asan sekilde baglayicilar ve nomina sacra kimi qisaltmalar formalasdirmis hemcinin karaqma adlandirilan ve titlo simvollarini xatirladan diakritik simvollar yaratmislar XI esrden sonra velen kimi yazi materiali az tapildigi ucun qenaet meqsedi ile elyazmalar ve aqioqrafik edebiyyatda qisaltmalardan cox genis istifade edilirdi 66 რომელი romeli hansi sozunun Nusxuri abbreviaturasi იესუ ქრისტე iesu kriste Isa Mesih sozunun Nusxuri abbreviaturasi Murekkeb yazi sisteminde adheziyaya ehtiyac oldugu ucun XI XVII esrlerde Mxedruli yazisinda da diqraflardan istifade olunmusdur 67 და da ve mxedruli liqaturasi Sahzade Qarsevan Cavcavadze ve Kral II Arcilin Mxedruli elyazisi Sriftler RedakteGurcu yazilarinin bir srifti olsa da yazi proqrami avtomatik suni 68 olaraq italik ve ya qalin yazi formasina da kece bilir Latin herflerinin qalin ve ya italik yazildigi fesil ve ya bolme basliqlari ucun enenevi olaraq Asomtavruli tetbiq edilir Durgu isareleri RedakteAsotavruli ve Nusxuri yazilarinda fikirleri ifadeleri ve cumleleriayrian soz ayiricilari kimi muxtelif noqte kombinasiyalarindan istifade olunmusdur V X esrlerin monumental kitabeleri ve elyazmalarinda bu ve seklinde yazilir X esrde metn arasi fasileleri gostermek ucun Kicik Yefrem terefinden bir iki uc ve alti noqteden istifade olunmucdur Bir noqte qisa fasile ni ifade edir adeten sozler arasi qisa fasile iki noqte xususi sozler i ayirir ve nezere catdirir uc noqte xususi ismler arasinda boyuk fasile ni ifade edir asagida III Aleksandrin adinda ve ya yuxarida Matfeyin Incilinin adinda istifade edildiyi kimi alti noqte ise cumlenin basa catmasini bildirir XI esrden etibaren apostrofu xatirladan isarelerin istifadesine baslanmisdir Apostrof sorgu sozlerini bildirmek ucun punkt isareleri ise sorgu cumlelerinin sonunda tetbiq edilirdi XII esrden etibaren bu isareler yarimkolonlarla yunan sual isaresi evezlenmisdir XVIII esrde Gurcustan patriarxi I Anton punkt isaresi tek ve qosa noqte ile tam yarimciq ve birmis cumleleri bildirmek ucun yazi sistemini yenilemisdir 69 Lakin muasir gurcu yazilarinda esasen Latin elifbasinda istifade olunan beynelxalq durgu isarelerinden istifade olunur 70 Kral II Aleksandrin ჴლმწიფე ალექსანდრე Hokmdar Aleksandr ayiricili imzasiHerfler Redakte Gurcu herfi ვ Vikipediya loqosunda Gurcustanin kurort seheri Batuminin panoramasinda Elifba qullesinin gorunusu Asagidaki cedvelde paralel sutunlarda her uc gurcu yazisinin herfleri hemcinin gurcu dili ucun konelmis olan mavi fonda lakin diger dillerde isledilen herfler yasil fonda ve ya diger dillerdeki sesleri elave etmek ucun istifade olunan herfler cehrayi fonda gosterilir Transliterasiya ucun Gurcustan dovletinin istifade etdiyi sistemden Laz elifbasi ucun ise Turkiyede istifade olunan Latin qrafikali Laz elifbasindan istifade olunub Cedvelde hem de herflerin enenevi reqem deyerleri verilib 71 Herfler Unicode mxedruli Ad IPA Transkripsiyasi Reqemdeyeriasomtavruli nusxuri mxedruli Milli ISO 9984 BGN LazႠ ⴀ ა U 10D0 ani Beynelxalq fonetik elifba ɑ Svan a ae A a A a A a A a 1Ⴁ ⴁ ბ U 10D1 bani Beynelxalq fonetik elifba b B b B b B b B b 2Ⴂ ⴂ გ U 10D2 gani Beynelxalq fonetik elifba ɡ G g G g G g G g 3Ⴃ ⴃ დ U 10D3 doni Beynelxalq fonetik elifba d D d D d D d D d 4Ⴄ ⴄ ე U 10D4 eni Beynelxalq fonetik elifba ɛ E e E e E e E e 5Ⴅ ⴅ ვ U 10D5 vini Beynelxalq fonetik elifba v V v V v V v V v 6Ⴆ ⴆ ზ U 10D6 zeni Beynelxalq fonetik elifba z Z z Z z Z z Z z 7Ⴡ ⴡ ჱ U 10F1 he Beynelxalq fonetik elifba eɪ Svan eː E e Ey ey 8Ⴇ ⴇ თ U 10D7 tani Beynelxalq fonetik elifba t ʰ T t T t T t T t 9Ⴈ ⴈ ი U 10D8 ini Beynelxalq fonetik elifba i I i I i I i I i 10Ⴉ ⴉ კ U 10D9 k ani Beynelxalq fonetik elifba kʼ K k K k K k Ǩ ǩ 20Ⴊ ⴊ ლ U 10DA lasi Beynelxalq fonetik elifba l L l L l L l L l 30Ⴋ ⴋ მ U 10DB mani Beynelxalq fonetik elifba m M m M m M m M m 40Ⴌ ⴌ ნ U 10DC nari Beynelxalq fonetik elifba n N n N n N n N n 50Ⴢ ⴢ ჲ U 10F2 hie je Mingrelian Laz amp Svan Beynelxalq fonetik elifba j Y y J j Y y 60Ⴍ ⴍ ო U 10DD oni Beynelxalq fonetik elifba ɔ Svan ɔ œ O o O o O o O o 70Ⴎ ⴎ პ U 10DE p ari Beynelxalq fonetik elifba pʼ P p P p P p Ṗ ṗ 80Ⴏ ⴏ ჟ U 10DF zhani Beynelxalq fonetik elifba ʒ Zh zh Z z Zh zh J j 90Ⴐ ⴐ რ U 10E0 rae Beynelxalq fonetik elifba r R r R r R r R r 100Ⴑ ⴑ ს U 10E1 sani Beynelxalq fonetik elifba s S s S s S s S s 200Ⴒ ⴒ ტ U 10E2 t ari Beynelxalq fonetik elifba tʼ T t T t T t T t 300Ⴣ ⴣ ჳ U 10F3 vie uɪ Svan Beynelxalq fonetik elifba w W w 400 72 Ⴓ ⴓ უ U 10E3 uni Beynelxalq fonetik elifba u Svan u y U u U u U u U u 400 72 ჷ U 10F7 yn schva Mingrelian amp Svan Beynelxalq fonetik elifba e Ⴔ ⴔ ფ U 10E4 pari Beynelxalq fonetik elifba p ʰ P p P p P p P p 500Ⴕ ⴕ ქ U 10E5 kani Beynelxalq fonetik elifba k ʰ K k K k K k K k 600Ⴖ ⴖ ღ U 10E6 ghani Beynelxalq fonetik elifba ɣ Gh gh Ḡ ḡ Gh gh G g 700Ⴗ ⴗ ყ U 10E7 q ari Beynelxalq fonetik elifba qʼ Q q Q q Q q Q q 800 ჸ U 10F8 elif Mingrelian amp Svan Beynelxalq fonetik elifba ʔ Ⴘ ⴘ შ U 10E8 shini Beynelxalq fonetik elifba ʃ Sh sh S s Sh sh S s 900Ⴙ ⴙ ჩ U 10E9 chini Beynelxalq fonetik elifba tʃ ʰ Ch ch C c Ch ch C c 1000Ⴚ ⴚ ც U 10EA tsani Beynelxalq fonetik elifba ts ʰ Ts ts C c Ts ts Ts ts 2000Ⴛ ⴛ ძ U 10EB dzili Beynelxalq fonetik elifba dz Dz dz J j Dz dz Z z 3000Ⴜ ⴜ წ U 10EC ts ili Beynelxalq fonetik elifba tsʼ Ts ts C c Ts ts Ts ts 4000Ⴝ ⴝ ჭ U 10ED ch ari Beynelxalq fonetik elifba tʃʼ Ch ch C c Ch ch C c 5000Ⴞ ⴞ ხ U 10EE khani Beynelxalq fonetik elifba x Kh kh X x Kh kh X x 6000Ⴤ ⴤ ჴ U 10F4 qari hari Beynelxalq fonetik elifba q ʰ Svan q ʰ H ẖ q 7000Ⴟ ⴟ ჯ U 10EF jani Beynelxalq fonetik elifba dʒ J j J ǰ J j C c 8000Ⴠ ⴠ ჰ U 10F0 hae Beynelxalq fonetik elifba h H h H h H h H h 9000Ⴥ ⴥ ჵ U 10F5 hoe Beynelxalq fonetik elifba oː Ō ō 10000 ჶ U 10F6 fi Laz Beynelxalq fonetik elifba f F f F f Qeyri kartvel dillerinde istifadesi Redakte Cenubi Osetiyada 1940 ci ilde nesr edilmis folklor kitabinda Mxedruli yazisi ile Osetin dilinde yazilmis metn Metnde gurcu yazilarindan olmayan ჶ f ve ჷ e herfleri de gorunur Osetin dili ucun gurcu yazilari 1940 ci illerden istifade edilmekdedir 73 Abxaz dili ucun gurcu yazilari 1940 ci illerden istifade edilmekdedir 74 Inqus dili ucun gurcu yazilari cox qedim dovrlerden istifade olunsa da XVII esrde ereb elifbasi ile evezlenmis muasir dovrde ise kirill elifbasinin tetbiqine baslanmisdir 75 Cecen dili ucun de gurcu yazilari cox qedim dovrlerden istifade olunmus XVII esrde ereb elifbasi ile evezlenmis muasir dovrde ise kirill elifbasinin tetbiqine baslanmisdir 76 Avar dili ucun de gurcu yazilari cox qedim dovrlerden istifade olunmus XVII esrde ereb elifbasi ile evezlenmis muasir dovrde ise kirill elifbasinin tetbiqine baslanmisdir 77 78 Turk ve tatar dilleri ucun gurcu yazilarinin istifadesi genis yayilmamisdir Bu yazilarin turk dili ucun tetbiqine esasen XVIII esre aid Turk Incilleri lugetler edebi ve tibbi kitablarda rast gelinir 79 Fars dili ucun gurcu yazilarinin tetbiqinin en yaxsi numunesi Tibilisideki Milli Elyazmalar Merkezinde saxlanan Ereb Incilinin fars diline tercumesi hesab olunur Rus dili ucun gurcu yazilarinin tetbiqine numune olaraq Milli Elyazmalar Merkezinde saxlanan ve XVIII XIX esrlere aid edilen bir nece qisa seri gostermek olar Diger Nax Dagistan dilleri ucun gurcu yazilari XVIII esrden gurcu missionaerlerinin fealiyyeti ile elaqedar olaraq tetbiq edilmeye baslanmisdir 80 Uzerinde avar dilinde Asomtavruli herfleri ile yazilar olan qedim avar xaclari Texnologiyada Redakte Gurcu herfi ღ ghani tez tez sevgi ve ya urek simvolu kimi istifade olunur Unicode Redakte Ilk gurcu yazisi Unicode Standard a 1991 ci ilin oktyabrinda elave edilmis ve 1 0 versiyasi cixarilmisdir Gurcu Unicode blokunun yaradilmasinda Kartvel dilleri uzre tetqiqatlar aparan linqvist Yost Gippert ve Macintosh ucun Gurcu Unicode u yaratmis amerikan irland linqvisti ve srift kodlasdiricisi Maykl Everson muhum rol oynamislar 81 Anton Dumbadze ve Irakli Qaribasvilinin Gurcustanin bas naziri ile qarisdirilmamali de bu sahede fealiyyeti olmusdur 82 Bloklar Redakte Gurcu elifbasi ucun Unicode bloku beledir U 10A0 U 10FF Mxedruli measir gurcu yazisi U 10D0 U 10FF Asomtavruli U 10A0 U 10CF arasinda yerlesir Gurcu elaveleri ucun Unicode bloku U 2D00 U 2D2F kimidir ve bu Nusxuri yazisini kodlasdirir 4 Gurcu yazilariResmi Unicode Konsorsiumu sira cedveli PDF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E FU 10Ax Ⴀ Ⴁ Ⴂ Ⴃ Ⴄ Ⴅ Ⴆ Ⴇ Ⴈ Ⴉ Ⴊ Ⴋ Ⴌ Ⴍ Ⴎ ႯU 10Bx Ⴐ Ⴑ Ⴒ Ⴓ Ⴔ Ⴕ Ⴖ Ⴗ Ⴘ Ⴙ Ⴚ Ⴛ Ⴜ Ⴝ Ⴞ ႿU 10Cx Ⴠ Ⴡ Ⴢ Ⴣ Ⴤ Ⴥ Ⴧ ჍU 10Dx ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ ლ მ ნ ო პ ჟU 10Ex რ ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯU 10Fx ჰ ჱ ჲ ჳ ჴ ჵ ჶ ჷ ჸ ჹ ჺ ჼ ჽ ჾ ჿQeydler 1 Unicode 7 0 versiyasi etibarile2 Boz eraziler herf aid edilmemis yerlerdir Elave Gurcu blokuResmi Unicode Konsorsiumu sira cedveli PDF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E FU 2D0x ⴀ ⴁ ⴂ ⴃ ⴄ ⴅ ⴆ ⴇ ⴈ ⴉ ⴊ ⴋ ⴌ ⴍ ⴎ ⴏU 2D1x ⴐ ⴑ ⴒ ⴓ ⴔ ⴕ ⴖ ⴗ ⴘ ⴙ ⴚ ⴛ ⴜ ⴝ ⴞ ⴟU 2D2x ⴠ ⴡ ⴢ ⴣ ⴤ ⴥ ⴧ ⴭQeydler 1 Unicode 7 0 versiyasi etibarile2 Boz eraziler herf aid edilmemis yerlerdir Klaviatura duzulusu Redakte Asagidaki cedvelde klaviatura ve mexaniki yazi masinlari ucun standart herf duzulusu verilmisdir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Backspace Tab key ღ ჯ უ კ ე ჱ ნ გ შ წ ზ ხ ჴ ც Caps lock ფ ჶ ძ ვ ჳ თ ა პ რ ო ლ დ ჟ Enter key Shift key ჭ ჩ ყ ს მ ი ჲ ტ ქ ბ ჰ ჵ Shift key Control key Win key Alt key Space bar AltGr key Win key Menu key Control key Qalereya RedakteAsomtavruli qalereyasi Redakte VI VII esrlere aid Asomtavruli elyazmasi Barakoni monastirinda Asomtavruli kitabesi Asomtavruli ile yazilmis Doliskana kitabeleri Isxani monastirinda Asomtavruli kitabesi Nikortsminda kafedralinda Asomtavruli kitabesiNusxuri qalereyasi Redakte VIII X esrlere aid Nusxuri elyazmasi Nusxuri ile yazilmis Jruci Incilleri XIII XV esr XI esre aid Nusxuri elyazmasi Mokvi Nusxurisi Nuskhuri ile yazilmis Mikael Modrekilinin Iadqari elyazmasi X esr Xettat Nikrai terefinden yazilmis Nusxuri elyazmasi XII esrMxedruli qalereyasi Redakte Kral IV Baqratin Mxedruli elyazmasi Kral II Georginin Mxedruli elyazmasi Kral IV Davidin Mxedruli elyazmasi Kral III Georginin Mxedruli elyazmasi Kralica Boyuk Tamaranin Mxedruli elyazmasi Kral IV Georgi Lasanin Mxedruli elyazmasi Kral V Georginin Mxedruli elyazmasiIstinadlar Redakte Hele de en qedim yazi numunelerinin askarlanmasi davam edir Deqiq tariz bilinmir Crystal D The Cambridge Encyclopedia of Language Cambridge University Press 1987 seh 305 ISBN 978 0 521 42443 1 lt a href https wikidata org wiki Track Q471550 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q912887 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q23306977 gt lt a gt Azәrbaјҹan Sovet Ensiklopediјasy 10 ҹildde VI ҹild Kuba Misir Baky Azәrbaјҹan Sovet Ensiklopediјasynyn Bash Redaksijasy Bash redaktor Ҹ B Guliјev 1982 sәһ 126 invisible char invisible char invisible char invisible char invisible char invisible char script parameter 1 2 3 4 5 6 7 8 Unicode Standard V 6 3 U10A0 p 3 Machavariani p 329 Standard Languages and Multilingualism in European History Matthias Huning Ulrike Vogl Olivier Moliner John Benjamins Publishing 2012 p 299 ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალ კულტურას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა Government of Georgia B G Hewitt 1995 Georgian A Structural Reference Grammar John Benjamins Publishing seh 4 ISBN 978 90 272 3802 3 Istifade tarixi 18 may 2015 Barbara A West Encyclopedia of the Peoples of Asia and Oceania seh 230 ISBN 9781438119137 Archaeological work in the last decade has confirmed that a Georgian alphabet did exist very early in Georgia s history with the first examples being dated from the fifth century C E Hewitt p 4 1 2 3 4 5 6 Seibt Werner The Creation of the Caucasian Alphabets as Phenomenon of Cultural History Stephen H Rapp Studies in medieval Georgian historiography early texts and Eurasian contexts Peeters Publishers 2003 ISBN 90 429 1318 5 p 19 Koryun s Life of Mashtots 1 2 Donald Rayfield The Literature of Georgia A History Caucasus World RoutledgeCurzon ISBN 0 7007 1163 5 P 19 The Georgian alphabet seems unlikely to have a pre Christian origin for the major archaeological monument of the 1st century 4IX the bilingual Armazi gravestone commemorating Serafua daughter of the Georgian viceroy of Mtskheta is inscribed in Greek and Aramaic only It has been believed and not only in Armenia that all the Caucasian alphabets Armenian Georgian and Caucaso Albanian were invented in the 4th century by the Armenian scholar Mesrop Mashtots lt gt The Georgian chronicles The Life of Kartli assert that a Georgian script was invented two centuries before Christ an assertion unsupported by archaeology There is a possibility that the Georgians like many minor nations of the area wrote in a foreign language Persian Aramaic or Greek and translated back as they read Glen Warren Bowersock Peter Robert Lamont Brown Oleg Grabar Late Antiquity A Guide to the Postclassical World Harvard University Press 1999 ISBN 0 674 51173 5 P 289 James R Russell Alphabets Mastoc was a charismatic visionary who accomplished his task at a time when Armenia stood in danger of losing both its national identity through partition and its newly acquired Christian faith through Sassanian pressure and reversion to paganism By preaching in Armenian he was able to undermine and co opt the discourse founded in native tradition and to create a counterweight against both Byzantine and Syriac cultural hegemony in the church Mastoc also created the Georgian and Caucasian Albanian alphabets based on the Armenian model Georgian ივ ჯავახიშვილი ქართული პალეოგრაფია გვ 205 208 240 245 Robert W Thomson Rewriting Caucasian history the medieval Armenian adaptation of the Georgian Chronicles the original Georgian texts and the Armenian adaptation Clarendon Press Oxford seh xxii xxiii ISBN 0198263732 Stephen H Rapp Studies in medieval Georgian historiography early texts and Eurasian contexts Peeters Publishers 2003 ISBN 90 429 1318 5 P 450 There is also the claim advanced by Koriwn in his saintly biography of Mashtoc Mesrop that the Georgian script had been invented at the direction of Mashtoc Yet it is within the realm of possibility that this tradition repeated by many later Armenian historians may not have been part of the original fifth century text at all but added after 607 Significantly all of the extant MSS containing The Life of Mashtoc were copied centuries after the split Consequently scribal manipulation reflecting post schism especially anti Georgian attitudes potentially contaminates all MSS copied after that time It is therefore conceivable though not yet proven that valuable information about Georgia transmitted by pre schism Armenian texts was excised by later post schism individuals 1 2 Stephen H Rapp Jr 2010 Georgian Christianity In Ken Parry ed The Blackwell Companion to Eastern Christianity John Wiley amp Sons seh 139 ISBN 978 1 4443 3361 9 Istifade tarixi 19 September 2013 Greppin John A C Arxivlesdirilib 2010 07 03 at the Wayback Machine Some comments on the origin of the Georgian alphabet Bazmavep 139 1981 449 456 1 2 Nino Kemertelidze 1999 The Origin of Kartuli Georgian Writing Alphabet In David Cram Andrew R Linn Elke Nowak ed History of Linguistics 1996 Volume 1 Traditions in Linguistics Worldwide John Benjamins Publishing Company 228 ISBN 978 90 272 8382 5 Istifade tarixi 20 September 2013 Mzekala Shanidze 2000 Greek influence in Georgian linguistics In Sylvain Auroux ve b eds History of the Language Sciences Geschichte der Sprachwissenschaften Histoire des sciences du langage 1 Teilband Walter de Gruyter 444 ISBN 978 3 11 019400 5 Istifade tarixi 18 may 2015 explicit et al Harald Haarmann 2012 Ethnic Conflict and standardisation in the Caucasus In Matthias Huning Ulrike Vogl Olivier Moliner ed Standard Languages and Multilingualism in European History John Benjamins Publishing seh 299 ISBN 978 90 272 0055 6 Istifade tarixi 18 may 2015 Peter T Daniels The World s Writing Systems p 367 Machavariani p 177 ქსე ტ 7 თბ 1984 გვ 651 652 შანიძე ა ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტ 2 გვ 454 455 თბ 1977 წელი კ დანელია ზ სარჯველაძე ქართული პალეოგრაფია თბილისი 1997 გვ 218 219 ე მაჭავარიანი მწიგნობრობაჲ ქართული თბილისი 1989 პ ინგოროყვა შოთა რუსთაველი მნათობი 1966 3 გვ 116 Machavariani pp 121 122 რ პატარიძე ქართული ასომთავრული თბილისი 1980 გვ 151 260 261 ივ ჯავახიშვილი ქართული დამწერლობათა მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია თბილისი 1949 185 187 ე მაჭავარიანი ქართული ანბანი თბილისი 1977 გვ 5 6 ელენე მაჭავარიანი ენციკლოპედია ქართული ენა თბილისი 2008 გვ 403 404 ვ სილოგავა ენციკლოპედია ქართული ენა თბილისი 2008 გვ 269 271 ივ ჯავახიშვილი ქართული დამწერლობათა მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია თბილისი 1949 124 126 Machavariani p 120 Machavariani p 129 ივ ჯავახიშვილი ქართული დამწერლობათა მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია თბილისი 1949 127 128 Mchedlidze p 105 1 2 კ დანელია ზ სარჯველაძე ქართული პალეოგრაფია თბილისი 1997 გვ 219 B George Hewitt 1995 Georgian A Structural Reference Grammar p 4 გ აბრამიშვილი ატენის სიონის უცნობი წარწერები მაცნე ისტ და არქეოლოგ სერია 1976 2 გვ 170 კ დანელია ზ სარჯველაძე ქართული პალეოგრაფია თბილისი 1997 გვ 218 ე მაჭავარიანი ქართული ანბანი თბილისი 1977 Mchedlidze p 107 About Georgian calligraphy Arxivlesdirilib 2012 05 14 at the Wayback Machine Lasha Kintsurashvili Gillam Richard Unicode Demystified A Practical Programmer s Guide to the Encoding Standard p 252 Julie D Allen Unicode standard version 5 0 p 249 ილია მეორე ერს ქართული ენის დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქინფორმ გე Writing Systems of the World Akira Nakanishi p 22 Georgica A Journal of Georgian and Caucasian Studies Issues 4 5 William Edward David Allen A Gugushvili S Austin and Sons Limited 1937 p 324 ატენის სიონის უცნობი წარწერები აბრამიშვილი გვ 170 171 The Languages of the World Kenneth Katzner p 118 Chambers s encyclopaedia a dictionary of universal knowledge Volume 5 Chambers David Patrick William Geddie W amp R Chambers Limited 1901 page 165 T Putkaradze History of Georgian language Development of the Georgian writing system paragraph II 2 1 5 2006 მაჭავარიანი თბილისი 1977 The World s Writing Systems Peter T Daniels The Georgian Alphabet p 367 Akaki Shanidze The Basics of the Georgian language grammar Tbilisi 1973 1980 p 18 1 2 3 4 5 Otar Jishkariani Praise of the Alphabet 1986 Tbilisi p 1 Aronson pp 21 25 Stefano Paolini Nikoloz Cholokashvili Dittionario giorgiano e italiano Palazzo di Propaganda Fide Rome 1629 Mchedlidze p 110 Ingorokva Pavle ქართული დამწერლობის ძეგლები ანტიკური ხანისა The monuments of ancient Georgian script Shanidze Akaki 2003 ქართული ენა gurcu dili Tbilisi ISBN 1 4020 1440 6 parameter ignored შანიძე 2003 Fake vs True Italics Gurcustan Sovet Ensiklopediyasi V 8 p 231 Tbilisi 1984 Unicode Demystified A Practical Programmer s Guide to the Encoding Standard Richard Gillam p 252 Aronson 1990 pp 30 31 1 2 ჳ and უ have the same numeric value 400 The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia Julie A George p 104 The Abkhazians A Handbook George Hewitt p 171 Yazyk istoriya i kultura vajnahov I Yu Aliroev p 85 Cheh Ing izd poligr ob nie Kniga 1990 Chechenskij yazyk I Yu Aliroev p 24 Akademiya 1999 Gruzinsko dagestanskie yazykovye kontakty Madzhid Sharipovich Halilov p 29 Nauka 2004 Istoriya avarcev M G Magomedov p 150 Dagestanskij gos universitet 2005 Enwall Joakim 2010 Turkish texts in Georgian script Sociolinguistic and ethno linguistic aspects in Boeschoten Hendrik Rentzsch Julian eds Turcology in Mainz Otto Harrassowitz Verlag ISBN 3 447 06113 8 pp 144 145 Enwall Joakim 2010 Turkish texts in Georgian script Sociolinguistic and ethno linguistic aspects in Boeschoten Hendrik Rentzsch Julian eds Turcology in Mainz Otto Harrassowitz Verlag ISBN 3 447 06113 8 pp 137 138 უნიკოდში ქართულის ასახვის ისტორია History of the Georgian Unicode Georgian Unicode fonts by BPG InfoTech Font Contributors Acknowledgements UnicodeEdebiyyat RedakteAronson Howard I 1990 Georgian a reading grammar second Columbus OH Slavica Shosted Ryan K Chikovani Vakhtang 2006 Standard Georgian Journal of the International Phonetic Association 36 2 255 264 doi 10 1017 S0025100306002659 Javakhishvili I Georgian palaeography Tbilisi 1949 Barnaveli T Inscriptions of Ateni Sioni Tbilisi 1977 Pataridze R Georgian Asomtavruli Tbilisi 1980 Machavariani E Georgian manuscripts Tbilisi 2011 Gamkrelidze T Writing system and the old Georgian script Tbilisi 1989 Kilanawa B Georgian script in the writing systems Tbilisi 1990 Hewitt B G 1995 Georgian A Structural Reference Grammar John Benjamins Publishing ISBN 978 90 272 3802 3 Mchedlidze T The restored Georgian alphabet Fulda Germany 2013Xarici kecidler Redakte Vikianbarda Gurcu yazisi ile elaqeli mediafayllar var Georgian alphabet animation YouTube produced by the Ministry of Education and Science of Georgia Gives the sound of each letter illustrates several fonts and shows the stroke order of each letter Live video of writing the letters YouTube Speaks the name of each letter with some words that contain it while writing them on ruled paper Lasha Kintsurashvili Arxivlesdirilib 2012 05 14 at the Wayback Machine and Levan Chaganava Arxivlesdirilib 2016 04 15 at the Wayback Machine submissions to the 2014 International Exhibition of Calligraphy Reference grammar of Georgian by Howard Aronson SEELRC Duke University Georgian transliteration Georgian virtual keyboard Unicode Code Chart 10A0 10FF for Georgian scripts PDF 105 KB Transliteration of Georgian PDF 105 KB Menbe https az wikipedia org w index php title Gurcu yazisi amp oldid 5959350, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.