fbpx
Wikipedia

İnsan

Həmçinin bax: Homo

İnsan (taksonomik adıyla Homo sapiens) — Dik duruşa, nisbətən inkişaf etmiş bir beyinə, mücərrəd düşünmə qabiliyyətinə, danışma (dil istifadə etmə) qabiliyyətinə sahibdir. Bu qabiliyyətləri dünyadakı digər növlərdən fərqli olaraq istifadə məqsədi geniş avadanlıqlar istehsalına imkan yaratmışdır. Özünün fərqində olması, rasionallığı və zəkası kimi yüksək səviyədə düşünməsini təmin edən xüsusiyyətlər insanı "insan" edən xüsusiyyətlər olaraq sayılmaqdadır.

?İnsan
Human
Elmi təsnifat
Aləmi:Heyvanlar
Yarımaləm:Eumetazoylar
Bölmə:İkitərəflisimmetriyalılar
Yarımbölmə:Sonağızlılar
Tip:Xordalılar
Yarımtip:Onurğalılar
İnfratip:Ağızçənəlilər
Sinifüstü:Dördayaqlılar
Sinif:Məməlilər
Yarımsinif:Vəhşi heyvanlar
İnfrasinif:Plasentalılar
Dəstə:Primatlar
Fəsilə:Hominidlər
Cins: İnsan
Elmi adı
Human Linnaeus, 1758

Vikinövlərdə
sistematika

Şəkil
axtarışı
EOL  

İnsanın bioloji soy ağacı

├─ Bitkilər
├─ Göbələklər
├─ Birhüceyrəlilər
├─ Bakteriyalar
└─ Heyvanlar

├─ Onurğasızlar
└─ Onurğalılar
├─ Quşlar
├─ Sürünənlər
├─ Balıqlar
├─ Amfibiyalar
└─ Məməlilər
├─ Vəhşi heyvanlar
├─ Dəniz məməliləri
├─ Gəmiricilər
├─ Yarasalar
├─ Cücüyeyənlər
├─ Kisəlilər
└─ Primatlar
├─ Önmeymunlar
├─ Meymunlar
└─ İnsanabənzərlər
├─ Bonobo
├─ Şimpanze
├─ Qorilla
├─ Oranqutan
└─ İnsan

İnsanın orqanik təkamülü

İlk insanabənzər canlı

İnsanın əcdadı ilə əlaqədar çalışmalar daha çox Homo cinsi ətrafında cəmləşsə də, sıxlıqla Australopithecus kimi digər hominid və homininləri də əhatə edir. Fosil qeydlərinə görə anatomik olaraq müasir insan tərifinə uyğun olan ən qədim fosillər 195.000 il əvvələ aiddir və Afrikada tapılıb. Müasir tipdə Homo sapiens altnövünün ilk irqi olan kromanyon insanı isə günümüzdən 50 min il öncə ortaya çıxmışdır. İnsanın təkamülünə dair qəbul görən başlıca iki fərziyyə vardır. Bunların birincisi müasir insanın Afrikada ortaya çıxıb dünyaya yayıldığını önə sürən "tək mənşə" fərziyyəsi, digəri isə fərqli bölgələrdə təkamül edərək müasir insana çevrildiyini önə sürən "çoxlu bölgə " fərziyyəsidir.

Müasir insanın və digər insanabənzər meymunların ilk ortaq əcdadı qəbul edilən iki ayaq üzərində dura bilən və gözləri irəli baxan canlının bundan təxminən 6.5 milyon il öncə Afrikada ortaya çıxdığı təxmin edilməkdədir. Bu canlının ağaclardan enib ayaq üstə durmağa başlamasının səbəbinin iqlim dəyişikliyiylə bağlı quraqlıq, qida qıtlığı və köç məcburiyyəti ola biləcəyi düşünülür. İnsanı formalaşdırmağa başlayan orqanik təkamülün elmi adı olan Antopogenez, zamanımızdan təxminən 3,5 milyon il əvvəl başlamışdır. İnsan adı verdiyimiz başlanğıc nöqtəsi isə Homo cinsinin ortaya çıxması ilə olmuşdur.

Müasir insanın nəsli tükənməmiş ən yaxın qohumları adi şimpanzelər (Pan troglodytes) ve bonobolardır (cırtdan şimpanze, Pan paniscus). Bu iki şimpanze növü və insanoğlu təxminən 6.5 milyon ildir fərqli bir təkamül cizgisi izləmələrinə rəğmən tamamlanmış gen xəritələrinə görə aralarındakı yaxınlıq sıçovul ilə siçan arasındaki yaxınlıqdan on qat daha çox, qohum olmayan iki insan arasındakı yaxınlıqdansa sadəcə 10 qat daha azdır. Bu iki şimpanze növü və insanın DNT'sinin 98,4%-i tamamilə eynidir.

Homo erectus

Bundan təxminən 1.8 milyon il öncə dik duran Homo erectus növü ortaya çıxmışdır. Bir bataqlığa üzü üstə düşmüş vəziyyətdə tapılan Turkana boy adı verilən Homo erectus skeleti, bu günə qədər demək olar ki, bütövlüklə əlimizə keçdiyi üçün Homo erectuslara dair bir çox məlumatımız var. Tapıntılar Homo erectus '​un olduqca iri cüssəli olduğunu, ovçuluqla və ya leş yeyərək yaşadığını göstərir.

Homo neanderthalensis

Homo sapiens ilə bundan təxminən 250–300 min il öncə ortaya çıxan Neandertalın uzun müddət dünya üzərində birlikdə yaşadığı və bu iki növün birbirləriylə qarşılaşdığına dair arxeoloji dəlillər mövcuddur. Digər fikirlərə görə isə, bu iki növün birbirlərinin fərqli olduğunu anlamadan cütləşmiş ola biləcəyini, beləliklə də bu günkü insanın əcdadında Neandertalların da olduğunu iddia etməkdədir. Çünki, Asiyada tapılmış bir fosilin Neandertal və Homo sapiens növlərinin cütləşməsindən meydana gəldiyi anlaşılmışdır. Neandertalın sümük-skelet quruluşu müasir insanlardan olduqca fərqlidir. Neandertal insanının çənə sümüyündəki mandibular sümük kanalının quruluşu ayırd edici bir xüsusiyyətdir. Neandertalın nəslinin necə kəsildiyi kəsin olaraq bilinmir. Bəzi nəzəriyyələrə görə daha ağıllı və daha qabiliyyətli olan Homo sapiens tərəfındən yox edilmişlərdir.

Bu günə qədər gəlib çıxmış bir çox Neandertal fosili tapılmışdır . Bu səbəblə də haqqında ən çox məlumat əldə etdiyimiz hominid növüdür. Neandertalların nəsli təxminən 30.000 il öncə kəsilmişdir. Ancaq kiçik bir qisminin çox daha uzun müddət yer üzündə qalmış ola biləcəyi düşünülməkdədir. Bəlkə də dünyanın hər yerində minlərcə ildir qarşılaşılan div və təpəgöz kimi mistik nağılların mənşəyi bu iri cüssəli və tüklü hominid var.

Neandertalların fosillərində aparılan çalışmalar, barmaqlarının qalın və böyük olduğunu göstərməkdədir. Bu da müasir insan qədər incə əl işləri görmədiyinin sübutudur. Neandertallar sürü halında yaşamış sosial canlılardır. Xəstələrinə baxmış, ölülərini basdırmışlar. Çox sayda fosil tapılmasının səbəbi də ölülərini basdırmış olmalarıdır.

İnsan vücudu

İnsan vücudunun komponentləri(60 kiloqramliq nümunə üzərindən)
Maddə Ağırlıq Atom % nisbəti
Oksigen 38.8 kg % 25.5 
Karbon 10.9 kg % 9.5 
Hidrogen 6.0 kg % 63.0 
Azot 1.9 kg % 1.4 
Digər 2.4 kg % 0.6 

İnsan, alət istifadə edə bilməsini təmin edən, qolların sərbəst olduğu dik bir vücuda sahibdir. Beyni mücərrəd düşünmə, məna vermə, danışma və özünü müşahidə qabiliyyətlərinə sahibdir.

Alət istifadə edə bilməsi və zehninin xüsusiyyətləriylə insan digər canlılardan fərqlənir. təbiətianlaya bilir, nəzarəti altına ala bilir və öz məqsədləri üçün təbiətin güclərindən istifadə edə bilir.

İnsanın inkişaf mərhələləri

körpəlik | uşaqlıq | yeniyetməlik | yetkinlik | yaşlılıq

 • körpəlik (0–3 yaş)
 • uşaqlıq (3–12 yaş)
 • yeniyetməlik (12–21 yaş)
 • yetkinlik (21–65 yaş)
 • yaşlılıq (65 yaş və üzəri)

İnsan psixologiyası

İnsan zehninin təməl xüsusiyyəti şüurdur. İnsan öz şüuru ilə, özünü müşahidə, zamanı qavraya bilmə və azad iradə insanda olan xüsusi keyfiyyətdir. Psixologiya elmi nöqteyi nəzərdən insan zehnini araşdırarkən, dinlərsə dəyər yarğıları ilə insanı sorğulayır. edilən hərəkətlərin yaxşı və ya pis olması ilə maraqlanır.

Ağıl

İnsan ağlının təməli şüurdur. Şüur insanın özü və ətrafindakılarla əlaqə qurmasını təmin edir. İnsanı digər canlılardan ayıran təməl özəllik olaraq şüuru qəbul edə bilərik. İnsan, əlavə olaraq azad iradəyə və zaman bilincinə də sahibdir.

İnsanda inkişaf etmiş xüsusiyyətlər

Dil

Dil, insanların düşündüklərini və hiss etdiklərini bildirmək üçün kəlmələrlə və ya işarələrlə qurduqları ünsiyyətdir. danışıq və yazı formatları olaraq da adlandırılır.

Din

Ərəb mənşəyi bir söz olan din sözü, mənşəyi etibarı ilə "yol, hökm, hədiyyə" kimi mənalara sahib olub ümumilikdə mistik, müqəddəs və əxlaqi normaları özündə cəmləşdirən, çeşidli ayin və dəyərlərə sahib inanclar bütününə verilən addır. Dinlər tarixinə baxıldığında, bir çox fərqliı adət ənənə, icmalarda və fərdlərdə din qavramının fərqli formalara sahib olduğunu görürük.

İnsanoğlu çox qədim zamanlardan bəri fövqəltəbii olana maraq göstərmiş, özünü bütün insan irqi içərisində yalnız hiss etmiş və bir tanrıya və ya tanrılara sığınma ehtiyacı duymuştur.

İnsanların bir çoxu ölümdən qorxmaqdadır. Bir çox dinin mövzusunda varlığın bir şəkildə forma və ya boy dəyişdirərək davam edəcəyi inancı vardır.

Yaradılış mifi

Bir çox dində insanın uca bir varlıq tərəfindən bugünkü halıyla yaradıldığı inancı mövcuddur. İbrahimi dinlərdə insan irqinin, ilk insan olduğuna inanılan Adəm ve onun həyat yoldaşı Həvvadan törədiyinə inanılır. Bu inanc hərhansı bir antropoloji təmələ söykənmədiyi üçün, elm çevrələri tərəfindən diqqətə alınmır.

Cəmiyyət

İnsanlar, inkişaf etmiş sosial quruluşlar qurmuşlardır. Bu quruluşlar vəziyyətə görə eyni məqsədə dönük birlik və ya rəqib ola bilərlər. Ailə ən əsas sosial quruluş sayıla bilər. Mühafizə və ədalət üçün dövlətlər qurmuşlardır. eyni dili danışanlar, millətləri formalaşdırılıblar.

Həmçinin bax

İstinadlar

 1. Goodman M, Tagle D, Fitch D, Bailey W, Czelusniak J, Koop B, Benson P, Slightom J (1990). "Primate evolution at the DNA level and a classification of hominoids". J Mol Evol. 30 (3): 260–266. doi:10.1007/BF02099995. PMID 2109087.
 2. . Animal Diversity Web @ UMich. 2014-10-18 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-11-10. (#parameter_ignored_suggest)
 3. Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues By Alasdair MacIntyre pp. 60, "But this [language] is insufficient for human rationality, What is needed in addition is the ability to construct sentences that contain as constituents either the sentences use to express the judgment about which the agent is reflecting, or references to those sentences."
 4. John McDowell, Mind and World, 1994. p.115, Harvard University Press, (quoted in Dependent Rational Animals, by Alasdair MacIntyre): "In mere animals, sentience is in the service of a mode of life that is structured exclusively by immediate biological imperatives" [..] "merely animal life is shaped by goals whose control of the animal's behavior at a given moment is an immediate outcome of biological forces"
 5. The Really Hard Problem:Meaning in a Material World, Owen Flanagan, MIT Press
 6. Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues By Alasdair MacIntyre pp. 60, "Those who have wanted to draw a single sharp line between human and nonhuman animals have commonly laid emphasis upon the presence or absence of language as such, the ability to use and to respond to strings of syntactically ordered and semantically significant expressions whose utterance constitutes speech acts. But this is insufficient for human rationality. What is needed in addition.."
 7. Nature vs. Nurture: The Miracle of Language, by Malia Knezek. "What about the fact that other animals do not have similar language capabilities? [..] This obviously involves some innate difference between humans and other animals.. [..] ..other animals do not use any other form of language (i.e. sign language) even though they have the physiological capabilities." citing, Andy Clark. Being There: Putting Brain, Body, and World Together Again. The MIT Press, 1997. 208–209).
 8. http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/310031.asp
 9. Frans de Waal, Bonobo. Berkeley: University of California Press, 1997. ISBN 0-520-20535-9 [1]
 10. Britten RJ (2002). "Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 5%, counting indels". Proc Natl Acad Sci U S A. 99 (21): 13633–5. PMID 12368483.
 11. Wildman D, Uddin M, Liu G, Grossman L, Goodman M (2003). "Implications of natural selection in shaping 99.4% nonsynonymous DNA identity between humans and chimpanzees: enlarging genus Homo". Proc Natl Acad Sci U S A. 100 (12): 7181–8. PMID 12766228.
 12. Ruvolo M (1997). "Molecular phylogeny of the hominoids: inferences from multiple independent DNA sequence data sets". Mol Biol Evol. 14 (3): 248–65. PMID 9066793.
 13. Page 3 in Chemical storylines. Author: George Burton. Edition 2, illustrated. Publisher: Heinemann, 2000. ISBN 0-435-63119-5, 9780435631192. Length: 312 pages
 
   

Vikianbarda İnsan ilə əlaqəli mediafayllar var.

 
   

Vikilüğətdə İnsan ilə əlaqəli söz izahı var.

 
   

Vikinövlərdə İnsan ilə əlaqəli məlumatlar var.

 
   

Vikisitatda İnsan ilə əlaqəli məlumatlar var.

insan, məqalənin, mətnini, azərbaycan, dilinə, uyğunlaşdırmaq, lazımdır, məqalədə, cümlə, quruluşlarındakı, yanlışlıqları, orfoqrafik, səhvləri, düzəltdikdən, sonra, qaralama, şablonunu, silməyi, unutmayın, həmçinin, homo, adın, digər, istifadə, formaları, üçü. Bu meqalenin metnini Azerbaycan diline uygunlasdirmaq lazimdir Meqalede cumle quruluslarindaki yanlisliqlari ve orfoqrafik sehvleri duzeltdikden sonra qaralama az sablonunu silmeyi unutmayin Hemcinin bax Homo Bu adin diger istifade formalari ucun bax Adam deqiqlesdirme Insan taksonomik adiyla Homo sapiens 1 2 Dik durusa nisbeten inkisaf etmis bir beyine mucerred dusunme qabiliyyetine danisma dil istifade etme qabiliyyetine sahibdir Bu qabiliyyetleri dunyadaki diger novlerden ferqli olaraq istifade meqsedi genis avadanliqlar istehsalina imkan yaratmisdir Ozunun ferqinde olmasi rasionalligi ve zekasi 3 4 5 kimi yuksek seviyede dusunmesini temin eden xususiyyetler insani insan eden xususiyyetler olaraq sayilmaqdadir 6 7 InsanHumanElmi tesnifatAlemi HeyvanlarYarimalem EumetazoylarBolme IkitereflisimmetriyalilarYarimbolme SonagizlilarTip XordalilarYarimtip OnurgalilarInfratip AgizcenelilerSinifustu DordayaqlilarSinif MemelilerYarimsinif Vehsi heyvanlarInfrasinif PlasentalilarDeste PrimatlarFesile HominidlerCins InsanElmi adiHuman Linnaeus 1758VikinovlerdesistematikaSekilaxtarisiEOL 42268 Mundericat 1 Insanin bioloji soy agaci 2 Insanin orqanik tekamulu 2 1 Ilk insanabenzer canli 2 2 Homo erectus 2 3 Homo neanderthalensis 3 Insan vucudu 3 1 Insanin inkisaf merheleleri 4 Insan psixologiyasi 4 1 Agil 5 Insanda inkisaf etmis xususiyyetler 5 1 Dil 5 2 Din 5 2 1 Yaradilis mifi 5 3 Cemiyyet 6 Hemcinin bax 7 IstinadlarInsanin bioloji soy agaci Redakte Bitkiler Gobelekler Birhuceyreliler Bakteriyalar Heyvanlar Onurgasizlar Onurgalilar Quslar Surunenler Baliqlar Amfibiyalar Memeliler Vehsi heyvanlar Deniz memelileri Gemiriciler Yarasalar Cucuyeyenler Kiseliler Primatlar Onmeymunlar Meymunlar Insanabenzerler Bonobo Simpanze Qorilla Oranqutan Insan dd dd dd dd Insanin orqanik tekamulu RedakteIlk insanabenzer canli Redakte Insanin ecdadi ile elaqedar calismalar daha cox Homo cinsi etrafinda cemlesse de sixliqla Australopithecus kimi diger hominid ve homininleri de ehate edir Fosil qeydlerine gore anatomik olaraq muasir insan terifine uygun olan en qedim fosiller 195 000 il evvele aiddir 8 ve Afrikada tapilib Muasir tipde Homo sapiens altnovunun ilk irqi olan kromanyon insani ise gunumuzden 50 min il once ortaya cixmisdir Insanin tekamulune dair qebul goren baslica iki ferziyye vardir Bunlarin birincisi muasir insanin Afrikada ortaya cixib dunyaya yayildigini one suren tek mense ferziyyesi digeri ise ferqli bolgelerde tekamul ederek muasir insana cevrildiyini one suren coxlu bolge ferziyyesidir Muasir insanin ve diger insanabenzer meymunlarin ilk ortaq ecdadi qebul edilen iki ayaq uzerinde dura bilen ve gozleri ireli baxan canlinin bundan texminen 6 5 milyon il once Afrikada ortaya cixdigi texmin edilmekdedir Bu canlinin agaclardan enib ayaq uste durmaga baslamasinin sebebinin iqlim deyisikliyiyle bagli quraqliq qida qitligi ve koc mecburiyyeti ola bileceyi dusunulur Insani formalasdirmaga baslayan orqanik tekamulun elmi adi olan Antopogenez zamanimizdan texminen 3 5 milyon il evvel baslamisdir Insan adi verdiyimiz baslangic noqtesi ise Homo cinsinin ortaya cixmasi ile olmusdur Muasir insanin nesli tukenmemis en yaxin qohumlari adi simpanzeler Pan troglodytes ve bonobolardir cirtdan simpanze Pan paniscus Bu iki simpanze novu ve insanoglu texminen 6 5 milyon ildir ferqli bir tekamul cizgisi izlemelerine regmen tamamlanmis gen xeritelerine gore aralarindaki yaxinliq sicovul ile sican arasindaki yaxinliqdan on qat daha cox qohum olmayan iki insan arasindaki yaxinliqdansa sadece 10 qat daha azdir Bu iki simpanze novu ve insanin DNT sinin 98 4 i tamamile eynidir 9 10 11 12 Homo erectus Redakte Bundan texminen 1 8 milyon il once dik duran Homo erectus novu ortaya cixmisdir Bir bataqliga uzu uste dusmus veziyyetde tapilan Turkana boy adi verilen Homo erectus skeleti bu gune qeder demek olar ki butovlukle elimize kecdiyi ucun Homo erectuslara dair bir cox melumatimiz var Tapintilar Homo erectus un olduqca iri cusseli oldugunu ovculuqla ve ya les yeyerek yasadigini gosterir Homo neanderthalensis Redakte Homo sapiens ile bundan texminen 250 300 min il once ortaya cixan Neandertalin uzun muddet dunya uzerinde birlikde yasadigi ve bu iki novun birbirleriyle qarsilasdigina dair arxeoloji deliller movcuddur Diger fikirlere gore ise bu iki novun birbirlerinin ferqli oldugunu anlamadan cutlesmis ola bileceyini belelikle de bu gunku insanin ecdadinda Neandertallarin da oldugunu iddia etmekdedir Cunki Asiyada tapilmis bir fosilin Neandertal ve Homo sapiens novlerinin cutlesmesinden meydana geldiyi anlasilmisdir Neandertalin sumuk skelet qurulusu muasir insanlardan olduqca ferqlidir Neandertal insaninin cene sumuyundeki mandibular sumuk kanalinin qurulusu ayird edici bir xususiyyetdir Neandertalin neslinin nece kesildiyi kesin olaraq bilinmir Bezi nezeriyyelere gore daha agilli ve daha qabiliyyetli olan Homo sapiens terefinden yox edilmislerdir Bu gune qeder gelib cixmis bir cox Neandertal fosili tapilmisdir Bu sebeble de haqqinda en cox melumat elde etdiyimiz hominid novudur Neandertallarin nesli texminen 30 000 il once kesilmisdir Ancaq kicik bir qisminin cox daha uzun muddet yer uzunde qalmis ola bileceyi dusunulmekdedir Belke de dunyanin her yerinde minlerce ildir qarsilasilan div ve tepegoz kimi mistik nagillarin menseyi bu iri cusseli ve tuklu hominid var Neandertallarin fosillerinde aparilan calismalar barmaqlarinin qalin ve boyuk oldugunu gostermekdedir Bu da muasir insan qeder ince el isleri gormediyinin subutudur Neandertallar suru halinda yasamis sosial canlilardir Xestelerine baxmis olulerini basdirmislar Cox sayda fosil tapilmasinin sebebi de olulerini basdirmis olmalaridir Insan vucudu RedakteInsan vucudunun komponentleri 60 kiloqramliq numune uzerinden 13 Madde Agirliq Atom nisbetiOksigen 38 8 kg 25 5 Karbon 10 9 kg 9 5 Hidrogen 6 0 kg 63 0 Azot 1 9 kg 1 4 Diger 2 4 kg 0 6 Insan alet istifade ede bilmesini temin eden qollarin serbest oldugu dik bir vucuda sahibdir Beyni mucerred dusunme mena verme danisma ve ozunu musahide qabiliyyetlerine sahibdir Alet istifade ede bilmesi ve zehninin xususiyyetleriyle insan diger canlilardan ferqlenir tebietianlaya bilir nezareti altina ala bilir ve oz meqsedleri ucun tebietin guclerinden istifade ede bilir Insanin inkisaf merheleleri Redakte korpelik usaqliq yeniyetmelik yetkinlik yasliliq korpelik 0 3 yas usaqliq 3 12 yas yeniyetmelik 12 21 yas yetkinlik 21 65 yas yasliliq 65 yas ve uzeri Insan psixologiyasi RedakteInsan zehninin temel xususiyyeti suurdur Insan oz suuru ile ozunu musahide zamani qavraya bilme ve azad irade insanda olan xususi keyfiyyetdir Psixologiya elmi noqteyi nezerden insan zehnini arasdirarken dinlerse deyer yargilari ile insani sorgulayir edilen hereketlerin yaxsi ve ya pis olmasi ile maraqlanir Agil Redakte Insan aglinin temeli suurdur Suur insanin ozu ve etrafindakilarla elaqe qurmasini temin edir Insani diger canlilardan ayiran temel ozellik olaraq suuru qebul ede bilerik Insan elave olaraq azad iradeye ve zaman bilincine de sahibdir Insanda inkisaf etmis xususiyyetler RedakteDil Redakte Dil insanlarin dusunduklerini ve hiss etdiklerini bildirmek ucun kelmelerle ve ya isarelerle qurduqlari unsiyyetdir danisiq ve yazi formatlari olaraq da adlandirilir Din Redakte Ereb menseyi bir soz olan din sozu menseyi etibari ile yol hokm hediyye kimi menalara sahib olub umumilikde mistik muqeddes ve exlaqi normalari ozunde cemlesdiren cesidli ayin ve deyerlere sahib inanclar butunune verilen addir Dinler tarixine baxildiginda bir cox ferqlii adet enene icmalarda ve ferdlerde din qavraminin ferqli formalara sahib oldugunu goruruk Insanoglu cox qedim zamanlardan beri fovqeltebii olana maraq gostermis ozunu butun insan irqi icerisinde yalniz hiss etmis ve bir tanriya ve ya tanrilara siginma ehtiyaci duymustur Insanlarin bir coxu olumden qorxmaqdadir Bir cox dinin movzusunda varligin bir sekilde forma ve ya boy deyisdirerek davam edeceyi inanci vardir Yaradilis mifi Redakte Bir cox dinde insanin uca bir varliq terefinden bugunku haliyla yaradildigi inanci movcuddur Ibrahimi dinlerde insan irqinin ilk insan olduguna inanilan Adem ve onun heyat yoldasi Hevvadan torediyine inanilir Bu inanc herhansi bir antropoloji temele soykenmediyi ucun elm cevreleri terefinden diqqete alinmir Cemiyyet Redakte Insanlar inkisaf etmis sosial quruluslar qurmuslardir Bu quruluslar veziyyete gore eyni meqsede donuk birlik ve ya reqib ola bilerler Aile en esas sosial qurulus sayila biler Muhafize ve edalet ucun dovletler qurmuslardir eyni dili danisanlar milletleri formalasdiriliblar Hemcinin bax RedakteInsan bedeni Insan anatomiyasiIstinadlar Redakte Goodman M Tagle D Fitch D Bailey W Czelusniak J Koop B Benson P Slightom J 1990 Primate evolution at the DNA level and a classification of hominoids J Mol Evol 30 3 260 266 doi 10 1007 BF02099995 PMID 2109087 Hominidae Classification Animal Diversity Web UMich 2014 10 18 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2017 11 10 parameter ignored suggest Dependent Rational Animals Why Human Beings Need the Virtues By Alasdair MacIntyre pp 60 But this language is insufficient for human rationality What is needed in addition is the ability to construct sentences that contain as constituents either the sentences use to express the judgment about which the agent is reflecting or references to those sentences John McDowell Mind and World 1994 p 115 Harvard University Press quoted in Dependent Rational Animals by Alasdair MacIntyre In mere animals sentience is in the service of a mode of life that is structured exclusively by immediate biological imperatives merely animal life is shaped by goals whose control of the animal s behavior at a given moment is an immediate outcome of biological forces The Really Hard Problem Meaning in a Material World Owen Flanagan MIT Press Dependent Rational Animals Why Human Beings Need the Virtues By Alasdair MacIntyre pp 60 Those who have wanted to draw a single sharp line between human and nonhuman animals have commonly laid emphasis upon the presence or absence of language as such the ability to use and to respond to strings of syntactically ordered and semantically significant expressions whose utterance constitutes speech acts But this is insufficient for human rationality What is needed in addition Nature vs Nurture The Miracle of Language by Malia Knezek What about the fact that other animals do not have similar language capabilities This obviously involves some innate difference between humans and other animals other animals do not use any other form of language i e sign language even though they have the physiological capabilities citing Andy Clark Being There Putting Brain Body and World Together Again The MIT Press 1997 208 209 http arsiv ntvmsnbc com news 310031 asp Frans de Waal Bonobo Berkeley University of California Press 1997 ISBN 0 520 20535 9 1 Britten RJ 2002 Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 5 counting indels Proc Natl Acad Sci U S A 99 21 13633 5 PMID 12368483 Wildman D Uddin M Liu G Grossman L Goodman M 2003 Implications of natural selection in shaping 99 4 nonsynonymous DNA identity between humans and chimpanzees enlarging genus Homo Proc Natl Acad Sci U S A 100 12 7181 8 PMID 12766228 Ruvolo M 1997 Molecular phylogeny of the hominoids inferences from multiple independent DNA sequence data sets Mol Biol Evol 14 3 248 65 PMID 9066793 Page 3 in Chemical storylines Author George Burton Edition 2 illustrated Publisher Heinemann 2000 ISBN 0 435 63119 5 9780435631192 Length 312 pages Vikianbarda Insan ile elaqeli mediafayllar var Vikilugetde Insan ile elaqeli soz izahi var Vikinovlerde Insan ile elaqeli melumatlar var Vikisitatda Insan ile elaqeli melumatlar var Menbe https az wikipedia org w index php title Insan amp oldid 6060124, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.