fbpx
Wikipedia

Tao Te Çinq

Tao Te Çinq (Dao De Tszin)

Tao Te Çinq, Qədim Çin fəlsəfəsi olan Taoizmə aid kitabdır.


Tao Te Çinqin tarixi

Tao Te Çinq ənənəyə görə eramızdan əvvəl 600-cü illərdə yazılmışdır. Kitabın müəllifi taoist mütəfəkkir [[Lao Tszı]] (və ya Lao Zı, mənası "Qoca Usta") hesab olunur. Rəvayətə görə Lao Tszı sarayda arxiv baxıcısı imiş. Lakin kitabin müəllifliyi və yazılış tarixi tam təyin edilməmiş hesab olunur. Tao Te Çinqin mətninin daha əvvəlki dövrlərə aid olduğu, eramızdan əvvəl 6-cı əsrdə onun sadəcə olaraq qələmə alındığı hesab edilir.

Tao Te Çinq özündən sonra gələn fəlsəfi və dini cərəyanlara, o cümlədən Neo Konfusianizmə və Çin Buddizminə dərin təsir göstərmişdir.

Tao Te Çinq 250 dəfədən çox müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir.

Kitabın adının tərcüməsi

Tao Te Çinq adı müxtəlif formalarda tərcümə oluna bilər.

Tao (Dao) – sözü əsasən "yol" kimi tərcümə olunsa da, "cığır", "kök", "metod" mənalarını da verir.

Te (De) – sözünün Azərbaycan dilinə tərcüməsi daha çətindir: ümumiyyətlə "fəzilət", ya "kəramət", bəzən isə "bərəkət" kimi tərcümə edilə bilər. Əlavə olaraq "daxili potensiya", "daxili qüvvə" kimi izah edilir.

Çinq (Tszin) – sözü "qanun", "norma", "kitab" kimi tərcümə oluna bilər.

Beləliklə, kitabın adını ümumiyyətlə "Yol və Fəzilət Kitabı" kimi tərcümə etmək olar.

Kitabın yazılış qaydası

Tao Te Çinq klassik Çin dilində, şer formasında yazılmışdır. Hətta yaxşı təhsil görmüş müasir çinlilər üçün bu dili başa düşmək çətindir. Kitabın indiyə qədər tapılmış ən qədim versiyası eramızdan əvvəl 300-cü illərə aid edilir. Bu versiya ipək saplarla birləşdirilmiş 800 bambuk lövhəcik üzərinə yazılmış təqribən 13,000 heroqlifdən ibarətdir. Kitabın ipək və kağız üzərinə yazılmış qədim versiyaları da mövcuddur.

Tao Te Çinqin indi istifadə olunan versiyası 81 qisa hissədən – çjanlardan və təqribən 5,000 heroqlifdən ibarətdir.

Kitab iki hissəyə bölünür: 1 – 37 çjanlar Tao Çinqə (Yol Kitabı), 38 – 81 çjanlar isə Te Çinqə (Fəzilət Kitabı) aiddir.


Tao Te Çinq kitabından bəzi nümunələr

1

Yolun istiqaməti müəyyəndirsə – o Haqq yolu deyil

Ad səsləndirilə bilərsə – o əbədi Ad deyil

Göyün və Yerin Atası – Adsızdır

Ad sahibi – saysız-hesabsız cisimlərin (şeylərin) Anasıdır


Ehtirassız halda Onun ecazkar Sirrini duyarsan

Ehtiraslarla dolu olaraq – Onun izhar səthini görərsən

Biri və başqası – adları fərqli, həqiqi mahiyyətləri eynidir

Birgə onlara Sirr Dəryası deyərlər

Dəryanın dibində birindən başqasına keçid var – O Sirrin zərif möcüzələrinin qapısıdır


2

Hamı gözəlliyin gözəlliyini dərk edib – bunun üçün də eybəcərlik peyda oldu

Hamı xeyrin xeyirli olduğunu dərk edib – bunun üçün də şər peyda oldu


Ona görə də Varlıq ilə Yoxluq bir-birini törədir

Çətin və Asan biri-birinə gətirib çıxarır

Uzun və Qısa biri-birlə tutuşdurulur

Hündür və Alçaq bir-birini təyin edir

Səslər bir-birlə həmahəng olur

Əvvəl və Axır bir-birini növbələyir


Buna görə Arif Aqil iş görəndə biəməldir,

öyüd verəndə dinməzdir

Məşğul olduqda iştirak etmir

Yaratdığına yiyəlik etmir

Hərəkətdə cəhd etmir

Zəhmətini yönəltmir məqsədə

Nəticələrlə vaxtını itirmir fəxr edə

Buna görə də ruhu tükənməzdir


3

Qabiliyyətlilər sayılmazsa – eldə mübahisə və rəqabət olmaz.

Cavahiratın dəyəri olmazsa – eldə oğruluq olmaz.

Ehtiras doğuran şeylər görsənməzsə - qəlblər çaxnaşmaz.


Buna görə Arif Aqilin qaydası budur ki,

Ürək boş olmalı, qarın isə dolu;

Şövq olmalı zəif, özək isə möhkəm.

İstək az olmalı – naşükürlük olmasın,

Bilik az olmalı – narahatçılıq olmasın.

Biliyi çox olanlar isə fəaliyyətdən kənar qalmalıdır, çünki

Biəməllik ahəng eylər.


Dao De Cin əsərinin Azərbaycan dilinə tam tərcüməsinə link səhifənin aşağısında verilib.

Mənbə

  • Dao De Cin-in Azərbaycan dilinə tərcüməsi.
  • 老子道德經: A paragon ebook, LAO ZI most-comprehensive ebook for FREE in PDF & HTM format, contains 50 translations in 6 different layouts, by Sanmayce.
  • Антология даосской философии. (1994). Составители: В. Малявин, Б. Виногродский. Москва. Товарищество «Клышников – Комаров и К»
  • 老子 Lǎozĭ 道德經 Dàodéjīng – 拼音 Pīnyīn + 王弼 WángBì + 馬王堆 Mǎwángduī + 郭店 Guōdiàn

çinq, çin, tariximədəniyyət, fəlsəfə, mifologiyasıdao, daosizm, leqizm, konfutsiçilik, dzı, tszı, moizm, tszı, stratagem, citkundo, kunq, çuan, uşu, çun, şaolinüç, hökmdar, beş, imperatorsya, sülaləsişan, sülaləsiçjou, sülaləsi, qərbi, çjouşərqi, çjou, payızdö. Cin tarixiMedeniyyet Din Felsefe MifologiyasiDao Daosizm Leqizm Tao Te Cinq Konfutsicilik Kon Fu Dzi Lao tszi Moizm Mo tszi In ve Yan Li 36 stratagem Citkundo Kunq fu Tay ci cuan Usu Vin Cun Dim Mak SaolinUc hokmdar ve bes imperatorSya sulalesiSan sulalesiCjou sulalesi Qerbi CjouSerqi Cjou Yaz PayizDoyusen carliqlarTsin sulalesiCu sulalesi qarisiq dovrHan sulalesi Qerbi HanSin sulalesi Van ManSerqi HanUc carliq Vey Su UCzin Qerbi Czin16 barbar Serqi CzinCenub ve Simal sulaleleriSuy sulalesiTan sulalesi Liao Bes sulale ve on carliq Simali Sun Sun imperiyasi Czin Qerbi Sya Cenubi Sun Yuan sulalesi Min sulalesi Tsin sulalesi Cin Respublikasi Cin Xalq Respublikasi Cin RespublikasibaxmuzakireredakteMundericat 1 Tao Te Cinq Dao De Tszin 1 1 Tao Te Cinqin tarixi 1 2 Kitabin adinin tercumesi 1 3 Kitabin yazilis qaydasi 1 4 Tao Te Cinq kitabindan bezi numuneler 2 MenbeTao Te Cinq Dao De Tszin RedakteTao Te Cinq Qedim Cin felsefesi olan Taoizme aid kitabdir Tao Te Cinqin tarixi Redakte Tao Te Cinq eneneye gore eramizdan evvel 600 cu illerde yazilmisdir Kitabin muellifi taoist mutefekkir Lao Tszi ve ya Lao Zi menasi Qoca Usta hesab olunur Revayete gore Lao Tszi sarayda arxiv baxicisi imis Lakin kitabin muellifliyi ve yazilis tarixi tam teyin edilmemis hesab olunur Tao Te Cinqin metninin daha evvelki dovrlere aid oldugu eramizdan evvel 6 ci esrde onun sadece olaraq qeleme alindigi hesab edilir Tao Te Cinq ozunden sonra gelen felsefi ve dini cereyanlara o cumleden Neo Konfusianizme ve Cin Buddizmine derin tesir gostermisdir Tao Te Cinq 250 defeden cox muxtelif dillere tercume edilmisdir Kitabin adinin tercumesi Redakte Tao Te Cinq adi muxtelif formalarda tercume oluna biler Tao Dao sozu esasen yol kimi tercume olunsa da cigir kok metod menalarini da verir Te De sozunun Azerbaycan diline tercumesi daha cetindir umumiyyetle fezilet ya keramet bezen ise bereket kimi tercume edile biler Elave olaraq daxili potensiya daxili quvve kimi izah edilir Cinq Tszin sozu qanun norma kitab kimi tercume oluna biler Belelikle kitabin adini umumiyyetle Yol ve Fezilet Kitabi kimi tercume etmek olar Kitabin yazilis qaydasi Redakte Tao Te Cinq klassik Cin dilinde ser formasinda yazilmisdir Hetta yaxsi tehsil gormus muasir cinliler ucun bu dili basa dusmek cetindir Kitabin indiye qeder tapilmis en qedim versiyasi eramizdan evvel 300 cu illere aid edilir Bu versiya ipek saplarla birlesdirilmis 800 bambuk lovhecik uzerine yazilmis teqriben 13 000 heroqlifden ibaretdir Kitabin ipek ve kagiz uzerine yazilmis qedim versiyalari da movcuddur Tao Te Cinqin indi istifade olunan versiyasi 81 qisa hisseden cjanlardan ve teqriben 5 000 heroqlifden ibaretdir Kitab iki hisseye bolunur 1 37 cjanlar Tao Cinqe Yol Kitabi 38 81 cjanlar ise Te Cinqe Fezilet Kitabi aiddir Tao Te Cinq kitabindan bezi numuneler Redakte 1Yolun istiqameti mueyyendirse o Haqq yolu deyilAd seslendirile bilerse o ebedi Ad deyilGoyun ve Yerin Atasi AdsizdirAd sahibi saysiz hesabsiz cisimlerin seylerin AnasidirEhtirassiz halda Onun ecazkar Sirrini duyarsanEhtiraslarla dolu olaraq Onun izhar sethini gorersenBiri ve basqasi adlari ferqli heqiqi mahiyyetleri eynidirBirge onlara Sirr Deryasi deyerlerDeryanin dibinde birinden basqasina kecid var O Sirrin zerif mocuzelerinin qapisidir2Hami gozelliyin gozelliyini derk edib bunun ucun de eybecerlik peyda olduHami xeyrin xeyirli oldugunu derk edib bunun ucun de ser peyda olduOna gore de Varliq ile Yoxluq bir birini toredirCetin ve Asan biri birine getirib cixarirUzun ve Qisa biri birle tutusdurulurHundur ve Alcaq bir birini teyin edirSesler bir birle hemaheng olurEvvel ve Axir bir birini novbeleyirBuna gore Arif Aqil is gorende biemeldir oyud verende dinmezdirMesgul olduqda istirak etmirYaratdigina yiyelik etmirHereketde cehd etmirZehmetini yoneltmir meqsedeNeticelerle vaxtini itirmir fexr edeBuna gore de ruhu tukenmezdir3Qabiliyyetliler sayilmazsa elde mubahise ve reqabet olmaz Cavahiratin deyeri olmazsa elde ogruluq olmaz Ehtiras doguran seyler gorsenmezse qelbler caxnasmaz Buna gore Arif Aqilin qaydasi budur ki Urek bos olmali qarin ise dolu Sovq olmali zeif ozek ise mohkem Istek az olmali nasukurluk olmasin Bilik az olmali narahatciliq olmasin Biliyi cox olanlar ise fealiyyetden kenar qalmalidir cunkiBiemellik aheng eyler Dao De Cin eserinin Azerbaycan diline tam tercumesine link sehifenin asagisinda verilib Menbe RedakteDao De Cin in Azerbaycan diline tercumesi 老子道德經 A paragon ebook LAO ZI most comprehensive ebook for FREE in PDF amp HTM format contains 50 translations in 6 different layouts by Sanmayce Antologiya daosskoj filosofii 1994 Sostaviteli V Malyavin B Vinogrodskij Moskva Tovarishestvo Klyshnikov Komarov i K 老子 Lǎozĭ 道德經 Daodejing 拼音 Pinyin 王弼 WangBi 馬王堆 Mǎwangdui 郭店 GuōdianMenbe https az wikipedia org w index php title Tao Te Cinq amp oldid 3730156, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.