fbpx
Wikipedia

Skandinaviya

Skandinaviya (norv. fin Skandinavia, dan. isv. Skandinavien) — Avropanın şimalında mərkəzi Skandinaviya yarımadası olan tarixi-mədəni region.[1] Bir qayda olaraq İsveç, NorveçDanimarka Skandinaviya sayılır. Bunda başqa Skandinaviyaya çox vaxt İslandiyanıFinlandiyanı, eləcə də Farer adalarını əlavə etməklə, bu termini Şimali Avropa anlayışı ilə yaxınlaşdırırlar.[2][3]

Skandinaviya

Şimal ölkələrinin bir hissəsi olanda, uzaq Norveç adaları ŞpitsbergenYan Mayen Skandinaviyada deyil, Danimarka Krallığının tərkibindəki olan Qrenlandiyanın ərazisində yerləşir. Farer adaları bəzən bura daxil edilir.

Toponimiya

Skandinaviya adı əvvəlcə keçmiş Danimarka, indi İsveç, Skania bölgəsinə aid idi. Skandinaviya adı erkən dilçi və mədəni Skandinavist hərəkatı tərəfindən 18-ci əsrin sonlarında təqdim edildi və bundan sonra istifadəyə verildi.[4] Skandinaviya əhalisinin əksəriyyəti əvvəllər Skandinaviyanın cənub hissəsində məskunlaşmış və qədim norveç dili halına gələn və alman dilində danışan bir neçə Şimali Alman qəbiləsindəndir. İslandlar və Farerlər əsasən Norveçdən gəldikləri üçün tez-tez skandinaviyalılar kimi tanınırlar. Finlandiya əsasən Finlər tərəfindən məskunlaşır və azlıqların təxminən 5%[5] isveç dilində danışırlar. Saami xalqının kiçik bir hissəsi Skandinaviyanın uzaq şimalında yaşayır. Danimarka, Norveçİsveç dilləri bir dialekt fasiləsini meydana gətirir və Skandinaviya dilləri kimi tanınır və hamısı bir-biri ilə qarşılıqlı anlaşılan hesab olunur. Bəzən insular Skandinaviya dilləri olaraq adlandırılan farerislandiya, Skandinaviya dilləri qrupunda yalnız məhdud dərəcədə aydındır. Fin və Mankieli dilləri bir-biri ilə daha yaxından əlaqəli olsalarda, Skandinaviya dilləri ilə əlaqəsi yoxdur. Bunlardan başqa Alman, İdişQaraçı dilləri Skandinaviyanın bəzi bölgələrində azlıq dilləri olaraq tanınır.

Terminologiya və istifadə

"Skandinaviya" Danimarka, Norveçİsveçə aiddir.[6] Bəzi mənbələr Farer adaları, Finlandiyaİslandiyanın,[7][8][9][10], daha geniş bölgə adətən Norden və ya Şimal ölkələrinə daxil olduğu qeyd edilir.[3]

 
Skandinaviya əvvəllər 17-ci əsrdə İsveç halına gələn bir əvvəllər Danimarka bölgəsi olan Skaniya aid idi.

"Skandinaviya" nın Danimarka, Norveç və İsveç üçün əlverişli ümumi bir termin kimi istifadəsi son zamanlar olduqca yaxındır. Bəzi tarixçilərin fikrincə, XVIII əsrdə ortaq bir irs haqqında fikirlərin ortaya çıxmağa başladığı və erkən ədəbi və linqvistik Skandinavizmdə inkişaf etdiyi bir dövrdə qəbul edilmiş və tətbiq edilmişdir.[4] Bu vaxtdan əvvəl "Skandinaviya" termini Plinine Elder'in yazıları ilə əsasən klassik alimlərə tanış idi və Skaniya və yarımadanın cənub bölgəsi üçün qeyri-müəyyən istifadə olunurdu.[4]

Siyasi bir termin olaraq, Skandinaviya ilk dəfə 1830-cu illərdə pan-skandinavianlığı təşviq edən tələbələr tərəfindən istifadə edilmişdir.[4] Terminin İsveç, Danimarka və Norveçdə birləşdirici bir konsepsiya kimi məşhur istifadəsi XIX əsrdə Hans Xristian Andersenin 1839-cu ildəki "Mən bir Skandinaviyəm" kimi şeirləri ilə quruldu. İsveç səfərindən sonra Andersen, erkən siyasi skandinavizmin tərəfdarı oldu. Bir dostuna şeiri izah edən bir məktubda o yazdı: "Hamısı bir dəfə İsveçlilər, Danimarkalılar və Norveçlilərin nə qədər əlaqəli olduğunu başa düşdüm və qayıtdıqdan dərhal sonra şeiri bu hisslə yazdım:" Biz bir insanıq, bizi Skandinaviyalı adlandırırlar! "" .[11]

Finlandiya

"Skandinaviya" termininin siyasi və ictimai quruluş kimi ən bariz nümunəsi, müasir Finlandiyanın əksəriyyətinin altı əsrdən çox İsveçin tərkibində olmasına əsaslanaraq Finlandiyanın özünəməxsus mövqeyidir. Beləliklə Finlandiyanı bütün dünyanın əksəriyyəti Skandinaviya ilə əlaqələndirir. Lakin Fin şəxsiyyətinin yaradılması bölgədə bənzərsizdir.[12][13][14][15]

Termin tez-tez öz istifadələrində termini iddia edən mədəniyyətlərin konvensiyalarına görə müəyyən edilir.[16] Məruzəçi Finlandiyanı Skandinaviya ilə yanaşı dəqiq şəkildə daxil etmək istədikdə, coğrafi terminlər Fenno-Skandinaviya və ya Fennoscandia bəzən İngilis dilində istifadə olunur, baxmayaraq ki, bu terminlər Skandinaviya daxilində tamamilə istifadə olunmur.

İctimai və turizmin təşviqi təşkilatları

ABŞ-dakı Skandinaviya ölkələrinin müxtəlif tanıtım agentlikləri (məsələn, 1910-cu ildə Danimarkadan olan Amerikalı sənayeçi Niels Poulsen tərəfindən qurulan Amerika-Skandinaviya Fondu ) bölgədə bazar və turizm maraqlarının təbliğinə xidmət edir. Bu gün beş Skandinav dövlət başçısı, təşkilatın himayədarı rolunu oynayır və təşkilatın rəsmi açıqlamasına görə, "Danimarka, Finlandiya, İslandiya, Norveçİsveçin fəaliyyətlərini artırmaqla Şimal bölgəsini bütövlükdə tanıtmaqdır.[17] Skandinaviyanın rəsmi turizm lövhələri bəzən Skandinaviya Turistlər Şurası kimi tək bir çətir altında əməkdaşlıq edir.[18] 1986-cı ildə Asiya bazarı üçün əməkdaşlıq , İsveç milli turistlər heyəti, Danimarkanın milli turistlər şurasına iki ölkənin hökumətlərarası təbliğatını əlaqələndirmək üçün qoşulduqda təqdim edildi. Norveçin hökumət bir il sonra bura qoşuldu. Beş Skandivan hökuməti Şimali Amerikanın Skandinaviya Turistlər Şurası vasitəsi ilə ABŞ-dakı birgə təbliğat işlərində iştirak edir.[19]

"Skandinav ölkələri" vs. "Skandinaviya"

"Skandinaviya" termini Danimarka, Norveçİsveç üçün ümumilikdə istifadə edilsə də, "Skandinav ölkələr" termini Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiyaİslandiya, o cümlədən əlaqəli ərazilər üçün birmənalı olaraq istifadə olunur (Svalbard, Qrenland, Farer adalarıAland adaları).[3] Beləliklə Skandinaviya Skandinav ölkələrinin alt hissəsi hesab edilə bilər. Bundan əlavə, Fennoskandiya termini, Danimarka və xaricdəki ərazilər istisna olmaqla, Skandinaviya, Finlandiya və Kareliyaya aiddir, lakin Fennoskandian Şield (Baltik Qalxanı) deyərkən bu terminin istifadəsi geologiya ilə məhdudlaşır.

Skandinaviya ölkələrinə əlavə olaraq:

Skandinav ölkələri də aşağıdakılardan ibarətdir:

Halbuki "Skandinaviya" termini, ənənəvi olaraq Danimarka, Norveçİsveçin üç krallığına aid olduğu kimi müasir dövrdə konsepsiyanın etnik aspekti ilə bağlı müəyyən qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Ənənəvi olaraq, termin xüsusi olaraq Danimarka, Norveçİsveçin əksər xalqlarına, dövlətlərinə, Alman dillərinə və mədəniyyətlərinə aiddir. Müasir dövrdə, termini, Sami və Mankieli kimi azlıq xalqlarını, siyasi və müəyyən dərəcədə mədəni mənada əhatə edəcəkdir, çünki onlar Skandinaviya ölkələrinin vətəndaşıdırlar və Skandinaviya dillərini ana və ya da ikinci dil olaraq bilirlər. Bununla belə, Skandinaviya, hələ də Skandinaviya alman əksəriyyəti xalqları üçün etnik bir termin olaraq görülür və bu səbəbdən Sami və Fin dilində danışanların daxil olması bu qruplar arasında mübahisəli olaraq görülə bilər.

Etimologiya

 
Skandinaviyalılar kimi tanınan xalqların yaşadığı (Tunc dövrü) orijinal əraziləri, indi Şimali Almaniyanı (xüsusən Şlezviq-Holşteyn ), Danimarkanın hamısını, İsveçin cənubunu və Norveçin cənub sahilini özündə cəmləşdirdi. .

Skandinaviya və Skaniya (İsveçin ən cənub əyaləti olan Skena), Sotoenig və Köhnə İngilis dilində daha sonra ortaya çıxan Proto-Alman birləşməsinə * Skaðin-awjō (Ed və t və ya d ilə latınca təmsil olunan) geri dönmək olaraq başa düşülür.[20] Skandinaviya adının ən erkən müəyyən edilmiş mənbəyi Plin Elderin Təbii Tarixi, e.ə. I əsrə aiddir.

Bölgəyə dair müxtəlif istinadlara, adətən Skandza şəklində Piteya, Pomponius Mela, Tacitus, Ptolemy, Procopius və Jordanes də rast gəlmək olar. Plininin istifadə etdiyi adın, ilk Skaniyanı ifadə edən Qərbi Alman mənşəli olduğuna inanılır.[21] Bəzi alimlərin fikrincə, Alman sapı * skaðan- kimi yenidən qurulur və "təhlükə" və ya "ziyan" mənasını verir.[22] Adın ikinci seqmenti "awjō" olaraq yenidən quruldu, yəni "su üzərindəki torpaq" və ya "ada" deməkdir.[22]Skandinaviya adı bundan sonra Skaniya ətrafındakı xain qum sahələrinə aid hesab olunan "təhlükəli ada" demək olardı. Skaniayadakı Skanör, uzun Falsterbo rifi ilə eyni kökü (skan) -ör ilə birləşir, yəni "sandbanks" mənasını verir.

Qədim skandinav dili norveç tanrıçasının adı (Skaði, Ska(n)dinaviyaSkáney ilə birlikdə Proto-Germanic * skaðwa- "kölgə" mənasını verən) ilə əlaqəli ola bilər. Alim Con McKinnell, bu etimologiyanın tanrıça Skaði'nin bir dəfə Skandinaviya coğrafi bölgəsinin bir təcəssümü olduğunu və ya dünya ilə əlaqəli olduğunu söylədi.[23]Böyük Plininin təsvirləri

Böyük Plininin Skandinaviya və ətraf ərazilərdəki təsvirləri deşifrə etmək həmişə asan olmamışdır. Bir Roma admiralı olan yazıçı, bu bölgədə 23 adanın " Romanis armis cognitae " ("Roma qollarına məlumdur") olduğunu oxucularına bildirərək şimal bölgəsini tanıtmışdır . Pliniyə görə, bölgədəki adaların " klarissima " ("ən məşhur") naməlum ölçüdə olan Skandinaviyadır . Orada Hilleviones yaşayır. Skandinaviyanın bir ada olduğuna inam birinci əsrdə klassik müəlliflər arasında geniş yayıldı və sonrakı əsrlər ərzində klassik mətnlərdə Skandinaviyanın təsvirləri üstünlük təşkil etdi.

Böyük Plini Sayevo dağı (Mons Saevo ibi), Kodanus Bay (Codanus sinus) və Kimbrian burunu istinad edərək Skadinaviya marşurutu yaratmışdır.[24] Coğrafi xüsusiyyətlər müxtəlif yollarla müəyyən edilmişdir. Bəzi alimlər tərəfindən "Saevo" nun Skagerrakın girişindəki dağlıq Norveç sahili olduğu və Cimbrian yarımadasının Danimarkanın Jutlandın şimal ucu olan Skagen olduğu düşünülür. Təsvir edildiyi kimi, Saevo və Scatinavia eyni yer ola bilər.

Böyük Plini Skandinaviyanı daha bir dəfə xatırladır: VIII Kitabda deyilir ki, achlis adlı heyvan (Latın mənşəli olmayan, aclin şəklində verilmiş) Skandinaviya adasında anadan olmuşdur[25] Heyvan otlayır, böyük bir dodaq və bəzi mifik xüsusiyyətlərə malikdir.

Sonralar Skandinaviyanın sinonimi kimi istifadə olunan " Skandiya " adı Böyük Plinin Naturalis tarixi də rast gəlinir, lakin Britaniyanın şimalında yerləşdiyi Şimali Avropa adalarında istifadə olunur. Beləliklə, Plininin mətnindəki Skadinaviya adasını ifadə edən kimi görünmür. " Skadinaviya " nın " Skandiye " adalarından biri ola biləcəyi fikri bunun əvəzinə Ptolemey tərəfindən irəli sürülmüşdür (e. 90 — c. 168AD), Roma Misirinin bir riyaziyyatçısı, coğrafiya və astroloqu. " Skandia " adını, bütün Yutland'iyanın şərqində yerləşən üç " Scandiai " adalarının ən böyüyü, ən əsası üçün istifadə etdi.[22]

Böyük Plininin, nə də Ptolemeyin Skandinaviya qəbilələrinin siyahısına Takitusun qeyd etdiyi Suyiones daxil deyil. İsveç hiperboreyası məktəbinin bəzi erkən İsveç alimləri[26] və 19-cu əsrdə romantik millətçilik dövrü Suyionlara istinadlar daxil etməklə fərqli variantları sintez etməyə başladılar və əsl mətnlərdə istinad edildiyini və imla səhvləri və ya müxtəlif dəyişikliklərlə zamanla gizlədildiyini iddia etdilər.[27][28]

Alman yenidənqurması

Böyük Plininin mətnindəki latın adları orta əsr alman mətnlərində fərqli formalara səbəb oldu. Jordanesin Gotların tarixində (e.ə. 551), forma Scandza, əsl evləri üçün istifadə edilən addır, dənizdən Avropa ərazisindən ayrılmışdır (fəsil 1, 4)[29] Jordanes, bu kvazi-əfsanəvi adanın tapılmasını istədiyi yer, həm elmi müzakirələrdə, həm də müxtəlif Avropa ölkələrinin millətçilik müzakirələrində hələ də çox müzakirə olunan bir mövzudur.[30][31] Langobardların orijinal evi olan Scadinavia forması Paulus Diaconus 'Historia Langobardorum'da,[32] lakin Historia Langobardorumun digər versiyalarında Scadan, Scandanan, Scadanan və Scatenauge formaları görünür.[33]Açıq mənbələr Sconaowe və Anglo-Saxon tarixçisi[34][35] Scanowe istifadə edərək Scani istifadə etdi.Beroulfda Sredenige və Scedeland formaları istifadə edilərkən Orosius və Wulfstan'ın səyahət hesablarının Alfredian tərcüməsi Old English Sconeg'dən istifadə etdi.[35]


İstinadlar

 1. John Harrison, Michael Hoyler, Megaregions: Qloballaşmanın yeni şəhər forması? (səh. 152), Edward Elgar Nəşriyyatı, 2015
 2. Landes, David (1 İyul 2009)."İsveç rəsmi" ana dil "olur." ) The Local (Se). 8 İyul 2017 tarixində tapıldı.
 3. 1 2 3 "İngilis dilində Skandinaviyanın tərifi" Oksford lüğətləri. 23 Dekabr 2016 tarixində tapıldı. Norveç və İsveç tərəfindən işğal edilən Avropanın şimal-qərbindəki böyük bir yarımada … Norveç, İsveç və Danimarka ölkələrindən, bəzən də İslandiya, Finlandiya və Farer Adalarından ibarət bir mədəniyyət bölgəsi.
 4. 1 2 3 4 Østergård, Uffe (1997). "Nordic Şəxsiyyətin Geosiyasəti — Birləşən Dövlətlərdən Millət Dövlətlərinə". TNorden'in Mədəniyyət İnşaat.Øystein Sørensen and Bo Stråth (eds.), Oslo: Skandinaviya Universiteti Mətbuatı 1997, 25–71. Onlayn da yayımlandı Danimarka Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu 2007-11-14 at the Wayback Machine .Mədəni Skandinavizm tarixi üçün Oresundstidin məqalələrinə baxın Ədəbi Skandinavizm və Skandinavizmin kökləri. 19 Yanvar 2007 tarixində tapıldı.
 5. . Nordic Nazirlər Şurası və Nordic Council. 1 Oktyabr 2007. Orijinaldan 8 Fevral 2018-də Arxivləşdirilib. 25 Mart 2014 tarixində tapıldı. Danimarka, Finlandiya, İslandiya, Norveç, İsveç və Farer Adaları, Qrenlandiya və Alandiya rəsmi Nordic əməkdaşlıqda birlikdə çalışırlar.
 6. Østergård, Uffe (1997). "Nordik şəxsiyyətin geosiyasəti — Quruluşlu dövlətlərdən Millət dövlətlərinə". Norden'in Mədəniyyət İnşaat.Norden'in Mədəniyyət İnşaat. Østein Sørensen və Bo Stråth (eds.), Oslo: Skandinaviya Universiteti Mətbuat 1997, 25–71. Onlayn da yayımlandı Danimarka Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu 2007-11-14 at the Wayback Machine 14 Noyabr 2007 Mədəni Skandinavizm tarixi üçün Oresundstidin məqalələrinə baxın Ədəbi Skandinavizm və Skandinavizmin kökləri 19 Yanvar 2007 tarixində tapıldı.
 7. Əhali
 8. Microsoft Encarta Online Ensiklopediyası. Microsoft Korporasiyası. 1997–2007. Orijinaldan 28 Oktyabr 2009 tarixində Arxivləşdirilib. 30 Yanvar 2007-ci ildə təsdiqlənmişdir. Skandinaviya (qədim Skandiya), adı Şimali Avropanın üç ölkəsinə — Norveç, İsveç (birlikdə Skandinaviya Yarımadasını təşkil edən) və Danimarkaya tətbiq edilmişdir.
 9. Skandinaviya Merriam-Webster onlayn lüğəti. 2008-ci il, 9 yanvar 2008-ci il tarixində tapıldı. Skandinaviya: Danimarka, Norveç, İsveç — bəzən İslandiya, Faeroe adaları və Finlandiya da daxil edilir.
 10. Yalnızlıq Planet Skandinaviya Avropa. 2009.
 11. Hans Xristian Andersen və Musiqi — Mən Skandinaviyalıyam. Danimarka Kral Kitabxanası, Milli Kitabxana və Kopenhagen Universiteti Kitabxanası. 17 Yanvar 2007 tarixində tapıldı.
 12. Finlandiya və İsveç İmperiyası. Country Studies. ABŞ Konqres Kitabxanası. 25 Noyabr 2006 tarixində tapıldı.
 13. "Giriş: Finlandiyakı Siyasi Düşüncələrə dair rəylər." Editorial. Yenidən yazılar, Siyasi Düşüncə və Konseptual Tarixin İllik Kitabı, 1997, Cild 1, Jyvaskyla Universiteti, səh. 6–7: "O, həm İsveçdə, həm də Fin dilində müxalif populistdir. unitar və homojen bir millət dövləti olaraq İsveç və Rusiyanın imperial modellərinə qarşı […] quruldu. "
 14. "Fin milliyyətçiliyinin yüksəlişi.". Country Studies. ABŞ Konqres Kitabxanası. 25 Noyabr 2006 tarixində tapıldı: "On səkkizinci əsr Fin xalqları üçün […] milli kimlik hissinin, […] Finlərin İsveç hökmranlığına artan şübhələrinin bir ifadəsinin meydana çıxmasının şahidi oldu. […] Fin dilində danışanların etnik mənlik şüuruna, 1809-cu ildə Finlandiyanın Rusiya tərəfindən fəthi tərəfindən böyük bir təkan verildi, çünki İsveç Finləri ruslara hörmətlə yanaşmağa məcbur etdi. "
 15. Redaktorlar və İdarə Heyəti, Yenidən yazılar, Siyasi Düşüncə və Konseptual Tarix İlləri
 16. Olwig, Kenneth R. "Giriş: Mədəni İrsin Təbiəti və Təbii İrs Mədəniyyəti" Bir Mübahisəli Vətəndaşlığın Şimal Perspektivləri ". İrs Tədqiqatları Beynəlxalq Jurnalı, cild. № 11. 1, mart 2005, səh. 3–7.
 17. Amerika-Skandinaviya Fondu haqqında. Rəsmi sayt. 2 Fevral 2007 tarixində tapıldı.
 18. Skandinaviya Turizm Şurası 2008-01-17 at the Wayback Machine. Rəsmi sayt.
 19. Şimali Amerikanın Skandinaviya Turizm Şurası. Rəsmi veb sayt. 2 Fevral 2007 tarixində tapıldı.
 20. Anderson, Carl Edlund (1999). Skandinaviyanın ilk tarixində ideoloji kontrastın yaranması və həlli. Doktorluq dissertasiyası, Anglo-Saxon, Norse & Seltik (İngilis dili fakültəsi) şöbəsi, Kembric Universiteti, 1999.
 21. Haugen, Einar (1976). Skandinaviya Dilləri: Tarixlərinə Giriş. Cambridge, Massachusetts: Harvard Universiteti Mətbuat, 1976.
 22. 1 2 3 Anderson, Carl Edlund (1999). Skandinaviyanın ilk tarixində ideoloji kontrastın yaranması və həlli. Doktorluq dissertasiyası, Anglo-Saxon, Norse & Seltik (İngilis dili fakültəsi) şöbəsi, Kembric Universiteti, 1999.
 23. Haugen, Einar (1976). Skandinaviya Dilləri: Tarixlərinə Giriş. Cambridge, Massachusetts: Harvard Universiteti Mətbuat, 1976. (#empty_citation)
 24. Böyük Plini. Naturalis tarixi. IV kitab, XXXIX fəsil. Ed Karl Fridrix Teodor Mayhoff. Persusdakı onlayn versiya. 2 Oktyabr 2007 tarixində tapıldı.
 25. Böyük Plini. Naturalis tarixi. VIII kitab, XVII fəsil. Ed Karl Fridrix Teodor Mayhoff. Persusdakı onlayn versiya. 2 Oktyabr 2007 tarixində tapıldı.
 26. Böyük Plini. Naturalis tarixi. IV kitab, XXXIX fəsil. Ed Karl Fridrix Teodor Mayhoff. Persusdakı onlayn versiya. 2 Oktyabr 2007 tarixində tapıldı.
 27. Malone, Kemp (1924). "Ptolemeyin Skandiyası". Amerika Filologiya Jurnalı, cild. 45, № 4. (1924), s. 362–70.
 28. Stadius, Peter (2001). "Şimaldakı cənub perspektivləri: Əfsanələr, Stereotiplər, Şəkillər və Modellər" 2007-10-25 at the Wayback Machine . BaltSeaNet İş Sənədi 3, Baltik dənizi bölgəsi araşdırmaları, Qdansk / Berlin, 2001. Onlayn versiya 2 oktyabr 2007-ci ildə alınmışdır.
 29. Jordanes (Charles C. Mierow tərəfindən tərcümə olundu), Gotların mənşəyi və əməlləri, 22 Aprel 1997
 30. Hoppenbrouwers, Peter (2005). Orta əsr xalqları təsəvvür olunur. Amsterdam Universiteti, Avropa Araşdırmaları Bölümü, 3 saylı İş Sənədi ISSN 1871-1693,səh. 8: "İkinci bir əsas sahə, kvazalmış əfsanəvi 'Scanza adası', klassik etnoqrafiyada Skandinaviyanın qeyri-müəyyən bir əlaməti və Jordanes 'Gothic History'inə görə' irqlər və xalqların qarınları 'idi. Gotların orada meydana gəldiyi hesab edildi, eyni zamanda Dacians / Danes, Lombards və Burgundians — hələ müzakirə mövzusu olan iddialar. "
 31. Goffart, Walter (2005), "Jordanes'ın Getica və Skandinaviyadan olan Gothic mənşəli mübahisəli həqiqət". Spekulum. Orta əsr tədqiqatları jurnalı 80, 379–98
 32. Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, Bibliotheca Ausustana
 33. History of the Langobards 2010-04-06 at the Wayback Machine, Northvegr Foundation
 34. Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, Bibliotheca Ausustana
 35. 1 2 Langobardların tarixi, Northvegr Fondu 6 Aprel 2010-cu ildə

Xarici keçidlər

 • "Skandinaviya: Şimali Amerikadakı Skandinaviya Turist Forumlarının rəsmi saytı" . Şimali Amerikadakı Skandinaviya Turist Forumları, Globescope Internet Services, Inc 2005 . 5 Sentyabr 2008 tarixində tapıldı .
 • Nordic Council — Nordic bölgəsində əməkdaşlıq üçün rəsmi sayt
 • Nordregio — Nordic Nazirlər Şurası tərəfindən qurulan sayt
 • — Şimali və Baltikyanı ölkələr, habelə Baltikyanı bölgə haqqında elmi məlumat verən bir rəqəmsal kitabxana

Skandinaviya
skandinaviya, norv, skandinavia, skandinavien, avropanın, şimalında, mərkəzi, yarımadası, olan, tarixi, mədəni, region, qayda, olaraq, isveç, norveç, danimarka, sayılır, bunda, başqa, çox, vaxt, islandiyanı, finlandiyanı, eləcə, farer, adalarını, əlavə, etməkl. Skandinaviya norv ve fin Skandinavia dan ve isv Skandinavien Avropanin simalinda merkezi Skandinaviya yarimadasi olan tarixi medeni region 1 Bir qayda olaraq Isvec Norvec ve Danimarka Skandinaviya sayilir Bunda basqa Skandinaviyaya cox vaxt Islandiyani ve Finlandiyani elece de Farer adalarini elave etmekle bu termini Simali Avropa anlayisi ile yaxinlasdirirlar 2 3 Skandinaviya Simal olkelerinin bir hissesi olanda uzaq Norvec adalari Spitsbergen ve Yan Mayen Skandinaviyada deyil Danimarka Kralliginin terkibindeki olan Qrenlandiyanin erazisinde yerlesir Farer adalari bezen bura daxil edilir Mundericat 1 Toponimiya 2 Terminologiya ve istifade 2 1 Finlandiya 2 2 Ictimai ve turizmin tesviqi teskilatlari 3 Skandinav olkeleri vs Skandinaviya 4 Etimologiya 4 1 Boyuk Plininin tesvirleri 4 2 Alman yenidenqurmasi 5 Istinadlar 6 Xarici kecidlerToponimiya RedakteSkandinaviya adi evvelce kecmis Danimarka indi Isvec Skania bolgesine aid idi Skandinaviya adi erken dilci ve medeni Skandinavist herekati terefinden 18 ci esrin sonlarinda teqdim edildi ve bundan sonra istifadeye verildi 4 Skandinaviya ehalisinin ekseriyyeti evveller Skandinaviyanin cenub hissesinde meskunlasmis ve qedim norvec dili halina gelen ve alman dilinde danisan bir nece Simali Alman qebilesindendir Islandlar ve Farerler esasen Norvecden geldikleri ucun tez tez skandinaviyalilar kimi taninirlar Finlandiya esasen Finler terefinden meskunlasir ve azliqlarin texminen 5 5 isvec dilinde danisirlar Saami xalqinin kicik bir hissesi Skandinaviyanin uzaq simalinda yasayir Danimarka Norvec ve Isvec dilleri bir dialekt fasilesini meydana getirir ve Skandinaviya dilleri kimi taninir ve hamisi bir biri ile qarsiliqli anlasilan hesab olunur Bezen insular Skandinaviya dilleri olaraq adlandirilan farer ve islandiya Skandinaviya dilleri qrupunda yalniz mehdud derecede aydindir Fin ve Mankieli dilleri bir biri ile daha yaxindan elaqeli olsalarda Skandinaviya dilleri ile elaqesi yoxdur Bunlardan basqa Alman Idis ve Qaraci dilleri Skandinaviyanin bezi bolgelerinde azliq dilleri olaraq taninir Terminologiya ve istifade Redakte Skandinaviya Danimarka Norvec ve Isvece aiddir 6 Bezi menbeler Farer adalari Finlandiya ve Islandiyanin 7 8 9 10 daha genis bolge adeten Norden ve ya Simal olkelerine daxil oldugu qeyd edilir 3 Skandinaviya evveller 17 ci esrde Isvec halina gelen bir evveller Danimarka bolgesi olan Skaniya aid idi Skandinaviya nin Danimarka Norvec ve Isvec ucun elverisli umumi bir termin kimi istifadesi son zamanlar olduqca yaxindir Bezi tarixcilerin fikrince XVIII esrde ortaq bir irs haqqinda fikirlerin ortaya cixmaga basladigi ve erken edebi ve linqvistik Skandinavizmde inkisaf etdiyi bir dovrde qebul edilmis ve tetbiq edilmisdir 4 Bu vaxtdan evvel Skandinaviya termini Plinine Elder in yazilari ile esasen klassik alimlere tanis idi ve Skaniya ve yarimadanin cenub bolgesi ucun qeyri mueyyen istifade olunurdu 4 Siyasi bir termin olaraq Skandinaviya ilk defe 1830 cu illerde pan skandinavianligi tesviq eden telebeler terefinden istifade edilmisdir 4 Terminin Isvec Danimarka ve Norvecde birlesdirici bir konsepsiya kimi meshur istifadesi XIX esrde Hans Xristian Andersenin 1839 cu ildeki Men bir Skandinaviyem kimi seirleri ile quruldu Isvec seferinden sonra Andersen erken siyasi skandinavizmin terefdari oldu Bir dostuna seiri izah eden bir mektubda o yazdi Hamisi bir defe Isvecliler Danimarkalilar ve Norveclilerin ne qeder elaqeli oldugunu basa dusdum ve qayitdiqdan derhal sonra seiri bu hissle yazdim Biz bir insaniq bizi Skandinaviyali adlandirirlar 11 Finlandiya Redakte Skandinaviya termininin siyasi ve ictimai qurulus kimi en bariz numunesi muasir Finlandiyanin ekseriyyetinin alti esrden cox Isvecin terkibinde olmasina esaslanaraq Finlandiyanin ozunemexsus movqeyidir Belelikle Finlandiyani butun dunyanin ekseriyyeti Skandinaviya ile elaqelendirir Lakin Fin sexsiyyetinin yaradilmasi bolgede benzersizdir 12 13 14 15 Termin tez tez oz istifadelerinde termini iddia eden medeniyyetlerin konvensiyalarina gore mueyyen edilir 16 Meruzeci Finlandiyani Skandinaviya ile yanasi deqiq sekilde daxil etmek istedikde cografi terminler Fenno Skandinaviya ve ya Fennoscandia bezen Ingilis dilinde istifade olunur baxmayaraq ki bu terminler Skandinaviya daxilinde tamamile istifade olunmur Ictimai ve turizmin tesviqi teskilatlari Redakte ABS daki Skandinaviya olkelerinin muxtelif tanitim agentlikleri meselen 1910 cu ilde Danimarkadan olan Amerikali senayeci Niels Poulsen terefinden qurulan Amerika Skandinaviya Fondu bolgede bazar ve turizm maraqlarinin tebligine xidmet edir Bu gun bes Skandinav dovlet bascisi teskilatin himayedari rolunu oynayir ve teskilatin resmi aciqlamasina gore Danimarka Finlandiya Islandiya Norvec ve Isvecin fealiyyetlerini artirmaqla Simal bolgesini butovlukde tanitmaqdir 17 Skandinaviyanin resmi turizm lovheleri bezen Skandinaviya Turistler Surasi kimi tek bir cetir altinda emekdasliq edir 18 1986 ci ilde Asiya bazari ucun emekdasliq Isvec milli turistler heyeti Danimarkanin milli turistler surasina iki olkenin hokumetlerarasi tebligatini elaqelendirmek ucun qosulduqda teqdim edildi Norvecin hokumet bir il sonra bura qosuldu Bes Skandivan hokumeti Simali Amerikanin Skandinaviya Turistler Surasi vasitesi ile ABS daki birge tebligat islerinde istirak edir 19 Skandinav olkeleri vs Skandinaviya Redakte Skandinaviya termini Danimarka Norvec ve Isvec ucun umumilikde istifade edilse de Skandinav olkeler termini Danimarka Norvec Isvec Finlandiya ve Islandiya o cumleden elaqeli eraziler ucun birmenali olaraq istifade olunur Svalbard Qrenland Farer adalari ve Aland adalari 3 Belelikle Skandinaviya Skandinav olkelerinin alt hissesi hesab edile biler Bundan elave Fennoskandiya termini Danimarka ve xaricdeki eraziler istisna olmaqla Skandinaviya Finlandiya ve Kareliyaya aiddir lakin Fennoskandian Sield Baltik Qalxani deyerken bu terminin istifadesi geologiya ile mehdudlasir Skandinaviya olkelerine elave olaraq Danimarka Danimarka parlament sistemi ile konstitusiyali monarxiya Norvec Norvec parlament sistemi ile konstitusiyali monarxiya Isvec Isvec parlament sistemi ile konstitusiyali monarxiya Skandinav olkeleri de asagidakilardan ibaretdir Finlandiya Finlandiya parlament respublikasi Islandiya Islandiya parlament respublikasi Aland adalari Aland adalari 1920 ci ilden beri Finlandiyanin muxtar bir vilayetidir Farer adalari Farer adalari 1948 ci ilden beri ozunu idare eden Danimarka Kralligi daxilindeki muxtariyyet bir erazi Qrenlandiya Qrenlandiya 1979 cu ilden beri ozunu idare eden Danimarka Kralligi daxilindeki muxtariyyet bir erazi Spitsbergen ve Yan Mayen Spitsbergen ve Yan Mayen Norvec suverenliyi altinda olsada Skandinaviyanin medeni tarixi bolgesi olaraq qebul edilmir lakin Norvec Kralliginin bir hissesi olaraq 1925 ci ilden Skandinav olkelerinin Skandinav bir hissesidir Halbuki Skandinaviya termini enenevi olaraq Danimarka Norvec ve Isvecin uc kralligina aid oldugu kimi muasir dovrde konsepsiyanin etnik aspekti ile bagli mueyyen qeyri mueyyenlik movcuddur Enenevi olaraq termin xususi olaraq Danimarka Norvec ve Isvecin ekser xalqlarina dovletlerine Alman dillerine ve medeniyyetlerine aiddir Muasir dovrde termini Sami ve Mankieli kimi azliq xalqlarini siyasi ve mueyyen derecede medeni menada ehate edecekdir cunki onlar Skandinaviya olkelerinin vetendasidirlar ve Skandinaviya dillerini ana ve ya da ikinci dil olaraq bilirler Bununla bele Skandinaviya hele de Skandinaviya alman ekseriyyeti xalqlari ucun etnik bir termin olaraq gorulur ve bu sebebden Sami ve Fin dilinde danisanlarin daxil olmasi bu qruplar arasinda mubahiseli olaraq gorule biler Etimologiya Redakte Skandinaviyalilar kimi taninan xalqlarin yasadigi Tunc dovru orijinal erazileri indi Simali Almaniyani xususen Slezviq Holsteyn Danimarkanin hamisini Isvecin cenubunu ve Norvecin cenub sahilini ozunde cemlesdirdi Skandinaviya ve Skaniya Isvecin en cenub eyaleti olan Skena Sotoenig ve Kohne Ingilis dilinde daha sonra ortaya cixan Proto Alman birlesmesine Skadin awjō Ed ve t ve ya d ile latinca temsil olunan geri donmek olaraq basa dusulur 20 Skandinaviya adinin en erken mueyyen edilmis menbeyi Plin Elderin Tebii Tarixi e e I esre aiddir Bolgeye dair muxtelif istinadlara adeten Skandza seklinde Piteya Pomponius Mela Tacitus Ptolemy Procopius ve Jordanes de rast gelmek olar Plininin istifade etdiyi adin ilk Skaniyani ifade eden Qerbi Alman menseli olduguna inanilir 21 Bezi alimlerin fikrince Alman sapi skadan kimi yeniden qurulur ve tehluke ve ya ziyan menasini verir 22 Adin ikinci seqmenti awjō olaraq yeniden quruldu yeni su uzerindeki torpaq ve ya ada demekdir 22 Skandinaviya adi bundan sonra Skaniya etrafindaki xain qum sahelerine aid hesab olunan tehlukeli ada demek olardi Skaniayadaki Skanor uzun Falsterbo rifi ile eyni koku skan or ile birlesir yeni sandbanks menasini verir Qedim skandinav dili norvec tanricasinin adi Skadi Ska n dinaviya ve Skaney ile birlikde Proto Germanic skadwa kolge menasini veren ile elaqeli ola biler Alim Con McKinnell bu etimologiyanin tanrica Skadi nin bir defe Skandinaviya cografi bolgesinin bir tecessumu oldugunu ve ya dunya ile elaqeli oldugunu soyledi 23 Boyuk Plininin tesvirleri Redakte Boyuk Plininin Skandinaviya ve etraf erazilerdeki tesvirleri desifre etmek hemise asan olmamisdir Bir Roma admirali olan yazici bu bolgede 23 adanin Romanis armis cognitae Roma qollarina melumdur oldugunu oxucularina bildirerek simal bolgesini tanitmisdir Pliniye gore bolgedeki adalarin klarissima en meshur namelum olcude olan Skandinaviyadir Orada Hilleviones yasayir Skandinaviyanin bir ada olduguna inam birinci esrde klassik muellifler arasinda genis yayildi ve sonraki esrler erzinde klassik metnlerde Skandinaviyanin tesvirleri ustunluk teskil etdi Boyuk Plini Sayevo dagi Mons Saevo ibi Kodanus Bay Codanus sinus ve Kimbrian burunu istinad ederek Skadinaviya marsurutu yaratmisdir 24 Cografi xususiyyetler muxtelif yollarla mueyyen edilmisdir Bezi alimler terefinden Saevo nun Skagerrakin girisindeki dagliq Norvec sahili oldugu ve Cimbrian yarimadasinin Danimarkanin Jutlandin simal ucu olan Skagen oldugu dusunulur Tesvir edildiyi kimi Saevo ve Scatinavia eyni yer ola biler Boyuk Plini Skandinaviyani daha bir defe xatirladir VIII Kitabda deyilir ki achlis adli heyvan Latin menseli olmayan aclin seklinde verilmis Skandinaviya adasinda anadan olmusdur 25 Heyvan otlayir boyuk bir dodaq ve bezi mifik xususiyyetlere malikdir Sonralar Skandinaviyanin sinonimi kimi istifade olunan Skandiya adi Boyuk Plinin Naturalis tarixi de rast gelinir lakin Britaniyanin simalinda yerlesdiyi Simali Avropa adalarinda istifade olunur Belelikle Plininin metnindeki Skadinaviya adasini ifade eden kimi gorunmur Skadinaviya nin Skandiye adalarindan biri ola bileceyi fikri bunun evezine Ptolemey terefinden ireli surulmusdur e 90 c 168AD Roma Misirinin bir riyaziyyatcisi cografiya ve astroloqu Skandia adini butun Yutland iyanin serqinde yerlesen uc Scandiai adalarinin en boyuyu en esasi ucun istifade etdi 22 Ne Boyuk Plininin ne de Ptolemeyin Skandinaviya qebilelerinin siyahisina Takitusun qeyd etdiyi Suyiones daxil deyil Isvec hiperboreyasi mektebinin bezi erken Isvec alimleri 26 ve 19 cu esrde romantik milletcilik dovru Suyionlara istinadlar daxil etmekle ferqli variantlari sintez etmeye basladilar ve esl metnlerde istinad edildiyini ve imla sehvleri ve ya muxtelif deyisikliklerle zamanla gizledildiyini iddia etdiler 27 28 Alman yenidenqurmasi Redakte Boyuk Plininin metnindeki latin adlari orta esr alman metnlerinde ferqli formalara sebeb oldu Jordanesin Gotlarin tarixinde e e 551 forma Scandza esl evleri ucun istifade edilen addir denizden Avropa erazisinden ayrilmisdir fesil 1 4 29 Jordanes bu kvazi efsanevi adanin tapilmasini istediyi yer hem elmi muzakirelerde hem de muxtelif Avropa olkelerinin milletcilik muzakirelerinde hele de cox muzakire olunan bir movzudur 30 31 Langobardlarin orijinal evi olan Scadinavia formasi Paulus Diaconus Historia Langobardorum da 32 lakin Historia Langobardorumun diger versiyalarinda Scadan Scandanan Scadanan ve Scatenauge formalari gorunur 33 Aciq menbeler Sconaowe ve Anglo Saxon tarixcisi 34 35 Scanowe istifade ederek Scani istifade etdi Beroulfda Sredenige ve Scedeland formalari istifade edilerken Orosius ve Wulfstan in seyahet hesablarinin Alfredian tercumesi Old English Sconeg den istifade etdi 35 Istinadlar Redakte Vikianbarda Skandinaviya ile elaqeli mediafayllar var John Harrison Michael Hoyler Megaregions Qloballasmanin yeni seher formasi seh 152 Edward Elgar Nesriyyati 2015 Landes David 1 Iyul 2009 Isvec resmi ana dil olur The Local Se 8 Iyul 2017 tarixinde tapildi 1 2 3 Ingilis dilinde Skandinaviyanin terifi Oksford lugetleri 23 Dekabr 2016 tarixinde tapildi Norvec ve Isvec terefinden isgal edilen Avropanin simal qerbindeki boyuk bir yarimada Norvec Isvec ve Danimarka olkelerinden bezen de Islandiya Finlandiya ve Farer Adalarindan ibaret bir medeniyyet bolgesi 1 2 3 4 Ostergard Uffe 1997 Nordic Sexsiyyetin Geosiyaseti Birlesen Dovletlerden Millet Dovletlerine TNorden in Medeniyyet Insaat Oystein Sorensen and Bo Strath eds Oslo Skandinaviya Universiteti Metbuati 1997 25 71 Onlayn da yayimlandi Danimarka Beynelxalq Arasdirmalar Institutu Arxivlesdirilib 2007 11 14 at the Wayback Machine Medeni Skandinavizm tarixi ucun Oresundstidin meqalelerine baxin Edebi Skandinavizm ve Skandinavizmin kokleri 19 Yanvar 2007 tarixinde tapildi Nordic bolgesi haqqinda faktlar Nordic Nazirler Surasi ve Nordic Council 1 Oktyabr 2007 Orijinaldan 8 Fevral 2018 de Arxivlesdirilib 25 Mart 2014 tarixinde tapildi Danimarka Finlandiya Islandiya Norvec Isvec ve Farer Adalari Qrenlandiya ve Alandiya resmi Nordic emekdasliqda birlikde calisirlar Ostergard Uffe 1997 Nordik sexsiyyetin geosiyaseti Quruluslu dovletlerden Millet dovletlerine Norden in Medeniyyet Insaat Norden in Medeniyyet Insaat Ostein Sorensen ve Bo Strath eds Oslo Skandinaviya Universiteti Metbuat 1997 25 71 Onlayn da yayimlandi Danimarka Beynelxalq Arasdirmalar Institutu Arxivlesdirilib 2007 11 14 at the Wayback Machine Arxivlendi 14 Noyabr 2007 Medeni Skandinavizm tarixi ucun Oresundstidin meqalelerine baxin Edebi Skandinavizm ve Skandinavizmin kokleri 19 Yanvar 2007 tarixinde tapildi Ehali Skandinaviya Microsoft Encarta Online Ensiklopediyasi Microsoft Korporasiyasi 1997 2007 Orijinaldan 28 Oktyabr 2009 tarixinde Arxivlesdirilib 30 Yanvar 2007 ci ilde tesdiqlenmisdir Skandinaviya qedim Skandiya adi Simali Avropanin uc olkesine Norvec Isvec birlikde Skandinaviya Yarimadasini teskil eden ve Danimarkaya tetbiq edilmisdir Skandinaviya Merriam Webster onlayn lugeti 2008 ci il 9 yanvar 2008 ci il tarixinde tapildi Skandinaviya Danimarka Norvec Isvec bezen Islandiya Faeroe adalari ve Finlandiya da daxil edilir Yalnizliq Planet Skandinaviya Avropa 2009 Hans Xristian Andersen ve Musiqi Men Skandinaviyaliyam Danimarka Kral Kitabxanasi Milli Kitabxana ve Kopenhagen Universiteti Kitabxanasi 17 Yanvar 2007 tarixinde tapildi Finlandiya ve Isvec Imperiyasi Country Studies ABS Konqres Kitabxanasi 25 Noyabr 2006 tarixinde tapildi Giris Finlandiyaki Siyasi Dusuncelere dair reyler Editorial Yeniden yazilar Siyasi Dusunce ve Konseptual Tarixin Illik Kitabi 1997 Cild 1 Jyvaskyla Universiteti seh 6 7 O hem Isvecde hem de Fin dilinde muxalif populistdir unitar ve homojen bir millet dovleti olaraq Isvec ve Rusiyanin imperial modellerine qarsi quruldu Fin milliyyetciliyinin yukselisi Country Studies ABS Konqres Kitabxanasi 25 Noyabr 2006 tarixinde tapildi On sekkizinci esr Fin xalqlari ucun milli kimlik hissinin Finlerin Isvec hokmranligina artan subhelerinin bir ifadesinin meydana cixmasinin sahidi oldu Fin dilinde danisanlarin etnik menlik suuruna 1809 cu ilde Finlandiyanin Rusiya terefinden fethi terefinden boyuk bir tekan verildi cunki Isvec Finleri ruslara hormetle yanasmaga mecbur etdi Redaktorlar ve Idare Heyeti Yeniden yazilar Siyasi Dusunce ve Konseptual Tarix Illeri Olwig Kenneth R Giris Medeni Irsin Tebieti ve Tebii Irs Medeniyyeti Bir Mubahiseli Vetendasligin Simal Perspektivleri Irs Tedqiqatlari Beynelxalq Jurnali cild 11 1 mart 2005 seh 3 7 Amerika Skandinaviya Fondu haqqinda Resmi sayt 2 Fevral 2007 tarixinde tapildi Skandinaviya Turizm Surasi Arxivlesdirilib 2008 01 17 at the Wayback Machine Resmi sayt Simali Amerikanin Skandinaviya Turizm Surasi Resmi veb sayt 2 Fevral 2007 tarixinde tapildi Anderson Carl Edlund 1999 Skandinaviyanin ilk tarixinde ideoloji kontrastin yaranmasi ve helli Doktorluq dissertasiyasi Anglo Saxon Norse amp Seltik Ingilis dili fakultesi sobesi Kembric Universiteti 1999 Haugen Einar 1976 Skandinaviya Dilleri Tarixlerine Giris Cambridge Massachusetts Harvard Universiteti Metbuat 1976 1 2 3 Anderson Carl Edlund 1999 Skandinaviyanin ilk tarixinde ideoloji kontrastin yaranmasi ve helli Doktorluq dissertasiyasi Anglo Saxon Norse amp Seltik Ingilis dili fakultesi sobesi Kembric Universiteti 1999 Haugen Einar 1976 Skandinaviya Dilleri Tarixlerine Giris Cambridge Massachusetts Harvard Universiteti Metbuat 1976 empty citation Boyuk Plini Naturalis tarixi IV kitab XXXIX fesil Ed Karl Fridrix Teodor Mayhoff Persusdaki onlayn versiya 2 Oktyabr 2007 tarixinde tapildi Boyuk Plini Naturalis tarixi VIII kitab XVII fesil Ed Karl Fridrix Teodor Mayhoff Persusdaki onlayn versiya 2 Oktyabr 2007 tarixinde tapildi Boyuk Plini Naturalis tarixi IV kitab XXXIX fesil Ed Karl Fridrix Teodor Mayhoff Persusdaki onlayn versiya 2 Oktyabr 2007 tarixinde tapildi Malone Kemp 1924 Ptolemeyin Skandiyasi Amerika Filologiya Jurnali cild 45 4 1924 s 362 70 Stadius Peter 2001 Simaldaki cenub perspektivleri Efsaneler Stereotipler Sekiller ve Modeller Arxivlesdirilib 2007 10 25 at the Wayback Machine BaltSeaNet Is Senedi 3 Baltik denizi bolgesi arasdirmalari Qdansk Berlin 2001 Onlayn versiya 2 oktyabr 2007 ci ilde alinmisdir Jordanes Charles C Mierow terefinden tercume olundu Gotlarin menseyi ve emelleri 22 Aprel 1997 Hoppenbrouwers Peter 2005 Orta esr xalqlari tesevvur olunur Amsterdam Universiteti Avropa Arasdirmalari Bolumu 3 sayli Is Senedi ISSN 1871 1693 seh 8 Ikinci bir esas sahe kvazalmis efsanevi Scanza adasi klassik etnoqrafiyada Skandinaviyanin qeyri mueyyen bir elameti ve Jordanes Gothic History ine gore irqler ve xalqlarin qarinlari idi Gotlarin orada meydana geldiyi hesab edildi eyni zamanda Dacians Danes Lombards ve Burgundians hele muzakire movzusu olan iddialar Goffart Walter 2005 Jordanes in Getica ve Skandinaviyadan olan Gothic menseli mubahiseli heqiqet Spekulum Orta esr tedqiqatlari jurnali 80 379 98 Paulus Diaconus Historia Langobardorum Bibliotheca Ausustana History of the Langobards Arxivlesdirilib 2010 04 06 at the Wayback Machine Northvegr Foundation Paulus Diaconus Historia Langobardorum Bibliotheca Ausustana 1 2 Langobardlarin tarixi Northvegr Fondu 6 Aprel 2010 cu ilde ArxivlesdirilibXarici kecidler Redakte Skandinaviya Simali Amerikadaki Skandinaviya Turist Forumlarinin resmi sayti Simali Amerikadaki Skandinaviya Turist Forumlari Globescope Internet Services Inc 2005 5 Sentyabr 2008 tarixinde tapildi Nordic Council Nordic bolgesinde emekdasliq ucun resmi sayt Nordregio Nordic Nazirler Surasi terefinden qurulan sayt vifanord Simali ve Baltikyani olkeler habele Baltikyani bolge haqqinda elmi melumat veren bir reqemsal kitabxanaMenbe https az wikipedia org w index php title Skandinaviya amp oldid 5811413, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.