fbpx
Wikipedia

Səyyad İbrahimov

Səyyad Cabbar oğlu İbrahimov (27 avqust 1936(1936-08-27), Nuxa17 dekabr 2016(2016-12-17), Bakı) — azərbaycanlı neftçi-alim, Azərbaycan neft sənayesinin nümayəndəsi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin I vitse-prezidenti (1994–1997)., Azərbaycan SSR əməkdar mühəndisi (1991). Səyyad İbrahimov texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almış (1992), 20 elmi məqalənin və 17 ixtiranın müəllifi (istehsalat proseslərinin təkmilləşdirilməsi və səmərələşdirilməsi) olmuşdur.

Səyyad İbrahimov
Doğum tarixi
Doğum yeri Şəki, Azərbaycan SSR
Vəfat tarixi (80 yaşında)
Vəfat yeri Bakı, Azərbaycan
Vətəndaşlığı SSRİ
Azərbaycan
Elm sahəsi neft, qaz
Elmi dərəcəsi texnika elmləri namizədi
İş yeri Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
Təhsili
Mükafatları

Həyatı

Səyyad Cabbar oğlu İbrahimov 1936-cı ildə Şəki şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Səyyad İbrahimov 1954-cü ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Azərbaycan Sənaye İnstitutunun neft-mexanika fakültəsinə daxil olur. 1959-cu ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək təyinatını Neft Daşlarına alır və həyatının növbəti 32 ilini bura həsr edir.

Əmək fəaliyyəti

Əmək fəaliyyətinə Neft Daşlarından başlayan Səyyad İbrahimov 1959–1972-ci illərdə burada çilingər, mexanik, böyük mexanik, neft-qazçıxarma ustası, mədən müdrinin müavini, mədən müdiri, 1979–1980-ci illərdə Neft Daşları Neft Qaz Çıxarma İdarəsinin (NQÇİ) baş mühəndisi, 1980–1991-ci illərdə isə Neft Daşları NQÇİ-nin rəisi kimi çalışmışdır. Səyyad İbrahimov Neft Daşlarının dünya miqyasında şöhrətlənməsində neft mütəxəssisi və istehsalat təşkilatçısı kimi xidmət göstərmişdir. Bəxtiyar Məmmədov, Bəhmən Hacıyev, Qurban Abbasov kimi şəxslərdən sonra Neft Daşlarına rəhbərlik etmişdir. Onun rəhbərlik etdiyi 11 il ərzində Neft Daşları neft sənayesinin öncülü olaraq qaldı. Belə ki, bu dövrdə:

 • mövcud 11 ədəd neftyığma məntəqəsi yeni üç iriləşdirilmiş neftyığma məntəqəsi ilə əvəz edilmiş,
 • iriləşdirilmiş separasiya qurğuları tikilmiş,
 • 1 saylı sıxıcı kompressor stansiyası genişləndirilmiş,
 • yeni helikopter meydançası tikilmiş,
 • Neft Daşlarından sahilə — Dübəndi neftyığma məntəqəsinə iki sualtı neft kəməri çəkilmiş,
 • analoqu olmayan gücü 48 Mvt olan qaztrubinli elektrik stansiyasının tikilməsi və s. bu kimi yenidənqurma və bərpa işləri Səyyad İbrahimovun rəhbərliyi altında reallaşmışdır.

Dünya təcrübəsində ilk dəfə olaraq açıq dənizdə Neft Daşları yatağında neft vermə əmsalının 50%-dən çox olmasında S.İbrahimovun əməyi olmuşdur. Neft Daşlarında iki horizontu bir quyu ilə birgə istismar metodunun tətbiqini də məhz Səyyad İbrahimovun briqadası həyata keçirmişdir.

1992-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. İxtiralara görə 9 müəlliflik şəhadətnaməsi alıb. Bunlara misal olaraq "Quraşdırma klapanları", "Qazlift qaldırmaları olan quyularda buraxıcı klapanların hansı dərinlikdə qoyulmasını təyin edən üsul" və digər ixtiraları göstərmək olar.

1992–1994-cü illərdə Səyyad İbrahimov "28 Aprel" (Günəşli yatağı) Neft-qazçıxarma İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışmışdır. Yatağın mənimsənilməsində, işlənilməsində, hasilatın yığılması və sahilə nəql olunmasında Səyyad İbrahimovun böyük rolu olmuşdur. Belə ki, "Günəşli"də neft və qaz itkisinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş texniki-texnoloji tədbirlər Səyyadın rəhbərliyi altında həyata keçirildi. Amerikanın "Pennzoil" şirkəti ilə birlikdə açıq dənizdə Neft Daşlarında 2 saylı kompressor stansiyası tikildi. Bunun nəticəsi olaraq əvvəllər "Günəşli" yatağında gündə atmosferə atılan 3–3.5 milyon kubmetr qaz sahilə, Azərbaycanın qazla təminat sisteminə nəql olundu. Həmçinin onu da qeyd etmək lazimdir ki, məhz bu dövrdə artıq Amerikanın "Pennzoil" və Böyük Britaniyanın "Ramco" şirkətləri bu yatağın dayazsulu hissəsinin birgə işlənməsi ilə bağlı Azərbaycan höküməti ilə danışıqlara başlamışdılar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 29 yanvar 1994-cü il tarixli sərəncamına əsasən Sayad Cabbar oğlu İbrahimov Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti təyin edildi. Məhz bu dövrdə Azəri, Çıraq, Günəşli yataqlarının birgə işlənməsi və neft Hasilatının Pay Bölgüsü haqqında Sazişin (HPBS) imzalanması üzrə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və altı xarici ölkəni təmsil edən 11 beynəlxalq neft şirkəti arasında danışıqlar özünün ən vacib mərhələsində idi. Xoşbəxt Yusifzadə, Əhməd Zeynalov kimi neftçilər ilə birgə işçi qrupunun tərkibində olan Səyyad Cabbar oğlu ABŞ-da, İngiltərədə, Norveçdə və s. ölkələrdə xidməti səfərlərdə olmuşdur. Belə ki, işçi qrupunun gərgin əməyi nəticəsidə sazişin bütün detalları razılaşdırılaraq 20 sentyabr 1994-cü ildə HPBS imzalanmışdır. Bu, Azərbaycanın dənizdə işlənmələr üzrə birinci HPBS-idir. Müddəti 30 il olan bu HPBS qərb transmilli şirkətləri tərəfindən keçmiş Sovet İttifaqı respublikalarına yatırılan ilk mühüm sərmayə qoyuluşunu təmsil edir və Əsrin Müqaviləsi kimi tanınmışdır.

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ilk illərində yuxarıda qeyd olunan aparıcı vəzifələrdə çalışmış Səyyad İbrahimov Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafında rolu olmuşdur. Bu əsasla ona bir sıra mükafatlar verilmiş və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı əsasında Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqüdçüsü layiq görülmüşdür.

Səyyad İbrahimov 20 elmi məqalənin və 17 ixtiranın müəllifidir.

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Səyyad İbrahimov 1991-ci ildə çəkilən "Qara daşların sakinləri" adlı sənədli qısametrajlı filmində məsləhətçi qismində çıxış edib.

Xatirəsi

Səyyad İbrahimovun azərbaycanlı netfçilərdən Sabit Orucovu, Bəxtiyar Məmmədovu, Bəhmən Hacıyevi, Qurban Abbasovu, Xoşbəxt Yusifzadə və başqaları ilə sıx bağlılığı olmuşdur. Belə ki, Səyyad İbrahimov dəfələrlə Bəxtiyar Məmmədov haqqında xatirə və fikirlərini bölüşmüşdür. Həm tələbəlik illərində, həm də Neft Daşlarında işlədiyi zaman Səyyad İbrahimov neftçi Bəxtiyarın onun ən yaxın məsləhətçisi və mənəvi dayağı olduğunu söyləyirdi. Lenin mükafatı laureatı olan və Neft Daşlarına rəhbərlik etmiş Bəhmən Hacıyevin dəstəyi və təşəbbüsü ilə Səyyad İbrahimov böyük mühəndis və mədən müdrinin müavini vəzifələrinə irəli çəkilmişdir.

Azərbaycanın Xalq şairi Fikrət Qocanın Səyyad İbrahimova ünvanladığı şeirdən bir parça;

 

Sən də indi dənizdəsən, Səyyad
Başının üstündə mavi səma
Ayağının altında mavi səma
Bir də gecənin qaranlığında
Buruqlara uzanan polad dəhliz
Xəyalında sahil
Sahilindəki mənzil,
Mənzilindəki körpə gözləri,
Mayaklar kimi baxır dənizə-
Səni gözləyir.

 

Mükafatları

Xeyriyyəçilik fəaliyyəti

SSRİ-nin dağılma ərəfəsində Qarabağda ermənilərin separatizm və işğalçılıq üzrə planları baş qaldırırdı. Yaranmış vəziyyətlə bağlı Neft Daşları Qarabağın Cəmilli kəndini himayəyə götürmüşdü. Səyyad İbrahimovun səyləri nəticəsində kəndin uçmaqda olan məktəbi təmir olundu və bir sıra şəxslər işə qəbul olundu. O, kəndə su çəkilişini təmin etdi. Özü dəfələrlə kəndə baş çəkmişdi. Kənd camaatı kəndə çəkilən bulağın adını "Səyyad bulağı" adlandırmışdır.

S.İbrahimov Şəki rayonu Baş Layısqı kəndində məscidin tikilişinə nail olmuşdur. Məscid Şeyx Nurullah Əfəndi ziyarətinin həyətində tikilib. Şeyx Nurulla Əfəndi Səyyad İbrahimovun ulu babası olub. Bura ziyarətə yaxın kəndlərdən insanların gəldiyini görən Səyyad İbrahimov burada bünövrəsi qalan, lakin Sovetlər dövründə Qızıl Ordu tərəfindən sökülən məscidin yenidən tikilməsinə qərar verir və qısa zamanda onun səyləri nəticəsində məscid yenidən tikilir.

İstinadlar

 1. SOCAR-ın sabiq birinci vitse-prezidenti vəfat etdi
 2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
 3. Haciyev, Vahid (1999). Tufanlardan keçən ömür. Bakı: Ağrıdağ.
 4. Neft və qaz sənayesi işçilərinə Azərbaycan SSR fəxri adlarının verilməsi haqqında
 5. Нефтяная компания Ramco хочет вернуться в Азербайджан
 6. Chronology of AIOC Oil Contract
 7. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
 8. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında Saziş
 9. Chronology of AIOC Oil Contract
 10. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim "Azərbaycanfilm". 1923–2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 352.
 11. Bayramov, Bayram (2007). Neft Daşları - tufanlar qoynunda həyat. Bakı: Təhsil. 252.
 12. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin Fərmanı
 13. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Prezidentinin Fərmanı Bakı şəhəri, 29 yanvar 1991-ci il. №148.
 14. Azərbaycan Prezidenti "Neft Daşlari" yatağinin 60 illik yubileyi ilə əlaqədar azərbaycan respublikasi dövlət neft şirkəti işçilərinin təltif edilməsi haqqinda sərəncam imzalayıb
 15. Seyx Nurullah Əfəndi Ziyarəti

Ədəbiyyat

 • Haciyev, Vahid (1999). Tufanlardan keçən ömür. Bakı: Ağrıdağ.
 • Bayramov, Bayram (2007). Neft Daşları - tufanlar qoynunda həyat. Bakı: Təhsil. 252.

səyyad, ibrahimov, səyyad, cabbar, oğlu, ibrahimov, avqust, 1936, 1936, nuxa, dekabr, 2016, 2016, bakı, azərbaycanlı, neftçi, alim, azərbaycan, neft, sənayesinin, nümayəndəsi, azərbaycan, respublikası, dövlət, neft, şirkətinin, vitse, prezidenti, 1994, 1997, a. Seyyad Cabbar oglu Ibrahimov 27 avqust 1936 1936 08 27 Nuxa 17 dekabr 2016 2016 12 17 Baki 1 azerbaycanli neftci alim Azerbaycan neft senayesinin numayendesi Azerbaycan Respublikasi Dovlet Neft Sirketinin I vitse prezidenti 1994 1997 2 Azerbaycan SSR emekdar muhendisi 1991 Seyyad Ibrahimov texnika elmleri namizedi alimlik derecesini almis 1992 20 elmi meqalenin ve 17 ixtiranin muellifi istehsalat proseslerinin tekmillesdirilmesi ve semerelesdirilmesi olmusdur Seyyad IbrahimovDogum tarixi 27 avqust 1936Dogum yeri Seki Azerbaycan SSRVefat tarixi 17 dekabr 2016 80 yasinda Vefat yeri Baki AzerbaycanVetendasligi SSRI AzerbaycanElm sahesi neft qazElmi derecesi texnika elmleri namizediIs yeri Azerbaycan Respublikasi Dovlet Neft SirketiTehsili Azerbaycan Dovlet Neft ve Senaye UniversitetiMukafatlari Mundericat 1 Heyati 2 Emek fealiyyeti 3 Xatiresi 4 Mukafatlari 5 Xeyriyyecilik fealiyyeti 6 Istinadlar 7 EdebiyyatHeyati RedakteSeyyad Cabbar oglu Ibrahimov 1936 ci ilde Seki seherinde ziyali ailesinde anadan olmusdur Seyyad Ibrahimov 1954 cu ilde orta mektebi qizil medalla bitirerek Azerbaycan Senaye Institutunun neft mexanika fakultesine daxil olur 1959 cu ilde institutu ferqlenme diplomu ile bitirerek teyinatini Neft Daslarina alir ve heyatinin novbeti 32 ilini bura hesr edir 3 Emek fealiyyeti RedakteEmek fealiyyetine Neft Daslarindan baslayan Seyyad Ibrahimov 1959 1972 ci illerde burada cilinger mexanik boyuk mexanik neft qazcixarma ustasi meden mudrinin muavini meden mudiri 1979 1980 ci illerde Neft Daslari Neft Qaz Cixarma Idaresinin NQCI bas muhendisi 1980 1991 ci illerde ise Neft Daslari NQCI nin reisi kimi calismisdir 4 Seyyad Ibrahimov Neft Daslarinin dunya miqyasinda sohretlenmesinde neft mutexessisi ve istehsalat teskilatcisi kimi xidmet gostermisdir Bextiyar Memmedov Behmen Haciyev Qurban Abbasov kimi sexslerden sonra Neft Daslarina rehberlik etmisdir Onun rehberlik etdiyi 11 il erzinde Neft Daslari neft senayesinin onculu olaraq qaldi Bele ki bu dovrde movcud 11 eded neftyigma menteqesi yeni uc irilesdirilmis neftyigma menteqesi ile evez edilmis irilesdirilmis separasiya qurgulari tikilmis 1 sayli sixici kompressor stansiyasi genislendirilmis yeni helikopter meydancasi tikilmis Neft Daslarindan sahile Dubendi neftyigma menteqesine iki sualti neft kemeri cekilmis analoqu olmayan gucu 48 Mvt olan qaztrubinli elektrik stansiyasinin tikilmesi ve s bu kimi yenidenqurma ve berpa isleri Seyyad Ibrahimovun rehberliyi altinda reallasmisdir Dunya tecrubesinde ilk defe olaraq aciq denizde Neft Daslari yataginda neft verme emsalinin 50 den cox olmasinda S Ibrahimovun emeyi olmusdur Neft Daslarinda iki horizontu bir quyu ile birge istismar metodunun tetbiqini de mehz Seyyad Ibrahimovun briqadasi heyata kecirmisdir 1992 ci ilde namizedlik dissertasiyasini mudafie etmis ve texnika elmleri namizedi alimlik derecesini almisdir Ixtiralara gore 9 muelliflik sehadetnamesi alib Bunlara misal olaraq Qurasdirma klapanlari Qazlift qaldirmalari olan quyularda buraxici klapanlarin hansi derinlikde qoyulmasini teyin eden usul ve diger ixtiralari gostermek olar 1992 1994 cu illerde Seyyad Ibrahimov 28 Aprel Gunesli yatagi Neft qazcixarma Idaresinin reisi vezifesinde calismisdir Yatagin menimsenilmesinde islenilmesinde hasilatin yigilmasi ve sahile neql olunmasinda Seyyad Ibrahimovun boyuk rolu olmusdur Bele ki Gunesli de neft ve qaz itkisinin qarsisinin alinmasina yoneldilmis texniki texnoloji tedbirler Seyyadin rehberliyi altinda heyata kecirildi Amerikanin Pennzoil sirketi ile birlikde aciq denizde Neft Daslarinda 2 sayli kompressor stansiyasi tikildi Bunun neticesi olaraq evveller Gunesli yataginda gunde atmosfere atilan 3 3 5 milyon kubmetr qaz sahile Azerbaycanin qazla teminat sistemine neql olundu 5 Hemcinin onu da qeyd etmek lazimdir ki mehz bu dovrde artiq Amerikanin Pennzoil ve Boyuk Britaniyanin Ramco sirketleri bu yatagin dayazsulu hissesinin birge islenmesi ile bagli Azerbaycan hokumeti ile danisiqlara baslamisdilar 6 Azerbaycan Respublikasinin Prezidenti Heyder Eliyevin 29 yanvar 1994 cu il tarixli serencamina esasen Sayad Cabbar oglu Ibrahimov Azerbaycan Respublikasi Dovlet Neft Sirketinin birinci vitse prezidenti teyin edildi 7 Mehz bu dovrde Azeri Ciraq Gunesli yataqlarinin birge islenmesi ve neft Hasilatinin Pay Bolgusu haqqinda Sazisin HPBS imzalanmasi uzre Azerbaycan Respublikasi Dovlet Neft Sirketi ve alti xarici olkeni temsil eden 11 beynelxalq neft sirketi arasinda danisiqlar ozunun en vacib merhelesinde idi Xosbext Yusifzade Ehmed Zeynalov kimi neftciler ile birge isci qrupunun terkibinde olan Seyyad Cabbar oglu ABS da Ingilterede Norvecde ve s olkelerde xidmeti seferlerde olmusdur Bele ki isci qrupunun gergin emeyi neticeside sazisin butun detallari razilasdirilaraq 20 sentyabr 1994 cu ilde HPBS imzalanmisdir 8 Bu Azerbaycanin denizde islenmeler uzre birinci HPBS idir Muddeti 30 il olan bu HPBS qerb transmilli sirketleri terefinden kecmis Sovet Ittifaqi respublikalarina yatirilan ilk muhum sermaye qoyulusunu temsil edir ve Esrin Muqavilesi kimi taninmisdir 9 Azerbaycan Respublikasinin musteqilliyinin ilk illerinde yuxarida qeyd olunan aparici vezifelerde calismis Seyyad Ibrahimov Azerbaycanin neft senayesinin inkisafinda rolu olmusdur Bu esasla ona bir sira mukafatlar verilmis ve Azerbaycan Respublikasinin Prezidenti Ilham Eliyevin serencami esasinda Azerbaycan Prezidentinin ferdi tequdcusu layiq gorulmusdur Seyyad Ibrahimov 20 elmi meqalenin ve 17 ixtiranin muellifidir Hemcinin qeyd etmek lazimdir ki Seyyad Ibrahimov 1991 ci ilde cekilen Qara daslarin sakinleri adli senedli qisametrajli filminde meslehetci qisminde cixis edib 10 Xatiresi RedakteSeyyad Ibrahimovun azerbaycanli netfcilerden Sabit Orucovu Bextiyar Memmedovu Behmen Haciyevi Qurban Abbasovu Xosbext Yusifzade ve basqalari ile six bagliligi olmusdur Bele ki Seyyad Ibrahimov defelerle Bextiyar Memmedov haqqinda xatire ve fikirlerini bolusmusdur Hem telebelik illerinde hem de Neft Daslarinda islediyi zaman Seyyad Ibrahimov neftci Bextiyarin onun en yaxin meslehetcisi ve menevi dayagi oldugunu soyleyirdi Lenin mukafati laureati olan ve Neft Daslarina rehberlik etmis Behmen Haciyevin desteyi ve tesebbusu ile Seyyad Ibrahimov boyuk muhendis ve meden mudrinin muavini vezifelerine ireli cekilmisdir 11 Azerbaycanin Xalq sairi Fikret Qocanin Seyyad Ibrahimova unvanladigi seirden bir parca Sen de indi denizdesen Seyyad Basinin ustunde mavi sema Ayaginin altinda mavi sema Bir de gecenin qaranliginda Buruqlara uzanan polad dehliz Xeyalinda sahil Sahilindeki menzil Menzilindeki korpe gozleri Mayaklar kimi baxir denize Seni gozleyir Mukafatlari Redakte Seref Nisani ordeni Resadetli emeye gore medali Respublika Ali Sovetinin Fexri fermani SSRI neft senayesi elacisi Fexri fermani Azerbaycan SSR emekdar muhendisi 29 yanvar 1991 12 13 Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin ferdi teqaudu 2009 14 Xeyriyyecilik fealiyyeti RedakteSSRI nin dagilma erefesinde Qarabagda ermenilerin separatizm ve isgalciliq uzre planlari bas qaldirirdi Yaranmis veziyyetle bagli Neft Daslari Qarabagin Cemilli kendini himayeye goturmusdu Seyyad Ibrahimovun seyleri neticesinde kendin ucmaqda olan mektebi temir olundu ve bir sira sexsler ise qebul olundu O kende su cekilisini temin etdi Ozu defelerle kende bas cekmisdi Kend camaati kende cekilen bulagin adini Seyyad bulagi adlandirmisdir S Ibrahimov Seki rayonu Bas Layisqi kendinde mescidin tikilisine nail olmusdur Mescid Seyx Nurullah Efendi ziyaretinin heyetinde tikilib Seyx Nurulla Efendi Seyyad Ibrahimovun ulu babasi olub Bura ziyarete yaxin kendlerden insanlarin geldiyini goren Seyyad Ibrahimov burada bunovresi qalan lakin Sovetler dovrunde Qizil Ordu terefinden sokulen mescidin yeniden tikilmesine qerar verir ve qisa zamanda onun seyleri neticesinde mescid yeniden tikilir 15 Istinadlar Redakte SOCAR in sabiq birinci vitse prezidenti vefat etdi Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami Haciyev Vahid 1999 Tufanlardan kecen omur Baki Agridag Neft ve qaz senayesi iscilerine Azerbaycan SSR fexri adlarinin verilmesi haqqinda Neftyanaya kompaniya Ramco hochet vernutsya v Azerbajdzhan Chronology of AIOC Oil Contract Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin Serencami Xezer denizinin Azerbaycan sektorunda Azeri Ciraq yataqlarinin ve Gunesli yataginin derinlikde yerlesen hissesinin birge islenmesi ve hasilatin pay bolgusu haqqinda Sazis Chronology of AIOC Oil Contract Azerbaycan Respublikasi Medeniyyet Nazirliyi C Cabbarli adina Azerbaycanfilm kinostudiyasi Aydin Kazimzade Bizim Azerbaycanfilm 1923 2003 cu iller Baki Mutercim 2004 seh 352 Bayramov Bayram 2007 Neft Daslari tufanlar qoynunda heyat Baki Tehsil 252 Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikasi Prezidentinin Fermani Azerbaycan Sovet Sosialist Respublikasi Prezidentinin Fermani Baki seheri 29 yanvar 1991 ci il 148 Azerbaycan Prezidenti Neft Daslari yataginin 60 illik yubileyi ile elaqedar azerbaycan respublikasi dovlet neft sirketi iscilerinin teltif edilmesi haqqinda serencam imzalayib Seyx Nurullah Efendi ZiyaretiEdebiyyat RedakteHaciyev Vahid 1999 Tufanlardan kecen omur Baki Agridag Bayramov Bayram 2007 Neft Daslari tufanlar qoynunda heyat Baki Tehsil 252 Menbe https az wikipedia org w index php title Seyyad Ibrahimov amp oldid 5511507, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.