fbpx
Wikipedia

Mudros müqaviləsi

Mudros Müqaviləsi30 oktyabr 1918-ci ildə Osmanlı imperiyası ilə Antanta dövlətləri arasında bağlanmış sülh müqaviləsi. Müqavilə Lemnoos adasının Mudros limanında ingilis hərb gəmisi "HMS Agamemnon" gəmisində imzalanmışdır. Müqavilənin şərtlərinə görə Osmanlı dövləti Birinci dünya müharibəsi zamanı ələ keçirdiyi ərazilərdən geri çəkilmişdir.

Mudros Müqaviləsi
türk. "Mondros Ateşkes Anlaşması"

Dörd günlük müzakirələrdən sonra Mudros müqaviləsinin imzalandığı HMS Agamemnon gəmisi Mudros limanında
Müqavilənin tipi atəşkəs müqaviləsi
İmzalanma tarixi 30 oktyabr, 1918
İmzalanma yeri Lemnos adası, Mudros limanı
Tərəflər Antanta dövlətləri
Osmanlı
Dili ingiliscə, fransızca, osmanlıca

Tələt paşa hökumətinin istefası

Birinci dünya müharibəsi davam edərkən, 1918-ci ilin yay aylarında Osmanlı dövləti və müttəfiqləri Almaniya, Avstriya-Macarıstan İmperiyasıBolqarıstan, döyüş cəbhələrində ağır məğlubiyyətlərə uğrayaraq böyük torpaq sahələri itirmişdilər. Bolqarıstan 15 sentyabrda Makedoniya cəbhəsində faciəvi bir məğlubiyyətə uğradı və Antanta Dövlətləri ilə 29 sentyabrda barışıq imzaladı. Beləliklə, Osmanlı Dövlətinin, müttəfiqləri ilə qurudan əlaqəsi kəsilmiş oldu. Cənub cəbhəsinin süqutu nəticəsində işğal təhlükəsi ilə üz-üzə qalan Avstriya-Macarıstan imperiyası da 5 oktyabrda İtaliyada qalib dövlətlərlə barışıq imzaladı. Almaniya isə 11 noyabrda Fransada barışığa imza atdı.

Müharibənin sona çatmasının hiss olunduğu bir dövrdə, Ənvər paşa Şərq Orduları qrupu Komandanı Xəlil paşaya göndərdiyi məxsusi əmrdə belə deyirdi:

"Mövcud vəziyyətdəki dəyişiklik səbəbi ilə, ehtimal ki, bizdən sonra gələcək kabinet, Azərbaycan və Şimali Qafqazın boşaldılması şərtini qəbul edəcək və yerinə yetirəcək. Əvvəlcə yazdığım kimi, Nuru (Nuru paşa), orada özü ilə işləmək üçün qalacaq zabit, serjant və birlikləri, indidən elə hazırlasın ki, boşaltma əmrindən sonra da fasiləsiz çalışmaq üçün qala bilsin."

Müharibə boyunca Osmanlı Dövlətini sövq və idarə edən, orduları istiqamətləndirən İttihad və Tərəqqi Partiyası və hökumət başçıları Tələt, Ənvər və Cəmil paşalar, müharibənin gedişatından ümidlərini kəsmişdilər. İttihad və Tərəqqi Partiyası, 7 oktyabr 1918-ci il tarixində hökumətə etimadsızlıq göstərdiyini bildirdi. Bununla əlaqədar Baş Nazir Tələt paşa 8 oktyabrda istefa verdi. Sultan Məhmət Vahidəddin London Səfiri Tofiq paşaya yeni hökumət qurmaq tapşırığı verdi. Lakin Tofiq paşa bu işin öhdəsindən gələ bilmədi. Hərbi Nazir Əhməd İzzət paşa 13 oktyabrda hökumət qurdu və Tələt paşanın istefası da ictimaiyyətə bildirildi.

Osmanlı Dövləti 5 oktyabrdan 12 oktyabra qədər sülh imzalanması üçün ABŞ-a bir neçə dəfə təklif etdi. Əhməd İzzət paşa sülh təkliflərinə rəğmən, böyük fədakarlıqla əldə edilən Qafqazda əldə olunmuş nailiyyətlərin itirilməməsi üçün də bəzi təşəbbüslərlə çıxış etdi. Bu bölgələrin əldən çıxmaması üçün çalışdı. Brest-Litovsk sülh müqaviləsi ilə Türkiyənin tərkibinə keçən Qars, ƏrdahanBatumun tərk edilməməsi üçün də, müqavilə xaricində ələ keçirilən Dağıstan, Azərbaycan, Ahıska, Ahalkələk və Gümrü ilə Cənubi Azərbaycandakı bəzi bölgələrin boşadılmasının mümkün olduğunu düşünürdü.

Barışıq üçün razılığa gəlinmiş, lakin yeri və tarixi müəyyənləşdirilməmiş, danışıqlar da başlamamışdı. Baş Komandanlıq Qərargah rəhbərliyi 21 oktyabr 1918-ci il tarixində bir əmr yaydı. Buna görə Şərq bölgəsindəki hərbi birliklər yenidən qurulur və hərbi birliklərin Brest-Litovsk müqaviləsində göstərilən yerlərə çəkilməsi əmr edilirdi.

Müqavilənin imzalanması

Sədrəzəm və Baş Komandanlıq Qərargah rəisi Əhməd İzzət paşa, İstanbul Böyükadada əsir tutulan ingilis generalı Thovsendin barışıq üçün vasitəçilik etməsini qəbul etdi. Qarşılıqlı təkliflər nəticəsində barışıq danışıqlarının Egey dənizindəki Lemnos adasında olan Mudros limanında keçirilməsi qərarlaşdırıldı. Türk heyətinə Dəniz Qüvvələri Naziri albay Rauf (Orbay), Xarici İşlər Naziri Rəşad Hikmət və İzmirdəki 8-ci Ordu Qərargah rəisi yarbay Sədullah Bəylər və heyətin katibi olaraq da Əli Fuad (Türkgəldi) daxil idi. Türk heyəti 26 oktyabr 1918-ci ildə Lemnos adasına getdi və Mudros limanına çatdı.

Xarici İşlər və Hərbiyə Nazirliklərinin birlikdə hazırladığı və hökumətin də təsdiq etdiyi səkkiz maddəlik bir sənəd Osmanlı Dövlətinin barışıq heyətinə verilmişdi. 27 oktyabrda zirehli ingilis gəmisi Agamemnonda başlayan və dörd gün davam edən müzakirələrin sonunda 30 oktyabr 1918-ci ildə bir barışıq imzalandı. Sədrəzəm və Baş Komandanlıq Qərargah rəisi Əhməd İzzət paşa 31 oktyabr tarixli bir əmrlə barışıq imzalandığını ordulara bildirdi:

"Osmanlı dövləti təəssüf ki, müttəfiqləri ilə birlikdə məğlub vəziyyətə düşərək milli şərəf və namusumuza zidd olmayan şərtlərlə sülh tələb etdiyindən; Osmanlı hökumətinin qayəsinin, bu acı siyasi vəziyyəti mümkün olduğu qədər o bütünlüklə səltənətin xeyrinə dəyişdirmək və yüngülləşdirmək üçün çarələr axtarmaq lazım olduğu və bu səbəbdən hər ehtimala qarşı qonşularla son dərəcə yaxşı münasibətdə olaraq, lazımsız hərəkətlərlə məmləkətimizin müqəddəs dəyərlərinin gələcəyi üçün zərərli hərəkətlərə yol verilməməsi və barışıq şərtlərinə qəti surətdə əməl olunması əmr edilməkdədir."

Təsirləri

Mudros sazişi, Birinci dünya müharibəsi boyunca imzalanan bəzi müqavilələr kimi nəticəsi, təsiri və davamı baxımından keçici xarakterdə olmaqdan bir xeyli uzaq idi. İmzalanan bu saziş Osmanlı Dövlətinin və türk millətinin həyatında böyük acılara yol açan və qanlı hadisələrin yaşanmasına zəmin hazırlayan yeni bir dövrün başlanğıcı oldu. Bu acı və iztirabın, Milli Mübarizə və Türkiyənin doğuşu ilə nəticələnəcəyini qabaqcadan təyin etmək olduqca çətin idi.

Osmanlı ordusu Suriyaİraqda zəifləməsinə baxmayaraq, döyüş qabiliyyətini saxlamışdı. 18 mart 1915-ci ildə Çanaqqalada Antanta Dövlətlərinə ağır itkilər verdirərək onları geri çəkilməyə məcbur edən ordular və komandirlər də öz vəzifələrinin başındaydılar. Osmanlı orduları Şimali Qafqazda DərbəndMahaçqala, Qara dəniz sahilində Batum, Şimali Azərbaycanda BakıQarabağ, Cənubi Azərbaycanda TəbrizUrmiya gölü və ətrafı olmaqla, çox əhəmiyyətli mövqeləri əlində saxlayırdı. Buna rəğmən, Almaniya, Avstriya-MacarıstanBolqarıstanın orduları tamamilə dağılmışdı. Antanta Dövlətləri üçün bu ölkələr artıq təhlükə mənbəyi deyildi, ağır bir məğlubiyyətə uğramışdılar. Osmanlı Dövləti və ordusu haqqında isə belə bir məğlubiyyət baş verməmişdi.

Bu şərtlər altında Antanta Dövlətlərinin tək hədəfi artıq Osmanlı Dövləti idi. Osmanlı Dövlətini parçalamağa dair, müharibə boyunca hazırladıqları gizli razılaşmaları həyata keçirmək üçün, aralarında yeni bir rəqabət başlamışdı. Bu səbəbdən, Osmanlı Dövlətinə qarşı "qeyd-şərtsiz təslim olma" kimi bir duyğunu verəcək ifadələrdən qaçmağa çalışan bir saziş mətni də hazırlanmışdı. Türk vətənini bölüşdürmək üçün bəzi elastik və qəti olmayan ifadələrə yer verilmişdi.

Sultan Məhmət Vahdəddin İttihad və Tərəqqi PartiyasıTələt paşaya müxalif idi. İstanbulda Əhməd İzzət paşa kabinetinin qurulacağından söhbət gedərkən, o günlərdə Ənvər paşadan Xəlil paşaya gizli bir teleqraf gəlmişdi. Ənvər paşa, Qafqaza gedəcəyini, Asiya türkləri arasında işləyəcəyini və Turançılıq ideyasından əl çəkməyəcəyini bildirir və bu barədə Xəlil paşanın fikrini soruşurdu. Sədrəzəm Əhməd İzzət paşa bir tərəfdən düşmənlə barışığa gəlməyin yollarını axtardığı halda, digər tərəfdən də Sultan Vahdəddinin əmrinə əsasən İttihadçıların tutulub, müharibə günahkarı olaraq Divani-Hərbə verilmələri haqda düşünürdü. Saray ilə Sədrəzəm arasında müzakirə edilən bu fikirdən xəbər tutan İttihad və Tərəqqi Partiyası üzvləri, ölkəni tərk etmək qərarına gəlmişdilər. Mudros sazişinin imzalanmasından iki gün sonra, 1918-ci il noyabr ayının ikisindən üçünə keçən gecə bəzi liderlər gizlicə ölkəni tərk etdi. Ölkədən gedənlər arasında Sədrəzəm Tələt paşa, Hərbiyə Naziri Ənvər paşa, Bəhriyyə Naziri Camal paşa, Hərbi Ləvazim rəisi Topal İsmayıl Haqqı paşa, Polis Baş Müdürlüyü ilə Hələb və Beyrut valiliyi vəzifələrində olmuş Bədri və Əzmi bəylər, İttihad və Tərəqqi Partiyasının İdarə Heyəti üzvlərindən Doktor Nazim və Doktor Bahəddin Şakir bəylər var idi. Qara Kamal bu liderlərin ölkədən kənara qaçması üçün lazımi təşkilati işləri görmüş və kömək etmişdi.

Ənvər paşa "Birinci dünya müharibəsində qalib gəlsəydik, Çarlıq süqut etmiş, Böyük Turan qurulmuş olacaqdı. Nə edək ki, tale üzümüzə gülmədi. Buna müvəffəq olmadıq. Viran olduq". demişdi. Sabiq Hərbiyə Naziri Ənvər paşa Böyük Turan ideyasını gerçəkləşdirmək üçün getdiyi Türküstanda, Pamir dağlarının ətəyində, 1922-ci ildə ruslara qarşı hücumların birində, at belində ən ön sıralarda vuruşarkən ölmüşdü.

Tələt, Ənvər və Camal paşalar ölkədən getdikdən sonra, haqlarında bir çox araşdırmalar aparıldı, xatirələr yazıldı, məqalələr qələmə alındı. Yazılanlar arasında bu liderlərin bilgisizliyini, bacarıqsızlığını, siyasi və hərbi liderliklərini və səhvlərini də dilə gətirənlər oldu.

Əhməd İzzət paşa Mudros sazişinin imzalanmasından doqquz gün sonra vəzifəsindən istefa verdi. Yerinə 11 noyabrda Tofiq paşa gətirildi. Çünki, Əhməd İzzət paşa kabinetinin ölkə daxilindəki problemləri həll edə bilməyəcəyi əvvəlcədən məlum idi. Düşmən qüvvələri, ehtiyac olmadığı halda və heç bir səbəb də göstərmədən, 11 noyabr 1918-ci ildə İstanbula qoşun yeritdilər. Beləliklə, sazişin şərtlərini pozdular. Osmanlı Dövlətinin bölüşdürülməsi ilə əlaqədar Sykes-Picot Müqaviləsinin əsasları çərçivəsində və Paris Sülh Konfransı qərarlarına əsasən, Mudros sazişi şərtlərini öz anlayışlarına uyğun həyata keçirməyə başladılar.

Qafqaz İslam ordusunun geri çağırılması

Əhməd İzzət paşa hökuməti elan etdikdən sonra, ermənilərin İstanbuldakı təmsilçisi onun yanına gedərək, türk əsgərlərinin Bakıda 30 min ermənini qətlə yetirdiyini, Qarabağda isə hərbi hərəkatın davam etdiyini iddia edərək, bölgədə daha çox insanın ölməsinin qarşısını almağı xahiş etdi. Bu və buna bənzər şikayətlər əsasında Əhməd İzzət paşa 23 oktyabrda Nuru paşaya bu teleqramı göndərdi:

1. Ermənilərin İstanbuldakı təmsilçisinin dediyinə görə, Osmanlı hərbi birliklərinin Qarabağda Şuşaya girdiyi məlum oldu. Bu hərəkət qarşılıqlı qətliama yol aça biləcəyindən, Qarabağa hərəkət edən hərbi hissələrimiz varsa, dərhal geri çəkiləcək və geri çəkilmə barədə Baş Qərargaha məlumat veriləcəkdir. Qarabağa heç bir əsgərimiz girməyəcəkdir.
2. Bakının zəbti zamanı 30 min erməni öldürüldüyü və mallarının talan edildiyi, talanlarda bizim əsgərlərimizin də iştirak etdiyi, indi də bir çox ermənilərin təqib olunduğu bildirilmişdir. Bu söylənənlər doğru isə, buna səbəb olanlar və bununla əlaqəsi olanların aşkara çıxarılıb cəzalandırılmaları və ya tərəfimizə bildirilməsi lazımdır.

3. Bakıda həbs olunan ermənilər dərhal azadlığa buraxılacaq və onların təqib olunması qətiyyətlə qadağan ediləcəkdir. Bakıda olan ermənilərdən şəhərdən kənara çıxmaq və ya Ermənistana getmək istəyənlərə heç bir maneə olmayacaq, lazımi köməklik göstəriləcəkdir. Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı sərhəd münaqişələri, siyasi konfranslar və danışıqlar yolu ilə həll ediləcəyindən, silahlı birliklərin bu kimi hallara müdaxilə etməsini qəti surətdə qadağan edirəm. Əksinə, əsgəri qüvvələrimiz olduqları yerlərdə asayişi təmin etməklə məşğul olmalıdır."

Erməni təmsilçilərin Osmanlı Baş Nazirinə verdikləri məlumatın bölgədəki həqiqətlərlə heç bir əlaqəsi yox idi. Ermənilərin hadisələri və sayları şişirdərək, dəyişdirərək və içinə yalan və yanlış olan bir çox məlumatlar da qataraq, dünya ictimaiyyətini öz tərəflərinə çəkməkdə mahir olduqları hamıya bəllidir. Bakı hadisələrində də eyni cür hərəkət etmişdilər. Nuru paşa Sədrəzəm Əhməd İzzət paşaya 27 oktyabrda göndərdiyi raportda bunları qeyd etdi:

1.Qarabağ bölgəsinin düzlük ərazisində yaşayanların hamısı türkdür. Bunlar isti yay günlərində yaylaqlara gedirlər. Şuşanın üçdə ikisi türk və müsəlmandır. Ermənilər uzun müddətdir Şuşa şəhərini mühasirədə saxlayırlar, şəhərdə yaşayan müsəlmanlar isə aclıqdan tələf olmaq üzrədirlər. Bunun qarşısını almaq üçün 08.10.1918 tarixində Azərbaycan hərbi birlikləri ilə bizim əsgərlərimiz tərəfindən şəhər işğal edilmiş və Ağdam ilə əlaqəsi təmin edilmişdir. Bu irəliləmə əsnasında ilk gün bir neçə yüz erməni buna mane olmaq istəmişsə də bunlar geri oturdulmuş və asayişi pozacaq heç bir hadisə olmamışdır. Əsasən Bakının qüvvətləndirilməsi məqsədilə Qarabağdakı hissələrimiz geri çəkilmiş və Şuşada yalnız Azərbaycan hərbi birləşmələri qalmışdır. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir, onsuz yaşaya bilməz.
2. Bakının Osmanlı qüvvələri tərəfindən zəbti ilə düşmən tərəfindən tərk edilməsi və evakuasiyası arasındakı müddət ərzində, 31 mart qırğınının intiqamını almaq üçün müsəlmanlar və ermənilər arasında qarşılıqlı münaqişə olmuş və bu zaman 2 minə qədər erməni tələf olmuşdur. Osmanlı qüvvələrinin şəhərə girməsi ilə bu münaqişəyə dərhal son qoyulmuş və müsəlmanlardan bu işdə günahkar olan 174 adam edam edilmiş, ermənilərin malını qarət etməklə, onları öldürməklə məşğul olan daha 3 nəfər isə dünən asılmışdır. Halbuki mart hadisələrində 20 minə yaxın müsəlman qətl edilmiş, malları qarət edilmiş, məscidlər topa tutulmuş, yüzlərlə böyük bina uçurulmuş, olmazın faciələr baş vermişdir. Bu dəfə müsəlmanların etdikləri müqayisəyəgəlməz dərəcədə əhəmiyyətsizdir. İrəvan ətrafında yerləşən 240 türk kəndi əhalisi ilə bərabər yer üzündən silinmişdir. Bu faciə azərbaycan xalqının qulaqlarında hələ də səslənməkdədir.
3. Münaqişələrdə və mart hadisələrində şəxsən iştirak edən bəzi ermənilər həbs olunmuşdur. Bunlardan günahı sübut olunmayanlar azad edilmiş, digərləri barədə isə Azərbaycan hökuməti tərəfindən dindirilmə aparıldıqdan sonra, qanunla hərəkət ediləcəkdir. Əsasən, çoxdan bəri həbs tədbirinə əl atılmadığı kimi, bu üsula yenidən müraciət edilməmişdir.

4. Erməni xalqından Gürcüstan və Ermənistana getmək istəyənlərə heç bir maneçilik törədilməmişdir."

Osmanlı Dövlətinin Birinci dünya müharibəsindəki müttəfiqlərinin məğlub olması səbəbindən saziş bağlanması ilə əlaqədar hazırlıqlar davam edərkən, Qafqazda çox böyük fədakarlıqlarla əldə edilən üstünlüyün, bir fəlakətlə tamamilə aradan qalxması kimi bir vəziyyət ortaya çıxdı. Ənvər paşa, vəzifəsindən getməzdən qabaq, Qafqazdakı və Cənubi Azərbaycandakı türk hərbi qüvvələrinin, Dağıstan və Azərbaycan milli ordusu kimi yerlərində qalmasını planlaşdırmışdı. İttihad və Tərəqqi Partiyası hökumətinin yerini tutan Əhməd İzzət paşa kabineti isə heç olmazsa, Brest-Litovsk Müqaviləsi ilə Osmanlı Dövlətinə qatılan Qars, Ərdəhan və Batumun qurtarıla bilməsi üçün, Batum Müqaviləsi nəticəsində alınan Axıska, Axalkalaki və Gümrü bölgələrinin, Qafqazda Dağıstan və Azərbaycanın boşaldılmasına qərar vermişdi.

Osmanlı Baş Qərargahı, 21 oktyabr 1918-ci il tarixli və 8.852 saylı bir yazı ilə Şərq Orduları Qrupu Komandanlığına bu əmri göndərdi:

1. Şərq Orduları Qrupu və Baş Mənzil Müfəttişliyi və 1-ci Qafqaz Korpusu Qərargahları ləğv edilərək, qərargah heyətlərinin İstanbula dönməsi, 2. 6-cı və 9-cu Orduların birbaşa Baş Qərargaha bağlandığı,
3. İranda olan nizami süvari briqadasının 6-cı Ordunun əmrinə verildiyi,
4. 10-cu Qafqaz diviziyası, 5-ci Qafqaz diviziyası, 36-cı diviziya və 15-ci piyada diviziyasının İstanbula nəqlindən sonra, 3-cü, 9-cu, 11-ci Qafqaz diviziyalarının və 12-ci diviziyanın 9-cu Ordunun əmrində qalacağı.

5. 9-cu Ordunun İran və yenə Brest-Litovsk Müqaviləsi ilə Osmanlı Dövlətinə verilməmiş bütün torpaqları boşaltması.

Bu əmrə əsasən indiki İranQafqazda olan hərbi birlikləri geri çəkmək vəzifəsi 9-cu ordu Komandanı Yaqub Şövqi paşaya həvalə olunmuşdu. Cənubi Azərbaycanda 9-cu Ordunun tərkibində olan 11-ci diviziya ilə 4-cü Korpus Qərargahı və nizami süvari briqadası (12-ci süvari alayı və Aşirət süvari alayı) və bu korpusun ərzaq və cəbbəxana qolları, olduqları yeri boşaltmaq üçün hazırlıqlara başladı. 4-cü Korpus Qərargahı ilə nizami süvari briqadası, Rəvandiz üzərindən qərbə doğru hərəkətə başladı. Osmanlı hissələrinin Təbrizi boşaltması barədə əmrin səs-sədası camaat arasında yayılandan sonra, bölgədə yaşayan türklər xəbərin doğru olduğuna uzun müddət inana bilmirdilər. Bu xəbərin bir ingilis təbliğatı olduğunu düşünürdülər. Ancaq 18 noyabr 1918-ci il tarixində geri çəkilmə əməliyyatı başlayanda təbrizli türklərlə Osmanlı Ordusu arasında vidalaşma əsnasında hüzün dolu və duyğulu anlar yaşandı. 11-ci diviziya Təbriz, Dilman, XoyCulfa bölgəsindən Şərqi Bəyazidə çəkildi. Beləliklə, böyük fədakarlıqla alınan yerlər 4 dekabr 1918-ci il tarixində tamamilə boşaldılmış oldu.

Hərbiyə Nazirliyi 26 oktyabr 1918-ci il tarixində yaydığı əmrlə, Qafqaz İslam Ordusu və Şimali Qafqaz Komandanlıqları əmrində olan əsgəri birliklərin geri çəkilməsi üçün hazırlıqlara başlamasını istəmişdi. O tarixlərdə, İstanbula göndərilməsi əmr edilən 5-ci Qafqaz piyada diviziyası ilə 15-ci piyada diviziyası və 36-cı Qafqaz diviziyasından 106 və 107-ci piyada alayları və bir topçu batalyonu, Azərbaycan və Dağıstanda xidmət edirdi. Bu hərbi birliklər, Dağıstanda Mahaçqalanı düşmən işğalından qurtarmış, Şimali Qafqazın müxtəlif yerlərindən rus və ermənilərin çıxarılması üçün canla-başla döyüşmüşdülər. 9-cu Ordunun geri çəkilməsi ərəfəsində Arpaçay və Araz çayının şərqində ermənilərin bir əks-hücuma keçmə ehtimalı yaranmışdı. Türk Ordusunun bölgədən çəkilməsi xəbəri ilə əlaqədar Axıska və Axalkalaki xalqı ilə İğdır və ətrafında böyük bir təlaş yaşandı. Bölgənin yerli türk xalqı ermənilərdən qorunmaq məqsədilə hərbi birləşmələr yaratmağa başlamışdı. Qafqaz, Şərqi Anadolu, Naxçıvan və Təbriz bölgələrində böyük bir narahatçılıq yaranmışdı.

Qafqaz İslam Ordusu Komandanlığı və Şimali Qafqaz Komandanlığının ləğv edildiyi və düşmənlə saziş imzalandığı, eləcə də Brest-Litovsk müqaviləsinə daxil olmayan bölgələrin boşaldılması ilə əlaqədar əmr, Nuru paşaya 5 noyabr 1918-ci il tarixində çatdı. Nuru paşa bu əmri 11 noyabr 1918-ci il tarixində Dağıstanda Mahaçqalanı düşmən işğalından qurtaran 15-ci piyada diviziyası komandanı Süleyman İzzət bəyə bildirmişdi. Nuru paşanın Süleyman İzzət bəyə göndərdiyi yazı belə idi:

"Brest-Litovsk Müqaviləsinə daxil olmayan, işğal edilən Qafqaz bölgələrinin 24 oktyabr 1918-ci il tarixindən etibarən altı həftə ərzində boşaldılması, Sədrəzəm və Hərbiyə naziri Əhməd İzzət paşadan alınan əmr əsasındadır. Bu səbəbdən, Mahaçqala cəbhəsindəki bütün Osmanlı birliklərinin göndərilməsi lazım gələcək. Azərbaycandakı dəmir yolu avadanlıqları, bütün Osmanlı birliklərini birdən daşıya bilməyəcəyindən, 15-ci piyada diviziyasının sürətlə daşınmasına başlamaq tələb olunur. 15-ci Piyada Diviziyası daşındıqdan sonra, növbə ilə Bakı və digər yerlərdəki hərbi birliklər, əvvəlcə Qazax məntəqəsinə göndəriləcəkdir. 15-ci piyada diviziyasını daşıyan qatarlar geri qayıtdıqdan sonra, digər birliklər daşınacaqdır. Bununla əlaqədar, bu əmrin alınması ilə Mahaçqala cəbhəsindəki 15-ci piyada diviziyası ilə digər birliklərin dərhal daşınmasına başlanılacaqdır. Köçürülmənin təşkilinə 15-ci piyada diviziyası komandanı cavabdehdir. Hərbiyə Nazirliyinin 26 oktyabr 1918-ci il tarixli və 5.336 saylı əmrinə görə Şimali Qafqada və Azərbaycanda xidmət etmək istəyənlər qalacaqdır".

Mahaçqalanın ələ keçirilməsi tapşırığını alan 15-ci piyada diviziyası komandanı Süleyman İzzət bəy, Nuru paşadan gələn əmri Şimali Qafqaz komandanı Yusif İzzət paşaya göndərdi. Yusif İzzət paşa 15-ci piyada diviziyasının öz əmrində olduğunu bildirərək, Nuru paşanın bu barədə əmr verə bilməyəcəyini söylədi. Buna rəğmən Süleyman İzzət bəy, köçmə hazırlıqlarına başladı. ,Şimali Qafqaz Respublikasında vəzifə almaq istəyən zabit, serjant və sıravilərin adları Temirxan-Şuradakı Şimali Qafqaz Komandanlığına bildirildi. Yusif İzzət paşa da Şimali Qafqaz Ordusunda xidmət etməyi qəbul etmişdi.

Süleyman İzzət bəy diviziyaya bir əmr yayaraq, bütün hərbi birliklərin, 17 noyabr 1918-ci il tarixində silah və mühümmatı ilə birlikdə geri çəkilmək üçün təyin olunan toplaşma nöqtələrinə doğru getməsini tələb etdi. 15-ci piyada diviziyasının qatarla daşınması lazım gələn 190 zabit və 4,811 sıravi mövcudu var idi.

Osmanlı Dövləti və İngilislər arasında razılaşdırılan şərtlər çərçivəsində, türk birliklərinin bir bölüyü Qafqazda qala biləcəkdi. Hərbi birliklərin çəkilmə hazırlıqları davam edirkən, ingilislər 11 noyabr 1918-ci ildə Osmanlı Baş Nazirliyinə bir nota göndərdilər. Buna görə Qafqazda, Birinci dünya müharibəsindən əvvəlki Osmanlı-Rus sərhədlərinə qayıdılması tələb olunurdu:

"Sazişin 11-ci maddəsinə əlavə bənddir:

Osmanlı Dövləti ilə Rusiya arasında müharibədən əvvəlki hüduddan kənarda olan bütün türk birliklərini və onlara aid elementləri geri almaları barədə əmr etməniz üçün Britaniya hökumətindən təlimat almışam. Sözü gedən birlik və ünsürlərin Azərbaycanda saxlanılması heç bir şəkildə mümkün deyildir. Bu boşaltmanın tamamlanması üçün Xəlil və Nuru paşalar ilə Ənvərin atası Əhmədin və İslam Ordusunda hər hansı bir xidmət üçün göndərilmiş olan türk zabit və sıravilərinin də geri çəkilməsi tələb olunur".

Ədəbiyyat

 • Laura M. Adkisson Great Britain and the Kemalist Movement for Turkish Independence, 1919-1923, Michigan 1958
 • Paul C. Helmreich From Paris to Sèvres. The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919-1920, Ohio 1974, S. 3-5, der gesamte Vereinbarungstext befindet sich auf S. 341f.
 • Patrick Balfour Kinross Atatürk : a biography of Mustafa Kemal, father of modern Turkey, New York 1965
 • Sir Frederick B. Maurice The Armistices of 1918, London 1943
 • Mudros Müqaviləsinin mətni 2012-07-11 at the Wayback Machine, Türk Tarix Qurumu

İstinadlar

 1. Okyar, Öz dövrdə bir adam, s. 236.
 2. Türk İstiqlal hərbi, s. 24-28
 3. Birinci Dünya hərbində Türk hərbi, Qafqaz cəbhəsi, III ordu hərəkatı, II c, s. 622
 4. Aydəmir, Makedoniyadan Orta Asiyaya Ənvər paşa, s. 440.
 5. Okyar, Öz dövrdə bir adam, s. 238-239
 6. Türk İstiqlal hərbi, s. 28
 7. Birinci Dünya hərbində Türk hərbi, Qafqaz cəbhəsi, III ordu hərəkatı, II c, s. 622-623
 8. Ünal, Türk siyasi tarixi, s. 474
 9. Türk istiqlal hərbi, s. 29
 10. Birinci Dünya hərbində Türk hərbi, Qafqaz cəbhəsi, III ordu hərəkatı, II c, s. 623-624
 11. Türk istiqlal hərbi, s. 31
 12. Birinci Dünya hərbində Türk hərbi, Qafqaz cəbhəsi, III ordu hərəkatı, II c, s. 624
 13. Türk istiqlal hərbi, s. 46
 14. Birinci Dünya hərbində Türk hərbi, Qafqaz cəbhəsi, III ordu hərəkatı, II c, s. 625
 15. Armaoğlu, 20-ci əsr siyasi tarixi, s. 139
 16. Bayur, Türkiyə Dövlətinin xarici siyasəti, s. 14-23
 17. Armaoğlu, 20-ci əsr siyasi tarixi, s. 141
 18. Okyar, Öz dövrdə bir adam, s. 250.
 19. Ünal, Türk siyasi tarixi, s. 454
 20. Ünal, Türk siyasi tarixi, s. 455
 21. Əli Fuad Türkgəldi, Görüb eşitdiklərim, Türk Tarix Qurumu nəşriyyatı, Ankara, 1951, s.169
 22. Türk İstiqlal hərbi, s. 148
 23. Türk İstiqlal hərbi, s. 150
 24. Türk istiqlal hərbi, s. 153-154.
 25. Türk İstiqlal hərbi, s. 154
 26. Birinci Dünya hərbində Türk hərbi, Qafqaz cəbhəsi, III ordu hərəkatı, II c, s. 630.
 27. Birinci Dünya hərbində Türk hərbi, Qafqaz cəbhəsi, III ordu hərəkatı, II c, s. 639
 28. Süleyman İzzət, böyük hərbdə 15-ci piyada tüməninin Azərbaycan və Şimali Qafqazdakı hərəkat və döyüşləri, s.237
 29. Birinci Dünya hərbində Türk hərbi, Qafqaz cəbhəsi, III ordu hərəkatı, II c, s. 639.
 30. Süleyman İzzət, böyük hərbdə 15-ci piyada tüməninin Azərbaycan və Şimali Qafqazdakı hərəkat və döyüşləri, s. 240-241
 31. Türk İstiqlal hərbi, s. 157

Həmçinin bax

mudros, müqaviləsi, mudros, müqaviləsi, oktyabr, 1918, ildə, osmanlı, imperiyası, ilə, antanta, dövlətləri, arasında, bağlanmış, sülh, müqaviləsi, müqavilə, lemnoos, adasının, mudros, limanında, ingilis, hərb, gəmisi, agamemnon, gəmisində, imzalanmışdır, müqav. Mudros Muqavilesi 30 oktyabr 1918 ci ilde Osmanli imperiyasi ile Antanta dovletleri arasinda baglanmis sulh muqavilesi Muqavile Lemnoos adasinin Mudros limaninda ingilis herb gemisi HMS Agamemnon gemisinde imzalanmisdir Muqavilenin sertlerine gore Osmanli dovleti Birinci dunya muharibesi zamani ele kecirdiyi erazilerden geri cekilmisdir Mudros Muqavilesiturk Mondros Ateskes Anlasmasi Dord gunluk muzakirelerden sonra Mudros muqavilesinin imzalandigi HMS Agamemnon gemisi Mudros limanindaMuqavilenin tipi ateskes muqavilesiImzalanma tarixi 30 oktyabr 1918Imzalanma yeri Lemnos adasi Mudros limaniTerefler Antanta dovletleriOsmanliDili ingilisce fransizca osmanlica Mundericat 1 Telet pasa hokumetinin istefasi 2 Muqavilenin imzalanmasi 3 Tesirleri 3 1 Qafqaz Islam ordusunun geri cagirilmasi 4 Edebiyyat 5 Istinadlar 6 Hemcinin baxTelet pasa hokumetinin istefasi RedakteBirinci dunya muharibesi davam ederken 1918 ci ilin yay aylarinda Osmanli dovleti ve muttefiqleri Almaniya Avstriya Macaristan Imperiyasi ve Bolqaristan doyus cebhelerinde agir meglubiyyetlere ugrayaraq boyuk torpaq saheleri itirmisdiler 1 Bolqaristan 15 sentyabrda Makedoniya cebhesinde facievi bir meglubiyyete ugradi ve Antanta Dovletleri ile 29 sentyabrda barisiq imzaladi Belelikle Osmanli Dovletinin muttefiqleri ile qurudan elaqesi kesilmis oldu Cenub cebhesinin suqutu neticesinde isgal tehlukesi ile uz uze qalan Avstriya Macaristan imperiyasi da 5 oktyabrda Italiyada qalib dovletlerle barisiq imzaladi Almaniya ise 11 noyabrda Fransada barisiga imza atdi 2 Muharibenin sona catmasinin hiss olundugu bir dovrde Enver pasa Serq Ordulari qrupu Komandani Xelil pasaya gonderdiyi mexsusi emrde bele deyirdi Movcud veziyyetdeki deyisiklik sebebi ile ehtimal ki bizden sonra gelecek kabinet Azerbaycan ve Simali Qafqazin bosaldilmasi sertini qebul edecek ve yerine yetirecek Evvelce yazdigim kimi Nuru Nuru pasa orada ozu ile islemek ucun qalacaq zabit serjant ve birlikleri indiden ele hazirlasin ki bosaltma emrinden sonra da fasilesiz calismaq ucun qala bilsin 3 4 Muharibe boyunca Osmanli Dovletini sovq ve idare eden ordulari istiqametlendiren Ittihad ve Tereqqi Partiyasi ve hokumet bascilari Telet Enver ve Cemil pasalar muharibenin gedisatindan umidlerini kesmisdiler Ittihad ve Tereqqi Partiyasi 7 oktyabr 1918 ci il tarixinde hokumete etimadsizliq gosterdiyini bildirdi Bununla elaqedar Bas Nazir Telet pasa 8 oktyabrda istefa verdi 5 Sultan Mehmet Vahideddin London Sefiri Tofiq pasaya yeni hokumet qurmaq tapsirigi verdi Lakin Tofiq pasa bu isin ohdesinden gele bilmedi Herbi Nazir Ehmed Izzet pasa 13 oktyabrda hokumet qurdu ve Telet pasanin istefasi da ictimaiyyete bildirildi 6 Osmanli Dovleti 5 oktyabrdan 12 oktyabra qeder sulh imzalanmasi ucun ABS a bir nece defe teklif etdi Ehmed Izzet pasa sulh tekliflerine regmen boyuk fedakarliqla elde edilen Qafqazda elde olunmus nailiyyetlerin itirilmemesi ucun de bezi tesebbuslerle cixis etdi Bu bolgelerin elden cixmamasi ucun calisdi Brest Litovsk sulh muqavilesi ile Turkiyenin terkibine kecen Qars Erdahan ve Batumun terk edilmemesi ucun de muqavile xaricinde ele kecirilen Dagistan Azerbaycan Ahiska Ahalkelek ve Gumru ile Cenubi Azerbaycandaki bezi bolgelerin bosadilmasinin mumkun oldugunu dusunurdu Barisiq ucun raziliga gelinmis lakin yeri ve tarixi mueyyenlesdirilmemis danisiqlar da baslamamisdi Bas Komandanliq Qerargah rehberliyi 21 oktyabr 1918 ci il tarixinde bir emr yaydi Buna gore Serq bolgesindeki herbi birlikler yeniden qurulur ve herbi birliklerin Brest Litovsk muqavilesinde gosterilen yerlere cekilmesi emr edilirdi 7 Muqavilenin imzalanmasi RedakteSedrezem ve Bas Komandanliq Qerargah reisi Ehmed Izzet pasa Istanbul Boyukadada esir tutulan ingilis generali Thovsendin barisiq ucun vasitecilik etmesini qebul etdi Qarsiliqli teklifler neticesinde barisiq danisiqlarinin Egey denizindeki Lemnos adasinda olan Mudros limaninda kecirilmesi qerarlasdirildi 8 Turk heyetine Deniz Quvveleri Naziri albay Rauf Orbay Xarici Isler Naziri Resad Hikmet ve Izmirdeki 8 ci Ordu Qerargah reisi yarbay Sedullah Beyler ve heyetin katibi olaraq da Eli Fuad Turkgeldi daxil idi Turk heyeti 26 oktyabr 1918 ci ilde Lemnos adasina getdi ve Mudros limanina catdi 9 10 Xarici Isler ve Herbiye Nazirliklerinin birlikde hazirladigi ve hokumetin de tesdiq etdiyi sekkiz maddelik bir sened Osmanli Dovletinin barisiq heyetine verilmisdi 11 12 27 oktyabrda zirehli ingilis gemisi Agamemnonda baslayan ve dord gun davam eden muzakirelerin sonunda 30 oktyabr 1918 ci ilde bir barisiq imzalandi Sedrezem ve Bas Komandanliq Qerargah reisi Ehmed Izzet pasa 31 oktyabr tarixli bir emrle barisiq imzalandigini ordulara bildirdi Osmanli dovleti teessuf ki muttefiqleri ile birlikde meglub veziyyete duserek milli seref ve namusumuza zidd olmayan sertlerle sulh teleb etdiyinden Osmanli hokumetinin qayesinin bu aci siyasi veziyyeti mumkun oldugu qeder o butunlukle seltenetin xeyrine deyisdirmek ve yungullesdirmek ucun careler axtarmaq lazim oldugu ve bu sebebden her ehtimala qarsi qonsularla son derece yaxsi munasibetde olaraq lazimsiz hereketlerle memleketimizin muqeddes deyerlerinin geleceyi ucun zererli hereketlere yol verilmemesi ve barisiq sertlerine qeti suretde emel olunmasi emr edilmekdedir 13 14 Tesirleri RedakteMudros sazisi Birinci dunya muharibesi boyunca imzalanan bezi muqavileler kimi neticesi tesiri ve davami baximindan kecici xarakterde olmaqdan bir xeyli uzaq idi Imzalanan bu sazis Osmanli Dovletinin ve turk milletinin heyatinda boyuk acilara yol acan ve qanli hadiselerin yasanmasina zemin hazirlayan yeni bir dovrun baslangici oldu Bu aci ve iztirabin Milli Mubarize ve Turkiyenin dogusu ile neticeleneceyini qabaqcadan teyin etmek olduqca cetin idi 15 Osmanli ordusu Suriya ve Iraqda zeiflemesine baxmayaraq doyus qabiliyyetini saxlamisdi 18 mart 1915 ci ilde Canaqqalada Antanta Dovletlerine agir itkiler verdirerek onlari geri cekilmeye mecbur eden ordular ve komandirler de oz vezifelerinin basindaydilar 16 Osmanli ordulari Simali Qafqazda Derbend ve Mahacqala Qara deniz sahilinde Batum Simali Azerbaycanda Baki ve Qarabag Cenubi Azerbaycanda Tebriz ve Urmiya golu ve etrafi olmaqla cox ehemiyyetli movqeleri elinde saxlayirdi Buna regmen Almaniya Avstriya Macaristan ve Bolqaristanin ordulari tamamile dagilmisdi Antanta Dovletleri ucun bu olkeler artiq tehluke menbeyi deyildi agir bir meglubiyyete ugramisdilar Osmanli Dovleti ve ordusu haqqinda ise bele bir meglubiyyet bas vermemisdi 17 Bu sertler altinda Antanta Dovletlerinin tek hedefi artiq Osmanli Dovleti idi Osmanli Dovletini parcalamaga dair muharibe boyunca hazirladiqlari gizli razilasmalari heyata kecirmek ucun aralarinda yeni bir reqabet baslamisdi Bu sebebden Osmanli Dovletine qarsi qeyd sertsiz teslim olma kimi bir duygunu verecek ifadelerden qacmaga calisan bir sazis metni de hazirlanmisdi Turk vetenini bolusdurmek ucun bezi elastik ve qeti olmayan ifadelere yer verilmisdi Sultan Mehmet Vahdeddin Ittihad ve Tereqqi Partiyasi ve Telet pasaya muxalif idi Istanbulda Ehmed Izzet pasa kabinetinin qurulacagindan sohbet gederken o gunlerde Enver pasadan Xelil pasaya gizli bir teleqraf gelmisdi Enver pasa Qafqaza gedeceyini Asiya turkleri arasinda isleyeceyini ve Turanciliq ideyasindan el cekmeyeceyini bildirir ve bu barede Xelil pasanin fikrini sorusurdu Sedrezem Ehmed Izzet pasa bir terefden dusmenle barisiga gelmeyin yollarini axtardigi halda diger terefden de Sultan Vahdeddinin emrine esasen Ittihadcilarin tutulub muharibe gunahkari olaraq Divani Herbe verilmeleri haqda dusunurdu Saray ile Sedrezem arasinda muzakire edilen bu fikirden xeber tutan Ittihad ve Tereqqi Partiyasi uzvleri olkeni terk etmek qerarina gelmisdiler Mudros sazisinin imzalanmasindan iki gun sonra 1918 ci il noyabr ayinin ikisinden ucune kecen gece bezi liderler gizlice olkeni terk etdi Olkeden gedenler arasinda Sedrezem Telet pasa Herbiye Naziri Enver pasa Behriyye Naziri Camal pasa Herbi Levazim reisi Topal Ismayil Haqqi pasa Polis Bas Mudurluyu ile Heleb ve Beyrut valiliyi vezifelerinde olmus Bedri ve Ezmi beyler Ittihad ve Tereqqi Partiyasinin Idare Heyeti uzvlerinden Doktor Nazim ve Doktor Baheddin Sakir beyler var idi 18 Qara Kamal bu liderlerin olkeden kenara qacmasi ucun lazimi teskilati isleri gormus ve komek etmisdi 19 Enver pasa Birinci dunya muharibesinde qalib gelseydik Carliq suqut etmis Boyuk Turan qurulmus olacaqdi Ne edek ki tale uzumuze gulmedi Buna muveffeq olmadiq Viran olduq demisdi Sabiq Herbiye Naziri Enver pasa Boyuk Turan ideyasini gerceklesdirmek ucun getdiyi Turkustanda Pamir daglarinin eteyinde 1922 ci ilde ruslara qarsi hucumlarin birinde at belinde en on siralarda vurusarken olmusdu 20 Telet Enver ve Camal pasalar olkeden getdikden sonra haqlarinda bir cox arasdirmalar aparildi xatireler yazildi meqaleler qeleme alindi Yazilanlar arasinda bu liderlerin bilgisizliyini bacariqsizligini siyasi ve herbi liderliklerini ve sehvlerini de dile getirenler oldu Ehmed Izzet pasa Mudros sazisinin imzalanmasindan doqquz gun sonra vezifesinden istefa verdi 21 Yerine 11 noyabrda Tofiq pasa getirildi Cunki Ehmed Izzet pasa kabinetinin olke daxilindeki problemleri hell ede bilmeyeceyi evvelceden melum idi Dusmen quvveleri ehtiyac olmadigi halda ve hec bir sebeb de gostermeden 11 noyabr 1918 ci ilde Istanbula qosun yeritdiler Belelikle sazisin sertlerini pozdular Osmanli Dovletinin bolusdurulmesi ile elaqedar Sykes Picot Muqavilesinin esaslari cercivesinde ve Paris Sulh Konfransi qerarlarina esasen Mudros sazisi sertlerini oz anlayislarina uygun heyata kecirmeye basladilar Qafqaz Islam ordusunun geri cagirilmasi Redakte Ehmed Izzet pasa hokumeti elan etdikden sonra ermenilerin Istanbuldaki temsilcisi onun yanina gederek turk esgerlerinin Bakida 30 min ermenini qetle yetirdiyini Qarabagda ise herbi herekatin davam etdiyini iddia ederek bolgede daha cox insanin olmesinin qarsisini almagi xahis etdi Bu ve buna benzer sikayetler esasinda Ehmed Izzet pasa 23 oktyabrda Nuru pasaya bu teleqrami gonderdi 1 Ermenilerin Istanbuldaki temsilcisinin dediyine gore Osmanli herbi birliklerinin Qarabagda Susaya girdiyi melum oldu Bu hereket qarsiliqli qetliama yol aca bileceyinden Qarabaga hereket eden herbi hisselerimiz varsa derhal geri cekilecek ve geri cekilme barede Bas Qerargaha melumat verilecekdir Qarabaga hec bir esgerimiz girmeyecekdir 2 Bakinin zebti zamani 30 min ermeni oldurulduyu ve mallarinin talan edildiyi talanlarda bizim esgerlerimizin de istirak etdiyi indi de bir cox ermenilerin teqib olundugu bildirilmisdir Bu soylenenler dogru ise buna sebeb olanlar ve bununla elaqesi olanlarin askara cixarilib cezalandirilmalari ve ya terefimize bildirilmesi lazimdir 3 Bakida hebs olunan ermeniler derhal azadliga buraxilacaq ve onlarin teqib olunmasi qetiyyetle qadagan edilecekdir Bakida olan ermenilerden seherden kenara cixmaq ve ya Ermenistana getmek isteyenlere hec bir manee olmayacaq lazimi komeklik gosterilecekdir Azerbaycan ile Ermenistan arasindaki serhed munaqiseleri siyasi konfranslar ve danisiqlar yolu ile hell edileceyinden silahli birliklerin bu kimi hallara mudaxile etmesini qeti suretde qadagan edirem Eksine esgeri quvvelerimiz olduqlari yerlerde asayisi temin etmekle mesgul olmalidir 22 Ermeni temsilcilerin Osmanli Bas Nazirine verdikleri melumatin bolgedeki heqiqetlerle hec bir elaqesi yox idi Ermenilerin hadiseleri ve saylari sisirderek deyisdirerek ve icine yalan ve yanlis olan bir cox melumatlar da qataraq dunya ictimaiyyetini oz tereflerine cekmekde mahir olduqlari hamiya bellidir Baki hadiselerinde de eyni cur hereket etmisdiler Nuru pasa Sedrezem Ehmed Izzet pasaya 27 oktyabrda gonderdiyi raportda bunlari qeyd etdi 1 Qarabag bolgesinin duzluk erazisinde yasayanlarin hamisi turkdur Bunlar isti yay gunlerinde yaylaqlara gedirler Susanin ucde ikisi turk ve muselmandir Ermeniler uzun muddetdir Susa seherini muhasirede saxlayirlar seherde yasayan muselmanlar ise acliqdan telef olmaq uzredirler Bunun qarsisini almaq ucun 08 10 1918 tarixinde Azerbaycan herbi birlikleri ile bizim esgerlerimiz terefinden seher isgal edilmis ve Agdam ile elaqesi temin edilmisdir Bu irelileme esnasinda ilk gun bir nece yuz ermeni buna mane olmaq istemisse de bunlar geri oturdulmus ve asayisi pozacaq hec bir hadise olmamisdir Esasen Bakinin quvvetlendirilmesi meqsedile Qarabagdaki hisselerimiz geri cekilmis ve Susada yalniz Azerbaycan herbi birlesmeleri qalmisdir Qarabag Azerbaycanin ayrilmaz hissesidir onsuz yasaya bilmez 2 Bakinin Osmanli quvveleri terefinden zebti ile dusmen terefinden terk edilmesi ve evakuasiyasi arasindaki muddet erzinde 31 mart qirgininin intiqamini almaq ucun muselmanlar ve ermeniler arasinda qarsiliqli munaqise olmus ve bu zaman 2 mine qeder ermeni telef olmusdur Osmanli quvvelerinin sehere girmesi ile bu munaqiseye derhal son qoyulmus ve muselmanlardan bu isde gunahkar olan 174 adam edam edilmis ermenilerin malini qaret etmekle onlari oldurmekle mesgul olan daha 3 nefer ise dunen asilmisdir Halbuki mart hadiselerinde 20 mine yaxin muselman qetl edilmis mallari qaret edilmis mescidler topa tutulmus yuzlerle boyuk bina ucurulmus olmazin facieler bas vermisdir Bu defe muselmanlarin etdikleri muqayiseyegelmez derecede ehemiyyetsizdir Irevan etrafinda yerlesen 240 turk kendi ehalisi ile beraber yer uzunden silinmisdir Bu facie azerbaycan xalqinin qulaqlarinda hele de seslenmekdedir 3 Munaqiselerde ve mart hadiselerinde sexsen istirak eden bezi ermeniler hebs olunmusdur Bunlardan gunahi subut olunmayanlar azad edilmis digerleri barede ise Azerbaycan hokumeti terefinden dindirilme aparildiqdan sonra qanunla hereket edilecekdir Esasen coxdan beri hebs tedbirine el atilmadigi kimi bu usula yeniden muraciet edilmemisdir 4 Ermeni xalqindan Gurcustan ve Ermenistana getmek isteyenlere hec bir manecilik toredilmemisdir 23 Osmanli Dovletinin Birinci dunya muharibesindeki muttefiqlerinin meglub olmasi sebebinden sazis baglanmasi ile elaqedar hazirliqlar davam ederken Qafqazda cox boyuk fedakarliqlarla elde edilen ustunluyun bir felaketle tamamile aradan qalxmasi kimi bir veziyyet ortaya cixdi Enver pasa vezifesinden getmezden qabaq Qafqazdaki ve Cenubi Azerbaycandaki turk herbi quvvelerinin Dagistan ve Azerbaycan milli ordusu kimi yerlerinde qalmasini planlasdirmisdi Ittihad ve Tereqqi Partiyasi hokumetinin yerini tutan Ehmed Izzet pasa kabineti ise hec olmazsa Brest Litovsk Muqavilesi ile Osmanli Dovletine qatilan Qars Erdehan ve Batumun qurtarila bilmesi ucun Batum Muqavilesi neticesinde alinan Axiska Axalkalaki ve Gumru bolgelerinin Qafqazda Dagistan ve Azerbaycanin bosaldilmasina qerar vermisdi Osmanli Bas Qerargahi 21 oktyabr 1918 ci il tarixli ve 8 852 sayli bir yazi ile Serq Ordulari Qrupu Komandanligina bu emri gonderdi 1 Serq Ordulari Qrupu ve Bas Menzil Mufettisliyi ve 1 ci Qafqaz Korpusu Qerargahlari legv edilerek qerargah heyetlerinin Istanbula donmesi 2 6 ci ve 9 cu Ordularin birbasa Bas Qerargaha baglandigi 3 Iranda olan nizami suvari briqadasinin 6 ci Ordunun emrine verildiyi 4 10 cu Qafqaz diviziyasi 5 ci Qafqaz diviziyasi 36 ci diviziya ve 15 ci piyada diviziyasinin Istanbula neqlinden sonra 3 cu 9 cu 11 ci Qafqaz diviziyalarinin ve 12 ci diviziyanin 9 cu Ordunun emrinde qalacagi 5 9 cu Ordunun Iran ve yene Brest Litovsk Muqavilesi ile Osmanli Dovletine verilmemis butun torpaqlari bosaltmasi 24 Bu emre esasen indiki Iran ve Qafqazda olan herbi birlikleri geri cekmek vezifesi 9 cu ordu Komandani Yaqub Sovqi pasaya hevale olunmusdu Cenubi Azerbaycanda 9 cu Ordunun terkibinde olan 11 ci diviziya ile 4 cu Korpus Qerargahi ve nizami suvari briqadasi 12 ci suvari alayi ve Asiret suvari alayi ve bu korpusun erzaq ve cebbexana qollari olduqlari yeri bosaltmaq ucun hazirliqlara basladi 4 cu Korpus Qerargahi ile nizami suvari briqadasi Revandiz uzerinden qerbe dogru herekete basladi Osmanli hisselerinin Tebrizi bosaltmasi barede emrin ses sedasi camaat arasinda yayilandan sonra bolgede yasayan turkler xeberin dogru olduguna uzun muddet inana bilmirdiler Bu xeberin bir ingilis tebligati oldugunu dusunurduler Ancaq 18 noyabr 1918 ci il tarixinde geri cekilme emeliyyati baslayanda tebrizli turklerle Osmanli Ordusu arasinda vidalasma esnasinda huzun dolu ve duygulu anlar yasandi 11 ci diviziya Tebriz Dilman Xoy ve Culfa bolgesinden Serqi Beyazide cekildi Belelikle boyuk fedakarliqla alinan yerler 4 dekabr 1918 ci il tarixinde tamamile bosaldilmis oldu 25 Herbiye Nazirliyi 26 oktyabr 1918 ci il tarixinde yaydigi emrle Qafqaz Islam Ordusu ve Simali Qafqaz Komandanliqlari emrinde olan esgeri birliklerin geri cekilmesi ucun hazirliqlara baslamasini istemisdi O tarixlerde Istanbula gonderilmesi emr edilen 5 ci Qafqaz piyada diviziyasi ile 15 ci piyada diviziyasi ve 36 ci Qafqaz diviziyasindan 106 ve 107 ci piyada alaylari ve bir topcu batalyonu Azerbaycan ve Dagistanda xidmet edirdi Bu herbi birlikler Dagistanda Mahacqalani dusmen isgalindan qurtarmis Simali Qafqazin muxtelif yerlerinden rus ve ermenilerin cixarilmasi ucun canla basla doyusmusduler 9 cu Ordunun geri cekilmesi erefesinde Arpacay ve Araz cayinin serqinde ermenilerin bir eks hucuma kecme ehtimali yaranmisdi Turk Ordusunun bolgeden cekilmesi xeberi ile elaqedar Axiska ve Axalkalaki xalqi ile Igdir ve etrafinda boyuk bir telas yasandi Bolgenin yerli turk xalqi ermenilerden qorunmaq meqsedile herbi birlesmeler yaratmaga baslamisdi Qafqaz Serqi Anadolu Naxcivan ve Tebriz bolgelerinde boyuk bir narahatciliq yaranmisdi 26 Qafqaz Islam Ordusu Komandanligi ve Simali Qafqaz Komandanliginin legv edildiyi ve dusmenle sazis imzalandigi elece de Brest Litovsk muqavilesine daxil olmayan bolgelerin bosaldilmasi ile elaqedar emr Nuru pasaya 5 noyabr 1918 ci il tarixinde catdi Nuru pasa bu emri 11 noyabr 1918 ci il tarixinde Dagistanda Mahacqalani dusmen isgalindan qurtaran 15 ci piyada diviziyasi komandani Suleyman Izzet beye bildirmisdi Nuru pasanin Suleyman Izzet beye gonderdiyi yazi bele idi Brest Litovsk Muqavilesine daxil olmayan isgal edilen Qafqaz bolgelerinin 24 oktyabr 1918 ci il tarixinden etibaren alti hefte erzinde bosaldilmasi Sedrezem ve Herbiye naziri Ehmed Izzet pasadan alinan emr esasindadir Bu sebebden Mahacqala cebhesindeki butun Osmanli birliklerinin gonderilmesi lazim gelecek Azerbaycandaki demir yolu avadanliqlari butun Osmanli birliklerini birden dasiya bilmeyeceyinden 15 ci piyada diviziyasinin suretle dasinmasina baslamaq teleb olunur 15 ci Piyada Diviziyasi dasindiqdan sonra novbe ile Baki ve diger yerlerdeki herbi birlikler evvelce Qazax menteqesine gonderilecekdir 15 ci piyada diviziyasini dasiyan qatarlar geri qayitdiqdan sonra diger birlikler dasinacaqdir Bununla elaqedar bu emrin alinmasi ile Mahacqala cebhesindeki 15 ci piyada diviziyasi ile diger birliklerin derhal dasinmasina baslanilacaqdir Kocurulmenin teskiline 15 ci piyada diviziyasi komandani cavabdehdir Herbiye Nazirliyinin 26 oktyabr 1918 ci il tarixli ve 5 336 sayli emrine gore Simali Qafqada ve Azerbaycanda xidmet etmek isteyenler qalacaqdir 27 28 Mahacqalanin ele kecirilmesi tapsirigini alan 15 ci piyada diviziyasi komandani Suleyman Izzet bey Nuru pasadan gelen emri Simali Qafqaz komandani Yusif Izzet pasaya gonderdi Yusif Izzet pasa 15 ci piyada diviziyasinin oz emrinde oldugunu bildirerek Nuru pasanin bu barede emr vere bilmeyeceyini soyledi Buna regmen Suleyman Izzet bey kocme hazirliqlarina basladi Simali Qafqaz Respublikasinda vezife almaq isteyen zabit serjant ve siravilerin adlari Temirxan Suradaki Simali Qafqaz Komandanligina bildirildi Yusif Izzet pasa da Simali Qafqaz Ordusunda xidmet etmeyi qebul etmisdi 29 Suleyman Izzet bey diviziyaya bir emr yayaraq butun herbi birliklerin 17 noyabr 1918 ci il tarixinde silah ve muhummati ile birlikde geri cekilmek ucun teyin olunan toplasma noqtelerine dogru getmesini teleb etdi 15 ci piyada diviziyasinin qatarla dasinmasi lazim gelen 190 zabit ve 4 811 siravi movcudu var idi 30 Osmanli Dovleti ve Ingilisler arasinda razilasdirilan sertler cercivesinde turk birliklerinin bir boluyu Qafqazda qala bilecekdi Herbi birliklerin cekilme hazirliqlari davam edirken ingilisler 11 noyabr 1918 ci ilde Osmanli Bas Nazirliyine bir nota gonderdiler Buna gore Qafqazda Birinci dunya muharibesinden evvelki Osmanli Rus serhedlerine qayidilmasi teleb olunurdu Sazisin 11 ci maddesine elave benddir Osmanli Dovleti ile Rusiya arasinda muharibeden evvelki hududdan kenarda olan butun turk birliklerini ve onlara aid elementleri geri almalari barede emr etmeniz ucun Britaniya hokumetinden telimat almisam Sozu geden birlik ve unsurlerin Azerbaycanda saxlanilmasi hec bir sekilde mumkun deyildir Bu bosaltmanin tamamlanmasi ucun Xelil ve Nuru pasalar ile Enverin atasi Ehmedin ve Islam Ordusunda her hansi bir xidmet ucun gonderilmis olan turk zabit ve siravilerinin de geri cekilmesi teleb olunur 31 Edebiyyat RedakteLaura M Adkisson Great Britain and the Kemalist Movement for Turkish Independence 1919 1923 Michigan 1958 Paul C Helmreich From Paris to Sevres The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919 1920 Ohio 1974 S 3 5 der gesamte Vereinbarungstext befindet sich auf S 341f Patrick Balfour Kinross Ataturk a biography of Mustafa Kemal father of modern Turkey New York 1965 Sir Frederick B Maurice The Armistices of 1918 London 1943 Mudros Muqavilesinin metni Arxivlesdirilib 2012 07 11 at the Wayback Machine Turk Tarix QurumuIstinadlar Redakte Okyar Oz dovrde bir adam s 236 Turk Istiqlal herbi s 24 28 Birinci Dunya herbinde Turk herbi Qafqaz cebhesi III ordu herekati II c s 622 Aydemir Makedoniyadan Orta Asiyaya Enver pasa s 440 Okyar Oz dovrde bir adam s 238 239 Turk Istiqlal herbi s 28 Birinci Dunya herbinde Turk herbi Qafqaz cebhesi III ordu herekati II c s 622 623 Unal Turk siyasi tarixi s 474 Turk istiqlal herbi s 29 Birinci Dunya herbinde Turk herbi Qafqaz cebhesi III ordu herekati II c s 623 624 Turk istiqlal herbi s 31 Birinci Dunya herbinde Turk herbi Qafqaz cebhesi III ordu herekati II c s 624 Turk istiqlal herbi s 46 Birinci Dunya herbinde Turk herbi Qafqaz cebhesi III ordu herekati II c s 625 Armaoglu 20 ci esr siyasi tarixi s 139 Bayur Turkiye Dovletinin xarici siyaseti s 14 23 Armaoglu 20 ci esr siyasi tarixi s 141 Okyar Oz dovrde bir adam s 250 Unal Turk siyasi tarixi s 454 Unal Turk siyasi tarixi s 455 Eli Fuad Turkgeldi Gorub esitdiklerim Turk Tarix Qurumu nesriyyati Ankara 1951 s 169 Turk Istiqlal herbi s 148 Turk Istiqlal herbi s 150 Turk istiqlal herbi s 153 154 Turk Istiqlal herbi s 154 Birinci Dunya herbinde Turk herbi Qafqaz cebhesi III ordu herekati II c s 630 Birinci Dunya herbinde Turk herbi Qafqaz cebhesi III ordu herekati II c s 639 Suleyman Izzet boyuk herbde 15 ci piyada tumeninin Azerbaycan ve Simali Qafqazdaki herekat ve doyusleri s 237 Birinci Dunya herbinde Turk herbi Qafqaz cebhesi III ordu herekati II c s 639 Suleyman Izzet boyuk herbde 15 ci piyada tumeninin Azerbaycan ve Simali Qafqazdaki herekat ve doyusleri s 240 241 Turk Istiqlal herbi s 157Hemcinin bax RedakteOsmanli imperiyasi Birinci dunya muharibesinde Qafqaz Islam OrdusuMenbe https az wikipedia org w index php title Mudros muqavilesi amp oldid 6045191, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.