fbpx
Wikipedia

Bakteriyalar

Bakteriyalar

Escherichia coli
Elmi təsnifat
Aləmüstü: Nüvəsizlər
Aləmi: Bakteriyalar
Elmi adı
Bacteria
star
 • Actinobacteria
 • Aquificae
 • Bacteroidetes/Chlorobi
 • Chlamydiae/Verrucomicrobia
 • Chloroflexi
 • Chrysiogenetes
 • Cyanobacteria
 • Deferribacteraceae
 • Deinococcus-Thermus
 • Dictyoglomi
 • Fibrobacteres/Acidobacteria
 • Firmicutes
 • Fusobacteria
 • Gemmatimonadetes
 • Nitrospirae
 • Planctomycetes
 • Proteobacteria
 • Spirochaetes
 • Thermodesulfobacteria
 • Thermomicrobia
 • Thermotogae


Vikinnövlərdə
təsnifat


Vikianbarda
şəkil

Bakteriyalar (lat. Bacteria) — təkhüceyrəli mikroorqanizmalardır. Prokaryotik mikroorqanizmlərin əksəriyyətini təşkil edən qrupdur. Böyüklükləri 0,1–10 mm arasındadır. Bakteriyaların dünya üzərində 3,5 milyard ildir yaşadıqları bilinməkdədir. Dünyada ən çox yayılmış orqanizmlərdir və yer kürəsində həyatın davam etməsi üçün böyük önəm təşkil etməkdədirlər.

Xolera bakteriyası

Bakteriyaların öyrənilmə tarixi

Bakteriyalar hələ yaxşı öyrənilməyəndə bitkilərə aid edilirdi. "Bağırsaq florası" anlayışı da buradan yaranıb.

Yarımaləmlər

 1. Arxebakteriyalar
 2. Əsl bakteriyalar
 3. Oksifotobakteriyalar

Arxebakteriyalar: əsasən, metansintezedici bakteriyalardır. Növlərinin sayı 40-dan çoxdur.Arxebakteriyalarda fotosintez xlorofil yox, bakteriorodopsin əsasında baş verir.

Əsl bakteriyalar: anaerob və aerob heterotrofların, bəzən isə anaerob fotosintezedici avtotrof prokariotlaron, müxtəlif qruplarıdır.

Oksifotobakteriyalar: aerob fotosintezedici prokariotlardır (sinobakteriyalar və xlorosibakteriyalar).

Bakteriyaları kəşf edən Antoni van Levenhuk (XVII) olub. Ən qədim geoloji dövrdə biosferin yaranmasında ayrı-ayrı qrup prokariotların rolu böyükdür. bakterial fəallıq karbonatların, dəmir filizinin, sulfid, silisium, fosforit, boksit və s yataqlarının əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur.


Prokariotlar birhüceyrəli və ya kolonial orqanizmlərdir. Bakterial hüceyrə xaricdən müxtəlif polisaxarid və lipoproteinlərdən əmələ gəlmiş sıx qılafla — yəni, hüceyrə divarı ilə örtülmüşdür. Bir çox bakteriyaların hüceyrə divarı xaricdən selikli kapsul ilə əhatə olunmuşdur.

Bakteriyaların müxtəlifliyi

Bir qram torpaqda təxminən 40 milyon, 1 millilitr şirin suda isə 1 milyon qədər bakteriya hüceyrəsi tapılır. Yer kürəsindəki toplam bakteriya kütləsi bütün mövcud bitkiheyvan cəmindən daha çoxdur[1]. Yaşadıqları mühit şəraitindən aslı olaraq bakteriyalar geniş müxtəlifliyə malikdir. Onlar hüceyrələrinin forması, tənəffüs, qidalanma və digər xüsusiyyətlərinə görə də bir birindən fərqlənir. Qidalanma tiplərinə görə bakteriyalar avtotrof və heterotrof bakteriyalara bölünür.

Avtotrof bakteriyalar

Avtotrof bakteriyalar karbon qazını mənimsəyərək və karbondan istifadə edərək üzvi maddələr yaratmaq qabiliyyətinə malikdir. Qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr sintez etmə qabiliyyətinə malikdirlər. Bunlar özləri də enerjidən istifadəsinə görə iki qrupa, fototrofxemotrof bakteriyalara bölünür.

Fototrof bakteriyalar

Yaşıl bitkilər kimi, fotosintez prosesini həyata keçirərək üzvi maddələr sintez edir. Onlar enerji mənbəyi kimi günəş enerjisindən istifadə edirlər. Bu bakteriyalar yaşıl və qırmızı bakteriyalar, həmçinin siano bakteriyalar aiddir. Lakin digər fotosintezedici bakteriyalardan fərqli olaraq, sianobakteriyalar ətraf mühitə oksigen qazı xaric edir.

Xemotrof bakteriyalar

Fototroflar kimi , qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr sintez edir, lakin günəşdən deyil, kimyəvi rabitələrdən enerji alır (məsələn, dəmirkükürd bakteriyaları).

Heterotrof bakteriyalar

Heterotrof bakteriyalar isə karbonu yalnız hazır üzvi birləşmələrdən mənimsəyir. Bakteriyaların əksəriyyəti heterotrof yolla qidalanır. Lazım olan üzvi maddələri xarici mühitdən alır. Bu səbəbdən parazit və saprofit bakteriyalara bölünür. Parazit bakteriyalar digər canlılarda parazitlik edərək onların üzvi maddələri ilə qidalanır, nəticədə xəstəlik törədir. Bitki, heyvaninsanlarda xəstəlik törədən bir çox parazit bakteriyalara rast gəlinir. Saprofit bakteriyalar üzvi qalıqlarla qidalanır. İfraz etdikləri maddələrlə ölmüş orqanizmlərin parçalanmasında və çürüməsi prosesində iştirak edir. Hetrotrof çürüntü bakteriyaları bitkiheyvan qalıqlarını çürüdərək minerallaşdırır. Saprofit bakteriyalara qıcqırma bakteriyaları da aiddir.

Torpaqdakı bakteriyalar

Torpaqda hemotraf bakteriyalar geniş yayılmışdır. Bunlardan dəmir bakteriyaları böyük maraq doğurur. Onlar dəmirin aşağı oksidli birləşməsini dəmir oksid formasına çevirir: 2FeCO3+3H2O+O=2Fe(OH)3+2CO2+121.2 coul Təbiətdə azotun dövranında bilavasitə iştirak edən bakteriyalar xüsusi yer tutur. Bunlar torpaqda nitrifikasiya prosesi apararaq ammoniumu azot turşusuna çevirir: 2NH3+3O2=2HNO2+2H2O+718.9 coul belə oksidləşmə reaksiyası Nitronomonos tipli bakteriyaların köməyilə gedir. Sonra azot turşusu nitrat turşusuna qədər oksidləşir: 2HNO2+O2=2HNO3+108.7 coul. Bu reaksiyada nitrobacterlər iştirak edir. Nitrifikasiya prosesindən başqa torpaqda mikroorqanizmlərin təsirilə başqa bir proses denitrifikasiya və ya nitratların sərbəst azota qədər reduksiya prosesi gedir. Bu proses iki mərhələdə keçir: əvvəlcə nitratlar nitritlərə qədər, sonra isə nitritlər – sərbəst azota qədər bərpa (reduksiya) olunur. C6H12O6+4NO3=6CO2+6H2O+2N2 və ya 3C+4KNO2+H2O=2KHCO3+K2CO3+2N2 .

Denitrifikasiya prosesi denitrifikator bakteriyaların təsirilə baş verir. Mühüm orqanizmlərdən 1860-cı ildə İ.S.Voronin tərəfindən tapılan hemotroflar – kök bakteriyaları və anaerob mikroorqanizmin – klostridiumu göstərmək olar. Hər iki mikroorqanizm növü azotun dövranında fəal iştirak edir, odur ki, onların torpaqəmələgəlmədə və torpağın münbitliyində böyük əhəmiyyəti vardır.[2]

Xarici keçidlər

 • Bakteriyalar haqqinda ümumi məlumat

Həmçinin bax

Ədəbiyyat

Qiulia Enders "Füsunkar bağırsaq", Bakı, "Qanun nəşriyyatı" - 2020, 280 s.

İstinadlar

 1. Whitman WB, Coleman DC, Wiebe WJ (1998). "Prokaryotes: the unseen majority". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 95 (12): 6578–83. Bibcode:1998PNAS...95.6578W. doi:10.1073/pnas.95.12.6578. PMC 33863. PMID 9618454.
 2. Şahid Əhmədov, Mühəndis ekologiyası,Bakı-2012

bakteriyalar, escherichia, colielmi, təsnifataləmüstü, nüvəsizləraləmi, elmi, adıbacteriastaractinobacteria, aquificae, bacteroidetes, chlorobi, chlamydiae, verrucomicrobia, chloroflexi, chrysiogenetes, cyanobacteria, deferribacteraceae, deinococcus, thermus, . BakteriyalarEscherichia coliElmi tesnifatAlemustu NuvesizlerAlemi BakteriyalarElmi adiBacteriastarActinobacteria Aquificae Bacteroidetes Chlorobi Chlamydiae Verrucomicrobia Chloroflexi Chrysiogenetes Cyanobacteria Deferribacteraceae Deinococcus Thermus Dictyoglomi Fibrobacteres Acidobacteria Firmicutes Fusobacteria Gemmatimonadetes Nitrospirae Planctomycetes Proteobacteria Spirochaetes Thermodesulfobacteria Thermomicrobia ThermotogaeVikinnovlerdetesnifatVikianbardasekilUTMS 50MBMM 2 Bakteriyalar lat Bacteria tekhuceyreli mikroorqanizmalardir Prokaryotik mikroorqanizmlerin ekseriyyetini teskil eden qrupdur Boyuklukleri 0 1 10 mm arasindadir Bakteriyalarin dunya uzerinde 3 5 milyard ildir yasadiqlari bilinmekdedir Dunyada en cox yayilmis orqanizmlerdir ve yer kuresinde heyatin davam etmesi ucun boyuk onem teskil etmekdedirler Xolera bakteriyasi Mundericat 1 Bakteriyalarin oyrenilme tarixi 2 Yarimalemler 3 Bakteriyalarin muxtelifliyi 3 1 Avtotrof bakteriyalar 3 1 1 Fototrof bakteriyalar 3 1 2 Xemotrof bakteriyalar 3 2 Heterotrof bakteriyalar 4 Torpaqdaki bakteriyalar 5 Xarici kecidler 6 Hemcinin bax 7 Edebiyyat 8 IstinadlarBakteriyalarin oyrenilme tarixi RedakteBakteriyalar hele yaxsi oyrenilmeyende bitkilere aid edilirdi Bagirsaq florasi anlayisi da buradan yaranib Yarimalemler RedakteArxebakteriyalar Esl bakteriyalar OksifotobakteriyalarArxebakteriyalar esasen metansintezedici bakteriyalardir Novlerinin sayi 40 dan coxdur Arxebakteriyalarda fotosintez xlorofil yox bakteriorodopsin esasinda bas verir Esl bakteriyalar anaerob ve aerob heterotroflarin bezen ise anaerob fotosintezedici avtotrof prokariotlaron muxtelif qruplaridir Oksifotobakteriyalar aerob fotosintezedici prokariotlardir sinobakteriyalar ve xlorosibakteriyalar Bakteriyalari kesf eden Antoni van Levenhuk XVII olub En qedim geoloji dovrde biosferin yaranmasinda ayri ayri qrup prokariotlarin rolu boyukdur bakterial fealliq karbonatlarin demir filizinin sulfid silisium fosforit boksit ve s yataqlarinin emele gelmesine sebeb olmusdur Prokariotlar birhuceyreli ve ya kolonial orqanizmlerdir Bakterial huceyre xaricden muxtelif polisaxarid ve lipoproteinlerden emele gelmis six qilafla yeni huceyre divari ile ortulmusdur Bir cox bakteriyalarin huceyre divari xaricden selikli kapsul ile ehate olunmusdur Bakteriyalarin muxtelifliyi RedakteBir qram torpaqda texminen 40 milyon 1 millilitr sirin suda ise 1 milyon qeder bakteriya huceyresi tapilir Yer kuresindeki toplam bakteriya kutlesi butun movcud bitki ve heyvan ceminden daha coxdur 1 Yasadiqlari muhit seraitinden asli olaraq bakteriyalar genis muxtelifliye malikdir Onlar huceyrelerinin formasi teneffus qidalanma ve diger xususiyyetlerine gore de bir birinden ferqlenir Qidalanma tiplerine gore bakteriyalar avtotrof ve heterotrof bakteriyalara bolunur Avtotrof bakteriyalar Redakte Avtotrof bakteriyalar karbon qazini menimseyerek ve karbondan istifade ederek uzvi maddeler yaratmaq qabiliyyetine malikdir Qeyri uzvi maddelerden uzvi maddeler sintez etme qabiliyyetine malikdirler Bunlar ozleri de enerjiden istifadesine gore iki qrupa fototrof ve xemotrof bakteriyalara bolunur Fototrof bakteriyalar Redakte Yasil bitkiler kimi fotosintez prosesini heyata kecirerek uzvi maddeler sintez edir Onlar enerji menbeyi kimi gunes enerjisinden istifade edirler Bu bakteriyalar yasil ve qirmizi bakteriyalar hemcinin siano bakteriyalar aiddir Lakin diger fotosintezedici bakteriyalardan ferqli olaraq sianobakteriyalar etraf muhite oksigen qazi xaric edir Xemotrof bakteriyalar Redakte Fototroflar kimi qeyri uzvi maddelerden uzvi maddeler sintez edir lakin gunesden deyil kimyevi rabitelerden enerji alir meselen demir ve kukurd bakteriyalari Heterotrof bakteriyalar Redakte Heterotrof bakteriyalar ise karbonu yalniz hazir uzvi birlesmelerden menimseyir Bakteriyalarin ekseriyyeti heterotrof yolla qidalanir Lazim olan uzvi maddeleri xarici muhitden alir Bu sebebden parazit ve saprofit bakteriyalara bolunur Parazit bakteriyalar diger canlilarda parazitlik ederek onlarin uzvi maddeleri ile qidalanir neticede xestelik toredir Bitki heyvan ve insanlarda xestelik toreden bir cox parazit bakteriyalara rast gelinir Saprofit bakteriyalar uzvi qaliqlarla qidalanir Ifraz etdikleri maddelerle olmus orqanizmlerin parcalanmasinda ve curumesi prosesinde istirak edir Hetrotrof curuntu bakteriyalari bitki ve heyvan qaliqlarini curuderek minerallasdirir Saprofit bakteriyalara qicqirma bakteriyalari da aiddir Torpaqdaki bakteriyalar RedakteTorpaqda hemotraf bakteriyalar genis yayilmisdir Bunlardan demir bakteriyalari boyuk maraq dogurur Onlar demirin asagi oksidli birlesmesini demir oksid formasina cevirir 2FeCO3 3H2O O 2Fe OH 3 2CO2 121 2 coul Tebietde azotun dovraninda bilavasite istirak eden bakteriyalar xususi yer tutur Bunlar torpaqda nitrifikasiya prosesi apararaq ammoniumu azot tursusuna cevirir 2NH3 3O2 2HNO2 2H2O 718 9 coul bele oksidlesme reaksiyasi Nitronomonos tipli bakteriyalarin komeyile gedir Sonra azot tursusu nitrat tursusuna qeder oksidlesir 2HNO2 O2 2HNO3 108 7 coul Bu reaksiyada nitrobacterler istirak edir Nitrifikasiya prosesinden basqa torpaqda mikroorqanizmlerin tesirile basqa bir proses denitrifikasiya ve ya nitratlarin serbest azota qeder reduksiya prosesi gedir Bu proses iki merhelede kecir evvelce nitratlar nitritlere qeder sonra ise nitritler serbest azota qeder berpa reduksiya olunur C6H12O6 4NO3 6CO2 6H2O 2N2 ve ya 3C 4KNO2 H2O 2KHCO3 K2CO3 2N2 Denitrifikasiya prosesi denitrifikator bakteriyalarin tesirile bas verir Muhum orqanizmlerden 1860 ci ilde I S Voronin terefinden tapilan hemotroflar kok bakteriyalari ve anaerob mikroorqanizmin klostridiumu gostermek olar Her iki mikroorqanizm novu azotun dovraninda feal istirak edir odur ki onlarin torpaqemelegelmede ve torpagin munbitliyinde boyuk ehemiyyeti vardir 2 Xarici kecidler RedakteBakteriyalar haqqinda umumi melumatHemcinin bax RedakteMikroorqanizmlerEdebiyyat RedakteQiulia Enders Fusunkar bagirsaq Baki Qanun nesriyyati 2020 280 s Istinadlar Redakte Whitman WB Coleman DC Wiebe WJ 1998 Prokaryotes the unseen majority Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 95 12 6578 83 Bibcode 1998PNAS 95 6578W doi 10 1073 pnas 95 12 6578 PMC 33863 PMID 9618454 Sahid Ehmedov Muhendis ekologiyasi Baki 2012Menbe https az wikipedia org w index php title Bakteriyalar amp oldid 5738301, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.