fbpx
Wikipedia

Təhsil Nazirliyi (Azərbaycan)

Azərbaycan Respublikası Təhsil NazirliyiAzərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət qurumu.

Təhsil Nazirliyi
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Ümumi məlumatlar
Ölkə Azərbaycan Azərbaycan
Yaradılma tarixi 3 sentyabr 1993
Əvvəlki qurum Xalq Maarifi Nazirliyi
Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi
Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsi
Tabelik Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Baş qərargah Bakı, Azərbaycan
Ünvan Xətai prospekti, 49, AZ-1008
Rəhbərlik
Nazir Emin Əmrullayev
Müavinlər Firudin Qurbanov
Məhəbbət Vəliyeva
İdris İsayev

Rəsmi saytı edu.gov.az

Tarix

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

1940-cı ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Əmək Ehtiyatları İdarəsi yaradılıb və texniki-peşə təhsili müəssisələri həmin idarənin tabeliyinə daxil edilib. Hökumətin qərarı ilə həmin idarə əsasında 1959-cu ildə yaradılan Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsi 1988-ci ilədək fəaliyyət göstərib. Eyni zamanda Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə 1959-cu ildə Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi (1964-cü ildə Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyinə çevrilib) yaradılıb. Respublikanın ali və orta ixtisas məktəbləri bu qurumun tabeliyinə verilib və Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi 1988-ci ilədək fəaliyyət göstərib. Ümumiyyətlə, 1959-cu ildən 1988-ci ilədək Azərbaycanda təhsillə bağlı 2 nazirlik və bir komitə (Xalq Maarifi Nazirliyi, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsi) fəaliyyət göstərib.

1988-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı ilə hər üç nazirlik ləğv edilərək onların bazasında Xalq Təhsili Nazirliyi yaradılıb və nazirliyin strukturu təsdiq olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 sentyabr 1993-cü il tarixli sərəncamı ilə Xalq Təhsili Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Təhsil Nazirliyi adlandırılıb.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 mart 2005-ci il tarixli fərmanı ilə Nazirliyin Əsasnaməsi təsdiq edilib.

Nazirliyin vəzifələri

Təhsil Nazirliyinin əsas vəzifələri aşağıdakılardır:

 • Təhsil sahəsində vahid dövlət siyasətini formalaşdırmaq və onu həyata keçirmək;
 • Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin inkişaf Konsepsiyasını müəyyənləşdirmək, bu istiqamətdə perspektiv fəaliyyət Proqramları hazırlamaq, onların həyata keçirilməsini təmin etmək;
 • vətəndaşların təhsil almaları üçün onların Konstitusiya hüquqlarını qorumaq, bu məqsədlə təhsildə bərabər imkanların yaradılmasına nail olmaq;
 • təhsil sahəsində dövlət tənzimlənməsini həyata keçirmək, təhsilin keyfiyyətinə dövlət nəzarətini təmin etmək;
 • təhsil sisteminin müasir tələblərə uyğun təşkilati-iqtisadi modelini yaratmaq, onu müntəzəm inkişaf etdirmək;
 • demokratik idarəetmə mexanizmlərini tətbiq etmək;
 • mütəxəssis hazırlığında əmək bazarının tələbatını nəzərə almaq;
 • təhsil müəssisələrinin elmi və metodiki təminatını daim gücləndirmək;
 • təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı təşkil və inkişaf etdirmək;
 • Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə Nazirliyə həvalə olunmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

Beynəlxalq əlaqələr

Ölkənin təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələrin əsas koordinasiya mərkəzi olan Təhsil Nazirliyinin səmərəli fəaliyyətinin nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikası təhsil sahəsində bir sıra beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuş, beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirilməsi təmin edilmişdir.

Azərbaycanın təhsil müəssisələri YUNESKO, YUNİSEF, YUNEVOK, İSESKO, Avropa Təhsil Fondu, Avropa ŞurasıAvropa İttifaqı kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların təhsil problemləri ilə məşğul olan qurumlarının işində fəal iştirak edirlər. Beynəlxalq təşkilatlarla aparılan səmərəli əməkdaşlığın nəticələrindən biri Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən TEMPUS/TASİS proqramına Azərbaycan ali məktəbləri fəal cəlb olunmuşdur. Bu proqramın maliyyə-texniki yardımı ilə Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, o cümlədən "Qərb Universiteti" və "Xəzər Universiteti" kimi özəl ali məktəblərdə bir sıra məqsədyönlü işlər görülmüşdür.

Təhsil Nazirliyi ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, Qazaxıstan, Almaniya, Rusiya, Çin, Yaponiya, İsrail, Cənubi Koreya, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Türkiyə, İran, Misir, Hindistan, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, Çexiya, Slovakiya, Özbəkistan və Polşa kimi ölkələrlə birbaşa təhsil əlaqələri yaratmışdır və bu əməkdaşlıq bu gün də uğurla davam edir.

Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi Fransa, Türkiyə, Böyük Britaniya, Rusiya, İran, ABŞ və Almaniya ilə təhsil sahəsində birbaşa əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində həmin ölkələrdə olmuş, qarşılıqlı əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutan protokollar imzalamışdır.

Bu gün Azərbaycanın təhsil sistemində Açıq Cəmiyyət İnstitutu — Yardım Fondunun "Addım-addım" və "Tənqidi təfəkkürün inkişafı" texnologiyaları, BMT-nin "Davamlı insan inkişafı", ABŞ-ın "Proyekt Harmoniya" təşkilatının, YUNESKO-nun "Assosiativ məktəblər", "Qardaşlaşmış məktəblər" layihələri, "Alman Akademik Mübadilə Xidməti", "Gənclərin nailiyyəti" təşkilatlarının proqramları ümumilikdə 200-dən çox təhsil müəssisəsində uğurla tətbiq edilir.

Azərbaycan təhsilinin beynəlxalq əlaqələrini tənzimləmək və daha da inkişaf etdirmək üçün lazımi hüquqi baza yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası artıq ali təhsil sahəsində təhsil sənədlərinin və elmi dərəcələrin tanınması ilə bağlı aşağıdakı beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşdur:

 • Avropa regionu dövlətlərində ali tədris kurslarının, ali təhsil diplomlarının və elmi dərəcələrin tanınması haqqında YUNESKO-nun 1979-cu il Paris Konvensiyası;
 • Asiya və Sakit Okean ölkələrində tədris kurslarının, ali təhsil sahəsində diplomların və elmi dərəcələrin tanınması haqqında YUNESKO-nun 1983-cü il Banqkok Regional Konvensiyası;
 • Avropa regionunda ali təhsil sahəsində ixtisasların tanınması haqqında 1997-ci il Lissabon Konvensiyası.

Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırda bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla birgə layihə və proqramlar həyata keçirilir və gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir:

 • "MDB ölkələri ilə ABŞ-ın qardaşlaşmış məktəblər" layihəsi;
 • Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişafı sahəsində Avropa Təhsil Fondunun Təhsil Nazirliyi ilə birgə layihəsi;
 • Azərbaycanın təhsil müəssisələrində ingilis dilinin tədrisi metodikasının təkmilləşdirilməsi üzrə Britaniya Şurasının Təhsil Nazirliyi ilə birgə proqramı;
 • Avropa Şurası ilə "Tbilisi təşəbbüsü" birgə regional layihəsi;
 • Avropa Şurası ilə "Demokratik vətəndaşlıq üzrə təhsil" mövzusunda birgə Regional Layihə;
 • Avropa Şurası ilə "Milli azlıqların təhsili sahəsində siyasət" birgə layihəsi;
 • ABŞ-ın Montana Dövlət Universiteti və Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan təhsil sistemində demokratiyanın əsasları və vətəndaşşünaslığın tədrisi sahəsində yüksək hazırlıqlı kadrların, tədris proqramı və dərs vəsaitinin hazırlanması üzrə birgə layihə;
 • ABŞ-ın ACCELS təşkilatı ilə birgə layihə;
 • ABŞ-ın İREX şirkəti ilə əməkdaşlıq proqramı;
 • ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşdirilən "Proyekt Harmoniya" proqramı;
 • Almaniya Akademik Mübadilə Xidməti — DAAD ilə birgə proqram;
 • Təhsil Nazirliyi, UNİSEF və "Dünyaya baxış" təşkilatının xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inteqrasiyalı təlimi üzrə birgə layihəsi;
 • Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inteqrasiyalı təlimi üzrə UNESKO-nun Təhsil Nazirliyi ilə birgə layihəsi.

Təhsil Nazirliyi ilə imzalanmış protokollar və sazişlər:

 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Türkiyə Cümhuriyyəti Milli Egitim Bakanlığı və Yüksəkögrətim Kurulu arasında təhsil və elm sahələrində razılıq Protokolu. 4 noyabr 1998-ci il;
 • Britaniya Şurası ilə təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Protokol. 22 may 1998-ci il;
 • Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Qazaxıstan Respublikası hökuməti arasında yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların attestasiyası sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş. 7 aprel 2000-ci il;
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Çin Xalq Respublikası Təhsil Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş. 2002-ci il;
 • Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında təhsil sahəsində Əməkdaşlıq Protokolu və Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Rusiya Federasiyası hökuməti arasında təhsil sənədləri, elmi və elmi dərəcələrin qarşılıqlı tanınması haqqında Saziş. 22 sentyabr2002-ci il;
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Elm, Tədqiqat və Texnologiya Nazirliyi arasında təhsil və tədqiqat sahəsində əməkdaşlıq haqqında Memorandum. 20 may 2002-ci il;
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Beynəlxalq Təhsil üzrə Amerika Şuraları (ACTR/ACCELS) arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş. 9 may 2001-ci il;
 • Avstriya Respublikası Federal Təhsil, Elm və Mədəniyyət Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi arasında ali məktəblər sahəsində ixtisasların qarşılıqlı tanınmasına dair Anlaşma Memorandumu. 2004-cü il oktyabr;
 • GUAM iştirakçısı olan dövlətlərin Təhsil Nazirlikləri arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş. 2003-cü il iyul;
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş. 2004-cü il mart;
 • "Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Rumıniyanın Təhsil və Tədqiqatlar Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş". 2004-cü il oktyabr;
 • Azərbaycan hökuməti və Asiya İnkişaf Bankı arasında Azərbaycanda "Erkən (məktəbəqədər) yaşlı uşaqların inkişafına Texniki Yardım Layihəsi" barədə Saziş. 9 noyabr 2004-cü il.

İstinadlar

Xarici keçidlər

 • Təhsil Nazirliyi (Azərbaycan) rəsmi saytı

təhsil, nazirliyi, azərbaycan, azərbaycan, respublikası, təhsil, nazirliyi, azərbaycan, respublikasının, təhsil, sahəsində, fəaliyyət, göstərən, dövlət, qurumu, təhsil, nazirliyiazərbaycan, respublikası, təhsil, nazirliyiümumi, məlumatlarölkə, azərbaycan, azər. Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi Azerbaycan Respublikasinin tehsil sahesinde fealiyyet gosteren dovlet qurumu Tehsil NazirliyiAzerbaycan Respublikasi Tehsil NazirliyiUmumi melumatlarOlke Azerbaycan AzerbaycanYaradilma tarixi 3 sentyabr 1993Evvelki qurum Xalq Maarifi NazirliyiAli ve Orta Ixtisas Tehsili NazirliyiDovlet Texniki Pese Tehsili KomitesiTabelik Azerbaycan Respublikasi PrezidentiBas qerargah Baki AzerbaycanUnvan Xetai prospekti 49 AZ 1008RehberlikNazir Emin EmrullayevMuavinler Firudin QurbanovMehebbet VeliyevaIdris IsayevResmi sayti edu gov az Mundericat 1 Tarix 2 Nazirliyin vezifeleri 3 Beynelxalq elaqeler 4 Istinadlar 5 Xarici kecidlerTarix RedakteAzerbaycan Xalq Cumhuriyyeti hokumetinin 1918 ci il 28 may tarixli qerari ile maarif ve tehsil uzre ilk nazirlik Xalq Maarifi Nazirliyi yaradilib Nazirler Surasinin 30 iyun 1918 ci il tarixli qerari ile Xalq Maarifi Nazirliyinin uc sobeden umumi orta tehsil ali ve orta ixtisas tehsili pese mektebleri ibaret strukturu tesdiq olunub Azerbaycan SSR Xalq Komissarlari Sovetinin 28 aprel 1920 ci il tarixli qerari ile Xalq Maarifi Nazirliyinin adi deyisdirilerek Xalq Maarifi Komissarligi adi ile yeniden teskil edilib ve olkedeki butun tehsil muessiseleri bu qurumun tabeliyine verilib 1940 ci ilde Azerbaycan SSR Nazirler Sovetinin qerari ile Emek Ehtiyatlari Idaresi yaradilib ve texniki pese tehsili muessiseleri hemin idarenin tabeliyine daxil edilib Hokumetin qerari ile hemin idare esasinda 1959 cu ilde yaradilan Dovlet Texniki Pese Tehsili Komitesi 1988 ci iledek fealiyyet gosterib Eyni zamanda Azerbaycan SSR Nazirler Sovetinin qerari ile 1959 cu ilde Ali ve Orta Ixtisas Tehsili Komitesi 1964 cu ilde Ali ve Orta Ixtisas Tehsili Nazirliyine cevrilib yaradilib Respublikanin ali ve orta ixtisas mektebleri bu qurumun tabeliyine verilib ve Ali ve Orta Ixtisas Tehsili Nazirliyi 1988 ci iledek fealiyyet gosterib Umumiyyetle 1959 cu ilden 1988 ci iledek Azerbaycanda tehsille bagli 2 nazirlik ve bir komite Xalq Maarifi Nazirliyi Ali ve Orta Ixtisas Tehsili Nazirliyi Dovlet Texniki Pese Tehsili Komitesi fealiyyet gosterib 1988 ci ilde Azerbaycan SSR Nazirler Sovetinin qerari ile her uc nazirlik legv edilerek onlarin bazasinda Xalq Tehsili Nazirliyi yaradilib ve nazirliyin strukturu tesdiq olunub Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin 3 sentyabr 1993 cu il tarixli serencami ile Xalq Tehsili Nazirliyinin adi deyisdirilerek Tehsil Nazirliyi adlandirilib Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin 1 mart 2005 ci il tarixli fermani ile Nazirliyin Esasnamesi tesdiq edilib Nazirliyin vezifeleri RedakteTehsil Nazirliyinin esas vezifeleri asagidakilardir Tehsil sahesinde vahid dovlet siyasetini formalasdirmaq ve onu heyata kecirmek Azerbaycan Respublikasinda tehsil sisteminin inkisaf Konsepsiyasini mueyyenlesdirmek bu istiqametde perspektiv fealiyyet Proqramlari hazirlamaq onlarin heyata kecirilmesini temin etmek vetendaslarin tehsil almalari ucun onlarin Konstitusiya huquqlarini qorumaq bu meqsedle tehsilde beraber imkanlarin yaradilmasina nail olmaq tehsil sahesinde dovlet tenzimlenmesini heyata kecirmek tehsilin keyfiyyetine dovlet nezaretini temin etmek tehsil sisteminin muasir teleblere uygun teskilati iqtisadi modelini yaratmaq onu muntezem inkisaf etdirmek demokratik idareetme mexanizmlerini tetbiq etmek mutexessis hazirliginda emek bazarinin telebatini nezere almaq tehsil muessiselerinin elmi ve metodiki teminatini daim guclendirmek tehsil sahesinde beynelxalq emekdasligi teskil ve inkisaf etdirmek Azerbaycan Respublikasinin qanunvericiliyi ile Nazirliye hevale olunmus diger vezifeleri yerine yetirmek 1 Beynelxalq elaqeler RedakteOlkenin tehsil sahesinde beynelxalq elaqelerin esas koordinasiya merkezi olan Tehsil Nazirliyinin semereli fealiyyetinin neticesi olaraq Azerbaycan Respublikasi tehsil sahesinde bir sira beynelxalq konvensiyalara qosulmus beynelxalq teskilatlarla semereli emekdasligin heyata kecirilmesi temin edilmisdir Azerbaycanin tehsil muessiseleri YUNESKO YUNISEF YUNEVOK ISESKO Avropa Tehsil Fondu Avropa Surasi ve Avropa Ittifaqi kimi nufuzlu beynelxalq teskilatlarin tehsil problemleri ile mesgul olan qurumlarinin isinde feal istirak edirler Beynelxalq teskilatlarla aparilan semereli emekdasligin neticelerinden biri Avropa Ittifaqi terefinden maliyyelesdirilen TEMPUS TASIS proqramina Azerbaycan ali mektebleri feal celb olunmusdur Bu proqramin maliyye texniki yardimi ile Baki Dovlet Universiteti Azerbaycan Dovlet Iqtisad Universiteti Azerbaycan Respublikasi Prezidenti yaninda Dovlet Idarecilik Akademiyasi Azerbaycan Dovlet Neft Akademiyasi Azerbaycan Diller Universiteti Azerbaycan Memarliq ve Insaat Universiteti o cumleden Qerb Universiteti ve Xezer Universiteti kimi ozel ali mekteblerde bir sira meqsedyonlu isler gorulmusdur Tehsil Nazirliyi ABS Fransa Boyuk Britaniya Qazaxistan Almaniya Rusiya Cin Yaponiya Israil Cenubi Koreya Seudiyye Erebistani Kralligi Turkiye Iran Misir Hindistan Ukrayna Gurcustan Moldova Cexiya Slovakiya Ozbekistan ve Polsa kimi olkelerle birbasa tehsil elaqeleri yaratmisdir ve bu emekdasliq bu gun de ugurla davam edir Tehsil Nazirliyinin rehberliyi Fransa Turkiye Boyuk Britaniya Rusiya Iran ABS ve Almaniya ile tehsil sahesinde birbasa emekdasliq proqrami cercivesinde hemin olkelerde olmus qarsiliqli emekdasligin daha da inkisaf etdirilmesini nezerde tutan protokollar imzalamisdir Bu gun Azerbaycanin tehsil sisteminde Aciq Cemiyyet Institutu Yardim Fondunun Addim addim ve Tenqidi tefekkurun inkisafi texnologiyalari BMT nin Davamli insan inkisafi ABS in Proyekt Harmoniya teskilatinin YUNESKO nun Assosiativ mektebler Qardaslasmis mektebler layiheleri Alman Akademik Mubadile Xidmeti Genclerin nailiyyeti teskilatlarinin proqramlari umumilikde 200 den cox tehsil muessisesinde ugurla tetbiq edilir Azerbaycan tehsilinin beynelxalq elaqelerini tenzimlemek ve daha da inkisaf etdirmek ucun lazimi huquqi baza yaradilmisdir Azerbaycan Respublikasi artiq ali tehsil sahesinde tehsil senedlerinin ve elmi derecelerin taninmasi ile bagli asagidaki beynelxalq konvensiyalara qosulmusdur Avropa regionu dovletlerinde ali tedris kurslarinin ali tehsil diplomlarinin ve elmi derecelerin taninmasi haqqinda YUNESKO nun 1979 cu il Paris Konvensiyasi Asiya ve Sakit Okean olkelerinde tedris kurslarinin ali tehsil sahesinde diplomlarin ve elmi derecelerin taninmasi haqqinda YUNESKO nun 1983 cu il Banqkok Regional Konvensiyasi Avropa regionunda ali tehsil sahesinde ixtisaslarin taninmasi haqqinda 1997 ci il Lissabon Konvensiyasi Tehsil Nazirliyi terefinden hazirda bir sira beynelxalq teskilatlarla birge layihe ve proqramlar heyata kecirilir ve gelecekde de davam etdirilecekdir MDB olkeleri ile ABS in qardaslasmis mektebler layihesi Azerbaycanda pese tehsilinin inkisafi sahesinde Avropa Tehsil Fondunun Tehsil Nazirliyi ile birge layihesi Azerbaycanin tehsil muessiselerinde ingilis dilinin tedrisi metodikasinin tekmillesdirilmesi uzre Britaniya Surasinin Tehsil Nazirliyi ile birge proqrami Avropa Surasi ile Tbilisi tesebbusu birge regional layihesi Avropa Surasi ile Demokratik vetendasliq uzre tehsil movzusunda birge Regional Layihe Avropa Surasi ile Milli azliqlarin tehsili sahesinde siyaset birge layihesi ABS in Montana Dovlet Universiteti ve Tehsil Nazirliyi ile Azerbaycan tehsil sisteminde demokratiyanin esaslari ve vetendassunasligin tedrisi sahesinde yuksek hazirliqli kadrlarin tedris proqrami ve ders vesaitinin hazirlanmasi uzre birge layihe ABS in ACCELS teskilati ile birge layihe ABS in IREX sirketi ile emekdasliq proqrami ABS Dovlet Departamenti terefinden maliyyelesdirilen Proyekt Harmoniya proqrami Almaniya Akademik Mubadile Xidmeti DAAD ile birge proqram Tehsil Nazirliyi UNISEF ve Dunyaya baxis teskilatinin xususi qaygiya ehtiyaci olan usaqlarin inteqrasiyali telimi uzre birge layihesi Xususi qaygiya ehtiyaci olan usaqlarin inteqrasiyali telimi uzre UNESKO nun Tehsil Nazirliyi ile birge layihesi Tehsil Nazirliyi ile imzalanmis protokollar ve sazisler Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi ile Turkiye Cumhuriyyeti Milli Egitim Bakanligi ve Yuksekogretim Kurulu arasinda tehsil ve elm sahelerinde raziliq Protokolu 4 noyabr 1998 ci il Britaniya Surasi ile tehsil sahesinde emekdasliq haqqinda Protokol 22 may 1998 ci il Azerbaycan Respublikasi hokumeti ile Qazaxistan Respublikasi hokumeti arasinda yuksek ixtisasli elmi ve elmi pedaqoji kadrlarin attestasiyasi sahesinde emekdasliq haqqinda Sazis 7 aprel 2000 ci il Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi ile Cin Xalq Respublikasi Tehsil Nazirliyi arasinda tehsil sahesinde emekdasliq haqqinda Sazis 2002 ci il Rusiya Federasiyasi ile Azerbaycan Respublikasi arasinda tehsil sahesinde Emekdasliq Protokolu ve Azerbaycan Respublikasi hokumeti ile Rusiya Federasiyasi hokumeti arasinda tehsil senedleri elmi ve elmi derecelerin qarsiliqli taninmasi haqqinda Sazis 22 sentyabr2002 ci il Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi ile Iran Islam Respublikasinin Elm Tedqiqat ve Texnologiya Nazirliyi arasinda tehsil ve tedqiqat sahesinde emekdasliq haqqinda Memorandum 20 may 2002 ci il Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi ile Beynelxalq Tehsil uzre Amerika Suralari ACTR ACCELS arasinda tehsil sahesinde emekdasliq haqqinda Sazis 9 may 2001 ci il Avstriya Respublikasi Federal Tehsil Elm ve Medeniyyet Nazirliyi ile Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi arasinda ali mektebler sahesinde ixtisaslarin qarsiliqli taninmasina dair Anlasma Memorandumu 2004 cu il oktyabr GUAM istirakcisi olan dovletlerin Tehsil Nazirlikleri arasinda tehsil sahesinde emekdasliq haqqinda Sazis 2003 cu il iyul Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi ve Gurcustan Tehsil ve Elm Nazirliyi arasinda tehsil sahesinde emekdasliq haqqinda Sazis 2004 cu il mart Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi ve Ruminiyanin Tehsil ve Tedqiqatlar Nazirliyi arasinda emekdasliq haqqinda Sazis 2004 cu il oktyabr Azerbaycan hokumeti ve Asiya Inkisaf Banki arasinda Azerbaycanda Erken mektebeqeder yasli usaqlarin inkisafina Texniki Yardim Layihesi barede Sazis 9 noyabr 2004 cu il Istinadlar Redakte http edu gov az upload file esasname 2013 tn esesname pdfXarici kecidler RedakteTehsil Nazirliyi Azerbaycan resmi saytiMenbe https az wikipedia org w index php title Tehsil Nazirliyi Azerbaycan amp oldid 5965222, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.