fbpx
Wikipedia

Şizofreniya

Şizofreniya (yun. σχίζω — yarmaq və φρήν - ağıl, düşüncə)— Şizofreniya sözünün mənşəyi iki yunan sözü - “parçalanma” və “fikir”ə dayanır, çünki şizofren xəstələrin beyinlərində və reallıqda baş verən hadisələr arasında parçalanma vardır. İnsanın düşüncə, duyğu və davranışlarında, özünün və ətrafındakılara əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən bəzi dəyişikliklərə səbəb olan bir xəstəlikdir. Bu dəyişikliklər keçici ya da qalıcı ola bilər. Şizofreniya irsi xəstəliklərdən biridir. Şizofren şəxslərdə müxtəlif şəxsiyyət dəyişkənliyi müşahidə edilmir: onların sadəcə bir şəxsiyyəti vardır. İnsanlarda müxtəlif şəxsiyyət dəyişkənliyi olan hal əlaqəsiz şəxsiyyət pozğunluğu adlanır. Bir şəxsin şizofreniyadan əziyyət çəkdiyini müəyyənləşdirən xüsusi tibbi testlər yoxdur, beləliklə diaqnoz xəstədə özünü göstərən simptomlara uyğun olaraq qoyulur. Bu həmçinin xəstə ilə söhbət edən həkim yaxud psixoloqdan da asılıdır. Bu xəstəliyə tutulan şəxslər adətən qeyri-normal sosial davranışlar göstərir və reallığı təyin etməkdə çətinlik çəkirlər. Problemlər şəxsə diaqnoz qoyulmazdan əvvəl ən az 6 ay davam edir.

Şizofreniya

Yucin Bleyler (1857–1939) - 1908-ci ildə ilk dəfə "şizofreniya" termini işlətmişdir
XBT-10 F20.
XBT-10-KM F20, F20.9
XBT-9 295
XBT-9-KM 295.9, 295.90, 295
OMIM 181500
DiseasesDB 11890
MedlinePlus 000928
eMedicine med/2072 emerg/520
MeSH D012559
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Şizofreniya - düşüncə prosesindəki problemlər və zəif, emosional cavablarla xarakterizə olunan əqli xəstəlikdir. Ümumi simptomlar paranoid, eşitmə hallüsinasiyaları, nitqdə əks olunan düşüncə pozğunluğu və əqli çatışmazlığın da daxil olduğu yanılmalardır. İlkin səciyyəvi simptomlar gənc yaşlarda özünü göstərir. Diaqnoz müşahidə olunan davranışlara və xəstənin şikayət etdiyi təcrübələrə əsaslanır. Genetik faktor, ətraf mühit, nevrobiologiya, psixi və sosial proseslər köməkçi amillər hesab edilir. Bəzi reseptsiz və ya reseptlə istifadə edilən dərmanlar da simptomların artmasına səbəb ola bilər. Heç bir izolyasiya edilmiş üzv tapılmasa da hazırki araşdırmalar nevrobiologiya üzərində cəmləşib.

Xəstəliyin ən sıx təzahürləri eşitmə qarabasmaları, paranoik və ya fantastik sayıqlama və ya sosial disfunksiyanın fonunda nitqin (danışığın) və düşüncənin, işləmək qabiliyyətinin pozulmasıdır.Kişilərinqadınların xəstəliyə tutulma sayı təxminən eynidir. Lakin belə bir tendensiya var ki, qadınlarda xəstəliyin başlanğıcı kişilərə nisbətən gec baş verir.

== Kor olanlar şizofreniya olmur == 

ABŞ və İngiltərədən olan psixiatrlar qəribə qanunauyğunluq müşahidə ediblər: kor doğulanlarda anadangəlmə korluq psixozların və şizofreniyanın inkişafının qarşısını alır. Məqalə müəllifləri ehtimal edirlər ki, doğulandan görmə qabiliyyətindən məhrum olan adamlar digər hisslərə istiqamətlənməyə məcbur olurlar. Bu məsələ beyni o qədər yükləyir ki, psixi xəstəliklərin inkişafı üçün sərbəst ehtiyatlar qalmır. Tibbə xəstəliklər arasında digər “rəqabətli” qarşılıqlı münasibətlər də məlumdur. Belə ki, revmatik artrit psixozlardan müdafiə edir.

Bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyaya kömək edə bilərsiniz.
Əgər mümkündürsə, daha dəqiq bir şablondan istifadə edin.
Bu məqalə sonuncu dəfə 5 ay əvvəl Sevinc Cavidan tərəfindən redaktə olunub. (Yenilə)

İstinadlar

  1. Disease Ontology — 2016.
    <a href="https://wikidata.org/wiki/Track:P699"></a><a href="https://wikidata.org/wiki/Track:Q5282129"></a>
  2. Castle D, Wesseley S, Der G, Murray RM (1991). "The incidence of operationally defined schizophrenia in Camberwell 1965–84". British Journal of Psychiatry. 159: 790–794. doi:10.1192/bjp.159.6.790. PMID 1790446. İstifadə tarixi: 2008-07-05. (#parameter_ignored)

1.Mənbə: Наука и жизнь. 2020, №4. 2. NKPİ.az saytı 2021-01-26

Simptomlar

Ümumi simptomlara qəribə inamlar, anlaşılmaz yaxud dolaşıq düşüncə və dil, səslər eşitmək, zəif sosial fəaliyyət, hisslərin zəif ifadəsi və süstlük daxildir. Simptomlara “müəyyən zaman kəsiyində baş verən qeyri-mütəşəkkil nitq” daxildir. Qeyri-mütəşəkkil nitqin dəqiqliklə nə və hansı dərcədə qeyri-mütəşəkkil olması barədə razılığa gəlmək çətindir. Həmçinin “müəyyən zaman kəsiyi”nin nə demək olduğu barədə də razılığa gəlmək çətindir. Nəticə budur ki, adətən iki həkim yaxud psixoloq diaqnoz qoymağa çalışarkən razılığa gələ bilmir. Biri deyəcək ki, şəxs şizofrendir, digəri isə onun şizofren olmadığını iddia edəcək.

Şizofreniyalı xəstələrdə hallüsinasiya (adətən səs eşitmə), yanılmalar (təbiətdə qəribəliklər və izlənmələr), şüur və nitq pozuntusu müşahidə olunur. Digər ağır hallarda fikir yayınması, qeyri-ardıcıl sözlər və ya mənaca sıx bağlı olmayan cümlələrin işlədilməsi halları da olur. Sosial mühitdən uzaqlaşma, geyimlərin səliqəsizliyi və gigiyenası, ruh düşkünlüyü və ittiham etmə şizofreniya üçün ümumi səciyyəvi xüsusiyyətlərdir. Paranoidin simptomlarından olan qavrama pozuntusu şizofreniya ilə əlaqəlidir; sosial mühitdən təcrid olunma da baş verir. İşləmək, yaddaş, diqqət, icraedici funksiyalar və proseslərin sürətində çətinliklərə də tez-tez rast gəlinir. Belə insanlarda uzun müddətli susqunluq, qəribə vəziyyətlərdə hərəkətsiz qalmaq, məqsədsiz hərəkətlilik və ya katatoniyanın bütün əlamətlərinə rast gəlinə bilər. 30-50% insanlar şizofren olduğunu qavramırlar, başqa sözlə ifadə etsək onlar bu situasiyanı və müalicəni qəbul etmirlər. Müalicənin qavramaya müəyyən təsiri ola bilər. Şizofreniyalı insanlarda üz ifadələrinə az rast gəlinir. Şizofreniyanın simptomları 3 əsas kateqoriyaya ayrılır: müsbət simptomlar, mənfi simptomlar və koqnitiv simptomlar.

Müsbət simptomlar

Şizofreniya tez-tez müsbət və mənfi (və ya çatışmazlıq) simptomlarla təsvir olunur. Müsbət simptomlara digər şəxslərlə bölüşülməyən hisslər, düşüncələr və davranışlar daxildir, məsələn səslərin eşidilməsi real deyil. Onlar xoşxassəli olduqları üçün deyil, üst-üstə gəldikləri üçün müsbət adlanır. Yanılmalar, nitq və şüur pozuntusu, mənasız qəribə düşüncələr (xülya), qeyri-mütəşəkkil düşüncə və nitq və mövcud olmayan məfhumları hiss etmək, eşitmək, görmək, iyləmək yaxud dadmaq bu simptomlara daxildir. Adətən müsbət simptomlar dərman müalicəsinə və idrak-davranış terapiyasına cavab verir. Həmçinin antipsixotik dərmanların qəbulunun dayandırılması bu simptomlara səbəb ola bilər. Müsbət simptomlar çox vaxt kənardan hiss edilmir. Hallüsinasiyalar adətən yanılmaların məzmunu ilə əlaqəli olur.

Mənfi simptomlar

Bir qayda olaraq, daha az, yaxud, ümumiyyətlə, heç bir ruhi xəstəliyi olmayan sağlam insanlarda da müşahidə edilən düşüncələr, davranışlar və emosiyalar mənfi simptomlardır. Minus işarəsi (-) həmçinin mənfi sözünü ifadə edən işarədir. Mənfi simptomlara “süst təsir” daxildir; abuliya, apatiya, simada boş, ifadəsiz görünüş, qəti və kobud təsirli emosiyalar, nitq pozuntusu (afaziya), ləng monotonda danışılan təkhecalı nitq, jestlərin azlığı, heç nəyə və heç kəsə qarşı marağın olmaması (asosiallıq), yaxud zövq ala bilməmək (anhedoniya), motivasiya azlığı (avolisiya). Bu problemlər həmçinin antipsixotik dərmanların yan təsirləridir. Onlar həmçinin aşağı metabolizma kimi digər tibbi problemlərin simtptomları da ola bilər. Mənfi simptomlar adi emosional cavabların, digər düşüncə proseslərinin çatışmazlığıdır və müalicəyə müsbət cavab vermir. Araşdırmalar göstərir ki, mənfi simptomlar həyat keyfiyyətinin aşağı salınmasına, fiziki əlilliyə gətirib çıxarır və müsbət simptomlardan daha çox yüklənmə olur. Mənfi simptom daşıyıcılarının xəstəlik başlamazdan əvvəl nizamlama tarixləri olur və müalicəyə cavab məhdudlaşır.

Koqnitiv simptomlar

Koqnitiv simptomlara diqqət, yaddaşın müəyyən tipləri, zaman anlayışı, plan qurma bacarığı və təşkilatçılıqla bağlı problemlər daxildir. Şizofreniyaya səbəb olan koqnitiv çatışmazlığı da xəstəliyin göstəricisi kimi qəbul etmək çətin ola bilər. Onlar xəstəni əmək qabiliyyətindən məhrum edən ən təhlükəli simptomlardır, çünki koqnitiv problemlər gündəlik fəaliyyətə mənfi təsir göstərir. Bu problemlər həmçinin antipsixotik dərmanların, antidepressantların, yuxu və narahatlıq əleyhinə dərmanların yan təsiri də ola bilər.

Adətən şizofren xəstələr delüsinasiya və hallüsinasiyalardan əziyyət çəkirlər. Hallüsinasiyalar bir qayda olaraq, digər insanların eşitmədiyi səslərin eşidilməsi ilə müşahidə edilir. Bu səslər adətən həmin şəxsə mənfi şeylər söyləyir. Şizofren olmayan çox insan bu cür səslər eşidə bilər, məsələn, yatmazdan öncə. Bu hipnaqoqik hallüsinasiya adlanır. Beyin onlara eşidilən normal səslərdən başqa heç nə deyə bilmir. Elm bu fenomeni hələ də tam anlamır.

Başlanğıc

Gec və ya erkən yetkinlik şizofreniyanın başlanğıcı üçün əhəmiyyətli mərhələdir. Son zamanlarda şizofreniyanın inkişafını ləngitmək üçün xəstəliyin ilkin mərhələsini (ilk simptomlardan 30 ayadək aşkar olunan) müəyyənləşdirmə və müalicəsi ilə əlaqədar bir çox işlər görülmüşdür. Şizofreniya diaqnozlu qadınların 23%-i, kişilərin isə 40%-ində bu hal 19 yaşından əvvəl özünü büruzə vermişdir. Şizofreniyanın inkişafı davam edirsə, əvvəlki dövrdə həmin insanlarda müvəqqəti psixotik simptomlar və sosial mühitdən uzaqlaşma, həyəcan, disforiya və kobudluğun qeyri-spesifik simptomları müşahidə oluna bilər.

Müalicəsi

Müalicənin əsası ilk öncə dopaminin (bəzən serotonin) reseptor fəaliyyətinin qarşısını alan antipsixi müalicədir. Psixoterapiya, peşə, sosial rehabilitasiyası da müalicədə əhəmiyyətlidir. Özünə və başqalarına xəsarət yetirmə halları olanda ilk dəfədən fərqli olaraq xəstənin qısa müddət xəstəxana qalmasına baxmayaraq o, mütləq xəstəxanaya yerləşdirirlir. Şizofreniyanın müalicəsinə simptomların müalicə etməyə kömək edən dərmanlar, idrak-davranış terapiyası kimi müxtəlif psixoterapiya növləri və idrak təmizlənməsi terapiyası kimi bir sıra reabilitasiya terapiyaları daxildir. İdrak-davranış terapiyası şəxsin qəribə fikirləri haqqında daha real yolla fikirləşməsinə kömək edən söhbət terapiyasıdır. Hallüsinasiyalara gəldikdə isə, idrak terapiyası normallaşdırmağa adaptasiya olur: bir çox şəxs stress vəziyyətində olmadan səslər eşidə bilir və biz hamımız düşüncə formasında səslər eşidirik, siz isə sadəcə bu səsləri əksər insanlardan daha aydın şəkildə eşidirsiniz. Bu xəstəliyin əsasən şüura təsir etdiyi düşünülür, amma bu, davranış və emosiyalarda xroniki problemlərə səbəb olur. Şizofreniyalı xəstələrdə bundan başqa depressiya və narahatlıq olur.

Mənbə

Xarici keçidlər

  • Şizofreniya Merck Manual Maddə
  • Forum «Şizofreniya və Me» Şizofreniya və digər iğtişaşlar, onların həkim və yaxınları ilə dialoq Forumu.
  • Schizophrenia Research Forum Şizofreni Araşdırma Forum.

şizofreniya, məqaləni, vikiləşdirmək, lazımdır, lütfən, məqaləni, ümumvikipediya, redaktə, qaydalarına, uyğun, şəkildə, tərtib, edin, σχίζω, yarmaq, φρήν, ağıl, düşüncə, sözünün, mənşəyi, yunan, sözü, parçalanma, fikir, dayanır, çünki, şizofren, xəstələrin, be. Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Sizofreniya yun sxizw yarmaq ve frhn agil dusunce Sizofreniya sozunun menseyi iki yunan sozu parcalanma ve fikir e dayanir cunki sizofren xestelerin beyinlerinde ve realliqda bas veren hadiseler arasinda parcalanma vardir Insanin dusunce duygu ve davranislarinda ozunun ve etrafindakilara ehemiyyetli derecede tesir eden bezi deyisikliklere sebeb olan bir xestelikdir Bu deyisiklikler kecici ya da qalici ola biler Sizofreniya irsi xesteliklerden biridir Sizofren sexslerde muxtelif sexsiyyet deyiskenliyi musahide edilmir onlarin sadece bir sexsiyyeti vardir Insanlarda muxtelif sexsiyyet deyiskenliyi olan hal elaqesiz sexsiyyet pozgunlugu adlanir Bir sexsin sizofreniyadan eziyyet cekdiyini mueyyenlesdiren xususi tibbi testler yoxdur belelikle diaqnoz xestede ozunu gosteren simptomlara uygun olaraq qoyulur Bu hemcinin xeste ile sohbet eden hekim yaxud psixoloqdan da asilidir Bu xesteliye tutulan sexsler adeten qeyri normal sosial davranislar gosterir ve realligi teyin etmekde cetinlik cekirler Problemler sexse diaqnoz qoyulmazdan evvel en az 6 ay davam edir SizofreniyaYucin Bleyler 1857 1939 1908 ci ilde ilk defe sizofreniya termini isletmisdirXBT 10 F20 XBT 10 KM F20 F20 9XBT 9 295XBT 9 KM 295 9 1 295 90 1 295 1 OMIM 181500DiseasesDB 11890MedlinePlus 000928eMedicine med 2072 emerg 520MeSH D012559 Vikianbarda elaqeli mediafayllarSizofreniya dusunce prosesindeki problemler ve zeif emosional cavablarla xarakterize olunan eqli xestelikdir Umumi simptomlar paranoid esitme hallusinasiyalari nitqde eks olunan dusunce pozgunlugu ve eqli catismazligin da daxil oldugu yanilmalardir Ilkin seciyyevi simptomlar genc yaslarda ozunu gosterir Diaqnoz musahide olunan davranislara ve xestenin sikayet etdiyi tecrubelere esaslanir Genetik faktor etraf muhit nevrobiologiya psixi ve sosial prosesler komekci amiller hesab edilir Bezi reseptsiz ve ya reseptle istifade edilen dermanlar da simptomlarin artmasina sebeb ola biler Hec bir izolyasiya edilmis uzv tapilmasa da hazirki arasdirmalar nevrobiologiya uzerinde cemlesib Xesteliyin en six tezahurleri esitme qarabasmalari paranoik ve ya fantastik sayiqlama ve ya sosial disfunksiyanin fonunda nitqin danisigin ve dusuncenin islemek qabiliyyetinin pozulmasidir 2 Kisilerin ve qadinlarin xesteliye tutulma sayi texminen eynidir Lakin bele bir tendensiya var ki qadinlarda xesteliyin baslangici kisilere nisbeten gec bas verir Kor olanlar sizofreniya olmur ABS ve Ingiltereden olan psixiatrlar qeribe qanunauygunluq musahide edibler kor dogulanlarda anadangelme korluq psixozlarin ve sizofreniyanin inkisafinin qarsisini alir Meqale muellifleri ehtimal edirler ki dogulandan gorme qabiliyyetinden mehrum olan adamlar diger hisslere istiqametlenmeye mecbur olurlar Bu mesele beyni o qeder yukleyir ki psixi xesteliklerin inkisafi ucun serbest ehtiyatlar qalmir Tibbe xestelikler arasinda diger reqabetli qarsiliqli munasibetler de melumdur Bele ki revmatik artrit psixozlardan mudafie edir Bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyaya komek ede bilersiniz Eger mumkundurse daha deqiq bir sablondan istifade edin Bu meqale sonuncu defe 5 ay evvel Sevinc Cavidan terefinden redakte olunub Yenile Mundericat 1 Istinadlar 2 Simptomlar 3 Musbet simptomlar 4 Menfi simptomlar 5 Koqnitiv simptomlar 6 Baslangic 7 Mualicesi 8 Menbe 9 Xarici kecidlerIstinadlar Redakte 1 2 3 Disease Ontology 2016 lt a href https wikidata org wiki Track P699 gt lt a gt lt a href https wikidata org wiki Track Q5282129 gt lt a gt Castle D Wesseley S Der G Murray RM 1991 The incidence of operationally defined schizophrenia in Camberwell 1965 84 British Journal of Psychiatry 159 790 794 doi 10 1192 bjp 159 6 790 PMID 1790446 Istifade tarixi 2008 07 05 parameter ignored 1 Menbe Nauka i zhizn 2020 4 2 NKPI az sayti 2021 01 26Simptomlar RedakteUmumi simptomlara qeribe inamlar anlasilmaz yaxud dolasiq dusunce ve dil sesler esitmek zeif sosial fealiyyet hisslerin zeif ifadesi ve sustluk daxildir Simptomlara mueyyen zaman kesiyinde bas veren qeyri mutesekkil nitq daxildir Qeyri mutesekkil nitqin deqiqlikle ne ve hansi dercede qeyri mutesekkil olmasi barede raziliga gelmek cetindir Hemcinin mueyyen zaman kesiyi nin ne demek oldugu barede de raziliga gelmek cetindir Netice budur ki adeten iki hekim yaxud psixoloq diaqnoz qoymaga calisarken raziliga gele bilmir Biri deyecek ki sexs sizofrendir digeri ise onun sizofren olmadigini iddia edecek Sizofreniyali xestelerde hallusinasiya adeten ses esitme yanilmalar tebietde qeribelikler ve izlenmeler suur ve nitq pozuntusu musahide olunur Diger agir hallarda fikir yayinmasi qeyri ardicil sozler ve ya menaca six bagli olmayan cumlelerin isledilmesi hallari da olur Sosial muhitden uzaqlasma geyimlerin seliqesizliyi ve gigiyenasi ruh duskunluyu ve ittiham etme sizofreniya ucun umumi seciyyevi xususiyyetlerdir Paranoidin simptomlarindan olan qavrama pozuntusu sizofreniya ile elaqelidir sosial muhitden tecrid olunma da bas verir Islemek yaddas diqqet icraedici funksiyalar ve proseslerin suretinde cetinliklere de tez tez rast gelinir Bele insanlarda uzun muddetli susqunluq qeribe veziyyetlerde hereketsiz qalmaq meqsedsiz hereketlilik ve ya katatoniyanin butun elametlerine rast geline biler 30 50 insanlar sizofren oldugunu qavramirlar basqa sozle ifade etsek onlar bu situasiyani ve mualiceni qebul etmirler Mualicenin qavramaya mueyyen tesiri ola biler Sizofreniyali insanlarda uz ifadelerine az rast gelinir Sizofreniyanin simptomlari 3 esas kateqoriyaya ayrilir musbet simptomlar menfi simptomlar ve koqnitiv simptomlar Musbet simptomlar RedakteSizofreniya tez tez musbet ve menfi ve ya catismazliq simptomlarla tesvir olunur Musbet simptomlara diger sexslerle bolusulmeyen hissler dusunceler ve davranislar daxildir meselen seslerin esidilmesi real deyil Onlar xosxasseli olduqlari ucun deyil ust uste geldikleri ucun musbet adlanir Yanilmalar nitq ve suur pozuntusu menasiz qeribe dusunceler xulya qeyri mutesekkil dusunce ve nitq ve movcud olmayan mefhumlari hiss etmek esitmek gormek iylemek yaxud dadmaq bu simptomlara daxildir Adeten musbet simptomlar derman mualicesine ve idrak davranis terapiyasina cavab verir Hemcinin antipsixotik dermanlarin qebulunun dayandirilmasi bu simptomlara sebeb ola biler Musbet simptomlar cox vaxt kenardan hiss edilmir Hallusinasiyalar adeten yanilmalarin mezmunu ile elaqeli olur Menfi simptomlar RedakteBir qayda olaraq daha az yaxud umumiyyetle hec bir ruhi xesteliyi olmayan saglam insanlarda da musahide edilen dusunceler davranislar ve emosiyalar menfi simptomlardir Minus isaresi hemcinin menfi sozunu ifade eden isaredir Menfi simptomlara sust tesir daxildir abuliya apatiya simada bos ifadesiz gorunus qeti ve kobud tesirli emosiyalar nitq pozuntusu afaziya leng monotonda danisilan tekhecali nitq jestlerin azligi hec neye ve hec kese qarsi maragin olmamasi asosialliq yaxud zovq ala bilmemek anhedoniya motivasiya azligi avolisiya Bu problemler hemcinin antipsixotik dermanlarin yan tesirleridir Onlar hemcinin asagi metabolizma kimi diger tibbi problemlerin simtptomlari da ola biler Menfi simptomlar adi emosional cavablarin diger dusunce proseslerinin catismazligidir ve mualiceye musbet cavab vermir Arasdirmalar gosterir ki menfi simptomlar heyat keyfiyyetinin asagi salinmasina fiziki elilliye getirib cixarir ve musbet simptomlardan daha cox yuklenme olur Menfi simptom dasiyicilarinin xestelik baslamazdan evvel nizamlama tarixleri olur ve mualiceye cavab mehdudlasir Koqnitiv simptomlar RedakteKoqnitiv simptomlara diqqet yaddasin mueyyen tipleri zaman anlayisi plan qurma bacarigi ve teskilatciliqla bagli problemler daxildir Sizofreniyaya sebeb olan koqnitiv catismazligi da xesteliyin gostericisi kimi qebul etmek cetin ola biler Onlar xesteni emek qabiliyyetinden mehrum eden en tehlukeli simptomlardir cunki koqnitiv problemler gundelik fealiyyete menfi tesir gosterir Bu problemler hemcinin antipsixotik dermanlarin antidepressantlarin yuxu ve narahatliq eleyhine dermanlarin yan tesiri de ola biler Adeten sizofren xesteler delusinasiya ve hallusinasiyalardan eziyyet cekirler Hallusinasiyalar bir qayda olaraq diger insanlarin esitmediyi seslerin esidilmesi ile musahide edilir Bu sesler adeten hemin sexse menfi seyler soyleyir Sizofren olmayan cox insan bu cur sesler eside biler meselen yatmazdan once Bu hipnaqoqik hallusinasiya adlanir Beyin onlara esidilen normal seslerden basqa hec ne deye bilmir Elm bu fenomeni hele de tam anlamir Baslangic RedakteGec ve ya erken yetkinlik sizofreniyanin baslangici ucun ehemiyyetli merheledir Son zamanlarda sizofreniyanin inkisafini lengitmek ucun xesteliyin ilkin merhelesini ilk simptomlardan 30 ayadek askar olunan mueyyenlesdirme ve mualicesi ile elaqedar bir cox isler gorulmusdur Sizofreniya diaqnozlu qadinlarin 23 i kisilerin ise 40 inde bu hal 19 yasindan evvel ozunu buruze vermisdir Sizofreniyanin inkisafi davam edirse evvelki dovrde hemin insanlarda muveqqeti psixotik simptomlar ve sosial muhitden uzaqlasma heyecan disforiya ve kobudlugun qeyri spesifik simptomlari musahide oluna biler Mualicesi RedakteMualicenin esasi ilk once dopaminin bezen serotonin reseptor fealiyyetinin qarsisini alan antipsixi mualicedir Psixoterapiya pese sosial rehabilitasiyasi da mualicede ehemiyyetlidir Ozune ve basqalarina xesaret yetirme hallari olanda ilk defeden ferqli olaraq xestenin qisa muddet xestexana qalmasina baxmayaraq o mutleq xestexanaya yerlesdirirlir Sizofreniyanin mualicesine simptomlarin mualice etmeye komek eden dermanlar idrak davranis terapiyasi kimi muxtelif psixoterapiya novleri ve idrak temizlenmesi terapiyasi kimi bir sira reabilitasiya terapiyalari daxildir Idrak davranis terapiyasi sexsin qeribe fikirleri haqqinda daha real yolla fikirlesmesine komek eden sohbet terapiyasidir Hallusinasiyalara geldikde ise idrak terapiyasi normallasdirmaga adaptasiya olur bir cox sexs stress veziyyetinde olmadan sesler eside bilir ve biz hamimiz dusunce formasinda sesler esidirik siz ise sadece bu sesleri ekser insanlardan daha aydin sekilde esidirsiniz Bu xesteliyin esasen suura tesir etdiyi dusunulur amma bu davranis ve emosiyalarda xroniki problemlere sebeb olur Sizofreniyali xestelerde bundan basqa depressiya ve narahatliq olur Menbe RedakteXarici kecidler RedakteSizofreniya Merck Manual Madde Forum Sizofreniya ve Me Sizofreniya ve diger igtisaslar onlarin hekim ve yaxinlari ile dialoq Forumu Schizophrenia Research Forum Sizofreni Arasdirma Forum Menbe https az wikipedia org w index php title Sizofreniya amp oldid 5788389, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.