fbpx
Wikipedia

Psixoz

Psixoz — düşüncə və duyğunun ağır formada pozulduğunu təyin edən psixiatriya terminidir Psixotik epizod keçirən xəstələr halüsinasiyalar görüb, batil (?) inanclara inanırlar. Onlarda şəxsiyyət dəyişiklikləri və düşüncə pozğunluğu da müşahidə edilir.

Psixoz adətən gənclərdə görülsə də, orta yaşlı insanlardan da yan keçmir. Psixiatrlara görə, gənclərdə daha sıx görülən psixoz ağır bir zehni xəstəliyin əlaməti ola bilər. "Psixoz" sözü ilk dəfə 1845-ci ildə Ernst Von Fektersleben tərəfindən dəlilik və maniya sözlərinə alternativ olaraq istifadə edilib. Psixoz sözünün yunan dilindən tərcüməsi "anormal" vəziyyət deməkdir. Ümumi psixiatriyada psixoz ağır ağıl xəstəliyinin simptomu olaraq qəbul edilsə də, özü bir diaqnoz sayılmır. Psixoz şizofreniya, bipolar pozuğluq və ağır kliniki depressiya ilə əlaqələndirilir.[1]

Epileptik psixozlar

Epilepsiya xəstəliyinin gedişində rast gəlinən psixoz əlamətləri kəs­kin və xronik formalarda meydana çıxa bilər. Kəskin psixoz halları həm düşüncənin pozulması ilə, həm də düşüncə pozuntusu olmadan cərəyan edir. Düşüncə, adətən, alaqaranlıq və ya oneyroid şəkildə pozulur. Nisbə­tən az hallarda təsadüf edən oneyroid sindrom fantastik məzmunlu görmə və eşitmə hallüsnasiyalan ilə təzahür edir. Xəstə özünü ya təmtəraqlı, musiqi və gözəlliklə zəngin bir şəraitdə, ya da cəhənnəmi xatırladan yad və iyrənc bir mühitdə, düşmənlərinin əhatəsində hiss edir. Göstərilən bu illüzor şəraitin hansının cərəyan etməsindən asılı olaraq xəstənin əhvaliruhiyyəsi və davranışı bu, yaxud başqa formada ola bilir. Ovqatı xoş, ya­rıyuxulu vəziyyətdə oynayıb-gülən bir xəstə söyləyirdi ki, o, hər tərəfi yaşıllığa bürünmüş kiçik bir gölün ətrafında şən bir məclisdədir. Orada musiqi çalınır, hamı rəqs edir. Çalğıçılar uzaq planetlərin sakinləridir, üz­lərinə maska taxmışlar.

Kəskin affektiv psixoz əlamətləri bəzən Ucpressiv fonda, disforiya əlamətləri ilə, özünü təqsirləndirmə, özünü kiçiltmə sayıqlamaları ile cə­rəyan edə bilər. Kədərli, həyəcanlı hərəkətlərlə təzahür edən belə vəziy­yət təhlükəli, aqressiv aktlarla da müşayiət olunur.

Xronik psixoz hallan ilə şərtlənən epilepsiyada paranoyal, parafren, hallüsinator-paranoid və katatonik əlamətlər qeyd olunur. Xəstələr nisbə­tən sakit görünür, məmnuniyyətlə suallara cavab verir və iztirablarını söy­ləyirlər.

Diferensial diaqnostika. Epilepsiya xəstəliyinin diaqnozu aşağıdakı klinik və paraklinik göstəricilərə əsaslanır:

  • Vaxtaşırı təkrar edən böyük vo kiçik cəngolma tutmalarının və ya psixi ekvivalentlərin olması;
  • Epilepsiya tipli şəxsiyyətin dəyişikliklərinin və psixopatoloji əla­mətlərin təzahür etməsi;
  • EEQ zamanı feal cengelma ocaqlarının aşkar edilmə

Qeyd olunan başlıca əlamətlərlə yanaşı bir sıra başqa göstəricilər də aşkar etmək mümkündür. Məsələn, irsi meyilliyin olması, bədən qurulu­şuna vo xasiyyətə aid patoplastik dəyişikliklər vo s.

Epilepsiyanı bir sıra üzvi xarakterli baş-beyin xəstəliklərindən və cəngolma tutmaları ilə gedən isteriya nevrozundan fərqləndirmək lazım gəlir. Beynin ocaqlı xəstəlikləri zamanı tonik cengelmaların müddəti ve xarakteri diqqətlə nəzərdən keçirilməli, parez və ifliclərə, afaziya əlamət­lərinin olmasına fikir verilməlidir. Haram ilik mayesinin tədqiqi, EEQ və kompüter tomoqrafıyası üzvi xəstəliklərin olmasını aşkar etməkdə bö­yük əhəmiyyətə malikdir. Beynin travmatik xəstəlikləri zamanı epilepsi yayabənzər sindromların təzahür etməsi diaqnostikanı çətinləşdirə bilər. Epilepsiyadan fərqli olaraq burada, tədricən artan əlamətlər (proqredi- entlik) olmur, paroksizmal hallar polimorf xarakter daşıyır. Dəqiq anamnez diaqnozun düzgün təyinində əsas şərtlərdən hesab olunur.

İsteriya tutmasını epilepsiya tutmasından ayıran əsaslı fərqlərə bax­mayaraq, bu tutmaların diferensial diaqnostikasında həkimlər ciddi çətin­liklərlə qarşılaşırlar. Kifayət qədər təcrübəsi olmayan həkimlər bir çox hallarda səhv edə bilirlər

İsteriya tutması zamanı xəstələrlə kontakt yaratmaq, bəbəyin işığa reaksiyasım aşkar etmək mümkündür. Tutmalar, onun müddəti, nə vaxt baş verməsi və psixi travmalarla əlaqədar olub-ol­maması ilə də fərqlənir. Elektroensefaloqrafik tədqiqat zamanı əyrilərin amplitudasının dəyişkənliyi, dizritmiya, ahəstə-süst teta dalğalarının, epi­lepsiya piklərinin (zirvəli dalğalar) olması və bir sıra digər spesifik göstə­ricilər tutmaların epilepsiya xarakterli olmasını təsdiq edir.

İstinadlar

  1. Qrip, yoxsa psixoz?

Xarici keçidlər

  1. Epileptik psixozlar[ölü keçid]

psixoz, düşüncə, duyğunun, ağır, formada, pozulduğunu, təyin, edən, psixiatriya, terminidir, psixotik, epizod, keçirən, xəstələr, halüsinasiyalar, görüb, batil, inanclara, inanırlar, onlarda, şəxsiyyət, dəyişiklikləri, düşüncə, pozğunluğu, müşahidə, edilir, ad. Psixoz dusunce ve duygunun agir formada pozuldugunu teyin eden psixiatriya terminidir Psixotik epizod keciren xesteler halusinasiyalar gorub batil inanclara inanirlar Onlarda sexsiyyet deyisiklikleri ve dusunce pozgunlugu da musahide edilir Psixoz adeten genclerde gorulse de orta yasli insanlardan da yan kecmir Psixiatrlara gore genclerde daha six gorulen psixoz agir bir zehni xesteliyin elameti ola biler Psixoz sozu ilk defe 1845 ci ilde Ernst Von Fektersleben terefinden delilik ve maniya sozlerine alternativ olaraq istifade edilib Psixoz sozunun yunan dilinden tercumesi anormal veziyyet demekdir Umumi psixiatriyada psixoz agir agil xesteliyinin simptomu olaraq qebul edilse de ozu bir diaqnoz sayilmir Psixoz sizofreniya bipolar pozugluq ve agir kliniki depressiya ile elaqelendirilir 1 Epileptik psixozlar RedakteEpilepsiya xesteliyinin gedisinde rast gelinen psixoz elametleri kes kin ve xronik formalarda meydana cixa biler Keskin psixoz hallari hem dusuncenin pozulmasi ile hem de dusunce pozuntusu olmadan cereyan edir Dusunce adeten alaqaranliq ve ya oneyroid sekilde pozulur Nisbe ten az hallarda tesaduf eden oneyroid sindrom fantastik mezmunlu gorme ve esitme hallusnasiyalan ile tezahur edir Xeste ozunu ya temteraqli musiqi ve gozellikle zengin bir seraitde ya da cehennemi xatirladan yad ve iyrenc bir muhitde dusmenlerinin ehatesinde hiss edir Gosterilen bu illuzor seraitin hansinin cereyan etmesinden asili olaraq xestenin ehvaliruhiyyesi ve davranisi bu yaxud basqa formada ola bilir Ovqati xos ya riyuxulu veziyyetde oynayib gulen bir xeste soyleyirdi ki o her terefi yasilliga burunmus kicik bir golun etrafinda sen bir meclisdedir Orada musiqi calinir hami reqs edir Calgicilar uzaq planetlerin sakinleridir uz lerine maska taxmislar Keskin affektiv psixoz elametleri bezen Ucpressiv fonda disforiya elametleri ile ozunu teqsirlendirme ozunu kiciltme sayiqlamalari ile ce reyan ede biler Kederli heyecanli hereketlerle tezahur eden bele veziy yet tehlukeli aqressiv aktlarla da musayiet olunur Xronik psixoz hallan ile sertlenen epilepsiyada paranoyal parafren hallusinator paranoid ve katatonik elametler qeyd olunur Xesteler nisbe ten sakit gorunur memnuniyyetle suallara cavab verir ve iztirablarini soy leyirler Diferensial diaqnostika Epilepsiya xesteliyinin diaqnozu asagidaki klinik ve paraklinik gostericilere esaslanir Vaxtasiri tekrar eden boyuk vo kicik cengolma tutmalarinin ve ya psixi ekvivalentlerin olmasi Epilepsiya tipli sexsiyyetin deyisikliklerinin ve psixopatoloji ela metlerin tezahur etmesi EEQ zamani feal cengelma ocaqlarinin askar edilmeQeyd olunan baslica elametlerle yanasi bir sira basqa gostericiler de askar etmek mumkundur Meselen irsi meyilliyin olmasi beden qurulu suna vo xasiyyete aid patoplastik deyisiklikler vo s Epilepsiyani bir sira uzvi xarakterli bas beyin xesteliklerinden ve cengolma tutmalari ile geden isteriya nevrozundan ferqlendirmek lazim gelir Beynin ocaqli xestelikleri zamani tonik cengelmalarin muddeti ve xarakteri diqqetle nezerden kecirilmeli parez ve ifliclere afaziya elamet lerinin olmasina fikir verilmelidir Haram ilik mayesinin tedqiqi EEQ ve komputer tomoqrafiyasi uzvi xesteliklerin olmasini askar etmekde bo yuk ehemiyyete malikdir Beynin travmatik xestelikleri zamani epilepsi yayabenzer sindromlarin tezahur etmesi diaqnostikani cetinlesdire biler Epilepsiyadan ferqli olaraq burada tedricen artan elametler proqredi entlik olmur paroksizmal hallar polimorf xarakter dasiyir Deqiq anamnez diaqnozun duzgun teyininde esas sertlerden hesab olunur Isteriya tutmasini epilepsiya tutmasindan ayiran esasli ferqlere bax mayaraq bu tutmalarin diferensial diaqnostikasinda hekimler ciddi cetin liklerle qarsilasirlar Kifayet qeder tecrubesi olmayan hekimler bir cox hallarda sehv ede bilirlerIsteriya tutmasi zamani xestelerle kontakt yaratmaq bebeyin isiga reaksiyasim askar etmek mumkundur Tutmalar onun muddeti ne vaxt bas vermesi ve psixi travmalarla elaqedar olub ol mamasi ile de ferqlenir Elektroensefaloqrafik tedqiqat zamani eyrilerin amplitudasinin deyiskenliyi dizritmiya aheste sust teta dalgalarinin epi lepsiya piklerinin zirveli dalgalar olmasi ve bir sira diger spesifik goste riciler tutmalarin epilepsiya xarakterli olmasini tesdiq edir Istinadlar Redakte Qrip yoxsa psixoz Xarici kecidler RedakteEpileptik psixozlar olu kecid Xestelik ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin Menbe https az wikipedia org w index php title Psixoz amp oldid 5738973, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.