fbpx
Wikipedia

Vaqif Abbasov

Vaqif Məhərrəm oğlu Abbasov — kimya üzrə elmlər doktoru, akademik, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,[1] AMEA-nın akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru.[2][3]

Vaqif Abbasov
Vaqif Məhərrəm oğlu Abbasov
Doğum tarixi (68 yaş)
Doğum yeri Cəmilli, Tərtər rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ
Azərbaycan
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi Kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi adı akademik
İş yeri AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
Təhsili V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu
Üzvlüyü
Mükafatları

Ümumi məlumatlar

Vaqif Məhərrəm oğlu Abbasov 1952-ci il oktyabr ayının 5-də Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonunun Cəmilli kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. V.M.Abbasov 1968-ci ildə Cəmilli kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1969-cu ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) Kimya fakültəsinə daxil olmuş və 1973-cü ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra doğma kəndində orta məktəbdə (sentyabr-dekabr) kimya müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

1973-cü ildə akademik Y.H.Məmmədəliyev adına NKPİ-nun aspi-ranturasına qəbul olunmuş və 1977-ci ilə kimi oranın aspirantı olmuşdur.

1977-1981-ci illər ərzində V.M.Abbasov NKPİ-də kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.

1978-ci ildə «Sintetik naften turşuları əsasında antistatik aşqarların sintezi və sınaqları» mövzusunda dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə etmiş və kimya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

V.M.Abbasov D.İ.Mendeleyev adına Ümumittifaq Kimya Cəmiyyətinin Azərbaycan İdarə Heyətinin fəal üzvlərindən biri olmuşdur. 1978-1981-ci illər ərzində iki dəfə bu cəmiyyətin mükafatına və diplomuna layiq görülmüşdür.

1984-cü ildən başlayaraq, «Korroziya inhibitorları və konservasiya mayeləri» laboratoriyasına rəhbərlik etmiş, 2006-cı ildən eyni zamanda “Çoxfunksiyalı reagentlərin kimyası və texnologiyası” şöbəsinin müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2007-2008-ci illərdə laboratoriya müdiri, şöbə müdiri işləməklə yanaşı, NKPİ-nin elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsini icra etmişdir.

2011-ci il dekabr ayının 21-dən Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru və şöbə müdiri vəzifələrində çalışır.

Əsas elmi nailiyyətləri

1982-ci ildə onun rəhbərliyi ilə VFİKS-82 adlı çoxfunksiyalı korroziya inhibitoru yaradılmış, SSRİ Neft Sənaye Nazirliyinin Dövlət Komissiyası sənaye sınağının nəticələrini müsbət qəbul edərək sənayedə tətbiqinə icazə vermişdir. Bu reagent 1983-cü ildən Azərbaycanın neft yataqlarında istifadə olunmağa başlanmışdır. 1985-1986-cı illərdə bu inhibitorun sınaqları Qərbi Sibirin neft yataqlarında keçirilib və istifadəsinə başlanılıb. 1988-ci ildə Rusiya Federasiyasının mineral gübrələr zavodu VFİKS-82 reagentinin istehsal texnologiyasını lisenziya ilə alıb və sənaye istehsalını təşkil edib[4].

V.M.Abbasovun rəhbərliyi ilə bu inhibitorun qış modifikasiyası yaradılıb və istehsalı təşkil olunub. 1983-1997-ci illərdə 21389 ton VFİKS-82, 1989-1997-ci illərdə 6600 ton Azəri inhibitoru istehsal olunaraq Rusiya Federasiyasında, Ukraynada, Azərbaycanda və Qazağıstanda istifadə olunmuşdur. VFİKS-82 inhibitoru 1987-ci ildə SSRİ Xalq Təssərrüfatı nailiyyətləri sərgisinin gümüş medalına layiq görülmüş və 1990-cı ildə SSRİ Elm və Texnika Komitəsi onun xarici ölkələrə satılması üçün lisenziya vermişdir. 1984-cü ildə V.M.Abbasovun ideyası və rəhbərliyi ilə AP-L34-1 antistatik aşqarı yaradılmış, Perm Aviasiya Mühərrikləri zavodunda və Tbilisi Aviasiya zavodunda sənaye sınağından keçmiş və istifadəyə qəbul olunmuşdur.

V.M.Abbasov əməkdaşları ilə birlikdə 1986-cı ildə "Kaspi" adlı hidrogen sulfid korroziyası inhibitoru yaratmış, indiki Heydər əliyev adına Neft Emalı Zavodunda katalitik riforminq qurğusunda sənaye sınağından keçirmiş və onun istehsal və tətbiqini həyatakeçirmişdir. Hazırda bu inhibitor həmin zavodda benzinin stabilləşmə kalonunun müdafiəsi üçün istifadə olunur.

1990-cı ildə "Kaspi-2" adlı yeni korroziya inhibitoru yaradılıb, Qərbi Qazağıstanın Tengiz yatağında sənaye sınağlndan keçib və həmin yataq üçün nəzərdə tutulmuş texniki tələblərdən də yüksək nəticə alınmışdır.

1995-ci ildə dünyada analoqu olmayan "Kaspi-X" inhibitoru yaradılıb və indiki H.Ə.Əliyev adına neft emalı zavodunda sənaye sınağından keçib və həmin ildən tətbiqinə başlanıb. 1995-ci ildən 2012-ci ilin dekabr 25-nə qədər 13887.5 ton Kaspi-X istehsal olunmuş və istifadə edilmişdir. Hazırda inhibitorun istifadəsi davam edir.

Kaspi-X inhibitoru 2010-cu ildən eyni zamanda Azərneftyağ Nefr Emalı Zavodunda da istifadə olunur. 1998-ci ildə "Xəzər" deemulqatoru yaradılıb və indiki H.Ə.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda neftin duzsuzlaşdırılması və susuzlaşdırılması üçün sənaye sınağından keçirilib və istifadəsinə başlanılıb. 1998-ci ildən 2012-ci ilin dekabrın 25-ə qədər bu reagent 2138.45 ton istehsal olunub və istifadə edilib. Hazırda onun tətbiqi davam edir.

2003-cü ildə dünyada analoqu olmayan müalicəvi Naftalan neftinin təmizlənmə texnologiyası işlənib hazırlanıb, "Ağ Naftalan yağı"nın istehsalı təşkil olunub, bu yağ Azərbaycan Respublikasında və Ukraynada dərman preparatı kimi qeydiyyatdan keçib. 2009-cu ildə "NKPİ-34-2" yanğından mühafizə üçün köpükəmələgətiricisi yaradılıb, sənaye sınağı keçirilib, istehsalı təşkil olunub. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu reagentin istehsalı və istifadəsi üçün lisenziya verib.

2003-cü ildən "Bakı" ərp həlledicisi yaradılıb, neft emalı zavodlarında sənaye sınağı keçirilib və qapalı soyutma konturlarını ərpdən təmizləmək üçün istifadəyə qəbul olunub. Hazırda H.Ə.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda və "Azərneftyağ" Neft Emalı Zavodunda istifadə olunur.

2009-cu ildə "Kaspi-X(M)" inhibitoru yaradılıb, H.Ə.Əliyev adına Neft Emalı Zavodunda kimyəvi təmizlənmiş suyun nəqli sistemində korroziyadan müdafiə üçün sınaqdan keçirilib və tətbiqinə başlanılıb.

2009-cu ildən 2012-ci ilin dekabrın 25-ə qədər 238.7 ton "Kaspi-X(M)" istehsal olunub və istifadə edilib.

2011-ci ildə Xəzər-24 deemulqator-inhibitoru yaradılıb, "Azərneftyağ" İstehsalat Birliyində Almaniyadan alınan "Disolvan" və Azərbaycanda istehsal olunan "Alkan" deemulqatorları ilə müqayisəli olaraq sənaye sınağından keçib və tətbiq üçün daha əlverişli olduğu müəyyən edilib.

2011-ci ilin noyabr-dekabr aylarında bu deemulqatorun Abşeron Neft Qaz Çıxarma idarəsində sənaye sınağından keçirilib və yüksək nəticə əldə olunub.

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 36

Elmlər doktorlarının sayı: 10

Elmi-təşkilatı fəaliyyəti

 • NKPİ-nin Elmi Şurasının sədri (2011-ci ilin noyabr ayından)
 • NKPİ-nin nəzdində D 01.031 Dissertasiya Şurasının sədri
 • AR İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin Yayım Şurasının üzvü (2005-2011-ci ilin mart ayı)
 • "Neft kimyası və neft emalı prosesləri" jurnalının baş redaktoru (2003-cü ildən)
 • AMEA-nın "Elm dünyası" elmi-kütləvi jurnalının baş redaktorunun müavini (2013-cü ildən)
 • Altunin adına Beynəlxalq Ekologiya və Təbiətdən İstifadə Akademiyasının həqiqi üzvü
 • 1988-ci ildən 1992-ci iləqədər "ASSOKOR" assosiasiyasının rəyasət heyətinin üzvü
 • Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının xarici üzvü seçilmişdir (05.04.2013)
 • Türk Dünyası Tədqiqatları Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Akademik üzvü seçilmişdir (may, 2013)
 • 2013-cü ilin noyabrın 15-də Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmiş.

Təltif və mükafatlar

 • SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin gümüş medalı - 1987;
 • "SSRİ-nin qabaqcıl ixtiraçısı" döş nişanı - 1987;
 • SSRİ Neft-Kimya sənaye nazirliyinin Fəxri Fərmanı - 1989;
 • Akad. Y.H.Məmmədəliyev adına medal - 1996;
 • AMEA-nın Fəxri Fərmanı - 2000
 • Təhsil Nazirliyinin "Qabaqcıl təhsil işçisi" döş nişanı - 2004;
 • "Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi" fəxri adı– 2005;
 • "Şöhrət" ordeni – 2005;
 • İslam ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (EKO) "Elm və texnologiya" üzrə mükafatı - 2009.
 • NKPİ elm və təhsil sahəsində nailiyyətlərə görə Avropa Biznes Assambleyası (Oksford, İngiltərə) tərəfindən "Avropa Keyfiyyəti" mükafatına layiq görülmüşdür - 2009.
 • "The Name in Science" (Elmdə Ad) fəxri adına layiq görülmüş
 • AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., professor V.M.Abbasov Dünya elminə verdiyi töhfələrə görə Beynəlxalq Sokrat Komitəsinin Şöhrət medalı ilə təltif edilmişdir - 2013 (İngiltərə);
 • Təbiətşünaslıq elmləri üzrə Avropa Akademiyasının Kuratorluq və Elmi Şurasının qərarı ilə elmi tədqiqatlarda xüsusi xidmətlərinə görə Əsas qızıl Cəngavər ulduzu ilə təltif olunmuşdur – 2013
 • Atatürk Uluslararası Ödülü – 2014-cü ildə.
 • Avropa Təbiət Elmləri Akademiyasının Əsas qızıl Cəngavər ulduzu ilə təltif olunmuşdur.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” – 2019[5]

Pedaqoji fəaliyyəti

 • "Kimya məktəbdə" elmi-metodiki jurnalın həmtəsisçisi və baş redaktoru. (2003-cü ildən)
 • Məktəblilərin kimya olimpiadasının respublika turunu keçirən münsiflər heyətinin sədri və Azərbaycanın beynəlxalq və dünya kimya olimpiadalarında iştirak edən komandalarının rəhbəri. (1992-ci ildən)
 • Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası nəzdində kimyadan Ekspert Şurasının və Seminarın sədri (2001-ci ildən 2013-cü ilin sentyabrına qədər)
 • Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodiki Şurasının "Kimya və kimya texnologiyası" bölməsinin sədri (2001-ci ildən)
 • VIII-XI siniflər üzrə kimya dərsliklərinin birinci müəllifi

Elmi əsərlərin təsnifati

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 1280 (609 elmi məqalə, 434-ə qədər tezis)
 • Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 267
 • Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 60 (21-i SSRİ-nin müəlliflik şəhadətnaməsi, 4-ü Rusiya Federasiyası, 31-i Azərbaycan Respublikası və 4-ü Avrasiya patentidir) müəllifidir. 6 Azərbaycan patentini almaq üçün müsbət rəy verilib.
 • Publisistik materialın sayı: 100 (onlardan 13 kitab)
 • Kitab və Monoqrafiyaların sayı: 17,
 • Dərslik: 21,
 • Dərs vəsaiti: 24

Əsas elmi əsərlərin adları:

 • Аббасов В.М., Гасымов З.З., Набибекова Х.А. Изучение влияния присадки АП-Л34-1 на антистатические свойствa светлых нефтепродуктов. Ж. «Транспорт и хранение нефтепродуктов углеводородного сырья», Москва, 1988, N4.
 • Аббасов В.М. Перспективные направления синтеза ингибиторов сероводо-родной коррозии для сред с аномальным содержанием H2S и CO2 Ж. «Азербайджанское нефтяное хозяйство», N11-12, 1994, с.45-50.
 • Аббасов В.М., Мамедов И.А. Исследование механизма защитного действия ингибиторов коррозии в двухфазной системе. Ж. «Защита от коррозии и охрана окружающей среды», 1995, N10, с.6-8.
 • Аббасов В.М., Исаев Г.А., Джафарова Р.А. Структурно-групповой состав ароматических углеводородов нафталанской нефти и ее люминесценция. Ж. «Азербайджанское нефтяное хозяйство», 1999, N2, с.24-26.
 • В.М.Аббасов, А.Н.Гасанов, Д.Н.Мамедов, Н.Н.Мусаев, Г.А.Наджафова, Н.Р.Абдуллаева. Отличительные особенности лечебной нафталанской нефти от некоторых промышленных нефти Азербайджана. Журнал. Процессы Нефтехимии и нефтепереработки. 2005, 3(22), с.32-34.
 • Аббасов В.М., Г.А.Исаев. Лечебная нефть Нафталана «Азербайджан: проблемы разбития», 1996, 5 июня- N 22(43), с. 16-19.
 • Аббасов В.М., А.С.Абдуллаев, Г.С.Гарайев, Н.Д.Ялийев, Э.Я.Исайева, З.В.Аббасова. Naftalan neftinin naften karbohidrogenlərinin açıq sınıq yaralarının müalicəsinin tətbiqi. IV Bakı Beynəlxalq Məmmədəliyev adına neft-kimya konfransının məruzələrinin tezisləri. 2000, 19-22 sentyabr, c.327.
 • Аббасов В.М., Г.А.Исаева, М.М.Аббасова. Результаты исследований лечебной Нафталанской нефти из различных скватин. Процессы нефтехимии и нефтепереработки. 2000, N2, с.26-29.
 • Аббасов В.М., Г.А.Исаева. Лечебная Нафталанская нефть: вчера, сегодня и в перепектеве. Процессы нефтехимии и нефтепереработки. 2000, N3, с.31-35.
 • Аббасов В.М., Самедов А.М., Алиева Л.И., Самедов М.А. Антикоррозионные свойства солей нефтяных-кислот в условиях морской нефтедобычи. Практика промивокоррозионной защиты, №1 (51), 2009,с.10-14.
 • Аббасов В.М., Шаи-Минг Пенг, Р.Г.Исмаилов, Л.М.Эфендиева, Зейналов Э.Б., Агамалиев З.З. Получение нафтеновых кислот при каталитическом участии пятиядерного комплекса. Процессы нефтехимии и нефтепереработки, 10, 3-4 (39-40), 2009, С.252-254.
 • Аббасов В.М., Зейналов Э.Б., Агамалиев З.З. и др. Оптимизация получения СНК окислением дизельной фракций смеси бакинских нефтей. Москва, Нефтепереработка и нефтехимия, 2010, №11, С.42-46.
 • Аббасов В.М., Алиева Л.И., Алиева Ф.М., Махмудова Л.А., Талыбова А.Г., Габибуллаев Р.Ф. Разработка оптимального режима нитрования высших линейных олефинов оксидом азота. Практика противокоррозионной защиты. Москва, 2011, №3 т.61, С.64-70.
 • Н.Р.Абдуллаева, Т.А.Исмаилов, Р.С.Магеррамов, Т.А.Мамедова, Х.Р.Велиев, В.М.Аббасов. Синтез и исследование антистатических присадок к дизельным топливам на основе нефтяных кислот. Нефтехимия. Москва. 2011. №5. С.88-94.
 • V.M.Abbasov, F.İ.Səmədova, Q.M.Qasımov, L.İ.Əliyeva, C.Q.Quliyev. Neft və neft-kimya məhsullarına azərbaycan respublikasının dövlət standartları. Bakı. “Elm”. 2012. 191 C. Kitab
 • M.Hany Abd-El-Lateef, V.M.Abbasov, L.I.Aliyeva. “Novel corrosion inhibitors for protection from CO2 corrosion”. LAP Lambert Academic Publishing.- Germany. 2012. 228 P. Kitab
 • V.M.Abbasov, Hany M. Abd.El-Lateef, L.I.Aliyeva, T.I.Ismayilov. “Corrosion inhibition of carbon steel in oil flied formation water containing CO 2 by some surfactants from the type of fatty acids”.// “International Porous and Powder Materials” adlı konfrans.-3-6 sentyabr 2013.-İzmir Türkiyə.-S 30.
 • V.M.Abbasov, Adel.A.Mazzouk, A.H.Talybov, S.Z.Kasimova, O.A.Aydemirov. “Synthesis of 2,4,5-Triphenyl imidazole Derivatives using 1,4-Dimethyl Pipra- rinium Hydrogen Sulfate as Green, Reusable Catalyst”.// International Porous and Powder Materials” adlı konfrans.-3-6 sentyabr 2013.-İzmir Türkiyə.-S 26.
 • G.A.Muhtarova, N.Kh.Efendiyeva, Z.A.Gasimova, H.C.İbrahimov, V.M.Abbasov. “İnfluence of Regime Parameters to the Hydrocracking process of Goudron in the presence of suspended nanosized catalysts”. // International Porous and Powder Materials” adlı konfrans.-3-6 sentyabr 2013.-İzmir Türki- yə.-S 52.
 • Hany M. Abd.El-Lateef, V.M.Abbasov, L.I.Aliyeva, A.A.Qasimov, I.T.Ismayilov. “Inhibition of carbon steel corrosion in CO 2 -saturated brine us- 58 ing some newly surfactants based on palm oil: Experimental and theoretical in- vestigations”.// Journal of Material Chemistry and Physics.- 29 July 2013.-P 1- 10.
 • В.М.Аббасов, Р.П.Джафаров, Е.Ш.Абдуллаев, Е.Дж.Агазаде, Э.К.Гасанов. «Оптимизация процесса создания консервационных жидкостей на основе амидоаминов и нитропродуктов». // Мир нефтепродуктов, № 8, 2013, С.17-20.
 • Vagif M. Abbasov, Hany M. Abd El-Lateef, Sevinc A. Mamedxanova, Leylufer I. Aliyeva, Teyyub A. Ismayilov et al. Inhibitive Effect of Some Natu- ral Naphthenates as Corrosion Inhibitors on the Corrosive Performance of Car- bon Steel in CO 2 -Saturated Brine. // International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences (IJSRES), Volume 1, 2013, p. 166-178.
 • G.A.Muhtarova, N.Kh.Efendiyeva, Z.A.Gasimova, H.C.İbrahimov, V.M.Abbasov. “İnfluence of Regime Parameters to the Hydrocracking process of Goudron in the presence of suspended nanosized catalysts”. // International Porous and Powder Materials” adlı konfrans.-3-6 sentyabr 2013.-İzmir Türki- yə.-S 52.
 • Hany M. Abd.El-Lateef, V.M.Abbasov, L.I.Aliyeva, A.A.Qasimov, I.T.Ismayilov. “Inhibition of carbon steel corrosion in CO 2 -saturated brine us- 58 ing some newly surfactants based on palm oil: Experimental and theoretical in- vestigations”.// Journal of Material Chemistry and Physics.- 29 July 2013.-P 1- 10.
 • В.М.Аббасов, Р.П.Джафаров, Е.Ш.Абдуллаев, Е.Дж.Агазаде, Э.К.Гасанов. «Оптимизация процесса создания консервационных жидкостей на основе амидоаминов и нитропродуктов». // Мир нефтепродуктов, № 8, 2013, С.17-20.

Mənbə

 • "Neft Kimya Prosesləri İnstitutu"
 • [1]

İstinadlar

 1. http://azkurs.org/pars_docs/refs/19/18571/18571.pdf
 2. http://www.science.gov.az/forms/deystvitelnyie-chlenyi/1118
 3. . 2016-03-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-07-01.
 4. . 2013-07-27 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-09-28.
 5. http://www.nkpi.az/?page=read&id=1434&fbclid=IwAR16j9A6qAZ5XrVx_SsjUN4WgHVej9OUhOtRQbiPI72mixY7ym921QK30PQ

Vaqif Abbasov
vaqif, abbasov, vaqif, məhərrəm, oğlu, abbasov, kimya, üzrə, elmlər, doktoru, akademik, azərbaycan, milli, elmlər, akademiyasının, həqiqi, üzvü, amea, nın, akademik, yusif, məmmədəliyev, adına, neft, kimya, prosesləri, institutunun, direktoru, vaqif, məhərrəm,. Vaqif Meherrem oglu Abbasov kimya uzre elmler doktoru akademik Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasinin heqiqi uzvu 1 AMEA nin akademik Yusif Memmedeliyev adina Neft Kimya Prosesleri Institutunun direktoru 2 3 Vaqif AbbasovVaqif Meherrem oglu AbbasovDogum tarixi 5 oktyabr 1952 68 yas Dogum yeri Cemilli Terter rayonu Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi SSRI AzerbaycanElm sahesi kimyaElmi derecesi Kimya uzre elmler doktoruElmi adi akademikIs yeri AMEA Neft Kimya Prosesleri InstitutuTehsili V I Lenin adina Azerbaycan Dovlet Pedaqoji InstitutuUzvluyu AMEAMukafatlari 2005 Mundericat 1 Umumi melumatlar 2 Esas elmi nailiyyetleri 3 Elmi teskilati fealiyyeti 4 Teltif ve mukafatlar 5 Pedaqoji fealiyyeti 6 Elmi eserlerin tesnifati 7 Esas elmi eserlerin adlari 8 Menbe 9 IstinadlarUmumi melumatlar RedakteVaqif Meherrem oglu Abbasov 1952 ci il oktyabr ayinin 5 de Azerbaycan Respublikasinin Terter rayonunun Cemilli kendinde muellim ailesinde anadan olmusdur V M Abbasov 1968 ci ilde Cemilli kend orta mektebini bitirmisdir 1969 cu ilde V I Lenin adina Azerbaycan Dovlet Pedaqoji Institutunun indiki Azerbaycan Dovlet Pedaqoji Universiteti Kimya fakultesine daxil olmus ve 1973 cu ilde institutu ferqlenme diplomu ile bitirdikden sonra dogma kendinde orta mektebde sentyabr dekabr kimya muellimi kimi emek fealiyyetine baslamisdir 1973 cu ilde akademik Y H Memmedeliyev adina NKPI nun aspi ranturasina qebul olunmus ve 1977 ci ile kimi oranin aspiranti olmusdur 1977 1981 ci iller erzinde V M Abbasov NKPI de kicik elmi isci vezifesinde calismisdir 1978 ci ilde Sintetik naften tursulari esasinda antistatik asqarlarin sintezi ve sinaqlari movzusunda dissertasiya isini muveffeqiyyetle mudafie etmis ve kimya elmleri namizedi elmi derecesi almisdir V M Abbasov D I Mendeleyev adina Umumittifaq Kimya Cemiyyetinin Azerbaycan Idare Heyetinin feal uzvlerinden biri olmusdur 1978 1981 ci iller erzinde iki defe bu cemiyyetin mukafatina ve diplomuna layiq gorulmusdur 1984 cu ilden baslayaraq Korroziya inhibitorlari ve konservasiya mayeleri laboratoriyasina rehberlik etmis 2006 ci ilden eyni zamanda Coxfunksiyali reagentlerin kimyasi ve texnologiyasi sobesinin mudiri kimi fealiyyet gostermisdir 2007 2008 ci illerde laboratoriya mudiri sobe mudiri islemekle yanasi NKPI nin elmi isler uzre direktor muavini vezifesini icra etmisdir 2011 ci il dekabr ayinin 21 den Neft Kimya Prosesleri Institutunun direktoru ve sobe mudiri vezifelerinde calisir Esas elmi nailiyyetleri Redakte1982 ci ilde onun rehberliyi ile VFIKS 82 adli coxfunksiyali korroziya inhibitoru yaradilmis SSRI Neft Senaye Nazirliyinin Dovlet Komissiyasi senaye sinaginin neticelerini musbet qebul ederek senayede tetbiqine icaze vermisdir Bu reagent 1983 cu ilden Azerbaycanin neft yataqlarinda istifade olunmaga baslanmisdir 1985 1986 ci illerde bu inhibitorun sinaqlari Qerbi Sibirin neft yataqlarinda kecirilib ve istifadesine baslanilib 1988 ci ilde Rusiya Federasiyasinin mineral gubreler zavodu VFIKS 82 reagentinin istehsal texnologiyasini lisenziya ile alib ve senaye istehsalini teskil edib 4 V M Abbasovun rehberliyi ile bu inhibitorun qis modifikasiyasi yaradilib ve istehsali teskil olunub 1983 1997 ci illerde 21389 ton VFIKS 82 1989 1997 ci illerde 6600 ton Azeri inhibitoru istehsal olunaraq Rusiya Federasiyasinda Ukraynada Azerbaycanda ve Qazagistanda istifade olunmusdur VFIKS 82 inhibitoru 1987 ci ilde SSRI Xalq Tesserrufati nailiyyetleri sergisinin gumus medalina layiq gorulmus ve 1990 ci ilde SSRI Elm ve Texnika Komitesi onun xarici olkelere satilmasi ucun lisenziya vermisdir 1984 cu ilde V M Abbasovun ideyasi ve rehberliyi ile AP L34 1 antistatik asqari yaradilmis Perm Aviasiya Muherrikleri zavodunda ve Tbilisi Aviasiya zavodunda senaye sinagindan kecmis ve istifadeye qebul olunmusdur V M Abbasov emekdaslari ile birlikde 1986 ci ilde Kaspi adli hidrogen sulfid korroziyasi inhibitoru yaratmis indiki Heyder eliyev adina Neft Emali Zavodunda katalitik riforminq qurgusunda senaye sinagindan kecirmis ve onun istehsal ve tetbiqini heyatakecirmisdir Hazirda bu inhibitor hemin zavodda benzinin stabillesme kalonunun mudafiesi ucun istifade olunur 1990 ci ilde Kaspi 2 adli yeni korroziya inhibitoru yaradilib Qerbi Qazagistanin Tengiz yataginda senaye sinaglndan kecib ve hemin yataq ucun nezerde tutulmus texniki teleblerden de yuksek netice alinmisdir 1995 ci ilde dunyada analoqu olmayan Kaspi X inhibitoru yaradilib ve indiki H E Eliyev adina neft emali zavodunda senaye sinagindan kecib ve hemin ilden tetbiqine baslanib 1995 ci ilden 2012 ci ilin dekabr 25 ne qeder 13887 5 ton Kaspi X istehsal olunmus ve istifade edilmisdir Hazirda inhibitorun istifadesi davam edir Kaspi X inhibitoru 2010 cu ilden eyni zamanda Azerneftyag Nefr Emali Zavodunda da istifade olunur 1998 ci ilde Xezer deemulqatoru yaradilib ve indiki H E Eliyev adina Neft Emali Zavodunda neftin duzsuzlasdirilmasi ve susuzlasdirilmasi ucun senaye sinagindan kecirilib ve istifadesine baslanilib 1998 ci ilden 2012 ci ilin dekabrin 25 e qeder bu reagent 2138 45 ton istehsal olunub ve istifade edilib Hazirda onun tetbiqi davam edir 2003 cu ilde dunyada analoqu olmayan mualicevi Naftalan neftinin temizlenme texnologiyasi islenib hazirlanib Ag Naftalan yagi nin istehsali teskil olunub bu yag Azerbaycan Respublikasinda ve Ukraynada derman preparati kimi qeydiyyatdan kecib 2009 cu ilde NKPI 34 2 yangindan muhafize ucun kopukemelegetiricisi yaradilib senaye sinagi kecirilib istehsali teskil olunub Azerbaycan Respublikasinin Fovqelade Hallar Nazirliyi bu reagentin istehsali ve istifadesi ucun lisenziya verib 2003 cu ilden Baki erp helledicisi yaradilib neft emali zavodlarinda senaye sinagi kecirilib ve qapali soyutma konturlarini erpden temizlemek ucun istifadeye qebul olunub Hazirda H E Eliyev adina Neft Emali Zavodunda ve Azerneftyag Neft Emali Zavodunda istifade olunur 2009 cu ilde Kaspi X M inhibitoru yaradilib H E Eliyev adina Neft Emali Zavodunda kimyevi temizlenmis suyun neqli sisteminde korroziyadan mudafie ucun sinaqdan kecirilib ve tetbiqine baslanilib 2009 cu ilden 2012 ci ilin dekabrin 25 e qeder 238 7 ton Kaspi X M istehsal olunub ve istifade edilib 2011 ci ilde Xezer 24 deemulqator inhibitoru yaradilib Azerneftyag Istehsalat Birliyinde Almaniyadan alinan Disolvan ve Azerbaycanda istehsal olunan Alkan deemulqatorlari ile muqayiseli olaraq senaye sinagindan kecib ve tetbiq ucun daha elverisli oldugu mueyyen edilib 2011 ci ilin noyabr dekabr aylarinda bu deemulqatorun Abseron Neft Qaz Cixarma idaresinde senaye sinagindan kecirilib ve yuksek netice elde olunub Elmler namizedlerinin felsefe doktoru sayi 36Elmler doktorlarinin sayi 10Elmi teskilati fealiyyeti RedakteNKPI nin Elmi Surasinin sedri 2011 ci ilin noyabr ayindan NKPI nin nezdinde D 01 031 Dissertasiya Surasinin sedri AR Ictimai Televiziya ve Radio Yayimlari Sirketinin Yayim Surasinin uzvu 2005 2011 ci ilin mart ayi Neft kimyasi ve neft emali prosesleri jurnalinin bas redaktoru 2003 cu ilden AMEA nin Elm dunyasi elmi kutlevi jurnalinin bas redaktorunun muavini 2013 cu ilden Altunin adina Beynelxalq Ekologiya ve Tebietden Istifade Akademiyasinin heqiqi uzvu 1988 ci ilden 1992 ci ileqeder ASSOKOR assosiasiyasinin reyaset heyetinin uzvu Rusiya Tebiet Elmleri Akademiyasinin xarici uzvu secilmisdir 05 04 2013 Turk Dunyasi Tedqiqatlari Beynelxalq Elmler Akademiyasinin Akademik uzvu secilmisdir may 2013 2013 cu ilin noyabrin 15 de Avropa Tebiet Elmleri Akademiyasinin heqiqi uzvu secilmis Teltif ve mukafatlar RedakteSSRI Xalq Teserrufati Nailiyyetleri Sergisinin gumus medali 1987 SSRI nin qabaqcil ixtiracisi dos nisani 1987 SSRI Neft Kimya senaye nazirliyinin Fexri Fermani 1989 Akad Y H Memmedeliyev adina medal 1996 AMEA nin Fexri Fermani 2000 Tehsil Nazirliyinin Qabaqcil tehsil iscisi dos nisani 2004 Azerbaycan Respublikasinin emekdar muellimi fexri adi 2005 Sohret ordeni 2005 Islam olkeleri Iqtisadi Emekdasliq Teskilatinin EKO Elm ve texnologiya uzre mukafati 2009 NKPI elm ve tehsil sahesinde nailiyyetlere gore Avropa Biznes Assambleyasi Oksford Ingiltere terefinden Avropa Keyfiyyeti mukafatina layiq gorulmusdur 2009 The Name in Science Elmde Ad fexri adina layiq gorulmus AMEA nin muxbir uzvu k e d professor V M Abbasov Dunya elmine verdiyi tohfelere gore Beynelxalq Sokrat Komitesinin Sohret medali ile teltif edilmisdir 2013 Ingiltere Tebietsunasliq elmleri uzre Avropa Akademiyasinin Kuratorluq ve Elmi Surasinin qerari ile elmi tedqiqatlarda xususi xidmetlerine gore Esas qizil Cengaver ulduzu ile teltif olunmusdur 2013 Ataturk Uluslararasi Odulu 2014 cu ilde Avropa Tebiet Elmleri Akademiyasinin Esas qizil Cengaver ulduzu ile teltif olunmusdur Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin fexri diplomu 2019 5 Pedaqoji fealiyyeti Redakte Kimya mektebde elmi metodiki jurnalin hemtesiscisi ve bas redaktoru 2003 cu ilden Mekteblilerin kimya olimpiadasinin respublika turunu keciren munsifler heyetinin sedri ve Azerbaycanin beynelxalq ve dunya kimya olimpiadalarinda istirak eden komandalarinin rehberi 1992 ci ilden Telebe Qebulu uzre Dovlet Komissiyasi nezdinde kimyadan Ekspert Surasinin ve Seminarin sedri 2001 ci ilden 2013 cu ilin sentyabrina qeder Tehsil Nazirliyinin Elmi Metodiki Surasinin Kimya ve kimya texnologiyasi bolmesinin sedri 2001 ci ilden VIII XI sinifler uzre kimya dersliklerinin birinci muellifiElmi eserlerin tesnifati RedakteCapdan cixmis elmi eserlerin umumi sayi 1280 609 elmi meqale 434 e qeder tezis Xaricde cixmis elmi eserlerin sayi 267 Muelliflik sehadetnamelerinin ve patentlerin sayi 60 21 i SSRI nin muelliflik sehadetnamesi 4 u Rusiya Federasiyasi 31 i Azerbaycan Respublikasi ve 4 u Avrasiya patentidir muellifidir 6 Azerbaycan patentini almaq ucun musbet rey verilib Publisistik materialin sayi 100 onlardan 13 kitab Kitab ve Monoqrafiyalarin sayi 17 Derslik 21 Ders vesaiti 24Esas elmi eserlerin adlari RedakteAbbasov V M Gasymov Z Z Nabibekova H A Izuchenie vliyaniya prisadki AP L34 1 na antistaticheskie svojstva svetlyh nefteproduktov Zh Transport i hranenie nefteproduktov uglevodorodnogo syrya Moskva 1988 N4 Abbasov V M Perspektivnye napravleniya sinteza ingibitorov serovodo rodnoj korrozii dlya sred s anomalnym soderzhaniem H2S i CO2 Zh Azerbajdzhanskoe neftyanoe hozyajstvo N11 12 1994 s 45 50 Abbasov V M Mamedov I A Issledovanie mehanizma zashitnogo dejstviya ingibitorov korrozii v dvuhfaznoj sisteme Zh Zashita ot korrozii i ohrana okruzhayushej sredy 1995 N10 s 6 8 Abbasov V M Isaev G A Dzhafarova R A Strukturno gruppovoj sostav aromaticheskih uglevodorodov naftalanskoj nefti i ee lyuminescenciya Zh Azerbajdzhanskoe neftyanoe hozyajstvo 1999 N2 s 24 26 V M Abbasov A N Gasanov D N Mamedov N N Musaev G A Nadzhafova N R Abdullaeva Otlichitelnye osobennosti lechebnoj naftalanskoj nefti ot nekotoryh promyshlennyh nefti Azerbajdzhana Zhurnal Processy Neftehimii i neftepererabotki 2005 3 22 s 32 34 Abbasov V M G A Isaev Lechebnaya neft Naftalana Azerbajdzhan problemy razbitiya 1996 5 iyunya N 22 43 s 16 19 Abbasov V M A S Abdullaev G S Garajev N D Yalijev E Ya Isajeva Z V Abbasova Naftalan neftinin naften karbohidrogenlerinin aciq siniq yaralarinin mualicesinin tetbiqi IV Baki Beynelxalq Memmedeliyev adina neft kimya konfransinin meruzelerinin tezisleri 2000 19 22 sentyabr c 327 Abbasov V M G A Isaeva M M Abbasova Rezultaty issledovanij lechebnoj Naftalanskoj nefti iz razlichnyh skvatin Processy neftehimii i neftepererabotki 2000 N2 s 26 29 Abbasov V M G A Isaeva Lechebnaya Naftalanskaya neft vchera segodnya i v perepekteve Processy neftehimii i neftepererabotki 2000 N3 s 31 35 Abbasov V M Samedov A M Alieva L I Samedov M A Antikorrozionnye svojstva solej neftyanyh kislot v usloviyah morskoj neftedobychi Praktika promivokorrozionnoj zashity 1 51 2009 s 10 14 Abbasov V M Shai Ming Peng R G Ismailov L M Efendieva Zejnalov E B Agamaliev Z Z Poluchenie naftenovyh kislot pri kataliticheskom uchastii pyatiyadernogo kompleksa Processy neftehimii i neftepererabotki 10 3 4 39 40 2009 S 252 254 Abbasov V M Zejnalov E B Agamaliev Z Z i dr Optimizaciya polucheniya SNK okisleniem dizelnoj frakcij smesi bakinskih neftej Moskva Neftepererabotka i neftehimiya 2010 11 S 42 46 Abbasov V M Alieva L I Alieva F M Mahmudova L A Talybova A G Gabibullaev R F Razrabotka optimalnogo rezhima nitrovaniya vysshih linejnyh olefinov oksidom azota Praktika protivokorrozionnoj zashity Moskva 2011 3 t 61 S 64 70 N R Abdullaeva T A Ismailov R S Magerramov T A Mamedova H R Veliev V M Abbasov Sintez i issledovanie antistaticheskih prisadok k dizelnym toplivam na osnove neftyanyh kislot Neftehimiya Moskva 2011 5 S 88 94 V M Abbasov F I Semedova Q M Qasimov L I Eliyeva C Q Quliyev Neft ve neft kimya mehsullarina azerbaycan respublikasinin dovlet standartlari Baki Elm 2012 191 C Kitab M Hany Abd El Lateef V M Abbasov L I Aliyeva Novel corrosion inhibitors for protection from CO2 corrosion LAP Lambert Academic Publishing Germany 2012 228 P Kitab V M Abbasov Hany M Abd El Lateef L I Aliyeva T I Ismayilov Corrosion inhibition of carbon steel in oil flied formation water containing CO 2 by some surfactants from the type of fatty acids International Porous and Powder Materials adli konfrans 3 6 sentyabr 2013 Izmir Turkiye S 30 V M Abbasov Adel A Mazzouk A H Talybov S Z Kasimova O A Aydemirov Synthesis of 2 4 5 Triphenyl imidazole Derivatives using 1 4 Dimethyl Pipra rinium Hydrogen Sulfate as Green Reusable Catalyst International Porous and Powder Materials adli konfrans 3 6 sentyabr 2013 Izmir Turkiye S 26 G A Muhtarova N Kh Efendiyeva Z A Gasimova H C Ibrahimov V M Abbasov Influence of Regime Parameters to the Hydrocracking process of Goudron in the presence of suspended nanosized catalysts International Porous and Powder Materials adli konfrans 3 6 sentyabr 2013 Izmir Turki ye S 52 Hany M Abd El Lateef V M Abbasov L I Aliyeva A A Qasimov I T Ismayilov Inhibition of carbon steel corrosion in CO 2 saturated brine us 58 ing some newly surfactants based on palm oil Experimental and theoretical in vestigations Journal of Material Chemistry and Physics 29 July 2013 P 1 10 V M Abbasov R P Dzhafarov E Sh Abdullaev E Dzh Agazade E K Gasanov Optimizaciya processa sozdaniya konservacionnyh zhidkostej na osnove amidoaminov i nitroproduktov Mir nefteproduktov 8 2013 S 17 20 Vagif M Abbasov Hany M Abd El Lateef Sevinc A Mamedxanova Leylufer I Aliyeva Teyyub A Ismayilov et al Inhibitive Effect of Some Natu ral Naphthenates as Corrosion Inhibitors on the Corrosive Performance of Car bon Steel in CO 2 Saturated Brine International Journal of Scientific Research in Environmental Sciences IJSRES Volume 1 2013 p 166 178 G A Muhtarova N Kh Efendiyeva Z A Gasimova H C Ibrahimov V M Abbasov Influence of Regime Parameters to the Hydrocracking process of Goudron in the presence of suspended nanosized catalysts International Porous and Powder Materials adli konfrans 3 6 sentyabr 2013 Izmir Turki ye S 52 Hany M Abd El Lateef V M Abbasov L I Aliyeva A A Qasimov I T Ismayilov Inhibition of carbon steel corrosion in CO 2 saturated brine us 58 ing some newly surfactants based on palm oil Experimental and theoretical in vestigations Journal of Material Chemistry and Physics 29 July 2013 P 1 10 V M Abbasov R P Dzhafarov E Sh Abdullaev E Dzh Agazade E K Gasanov Optimizaciya processa sozdaniya konservacionnyh zhidkostej na osnove amidoaminov i nitroproduktov Mir nefteproduktov 8 2013 S 17 20 Vikikitabda Vaqif Abbasov Biblioqrafiya movzusuna dair metn var Menbe Redakte Neft Kimya Prosesleri Institutu 1 Istinadlar Redakte http azkurs org pars docs refs 19 18571 18571 pdf http www science gov az forms deystvitelnyie chlenyi 1118 Arxivlenmis suret 2016 03 05 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2014 07 01 Gorkemli kimyacilar 2013 07 27 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2013 09 28 http www nkpi az page read amp id 1434 amp fbclid IwAR16j9A6qAZ5XrVx SsjUN4WgHVej9OUhOtRQbiPI72mixY7ym921QK30PQMenbe https az wikipedia org w index php title Vaqif Abbasov amp oldid 6009931, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.