fbpx
Wikipedia

Plazma ekran

Plazma ekran bir göstərmə paneli növüdür. 30 düyüm (76 sm) və daha yuxarı ölçüdəki ekranlar üçün məsləhət görülür. Ümumi strukturlarını içlərində sıxışdırılmış ionlu qaz olan elektrik yüklü görünüş hüceyrələri meydana gətirir.

Plazma ekranların təməlini içində ionlu qazlar olan elektrik yüklü hüceyrələr meydana gətirir.
Plazma ekranların iş prinsipi floresan lampaların işinə çox bənzəyir. Görünüş hüceyrələri içindəki ionlu qaz sistemə enerji verildiyində eynilə floresan lampadakı kimi çevrilməyə uğrayır və görünüş parçacıqlarını meydana gətirir.

Ümumi xüsusiyyətlər

Plazma ekranlar görünüşü birbaşa ekran hüceyrələrindən yayırlar. Bu xüsusiyyət sayəsində ekran üzərinə enən görünüş kadrı üzərində detal itkisi və ya kəskinlik meydana gəlmir. Görünüş parçacıqları eyni anda birbaşa yayımlandığı üçün xüsusilə hərəkətli görünüşlərdə gözlə görünən bir axıcılıq meydana gəlir.[1] Bununla birlikdə ekranın izlənmə bucağı 175 dərəcəyə qədər yüksəldiyi kimi rəngdə və kontrastda itkilər meydana gəlmir.

Plazma ekranlar LED ekranlara görə daha çox enerji xərcləyərkən, LED ekranlarla eyni nisbətdə güc sərf edir. Plazmalarda bir piksel işıqlanması üçün tək bir plazma hüceyrəsinin işıqlanmasına ehtiyac duyulur. Qara görünüş o hüceyrənin sönməsi ilə təmin edildiyi üçün qara rənglər gerçəyə çox yaxın görünür.[2] Bununla birlikdə qara rəngin olduğu hüceyrələrdə yanma meydana gəlmədiyi üçün müəyyən nisbətdə enerji qənaəti təmin edilmiş olur. Eyni şəkildə hüceyrə içindən əks olunan işığın şiddəti nizamlanaraq enerji istehlakı məhdudlaşdırılmış olur.[3] Çünki hüceyrənin işıq canlılığı və ya şiddəti istifadə və ya ehtiyac duyulan enerji ilə düz mütənasibdir.[4]

Plazma ekranlarda hüceyrələrin yaydıqları işıq şiddətində müəyyən bir zaman sonra azalmalar meydana gəlməkdədir. Yarı ömür deyilən bu problem hüceyrəyə işıq şiddətini təmin edən ionlu qazın təsiri itirməsi ya da azalması ilə meydana gəlməkdədir. Yarı ömür ilk istifadəyə görə işıq şidddətinin yarı yarıya azalması mənasını verir. Bu xüsusiyyət səbəbiylə plazma ekranlar təxmini olaraq 60.000 saatlıq bir ömrə sahibdirlər. Gündə 4 saat işləyən bir plazma ekran ortalama 18–20 il sonra yarı ömrünü tamamlamış olacaq. Ekran parlaqlığı azaldılaraq və ya nümunə olaraq gündə 2 saatlıq bir istifadələ Plazma ekranların ömürlərini 40 ilə qədər çıxarmaq mümkündür.

Plazma ekranlarda ionlu qaz dolumu edilmədiyi kimi qazın fiziki yollardan itkisi də mümkün deyil. Hər hüceyrə içindəki qaz, tək bir səfərdə doldurulmuş və sıxışdırılmışdır. Ola biləcək bir ionlu qaz itkisi o hüceyrə üzərində görünüş canlılığın azalması ya da qaralması mənasını verir. Belə bir vəziyyətdə o hüceyrə tək başına yenilənməyəcəyi ya da qaz möhkəmlətməsi edilmədiyi üçün ekran panelinin hamısının dəyişməsi lazımdır. Ümumiyyətlə plazma ekranların hüceyrə içərisindəki qaz itkinlərinə çöldən gələn fiziki zərbələr səbəb olur. Bu səbəblə plazma ekranların xarici qisimində qoruyucu şüşə var.[5]

Plazma ekranlar birbaşa hava təzyiqlərindən də təsirlənə bilməkdədirlər. Məsələn ekranın istifadə edildiyi bölgənin yüksəliyə və buna bağlı olaraq dəyişən hava təzyiqi ekran ömrünü azalda bilər. Bir çox plazma ekran, dəniz kənarı və ya buna yaxın yerlərdə istifadə edilə biləcək şəkildə nəzərdə tutulmuşdur. Plazmalarda görünüş hüceyrələrinin içindəki hava, atmosferə görə daha incədir. Daxili və xarici hava itilik fərqi səbəbiylə həm içdən xaricə hemde xaricdən içə bir hava təzyiqi meydana gəlir.Bu vəziyyət hava sıxlığı ya da təzyiq vəziyyətinə görə dəyişənlik göstərərkən ekran paneli üzərində az ya da çox istiləşmə şəklində bir təsir meydana gətirər. İsinmə vəziyyəti birbaşa soyutma bölmələrinədə təsir edəcəyi üçün ekran üzərində eşitmə problemi və ya səs-küy meydana gələ bilməkdədir. Bununla birlikdə ionlu qazın təzyiqdən təsirlənməsi uğultu şəklində bir səs-küyə səbəb ola bilməkdədir. Bu səbəblə plazma ekran istifadə etmək istəyənlərin yaşadıqları bölgəni də nəzərə almalarında fayda vardır. Aparılan təcrübələrdə plazma ekranların 1524 metr yüksəkliyə qədər problemsiz işlədikləri təyin olunmuşdur.

Plazma ekranların üstünlükləri və mənfi cəhətləri

Üstünlükləri

 • Şəkil keyfiyyəti çox yaxşıdır.[6][7]
 • Hərəkətli görünüşlər axıcıdır çərçivə itkisi yoxdur.
 • İzləmə bucağı 175 dərəcəyə qədər çatır.
 • Görüntü üzərində bulanıqlıqlar ya da piksellər üzərində əks olunma itkiləri meydana gəlmir.
 • Limitsiz izleme bucağı vardır. Yan bucaqlardan belə mükəmməl dəqiqlikdə izləmə imkanı təqdim edir.
 • LCD və LED ekranlarda olmayan, gerçək kontrast nisbətinə malikdir.

Gerçək qara rənglər, çox ətraflı görünüş kimi.

Mənfi cəhətləri

 • Sabit bir görünüş üzərində piksel yanması meydana gələ bilər. Bu vəziyyət uzun müddət ekranda görünən şəklin kölgəsinin ya bir neçə daha cansız bir halının hüceyrələr üzərində həyatına davam etdirməsi mənasını verir.[10]
 • Görüntü üzərində titrəmələr meydana gələ bilər.
 • Səs-küy problemi ola bilir. Bu problemə soyuducu və görünüş şiddətini nizamlayan əks etdiricilərdə səbəb ola bilər.
 • 37 düyümdən daha kiçik ölçülü ekranlarda görünüş keyfiyyəti pozulmaqdadır.[11]
 • 2006-ci ilin əvvəlinə aid istehsallarda plazma ekranların ömrü dahada qısadır.
 • Təzyiq dəyişikliklərinin hiss edildiyi yerlərdə plazma ekranlardan uğultu şəklində səs-küylər yüksələ bilər.
 • Enerji istifadəsi yüksəkdir.[12]

Neoplazma ekranlar

 
Neoplazma TV

Plazma ekran mövzusunda təsirli işləri ilə diqqət çəkən Panasonik firması son illərdə neoplazma texnologiyasına sahib yeni məhsullarını bazara çıxartmağa başlamışdır. Neoplazma ekranlar plazma ekranlara görə fərqliliklər göstərməkdə və daha uzun ömürlü olmaları ilə diqqət çəkməkdədir. Təməl olaraq eyni məntiqlə çıxarılan neoplazmalar plazma ekranlara görə daha irəli bir səviyyədə inkişaf etdirilmişdir

Neoplazma-Plazma ekran arasındakı fərqliliklər

 • Neoplazma ekranlarda piksel yanması meydana gəlməz bunun səbəbi piksel nöqtəciklərinin müəyyən zamanlarda sərbəst olaraq hərəkət etməsidir. Bu hərəkətlənmə sabit yanmağa sahib (ekranda sabit dayanan görünüş) hüceyrə içindəki işıq şiddətinin azalıb çoxaldılması şəklində edilərkən normal şərtlərdə insan gözü bunu seçə bilməz.
 • Neoplazma ekranlarda ionlu qazın ömrü daha yüksəkdir və ortalama 5–8 il daha çoxdur.
 • Neoplazma ekranlarda təzyiq fərqi təsirini azaltmaq üçün əks etdirici bloklar əlavə olunmuşdur. Bu səbəblə təzyiq fərqi səbəbiylə meydana gələ biləcək uğultular minimuma endirilmişdir.
 • Soyutma və əks olunma şiddəti səs-küyü yoxdur.
 • Vibrasiya problemi ortadan qaldırılmışdır.
 • Qara görünüşdə elektrik qənaəti maksimum səviyyəyə yüksəldilmişdir.
 • Yüksək keyfiyyətli görünüşlərin (HDTV, HD Video vs.) axıcılığı daha yaxşıdır.

Plazma ekran standartları

Plazma ekran standartı üçün 1080 px və 720 px standartları istifadə edilə bilməkdədir. Aparılan təcrübələrdə 720 px altı standartlarda görünüş keyfiyyətində pozulmalar meydana gəldiyi təyin olunmuşdur.[13][14]

Qabaqcıl standartlı plazma televiziya

Qabaqcıl standartlı televiziya texnologiyasını dəstəklədiyi plazma ekranlar. Bu mövzuda ən ideal piksel sayı 853×480 ölçüsüdür.[15]

ED standartları

Qabaqcıl standartlı plazma televiziya texnologiyasına əlavə olaraq inkişaf etdirilən standartlardır.

 • 840 × 480
 • 853 × 480

Yüksək keyfiyyətli plazma televiziya

İndiki vaxtda istifadə edilən ən yüksək keyfiyyətli plazma televiziya standartıdır. HDTV texnologiyasının istifadə edildiyi bu sistem ilk olaraq 1024x1024 piksel olaraq Fujitsu və Hitachi tərəfindən nəzərdə tutulmuşdur.[16][17]

Müasir HDTV plazma TV-lərdə tez-tez 1024x768 və ya 1920x1024 piksel istifadəsi yayılmağa başlamışdır. Ən yaxşı TV verilişlərinin 1024 px 50 hz olması səbəbiylə ən məşhur Plazma TV standartı 1024x768 pikseldir.[18][19]

HD standartları

 • 1024 × 1024 (istifadə edilmir)
 • 1024 × 768
 • 1280 × 768
 • 1366 × 768
 • 1280 × 1080
 • 1920 × 1080

Plazma ekranın ümumi quruluşu

 
Plazma ekranın ümumi quruluşu

Plazma ekran, bərabər sayda və homogen olaraq dağılmış, bir-birlərindən müstəqil elektron və müsbət ion yüklü hüceyrələrdən meydana gəlir. Elektrik cəhətdən neytrallaşdırılmış, yüksək ionlaşdırıcı xüsusiyyətinə sahib qaz qarışığının dəyişənlik göstərməsi nəticəsində meydana gələn hüceyrəvi əks olunmalar Neon-xenon qazı inyeksiya edilmiş iki panel arasında görünüş siqnalını meydana gətirirlər.

Plazma texnologiyasında hər piksel, içərisində neon-xenon qazı olan alçaq təzyiq dəyərinə sahib bağlı şüşə hüceyrələr vardır. Bu hüceyrə bölmələrinin arxasında qırmızı, maviyaşıl dan ibarət olan 3 rəngli fosforlar tapılar. Sistem işə başladığında bu hüceyrələrin içindəki neon-xenon qazı, maddənin plazma halına çevrilər və Ultrabənövşəyi şüa yaymağa başlayır. Bu şüa qırmızı, maviyaşıl fosfor layına çırpılaraq rənglənir və görünüşün son halını meydana gətirir.

Kontrast nisbəti

Kontrast nisbəti müəyyən bir anda ölçülən bir görünüşün ən parlaq və ən tünd qisimləri arasındakı fərqdir. Ümumiyyətlə, daha yüksək kontrast nisbəti, daha həqiqi görünüş mənasını verər. Plazma ekranlar kontrast nisbətləri yüksək olaraq çıxarılırlar. Bununla birlikdə plazma ekranlarda kontrast nisbətinin sıxlığı enerji sərfi ilə düz mütənasibdir.

Ekran yanması

 
Plazma ekranda meydana gələn çox sayda piksel yanmalarına bir nümunə

Ekran yanması eyni görünüşün uzun müddət eyni ekran üzərində qalması nəticəsində meydana gəlir. Ekrandakı görünüşün dəyişməməsi nəticəsində rəng fosforları normala görə daha çox qızdırmaq və görünüş hüceyrələri üzərində kölgələnmə edir. Bu kölgələnmə dəyişən şəkillər üzərində köhnə şəklin kölgəsi və ya ləkəsi olaraq varlığını davam etdirir.

Neo plazma ekranlarda hüceyrə içindəki işıq şiddəti müəyyən aralıqlarla azalıb çoxalmaqdadır (yer dəyişdirməkdə) və bu sayədə rəng fosforlarının həddindən artıq istilənib hüceyrə üzərində ləkə buraxması törədir.

Ətraf Mühitə təsiri

Plazma ekranlar LCD və LED ekranlara görə daha çox istilik yaymaqda və bu vəziyyət daha çox radiasiya meydana gəlməsinə səbəb olmaqdadır. Neoplazma TV-lərdə isə bu təsir yarı yarıya azaldılmışdır.

Tarixi

 
İlk plazma ekran modeli

Plazma ekran prinsipi ilk olaraq 1936-ci ildə Macar mühəndis Kálmán Tihanyi tərəfindən ortaya atılmışdır. İlk monogrom Plazma ekran 1964-ci ildə çıxarılmış və kompüter monitorlarında istifadə edilmişdir. Düz ekran özeliyinə sahib bu ekran 1970-ci illərdə çox seçim edilmiş ancaq standart texnologiyasındakı inkişaflar səbəbiylə məşhurluğunu tez itirmişdir. Çünki ilk Plazma ekranlar 15–17 düyüm ölçülərində olduğu üçün yetərli görünüş keyfiyyəti təmin edilə bilməmişdir.

İon qazlı plazma ekranlar isə ilk olaraq 1970-ci illərin başında çıxarılmağa başlanmışdır.

1983

1983-ci ildə IBM tərəfindən 19 düyüm (48 sm) ölçüsündəki ilk plazma ekranın istehsal edilmişdir.

1992

1992-ci ildə Fujitsu şirkəti dünyanın ilk 21 düyüm (53 sm) tam təchizatlı plazma ekranını çıxarmışdır.

1994

1994-ci ildə Panasonic firması plazma ekran istehsalı ilə əlaqədar işlərə başlamışdır.

1997

1997-ci ildə Fujitsu firması ilk 42 düym (107 sm) plazma ekranını çıxardı. Bu ekran 852x480 piksel həllolma dəqiqliyə sahib idi. Eyni il Philips yenə bir 42 düym (107 sm) 852x480 piksel həllolma dəqiqliyə sahib plazma ekran çıxarmışdır. Çıxarılan bu plazmalar nümayiş məhsulu xüsusiyyəti daşıyırdı və qiymətləri 15 min dollar idi.

2006-günümüz

 
2006–2011 illəri arasında plazma TV-lər incelmiştir.

2000-ci ilin sonunda TV istehsalçıları əksəriyyətlə LCD texnologiyasının üzərində işə başladılar. Çünki plazma texnologiyası geniş ekran istehsalına daha əlverişli idi. Halbuki TV nəşrləri və video formatları aşağı standartdaydı. 2000–2006 arası edilən işlərdə Plazma ekranlarında əhəmiyyətli inkişaflar yaşandı və görünüş keyfiyyəti yüksəldildi.

2006-ci ildən etibarən xüsusilə Panasonic firması ciddi atılımlara girdi və plazma ekran istehsalında zirvəyə çıxdı. Təsirli arge işləri və yan texnoloji istehsallar plazma ekran inkişafını sürətləndirərkən 2010-ci ildə Panasonic neoplazma texnologiyasını dövrəyə soxaraq rəqiblərinin əhəmiyyətli ölçüdə önünə keçdi.

Əsas plazma ekran istehsalçıları

Həmçinin bax

İstinadlar

 1. HDGuru.com – Choosing The HDTV That’s Right For You
 2. PlasmaTelevisions.org –
 3. Panasonic Corporation Press http://www.energystar.gov/ia/partners/prod_development/revisions/downloads/tv_vcr/PG_E_Presentation.pdf
 4. PlasmaTVBuyingGuide.com – How Long Do Plasma TVs Last? Meow
 5. eham Amateur Radio Forum
 6. 1 2 Crutchfield LCD vs. Plasma -
 7. HomeTheaterMag.com – Plasma Vs. LCD 2009-09-07 at the Wayback Machine
 8. Google books – Principles of Multimedia By Ranjan Parekh, Ranjan
 9. Google books – The electronics handbook By Jerry C. Whitaker
 10. . 2019-02-18 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-04-26.
 11. plasmatvbuyingguide.com — Plasma TVs at Altitude, 2012
 12. . 2012-04-26 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-04-26.
 13. PlasmaTVBuyingGuide.com – Step 3: Is a 1080p Resolution Plasma TV Worth the Extra Money?
 14. AfterDawn.com – Native Resolution
 15. PlasmaTVBuyingGuide.com – EDTV Plasma vs. HDTV Plasma
 16. CNET UK – ALiS (alternate lighting of surfaces) 2010-04-22 at the Wayback Machine
 17. Google Books – Newnes Guide to Television and Video Technology By K. F. Ibrahim, Eugene Trundle
 18. PlasmaTVBuyingGuide.com – 1024 x 1024 Resolution Plasma Display Monitors vs.853 x 480 Resolution Plasma Display Monitors
 19. About.com – Are All Plasma Televisions HDTVs?

Xarici keçidlər

 • PlasmaTVScience.org – The plasma behind the plasma TV screen 2007-10-15 at the Wayback Machine
 • Archive.org ' by Jamie Hutchinson, Electrical and Computer Engineering Alumni News, Winter 2002–2003
 • NYTimes.comForget L.C.D.; Go for Plasma, Says Maker of Both according to Panasonic Corporation
 • Home Theater Geeks – 13: Plasma Geek Out (audio podcast)
 • Plasma1080p.net – : Plasma 1080p Information and Resources 2014-04-26 at the Wayback Machine

Plazma ekran
plazma, ekran, göstərmə, paneli, növüdür, düyüm, daha, yuxarı, ölçüdəki, ekranlar, üçün, məsləhət, görülür, ümumi, strukturlarını, içlərində, sıxışdırılmış, ionlu, olan, elektrik, yüklü, görünüş, hüceyrələri, meydana, gətirir, ların, təməlini, içində, ionlu, q. Plazma ekran bir gosterme paneli novudur 30 duyum 76 sm ve daha yuxari olcudeki ekranlar ucun meslehet gorulur Umumi strukturlarini iclerinde sixisdirilmis ionlu qaz olan elektrik yuklu gorunus huceyreleri meydana getirir Plazma ekranlarin temelini icinde ionlu qazlar olan elektrik yuklu huceyreler meydana getirir Plazma ekranlarin is prinsipi floresan lampalarin isine cox benzeyir Gorunus huceyreleri icindeki ionlu qaz sisteme enerji verildiyinde eynile floresan lampadaki kimi cevrilmeye ugrayir ve gorunus parcaciqlarini meydana getirir Mundericat 1 Umumi xususiyyetler 2 Plazma ekranlarin ustunlukleri ve menfi cehetleri 2 1 Ustunlukleri 2 2 Menfi cehetleri 3 Neoplazma ekranlar 3 1 Neoplazma Plazma ekran arasindaki ferqlilikler 4 Plazma ekran standartlari 4 1 Qabaqcil standartli plazma televiziya 4 2 ED standartlari 4 3 Yuksek keyfiyyetli plazma televiziya 4 3 1 HD standartlari 5 Plazma ekranin umumi qurulusu 6 Kontrast nisbeti 7 Ekran yanmasi 8 Etraf Muhite tesiri 9 Tarixi 9 1 1983 9 2 1992 9 3 1994 9 4 1997 9 5 2006 gunumuz 10 Esas plazma ekran istehsalcilari 11 Hemcinin bax 12 Istinadlar 13 Xarici kecidlerUmumi xususiyyetler RedaktePlazma ekranlar gorunusu birbasa ekran huceyrelerinden yayirlar Bu xususiyyet sayesinde ekran uzerine enen gorunus kadri uzerinde detal itkisi ve ya keskinlik meydana gelmir Gorunus parcaciqlari eyni anda birbasa yayimlandigi ucun xususile hereketli gorunuslerde gozle gorunen bir axiciliq meydana gelir 1 Bununla birlikde ekranin izlenme bucagi 175 dereceye qeder yukseldiyi kimi rengde ve kontrastda itkiler meydana gelmir Plazma ekranlar LED ekranlara gore daha cox enerji xercleyerken LED ekranlarla eyni nisbetde guc serf edir Plazmalarda bir piksel isiqlanmasi ucun tek bir plazma huceyresinin isiqlanmasina ehtiyac duyulur Qara gorunus o huceyrenin sonmesi ile temin edildiyi ucun qara rengler gerceye cox yaxin gorunur 2 Bununla birlikde qara rengin oldugu huceyrelerde yanma meydana gelmediyi ucun mueyyen nisbetde enerji qenaeti temin edilmis olur Eyni sekilde huceyre icinden eks olunan isigin siddeti nizamlanaraq enerji istehlaki mehdudlasdirilmis olur 3 Cunki huceyrenin isiq canliligi ve ya siddeti istifade ve ya ehtiyac duyulan enerji ile duz mutenasibdir 4 Plazma ekranlarda huceyrelerin yaydiqlari isiq siddetinde mueyyen bir zaman sonra azalmalar meydana gelmekdedir Yari omur deyilen bu problem huceyreye isiq siddetini temin eden ionlu qazin tesiri itirmesi ya da azalmasi ile meydana gelmekdedir Yari omur ilk istifadeye gore isiq sidddetinin yari yariya azalmasi menasini verir Bu xususiyyet sebebiyle plazma ekranlar texmini olaraq 60 000 saatliq bir omre sahibdirler Gunde 4 saat isleyen bir plazma ekran ortalama 18 20 il sonra yari omrunu tamamlamis olacaq Ekran parlaqligi azaldilaraq ve ya numune olaraq gunde 2 saatliq bir istifadele Plazma ekranlarin omurlerini 40 ile qeder cixarmaq mumkundur Plazma ekranlarda ionlu qaz dolumu edilmediyi kimi qazin fiziki yollardan itkisi de mumkun deyil Her huceyre icindeki qaz tek bir seferde doldurulmus ve sixisdirilmisdir Ola bilecek bir ionlu qaz itkisi o huceyre uzerinde gorunus canliligin azalmasi ya da qaralmasi menasini verir Bele bir veziyyetde o huceyre tek basina yenilenmeyeceyi ya da qaz mohkemletmesi edilmediyi ucun ekran panelinin hamisinin deyismesi lazimdir Umumiyyetle plazma ekranlarin huceyre icerisindeki qaz itkinlerine colden gelen fiziki zerbeler sebeb olur Bu sebeble plazma ekranlarin xarici qisiminde qoruyucu suse var 5 Plazma ekranlar birbasa hava tezyiqlerinden de tesirlene bilmekdedirler Meselen ekranin istifade edildiyi bolgenin yukseliye ve buna bagli olaraq deyisen hava tezyiqi ekran omrunu azalda biler Bir cox plazma ekran deniz kenari ve ya buna yaxin yerlerde istifade edile bilecek sekilde nezerde tutulmusdur Plazmalarda gorunus huceyrelerinin icindeki hava atmosfere gore daha incedir Daxili ve xarici hava itilik ferqi sebebiyle hem icden xarice hemde xaricden ice bir hava tezyiqi meydana gelir Bu veziyyet hava sixligi ya da tezyiq veziyyetine gore deyisenlik gostererken ekran paneli uzerinde az ya da cox istilesme seklinde bir tesir meydana getirer Isinme veziyyeti birbasa soyutma bolmelerinede tesir edeceyi ucun ekran uzerinde esitme problemi ve ya ses kuy meydana gele bilmekdedir Bununla birlikde ionlu qazin tezyiqden tesirlenmesi ugultu seklinde bir ses kuye sebeb ola bilmekdedir Bu sebeble plazma ekran istifade etmek isteyenlerin yasadiqlari bolgeni de nezere almalarinda fayda vardir Aparilan tecrubelerde plazma ekranlarin 1524 metr yuksekliye qeder problemsiz isledikleri teyin olunmusdur Plazma ekranlarin ustunlukleri ve menfi cehetleri RedakteUstunlukleri Redakte Sekil keyfiyyeti cox yaxsidir 6 7 Hereketli gorunusler axicidir cercive itkisi yoxdur Izleme bucagi 175 dereceye qeder catir Goruntu uzerinde bulaniqliqlar ya da pikseller uzerinde eks olunma itkileri meydana gelmir Limitsiz izleme bucagi vardir Yan bucaqlardan bele mukemmel deqiqlikde izleme imkani teqdim edir LCD ve LED ekranlarda olmayan gercek kontrast nisbetine malikdir Gercek qara rengler cox etrafli gorunus kimi LCD ve LED ekranlardan daha cox reng sayina malikdir 6 8 9 Menfi cehetleri Redakte Sabit bir gorunus uzerinde piksel yanmasi meydana gele biler Bu veziyyet uzun muddet ekranda gorunen seklin kolgesinin ya bir nece daha cansiz bir halinin huceyreler uzerinde heyatina davam etdirmesi menasini verir 10 Goruntu uzerinde titremeler meydana gele biler Ses kuy problemi ola bilir Bu probleme soyuducu ve gorunus siddetini nizamlayan eks etdiricilerde sebeb ola biler 37 duyumden daha kicik olculu ekranlarda gorunus keyfiyyeti pozulmaqdadir 11 2006 ci ilin evveline aid istehsallarda plazma ekranlarin omru dahada qisadir Tezyiq deyisikliklerinin hiss edildiyi yerlerde plazma ekranlardan ugultu seklinde ses kuyler yuksele biler Enerji istifadesi yuksekdir 12 Neoplazma ekranlar Redakte Neoplazma TV Plazma ekran movzusunda tesirli isleri ile diqqet ceken Panasonik firmasi son illerde neoplazma texnologiyasina sahib yeni mehsullarini bazara cixartmaga baslamisdir Neoplazma ekranlar plazma ekranlara gore ferqlilikler gostermekde ve daha uzun omurlu olmalari ile diqqet cekmekdedir Temel olaraq eyni mentiqle cixarilan neoplazmalar plazma ekranlara gore daha ireli bir seviyyede inkisaf etdirilmisdir Neoplazma Plazma ekran arasindaki ferqlilikler Redakte Neoplazma ekranlarda piksel yanmasi meydana gelmez bunun sebebi piksel noqteciklerinin mueyyen zamanlarda serbest olaraq hereket etmesidir Bu hereketlenme sabit yanmaga sahib ekranda sabit dayanan gorunus huceyre icindeki isiq siddetinin azalib coxaldilmasi seklinde edilerken normal sertlerde insan gozu bunu sece bilmez Neoplazma ekranlarda ionlu qazin omru daha yuksekdir ve ortalama 5 8 il daha coxdur Neoplazma ekranlarda tezyiq ferqi tesirini azaltmaq ucun eks etdirici bloklar elave olunmusdur Bu sebeble tezyiq ferqi sebebiyle meydana gele bilecek ugultular minimuma endirilmisdir Soyutma ve eks olunma siddeti ses kuyu yoxdur Vibrasiya problemi ortadan qaldirilmisdir Qara gorunusde elektrik qenaeti maksimum seviyyeye yukseldilmisdir Yuksek keyfiyyetli gorunuslerin HDTV HD Video vs axiciligi daha yaxsidir Plazma ekran standartlari RedaktePlazma ekran standarti ucun 1080 px ve 720 px standartlari istifade edile bilmekdedir Aparilan tecrubelerde 720 px alti standartlarda gorunus keyfiyyetinde pozulmalar meydana geldiyi teyin olunmusdur 13 14 Qabaqcil standartli plazma televiziya Redakte Qabaqcil standartli televiziya texnologiyasini desteklediyi plazma ekranlar Bu movzuda en ideal piksel sayi 853 480 olcusudur 15 ED standartlari Redakte Qabaqcil standartli plazma televiziya texnologiyasina elave olaraq inkisaf etdirilen standartlardir 840 480 853 480Yuksek keyfiyyetli plazma televiziya Redakte Indiki vaxtda istifade edilen en yuksek keyfiyyetli plazma televiziya standartidir HDTV texnologiyasinin istifade edildiyi bu sistem ilk olaraq 1024x1024 piksel olaraq Fujitsu ve Hitachi terefinden nezerde tutulmusdur 16 17 Muasir HDTV plazma TV lerde tez tez 1024x768 ve ya 1920x1024 piksel istifadesi yayilmaga baslamisdir En yaxsi TV verilislerinin 1024 px 50 hz olmasi sebebiyle en meshur Plazma TV standarti 1024x768 pikseldir 18 19 HD standartlari Redakte 1024 1024 istifade edilmir 1024 768 1280 768 1366 768 1280 1080 1920 1080Plazma ekranin umumi qurulusu Redakte Plazma ekranin umumi qurulusu Plazma ekran beraber sayda ve homogen olaraq dagilmis bir birlerinden musteqil elektron ve musbet ion yuklu huceyrelerden meydana gelir Elektrik cehetden neytrallasdirilmis yuksek ionlasdirici xususiyyetine sahib qaz qarisiginin deyisenlik gostermesi neticesinde meydana gelen huceyrevi eks olunmalar Neon xenon qazi inyeksiya edilmis iki panel arasinda gorunus siqnalini meydana getirirler Plazma texnologiyasinda her piksel icerisinde neon xenon qazi olan alcaq tezyiq deyerine sahib bagli suse huceyreler vardir Bu huceyre bolmelerinin arxasinda qirmizi mavi ve yasil dan ibaret olan 3 rengli fosforlar tapilar Sistem ise basladiginda bu huceyrelerin icindeki neon xenon qazi maddenin plazma halina cevriler ve Ultrabenovseyi sua yaymaga baslayir Bu sua qirmizi mavi ve yasil fosfor layina cirpilaraq renglenir ve gorunusun son halini meydana getirir Kontrast nisbeti RedakteKontrast nisbeti mueyyen bir anda olculen bir gorunusun en parlaq ve en tund qisimleri arasindaki ferqdir Umumiyyetle daha yuksek kontrast nisbeti daha heqiqi gorunus menasini verer Plazma ekranlar kontrast nisbetleri yuksek olaraq cixarilirlar Bununla birlikde plazma ekranlarda kontrast nisbetinin sixligi enerji serfi ile duz mutenasibdir Ekran yanmasi Redakte Plazma ekranda meydana gelen cox sayda piksel yanmalarina bir numune Ekran yanmasi eyni gorunusun uzun muddet eyni ekran uzerinde qalmasi neticesinde meydana gelir Ekrandaki gorunusun deyismemesi neticesinde reng fosforlari normala gore daha cox qizdirmaq ve gorunus huceyreleri uzerinde kolgelenme edir Bu kolgelenme deyisen sekiller uzerinde kohne seklin kolgesi ve ya lekesi olaraq varligini davam etdirir Neo plazma ekranlarda huceyre icindeki isiq siddeti mueyyen araliqlarla azalib coxalmaqdadir yer deyisdirmekde ve bu sayede reng fosforlarinin heddinden artiq istilenib huceyre uzerinde leke buraxmasi toredir Etraf Muhite tesiri RedaktePlazma ekranlar LCD ve LED ekranlara gore daha cox istilik yaymaqda ve bu veziyyet daha cox radiasiya meydana gelmesine sebeb olmaqdadir Neoplazma TV lerde ise bu tesir yari yariya azaldilmisdir Tarixi Redakte Ilk plazma ekran modeli Plazma ekran prinsipi ilk olaraq 1936 ci ilde Macar muhendis Kalman Tihanyi terefinden ortaya atilmisdir Ilk monogrom Plazma ekran 1964 ci ilde cixarilmis ve komputer monitorlarinda istifade edilmisdir Duz ekran ozeliyine sahib bu ekran 1970 ci illerde cox secim edilmis ancaq standart texnologiyasindaki inkisaflar sebebiyle meshurlugunu tez itirmisdir Cunki ilk Plazma ekranlar 15 17 duyum olculerinde oldugu ucun yeterli gorunus keyfiyyeti temin edile bilmemisdir Ion qazli plazma ekranlar ise ilk olaraq 1970 ci illerin basinda cixarilmaga baslanmisdir 1983 Redakte 1983 ci ilde IBM terefinden 19 duyum 48 sm olcusundeki ilk plazma ekranin istehsal edilmisdir 1992 Redakte 1992 ci ilde Fujitsu sirketi dunyanin ilk 21 duyum 53 sm tam techizatli plazma ekranini cixarmisdir 1994 Redakte 1994 ci ilde Panasonic firmasi plazma ekran istehsali ile elaqedar islere baslamisdir 1997 Redakte 1997 ci ilde Fujitsu firmasi ilk 42 duym 107 sm plazma ekranini cixardi Bu ekran 852x480 piksel hellolma deqiqliye sahib idi Eyni il Philips yene bir 42 duym 107 sm 852x480 piksel hellolma deqiqliye sahib plazma ekran cixarmisdir Cixarilan bu plazmalar numayis mehsulu xususiyyeti dasiyirdi ve qiymetleri 15 min dollar idi 2006 gunumuz Redakte 2006 2011 illeri arasinda plazma TV ler incelmistir 2000 ci ilin sonunda TV istehsalcilari ekseriyyetle LCD texnologiyasinin uzerinde ise basladilar Cunki plazma texnologiyasi genis ekran istehsalina daha elverisli idi Halbuki TV nesrleri ve video formatlari asagi standartdaydi 2000 2006 arasi edilen islerde Plazma ekranlarinda ehemiyyetli inkisaflar yasandi ve gorunus keyfiyyeti yukseldildi 2006 ci ilden etibaren xususile Panasonic firmasi ciddi atilimlara girdi ve plazma ekran istehsalinda zirveye cixdi Tesirli arge isleri ve yan texnoloji istehsallar plazma ekran inkisafini suretlendirerken 2010 ci ilde Panasonic neoplazma texnologiyasini dovreye soxaraq reqiblerinin ehemiyyetli olcude onune kecdi Esas plazma ekran istehsalcilari RedaktePanasonic Pioneer Samsung LG Gradient Lanix ProScan Sanyo Funa MagnavoxHemcinin bax RedakteMacaristan Televizor PlazmaIstinadlar Redakte HDGuru com Choosing The HDTV That s Right For You PlasmaTelevisions org How to Calibrate Your Plasma TV Panasonic Corporation Press http www energystar gov ia partners prod development revisions downloads tv vcr PG E Presentation pdf PlasmaTVBuyingGuide com How Long Do Plasma TVs Last Meow eham Amateur Radio Forum 1 2 Crutchfield LCD vs Plasma HomeTheaterMag com Plasma Vs LCD Arxivlesdirilib 2009 09 07 at the Wayback Machine Google books Principles of Multimedia By Ranjan Parekh Ranjan Google books The electronics handbook By Jerry C Whitaker Pixel Orbiter 2019 02 18 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2014 04 26 plasmatvbuyingguide com Plasma TVs at Altitude 2012 Arxivlenmis suret 2012 04 26 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2014 04 26 PlasmaTVBuyingGuide com Step 3 Is a 1080p Resolution Plasma TV Worth the Extra Money AfterDawn com Native Resolution PlasmaTVBuyingGuide com EDTV Plasma vs HDTV Plasma CNET UK ALiS alternate lighting of surfaces Arxivlesdirilib 2010 04 22 at the Wayback Machine Google Books Newnes Guide to Television and Video Technology By K F Ibrahim Eugene Trundle PlasmaTVBuyingGuide com 1024 x 1024 Resolution Plasma Display Monitors vs 853 x 480 Resolution Plasma Display Monitors About com Are All Plasma Televisions HDTVs Xarici kecidler RedaktePlasmaTVScience org The plasma behind the plasma TV screen Arxivlesdirilib 2007 10 15 at the Wayback Machine Archive org Plasma display panels The colorful history of an Illinois technology by Jamie Hutchinson Electrical and Computer Engineering Alumni News Winter 2002 2003 NYTimes com Forget L C D Go for Plasma Says Maker of Both according to Panasonic Corporation Home Theater Geeks 13 Plasma Geek Out audio podcast Plasma1080p net Plasma 1080p Information and Resources Arxivlesdirilib 2014 04 26 at the Wayback MachineMenbe https az wikipedia org w index php title Plazma ekran amp oldid 5972606, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.