fbpx
Wikipedia

Məsih (II hissə)

Məsih (HWV 56) – Georq Fridrix Hendel tərəfindən 1741-ci ildə yazılmış, üç hissəli ingilis dilli oratoriyadır. Bu məqalə oratoriyanın ikinci hissəsi və onun musiqisinin Çarlz Cennens tərəfindən yazılmış mətnlə uyğunlaşdırılması haqqındadır. Birinci hissədə Məsih haqqında peyğəmbərlik, çobanların müjdələnməsi və Məsihin yer üzərində əməlləri göstərilir. İkinci hissədə yeddi səhnədə İsanın əziyyətləri təsvir olunur. Oratoriyanın ən uzun səhnəsi olan “O, xor görüldü” səhnəsindən sonra İsanın ölümü, dirilməsi, yerə enməsi, İncillərin bu haqqda məlumatları səsləndirilir. Bu hissəyə həmçinin “Haleluya” xoru ilə başa çatan “Tanrının triumfu” hissəsi daxildir. Üçüncü hissədə isə Pavelin İsanın dirilməsini öyrənməsi və İsanın Cənnətdəki mövqeyindən bəhs olunur.

Məsih (II hissə)

İkinci hissənin sonunda səslənən
"Haleluya" xorunun son səhifəsi
Bəstəkar Georq Fridrix Hendel
Forma oratoriya
Premyera
 • 1741 (1741)
Hissələr 23 hissə 7 səhnə.

Məsih oratoriyası

Oratoriyanın librettosu Çarlz Cennens tərəfindən yazılmış, əsasən Kral Ceymsin Bibliyasının Əhdi-Ətiq hissəsinə, bəzi psalmlarda isə Ümumi İbadət Kitabına istinad edilmişdir. Mətni şərh edərkən Cennes qeyd edir: “...Mətnin subyekti digər bütün subyektlərdən üstündür. Mətnin subyekti Məsihdir...”

Digər mənbələrlə əhatə olunması baxımından Məsih, Hendelin digər oratoriyalarından fərqlənir, bunun yerinə oratoriyada xristian Məsih təsvir olunur:

  "Məsih tipik Hendel oratoriyalarından biri deyil; burada Əhdi-Ətiqə əsaslanan digər Hendel oratoriyalarından fərqli olaraq adlı obrazlar yoxdur və ola bilsin ki, bu hadisələrdə adları keçən şəxslərin xatirəsinə hörmət olaraq belə qəbul edilmişdir. Bu şəxslər üzərində qurulmuş dramadan daha çox, lirik metodlu ibadətdir; əsərin mətninin əsaslandığı mənbələr də daha çox narrativ xarakter daşıyır və onlarda dialoq yoxdur."
Kristofer Hoqvud
 

Struktur və qavram

Oratoriyanın strukturu liturgik il əsasında təşkil olunub; Birinci hissədə Advent, Milad və İsanın həyatı, ikinci hissədə Lent, Pasxa, Yüksəliş və Pentekost, üçüncü hissəədə kilsə ilinin tamamlanması, Məsihin dirilməsi və Cənnətdəki mövqeyi təsvir olunur. İstifadə olunmuş əsas mənbə Əhdi-Ətiq kitablarıdır. İsanın doğulması hadisəsi oratoriyada peyğəmbər Yesayanın (libretto üçün daha çox qəbul edilən mənbə olaraq) sözlərinə əsasən təsvir edilir. Bu səhnədə yalnız Çobanların müjdələnməsi səhnəsində Lukanın İncilinə istinad edilmişdir. Çobanlar və quzu səhnəsi oratoriyanın bir çox səhələrində görünür, məsələn: “O öz sürüsünü çoban kimi bəsləməlidir” ariyasında (yeganə uzun hissədir ki, İsanın yerdəki işlərindən danışırlır), İkinci hissənin açılışında (“Tanrının quzusuna nəzər yetir”), “Hamımız çobana bənzəyirik” xorunda və əsərin bağlanış xorunda (“Quzuya layiq”). Bəzən müxtlif Bibliya kitablarından olan məlumatlar bir səhnədə birləşdirilib, lakin əksərən birinci səhnədə - Xristian inancının elanı, ardıcıl üç hissə, reçitativ, ariya, xor - olduğu kimi, müxtəlif ardıcıl hissələr rabitəli mətn vasitəsiylə birləşdirilir.

Musiqi

Hendel Londonda Məsih oratoriyasını yazdığı zaman, artıq sevilən italyan dilli operaların müəllifi kimi məşhur idi, həmçinin ingilis dilli dini mətnlər əsasında 1713-cü ildə yazılmış "Utrext Te Deum və Yubilate” əsərinin və bir neçə oratoriyanın müəllifi idi. Məsih oratoriyasını da yazarkən o, eyni musiqi texnikasından istifadə etmişdir və bu texnika solo və xor ifasının növbələşməsinə əsaslanır. Çox az səhnələr duet və ya solo və xorun kombinasiyası şəklində yazılmışdır. Sololar tipik reçitativ və ariya kombinasiyasıdır. Ariyalar hava və ya nəğmə adlandırılır, onlardan bəziləri da capo formasına malikdir, lakin bəzən birinci hissə orta hissə arasında təkrarlanaraq maraqlı kontrast yaradır. Hendel, mətni çatdırmaq üçün formatdan azad istifadənin müxtəlif yollarını tapır. Reçitativ (Rec.) şəklində qeyd edilmiş üç “secco” hissəsi yalnız basso continuo ilə müşayət olunur. "Accompagnato" (Acc.) şəklində qeyd edilmiş reçitativlər isə əlavə simli alətlər vasitəsiylə müşayət olunur. Hendel həm solo, həm də xor hissələrdə dörd səsli sistemdən istifadə edir - soprano (S), alto (A), tenor (T) və bass (B). Yalnız bir yerdə xor aşağı və yuxarı olmaqla iki hissəyə bölünür və burada SATB başqa yolla qurulur. Orkestrın not düzümü sadədir: qoboylar, simlilər və basso continuo klavesin, violançel, viola və faqot. İki truba və litavr ikinci hissənin bağlanış xoru olan “Haleluya”da olduğu kimi, bəzi hissələrdə yüksəsk səs vurğularını qeyd etmək üçün istifadə edilir. Tanrının nitqini və Haleluya xorunda “Krallar Kralı”nın sözlərini qeyd etmək üçün Hendel uzun təkrarlanan notlarda cantus firmus istifadə edir.

Ümumi qeydlər

Aşağıdakı cədvəldə əsərin hissələri nömrələrlə göstərilmişdir. Məsihin hissələrinin nömrələnməsi üçün iki əsas sistem vardır: 1959-cu ilə aid tarixi Novello nəşri (əvvəlki nəşrlərə əsasən hazırlanmış 53 hissəli) və Hallische Händel-Ausgabe tərkibinə daxil olan Barenreiter nəşri. Müxtəlif hissələrdəki qısa reçitativlər nəzərə alınmasa, ümumilikdə əsər 47 hissədən ibarətdir. Aşağıdakı cədvəldə Novello nömrələri (Nov) birinci göstərilmişdir və hər hissənin qeydlər hissəsində individual Bärenreiter (Bär) nömrəsi də göstərilmişdir.

Qoboy və az halda trubaların istifadə olunduğu hissələrdə bass və ya simli açarın göstərilməsi ümumi mətnə təsir etmir. Açarların inkişafı və müxtəlif tempolar hər hissənin qeydlərində individual olaraq göstərilir. Hissələrin adları oriinal italyan dilində göstərilmişdir. Reçitativ və xor səhnə xüsusiyyətləri vurğulanmışdır.

İkinci hissənin mövzusu

Nov Bär Başlıq / İlk cümlə Forma Tempo qeydi Alət Vaxt Açar Mənbə
22 19 Budur Tanrının quzusu Xor Largo Qoboy
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| G minor ||
23 20 O xor görüldü Nəğmə, Alto Largo
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| E-flat major ||
24 21 Əlbəttə, o bizim kədərimizi öz üzərinə götürdü Xor Largo e staccato Qoboy
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| F minor ||
25 22 Və onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq. Xor Alla breve, moderato Qoboy
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| F minor ||
26 23 Biz hamımız quzu kimiyik Xor Allegro moderato Qoboy
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| F major || İtalyan
27 24 Hamı Onu görürdü, ələ salmaq üçün gülürdülər Accompagnato, Tenor Larghetto
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| B-flat minor ||
28 25 O, Tanrının xilaskarlığına inandı Xor Allegro Qoboy
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| C minor ||
29 26 Sənin iradın onun ürəyini qırdı Accompagnato, Tenor Largo
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| müxtəlif ||
30 27 Baxın və görün Arioso, Tenor Largo e piano
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| e minor ||
31 28 O, canlıların aləmindən ayrıldı Accompagnato, Tenor
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| b minor ||
32 29 Lakin onun ruhu cəhənnəmə göndərilmədi Nəğmə, Tenor Andante larghetto
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| A major ||
33 30 Başınızı qaldırın Xor SSA ATB A tempo ordinario Qoboy
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| F major ||
34 Mələklərdən hansına Tanrı buyurdu Reçitativ, Tenor
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| D minor ||
35 31 Qoy Tanrının bütün mələkləri Ona ibadət etsin Xor Allegro Qoboy
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| D major ||
36 32 Sən yüksəklərə qalxacaqsan Nğəmə, Alto Allegro larghetto
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| D minor ||
37 33 Rəbb söz verdi Xor Andante allegro Qoboy
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| B-flat major ||
38 34 Onun ayaqları necə də gözəldir Duet, Altos Xor Andante Qoboy
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| G minor ||
39 35 Onların səsi bütün torpaqlara yayıldı Arioso, Tenor / Xor Andante larghetto
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| E-flat major ||
40 36 Nə üçün millətlər hiddətlə bu qədər çırpınır Nəğmə, Bass Allegro
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| C major ||
41 37 Gəlin bağları qıraq Xor Allegro e staccato Qoboy 3/4 C major
42 Göylərdə yaşayan reçitatov, Tenor
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| A major ||
43 38 Dəmir əsa ilə onları sındırmağı buyurdu Nəğmə, Tenor Andante 3/4 A minor
44 39 Haleluya Xor Allegro tr ti qob.
Mahnı
Məsih
Bəstəkar
mahnılarının xronologiyası
|| D major ||

İkinci hissənin bölmələri

Səhnə 1

Birinci səhnə oratoriyanın ən uzun səhnəsidir və Cennens tərəfindən yazılmış “İsanın əziyyətləri: qamçılanma və çarmıxda əzab” sözləri İsanın əziyyətlərini əks etdirir. Oratoriyanın ən uzun bölməsi olan alto üçün yazılmış “O, xor görüldü” də bu səhnədə ifa edilir. II hissə yeganə hissədir ki, xorun ifası ilə başlayır və əsasən xorun ifası ilə davam etdirilir. Blok qeyd edir ki, əsərdə İsanın əziyyətləri, İsanın doğulmasını xüsusi qeyd edən müasir qərb xristianlığından fərqlənir.

22

Budur Tanrının quzusu

Açılış xoru olan “Budur Tanrının quzusu” G minor Fransız üverturası kimi başlayır və Kristofer Hoqvud qeyd edir ki, bu açar “tragik hisslər” aşılayır. Tanrı quzusunu təqdim etmək üçün continuo oktavaya düşür, skripkalar isə oktavaya qalxır. Üç kiçik instrumental ifadan sonra səslər, İohann 1:29-da təqdim edilən, daha sonra isə Yesaya 53-də təkrarlanan, Vəftizçi İohannın şəhadətini səsləndirirlər. Alt başlayır, sonra hər yarım ölçüdən bir soprano, bass və nəhayət tenor səs qoşulur. Yüksək bşlanğıcdan sonra melodiya nöqtə ritminə düşür, lakin sonradan təkrarən yüksələrək sanki “dünyanın günahlarını öz üzərinə götürür”. Melodiya “O sürüsünü otaracaq” hissəsinin başlanğıcı ilə oxşarlıq təşkil etsə də, nöqtəli ritm və başlanğıc oktavasına görə bir qədər sürətlənir.

23

 
Böyül Lukas Karnax - Kədərlərin adamı, İncəsənət tarixi muzeyi, Vyana.

O xor görüldü

Yesaya öz nəğmələrində acı çəkən quldan bəhs edir, onun dördüncü nəğməsi isə “Kədərlərin adamı” adlanır: “O xor görüldü, insanlar tərəfindən rədd edildi, kədərlərin adamı, və qəmlə tanış idi.” (Yesya 53:3) Yesaya nəğmələrində qeyd edir ki, “Məsih öz xalqı adından qurban rolunu oynayacaq.” Hendel, davamiyyət baxımından oratoriyanın ən uzun hissəsinə alto solo vasitəsiylə həqir səslənmə verir. Bu, iki fərqli əhval-ruhiyyəni əks etdirən, birinci hissədə E flat major, yarıdan etibarən isə C minor üzərində qurulan da capo ariyadır. Vokal xətti dörd səsin "he was" ifası ilə başlayır, sonra başqa bir səs "despi-sed" əlavə edir və ifanı ah çəkirmiş kimi tamamlayır. Dördlüyün siqnalı musiqişünas Rudolf Steqliç tərəfindən oratoriyanın bağlayıcı motivi kimi dəyərləndirilir. Hendel başlanğıc mətnini kəkələyirmiş kimi hissələrə bölür, "He was despised, – despised and rejected, – rejected of men, ... – despi-sed – rejected", sözlər uzadılaraq, qırıq-qırıq tələffüz olunur. Skripkaların kədərli motivi və ifanın exosu musiqinin əhvalı ilə üst-üstə düşür. Hoqvud müşayətçi keçidləri “Məsihin yalnızlığı” kimi şərh edir. Orta bölmə də, həmçinin, dramatik əhval daşıyır, lakin, burada alətlər, nöqtəli ritmə uyğun olaraq səslənir və üçüncü nəğmədəki (Yesaya 50:6) - "He gave his back – to the smiters – ... and His cheeks – to them – that plucked off the hair. – He hid – not his face – from shame – and spitting." – sözlərini bəzəyir.

24

Əlbəttə, o bizim kədərimizi öz üzərinə götürdü

Nöqtəli ritmin yenidən qayıtmasından sonra, xorun səsləri F minor üzərində qurulmuş və Yesayanın mətninin davamı olan "Surely, He hath borne our grieves and carried our sorrows" sözlərini ifa edir. Xor Yesaya 53:5-in davamını ifa edir və ifa "the chastisement of our peace was upon him" sözləri ilə tamamlanır.

25

Və onun yaraları ilə biz şəfa tapdıq

Eyni açar üzərində "And with His stripes we are healed" fuqası davam edir. Mövzu, Motsartın Rekviyemin “Kyrie” hissəsində istifadə etdiyi beş ardıcıl uzun notun sıralanması ilə başlayır. Xarakterik yüksələn dördüncü hissə kontrsubyekt açır. “Healed” (şəfa tapdıq) sözü həm uzun melizmalarda, həm də uzun notlarda səslənir.

26

Biz hamımız quzu kimiyik

Yesayanın "All we like sheep, have gone astray" mətni üzərində davam edərkən, sürətli xor F-major üzərində qurulur və qeyri-nizami şəkildə bass və irəli sıçramalar səsləndirilir. Bütün səslər birlikdə "All we like sheep" ifadəsini təkrar edirlər, daha sonra isə müxtəlif istiqamətlərdən iki səs ayrılaraq eyni vaxta "have gone astray" deyə ifa edirlər və bu zaman heca şəklində son on bir not səslənir. Mətnin növbəti hissəsi olan "we have turned" sürətli koloraturalı, lakin istiqamətsiz musiqi ilə müşayət edilir. Xromatik gərginliyə malik gözlənilməz dramatik adagio "and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all" sözləri ilə hissəni bitirir. Meyers ilk baxışdan yersiz görünən xor haqqında deyir: “Hendelin məşhur xorunun əsas utanc verici məqamı onun kefli dərəcəsində şən səslənməsidir.” Bölmə iki sopranonun duetinə ("Nò, di voi non vo' fidarmi" (HWV 189, iyul 1741)) əsaslanır.

27

Hamı Onu görürdü, ələ salmaq üçün gülürdülər

"All they that see Him, laugh Him to scorn" ifadəsi 22-ci Psalmdan (Psalmlar 22:7) götürülmüşdür, burada İsanın çarmıx üzərində olduğu zaman dediyi və Mark və Matfeyin İncilində qeyd edilmiş ifadələr səsləndirilir. Mətn yenidən nöqtəli ritm üzərində qurulmuş qısa tenor accompagnato ilə müşayət edilir. "Laugh Him to scorn" və "shoot out their lips" ifadələrindən sonra simlilərin kəskin ifası başlayır. Hoqvud qeyd edir ki, B flat minor açarı “uzaq və barbar” adlandırılır.

28

O, Tanrının xilaskarlığına inandı

C minor fuqanın müşayəti ilə xor "He trusted in God, that He would deliver Him, if He delight in Him” ifadəsini səsləndirir. Conatan Kitis qeyd edir ki, Hendelin burada təsvir etdiyi rişxəndli, hədələyici sıx kütləni Baxın “Əziyyətlər”i ilə müqayisə etmək olar.

29

Sənin iradın onun ürəyini qırdı

Tenor səs 69-cu psalmdan "Thy rebuke hath broken His heart" (Psalmlar 69:20) ifadəsini səsləndirir. Göynədici xromatik akkordlar qırılmış ürəyi təsvir edir. A flat major accompagnato başlayır, stabil olmayan keçidlərlə B majorda tamamlanır. Tenor səs ikinci səhnədə ölüm və dirilmənin olacağını xəbər verir ki, bu da Baxın “Əziyyətlər”ində Yevangelisti xatırladır.

30

Baxın, hansısa kədəri görürsüzmü

Tenor ariosonun səsləndirdiyi "Behold, and see if there be any sorrow" (Mərsiyyələr 1:12) Mərsiyyələr kitabına əsaslanır, burada Məryəmİsanın Müqəddəs Cümə günü üçün səsləndirilən mərsiyyələr, orijinalda dağıdılmış Yerusəlim üçün səsləndirilir. E minor musiqi ilə müşayət olunan qısa hissədə müntəzəm olaraq birinci və üçüncü taktlarda pauza verilir.

Səhnə 2

İkinci səhnədə iki solo hissədə İsanın ölməsi və dirilməsi təsvir edilir.

31

O, canlıların aləmindən ayrıldı

Təmkinli şəkildə başqa bir tenor accompagnato Yesayaya istinadən "He was cut off out of the land of the living" (Yeasaya 53:8) sözləri ilə Məsihin ölümünü təsvir edir. B minordan başlayan uzun akkordlar E majorda başa çatır.

32

Lakin onun ruhu cəhənnəmə göndərilmədi

16-cı psalma istinadən tenor səs "But Thou didst not leave his soul in hell" (Psalmlar 16:10) sözləri ilə isanın dirilməsini təsvir edir.

Səhnə 3

Üçüncü səhnədə bir nömrədə xorun ifası İsanın qalxmasını təsvir edir.

33

Başınızı qaldırın

"Lift up your heads" (Psalmlar 24:7–10) 24-cü psalmdan olan bir cümlədir. Mətndə sual ("Who is the King of Glory?") və cavab ("He is the King of Glory") olduğuna görə, Hendel xoru iki hissəyə bölür, yuxarıda yerləşən birinci hissə (I və II sopranolar, alto) cavab verir, aşağıda yerləşən ikinci hissə (alto, tenor, bass) isə sual soruşur.

Səhnə 4

Dördüncü hissədə Yəhudilərə ismarıc kitabına (Yəhudilər 1:5–6) əsasən iki nəğmədə İsanın cənnətdəki məqamı təsvir edilir.

34

Mələklərdən hansına Tanrı buyurdu

Qısa reçitativdə 2-ci psalma istinadən tenor səs Məsihin Tanrı oğlu olması haqqında "Unto which of the angels said he at all time" (Psalms 2:7) ifadəsini səsləndirir.

35

Qoy Tanrının bütün mələkləri Ona ibadət etsin

İkinci nəğmə olan "Let all the angels of God worship Him" xorun ifasında D major açarı üzərində səsləndirilir.

Səhnə 5

Beşinci səhnədə Müqəddəs üçlük gününə işarə edilir və İncillərin vəzindən danışılır.

36

Sən yüksəklərə qalxacaqsan

Müqəddəs üçlük günü ötəri şəkildə, Müqəddəs Ruhun adı çəkilmədən qeyd edilir. "Thou art gone up on high" (Psalms 68:18) ifadəsi 68-ci psalmdan olan cümlədir ki, “insana hədiyyə” və “Tanrı onların arasında ola bilər” fikirlərini ifadə edir. Bəzi fikirlərə görə, Hendel bu nəğməni 1750-ci illərdə Londonda kastrato Qayetano Quadaqni üçün yazmışdır. Lakin bütün ilkin nəşrlər (Novello, Best və Prout) bu nəğməni F major bass kimi verirlər: yalnız müasir Watkins-Shaw nəşrində bu nəğmə Alto (d minorda) kimi təqdim edilir və sopranoya keçidi təmin edir.

37

Rəbb söz verdi

B flat major açarı üzərində eyni psalmdan (Psalmlar 68:11) olan daha erkən bir nəğmə ilə fikir davam etdirilir. "The Lord gave the word" ifadəsi yalnız iki səs tərəfindən ifa olunur, bundan sonra ifaya qoşulan dörd səs isə "Great was the company of the preachers" ifadəsini səsləndirir.

38

Onun ayaqları necə də gözəldir

Həvarilərin səsi incə G minor üzərində və ¾ zaman bölgüsündə verilmiş, əvvəlcə Yesayaya (Yesaya 52:7), daha sonra isə Pavelin İncilində Romalılara ismarıc (Romalılar 10:15 "How beautiful are the feet of Him") kitabına istinad edilmişdir. İki alto səs ifaya başlayır, daha sonra isə xor qoşularaq təzyiqli halda "good tidings", "break forth into joy" ifadələrini səsləndirir, finalda isə cantus firmus şəklində təkrar bir notla Yaradılış: 18:2-yə istinadən "Thy God reigneth!" ifadəsi eşidilir, ifaçılar başlarını aşağı əyirlər. Bibliyada insanları cənnət elçisi (mələk) ilə rastlaşdıqları zaman başlarını aşağı əyərək onun üzünə baxmırlar, buna görə də yalnız ayağını görürlər.

39

Onların səsi bütün torpaqlara yayıldı

Müxtəlif Bibliya mətnlərinə (Romalılar 10:18, Psalmlar 19:4) istinadən tenor arioso "Their sound is gone out into all lands" ifadəsini səsləndirir. Müasir dövrdə ifaçılar tərəfindən daha çox üstünlük verilən Hendelin digər bir versiyasında (B versiyası adlandırılır) eyni mətn yeni musiqi və xor düzənləməsi üzərində qurulmuşdur.

Səhnə 6

Altıncı səhnədə Psalmlar kitabından dörd nəğməyə istinadən (Psalmlar 2:1-4) vəzdən imtina təsvir edilir. Bu oratoriyada birbaşa Məsihə aid olan və onun “məsh edilmiş” (nəğmə 2) adlandırıldığı ilk mətndir.

40

Nə üçün millətlər hiddətlə bu qədər çırpınır

C major bass üzərində yazılmış nəğmədə orkestrin müşayəti ilə çətinliklərdən bəhs olunur: "Why do the nations so furiously rage together". “Hiddət” sözü tripletlərin uzun melizması ilə qeyd olunur.

41

Gəlin bağları qıraq

Xor fikri davam etdirir; "Let us break their bonds asunder" ifadəsi səslərin sürətli ifası ilə səsləndirilir.

42

Göylərdə yaşayan

Mətn qısa tenor reçitativdə davam etdirilir: "He that dwelleth in heaven".

Səhnə 7

Yeddinci səhnə Cennens tərəfindən “Tanrının triumfu” adlandırılır.

43

Dəmir əsa ilə onları sındırmağı buyurdu

Tenor səs üçün yazılmış nəğmədə ikinci psalmdan götürülmüş "Thou shalt break them with a rod of iron" ifadəsi (Psalmlar 2:9) ilə Tanrının düşmənlərinə qarşı gücündən danışılır.

44

Haleluya

Oratoriyanın ikinci hissəsi truba və litavrların müşayət etdiyi D major açarı üzərində yazılmış “Haleluya” xoru ilə tamamlanır. Bu xor xristian musiqisinin ən məşhur nümunələrindən biri olmaqla, tez-tez ayrılıqda, xüsusilə MiladPasxa bayramları zamanı ifa edilir. Sadə söz motivi üçün xarakterik harmoniyaya malik olan xor, saniyə intervalı ilə səsləndirilir. Vəhylər kitabından götürülmüş müxtəlif cümlələr (Vəhylər 19:6,16, Vəhylər 11:15) istifadə edilsə də, onlar “Haleluya” sözü vasitəsiylə birləşdirilir. "For the Lord God omnipotent reigneth" cümləsi bütün səslər tərəfindən ifa edilir, daha sonra Haleluya sədaları təqlid edilir. İkinci cümlə "The kingdom of this world" dörd hissədə ifa edilir. Üçüncü cümlə "and he shall reign for ever and ever" fuqa şəklində qalın səslərin ifası ilə başlayır, bu isə Filipp Nikolayın “Wachet auf, ruft uns die Stimme” adlı lüteran himnini xatırladır. Kontrsubyekt olan "for ever – and ever" sözləri Haleluya motivi üçün güman ritmi kimi səslənir. Son akklamasiya olan "King of Kings ..." bir not üzərində ifa olunur, daha sonra “Haleluya” təkrarlanır, "for ever – and ever" ifadəsi getdikcə yüksələn səslərlə ifa edilir, sonda isə “Haleluya” deyilir.

İstinadlar

 1. Vickers, David (2012). . gfhandel.org. 8 September 2012 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 7 February 2013.
 2. Powell, David R. (2009). . journal.atla.com. Theological Librarianship, An Online Journal of the American Theological Library Association. 5 March 2012 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 8 July 2011.
 3. Heighes, Simon (1997). "George Frideric Handel (1685–1759) / Messiah] Simon Heighes, for The Sixteen recording, Ach Herr, mich armen Sünder". hyperion-records.co.uk. İstifadə tarixi: 11 July 2011.
 4. Block, Daniel I. (2001). "Handel's Messiah: Biblical and Theological Perspectives" (PDF). Didaskalia. 12 (2). İstifadə tarixi: 19 July 2011.
 5. Luckett, Richard (1992). Handel's Messiah: A Celebration. London: Victor Gollancz. ISBN 978-0-575-05286-4.
 6. Burrows, Donald (1991). Handel: Messiah. Cambridge (UK): Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-37620-4.
 7. Hogwood, Christopher (1991). Handel: Messiah (CD). The Decca Recording Company Ltd. (Notes on the music, Edition de L'Oiseau-Lyre 430 488–2)
 8. Manson Myers, Robert (1948). Handel’s Messiah: A Touchstone of Taste. New York: Macmillan.
 9. . GFHandel.org. 17 July 2011 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 19 July 2011.
 10. Keates, Jonathan (2007). (PDF). Barbican Centre. 5 October 2012 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 27 July 2011.

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

 • Georg Friedrich Händel / Messiah (1742) / A Sacred Oratorio / Words by Charles Jennens opera.stanford.edu
 • George Frideric Handel (1685–1759) / Messiah Simon Heighes, for The Sixteen recording, 1997

məsih, hissə, məsih, georq, fridrix, hendel, tərəfindən, 1741, ildə, yazılmış, üç, hissəli, ingilis, dilli, oratoriyadır, məqalə, oratoriyanın, ikinci, hissəsi, onun, musiqisinin, çarlz, cennens, tərəfindən, yazılmış, mətnlə, uyğunlaşdırılması, haqqındadır, bi. Mesih HWV 56 Georq Fridrix Hendel terefinden 1741 ci ilde yazilmis uc hisseli ingilis dilli oratoriyadir Bu meqale oratoriyanin ikinci hissesi ve onun musiqisinin Carlz Cennens terefinden yazilmis metnle uygunlasdirilmasi haqqindadir Birinci hissede Mesih haqqinda peygemberlik cobanlarin mujdelenmesi ve Mesihin yer uzerinde emelleri gosterilir Ikinci hissede yeddi sehnede Isanin eziyyetleri tesvir olunur Oratoriyanin en uzun sehnesi olan O xor goruldu sehnesinden sonra Isanin olumu dirilmesi yere enmesi Incillerin bu haqqda melumatlari seslendirilir Bu hisseye hemcinin Haleluya xoru ile basa catan Tanrinin triumfu hissesi daxildir Ucuncu hissede ise Pavelin Isanin dirilmesini oyrenmesi ve Isanin Cennetdeki movqeyinden behs olunur Mesih II hisse Ikinci hissenin sonunda seslenen Haleluya xorunun son sehifesiBestekar Georq Fridrix HendelForma oratoriyaPremyera 1741 1741 Hisseler 23 hisse 7 sehne Mundericat 1 Mesih oratoriyasi 1 1 Struktur ve qavram 1 2 Musiqi 1 3 Umumi qeydler 2 Ikinci hissenin movzusu 3 Ikinci hissenin bolmeleri 3 1 Sehne 1 3 1 1 22 3 1 2 23 3 1 3 24 3 1 4 25 3 1 5 26 3 1 6 27 3 1 7 28 3 1 8 29 3 1 9 30 3 2 Sehne 2 3 2 1 31 3 2 2 32 3 3 Sehne 3 3 3 1 33 3 4 Sehne 4 3 4 1 34 3 4 2 35 3 5 Sehne 5 3 5 1 36 3 5 2 37 3 5 3 38 3 5 4 39 3 6 Sehne 6 3 6 1 40 3 6 2 41 3 6 3 42 3 7 Sehne 7 3 7 1 43 3 7 2 44 4 Istinadlar 5 Hemcinin bax 6 Xarici kecidlerMesih oratoriyasi RedakteOratoriyanin librettosu Carlz Cennens terefinden yazilmis esasen Kral Ceymsin Bibliyasinin Ehdi Etiq hissesine bezi psalmlarda ise Umumi Ibadet Kitabina istinad edilmisdir 1 2 Metni serh ederken Cennes qeyd edir Metnin subyekti diger butun subyektlerden ustundur Metnin subyekti Mesihdir 3 Diger menbelerle ehate olunmasi baximindan Mesih Hendelin diger oratoriyalarindan ferqlenir bunun yerine oratoriyada xristian Mesih tesvir olunur Mesih tipik Hendel oratoriyalarindan biri deyil burada Ehdi Etiqe esaslanan diger Hendel oratoriyalarindan ferqli olaraq adli obrazlar yoxdur ve ola bilsin ki bu hadiselerde adlari kecen sexslerin xatiresine hormet olaraq bele qebul edilmisdir Bu sexsler uzerinde qurulmus dramadan daha cox lirik metodlu ibadetdir eserin metninin esaslandigi menbeler de daha cox narrativ xarakter dasiyir ve onlarda dialoq yoxdur Kristofer Hoqvud 4 Struktur ve qavram Redakte Oratoriyanin strukturu liturgik il esasinda teskil olunub Birinci hissede Advent Milad ve Isanin heyati ikinci hissede Lent Pasxa Yukselis ve Pentekost ucuncu hisseede kilse ilinin tamamlanmasi Mesihin dirilmesi ve Cennetdeki movqeyi tesvir olunur Istifade olunmus esas menbe Ehdi Etiq kitablaridir 2 Isanin dogulmasi hadisesi oratoriyada peygember Yesayanin libretto ucun daha cox qebul edilen menbe olaraq sozlerine esasen tesvir edilir Bu sehnede yalniz Cobanlarin mujdelenmesi sehnesinde Lukanin Inciline istinad edilmisdir 5 Cobanlar ve quzu sehnesi oratoriyanin bir cox sehelerinde gorunur meselen O oz surusunu coban kimi beslemelidir ariyasinda yegane uzun hissedir ki Isanin yerdeki islerinden danisirlir Ikinci hissenin acilisinda Tanrinin quzusuna nezer yetir Hamimiz cobana benzeyirik xorunda ve eserin baglanis xorunda Quzuya layiq Bezen muxtlif Bibliya kitablarindan olan melumatlar bir sehnede birlesdirilib lakin ekseren birinci sehnede Xristian inancinin elani ardicil uc hisse recitativ ariya xor oldugu kimi muxtelif ardicil hisseler rabiteli metn vasitesiyle birlesdirilir Musiqi Redakte Hendel Londonda Mesih oratoriyasini yazdigi zaman artiq sevilen italyan dilli operalarin muellifi kimi meshur idi hemcinin ingilis dilli dini metnler esasinda 1713 cu ilde yazilmis Utrext Te Deum ve Yubilate eserinin ve bir nece oratoriyanin muellifi idi Mesih oratoriyasini da yazarken o eyni musiqi texnikasindan istifade etmisdir ve bu texnika solo ve xor ifasinin novbelesmesine esaslanir Cox az sehneler duet ve ya solo ve xorun kombinasiyasi seklinde yazilmisdir Sololar tipik recitativ ve ariya kombinasiyasidir Ariyalar hava ve ya negme adlandirilir onlardan bezileri da capo formasina malikdir lakin bezen birinci hisse orta hisse arasinda tekrarlanaraq maraqli kontrast yaradir Hendel metni catdirmaq ucun formatdan azad istifadenin muxtelif yollarini tapir Recitativ Rec seklinde qeyd edilmis uc secco hissesi yalniz basso continuo ile musayet olunur Accompagnato Acc seklinde qeyd edilmis recitativler ise elave simli aletler vasitesiyle musayet olunur Hendel hem solo hem de xor hisselerde dord sesli sistemden istifade edir soprano S alto A tenor T ve bass B Yalniz bir yerde xor asagi ve yuxari olmaqla iki hisseye bolunur ve burada SATB basqa yolla qurulur Orkestrin not duzumu sadedir qoboylar simliler ve basso continuo klavesin violancel viola ve faqot Iki truba ve litavr ikinci hissenin baglanis xoru olan Haleluya da oldugu kimi bezi hisselerde yuksesk ses vurgularini qeyd etmek ucun istifade edilir Tanrinin nitqini ve Haleluya xorunda Krallar Krali nin sozlerini qeyd etmek ucun Hendel uzun tekrarlanan notlarda cantus firmus istifade edir 6 Umumi qeydler Redakte Asagidaki cedvelde eserin hisseleri nomrelerle gosterilmisdir Mesihin hisselerinin nomrelenmesi ucun iki esas sistem vardir 1959 cu ile aid tarixi Novello nesri evvelki nesrlere esasen hazirlanmis 53 hisseli ve Hallische Handel Ausgabe terkibine daxil olan Barenreiter nesri Muxtelif hisselerdeki qisa recitativler nezere alinmasa umumilikde eser 47 hisseden ibaretdir Asagidaki cedvelde Novello nomreleri Nov birinci gosterilmisdir ve her hissenin qeydler hissesinde individual Barenreiter Bar nomresi de gosterilmisdir Qoboy ve az halda trubalarin istifade olundugu hisselerde bass ve ya simli acarin gosterilmesi umumi metne tesir etmir Acarlarin inkisafi ve muxtelif tempolar her hissenin qeydlerinde individual olaraq gosterilir Hisselerin adlari oriinal italyan dilinde gosterilmisdir Recitativ ve xor sehne xususiyyetleri vurgulanmisdir Ikinci hissenin movzusu RedakteNov Bar Basliq Ilk cumle Forma Tempo qeydi Alet Vaxt Acar Menbe22 19 Budur Tanrinin quzusu Xor Largo Qoboy MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih G minor 23 20 O xor goruldu Negme Alto Largo MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih E flat major 24 21 Elbette o bizim kederimizi oz uzerine goturdu Xor Largo e staccato Qoboy MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih F minor 25 22 Ve onun yaralari ile biz sefa tapdiq Xor Alla breve moderato Qoboy MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih F minor 26 23 Biz hamimiz quzu kimiyik Xor Allegro moderato Qoboy MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih F major Italyan27 24 Hami Onu gorurdu ele salmaq ucun gulurduler Accompagnato Tenor Larghetto MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih B flat minor 28 25 O Tanrinin xilaskarligina inandi Xor Allegro Qoboy MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih C minor 29 26 Senin iradin onun ureyini qirdi Accompagnato Tenor Largo MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih muxtelif 30 27 Baxin ve gorun Arioso Tenor Largo e piano MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih e minor 31 28 O canlilarin aleminden ayrildi Accompagnato Tenor MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih b minor 32 29 Lakin onun ruhu cehenneme gonderilmedi Negme Tenor Andante larghetto MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih A major 33 30 Basinizi qaldirin Xor SSA ATB A tempo ordinario Qoboy MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih F major 34 Meleklerden hansina Tanri buyurdu Recitativ Tenor MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih D minor 35 31 Qoy Tanrinin butun melekleri Ona ibadet etsin Xor Allegro Qoboy MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih D major 36 32 Sen yukseklere qalxacaqsan Ngeme Alto Allegro larghetto MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih D minor 37 33 Rebb soz verdi Xor Andante allegro Qoboy MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih B flat major 38 34 Onun ayaqlari nece de gozeldir Duet Altos Xor Andante Qoboy MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih G minor 39 35 Onlarin sesi butun torpaqlara yayildi Arioso Tenor Xor Andante larghetto MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih E flat major 40 36 Ne ucun milletler hiddetle bu qeder cirpinir Negme Bass Allegro MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih C major 41 37 Gelin baglari qiraq Xor Allegro e staccato Qoboy 3 4 C major42 Goylerde yasayan recitatov Tenor MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih A major 43 38 Demir esa ile onlari sindirmagi buyurdu Negme Tenor Andante 3 4 A minor44 39 Haleluya Xor Allegro tr ti qob MahniMesihBestekar Georq Fridrix Hendelmahnilarinin xronologiyasi Mesih I hisse Mesih Mesih D major Ikinci hissenin bolmeleri RedakteSehne 1 Redakte Birinci sehne oratoriyanin en uzun sehnesidir ve Cennens terefinden yazilmis Isanin eziyyetleri qamcilanma ve carmixda ezab sozleri Isanin eziyyetlerini eks etdirir Oratoriyanin en uzun bolmesi olan alto ucun yazilmis O xor goruldu de bu sehnede ifa edilir 3 II hisse yegane hissedir ki xorun ifasi ile baslayir ve esasen xorun ifasi ile davam etdirilir Blok qeyd edir ki eserde Isanin eziyyetleri Isanin dogulmasini xususi qeyd eden muasir qerb xristianligindan ferqlenir 4 22 Redakte Budur Tanrinin quzusuAcilis xoru olan Budur Tanrinin quzusu G minor Fransiz uverturasi kimi baslayir ve Kristofer Hoqvud qeyd edir ki bu acar tragik hissler asilayir 7 Tanri quzusunu teqdim etmek ucun continuo oktavaya dusur skripkalar ise oktavaya qalxir Uc kicik instrumental ifadan sonra sesler Iohann 1 29 da teqdim edilen daha sonra ise Yesaya 53 de tekrarlanan 4 Veftizci Iohannin sehadetini seslendirirler Alt baslayir sonra her yarim olcuden bir soprano bass ve nehayet tenor ses qosulur Yuksek bslangicdan sonra melodiya noqte ritmine dusur lakin sonradan tekraren yukselerek sanki dunyanin gunahlarini oz uzerine goturur Melodiya O surusunu otaracaq hissesinin baslangici ile oxsarliq teskil etse de noqteli ritm ve baslangic oktavasina gore bir qeder suretlenir 23 Redakte Boyul Lukas Karnax Kederlerin adami Incesenet tarixi muzeyi Vyana O xor gorulduYesaya oz negmelerinde aci ceken quldan behs edir onun dorduncu negmesi ise Kederlerin adami adlanir O xor goruldu insanlar terefinden redd edildi kederlerin adami ve qemle tanis idi Yesya 53 3 Yesaya negmelerinde qeyd edir ki Mesih oz xalqi adindan qurban rolunu oynayacaq 4 Hendel davamiyyet baximindan oratoriyanin en uzun hissesine alto solo vasitesiyle heqir seslenme verir Bu iki ferqli ehval ruhiyyeni eks etdiren birinci hissede E flat major yaridan etibaren ise C minor uzerinde qurulan da capo ariyadir Vokal xetti dord sesin he was ifasi ile baslayir sonra basqa bir ses despi sed elave edir ve ifani ah cekirmis kimi tamamlayir Dordluyun siqnali musiqisunas Rudolf Steqlic terefinden oratoriyanin baglayici motivi kimi deyerlendirilir 5 Hendel baslangic metnini kekeleyirmis kimi hisselere bolur He was despised despised and rejected rejected of men despi sed rejected sozler uzadilaraq qiriq qiriq teleffuz olunur Skripkalarin kederli motivi ve ifanin exosu musiqinin ehvali ile ust uste dusur Hoqvud musayetci kecidleri Mesihin yalnizligi kimi serh edir 7 Orta bolme de hemcinin dramatik ehval dasiyir lakin burada aletler noqteli ritme uygun olaraq seslenir ve ucuncu negmedeki Yesaya 50 6 He gave his back to the smiters and His cheeks to them that plucked off the hair He hid not his face from shame and spitting sozlerini bezeyir 24 Redakte Elbette o bizim kederimizi oz uzerine goturduNoqteli ritmin yeniden qayitmasindan sonra xorun sesleri F minor uzerinde qurulmus ve Yesayanin metninin davami olan Surely He hath borne our grieves and carried our sorrows sozlerini ifa edir Xor Yesaya 53 5 in davamini ifa edir ve ifa the chastisement of our peace was upon him sozleri ile tamamlanir 25 Redakte Ve onun yaralari ile biz sefa tapdiqEyni acar uzerinde And with His stripes we are healed fuqasi davam edir Movzu Motsartin Rekviyemin Kyrie hissesinde istifade etdiyi bes ardicil uzun notun siralanmasi ile baslayir Xarakterik yukselen dorduncu hisse kontrsubyekt acir Healed sefa tapdiq sozu hem uzun melizmalarda hem de uzun notlarda seslenir 26 Redakte Biz hamimiz quzu kimiyikYesayanin All we like sheep have gone astray metni uzerinde davam ederken suretli xor F major uzerinde qurulur ve qeyri nizami sekilde bass ve ireli sicramalar seslendirilir Butun sesler birlikde All we like sheep ifadesini tekrar edirler daha sonra ise muxtelif istiqametlerden iki ses ayrilaraq eyni vaxta have gone astray deye ifa edirler ve bu zaman heca seklinde son on bir not seslenir Metnin novbeti hissesi olan we have turned suretli koloraturali lakin istiqametsiz musiqi ile musayet edilir Xromatik gerginliye malik gozlenilmez dramatik adagio and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all sozleri ile hisseni bitirir Meyers ilk baxisdan yersiz gorunen xor haqqinda deyir Hendelin meshur xorunun esas utanc verici meqami onun kefli derecesinde sen seslenmesidir 8 Bolme iki sopranonun duetine No di voi non vo fidarmi HWV 189 iyul 1741 esaslanir 9 27 Redakte Hami Onu gorurdu ele salmaq ucun gulurduler All they that see Him laugh Him to scorn ifadesi 22 ci Psalmdan Psalmlar 22 7 goturulmusdur burada Isanin carmix uzerinde oldugu zaman dediyi ve Mark ve Matfeyin Incilinde qeyd edilmis ifadeler seslendirilir Metn yeniden noqteli ritm uzerinde qurulmus qisa tenor accompagnato ile musayet edilir Laugh Him to scorn ve shoot out their lips ifadelerinden sonra simlilerin keskin ifasi baslayir Hoqvud qeyd edir ki B flat minor acari uzaq ve barbar adlandirilir 7 28 Redakte O Tanrinin xilaskarligina inandiC minor fuqanin musayeti ile xor He trusted in God that He would deliver Him if He delight in Him ifadesini seslendirir Conatan Kitis qeyd edir ki Hendelin burada tesvir etdiyi risxendli hedeleyici six kutleni Baxin Eziyyetler i ile muqayise etmek olar 10 29 Redakte Senin iradin onun ureyini qirdiTenor ses 69 cu psalmdan Thy rebuke hath broken His heart Psalmlar 69 20 ifadesini seslendirir Goynedici xromatik akkordlar qirilmis ureyi tesvir edir A flat major accompagnato baslayir stabil olmayan kecidlerle B majorda tamamlanir Tenor ses ikinci sehnede olum ve dirilmenin olacagini xeber verir ki bu da Baxin Eziyyetler inde Yevangelisti xatirladir 10 30 Redakte Baxin hansisa kederi gorursuzmuTenor ariosonun seslendirdiyi Behold and see if there be any sorrow Mersiyyeler 1 12 Mersiyyeler kitabina esaslanir burada Meryem ve Isanin Muqeddes Cume gunu ucun seslendirilen mersiyyeler orijinalda dagidilmis Yeruselim ucun seslendirilir E minor musiqi ile musayet olunan qisa hissede muntezem olaraq birinci ve ucuncu taktlarda pauza verilir Sehne 2 Redakte Ikinci sehnede iki solo hissede Isanin olmesi ve dirilmesi tesvir edilir 31 Redakte O canlilarin aleminden ayrildiTemkinli sekilde basqa bir tenor accompagnato Yesayaya istinaden He was cut off out of the land of the living Yeasaya 53 8 sozleri ile Mesihin olumunu tesvir edir B minordan baslayan uzun akkordlar E majorda basa catir 32 Redakte Lakin onun ruhu cehenneme gonderilmedi16 ci psalma istinaden tenor ses But Thou didst not leave his soul in hell Psalmlar 16 10 sozleri ile isanin dirilmesini tesvir edir Sehne 3 Redakte Ucuncu sehnede bir nomrede xorun ifasi Isanin qalxmasini tesvir edir 33 Redakte Basinizi qaldirin Lift up your heads Psalmlar 24 7 10 24 cu psalmdan olan bir cumledir Metnde sual Who is the King of Glory ve cavab He is the King of Glory olduguna gore Hendel xoru iki hisseye bolur yuxarida yerlesen birinci hisse I ve II sopranolar alto cavab verir asagida yerlesen ikinci hisse alto tenor bass ise sual sorusur Sehne 4 Redakte Dorduncu hissede Yehudilere ismaric kitabina Yehudiler 1 5 6 esasen iki negmede Isanin cennetdeki meqami tesvir edilir 34 Redakte Meleklerden hansina Tanri buyurduQisa recitativde 2 ci psalma istinaden tenor ses Mesihin Tanri oglu olmasi haqqinda Unto which of the angels said he at all time Psalms 2 7 ifadesini seslendirir 35 Redakte Qoy Tanrinin butun melekleri Ona ibadet etsinIkinci negme olan Let all the angels of God worship Him xorun ifasinda D major acari uzerinde seslendirilir Sehne 5 Redakte Besinci sehnede Muqeddes ucluk gunune isare edilir ve Incillerin vezinden danisilir 36 Redakte Sen yukseklere qalxacaqsanMuqeddes ucluk gunu oteri sekilde Muqeddes Ruhun adi cekilmeden qeyd edilir Thou art gone up on high Psalms 68 18 ifadesi 68 ci psalmdan olan cumledir ki insana hediyye ve Tanri onlarin arasinda ola biler fikirlerini ifade edir Bezi fikirlere gore Hendel bu negmeni 1750 ci illerde Londonda kastrato Qayetano Quadaqni ucun yazmisdir 10 Lakin butun ilkin nesrler Novello Best ve Prout bu negmeni F major bass kimi verirler yalniz muasir Watkins Shaw nesrinde bu negme Alto d minorda kimi teqdim edilir ve sopranoya kecidi temin edir 37 Redakte Rebb soz verdiB flat major acari uzerinde eyni psalmdan Psalmlar 68 11 olan daha erken bir negme ile fikir davam etdirilir The Lord gave the word ifadesi yalniz iki ses terefinden ifa olunur bundan sonra ifaya qosulan dord ses ise Great was the company of the preachers ifadesini seslendirir 38 Redakte Onun ayaqlari nece de gozeldirHevarilerin sesi ince G minor uzerinde ve zaman bolgusunde verilmis evvelce Yesayaya Yesaya 52 7 daha sonra ise Pavelin Incilinde Romalilara ismaric Romalilar 10 15 How beautiful are the feet of Him kitabina istinad edilmisdir Iki alto ses ifaya baslayir daha sonra ise xor qosularaq tezyiqli halda good tidings break forth into joy ifadelerini seslendirir finalda ise cantus firmus seklinde tekrar bir notla Yaradilis 18 2 ye istinaden Thy God reigneth ifadesi esidilir ifacilar baslarini asagi eyirler Bibliyada insanlari cennet elcisi melek ile rastlasdiqlari zaman baslarini asagi eyerek onun uzune baxmirlar buna gore de yalniz ayagini gorurler 4 39 Redakte Onlarin sesi butun torpaqlara yayildiMuxtelif Bibliya metnlerine Romalilar 10 18 Psalmlar 19 4 istinaden tenor arioso Their sound is gone out into all lands ifadesini seslendirir Muasir dovrde ifacilar terefinden daha cox ustunluk verilen Hendelin diger bir versiyasinda B versiyasi adlandirilir eyni metn yeni musiqi ve xor duzenlemesi uzerinde qurulmusdur Sehne 6 Redakte Altinci sehnede Psalmlar kitabindan dord negmeye istinaden Psalmlar 2 1 4 vezden imtina tesvir edilir Bu oratoriyada birbasa Mesihe aid olan ve onun mesh edilmis negme 2 adlandirildigi ilk metndir 4 40 Redakte Ne ucun milletler hiddetle bu qeder cirpinirC major bass uzerinde yazilmis negmede orkestrin musayeti ile cetinliklerden behs olunur Why do the nations so furiously rage together Hiddet sozu tripletlerin uzun melizmasi ile qeyd olunur 41 Redakte Gelin baglari qiraqXor fikri davam etdirir Let us break their bonds asunder ifadesi seslerin suretli ifasi ile seslendirilir 42 Redakte Goylerde yasayanMetn qisa tenor recitativde davam etdirilir He that dwelleth in heaven Sehne 7 Redakte Yeddinci sehne Cennens terefinden Tanrinin triumfu adlandirilir 43 Redakte Demir esa ile onlari sindirmagi buyurduTenor ses ucun yazilmis negmede ikinci psalmdan goturulmus Thou shalt break them with a rod of iron ifadesi Psalmlar 2 9 ile Tanrinin dusmenlerine qarsi gucunden danisilir 44 Redakte No 44 Xor Haleluya source source Bu faylin oxunmasinda problem var Bax media komek HaleluyaOratoriyanin ikinci hissesi truba ve litavrlarin musayet etdiyi D major acari uzerinde yazilmis Haleluya xoru ile tamamlanir Bu xor xristian musiqisinin en meshur numunelerinden biri olmaqla tez tez ayriliqda xususile Milad ve Pasxa bayramlari zamani ifa edilir Sade soz motivi ucun xarakterik harmoniyaya malik olan xor saniye intervali ile seslendirilir Vehyler kitabindan goturulmus muxtelif cumleler Vehyler 19 6 16 Vehyler 11 15 istifade edilse de onlar Haleluya sozu vasitesiyle birlesdirilir For the Lord God omnipotent reigneth cumlesi butun sesler terefinden ifa edilir daha sonra Haleluya sedalari teqlid edilir Ikinci cumle The kingdom of this world dord hissede ifa edilir Ucuncu cumle and he shall reign for ever and ever fuqa seklinde qalin seslerin ifasi ile baslayir bu ise Filipp Nikolayin Wachet auf ruft uns die Stimme adli luteran himnini xatirladir 7 Kontrsubyekt olan for ever and ever sozleri Haleluya motivi ucun guman ritmi kimi seslenir Son akklamasiya olan King of Kings bir not uzerinde ifa olunur daha sonra Haleluya tekrarlanir for ever and ever ifadesi getdikce yukselen seslerle ifa edilir sonda ise Haleluya deyilir Istinadlar Redakte Vickers David 2012 Messiah HWV 56 A Sacred Oratorio gfhandel org 8 September 2012 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 7 February 2013 1 2 Powell David R 2009 The Bible and Handel s Messiah Some Sources on Their Relation and Use journal atla com Theological Librarianship An Online Journal of the American Theological Library Association 5 March 2012 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 8 July 2011 1 2 Heighes Simon 1997 George Frideric Handel 1685 1759 Messiah Simon Heighes for The Sixteen recording Ach Herr mich armen Sunder hyperion records co uk Istifade tarixi 11 July 2011 1 2 3 4 5 6 Block Daniel I 2001 Handel s Messiah Biblical and Theological Perspectives PDF Didaskalia 12 2 Istifade tarixi 19 July 2011 1 2 Luckett Richard 1992 Handel s Messiah A Celebration London Victor Gollancz ISBN 978 0 575 05286 4 Burrows Donald 1991 Handel Messiah Cambridge UK Cambridge University Press ISBN 978 0 521 37620 4 1 2 3 4 Hogwood Christopher 1991 Handel Messiah CD The Decca Recording Company Ltd Notes on the music Edition de L Oiseau Lyre 430 488 2 Manson Myers Robert 1948 Handel s Messiah A Touchstone of Taste New York Macmillan G F Handel s Compositions HWV 101 200 GFHandel org 17 July 2011 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 19 July 2011 1 2 3 Keates Jonathan 2007 Handel Messiah PDF Barbican Centre 5 October 2012 tarixinde orijinalindan PDF arxivlesdirilib Istifade tarixi 27 July 2011 Hemcinin bax RedakteMesih I hisse Mesih III hisse Mesih oratoriyasinin strukturuXarici kecidler Redakte Vikianbarda Mesih ile elaqeli mediafayllar var Vikimenbede Messiah ile elaqeli melumatlar var Georg Friedrich Handel Messiah 1742 A Sacred Oratorio Words by Charles Jennens opera stanford edu George Frideric Handel 1685 1759 Messiah Simon Heighes for The Sixteen recording 1997Menbe https az wikipedia org w index php title Mesih II hisse amp oldid 6076611, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.