fbpx
Wikipedia

Biological cell

Faylın orijinalı(SVG faylı, nominal olaraq 1.466 × 891 piksel, faylın ölçüsü: 249 KB)

Bu fayl "Vikimedia Commons"dadır
və digər layihələrdə istifadə edilə bilər.
Faylın təsvir səhifəsinə get

Xülasə

İzah
Azərbaycanca: Tipik heyvan hüceyrəsinin qurluş sxemi.
 1. Nüvəcik
 2. Nüvə
 3. Ribasom
 4. Vezikula
 5. Endoplazmatik şəbəkə
 6. Qolci aparatı
 7. Hüceyrə divarı
 8. Saya endoplazmatik şəbəkə
 9. Mitoxondri
 10. Qovuqcuq
 11. Hialoplazma
 12. Lizosom
 13. Sentriol
Català: Diagrama d'una cèl·lula animal típica:
 1. Nuclèol
 2. Nucli cel·lular
 3. Ribosoma
 4. Vesícules de secreció
 5. Reticle endoplasmàtic rugós
 6. Aparell de Golgi
 7. Citoesquelet
 8. Reticle endoplasmàtic llis
 9. Mitocondri
 10. Vacúol
 11. Citosol
 12. Lisosoma
 13. Centríol
Deutsch: Organisation einer typischen eukaryotischen Tierzelle
 1. Nucleolus
 2. Zellkern (Nukleus)
 3. Ribosomen
 4. Vesikel
 5. Raues Endoplasmatisches Reticulum
 6. Golgi-Apparat
 7. Mikrotubuli
 8. Glattes Endoplasmatisches Retikulum
 9. Mitochondrien
 10. Lysosom
 11. Zytosol
 12. Peroxisom
 13. Zentriolen
Dansk: Skematisk tegning af en typisk dyrecelle og dens organeller:
 1. Nukleolus
 2. Nukleus
 3. Ribosomer (små prikker)
 4. Vesikel
 5. Endoplasmatisk reticulum
 6. Golgiapparattet
 7. Cytoskelet
 8. Granulært (ru) Glat endoplasmatisk reticulum
 9. Mitokondrier
 10. Vakuol
 11. Cytosol
 12. Lysosom
 13. Centrioler
Ελληνικά: Ζωικό κύτταρο:
 1. Πυρηνίσκος
 2. Πυρήνας
 3. Ριβόσωμα
 4. Κυστίδιον
 5. Αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο
 6. Συσκευή Golgi
 7. Κυτταρικός σκελετός
 8. Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο
 9. Μιτοχόνδριον
 10. Κενοτόπιον
 11. Κυτταρόπλασμα
 12. Λυόσωμα
 13. Κεντριόλιο
English: Diagram of a typical animal cell. Organelles are labelled as follows:
 1. Nucleolus
 2. Nucleus
 3. Ribosome
 4. Vesicle
 5. Rough endoplasmic reticulum
 6. Golgi apparatus (or "Golgi body")
 7. Cytoskeleton
 8. Smooth endoplasmic reticulum
 9. Mitochondrion
 10. Vacuole
 11. Cytosol
 12. Lysosome
 13. Centriole
Kurdî: Diagrama xaneya ajalan . Endamok wekî li jêrê hatiye rêzkirin:
 1. Navikok
 2. Navik
 3. Rîbozom
 4. Vezîkul
 5. Retîkûlûma endoplazmî ya zivir
 6. Heybera Golgi
 7. Kakûtê xaneyê
 8. Retîkûlûma endoplazmî ya lûs
 9. Mîtokondrî
 10. Vakuol
 11. Sîtoplazma
 12. Lîzozom
 13. sentrîol
Español: Diagrama de una célula animal típica:
 1. Nucléolo
 2. Núcleo celular
 3. Ribosoma
 4. Vesículas de secreción
 5. Retículo endoplasmático rugoso
 6. Aparato de Golgi
 7. Citoesqueleto
 8. Retículo endoplasmático liso
 9. Mitocondria
 10. Vacuola
 11. Citosol
 12. Lisosoma
 13. Centríolo
Français : Diagramme d'une cellule animale typique, les organites sont légendés comme suit :
 1. Nucléole
 2. Noyau
 3. Ribosome
 4. Vésicule
 5. Réticulum endoplasmique rugueux (ou granuleux), aussi appelé ergastoplasme
 6. Appareil de Golgi
 7. Cytosquelette
 8. Réticulum endoplasmique lisse
 9. Mitochondrie
 10. Vacuole
 11. Cytosol
 12. Lysosome
 13. Centriole
עברית: תרשים של תא אאוקריוטי המתאר את האברונים והמבנים השונים:
 1. גרעינון
 2. גרעיון התא
 3. ריבוזום
 4. בועית
 5. רשתית תוך-פלזמית גסה
 6. גולג'י
 7. שלד התא
 8. רשתית תוך-פלזמית חלקה
 9. מיטוכונדריון
 10. חלולית
 11. ציטופלזמה
 12. ליזוזום
 13. צנטריול
Hrvatski: Diagram tipične životinjske stanice. Organeli su označeni:
 1. Jezgrica
 2. Jezgra
 3. Ribosom
 4. Vezikul
 5. Hrapavi endoplazmatski retikulum
 6. Golgijev aparat (Golgijevo tijelo)
 7. Citoskeleton
 8. Glatki endoplazmatski retikulum
 9. Mitohondrij
 10. Vakuola
 11. Citoplazma
 12. Lizosom
 13. Centriol
Italiano: Diagramma di una tipica cellula animale. Gli organuli (o organelli) sono così disposti:
 1. Nucleolo
 2. Nucleo
 3. Ribosoma
 4. Vescicola
 5. Reticolo endoplasmatico rugoso
 6. Apparato di Golgi
 7. Citoscheletro
 8. Reticolo endoplasmatico liscio
 9. Mitocondrio
 10. Vacuolo
 11. Citosol
 12. Lisosoma
 13. Centriolo
Lietuvių: Gyvūno ląstelė:
 1. Branduolėlis
 2. Ląstelės branduolys
 3. Ribosoma
 4. Vezikulė
 5. Šiurkštusis endoplazminis tinklas
 6. Goldžio kompleksas
 7. Citoskeletas
 8. Lygusis endoplazminis tinklas
 9. Mitochondrija
 10. Vakuolė
 11. Citozoliu
 12. Lizosomos
 13. Centriolė
Latviešu: Tipiskas eikariotiskās šūnas uzbūve
 1. Kodoliņš
 2. Kodols
 3. Ribosoma
 4. Vezikula
 5. Graudainais endoplazmatiskais tīkls
 6. Goldži komplekss (plātnīškomplekss)
 7. Šūnas skelets (mikrocaurulītes)
 8. Gludais endoplazmatiskais tīkls
 9. Mitohondriji
 10. Vakuola
 11. Citosols
 12. Lizosoma
 13. Centriola
Nederlands: Schema van een dierlijke cel. Organellen zijn als volgt gelabeld:
 1. Nucleolus
 2. Celkern
 3. Ribosoom
 4. Vesikel
 5. Ruw endoplasmatisch reticulum
 6. Golgi-apparaat
 7. Cytoskelet
 8. Glad endoplasmatisch reticulum
 9. Mitochondrion
 10. Vacuole
 11. Cytosol
 12. Lysosoom
 13. Centriool
Polski: Budowa komórki eukariotycznej:
 1. jąderko
 2. błona jądra komórkowego
 3. rybosom
 4. pęcherzyk
 5. szorstkie retikulum endoplazmatyczne
 6. aparat Golgiego
 7. mikrotubule
 8. gładkie retikulum endoplazmatyczne
 9. mitochondrium
 10. wakuole
 11. cytozol
 12. lizosom
 13. centriola
Русский: Диаграмма типичной клетки животного. Отмеченные органоиды (органеллы)
 1. Ядрышко
 2. Ядро
 3. Рибосома
 4. Везикула
 5. Шероховатый эндоплазматический ретикулум
 6. Аппарат Гольджи
 7. Микротрубочки
 8. Гладкий эндоплазматический ретикулум
 9. Митохондрия
 10. Лизосома
 11. Гиалоплазма
 12. Пероксисома
 13. Центросома (Центриоль)
Slovenčina: Schéma typickej živočíšnej bunky zobrazujúca bunkové organely:
 1. Jadierko
 2. Jadro
 3. Ribozómy (malé bodky)
 4. Vezikula
 5. Tvrdé endoplazmatické retikulum (ER)
 6. Golgiho aparát
 7. Cytoskeleton
 8. Mäkké endoplazmatické retikulum
 9. Mitochondria
 10. Vakuola
 11. Cytosól
 12. Lyzozóm
 13. Centrioly v centrozóme
Slovenščina: Shema značilne živalske celice. Organeli:
 1. jedrce
 2. jedro
 3. ribosom
 4. vezikula
 5. zrnati endoplazemski retikulum
 6. Golgijev aparat (ali »Golgijevo telesce«)
 7. citoskelet
 8. gladki endoplazemski retikulum
 9. mitohondrij
 10. vakuola
 11. citosol
 12. lizosom
 13. centriol
Svenska: Schematisk bild över en typisk eukaryot cell, som visar cellens subcellulära komponenter. Organeller:
 1. Nukleol
 2. Cellkärna
 3. Ribosom
 4. Vesikel
 5. Korniga endoplasmatiska nätverket
 6. Golgiapparaten
 7. Cellskelettet
 8. Glatta endoplasmatiska nätverket
 9. Mitokondrie
 10. Vakuol
 11. Cytoplasma
 12. Lysosom
 13. Centriol
中文(臺灣)::典型的動物細胞。下列依編號排序之細胞器(亞細胞元件)為:
 1. 核仁
 2. 細胞核
 3. 核糖體
 4. 囊泡
 5. 糙面內質網
 6. 高爾機體
 7. 細胞骨架
 8. 光面內質網
 9. 粒線體
 10. 液泡
 11. 細胞質
 12. 溶酶體
 13. 中心粒
Tarix
Mənbə

Own work using:

 • Inkscape yaradıldı
 • Confirmed by:
  • Molecular Expressions Cell Biology: Animal Cell Structure. micro.magnet.fsu.edu. Retrieved on 2022-12-09.
  • A tour of the cell: View as single page. www.open.edu. Retrieved on 2022-12-09.
Müəllif MesserWoland və Szczepan1990
Digər versiyalar

Derivative works of this file:

 • Biological cell german.png
 • Biological cell-2010-14-11.jpg
 • Animal Cell.svg
SVG genesis
InfoField
 
The SVG code is valid.
 
This diagram was created with Inkscape…important.
 
 This diagram uses embedded text that can be easily translated using a text editor.

Lisenziya

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following licenses:
Bu sənədi GNU Azad Sənədləşdirmə Lisenziyası, Versiya 1.2 və ya Azad Proqram Fondu tərəfindən nəşr olunan hər hansı sonrakı versiya şərtlərinə əsasən dəyişməz bölmələr, ön qapaq mətnləri və arxa qapaq mətnləri olmadan köçürmək, yayımlamaq və / və ya dəyişdirmək üçün icazə verilir; Lisenziyanın bir nüsxəsi GNU Azad Sənədləşdirmə Lisenziyası adlı hissəyə daxil edilmişdir.

Bu fayl Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Sinqapur lisenziyası altında yayımlanır.
Azadsınız:
 • paylaşmaq – əsəri köçürmək, paylamaq və ötürmək üçün
 • remiks etmək – əsəri adaptasiya etmək
Aşağıdakı şərtlərə riayət etməklə:
 • istinad – Müvafiq kredit verməlisiniz, lisenziyaya bir keçid verməlisiniz və dəyişikliklərin olub olmadığını bildirməlisiniz. Bunu hər hansı bir ağlabatan şəkildə edə bilərsiniz, ancaq lisenziyalaşdırıcının sizi və ya istifadənizi təsdiqləməsini təklif edən bir şəkildə deyil.
 • bənzər paylaşma – Əsəri remix edirsinizsə, dəyişdirirsinizsə və ya üzərində iş aparırsınızsa, öz töhfələrinizi orijinalda olduğu kimi eyni və ya uyğun lisenziya altında yayımlamalısınız.
This licensing tag was added to this file as part of the GFDL licensing update.

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.
Azadsınız:
 • paylaşmaq – əsəri köçürmək, paylamaq və ötürmək üçün
 • remiks etmək – əsəri adaptasiya etmək
Aşağıdakı şərtlərə riayət etməklə:
 • istinad – Müvafiq kredit verməlisiniz, lisenziyaya bir keçid verməlisiniz və dəyişikliklərin olub olmadığını bildirməlisiniz. Bunu hər hansı bir ağlabatan şəkildə edə bilərsiniz, ancaq lisenziyalaşdırıcının sizi və ya istifadənizi təsdiqləməsini təklif edən bir şəkildə deyil.
 • bənzər paylaşma – Əsəri remix edirsinizsə, dəyişdirirsinizsə və ya üzərində iş aparırsınızsa, öz töhfələrinizi orijinalda olduğu kimi eyni və ya uyğun lisenziya altında yayımlamalısınız.
İstədiyiniz lisenziyanı seçə bilərsiniz.
Annotations
InfoField
This image is annotated: View the annotations at Commons

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

təsvir edir

copyright status ingilis

copyrighted ingilis

lisenziya

Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic ingilis

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported ingilis

Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Generic ingilis

Creative Commons Attribution-ShareAlike 1.0 Generic ingilis

GNU Free Documentation License, version 1.2 or later ingilis

yaranma tarixi

15 oktyabr 2006

source of file ingilis

original creation by uploader ingilis

MIME type ingilis

image/svg+xml

Faylın tarixçəsi

Faylın əvvəlki versiyasını görmək üçün gün/tarix bölməsindəki tarixlərə klikləyin.

Tarix/VaxtKiçik şəkilÖlçülərİstifadəçiŞərh
indiki19:03, 7 yanvar 20181.466 × 891 (249 KB)Biyolojiyabikurdi{{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
17:47, 15 oktyabr 20061.466 × 891 (240 KB)MesserWoland{{Information |Description= |Source=own work created in Inkscape |Date=15.10.2006 |Author=MesserWoland |Permission=Own work, copyleft: Multi-license with GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5 and older versions (2.0 and 1.0) |other_

Faylın qlobal istifadəsi

Bu fayl aşağıdakı vikilərdə istifadə olunur:

 • Sjabloon:Selbou
 • Sel
 • بروتين
 • حمض نووي
 • جزيء
 • ريسين
 • استنساخ
 • استنساخ علاجي
 • منفحة
 • نخر
 • إنزيم
 • توريث (أحياء)
 • كيمياء حيوية
 • إنسولين
 • تصنيف:هرمونات
 • جهاز غولجي
 • ميتوكندريون
 • جسيم حال
 • نواة (خلية)
 • ريبوسوم
 • استماتة (بيولوجيا)
 • خلية
 • قليل القسيمات
 • جين
 • غشاء خلوي
 • بلاستيدة خضراء
 • بيروكسيسوم
 • تقانة حيوية
 • معلوماتية حيوية
 • قائمة الكروموسومات البشرية
 • يخضور
 • تيروسين
 • فينيل ألانين
 • مونسانتو
 • علم الأحياء
 • عضية خلوية
 • حويصلة (أحياء)
 • علم الوراثة
 • إف بي إن 1
 • أدينين
 • غوانين
 • نسخ (وراثة)
 • ترجمة (وراثة)
 • هستون
 • قسيم طرفي
 • شيفرة جينية
 • Bu faylın qlobal istifadəsinə baxın.

  Metaməlumatlar

  fayl, biological, cell, fayl, faylın, tarixçəsi, istifadə, edilən, səhifələr, faylın, qlobal, istifadəsi, metaməlumatlarbu, faylın, formatındakı, görünüşünün, ölçüsü, piksel, digər, ölçülər, piksel, piksel, piksel, piksel, piksel, piksel, faylın, orijinalı, 82. Fayl Faylin tarixcesi Istifade edilen sehifeler Faylin qlobal istifadesi MetamelumatlarBu SVG faylin PNG formatindaki bu gorunusunun olcusu 800 486 piksel Diger olculer 320 194 piksel 640 389 piksel 1 024 622 piksel 1 280 778 piksel 2 560 1 556 piksel 1 466 891 piksel Faylin orijinali 8206 SVG fayli nominal olaraq 1 466 891 piksel faylin olcusu 249 KB Bu fayl Vikimedia Commons dadirve diger layihelerde istifade edile biler Faylin tesvir sehifesine get Xulase IzahBiological cell svg Azerbaycanca Tipik heyvan huceyresinin qurlus sxemi Nuvecik Nuve Ribasom Vezikula Endoplazmatik sebeke Qolci aparati Huceyre divari Saya endoplazmatik sebeke Mitoxondri Qovuqcuq Hialoplazma Lizosom Sentriol Catala Diagrama d una cel lula animal tipica Nucleol Nucli cel lular Ribosoma Vesicules de secrecio Reticle endoplasmatic rugos Aparell de Golgi Citoesquelet Reticle endoplasmatic llis Mitocondri Vacuol Citosol Lisosoma Centriol Deutsch Organisation einer typischen eukaryotischen Tierzelle Nucleolus Zellkern Nukleus Ribosomen Vesikel Raues Endoplasmatisches Reticulum Golgi Apparat Mikrotubuli Glattes Endoplasmatisches Retikulum Mitochondrien Lysosom Zytosol Peroxisom Zentriolen Dansk Skematisk tegning af en typisk dyrecelle og dens organeller Nukleolus Nukleus Ribosomer sma prikker Vesikel Endoplasmatisk reticulum Golgiapparattet Cytoskelet Granulaert ru Glat endoplasmatisk reticulum Mitokondrier Vakuol Cytosol Lysosom Centrioler Ellhnika Zwiko kyttaro Pyrhniskos Pyrhnas Riboswma Kystidion Adro endoplasmatiko diktyo Syskeyh Golgi Kyttarikos skeletos Leio endoplasmatiko diktyo Mitoxondrion Kenotopion Kyttaroplasma Lyoswma Kentriolio English Diagram of a typical animal cell Organelles are labelled as follows Nucleolus Nucleus Ribosome Vesicle Rough endoplasmic reticulum Golgi apparatus or Golgi body Cytoskeleton Smooth endoplasmic reticulum Mitochondrion Vacuole Cytosol Lysosome Centriole Kurdi Diagrama xaneya ajalan Endamok weki li jere hatiye rezkirin Navikok Navik Ribozom Vezikul Retikuluma endoplazmi ya zivir Heybera Golgi Kakute xaneye Retikuluma endoplazmi ya lus Mitokondri Vakuol Sitoplazma Lizozom sentriol Espanol Diagrama de una celula animal tipica Nucleolo Nucleo celular Ribosoma Vesiculas de secrecion Reticulo endoplasmatico rugoso Aparato de Golgi Citoesqueleto Reticulo endoplasmatico liso Mitocondria Vacuola Citosol Lisosoma Centriolo Francais Diagramme d une cellule animale typique les organites sont legendes comme suit Nucleole Noyau Ribosome Vesicule Reticulum endoplasmique rugueux ou granuleux aussi appele ergastoplasme Appareil de Golgi Cytosquelette Reticulum endoplasmique lisse Mitochondrie Vacuole Cytosol Lysosome Centriole עברית תרשים של תא אאוקריוטי המתאר את האברונים והמבנים השונים גרעינון גרעיון התא ריבוזום בועית רשתית תוך פלזמית גסה גולג י שלד התא רשתית תוך פלזמית חלקה מיטוכונדריון חלולית ציטופלזמה ליזוזום צנטריול Hrvatski Diagram tipicne zivotinjske stanice Organeli su oznaceni Jezgrica Jezgra Ribosom Vezikul Hrapavi endoplazmatski retikulum Golgijev aparat Golgijevo tijelo Citoskeleton Glatki endoplazmatski retikulum Mitohondrij Vakuola Citoplazma Lizosom Centriol Italiano Diagramma di una tipica cellula animale Gli organuli o organelli sono cosi disposti Nucleolo Nucleo Ribosoma Vescicola Reticolo endoplasmatico rugoso Apparato di Golgi Citoscheletro Reticolo endoplasmatico liscio Mitocondrio Vacuolo Citosol Lisosoma Centriolo Lietuviu Gyvuno lastele Branduolelis Lasteles branduolys Ribosoma Vezikule Siurkstusis endoplazminis tinklas Goldzio kompleksas Citoskeletas Lygusis endoplazminis tinklas Mitochondrija Vakuole Citozoliu Lizosomos Centriole Latviesu Tipiskas eikariotiskas sunas uzbuve Kodolins Kodols Ribosoma Vezikula Graudainais endoplazmatiskais tikls Goldzi komplekss platniskomplekss Sunas skelets mikrocaurulites Gludais endoplazmatiskais tikls Mitohondriji Vakuola Citosols Lizosoma Centriola Nederlands Schema van een dierlijke cel Organellen zijn als volgt gelabeld Nucleolus Celkern Ribosoom Vesikel Ruw endoplasmatisch reticulum Golgi apparaat Cytoskelet Glad endoplasmatisch reticulum Mitochondrion Vacuole Cytosol Lysosoom Centriool Polski Budowa komorki eukariotycznej jaderko blona jadra komorkowego rybosom pecherzyk szorstkie retikulum endoplazmatyczne aparat Golgiego mikrotubule gladkie retikulum endoplazmatyczne mitochondrium wakuole cytozol lizosom centriola Russkij Diagramma tipichnoj kletki zhivotnogo Otmechennye organoidy organelly Yadryshko Yadro Ribosoma Vezikula Sherohovatyj endoplazmaticheskij retikulum Apparat Goldzhi Mikrotrubochki Gladkij endoplazmaticheskij retikulum Mitohondriya Lizosoma Gialoplazma Peroksisoma Centrosoma Centriol Slovencina Schema typickej zivocisnej bunky zobrazujuca bunkove organely Jadierko Jadro Ribozomy male bodky Vezikula Tvrde endoplazmaticke retikulum ER Golgiho aparat Cytoskeleton Makke endoplazmaticke retikulum Mitochondria Vakuola Cytosol Lyzozom Centrioly v centrozome Slovenscina Shema znacilne zivalske celice Organeli jedrce jedro ribosom vezikula zrnati endoplazemski retikulum Golgijev aparat ali Golgijevo telesce citoskelet gladki endoplazemski retikulum mitohondrij vakuola citosol lizosom centriol Svenska Schematisk bild over en typisk eukaryot cell som visar cellens subcellulara komponenter Organeller Nukleol Cellkarna Ribosom Vesikel Korniga endoplasmatiska natverket Golgiapparaten Cellskelettet Glatta endoplasmatiska natverket Mitokondrie Vakuol Cytoplasma Lysosom Centriol 中文 臺灣 典型的動物細胞 下列依編號排序之細胞器 亞細胞元件 為 核仁 細胞核 核糖體 囊泡 糙面內質網 高爾機體 細胞骨架 光面內質網 粒線體 液泡 細胞質 溶酶體 中心粒Tarix 15 oktyabr 2006Menbe Own work using Inkscape yaradildi Confirmed by Molecular Expressions Cell Biology Animal Cell Structure micro magnet fsu edu Retrieved on 2022 12 09 A tour of the cell View as single page www open edu Retrieved on 2022 12 09 Muellif MesserWoland ve Szczepan1990Diger versiyalar Derivative works of this file Biological cell german png Biological cell 2010 14 11 jpg Animal Cell svgSVG genesisInfoField The SVG code is valid This diagram was created with Inkscape important This diagram uses embedded text that can be easily translated using a text editor Lisenziya I the copyright holder of this work hereby publish it under the following licenses Bu senedi GNU Azad Senedlesdirme Lisenziyasi Versiya 1 2 ve ya Azad Proqram Fondu terefinden nesr olunan her hansi sonraki versiya sertlerine esasen deyismez bolmeler on qapaq metnleri ve arxa qapaq metnleri olmadan kocurmek yayimlamaq ve ve ya deyisdirmek ucun icaze verilir Lisenziyanin bir nusxesi GNU Azad Senedlesdirme Lisenziyasi adli hisseye daxil edilmisdir http www gnu org copyleft fdl html GFDL GNU Free Documentation License true trueBu fayl Creative Commons Attribution Share Alike 3 0 Sinqapur lisenziyasi altinda yayimlanir Azadsiniz paylasmaq eseri kocurmek paylamaq ve oturmek ucun remiks etmek eseri adaptasiya etmek Asagidaki sertlere riayet etmekle istinad Muvafiq kredit vermelisiniz lisenziyaya bir kecid vermelisiniz ve deyisikliklerin olub olmadigini bildirmelisiniz Bunu her hansi bir aglabatan sekilde ede bilersiniz ancaq lisenziyalasdiricinin sizi ve ya istifadenizi tesdiqlemesini teklif eden bir sekilde deyil benzer paylasma Eseri remix edirsinizse deyisdirirsinizse ve ya uzerinde is aparirsinizsa oz tohfelerinizi orijinalda oldugu kimi eyni ve ya uygun lisenziya altinda yayimlamalisiniz This licensing tag was added to this file as part of the GFDL licensing update http creativecommons org licenses by sa 3 0 CC BY SA 3 0 Creative Commons Attribution Share Alike 3 0 true trueThis file is licensed under the Creative Commons Attribution Share Alike 2 5 Generic 2 0 Generic and 1 0 Generic license Azadsiniz paylasmaq eseri kocurmek paylamaq ve oturmek ucun remiks etmek eseri adaptasiya etmek Asagidaki sertlere riayet etmekle istinad Muvafiq kredit vermelisiniz lisenziyaya bir kecid vermelisiniz ve deyisikliklerin olub olmadigini bildirmelisiniz Bunu her hansi bir aglabatan sekilde ede bilersiniz ancaq lisenziyalasdiricinin sizi ve ya istifadenizi tesdiqlemesini teklif eden bir sekilde deyil benzer paylasma Eseri remix edirsinizse deyisdirirsinizse ve ya uzerinde is aparirsinizsa oz tohfelerinizi orijinalda oldugu kimi eyni ve ya uygun lisenziya altinda yayimlamalisiniz https creativecommons org licenses by sa 2 5 CC BY SA 2 5 Creative Commons Attribution Share Alike 2 5 true trueIstediyiniz lisenziyani sece bilersiniz AnnotationsInfoFieldThis image is annotated View the annotations at Commons918 167 86 83 1466 891 Azerbaycanca Nuvecik فارسی هستک English Nucleolus Kurdi Navikok Russkij Yadryshko Slovenscina Jedrce 823 106 335 224 1466 891 Azerbaycanca Nuve فارسی هسته English Nucleus Kurdi Navik Russkij Yadro Slovenscina Jedro 1178 275 18 28 1466 891 Azerbaycanca Ribasom English Ribosome Kurdi Ribozom Russkij Ribosoma Slovenscina Ribosom 1264 270 75 42 1466 891 Azerbaycanca Vezikula English Vesicle Kurdi vezikul Russkij Vezikula Slovenscina Vezikel 667 339 539 112 1466 891 Azerbaycanca Endoplazmatik sebeke English Endoplasmic reticulum Kurdi Retikuluma endoplazmi ya zivir Russkij Endoplazmaticheskij retikulum Slovenscina Zrnati endoplazemski retikulum 850 484 222 154 1466 891 Azerbaycanca Qolci aparati English Golgi apparatus Kurdi Heybera Golgi Russkij Apparat Goldzhi Slovenscina Golgijev aparat 387 420 236 165 1466 891 Azerbaycanca Saya endoplazmatik sebeke English Smooth endoplasmic reticulum Kurdi Retikuluma endoplazmi ya lus Russkij Gladkij endoplazmaticheskij retikulum Slovenscina Gladki endoplazemski retikulum 229 213 216 132 1466 891 Azerbaycanca Mitoxondri Deutsch Mitochondrien English Mitochondrion Kurdi Mitokondri Russkij Mitohondriya Slovenscina Mitohondrij 81 433 224 143 1466 891 Azerbaycanca Mitoxondri Deutsch Mitochondrien English Mitochondrion Kurdi Mitokondri Russkij Mitohondriya Slovenscina Mitohondrij 500 112 130 88 1466 891 Azerbaycanca Qovuqcuq English Vacuole Kurdi Vakuol Russkij Vakuol Slovenscina Vakuola 649 99 24 110 1466 891 Azerbaycanca Hialoplazma English Cytosol Kurdi Sitoplazma Russkij Gialoplazma Slovenscina Citosol 680 123 97 64 1466 891 Azerbaycanca Lizosom English Lisosome Kurdi Lizozom Russkij Lizosoma Slovenscina Lizosom 453 198 103 152 1466 891 Azerbaycanca Sentriol English Centriole Kurdi Sentriol Russkij Centrosoma Slovenscina Centriol 66 334 383 55 1466 891 Azerbaycanca Huceyre divari English Cytoskeleton Kurdi kakute xaneye Russkij Kletochnaya stenka Slovenscina CitoskeletCaptionsazerbaycancaAdd a one line explanation of what this file representsalmanSchemazeichnung einer tierischen ZelleportuqalRepresentacao de uma celula animalturkTipik bir hayvan hucresinin 3 boyutlu gosterimifarsنمودار یک سلول حیوانی معمولی اندامک ها به صورت زیر مشخص می شوند هستک هسته ریبوزوم وزیکول شبکه آندوپلاسمی خشن دستگاه گلژی یا بدن گلژی اسکلت سلولی شبکه آندوپلاسمی صاف میتوکندری واکوئل سیتوزول لیزوزوم سانتریولvyetnamtế bao sinh họcyapon動物細胞の模式図Items portrayed in this filetesvir edircopyright status ingiliscopyrighted ingilislisenziyaCreative Commons Attribution ShareAlike 2 0 Generic ingilisCreative Commons Attribution ShareAlike 3 0 Unported ingilisCreative Commons Attribution ShareAlike 2 5 Generic ingilisCreative Commons Attribution ShareAlike 1 0 Generic ingilisGNU Free Documentation License version 1 2 or later ingilisyaranma tarixi15 oktyabr 2006source of file ingilisoriginal creation by uploader ingilisMIME type ingilisimage svg xml Faylin tarixcesi Faylin evvelki versiyasini gormek ucun gun tarix bolmesindeki tarixlere klikleyin Tarix VaxtKicik sekilOlculerIstifadeciSerh indiki19 03 7 yanvar 20181 466 891 249 KB Biyolojiyabikurdi Information Description Source Date Author Permission other versions 17 47 15 oktyabr 20061 466 891 240 KB MesserWoland Information Description Source own work created in Inkscape Date 15 10 2006 Author MesserWoland Permission Own work copyleft Multi license with GFDL and Creative Commons CC BY SA 2 5 and older versions 2 0 and 1 0 other Istifade edilen sehifeler Bu sekile olan kecidler Biologiya Endoplazmatik sebeke Huceyre Huceyre nuvesi Huceyre nezeriyyesi Huceyre qilafi Lizosomlar Mitoxondri Molekulyar antropologiya Nuvecik Orqaneller Plastidler Protoplast Qolci kompleksi Ribosom Sitoplazma Vakuol Xloroplastlar Sablon Orqaneller Faylin qlobal istifadesi Bu fayl asagidaki vikilerde istifade olunur af wikipedia org layihesinde istifadesi Golgi apparaat Sjabloon Selbou Sel am wikipedia org layihesinde istifadesi ህዋስ an wikipedia org layihesinde istifadesi Celula eucariota ar wikipedia org layihesinde istifadesi حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين بروتين حمض نووي جزيء ريسين استنساخ استنساخ علاجي منفحة نخر إنزيم توريث أحياء كيمياء حيوية إنسولين تصنيف هرمونات جهاز غولجي ميتوكندريون جسيم حال نواة خلية ريبوسوم استماتة بيولوجيا خلية قليل القسيمات جين غشاء خلوي بلاستيدة خضراء بيروكسيسوم تقانة حيوية معلوماتية حيوية قائمة الكروموسومات البشرية يخضور تيروسين فينيل ألانين مونسانتو علم الأحياء عضية خلوية حويصلة أحياء علم الوراثة إف بي إن 1 أدينين غوانين نسخ وراثة ترجمة وراثة هستون قسيم طرفي شيفرة جينية Bu faylin qlobal istifadesine baxin Metamelumatlar Bu faylda fotoaparat ve ya skanerle elave olunmus melumatlar var Eger fayl sonradan redakte olunubsa bezi parametrler bu sekilde gosterilenlerden ferqli ola biler Genislik1465 6899Hundurluk891 01001 Menbe https az wikipedia org wiki Fayl Biological cell svg, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

  ne axtarsan burda

  , en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.