fbpx
Wikipedia

Beynəlxalq iqtisadiyyat

Beynəlxaq iqtisadiyyat — müxtəlif malların, xidmətlərin, işçi qüvvəsinin, kapitalın və digər istehsal amillərinin beynəlxalq mübadiləsi sahəsində müxtəlif dövlətlərin təsərrüfat subyektləri arasında qarşılıqlı təsir qanunauyğunluqlarını öyrənən bir fəndir.

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (BİM) – maddi nemətlərin istehsalı, bölgüsü, mübadiləsi və istehlakı üzrə müxtəlif ölkələrin təsərrüfat subyektləri arasında qarşılıqlı fəaliyyət sistemidir. BİM ayrı-ayrı ölkələr, onların regional birlikləri, həmçinin ayrı-ayrı müəssisələr (transmilli və çoxmilli şirkətlər) arasında iqtisadi münasibətlərin çoxsəviyyəli təsərrüfat əlaqələri kompleksidir.

BİM iqtisadiyyatların müxtəlif səviyyələrində təzahür edə bilər ki, onun da subyektləri aşağıdakılardır:

 1. Mikrosəviyyə — burada BİM-in subyektləri kimi bu və ya digər xarici iqtisadi əməliyyatları həyata keçirən ayrı-ayrı fiziki şəxslər, orta və kiçik müəssisələr və firmalar çıxış edir;
 2. Makrosəviyyə — bu səviyyənin əsas subyektləri kimi milli dövlətləri, onların subyektlərini, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya qruplaşmalarını, transmilli və qlobal şirkətləri göstərmək olar;
 3. Üstmilli səviyyə — bu səviyyədə beynəlxalq təşkilatlar və üstmilli institutlar fəaliyyət göstərir.

BİM-in məzmununun arşdırılmasında onun obyekt və subyektlərinin böyük əhəmiyyəti vardır.BİM-in obyektləri onun ayrı-ayrı formalarıının əsasını təşkil edən əmtəələr və xidmət növləri,kapital,texnologiya və bu kimi yüzlərlə iqtisadi məzmuna malik anlayışlardan ibarətdir.BİM-in subyektləri mikroiqtisadi səviyyədə firmalardan, beynəlxalq şirkətlərdən,sahibkarlar ittifaqlarından ibarətdir.Makroiqtisadi səviyyədə BİM-in subyektləri milli hökümətlər vədövlət orqanlarından ibarətdir.

Beynəlxalq iqtisadiyyatın məqsədi

Beynəlxalq iqtisadiyyatın tədqiqat obyekti dünya və ya dünya iqtisadiyyatıdır.

Dünya iqtisadiyyatı — beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak edən və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemi ilə əlaqələndirilən ayrı-ayrı ölkələrin məcmusudur.

Beynəlxalq iqtisadiyyatın obyektləri, eyni zamanda bu gün həcmi 9 trilyon ABŞ dolları olan beynəlxalq ticarətdə dövriyyədə olan mal və xidmətlərdir. Beynəlxalq iqtisadiyyatda mal və xidmət mübadiləsi böyük həcmlər, çeşidlərin genişliyi, keyfiyyət fərqliliyi ilə xarakterizə olunur.

Beynəlxalq iqtisadiyyat kursu quruluşu

Beynəlxalq iqtisadiyyat nəzəriyyəsi kursu 2 hissədən ibarətdir:

 • Beynəlxalq mikroiqtisadiyyat dünya bazar iştirakçılarının maraqları və imkanları ilə müəyyən edilmiş davranış qaydalarını öyrənir.
 • Beynəlxalq makroiqtisadiyyat daxili tarazlığın tədiyə balansının vəziyyəti ilə əlaqələndirilməsi proseslərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir:
  • Ödəniş balansının maliyyə və pul siyasəti ilə əlaqəsi;
  • Hökumət və mərkəzi bankın daxili bazarı tənzimləmək üçün etdiyi hərəkətlər xarici aləmdəki mövqeyini necə dəyişdirə bilər.

İstinadlar

 1. • James E. Anderson (2008). "international trade theory," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.Abstract.
  • Devashish Mitra, 2008. "trade policy, political economy of," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
  • A. Venables (2001), "International Trade: Economic Integration," International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences]], pp. 7843–7848.
 2. Maurice Obstfeld (2008). "international finance," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
 3. "Beynəlxalq iqtisadiyyatın mahiyyəti, onun dünya iqtisadiyyatında rolu və əhəmiyyəti" (az.). lib.bbu.edu.az. İstifadə tarixi: 2020-09-13.
 4. • Giancarlo Corsetti (2008). "new open economy macroeconomics," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
  • Reuven Glick (2008). "macroeconomic effects of international trade," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
  • Mario I. Blejer and Jacob A. Frenkel (2008). "monetary approach to the balance of payments," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.
  • Bennett T. McCallum (1996). International Monetary Economics. Oxford. Description.
  • Maurice Obstfeld and Kenneth S. Rogoff (1996). Foundations of International Macroeconomics. MIT Press. Description. 2010-08-09 at the Wayback Machine
 5. See also the Rybczynski theorem, in Rybczyinski, Tadeusz. "Factor Endowments and Relative Commodity Prices". Economica. New Series. 22 (88). 1955: 336–341. doi:10.2307/2551188. JSTOR 2551188.
 6. Stolper, Wolfgang; Samuelson, Paul. "Protection and Real Wages". Review of Economic Studies. 9 (1). 1941: 58–73. doi:10.2307/2967638. JSTOR 2967638.
 7. Samuelson, Paul. "International Trade and the Equalization of Factor Prices". The Economic Journal. 58 (230). June 1949: 163–184. doi:10.2307/2225933. JSTOR 2225933.
 8. Gary Hufbauer: "The Impact of National Characteristics and Technology on the Commodity Composition of Trade in Manufactured Goods" in Vernon op cit 1970
 9. Samuelson, Paul. "The Gains from International Trade". Canadian Journal of Economics and Political Science. 5 (2). 1939: 195–205. doi:10.2307/137133. JSTOR 137133.

Xarici keçidlər

 • Alan Deardorff. Glossary of International Economics. Links for A-Z with much micro/macro too.
 • Carnegie Endowment for International Peace. "" Analysis of the Global Economy.
 • Council on Foreign Relations. "IIGG Interactive Guide to Global Finance"
 • International Economics: The Great Outsourcing Shift. "The essential guide to understanding why domestic companies will soon change their outsourcing focus from China to Mexico. 2013-05-22 at the Wayback Machine
 • Historical documents on international trade and international finance available on FRASER
 • Organization for International Economic Relations (OiER)

beynəlxalq, iqtisadiyyat, beynəlxaq, iqtisadiyyat, müxtəlif, malların, xidmətlərin, işçi, qüvvəsinin, kapitalın, digər, istehsal, amillərinin, beynəlxalq, mübadiləsi, sahəsində, müxtəlif, dövlətlərin, təsərrüfat, subyektləri, arasında, qarşılıqlı, təsir, qanun. Beynelxaq iqtisadiyyat muxtelif mallarin xidmetlerin isci quvvesinin kapitalin ve diger istehsal amillerinin beynelxalq mubadilesi sahesinde muxtelif dovletlerin teserrufat subyektleri arasinda qarsiliqli tesir qanunauygunluqlarini oyrenen bir fendir IqtisadiyyatEsas kateqoriyalarMikroiqtisadiyyatMakroiqtisadiyyatIqtisadi telimler tarixiIqtisadi metodologiyaAlternativ iqtisadiyyatTexniki metodlarRiyazi iqtisadiyyatEkonometrikaTecrubi iqtisadiyyatMilli Hesablar SistemiSaheler ve alt sahelerTehsilSehiyyeEmekOyunlar nezeriyyesiArtimKend teserrufatiTebii ehtiyatlarDavranisIqtisadi sistemBeynelxalqPortal IqtisadiyyatbmrBeynelxalq iqtisadi munasibetler BIM maddi nemetlerin istehsali bolgusu mubadilesi ve istehlaki uzre muxtelif olkelerin teserrufat subyektleri arasinda qarsiliqli fealiyyet sistemidir BIM ayri ayri olkeler onlarin regional birlikleri hemcinin ayri ayri muessiseler transmilli ve coxmilli sirketler arasinda iqtisadi munasibetlerin coxseviyyeli teserrufat elaqeleri kompleksidir 1 BIM iqtisadiyyatlarin muxtelif seviyyelerinde tezahur ede biler ki onun da subyektleri asagidakilardir Mikroseviyye burada BIM in subyektleri kimi bu ve ya diger xarici iqtisadi emeliyyatlari heyata keciren ayri ayri fiziki sexsler orta ve kicik muessiseler ve firmalar cixis edir Makroseviyye bu seviyyenin esas subyektleri kimi milli dovletleri onlarin subyektlerini beynelxalq iqtisadi inteqrasiya qruplasmalarini transmilli ve qlobal sirketleri gostermek olar Ustmilli seviyye bu seviyyede beynelxalq teskilatlar ve ustmilli institutlar fealiyyet gosterir BIM in mezmununun arsdirilmasinda onun obyekt ve subyektlerinin boyuk ehemiyyeti vardir BIM in obyektleri onun ayri ayri formalariinin esasini teskil eden emteeler ve xidmet novleri kapital texnologiya ve bu kimi yuzlerle iqtisadi mezmuna malik anlayislardan ibaretdir BIM in subyektleri mikroiqtisadi seviyyede firmalardan 2 beynelxalq sirketlerden sahibkarlar ittifaqlarindan ibaretdir Makroiqtisadi seviyyede BIM in subyektleri milli hokumetler vedovlet orqanlarindan ibaretdir 3 Mundericat 1 Beynelxalq iqtisadiyyatin meqsedi 2 Beynelxalq iqtisadiyyat kursu qurulusu 3 Istinadlar 4 Xarici kecidlerBeynelxalq iqtisadiyyatin meqsedi RedakteBeynelxalq iqtisadiyyatin tedqiqat obyekti dunya ve ya dunya iqtisadiyyatidir 4 Dunya iqtisadiyyati beynelxalq emek bolgusunde istirak eden ve beynelxalq iqtisadi munasibetler sistemi ile elaqelendirilen ayri ayri olkelerin mecmusudur 5 Beynelxalq iqtisadiyyatin obyektleri eyni zamanda bu gun hecmi 9 trilyon ABS dollari olan beynelxalq ticaretde dovriyyede olan mal ve xidmetlerdir Beynelxalq iqtisadiyyatda mal ve xidmet mubadilesi boyuk hecmler cesidlerin genisliyi keyfiyyet ferqliliyi ile xarakterize olunur 6 Beynelxalq iqtisadiyyat kursu qurulusu RedakteBeynelxalq iqtisadiyyat nezeriyyesi kursu 2 hisseden ibaretdir 7 Beynelxalq mikroiqtisadiyyat dunya bazar istirakcilarinin maraqlari ve imkanlari ile mueyyen edilmis davranis qaydalarini oyrenir 8 Beynelxalq makroiqtisadiyyat daxili tarazligin tediye balansinin veziyyeti ile elaqelendirilmesi proseslerinin oyrenilmesine hesr edilmisdir 9 Odenis balansinin maliyye ve pul siyaseti ile elaqesi Hokumet ve merkezi bankin daxili bazari tenzimlemek ucun etdiyi hereketler xarici alemdeki movqeyini nece deyisdire biler Istinadlar Redakte James E Anderson 2008 international trade theory The New Palgrave Dictionary of Economics 2nd Edition Abstract Devashish Mitra 2008 trade policy political economy of The New Palgrave Dictionary of Economics 2nd Edition Abstract A Venables 2001 International Trade Economic Integration International Encyclopedia of the Social amp Behavioral Sciences pp 7843 7848 Abstract Maurice Obstfeld 2008 international finance The New Palgrave Dictionary of Economics 2nd Edition Abstract Beynelxalq iqtisadiyyatin mahiyyeti onun dunya iqtisadiyyatinda rolu ve ehemiyyeti az lib bbu edu az Istifade tarixi 2020 09 13 Giancarlo Corsetti 2008 new open economy macroeconomics The New Palgrave Dictionary of Economics 2nd Edition Abstract Reuven Glick 2008 macroeconomic effects of international trade The New Palgrave Dictionary of Economics 2nd Edition Abstract Mario I Blejer and Jacob A Frenkel 2008 monetary approach to the balance of payments The New Palgrave Dictionary of Economics 2nd Edition Bennett T McCallum 1996 International Monetary Economics Oxford Description Maurice Obstfeld and Kenneth S Rogoff 1996 Foundations of International Macroeconomics MIT Press Description Arxivlesdirilib 2010 08 09 at the Wayback Machine See also the Rybczynski theorem in Rybczyinski Tadeusz Factor Endowments and Relative Commodity Prices Economica New Series 22 88 1955 336 341 doi 10 2307 2551188 JSTOR 2551188 Stolper Wolfgang Samuelson Paul Protection and Real Wages Review of Economic Studies 9 1 1941 58 73 doi 10 2307 2967638 JSTOR 2967638 Samuelson Paul International Trade and the Equalization of Factor Prices The Economic Journal 58 230 June 1949 163 184 doi 10 2307 2225933 JSTOR 2225933 Gary Hufbauer The Impact of National Characteristics and Technology on the Commodity Composition of Trade in Manufactured Goods in Vernon op cit 1970 Samuelson Paul The Gains from International Trade Canadian Journal of Economics and Political Science 5 2 1939 195 205 doi 10 2307 137133 JSTOR 137133 Xarici kecidler Redakte Vikianbarda Beynelxalq iqtisadiyyat ile elaqeli mediafayllar var Alan Deardorff Glossary of International Economics Links for A Z with much micro macro too Carnegie Endowment for International Peace International Economics Bulletin Analysis of the Global Economy Council on Foreign Relations IIGG Interactive Guide to Global Finance International Economics The Great Outsourcing Shift The essential guide to understanding why domestic companies will soon change their outsourcing focus from China to Mexico Arxivlesdirilib 2013 05 22 at the Wayback Machine Historical documents on international trade and international finance available on FRASER Organization for International Economic Relations OiER Menbe https az wikipedia org w index php title Beynelxalq iqtisadiyyat amp oldid 6102384, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.