fbpx
Wikipedia

Qələndər Canbaxışov

Qələndər Surxay oğlu Canbaxışov (17 avqust 1957(1957-08-17), Daşkənd, Basarkeçər rayonu) — tibb elmləri doktoru (1999), professor (2010), Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi (2000), Azərbaycan Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya institutunun travmatologiya bölməsinin elmi rəhbəri (2006), AzETTOİ-nun direktoru (1999–2006), Səhiyyə nazirliyinin baş travmatoloq-ortopedi (1999–2006), Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdindəki D03.011 Dissertasiya Şurasının (2000–2019) və Beynəlxalq Elmi ortoped-travmatoloq cərrahlar cəmiyyətinin üzvü, AO üsullarının tədrisinin respublika üzrə müəllimi (2017), Azərbaycanda İlizarov üsulunun elmi əsaslarla tətbiqi və onun geniş yayılmasının təşkilatçısı.[Mənbə göstərin]

Qələndər Canbaxışov
Canbaxışov Qələndər Surxay oğlu

Qələndər Surxay oğlu Canbaxışov
Doğum tarixi 17 avqust 1957(1957-08-17) (63 yaş)
Doğum yeri
Vətəndaşlığı
Uşaqları Turab,
Rövşən
Elm sahəsi tibb
Elmi dərəcəsi tibb elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri Azərbaycan Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutu
Təhsili
Elmi rəhbəri Akademik Qavriil Abramoviç İlizarov və Vladimir İvanoviç Şevtsov
Tanınmış yetirmələri 1 elmlər doktoru
6 elmlər namizədi
Tanınır travmatoloq-ortoped
Mükafatları
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Həyatı

Canbaxışov Qələndər Surxay oğlu 17 avqust 1957-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun Daşkənd kəndində "Həzrətqulular" nəslində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin "Müalicə-profilaktika" fakultəsinə qəbul olmuş və 1980-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1980-ci ildə təyinatla cərrah kimi Rusiyanın Kurqan şəhərinə göndərilmişdir. 1984–1987-ci illərdə akademik Q.A.İlizarov adına "Bərpaedici Travmatologiya və Ortopediya" Rusiya Elmi Mərkəzində əyani aspiranturada oxumuş, 1987–1990-cı illərdə isə həmin elmi mərkəzdə elmi işçi işləmiş və 1990-cı ildə Azərbaycana gəlmişdir. Akademik Q.A.İlizarovun və V.İ.Şevtsovun tələbəsi kimi bu elmin sirlərini onlardan öyrənmişdir.

1990–1999-cu illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya institutunda baş elmi işçi və elmi katib olmuşdur. 1999–2006-cı illərdə AzETTOİ-nun direktoru və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin baş travmatoloq-ortopedi olmuşdur. 2006-cı ildən indiyədək "Kəskin travma" şöbəsinin elmi rəhbəri vəzifəsində işləyir.

1989-cu ildə "Одновременное удлинение обеих голеней у больных ахондроплазией – как первый этап увеличения роста" mövzusunda namizədlik, 1999-cu ildə isə akademik V.İ.Şevtsovun rəhbərliyi altında doktoranturanı bitirmiş, "Axondroplaziya zamanı aşağı ətrafların uzadılması hesabına boyun uzadılması" (rus. "Увеличение роста у больных ахондроплазией с восстановлением пропорциональности тела методом дистракционного остеосинтеза") mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək tibb elmləri doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır.

Bir monoqrafiyanın (həmmüəlliflərlə), 100-dən çox elmi işin, 3 patentin, 3 metodik tövsiyənin və bir neçə səmərələşdiriçi təklifin müəllifidir. Məqalələrindən bir neçəsi Rusiya, Türkiyə, İran, Latviya, UkraynaGürcüstan kimi xarici ölkələrdə çap edilmiş, bir neçə regional, respublika, beynəlxalq konfransların iştirakçısı olmuşdur. Bir elmlər doktoru və beş elmlər namizədi yetişdirmişdir.

Dünyada ilk dəfə boyun 20–25 sm uzadılması üsullarını elmi surətdə əsaslandıraraq sistemləşdirmişdir. Respublikamızda ilk dəfə uzun borulu sümüklərin ağır deformasiyaları və qısalıqları zamanı iki və daha çox səviyyədə kortikotomiyası, poliseqmentar osteosintezi, ətraf seqmentlərinin 80–100% uzadılması üsullarını tətbiq edərək inkişaf etdirmişdir. Uzun borulu sümüklərin sınıqlarının müalicəsi üçün yeni yivli mil xarici fiksə aparatı ixtira edərək onunla osteosintez üsullarını işləyib hazırlamışdır.

2000-ci ildən bu günə qədər Azərbaycan Tibb Universitetinin nəzdindəki D03.011 Dissertasiya Şurasının üzvüdür. 2 noyabr 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə "Əməkdar həkim" fəxri adına layiq görülmüşdür. 2004-cü ildən SİCOT\SİROT-un (Beynəlxalq Elmi ortoped-travmatoloq cərrahlar cəmiyyətının-Brüssel) üzvüdür.

2006-cı ildən hal-hazıra qədər Azərbaycan Elmi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya institutunun travmatologiya bölməsinin elmi rəhbəri həmçinin Azərbaycanda İlizarov üsulunun elmi əsaslarla tətbiqi və onun geniş yayılmasının təşkilatçısıdır.

2010-cu ildə professor elmi adına layiq görülüb.

Təltif və mükafatları

2 noyabr 2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının səhiyyə işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin Fərmanı (№ 416) ilə Azərbaycanda səhiyyənin inkişafındakı xidmətlərinə görə Canbaxışov Qələndər Surxay oğlu "Əməkdar həkim" fəxri adı ilə təltif edilmişdir.

10 noyabr 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyininn 129-K saylı əmri ilə Elmi Tədqiqat travmatologiya və ortopediya institunun yaradılmasının 70 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq qüsursuz və səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin "Fəxri Fərman"ı ilə təltif edilmişdir.

3 mart 2021-ci ildə akademik Q. A. İlizarov adına Milli Tibbi Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya mərkəzinin (İlizarov Mərkəzi) Elmi Şurası Qələdər Canbaxışovu səmərəli elmi fəaliyyətinə və İlizarov üsulunun geniş yayılmasındakı roluna görə İlizarov Mərkəzinin Fəxri Professoru tituluna layiq görmüş və 15 iyun 2021-ci ildə akafemik Q. A. İlizarovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş təntənəli konfransda Fəxri Professor simvollarını təqdim etmişdir.

Əsas elmi işləri

 • Джанбахишов Г.С. Особенности послеоперационного течения у больных ахондроплазией при одновременном удлинении обеих голеней на двух уровнях по Илизарову //Областная медико-биологическая конференция молодых ученых и специалистов: Тез. докл. — Курган, 1987. — С.22–23.
 • Джанбахишов, Г. С. Одновременное удлинение обеих голеней по Илизарову у больных ахондроплазией, как первый этап увеличения роста : дис… канд. мед. наук / Г. С. Джанбахишов. — Курган, 1989. — 148 с.
 • Джанбахишов, Г. С. Одновременное удлинение обеих голеней по Илизарову у больных ахондроплазией, как первый этап увеличения роста: автореф. дис. канд. мед. наук / Г. С. Джанбахишов; РНЦ "ВТО" им. акд. Г. А. Илизарова. Курган, 1989. — 23 с. [1]
 • Ахондроплазия. Билокальный дистракционный остеосинтез голени: пособие для врачей / МЗ РФ. РНЦ "ВТО"; сост.: А.В. Попков, Е.В. Диндиберя, А.А. Щукин, Г.С. Джанбахишов. — Курган, 1998. — 24 с.
 • Увеличение роста у больных ахондроплазией с восстановлением пропорциональности тела методом дистракционного остеосинтеза: автореф. дис. … д-ра мед. наук / Г. С. Джанбахишов ; Перм. гос. мед. академия. – Пермь , 1999. — 33 с.
 • Ахондроплазия-руководство для врачей – Москва: Медицина, 2001. – 352с. (həmmüəllif.);
 • Bud sümüyünün diafizar sınıqlarının müalicəsində yeni yivli mil aparatının tətbiqi.//Azərbaycan Tibb Jurnalı, 2005, №1, s.122–124;
 • Лечение переломов диафиза бедренной кости стержневым аппаратом нашей конструкции.//Современные технологии в травматологии и ортопедии.- сб. тезисов Всероссийской науч.-практ.конференции.- Москва, 17–18 мая 2005., с.117–118. (с соавт);
 • Джанбaхишов Г.С. Лечение переломов диафиза бедренной кости стержневым аппаратом нашей конструкции [Текст] / Г.С. Джанбaхишов, А.Г. Гахраманов, В.Н. Махмудов: сб. тезисов "Современные технологии в травматологии и ортопедии". — Москва, 2005. — С. 117–118.
 • Principles of external osteosynthesis of multiple lower limbs fractures.//SIKOT/SIROT 2005 XXIII World Congress. 2–9 September, 2005. Istanbul, Turkey. p. 148. (həmmüəllif.).
 • The use of the pin device of our Design for treatment of Femoral shaft fractupes //5-th Meeting of the A.S.A.M.I. international program and abstract Book St. Petersburg. 2008. p. 230–231
 • Оптимальное применение аппаратов внешней фиксации при лечении множественних переломов нижних конечностей// Экспериментальная и клиническая медицина. 2009. №4(48). с.36–40.
 • Лечение билатеральных переломов бедренных костей аппаратами наружной фиксации. Г.С. Джанбахишов, Ш.Б. Акберов. "Ортопедия, травматология и протезирование" 2010, No 2: 81–82. ISSN 0030–5987
 • Джанбахишов Г.С. Наш опыт остеосинтеза чрезвертельных и подвертельных переломов бедренной кости стержневыми аппаратами наружной фиксации у лиц пожилого возраста / Г.С. Джанбахишов, Р.Р. Талышинский, Ш.Ш. Гаджиев, И.Ф. Агабеков // Літопис травматології та ортопедії. — 2012. — № 1–2. — С. 161–163. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lto_2012_1-2_47.

Publisistik məqalələri

 • "Adı qızıl hərflərlə yazılmağa layiq olan insan", "Bir şair yol gedir" kitabı, Bakı, "Nurlan", 2002. səh.30.

Haqqında yazılanlar

 • Еldar Sadıq. "Hallalıq üstündə köklənə bilən" məqaləsi, "50 cərrahın ömür yolu" kitabı, Bakı, "Nərgiz", 2004. səh.25–33.
 • Еlçin İsgəndərzadə. "XXI əsr Azərbaycan ziyalıları", Bakı, "Vеktor" Bеynəlxalq Еlm Mərkəzi, 2003. səh.49.
 • Еlçin İsgəndərzadə. "Azərbaycanın tanınmış alimləri", Bakı, "Vеktor" Bеynəlxalq Еlm Mərkəzi, 2003. səh.28.
 • Еlçin İsgəndərzadə, V.Aslan. "İlin ziyalısı" – B.: "Vektor" Nəşrlər evi, 2006. [2006–78842] səh.81–96.
 • Xasay Zeynalov. "Qələndərin" şеiri, "Göyçəsiz günlərim" kitabı, Bakı, "Nurlan", 2006. səh.186–187.
 • Qəşəm Məhərrəmov, İntiqam Məhərrəmov. "Başı dumanlı Göyçə", Bakı, "Е.L.", 2007. səh.113.

Filmoqrafiya

Ədəbiyyat

 1. Salman Vilayətoğlu, "Oğuz elinin müqəddəs ocağı: Göyçə", Bakı: "TS", 2006. səh.216.
 2. "Azərbaycan ortopediya və travmatologiya jurnalı". (Elmi-praktik jurnal), №2, iyul-dekabr, 2007-ci il, səh.116.

İstinadlar

 1. "Azərbaycanda müasir travmatologiya və ortopediyanın aktual problemləri" — Tibb elmleri doktoru Qələndər Canbaxışovla müsahibə 2014-03-26 at the Wayback Machinesaglamxeber.com saytı
 2. . ilizarov.ru. ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава России. 2016. 2018-09-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 21 iyun 2016.
 3. Azərbaycan Respublikasının səhiyyə işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 2 noyabr 2000-ci il tarixli 416 saylı Fərmanı[ölü keçid]

Xarici keçidlər

 • Qələndər Canbaxışov — YouTube saytı
 • Ramil Nəcəfli (02.03.2014). . saglamTV (azərb.). wikibit.me. 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-07-02.

qələndər, canbaxışov, qələndər, surxay, oğlu, canbaxışov, avqust, 1957, 1957, daşkənd, basarkeçər, rayonu, tibb, elmləri, doktoru, 1999, professor, 2010, azərbaycan, respublikasının, əməkdar, həkimi, 2000, azərbaycan, elmi, tədqiqat, travmatologiya, ortopediya. Qelender Surxay oglu Canbaxisov 17 avqust 1957 1957 08 17 Daskend Basarkecer rayonu tibb elmleri doktoru 1999 professor 2010 Azerbaycan Respublikasinin emekdar hekimi 2000 Azerbaycan Elmi Tedqiqat Travmatologiya ve Ortopediya institutunun travmatologiya bolmesinin elmi rehberi 2006 AzETTOI nun direktoru 1999 2006 Sehiyye nazirliyinin bas travmatoloq ortopedi 1999 2006 Azerbaycan Tibb Universitetinin nezdindeki D03 011 Dissertasiya Surasinin 2000 2019 ve Beynelxalq Elmi ortoped travmatoloq cerrahlar cemiyyetinin uzvu AO usullarinin tedrisinin respublika uzre muellimi 2017 Azerbaycanda Ilizarov usulunun elmi esaslarla tetbiqi ve onun genis yayilmasinin teskilatcisi Menbe gosterin Qelender CanbaxisovCanbaxisov Qelender Surxay ogluQelender Surxay oglu CanbaxisovDogum tarixi 17 avqust 1957 1957 08 17 63 yas Dogum yeri Daskend Basarkecer rayonu Ermenistan SSR SSRIVetendasligi SSRI AzerbaycanUsaqlari Turab RovsenElm sahesi tibbElmi derecesi tibb elmleri doktoruElmi adi professorIs yeri Azerbaycan Elmi Tedqiqat Travmatologiya ve Ortopediya InstitutuTehsili ATUElmi rehberi Akademik Qavriil Abramovic Ilizarov ve Vladimir Ivanovic SevtsovTaninmis yetirmeleri 1 elmler doktoru6 elmler namizediTaninir travmatoloq ortopedMukafatlari Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Heyati 2 Teltif ve mukafatlari 3 Esas elmi isleri 4 Publisistik meqaleleri 5 Haqqinda yazilanlar 6 Filmoqrafiya 7 Edebiyyat 8 Istinadlar 9 Xarici kecidlerHeyati RedakteCanbaxisov Qelender Surxay oglu 17 avqust 1957 ci ilde Qerbi Azerbaycanin Goyce mahalinin Basarkecer rayonunun Daskend kendinde Hezretqulular neslinde anadan olmusdur 1974 cu ilde Azerbaycan Tibb Universitetinin Mualice profilaktika fakultesine qebul olmus ve 1980 ci ilde universiteti ferqlenme diplomu ile bitirmisdir 1 1980 ci ilde teyinatla cerrah kimi Rusiyanin Kurqan seherine gonderilmisdir 1984 1987 ci illerde akademik Q A Ilizarov adina Berpaedici Travmatologiya ve Ortopediya Rusiya Elmi Merkezinde eyani aspiranturada oxumus 1987 1990 ci illerde ise hemin elmi merkezde elmi isci islemis ve 1990 ci ilde Azerbaycana gelmisdir Akademik Q A Ilizarovun ve V I Sevtsovun telebesi kimi bu elmin sirlerini onlardan oyrenmisdir 1990 1999 cu illerde Azerbaycan Elmi Tedqiqat Travmatologiya ve Ortopediya institutunda bas elmi isci ve elmi katib olmusdur 1999 2006 ci illerde AzETTOI nun direktoru ve Azerbaycan Respublikasi Sehiyye Nazirliyinin bas travmatoloq ortopedi olmusdur 2006 ci ilden indiyedek Keskin travma sobesinin elmi rehberi vezifesinde isleyir 1 1989 cu ilde Odnovremennoe udlinenie obeih golenej u bolnyh ahondroplaziej kak pervyj etap uvelicheniya rosta movzusunda namizedlik 2 1999 cu ilde ise akademik V I Sevtsovun rehberliyi altinda doktoranturani bitirmis Axondroplaziya zamani asagi etraflarin uzadilmasi hesabina boyun uzadilmasi rus Uvelichenie rosta u bolnyh ahondroplaziej s vosstanovleniem proporcionalnosti tela metodom distrakcionnogo osteosinteza movzusunda doktorluq dissertasiyasini mudafie ederek tibb elmleri doktoru elmi derecesi adini almisdir Bir monoqrafiyanin hemmuelliflerle 100 den cox elmi isin 3 patentin 3 metodik tovsiyenin ve bir nece semerelesdirici teklifin muellifidir Meqalelerinden bir necesi Rusiya Turkiye Iran Latviya Ukrayna ve Gurcustan kimi xarici olkelerde cap edilmis bir nece regional respublika beynelxalq konfranslarin istirakcisi olmusdur Bir elmler doktoru ve bes elmler namizedi yetisdirmisdir Dunyada ilk defe boyun 20 25 sm uzadilmasi usullarini elmi suretde esaslandiraraq sistemlesdirmisdir Respublikamizda ilk defe uzun borulu sumuklerin agir deformasiyalari ve qisaliqlari zamani iki ve daha cox seviyyede kortikotomiyasi poliseqmentar osteosintezi etraf seqmentlerinin 80 100 uzadilmasi usullarini tetbiq ederek inkisaf etdirmisdir Uzun borulu sumuklerin siniqlarinin mualicesi ucun yeni yivli mil xarici fikse aparati ixtira ederek onunla osteosintez usullarini isleyib hazirlamisdir 2000 ci ilden bu gune qeder Azerbaycan Tibb Universitetinin nezdindeki D03 011 Dissertasiya Surasinin uzvudur 2 noyabr 2000 ci ilde Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin fermani ile Emekdar hekim fexri adina layiq gorulmusdur 2004 cu ilden SICOT SIROT un Beynelxalq Elmi ortoped travmatoloq cerrahlar cemiyyetinin Brussel uzvudur 2006 ci ilden hal hazira qeder Azerbaycan Elmi Tedqiqat Travmatologiya ve Ortopediya institutunun travmatologiya bolmesinin elmi rehberi hemcinin Azerbaycanda Ilizarov usulunun elmi esaslarla tetbiqi ve onun genis yayilmasinin teskilatcisidir 2010 cu ilde professor elmi adina layiq gorulub Teltif ve mukafatlari Redakte2 noyabr 2000 ci ilde Azerbaycan Respublikasinin sehiyye iscilerine fexri adlarin verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidenti Heyder Eliyevin Fermani 416 ile Azerbaycanda sehiyyenin inkisafindaki xidmetlerine gore Canbaxisov Qelender Surxay oglu Emekdar hekim fexri adi ile teltif edilmisdir 3 10 noyabr 2016 ci ilde Azerbaycan Respublikasi Sehiyye Nazirliyininn 129 K sayli emri ile Elmi Tedqiqat travmatologiya ve ortopediya institunun yaradilmasinin 70 illik yubileyi ile elaqedar olaraq qusursuz ve semereli fealiyyetine gore Azerbaycan Respublikasi Sehiyye Nazirliyinin Fexri Ferman i ile teltif edilmisdir 3 mart 2021 ci ilde akademik Q A Ilizarov adina Milli Tibbi Tedqiqat Travmatologiya ve Ortopediya merkezinin Ilizarov Merkezi Elmi Surasi Qeleder Canbaxisovu semereli elmi fealiyyetine ve Ilizarov usulunun genis yayilmasindaki roluna gore Ilizarov Merkezinin Fexri Professoru tituluna layiq gormus ve 15 iyun 2021 ci ilde akafemik Q A Ilizarovun anadan olmasinin 100 illiyine hesr olunmus tenteneli konfransda Fexri Professor simvollarini teqdim etmisdir Esas elmi isleri RedakteDzhanbahishov G S Osobennosti posleoperacionnogo techeniya u bolnyh ahondroplaziej pri odnovremennom udlinenii obeih golenej na dvuh urovnyah po Ilizarovu Oblastnaya mediko biologicheskaya konferenciya molodyh uchenyh i specialistov Tez dokl Kurgan 1987 S 22 23 Dzhanbahishov G S Odnovremennoe udlinenie obeih golenej po Ilizarovu u bolnyh ahondroplaziej kak pervyj etap uvelicheniya rosta dis kand med nauk G S Dzhanbahishov Kurgan 1989 148 s Dzhanbahishov G S Odnovremennoe udlinenie obeih golenej po Ilizarovu u bolnyh ahondroplaziej kak pervyj etap uvelicheniya rosta avtoref dis kand med nauk G S Dzhanbahishov RNC VTO im akd G A Ilizarova Kurgan 1989 23 s 1 Ahondroplaziya Bilokalnyj distrakcionnyj osteosintez goleni posobie dlya vrachej MZ RF RNC VTO sost A V Popkov E V Dindiberya A A Shukin G S Dzhanbahishov Kurgan 1998 24 s Uvelichenie rosta u bolnyh ahondroplaziej s vosstanovleniem proporcionalnosti tela metodom distrakcionnogo osteosinteza avtoref dis d ra med nauk G S Dzhanbahishov Perm gos med akademiya Perm 1999 33 s Ahondroplaziya rukovodstvo dlya vrachej Moskva Medicina 2001 352s hemmuellif Bud sumuyunun diafizar siniqlarinin mualicesinde yeni yivli mil aparatinin tetbiqi Azerbaycan Tibb Jurnali 2005 1 s 122 124 Lechenie perelomov diafiza bedrennoj kosti sterzhnevym apparatom nashej konstrukcii Sovremennye tehnologii v travmatologii i ortopedii sb tezisov Vserossijskoj nauch prakt konferencii Moskva 17 18 maya 2005 s 117 118 s soavt Dzhanbahishov G S Lechenie perelomov diafiza bedrennoj kosti sterzhnevym apparatom nashej konstrukcii Tekst G S Dzhanbahishov A G Gahramanov V N Mahmudov sb tezisov Sovremennye tehnologii v travmatologii i ortopedii Moskva 2005 S 117 118 Principles of external osteosynthesis of multiple lower limbs fractures SIKOT SIROT 2005 XXIII World Congress 2 9 September 2005 Istanbul Turkey p 148 hemmuellif The use of the pin device of our Design for treatment of Femoral shaft fractupes 5 th Meeting of the A S A M I international program and abstract Book St Petersburg 2008 p 230 231 Optimalnoe primenenie apparatov vneshnej fiksacii pri lechenii mnozhestvennih perelomov nizhnih konechnostej Eksperimentalnaya i klinicheskaya medicina 2009 4 48 s 36 40 Lechenie bilateralnyh perelomov bedrennyh kostej apparatami naruzhnoj fiksacii G S Dzhanbahishov Sh B Akberov Ortopediya travmatologiya i protezirovanie 2010 No 2 81 82 ISSN 0030 5987 Dzhanbahishov G S Nash opyt osteosinteza chrezvertelnyh i podvertelnyh perelomov bedrennoj kosti sterzhnevymi apparatami naruzhnoj fiksacii u lic pozhilogo vozrasta G S Dzhanbahishov R R Talyshinskij Sh Sh Gadzhiev I F Agabekov Litopis travmatologiyi ta ortopediyi 2012 1 2 S 161 163 Rezhim dostupu http nbuv gov ua UJRN Lto 2012 1 2 47 Publisistik meqaleleri Redakte Adi qizil herflerle yazilmaga layiq olan insan Bir sair yol gedir kitabi Baki Nurlan 2002 seh 30 Haqqinda yazilanlar RedakteEldar Sadiq Hallaliq ustunde koklene bilen meqalesi 50 cerrahin omur yolu kitabi Baki Nergiz 2004 seh 25 33 Elcin Isgenderzade XXI esr Azerbaycan ziyalilari Baki Vektor Beynelxalq Elm Merkezi 2003 seh 49 Elcin Isgenderzade Azerbaycanin taninmis alimleri Baki Vektor Beynelxalq Elm Merkezi 2003 seh 28 Elcin Isgenderzade V Aslan Ilin ziyalisi B Vektor Nesrler evi 2006 2006 78842 seh 81 96 Xasay Zeynalov Qelenderin seiri Goycesiz gunlerim kitabi Baki Nurlan 2006 seh 186 187 Qesem Meherremov Intiqam Meherremov Basi dumanli Goyce Baki E L 2007 seh 113 Filmoqrafiya RedakteBitmeyen omur film 2013 Edebiyyat RedakteSalman Vilayetoglu Oguz elinin muqeddes ocagi Goyce Baki TS 2006 seh 216 Azerbaycan ortopediya ve travmatologiya jurnali Elmi praktik jurnal 2 iyul dekabr 2007 ci il seh 116 Istinadlar Redakte 1 2 Azerbaycanda muasir travmatologiya ve ortopediyanin aktual problemleri Tibb elmleri doktoru Qelender Canbaxisovla musahibe Arxivlesdirilib 2014 03 26 at the Wayback Machine saglamxeber com sayti DISSERTACII Kandidatskie 11 ilizarov ru FGBU RNC VTO im akad G A Ilizarova Minzdrava Rossii 2016 2018 09 05 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 21 iyun 2016 Azerbaycan Respublikasinin sehiyye iscilerine fexri adlarin verilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidenti Heyder Eliyevin 2 noyabr 2000 ci il tarixli 416 sayli Fermani olu kecid Xarici kecidler Redakte Vikianbarda Qelender Canbaxisov ile elaqeli mediafayllar var Qelender Canbaxisov YouTube sayti Ramil Necefli 02 03 2014 Travmatoloq ortoped Qelender Canbaxisov T e d SINIQLAR VE TRAVMALAR saglamTV azerb wikibit me 2016 03 04 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2014 07 02 Menbe https az wikipedia org w index php title Qelender Canbaxisov amp oldid 6058672, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.