fbpx
Wikipedia

Göl

Göl — Yer səthində, təbii qapalı çökəklikdə yerləşən su hövzəsidir. Geoloji baxımdan nisbətən yaxın keçmişdə – son bir neçə on min illərdə əmələ gəlmişdir, yalnız bəzi göllərin yaşı milyon illərlə hesablanır (məs. Baykal gölü). Göllərin suyu əsasən şirin olsa da, şor sulu göllər də az deyil. Belə şor sulu göllərdən biri Cənubi Azərbaycanda yerləşən Urmiya gölüdür.

Dünyanın ən böyük gölu Xəzər dənizidir. O, böyük olduğu üçün dəniz adlanır. Xəzər dənizi şorsulu göllər sırasına daxildir. Ən böyük şirinsulu göl isə Yuxarı göldür.Titikaka dünyanın ən hündürdə yerləşən gölüdür. Ən dərin göl Baykal gölüdür. Onun dərinliyi 1642m-ə qədərdir. Duzluluğuna görə dəniz adlandırılsa da əslində göl olan ölü dəniz isə dünyanın ən duzlu gölüdür.

Göllərinin sayı ən çox olan ölkə Kanadadır, dünya göllərinin 60%-i Kanada ərazisindədir. Kanadada ölkənin 9%-ni tutan 3 000 000-dan çox göl vardır.

Göllərin təsnifatı

Göllər suyunun tərkibinə, göl çuxurunun mənşəyinə və su mübadiləsinə görə bir-birindən fərqlənir.

Suyunun mineral tərkibi

 
Baykal gölü donmuş halda

Suyun mineral tərkibi dedikdə əsasən duzlu olub olmadığı nəzərdə tutulur. Lakin tərkibində natrium-karbonat olan acı, az miqdarda maqnezium və ya xlor olan turş sulu, istifadəyə yararsız olan göllərdə vardır. İstisnalar nəzərə alınmazsa göllər əsasən iki yerə bölünür: duzlu və şirinsulu göllər. Duzlu göllər əsasən iri, tektonik mənşəli göllər olur. Belə göllər əsasən turizmdə, balıqçılıq və ticarətdə geniş istifadə edilir. Ən böyük duzlu göl Xəzər dənizidir. Şirinsulu göllər isə içməli su ehtiyatı kimi istifadə edilir. Ən böyük şirin su ehtiyatı Şimali Amerikada- Kanadada toplanmışdır (Böyük göllər,Böyük kölə gölü, Böyük Ayı gölü və s.). Burada yerləşən Böyük göllər dünyanın ən böyük içməli su ehtiyatlarıdır.Böyük göllərdən yuxarı göl ən böyük şirinsulu göldür. Şirinsulu göllərin çoxu muhafizə edilir. Azərbaycandakı ən böyük nümunələri Murovdağ yaxınlığında yerləşən 10-dan çox irili-xırdalı göldür. Bu göllərdən ən böyüyü Göygöldür və o mühafizə edilir. Şirinsulu göllər özlərinəməxsus təbiətləri ilə fərqlənən və dünyanın su ehtiyyacını qarşılayan təbii su anbarlarıdır.

Göl çuxurunun mənşəyi

Göllər yer kürəsindəki müəyyən çökəkəlikdə su toplanması zamanı yaranan qapalı su hövzəsidirlər. Bu çökəklik isə müxtəlif proseslərlə yarana bilər. Bu prosesdən aslı olaraq göllər müxtəlif mənşəyli olurlar:

Göllər mənşəyinə görə aşağıdakı qruplara bölünür:

1. Tektonik göllər: Tektonik göllər yerin tektonik fəaliyyətləri zamanı yaranan qırılma və ya sınma zonasında yaranır. Tektonik çökəkliklər içi növ olur- Qraben və Sinklinal mənşəli çökəkəlik. Sinklinal mənşəli göllər enli və nisbətən dayaz (Xəzər, Viktoriya), qraben mənşəli göllər isə uzunsov və dərin olur (Baykal, Tanqanika, Nyasa).

2. Zəlzələ,uçqun və yaxud bənd gölləri: çay dərələrinin qarşısının dağ uçqunları sürüşmə və ya lava axənları tərəfindən kəsilməsi nəticəsində yaranır.(Göygöl,Maralgöl,Sarez və s.)

3. Vulkanik göllər: gölün təbii çökəkliyini vulkanın krateri və eyni zamanda ətraf sahələrə yayılmış lavalar arasındakı çökəklik təşkil edir.(Yaponiyadakı Kuşşaro gölü)

4. Meteorit göllər: nə vaxtsa yerin səthinə düşmüş meteoritin yaratdığı çökəklikdə su toplanması nəticəsində əmələ gəlir.(Estoniyadakı Kaala gölü).

5. Buzlaq mənşəli göllər: buzlaqlar tərəfindən "qazılmış"çuxurlarda və ya buzlaq təpələri və tirələri arasındakı çökəkliklərdə əmələ gəlir.Skandinaviya yarımadasında və Kanada-Arktik arxıpelağında belə göllər çoxdur (Çud,Vinnipeq,Böyük Ayı,Böyük Kölə,Böyük Göllər və s.).

6. Karst gölləri: yeraltı suların təsiri ilə əhəng daşı,dolomit,gips həll olur və bu yolla yaranan çökəkliklərə cod,lakin duru su dolur. Onlar kiçik,nadir hallarda dərin olurlar (Qərbi sibirin cənubundakı Çanı gölü və s.)

7. Eol gölləri: küləyin fəaliyyəti ilə yaranan çalalarda əmələ gələn göllərdir.

8. Relikt göllər: Qapalı su hövzələrinin su səviyyəsi dəyişməsi ilə yaranan qalıq göllərdir. Belə göllərə misal olaraq Abşeron yarımadasında yerləşən gölləri(Masazır, Böyükşor,Kürdəxanı, Qanlıgöl) misal göstərmək olar. Bəzi mütəxəssislərin fikrincə Xəzər də relikt göldür, o Tetis okeanının bir parçası olub.

9.Axmaz göllər Axmazlar çayların dərəsində formalaşır .Zaman keçdikcə çaylar öz axın istiqamətini dəyişir və köhnə yataqda göl yaranır .Azərbaycan ərazisində böyük göl-Sarısu gölü axmazdır

Su mübadiləsinə görə göllər

Gölün su mübadiləsi dedikdə ona daxil olan və ondan çıxan çaylar nəzərdə tutulur. Əgər gölə yanlız çay tökülürsə belə göllər axarsız göllər adlanır. Axarsız göllər duzlu göllərdir. Əgər gölə həm çay tökülürsə, həm də çay başlayırsa bu cür göllər axarlı göllər adlanır. Axarlı göllər şirinsulu göllərdir.

Göllərin əhəmiyyəti

Göllər yer üzünə paylanmış su anbarlarıdır. Göllər dünyanıən içməli su ehtiyatını qarşılayır. Göllər eyni zamanda balıqçılıq üçün də əhəmiyyətlidir. Göllər yerləşdikləri ərazidə özlərinəməxsusu təbii kompleks yaradırlar. Turizmdə də göllər böyük rol oynayır. Bir çox göllər üzərində SES qurulur. Göllər su dövranında iştirak edir. Bəzi böyük göllər su nəqliyyatı üçün əlverişlidir.

Göllər haqqında

Ərazisinə görə ən böyük göl Xəzər dənizidir.

Ərazisinə görə ən böyük şirinsulu göl Yuxarı göldür.

Ən duzlu göl Ölü dənizdir. Ölü dəniz eyni zamanda dəniz səviyyəsindən ən aşağıda yerləşən göldür.

Ən uzun göl Tanqanikadır.

Ən hündürdə yerləşən göl Titikakadır.

Yer kürəsində ən dərin göl Baykal gölüdür.

Balxaş gölü yarı duzlu, yarı şirinsulu olan yeganə göldür.

Böyük göllər

 
Xəzər dənizinin Kosmosdan görünüşü
 
Aral dənizinin Kosmosdan görünüşü (2009-cu il)
 
Baykal gölünün Kosmosdan görünüşü

Yer kürəsindəki göllərinin ümumi sahəsi quru hissənin təqribən 1,8 %-ni (təqribən 2,7 mln km²) təşkil edir.

Gölün adı Səthinin maksimum
sahəsi, min. km²
Dəniz səviyyəsindən
hündürlüyü, m
Ən dərin
yeri, m
Materik və ya qitə
Xəzər dənizi 376 −28 1025 Avropa və Asiya
Yuxarı göl 82 183 393 Şimali Amerika
Viktoriya gölü 68 1134 80 Afrika
Huron gölü 60 177 208 Şimali Amerika
Miçiqan gölü 58 177 281 Şimali Amerika (ABŞ)
Tanqanika gölü 34 773 1470 Afrika
Baykal 32 456 1620 Asiya (Rusiya)
Malavi gölü 31 472 706 Afrika
Böyük Ayı gölü 30 157 137 Şimali Amerika (Kanada)
Böyük kölə gölü 29 156 150 Şimali Amerika(Kanada)
Eri gölü 26 174 64 Şimali Amerika
Çad gölü 26 281 11 Afrika
Vinnipeq gölü 24 217 28 Şimali Amerika (Kanada)
Balxaş gölü 22 342 26 Asiya (Qazaxıstan)
Ontario gölü 20 75 236 Şimali Amerika
Aral dənizi 18,24 3,5 54,5 Asiya
Ladoqa gölü 18 5 230 Avropa (Rusiya)
Marakaybo gölü 16 0 250 Cənubi Amerika
Banqveulu 15 67 5 Afrika
Duntin gölü 12 11 8 Asiya
Oneqa gölü 10 33 127 Avropa (Rusiya)
Tonlesap gölü 10 12 14 Asiya
Turkana 8,5 375 73 Afrika
Nikaraqua gölü 8.4 32 70 Şimali Amerika
Titikaka 8,3 3812 304 Cənubi Amerika
Atabaska gölü 7,9 213 60 Şimali Amerika (Kanada)
Maral gölü 6,3 350 60 Şimali Amerika
İssık-kul gölü 6,2 1608 668 Asiya (Qırğızıstan)
Böyük Duzlu göl 6 1282 15 Şimali Amerika
Torrens gölü 5,7 34 8 Avstraliya
Albert gölü 5,6 619 58 Afrika
Vanern gölü 5,5 44 100 Avropa (İsveç)

İstinadlar

  1. Məmmədov Q.Ş., Xəlilov M.Y. "Ekologiya, ətraf mühit və insan" Bakı, "Elm" nəşriyyatı – 2006, 608 s.[ölü keçid] ISBN 5-8066-1765-3
  2. . 2014-05-09 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-10-20.

Həmçinin baxın

Kateqoriya: Göllər

Kateqoriya: Azərbaycan gölləri

Azərbaycan gölləri

Azərbaycan göllərinin siyahısı

Xarici keçidlər

göl, səthində, təbii, qapalı, çökəklikdə, yerləşən, hövzəsidir, geoloji, baxımdan, nisbətən, yaxın, keçmişdə, neçə, illərdə, əmələ, gəlmişdir, yalnız, bəzi, göllərin, yaşı, milyon, illərlə, hesablanır, məs, baykal, gölü, lərin, suyu, əsasən, şirin, olsa, şor, . Gol Yer sethinde tebii qapali cokeklikde yerlesen su hovzesidir Geoloji baximdan nisbeten yaxin kecmisde son bir nece on min illerde emele gelmisdir yalniz bezi gollerin yasi milyon illerle hesablanir mes Baykal golu 1 Gollerin suyu esasen sirin olsa da sor sulu goller de az deyil Bele sor sulu gollerden biri Cenubi Azerbaycanda yerlesen Urmiya goludur Viktoriya golu Bu adin diger istifade formalari ucun bax Gol deqiqlesdirme Dunyanin en boyuk golu Xezer denizidir O boyuk oldugu ucun deniz adlanir Xezer denizi sorsulu goller sirasina daxildir En boyuk sirinsulu gol ise Yuxari goldur Titikaka dunyanin en hundurde yerlesen goludur En derin gol Baykal goludur Onun derinliyi 1642m e qederdir Duzluluguna gore deniz adlandirilsa da eslinde gol olan olu deniz ise dunyanin en duzlu goludur Gollerinin sayi en cox olan olke Kanadadir dunya gollerinin 60 i Kanada erazisindedir Kanadada olkenin 9 ni tutan 3 000 000 dan cox gol vardir 2 Mundericat 1 Gollerin tesnifati 1 1 Suyunun mineral terkibi 1 2 Gol cuxurunun menseyi 1 3 Su mubadilesine gore goller 2 Gollerin ehemiyyeti 3 Goller haqqinda 4 Boyuk goller 5 Istinadlar 6 Hemcinin baxin 7 Xarici kecidlerGollerin tesnifati RedakteGoller suyunun terkibine gol cuxurunun menseyine ve su mubadilesine gore bir birinden ferqlenir Suyunun mineral terkibi Redakte Baykal golu donmus halda Suyun mineral terkibi dedikde esasen duzlu olub olmadigi nezerde tutulur Lakin terkibinde natrium karbonat olan aci az miqdarda maqnezium ve ya xlor olan turs sulu istifadeye yararsiz olan gollerde vardir Istisnalar nezere alinmazsa goller esasen iki yere bolunur duzlu ve sirinsulu goller Duzlu goller esasen iri tektonik menseli goller olur Bele goller esasen turizmde baliqciliq ve ticaretde genis istifade edilir En boyuk duzlu gol Xezer denizidir Sirinsulu goller ise icmeli su ehtiyati kimi istifade edilir En boyuk sirin su ehtiyati Simali Amerikada Kanadada toplanmisdir Boyuk goller Boyuk kole golu Boyuk Ayi golu ve s Burada yerlesen Boyuk goller dunyanin en boyuk icmeli su ehtiyatlaridir Boyuk gollerden yuxari gol en boyuk sirinsulu goldur Sirinsulu gollerin coxu muhafize edilir Azerbaycandaki en boyuk numuneleri Murovdag yaxinliginda yerlesen 10 dan cox irili xirdali goldur Bu gollerden en boyuyu Goygoldur ve o muhafize edilir Sirinsulu goller ozlerinemexsus tebietleri ile ferqlenen ve dunyanin su ehtiyyacini qarsilayan tebii su anbarlaridir Gol cuxurunun menseyi Redakte Olu deniz Goller yer kuresindeki mueyyen cokekelikde su toplanmasi zamani yaranan qapali su hovzesidirler Bu cokeklik ise muxtelif proseslerle yarana biler Bu prosesden asli olaraq goller muxtelif menseyli olurlar Goller menseyine gore asagidaki qruplara bolunur 1 Tektonik goller Tektonik goller yerin tektonik fealiyyetleri zamani yaranan qirilma ve ya sinma zonasinda yaranir Tektonik cokeklikler ici nov olur Qraben ve Sinklinal menseli cokekelik Sinklinal menseli goller enli ve nisbeten dayaz Xezer Viktoriya qraben menseli goller ise uzunsov ve derin olur Baykal Tanqanika Nyasa 2 Zelzele ucqun ve yaxud bend golleri cay derelerinin qarsisinin dag ucqunlari surusme ve ya lava axenlari terefinden kesilmesi neticesinde yaranir Goygol Maralgol Sarez ve s Titikaka golu 3 Vulkanik goller golun tebii cokekliyini vulkanin krateri ve eyni zamanda etraf sahelere yayilmis lavalar arasindaki cokeklik teskil edir Yaponiyadaki Kussaro golu 4 Meteorit goller ne vaxtsa yerin sethine dusmus meteoritin yaratdigi cokeklikde su toplanmasi neticesinde emele gelir Estoniyadaki Kaala golu 5 Buzlaq menseli goller buzlaqlar terefinden qazilmis cuxurlarda ve ya buzlaq tepeleri ve tireleri arasindaki cokekliklerde emele gelir Skandinaviya yarimadasinda ve Kanada Arktik arxipelaginda bele goller coxdur Cud Vinnipeq Boyuk Ayi Boyuk Kole Boyuk Goller ve s 6 Karst golleri yeralti sularin tesiri ile eheng dasi dolomit gips hell olur ve bu yolla yaranan cokekliklere cod lakin duru su dolur Onlar kicik nadir hallarda derin olurlar Qerbi sibirin cenubundaki Cani golu ve s 7 Eol golleri kuleyin fealiyyeti ile yaranan calalarda emele gelen gollerdir Balxas golu 8 Relikt goller Qapali su hovzelerinin su seviyyesi deyismesi ile yaranan qaliq gollerdir Bele gollere misal olaraq Abseron yarimadasinda yerlesen golleri Masazir Boyuksor Kurdexani Qanligol misal gostermek olar Bezi mutexessislerin fikrince Xezer de relikt goldur o Tetis okeaninin bir parcasi olub 9 Axmaz goller Axmazlar caylarin deresinde formalasir Zaman kecdikce caylar oz axin istiqametini deyisir ve kohne yataqda gol yaranir Azerbaycan erazisinde boyuk gol Sarisu golu axmazdir Su mubadilesine gore goller Redakte Golun su mubadilesi dedikde ona daxil olan ve ondan cixan caylar nezerde tutulur Eger gole yanliz cay tokulurse bele goller axarsiz goller adlanir Axarsiz goller duzlu gollerdir Eger gole hem cay tokulurse hem de cay baslayirsa bu cur goller axarli goller adlanir Axarli goller sirinsulu gollerdir Gollerin ehemiyyeti RedakteGoller yer uzune paylanmis su anbarlaridir Goller dunyanien icmeli su ehtiyatini qarsilayir Goller eyni zamanda baliqciliq ucun de ehemiyyetlidir Goller yerlesdikleri erazide ozlerinemexsusu tebii kompleks yaradirlar Turizmde de goller boyuk rol oynayir Bir cox goller uzerinde SES qurulur Goller su dovraninda istirak edir Bezi boyuk goller su neqliyyati ucun elverislidir Goller haqqinda RedakteErazisine gore en boyuk gol Xezer denizidir Erazisine gore en boyuk sirinsulu gol Yuxari goldur En duzlu gol Olu denizdir Olu deniz eyni zamanda deniz seviyyesinden en asagida yerlesen goldur En uzun gol Tanqanikadir En hundurde yerlesen gol Titikakadir Yer kuresinde en derin gol Baykal goludur Balxas golu yari duzlu yari sirinsulu olan yegane goldur Boyuk goller Redakte Xezer denizinin Kosmosdan gorunusu Aral denizinin Kosmosdan gorunusu 2009 cu il Baykal golunun Kosmosdan gorunusu Yer kuresindeki gollerinin umumi sahesi quru hissenin teqriben 1 8 ni teqriben 2 7 mln km teskil edir Golun adi Sethinin maksimumsahesi min km Deniz seviyyesinden hundurluyu m En derin yeri m Materik ve ya qiteXezer denizi 376 28 1025 Avropa ve AsiyaYuxari gol 82 183 393 Simali AmerikaViktoriya golu 68 1134 80 AfrikaHuron golu 60 177 208 Simali AmerikaMiciqan golu 58 177 281 Simali Amerika ABS Tanqanika golu 34 773 1470 AfrikaBaykal 32 456 1620 Asiya Rusiya Malavi golu 31 472 706 AfrikaBoyuk Ayi golu 30 157 137 Simali Amerika Kanada Boyuk kole golu 29 156 150 Simali Amerika Kanada Eri golu 26 174 64 Simali AmerikaCad golu 26 281 11 AfrikaVinnipeq golu 24 217 28 Simali Amerika Kanada Balxas golu 22 342 26 Asiya Qazaxistan Ontario golu 20 75 236 Simali AmerikaAral denizi 18 24 3 5 54 5 AsiyaLadoqa golu 18 5 230 Avropa Rusiya Marakaybo golu 16 0 250 Cenubi AmerikaBanqveulu 15 67 5 AfrikaDuntin golu 12 11 8 AsiyaOneqa golu 10 33 127 Avropa Rusiya Tonlesap golu 10 12 14 AsiyaTurkana 8 5 375 73 AfrikaNikaraqua golu 8 4 32 70 Simali AmerikaTitikaka 8 3 3812 304 Cenubi AmerikaAtabaska golu 7 9 213 60 Simali Amerika Kanada Maral golu 6 3 350 60 Simali AmerikaIssik kul golu 6 2 1608 668 Asiya Qirgizistan Boyuk Duzlu gol 6 1282 15 Simali AmerikaTorrens golu 5 7 34 8 AvstraliyaAlbert golu 5 6 619 58 AfrikaVanern golu 5 5 44 100 Avropa Isvec Istinadlar Redakte Memmedov Q S Xelilov M Y Ekologiya etraf muhit ve insan Baki Elm nesriyyati 2006 608 s olu kecid ISBN 5 8066 1765 3 Dunyadan maraqli melumatlar 2014 05 09 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2014 10 20 Hemcinin baxin RedakteKateqoriya GollerKateqoriya Azerbaycan golleriAzerbaycan golleriAzerbaycan gollerinin siyahisiXarici kecidler Redakte Vikianbarda Gol ile elaqeli mediafayllar var Gol ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte Vikipediyani zenginlesdirin Menbe https az wikipedia org w index php title Gol amp oldid 5865356, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.