fbpx
Wikipedia

I Osman

I Osman Qazi (osm. عثمان بك‎ — Osman Bek, türk. Osman Gazi, Birinci Osman; 1258, Söğüt, Biləcik vilayəti21 avqust 1326, Söğüt, Biləcik vilayəti) — Kiçik Asiyada Osmanlı bəyliyinin ilk hökmdarı (1299–1326). Osmanın hakimiyyəti dövründə bəylik müstəqil oldu, Bizansın Kiçik Asiyadakı əraziləri hesabına onun sərhədləri əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirildi. Osmanın rəhbərliyi altında əsas idarəetmə orqanları yaradıldı Onun atası Ərtoğrul qazi olaraq da bilinir(bəzi mənbələrə görə). O, Osmanlı İmperatorluğunun qurucusu hesab olunur və XX əsrin əvvəllərinə qədər mövcud olan Osmanlı sülaləsinin qurucusudur. Osmanın qılıncı dövlət təbərrükü, taxta çıxmanın təntənəli atributu və iman mübarizəsinin simvoludur. Türk xalqının əhəmiyyətli bir hissəsi Osmanlı İmperiyasının dağılmasından əvvəl özlərini osmanlılar adlandırdılar.

I Osman
osm. عُثمان غازى

Konstantin Kapıdağlı tərəfindən çəkilmiş portreti
Qayı boyunun rəisi (bəyi)
1280 — 1299
(ləqəbi: Fəxrəddin)
Sələfi Ərtoğrul Bəy
Osmanlı imperiyasının 1-ci hökmdarı
1299 — 1326
Xələfi I Orxan
Varisi Orxan Bəy
Şəxsi məlumatlar
Doğum tarixi
Doğum yeri Söğüt Rum Səlcuqlu dövləti
Vəfat tarixi
Vəfat yeri Bursa, Osmanlı dövləti
Dəfn yeri Bursa
Sülalə Osmanlı sülaləsi
Atası Ərtoğrul Qazi
Anası Həlimə Xatun
Həyat yoldaşları Malhun Xatun və Rəbia Bala
Uşaqları I Orxan
Çoban
Məlik
Həmid
Pazarlu
Fatma Xatun
 Vikianbarda əlaqəli mediafayllar

Mənbələr problemi

 Osmanlı İmperiyasının mənşəyi ilə bağlı köhnə və ya müasir olan nəzəriyyələrin heç birinin mübahisəsiz olmadığı aydındır. Eyni şəkildə Osman Qazi haqqında olan ənənəvi hekayələrin demək olar ki hamısı uydurmadır. Müasir tarixçinin edə biləcəyi ən yaxşı iş, ən erkən Osmanlı tarixinin qara dəlik olduğunu açıq şəkildə etiraf etməkdir. Bu boşluğu doldurmaq üçün edilən hər hansı bir cəhd sadəcə başqa bir nağılın yaranmasına səbəb olacaqdır.
Kolin İmber
 

Osmana aid həməsr tarixi mənbələrin əskikliyi səbəbindən, onun həyatı haqqında çox az faktiki məlumatlar məlumdur. Onun hakimiyyətinə dair heç bir yazılı sübut yoxdur, çünki demək olar ki, bütün sənədlər sonradan yazılmış saxta sənəd olduqları aşkar edilmişdir. Buna görə Osman haqqında bütün məlumatlar, xeyli sonradan yaranan və inkişaf etdirilən şifahi rəvayətlər və əfsanələrə söykənir. Osmanlı mənbələrindən müasir zamana qədər qorunub-saxlanılan ən qədimi 1476-cı ildə Aşıqpaşazadə tərəfindən yazılmağa başlayan "Tevarih-i Âl-i Osman" (Osman sülaləsinin səlnaməsi) əsəridir. İmperiyanın ilk məşhur salnaməçisi Yaxşi Fakih (1413-cü ildən sonra vəfat etmişdir) olmuşdur, onun atası Orxanın yanında imam idi. Yaxşı Fakih "Menakıb-ı Ali Osman Yıldırım Han’a Gelince" (Osmanlıl sülaləsinin İldırım xana qədər istismarının təsvirləri) adlı əsərində Osmandan başlayaraq I Bəyazidə qədər olan (1398–1402-ci illər) səlnamə yazmışdır. Bu salnamənin əsli müasir zəmanəyə qədər gəlib-çatmamışdır, lakin hesab olunur ki, o, demək olar ki, sözbəsöz olaraq Aşıqpaşazadə və bir sıra digər Osmanlı tarixçilərinin əsərlərinə daxil olmuşdur. Eyni mətndən Yaxşı Fakihin özü haqqında da məlumatlar götürülmüşdür. Aşıqpaşazadə 1413-cü ildə Yaxşı Fakihin evində qaldığını və ondan tarix kitabının əldə etdiyini yazırdı, hansından ki istifadə edərək, Aşıqpaşazadə hadisələri təkrarən yazdı. Oruc qeyd edirdi ki, "Bu hadisələri hardan bildiyimi və topladığımı soruşsalar, indi Kostantin şəhərində [İstanbulda] yaşayan bir dərvişin şahidliyinə istinad edərəm. Onun adı Dervîş Ahmed Âşıkî, yüz yaşlı müdrik insan. […] O, bu hadisələrin hamısını yazmışdır. Ancaq, onun məlumat mənbəsi Orhan Qazinin imamının oğlu Yaxşı Fakih idi, hansı ki Sultan Muradın atası Sultan Mehemmedin hakimiyyətinə qədər yaşamışdır." Sülalə banisinin həyat hekayəsi ilk dəfə on beşinci əsrdə, ölümündən bir yarım əsr sonra yazıldığı üçün, o ana qədər müəyyən əfsanə və rəvayətlər formalaşdı. Həm də nəzərə alınmalıdır ki, bütün bu salnamələr XV əsrin sonu — XVI əsrin əvvəllərində Osmanın nəsil davamçılarının sifarişi ilə və nəzarəti altında yaradılırdı. Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, Osmanlı tarixinin erkən dövrü ilə bağlı hekayələrdə həqiqəti bədii ədəbiyyatdan ayırmaq olduqca çətindir. Məsələn, Kolin Imber yazırdı ki, 15-ci əsrin salnamələrində Osman haqqında tapılan hekayələrin hamısı uydurmadır: "ən elementar mətn təhlili göstərir ki, Osman Qazi və onun ardıcılları ilə bağlı demək olar ki, bütün" faktlar "uydurmadır"".

İlk illəri

Osman bəy (bəzi mənbələrə görə Orxun bəy) 1258-ci ildə Söyüddə doğulub. Həyatının erkən dövrü haqqında etibarlı qeydlər yoxdur. Osman bəyin soyuna və boyuna aid məlumatlar ənənəvi xarakter daşıyır və ən qədimi ölümündən 100 il sonra yazılmışdır. Bu əsərlər arasında Əhmədinin (ö.414) Dastan və Təvarix-i Mûlûk-i Âl-i Osman, Şükrullahın (ö. 1464), Behçetu't-Təvarix və Âșıqpaşazadənin (ö. 1481) Təvarix-i Âl-i Osman adlı əsərlərini qeyd etmək olar.

 
Osman Qazi

Atası Ərtoğrul Qazi (bəzi qaynaqlara görə Ərdoğdu Bəy) Qərbi Anadoluda Söyüd ovalığı ilə Domaniç yaylağında yaşayan Oğuz türklərinin Bozox boyunun Qayı qolundan olan sayca çox olan bir obaya başçılıq edirdi. Osman Qazi onun kiçik oğlu idi. Tarixçi İbni Kamal (ö. 1534) Təvarix-i Al-i Osman adlı əsərində Ərtoğrul Bəyin Anadoluya (Ruma) gəldiyi zaman artıq iki oğlu olduğunu, Söyüddə köçəri həyatı yaşayarkən 1254-cü ildə (hicri 652-ci ildə) "aslan bədənli ay üzlü" kiçik oğlu Osmanın doğulduğunu bildirir. Xalq rəvayətlərinə görə anası (ya da nənəsi), Xayma Anadır.

Yenə tarixçi İbni Kamal, Osmanın gəncliyində "igidlər arasına girdiyini" və "vurmaqda tutmaqda və durmaqda və oturmaqda hərkəsi özünə uydurduğunu" qeyd edir və qardaşlardan ən kiçiyi olmaqla yanaşı "şəmşir (qılınc) və tədbirdə hamısından əvvəl olduğunu" bildirir. Bu açıqlamanın Oğuz dastanının mövzularına bənzər şəkildə işlənildiyi barizdir.

1281-ci ildə 23 yaşında Qayı Boyundan Ömər Bəyin qızı Malhun Xatun ilə evləndi. Bu evlilikdən daha sonra Osmanlı Dövlətinin başçısı olacaq Orxan Qazi doğuldu.

Daha sonra Şeyx Ədəbalinin qızı Bala Xatun ilə evləndi. Bu evlilikdən də Əlaəddin Bəy dünyaya gəldi.

Bəyliyi əlinə keçirmə səyləri

1281-ci ildə atası Ərtoğrul Bəy 90 yaşlarında ikən vəfat edir.

Bir çox tarixçinin ortaq fikrinə görə, bəylik vəzifəsinin Osman bəyə keçməsi sülh yolu ilə olmamışdır və bəylik vəzifəsini üzərinə götürmək üçün Osman Qazi yaxınları ilə "taxt mübarizəsi" aparmışdır. Bu mübarizənin kiminlə aparıldığı və necə inkişaf etdiyi mübahisəlidir, bu haqda tarixçilər fərqli izahatlar vermişlər.

 
Soldan sağa:Ağca Qoca ilk sərkərdələrdən, Osman QaziQonur Alp ilk sərkərdələrdən

Bir çoxlarının qəbul etdiyi bu izahatlardan birinə əsasən, Osman Qazi əmisi Dündar Qazi ilə bəylik uğrunda münaqişəyə girişmişdir. Bu izahata gőrə Qayı boyunun öndər uluları Dündar Bəyin tərəfini saxlamaqda, boyun gənc igidləri isə Osman Bəyi dəstəkləməkdə idi. Bu münaqişənin necə və nə qədər müddətə davam etdiyi bilinmir. Amma münaqişənin sonunda Osman Bəy qalib gəlmiş və düşmənə qarşı edilən axınlara qarşı çıxdığı bəhanəsi ilə yaşlı Dündar Bəyi bir oxla öldürmüşdür. Bundan sonra Osman Bəy Oğuz adətinə uygun olaraq Qayı boyunun başçısı olmuşdur.

Başqa bir versiya olan Hacı Bəktaş Vəlinin "Vilayətnamə" əsərində isə Osmanın bəyliyin başına keçməsi fərqli şəkildədir. Qayı boyu Sultanönü və ətraf ərazilərdə məskunlaşdıqdan sonra əmisi Aydoğmuş və sonra atası Ərdoğdu (Ərtoğrul) bəy daha sonra isə kiçik əmisi Gündüz Alp Qayı boyuna bəy olmuşdur. Bu dövrdə Osman Qazi adamları ilə birlikdə Bizans şəhərləri Yarhisar, Biləcik, İnəgöl və İznik bölgələrinə axınlar təşkil etməyə başlamışdır. Bizanslı Bursa təkfuru(hakimi) Konyada olan Anadolu Səlcuq sultanı III Əlaəddin Keyqubada elçilər göndərərək bu axınları şikayət etmişdir. Səlcuq sultanı Gündüz Alpa xəbər yollayaraq axınları təşkil edən Osman Qazini çəkindirməsini istəmişdir. Gündüz Alp isə Osman Qazini tutduraraq Konyaya, III Əlaəddin Keyqubadın hüzuruna göndərmişdir. Ancaq III Əlaəddin Keyqubad Osman Qazinin şəxsiyyətini bəyənir. Sultan razılıq alması üçün onu Qarahöyükdə olan Hacı Bəktaş Vəlinin yanına yollamışdır. Hacı Bəktaş Vəli Osman Qazini qonaqpərvərliklə qarşılamış və öz tülbəndini onun başına sarımış, sanki onun başına tac qoymuşdur. Osman Konyaya geri qayıdarkən Hacı Bəktaş Vəli onunla birlikdə sultana Osmanı tərifləyən bir məktub yollamışdır. Mənbədə sultanın məktubu oxuduqdan sonra Osmana böyük bir mənsəb verilməsini istədiyi bildirilir. Osman Qazi Sultanönünün mərkəzi olan Söyüdə geri döndükdən sonra sultan ona qızıl başlı bayraq və mehtər göndərib, onu mükafatlandırmışdır. Bu versiya "Vilayətnamə" əsərindən başqa Yazıçızadənin "Səlcuqnamə" əsərində də təkrar olunur. Bir sıra tarixçilər bu mükafatlandırmanı Osmanın bəyliyinə müstəqillik verilməsi kimi qiymətləndirirlər. Hacı Bəktaşın "Vilayətnamə" əsərində sonradan Osman Qazi və Gündüz Alp arasında olan münasibətlərin necə cərəyan etdiyi haqqında məlumat yoxdur. Buna baxmayaraq bəzi tarixçilər hesab edir ki, Osman Qazi ilə Gündüz Alp arasında mübarizə olmuşdur və Osman Qazi Gündüz Alpı məğlub edərək bəyliyi ələ keçirtmişdir. Bəzi tarixçilər isə belə bir mübarizənin olmadığını bildirir. Başqa bir versiyaya görə isə Gündüz Alp Domaniç müharibəsində şəhid olmuşdur. Bir sıra tarixçilər bu versiyalara əsaslanaraq əslində Osman Qazi və Dündar bəy arasında mübarizənin olmadığı, bu versiyanın Osman Qazi və Gündüz Alp arasındakı mübarizədən təsirlənərək ortaya atıldığını hesab edirlər.

Bitaniya bölgəsində Bizans qüvvələri ilə mübarizənin genişlənməsi

Osman Qazi 1280-ci illərdən 1300-cü ilə qədər təqribən 20 il Osmanlı dövlətinin yaranması ərəfəsində Bitaniya bölgəsində (Bursa-Biləcik-İznik ətrafı) Bizans qüvvələri ilə bəyliyini gücləndirmək üçün bir sıra toqquşmalar yaşamışdır. Bu toqquşmalardan onun silahdaşları Samsa Çavuş, Qonur Alp, Ağca Qoca, Aygüt Alp, Qazi Əbdürrəhman və başqa "alp" bəylərin axınçıları olmuşdur. Osman Qaziyə dini və mənəvi dəstəyi əxilər vermişdir. Xüsusən də qızı Bala xatunla evləndiyi Əskişəhər əxilərinin İtburnu şeyxi olan Şeyx Ədəbalı ona müşavirlik etmiş, dəstək olmuşdur.

Osman Qazi ilk dəfə 1283-cü ildə İnəgöl təkfuru (hakimi) Nikola ilə arasında baş verən Ermənibeli döyüşündə məğlub olmuşdur. Bu döyüşdə qardaşı Saruhanın oğlu Bay Xoca şəhid olmuşdur. 1284-cü ildə Osman bəy 300 nəfərlik qüvvə ilə İnəgöl yaxınlığındakı Əmirdağının ətəklərində Kuluca qalasına gecə anidən hücum edərək qalanı tutmuşdur. Bu Osmanlıların tarixə keçmiş ilk qala fəthidir. 1286-ci ildə Osman bəy ilə İnəgöl və Qaracahisar (Malachiya) hakimlərinin birləşmiş qüvvələri arasında Əkizcə yaxınlığında Domaniç döyüşü baş vermişdir. Osman bəy bu döyüşdə qalib gəlmişdir, amma qardaşı Saruhan(bəzi mənbələrə görə Gündüz Alp) şəhid olmuşdur. Bu qələbə nəticəsində Qaracahisar Osman bəyin əlinə keçmişdir. Bundan sonra Osman Qazi müttəfiqləri ilə birlikdə axınlar etmək siyasətini yeritmişdir. Mudurnu yaxınlığında olan Samsa Çavuş, qardaşı Satılmış və Köse Mikayıl qüvvələri ilə Sakarya çayı boyunca yerləşən Sorkun, Tarkalı Yenicəsi və Göynükə axınlar etmişdir.

1298–1299-cu illərdə Osman Qazinin güclənməsindən narahat olan və təhlükəni hiss edən Biləcik (Belakona) hakimi Yarhisar hakiminin qızı ilə evləndirəcəyi oğlunun toy mərasiminə Osman Qazini də dəvət edərək orada pusqu quraraq onu öldürməyi düşünmüşdü. Buna baxmayaraq Osman Qazinin dostu olan və Biləcik hakiminə düşmən olan Harmanqaya hakimi bu pusqu haqqında Osman Qaziyə xəbər verərək, onun pusquya düşməyinin qarşısını almışdır. Osman Qazi oyun içində oyun deyə adlandırdığı siyasətlə bu şəhəri ələ keçirtmişdir. Bu "oyun içində oyun" siyasətinə görə 40 nəfər silahdaşına qadın paltarı geyindirərək Biləcik qalasına gizlicə keçirmişdir. Digər tərəfdən keçələrə bürünərək qalaya girən adamlarının da köməyi ilə Biləcik qalasını ələ keçirmişdir. Bu deyiş Osmanlı tarixinin Osman bəy haqqında olan mifik düşüncələrin əsasını təşkil edir. Eyni zamanda Osman bəy Yarhisardan toya gələnləri qoruyan qüvvələri Çakır ətrafında məğlub etmişdir. Toya gələnlər içərisində olan Yarhisar hakiminin qızı Holofira (sonradan Nilufər xatun) ələ keçirilərək Osman bəyin oğlu Orxan Qazi ilə evləndirilmişdir. Bu toqquşmaların nəticəsində Biləcik hakimi öldürülmüş, Biləcik və Yarhisar qalaları Osman bəy tərəfindən ələ keçirilmişdir.

Eyni zamanda (1298–1299-cu illər aralığında) Turqut Alp İnəgöl qalasını mühasirəyə almış və bu qala da Osmanlıların əlinə keçmişdir.

Bəyliyin müstəqilliyini qazanması və yerli Bizans qüvvələri ilə toqquşmalar

Osman bəyin hansı tarixdə bəyliyi qurması tarixçilər arasında mübahisəlidir. Kulaca və Qaracahisar qalalarının fəth olunmasından sonra 1299-cu ildə İnəgölün də alınması Osmanlı dövlətinin quruluş tarixi olaraq qəbul edilir. Bir sıra tarixçilər 1299-cu ildə Anadolu Səlcuq dövlətinin süqutundan sonra Osman Qazinin müstəqillik qazanaraq Osmanlı dövlətini qurduğunu qəbul edirlər. Digər tarixçilər 1299-cu ildə Anadolu Səlcuq sultanı II Qiyasəddin Məsudun Osman Qaziyə bayraq və mehtər göndərməsini bəyliyə istiqlal vermək mənasına gəldiyini qeyd edirlər.

İpəkçilik və dəmirçilik mərkəzi olan Biləciyin Osmanlıların əlinə keçməsinin Osman Qazinin 70 illik həyatının üçüncü mərhələsində olduğunu tarixçilər qeyd edirlər. Həyatının bu mərhələsində döyüşlərin önəmli rolu olmuşdur.

Bu mərhələdə ilk uğuru Körpühisarın ələ keçirilməsi hesab olunur. Bu mərhələdə hədəf önəmli bir Bizans şəhəri olan Nikeyaya (sonradan İznik) çevrilmişdir. İznik gölünün şərqində yerləşən Nikeya şəhərinə qarşı olsun deyə gölün qərbinə 1301-ci ildə əhalisi türkmənlərdən ibarət Yenişəhər qurulmuşdur. Osman bəy Yenişəhəri bəyliyə mərkəz etmişdir.

Tarixçi Mehmed Nəsrinin 1500-cü illərdə yazdığı əsərə görə həmin ildə Osman Qazinin adına ilk xütbə Şeyx Ədəbalinin müridi olan Qaramanlı Dursun tərəfindən Qaracahisarda məscidə çevrilmiş bir kilsədə oxunmuşdur.

Osman bəy bəyliyin ərazilərindən Oğuz törələrinə uyğun olaraq yaxın qohumlarına və silahdaşlarına "dirlik" şəklində paylar vermişdir. Əskişəhər qardaşı Gündüz bəyə, Qaracahisar oğlu Orxan bəyə, Yarhisar Həsən Alpa, İnəgöl isə Turqut Alpa verilmişdir.

Bizansın əsas qüvvələri ilə mübarizələr

Osman bəy və silahdaşlarının axınçı birlikləri 1299-cu ilə qədər yerli Bizans qüvvələri ilə mübarizə aparmışdır. Bizans imperatoru II Andronik türkmən bəyliklərinin getdikcə artan təhdidini başa düşmüşdür. Həmin il imperatorluq vəzifəsini bölüşdüyü Mixailin komandanlıq elədiyi Bizans ordusu indiki Gərməncik qəsəbəsi yaxınlarında olan Menderes Magnesiyasnda bir türkmən ordusuna məğlub olmuşdur və əsir düşməmək üçün qaçmışdır.

Bundan bir neçə həftə keçdikdən sonra 17 iyun 1302-ci ildə Bizansın Bursa, Orxaneli (Atarnos), Kite, Kestel hakimlərinin yerli gücləri Konstantinopoldan gəmilərlə göndərilən muzdlu alan birlikləri ilə birləşərək Osman Qazi ilə qarşı-qarşıya gəlmişdir. Onlar Osman bəyin ələ keçirdiyi Nikeya (İznik) şəhərini geri almaq üçün Yalova yaxınlarında yerləşən Yalakova istiqamətindən irəliləməyə başladılar. 2000 nəfərlik mərkəzi Bizans birliyinə Heteriarkos Muzalon komandanlıq edirdi.

Osman bəyə Bizans əsgərlərinin sahilə çıxması xəbəri gəlmişdi. O, Bizans qüvvələrinin Yalakovadan cənuba irəliləyərək İzniki geri almasının qarşısını almağı hədəf olaraq seçdi. Osman bəy komandanlıq elədiyi 5000 nəfərlik qarışıq türkmən atlı və piyada birlikləri ilə sürətlə hərəkət edərək Yalakdərədən Yalakova sahilə gəldilər. Bizans ordusunun sərkərdəsi Muzalon bunu gözləmirdi və bu qarşılaşma ani basqın xarakteri daşıyırdı. Bizansın muzdlu əsgərləri alanlar əks-hücuma keçərək əsas Bizans qüvvələrinin geri çəkilməsinə və yenidən yığışmasına şərait yaratdı. Buna baxmayaraq Bizans əsgərləri toqquşmada məğlub oldu və nizamsız şəkildə geri çəkilməyə başladılar. Beləliklə say üstünlüyünə də sahib olan Osman bəy bu döyüşdə qalib gəldi. Nəticədə Bizans qüvvələri çox itki verməsələrdə geriyə, Nikomediya (İzmit) şəhərinə doğru qaçmağa başladılar. Əsas Bizans qüvvələri isə alanların onları qoruması nəticəsində hələ də sahildə olan gəmilərə minib Konstantinopola qaçdılar.

Tarixçi Xəlil İnalcığın 2009-cu ildə verdiyi müsahibəyə görə Osmanlı bəyliyinin dövlət kimi əsasının qoyulması 1302-ci ildə Yalova yaxınlarında baş verən Bafeus döyüşündə qazanılan qələbədən sonra olmuşdur.

Bu döyüş Yalovanın Hersoq kəndi yaxınlığında baş vermişdi. Bu döyüşə Bizans tarixinin tədqiqatçısı olan Yorgi Pachymeres yazdığı xronologiyada Yalakdərə içindəki Bizans məntəqəsi olan Bafeusa görə döyüşü Bafeus döyüşü olaraq adlandırmışdır. Bəzi türk tarixçiləri isə Bafeusun türkcə qarşılığı olan Çobanqala adını əsas götürərək Çobanqala döyüşü adlandırırlar. Buna baxmayaraq digər tarixçilər, Jozef von Hammer, Əhməd Rafiq Altınay və başqaları bu döyüşü Qoyunhisar döyüşü olaraq adlandırırlar.

Bu döyüşdə Osmanlı tərəfdən Osman bəyin qardaşı oğlu Aydoğdu bəy şəhid olmuşdur. Bafeus döyüşü Bizansın nizami ordusu ilə Osmanlılar arasında baş verən ilk döyüşdür.

Bu döyüşdən sonra Mərmərə dənizinin cənub sahilləri Osman bəyin hücumları qarşısında müdafiəsiz qaldı. Həmin il Kite qalası, Orxaneli (Atarnos) və Ulubat gölünün içində yerləşən Alyos adası Osmanlıların əlinə keçdi. Kite qalasının komandanı müqavimət göstərdi, qala ələ keçəndən sonra Aydoğdunun qisasının alınması üçün öldürüldü. Osman bəyin Egey dənizindən Edremitə qədər yolunun açıldığını Bizans imperatoru da başa düşürdü. Osmanlı qüvvələri burada əsas yerləri tutmaqla yanaşı ətrafdakı kəndlərə də axınlar təşkil elədi. Bu axınlar Mərmərə dənizinin cənubundakı əkin sahələrində yaşayan kəndli əhali arasında təşvişə səbəb olmuşdu və onlar tədricən köçə başladılar. Bizans tarixinin tədqiqatçısı olan Yorgi Pachymeres Bizansın əkin sahələrində yaşayan kəndlilərin başlatdığı böyük köçü və bu köçün səbəb olduğu çətinliklər haqqında kitabında yazmışdır.

Bafeus döyüşünün nəticəsində Bizans imperatoru Osmanlını və digər türkmən bəyliklərini Qərbi Anadoludan çıxartmaq siyasətinə başlamağa qərar vermişdir. Aralıq dənizində elədiyi talanlarla məşhurlaşmış Roger de Flor və onun tabeliyində olan muzdlu Katalon birliyinin Siciliya ilə olan müqaviləsi başa çatdıqdan sonra ona edilən Anadoluya gəlmək təklifini qəbul etmiş və Konstantinopola dəvət olunmuşdur. Çoxu katalonlardan ibarət olduğu üçün Katalon birliyi adlanan bu muzdlu əsgərlər ailələri ilə birlikdə 1 sentyabr 1302-ci ildə 31 hərbi və köməkçi yük gəmiləri ilə birlikdə Haliçə gəlmişdir. Bu birliyin çoxu ağır atlı birliklərdən ibarət olmaqla sayının 2500-ə çatdığı məlumdur. Bizans imperatoru II Andronik Katalon birliyinin özünə sadiqliyini artırmaq üçün birliyin komandanı Roger de Floru qızı ilə evləndirmişdir.

Roger de Flor əvvəlcə genuyalıları Konstantinopolda cəzalandırmışdı. Sonra Qapıdağ yarımadasındakı önəmli Kzykus şəhərini mühasirəyə alan Karəsi bəyliyinin qüvvələrini ağır məğlubiyyətə uğratmışdır. Bu döyüşdə Katalon birliyi ağır atlı birlikləri və ox keçirməz zirehləri ilə məşhurlaşmışlar. Sonra Alaşəhərə keçərək oranı mühasirəyə alan Qaramanoğulları bəyliyinin qüvvələrini ağır məğlubiyyətə uğratmışdır. Sonra ordusu ilə Gülək boğazına qədər irəliləmişdir və geri dönərək qənimətlərinin saxlandığı Alaşəhərə gəlmişdir. Burada onun birliyinə Avropadan yeni qüvvələr qoşulmuşdur. Katalon bölüyü və Roger de Flor sonra Konstantinopola getmişdir. Roger de Flor İmperator IX Mixailə dəstək üçün Adrianopola(Ədirnə) getmişdir, lakin 1305-ci ildə burada sui-qəsd nəticəsində öldürülmüşdür. Katalon birliyi Osmanlılarla döyüşməsə də digər üç bəyliyin qüvvələrini məğlubiyyətə uğratmışdır. Bizans tarixçiləri qeyd edir ki, Katalon birliyinin məğlubedilməzliyi ilə məşhurlaşması Osmanlı bəyliyinin Mərmərə dənizinin cənubuna etdiyi axınların sürətini yavaşlatmışdır.

1308-ci ildə axınlar yenidən başladı. İlk olaraq İznik-İzmit yolu üzərində yerləşən önəmli məntəqə olan Trikokiya (Qarahisar) ələ keçirildi. 1313-cü ildə Osman bəyə çox köməyi dəyən Bizansın Harmanqaya hakimi Mixail Köşes İslamı qəbul etdi və Köse Mikayıl adını alaraq axınlara qoşulmağa başladı. 1313–1315-ci illərdə Sakarya çayı boyunca yerləşən Lefke, Mekece, Ağhisar, Geyve, Gölbazarı və Ləbləbiçi qalaları ələ keçirildi.

Bu fəthlərdən sonra bəyliyin ərazisinin daha da böyüməsi üçün Bursa şəhərinin ələ keçirilməsi tələb olunurdu. Osman bəyin dövründə onun əsgərləri Bursanın böyük qalasını ələ keçirə biləcək səviyyədə deyildi. Bu səbəbdən Osman bəy Bursanı uzun müddət mühasirə altında saxlamaqla təslim olmağa vadar etməyə çalışdı. Şəhərin daha yaxşı mühasirədə saxlanılmağı üçün ətrafda iki kiçik qala inşa olundu. Bu qalaların idarəsini Osman bəy qardaşı oğlu Ağteymurla köləsi Balancıqa verdi.

Son illəri və ölümü

Osman Qazi son illərində qocalığı və tutulduğu damla xəstəliyi (podaqra) səbəbindən bəyliyin idarə olunmasını oğlu Orxana tapşırdı. Osman bəyin nə vaxt ölüb, bəyliyin idarəsinin tam şəkildə Orxan bəyin əlinə keçməsi tarixi isə mübahisəlidir. 1320-ci ildən sonra baş verən hadisələrdə artıq Osman bəyin adı keçmir. 15-ci yüzilliyin Osmanlı tarixçilərindən olan Ruhi Çələbinin yazdığı "Tevarih-i Âli Osman" adlı əsərində Osman bəyin 1320-ci ildə öldüyü yazılmışdır. II Mehmed və II Bəyazidin dövrlərində yaşayan və 1502-ci il hadisələrinə qədər olan tarixi qələmə alan Oruc bəyin "Tevarih-i Âli Osman" adlı başqa bir əsərində isə Osman bəyin 1327-ci ildə öldüyü yazılmışdır. Digər tarixçilər də Osman bəyin ölüm tarixini bu iki tarix arasında göstərir. Çağdaş tarixçilərindən olan Necdet Sakaoğlu qeyd edir ki, 1320-ci ildən sonrakı hadisələrdə Osman bəyin adı keçmir və 1324-cü ildə Orxan bəyin idarəni ələ alması haqqında mənbələrdə məlumatlar vardır. O, bu nəticəyə gəlmişdir ki, Osman bəy 1324-cü ildə ölmüşdü.

Osman bəyin harada öldüyü məsələsi də mübahisəlidir. Böyük ehtimalla Söyüddə ölmüşdü. Bəzi tarixçilər iddia edirlər ki, Bursa onun ölümündən əvvəl Osmanlıların əlinə keçmişdi və Osman bəy Bursada ölmüşdü. Buna baxmayaraq tarixçilərin böyük bir hissəsi Bursanın Orxan bəyin idarəni ələ keçirməsinin ilk illərində fəth olunduğu fikrini qəbul edirlər. Buna əsaslanaraq Osman bəyin ilk öncə Söyüddə atası Ərtoğrul bəyin türbəsində dəfn olunduğu, Bursanın fəthindən sonra isə məzarının Bursa qalasında Osmaniyyə meydanında yerləşən Gümüşlü Kümbetə(Aya Ella) köçürüldüyünü qəbul edirlər.

Yenilikləri

Osman Qazi ilk Osmanlı pulunu 1324-cü ildə zərb etdirmişdi.

Ailəsi

Hərəmxanası

 
Osman Qazinin Bursadakı türbəsi

Oğulları

 1. I Orxan
 2. Bazarlı Bəy
 3. Çoban Bəy
 4. Həmid Bəy
 5. Ələddin Bəy
 6. Məlik Bəy
 7. Savcı Bəy

Qızı

İstinadlar

 1. İmber, Colin (1990). The Ottoman Empire 1300 - 1481. The İSİS Press İstanbul. ISBN 975-428-015-0.
 2. Onun haqqında mənbələrdə məlumat olmasa da Domaniçin Çərşənbə kəndində yerləşən qədim türbəni ona aid bir ziyarətgah olaraq qəbul edirlər. II Əbdülhəmid bu qədim türbə əvəzinə yeni bir türbə tikdirmişdir.
 3. Babinger, 1927. səh. 10—11
 4. Еремеев, Мейер, 1992, Глава 10. От бейлика до султаната
 5. Şahin, 2013; Süreyya, 1996.
 6. Kaçar, 2015. səh. 48—49
 7. Ихсаноглу, 2006; Финкель, 2017.
 8. Imber, 1993. səh. 73
 9. http://www.netpano.com/makale/?makale=1287[ölü keçid]
 10. Sakaoğlu, Necdet "Osman I", (1999) Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.2 s.392–395 İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, ISBN 975-08-0073-7.
 11. İbn-i Kemal (Kemalpaşazade) (haz. Şerafettin Turan) (1992) Tevarih-i Al-i Osman I, II ve VII Defterler, Ankara :Türk Tarih Kurumu
 12. Firdevsi-i Rumi/Uzun Firdevs, Vilayetname-i Hazret-i Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, yazma eser. Mənbə: Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul: Oğlak Yayınları ISBN 975-329-299-6 s. 26, 517
 13. Yazıcizade, Ali, Selçukname", Yazma. Topkapı Sarayı Müzesi Kıt. Revan K. No.1391 Mənbə:Sakaoğlu
 14. Bəzi tarixçilərə görə buranın fəthindən çox razı qalan Anadolu Səlcuq Sultanı II Qıyasəddin Məsud Osman Qaziyə Bəy titulu vermişdir.
 15. Firdevsi-i Rumi/Uzun Firdevs, Vilayetname-i Hazret-i Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, yazma eser. Kaynak: Sakaoğlu, Necdet (1999), Bu Mülkün Sultanları, İstanbul: Oğlak Yayınları ISBN 975-329-299-6 s. 26, 517
 16. Mehmet Nesri, (haz. Faik Reşit Unat ve Mehmet A.Köymen). (1983) Kitab-ı Cihanuma Nesrî Tarihi) C.I Ankara:Türk Tarih Kurumu (3.baskı) ISBN 975-16-0722-1
 17. Bizanslı tarixçi Pachymeres (1835) "De Michaele et Andronico Palaeologis (Cild. II, 4), səhifə. 327
 18. Norwich, John Julius (1991) Byzantium: The Decline and Fall, Londra: Penguin ISBN 0-14-011449-1 s.263
 19. Ahmet Akyol, (2009) "Bafeus Muharebesi"
 20. Haber sitesi "ntvmsnbc"'nin 27 Temmuz 2009 tarihli bülteninde "Prof. İnalcık: Osmanlı 1302'de kuruldu" adlı madde [1]/
 21. Joseph von Hammer-Purgstall, (1827–1835) Geschichte des osmanischen Reiches
 22. Ahmet Refik Altınay, Büyük Tarih-i Umumî, Vol. 4], [Kütüphane-i İslâm ve AskerîBüyük Tarih-i Umumî, Vol.
 23. A. Failler (ed) ve V.Laurent (Fr. çev.) (1984) Georges Pachymeşres: Relations historique C. 1, (Yunanca və Fransızca)

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

 • Osman Qazi türbəsinin 3D görüntüsü
I Osman
Doğum: 1258 Vəfat: 1326
Hakimiyyət titulları
Sələfləri 
Ərtoğrul Qazi
 
Qayı boyunun Bəyi

1281-1299
Xələfləri 
Osmanlı quruldu
Sələfləri 
Osmanlı quruldu
 
Osmanlı İmperiyası (دولت عالیه عثمانی) Sultanı

1299-1326
Xələfləri 
I Orxan

osman, məqaləni, vikiləşdirmək, lazımdır, lütfən, məqaləni, ümumvikipediya, redaktə, qaydalarına, uyğun, şəkildə, tərtib, edin, qazi, عثمان, بك, osman, türk, osman, gazi, birinci, osman, 1258, söğüt, biləcik, vilayəti, avqust, 1326, söğüt, biləcik, vilayəti, k. Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin I Osman Qazi osm عثمان بك Osman Bek turk Osman Gazi Birinci Osman 1258 Sogut Bilecik vilayeti 21 avqust 1326 Sogut Bilecik vilayeti Kicik Asiyada Osmanli beyliyinin ilk hokmdari 1299 1326 Osmanin hakimiyyeti dovrunde beylik musteqil oldu Bizansin Kicik Asiyadaki erazileri hesabina onun serhedleri ehemiyyetli derecede genislendirildi Osmanin rehberliyi altinda esas idareetme orqanlari yaradildi Onun atasi Ertogrul qazi olaraq da bilinir bezi menbelere gore O Osmanli Imperatorlugunun qurucusu hesab olunur ve XX esrin evvellerine qeder movcud olan Osmanli sulalesinin qurucusudur Osmanin qilinci dovlet teberruku taxta cixmanin tenteneli atributu ve iman mubarizesinin simvoludur Turk xalqinin ehemiyyetli bir hissesi Osmanli Imperiyasinin dagilmasindan evvel ozlerini osmanlilar adlandirdilar I Osmanosm ع ثمان غازىKonstantin Kapidagli terefinden cekilmis portretiQayi boyunun reisi beyi 1280 1299 leqebi Fexreddin Selefi Ertogrul BeyOsmanli imperiyasinin 1 ci hokmdari1299 1326Xelefi I OrxanVarisi Orxan BeySexsi melumatlarDogum tarixi 1258Dogum yeri Sogut Rum Selcuqlu dovletiVefat tarixi 1 avqust 1326Vefat yeri Bursa Osmanli dovletiDefn yeri BursaSulale Osmanli sulalesiAtasi Ertogrul QaziAnasi Helime Xatun 2 Heyat yoldaslari Malhun Xatun ve Rebia BalaUsaqlari I Orxan Coban Melik Hemid Pazarlu Fatma Xatun 1 Vikianbarda elaqeli mediafayllar Mundericat 1 Menbeler problemi 2 Ilk illeri 3 Beyliyi eline kecirme seyleri 4 Bitaniya bolgesinde Bizans quvveleri ile mubarizenin genislenmesi 5 Beyliyin musteqilliyini qazanmasi ve yerli Bizans quvveleri ile toqqusmalar 6 Bizansin esas quvveleri ile mubarizeler 7 Son illeri ve olumu 8 Yenilikleri 9 Ailesi 9 1 Heremxanasi 9 2 Ogullari 9 3 Qizi 10 Istinadlar 11 Hemcinin bax 12 Xarici kecidlerMenbeler problemi Redakte Osmanli Imperiyasinin menseyi ile bagli kohne ve ya muasir olan nezeriyyelerin hec birinin mubahisesiz olmadigi aydindir Eyni sekilde Osman Qazi haqqinda olan enenevi hekayelerin demek olar ki hamisi uydurmadir Muasir tarixcinin ede bileceyi en yaxsi is en erken Osmanli tarixinin qara delik oldugunu aciq sekilde etiraf etmekdir Bu boslugu doldurmaq ucun edilen her hansi bir cehd sadece basqa bir nagilin yaranmasina sebeb olacaqdir Kolin Imber Osmana aid hemesr tarixi menbelerin eskikliyi sebebinden onun heyati haqqinda cox az faktiki melumatlar melumdur Onun hakimiyyetine dair hec bir yazili subut yoxdur 3 cunki demek olar ki butun senedler sonradan yazilmis saxta sened olduqlari askar edilmisdir 4 Buna gore Osman haqqinda butun melumatlar xeyli sonradan yaranan ve inkisaf etdirilen sifahi revayetler ve efsanelere soykenir 4 Osmanli menbelerinden muasir zamana qeder qorunub saxlanilan en qedimi 1476 ci ilde Asiqpasazade terefinden yazilmaga baslayan Tevarih i Al i Osman Osman sulalesinin selnamesi eseridir Imperiyanin ilk meshur salnamecisi Yaxsi Fakih 1413 cu ilden sonra vefat etmisdir olmusdur onun atasi Orxanin yaninda imam idi 3 Yaxsi Fakih Menakib i Ali Osman Yildirim Han a Gelince Osmanlil sulalesinin Ildirim xana qeder istismarinin tesvirleri adli eserinde Osmandan baslayaraq I Beyazide qeder olan 1398 1402 ci iller selname yazmisdir Bu salnamenin esli muasir zemaneye qeder gelib catmamisdir lakin hesab olunur ki o demek olar ki sozbesoz olaraq Asiqpasazade ve bir sira diger Osmanli tarixcilerinin eserlerine daxil olmusdur Eyni metnden Yaxsi Fakihin ozu haqqinda da melumatlar goturulmusdur 5 Asiqpasazade 1413 cu ilde Yaxsi Fakihin evinde qaldigini ve ondan tarix kitabinin elde etdiyini yazirdi hansindan ki istifade ederek Asiqpasazade hadiseleri tekraren yazdi Oruc qeyd edirdi ki Bu hadiseleri hardan bildiyimi ve topladigimi sorussalar indi Kostantin seherinde Istanbulda yasayan bir dervisin sahidliyine istinad ederem Onun adi Dervis Ahmed Asiki yuz yasli mudrik insan O bu hadiselerin hamisini yazmisdir Ancaq onun melumat menbesi Orhan Qazinin imaminin oglu Yaxsi Fakih idi hansi ki Sultan Muradin atasi Sultan Mehemmedin hakimiyyetine qeder yasamisdir 6 Sulale banisinin heyat hekayesi ilk defe on besinci esrde olumunden bir yarim esr sonra yazildigi ucun o ana qeder mueyyen efsane ve revayetler formalasdi Hem de nezere alinmalidir ki butun bu salnameler XV esrin sonu XVI esrin evvellerinde Osmanin nesil davamcilarinin sifarisi ile ve nezareti altinda yaradilirdi 4 Tedqiqatcilar hesab edirler ki Osmanli tarixinin erken dovru ile bagli hekayelerde heqiqeti bedii edebiyyatdan ayirmaq olduqca cetindir 7 Meselen Kolin Imber yazirdi ki 15 ci esrin salnamelerinde Osman haqqinda tapilan hekayelerin hamisi uydurmadir en elementar metn tehlili gosterir ki Osman Qazi ve onun ardicillari ile bagli demek olar ki butun faktlar uydurmadir 8 Ilk illeri RedakteOsman bey bezi menbelere gore Orxun bey 9 1258 ci ilde Soyudde dogulub 10 Heyatinin erken dovru haqqinda etibarli qeydler yoxdur Osman beyin soyuna ve boyuna aid melumatlar enenevi xarakter dasiyir ve en qedimi olumunden 100 il sonra yazilmisdir Bu eserler arasinda Ehmedinin o 414 Dastan ve Tevarix i Muluk i Al i Osman Sukrullahin o 1464 Behcetu t Tevarix ve Așiqpasazadenin o 1481 Tevarix i Al i Osman adli eserlerini qeyd etmek olar Osman Qazi Atasi Ertogrul Qazi bezi qaynaqlara gore Erdogdu Bey Qerbi Anadoluda Soyud ovaligi ile Domanic yaylaginda yasayan Oguz turklerinin Bozox boyunun Qayi qolundan olan sayca cox olan bir obaya basciliq edirdi Osman Qazi onun kicik oglu idi Tarixci Ibni Kamal o 1534 Tevarix i Al i Osman adli eserinde Ertogrul Beyin Anadoluya Ruma geldiyi zaman artiq iki oglu oldugunu Soyudde koceri heyati yasayarken 1254 cu ilde hicri 652 ci ilde aslan bedenli ay uzlu kicik oglu Osmanin doguldugunu bildirir 11 Xalq revayetlerine gore anasi ya da nenesi Xayma Anadir Yene tarixci Ibni Kamal Osmanin gencliyinde igidler arasina girdiyini ve vurmaqda tutmaqda ve durmaqda ve oturmaqda herkesi ozune uydurdugunu qeyd edir ve qardaslardan en kiciyi olmaqla yanasi semsir qilinc ve tedbirde hamisindan evvel oldugunu bildirir Bu aciqlamanin Oguz dastaninin movzularina benzer sekilde islenildiyi barizdir 10 1281 ci ilde 23 yasinda Qayi Boyundan Omer Beyin qizi Malhun Xatun ile evlendi Bu evlilikden daha sonra Osmanli Dovletinin bascisi olacaq Orxan Qazi doguldu Daha sonra Seyx Edebalinin qizi Bala Xatun ile evlendi Bu evlilikden de Elaeddin Bey dunyaya geldi Beyliyi eline kecirme seyleri Redakte1281 ci ilde atasi Ertogrul Bey 90 yaslarinda iken vefat edir Bir cox tarixcinin ortaq fikrine gore beylik vezifesinin Osman beye kecmesi sulh yolu ile olmamisdir ve beylik vezifesini uzerine goturmek ucun Osman Qazi yaxinlari ile taxt mubarizesi aparmisdir Bu mubarizenin kiminle aparildigi ve nece inkisaf etdiyi mubahiselidir bu haqda tarixciler ferqli izahatlar vermisler Soldan saga Agca Qoca ilk serkerdelerden Osman Qazi ve Qonur Alp ilk serkerdelerden Bir coxlarinin qebul etdiyi bu izahatlardan birine esasen Osman Qazi emisi Dundar Qazi ile beylik ugrunda munaqiseye girismisdir Bu izahata gore Qayi boyunun onder ululari Dundar Beyin terefini saxlamaqda boyun genc igidleri ise Osman Beyi desteklemekde idi Bu munaqisenin nece ve ne qeder muddete davam etdiyi bilinmir Amma munaqisenin sonunda Osman Bey qalib gelmis ve dusmene qarsi edilen axinlara qarsi cixdigi behanesi ile yasli Dundar Beyi bir oxla oldurmusdur Bundan sonra Osman Bey Oguz adetine uygun olaraq Qayi boyunun bascisi olmusdur 10 Basqa bir versiya olan Haci Bektas Velinin Vilayetname eserinde ise Osmanin beyliyin basina kecmesi ferqli sekildedir 12 Qayi boyu Sultanonu ve etraf erazilerde meskunlasdiqdan sonra emisi Aydogmus ve sonra atasi Erdogdu Ertogrul bey daha sonra ise kicik emisi Gunduz Alp Qayi boyuna bey olmusdur Bu dovrde Osman Qazi adamlari ile birlikde Bizans seherleri Yarhisar Bilecik Inegol ve Iznik bolgelerine axinlar teskil etmeye baslamisdir Bizansli Bursa tekfuru hakimi Konyada olan Anadolu Selcuq sultani III Elaeddin Keyqubada elciler gondererek bu axinlari sikayet etmisdir Selcuq sultani Gunduz Alpa xeber yollayaraq axinlari teskil eden Osman Qazini cekindirmesini istemisdir Gunduz Alp ise Osman Qazini tutduraraq Konyaya III Elaeddin Keyqubadin huzuruna gondermisdir Ancaq III Elaeddin Keyqubad Osman Qazinin sexsiyyetini beyenir Sultan raziliq almasi ucun onu Qarahoyukde olan Haci Bektas Velinin yanina yollamisdir Haci Bektas Veli Osman Qazini qonaqperverlikle qarsilamis ve oz tulbendini onun basina sarimis sanki onun basina tac qoymusdur Osman Konyaya geri qayidarken Haci Bektas Veli onunla birlikde sultana Osmani terifleyen bir mektub yollamisdir Menbede sultanin mektubu oxuduqdan sonra Osmana boyuk bir menseb verilmesini istediyi bildirilir Osman Qazi Sultanonunun merkezi olan Soyude geri dondukden sonra sultan ona qizil basli bayraq ve mehter gonderib onu mukafatlandirmisdir Bu versiya Vilayetname eserinden basqa Yazicizadenin Selcuqname eserinde de tekrar olunur 13 Bir sira tarixciler bu mukafatlandirmani Osmanin beyliyine musteqillik verilmesi kimi qiymetlendirirler 10 Haci Bektasin Vilayetname eserinde sonradan Osman Qazi ve Gunduz Alp arasinda olan munasibetlerin nece cereyan etdiyi haqqinda melumat yoxdur Buna baxmayaraq bezi tarixciler hesab edir ki Osman Qazi ile Gunduz Alp arasinda mubarize olmusdur ve Osman Qazi Gunduz Alpi meglub ederek beyliyi ele kecirtmisdir Bezi tarixciler ise bele bir mubarizenin olmadigini bildirir Basqa bir versiyaya gore ise Gunduz Alp Domanic muharibesinde sehid olmusdur Bir sira tarixciler bu versiyalara esaslanaraq eslinde Osman Qazi ve Dundar bey arasinda mubarizenin olmadigi bu versiyanin Osman Qazi ve Gunduz Alp arasindaki mubarizeden tesirlenerek ortaya atildigini hesab edirler Bitaniya bolgesinde Bizans quvveleri ile mubarizenin genislenmesi RedakteOsman Qazi 1280 ci illerden 1300 cu ile qeder teqriben 20 il Osmanli dovletinin yaranmasi erefesinde Bitaniya bolgesinde Bursa Bilecik Iznik etrafi Bizans quvveleri ile beyliyini guclendirmek ucun bir sira toqqusmalar yasamisdir Bu toqqusmalardan onun silahdaslari Samsa Cavus Qonur Alp Agca Qoca Aygut Alp Qazi Ebdurrehman ve basqa alp beylerin axincilari olmusdur Osman Qaziye dini ve menevi desteyi exiler vermisdir Xususen de qizi Bala xatunla evlendiyi Eskiseher exilerinin Itburnu seyxi olan Seyx Edebali ona musavirlik etmis destek olmusdur 10 Osman Qazi ilk defe 1283 cu ilde Inegol tekfuru hakimi Nikola ile arasinda bas veren Ermenibeli doyusunde meglub olmusdur Bu doyusde qardasi Saruhanin oglu Bay Xoca sehid olmusdur 1284 cu ilde Osman bey 300 neferlik quvve ile Inegol yaxinligindaki Emirdaginin eteklerinde Kuluca qalasina gece aniden hucum ederek qalani tutmusdur Bu Osmanlilarin tarixe kecmis ilk qala fethidir 10 14 1286 ci ilde Osman bey ile Inegol ve Qaracahisar Malachiya hakimlerinin birlesmis quvveleri arasinda Ekizce yaxinliginda Domanic doyusu bas vermisdir Osman bey bu doyusde qalib gelmisdir amma qardasi Saruhan bezi menbelere gore Gunduz Alp sehid olmusdur Bu qelebe neticesinde Qaracahisar Osman beyin eline kecmisdir Bundan sonra Osman Qazi muttefiqleri ile birlikde axinlar etmek siyasetini yeritmisdir Mudurnu yaxinliginda olan Samsa Cavus qardasi Satilmis ve Kose Mikayil quvveleri ile Sakarya cayi boyunca yerlesen Sorkun Tarkali Yenicesi ve Goynuke axinlar etmisdir 10 1298 1299 cu illerde Osman Qazinin guclenmesinden narahat olan ve tehlukeni hiss eden Bilecik Belakona hakimi Yarhisar hakiminin qizi ile evlendireceyi oglunun toy merasimine Osman Qazini de devet ederek orada pusqu quraraq onu oldurmeyi dusunmusdu Buna baxmayaraq Osman Qazinin dostu olan ve Bilecik hakimine dusmen olan Harmanqaya hakimi bu pusqu haqqinda Osman Qaziye xeber vererek onun pusquya dusmeyinin qarsisini almisdir Osman Qazi oyun icinde oyun deye adlandirdigi siyasetle bu seheri ele kecirtmisdir Bu oyun icinde oyun siyasetine gore 40 nefer silahdasina qadin paltari geyindirerek Bilecik qalasina gizlice kecirmisdir Diger terefden kecelere burunerek qalaya giren adamlarinin da komeyi ile Bilecik qalasini ele kecirmisdir Bu deyis Osmanli tarixinin Osman bey haqqinda olan mifik dusuncelerin esasini teskil edir Eyni zamanda Osman bey Yarhisardan toya gelenleri qoruyan quvveleri Cakir etrafinda meglub etmisdir Toya gelenler icerisinde olan Yarhisar hakiminin qizi Holofira sonradan Nilufer xatun ele kecirilerek Osman beyin oglu Orxan Qazi ile evlendirilmisdir Bu toqqusmalarin neticesinde Bilecik hakimi oldurulmus Bilecik ve Yarhisar qalalari Osman bey terefinden ele kecirilmisdir 10 Eyni zamanda 1298 1299 cu iller araliginda Turqut Alp Inegol qalasini muhasireye almis ve bu qala da Osmanlilarin eline kecmisdir 15 Beyliyin musteqilliyini qazanmasi ve yerli Bizans quvveleri ile toqqusmalar RedakteOsman beyin hansi tarixde beyliyi qurmasi tarixciler arasinda mubahiselidir Kulaca ve Qaracahisar qalalarinin feth olunmasindan sonra 1299 cu ilde Inegolun de alinmasi Osmanli dovletinin qurulus tarixi olaraq qebul edilir Bir sira tarixciler 1299 cu ilde Anadolu Selcuq dovletinin suqutundan sonra Osman Qazinin musteqillik qazanaraq Osmanli dovletini qurdugunu qebul edirler Diger tarixciler 1299 cu ilde Anadolu Selcuq sultani II Qiyaseddin Mesudun Osman Qaziye bayraq ve mehter gondermesini beyliye istiqlal vermek menasina geldiyini qeyd edirler Ipekcilik ve demircilik merkezi olan Bileciyin Osmanlilarin eline kecmesinin Osman Qazinin 70 illik heyatinin ucuncu merhelesinde oldugunu tarixciler qeyd edirler Heyatinin bu merhelesinde doyuslerin onemli rolu olmusdur 15 Bu merhelede ilk uguru Korpuhisarin ele kecirilmesi hesab olunur Bu merhelede hedef onemli bir Bizans seheri olan Nikeyaya sonradan Iznik cevrilmisdir Iznik golunun serqinde yerlesen Nikeya seherine qarsi olsun deye golun qerbine 1301 ci ilde ehalisi turkmenlerden ibaret Yeniseher qurulmusdur Osman bey Yeniseheri beyliye merkez etmisdir Tarixci Mehmed Nesrinin 1500 cu illerde yazdigi esere gore hemin ilde Osman Qazinin adina ilk xutbe Seyx Edebalinin muridi olan Qaramanli Dursun terefinden Qaracahisarda mescide cevrilmis bir kilsede oxunmusdur 16 Osman bey beyliyin erazilerinden Oguz torelerine uygun olaraq yaxin qohumlarina ve silahdaslarina dirlik seklinde paylar vermisdir Eskiseher qardasi Gunduz beye Qaracahisar oglu Orxan beye Yarhisar Hesen Alpa Inegol ise Turqut Alpa verilmisdir 10 Bizansin esas quvveleri ile mubarizeler RedakteOsman bey ve silahdaslarinin axinci birlikleri 1299 cu ile qeder yerli Bizans quvveleri ile mubarize aparmisdir Bizans imperatoru II Andronik turkmen beyliklerinin getdikce artan tehdidini basa dusmusdur Hemin il imperatorluq vezifesini bolusduyu Mixailin komandanliq elediyi Bizans ordusu indiki Germencik qesebesi yaxinlarinda olan Menderes Magnesiyasnda bir turkmen ordusuna meglub olmusdur ve esir dusmemek ucun qacmisdir Bundan bir nece hefte kecdikden sonra 17 iyun 1302 ci ilde Bizansin Bursa Orxaneli Atarnos Kite Kestel hakimlerinin yerli gucleri Konstantinopoldan gemilerle gonderilen muzdlu alan birlikleri ile birleserek Osman Qazi ile qarsi qarsiya gelmisdir Onlar Osman beyin ele kecirdiyi Nikeya Iznik seherini geri almaq ucun Yalova yaxinlarinda yerlesen Yalakova istiqametinden irelilemeye basladilar 2000 neferlik merkezi Bizans birliyine Heteriarkos Muzalon komandanliq edirdi 17 Osman beye Bizans esgerlerinin sahile cixmasi xeberi gelmisdi O Bizans quvvelerinin Yalakovadan cenuba irelileyerek Izniki geri almasinin qarsisini almagi hedef olaraq secdi Osman bey komandanliq elediyi 5000 neferlik qarisiq turkmen atli ve piyada birlikleri ile suretle hereket ederek Yalakdereden Yalakova sahile geldiler Bizans ordusunun serkerdesi Muzalon bunu gozlemirdi ve bu qarsilasma ani basqin xarakteri dasiyirdi Bizansin muzdlu esgerleri alanlar eks hucuma kecerek esas Bizans quvvelerinin geri cekilmesine ve yeniden yigismasina serait yaratdi Buna baxmayaraq Bizans esgerleri toqqusmada meglub oldu ve nizamsiz sekilde geri cekilmeye basladilar Belelikle say ustunluyune de sahib olan Osman bey bu doyusde qalib geldi Neticede Bizans quvveleri cox itki vermeselerde geriye Nikomediya Izmit seherine dogru qacmaga basladilar Esas Bizans quvveleri ise alanlarin onlari qorumasi neticesinde hele de sahilde olan gemilere minib Konstantinopola qacdilar 18 19 Tarixci Xelil Inalcigin 2009 cu ilde verdiyi musahibeye gore Osmanli beyliyinin dovlet kimi esasinin qoyulmasi 1302 ci ilde Yalova yaxinlarinda bas veren Bafeus doyusunde qazanilan qelebeden sonra olmusdur 10 20 Bu doyus Yalovanin Hersoq kendi yaxinliginda bas vermisdi Bu doyuse Bizans tarixinin tedqiqatcisi olan Yorgi Pachymeres yazdigi xronologiyada Yalakdere icindeki Bizans menteqesi olan Bafeusa gore doyusu Bafeus doyusu olaraq adlandirmisdir Bezi turk tarixcileri ise Bafeusun turkce qarsiligi olan Cobanqala adini esas goturerek Cobanqala doyusu adlandirirlar Buna baxmayaraq diger tarixciler Jozef von Hammer 21 Ehmed Rafiq Altinay 22 ve basqalari bu doyusu Qoyunhisar doyusu olaraq adlandirirlar Bu doyusde Osmanli terefden Osman beyin qardasi oglu Aydogdu bey sehid olmusdur 10 Bafeus doyusu Bizansin nizami ordusu ile Osmanlilar arasinda bas veren ilk doyusdur Bu doyusden sonra Mermere denizinin cenub sahilleri Osman beyin hucumlari qarsisinda mudafiesiz qaldi Hemin il Kite qalasi Orxaneli Atarnos ve Ulubat golunun icinde yerlesen Alyos adasi Osmanlilarin eline kecdi Kite qalasinin komandani muqavimet gosterdi qala ele kecenden sonra Aydogdunun qisasinin alinmasi ucun olduruldu Osman beyin Egey denizinden Edremite qeder yolunun acildigini Bizans imperatoru da basa dusurdu 15 Osmanli quvveleri burada esas yerleri tutmaqla yanasi etrafdaki kendlere de axinlar teskil eledi Bu axinlar Mermere denizinin cenubundaki ekin sahelerinde yasayan kendli ehali arasinda tesvise sebeb olmusdu ve onlar tedricen koce basladilar Bizans tarixinin tedqiqatcisi olan Yorgi Pachymeres Bizansin ekin sahelerinde yasayan kendlilerin baslatdigi boyuk kocu ve bu kocun sebeb oldugu cetinlikler haqqinda kitabinda yazmisdir 23 Bafeus doyusunun neticesinde Bizans imperatoru Osmanlini ve diger turkmen beyliklerini Qerbi Anadoludan cixartmaq siyasetine baslamaga qerar vermisdir Araliq denizinde elediyi talanlarla meshurlasmis Roger de Flor ve onun tabeliyinde olan muzdlu Katalon birliyinin Siciliya ile olan muqavilesi basa catdiqdan sonra ona edilen Anadoluya gelmek teklifini qebul etmis ve Konstantinopola devet olunmusdur Coxu katalonlardan ibaret oldugu ucun Katalon birliyi adlanan bu muzdlu esgerler aileleri ile birlikde 1 sentyabr 1302 ci ilde 31 herbi ve komekci yuk gemileri ile birlikde Halice gelmisdir Bu birliyin coxu agir atli birliklerden ibaret olmaqla sayinin 2500 e catdigi melumdur Bizans imperatoru II Andronik Katalon birliyinin ozune sadiqliyini artirmaq ucun birliyin komandani Roger de Floru qizi ile evlendirmisdir 18 Roger de Flor evvelce genuyalilari Konstantinopolda cezalandirmisdi Sonra Qapidag yarimadasindaki onemli Kzykus seherini muhasireye alan Karesi beyliyinin quvvelerini agir meglubiyyete ugratmisdir Bu doyusde Katalon birliyi agir atli birlikleri ve ox kecirmez zirehleri ile meshurlasmislar Sonra Alasehere kecerek orani muhasireye alan Qaramanogullari beyliyinin quvvelerini agir meglubiyyete ugratmisdir Sonra ordusu ile Gulek bogazina qeder irelilemisdir ve geri donerek qenimetlerinin saxlandigi Alasehere gelmisdir Burada onun birliyine Avropadan yeni quvveler qosulmusdur Katalon boluyu ve Roger de Flor sonra Konstantinopola getmisdir Roger de Flor Imperator IX Mixaile destek ucun Adrianopola Edirne getmisdir lakin 1305 ci ilde burada sui qesd neticesinde oldurulmusdur 18 Katalon birliyi Osmanlilarla doyusmese de diger uc beyliyin quvvelerini meglubiyyete ugratmisdir Bizans tarixcileri qeyd edir ki Katalon birliyinin meglubedilmezliyi ile meshurlasmasi Osmanli beyliyinin Mermere denizinin cenubuna etdiyi axinlarin suretini yavaslatmisdir 18 1308 ci ilde axinlar yeniden basladi Ilk olaraq Iznik Izmit yolu uzerinde yerlesen onemli menteqe olan Trikokiya Qarahisar ele kecirildi 1313 cu ilde Osman beye cox komeyi deyen Bizansin Harmanqaya hakimi Mixail Koses Islami qebul etdi ve Kose Mikayil adini alaraq axinlara qosulmaga basladi 1313 1315 ci illerde Sakarya cayi boyunca yerlesen Lefke Mekece Aghisar Geyve Golbazari ve Leblebici qalalari ele kecirildi 10 Bu fethlerden sonra beyliyin erazisinin daha da boyumesi ucun Bursa seherinin ele kecirilmesi teleb olunurdu Osman beyin dovrunde onun esgerleri Bursanin boyuk qalasini ele kecire bilecek seviyyede deyildi Bu sebebden Osman bey Bursani uzun muddet muhasire altinda saxlamaqla teslim olmaga vadar etmeye calisdi Seherin daha yaxsi muhasirede saxlanilmagi ucun etrafda iki kicik qala insa olundu Bu qalalarin idaresini Osman bey qardasi oglu Agteymurla kolesi Balanciqa verdi 10 Son illeri ve olumu RedakteOsman Qazi son illerinde qocaligi ve tutuldugu damla xesteliyi podaqra sebebinden beyliyin idare olunmasini oglu Orxana tapsirdi Osman beyin ne vaxt olub beyliyin idaresinin tam sekilde Orxan beyin eline kecmesi tarixi ise mubahiselidir 1320 ci ilden sonra bas veren hadiselerde artiq Osman beyin adi kecmir 15 ci yuzilliyin Osmanli tarixcilerinden olan Ruhi Celebinin yazdigi Tevarih i Ali Osman adli eserinde Osman beyin 1320 ci ilde olduyu yazilmisdir II Mehmed ve II Beyazidin dovrlerinde yasayan ve 1502 ci il hadiselerine qeder olan tarixi qeleme alan Oruc beyin Tevarih i Ali Osman adli basqa bir eserinde ise Osman beyin 1327 ci ilde olduyu yazilmisdir Diger tarixciler de Osman beyin olum tarixini bu iki tarix arasinda gosterir Cagdas tarixcilerinden olan Necdet Sakaoglu qeyd edir ki 1320 ci ilden sonraki hadiselerde Osman beyin adi kecmir ve 1324 cu ilde Orxan beyin idareni ele almasi haqqinda menbelerde melumatlar vardir 10 O bu neticeye gelmisdir ki Osman bey 1324 cu ilde olmusdu Osman beyin harada olduyu meselesi de mubahiselidir Boyuk ehtimalla Soyudde olmusdu Bezi tarixciler iddia edirler ki Bursa onun olumunden evvel Osmanlilarin eline kecmisdi ve Osman bey Bursada olmusdu Buna baxmayaraq tarixcilerin boyuk bir hissesi Bursanin Orxan beyin idareni ele kecirmesinin ilk illerinde feth olundugu fikrini qebul edirler Buna esaslanaraq Osman beyin ilk once Soyudde atasi Ertogrul beyin turbesinde defn olundugu Bursanin fethinden sonra ise mezarinin Bursa qalasinda Osmaniyye meydaninda yerlesen Gumuslu Kumbete Aya Ella kocurulduyunu qebul edirler 10 Yenilikleri RedakteOsman Qazi ilk Osmanli pulunu 1324 cu ilde zerb etdirmisdi Ailesi RedakteHeremxanasi Redakte Malhun Xatun Anadolu Selcuqlu veziri Omer Ebduleziz beyin qizi ve Orxan Qazinin anasidir Rebia Bala Xatun Seyx Edebalinin qizi ve Sahzade Elaeddinin anasi Osman Qazinin Bursadaki turbesi Ogullari Redakte I Orxan Bazarli Bey Coban Bey Hemid Bey Eleddin Bey Melik Bey Savci BeyQizi Redakte Fatma XatunIstinadlar RedakteBu meqaledeki istinadlar muvafiq istinad sablonlari ile gosterilmelidir Imber Colin 1990 The Ottoman Empire 1300 1481 The ISIS Press Istanbul ISBN 975 428 015 0 Onun haqqinda menbelerde melumat olmasa da Domanicin Cersenbe kendinde yerlesen qedim turbeni ona aid bir ziyaretgah olaraq qebul edirler II Ebdulhemid bu qedim turbe evezine yeni bir turbe tikdirmisdir 1 2 Babinger 1927 seh 10 11 1 2 3 Eremeev Mejer 1992 Glava 10 Ot bejlika do sultanata Sahin 2013 Sureyya 1996 Kacar 2015 seh 48 49 Ihsanoglu 2006 Finkel 2017 Imber 1993 seh 73 http www netpano com makale makale 1287 olu kecid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sakaoglu Necdet Osman I 1999 Yasamlari ve Yapitlariyla Osmanlilar Ansiklopedisi C 2 s 392 395 Istanbul Yapi Kredi Kultur Sanat Yayincilik ISBN 975 08 0073 7 Ibn i Kemal Kemalpasazade haz Serafettin Turan 1992 Tevarih i Al i Osman I II ve VII Defterler Ankara Turk Tarih Kurumu Firdevsi i Rumi Uzun Firdevs Vilayetname i Hazret i Hunkar Haci Bektas i Veli yazma eser Menbe Sakaoglu Necdet 1999 Bu Mulkun Sultanlari Istanbul Oglak Yayinlari ISBN 975 329 299 6 s 26 517 Yazicizade Ali Selcukname Yazma Topkapi Sarayi Muzesi Kit Revan K No 1391 Menbe Sakaoglu Bezi tarixcilere gore buranin fethinden cox razi qalan Anadolu Selcuq Sultani II Qiyaseddin Mesud Osman Qaziye Bey titulu vermisdir 1 2 3 Firdevsi i Rumi Uzun Firdevs Vilayetname i Hazret i Hunkar Haci Bektas i Veli yazma eser Kaynak Sakaoglu Necdet 1999 Bu Mulkun Sultanlari Istanbul Oglak Yayinlari ISBN 975 329 299 6 s 26 517 Mehmet Nesri haz Faik Resit Unat ve Mehmet A Koymen 1983 Kitab i Cihanuma Nesri Tarihi C I Ankara Turk Tarih Kurumu 3 baski ISBN 975 16 0722 1 Bizansli tarixci Pachymeres 1835 De Michaele et Andronico Palaeologis Cild II 4 sehife 327 1 2 3 4 Norwich John Julius 1991 Byzantium The Decline and Fall Londra Penguin ISBN 0 14 011449 1 s 263 Ahmet Akyol 2009 Bafeus Muharebesi Haber sitesi ntvmsnbc nin 27 Temmuz 2009 tarihli bulteninde Prof Inalcik Osmanli 1302 de kuruldu adli madde 1 Joseph von Hammer Purgstall 1827 1835 Geschichte des osmanischen Reiches Ahmet Refik Altinay Buyuk Tarih i Umumi Vol 4 Kutuphane i Islam ve AskeriBuyuk Tarih i Umumi Vol A Failler ed ve V Laurent Fr cev 1984 Georges Pachymesres Relations historique C 1 Yunanca ve Fransizca Hemcinin bax RedakteErtogrul Qazi Haci Bektas Veli Qayi boyuXarici kecidler RedakteOsman Qazi turbesinin 3D goruntusuI OsmanOsmanli sulalesiDogum 1258 Vefat 1326Hakimiyyet titullariSelefleri Ertogrul Qazi Qayi boyunun Beyi1281 1299 Xelefleri Osmanli qurulduSelefleri Osmanli quruldu Osmanli Imperiyasi دولت عالیه عثمانی Sultani1299 1326 Xelefleri I OrxanMenbe https az wikipedia org w index php title I Osman amp oldid 6107428, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.