fbpx
Wikipedia

Miqrasiya

Miqrasiya (latın dilində: migratio - köçmək) və ya köçetmə — insanların bir ölkədən digər ölkəyə həmişəlik və ya uzun müddətə köçməsi.

Miqrantlar

Uzun müddət (adətən bir ildən artıq) yad ölkədə yaşayan insan miqrant hesab olunur. Bəzən mövsümi qazanc dalınca, məsələn, kənd təsərrüfatı məhsulu yığmaq üçün xaricə gedən şəxsləri də miqrant adlandırırlar. Eyni zamanda, turistlər, zəvvarlar, müalicə olunmaq üçün xaricə gedənlər və xaricdə ezamiyyətdə olanlar miqrant hesab olunmurlar.

Dünyada milyonlarla insan öz vətəninin hüdudlarından kənarda yaşayır, oxuyur və yaxud da işləyir. Bəlkə, siz də onlar kimi hərəkət etmək, başqa ölkəyə getmək istəyirsiniz. Ancaq qəti qərar qəbul etməzdən əvvəl mütləq etibarlı informasiya mənbələrinə müraciət edərək "lehinə" və "əleyhınə" olan hər şeyi ciddi ölçüb-biçmək lazımdır. Kinofilmlər, fotoqrafiyalar, tanışlarından eşitdikləri hekayətlər çox vaxt gələcək miqrantlarda reallığa uyğun olmayan ümidverici perspektivlər barədə yanlış təsəvvürlər yaradır. Miqrantlar yad ölkələrdə ciddi problemlərlə qarşılaşır, iş tapa bilmir, həkimə müraciət etmək imkanından məhrum olur, deportasiya təhlükəsi ilə üzləşirlər. Çox vaxt emiqrantlar xarici ölkələrdəki uğursuzluqlarından sonra gecikmiş peşmançılıq hissləri ilə etiraf edirlər: "əgər mən başıma nələr gələcəyini əvvəlcədən bilsəydim...". Emiqrasiya edərkən qəbul olunmuş tələsik qərarlar müvəffəqiyyətə yox, böyük məyusluqlara gətirib çıxara bilər. Bütün bunlardan xilas olmaq üçün Sizi xarici ölkədə nələrin gözlədiyini əvvəlcədən dəqiq təsəvvür etməlisiniz.

Potensial miqrant nəyi bilməlidir.

•Xaricdə işləmək üçün xüsusi viza və icazə lazimdir. Bu viza və icazə aidiyyəti səfirlikdən alınmalıdır.

•Siz getdiyiniz ölkənin dilini bilməlisiniz. Dil bilmədən Siz iş tapa və yeni şəraitə uyğunlaşa bilməyəcəksiniz.

•Xarici ölkədə vəd olunan iş haqqında təkliflərə diqqətlə yanaşın. Ola bilər ki, həqiqətdə heç bir iş yoxdur, Sizi isə arzu etmədiyiniz işdə işləməyə məcbur edə bilərlər. Hətta psixiki, psixoloji və seksual təzyiqlərə də məruz qala bilərsiniz

•Turizm firmalarından və yaxud işədüzəltmə agentlikərindən aldığınız informasiyanın həqiqiliyini hər hansı bir sənədi imzalamazdan və yaxud pul ödəməzdən əvvəl aidiyyəti səfirlikdə dəqiqləşdirin. Tələb olunan pulun hamısını dərhal və getdiyiniz ölkəyə vizanı almamişdan əvvəl ödəməyin.

•Yalnız Azərbaycan hökuməti tərəfindən verilmiş lisenziya yerli agentliklərə Azərbaycan vətəndaşlarını xarici ölkələrdə işə düzəltmək hüququ verir. Bu agentliklərin adını əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən öyrənmək olar.

•Sizə iş təklif edən işədüzəltmə agentlikləri yalnız lisenziyaya malik olmamalıdırlar. Onlarda həmçinin Sizin gələcəkdə işə götürəcək təşkilatın müqaviləsinin nümunəsi, adı, ünvanı, telefonu və digər əlavə kontrakt informasiyaları olmalıdır. Müqavilədə aşağıdakilar öz əksini tapmalıdır: işin təsnifatı, müqavilənin qüvvədə olduğu müddət, iş yerinin ünvanı, iş saatları, maaş, istirahət günləri və sosial imtiyazlar (məsələn, tibbi sığorta).

•Əvvəlcədən təyinat ölkəsindəki həyat şəraiti haqqında məlumatları öyrənin. Avropa ölkələrində yaşamaq çox baha başa gəlir və ola bilər ki, Sizin maaşınız heç gündəlik yaşamağınıza da çatmaz. Müqavilənin mətnini diqqətlə oxuyun, mütləq hüquqşünasla və ya Miqrasiya İnformasiya Mərkəzi ilə məsləhətləşin.

•Pasportunuzun və müqavilənizin sürətini, təyinat ölkəsindəki ünvanızı və telefonunuzu, həmçinin Sizi gələcəkdə işə götürəcək təşkilatın və agentliyin, səfərinizi təşkil edən təşkilatın telefon və ünvanlarını ailənizdə saxlayın və yaxud dostlarınıza verin.

•Azərbaycan Respublikasının getdiyiniz ölkədəki səfirliyinin ünvanı və telefonlarını doğmalarınıza və ya tanışlarınıza verin. Xarici ölkəyə gələrkən dərhal Azərbaycan Respublikasının səfirliyində və yaxud konsulluğunda qeydiyyata durun və pasportunuzun surətini orada saxlayın.

•əmin olun ki, aşağıda göstərilən bütün lazımı sənədlərinizin yanınızdadır: pasport, viza (əgər vacibdirsə, işləmək və yaşamaq üçün icazə göstarilməklə), məktub-dəvətnamə, müqavilə və geriyə bilet.

•Unutmayın ki, pasportunuzu, vizanızı, işləmək və yaşamaq üçün icazənizi həmişə özünüzdə saxlamalısınız. Paspotunuzu heç kimə verməyin. Pasportunuzu yalnız vizanın və ya başqa sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün rəsmi orqanlara və konsulluq şöbələrinə verə bilərsınız.

Qanunsuz miqrantlar kimlərdir?

Hər bir ölkə əcnəbilərin onun ərazisində olmaq prosedur və şərtlərini müəyyən edir. Müəyyən olunmuş qaydalara riayət etməyən şəxslər qanunsuz miqrantlar hesab olunurlar. Bu şəxsləraşağıdakılardır:

Qanuni sənədləri olmadan ölkəyə daxil olan və ölkədə gizli qalan şəxs;

Ölkəyə saxta sənədlərlə daxil olan şəxs.

Qanuni sənədlərlə ölkəyə daxil olan, lakin ölkədə icazə verilən müddətdən artıq qalan və yaxud digər hər hansı bir şəkildə daxil olmaq və bu ölkədə olmaq qaydalarını pozan və burada qanuni əsası olmadan qalan şəxs.

Qanunsuz miqrasiya: reallıq, risk və nəticələr.

Çox hallarda insanlar öz iqtisadi vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə xaricə üz tuturlar. Sizin emiqrasiya etmək qərarınızı eşidərkan qohumlarınız və dostlarınız Sizə məsləhətlər verir, özəl agentliklər isə öz vasitəçiliklərini təklif edirlər. Onlar müəyyən ödəniş müqabilində xaricə getmək üçün lazım olan sənədlərin hazırlanmasında, sığınacaq və yaşayış üçün və yaxud da bu və ya digər ölkədə işləməyə icazə alınmasında köməklik göstərilməsinə zəmanət verirlər.

Təcrübə göstərir ki, gələcək miqrantlar əksər hallarda onları Avropa ölkələrinə aparacaqlarını vəd edən vasitəçilərə pul ödəmək üçün əmlaklarını satır və yaxud da borc götürürlər. Onlar həqiqətən də inanırlar ki, xaricdəki qazancları hesabına nəinki borclarını qaytaracaq, hətta öz ailələrinin maddi vəziyyətlərini də xeyli yaxşılaşdıracaqlar. Lakin vasitəçilər tərəfindən aldadılan potensial miqrantların çoxu heç də üz tutduqları ölkəyə düşə bilmirlər. Təyinat ölkəsinə daxil olmağa nail olanlar isə çox tezliklə başa düşürlar ki, reallıq onların görmək istədikləri mənzərədən kəskin şəkildə fərqlənir.

Məsələn, çoxları səhfən elə təsəvvür edirlər ki, Avropa ölkələrində iş tapmaq asandır. əslində isə Avropa İttifaqı ölkələrində işsizlik səviyyəsi olduqca yüksəkdir və işə götürərkən yerli vətəndaşlara üstünlük verilir. Ona görə də Azərbaycandan olan miqrantların qanuni iş tapmaq imkanı demək olar ki, heçə bərabərdir. Həmçinin, əgər Siz turist vizası ilə gəlmisizsə, ölkədə yaşamaq üçün rəsmi icazə ala bilməzsiniz. İcazəsiz qalanlar isə qanunsuz miqranta çevrilirlər. Qanunsuz miqrant olduqları təqdirdə onların işləmək, sosial və tibbi kömək üçün müraciət etmək üçün, uşaqlarının isə təhsil almaq hüquqları olmur. əgər Siz qanunsuz miqrantsınızsa, Sizi istənilən an Azərbaycana deportasiya edə bilərlər, bu isə o deməkdir ki, Siz istəyinizə nail olmadan evə qayıdacaqsınız.

Qanunsuz miqrantın həyatı o qədər də asan olmur. Avropa ölkələrində qanunsuz yaşayan azərbaycanlılar tez-tez cinayətkar qrupların qurbanlarına çevrilirlər. Bu qruplar onları istismar edir və yaxud da ən ağır və alçadıcı işlərdə işləməyə məcbur edirlər. Bu cür işlər əsasən "çirkli", çətin və əksər hallarda sağlamlıq üçün zərərli olur. Miqrantlar üçün Qərbdə yüksəkmaaşlı iş yerləri haqqında cəlbedici, lakin yalan vədlərə inanmayın. Xaricdə pul qazanmaq əvəzinə olan pullarınızı da itirə bilərsiniz.

İnternet və e-ünvanları marketinqində miqrasiya ilə baglı fırıldaqçı təkliflərə ehtiyatla yanaşın. Miqrasiya etmək qərarında olan hər bir şəxs internet şəbəkəsində təklif olunan yalançı vədlərdən xəbərdar olmalıdır. Fırıldaqçılar potensial miqrantlardan pul vəsaiti əldə etmək məqsədi ilə miqrantları inandırmağa çalışırlar ki, onlar hansısa hüquqşünaslar assosiasiyasının, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT), BMT-nin və yaxud da hansısa başqa bir humanitar təşkilatın nəzdində çalışırlar.

Çətin vəziyyətə düşmüş miqrantlar üçün məsləhətlər.

Siz yad ölkədə olarkan xeyli problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Sənədlərsiz qala bilərsiniz, vizanızın müddəti başa çatdıqdan sonra vəsaitiniz olmadığı üçün evə qayıda bilməzsiniz, bu zaman Siz qanunsuz miqranta çevrilirsiniz.

Bütün hallarda, əgər Siz cətin vəziyyətə düşmüşsünüzsə və yaxud nə isə, kimsə Sizin təhlükəsizliyinizə xələl gətirirsə, gecikmədən yerli hakimiyyət orqanlarına, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT) nümayəndəliyinə və yaxud Azərbaycanın səfirliyinə müraciət edin. Əgər Siz insan alverninin qurbanı olmusunuzsa və yaxud özünüzü təhlükədə hiss edirsinizsə, mütləq həmin ərazidəki yerli orqanlara, aidiyyəti beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinə, qeyri-hökumət təşkilatlarına, Azərbaycanın səfirlik və ya konsul-luğuna müraciət edin. Bu qurumlar Sizi müdafiə edəcəklər.

miqrasiya, məqaləni, vikiləşdirmək, lazımdır, lütfən, məqaləni, ümumvikipediya, redaktə, qaydalarına, uyğun, şəkildə, tərtib, edin, latın, dilində, migratio, köçmək, köçetmə, insanların, ölkədən, digər, ölkəyə, həmişəlik, uzun, müddətə, köçməsi, mündəricat, mi. Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Miqrasiya latin dilinde migratio kocmek ve ya kocetme insanlarin bir olkeden diger olkeye hemiselik ve ya uzun muddete kocmesi Mundericat 1 Miqrantlar 2 Potensial miqrant neyi bilmelidir 3 Qanunsuz miqrantlar kimlerdir 4 Qanunsuz miqrasiya realliq risk ve neticeler 5 Cetin veziyyete dusmus miqrantlar ucun meslehetler Miqrantlar RedakteUzun muddet adeten bir ilden artiq yad olkede yasayan insan miqrant hesab olunur Bezen movsumi qazanc dalinca meselen kend teserrufati mehsulu yigmaq ucun xarice geden sexsleri de miqrant adlandirirlar Eyni zamanda turistler zevvarlar mualice olunmaq ucun xarice gedenler ve xaricde ezamiyyetde olanlar miqrant hesab olunmurlar Dunyada milyonlarla insan oz veteninin hududlarindan kenarda yasayir oxuyur ve yaxud da isleyir Belke siz de onlar kimi hereket etmek basqa olkeye getmek isteyirsiniz Ancaq qeti qerar qebul etmezden evvel mutleq etibarli informasiya menbelerine muraciet ederek lehine ve eleyhine olan her seyi ciddi olcub bicmek lazimdir Kinofilmler fotoqrafiyalar tanislarindan esitdikleri hekayetler cox vaxt gelecek miqrantlarda realliga uygun olmayan umidverici perspektivler barede yanlis tesevvurler yaradir Miqrantlar yad olkelerde ciddi problemlerle qarsilasir is tapa bilmir hekime muraciet etmek imkanindan mehrum olur deportasiya tehlukesi ile uzlesirler Cox vaxt emiqrantlar xarici olkelerdeki ugursuzluqlarindan sonra gecikmis pesmanciliq hissleri ile etiraf edirler eger men basima neler geleceyini evvelceden bilseydim Emiqrasiya ederken qebul olunmus telesik qerarlar muveffeqiyyete yox boyuk meyusluqlara getirib cixara biler Butun bunlardan xilas olmaq ucun Sizi xarici olkede nelerin gozlediyini evvelceden deqiq tesevvur etmelisiniz Potensial miqrant neyi bilmelidir Redakte Xaricde islemek ucun xususi viza ve icaze lazimdir Bu viza ve icaze aidiyyeti sefirlikden alinmalidir Siz getdiyiniz olkenin dilini bilmelisiniz Dil bilmeden Siz is tapa ve yeni seraite uygunlasa bilmeyeceksiniz Xarici olkede ved olunan is haqqinda tekliflere diqqetle yanasin Ola biler ki heqiqetde hec bir is yoxdur Sizi ise arzu etmediyiniz isde islemeye mecbur ede bilerler Hetta psixiki psixoloji ve seksual tezyiqlere de meruz qala bilersiniz Turizm firmalarindan ve yaxud iseduzeltme agentlikerinden aldiginiz informasiyanin heqiqiliyini her hansi bir senedi imzalamazdan ve yaxud pul odemezden evvel aidiyyeti sefirlikde deqiqlesdirin Teleb olunan pulun hamisini derhal ve getdiyiniz olkeye vizani almamisdan evvel odemeyin Yalniz Azerbaycan hokumeti terefinden verilmis lisenziya yerli agentliklere Azerbaycan vetendaslarini xarici olkelerde ise duzeltmek huququ verir Bu agentliklerin adini emek ve ehalinin Sosial Mudafiesi Nazirliyinden oyrenmek olar Size is teklif eden iseduzeltme agentlikleri yalniz lisenziyaya malik olmamalidirlar Onlarda hemcinin Sizin gelecekde ise goturecek teskilatin muqavilesinin numunesi adi unvani telefonu ve diger elave kontrakt informasiyalari olmalidir Muqavilede asagidakilar oz eksini tapmalidir isin tesnifati muqavilenin quvvede oldugu muddet is yerinin unvani is saatlari maas istirahet gunleri ve sosial imtiyazlar meselen tibbi sigorta Evvelceden teyinat olkesindeki heyat seraiti haqqinda melumatlari oyrenin Avropa olkelerinde yasamaq cox baha basa gelir ve ola biler ki Sizin maasiniz hec gundelik yasamaginiza da catmaz Muqavilenin metnini diqqetle oxuyun mutleq huquqsunasla ve ya Miqrasiya Informasiya Merkezi ile meslehetlesin Pasportunuzun ve muqavilenizin suretini teyinat olkesindeki unvanizi ve telefonunuzu hemcinin Sizi gelecekde ise goturecek teskilatin ve agentliyin seferinizi teskil eden teskilatin telefon ve unvanlarini ailenizde saxlayin ve yaxud dostlariniza verin Azerbaycan Respublikasinin getdiyiniz olkedeki sefirliyinin unvani ve telefonlarini dogmalariniza ve ya tanislariniza verin Xarici olkeye gelerken derhal Azerbaycan Respublikasinin sefirliyinde ve yaxud konsullugunda qeydiyyata durun ve pasportunuzun suretini orada saxlayin emin olun ki asagida gosterilen butun lazimi senedlerinizin yaninizdadir pasport viza eger vacibdirse islemek ve yasamaq ucun icaze gostarilmekle mektub devetname muqavile ve geriye bilet Unutmayin ki pasportunuzu vizanizi islemek ve yasamaq ucun icazenizi hemise ozunuzde saxlamalisiniz Paspotunuzu hec kime vermeyin Pasportunuzu yalniz vizanin ve ya basqa senedlerin resmilesdirilmesi ucun resmi orqanlara ve konsulluq sobelerine vere bilersiniz Qanunsuz miqrantlar kimlerdir RedakteHer bir olke ecnebilerin onun erazisinde olmaq prosedur ve sertlerini mueyyen edir Mueyyen olunmus qaydalara riayet etmeyen sexsler qanunsuz miqrantlar hesab olunurlar Bu sexslerasagidakilardir Qanuni senedleri olmadan olkeye daxil olan ve olkede gizli qalan sexs Olkeye saxta senedlerle daxil olan sexs Qanuni senedlerle olkeye daxil olan lakin olkede icaze verilen muddetden artiq qalan ve yaxud diger her hansi bir sekilde daxil olmaq ve bu olkede olmaq qaydalarini pozan ve burada qanuni esasi olmadan qalan sexs Qanunsuz miqrasiya realliq risk ve neticeler RedakteCox hallarda insanlar oz iqtisadi veziyyetlerini yaxsilasdirmaq meqsedi ile xarice uz tuturlar Sizin emiqrasiya etmek qerarinizi esiderkan qohumlariniz ve dostlariniz Size meslehetler verir ozel agentlikler ise oz vasiteciliklerini teklif edirler Onlar mueyyen odenis muqabilinde xarice getmek ucun lazim olan senedlerin hazirlanmasinda siginacaq ve yasayis ucun ve yaxud da bu ve ya diger olkede islemeye icaze alinmasinda komeklik gosterilmesine zemanet verirler Tecrube gosterir ki gelecek miqrantlar ekser hallarda onlari Avropa olkelerine aparacaqlarini ved eden vasitecilere pul odemek ucun emlaklarini satir ve yaxud da borc gotururler Onlar heqiqeten de inanirlar ki xaricdeki qazanclari hesabina neinki borclarini qaytaracaq hetta oz ailelerinin maddi veziyyetlerini de xeyli yaxsilasdiracaqlar Lakin vasiteciler terefinden aldadilan potensial miqrantlarin coxu hec de uz tutduqlari olkeye duse bilmirler Teyinat olkesine daxil olmaga nail olanlar ise cox tezlikle basa dusurlar ki realliq onlarin gormek istedikleri menzereden keskin sekilde ferqlenir Meselen coxlari sehfen ele tesevvur edirler ki Avropa olkelerinde is tapmaq asandir eslinde ise Avropa Ittifaqi olkelerinde issizlik seviyyesi olduqca yuksekdir ve ise goturerken yerli vetendaslara ustunluk verilir Ona gore de Azerbaycandan olan miqrantlarin qanuni is tapmaq imkani demek olar ki hece beraberdir Hemcinin eger Siz turist vizasi ile gelmisizse olkede yasamaq ucun resmi icaze ala bilmezsiniz Icazesiz qalanlar ise qanunsuz miqranta cevrilirler Qanunsuz miqrant olduqlari teqdirde onlarin islemek sosial ve tibbi komek ucun muraciet etmek ucun usaqlarinin ise tehsil almaq huquqlari olmur eger Siz qanunsuz miqrantsinizsa Sizi istenilen an Azerbaycana deportasiya ede bilerler bu ise o demekdir ki Siz isteyinize nail olmadan eve qayidacaqsiniz Qanunsuz miqrantin heyati o qeder de asan olmur Avropa olkelerinde qanunsuz yasayan azerbaycanlilar tez tez cinayetkar qruplarin qurbanlarina cevrilirler Bu qruplar onlari istismar edir ve yaxud da en agir ve alcadici islerde islemeye mecbur edirler Bu cur isler esasen cirkli cetin ve ekser hallarda saglamliq ucun zererli olur Miqrantlar ucun Qerbde yuksekmaasli is yerleri haqqinda celbedici lakin yalan vedlere inanmayin Xaricde pul qazanmaq evezine olan pullarinizi da itire bilersiniz Internet ve e unvanlari marketinqinde miqrasiya ile bagli firildaqci tekliflere ehtiyatla yanasin Miqrasiya etmek qerarinda olan her bir sexs internet sebekesinde teklif olunan yalanci vedlerden xeberdar olmalidir Firildaqcilar potensial miqrantlardan pul vesaiti elde etmek meqsedi ile miqrantlari inandirmaga calisirlar ki onlar hansisa huquqsunaslar assosiasiyasinin Beynelxalq Miqrasiya Teskilatinin BMqT BMT nin ve yaxud da hansisa basqa bir humanitar teskilatin nezdinde calisirlar Cetin veziyyete dusmus miqrantlar ucun meslehetler RedakteSiz yad olkede olarkan xeyli problemlerle uzlese bilersiniz Senedlersiz qala bilersiniz vizanizin muddeti basa catdiqdan sonra vesaitiniz olmadigi ucun eve qayida bilmezsiniz bu zaman Siz qanunsuz miqranta cevrilirsiniz Butun hallarda eger Siz cetin veziyyete dusmussunuzse ve yaxud ne ise kimse Sizin tehlukesizliyinize xelel getirirse gecikmeden yerli hakimiyyet orqanlarina Beynelxalq Miqrasiya Teskilatinin BMqT numayendeliyine ve yaxud Azerbaycanin sefirliyine muraciet edin Eger Siz insan alverninin qurbani olmusunuzsa ve yaxud ozunuzu tehlukede hiss edirsinizse mutleq hemin erazideki yerli orqanlara aidiyyeti beynelxalq teskilatlarin numayendeliklerine qeyri hokumet teskilatlarina Azerbaycanin sefirlik ve ya konsul luguna muraciet edin Bu qurumlar Sizi mudafie edecekler Menbe https az wikipedia org w index php title Miqrasiya amp oldid 5031813, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.