fbpx
Wikipedia

Elm (nəşriyyat)

"Elm" nəşriyyatıAzərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına tabe nəşriyyat.

"Elm" nəşriyyatı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının "Elm" nəşriyyatı
Ölkə Azərbaycan SSR Azərbaycan
Vəziyyət Fəaliyyətdədir
Yaranma tarixi 1945 (76 il əvvəl) (1945)
Qərargah Bakı
Sayt science.gov.az

Haqqında

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəşriyyatı 1945-ci ildə yaradılmışdır. 1997-ci ildən AMEA-nın redaksiya-nəşriyyat işləri "Elm" Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzində cəmləşdirilmişdir. Hazırda bu işləri AMEA Rəyasət Heyəti aparatının nəzdində "Elm" nəşriyyatı davam etdirir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti aparatının nəzdində fəaliyyət göstərən nəşriyyat əsasən elmin müxtəlif sahələrinə dair monoqrafiyalar, elmi məcmuələr, lüğətlər (terminoloji, ikidilli və çoxdilli), klassiklərin çoxcildlik əsərlərini, elmi-kütləvi kitabçalar, elmi jurnallar, biblioqrafik ədəbiyyat buraxan ixtisaslaşmış nəşriyyatdır.

"Elm" nəşriyyatının ilk direktorlarından biri akademik Ziya Bünyadov olmuşdur. Müxtəlif illərdə bu müəssisəyə Əjdər Xanbabayev, Faiq Məlikov., F.S.Əhmədov, Ə.N.Novruzova, professor Şirindil Alışanov, Hafiz Abıyev başçılıq edib. 2019-cu ildən "Elm" nəşriyyatının direktoru Səbuhi Qəhrəmanovdur. 2019-cu ildən etibarən "Elm" nəşriyyatının işinin günün tələbləri səviyyəsində qurulması, fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndirilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. Bu məqsədlə AMEA Rəyasət Heyəti "AMEA-nın "Elm" nəşriyyatının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə 2019–2020-ci illər üçün Tədbirlər planı"nı təsdiq edib. Tədbirlər planına əsasən, "Elm" nəşriyyatının yeni korporativ imicinin formalaşdırılması, maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi, müasir tələblər səviyyəsində rəsmi veb-saytının hazırlanması və s. nəzərdə tutulur.,, 2019-cu ildə "Elm" nəşriyyatı rebrendinq edib, özünün yeni loqosunu və şüarını müəyyənləşdirib. "Elm" nəşriyyatının yeni loqosu elm və kitabın simvolik vəhdətindən ibarətdir. Loqo cəmiyyətin intellektual tərəqqisini təmin edən elmin dəyərli kitabların mütaliəsindən doğması fikrini özündə ehtiva edir. Nəşriyyatın şüarı isə "Elm – tərəqqiyə aparan yol"dur. "Elm" nəşriyyatı çap etdiyi AMEA-nın elmi jurnallarının beynəlxalq elmi mərkəzlərlə əlaqələrinin gücləndirilməsi istiqamətində işlər görür. Bu məqsədlə nəşriyyat ABŞ-ın "EBSCO" məlumat bazası ilə əməkdaşlığa başlayıb. Qurumlar arasında imzalanmış razılaşmaya əsasən, AMEA Rəyasət Heyətinin təsisçisi olduğu beynəlxalq "Türkologiya" jurnalı elmi tədqiqatlar və nəşrlər bazası olan "EBSCO"ya daxil edilib.

Elmi jurnallar

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin 14 adda elmi jurnalının nəşrini həyata keçirir.

AMEA-nın Məruzələri

1945-ci ildən nəşr olunan jurnalın baş redaktoru akademik Akif Əlizadədir. İldə 2–4 dəfə ingilis dilində çap olunur. Məsul katibi Gülarə Hacıyevadır. "AMEA-nın Məruzələri"ndə əsasən AMEA-nın həqiqi üzvlərinin (akademik), müxbir üzvləri və xarici üzvlərinin əvvəllər heç yerdə çap olunmayan orijinal elmi tədqiqatlarının nəticələri çap edilir. Jurnalda digər müəlliflərin də məqalələri nəşr olunur. Bunun üçün həmin məqalələri müvafiq ixtisaslar üzrə AMEA-nın həqiqi üzvləri təqdim edir və onların elmi məziyyətləri üçün cavabdehlik daşıyırlar. Əlaqə: Tel.: (+994 12) 492 80 07

Azərbaycan Kimya Jurnalı

1959-cu ildən nəşr olunan jurnalın baş redaktoru akademik Dilqəm Tağıyevdir. İldə 4 dəfə ingilis dilində çap olunur.

Azərbaycan Riyaziyyat Jurnalı

2011-ci ildən nəşr olunan jurnalın baş redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü Bilal Bilalovdur. İldə 2 dəfə ingilis dilində çap olunur.

Türkologiya Jurnalı

  Əsas məqalə: Türkologiya (jurnal)

"Türkologiya" jurnalı SSRİ Elmlər AkademiyasıAzərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının birgə nəşri kimi "Sovetskaya Türkologiya" adı ilə 1970-ci ildən nəşr olunmağa başlamışdır. "Sovetskaya Türkologiya" adı ilə 1992-ci ilə qədər bu adla fəaliyyət göstərən jurnal 1993-ci ildən bugünə qədər "Türkologiya" adı ilə nəşr olunur. 1970–1987-ci illərdə akademik Məmmədağa Şirəliyev, 1987–1992-ci illərdə Edhem Tenişev, 1992–2014-ci illərdə akademik Ağamusa Axundov, 2014–2016-ci illərdə akademik Tofiq Hacıyev "Türkologiya" jurnalının baş redaktorları olmuşlar. Hazırda jurnalın baş redaktoru akademik Kamal Abdullayevdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin 17 fevral 2016-cı il tarixli qərarı ilə akademik Kamal Abdullayev jurnalın baş redaktoru, AMEA-nın həqiqi üzvləri Möhsün NağısoyluMuxtar İmanov baş redaktorun müavinləri, Elçin İbrahimov isə məsul katib vəzifəsinə təyin olunmuşlar. AMEA Rəyasət Heyətinin müvafiq qərarından sonra jurnal, dilçiliklə yanaşı, ədəbiyyat, tarix, fəlsəfə, mifologiya, yazılı abidələr, mədəniyyət və incəsənət, türkoloji mərkəzləri ilə bağlı məqalə yazıların çapına da qərar verilmişdir.

Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində məqalə çapını həyata keçirən jurnal türkologiya elminin tarixini və günümüzdəki problemlərini, türk xalqlarının tarixi və mədəni zənginliklərini, dünya türkoloji mərkəzlərinin fəaliyyəti ilə əlaqələr yaradaraq, türkologiyanın aktual problemlərini səhifələrində çapını başlıca məqsəd olaraq qarşıya qoymuşdur.

"Türkologiya" jurnalının ildə dörd sayı (mart, iyun, sentyabr, dekabr aylarında) nəşr olunur. Redaksiyaya daxil olan yazılar əvvəlcə jurnalın tələblərinə uyğunluq baxımından yoxlanıldıqdan sonra rəy üçün müvafiq sahə üzrə mütəxəssislərə göndərilir.

"Türkologiya" jurnalı eyni zamanda öz nəzdində türkoloji seminarlar təşkil edir. Ayda bir dəfə jurnalın redaksiyasında keçirilən seminarda: müxtəlif elm sahələrinin nümayəndələrini maraqlandıran elmi-praktik problemlər ölkəmizdə və dünyada aparılan türkoloji tədqiqatların müzakirələri aparılır. "Türkologiya" jurnalı 2017-ci ildə: MLA-nın (Modern Language Association, New-York/USA), SAJI (Scholar Article Journal Index,Amsterdam/Hollandiya), SIS (Scientific Indexing Services, Texas/USA), TEI (Turkish Educational İndex, Ankara/Türkiyə), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini, Elazığ/Türkiyə), 2018-ci ildə isə Almaniyada (Berlində) fəaliyyət göstərən COSMOS İMPACT FACTOR beynəlxalq indeksləşdirmə biblioqrafiyasına daxil edilmişdir.

AMEA Xəbərləri

FTR seriyası

İnformatika və İdarəetmə problemləri buraxılışı

1997-ci ildən nəşr olunan jurnalın baş redaktoru akademik Nazim Məmmədovdur. İldə 2 dəfə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində çap olunur. Buraxılışa məsul akademik Telman Əliyev.

Fizika və Astronomiya buraxılışı

1934-ci ildən nəşr olunan jurnalın baş redaktoru akademik Nazim Məmmədovdur. İldə 2 dəfə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində çap olunur.

Biologiya və Tibb Elmləri

1945-ci ildən nəşr olunan jurnalın baş redaktoru akademik Əhliman Əmiraslanovdur. İldə 3–4 dəfə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində çap olunur.

Humanitar elmlər seriyası

1966-ci ildən nəşr olunan jurnalın baş redaktoru akademik İsa Həbibbəylidir. İldə 2–4 dəfə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində çap olunur.

Xəbərlər Məcmuəsi

2014-ci ildən nəşr olunan jurnalın baş redaktoru akademik Akif Əlizadədir. İldə 4 dəfə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində çap olunur.

"Sosial elmlər" jurnalı

1958-ci ildən nəşr olunan jurnalın baş redaktoru akademik Nərgiz Axundovadır. İldə 4 dəfə Azərbaycan və rus dillərində çap olunur.

Terminologiya məsələləri

2000-ci ildən nəşr olunan jurnalın baş redaktoru akademik Akif Əlizadədir. İldə 2 dəfə Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində çap olunur.

Gənc tədqiqatçı jurnalı

AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının "Gənc Tədqiqatçı" adlı Elmi-praktiki jurnalı AMEA Rəyasət Heyətinin 12. mart 2015 tarixli 8/4 saylı Qərarı ilə nəşr edilir. "Gənc tədqiqatçı" jurnalı Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət Heyətinin 31.03.2017-ci il tarixli (Prot.№06-R) iclasının Qərarı ilə pedaqogika elmləri istisna olmaqla, qalan bütün elmlər üzrə Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması üçün tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir.

Jurnalın Məsləhət Şurasının sədri AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadədir. Baş redaktor isə AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Famin Salmanovdur. Redaxsiya şurasına yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Orxan Abbasov, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Əfsun Sucayev, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Nuranə Əliyeva, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Eşqanə Babayeva, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Səbinə Bünyadova, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Əminə Mikayılova, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elnur Kəlbizadə daxildir. Jurnal ildə 2 dəfə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində çap olunur.

Elm və həyat jurnalı

  Əsas məqalə: Elm və həyat (jurnal)

Jurnal 1961-ci ildə Azərbaycan Respublika "Bilik" Cəmiyyətinin orqanı kimi fəaliyyətə başlayıb, 1992-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun və redaksiya kollektivinin təsisçiliyi ilə çıxıb.

Jurnalda indiyədək 5 min azərbaycanlı alimin məqaləsi dərc edilib. 1998-ci ildə "Elm və həyat" keçid dövründə peşəkarlığını, səmtini qoruyub saxladığına görə Meksikada təsis edilmiş "Qran Pri" mükafatına layiq görülüb.

1961-ci ildən nəşrə başlayan "Elm və həyat" jurnalının Azərbaycanın mətbuat və maarifçilik tarixində özünəməxsus yeri vardır. Həsənbəy Zərdabinin yaratdığı "Əkinçi" qəzetinin maarifçilik ənənələrini davam etdirən "Elm və həyat" nəşrə başladığı vaxtdan elmi biliklərin təbliğində böyük rol oynayıb. Jurnal alimlər ordusunun tribunasına çevrilərək, elmdə qazanılan uğurların salnaməsini yazıb.

"Elm və həyat" Azərbaycan mətbuatında elmi kəşfləri, ixtiraları, elmi yenilikləri təbliğ edən yeganə elmi-kütləvi dərgi kimi tanınıb. 2011-ci ildə 50 yaşı tamam olan jurnal bu gün də üzərinə düşən maarifçilik missiyasını şərəflə yerinə yetirir.

Jurnalın ilk redaktoru Cavanşir Şirinov, fəxri baş redaktoru isə akademik Abdulla Qarayev olub. Respublika "Bilik" Cəmiyyətinin orqanı kimi fəaliyyətə başlayan "Elm və həyat" tezliklə öz auditoriyasını taparaq oxucular arasında şöhrət qazanıb. 10 min tirajla nəşrə başlayan bu jurnala abunə olunanların sayı ilbəil artıb. "Elm və həyat"ın oxucularının sorağı Sibirdən, Saxalindən, Vilnüsdən, Kiyevdən, Minskdən, Riqadan və s. yerlərdən gəlirdi. Zaman keçdikcə jurnalın tirajı 140 min nüsxəyə çatdı.

Elmin elə bir sahəsi yoxdur ki, o barədə jurnalda məqalə dərc olunmasın. Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı, etnoqrafiyası bu jurnalda çap olunan yazılarda öz əksini tapıb. Fizika, kimya, kibernetika, astronomiya və sair elm sahələrində alimlərimizin qazandığı uğurlarla oxucular tanış olub. Jurnalda respublikamızın görkəmli alimlərindən Abdulla Qarayev, Həsən Əliyev, Həsən Abdullayev, Ziya Bünyadov, Lətif İmanov və başqaları müxtəlif məqalələrlə çıxış ediblər. Jurnalın mövzu dairəsi çox rəngarəngdir. Azərbaycanın bitki örtüyü, faydalı qazıntıları, bu və ya digər elmlər sahəsində aparılan tədqiqatlar, alimlərimizin dünyaya inteqrasiyası, bəşər elminə verilən tövhələr barədə məlumatlar jurnalın səhifələrində öz əksini tapıb.

"Elm və həyat" jurnalı 1992-ci ilədək "Bilik" cəmiyyətinin, 1992-ci ildən isə AMEA-nın Rəyasət Heyətinin, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun (1995) və "Elm və həyat" jurnalının jurnalist kollektivinin təsisçiliyi ilə nəşr olunur. Ötən 50 il ərzində elmi publisistikanın formalaşmasında "Elm və həyat" jurnalının əhəmiyyətli rolu olub. Ülkər Hüseynova, Əlisa Nicat, Ə.Nemət, Maral Poladova, Mehparə Axundova, Aqil Abbas,Rəşad Məcid, Arif Quliyev və başqalarının yazıları bu jurnalın səhifələrində işıq üzü görüb.

90-cı illərdə – yəni keçid dövründə maddi vəsaitin olmaması ucbatından jurnalın nəşr olunmasında müəyyən çətinlik yaransa da, nəşri dayanmadı. Adı Beynəlxalq mətbuat kataloquna düşən jurnal öz simasını qoruyub saxlaya bildiyinə görə 1998-ci ildə Meksikada təsis olunan "Qran Pri" mükafatına layiq görülüb.

Hazırda jurnalın baş redaktoru AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə, baş redaktorun müavinləri AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli və AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə Əlaqələr və Elmin Populyarlaşdırılması İdarəsinin rəisi Zülfüqar Fərzəliyevdir.

Mühüm əsərlər

2018-ci ilin nəşrləri

Elmi əsərlər

 1. Azərbaycan musiqi tarixi. Üçüncü cild. "Elm", Bakı, 2018, – 752 səh.
 2. S.K.Cəfərova, Ş.C.Muxtarova. Azərbaycanın şirin sularının diatom yosunları (məlumat siyahısı, sinonimləri, ekologiyası və yayılması). "Elm", Bakı, 2018, – 240 səh.
 3. H.C.Mehdiyev. Naxçıvan Muxtar Respublikası dağ torpaqlarının mineraloji tərkibi və onun kənd təsərrüfatında əhəmiyyəti. "Elm", Bakı, 2018, – 136 səh.
 4. Mir Möhsün Nəvvab. Təzkireyi-Nəvvab. "Elm", Bakı, 2018, – 738 səh.
 5. X.B.Məmmədov. Müasir dövrdə ərazi bütövlüyü prinsipinin və millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququnun yeni aspektləri mövqeyindən dövlətlərarası münaqişələrdə ərazi faktoru. "Elm", Bakı, 2018, – 396 səh.
 6. Üzeyir Hacıbəyli arxivinin təsviri. "Elm", Bakı, 2018, – 440 səh.
 7. D.Tağıyev, M.Manafov, A.Məmmədov. Kimyada informasiya texnologiyalarının tətbiqi. "Elm", Bakı, 2018, – 358 s.
 8. M.B.Babanlı, A.M.Mehdiyeva, E.K.Mehdizadə. İnnovasiya strategiyasının formalaşdırılması. "Elm", Bakı, 2018, – 166 səh.
 9. Фарида Велиханова. Наука Азербайджана и переводоведение. "Элм", Баку, 2018, – 198 стр.
 10. Baba Məhərrəmli. Azərbaycan dilində isim kökləri. "Elm", Bakı, 2018, – 140 səh.
 11. Tofiq Hacıyev. Cəbrayıl şivəsi. "Elm", Bakı, 2018, – 412 səh.
 12. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının qrammatik tədqiqi (fonetik; morfoloji və sintaktik təhlil). "Elm", Bakı, 2018, – 492 səh.
 13. Türk ədəbiyyatına ilk qədəm / müntəxibləri: M.Mahmudbəyov, A.Səhhət; transfon. ed., nəşrə haz., ön sözün müəl. S.Nəsirova; elmi məsl. A.Əliyeva-Kəngərli; elmi red. Ə.Məmmədbağıroğlu; rəy.: Q.Cəfərova, M.Mailoğlu. "Elm", Bakı, 2018. – 307 səh.
 14. Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan dövri mətbuatın kataloqu. "Elm", Bakı,: 2018, – 360 səh.

Seçilmiş əsərlər

 1. A.X.Mirzəcanzadə. Seçilmiş əsərlər. I cild. "Elm", Bakı, 2018, – 658 səh.
 2. A.X.Mirzəcanzadə. Seçilmiş əsərlər. II cild. "Elm", Bakı, 2018, – 574 səh.
 3. Tofiq Hacıyev. Seçilmiş əsərləri. III cild. "Elm", Bakı, 2018, – 412 səh.

Lüğətlər

 1. İzahlı yeni terminlər lüğəti. "Elm", Bakı, 2018, – 240 səh.
 2. İzahlı dilçilik terminləri lüğəti. "Elm", Bakı, 2018, – 912 səh.

Biblioqrafiyalar

 1. Aqil Əlirza oğlu Əliyev: biobiblioqrafik göstərici / tərt.red.: A.Məmmədova; elmi red.: K.Məmmədova. "Elm", Bakı, 2018, – 108 səh.
 2. Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadə: biobiblioqrafik göstərici / Еlmi red. B.Ə.Süleymanov; tərt. O.Ə. Zeynalova; red. N.İ. Novruzova. "Elm", Bakı, 2018, – 216 səh.
 3. Əhəd Ələkbər oğlu Yaqubov: biobiblioqrafik göstərici. "Elm", Bakı, 2018, – 150 səh.
 4. Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov: biobiblioqrafik göstərici. "Elm", Bakı, 2018, – 264 səh.
 5. Əjdər Əkbər oğlu Məcidov: biobiblioqrafik göstərici / Tərt. A.Məmmədova; red. N.Novruzova. "Elm", Bakı, 2018, – 114 səh.
 6. Əli Nəcəfqulu oğlu Nuriyev: biobiblioqrafik göstərici / tərt.: Z.Ə.Cabbarova, Ş.Z.Əfəndiyeva; red.: A.M.Əliyev. "Elm", Bakı, 2018, – 174 səh.
 7. Möhsün Zellabdin oğlu Nağısoylu: biobiblioqrafik göstərici / Tərt.: Könül Mirzəyeva, Səmənnaz Həsənova; red. Nərgiz Novruzova. "Elm", Bakı, 2018, – 204 səh.
 8. Muxtar Kazım oğlu İmanov: biobiblioqrafik göstərici / tərt. N.Əskər; elmi red. K.Məmmədova. "Elm", Bakı, 2018, – 130 səh.
 9. Musa Mirzə oğlu Əliyev: biobiblioqrafik göstərici / tərt. K. Mahmudova; red. N.Novruzova. "Elm", Bakı, 2018, – 120 səh.
 10. Zemfira Yusif qızı Səfərova: biobiblioqrafik göstərici / tərt. Mahnur Həsənova; red. Nərgiz Novruzova. "Elm", Bakı, 2018, – 142 səh.
 11. Zümrüd Əliqulu qızı Quluzadə: biobiblioqrafik göstərici / tərt.red.: K.Məmmədova; nəşrə məsul N.Novruzova. "Elm", Bakı, 2018, – 165 səh.
 12. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100: elmi biblioqrafiya. "Elm", Bakı, 2018, – 418 səh.

Elmi populyar əsərlər

 1. F.Səfiyeva. Bir ömrün iziylə. "Elm", Bakı, 2018, – 296 səh.
 2. M.H.Seyidbəyli, S.Ə.Nemətzadə. Astronomiyanın tarixinə dair oçerk. "Elm", Bakı, 2018, – 140 səh.
 3. M.H.Seyidbəyli, A.P.Əhmədov, S.D.Məmmədova. Biologiyanın tarixinə dair oçerk. "Elm", Bakı, 2018, – 168 səh.
 4. M.H.Seyidbəyli, Z.B.Əliyev, N.A.Nuriyev, C.D.Qasımlı. Coğrafiyanın tari-xinə dair oçerk. "Elm", Bakı, 2018, – 112 səh.
 5. M.H.Seyidbəyli, G.Y.Mehdiyeva, A.R.Bədəlova. Fizikanın tarixinə dair oçerk. "Elm", Bakı, 2018, – 216 səh.
 6. M.H.Seyidbəyli, R.K.Mirzəbəyova, G.N.Əliyeva. Kimyanın tarixinə dair oçerk. "Elm", Bakı, 2018, – 152 səh.
 7. C.Bəylərov. Ləyaqətlə yaşanan ömür. "Elm", Bakı, 2018, – 200 səh.
 8. D.A.Nağıyeva-Muxtarova. Hər ömür bir tamaşa., Bakı gecələri. "Elm", Bakı, 2018, – 460 səh.

2017-ci ilin nəşrləri

Elmi əsərlər

 1. Nazim Mustafa. İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı (1918–1920). "Elm", Bakı, 2017, – 328 səh.
 2. Güntəkin Nəcəfli. Urmiya bölgəsində azərbaycanlılara qarşı soyqırımı (1917‐1918). (ATASE sənədləri əsasında). "Elm", Bakı, 2017, – 112 s.
 3. Güntəkin Nəcəfli. Şərqi Anadolu, Naxcıvan və İrəvan bölgəsində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımlar (1918–1920). "Elm", Bakı, 2017, – 248 səh.
 4. Натиг Мамедзаде. Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджана (1918–1920). "Элм", Баку, 2017. – 342 стр.
 5. Ильгар Нифталиев. Геноцид азербайджанцев в Иреванской губернии (1918–1920). "Элм", Баку, 2017, – 188 стр.
 6. Kamran İsmayılov. Zəngəzurda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı (1918–1920). "Elm", Bakı, 2017, – 248 səh.
 7. Vaqif Abışov. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. "Elm", Bakı, 2017, – 220 səh.
 8. Vaqif Abışov. Quba qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. "Elm", Bakı, 2017, – 96 səh.
 9. Vaqif Abışov. Şamaxı qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. "Elm", Bakı, 2017, – 120 səh.
 10. Y.M.Mahmudov. Real tarix və "Böyük Ermənistan" uydurması. "Elm", Bakı, 2017, – 144 səh.
 11. Я.М.Махмудов. Реальная история и вымысел о "Великой Армении". "Элм", Баку, 2017, – 148 стр.
 12. Y.M.Mahmudov. Real history and confabulation on great Armenia. "Elm", Baku, 2017, – 152 pages.
 13. Nigar Gozəlova. Azərbaycanın turk-musəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya Kitabxanasının arxiv sənədlərində (1918–1920). "Elm", Bakı, 2017, – 76 səh.
 14. Yaqub Mahmudov. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır (üç dildə). "Elm", Bakı, 2017, – 68 səh.
 15. Мамедъяров М.А. Синтетические эфирные смазочные масла. "Элм", Баку, 2017, – 396 стр.
 16. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. IV kitab. "Elm", Bakı, 2017, – 236 səh.
 17. Azərbaycan musiqi tarixi. İkinci cild. Bakı. "Elm", Bakı, 2017, – 584 səh.
 18. Əli Rəcəbli. Qafqaz pulları. "Elm", Bakı, 2016, – 340 səh.
 19. Ровшан Велизаде. Мецаморская АЭС – Экологическая бомба для региона. "Элм", Баку, 2017, – 380 стр.
 20. The Realities of Genocide (Collection of articles). "Elm", Baku, 2017, – 256 pages.
 21. А.Б.Садыгов. Модели и технологии решения задач управления в чрезвычайных ситуациях. "Элм", Баку, 2017, – 372 стр.
 22. Fəridə Əzizova. Klassik ərəb poeziyasında Azərbaycan şairləri: genezis, poetika (VIII–XI əsrlər). "Elm", Bakı, 2017, – 200 səh.
 23. Ceyran xanım Mirqasımova. Bir ananın hekayəti. "Elm", Bakı, 2017, – 136 səh.
 24. Ф.Д.Гасанов. Микроэлементы нижнеплиоценовых отложений Южно-Каспийской впадины. "Элм", Баку, 2017, – 210 стр.
 25. Ə.T.Əmiraslanov, H.K.Muradov. Dayaq-hərəkət orqanları şişlərində neoplastik angiogenez. "Elm", Bakı, 2017, – 532 səh.
 26. Nigar Bakıxanova. Ömrün səhifələri. "Elm", Bakı, 2017, – 124 səh.
 27. В.М.Аббасов, Л.И.Алиева, Е.Ш.Абдуллаев, А.Г.Талыбов, Т.А.Исмайлов, Н.И.Мурсалов ,С.А.Мамедханова, З.З.Агамалиев, Н.Ш.Рзаева, И.Т.Исмайлов, Л.М.Эфендиева. Реагенты и продукты для нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностей. "Элм", Баку, 2017, – 436 стр.
 28. Teymur Bünyadov. Ana laylası beşik nəğməsidi…, IV kitab, "Elm", Bakı, 2017, – 328 səh.
 29. Г.Г.Кулиев. Парадигма вечного круговорота материи в космологии. "Элм", Баку, 2017, – 360 стр.
 30. A.İ.Mustafazadə, N.H.Cəfərli. İslam hüququ (insan hüquqları kontekstində). "Elm", Bakı, 2017, – 220 səh.

Seçilmiş əsərlər

 1. Möhsün Nağısoylu. Seçilmiş əsərləri (2 cilddə). I cild. "Elm", Bakı, 2017, – 634 səh.
 2. Möhsün Nağısoylu. Seçilmiş əsərləri (2 cilddə). II cild. "Elm", Bakı, 2017, – 652 səh.
 3. Tofiq Hacıyev. Seçilmiş əsərləri. I cild (II hissə). "Elm", Bakı, 2017, – 448 səh.
 4. Tofiq Hacıyev. Seçilmiş əsərləri.II cild. "Elm", Bakı, 2017, – 490 səh.
 5. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası (kitablar seriyası). Ceyhun Hacıbəyli. Seçilmiş əsərləri. "Elm", Bakı, 2017, – 368 səh.

Biblioqrafiya

 1. Şahbaz Muradov: biobiblioqrafik göstərici / tər.: Kəmalə Məmmədova, Mülayim Əmirli; red.: Kəmalə Məmmədova. Bakı, Elm, 2017, – 438 səh.
 2. Vəli Yusif oğlu Axundov: biobiblioqrafik göstərici. "Elm", Bakı, 2017, – 140 səh.
 3. Akif Musayev: biobiblioqrafik göstərici / tərt.: Afət Məmmədova; red. Kəmalə Məmmədova. "Elm", Bakı, 2017, – 160 səh.
 4. İlyas Babayev: biobiblioqrafik göstərici / tərt.: Təranə Rüstəmova; red.: Kəmalə Məmmədova. "Elm", Bakı, 2017, – 144 səh.
 5. Əliyar Səfərli: biobiblioqrafik göstərici / tərt.: A.Məmmədova; red.: K.Məmmədova. "Elm", Bakı, 2017, – 152 s.

2016-cı ilin nəşrləri

Elmi əsərlər

 1. Abdullayev F. XXI əsrin geosiyasətində yeni paradiqma: Miqrasiya. (Mahiyyəti, çağırışlar, təhdidlər). "Elm", Bakı, 2016, – 416 səh.
 2. С.В.Алиев. Фауна, распространение и биоэкологические особенности совок Азербайджана (Lepidoptera, Noctuidae). "Элм", Баку, 2016, – 412 стр.
 3. Б.Т.Билалов. Некоторые вопросы аппроксимации. "Элм", Баку, 2016, –390 стр.
 4. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası (kitablar seriyası). I cild. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Mühacirət dövrü ədəbi-elmi irsindən seçmələr. "Elm", Bakı, 2016, – 356 səh.
 5. F.T.Xəlil-zadə. Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları. "Elm", Bakı, 2016, – 212 səh.
 6. A.Əsədova. Multikulturalizm – mədəniyyət fəlsəfəsinin yeni mərhələsi kimi. "Elm", Bakı, 2016, – 48 səh.
 7. Мультикультурализм: тенденции и реальность (коллектив авторов). "Элм", Баку, 2016, – 192 стр.
 8. Развитие научных связей на новом этапе: диалог и сотрудничество. "Элм", Баку, 2016, – 141 стр.

Seçilmiş əsərlər

 1. Yaşar Qarayev. Seçilmiş əsərləri (5 cilddə), IV cild. "Elm", Bakı, 2016, – 776 səh.
 2. Yaşar Qarayev. Seçilmiş əsərləri (5 cilddə), V cild. "Elm", Bakı, 2016, – 728 səh.
 3. Tofiq Hacıyev. Seçilmiş əsərləri. I cild (I hissə). "Elm", Bakı, 2016, – 496 səh.

Elmi populyar əsərlər

 1. Институт катализа и неорганической химии 80 лет. "Элм", Баку, 2016, – 496 стр.

İstinadlar

 1. AMEA-nın nəzdindəki təşkilatlar: "Elm" Nəşriyyatı
 2. İxtiyar Hüseynli. "Əqidə fədaisi", Azərbaycan. — 2010. — 26 may. — S. 5.
 3. Salyanda fəaliyyət göstərən QHT sədrinin yeni kitabı nəşr edilmişdir. azertag.az saytı
 4. "Səbuhi Qəhrəmanov direktor təyin olundu" (azərb.). Kult.az. 2019-01-16. İstifadə tarixi: 2019-02-20.
 5. ""Elm" nəşriyyatının fəaliyyəti təkmilləşdirilir" (azərb.). azertag.az. 2019-07-17. İstifadə tarixi: 2019-07-17.
 6. ""Elm" nəşriyyatının fəaliyyəti təkmilləşdirilir" (azərb.). muallim.edu.az. 2019-07-17. İstifadə tarixi: 2019-07-17.
 7. ""Elm" nəşriyyatının fəaliyyəti təkmilləşdirilir" (azərb.). science.az. 2019-07-17. İstifadə tarixi: 2019-07-17.
 8. ""Elm" nəşriyyatının yeni loqosu və şüarı müəyyənləşib" (azərb.). azertag.az. 2019-08-06. İstifadə tarixi: 2019-08-06.
 9. ""Elm" nəşriyyatı ABŞ-ın "EBSCO" məlumat bazası ilə əməkdaşlığa başlayıb" (azərb.). azertag.az. 2019-08-19. İstifadə tarixi: 2019-08-19.
 10. Mətbuat Şurası "Elm və həyat" jurnalının 50 illiyini qeyd etdi.
 11. "Elm və həyat" jurnalının 50 yaşı qeyd edilib[ölü keçid]
 12. "Yaşar Qarayevin "Seçilmiş əsərləri" nəşr edildi" (azərb.). 525.az. 2016-09-01. İstifadə tarixi: 2019-02-25.

nəşriyyat, adın, digər, istifadə, formaları, üçün, dəqiqləşdirmə, məqaləni, vikiləşdirmək, lazımdır, lütfən, məqaləni, ümumvikipediya, redaktə, qaydalarına, uyğun, şəkildə, tərtib, edin, nəşriyyatı, azərbaycan, milli, elmlər, akademiyasına, tabe, nəşriyyat, nə. Bu adin diger istifade formalari ucun bax Elm deqiqlesdirme Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Elm nesriyyati Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasina tabe nesriyyat Elm nesriyyatiAzerbaycan Milli Elmler Akademiyasinin Elm nesriyyatiOlke Azerbaycan SSR AzerbaycanVeziyyet FealiyyetdedirYaranma tarixi 1945 76 il evvel 1945 Qerargah BakiSayt science gov az Mundericat 1 Haqqinda 2 Elmi jurnallar 2 1 AMEA nin Meruzeleri 2 2 Azerbaycan Kimya Jurnali 2 3 Azerbaycan Riyaziyyat Jurnali 2 4 Turkologiya Jurnali 2 5 AMEA Xeberleri 2 5 1 FTR seriyasi 2 5 1 1 Informatika ve Idareetme problemleri buraxilisi 2 5 1 2 Fizika ve Astronomiya buraxilisi 2 5 2 Biologiya ve Tibb Elmleri 2 5 3 Humanitar elmler seriyasi 2 5 4 Xeberler Mecmuesi 2 6 Sosial elmler jurnali 2 7 Terminologiya meseleleri 2 8 Genc tedqiqatci jurnali 2 9 Elm ve heyat jurnali 3 Muhum eserler 3 1 2018 ci ilin nesrleri 3 1 1 Elmi eserler 3 1 2 Secilmis eserler 3 1 3 Lugetler 3 1 4 Biblioqrafiyalar 3 1 5 Elmi populyar eserler 3 2 2017 ci ilin nesrleri 3 2 1 Elmi eserler 3 2 2 Secilmis eserler 3 2 3 Biblioqrafiya 3 3 2016 ci ilin nesrleri 3 3 1 Elmi eserler 3 3 2 Secilmis eserler 3 3 3 Elmi populyar eserler 4 IstinadlarHaqqinda RedakteAzerbaycan Milli Elmler Akademiyasinin Nesriyyati 1945 ci ilde yaradilmisdir 1997 ci ilden AMEA nin redaksiya nesriyyat isleri Elm Redaksiya Nesriyyat ve Poliqrafiya Merkezinde cemlesdirilmisdir Hazirda bu isleri AMEA Reyaset Heyeti aparatinin nezdinde Elm nesriyyati davam etdirir Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasinin Reyaset Heyeti aparatinin nezdinde fealiyyet gosteren nesriyyat esasen elmin muxtelif sahelerine dair monoqrafiyalar elmi mecmueler lugetler terminoloji ikidilli ve coxdilli klassiklerin coxcildlik eserlerini elmi kutlevi kitabcalar elmi jurnallar biblioqrafik edebiyyat buraxan ixtisaslasmis nesriyyatdir 1 Elm nesriyyatinin ilk direktorlarindan biri akademik Ziya Bunyadov olmusdur Muxtelif illerde bu muessiseye Ejder Xanbabayev 2 Faiq Melikov 3 F S Ehmedov E N Novruzova professor Sirindil Alisanov Hafiz Abiyev basciliq edib 2019 cu ilden Elm nesriyyatinin direktoru Sebuhi Qehremanovdur 4 2019 cu ilden etibaren Elm nesriyyatinin isinin gunun telebleri seviyyesinde qurulmasi fealiyyet istiqametlerinin genislendirilmesi ucun zeruri tedbirler gorulur Bu meqsedle AMEA Reyaset Heyeti AMEA nin Elm nesriyyatinin fealiyyetinin tekmillesdirilmesi uzre 2019 2020 ci iller ucun Tedbirler plani ni tesdiq edib Tedbirler planina esasen Elm nesriyyatinin yeni korporativ imicinin formalasdirilmasi maddi texniki bazasinin guclendirilmesi beynelxalq emekdasligin genislendirilmesi muasir telebler seviyyesinde resmi veb saytinin hazirlanmasi ve s nezerde tutulur 5 6 7 2019 cu ilde Elm nesriyyati rebrendinq edib ozunun yeni loqosunu ve suarini mueyyenlesdirib Elm nesriyyatinin yeni loqosu elm ve kitabin simvolik vehdetinden ibaretdir Loqo cemiyyetin intellektual tereqqisini temin eden elmin deyerli kitablarin mutaliesinden dogmasi fikrini ozunde ehtiva edir Nesriyyatin suari ise Elm tereqqiye aparan yol dur 8 Elm nesriyyati cap etdiyi AMEA nin elmi jurnallarinin beynelxalq elmi merkezlerle elaqelerinin guclendirilmesi istiqametinde isler gorur Bu meqsedle nesriyyat ABS in EBSCO melumat bazasi ile emekdasliga baslayib Qurumlar arasinda imzalanmis razilasmaya esasen AMEA Reyaset Heyetinin tesiscisi oldugu beynelxalq Turkologiya jurnali elmi tedqiqatlar ve nesrler bazasi olan EBSCO ya daxil edilib 9 Elmi jurnallar RedakteAzerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Reyaset Heyetinin 14 adda elmi jurnalinin nesrini heyata kecirir AMEA nin Meruzeleri Redakte 1945 ci ilden nesr olunan jurnalin bas redaktoru akademik Akif Elizadedir Ilde 2 4 defe ingilis dilinde cap olunur Mesul katibi Gulare Haciyevadir AMEA nin Meruzeleri nde esasen AMEA nin heqiqi uzvlerinin akademik muxbir uzvleri ve xarici uzvlerinin evveller hec yerde cap olunmayan orijinal elmi tedqiqatlarinin neticeleri cap edilir Jurnalda diger muelliflerin de meqaleleri nesr olunur Bunun ucun hemin meqaleleri muvafiq ixtisaslar uzre AMEA nin heqiqi uzvleri teqdim edir ve onlarin elmi meziyyetleri ucun cavabdehlik dasiyirlar Elaqe Tel 994 12 492 80 07 Azerbaycan Kimya Jurnali Redakte Esas meqale Azerbaycan Kimya Jurnali1959 cu ilden nesr olunan jurnalin bas redaktoru akademik Dilqem Tagiyevdir Ilde 4 defe ingilis dilinde cap olunur Azerbaycan Riyaziyyat Jurnali Redakte 2011 ci ilden nesr olunan jurnalin bas redaktoru AMEA nin muxbir uzvu Bilal Bilalovdur Ilde 2 defe ingilis dilinde cap olunur Turkologiya Jurnali Redakte Esas meqale Turkologiya jurnal Turkologiya jurnali SSRI Elmler Akademiyasi ve Azerbaycan SSR Elmler Akademiyasinin birge nesri kimi Sovetskaya Turkologiya adi ile 1970 ci ilden nesr olunmaga baslamisdir Sovetskaya Turkologiya adi ile 1992 ci ile qeder bu adla fealiyyet gosteren jurnal 1993 ci ilden bugune qeder Turkologiya adi ile nesr olunur 1970 1987 ci illerde akademik Memmedaga Sireliyev 1987 1992 ci illerde Edhem Tenisev 1992 2014 ci illerde akademik Agamusa Axundov 2014 2016 ci illerde akademik Tofiq Haciyev Turkologiya jurnalinin bas redaktorlari olmuslar Hazirda jurnalin bas redaktoru akademik Kamal Abdullayevdir Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Reyaset Heyetinin 17 fevral 2016 ci il tarixli qerari ile akademik Kamal Abdullayev jurnalin bas redaktoru AMEA nin heqiqi uzvleri Mohsun Nagisoylu ve Muxtar Imanov bas redaktorun muavinleri Elcin Ibrahimov ise mesul katib vezifesine teyin olunmuslar AMEA Reyaset Heyetinin muvafiq qerarindan sonra jurnal dilcilikle yanasi edebiyyat tarix felsefe mifologiya yazili abideler medeniyyet ve incesenet turkoloji merkezleri ile bagli meqale yazilarin capina da qerar verilmisdir Azerbaycan turk rus ve ingilis dillerinde meqale capini heyata keciren jurnal turkologiya elminin tarixini ve gunumuzdeki problemlerini turk xalqlarinin tarixi ve medeni zenginliklerini dunya turkoloji merkezlerinin fealiyyeti ile elaqeler yaradaraq turkologiyanin aktual problemlerini sehifelerinde capini baslica meqsed olaraq qarsiya qoymusdur Turkologiya jurnalinin ilde dord sayi mart iyun sentyabr dekabr aylarinda nesr olunur Redaksiyaya daxil olan yazilar evvelce jurnalin teleblerine uygunluq baximindan yoxlanildiqdan sonra rey ucun muvafiq sahe uzre mutexessislere gonderilir Turkologiya jurnali eyni zamanda oz nezdinde turkoloji seminarlar teskil edir Ayda bir defe jurnalin redaksiyasinda kecirilen seminarda muxtelif elm sahelerinin numayendelerini maraqlandiran elmi praktik problemler olkemizde ve dunyada aparilan turkoloji tedqiqatlarin muzakireleri aparilir Turkologiya jurnali 2017 ci ilde MLA nin Modern Language Association New York USA SAJI Scholar Article Journal Index Amsterdam Hollandiya SIS Scientific Indexing Services Texas USA TEI Turkish Educational Index Ankara Turkiye SOBIAD Sosyal Bilimler Atif Dizini Elazig Turkiye 2018 ci ilde ise Almaniyada Berlinde fealiyyet gosteren COSMOS IMPACT FACTOR beynelxalq indekslesdirme biblioqrafiyasina daxil edilmisdir AMEA Xeberleri Redakte FTR seriyasi Redakte Informatika ve Idareetme problemleri buraxilisi Redakte 1997 ci ilden nesr olunan jurnalin bas redaktoru akademik Nazim Memmedovdur Ilde 2 defe Azerbaycan ingilis ve rus dillerinde cap olunur Buraxilisa mesul akademik Telman Eliyev Fizika ve Astronomiya buraxilisi Redakte 1934 ci ilden nesr olunan jurnalin bas redaktoru akademik Nazim Memmedovdur Ilde 2 defe Azerbaycan ingilis ve rus dillerinde cap olunur Biologiya ve Tibb Elmleri Redakte 1945 ci ilden nesr olunan jurnalin bas redaktoru akademik Ehliman Emiraslanovdur Ilde 3 4 defe Azerbaycan ingilis ve rus dillerinde cap olunur Humanitar elmler seriyasi Redakte 1966 ci ilden nesr olunan jurnalin bas redaktoru akademik Isa Hebibbeylidir Ilde 2 4 defe Azerbaycan ingilis ve rus dillerinde cap olunur Xeberler Mecmuesi Redakte 2014 ci ilden nesr olunan jurnalin bas redaktoru akademik Akif Elizadedir Ilde 4 defe Azerbaycan ingilis ve rus dillerinde cap olunur Sosial elmler jurnali Redakte 1958 ci ilden nesr olunan jurnalin bas redaktoru akademik Nergiz Axundovadir Ilde 4 defe Azerbaycan ve rus dillerinde cap olunur Terminologiya meseleleri Redakte 2000 ci ilden nesr olunan jurnalin bas redaktoru akademik Akif Elizadedir Ilde 2 defe Azerbaycan turk ingilis ve rus dillerinde cap olunur Genc tedqiqatci jurnali Redakte AMEA Genc Alim ve Mutexessisler Surasinin Genc Tedqiqatci adli Elmi praktiki jurnali AMEA Reyaset Heyetinin 12 mart 2015 tarixli 8 4 sayli Qerari ile nesr edilir Genc tedqiqatci jurnali Azerbaycan Prezidenti yaninda Ali Attestasiya Komissiyasinin Reyaset Heyetinin 31 03 2017 ci il tarixli Prot 06 R iclasinin Qerari ile pedaqogika elmleri istisna olmaqla qalan butun elmler uzre Azerbaycan Respublikasinda dissertasiyalarin esas neticelerinin derc olunmasi ucun tovsiye edilen dovri elmi nesrler siyahisina daxil edilmisdir Jurnalin Meslehet Surasinin sedri AMEA nin prezidenti akademik Akif Elizadedir Bas redaktor ise AMEA Genc Alim ve Mutexessisler Surasinin sedri fizika uzre felsefe doktoru dosent Famin Salmanovdur Redaxsiya surasina yer elmleri uzre felsefe doktoru dosent Orxan Abbasov kimya uzre felsefe doktoru Efsun Sucayev fizika uzre felsefe doktoru Nurane Eliyeva filologiya uzre felsefe doktoru dosent Esqane Babayeva biologiya uzre felsefe doktoru Sebine Bunyadova fizika uzre felsefe doktoru Emine Mikayilova tarix uzre felsefe doktoru dosent Elnur Kelbizade daxildir Jurnal ilde 2 defe Azerbaycan ingilis ve rus dillerinde cap olunur Elm ve heyat jurnali Redakte Esas meqale Elm ve heyat jurnal Jurnal 1961 ci ilde Azerbaycan Respublika Bilik Cemiyyetinin orqani kimi fealiyyete baslayib 1992 ci ilden Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Reyaset Heyetinin Arxeologiya ve Etnoqrafiya Institutunun ve redaksiya kollektivinin tesisciliyi ile cixib 10 Jurnalda indiyedek 5 min azerbaycanli alimin meqalesi derc edilib 1998 ci ilde Elm ve heyat kecid dovrunde pesekarligini semtini qoruyub saxladigina gore Meksikada tesis edilmis Qran Pri mukafatina layiq gorulub 11 1961 ci ilden nesre baslayan Elm ve heyat jurnalinin Azerbaycanin metbuat ve maarifcilik tarixinde ozunemexsus yeri vardir Hesenbey Zerdabinin yaratdigi Ekinci qezetinin maarifcilik enenelerini davam etdiren Elm ve heyat nesre basladigi vaxtdan elmi biliklerin tebliginde boyuk rol oynayib Jurnal alimler ordusunun tribunasina cevrilerek elmde qazanilan ugurlarin salnamesini yazib Elm ve heyat Azerbaycan metbuatinda elmi kesfleri ixtiralari elmi yenilikleri teblig eden yegane elmi kutlevi dergi kimi taninib 2011 ci ilde 50 yasi tamam olan jurnal bu gun de uzerine dusen maarifcilik missiyasini serefle yerine yetirir Jurnalin ilk redaktoru Cavansir Sirinov fexri bas redaktoru ise akademik Abdulla Qarayev olub Respublika Bilik Cemiyyetinin orqani kimi fealiyyete baslayan Elm ve heyat tezlikle oz auditoriyasini taparaq oxucular arasinda sohret qazanib 10 min tirajla nesre baslayan bu jurnala abune olunanlarin sayi ilbeil artib Elm ve heyat in oxucularinin soragi Sibirden Saxalinden Vilnusden Kiyevden Minskden Riqadan ve s yerlerden gelirdi Zaman kecdikce jurnalin tiraji 140 min nusxeye catdi Elmin ele bir sahesi yoxdur ki o barede jurnalda meqale derc olunmasin Azerbaycanin tarixi edebiyyati etnoqrafiyasi bu jurnalda cap olunan yazilarda oz eksini tapib Fizika kimya kibernetika astronomiya ve sair elm sahelerinde alimlerimizin qazandigi ugurlarla oxucular tanis olub Jurnalda respublikamizin gorkemli alimlerinden Abdulla Qarayev Hesen Eliyev Hesen Abdullayev Ziya Bunyadov Letif Imanov ve basqalari muxtelif meqalelerle cixis edibler Jurnalin movzu dairesi cox rengarengdir Azerbaycanin bitki ortuyu faydali qazintilari bu ve ya diger elmler sahesinde aparilan tedqiqatlar alimlerimizin dunyaya inteqrasiyasi beser elmine verilen tovheler barede melumatlar jurnalin sehifelerinde oz eksini tapib Elm ve heyat jurnali 1992 ci iledek Bilik cemiyyetinin 1992 ci ilden ise AMEA nin Reyaset Heyetinin Arxeologiya ve Etnoqrafiya Institutunun 1995 ve Elm ve heyat jurnalinin jurnalist kollektivinin tesisciliyi ile nesr olunur Oten 50 il erzinde elmi publisistikanin formalasmasinda Elm ve heyat jurnalinin ehemiyyetli rolu olub Ulker Huseynova Elisa Nicat E Nemet Maral Poladova Mehpare Axundova Aqil Abbas Resad Mecid Arif Quliyev ve basqalarinin yazilari bu jurnalin sehifelerinde isiq uzu gorub 90 ci illerde yeni kecid dovrunde maddi vesaitin olmamasi ucbatindan jurnalin nesr olunmasinda mueyyen cetinlik yaransa da nesri dayanmadi Adi Beynelxalq metbuat kataloquna dusen jurnal oz simasini qoruyub saxlaya bildiyine gore 1998 ci ilde Meksikada tesis olunan Qran Pri mukafatina layiq gorulub Hazirda jurnalin bas redaktoru AMEA nin prezidenti akademik Akif Elizade bas redaktorun muavinleri AMEA nin vitse prezidenti akademik Isa Hebibbeyli ve AMEA Reyaset Heyeti aparatinin Ictimaiyyetle Elaqeler ve Elmin Populyarlasdirilmasi Idaresinin reisi Zulfuqar Ferzeliyevdir Muhum eserler Redakte2018 ci ilin nesrleri Redakte Elmi eserler Redakte Azerbaycan musiqi tarixi Ucuncu cild Elm Baki 2018 752 seh S K Ceferova S C Muxtarova Azerbaycanin sirin sularinin diatom yosunlari melumat siyahisi sinonimleri ekologiyasi ve yayilmasi Elm Baki 2018 240 seh H C Mehdiyev Naxcivan Muxtar Respublikasi dag torpaqlarinin mineraloji terkibi ve onun kend teserrufatinda ehemiyyeti Elm Baki 2018 136 seh Mir Mohsun Nevvab Tezkireyi Nevvab Elm Baki 2018 738 seh X B Memmedov Muasir dovrde erazi butovluyu prinsipinin ve milletlerin oz muqedderatini teyinetme huququnun yeni aspektleri movqeyinden dovletlerarasi munaqiselerde erazi faktoru Elm Baki 2018 396 seh Uzeyir Hacibeyli arxivinin tesviri Elm Baki 2018 440 seh D Tagiyev M Manafov A Memmedov Kimyada informasiya texnologiyalarinin tetbiqi Elm Baki 2018 358 s M B Babanli A M Mehdiyeva E K Mehdizade Innovasiya strategiyasinin formalasdirilmasi Elm Baki 2018 166 seh Farida Velihanova Nauka Azerbajdzhana i perevodovedenie Elm Baku 2018 198 str Baba Meherremli Azerbaycan dilinde isim kokleri Elm Baki 2018 140 seh Tofiq Haciyev Cebrayil sivesi Elm Baki 2018 412 seh Kitabi Dede Qorqud dastaninin qrammatik tedqiqi fonetik morfoloji ve sintaktik tehlil Elm Baki 2018 492 seh Turk edebiyyatina ilk qedem muntexibleri M Mahmudbeyov A Sehhet transfon ed nesre haz on sozun muel S Nesirova elmi mesl A Eliyeva Kengerli elmi red E Memmedbagiroglu rey Q Ceferova M Mailoglu Elm Baki 2018 307 seh Elyazmalar Institutunda muhafize olunan dovri metbuatin kataloqu Elm Baki 2018 360 seh Secilmis eserler Redakte A X Mirzecanzade Secilmis eserler I cild Elm Baki 2018 658 seh A X Mirzecanzade Secilmis eserler II cild Elm Baki 2018 574 seh Tofiq Haciyev Secilmis eserleri III cild Elm Baki 2018 412 seh Lugetler Redakte Izahli yeni terminler lugeti Elm Baki 2018 240 seh Izahli dilcilik terminleri lugeti Elm Baki 2018 912 seh Biblioqrafiyalar Redakte Aqil Elirza oglu Eliyev biobiblioqrafik gosterici tert red A Memmedova elmi red K Memmedova Elm Baki 2018 108 seh Azad Xelil oglu Mirzecanzade biobiblioqrafik gosterici Elmi red B E Suleymanov tert O E Zeynalova red N I Novruzova Elm Baki 2018 216 seh Ehed Elekber oglu Yaqubov biobiblioqrafik gosterici Elm Baki 2018 150 seh Ehliman Tapdiq oglu Emiraslanov biobiblioqrafik gosterici Elm Baki 2018 264 seh Ejder Ekber oglu Mecidov biobiblioqrafik gosterici Tert A Memmedova red N Novruzova Elm Baki 2018 114 seh Eli Necefqulu oglu Nuriyev biobiblioqrafik gosterici tert Z E Cabbarova S Z Efendiyeva red A M Eliyev Elm Baki 2018 174 seh Mohsun Zellabdin oglu Nagisoylu biobiblioqrafik gosterici Tert Konul Mirzeyeva Semennaz Hesenova red Nergiz Novruzova Elm Baki 2018 204 seh Muxtar Kazim oglu Imanov biobiblioqrafik gosterici tert N Esker elmi red K Memmedova Elm Baki 2018 130 seh Musa Mirze oglu Eliyev biobiblioqrafik gosterici tert K Mahmudova red N Novruzova Elm Baki 2018 120 seh Zemfira Yusif qizi Seferova biobiblioqrafik gosterici tert Mahnur Hesenova red Nergiz Novruzova Elm Baki 2018 142 seh Zumrud Eliqulu qizi Quluzade biobiblioqrafik gosterici tert red K Memmedova nesre mesul N Novruzova Elm Baki 2018 165 seh Azerbaycan Xalq Cumhuriyyeti 100 elmi biblioqrafiya Elm Baki 2018 418 seh Elmi populyar eserler Redakte F Sefiyeva Bir omrun iziyle Elm Baki 2018 296 seh M H Seyidbeyli S E Nemetzade Astronomiyanin tarixine dair ocerk Elm Baki 2018 140 seh M H Seyidbeyli A P Ehmedov S D Memmedova Biologiyanin tarixine dair ocerk Elm Baki 2018 168 seh M H Seyidbeyli Z B Eliyev N A Nuriyev C D Qasimli Cografiyanin tari xine dair ocerk Elm Baki 2018 112 seh M H Seyidbeyli G Y Mehdiyeva A R Bedelova Fizikanin tarixine dair ocerk Elm Baki 2018 216 seh M H Seyidbeyli R K Mirzebeyova G N Eliyeva Kimyanin tarixine dair ocerk Elm Baki 2018 152 seh C Beylerov Leyaqetle yasanan omur Elm Baki 2018 200 seh D A Nagiyeva Muxtarova Her omur bir tamasa Baki geceleri Elm Baki 2018 460 seh 2017 ci ilin nesrleri Redakte Elmi eserler Redakte Nazim Mustafa Irevan quberniyasinda azerbaycanlilarin soyqirimi 1918 1920 Elm Baki 2017 328 seh Guntekin Necefli Urmiya bolgesinde azerbaycanlilara qarsi soyqirimi 1917 1918 ATASE senedleri esasinda Elm Baki 2017 112 s Guntekin Necefli Serqi Anadolu Naxcivan ve Irevan bolgesinde ermenilerin turk muselman ehaliye qarsi toretdikleri soyqirimlar 1918 1920 Elm Baki 2017 248 seh Natig Mamedzade Genocid azerbajdzhancev v Karabahskom regione Azerbajdzhana 1918 1920 Elm Baku 2017 342 str Ilgar Niftaliev Genocid azerbajdzhancev v Irevanskoj gubernii 1918 1920 Elm Baku 2017 188 str Kamran Ismayilov Zengezurda Azerbaycan xalqina qarsi soyqirimi 1918 1920 Elm Baki 2017 248 seh Vaqif Abisov Bakida Azerbaycan xalqina qarsi 1918 ci il mart soyqirimi Elm Baki 2017 220 seh Vaqif Abisov Quba qezasinda Azerbaycan xalqina qarsi soyqirimi Elm Baki 2017 96 seh Vaqif Abisov Samaxi qezasinda Azerbaycan xalqina qarsi soyqirimi Elm Baki 2017 120 seh Y M Mahmudov Real tarix ve Boyuk Ermenistan uydurmasi Elm Baki 2017 144 seh Ya M Mahmudov Realnaya istoriya i vymysel o Velikoj Armenii Elm Baku 2017 148 str Y M Mahmudov Real history and confabulation on great Armenia Elm Baku 2017 152 pages Nigar Gozelova Azerbaycanin turk muselman ehalisinin soyqirimi Britaniya Kitabxanasinin arxiv senedlerinde 1918 1920 Elm Baki 2017 76 seh Yaqub Mahmudov Azerbaycan xalqinin Irevan ve etrafindaki torpaqlara tarixi varislik huququ berpa olunmalidir uc dilde Elm Baki 2017 68 seh Mamedyarov M A Sinteticheskie efirnye smazochnye masla Elm Baku 2017 396 str XX esr Azerbaycan edebiyyati meseleleri IV kitab Elm Baki 2017 236 seh Azerbaycan musiqi tarixi Ikinci cild Baki Elm Baki 2017 584 seh Eli Recebli Qafqaz pullari Elm Baki 2016 340 seh Rovshan Velizade Mecamorskaya AES Ekologicheskaya bomba dlya regiona Elm Baku 2017 380 str The Realities of Genocide Collection of articles Elm Baku 2017 256 pages A B Sadygov Modeli i tehnologii resheniya zadach upravleniya v chrezvychajnyh situaciyah Elm Baku 2017 372 str Feride Ezizova Klassik ereb poeziyasinda Azerbaycan sairleri genezis poetika VIII XI esrler Elm Baki 2017 200 seh Ceyran xanim Mirqasimova Bir ananin hekayeti Elm Baki 2017 136 seh F D Gasanov Mikroelementy nizhnepliocenovyh otlozhenij Yuzhno Kaspijskoj vpadiny Elm Baku 2017 210 str E T Emiraslanov H K Muradov Dayaq hereket orqanlari sislerinde neoplastik angiogenez Elm Baki 2017 532 seh Nigar Bakixanova Omrun sehifeleri Elm Baki 2017 124 seh V M Abbasov L I Alieva E Sh Abdullaev A G Talybov T A Ismajlov N I Mursalov S A Mamedhanova Z Z Agamaliev N Sh Rzaeva I T Ismajlov L M Efendieva Reagenty i produkty dlya neftyanoj gazovoj neftepererabatyvayushej i neftehimicheskoj promyshlennostej Elm Baku 2017 436 str Teymur Bunyadov Ana laylasi besik negmesidi IV kitab Elm Baki 2017 328 seh G G Kuliev Paradigma vechnogo krugovorota materii v kosmologii Elm Baku 2017 360 str A I Mustafazade N H Ceferli Islam huququ insan huquqlari kontekstinde Elm Baki 2017 220 seh Secilmis eserler Redakte Mohsun Nagisoylu Secilmis eserleri 2 cildde I cild Elm Baki 2017 634 seh Mohsun Nagisoylu Secilmis eserleri 2 cildde II cild Elm Baki 2017 652 seh Tofiq Haciyev Secilmis eserleri I cild II hisse Elm Baki 2017 448 seh Tofiq Haciyev Secilmis eserleri II cild Elm Baki 2017 490 seh Azerbaycan muhaciret edebiyyati kitabxanasi kitablar seriyasi Ceyhun Hacibeyli Secilmis eserleri Elm Baki 2017 368 seh Biblioqrafiya Redakte Sahbaz Muradov biobiblioqrafik gosterici ter Kemale Memmedova Mulayim Emirli red Kemale Memmedova Baki Elm 2017 438 seh Veli Yusif oglu Axundov biobiblioqrafik gosterici Elm Baki 2017 140 seh Akif Musayev biobiblioqrafik gosterici tert Afet Memmedova red Kemale Memmedova Elm Baki 2017 160 seh Ilyas Babayev biobiblioqrafik gosterici tert Terane Rustemova red Kemale Memmedova Elm Baki 2017 144 seh Eliyar Seferli biobiblioqrafik gosterici tert A Memmedova red K Memmedova Elm Baki 2017 152 s 2016 ci ilin nesrleri Redakte Elmi eserler Redakte Abdullayev F XXI esrin geosiyasetinde yeni paradiqma Miqrasiya Mahiyyeti cagirislar tehdidler Elm Baki 2016 416 seh S V Aliev Fauna rasprostranenie i bioekologicheskie osobennosti sovok Azerbajdzhana Lepidoptera Noctuidae Elm Baku 2016 412 str B T Bilalov Nekotorye voprosy approksimacii Elm Baku 2016 390 str Azerbaycan muhaciret edebiyyati kitabxanasi kitablar seriyasi I cild Mehemmed Emin Resulzade Muhaciret dovru edebi elmi irsinden secmeler Elm Baki 2016 356 seh F T Xelil zade Elementar zerrecikler fizikasinin esaslari Elm Baki 2016 212 seh A Esedova Multikulturalizm medeniyyet felsefesinin yeni merhelesi kimi Elm Baki 2016 48 seh Multikulturalizm tendencii i realnost kollektiv avtorov Elm Baku 2016 192 str Razvitie nauchnyh svyazej na novom etape dialog i sotrudnichestvo Elm Baku 2016 141 str Secilmis eserler Redakte Yasar Qarayev Secilmis eserleri 5 cildde IV cild Elm Baki 2016 776 seh Yasar Qarayev Secilmis eserleri 5 cildde V cild Elm Baki 2016 728 seh 12 Tofiq Haciyev Secilmis eserleri I cild I hisse Elm Baki 2016 496 seh Elmi populyar eserler Redakte Institut kataliza i neorganicheskoj himii 80 let Elm Baku 2016 496 str Istinadlar RedakteBu meqaledeki istinadlar muvafiq istinad sablonlari ile gosterilmelidir AMEA nin nezdindeki teskilatlar Elm Nesriyyati Ixtiyar Huseynli Eqide fedaisi Azerbaycan 2010 26 may S 5 Salyanda fealiyyet gosteren QHT sedrinin yeni kitabi nesr edilmisdir azertag az sayti Sebuhi Qehremanov direktor teyin olundu azerb Kult az 2019 01 16 Istifade tarixi 2019 02 20 Elm nesriyyatinin fealiyyeti tekmillesdirilir azerb azertag az 2019 07 17 Istifade tarixi 2019 07 17 Elm nesriyyatinin fealiyyeti tekmillesdirilir azerb muallim edu az 2019 07 17 Istifade tarixi 2019 07 17 Elm nesriyyatinin fealiyyeti tekmillesdirilir azerb science az 2019 07 17 Istifade tarixi 2019 07 17 Elm nesriyyatinin yeni loqosu ve suari mueyyenlesib azerb azertag az 2019 08 06 Istifade tarixi 2019 08 06 Elm nesriyyati ABS in EBSCO melumat bazasi ile emekdasliga baslayib azerb azertag az 2019 08 19 Istifade tarixi 2019 08 19 Metbuat Surasi Elm ve heyat jurnalinin 50 illiyini qeyd etdi Elm ve heyat jurnalinin 50 yasi qeyd edilib olu kecid Yasar Qarayevin Secilmis eserleri nesr edildi azerb 525 az 2016 09 01 Istifade tarixi 2019 02 25 Menbe https az wikipedia org w index php title Elm nesriyyat amp oldid 6070475, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.