fbpx
Wikipedia

Elşad Qurbanov


Qurbanov Elşad Məcnun oğlu (2 yanvar 1951(1951-01-02), Urud, Qarakilsə rayonu) — Azərbaycan alimi, biologiya elmləri doktoru, akademik, AMEA-nın müxbir üzvü (30.06.2014).

Elşad Qurbanov
Elşad Məcnun oğlu Qurbanov
Doğum tarixi (70 yaş)
Doğum yeri Urud, Zəngəzur, Ermənistan SSR
Vətəndaşlığı
Elm sahəsi biologiya, botanika
Elmi dərəcəsi biologiya elmləri doktoru
Elmi adı akademik, AMEA-nın müxbir üzvü
İş yeri BDU-nun Botanika və bitki fiziologiyası kafedrasının müdiri
Təhsili
Mükafatları
elshad.info.az

Həyatı

Elşad Qurbanov 2 yanvar 1951-ci ildə Zəngəzur mahalının Qarakilsə (Sisyan) rayonunun Urud kəndində anadan olmuşdur. 1973-cü ildə Bakı şəhəri 8 nömrəli tibb məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirib, botanika ixtisası almışdır. 1979–1982-ci illərdə AMEA-nın Botanika İnstitutunun aspiranturasında əyani təhsil almış və 1984-cü ildə "Naxçıvançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onun fitomeliorativ əhəmiyyəti" mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək elmlər namizədi, 2004-cü ildə "Atropatan əyalətinin flora və bitkiliyi (Azərbaycan Respublikası ərazisində)" mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək biologiya elmləri doktoru elmi adını almışdır. Həmin ildən BDU-nun professorudur.

Onun elmi fəaliyyəti əsasən Azərbaycanın flora biomüxtəlifliyi və bitki örtüyünün öyrənilməsi ilə əlaqədardır. E.M. Qurbanovun elmi tədqiqatları ilə yanaşı pedaqoji fəaliyyəti də təqdirə layiqdir. O, 1988-ci ildən Botanika kafedrasının müəllii, baş müəllimi və 1992-ci ildən Botanika kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir, 2005-ci ildən isə Bakı Dövlət Universitetində professor vəzifəsində çalışır. "Bitki morfologiyası", "Ali bitkilərin sistematikası", "Yerli flora", "Bitki örtüyünün mühafizəsi", "Meşəçilik" və s. fənlərdən mühazirələr oxuyur.

E.M. Qurbanov 397 elmi əsərin (o cümlədən 128-i xaricdə), 16 kitabın, 60-dan artıq tədris proqramlarının və metodik göstərişlərin, 13 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifi və 15 kitabın elmi redaktorudur. O, dəfələrlə Beynəlxalq və Respublika elmi konfranslarında (Avropa ölkələrində, Rusiya Federasiyasının bir çox şəhərlərində, Türkiyə Cümhuriyyətinin bir çox Universitetlərində), Gürcüstanda, İran-İslam Respublikasında) çıxış etmişdir. E.M. Qurbanovun müəllifliyi ilə "Azərbaycanın Qırmızı Kitabı"nın (II cildlik) 2-ci nəşri çap olunmuşdur.

E.M. Qurbanov onlarla doktorluq və namizədlik dissertasiyalarının opponenti və ya aparıcı təşkilat kimi rəyçisi olmuş, onun rəhbərliyi altında 60-dan çox magistrant və 15 doktorantı fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Elmlər doktoru proqramı üzrə 2 doktorantının dissetasiya işi Müdafiə Şurasına təqdim etmək üçün hazırlanmış, hazırda 5 fəlsəfə doktorantı elmi rəhbəri, 3 elmlər doktorunun elmi məsləhətçisidir.

E.M. Qurbanov AMEA-nın Dendrologiya İnstitutunda elmi şurasının üzvü olmuşdur, ADPU-nin nəzdində fəaliyyət göstərən B/D.02.061 doktorluq müdafiə şurasının üzvü olmuşdur, AMEA-nın "Botanika" ixtisası üzrə Problem şurasının üzvüdür, 2008-ci ildən AMEA-nın Dendrologiya İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır (2017-ilədək), Biologiya fakültəsində "Botanika", "Mikologiya", "Mikrobiologiya" və "Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq" ixtisasları üzrə magistrantların Dissertasiya Müdafiə Şurasının sədri, BDU-da dekan və kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün yaradılmış seçki komissiyasının katibi, BDU-nun Böyük Elmi Şurasının üzvüdür və BDU-nun Elmi Şurasının Baş Elmi katibi vəzifəsində çalışmışdır.

E.M. Qurbanov yerinə yetirdiyi elmi işlərin nəticələrinə görə 2009, 2012-ci illərdə "İlin alimi", pedaqoji fəaliyyətinə görə 2010-cu ildə "İlin müəllimi" fəxri adlarını almış, Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanları, BDU-nun 75 illiyinə həsr edilmiş xatirə medalı, 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunmuşdur.

E.M. Qurbanovun son zamanlar (2009, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017) apardığı elmi-tədqiqat işləri dəfələrlə mühüm nəticə kimi AMEA-nın hesabatına daxil olunmuşdur.

2000–2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü olmuşdur. 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 2016-cı ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Biologiya və Tibb Elmləri bölməsinin büro üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın Biologiya və Aqrar elmlər üzrə Ekspert Şurasının sədr müavinidir. 2017-ci ildən Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması və Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamentinin Elmi Şurasının üzvü olmuşdur. Vikipediyada SSRİ Botaniklər kateqoriyasına 4 nəfər Azərbaycanlı botanikdən biri kimi, o cümlədən XXI əsr  Botaniklər kateqoriyasına yeganə Azərbaycanlı botanik kimi daxil edilmişdir.

Mükafatları

1. "Tərəqqi" medalı (2009)

2. İlin alimi (2009, 2012)

3. İlin müəllimi (2010)

4. Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanları (2010, 2011)

5. "Avropa Nəşr Mətbuat Evi" tərəfindən "Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim" qızıl medalı və fəxri diplomu (2015)

6. BDU-nin "Fəxri fərman" ı (2016)

7. "İlin kafedra müdiri" fəxri adı (2016)

8. "Yüksək Peşəkarlığa Görə Fəxri Fərman" (2017)

9. "Şərəfli ömür yolu" diplomu (2017)

10. "Əməkdar elm xadimi" fəxri adı (2019)

11. "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının medalı" (2019).

12. Qotfrid Vilhelm Leybnits adına Avropa Təbiət Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (akademik) seçilmişdr (2021). 

Seçilmiş elmi əsərləri

  Əsas məqalə: Elşad Qurbanovun biblioqrafiyası
 
2009-cu ildə çapdan çıxmış
Ali bitkilərin sistematikası
kitabının üz qabığı
 • Флора и растительность Атропатенской провинции (в пределах Азербайджанской Республики). Баку "Элм" 2007. 233 стр.
 • Genofund protection of the vegetation resources of Kura-Araks lowland. Prosiding of the ninth Baku International Congress "Energy, ecology, economy". Baku, 7–9 June, 2007.
 • Биоэкологические особенности юкки, интродуцированных в условиях Апшеронского полуострова Азербайджана. VII Международный симпозиум "Новые и нетра-диционные растения и перспективы их использования". Пущино, Россия, 18–22 июня 2007.
 • Охрана генофонда и интродукция растительных ресурсов Атропатенской провинции. VII Международный симпозиум "Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования". Пущино, Россия, 18–22 июня 2007.
 • Semidesert vegetation of the vegetative resources of Kura-Araks lowland. International symposium 7th plant life of South West Asia (7th PLoSWA) 25–29 June, Anadolu University, Eskishehir, Turkey. 2007.
 • Водно-болотная растительность Азербайджанской Республики. Материалы междуна-родной научно-практической конференции "Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий и устойчивое использование биологических ресурсов в степной зоне". Ростов на Дону. 2007.
 • Степная растительность Атропатанской провинции. "Естествознание и гуманизм" том 4, №3 Межвузовский сборник научных трудов "Современный мир, природа и человек" Томск, 2007.
 • Reduction of nitrate accumulation in potato by use of potassium humate for human safety. Biomedical Journal The 1st International Congress on Health Genomics Biotechnology 8 november 24–26, 2007 Tehran, Iran.
 • Effect of potassium on humate production of advancet potato minituber cvc. Azərbaycan Труды Института Ботаники НАНА Bakı- 2007.
 • Utilizati of Zeolite for praduction of Aqria Potato Mini-tubers in a greenhouse. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 • Tolerance of 42 Bread Wheat Genotypes to Drought Stress after Anthesis. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 • Shortening Transplantation Periods of Potato Plantlets by Use of Potassium Humate and Kadostim and Their Effects on Mini-tuber Poruction. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 • Determination of Yield Stability in Advanced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region, Iran. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 • Supply of preanthesis assimilates for developing of wheat grains in two environmental conditions of well-watered and terminal season drought. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, 2008. Antalya, Turkey.
 • Study of water use efficiency in advanced potato varieties under different irrigation regimes in Ardabil region. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, Antalya, Turkey, 2008.
 • Relationships between yield components of advanced potato cultivars in irrigation periods by use of Path analysis and Factor analysis. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, Antalya, Turkey, 2008.
 • Study on effect of potassium humate on potato cvs by use of water deficit tolerance indices in Arabil region, Iran. Научные труды Института Ботаники НАНА XXVIII том, Баку 2008.
 • Полупустынные типы растительности Кура-Араксинской низменности ее биоэкологические особенности. Научные труды Института Ботаники НАНА, XXVIII том, Баку Наука 2008.
 • Tolerance of 42 Bread Wheat Genotypes to Draught Stress after Anthesis. Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (10), 2008.
 • Shortening Transplantation Periods of Potato Plantlets by Use of Potassium Humate and Kadostim and Their Effects on Mini-tuber Production. Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (10), 2008.
 • Determination of Yield Stability in Advenced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region, Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (10), 2008.
 • Биоразнообразие растительности Атропатанской провинции. Актуальные проблемы биоэкологии. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Москва, 21–24 октября 2008 г.
 • Effect of potassium humate on chlorophyll content of Potato under Water Deficit in Ardabil. Актуальные проблемы биоэкологии. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Москва, 21–24 октября 2008 г.
 • Сохранение генофонда растительных ресурсов Атропатены (в пределах Азербай¬джанской Республики). VIII Международная научно-методическая конференция. Интродукция нетрадиционных и редких растений. Том I, Воронеж 2008 "Кварта".
 • In vitro effect of Potassium Humate on Terminal Drou ght Tolerant Bread Wheat. From Molecular Understanding to Innovative Applications of Humic Substances Proceedings of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq 2008.
 • Effect of potassium humate on Advanced Potato Cultivars for Water Deficit Tolerance in Ardabil Regional, Iran. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq 2008.
 • Effect of potassium humate an kadostim on Plantlets of Advenced Potato CVs. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society Volume II Moscow-Saint Petersburg 2008.
 • Effect of potassium humate on Production of Advenced Potato Mini-Tuber CVs. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society Volume II Moscow-Saint Petersburg 2008.
 • Application of potassium humate in wheate for organie agriculture in İran, The İnternational Symposium Organic. The Approach of Organic Agriculture: New Mar-kets, Food Security And a Clean Environment. Bangkok, Thaliand., 2009.
 • Биоразнообразие окрестности озера Гек-Гель Малого Кавказа Азербайджанской Республики, Международная научная конференция "Биоразнообразие и роль животных в экосистемах". Днепропетровск, Лира, 2009.
 • Effect of polyethylene glycol (PEG) and potassium humate on production of potato minituber CVS. Научные труды Института Ботаники НАНА XXIX том. Баку-Элм, 2009.
 • Applications of potassium humate to wheat for organic agriculture in İran. Asian Journal of Food and Agro-Industry. Organic Agriculture: Bangkok, Thailand., 2009.
 • İnvestigation of phytoekological indicators for Biological recultivation of soils polluted with oil Absheron peninsula, Кутаисский научный центр. Периодический научный журнал. Кутаиси, 2009.
 • Wheat genotypes quality affected by potassium humate under terminal drought. XI International Scientific Conference "Soil Sciences of IIR". IIR, Gorgan, 2009.
 • Phytoecological indicators for biological recultivation of solis polluted with oil in the Absheron peninsula, BЕCHИK Днипропетровського университету. Науковий журнал №7, том 17. Серия Биология. Екология. Выпуск 17, том 2. 2009.
 • Effects of saline stress on growth and crop yield of different maize (Zea mays L.) genotypes, BЕCHИK Днипропетровського университету. Науковий журнал №7, том 17. Серия Биология. Екология. Выпуск 17, том 2. 2009.
 • Effects of salinity on chlorophyll content of Iran and Azerbaijan different maize (Zea mays L.) cultivars. Научные труды Института Ботаники НАНА XXIX том. Баку-Элм, 2010.
 • Role of Proline, Na Chorophyll Conten in Salt Tolerance of Corn (Zea mays L.). American-Eurasian J.Agric. & Environ. Sci. 2010.
 • Wheat Genotypes Response to Terminal Drought at Presence of a Humic Fertilizer Using Stress Tolerance Indices. American–Eurasion Network for Scientific Information. 2011.
 • Изучение фитоценологических особенностей загрязненных почв Самур-Шаб-ран¬ской низменности в территории "Сиязаннефть". Вестник МГОУ, серия "Естественные науки", №4. Москва, 2011.
 • Морфогенез почек возобновления видов луковичных из рода штернбергии (Sternbergia Waldst. Et KİT.), интродуцированных на Апшеронском полуострове из флоры восточной части Большого Кавказа. Вестник МГОУ, серия "Естественные науки", №1. Москва, 2011.
 • Response of Antioxidant Enzymes in Pyrchanta Coccnia as Biomarkers for the Detection of Pb in Urban Atmosphere. Caspian Journal of Applied Sciences Research. 1 (13), 2012.
 • Biomonitoring of trace metals and air qualitu in Baku city, Azerbaijan, using Ligustrum japonicum L. (Oleaceae). Научные труды Института Ботаники НАНА XXXII том. Баку-Элм, 2012.
 • Lead accumulation and response of antioxsidant enzymes of Ligustrum japonicum in uran atmosphere of Baku city. Вестник Бакинского Государственного Университета. Серия естественных наук. № 3. Баку, 2012.
 • Change of the morpho-anatomical structure of laves of Ligustrum japonicum and Olea europea caused by heavy metal pollution. Caspian Journal of Applied Sciences Research. 2 (2) 2013.
 • Physiological and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress. International Caucasian Forestry Symposium. Abstract book. October 24–26, Artvin-Turkey, 2013.
 • Antioxidant enzymes, fluctuating asymmetry and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress. International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care. Issue 3, February.2013.
 • Brioindication of trace metal pollution in the atmosphere of Baku city using Ligustrum japonicum, Olea europea, and Pyracantha coccinea Leaves. Journal of environmental engineering and landscape management. Volume, 00(00). 2013.
 • Metal accumulation and response of antioxidant enzymes in Leaves of Elaegnus pungenus. Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı V Beynəlxalq konfrans 5–8 noyabr.2013.
 • Phytochemical Composition Of Some Vicia L. Genus Species. International Caucasian Forestry Symposium. Artvin-Turkey, 2013.p.
 • Полупустынная растительность бассейна реки Сумгаитчая и ее кормовое значение. Научно-теоретический журнал министерства сельского хозяйства Аграрная наука Азербайджанской республики. Баку, 2014. с.37–39.
 • Фитоценозы, образуемые бобовыми растениями в растительности лесной зоны влажных равнин и их охрана. Вестник Нахичеванского отдела НАНА. Серия естественных и технических наук. Том 10, №4, 2014, стр.58–64.
 • Juniperuis Species Features in Azerbaijan. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) 01–05 June 2015, Baku, Azerbaijan. p. 78.
 • Sumqayıtçay hövzəsi florasının təhlili. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 2. Bakı. 2015., s.71–77.
 • Legumes of the xerophytic forest vegetation in Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol.3, No. 3, Natural Sciences Publishing USA, New York, 2015. p. 77–79.
 • Phytocenoses formed by legumes in Mountain–xerophytic (Frigana) vegetation type. Sylwan journal (ISSN: 0039–7660) Vol. 159, Issue. 12. Warszawa, Poland. Dec. 2015. P.24–34.
 • Kür-Araz ovalığının Tuqay meşələrinin müasir vəziyyəti. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında "Kənd təsərrüfatı ili" elan edilməsinə həsr olunur. I cild. Gəncə, 2015. s. 222–224.
 • Lənkəranın dağlıq hissəsi və Diabarın kolluq bitkiliyi. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının elmi əsərləri. XIII cild,Bakı, 2015. s.26–31.
 • Şirvan düzünün florasının təhlili. AMEA Gəncə bölməsi. "Xəbərlər məcmuəsi", №4 (62) . "Elm"nəşriyyatı, Gəncə, 2015. səh. 47–55.
 • Биоекологический анализ видно-болотных видов Апшеронского полуострова. Bitkilərin introduksiyası və iqlimləşdirilməsi (AMEA Dendrologiya institutunun elmi əsərlər toplusu). Elmi əsərlər toplusu AMEA-nın 70 illik yubileyinə həsr olunur. Bakı, 2015. s.248–249.
 • Legumes with new areas of distribution determined in the flora of Azerbaijan. Jokull journal (ISSN: 0449–0576). Volume. 66, Issue. 1. Iceland, Jan.2016. P.16–23.  
 • Subalpine meadow vegetation of Lankaran highlands of Azerbaijan. Wufenia journal Klagenfurt, Austria. ISSN:1561–882X. Vol 23, No. 1; Jan 2016.p. 23–32.
 • New areas of distribution of some plant species in the basin of Sumgayitchay river of Azerbaijan. Ciencia e Tecnica Vitivinicola Journal (ISSN: 0254–0223). Portuqaliya, Vol. 31 (no 2 ), 2016. p. 180–187.
 • Yarımsəhra və şorangəli səhra bitkilik tiplərində paxlalı bitkilərin üstünlüyü ilə qeydə alınmış fitosenozlar. Azərbaycan Aqrar elmi. Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirliyinin Elmi- Nəzəri jurnalı. № 1. Bakı, 2016. s.67–72.
 • Azərbaycanın interzonal bitki örtüyündə rast gəlinən yarımkolcuqlu-paxlalı-taxılotlu çala-çəmən fitosenozları. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olumuş Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə Dövlət universiteti. Gəncə, 2016. s.23–27.
 • Lənkəranın dağlıq hissəsi ekosiste-mində biomüxtəlifliyin səmərəli istifadəsi. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olumuş Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə dövlət universiteti. Gəncə, 2016. s.27–31.
 • Kür-Araz ovalığının Mil düzünün bəzi bitkilik tiplərinin qısa təsviri. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olumuş Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə dövlət universiteti. Gəncə, 2016. s.21–23.
 • Типы растительности Мильской степи Кура-Араксинской низменности. Современные проблемы биологии и экологии. Материалы докладов II Международной научно-практической конференции. 4–5 марта. г.Махачкала, 2016. с.177–179.
 • Evaluation of coenopopulations of the species of Vicia sativa L., V.croceae Desf., V.alpestris Stev. and V.sepium L. of Vicia L. genus. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB-2016). 23–27 may Antalya,Turkiye 2016. p. 247.
 • Bioecological features of the wetland vegetation of Kura-Araks lowland of Azebaijan. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB-2016). 23–27 may Antalya,Turkiye 2016. p. 25.
 • Legumes dominated steppe vegetation type in the flora of Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol. 4, No. 2, Natural Sciences Publishing USA, New York, (May) 2016. PP.91–94.
 • Бобовые фитоценозы, распространенные в кустарниковой растительности нагорно-ксерофитного и горно-степного пояса. Вестник МГОУ, серия "Естественные науки", №2. Москва, 2016. с.24–33.
 • Ağzıbir ğölləri ətrafinın su-bataqlıq bitkilik tipində Alhagietum-Phragmitosum formasiyasının növ tərkibi. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası, cild 12, № 2, Нахчыван,"Tusi" 2016. s.58–63.
 • Importance of leguminous phytocenosis distributed in hole-meadow vegetation of Azerbaijan. International Conference. Innovative Approaches to conservation of Biodiversity dedicated to the 80 Anniversary of the Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences. Baku, Azerbaijan, October 2–4. 2016. p. 40.
 • Возобновление букняков Большого Кавказа в зависимоти от типа леса. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 1. Bakı.2016., s.94–101.
 • Qanıx — Əyriçay vadisində formalaşmış arid seyrək meşə və kolluq landşaftlarının fitosenoloji quruluşu. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 2. Bakı.2016., s.44–51
 • Şirvan düzünün florasında tərəçiçəkkimilər (Chenopodiaceae) fəsiləsinin bioekoloji təhlili. AMEA Gəncə bölməsi. "Xəbərlər məcmuəsi", № 4 (66). "Elm"nəşriyyatı, Gəncə. 2016. səh. 8–16.
 • 1000 dərdin 1001 əlacı yaxud sağlam və gümrah yaşamağın sirləri. "Ecoprint" nəşriyyatı. Bakı, 2016. 38 s.
 • Новые типы растительности Азербайджана. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №3. Bakı, 2016, s.47–58.
 • Lənkəran dağlıq hissəsinin ekoloji geobotaniki xəritəsi. Azərbaycan Respublikası müəllif hüquqları agentliyi. Əsərin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə. № 9296. Bakı, 2017
 • Geobotanika. "Bakı Dövlət Universiteti" nəşriyyatı, Bakı, 2017, 320 s.
 • Leguminous phytocenosis distributed in hole-meadow vegetation of Azerbaijan and their agricultural importance. European Academic Rescarch, Vol.V. İssue 1/April 2017, Impact Factor 3,4546:p. 580–594
 • Phytocenological structure of the perennial wheaty-leguminous grassy hole-meadow vegetation distributed at Mil steppe of Azerbaijan. The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity. SEAB-2017. Belarusian State University. Minsk, Belarus, p. 661.
 • Tugay forests of the northern coast of the Caspian Sea. The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity. SEAB-2017. Belarusian State University. Minsk, Belarus, p. 674.
 • Arid-rare forests of Atropatan. The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity. SEAB-2017. Belarusian State University. Minsk, Belarus, p. 249.
 • Azərbaycanın Mil düzündə paxlalı bitkilərin üstünlüyü ilə rast gəlinən fitosenozlara iqlim dəyişikliklərinin təsiri. "İqlim dəyişkənliyinin bitki biomüxtəlifliyinə təsiri" Beynəlxalq elmi konfransı. Məruzələr toplusu. AMEA Biologiya və Tibb elmləri bölməsi AMEA Dendrologiya İnstitutu. Bakı-Azərbaycan, 2017. s.463–464.
 • Landşaft dizayn layihələrinin hazırlanmasında ardıc (Juniperus l.) bitkisindən istifadə. "İqlim dəyişkənliyinin bitki biomüxtəlifliyinə təsiri" Beynəlxalq elmi konfransı. Məruzələr toplusu. AMEA Biologiya və Tibb elmləri bölməsi AMEA Dendrologiya İnstitutu. Bakı-Azərbaycan, 2017. s.374–376.
 • Azərbaycanda yayılmış ardıc (Juniperus L.) cinsinin ekoloji və biomorfoloji təhlili. Azərbaycan Texnologiya Universiteti "Elmi xəbərlər məcmuəsi" № 1/23. Gəncə, 2017 s.22–25.
 • Biomorphological analysis and identification of subspecies of Juniperus communis in Azerbaijan. Asian journal of Plant Science and Research. № 7 (3). Pelagia Research Library. ISSN:2249–7412.Coden (USA):AJPSKY 2017.p. 14–16
 • Lənkəranın dağlıq hissəsi ekosistemində fitomüxtəlifliyin yaxşılaşdırılması tədbirləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olumuş "Müasir təbiət elimlərinin aktual problemləri" Beynəlxalq elmi konfransı. Gəncə Dövlət universiteti. Gəncə, 2017. s.12–15.
 • Juniperus polycarpos K.Koch. (Turkestan Juniper) species in Turianchai preserve (Azerbaijan Republic). Journal of Food Science and Engineering. David publishings, USA, 7 (2017) 458–460.
 • Mil düzünün qış otlaqlarının bitkiliklərinin tədqiqi və onların səmərəli istifadəsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Təbiət və Tibb elmləri seriyası, № 7(88), Nаxçıvan, NDU"Qeyrət" 2017. s.60–63.
 • Lənkəran-Lerik bölgəsinin üçyarpaq yonca (Trifolium L.S.L.) növlərinin taksonomiyası və yayılması haqda yeni məlumatlar. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 4. Bakı, 2017. s.35–44.
 • Древесно кустарниковая растительность кубинского горного массива. AMEA Mərkəzi Nəbatat bağının əsərləri. XV cild. Bakı, 2017. s.126–131
 • Bitki morfologiyası. "Bakı Universiteti" nəşriyyatı. Dərslik. Bakı, 2018. 226 s.
 • Saglamlığımızın və gümrahlığımızın reseptləri. "Ecoprint" nəşriyyatı. Vəsait. Bakı, 2018. 24 s.
 • Taxonomic characteristics and phytomeliorative importance of the vegetation at the biogeocenosis of the southern caspianb of the Azerbaijan Republic. Jokull journal (ISSN: 0449–0576). Volume. 68, No. 4; Apr 2018. P.27–32
 • Biodiversity of thesaltwort deserts of the Shirvan steppe of Azerbaijan. Jokull journal (ISSN: 0449–0576). Volume. 68, Issue. 7. Iceland, Jul.2018. P.27–32.
 • Lənkəranın dağlıq hissəsi ekosistemində yay otlaqlarının məhsuldarlığı,yem keyfiyyəti və otlaq tutumu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olumuş "Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri" Beynəlxalq elmi konfransı. II hissə. Gəncə Dövlət universiteti. Gəncə, 2018. s.12–14.
 • Trifolium caucasicum Tausch növünün senopopulyasiyalarının həyatiliyinin qiymətləndirilməsi. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları. 20–21 iyun Bakı, 2018. s.267–269
 • Mil düzündə yayılmış yovşanlı-efemerlik formasiyasının fitosenoloji xüsusiyyətləri. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin akademik Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr edilmiş konfrans materialları. 20–21 iyun 2018. s.143–145
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Valerianella Mill.-valerianotu cinsinə daxil olan növlərin bioekoloji. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №1. Bakı, 2018.s.78–86
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış sərvkimilərin bioekoloji xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №1 Bakı, 2018.s.47–57
 • Çoxmeyvəli ardıcın (Juniperus polycarpos C.Koch) toxum vasitəsilə çoxaldılması. AMEA Gəncə bölməsi. "Xəbərlər məcmuəsi" №3 (73) Gəncə 2018. s.17–21
 • Древесная растительность кубинского горного массива. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Elmi Əsərləri. №1, Bakı, 2018.s.79–81
 • Mil düzü ərazisinin səhra və yarımsəhra fitosenozlari. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №2, Bakı, 2018.s.37–44
 • Phytocenoses created by some rare and endangered leguminous spread in the territory of Azerbaijan Republic. European Academic Rescarch, Vol.6. İssue VIII, 2018, Impact Factor 3,4546: p. 4045–4055.
 • Бобовые растения, адаптированные экологическим стрессам в озеленении прикаспийского побережья Азербайджанской Республики. Министерство образования и науки Российской Федерации. Экология городской среды: История, современность и перспективы. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Издательский дом "Астраханский университет". 25–26 октября. Астархан, 2018 г.с.128–131
 • Talış florasının üçyarpaq yonca (Trifolium L. S.L.) növlərinin taksonomik icmalı. AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya və Tibb elmləri. Cild.73 №.1. Bakı, 2018.s.16–27.
 • Şimali Xəzər sahilində Siyəzən rayonu Böyük və Kiçik Həmyə kəndətrafi örüşlərin bitki örtüyünün tədqiqatı. АМЕА-нын Нахчыван bölməsi. Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası, cild , № 4, Нахчыван,"Tusi" 2018. s.109–116.
 • Mil düzünün florasının coğrafi təhlili. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti. Akademik V.İ.Ulyanişevin 120 illiyinə həsr edilmiş simpozium. Bakı, 2018. s.36
 • Fodder plants of the winter pastures of Shirvan steppe of Azerbaican. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti. Akademik V.İ.Ulyanişevin 120 illiyinə həsr edilmiş simpozium. Bakı, 2018. s.47
 • Studying of germinative energy in species of Vicia L. genus analysed on senopopulation level. AMEA Botanika İnstitutu və Azərbaycan Botaniklər cəmiyyəti. Akademik V.İ.Ulyanişevin 120 illiyinə həsr edilmiş simpozium. Bakı, 2018. s.57
 • Talış florasının üçyarpaq yonca (Trifolium L.) cinsinin botaniki-coğrafi təhlili. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 3 Bakı, 2018. s.44–50.
 • "Turyançay Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yayılmış çoxmeyvəli ardıc (Juniperus polycarpos C.Koch.) və ağıriyli ardıc (J.foetidissima Willd.) növlərinin dominantlığı ilə müşahidə olunan assosiasiyalar". Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. №3. Bakı, 2018.s.38–43.
 • Kür-Araz ovalığının Mil ərazisinin florasının təhlili. AMEA Gəncə bölməsi "Xəbərlər Məcmuəsi". №4(74). Elm nəşriyyatı. Gəncə 2018. s.3–11.
 • Chorological analysis of Mil steppe flora- of Azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol 7, № 1, Natural Sciences Publishing USA, New York, 2019. p.21-30   
 • Phytocenosis created by leguminous plants at Mil steppe of Azerbaijan and their agricultural importance. Pelagia Research Library Asian Journal of Plant Science and Research, ISSN : 2249-7412 CODEN (USA): AJPSKY 2019, 9(2):1-5
 • Protection of endangered plants species of Talish flora (Azerbaijan Republic). Proceedings of International Biological, Agricultural and life science congress. 7-8 November. Lviv, Ukraine. 2019. p.163  
 • A Taxonomic Revision and Distribution of the Genus Juniperus (Cupressaceae) in Azerbaijan. Journal of Food Science and Engineering 9. David Publishing, 2019, P. 139-141
 • Observations for the determination of germination rate of juniperus excelsa subsp. polycarpos (Turkestan Juniper) seeds. Proceedings of International Biological, Agricultural and life science congress. 7-8 November. Lviv, Ukraine. 2019. p.135-136
 • Azərbaycanın Xəzər sahili bitkiliyində rast gəlinən paxlalı bitkilər və onların təsərrüfat əhəmiyyəti. Həyat elmləri və biotibb jurnalı. Cild 1 (74) №.2. İSSN 2078-3388. AMEA tərəfindən nəşr olunur. Bakı, 2019.s.33-41
 • Physiological Responses of eight maize varieties to salinity under the field and greenhouse conditions. Bangladesh journal of Botany. Vol 48, №3, Impact Factor: 0,2. SEP 2019. p.489-495.
 • Samur-Şabran qışotlaqlarında yayılmış bəzi formasiyaların yem əhəmiyyəti  və ekosisteminin qorunması. Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Əsərləri Məcmuəsi. Cild 2 (31), №1. Bakı: “Müəllim” nəşriyyatı, 2020. İSSN:2664-4037. Bakı, 2020. s.48-54.
 • Methods for Determining Soil Contamination by Oil and Petroleum Products and Indicator Plants in the North of Caspian Sea. International Journal of Agriculture and Biological Sciences- ISSN (2522-6584) July & Aug 2020. P.84-89
 • Taxonomic synopsis of Salsola genus (Mil plain, Azerbaijan). Bulletin of Science and Practice, 6(11), 78-84. 2020. https://doi.org/10.33619/2414- 948/60/08
 • The regeneration of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) share in the secondary hornbeam stands using. Journal of Forest science. 67 (2021):12-20.

İstinadlar

 1. "Qurbanov Elşad Məcnun oğlu" (azərb.). science.gov.az. 2017. İstifadə tarixi: 2017-04-02.

elşad, qurbanov, məqalənin, bəzi, məlumatlarının, mənbəsi, göstərilməmişdir, daha, ətraflı, məlumat, üçün, məqalənin, müzakirə, səhifəsinə, baxa, məqaləyə, uyğun, formada, mənbələr, əlavə, edib, vikipediyanı, zənginləşdirə, bilərsiniz, avqust, 2021, qurbanov, . Bu meqalenin bezi melumatlarinin menbesi gosterilmemisdir Daha etrafli melumat ucun meqalenin muzakire sehifesine baxa ve meqaleye uygun formada menbeler elave edib Vikipediyani zenginlesdire bilersiniz avqust 2021 Qurbanov Elsad Mecnun oglu 2 yanvar 1951 1951 01 02 Urud Qarakilse rayonu Azerbaycan alimi biologiya elmleri doktoru akademik AMEA nin muxbir uzvu 30 06 2014 1 Elsad QurbanovElsad Mecnun oglu QurbanovDogum tarixi 2 yanvar 1951 70 yas Dogum yeri Urud Zengezur Ermenistan SSRVetendasligi SSRI AzerbaycanElm sahesi biologiya botanikaElmi derecesi biologiya elmleri doktoruElmi adi akademik AMEA nin muxbir uzvuIs yeri BDU nun Botanika ve bitki fiziologiyasi kafedrasinin mudiriTehsili ADU 1979 Mukafatlari 2005 2019elshad info az Mundericat 1 Heyati 2 Mukafatlari 3 Secilmis elmi eserleri 4 IstinadlarHeyatiElsad Qurbanov 2 yanvar 1951 ci ilde Zengezur mahalinin Qarakilse Sisyan rayonunun Urud kendinde anadan olmusdur 1973 cu ilde Baki seheri 8 nomreli tibb mektebini ferqlenme diplomu ile bitirmisdir 1979 cu ilde Azerbaycan Dovlet Universitetinin biologiya fakultesini bitirib botanika ixtisasi almisdir 1979 1982 ci illerde AMEA nin Botanika Institutunun aspiranturasinda eyani tehsil almis ve 1984 cu ilde Naxcivancay hovzesinin florasi bitkiliyi ve onun fitomeliorativ ehemiyyeti movzusunda namizedlik dissertasiyasini mudafie ederek elmler namizedi 2004 cu ilde Atropatan eyaletinin flora ve bitkiliyi Azerbaycan Respublikasi erazisinde movzusunda doktorluq dissertasiyasini mudafie ederek biologiya elmleri doktoru elmi adini almisdir Hemin ilden BDU nun professorudur Onun elmi fealiyyeti esasen Azerbaycanin flora biomuxtelifliyi ve bitki ortuyunun oyrenilmesi ile elaqedardir E M Qurbanovun elmi tedqiqatlari ile yanasi pedaqoji fealiyyeti de teqdire layiqdir O 1988 ci ilden Botanika kafedrasinin muellii bas muellimi ve 1992 ci ilden Botanika kafedrasinin mudiri vezifesinde isleyir 2005 ci ilden ise Baki Dovlet Universitetinde professor vezifesinde calisir Bitki morfologiyasi Ali bitkilerin sistematikasi Yerli flora Bitki ortuyunun muhafizesi Mesecilik ve s fenlerden muhazireler oxuyur E M Qurbanov 397 elmi eserin o cumleden 128 i xaricde 16 kitabin 60 dan artiq tedris proqramlarinin ve metodik gosterislerin 13 muelliflik sehadetnamesinin muellifi ve 15 kitabin elmi redaktorudur O defelerle Beynelxalq ve Respublika elmi konfranslarinda Avropa olkelerinde Rusiya Federasiyasinin bir cox seherlerinde Turkiye Cumhuriyyetinin bir cox Universitetlerinde Gurcustanda Iran Islam Respublikasinda cixis etmisdir E M Qurbanovun muellifliyi ile Azerbaycanin Qirmizi Kitabi nin II cildlik 2 ci nesri cap olunmusdur E M Qurbanov onlarla doktorluq ve namizedlik dissertasiyalarinin opponenti ve ya aparici teskilat kimi reycisi olmus onun rehberliyi altinda 60 dan cox magistrant ve 15 doktoranti felsefe doktoru dissertasiyasini mudafie etmisdir Elmler doktoru proqrami uzre 2 doktorantinin dissetasiya isi Mudafie Surasina teqdim etmek ucun hazirlanmis hazirda 5 felsefe doktoranti elmi rehberi 3 elmler doktorunun elmi meslehetcisidir E M Qurbanov AMEA nin Dendrologiya Institutunda elmi surasinin uzvu olmusdur ADPU nin nezdinde fealiyyet gosteren B D 02 061 doktorluq mudafie surasinin uzvu olmusdur AMEA nin Botanika ixtisasi uzre Problem surasinin uzvudur 2008 ci ilden AMEA nin Dendrologiya Institutunda aparici elmi isci vezifesinde calismisdir 2017 iledek Biologiya fakultesinde Botanika Mikologiya Mikrobiologiya ve Etraf muhitin idare edilmesi ve bioloji monitorinq ixtisaslari uzre magistrantlarin Dissertasiya Mudafie Surasinin sedri BDU da dekan ve kafedra mudiri vezifesini tutmaq ucun yaradilmis secki komissiyasinin katibi BDU nun Boyuk Elmi Surasinin uzvudur ve BDU nun Elmi Surasinin Bas Elmi katibi vezifesinde calismisdir E M Qurbanov yerine yetirdiyi elmi islerin neticelerine gore 2009 2012 ci illerde Ilin alimi pedaqoji fealiyyetine gore 2010 cu ilde Ilin muellimi fexri adlarini almis Tehsil Nazirliyinin Fexri Fermanlari BDU nun 75 illiyine hesr edilmis xatire medali 2009 cu ilde Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin fermanina esasen Tereqqi medali ile teltif olunmusdur E M Qurbanovun son zamanlar 2009 2010 2012 2013 2016 2017 apardigi elmi tedqiqat isleri defelerle muhum netice kimi AMEA nin hesabatina daxil olunmusdur 2000 2002 ci illerde Azerbaycan Respublikasi Merkezi Secki Komissiyasinin uzvu olmusdur 2014 cu ilde AMEA nin muxbir uzvu secilmisdir 2016 ci ilde Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Biologiya ve Tibb Elmleri bolmesinin buro uzvu Azerbaycan Respublikasi Prezidenti yaninda AAK in Biologiya ve Aqrar elmler uzre Ekspert Surasinin sedr muavinidir 2017 ci ilden Azerbaycan Respublikasi Ekologiya ve Tebii Servetler Nazirliyinin Bioloji Muxtelifliyin Qorunmasi ve Xususi Muhafize Olunan Tebiet Erazilerinin Inkisafi Departamentinin Elmi Surasinin uzvu olmusdur Vikipediyada SSRI Botanikler kateqoriyasina 4 nefer Azerbaycanli botanikden biri kimi o cumleden XXI esr Botanikler kateqoriyasina yegane Azerbaycanli botanik kimi daxil edilmisdir Mukafatlari1 Tereqqi medali 2009 2 Ilin alimi 2009 2012 3 Ilin muellimi 2010 4 Tehsil Nazirliyinin fexri fermanlari 2010 2011 5 Avropa Nesr Metbuat Evi terefinden En yaxsi vetenperver tedqiqatci alim qizil medali ve fexri diplomu 2015 6 BDU nin Fexri ferman i 2016 7 Ilin kafedra mudiri fexri adi 2016 8 Yuksek Pesekarliga Gore Fexri Ferman 2017 9 Serefli omur yolu diplomu 2017 10 Emekdar elm xadimi fexri adi 2019 11 Baki Dovlet Universitetinin 100 illiyi 1919 2019 Azerbaycan Respublikasinin medali 2019 12 Qotfrid Vilhelm Leybnits adina Avropa Tebiet Elmler Akademiyasinin heqiqi uzvu akademik secilmisdr 2021 Secilmis elmi eserleri Esas meqale Elsad Qurbanovun biblioqrafiyasi 2009 cu ilde capdan cixmis Ali bitkilerin sistematikasi kitabinin uz qabigi Flora i rastitelnost Atropatenskoj provincii v predelah Azerbajdzhanskoj Respubliki Baku Elm 2007 233 str Genofund protection of the vegetation resources of Kura Araks lowland Prosiding of the ninth Baku International Congress Energy ecology economy Baku 7 9 June 2007 Bioekologicheskie osobennosti yukki introducirovannyh v usloviyah Apsheronskogo poluostrova Azerbajdzhana VII Mezhdunarodnyj simpozium Novye i netra dicionnye rasteniya i perspektivy ih ispolzovaniya Pushino Rossiya 18 22 iyunya 2007 Ohrana genofonda i introdukciya rastitelnyh resursov Atropatenskoj provincii VII Mezhdunarodnyj simpozium Novye i netradicionnye rasteniya i perspektivy ih ispolzovaniya Pushino Rossiya 18 22 iyunya 2007 Semidesert vegetation of the vegetative resources of Kura Araks lowland International symposium 7th plant life of South West Asia 7th PLoSWA 25 29 June Anadolu University Eskishehir Turkey 2007 Vodno bolotnaya rastitelnost Azerbajdzhanskoj Respubliki Materialy mezhduna rodnoj nauchno prakticheskoj konferencii Sohranenie bioraznoobraziya vodno bolotnyh ugodij i ustojchivoe ispolzovanie biologicheskih resursov v stepnoj zone Rostov na Donu 2007 Stepnaya rastitelnost Atropatanskoj provincii Estestvoznanie i gumanizm tom 4 3 Mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov Sovremennyj mir priroda i chelovek Tomsk 2007 Reduction of nitrate accumulation in potato by use of potassium humate for human safety Biomedical Journal The 1st International Congress on Health Genomics Biotechnology 8 november 24 26 2007 Tehran Iran Effect of potassium on humate production of advancet potato minituber cvc Azerbaycan Trudy Instituta Botaniki NANA Baki 2007 Utilizati of Zeolite for praduction of Aqria Potato Mini tubers in a greenhouse Iran International Zeolite Conference IIZC 2008 April 29 May 1 Tehran Iran Tolerance of 42 Bread Wheat Genotypes to Drought Stress after Anthesis Iran International Zeolite Conference IIZC 2008 April 29 May 1 Tehran Iran Shortening Transplantation Periods of Potato Plantlets by Use of Potassium Humate and Kadostim and Their Effects on Mini tuber Poruction Iran International Zeolite Conference IIZC 2008 April 29 May 1 Tehran Iran Determination of Yield Stability in Advanced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region Iran Iran International Zeolite Conference IIZC 2008 April 29 May 1 Tehran Iran Supply of preanthesis assimilates for developing of wheat grains in two environmental conditions of well watered and terminal season drought Proceedings of the International Symposium April 28 May 1 2008 Antalya Turkey Study of water use efficiency in advanced potato varieties under different irrigation regimes in Ardabil region Proceedings of the International Symposium April 28 May 1 Antalya Turkey 2008 Relationships between yield components of advanced potato cultivars in irrigation periods by use of Path analysis and Factor analysis Proceedings of the International Symposium April 28 May 1 Antalya Turkey 2008 Study on effect of potassium humate on potato cvs by use of water deficit tolerance indices in Arabil region Iran Nauchnye trudy Instituta Botaniki NANA XXVIII tom Baku 2008 Polupustynnye tipy rastitelnosti Kura Araksinskoj nizmennosti ee bioekologicheskie osobennosti Nauchnye trudy Instituta Botaniki NANA XXVIII tom Baku Nauka 2008 Tolerance of 42 Bread Wheat Genotypes to Draught Stress after Anthesis Pakistan Journal of Biological Sciences 11 10 2008 Shortening Transplantation Periods of Potato Plantlets by Use of Potassium Humate and Kadostim and Their Effects on Mini tuber Production Pakistan Journal of Biological Sciences 11 10 2008 Determination of Yield Stability in Advenced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region Iran Pakistan Journal of Biological Sciences 11 10 2008 Bioraznoobrazie rastitelnosti Atropatanskoj provincii Aktualnye problemy bioekologii Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno prakticheskoj konferencii Moskva 21 24 oktyabrya 2008 g Effect of potassium humate on chlorophyll content of Potato under Water Deficit in Ardabil Aktualnye problemy bioekologii Sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchno prakticheskoj konferencii Moskva 21 24 oktyabrya 2008 g Sohranenie genofonda rastitelnyh resursov Atropateny v predelah Azerbaj dzhanskoj Respubliki VIII Mezhdunarodnaya nauchno metodicheskaya konferenciya Introdukciya netradicionnyh i redkih rastenij Tom I Voronezh 2008 Kvarta In vitro effect of Potassium Humate on Terminal Drou ght Tolerant Bread Wheat From Molecular Understanding to Innovative Applications of Humic Substances Proceedings of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow Saint Petersburq 2008 Effect of potassium humate on Advanced Potato Cultivars for Water Deficit Tolerance in Ardabil Regional Iran From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow Saint Petersburq 2008 Effect of potassium humate an kadostim on Plantlets of Advenced Potato CVs From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society Volume II Moscow Saint Petersburg 2008 Effect of potassium humate on Production of Advenced Potato Mini Tuber CVs From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society Volume II Moscow Saint Petersburg 2008 Application of potassium humate in wheate for organie agriculture in Iran The International Symposium Organic The Approach of Organic Agriculture New Mar kets Food Security And a Clean Environment Bangkok Thaliand 2009 Bioraznoobrazie okrestnosti ozera Gek Gel Malogo Kavkaza Azerbajdzhanskoj Respubliki Mezhdunarodnaya nauchnaya konferenciya Bioraznoobrazie i rol zhivotnyh v ekosistemah Dnepropetrovsk Lira 2009 Effect of polyethylene glycol PEG and potassium humate on production of potato minituber CVS Nauchnye trudy Instituta Botaniki NANA XXIX tom Baku Elm 2009 Applications of potassium humate to wheat for organic agriculture in Iran Asian Journal of Food and Agro Industry Organic Agriculture Bangkok Thailand 2009 Investigation of phytoekological indicators for Biological recultivation of soils polluted with oil Absheron peninsula Kutaisskij nauchnyj centr Periodicheskij nauchnyj zhurnal Kutaisi 2009 Wheat genotypes quality affected by potassium humate under terminal drought XI International Scientific Conference Soil Sciences of IIR IIR Gorgan 2009 Phytoecological indicators for biological recultivation of solis polluted with oil in the Absheron peninsula BECHIK Dnipropetrovskogo universitetu Naukovij zhurnal 7 tom 17 Seriya Biologiya Ekologiya Vypusk 17 tom 2 2009 Effects of saline stress on growth and crop yield of different maize Zea mays L genotypes BECHIK Dnipropetrovskogo universitetu Naukovij zhurnal 7 tom 17 Seriya Biologiya Ekologiya Vypusk 17 tom 2 2009 Effects of salinity on chlorophyll content of Iran and Azerbaijan different maize Zea mays L cultivars Nauchnye trudy Instituta Botaniki NANA XXIX tom Baku Elm 2010 Role of Proline Na Chorophyll Conten in Salt Tolerance of Corn Zea mays L American Eurasian J Agric amp Environ Sci 2010 Wheat Genotypes Response to Terminal Drought at Presence of a Humic Fertilizer Using Stress Tolerance Indices American Eurasion Network for Scientific Information 2011 Izuchenie fitocenologicheskih osobennostej zagryaznennyh pochv Samur Shab ran skoj nizmennosti v territorii Siyazanneft Vestnik MGOU seriya Estestvennye nauki 4 Moskva 2011 Morfogenez pochek vozobnovleniya vidov lukovichnyh iz roda shternbergii Sternbergia Waldst Et KIT introducirovannyh na Apsheronskom poluostrove iz flory vostochnoj chasti Bolshogo Kavkaza Vestnik MGOU seriya Estestvennye nauki 1 Moskva 2011 Response of Antioxidant Enzymes in Pyrchanta Coccnia as Biomarkers for the Detection of Pb in Urban Atmosphere Caspian Journal of Applied Sciences Research 1 13 2012 Biomonitoring of trace metals and air qualitu in Baku city Azerbaijan using Ligustrum japonicum L Oleaceae Nauchnye trudy Instituta Botaniki NANA XXXII tom Baku Elm 2012 Lead accumulation and response of antioxsidant enzymes of Ligustrum japonicum in uran atmosphere of Baku city Vestnik Bakinskogo Gosudarstvennogo Universiteta Seriya estestvennyh nauk 3 Baku 2012 Change of the morpho anatomical structure of laves of Ligustrum japonicum and Olea europea caused by heavy metal pollution Caspian Journal of Applied Sciences Research 2 2 2013 Physiological and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress International Caucasian Forestry Symposium Abstract book October 24 26 Artvin Turkey 2013 Antioxidant enzymes fluctuating asymmetry and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress International Journal of Pharmaceutical Science and Health Care Issue 3 February 2013 Brioindication of trace metal pollution in the atmosphere of Baku city using Ligustrum japonicum Olea europea and Pyracantha coccinea Leaves Journal of environmental engineering and landscape management Volume 00 00 2013 Metal accumulation and response of antioxidant enzymes in Leaves of Elaegnus pungenus Botanika baglarinda ve dendroparklarda landsaft memarligi V Beynelxalq konfrans 5 8 noyabr 2013 Phytochemical Composition Of Some Vicia L Genus Species International Caucasian Forestry Symposium Artvin Turkey 2013 p Polupustynnaya rastitelnost bassejna reki Sumgaitchaya i ee kormovoe znachenie Nauchno teoreticheskij zhurnal ministerstva selskogo hozyajstva Agrarnaya nauka Azerbajdzhanskoj respubliki Baku 2014 s 37 39 Fitocenozy obrazuemye bobovymi rasteniyami v rastitelnosti lesnoj zony vlazhnyh ravnin i ih ohrana Vestnik Nahichevanskogo otdela NANA Seriya estestvennyh i tehnicheskih nauk Tom 10 4 2014 str 58 64 Juniperuis Species Features in Azerbaijan Symposium on EuroAsian Biodiversity SEAB 2015 01 05 June 2015 Baku Azerbaijan p 78 Sumqayitcay hovzesi florasinin tehlili Baki Dovlet Universitetinin xeberleri Tebiet elmleri seriyasi 2 Baki 2015 s 71 77 Legumes of the xerophytic forest vegetation in Azerbaijan Journal of ecology of Health and Environment An International Journal Vol 3 No 3 Natural Sciences Publishing USA New York 2015 p 77 79 Phytocenoses formed by legumes in Mountain xerophytic Frigana vegetation type Sylwan journal ISSN 0039 7660 Vol 159 Issue 12 Warszawa Poland Dec 2015 P 24 34 Kur Araz ovaliginin Tuqay meselerinin muasir veziyyeti Aqrar elmin ve tehsilin innovativ inkisafi Dunya tecrubesi ve muasir prioritetler Beynelxalq elmi praktik konfransin materiallari 2015 ci ilin Azerbaycan Respublikasinda Kend teserrufati ili elan edilmesine hesr olunur I cild Gence 2015 s 222 224 Lenkeranin dagliq hissesi ve Diabarin kolluq bitkiliyi AMEA Merkezi Nebatat Baginin elmi eserleri XIII cild Baki 2015 s 26 31 Sirvan duzunun florasinin tehlili AMEA Gence bolmesi Xeberler mecmuesi 4 62 Elm nesriyyati Gence 2015 seh 47 55 Bioekologicheskij analiz vidno bolotnyh vidov Apsheronskogo poluostrova Bitkilerin introduksiyasi ve iqlimlesdirilmesi AMEA Dendrologiya institutunun elmi eserler toplusu Elmi eserler toplusu AMEA nin 70 illik yubileyine hesr olunur Baki 2015 s 248 249 Legumes with new areas of distribution determined in the flora of Azerbaijan Jokull journal ISSN 0449 0576 Volume 66 Issue 1 Iceland Jan 2016 P 16 23 Subalpine meadow vegetation of Lankaran highlands of Azerbaijan Wufenia journal Klagenfurt Austria ISSN 1561 882X Vol 23 No 1 Jan 2016 p 23 32 New areas of distribution of some plant species in the basin of Sumgayitchay river of Azerbaijan Ciencia e Tecnica Vitivinicola Journal ISSN 0254 0223 Portuqaliya Vol 31 no 2 2016 p 180 187 Yarimsehra ve sorangeli sehra bitkilik tiplerinde paxlali bitkilerin ustunluyu ile qeyde alinmis fitosenozlar Azerbaycan Aqrar elmi Azerbaycan Respublikasi kend teserrufati nazirliyinin Elmi Nezeri jurnali 1 Baki 2016 s 67 72 Azerbaycanin interzonal bitki ortuyunde rast gelinen yarimkolcuqlu paxlali taxilotlu cala cemen fitosenozlari Muasir kimya ve biologiyanin aktual problemleri Umummilli lider Heyder Eliyevin anadan olmasinin 93 cu ildonumune hesr olumus Beynelxalq elmi konfrans Gence Dovlet universiteti Gence 2016 s 23 27 Lenkeranin dagliq hissesi ekosiste minde biomuxtelifliyin semereli istifadesi Muasir kimya ve biologiyanin aktual problemleri Umummilli lider Heyder Eliyevin anadan olmasinin 93 cu ildonumune hesr olumus Beynelxalq elmi konfrans Gence dovlet universiteti Gence 2016 s 27 31 Kur Araz ovaliginin Mil duzunun bezi bitkilik tiplerinin qisa tesviri Muasir kimya ve biologiyanin aktual problemleri Umummilli lider Heyder Eliyevin anadan olmasinin 93 cu ildonumune hesr olumus Beynelxalq elmi konfrans Gence dovlet universiteti Gence 2016 s 21 23 Tipy rastitelnosti Milskoj stepi Kura Araksinskoj nizmennosti Sovremennye problemy biologii i ekologii Materialy dokladov II Mezhdunarodnoj nauchno prakticheskoj konferencii 4 5 marta g Mahachkala 2016 s 177 179 Evaluation of coenopopulations of the species of Vicia sativa L V croceae Desf V alpestris Stev and V sepium L of Vicia L genus Symposium on Euroasian Biodiversity SEAB 2016 23 27 may Antalya Turkiye 2016 p 247 Bioecological features of the wetland vegetation of Kura Araks lowland of Azebaijan Symposium on Euroasian Biodiversity SEAB 2016 23 27 may Antalya Turkiye 2016 p 25 Legumes dominated steppe vegetation type in the flora of Azerbaijan Journal of ecology of Health and Environment An International Journal Vol 4 No 2 Natural Sciences Publishing USA New York May 2016 PP 91 94 Bobovye fitocenozy rasprostranennye v kustarnikovoj rastitelnosti nagorno kserofitnogo i gorno stepnogo poyasa Vestnik MGOU seriya Estestvennye nauki 2 Moskva 2016 s 24 33 Agzibir golleri etrafinin su bataqliq bitkilik tipinde Alhagietum Phragmitosum formasiyasinin nov terkibi AMEA nin Naxcivan bolmesi Xeberler Tebiet ve texniki elmler seriyasi cild 12 2 Nahchyvan Tusi 2016 s 58 63 Importance of leguminous phytocenosis distributed in hole meadow vegetation of Azerbaijan International Conference Innovative Approaches to conservation of Biodiversity dedicated to the 80 Anniversary of the Institute of Botany Azerbaijan National Academy of Sciences Baku Azerbaijan October 2 4 2016 p 40 Vozobnovlenie buknyakov Bolshogo Kavkaza v zavisimoti ot tipa lesa Baki Dovlet Universitetinin xeberleri Tebiet elmleri seriyasi 1 Baki 2016 s 94 101 Qanix Eyricay vadisinde formalasmis arid seyrek mese ve kolluq landsaftlarinin fitosenoloji qurulusu Baki Dovlet Universitetinin xeberleri Tebiet elmleri seriyasi 2 Baki 2016 s 44 51 Sirvan duzunun florasinda terecicekkimiler Chenopodiaceae fesilesinin bioekoloji tehlili AMEA Gence bolmesi Xeberler mecmuesi 4 66 Elm nesriyyati Gence 2016 seh 8 16 1000 derdin 1001 elaci yaxud saglam ve gumrah yasamagin sirleri Ecoprint nesriyyati Baki 2016 38 s Novye tipy rastitelnosti Azerbajdzhana Baki Dovlet Universitetinin xeberleri Tebiet elmleri seriyasi 3 Baki 2016 s 47 58 Lenkeran dagliq hissesinin ekoloji geobotaniki xeritesi Azerbaycan Respublikasi muellif huquqlari agentliyi Eserin qeydiyyati haqqinda sehadetname 9296 Baki 2017 Geobotanika Baki Dovlet Universiteti nesriyyati Baki 2017 320 s Leguminous phytocenosis distributed in hole meadow vegetation of Azerbaijan and their agricultural importance European Academic Rescarch Vol V Issue 1 April 2017 Impact Factor 3 4546 p 580 594 Phytocenological structure of the perennial wheaty leguminous grassy hole meadow vegetation distributed at Mil steppe of Azerbaijan The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity SEAB 2017 Belarusian State University Minsk Belarus p 661 Tugay forests of the northern coast of the Caspian Sea The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity SEAB 2017 Belarusian State University Minsk Belarus p 674 Arid rare forests of Atropatan The 3rd International Symposium on Euroasian biodiversity SEAB 2017 Belarusian State University Minsk Belarus p 249 Azerbaycanin Mil duzunde paxlali bitkilerin ustunluyu ile rast gelinen fitosenozlara iqlim deyisikliklerinin tesiri Iqlim deyiskenliyinin bitki biomuxtelifliyine tesiri Beynelxalq elmi konfransi Meruzeler toplusu AMEA Biologiya ve Tibb elmleri bolmesi AMEA Dendrologiya Institutu Baki Azerbaycan 2017 s 463 464 Landsaft dizayn layihelerinin hazirlanmasinda ardic Juniperus l bitkisinden istifade Iqlim deyiskenliyinin bitki biomuxtelifliyine tesiri Beynelxalq elmi konfransi Meruzeler toplusu AMEA Biologiya ve Tibb elmleri bolmesi AMEA Dendrologiya Institutu Baki Azerbaycan 2017 s 374 376 Azerbaycanda yayilmis ardic Juniperus L cinsinin ekoloji ve biomorfoloji tehlili Azerbaycan Texnologiya Universiteti Elmi xeberler mecmuesi 1 23 Gence 2017 s 22 25 Biomorphological analysis and identification of subspecies of Juniperus communis in Azerbaijan Asian journal of Plant Science and Research 7 3 Pelagia Research Library ISSN 2249 7412 Coden USA AJPSKY 2017 p 14 16 Lenkeranin dagliq hissesi ekosisteminde fitomuxtelifliyin yaxsilasdirilmasi tedbirleri Umummilli lider Heyder Eliyevin anadan olmasinin 94 cu ildonumune hesr olumus Muasir tebiet elimlerinin aktual problemleri Beynelxalq elmi konfransi Gence Dovlet universiteti Gence 2017 s 12 15 Juniperus polycarpos K Koch Turkestan Juniper species in Turianchai preserve Azerbaijan Republic Journal of Food Science and Engineering David publishings USA 7 2017 458 460 Mil duzunun qis otlaqlarinin bitkiliklerinin tedqiqi ve onlarin semereli istifadesi Naxcivan Dovlet Universiteti Tebiet ve Tibb elmleri seriyasi 7 88 Naxcivan NDU Qeyret 2017 s 60 63 Lenkeran Lerik bolgesinin ucyarpaq yonca Trifolium L S L novlerinin taksonomiyasi ve yayilmasi haqda yeni melumatlar Baki Dovlet Universitetinin xeberleri Tebiet elmleri seriyasi 4 Baki 2017 s 35 44 Drevesno kustarnikovaya rastitelnost kubinskogo gornogo massiva AMEA Merkezi Nebatat baginin eserleri XV cild Baki 2017 s 126 131 Bitki morfologiyasi Baki Universiteti nesriyyati Derslik Baki 2018 226 s Saglamligimizin ve gumrahligimizin reseptleri Ecoprint nesriyyati Vesait Baki 2018 24 s Taxonomic characteristics and phytomeliorative importance of the vegetation at the biogeocenosis of the southern caspianb of the Azerbaijan Republic Jokull journal ISSN 0449 0576 Volume 68 No 4 Apr 2018 P 27 32 Biodiversity of thesaltwort deserts of the Shirvan steppe of Azerbaijan Jokull journal ISSN 0449 0576 Volume 68 Issue 7 Iceland Jul 2018 P 27 32 Lenkeranin dagliq hissesi ekosisteminde yay otlaqlarinin mehsuldarligi yem keyfiyyeti ve otlaq tutumu Umummilli lider Heyder Eliyevin anadan olmasinin 95 ci ildonumune hesr olumus Muasir tebiet ve iqtisad elmlerinin aktual problemleri Beynelxalq elmi konfransi II hisse Gence Dovlet universiteti Gence 2018 s 12 14 Trifolium caucasicum Tausch novunun senopopulyasiyalarinin heyatiliyinin qiymetlendirilmesi AMEA Botanika Institutu ve Azerbaycan Botanikler cemiyyetinin akademik Vahid Celal oglu Haciyevin 90 illiyine hesr edilmis konfrans materiallari 20 21 iyun Baki 2018 s 267 269 Mil duzunde yayilmis yovsanli efemerlik formasiyasinin fitosenoloji xususiyyetleri AMEA Botanika Institutu ve Azerbaycan Botanikler cemiyyetinin akademik Vahid Celal oglu Haciyevin 90 illiyine hesr edilmis konfrans materiallari 20 21 iyun 2018 s 143 145 Naxcivan Muxtar Respublikasinda yayilan Valerianella Mill valerianotu cinsine daxil olan novlerin bioekoloji Baki Dovlet Universitetinin xeberleri Tebiet elmleri seriyasi 1 Baki 2018 s 78 86 Naxcivan Muxtar Respublikasinda yayilmis servkimilerin bioekoloji xususiyyetleri ve ehemiyyeti Baki Dovlet Universitetinin xeberleri Tebiet elmleri seriyasi 1 Baki 2018 s 47 57 Coxmeyveli ardicin Juniperus polycarpos C Koch toxum vasitesile coxaldilmasi AMEA Gence bolmesi Xeberler mecmuesi 3 73 Gence 2018 s 17 21 Drevesnaya rastitelnost kubinskogo gornogo massiva Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi Azerbaycan Memarliq ve Insaat Universiteti Elmi Eserleri 1 Baki 2018 s 79 81 Mil duzu erazisinin sehra ve yarimsehra fitosenozlari Baki Dovlet Universitetinin xeberleri Tebiet elmleri seriyasi 2 Baki 2018 s 37 44 Phytocenoses created by some rare and endangered leguminous spread in the territory of Azerbaijan Republic European Academic Rescarch Vol 6 Issue VIII 2018 Impact Factor 3 4546 p 4045 4055 Bobovye rasteniya adaptirovannye ekologicheskim stressam v ozelenenii prikaspijskogo poberezhya Azerbajdzhanskoj Respubliki Ministerstvo obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federacii Ekologiya gorodskoj sredy Istoriya sovremennost i perspektivy Sbornik statej Vserossijskoj nauchno prakticheskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem Izdatelskij dom Astrahanskij universitet 25 26 oktyabrya Astarhan 2018 g s 128 131 Talis florasinin ucyarpaq yonca Trifolium L S L novlerinin taksonomik icmali AMEA nin Xeberleri Biologiya ve Tibb elmleri Cild 73 1 Baki 2018 s 16 27 Simali Xezer sahilinde Siyezen rayonu Boyuk ve Kicik Hemye kendetrafi oruslerin bitki ortuyunun tedqiqati AMEA nyn Nahchyvan bolmesi Xeberler Tebiet ve texniki elmler seriyasi cild 4 Nahchyvan Tusi 2018 s 109 116 Mil duzunun florasinin cografi tehlili AMEA Botanika Institutu ve Azerbaycan Botanikler cemiyyeti Akademik V I Ulyanisevin 120 illiyine hesr edilmis simpozium Baki 2018 s 36 Fodder plants of the winter pastures of Shirvan steppe of Azerbaican AMEA Botanika Institutu ve Azerbaycan Botanikler cemiyyeti Akademik V I Ulyanisevin 120 illiyine hesr edilmis simpozium Baki 2018 s 47 Studying of germinative energy in species of Vicia L genus analysed on senopopulation level AMEA Botanika Institutu ve Azerbaycan Botanikler cemiyyeti Akademik V I Ulyanisevin 120 illiyine hesr edilmis simpozium Baki 2018 s 57 Talis florasinin ucyarpaq yonca Trifolium L cinsinin botaniki cografi tehlili Baki Dovlet Universitetinin xeberleri Tebiet elmleri seriyasi 3 Baki 2018 s 44 50 Turyancay Dovlet Tebiet Qorugu erazisinde yayilmis coxmeyveli ardic Juniperus polycarpos C Koch ve agiriyli ardic J foetidissima Willd novlerinin dominantligi ile musahide olunan assosiasiyalar Baki Dovlet Universitetinin xeberleri Tebiet elmleri seriyasi 3 Baki 2018 s 38 43 Kur Araz ovaliginin Mil erazisinin florasinin tehlili AMEA Gence bolmesi Xeberler Mecmuesi 4 74 Elm nesriyyati Gence 2018 s 3 11 Chorological analysis of Mil steppe flora of Azerbaijan Journal of ecology of Health and Environment An International Journal Vol 7 1 Natural Sciences Publishing USA New York 2019 p 21 30 Phytocenosis created by leguminous plants at Mil steppe of Azerbaijan and their agricultural importance Pelagia Research Library Asian Journal of Plant Science and Research ISSN 2249 7412 CODEN USA AJPSKY 2019 9 2 1 5 Protection of endangered plants species of Talish flora Azerbaijan Republic Proceedings of International Biological Agricultural and life science congress 7 8 November Lviv Ukraine 2019 p 163 A Taxonomic Revision and Distribution of the Genus Juniperus Cupressaceae in Azerbaijan Journal of Food Science and Engineering 9 David Publishing 2019 P 139 141 Observations for the determination of germination rate of juniperus excelsa subsp polycarpos Turkestan Juniper seeds Proceedings of International Biological Agricultural and life science congress 7 8 November Lviv Ukraine 2019 p 135 136 Azerbaycanin Xezer sahili bitkiliyinde rast gelinen paxlali bitkiler ve onlarin teserrufat ehemiyyeti Heyat elmleri ve biotibb jurnali Cild 1 74 2 ISSN 2078 3388 AMEA terefinden nesr olunur Baki 2019 s 33 41 Physiological Responses of eight maize varieties to salinity under the field and greenhouse conditions Bangladesh journal of Botany Vol 48 3 Impact Factor 0 2 SEP 2019 p 489 495 Samur Sabran qisotlaqlarinda yayilmis bezi formasiyalarin yem ehemiyyeti ve ekosisteminin qorunmasi Ekincilik Elmi Tedqiqat Institutunun Elmi Eserleri Mecmuesi Cild 2 31 1 Baki Muellim nesriyyati 2020 ISSN 2664 4037 Baki 2020 s 48 54 Methods for Determining Soil Contamination by Oil and Petroleum Products and Indicator Plants in the North of Caspian Sea International Journal of Agriculture and Biological Sciences ISSN 2522 6584 July amp Aug 2020 P 84 89 Taxonomic synopsis of Salsola genus Mil plain Azerbaijan Bulletin of Science and Practice 6 11 78 84 2020 https doi org 10 33619 2414 948 60 08 The regeneration of Oriental beech Fagus orientalis Lipsky share in the secondary hornbeam stands using Journal of Forest science 67 2021 12 20 Istinadlar Qurbanov Elsad Mecnun oglu azerb science gov az 2017 Istifade tarixi 2017 04 02 Menbe https az wikipedia org w index php title Elsad Qurbanov amp oldid 6062860, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.