fbpx
Wikipedia

Cek Vard

Cek Vard və ya Cek Sərçə– (1553-1622) əfsanəvi dəniz qulduru tarixdə Yusuf Rəis kimi də tanınır.Tarixi şəxsiyyət olan bu qulduru, yəni, Cek Quşcuğazı müasir dünya kino-personaj “Cek Sərçə” adı ilə tanısa da, islam dünyasında, xüsusilə Türk dünyasında bu adam indiyədək öz layiqli tarixi yerini tutmayıb. Məsələ ondadır ki, tarix onu həm də Yusuf Rəis və ya "Türkə dönmüş xristian" kimi tanıyır.

Con Vard
Karib dənizinin quldurları personajı
Conni Depp "Karib dənizinin quldurları: Dünyanın sonunda" filmində Cek Sərçə rolunda.
CanlandıranConni Depp
Peyda olmalarıFilm seriyası
Kitablar
Video oyunlar
Attraksion
Məlumat
Cinsikişi
Peşəquldur kapitanı
Karib dənizinin quldur lordu
Ramranner adasının "qubernatoru"
Keçmişdə:
Ost-İnd Ticarət Şirkəti
AiləEdvard Tiq (ata)
Xidmət etdiyi gəmi(lər)
 • Bığayaqlı
 • La Fleur De La Mort
 • Trubadur
 • Təmiz Külək
 • Qara mirvari
 • HMS Interceptor
 • Kraliça Annanın qisası
Başına qoyulan mükafat10001 qineya
(ölü)

Tərcümeyi-halı

İngilisdilli millətlər üçün Cek Quşcuğaz (Jack Birdy) əfsanəvi dəniz qulduru idi və onun barəsində müxtəlif kitablar, pyeslər yazılmışdı. XX əsrdə bu dəniz qulduru barədə bir neçə macəra filmi çəkilmişdi. Nəhayət, 2000-ci illərdə Hollivudun çəkdiyi "Qəraib dənizi quldurları" film epopeyası, əsasən də məşhur Hollivud ulduzu Conni Depp`in mahir ifasında Cek Sərçə (Jack Sparrow) adı ilə yaratdığı obraz bu tarixi qulduru kinodakı rolun adı ilə bütün dünyaya tanıtdı.

Erkən həyatı

Cek Vard (Jack Ward) və ya bəzi sənədlərdə Con Vard (John Ward) kimi tanınan bu adamın erkən dövrü barədə az məlumat var. Ehtimala görə, o, 1552 və ya 1553-cü ildə İngiltərənin cənub-şərqindəki Kent bölgəsinin kiçik Faverşem liman şəhərində doğulub. Liman şəhəri keçmiş dənizçi və dəniz quldurlarının sonuncu sığınacağı hesab edilirdi. Şəhər əhalisinin əsas qazanc yeri balıqçılıq və qısa məsafələrdə işləyən dəniz ticarəti idi. Çox güman ki, yeniyetmə yaşlarından bu gənc oğlanbalıqçılıq, köhnə gəmilərin ehtiyat hissələrinin toplanıb satılması ilə özünü dolandırır və beləliklə də dənizçiliyin sirrlərinə yiyələnirdi.

Pirat həyatı

1588-ci ildə ispan hərbi donanması (Armada) İngiltərəyə uğursuz hücum edir. İspanların dənizlərdə hegemonluğundan xoflanaraq və növbəti hücumlardan ehtiyat edərək İngiltərə kraliçası I Yelizaveta ölkəsinin donanmasını möhkəmləndirməyə çalışır. Dövlətin resurslarının yetərli olmadığını görən kraliça axtarışda olan və ölümə məhkum edilmiş bütün ingilis dəniz quldurlarını, ispanlara qarşı birlikdə döyüşmək şərtilə əfv edir. Həmçinin, millətindən asılı olmayaraq öz şəxsi hesabına ispanlara qarşı vuruşacaq hərbi gəmiləri və gəmi heyətlərini təşkil edən hər bir kəsə (korsarlara) və onların gəmisində xidmət edəcək muzdlu döyüşçülərə (kaperlərə) kraliça xüsusi icazə — patent-lisenziya təqdim etməyə başlayır. Görünən budur ki, Cek Vard da kaper qismində ispan hərbi və ticarət gəmilərinə qarşı hücumlarda iştirak edir. Bu hücumların birində ingilis korsar gəmisinin kapitanı öldürülür və təcrübəli dənizçi kimi Cek həlak olmuş kapitanı əvəz edərək gəmini ispanların güclü əks-hucumundan xılas edir. Sonralar onun bu qəhrəmanlığı dillər əzbəri olur.

1603-cü ildə İngiltərədə I Ceyms kral taxtına oturur və İspaniya ilə sülh bağlayır. Beləliklə, bir çox korsar və kaper işsiz qalırlar. Bəziləri öz peşələrini davam etdirməyə qərar verirlər. Amma hətta ispan gəmilərinə hücumlar artıq İngiltərədə quldurluq kimi qiymətləndirilirdi.

Varisliyi

Məlum olduğu kimi Vard bu dövrdə hələ quldur deyildi. O, Devon bölgəsinin Plimut liman şəhərində balıqçı peşəsinə qayıdır. Elə həmin ildə o, Kanal Donanmasındakı "Uolf Lion" adlı gəmidə işlməyə başlayır. Gəmidə çalışdığı ikinci həftədə o və gəminin 30 nəfərdən ibarət dənizçiləri tarixçilərə məlum olmayan ədalətsizliklə üzləşib üsyan qaldırırlar, gəmini tərk edərək Plimut limanındakı 25 ton su tutumu olan barkı (böyük yelkənli gəmini) qaçırırlar. Dənizçilər Vardı öz kapitanları seçirlər. Dəniz quldurları tarixində bu, ilk fakt idi ki, dəniz quldurları demokratik əsasda öz liderlərini seçirdilər.

Qaçaqlar yaxınlıqdakı Vayt adasına sığınırlar. Onlara belə məlumat çatır ki, "Violet" adlı gəmidə İngiltərədəki təqiblərdən qaçan katoliklər öz sərvətlərini daşıyırlar. Quldurlar "Violet" gəmisini ələ keçirirlər. Amma gəmidə heç bir tutarlı sərvət olmur. Vard isə, vaxtı itirmədən "Balaca Con" adı verdiyi "Violet" gəmisindən istifadə edərək sərvətlə dolu iri fransız ticarət gəmisinə yaxınlaşmaq şansını əldən buraxmır. Fransız gəmisini ələ keçirdikdən sonra quldurlar İngiltərə sularını tərk edirlər.

Aralıq dənizinə daxil olan Vard ixtiyarındakı puldan istifadə edərək, fransız ticarət gəmisini 30 topa malik, dövrü üçün müasir hesab edilən hərbi gəmiyə dəyişir. Gəmiyə "Hədiyyə" (The Gift) adı verən Vard Aralıq dənizi boyunca ticarət gəmilərinə hücum etməyə başlayır.

Əfsanəvi dəniz qulduru ilə şəxsən görüşmüş səyyah Vilyam Littou (WilliamLithgow) yazır ki, "Quşcuğaz" ləqəbi Cek Vardın öz sözlərinə görə, onun daim qəfəsdə müxtəlif quşları saxlaması, quşlara olan sevgisi və qayğısı ilə izah oluna bilər. Çünki zarafatcıl olmasına baxmayaraq o, bic və rəhmsiz idi. Bu cür sərt və bəzi hallarda qəddar olan adamın balaca quşlara sevgisi onun silahdaşlarına da qəribə gəlirdi.

1605-ci ildə Mərakeşin şimal-qərbindəki Salə şəhər limanında Riçard Bişop və Entoni Conson kimi gələcəkdə tanınacaq məşhur dəniz quldurlarının da daxil olduğu ingilis və holland dənizçilərindən ibarət dəstə Varda qoşulur. O, 1606-cı ilin avqustunda Tunisin osmanlı hakimi Qara Osman bəylə müqavilə bağlayır. Beləliklə, Tunisi özünə qərargah edən Vard quldur axınlarına başlayır və 60 ton su tutumu olan ispan "Reniera e Soderina" gəmisi olmaqla bir sıra iri ticarət gəmilərinizəbt edir.

1607-ci ilin iyununda Tunisə dönən Vard burada qışı keçirir. Amma növbəti axınında yunan sahillərində Venesiya respublikasının donanması ilə döyüşdə çürüməyə başlamış "Reniera e Soderina" gəmisi batır. Baş vermiş bu gözlənilməz itki nəticəsində Vard döyüşü uduzur və 400 nəfərlik heyətini itirir. Həlak olmuş heyətin 250 nəfəri müsəlman, 150-si ingilis dənizçisi idi.

Təklənmiş Vard Tunisə sığınır və buradan ingilis kralı I Ceymsə əfv barədə müraciət edir. Kral isə, onun xahişini rədd edir və beləliklə, Vard Qara Osman bəyin tam himayəsi altına keçir.

1608-ci ildə Cek Vard və onunla birlikdə olan ingilis və holland dəniz quldurları islamı qəbul edirlər. O, Yusuf Rəis adını götürür. Artıq onlar quldur və ya muzdlu dəniz döyüşçüsü deyil, "kafir xaçpərəstlərə hücum edən döyüşkən müsəlman türk dənizçiləri" hesab olunurdular. Vard elə həmin ildə islamı qəbul etmiş Yasəmən adlı siciliyalı bir qadınla evlənir. Buna baxmayaraq o, İngiltərədə yaşayan xristian arvadına pul göndərməkdə də davam edirdi.

Vəfatı

Onun islamı qəbul etməsi İngiltərədə hiddətlə qarşılanır. Səyyah Vilyam Littou yazır ki, 1610-cu il dekabrın 23-də ilk dəfə olaraq Venesiyanın İngiltərədəki səfiri Makantiono Korrer dəniz quldurları Cek Quşcuğaz və Frensis Verni haqda məlumatları Venesiya hakiminə (Doja) və senatına yollayır. "Əsli-nəcabətli yüksək zadəgan olmayan, lakin ingilis olan bu iki dəniz qulduru islamı qəbul edərək türkə çevriliblər. Bu isə ingilislərin hiddətinə səbəb olub. Kapitan Cek türkə dönüb ki, I Kral Ceymsə acıq versin". 1612-ci ildə ingilis dramaturqu Robert Daborn hətta "Türkə dönmüş xristian" adlı pyes də yazır. O dövrdə Avropada müsəlmanlara millətindən asılı olmayaraq "türk" də deyirdilər.

Artıq Yusuf Rəis kimi tanınan Cek Vard hələ uzun müddət Tunisdən dəniz axınları təşkil edərək ingilis, fransız və ispan gəmilərini qarət edirdi. 65 yaşında o, dəniz əməliyyatlarına son verir. Həyatının qalan hissəsini zənginlik içində yaşayır və ehtimala görə,1622-ci ildə Tunisdə yayılmış vəba xəstəliyindən 70 yaşında vəfat edir.

Cek Vardın ölümündən 5 il əvvəl Tunisə ikinci dəfə gələn şotlandiyalı səyyah Vilyam Littou onunla görüşünü "Nadir macəraların ümumi diskursu" və "Şotlandiyadan 19 illik ağrılı səyahətlər" əsərlərində təsvir edib.

V.Littounun əsərində Cekin daha içki içmədiyinə, öyrəşmədiyi geyim gəzdirməyə məcbur olduğuna görə həyat şəraitindən gileyləndiyi məqamı var və müəllif bir xristian təəssübkeşliyi etməyə çalışır. Bununla bərabər V.Littou bu sözləri də əsərində yazmağa məcbur idi: "…Qoca gülümsədi, onu "Kapitan Çek" adlanrıdmalarına əhəmiyyət vermədi. Digəl ki, bütün həyatını bu ada layiq olmasına xərcləmişdi. İndiki halda isə o, yalnız Yusif Rəisdir, Tunisin varlı zadəganıdır, ingilislərin yuxuda da görə bilmədikləri var-dövlətə sahib və siciliyalı gözəlçə Yasəmənin əri idi və o qadın da xristianlıqdan islama keçmişdi.

… Hazırda qarşımda müsəlman türklər kimi geyinmiş və müsəlmanlığı qəbul edən, vaxtilə xristian olmuş Cek Quşcuğaz dayanıb… Hazırda o, zəngin sarayda zadəganlara xas müsəlman həyatı yaşayır… Bizim qarşımıza parıldayan meyvələr, quzu budundan bişirilmiş yeməklər gətiriləndə, Cek Quşcuğaz mənə macəralarından danışacağını vəd etdi.

… Görüşümüzün sonunda Cek Quşcuğaz məni şəxsi qalasına gedən körpüdən ötürərək böyük təntənə ilə yola saldı. Bu görüş mənim xatirəmdə əbədi qalacaq. Çünki dünyanın ən böyük, ən güclü və ən əfsanəvi dəniz qulduru ilə görüşmüşdüm…".

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

 • Ward the Pirate by Abdal-Hakim Murad həmçinin bax (same article)

İstinadlar

 1. "Pirates of the Caribbean: At World's End". Pirates of the Caribbean: At World's End Official Website. October 19, 2013 tarixində . İstifadə tarixi: 3 oktyabr 2017.
 2. Lamborn Wilson, Peter. Pirate Utopias: Moorish Corsairs and European Renegadoes. Autonomedia. səh. 55. ISBN 1-57027-158-5.
 3. "Pirate History and Reference Famous Pirates and Privateers". Privateer Dragons' Island.
 4. Earle, Peter (2005). The Pirate Wars. New York: St. Martin's Press. səh. 28. ISBN 0-312-33579-2.
 5. Lamborn Wilson, 58
 6. "Ward the Pirate". Songs of the Sea.
 7. Lamborn Wilson, 54

vard, sərçə, 1553, 1622, əfsanəvi, dəniz, qulduru, tarixdə, yusuf, rəis, kimi, tanınır, tarixi, şəxsiyyət, olan, qulduru, yəni, quşcuğazı, müasir, dünya, kino, personaj, sərçə, adı, ilə, tanısa, islam, dünyasında, xüsusilə, türk, dünyasında, adam, indiyədək, l. Cek Vard ve ya Cek Serce 1553 2 1622 efsanevi deniz qulduru tarixde Yusuf Reis kimi de taninir Tarixi sexsiyyet olan bu qulduru yeni Cek Quscugazi muasir dunya kino personaj Cek Serce adi ile tanisa da islam dunyasinda xususile Turk dunyasinda bu adam indiyedek oz layiqli tarixi yerini tutmayib Mesele ondadir ki tarix onu hem de Yusuf Reis ve ya Turke donmus xristian kimi taniyir Con VardKarib denizinin quldurlari personajiConni Depp Karib denizinin quldurlari Dunyanin sonunda filminde Cek Serce rolunda CanlandiranConni DeppPeyda olmalariFilm seriyasiKitablarVideo oyunlarAttraksionMelumatCinsikisiPesequldur kapitani Karib denizinin quldur lordu Ramranner adasinin qubernatoru Kecmisde Ost Ind Ticaret SirketiAileEdvard Tiq ata Xidmet etdiyi gemi ler BigayaqliLa Fleur De La MortTrubadurTemiz KulekQara mirvariHMS InterceptorKralica Annanin qisasiBasina qoyulan mukafat10001 qineya olu 1 Mundericat 1 Tercumeyi hali 1 1 Erken heyati 1 2 Pirat heyati 2 Varisliyi 3 Vefati 4 Hemcinin bax 5 Xarici kecidler 6 IstinadlarTercumeyi hali RedakteIngilisdilli milletler ucun Cek Quscugaz Jack Birdy efsanevi deniz qulduru idi ve onun baresinde muxtelif kitablar pyesler yazilmisdi XX esrde bu deniz qulduru barede bir nece macera filmi cekilmisdi Nehayet 2000 ci illerde Hollivudun cekdiyi Qeraib denizi quldurlari film epopeyasi esasen de meshur Hollivud ulduzu Conni Depp in mahir ifasinda Cek Serce Jack Sparrow adi ile yaratdigi obraz bu tarixi qulduru kinodaki rolun adi ile butun dunyaya tanitdi Erken heyati Redakte Cek Vard Jack Ward ve ya bezi senedlerde Con Vard John Ward kimi taninan bu adamin erken dovru barede az melumat var Ehtimala gore o 1552 ve ya 1553 cu ilde Ingilterenin cenub serqindeki Kent bolgesinin kicik Faversem liman seherinde dogulub Liman seheri kecmis denizci ve deniz quldurlarinin sonuncu siginacagi hesab edilirdi Seher ehalisinin esas qazanc yeri baliqciliq ve qisa mesafelerde isleyen deniz ticareti idi Cox guman ki yeniyetme yaslarindan bu genc oglanbaliqciliq kohne gemilerin ehtiyat hisselerinin toplanib satilmasi ile ozunu dolandirir ve belelikle de denizciliyin sirrlerine yiyelenirdi Pirat heyati Redakte 1588 ci ilde ispan herbi donanmasi Armada Ingiltereye ugursuz hucum edir Ispanlarin denizlerde hegemonlugundan xoflanaraq ve novbeti hucumlardan ehtiyat ederek Ingiltere kralicasi I Yelizaveta olkesinin donanmasini mohkemlendirmeye calisir Dovletin resurslarinin yeterli olmadigini goren kralica axtarisda olan ve olume mehkum edilmis butun ingilis deniz quldurlarini ispanlara qarsi birlikde doyusmek sertile efv edir Hemcinin milletinden asili olmayaraq oz sexsi hesabina ispanlara qarsi vurusacaq herbi gemileri ve gemi heyetlerini teskil eden her bir kese korsarlara ve onlarin gemisinde xidmet edecek muzdlu doyusculere kaperlere kralica xususi icaze patent lisenziya teqdim etmeye baslayir Gorunen budur ki Cek Vard da kaper qisminde ispan herbi ve ticaret gemilerine qarsi hucumlarda istirak edir Bu hucumlarin birinde ingilis korsar gemisinin kapitani oldurulur ve tecrubeli denizci kimi Cek helak olmus kapitani evez ederek gemini ispanlarin guclu eks hucumundan xilas edir Sonralar onun bu qehremanligi diller ezberi olur 1603 cu ilde Ingilterede I Ceyms kral taxtina oturur ve Ispaniya ile sulh baglayir Belelikle bir cox korsar ve kaper issiz qalirlar Bezileri oz peselerini davam etdirmeye qerar verirler Amma hetta ispan gemilerine hucumlar artiq Ingilterede quldurluq kimi qiymetlendirilirdi 3 Varisliyi RedakteMelum oldugu kimi Vard bu dovrde hele quldur deyildi O Devon bolgesinin Plimut liman seherinde baliqci pesesine qayidir Ele hemin ilde o Kanal Donanmasindaki Uolf Lion adli gemide islmeye baslayir Gemide calisdigi ikinci heftede o ve geminin 30 neferden ibaret denizcileri tarixcilere melum olmayan edaletsizlikle uzlesib usyan qaldirirlar gemini terk ederek Plimut limanindaki 25 ton su tutumu olan barki boyuk yelkenli gemini qacirirlar Denizciler Vardi oz kapitanlari secirler Deniz quldurlari tarixinde bu ilk fakt idi ki deniz quldurlari demokratik esasda oz liderlerini secirdiler 4 Qacaqlar yaxinliqdaki Vayt adasina siginirlar Onlara bele melumat catir ki Violet adli gemide Ingilteredeki teqiblerden qacan katolikler oz servetlerini dasiyirlar Quldurlar Violet gemisini ele kecirirler Amma gemide hec bir tutarli servet olmur Vard ise vaxti itirmeden Balaca Con adi verdiyi Violet gemisinden istifade ederek servetle dolu iri fransiz ticaret gemisine yaxinlasmaq sansini elden buraxmir Fransiz gemisini ele kecirdikden sonra quldurlar Ingiltere sularini terk edirler 4 Araliq denizine daxil olan Vard ixtiyarindaki puldan istifade ederek fransiz ticaret gemisini 30 topa malik dovru ucun muasir hesab edilen herbi gemiye deyisir Gemiye Hediyye The Gift adi veren Vard Araliq denizi boyunca ticaret gemilerine hucum etmeye baslayir 5 Efsanevi deniz qulduru ile sexsen gorusmus seyyah Vilyam Littou WilliamLithgow yazir ki Quscugaz leqebi Cek Vardin oz sozlerine gore onun daim qefesde muxtelif quslari saxlamasi quslara olan sevgisi ve qaygisi ile izah oluna biler Cunki zarafatcil olmasina baxmayaraq o bic ve rehmsiz idi Bu cur sert ve bezi hallarda qeddar olan adamin balaca quslara sevgisi onun silahdaslarina da qeribe gelirdi 1605 ci ilde Merakesin simal qerbindeki Sale seher limaninda Ricard Bisop ve Entoni Conson kimi gelecekde taninacaq meshur deniz quldurlarinin da daxil oldugu ingilis ve holland denizcilerinden ibaret deste Varda qosulur O 1606 ci ilin avqustunda Tunisin osmanli hakimi Qara Osman beyle muqavile baglayir Belelikle Tunisi ozune qerargah eden Vard quldur axinlarina baslayir ve 60 ton su tutumu olan ispan Reniera e Soderina gemisi olmaqla bir sira iri ticaret gemilerinizebt edir 1607 ci ilin iyununda Tunise donen Vard burada qisi kecirir Amma novbeti axininda yunan sahillerinde Venesiya respublikasinin donanmasi ile doyusde curumeye baslamis Reniera e Soderina gemisi batir Bas vermis bu gozlenilmez itki neticesinde Vard doyusu uduzur ve 400 neferlik heyetini itirir Helak olmus heyetin 250 neferi muselman 150 si ingilis denizcisi idi Teklenmis Vard Tunise siginir ve buradan ingilis krali I Ceymse efv barede muraciet edir Kral ise onun xahisini redd edir ve belelikle Vard Qara Osman beyin tam himayesi altina kecir 1608 ci ilde Cek Vard ve onunla birlikde olan ingilis ve holland deniz quldurlari islami qebul edirler O Yusuf Reis adini goturur Artiq onlar quldur ve ya muzdlu deniz doyuscusu deyil kafir xacperestlere hucum eden doyusken muselman turk denizcileri hesab olunurdular Vard ele hemin ilde islami qebul etmis Yasemen adli siciliyali bir qadinla evlenir Buna baxmayaraq o Ingilterede yasayan xristian arvadina pul gondermekde de davam edirdi Vefati RedakteOnun islami qebul etmesi Ingilterede hiddetle qarsilanir Seyyah Vilyam Littou yazir ki 1610 cu il dekabrin 23 de ilk defe olaraq Venesiyanin Ingilteredeki sefiri Makantiono Korrer deniz quldurlari Cek Quscugaz ve Frensis Verni haqda melumatlari Venesiya hakimine Doja ve senatina yollayir Esli necabetli yuksek zadegan olmayan lakin ingilis olan bu iki deniz qulduru islami qebul ederek turke cevrilibler Bu ise ingilislerin hiddetine sebeb olub Kapitan Cek turke donub ki I Kral Ceymse aciq versin 1612 ci ilde ingilis dramaturqu Robert Daborn hetta Turke donmus xristian adli pyes de yazir 6 O dovrde Avropada muselmanlara milletinden asili olmayaraq turk de deyirdiler 7 Artiq Yusuf Reis kimi taninan Cek Vard hele uzun muddet Tunisden deniz axinlari teskil ederek ingilis fransiz ve ispan gemilerini qaret edirdi 65 yasinda o deniz emeliyyatlarina son verir Heyatinin qalan hissesini zenginlik icinde yasayir ve ehtimala gore 1622 ci ilde Tunisde yayilmis veba xesteliyinden 70 yasinda vefat edir Cek Vardin olumunden 5 il evvel Tunise ikinci defe gelen sotlandiyali seyyah Vilyam Littou onunla gorusunu Nadir maceralarin umumi diskursu ve Sotlandiyadan 19 illik agrili seyahetler eserlerinde tesvir edib V Littounun eserinde Cekin daha icki icmediyine oyresmediyi geyim gezdirmeye mecbur olduguna gore heyat seraitinden gileylendiyi meqami var ve muellif bir xristian teessubkesliyi etmeye calisir Bununla beraber V Littou bu sozleri de eserinde yazmaga mecbur idi Qoca gulumsedi onu Kapitan Cek adlanridmalarina ehemiyyet vermedi Digel ki butun heyatini bu ada layiq olmasina xerclemisdi Indiki halda ise o yalniz Yusif Reisdir Tunisin varli zadeganidir ingilislerin yuxuda da gore bilmedikleri var dovlete sahib ve siciliyali gozelce Yasemenin eri idi ve o qadin da xristianliqdan islama kecmisdi Hazirda qarsimda muselman turkler kimi geyinmis ve muselmanligi qebul eden vaxtile xristian olmus Cek Quscugaz dayanib Hazirda o zengin sarayda zadeganlara xas muselman heyati yasayir Bizim qarsimiza parildayan meyveler quzu budundan bisirilmis yemekler getirilende Cek Quscugaz mene maceralarindan danisacagini ved etdi Gorusumuzun sonunda Cek Quscugaz meni sexsi qalasina geden korpuden oturerek boyuk tentene ile yola saldi Bu gorus menim xatiremde ebedi qalacaq Cunki dunyanin en boyuk en guclu ve en efsanevi deniz qulduru ile gorusmusdum Hemcinin bax RedakteXarici kecidler RedakteCaptain John Ward Ward the Pirate by Abdal Hakim Murad hemcinin bax same article Istinadlar Redakte Pirates of the Caribbean At World s End Pirates of the Caribbean At World s End Official Website October 19 2013 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 3 oktyabr 2017 Lamborn Wilson Peter Pirate Utopias Moorish Corsairs and European Renegadoes Autonomedia seh 55 ISBN 1 57027 158 5 Pirate History and Reference Famous Pirates and Privateers Privateer Dragons Island 1 2 Earle Peter 2005 The Pirate Wars New York St Martin s Press seh 28 ISBN 0 312 33579 2 Lamborn Wilson 58 Ward the Pirate Songs of the Sea Lamborn Wilson 54Menbe https az wikipedia org w index php title Cek Vard amp oldid 6024273, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.