fbpx
Wikipedia

Xalid Niyazov

Xalid Niyazov (d. 16 mart 1962, Bakı, Azərbaycan) — Əməkdar jurnalist, elmi işçi.

Xalid Niyazov
Xalid Qüdrət oğlu Niyazov
Doğum tarixi (59 yaş)
Doğum yeri Bakı
Vətəndaşlığı Azərbaycan
Elmi dərəcəsi Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı Dosent
Təhsili Azərbaycan Dövlət Universiteti
Mükafatları
“Qızıl Qələm”
“Ali Media”

Fəaliyyəti

 • Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı - 91.
 • xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı isə – 25.
 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı – 5
 • İctimai Televiziya, “Media və Zaman”, “Sözün zamanı” proqramlarının müəllif-aparıcısı

Əsas elmi fəaliyyəti

 • Azərbaycan siyasətşünaslıq elmində ilk dəfə olaraq Azərbaycanının dövlət informasiya siyasəti ilə bağlı fundamental siyasi-hüquqi məsələlər araşdırılıb.
 • 2000-ci ildə təsis edilmiş Azərbaycan Müstəqil Jurnalistlər Liqasının sədri.
 • 10 kitabın, iki elmi monoqrafiyanın müəllifi.

Mükafatları

Elmi əsərlərinin adları

 • Dövlət İnformasiya siyasəti (KİV timsalında), Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, 324 səh.Monoqrafiya
 • Heydər Əliyevin dövlətçilik dərsləri // “Dirçəliş – XXI əsr”, 2004-2005, № 82-83.
 • Azərbaycan – qloballaşan dünyanın təsir məkanı. Ramiz Mehdiyev. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar, B.: Oskar, 2006.
 • Müasir tariximizə mükəmməl elmi-fəlsəfi yanaşma. Ramiz Mehdiyev. Yeni siyasət: inkişafa doğru, I cild, B.: Oskar, 2008.
 • İqtisadi inkişaf liberallaşma və modernləşmənin vacib şərtidir. Ramiz Mehdiyev. Yeni siyasət: inkişafa doğru, II cild, B.: Oskar, 2008.
 • Azərbaycanda siyasi sistemin formalaşmasının bəzi məsələləri //“Dirçəliş – XXI əsr”, 2011, № 158-159.
 • Modernləşmə prosesi və media institutu // AMEA-nın Məruzələri, 2012, № 4.
 • Milli ideya, qüdrətli dövlət və güclü lider haqqında // “Dirçəliş – XXI əsr”, 2012, № 168
 • Cəmiyyətdə informasiya siyasətinin mahiyyəti // “Dirçəliş – XXI əsr”, 2013, № 176-177.
 • KİV sahəsində dövlət siyasətinin istiqamətləri // Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri, 2013, № 1.
 • Siyasi sistem və dövlətin informasiya siyasəti: təcrübədən ənənəyə // AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq institutu, Elmi əsərlər, 2013, № 2.
 • Роль СМИ в процессах модернизации в Азербайджане после вoсстановления государственной независимости // Казахская Головная Архитектурно-Строительная Академия. Научный журнал «Вестник», Серия гуманитарные и естественные науки. Алматы, 2013, № 2(48).
 • Azərbaycanın dövlət informasiya siyasəti və KİV// AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. “İnformasiya cəmiyyəti problemləri”, 2013, № 1.
 • Политическая модернизация и средства массовой информации в Азербайджане // Научно-теоретический и практический журнал «Оралдын Гылым Жаршысы». Серия – Философия, политология. Казахстан, 2013, № 31(79).
 • İnformasiya siyasətinin formalaşmasında və həyata keçirilməsində KİV-in rolu // “Geostrategiya”, 2014, № 01.
 • Средства массовой информации в контексте процессов модернизации // Международное научно-периодическое издание «Межкультурные коммуникации». Тбилиси, 2014, № 22.
 • СМИ и модернизация в Азербайджане // «Вестник КазНУ», Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, Алматы, 2014, № 01(72).
 • Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında siyasi hakimiyyətin və infor-masiya siyasətinin (KİV timsalında) rolu // AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, “Elmi əsərlər”, 2014, № 2 (23).
 • KİV-in siyasi institut kimi modernləşmə prosesində yeri, “Azərbaycan” “Geostrategiya”, Bakı, 2015, № 01 (25).
 • Azərbaycan geosiyasətinin mükəmməl elmi-politoloji tədqiqi, “CBS PP MMC” “Strateji təhlil”, Bakı, 2015, № 2 (13).
 • Dövlət informasiya siyasətinin tarixi inkişaf mərhələləri, “ADPU”, “Xəbərlər”. Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Bakı, 2015, № 1
 • Dövlət informasiya siyasətinin tarixi inkişaf mərhələləri, “ADPU”, “Xəbərlər”. Azərbaycan Pedaqoji Universiteti, Bakı, 2016, № 2
 • İnformasiya azadlığı və inf-ya təhl-nin bəzi məsələləri milli təhlükəsizlik kontekstində, “CBS PP MMC”, “Strateji təhlil”, Bakı, 2016, № 1.
 • Dövlət qulluğu sistemində elektron vasitələrdən istifadənin şəffaflığın artırılmasında əhəmiyyəti, “DİA nəşr-tı”, “Dövlət idarəçiliyi”, Bakı, 2016, № 2
 • Azərbaycanda siyasi modernləşmənin xüsusiyyətləri, “Azərbaycan” “Geostrategiya”, Bakı, 2016, № 5
 • Государственная инфор. политика и средства массовой информации, “Гилея», Научный вестник, Выпуск 109 (№6), Киев, 2016, стр. 391-395.
 • Kütləvi informasiya azadlığının siyasi-hüquqi təminatı, “Sivilizasiya”, Bakı Avrasiya Universiteti, 4/28-30 – 2016, səh. 107-115.

İstinadlar

 1. Niyazov Xalid Qüdrət oğlu

xalid, niyazov, mart, 1962, bakı, azərbaycan, əməkdar, jurnalist, elmi, işçi, xalid, qüdrət, oğlu, niyazovdoğum, tarixi, mart, 1962, yaş, doğum, yeri, bakıvətəndaşlığı, azərbaycanelmi, dərəcəsi, siyasi, elmlər, üzrə, fəlsəfə, doktoruelmi, adı, dosenttəhsili, a. Xalid Niyazov d 16 mart 1962 Baki Azerbaycan Emekdar jurnalist elmi isci Xalid NiyazovXalid Qudret oglu NiyazovDogum tarixi 16 mart 1962 59 yas Dogum yeri BakiVetendasligi AzerbaycanElmi derecesi Siyasi elmler uzre felsefe doktoruElmi adi DosentTehsili Azerbaycan Dovlet UniversitetiMukafatlari Qizil Qelem Ali Media Mundericat 1 Fealiyyeti 1 1 Esas elmi fealiyyeti 2 Mukafatlari 3 Elmi eserlerinin adlari 4 IstinadlarFealiyyeti RedakteCapdan cixmis elmi eserlerinin umumi sayi 91 xaricde cixmis elmi eserlerinin sayi ise 25 beynelxalq bazalarda referatlasdirilan ve indekslesdirilen jurnallarda cap olunan meqalelerin sayi 5 Ictimai Televiziya Media ve Zaman Sozun zamani proqramlarinin muellif aparicisiEsas elmi fealiyyeti Redakte Azerbaycan siyasetsunasliq elminde ilk defe olaraq Azerbaycaninin dovlet informasiya siyaseti ile bagli fundamental siyasi huquqi meseleler arasdirilib 2000 ci ilde tesis edilmis Azerbaycan Musteqil Jurnalistler Liqasinin sedri 10 kitabin iki elmi monoqrafiyanin muellifi Mukafatlari Redakte Qizil qelem mukafati Hesen bey Zerdabi mukafati Ali Media mukafati Olke Prezidentinin 21 iyul 2005 ci il Serencami ile Azerbaycanin Emekdar Jurnalisti fexri adi ile teltif olunub Elmi eserlerinin adlari RedakteDovlet Informasiya siyaseti KIV timsalinda Baki Elm ve tehsil 2016 324 seh Monoqrafiya Heyder Eliyevin dovletcilik dersleri Dircelis XXI esr 2004 2005 82 83 Azerbaycan qloballasan dunyanin tesir mekani Ramiz Mehdiyev Vetendas cemiyyetine yol acan ideyalar B Oskar 2006 Muasir tariximize mukemmel elmi felsefi yanasma Ramiz Mehdiyev Yeni siyaset inkisafa dogru I cild B Oskar 2008 Iqtisadi inkisaf liberallasma ve modernlesmenin vacib sertidir Ramiz Mehdiyev Yeni siyaset inkisafa dogru II cild B Oskar 2008 Azerbaycanda siyasi sistemin formalasmasinin bezi meseleleri Dircelis XXI esr 2011 158 159 Modernlesme prosesi ve media institutu AMEA nin Meruzeleri 2012 4 Milli ideya qudretli dovlet ve guclu lider haqqinda Dircelis XXI esr 2012 168 Cemiyyetde informasiya siyasetinin mahiyyeti Dircelis XXI esr 2013 176 177 KIV sahesinde dovlet siyasetinin istiqametleri Azerbaycan Pedaqoji Universitetinin Xeberleri 2013 1 Siyasi sistem ve dovletin informasiya siyaseti tecrubeden eneneye AMEA Felsefe Sosiologiya ve Huquq institutu Elmi eserler 2013 2 Rol SMI v processah modernizacii v Azerbajdzhane posle vosstanovleniya gosudarstvennoj nezavisimosti Kazahskaya Golovnaya Arhitekturno Stroitelnaya Akademiya Nauchnyj zhurnal Vestnik Seriya gumanitarnye i estestvennye nauki Almaty 2013 2 48 Azerbaycanin dovlet informasiya siyaseti ve KIV AMEA Informasiya Texnologiyalari Institutu Informasiya cemiyyeti problemleri 2013 1 Politicheskaya modernizaciya i sredstva massovoj informacii v Azerbajdzhane Nauchno teoreticheskij i prakticheskij zhurnal Oraldyn Gylym Zharshysy Seriya Filosofiya politologiya Kazahstan 2013 31 79 Informasiya siyasetinin formalasmasinda ve heyata kecirilmesinde KIV in rolu Geostrategiya 2014 01 Sredstva massovoj informacii v kontekste processov modernizacii Mezhdunarodnoe nauchno periodicheskoe izdanie Mezhkulturnye kommunikacii Tbilisi 2014 22 SMI i modernizaciya v Azerbajdzhane Vestnik KazNU Kazahskij Nacionalnyj Universitet im Al Farabi Almaty 2014 01 72 Vetendas cemiyyetinin formalasmasinda siyasi hakimiyyetin ve infor masiya siyasetinin KIV timsalinda rolu AMEA Felsefe ve Huquq Institutu Elmi eserler 2014 2 23 KIV in siyasi institut kimi modernlesme prosesinde yeri Azerbaycan Geostrategiya Baki 2015 01 25 Azerbaycan geosiyasetinin mukemmel elmi politoloji tedqiqi CBS PP MMC Strateji tehlil Baki 2015 2 13 Dovlet informasiya siyasetinin tarixi inkisaf merheleleri ADPU Xeberler Azerbaycan Pedaqoji Universiteti Baki 2015 1 Dovlet informasiya siyasetinin tarixi inkisaf merheleleri ADPU Xeberler Azerbaycan Pedaqoji Universiteti Baki 2016 2 Informasiya azadligi ve inf ya tehl nin bezi meseleleri milli tehlukesizlik kontekstinde CBS PP MMC Strateji tehlil Baki 2016 1 Dovlet qullugu sisteminde elektron vasitelerden istifadenin seffafligin artirilmasinda ehemiyyeti DIA nesr ti Dovlet idareciliyi Baki 2016 2 Azerbaycanda siyasi modernlesmenin xususiyyetleri Azerbaycan Geostrategiya Baki 2016 5 Gosudarstvennaya infor politika i sredstva massovoj informacii Gileya Nauchnyj vestnik Vypusk 109 6 Kiev 2016 str 391 395 Kutlevi informasiya azadliginin siyasi huquqi teminati Sivilizasiya Baki Avrasiya Universiteti 4 28 30 2016 seh 107 115 1 Istinadlar Redakte Niyazov Xalid Qudret ogluMenbe https az wikipedia org w index php title Xalid Niyazov amp oldid 5782890, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.