fbpx
Wikipedia

Sünnilər

İslam

İslam Tarixi

İnancın əsasları

AllahQuran
PeyğəmbərHəcc
NamazZəkat
Azan • Zikr
İctihad • Cihad

Etiqad məzhəbləri
Kəlam (ƏşərilərMatüridilər)Qədərilər (Mötəzililər)Cebrilər • Mürcilər • Müşəbbihilər
Siyasət məzhəbləri
Sünnilər:
HənəfilərMalikilərŞafiilərHənbəlilərZahirilər

Şiələr:
İmamilər (Cəfərilər (Əxbarilər • ÜsulilərŞeyxilər)ƏləvilərƏnsarilərQızılbaşlar) • Zeydilər
İsmaililər (QərmətilərXaşxaşilərFəthilər • Xəttabilər)VaqifiyyəRafizilər (Batinilər)QeysanilərXürrəmilərBaziğiyyəQurabiyyə
Xaricilər:
Əcrədilər (Meymunilər • Sə'ləbilər) • Əzrəqilər • Bəyhəsilər • İbadilər • Nəcədat • Süfrilər

Yeni məzhəblər

Sələfilər (Vəhabilər)KadiyanilikBabilik (Bəhailik)

Həmçinin bax

SufilərYəsəvilikNəqşibəndilikSührəvərdilikXəlvətilikSəfəvilikBayramilikBəktaşilikCəlvətilikCərrahilikÇiştiyyəEhqaqiyəGülşənilikHürufilikKübravilikMəlamətilikMeyvazhiMövləvilikNemətullahiyyəNöqtəvilikQələndərilikQadiriyyəRifailikRövşənilərSənusilərŞaziliyyəZahidiyyəNüseyrilərDruzlarİslam fəlsəfəsi

Sünnilik (ərəbcə أهل السنة والجماعةƏhl əs-Sünnə və əl-Cəmaa və ya qısa olaraq أهل السنةƏhl əs-Sünnə) — İslamda ən böyük və əsas məzhəb.

Dünyada islam dininə etiqad edənlərin 90%-ni sünni məzhəbinin nümayəndələri təşkil edir. Sünnə sözü ərəbcədən tərcümədə "yol" anlamına gəlir. Sünnilər bu adla Məhəmməd peyğəmbərin ﷺ yoluna sadiq olduqlarını bildirirlər. Sünniliyin 2 etiqadi, 4 fiqh məzhəbi vardır. Əşariyyə, Maturdiyyə etiqadi, Hənəfi, Maliki, Şafii, Hənbəli, Sələfi isə fiqhi məzhəbləridir.

İslam dünyasının xəritəsi.

Qaynaqları

Sünnilərin ilkin və məşhur hədis qaynaqları :

 • Əbd ər-Razzaqın Müsənnəfi — Əbd ər-Razzaq əs-Sən‘ani
 • Əhməd bin Hənbəl Müsnədi
 • Əl Hakimin Müstədrakı
 • İmam Malikin Muvattası
 • Səhih Ibn Hibban
 • Səhih Ibn Xuzaymə — Ibn Xuzaymə
 • Sünən əl-Darimi — Əl-Darimi

İstinadlar

 1. Britannika Ensiklopediyası, Sunnite
 2. Oxford Islamic Studies Online

Həmçinin bax

Xarici keçidlər

 • s:Sünni və şiə təriqətləri arasında başlıca fərqlər
 • s:Əhli sünnə haqqında

sünnilər, islam, islam, tarixiinancın, əsaslarıallah, quran, peyğəmbər, həcc, namaz, zəkat, azan, zikr, ictihad, cihadetiqad, məzhəblərikəlam, əşərilər, matüridilər, qədərilər, mötəzililər, cebrilər, mürcilər, müşəbbihilərsiyasət, məzhəbləri, hənəfilər, maliki. Islam Islam TarixiInancin esaslariAllah Quran Peygember Hecc Namaz Zekat Azan Zikr Ictihad CihadEtiqad mezhebleriKelam Eseriler Maturidiler Qederiler Motezililer Cebriler Murciler MusebbihilerSiyaset mezhebleriSunniler Henefiler Malikiler Safiiler Henbeliler Zahiriler Sieler Imamiler Ceferiler Exbariler Usuliler Seyxiler Eleviler Ensariler Qizilbaslar Zeydiler Ismaililer Qermetiler Xasxasiler Fethiler Xettabiler Vaqifiyye Rafiziler Batiniler Qeysaniler Xurremiler Bazigiyye Qurabiyye Xariciler Ecrediler Meymuniler Se lebiler Ezreqiler Beyhesiler Ibadiler Necedat SufrilerYeni mezheblerSelefiler Vehabiler Kadiyanilik Babilik Behailik Hemcinin baxSufiler Yesevilik Neqsibendilik Suhreverdilik Xelvetilik Sefevilik Bayramilik Bektasilik Celvetilik Cerrahilik Cistiyye Ehqaqiye Gulsenilik Hurufilik Kubravilik Melametilik Meyvazhi Movlevilik Nemetullahiyye Noqtevilik Qelenderilik Qadiriyye Rifailik Rovseniler Senusiler Saziliyye Zahidiyye Nuseyriler Druzlar Islam felsefesiSunnilik erebce أهل السنة والجماعة Ehl es Sunne ve el Cemaa ve ya qisa olaraq أهل السنة Ehl es Sunne Islamda en boyuk ve esas mezheb Dunyada islam dinine etiqad edenlerin 90 ni sunni mezhebinin numayendeleri teskil edir 1 2 Sunne sozu erebceden tercumede yol anlamina gelir Sunniler bu adla Mehemmed peygemberin ﷺ yoluna sadiq olduqlarini bildirirler Sunniliyin 2 etiqadi 4 fiqh mezhebi vardir Esariyye Maturdiyye etiqadi Henefi Maliki Safii Henbeli Selefi ise fiqhi mezhebleridir Islam dunyasinin xeritesi Mundericat 1 Qaynaqlari 2 Istinadlar 3 Hemcinin bax 4 Xarici kecidlerQaynaqlari RedakteSunnilerin ilkin ve meshur hedis qaynaqlari Ebd er Razzaqin Musennefi Ebd er Razzaq es Sen ani Ehmed bin Henbel Musnedi El Hakimin Mustedraki Imam Malikin Muvattasi Sehih Ibn Hibban Sehih Ibn Xuzayme Ibn Xuzayme Sunen el Darimi El DarimiIstinadlar Redakte Britannika Ensiklopediyasi Sunnite Oxford Islamic Studies OnlineHemcinin bax RedakteAlti kitabXarici kecidler Redaktes Sunni ve sie teriqetleri arasinda baslica ferqler s Ehli sunne haqqinda Islam ile elaqedar bu meqale qaralama halindadir Meqaleni redakte ederek Vikipediyani zenginlesdirin Menbe https az wikipedia org w index php title Sunniler amp oldid 6083169, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.