fbpx
Wikipedia

Pedaqoji test

Pedaqoji test nədir?

Pedaqoji Test – Sınaq iştirakçılarının müəyyən biliklər oblastının konkret bölmələri üzrə hazırlıq səviyyəsinin qəbul edilmiş meyarlarla obyektiv ölçülməsi üçün istifadə olunan test tapşırıqları və testlər toplusudur.

Pedaqoji Test – Öyrənənlərin öyrədəndən asılı olmadan, obyektiv və funksional şəkildə təhsil nailiyyətləri səviyyəsinin ölçülməsinə, onların hər hansı təlim-tədris məzmunu oblastında qazandığı bilik, bacarıq, vərdişlərinin və elmi-praktiki təsəvvürlərinin layiqincə qiymətləndirilməsinə imkan verən spesifik formalı və müəyyən məzmuna malik faset tapşırıqlar sistemidir.

Spesifik Forma dedikdə, test tapşırıqlarının konkret məntiqi mülahizə formasında işlənilməsi, qısa zaman kəsiyində düzgün, yanlış və ya buraxılmış şəklində cavablandırılması, texnoloji cəhətdən müəyyən məzmunlu, anlaşıqlı formalaşdırılması nəzərdə tutulur.

Fasetlik – Testin məzmunun tam biliklər çərçivəsində müxtəlif variantlarla təkrarlanmasıdır.

Pedaqoji Test – Spesifik formalı, çətinlik dərəcəsi getdikcə artırılan, sınaq iştirakçılarının bilik səviyyəsinin keyfiyyətli, effektiv şəkildə ölçülməsi, hazırlıq strukturunun qiymətləndirilməsi üçün lazım olan test tapşırıqları sistemidir.

Test tapşırıqları sistemi dedikdə, test tapşırıqlarının əsasını təşkil edən prinsiplərin özəllikləri başa düşülür. Burada ilk növbədə hər bir fənnə məxsus olan xüsusiyyətlər ayırd edilir, onların əlaqəliliyi, nizamlılığı nəzərə çarpdırılır. Məktəb məzunlarının yekun atestasiyası üçün inteqrativ test tapşırıqlarının işlənilməsi vacib şərtdir. Onların məzmunu lazımi biliklər sistemini tam əhatə etməlidir. Pedaqoji test tapşırıqlarının çətinlik dərəcəsi artan istiqamətdə düzlənməlidir. Başqa sözlə desək, test tapşırıqlarının asandan çətinə doğru artan sıra ilə düzlənməsi testlərin əsas formal sistem yaradıcı xüsusiyyətidir.

Pedaqoji testin müəyyənləşdirilmiş məzmunu

Müəyyənləşdirilmiş məzmun - test tapşırıqlarının tərkibində tədris fənnini əhatə edən yoxlama materiallarından bacarıqla istifadə etmək başa düşülür. Test tapşırıqlarının məzmunu qəbul edilmiş test formaları çərçivəsində təqdim olunmalıdır. Test tapşırıqlarının məntiqi müəyyənliyi əlaməti əsas test faktorlarından biridir. Belə ki, test tapşırığının birqiymətli şəkildə doğru, yanlış və ya buraxılmış kimi cavablandırılması üçün effektiv metodun varlığı məntiqi müəyyənliyin təyin olunmasının əlamətidir.

Pedaqoji testin çətinlik dərəcəsi

Çətinlik dərəcəsi - nəzəri və ya emprik formada ölçülə bilən çətinlik xarakteristikalarının cəmi başa düşülür. Çətinlik dərəcəsi testlərin sistem- və struktur-yaradıcı faktoru kimi qələmə verilə bilər.

Pedaqoji testin cavablandırılması

Test tapşırığının cavablandırılması - tapşırığın məzmun və formasına uyğun olaraq qısa mülahizənin seçilməsidir. Hər bir test tapşırığına müvafiq şəkildə doğru və yanlış cavablar təqdim oluna bilər. Düzgün cavablar testlərin müəllifləri tərəfindən birqiymətli olaraq təyin olunur. Düzgün cavablandırma ehtimalı əsasən sınaq iştirakçısının biliklərinin səviyyəsindən və test tapşırığının çətinlik dərəcəsi arasındakı münasibətdən çox asılıdır. Testlər vasitəsilə sınaq iştirakçılarının bilik, bacarıq, vərdişləri, o cümlədən təklif olunan predmeti əhatə edən elmi-praktiki təsəvvürləri qiymətləndirilir. Pedaqoji ölçmələr testlərin keçirilməsi vasitəsidir. Bu baxımdan biliklərin keyfiyyət əlamətləri olaraq biliklərin səviyyəsistrukturu kimi göstəricilər əsas götürülür.

Biliklərin səviyyəsi dedikdə, sınaq iştirakçısının test tapşırıqlarına verdiyi hər bir cavabdan asılı olaraq toplanılmış balların cəmini xarakterizə edən ümumi balların müqayisəsi başa düşülür. Düzgün cavablar çox olduqca bu səviyyə daha üstün və qabarıq görünür. Biliklərin səviyyəsi hər bir fərdin şəxsi hazırlığından və qabiliyyətindən daha çox asılıdır.

Biliklərin strukturu dedikdə, test tapşırıqlarının çətinlik dərəcəsi artdıqca verilmiş doğru və ya yanlış cavabların müəyyən ardıcıllıqla düzülüşü baxımından qiymətləndirilməsi başa düşülür. Hər bir fərdin biliklərinin strukturunun təqdimatı forması sınaq iştirakçısının biliklərinin profili hesab oluna bilər. Biliklərin profili qiymətlərin nizamlı düzülüşünü xatırladaraq test nəticələrinin matrisasında xətti vektor sırası əmələ gətirir. Belə ki, bir qədər asan sualların düzgün cavablandırılması, müəyyən həddən sonra tam yanlış cavablandırma biliklərin strukturunun düzgünlüyü əlamətidir. Yəni, matrisada 1-lərin ardınca 0-ların düzülməsi biliklərin profilinin də düzgünlüyü əlamətidir. Əks halların müşahidə olunması test məntiqinə ziddir və belə biliklərin strukturu invertasiya olunmuş kimi xarakterizə olunur. Bundan əlavə faktorial analiz metodunun köməyilə faktorial strukturları da aşkarlamaq olar. Hər bir sınaq iştirakçısının biliklərinin strukturunun düzgünlüyünə nail olmaq tədris müəssisəsinin ümdə vəzifəsidir. Biliklərin strukturundakı kəskin diskretlik yolverilməzdir. Biliklərin strukturunun düzgünlüyü tədris prosesinin yetərli təşkili, təlimin fərdiləşdirilməsi, pedaqoji ustalıq və yoxlama-nəzarət metodlarının obyektivliyindən daha çox asılıdır.

Pedaqoji Testləşdirmə

Pedaqoji Testləşdirmə - Pedaqoji testlərin işlənməsini, sınaq iştirakçılarının bilik səviyyəsinin standat proseduralarla ölçülməsinin hazırlanması və keçirilməsini təmin edən, həmçinin alınmış nəticələrin statistik emalı, müqayisəli analizini nəzərdə tutan metodiki, texniki, təşkilati tədbirlər toplusudur.

Pedaqoji ölçmələr

Pedaqoji ölçmələr – Sınaq iştirakçılarının tədris fəaliiyəti nəticəsində qazandığı bilik, bacarıq, vərdişlərinin və elmi-praktiki təsəvvürlərinin layiqincə qiymətləndirilməsinin metodu və üsullarının işlənilməsi və tətbiqi vasitəsidir.

Mənbə

  • Müasir Test Nəzəriyyəsinin (MTN) Əsasları[ölü keçid]

Həmçinin bax

pedaqoji, test, mündəricat, nədir, müəyyənləşdirilmiş, məzmunu, çətinlik, dərəcəsi, cavablandırılması, pedaqoji, testləşdirmə, pedaqoji, ölçmələr, mənbə, həmçinin, nədir, redaktəpedaqoji, test, sınaq, iştirakçılarının, müəyyən, biliklər, oblastının, konkret, b. Mundericat 1 Pedaqoji test nedir 2 Pedaqoji testin mueyyenlesdirilmis mezmunu 3 Pedaqoji testin cetinlik derecesi 4 Pedaqoji testin cavablandirilmasi 5 Pedaqoji Testlesdirme 6 Pedaqoji olcmeler 7 Menbe 8 Hemcinin baxPedaqoji test nedir RedaktePedaqoji Test Sinaq istirakcilarinin mueyyen bilikler oblastinin konkret bolmeleri uzre hazirliq seviyyesinin qebul edilmis meyarlarla obyektiv olculmesi ucun istifade olunan test tapsiriqlari ve testler toplusudur Pedaqoji Test Oyrenenlerin oyredenden asili olmadan obyektiv ve funksional sekilde tehsil nailiyyetleri seviyyesinin olculmesine onlarin her hansi telim tedris mezmunu oblastinda qazandigi bilik bacariq verdislerinin ve elmi praktiki tesevvurlerinin layiqince qiymetlendirilmesine imkan veren spesifik formali ve mueyyen mezmuna malik faset tapsiriqlar sistemidir Spesifik Forma dedikde test tapsiriqlarinin konkret mentiqi mulahize formasinda islenilmesi qisa zaman kesiyinde duzgun yanlis ve ya buraxilmis seklinde cavablandirilmasi texnoloji cehetden mueyyen mezmunlu anlasiqli formalasdirilmasi nezerde tutulur Fasetlik Testin mezmunun tam bilikler cercivesinde muxtelif variantlarla tekrarlanmasidir Pedaqoji Test Spesifik formali cetinlik derecesi getdikce artirilan sinaq istirakcilarinin bilik seviyyesinin keyfiyyetli effektiv sekilde olculmesi hazirliq strukturunun qiymetlendirilmesi ucun lazim olan test tapsiriqlari sistemidir Test tapsiriqlari sistemi dedikde test tapsiriqlarinin esasini teskil eden prinsiplerin ozellikleri basa dusulur Burada ilk novbede her bir fenne mexsus olan xususiyyetler ayird edilir onlarin elaqeliliyi nizamliligi nezere carpdirilir Mekteb mezunlarinin yekun atestasiyasi ucun inteqrativ test tapsiriqlarinin islenilmesi vacib sertdir Onlarin mezmunu lazimi bilikler sistemini tam ehate etmelidir Pedaqoji test tapsiriqlarinin cetinlik derecesi artan istiqametde duzlenmelidir Basqa sozle desek test tapsiriqlarinin asandan cetine dogru artan sira ile duzlenmesi testlerin esas formal sistem yaradici xususiyyetidir Pedaqoji testin mueyyenlesdirilmis mezmunu RedakteMueyyenlesdirilmis mezmun test tapsiriqlarinin terkibinde tedris fennini ehate eden yoxlama materiallarindan bacariqla istifade etmek basa dusulur Test tapsiriqlarinin mezmunu qebul edilmis test formalari cercivesinde teqdim olunmalidir Test tapsiriqlarinin mentiqi mueyyenliyi elameti esas test faktorlarindan biridir Bele ki test tapsiriginin birqiymetli sekilde dogru yanlis ve ya buraxilmis kimi cavablandirilmasi ucun effektiv metodun varligi mentiqi mueyyenliyin teyin olunmasinin elametidir Pedaqoji testin cetinlik derecesi RedakteCetinlik derecesi nezeri ve ya emprik formada olcule bilen cetinlik xarakteristikalarinin cemi basa dusulur Cetinlik derecesi testlerin sistem ve struktur yaradici faktoru kimi qeleme verile biler Pedaqoji testin cavablandirilmasi RedakteTest tapsiriginin cavablandirilmasi tapsirigin mezmun ve formasina uygun olaraq qisa mulahizenin secilmesidir Her bir test tapsirigina muvafiq sekilde dogru ve yanlis cavablar teqdim oluna biler Duzgun cavablar testlerin muellifleri terefinden birqiymetli olaraq teyin olunur Duzgun cavablandirma ehtimali esasen sinaq istirakcisinin biliklerinin seviyyesinden ve test tapsiriginin cetinlik derecesi arasindaki munasibetden cox asilidir Testler vasitesile sinaq istirakcilarinin bilik bacariq verdisleri o cumleden teklif olunan predmeti ehate eden elmi praktiki tesevvurleri qiymetlendirilir Pedaqoji olcmeler testlerin kecirilmesi vasitesidir Bu baximdan biliklerin keyfiyyet elametleri olaraq biliklerin seviyyesi ve strukturu kimi gostericiler esas goturulur Biliklerin seviyyesi dedikde sinaq istirakcisinin test tapsiriqlarina verdiyi her bir cavabdan asili olaraq toplanilmis ballarin cemini xarakterize eden umumi ballarin muqayisesi basa dusulur Duzgun cavablar cox olduqca bu seviyye daha ustun ve qabariq gorunur Biliklerin seviyyesi her bir ferdin sexsi hazirligindan ve qabiliyyetinden daha cox asilidir Biliklerin strukturu dedikde test tapsiriqlarinin cetinlik derecesi artdiqca verilmis dogru ve ya yanlis cavablarin mueyyen ardicilliqla duzulusu baximindan qiymetlendirilmesi basa dusulur Her bir ferdin biliklerinin strukturunun teqdimati formasi sinaq istirakcisinin biliklerinin profili hesab oluna biler Biliklerin profili qiymetlerin nizamli duzulusunu xatirladaraq test neticelerinin matrisasinda xetti vektor sirasi emele getirir Bele ki bir qeder asan suallarin duzgun cavablandirilmasi mueyyen hedden sonra tam yanlis cavablandirma biliklerin strukturunun duzgunluyu elametidir Yeni matrisada 1 lerin ardinca 0 larin duzulmesi biliklerin profilinin de duzgunluyu elametidir Eks hallarin musahide olunmasi test mentiqine ziddir ve bele biliklerin strukturu invertasiya olunmus kimi xarakterize olunur Bundan elave faktorial analiz metodunun komeyile faktorial strukturlari da askarlamaq olar Her bir sinaq istirakcisinin biliklerinin strukturunun duzgunluyune nail olmaq tedris muessisesinin umde vezifesidir Biliklerin strukturundaki keskin diskretlik yolverilmezdir Biliklerin strukturunun duzgunluyu tedris prosesinin yeterli teskili telimin ferdilesdirilmesi pedaqoji ustaliq ve yoxlama nezaret metodlarinin obyektivliyinden daha cox asilidir Pedaqoji Testlesdirme RedaktePedaqoji Testlesdirme Pedaqoji testlerin islenmesini sinaq istirakcilarinin bilik seviyyesinin standat proseduralarla olculmesinin hazirlanmasi ve kecirilmesini temin eden hemcinin alinmis neticelerin statistik emali muqayiseli analizini nezerde tutan metodiki texniki teskilati tedbirler toplusudur Pedaqoji olcmeler RedaktePedaqoji olcmeler Sinaq istirakcilarinin tedris fealiiyeti neticesinde qazandigi bilik bacariq verdislerinin ve elmi praktiki tesevvurlerinin layiqince qiymetlendirilmesinin metodu ve usullarinin islenilmesi ve tetbiqi vasitesidir Menbe RedakteMuasir Test Nezeriyyesinin MTN Esaslari olu kecid Hemcinin bax RedakteTest Test usuluMenbe https az wikipedia org w index php title Pedaqoji test amp oldid 5738392, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.