fbpx
Wikipedia

Etibar Əliyev (hüquqşünas)

Etibar Əliyev — hüquq üzrə elmlər doktoru, professor. Polis polkovniki.

Etibar Əliyev
Etibar Əli oğlu Əliyev
Doğum tarixi (64 yaş)
Doğum yeri Ocaqlı, Cəlilabad rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ
Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elm sahəsi Hüquq
Elmi dərəcəsi Hüquq üzrə elmlər doktoru
Elmi adı Professor
Təhsili Azərbaycan Texniki Universiteti

Həyatı

 
Müqəddəs ocaqlar yurdundan başlanan yol Etibar-55

Etibar Əli oğlu Əliyev 15 aprel 1957-ci ildə Cəlilabad rayonunun Ocaqlı kəndində anadan olmuşdur. 1963-1973-cü illərdə orta məktəbdə təhsil almışdır. 1973-cü ildə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan Texniki Universitetinin) "Avtomobil nəqliyyatı" fakültəsinə daxil omuş, 1978-ci ildə institutu əla qiymətlərlə bitirmişdir. Həmin ildə təyinatla Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarına göndərilmişdir. 1983-cü ildə SSRİ DİN Ali İstintaq Məktəbinə qəbul olmuş və 1988-ci ildə həmin məktəbi hüquqşünas ixtisası ilə bitirmişdir. Polis polkovniki Etibar Əliyev 2008-ci ildə "Qüsursuz xidmətə görə" 1-ci və 2-ci dərəcəli medalı ilə təltif edilmişdir. Hazırda Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində şöbə rəisinin müavini vəzifəsində çalışır. Müharibə veteranıdır.

Etibar Əliyev Azərbaycan Respublikası Gənc Hüquqşünaslar Birliyinin Ekspert Şurasının sədri, Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyasının elmi eksperti, Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvüdür.

Etibar Əliyev haqqında filologiya üzrə elmlər doktoru İ.M.Əliyeva tərəfindən "Müqəddəs ocaqlar yurdundan başlanan yol: "Etibar-55"" (Bakı, 2012) kitabı tərtib edilmişdir.

Fəaliyyəti

 
Etibar Əliyev (Kitabları və elmi məqalələri haqqında biblioqrafik nəşr)

Etibar Əliyev 2000-ci ildə BDU-da dissertanturaya qəbul olmuş, 2003-cü ildə "Beynəlxalq hüquq" ixtisası üzrə "Nəqliyyat Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilə praktikasında (beynəlxalq-hüquqi təhlil)" mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2013-cü ildə "Qloballaşma dövründə beynəlxalq nəqliyyat münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi" mövzusunda hüquq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1997-ci ildən elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğuldur. 2015-ci ildən BDU-nun "Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ" kafedrasında professor vəzifəsində çalışır. 100-dən çox elmi əsərin, dərsliklərin müəllifidir. 2004-cü ildən "Nəqliyyat hüququ" elmi-nəzəri, təcrübi jurnalın həmtəsisçisi və redaksiya şurasının üzvüdür. 20 sentyabr 2005-ci ildən Moskva Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvüdür.

Etibar Əliyev bir çox tədris proqramlarının da tərtibçilərindəndir. Bakalavr təhsil pilləsi üçün "Nəqliyyat hüququ" fənninin tədris proqramının (Bakı, 2012), "Beynəlxalq iqtisadi hüquq" fənninin tədris proqramının (Bakı, 2013), "Beynəlxalq nəqliyyat hüququ" fənninin tədris proqramının (2013), Avropa hüququ fənninin tədris proqramının (Bakı, 2015) və s. hazırlanmasında iştirak etmişdir.

"Yol Hərəkəti Haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun, "Dövlət Yol Polisi" Əsasnaməsinin və digər normativ sənədlərin layihələrinin hazırlanmasında iştirak etmişdir.

Filologiya elmləri namizədi G.Kazımlı tərəfindən Etibar Əliyevin kitabları və elmi məqalələri haqqında biblioqrafik nəşr hazırlanmışdır.

Elmi əsərlər

Kitablar

 • Beynəlxalq nəqliyyat daşımalarının konvension təsbiti. Bakı, 2002, 152 səh.
 • Транспорт в международной договорной практике Азербайджанской Республики. Москва, 2005.
 • Международные транспортные правоотношения в эпоху глобализации. Москва, 2006.
 • Qloballaşma dövründə beynəlxalq nəqliyyat daşımaları: hüquqi aspektlər. Bakı, 2006, 360 səh.
 • Beynəlxalq iqtisati hüquq: ümumi müddəalar. Bakı, 2011, 240 səh.
 • Azərbaycan Respulikasının Polis Hüququ. Bakı, 2012.
 • International transport law. Baku, 2013.
 • Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ. Bakı, 2013.
 • Avropa əqli mülkiyyət hüququ. Bakı, 2014.
 • Avropa nəqliyyat hüququ. Bakı, 2014.
 • Avropa hüququ: anlayışı, hüquq doktrinası və tədris kursu. Bakı, 2015.
 • Avropa cinayət hüququ. Bakı, 2015, 64 səh.
 • Avropa əmək hüququ. Bakı, 2015, 40 səh.
 • Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin hüquqi təminat sistemində sürücü faktoru və onun psixoloji durumu (həmmüəllif: R.Zeynalov). Bakı, 2015, 64 səh.
 • Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təbliği: hüquqi aspektlər (həmmüəllif: K.Əliyev). Bakı, 2016, 24 səh.
 • Beynəlxalq hüququn mənbələri. Anlayışı və ümumi xarakteristikası (həmmüəllif: F.Hüseynova). Bakı, 2017, 96 səh.
 • Beynəlxalq hüququn prinsipləri. Anlayışı və sistemi (həmmüəllif: F.Hüseynova). Bakı, 2017.

Dərsliklər və dərs vəsaitləri

 • Применение современного международного транспортного права в Азербайджанской Республике (учебное пособие) (соавтор: З.Гафаров). Москва, 2002, 352 стр.
 • International legal regulation of traffic and national legislation. Baku, 2003.
 • Yol hərəkətinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və milli qanunvericilik (dərs vəsaiti). Bakı, 2003, 260 səh.
 • Nəqliyyat hüququnun əsasları (dərs vəsaiti). Bakı, 2004.
 • Внешнеэкономическая деятельность современного Азербайджана (учебное пособие) (соавтор: О.Эфендиев). Баку, 2007.
 • Beynəlxalq daşımaların hüquqi tənzimlənməsi (dərs vəsaiti). Bakı, 2008.
 • Beynəlxalq nəqliyyat hüququ (dərslik). Bakı, 2009, 868 səh.
 • Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin hüquqi əsasları. Orta ixtisas məktəbləri üçün dəsrlik. Bakı, 2010, 368 səh.
 • Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat hüququ (dərs vəsaiti). Bakı, 2010, 544 səh.
 • Административный процесс (учебное пособие). Баку, 2012, 272 стр.
 • Beynəlxalq nəqliyyat hüququ (dərslik) (yeni işlənmiş və əlavə edilmiş ikinci nəşr). Bakı, 2013.
 • Beynəlxalq iqtisadi hüquq (dərslik). Bakı, 2013.
 • Современное международное транспортное право (соавтор: О.Эфендиев). Saarbrücken, Deutschland/Германия, 2015.
 • Avropa insan hüquqları hüququ (dərs vəsaiti) (Ə.Əliyev, M.Məhərrəmova və b.). Bakı,2015, 128 səh.
 • Avropa hüququ (dərslik). (Ə.Əliyev, A.Məhərrəmov və b.) E.Ə.Əliyevin ümumi redaktəsi ilə. Bakı, 2016.
 • Международное транспортное право и его институты (учебник) (соавтор: О.Эфендиев). Баку, 2016, 668 стр.
 • Beynəlxalq hüquq: anlayışı, hüquq doktrinası və tədris kursu. Bakı, 2016.
 • Beynəlxalq iqtisadi hüquq. Dərslik. Üçüncü nəşr(yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş). Bakı, 2016, 690 səh.
 • Polis hüququ fənninin tədris proqramı. Bakı, 2017.
 • Beyəlxalq (publik) hüquq kursunun tədris proqramı (həmmüəlliflər: A.Mustafazadə, O.Əfəndiyev, F.Hüseynova). Bakı, 2018, 179 səh.
 • Beyəlxalq (publik) hüquq kursu. Ümumi hissə. Dərslik. 2 cilddə (həmmüəlliflər: A.Mustafazadə, O.Əfəndiyev, F.Hüseynova). Bakı, 2018, 752 səh.
 • İqtisadi hüquq kursunun tədris proqramı (həmmüəlliflər: B.S.Zahidov, S.Z.İsayev. F.E.Hüseynova, M.N.Abbasova, T.M.Tanrıverdiyev). Bakı, 2018, 151 səh.
 • İqtisadi hüquq. Dərslik (həmmüəlliflər: M.K.Abdullayev, İ.V.Vəliyev, M.N.Abbasova, S.Z.İsayev). Bakı, 2019, 624 səh.

Kitablar

İstinadlar

 1. Müqəddəs ocaqlar yurdundan başlanan yol: "Etibar-55". Bakı, 2012, səh. 4-5
 2. Müqəddəs ocaqlar yurdundan başlanan yol: "Etibar-55". Bakı, 2012, səh. 5-6
 3. Müqəddəs ocaqlar yurdundan başlanan yol: "Etibar-55". Bakı, 2012, səh. 8

etibar, əliyev, hüquqşünas, vikipediyada, soyadlı, digər, şəxslər, haqqında, məqalələr, etibar, əliyev, etibar, əliyev, hüquq, üzrə, elmlər, doktoru, professor, polis, polkovniki, etibar, əliyevetibar, əli, oğlu, əliyevdoğum, tarixi, aprel, 1957, yaş, doğum, y. Vikipediyada bu ad soyadli diger sexsler haqqinda da meqaleler var bax Etibar Eliyev Etibar Eliyev huquq uzre elmler doktoru professor Polis polkovniki 1 Etibar EliyevEtibar Eli oglu EliyevDogum tarixi 15 aprel 1957 64 yas Dogum yeri Ocaqli Celilabad rayonu Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi SSRI AzerbaycanMilliyyeti azerbaycanliElm sahesi HuquqElmi derecesi Huquq uzre elmler doktoruElmi adi ProfessorTehsili Azerbaycan Texniki Universiteti Mundericat 1 Heyati 2 Fealiyyeti 3 Elmi eserler 3 1 Kitablar 3 2 Derslikler ve ders vesaitleri 4 Kitablar 5 IstinadlarHeyati Redakte Muqeddes ocaqlar yurdundan baslanan yol Etibar 55 Etibar Eli oglu Eliyev 15 aprel 1957 ci ilde Celilabad rayonunun Ocaqli kendinde anadan olmusdur 1963 1973 cu illerde orta mektebde tehsil almisdir 1973 cu ilde C Ildirim adina Azerbaycan Politexnik Institutunun indiki Azerbaycan Texniki Universitetinin Avtomobil neqliyyati fakultesine daxil omus 1978 ci ilde institutu ela qiymetlerle bitirmisdir Hemin ilde teyinatla Azerbaycan Respublikasinin daxili isler orqanlarina gonderilmisdir 1983 cu ilde SSRI DIN Ali Istintaq Mektebine qebul olmus ve 1988 ci ilde hemin mektebi huquqsunas ixtisasi ile bitirmisdir Polis polkovniki Etibar Eliyev 2008 ci ilde Qusursuz xidmete gore 1 ci ve 2 ci dereceli medali ile teltif edilmisdir Hazirda Azerbaycan Respublikasi Daxili Isler Nazirliyinin Bas Dovlet Yol Polisi Idaresinde sobe reisinin muavini vezifesinde calisir 2 Muharibe veteranidir Etibar Eliyev Azerbaycan Respublikasi Genc Huquqsunaslar Birliyinin Ekspert Surasinin sedri Azerbaycan Huquqsunaslari Konfederasiyasinin elmi eksperti Avrasiya Huquqsunaslar Assosiasiyasinin Idare Heyetinin uzvudur Etibar Eliyev haqqinda filologiya uzre elmler doktoru I M Eliyeva terefinden Muqeddes ocaqlar yurdundan baslanan yol Etibar 55 Baki 2012 kitabi tertib edilmisdir Fealiyyeti Redakte Etibar Eliyev Kitablari ve elmi meqaleleri haqqinda biblioqrafik nesr Etibar Eliyev 2000 ci ilde BDU da dissertanturaya qebul olmus 2003 cu ilde Beynelxalq huquq ixtisasi uzre Neqliyyat Azerbaycan Respublikasinin beynelxalq muqavile praktikasinda beynelxalq huquqi tehlil movzusunda huquq uzre felsefe doktoru dissertasiyasini mudafie etmisdir 2013 cu ilde Qloballasma dovrunde beynelxalq neqliyyat munasibetlerinin huquqi tenzimlenmesi movzusunda huquq uzre elmler doktoru elmi derecesi almaq ucun teqdim etdiyi dissertasiyasini mudafie etmisdir 1997 ci ilden elmi pedaqoji fealiyyetle mesguldur 2015 ci ilden BDU nun Beynelxalq xususi huquq ve Avropa huququ kafedrasinda professor vezifesinde calisir 100 den cox elmi eserin dersliklerin muellifidir 2004 cu ilden Neqliyyat huququ elmi nezeri tecrubi jurnalin hemtesiscisi ve redaksiya surasinin uzvudur 20 sentyabr 2005 ci ilden Moskva Beynelxalq Neqliyyat Akademiyasinin heqiqi uzvudur Etibar Eliyev bir cox tedris proqramlarinin da tertibcilerindendir Bakalavr tehsil pillesi ucun Neqliyyat huququ fenninin tedris proqraminin Baki 2012 Beynelxalq iqtisadi huquq fenninin tedris proqraminin Baki 2013 Beynelxalq neqliyyat huququ fenninin tedris proqraminin 2013 Avropa huququ fenninin tedris proqraminin Baki 2015 ve s hazirlanmasinda istirak etmisdir Yol Hereketi Haqqinda Azerbaycan Respublikasinin Qanununun Dovlet Yol Polisi Esasnamesinin ve diger normativ senedlerin layihelerinin hazirlanmasinda istirak etmisdir 3 Filologiya elmleri namizedi G Kazimli terefinden Etibar Eliyevin kitablari ve elmi meqaleleri haqqinda biblioqrafik nesr hazirlanmisdir Elmi eserler RedakteKitablar Redakte Beynelxalq neqliyyat dasimalarinin konvension tesbiti Baki 2002 152 seh Transport v mezhdunarodnoj dogovornoj praktike Azerbajdzhanskoj Respubliki Moskva 2005 Mezhdunarodnye transportnye pravootnosheniya v epohu globalizacii Moskva 2006 Qloballasma dovrunde beynelxalq neqliyyat dasimalari huquqi aspektler Baki 2006 360 seh Beynelxalq iqtisati huquq umumi muddealar Baki 2011 240 seh Azerbaycan Respulikasinin Polis Huququ Baki 2012 International transport law Baku 2013 Beynelxalq eqli mulkiyyet huququ Baki 2013 Avropa eqli mulkiyyet huququ Baki 2014 Avropa neqliyyat huququ Baki 2014 Avropa huququ anlayisi huquq doktrinasi ve tedris kursu Baki 2015 Avropa cinayet huququ Baki 2015 64 seh Avropa emek huququ Baki 2015 40 seh Yol hereketi tehlukesizliyinin huquqi teminat sisteminde surucu faktoru ve onun psixoloji durumu hemmuellif R Zeynalov Baki 2015 64 seh Yol hereketi tehlukesizliyinin tebligi huquqi aspektler hemmuellif K Eliyev Baki 2016 24 seh Beynelxalq huququn menbeleri Anlayisi ve umumi xarakteristikasi hemmuellif F Huseynova Baki 2017 96 seh Beynelxalq huququn prinsipleri Anlayisi ve sistemi hemmuellif F Huseynova Baki 2017 Derslikler ve ders vesaitleri Redakte Primenenie sovremennogo mezhdunarodnogo transportnogo prava v Azerbajdzhanskoj Respublike uchebnoe posobie soavtor Z Gafarov Moskva 2002 352 str International legal regulation of traffic and national legislation Baku 2003 Yol hereketinin beynelxalq huquqi tenzimlenmesi ve milli qanunvericilik ders vesaiti Baki 2003 260 seh Neqliyyat huququnun esaslari ders vesaiti Baki 2004 Vneshneekonomicheskaya deyatelnost sovremennogo Azerbajdzhana uchebnoe posobie soavtor O Efendiev Baku 2007 Beynelxalq dasimalarin huquqi tenzimlenmesi ders vesaiti Baki 2008 Beynelxalq neqliyyat huququ derslik Baki 2009 868 seh Yol hereketi tehlukesizliyinin huquqi esaslari Orta ixtisas mektebleri ucun desrlik Baki 2010 368 seh Azerbaycan Respublikasinin neqliyyat huququ ders vesaiti Baki 2010 544 seh Administrativnyj process uchebnoe posobie Baku 2012 272 str Beynelxalq neqliyyat huququ derslik yeni islenmis ve elave edilmis ikinci nesr Baki 2013 Beynelxalq iqtisadi huquq derslik Baki 2013 Sovremennoe mezhdunarodnoe transportnoe pravo soavtor O Efendiev Saarbrucken Deutschland Germaniya 2015 Avropa insan huquqlari huququ ders vesaiti E Eliyev M Meherremova ve b Baki 2015 128 seh Avropa huququ derslik E Eliyev A Meherremov ve b E E Eliyevin umumi redaktesi ile Baki 2016 Mezhdunarodnoe transportnoe pravo i ego instituty uchebnik soavtor O Efendiev Baku 2016 668 str Beynelxalq huquq anlayisi huquq doktrinasi ve tedris kursu Baki 2016 Beynelxalq iqtisadi huquq Derslik Ucuncu nesr yeniden islenmis ve elaveler edilmis Baki 2016 690 seh Polis huququ fenninin tedris proqrami Baki 2017 Beyelxalq publik huquq kursunun tedris proqrami hemmuellifler A Mustafazade O Efendiyev F Huseynova Baki 2018 179 seh Beyelxalq publik huquq kursu Umumi hisse Derslik 2 cildde hemmuellifler A Mustafazade O Efendiyev F Huseynova Baki 2018 752 seh Iqtisadi huquq kursunun tedris proqrami hemmuellifler B S Zahidov S Z Isayev F E Huseynova M N Abbasova T M Tanriverdiyev Baki 2018 151 seh Iqtisadi huquq Derslik hemmuellifler M K Abdullayev I V Veliyev M N Abbasova S Z Isayev Baki 2019 624 seh Kitablar Redakte Istinadlar Redakte Muqeddes ocaqlar yurdundan baslanan yol Etibar 55 Baki 2012 seh 4 5 Muqeddes ocaqlar yurdundan baslanan yol Etibar 55 Baki 2012 seh 5 6 Muqeddes ocaqlar yurdundan baslanan yol Etibar 55 Baki 2012 seh 8Menbe https az wikipedia org w index php title Etibar Eliyev huquqsunas amp oldid 6006312, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.