fbpx
Wikipedia

Şuşa abidələri

Abidələrin siyahısı (Şuşa)

Xəlfəli körpüsü
Gəncə qapısı
Xan Şuşunskinin evi
 1. Kurqan – tunc dövrü (Şuşa şəhərinin şimal-qərbində)
 2. Şuşa və Şuşakənd daş qutusu qəbirləri – Son tunc və ilk dəmir dövrü (Şuşa şəhərini yaxınlığında)
 3. Şuşa mağara düşərgəsi – daş dövrü (Şuşa şəhərinin cənubunda, Daşaltı çayının sol sahilində)
 4. Şuşa daş qutusu nekropolu – dəmir dövrü (Qarabulaq kəndi)
 5. Nekropol – son tunc və ilk dəmir dövrü (Dolanlar kəndi)
 6. Şuşa qalası – 1754-cü il (Şuşa şəhəri)
 7. Pənah xanın sarayı – XVIII əsr (Şüşa şəhəri)
 8. Qaraböyük xanım sarayı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 9. Heydər türbəsi – ? (Şuşa şəhəri)
 10. Hacı Quluların mülkü – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 11. Natəvanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 12. Əsəd bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 13. Yuxarı Gövhər ağa məscidi – 1768-1769-cu illər
 14. Aşağı Gövhər ağa məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 15. İkimərtəbəli karvansaray – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 16. Mehmandarovların malikanə kompleksi: məscid, Yaşayış evi, – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 17. İbrahimxəlil xan sarayı– XVIII əsr (Daşaltı kəndi)
 18. İsa bulağı – XIX əsr (Şuşa şəhərinin yaxınlığında)
 19. İbrahim xanın qəsri – XVIII əsr (Daşaltı kəndi)
 20. Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 21. Xanlıq Muxtar karvansarayı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 22. Ağa Qəhrəman Mirsiyab oğlunun karvansarayı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 23. Zülfüqar Hacıbəyovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 24. Saatlı məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 25. Gəncə qapısı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 26. Ə. Haqverdiyevin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 27. Qazançı kilsəsi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 28. Y.V. Cəmənzəmənlinin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 29. Yuxarı məscid mədrəsəsi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 30. Səfərov qardaşlarının karvansarayı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 31. Tarzən Sadıqcanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 32. Uğurlu bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 33. Xan sarayı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 34. Şirin su hamamı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 35. Xanəndə Seyid Şuşinskinin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 36. Şair M.P.Vaqifin türbəsi – XX əsr (Şuşa şəhəri)
 37. Qasım Bəy Zakirin evi XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 38. Mədrəsə – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 39. Behbudovların evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 40. Firudin bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 41. M.M.Nəvvabın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 42. Bülbülün evi –XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 43. F.B.Köçərlinin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 44. Hüseyn bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 45. Keçəçi oğlu Məhəmmədin Evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 46. Karvansaray – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 47. Gəray Əsədovun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 48. S.S.Axundovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 49. C.Qaryağdıoğlunun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 50. Realni məktəbinin binası – XX əsr (Şuşa şəhəri)
 51. Xəstəxana binası – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 52. Yaşayış binası – XIX əsr(Şuşa şəhəri)
 53. Qız məktəbi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 54. Aslan Qaraşarovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 55. Məşədi İbrahimin yaşayış evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 56. Yaşayış evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 57. Məşədi Novruzun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 58. Həsən ağanın evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 59. Yaşayış evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 60. Yaşayış evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 61. Şükür Bəyin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 62. Cəfərqulu ağanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 63. Kilsə qalıqları – ? (Şuşa şəhəri)
 64. Türbə – ? (Şuşa şəhəri)
 65. Bulaq – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 66. "Laçın" su anbarı XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 67. Qız monastrı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 68. Süleyman Vəzirovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 69. Hamam – XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
 70. Məscid – XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
 71. Novlu bulaq – XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
 72. İnzibati bina – XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
 73. Mamay bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 74. Məşədi Teymurun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 75. Şor bulaq – XIX əsr XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 76. Xəlil Məmmədovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 77. Ələkbər bəyin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 78. Məscid (Çuxur məhəllə) – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 79. Lətif İmanovun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 80. Hacı Abbas məscidi və karvansaray – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 81. Mərdinli məscidi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 82. Cahangir bəyin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 83. Hacı Məmmədin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 84. Hacı Yusifli məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 85. Məşədi Salmanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 86. Culfalar məscidi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 87. Dəyirman – XX əsrin əvvəli (Şuşa şəhəri)
 88. Hacı Əlibalanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 89. Kəblə Azadın evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 90. Hacı Sadığın evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 91. "Çöl qala" bulağı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 92. Məşədi Süleymanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 93. Musəvinin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 94. Hacı Məmmədbağırın evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 95. Hüsü Hacıyevin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 96. Məşədi Zeynal Hətəmovun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 97. Məşədi Əlinin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 98. Məşədi Şəhriyarın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 99. Hacı Dadaşın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 100. A.Əzimovun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 101. Məşədi İbrahimin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 102. Məşədi Cəlalın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 103. Meydan Bulağı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 104. Hacı Bəşirin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 105. Dərzi Bəhramın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 106. Məşədi Hüsünün evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 107. Məhəmməd Həsən oğlunun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 108. Kəlbə Məhəmmədin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 109. Xoca Mərcanlı məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 110. Xoca Mərcanlı Bulağı – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 111. Bəhmən Mirzənin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 112. Bəhmən Mirzənin ərzaq anbarı – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 113. Qulamşahın yaşayış evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 114. N.B.Vəzirovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 115. Köçərli məscidi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 116. Quyuluq məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 117. Seyid Məcidin evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 118. Bulaq (Seyidli məhəlləsi) – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 119. Seyidli Məscidi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 120. Məşədi Qaranın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 121. Kəlbə Yusifin evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 122. Zöhrabbəyovun evi XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 123. Məşədi İbişın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 124. Məşədi Zülfüqarın evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 125. Hacı Aslanın evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 126. Hacı Məlik oğlunun evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 127. Mir Həsən Vəzirovun evi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 128. Mamay məscidi – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 129. Mamay bulağı – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 130. Fərəməzovların evi – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 131. Bulaq (Hacı Yusifli məhəllə) – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 132. Bulaq (Ağadədəli məhəllə) – XIX əsr (Şuşa şəhəri)
 133. Bulaq (Köçərli məhəllə) – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 134. Bulaq (Çuxur məhəllə) – XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
 135. Saxsı bulaq – XVIII əsr (Zarıslı kəndi)

şuşa, abidələri, abidələrin, siyahısı, şuşa, xəlfəli, körpüsü, gəncə, qapısı, şuşunskinin, kurqan, tunc, dövrü, şuşa, şəhərinin, şimal, qərbində, şuşa, şuşakənd, daş, qutusu, qəbirləri, tunc, dəmir, dövrü, şuşa, şəhərini, yaxınlığında, şuşa, mağara, düşərgəsi,. Abidelerin siyahisi Susa Xelfeli korpusu Gence qapisi Xan Susunskinin evi Kurqan tunc dovru Susa seherinin simal qerbinde Susa ve Susakend das qutusu qebirleri Son tunc ve ilk demir dovru Susa seherini yaxinliginda Susa magara dusergesi das dovru Susa seherinin cenubunda Dasalti cayinin sol sahilinde Susa das qutusu nekropolu demir dovru Qarabulaq kendi Nekropol son tunc ve ilk demir dovru Dolanlar kendi Susa qalasi 1754 cu il Susa seheri Penah xanin sarayi XVIII esr Susa seheri Qaraboyuk xanim sarayi XVIII esr Susa seheri Heyder turbesi Susa seheri Haci Qulularin mulku XIX esr Susa seheri Natevanin evi XVIII esr Susa seheri Esed beyin evi XVIII esr Susa seheri Yuxari Govher aga mescidi 1768 1769 cu iller Asagi Govher aga mescidi XVIII esr Susa seheri Ikimertebeli karvansaray XIX esr Susa seheri Mehmandarovlarin malikane kompleksi mescid Yasayis evi XVIII esr Susa seheri Ibrahimxelil xan sarayi XVIII esr Dasalti kendi Isa bulagi XIX esr Susa seherinin yaxinliginda Ibrahim xanin qesri XVIII esr Dasalti kendi Uzeyir Hacibeyovun ev muzeyi XIX esr Susa seheri Xanliq Muxtar karvansarayi XVIII esr Susa seheri Aga Qehreman Mirsiyab oglunun karvansarayi XVIII esr Susa seheri Zulfuqar Hacibeyovun evi XIX esr Susa seheri Saatli mescidi XVIII esr Susa seheri Gence qapisi XVIII esr Susa seheri E Haqverdiyevin evi XVIII esr Susa seheri Qazanci kilsesi XIX esr Susa seheri Y V Cemenzemenlinin evi XVIII esr Susa seheri Yuxari mescid medresesi XVIII esr Susa seheri Seferov qardaslarinin karvansarayi XVIII esr Susa seheri Tarzen Sadiqcanin evi XVIII esr Susa seheri Ugurlu beyin evi XVIII esr Susa seheri Xan sarayi XVIII esr Susa seheri Sirin su hamami XVIII esr Susa seheri Xanende Seyid Susinskinin evi XIX esr Susa seheri Sair M P Vaqifin turbesi XX esr Susa seheri Qasim Bey Zakirin evi XVIII esr Susa seheri Medrese XVIII esr Susa seheri Behbudovlarin evi XVIII esr Susa seheri Firudin beyin evi XVIII esr Susa seheri M M Nevvabin evi XVIII esr Susa seheri Bulbulun evi XIX esr Susa seheri F B Kocerlinin evi XIX esr Susa seheri Huseyn beyin evi XVIII esr Susa seheri Kececi oglu Mehemmedin Evi XIX esr Susa seheri Karvansaray XVIII esr Susa seheri Geray Esedovun evi XVIII esr Susa seheri S S Axundovun evi XIX esr Susa seheri C Qaryagdioglunun evi XVIII esr Susa seheri Realni mektebinin binasi XX esr Susa seheri Xestexana binasi XIX esr Susa seheri Yasayis binasi XIX esr Susa seheri Qiz mektebi XIX esr Susa seheri Aslan Qarasarovun evi XIX esr Susa seheri Mesedi Ibrahimin yasayis evi XIX esr Susa seheri Yasayis evi XVIII esr Susa seheri Mesedi Novruzun evi XIX esr Susa seheri Hesen aganin evi XIX esr Susa seheri Yasayis evi XIX esr Susa seheri Yasayis evi XVIII esr Susa seheri Sukur Beyin evi XIX esr Susa seheri Ceferqulu aganin evi XVIII esr Susa seheri Kilse qaliqlari Susa seheri Turbe Susa seheri Bulaq XVIII esr Susa seheri Lacin su anbari XIX esr Susa seheri Qiz monastri XVIII esr Susa seheri Suleyman Vezirovun evi XIX esr Susa seheri Hamam XIX esr Malibeyli kendi Mescid XIX esr Malibeyli kendi Novlu bulaq XIX esr Malibeyli kendi Inzibati bina XIX esr Malibeyli kendi Mamay beyin evi XVIII esr Susa seheri Mesedi Teymurun evi XVIII esr Susa seheri Sor bulaq XIX esr XVIII esr Susa seheri Xelil Memmedovun evi XIX esr Susa seheri Elekber beyin evi XIX esr Susa seheri Mescid Cuxur mehelle XIX esr Susa seheri Letif Imanovun evi XVIII esr Susa seheri Haci Abbas mescidi ve karvansaray XVIII esr Susa seheri Merdinli mescidi XIX esr Susa seheri Cahangir beyin evi XVIII esr Susa seheri Haci Memmedin evi XVIII esr Susa seheri Haci Yusifli mescidi XVIII esr Susa seheri Mesedi Salmanin evi XVIII esr Susa seheri Culfalar mescidi XIX esr Susa seheri Deyirman XX esrin evveli Susa seheri Haci Elibalanin evi XVIII esr Susa seheri Keble Azadin evi XIX esr Susa seheri Haci Sadigin evi XIX esr Susa seheri Col qala bulagi XVIII esr Susa seheri Mesedi Suleymanin evi XVIII esr Susa seheri Musevinin evi XVIII esr Susa seheri Haci Memmedbagirin evi XIX esr Susa seheri Husu Haciyevin evi XIX esr Susa seheri Mesedi Zeynal Hetemovun evi XVIII esr Susa seheri Mesedi Elinin evi XVIII esr Susa seheri Mesedi Sehriyarin evi XVIII esr Susa seheri Haci Dadasin evi XVIII esr Susa seheri A Ezimovun evi XVIII esr Susa seheri Mesedi Ibrahimin evi XVIII esr Susa seheri Mesedi Celalin evi XVIII esr Susa seheri Meydan Bulagi XVIII esr Susa seheri Haci Besirin evi XVIII esr Susa seheri Derzi Behramin evi XVIII esr Susa seheri Mesedi Husunun evi XVIII esr Susa seheri Mehemmed Hesen oglunun evi XVIII esr Susa seheri Kelbe Mehemmedin evi XIX esr Susa seheri Xoca Mercanli mescidi XVIII esr Susa seheri Xoca Mercanli Bulagi XVIII esr Susa seheri Behmen Mirzenin evi XIX esr Susa seheri Behmen Mirzenin erzaq anbari XIX esr Susa seheri Qulamsahin yasayis evi XIX esr Susa seheri N B Vezirovun evi XIX esr Susa seheri Kocerli mescidi XIX esr Susa seheri Quyuluq mescidi XVIII esr Susa seheri Seyid Mecidin evi XVIII esr Susa seheri Bulaq Seyidli mehellesi XVIII esr Susa seheri Seyidli Mescidi XVIII esr Susa seheri Mesedi Qaranin evi XVIII esr Susa seheri Kelbe Yusifin evi XIX esr Susa seheri Zohrabbeyovun evi XIX esr Susa seheri Mesedi Ibisin evi XVIII esr Susa seheri Mesedi Zulfuqarin evi XIX esr Susa seheri Haci Aslanin evi XVIII esr Susa seheri Haci Melik oglunun evi XVIII esr Susa seheri Mir Hesen Vezirovun evi XIX esr Susa seheri Mamay mescidi XIX esr Susa seheri Mamay bulagi XIX esr Susa seheri Feremezovlarin evi XVIII esr Susa seheri Bulaq Haci Yusifli mehelle XVIII esr Susa seheri Bulaq Agadedeli mehelle XIX esr Susa seheri Bulaq Kocerli mehelle XVIII esr Susa seheri Bulaq Cuxur mehelle XVIII esr Susa seheri Saxsi bulaq XVIII esr Zarisli kendi Menbe https az wikipedia org w index php title Susa abideleri amp oldid 5377567, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.