fbpx
Wikipedia

Sevil Mehdiyeva

Mehdiyeva Sevil Hacı qızı (9 sentyabr 1942(1942-09-09), Bakı) — filologiya elmləri doktoru (1992), professor (2005), Əməkdar müəllim (2000), Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.

Sevil Mehdiyeva
Sevil Hacı qızı Mehdiyeva
Doğum tarixi (78 yaş)
Doğum yeri
Vətəndaşlığı SSRİ
Azərbaycan
Milliyyəti azərbaycanlı
Elmi dərəcəsi filologiya elmləri doktoru, professor
İş yeri AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Həyatı

Sevil Mehdiyeva 9 sentyabr 1942-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur, 1959-cu ildə Bakının Nərimanov rayonundakı 57 saylı orta məktəbi bitirmiş, həmin ildə də Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə daxil olmuşdur.

1967-ci ilin oktyabrından bu günə kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Azərbaycan dilinin tarixi (indiki Dil tarixi və dialektologiya) şöbəsində baş lobarant, baş elmi işçi, şöbənin müdiri vəzifələrində işləmiş, 2013-cü ildə Akademiyada, eləcə də Dilçilik İnstitutunda aparılan islahatlarla əlaqədar baş elmi işçi vəzifəsində çalışır.

1974-cü ildən filologiya elmləri namizədidir, 1992-ci ildən filologiya elmləri doktorudur. 2005-ci ildən professordur. 2000-ci ildən Əməkdar müəllim, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.

Prof. S.H.Mehdiyeva 170-dən artıq elmi, elmi-metodik, elmi-kütləvi məqalənin, 4 monoqrafik tədqiqatın (Yazılı dastanların dili. “Şəhriyar” dastanının materialları əsasında. B., Elm, 1991; Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi. Orta əsrlərdə yazıya alınmış Azərbaycan xalq dastanlarının əlyazmaları əsasında. B., Elm, 2003; Bayatıdan dastana. /Şifahi xalq yaradıcılığı janrları əsasında yazıyaqədərki Azərbaycan şifahi ədəbi dilinin tədqiqi – I fəsil) B., Elm, 2010; Ədə¬bi dil məsələləri 2012; 3 metodik vəsaitin, 14 kollektiv monoqrafiyanın, eləcə də çoxcildlik (4 cilddə) “Azərbaycan ədəbi dili tarixi”. B., Şərq-Qərb nəşriyyatı, 2007/ fundamental əsərin həmmüəlliflərindən və həmin dördcildliyin elmi redaktorudur. Prof. S.H.Mehdiyevanın elmi fəaliyyəti Azərbaycan ədəbi dili tarixinin inkişaf problemləri ilə əlaqədar olmaqla yanaşı, həm də folklor dilçiliyi problemlərinə həsr edilmiş və o, ardıcıl olaraq Azərbaycan xalq dastanlarının diaxronik-linqvistik-poetik tədqiqi üzrə elmi fəaliyyətini davam etdirmişdir.

Həmin tədqiqatlar prof. S.H.Mehdiyevanın 1992-ci ildə müdafiə etdiyi “XVII-XIX əsrlərdə yazıya alınmış Azərbaycan xalq dastanlarının dili” adlı doktorluq dissertasiyasının əsasında durur. Müəllifin 2003-cü ildə Elm nəşriyyatında çap olunmuş “Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi (XVII-XIX əsrlərdə yazıya alınmış Azərbaycan xalq dastanlarının əlyazmaları əsasında) monoqrafiyası həmin dissertasiyanın monoqrafik variantıdır.

Elmi fəaliyyəti

Prof. S.Mehdiyevanın rəhbərliyi ilə şöbədə son illərdə “Azərbaycan dilinin tarixi leksikologiyası”, “Kitabi-Dədə Qorqud”un dili”, “Azərbaycan dilinin tarixi frazeologiyası” kimi mövzular plan işi kimi yerinə yetirilmişdir. Hazırda onun elmi rəhbərliyi ilə “Azərbaycan dilinin tarixi onomastikası (XIII-XVIII əsrlər yazılı abidələrdə onomastik vahidlərin üslubi özəllikləri)” monoqrafik tədqiqat yekun¬laş¬dırılır. S.Mehdiyeva “Nəsimi dilində onomastik vahidlər və onların üslubi özəllikləri” mövzusu ilə həmin işin həmmüəlliflərindəndir. Prof. S.Mehdiyeva eyni zamanda istehsalatda olan “Azərbaycan dilinin tarixi lüğəti”, “Füzulinin poetik əsərlərinin izahlı lüğəti” adlı fundamental əsərlərin nəşriyyat işlərində məsul şəxs kimi həmin əsərlərin çap məsələlərinə nəzarət edir. Prof. S.Mehdiyeva AMEA Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsində işlədiyi 45 il müddətində özünü ciddi, məsuliyyətli elmi işçi kimi doğrultmuş, onun göstərdiyi səmərəli elmi fəaliyyəti dövlət və kollektiv tərəfindən dəfələrlə fəxri fərmanlarla qiymətləndirilmişdir. O, gənc alimlərin respublika müsabiqəsinin qalibi kimi (1973, 25 oktyabr), eləcə də səmərəli elmi və pedaqoji fəaliyyətinə görə AMEA-nın fəxri fərmanlarıilə (25 oktyabr, 2002; 12 dekabr, 2005) təltif edilmişdir. Prof. Sevil xanım Mehdiyeva bu gün səriştəli elmi işçi olmaqla yanaşı həm də özünəməxsus bədii söz sahibi, ictimaiyyətin dəyərləndirdiyi anlarla bədii yazıların – “Ana!”, “Xari Bülbül!”, “Hardasan, Dədəm Qorqud!”, silsilə “Ağılar” və s. Sevil xanımı həm də bir qələm sahibi kimi səciyyələndirir. Hazırda prof. Sevil Mehdiyeva elmi fəaliyyətinin məhsuldar dövrünü yaşayır, İnstitutun elmi və ictimayi işlərində yaxından iştirak edir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin Azərbaycan klassiklərinin ədəbi-bədii yaradıcılığı ilə bağlı İnstitutun keçirdiyi elmi konfranslarda “M.F.Axundzadənin üslub novatorluğu”, “Xan qızı Natavanın qəmli üslubu haqqında”, “Əkinçi” qəzetinin üslubi yenilikləri (yeni məfkurə yeni üslub tələb edir) mövzusunda elmi məruzələrlə çıxışlar etmiş, “Bir daha Nizami yaradıcılığında türk ruhu, türk məişəti haqqında” məqaləsini çapa təqdim etmişdir.

Elmi əsərləri

 • 1. Azərbaycan yazılı dastanlarının dili (XVIII əsr yazılı abidəsi “Şəhriyar” dastanının əlyazması, əsasında) (monoqrafiya, 192 s.) Bakı, “Elm”, 1991
 • 2. Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi (orta əsrlərdə yazıya alınmış Azərbaycan xalq dastanlarının əlyazması əsasında) Bakı, “Elm”, 1991
 • 3. Bayatıdan dastana. Bakı, “Elm-Təhsil”, 2010, (monoqrafiya, 280 s.)
 • 4. Ədəbi dil məsələləri. Bakı, “Elm və Təhsil”, 2013 (monoqrafiya, 354 s.)
 • 5. Azərbaycan ədəbi dili tarixi I c. (Dörd cilddə) XIII-XVI əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 480 s. (Elmi redaktor və həmmüəllif)
 • 6. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. II c. XVII-XVIII əsrlər. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 328 s. (elmi redaktor)
 • 7. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. III c. XIX əsr, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 336 s. (Elmi redaktor və həmmüəllif)
 • 8. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. IV c. XX (1900-2000-ci illər). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 424 s. (elmi redaktor)
 • 9. “Dədə Qorqud” dastanının izahlı lüğəti. Bakı, “Elm”, 1999 (həmmüəllif)
 • 10. Füzulinin dili. Bakı, “Elm”, 1986 (həmmüəllif)
 • 11. Füzulinin poetik əsərlərinin izahlı lüğəti (elmi redaktor və həmmüəllif), 2014.
 • 12. Azərbaycan dilinin tarixi lüğəti (elmi redaktor və həmmüəllif), 2014.

İstinadlar

 1. dilçilik.org

sevil, mehdiyeva, mehdiyeva, sevil, hacı, qızı, sentyabr, 1942, 1942, bakı, filologiya, elmləri, doktoru, 1992, professor, 2005, əməkdar, müəllim, 2000, azərbaycan, yazıçılar, birliyinin, üzvü, sevil, hacı, qızı, mehdiyevadoğum, tarixi, sentyabr, 1942, yaş, do. Mehdiyeva Sevil Haci qizi 9 sentyabr 1942 1942 09 09 Baki filologiya elmleri doktoru 1992 professor 2005 Emekdar muellim 2000 Azerbaycan Yazicilar Birliyinin uzvu Sevil MehdiyevaSevil Haci qizi MehdiyevaDogum tarixi 9 sentyabr 1942 78 yas Dogum yeri Baki Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi SSRI AzerbaycanMilliyyeti azerbaycanliElmi derecesi filologiya elmleri doktoru professorIs yeri AMEA Nesimi adina Dilcilik Institutu Mundericat 1 Heyati 2 Elmi fealiyyeti 3 Elmi eserleri 4 IstinadlarHeyati RedakteSevil Mehdiyeva 9 sentyabr 1942 ci ilde Lenkeran seherinde anadan olmusdur 1959 cu ilde Bakinin Nerimanov rayonundaki 57 sayli orta mektebi bitirmis hemin ilde de Baki Dovlet Universitetinin filologiya fakultesine daxil olmusdur 1967 ci ilin oktyabrindan bu gune kimi Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasi Nesimi adina Dilcilik Institutunun Azerbaycan dilinin tarixi indiki Dil tarixi ve dialektologiya sobesinde bas lobarant bas elmi isci sobenin mudiri vezifelerinde islemis 2013 cu ilde Akademiyada elece de Dilcilik Institutunda aparilan islahatlarla elaqedar bas elmi isci vezifesinde calisir 1 1974 cu ilden filologiya elmleri namizedidir 1992 ci ilden filologiya elmleri doktorudur 2005 ci ilden professordur 2000 ci ilden Emekdar muellim Azerbaycan Yazicilar Birliyinin uzvudur Prof S H Mehdiyeva 170 den artiq elmi elmi metodik elmi kutlevi meqalenin 4 monoqrafik tedqiqatin Yazili dastanlarin dili Sehriyar dastaninin materiallari esasinda B Elm 1991 Folklor abidelerinin linqvo poetik tedqiqi Orta esrlerde yaziya alinmis Azerbaycan xalq dastanlarinin elyazmalari esasinda B Elm 2003 Bayatidan dastana Sifahi xalq yaradiciligi janrlari esasinda yaziyaqederki Azerbaycan sifahi edebi dilinin tedqiqi I fesil B Elm 2010 Ede bi dil meseleleri 2012 3 metodik vesaitin 14 kollektiv monoqrafiyanin elece de coxcildlik 4 cildde Azerbaycan edebi dili tarixi B Serq Qerb nesriyyati 2007 fundamental eserin hemmuelliflerinden ve hemin dordcildliyin elmi redaktorudur Prof S H Mehdiyevanin elmi fealiyyeti Azerbaycan edebi dili tarixinin inkisaf problemleri ile elaqedar olmaqla yanasi hem de folklor dilciliyi problemlerine hesr edilmis ve o ardicil olaraq Azerbaycan xalq dastanlarinin diaxronik linqvistik poetik tedqiqi uzre elmi fealiyyetini davam etdirmisdir Hemin tedqiqatlar prof S H Mehdiyevanin 1992 ci ilde mudafie etdiyi XVII XIX esrlerde yaziya alinmis Azerbaycan xalq dastanlarinin dili adli doktorluq dissertasiyasinin esasinda durur Muellifin 2003 cu ilde Elm nesriyyatinda cap olunmus Folklor abidelerinin linqvo poetik tedqiqi XVII XIX esrlerde yaziya alinmis Azerbaycan xalq dastanlarinin elyazmalari esasinda monoqrafiyasi hemin dissertasiyanin monoqrafik variantidir Elmi fealiyyeti RedakteProf S Mehdiyevanin rehberliyi ile sobede son illerde Azerbaycan dilinin tarixi leksikologiyasi Kitabi Dede Qorqud un dili Azerbaycan dilinin tarixi frazeologiyasi kimi movzular plan isi kimi yerine yetirilmisdir Hazirda onun elmi rehberliyi ile Azerbaycan dilinin tarixi onomastikasi XIII XVIII esrler yazili abidelerde onomastik vahidlerin uslubi ozellikleri monoqrafik tedqiqat yekun las dirilir S Mehdiyeva Nesimi dilinde onomastik vahidler ve onlarin uslubi ozellikleri movzusu ile hemin isin hemmuelliflerindendir Prof S Mehdiyeva eyni zamanda istehsalatda olan Azerbaycan dilinin tarixi lugeti Fuzulinin poetik eserlerinin izahli lugeti adli fundamental eserlerin nesriyyat islerinde mesul sexs kimi hemin eserlerin cap meselelerine nezaret edir Prof S Mehdiyeva AMEA Azerbaycan dilinin tarixi sobesinde islediyi 45 il muddetinde ozunu ciddi mesuliyyetli elmi isci kimi dogrultmus onun gosterdiyi semereli elmi fealiyyeti dovlet ve kollektiv terefinden defelerle fexri fermanlarla qiymetlendirilmisdir O genc alimlerin respublika musabiqesinin qalibi kimi 1973 25 oktyabr elece de semereli elmi ve pedaqoji fealiyyetine gore AMEA nin fexri fermanlariile 25 oktyabr 2002 12 dekabr 2005 teltif edilmisdir Prof Sevil xanim Mehdiyeva bu gun seristeli elmi isci olmaqla yanasi hem de ozunemexsus bedii soz sahibi ictimaiyyetin deyerlendirdiyi anlarla bedii yazilarin Ana Xari Bulbul Hardasan Dedem Qorqud silsile Agilar ve s Sevil xanimi hem de bir qelem sahibi kimi seciyyelendirir Hazirda prof Sevil Mehdiyeva elmi fealiyyetinin mehsuldar dovrunu yasayir Institutun elmi ve ictimayi islerinde yaxindan istirak edir Mohterem Prezidentimiz Ilham Eliyevin Azerbaycan klassiklerinin edebi bedii yaradiciligi ile bagli Institutun kecirdiyi elmi konfranslarda M F Axundzadenin uslub novatorlugu Xan qizi Natavanin qemli uslubu haqqinda Ekinci qezetinin uslubi yenilikleri yeni mefkure yeni uslub teleb edir movzusunda elmi meruzelerle cixislar etmis Bir daha Nizami yaradiciliginda turk ruhu turk meiseti haqqinda meqalesini capa teqdim etmisdir Elmi eserleri Redakte1 Azerbaycan yazili dastanlarinin dili XVIII esr yazili abidesi Sehriyar dastaninin elyazmasi esasinda monoqrafiya 192 s Baki Elm 1991 2 Folklor abidelerinin linqvo poetik tedqiqi orta esrlerde yaziya alinmis Azerbaycan xalq dastanlarinin elyazmasi esasinda Baki Elm 1991 3 Bayatidan dastana Baki Elm Tehsil 2010 monoqrafiya 280 s 4 Edebi dil meseleleri Baki Elm ve Tehsil 2013 monoqrafiya 354 s 5 Azerbaycan edebi dili tarixi I c Dord cildde XIII XVI esrler Baki Serq Qerb 2007 480 s Elmi redaktor ve hemmuellif 6 Azerbaycan edebi dili tarixi II c XVII XVIII esrler Baki Serq Qerb 2007 328 s elmi redaktor 7 Azerbaycan edebi dili tarixi III c XIX esr Baki Serq Qerb 2007 336 s Elmi redaktor ve hemmuellif 8 Azerbaycan edebi dili tarixi IV c XX 1900 2000 ci iller Baki Serq Qerb 2007 424 s elmi redaktor 9 Dede Qorqud dastaninin izahli lugeti Baki Elm 1999 hemmuellif 10 Fuzulinin dili Baki Elm 1986 hemmuellif 11 Fuzulinin poetik eserlerinin izahli lugeti elmi redaktor ve hemmuellif 2014 12 Azerbaycan dilinin tarixi lugeti elmi redaktor ve hemmuellif 2014 Istinadlar Redakte dilcilik orgMenbe https az wikipedia org w index php title Sevil Mehdiyeva amp oldid 5682471, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.