fbpx
Wikipedia

Əsəd Dilbazov

Dilbazov Əsəd Kamil ağa oğlu (12 yanvar 1926(1926-01-12), Qazax rayonu21 iyul 2003(2003-07-21), Bakı) — İqtisad elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və planlaşdırılması fakültəsinin dekanı (1975–1980), Şöhrət ordeni laureatı.

Dilbazov Əsəd Kamil ağa oğlu
azərb. Dilbazov Əsəd Kamil ağa oğlu
Doğum tarixi
Doğum yeri Xanlıqlar, Qazax rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vəfat tarixi (77 yaşında)
Vəfat yeri Bakı, Azərbaycan
Vətəndaşlığı SSRİ
Azərbaycan
Həyat yoldaşı Dilbazova Əzizə Məcid qızı
Uşaqları Kamil, Aynur, Zamirə
Atası Kamil ağa Dilbazov
Milliyyəti azərbaycanlı
Fəaliyyəti İqtisad elmləri doktoru, professor
Mükafatları
Saytı dilbazi.az

Həyatı

Mənsub olduğu Dilbazilər nəslindən çıxan ən hörmətli və nüfuzlu şəxslərdən biri olmaqla, Əsəd Kamil ağa oğlu Dilbazov Azərbaycanın tarix və iqtisad elmində adı vəfatından sonra da ehtiramla çəkilən bir adamdır. Tarixçi və iqtisadçı elm adamları onu iqtisad və tarix sahəsində Azərbaycan eLminə əhəmiyyətli töhfələr vermiş, öz xalqının, öz ölkəsinin sosial-iqtisadi, mədəni-məişət problemiərinə həssaslıqla yanaşmağı bacaran bir alim kimi qiymət verir, yad edirlər.Ali məktəb mühitində öz sağlam zəkası, mühakimə qabiliyyəti və təfəkkür dərinliyinə malik birziyalı, görkəmli alim və pedaqoq, bacarıqlı ali məktəb təşkilatçısı kimi tanınan iqtisad elmləri doktoru, professor Əsəd Dilbazov 1926-cı il yanvarın 12-də Qazax mahalının qədim Xanlıqlar kəndində sovetləşmədən sonra öz səksə- kəli həyatını yaşayan bir bəy ailəsində anadan olmuşdu. Beş yaşında ikən — 1931-ci ilin fevralında ailənin və qohumların başına gələn fəlakətin ağırlığını 5 il sürən Qazaxıstan sürgünündə dərk etmişdi. Ailə 1936-cı ildə sürgündən qayıdanda artıq 10 yaşını keçmişdi və hər şeyi yaxşı dərk edirdi. Ata sürgün yerində bu müdhiş məşəqqətlərə dözməyib vəfat etmişdi.Ailənin azyaşlı övladı Səmayə də orada tələf olmuşdu. Qazaxıstanın qızmar çöllərindən bu iki qardaş Əsəd və Ağalar Qazağa anaları Gövhər xanımla qayıtmışdılar.

Elm yolunda

Əsəd Dilbazov 1947-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun tarix fakültəsini "orta məktəb tarix müəllimi" ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə başa vurur. Üstəlik 1947-ci ilin martında artıq Kommunist Partiyasına üzv ola bilmişdi. Anketin ictimai mənşə qrafasında "kəndli ailəsində" doğulduğunu göstərmişdir.Ali məktəbi bitirdiyi il onun elmə olan həvəsni,hazlığını və əlbəttə,partiyalığını nəzərə alaraq aspiranturada saxlamışdılar.Elə həmin tarixçə ali məktəblərdə onun uzun sürən-56 illik elmi həyatının baçlanğıc nöqtəsi sayıla bilər.Onun APİ-nin SSRİ tarixi kafedrasında "aspirantura dövrü" 1947-ci il oktyabrın 1-dən 1950-ci il oktyabrın 1 göstərilir. 1950–53-cü illərdə bu kafedramn assistenti, 1953–60-cı illərdə isə baş müəllimi olmuşdu.

Əsəd Dilbazov namizədlik dissertasiyasını 1959-cu ilin oktyabrında Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində müdafiə etmişdi, Ümumittifaq Attestasiya Komissiyasından (VAK) elmlər namizədi diplomunda 20 iyul 1960-cı il tarixi qeyd olunur. İndi xatırlandığı kimi, bu namizədlik işi ölkənin aparıcı elm ocaqlarından olan ADU-nun elmi çevrələrində yaxşı qarşılanmışdı. Bu baxımdan onun 1960-cı il sentyabrın 1-dən artıq respublikanın ən prestijli ali məktəbi sayılan Azərbaycan Dövlət Universitetinə keçməsi təsadüfi sayıla biiməzdi. Burada 1966-cı il sentyabrın 1-dək ADU Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti işiədi. 1966-cı ildə ADU iqtisad fakültəsinin bazasında Dadaş Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu yaradılanda, bu yeni yaradılan ali məktəb üçün universitetin professor-müəllim heyəti sırasından yaradılan kontingentlə bir sırada о da 1966-cı il sentyabrın 1 -dən bu yeni İnstituta keçərək, burada 1975-ci il sentyabrın 25-dək iqtisad tarixi kafedrasının dosenti vəzifəsini tutur. Bu ildən etibarən AXTİ-nin əyani, axşam və qiyabi şöbələrində tələbələrə Azərbaycan tarixi, Azərbaycanın və xarici dövlətlərin iqtisad tarixləri mövzusunda mühazirələr oxumuş və seminarlar aparmışdı.Bu yeni aliməktəbdə pedaqoji fəaliyyəti ilə paralel olaraq Azərbaycanın iqtisadi tarixinin aktual, perspektivli problemləri üzrə elmi-tədqiqat işlərini də uğurla davam etdirirdi. Əsəd Dilbazov elmi araşdırmalarını uğurla başa çatdıra bilməsi üçün 1971-ci ildə 2 il müddətinə baş elmi işçi vəzifəsinə keçirilmiş və 1974-cü ildə "Azərbaycan SSR-də sosialist sənayesinin formalaşması problemləri" üzrə elmi işini müvəffəqiyyətlə yekunlaşdırmışdı. Əsər bir müttəfiq respublika olaraq Azərbaycanda iqtisadi quruculuğun 1920–28-ci illər dövrünü əhatə edirdi.Həmin ildoktorluq dissertasıyası müdafiə etməklə, respublikada iqtisadi tarıx elmi üzrə ilk doktorluq dissertasiyanı müdafiə edənlərdən, bu elmin əsasını qoyanlardan biri professor vəzifə elmləri doktoru alimlik dərəcəsi, 1979-cu il fevralın 23-də isə AXTİ tarix kafedrasının professoru vəzifəsi verilir. Sonrakı beş il, yəni 1975-ci ildən 1980-ci il noyabrın 28-dək AXTİ "Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və planlaşdırılması" fakültəsinin dekanı vəzifəsini tutdu.

1980-ci ilın oktyabrından 1984-cü ilin oktyabrınadək isə AXTİ siyasi iqtisad kafedra- sının professoru (iqtisad tarixini tədris etməklə) idi.1984-cü ilin dekabrından 1987-ci ilin noyabrınadək AXTİ iqtisad tarixi kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışdı.Bu arada, yəni 1984-cü ildə Tbilisi Dövlət Universiteti iqtisad tarixi və iqtisadi təlimlər tarixi kafedrasında stai kecmisdi.

Onun elmi bioqrafiyasında belə bir qeyd də var ki, 1987-ci ilin noyabr-dekabr aylarında — hardasa bir aylıq müddətdə AXTİ Sov.İKP tarixi kafedrasının professoru (iqtisad tarixini tədris etməklə) vəzifəsinə dəyişdirilmişdi.Qeyd edək ki, sovet dönəmində bu kafedralar ali məktəblərdə ciddi mövqeyə sahib idi.

Professor Əsəd Dilbazov 1988-ci ilin yanvarından müddətli müqavilə ilə Voz nesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutu Bakı filialının Sov.İKP tarixi ka- fedrasının professoru vəzifəsinə təyin edilmişdi. Bu vəzifəyə təyinat almaq üçün institut şurası tərəfindən müsabiqə qaydasında seçki keçirilmişdi.

Elmi mühitdə etiraf olunurdu

Təbii ki, sovet dövründə iqtisadiyyat inzibati-amirlik sisteminə söykənirdi və iqtisadçı alimlər onlar üçün cızılmış bu yoldan kənara çıxa, "özfəaliyyətlə" məşğul ola bilməzdilər. Professor Əsəd Dilbazov da öz mühitinin yetirməsi idi və elmi araşdırmalarını bu çərçivədə aparırdı.Amma öz hazırlığı, intellekti, mənsub olduğu elm sahəsini dərindən bilməsi ilə fərqlənir, seçilir, etiraf olunurdu.

Ümumiyyətlə, professor Əsəd Dilbazovun iqtisad elmi sahəsində elmi marağı və yaradıcılıq fəaliyyəti geniş əhatəli olmaqla — ən sanballı problemləri əhatə edir. Onun elmi fəaliyyəti barədə fikir belədir ki, əsərlərində istər nəzəri, istərsə də tətbiqi baxımdan bilavasitə ölkənin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri aparıcı yer tutur və bunlara yanaşma öz orijinallığı ilə fərqlənir.Professor Əsəd Dilbazov respublikanın, eləcə də keçmiş İttifaqın nəşriyyatlarında çap olunmuş xeyli sayda monoqrafiya, dərslik, elmi səciyyəli jurnal məqalələrinin elmi redaktoru və müəllifi olmuşdur. Məsələn, göstərilir ki, professor Əsəd Dilbazov 5 monoqrafiya, 50-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Bu dəyərli əsərlərilə sovet dönəmində və sonra onun iqtisad elminin zənginləşdirilməsində az rol oynamadığı şəksiz qəbul edilir. Zamanında onun ciddi qarşılanmış əsərləri sırasında "Sənayenin milliləşdirilməsinın Sovet metodu" (1970), "Azərbaycan SSR-də sosialist sənayesinın formalaşması problemləri" (1976), "SSRİ və xarici ölkələrın iqtisadi tarixi" (1978), "Azərbaycanda kapitalist sənayesinin inkişaf mərhələləri" (2000) və s. kıtabları, çoxlu elmi məqalələri onun elmi-tədqiqat dairəsinin genişliyindən xəbər verir

Asəf Nadirov və Tofiq Quliyevin də qeyd etdiklərı kımi, professor Əsəd Dilbazovun elmi əsərlərində iqtisadi nəzəriyyə və iqtısadi tarix problemlərinin qovuşuğu həmin problemlərin sistemli təhlilinin aparıldığı hiss olunur.

Professor Əsəd Dilbazov bir çox beynəlxalq sımpoziumlarda, keçmiş SSRİ-nin Ümumittifaq elmi konfranslarında iqtısadi-nəzəri və praktik problemlər üzrə məruzələr və çıxışlar etmişdır. O,1970-ci ildə Leninqradda iqtısadi tarix problemləri üzrə keçirilən beynəlxalq konqresdə "Sənayenin milliləşdirilməsinin Sovet metodu" adlı məruzə ilə çıxış etmişdi. Sonradan həmin məruzə kitab şəklində çap olunmuşdu Bundan başqa, umumittifaq və respublika elmi konfranslarında, elmi seminarlarda iqtisadi məsələlərə dair dəfələrlə nəzəri-metodoloji aspektli məruzələrlə çıxış etmiışdir.

Xatırlandığı kimi, professor Əsəd Dilbazov öz məruzə və çıxışlarında bir sıra sovet alimlərinin şablon. standart halda feodal təsərrüfat ukladlarının münasibətlərinin meydana gəlməsini yalnız Kiyev Rusunun, qədim Rusiya dövlətinin yaranması ilə əlaqələndiklərıni, bu prosesi IX yüzillə bağladıqlarını tənqid etmiş və hələ III–IV yüzillər Azərbaycanda bu sayaq feodal münasibətlərinin meydana gəldiyini sübut etmiş, elmi cəhətdən əsaslandırmışdı. Obyektivlik xatirinə onu da qeyd etmək lazımdır ki, о zamanlar iqtisadi tarix üzrə ən görkəmli alimlər hesab olunan V.S.Çuntulov.A.A.Uspenski, V.Q.Sarıçev və başqaları professor Əsəd Dilbazovun bu və digər qıymətli fikırləri ilə hesablaşmağa məcbur olmuşdular.

Sovet dönəmində nəşr edilmiş kitabları

  • Bakı fəhlələrinin Azərbaycan kəndlərinə köməyi.Bakı.Azərnəşr. 1959
  • Azərbaycan SSR-də xalq təsərrüfatınıın bərpa və inkişaf etdirilməsinə dair (1921–25-ci illər) Bakı, APİ nəşriyyatı, 1961.
  • Azərbaycan SSR-də sosialist sənayesinin yaranması və inkişafı. Bakı, Azərnəşr, 1974.
  • Azərbaycanda sosialist sənayesinin formalaşması, Moskva, 1976 (rusca. 9 çap vərəqi).
  • Azərbaycanda sənayenin sosialistcəsinə yenidən qurulmasının başlanması.Azərbaycanın iqtısad tarixinin aktual problemləri Bakı, "Elm" nəşriyyatı, 1978.
  • İqtisad tarixi, 1990 (20 çap vərəqi).

Bunlardan başqa, 1978 ci ildə Moskvanın "Vısşaya şkola" nəşriyyatında çapdan çıxmış 20 çap vərəqli həcmində "SSRİ və xarıci ölkələrin iqtisad tarixi" dərsliyinin (rusca) hazırlanmasında iştirak etmişdi.

Yeni çağın yeni tələbləri

1988-ci ildə ölkədə ictımai-siyasi vəziyyət məcrasından çıxdı və ali məktəblər. onların tələbə və professor-müəllim kontingentlərı siyasi dalğanın aparıcı ünsürlərindən bırınə çevrildilər. Azərbaycanın 1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa etməsini alqışlayanlardan biri də professor Əsəd Dilbazov idı.Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq ınkişaf yoluna çıxdığı mürəkkəb siyasi və iqtisadi şəraitdə bir düşüncə adamı olaraq, ölkəsinin iqtisadı tarixinin tədris olunması məsələsinİ irəli sürmüş və bununla bağlı xüsusi tədris proqramı hazırlamışdı. indi Azərbaycanınn suverenlik qazandığı, onun yeni iqtisadı sistemə qədəm qoyması ilə iqtisadiyyatının inkişaf yönümünün tədriclə köklü sürətdə dəyişdiyi və yeni istiqamət aldığı bir şəraitdə, o, bir iqtisadçı alim kimi bu sahədə vəzifə borcunu uğurla yerinə yetirməyə çalışırdı. Hələ bazar iqtisadiyyatına keçidin ilk vaxtlarından başlayaraq, bu problemlərə dair mütəmadi şəkildə elmi araşdırmalar aparmağa başlamış, təklif və tövsiyələr irəli sürmüşdü. 2002-ci ildə anadan olmasının 75 illiyi münasıbəti ilə ölkə prezidentinin fərmanı ilə "Şöhrət Ordeni" ilə təltif edılməsi ısə onun elmi fəalıyyətınə dövlətın verdıyı ən yüksək qiymət idi. Bu yubiley onun çalışdığı Azərbaycən Dövlət İqtisad Unversitetinin kollektivi tərəfindən hörmətlə qeyd edilmişdı. Ömrünün son gününə qədər bu elm və tədris müəssisəsində Azərbaycan tarixi kafedrasının məsləhətçi-professoru olaraq elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirirdi.

İstinadlar

http://www.dilbazi.az[ölü keçid]

əsəd, dilbazov, səhifənin, neytrallığı, şübhə, doğurur, məqalədə, tərəf, tutma, pisləmək, məqsədi, daşıyan, doğruluğu, sübut, edilməyən, fikirlər, olduğu, iddia, edilir, xahiş, olunur, məsələ, ilə, əlaqədar, müzakirələrdə, iştirak, edəsiniz, dilbazov, əsəd, ka. Bu sehifenin neytralligi subhe dogurur Meqalede teref tutma ve ya pislemek meqsedi dasiyan ve dogrulugu subut edilmeyen fikirler oldugu iddia edilir Xahis olunur bu mesele ile elaqedar muzakirelerde istirak edesiniz Dilbazov Esed Kamil aga oglu 12 yanvar 1926 1926 01 12 Qazax rayonu 21 iyul 2003 2003 07 21 Baki Iqtisad elmleri doktoru professor Azerbaycan Dovlet Iqtisad Universitetinin Xalq teserrufatinin iqtisadiyyati ve planlasdirilmasi fakultesinin dekani 1975 1980 Sohret ordeni laureati Dilbazov Esed Kamil aga ogluazerb Dilbazov Esed Kamil aga oglu Dogum tarixi 12 yanvar 1926Dogum yeri Xanliqlar Qazax rayonu Azerbaycan SSR SSRIVefat tarixi 21 iyul 2003 77 yasinda Vefat yeri Baki AzerbaycanVetendasligi SSRI AzerbaycanHeyat yoldasi Dilbazova Ezize Mecid qiziUsaqlari Kamil Aynur ZamireAtasi Kamil aga DilbazovMilliyyeti azerbaycanliFealiyyeti Iqtisad elmleri doktoru professorMukafatlari 2002Sayti dilbazi az Mundericat 1 Heyati 2 Elm yolunda 3 Elmi muhitde etiraf olunurdu 4 Sovet doneminde nesr edilmis kitablari 5 Yeni cagin yeni telebleri 6 IstinadlarHeyati RedakteMensub oldugu Dilbaziler neslinden cixan en hormetli ve nufuzlu sexslerden biri olmaqla Esed Kamil aga oglu Dilbazov Azerbaycanin tarix ve iqtisad elminde adi vefatindan sonra da ehtiramla cekilen bir adamdir Tarixci ve iqtisadci elm adamlari onu iqtisad ve tarix sahesinde Azerbaycan eLmine ehemiyyetli tohfeler vermis oz xalqinin oz olkesinin sosial iqtisadi medeni meiset problemierine hessasliqla yanasmagi bacaran bir alim kimi qiymet verir yad edirler Ali mekteb muhitinde oz saglam zekasi muhakime qabiliyyeti ve tefekkur derinliyine malik birziyali gorkemli alim ve pedaqoq bacariqli ali mekteb teskilatcisi kimi taninan iqtisad elmleri doktoru professor Esed Dilbazov 1926 ci il yanvarin 12 de Qazax mahalinin qedim Xanliqlar kendinde sovetlesmeden sonra oz sekse keli heyatini yasayan bir bey ailesinde anadan olmusdu Bes yasinda iken 1931 ci ilin fevralinda ailenin ve qohumlarin basina gelen felaketin agirligini 5 il suren Qazaxistan surgununde derk etmisdi Aile 1936 ci ilde surgunden qayidanda artiq 10 yasini kecmisdi ve her seyi yaxsi derk edirdi Ata surgun yerinde bu mudhis meseqqetlere dozmeyib vefat etmisdi Ailenin azyasli ovladi Semaye de orada telef olmusdu Qazaxistanin qizmar collerinden bu iki qardas Esed ve Agalar Qazaga analari Govher xanimla qayitmisdilar Elm yolunda RedakteEsed Dilbazov 1947 ci ilde Azerbaycan Pedaqoji Institutunun tarix fakultesini orta mekteb tarix muellimi ixtisasi uzre ferqlenme diplomu ile basa vurur Ustelik 1947 ci ilin martinda artiq Kommunist Partiyasina uzv ola bilmisdi Anketin ictimai mense qrafasinda kendli ailesinde doguldugunu gostermisdir Ali mektebi bitirdiyi il onun elme olan hevesni hazligini ve elbette partiyaligini nezere alaraq aspiranturada saxlamisdilar Ele hemin tarixce ali mekteblerde onun uzun suren 56 illik elmi heyatinin baclangic noqtesi sayila biler Onun API nin SSRI tarixi kafedrasinda aspirantura dovru 1947 ci il oktyabrin 1 den 1950 ci il oktyabrin 1 gosterilir 1950 53 cu illerde bu kafedramn assistenti 1953 60 ci illerde ise bas muellimi olmusdu Esed Dilbazov namizedlik dissertasiyasini 1959 cu ilin oktyabrinda Azerbaycan Dovlet Universitetinin tarix fakultesinde mudafie etmisdi Umumittifaq Attestasiya Komissiyasindan VAK elmler namizedi diplomunda 20 iyul 1960 ci il tarixi qeyd olunur Indi xatirlandigi kimi bu namizedlik isi olkenin aparici elm ocaqlarindan olan ADU nun elmi cevrelerinde yaxsi qarsilanmisdi Bu baximdan onun 1960 ci il sentyabrin 1 den artiq respublikanin en prestijli ali mektebi sayilan Azerbaycan Dovlet Universitetine kecmesi tesadufi sayila biimezdi Burada 1966 ci il sentyabrin 1 dek ADU Azerbaycan tarixi kafedrasinin dosenti isiedi 1966 ci ilde ADU iqtisad fakultesinin bazasinda Dadas Bunyadzade adina Azerbaycan Xalq Teserrufati Institutu yaradilanda bu yeni yaradilan ali mekteb ucun universitetin professor muellim heyeti sirasindan yaradilan kontingentle bir sirada o da 1966 ci il sentyabrin 1 den bu yeni Instituta kecerek burada 1975 ci il sentyabrin 25 dek iqtisad tarixi kafedrasinin dosenti vezifesini tutur Bu ilden etibaren AXTI nin eyani axsam ve qiyabi sobelerinde telebelere Azerbaycan tarixi Azerbaycanin ve xarici dovletlerin iqtisad tarixleri movzusunda muhazireler oxumus ve seminarlar aparmisdi Bu yeni alimektebde pedaqoji fealiyyeti ile paralel olaraq Azerbaycanin iqtisadi tarixinin aktual perspektivli problemleri uzre elmi tedqiqat islerini de ugurla davam etdirirdi Esed Dilbazov elmi arasdirmalarini ugurla basa catdira bilmesi ucun 1971 ci ilde 2 il muddetine bas elmi isci vezifesine kecirilmis ve 1974 cu ilde Azerbaycan SSR de sosialist senayesinin formalasmasi problemleri uzre elmi isini muveffeqiyyetle yekunlasdirmisdi Eser bir muttefiq respublika olaraq Azerbaycanda iqtisadi quruculugun 1920 28 ci iller dovrunu ehate edirdi Hemin ildoktorluq dissertasiyasi mudafie etmekle respublikada iqtisadi tarix elmi uzre ilk doktorluq dissertasiyani mudafie edenlerden bu elmin esasini qoyanlardan biri professor vezife elmleri doktoru alimlik derecesi 1979 cu il fevralin 23 de ise AXTI tarix kafedrasinin professoru vezifesi verilir Sonraki bes il yeni 1975 ci ilden 1980 ci il noyabrin 28 dek AXTI Xalq teserrufatinin iqtisadiyyati ve planlasdirilmasi fakultesinin dekani vezifesini tutdu 1980 ci ilin oktyabrindan 1984 cu ilin oktyabrinadek ise AXTI siyasi iqtisad kafedra sinin professoru iqtisad tarixini tedris etmekle idi 1984 cu ilin dekabrindan 1987 ci ilin noyabrinadek AXTI iqtisad tarixi kafedrasinin mudiri vezifesinde calisdi Bu arada yeni 1984 cu ilde Tbilisi Dovlet Universiteti iqtisad tarixi ve iqtisadi telimler tarixi kafedrasinda stai kecmisdi Onun elmi bioqrafiyasinda bele bir qeyd de var ki 1987 ci ilin noyabr dekabr aylarinda hardasa bir ayliq muddetde AXTI Sov IKP tarixi kafedrasinin professoru iqtisad tarixini tedris etmekle vezifesine deyisdirilmisdi Qeyd edek ki sovet doneminde bu kafedralar ali mekteblerde ciddi movqeye sahib idi Professor Esed Dilbazov 1988 ci ilin yanvarindan muddetli muqavile ile Voz nesenski adina Leninqrad Maliyye Iqtisad Institutu Baki filialinin Sov IKP tarixi ka fedrasinin professoru vezifesine teyin edilmisdi Bu vezifeye teyinat almaq ucun institut surasi terefinden musabiqe qaydasinda secki kecirilmisdi Elmi muhitde etiraf olunurdu RedakteTebii ki sovet dovrunde iqtisadiyyat inzibati amirlik sistemine soykenirdi ve iqtisadci alimler onlar ucun cizilmis bu yoldan kenara cixa ozfealiyyetle mesgul ola bilmezdiler Professor Esed Dilbazov da oz muhitinin yetirmesi idi ve elmi arasdirmalarini bu cercivede aparirdi Amma oz hazirligi intellekti mensub oldugu elm sahesini derinden bilmesi ile ferqlenir secilir etiraf olunurdu Umumiyyetle professor Esed Dilbazovun iqtisad elmi sahesinde elmi maragi ve yaradiciliq fealiyyeti genis ehateli olmaqla en sanballi problemleri ehate edir Onun elmi fealiyyeti barede fikir beledir ki eserlerinde ister nezeri isterse de tetbiqi baximdan bilavasite olkenin inkisafinin sosial iqtisadi problemleri aparici yer tutur ve bunlara yanasma oz orijinalligi ile ferqlenir Professor Esed Dilbazov respublikanin elece de kecmis Ittifaqin nesriyyatlarinda cap olunmus xeyli sayda monoqrafiya derslik elmi seciyyeli jurnal meqalelerinin elmi redaktoru ve muellifi olmusdur Meselen gosterilir ki professor Esed Dilbazov 5 monoqrafiya 50 den cox elmi meqalenin muellifidir Bu deyerli eserlerile sovet doneminde ve sonra onun iqtisad elminin zenginlesdirilmesinde az rol oynamadigi seksiz qebul edilir Zamaninda onun ciddi qarsilanmis eserleri sirasinda Senayenin millilesdirilmesinin Sovet metodu 1970 Azerbaycan SSR de sosialist senayesinin formalasmasi problemleri 1976 SSRI ve xarici olkelerin iqtisadi tarixi 1978 Azerbaycanda kapitalist senayesinin inkisaf merheleleri 2000 ve s kitablari coxlu elmi meqaleleri onun elmi tedqiqat dairesinin genisliyinden xeber verirAsef Nadirov ve Tofiq Quliyevin de qeyd etdikleri kimi professor Esed Dilbazovun elmi eserlerinde iqtisadi nezeriyye ve iqtisadi tarix problemlerinin qovusugu hemin problemlerin sistemli tehlilinin aparildigi hiss olunur Professor Esed Dilbazov bir cox beynelxalq simpoziumlarda kecmis SSRI nin Umumittifaq elmi konfranslarinda iqtisadi nezeri ve praktik problemler uzre meruzeler ve cixislar etmisdir O 1970 ci ilde Leninqradda iqtisadi tarix problemleri uzre kecirilen beynelxalq konqresde Senayenin millilesdirilmesinin Sovet metodu adli meruze ile cixis etmisdi Sonradan hemin meruze kitab seklinde cap olunmusdu Bundan basqa umumittifaq ve respublika elmi konfranslarinda elmi seminarlarda iqtisadi meselelere dair defelerle nezeri metodoloji aspektli meruzelerle cixis etmiisdir Xatirlandigi kimi professor Esed Dilbazov oz meruze ve cixislarinda bir sira sovet alimlerinin sablon standart halda feodal teserrufat ukladlarinin munasibetlerinin meydana gelmesini yalniz Kiyev Rusunun qedim Rusiya dovletinin yaranmasi ile elaqelendiklerini bu prosesi IX yuzille bagladiqlarini tenqid etmis ve hele III IV yuziller Azerbaycanda bu sayaq feodal munasibetlerinin meydana geldiyini subut etmis elmi cehetden esaslandirmisdi Obyektivlik xatirine onu da qeyd etmek lazimdir ki o zamanlar iqtisadi tarix uzre en gorkemli alimler hesab olunan V S Cuntulov A A Uspenski V Q Saricev ve basqalari professor Esed Dilbazovun bu ve diger qiymetli fikirleri ile hesablasmaga mecbur olmusdular Sovet doneminde nesr edilmis kitablari RedakteBaki fehlelerinin Azerbaycan kendlerine komeyi Baki Azernesr 1959 Azerbaycan SSR de xalq teserrufatiniin berpa ve inkisaf etdirilmesine dair 1921 25 ci iller Baki API nesriyyati 1961 Azerbaycan SSR de sosialist senayesinin yaranmasi ve inkisafi Baki Azernesr 1974 Azerbaycanda sosialist senayesinin formalasmasi Moskva 1976 rusca 9 cap vereqi Azerbaycanda senayenin sosialistcesine yeniden qurulmasinin baslanmasi Azerbaycanin iqtisad tarixinin aktual problemleri Baki Elm nesriyyati 1978 Iqtisad tarixi 1990 20 cap vereqi Bunlardan basqa 1978 ci ilde Moskvanin Vissaya skola nesriyyatinda capdan cixmis 20 cap vereqli hecminde SSRI ve xarici olkelerin iqtisad tarixi dersliyinin rusca hazirlanmasinda istirak etmisdi Yeni cagin yeni telebleri Redakte1988 ci ilde olkede ictimai siyasi veziyyet mecrasindan cixdi ve ali mektebler onlarin telebe ve professor muellim kontingentleri siyasi dalganin aparici unsurlerinden birine cevrildiler Azerbaycanin 1991 ci ilde oz musteqilliyini berpa etmesini alqislayanlardan biri de professor Esed Dilbazov idi Azerbaycanin musteqil dovlet olaraq inkisaf yoluna cixdigi murekkeb siyasi ve iqtisadi seraitde bir dusunce adami olaraq olkesinin iqtisadi tarixinin tedris olunmasi meselesinI ireli surmus ve bununla bagli xususi tedris proqrami hazirlamisdi indi Azerbaycaninn suverenlik qazandigi onun yeni iqtisadi sisteme qedem qoymasi ile iqtisadiyyatinin inkisaf yonumunun tedricle koklu suretde deyisdiyi ve yeni istiqamet aldigi bir seraitde o bir iqtisadci alim kimi bu sahede vezife borcunu ugurla yerine yetirmeye calisirdi Hele bazar iqtisadiyyatina kecidin ilk vaxtlarindan baslayaraq bu problemlere dair mutemadi sekilde elmi arasdirmalar aparmaga baslamis teklif ve tovsiyeler ireli surmusdu 2002 ci ilde anadan olmasinin 75 illiyi munasibeti ile olke prezidentinin fermani ile Sohret Ordeni ile teltif edilmesi ise onun elmi fealiyyetine dovletin verdiyi en yuksek qiymet idi Bu yubiley onun calisdigi Azerbaycen Dovlet Iqtisad Unversitetinin kollektivi terefinden hormetle qeyd edilmisdi Omrunun son gunune qeder bu elm ve tedris muessisesinde Azerbaycan tarixi kafedrasinin meslehetci professoru olaraq elmi pedaqoji fealiyyetini davam etdirirdi Istinadlar Redaktehttp www dilbazi az olu kecid Menbe https az wikipedia org w index php title Esed Dilbazov amp oldid 6057201, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.