fbpx
Wikipedia

Ellips

Ellips (q.yun. ἔλλειψις — endirmə, çatışmazlıq) — müstəvi üzərində fokuslar adlanan iki nöqtədən məsafələrinin cəmi sabit olub, fokuslar arasındakı məsafədən böyük qalan nöqtələrin həndəsi yeri. Düstur ilə təyini:

Ellips, fokusları və əsas oxları
Ellipsin konusşəkilli forması. Fokuslar və direktrisalar həndəsi olaraq, Dandelena kürələrinin köməyi ilə alınıb.
Ellipsin kanonik tənliyi:

x2/a2+y2/b2=1

Əlaqəli təyinləri

 • Ellips fokusları vasitəsilə keçən və ucu ellipsə uzanan AB parçası, bu ellipsin böyük oxu adlanır. Böyük oxun uzunluğu yuxarıda göstərilən tənlikdə 2a

-ya bərabərdir.

 • CD parçası - perpendikulyar ellipsin böyük oxunun mərkəzindən keçən və elliə uzanan ox, ellipsin kiçik oxu adlan
 • larının kəsişmə nöqtəsi oadl Abbasov eli 1706anır.
 • Müstəvi üzərində ixtiyari nöqtənin fokuslardan ibarət    məsafəsi bu nöqtənin fokal radiusları adlanır.
 • Məsafə tənliyi:  
Bu təyin fokus məsafəsi adlanır.
 •   təyini eliptik ölçü adlanır.
 • Ellipsin diametri onun mərkəzindən keçən vətərdir. Ellipsin diametri 2 xüsusiyyətə malikdir: vətərin ortası paralel olaraq birinci diametrdən ikinci diametrə qədər uzanır. Bu halda və vətərin ortası paralel olaraq ikinci diametrdən, birinci diametrə qədər uzanır.
 • İxtiyari nöqtədə ellipsin radiusu (mərkəzdən bu nöqtəyə qədər olan məsafə) aşağıdakı düstur ilə hesablanır:
 
burada   — bu nöqtənin radius-vektoru ilə absis oxu arasında qalan bucaqdır.
 •   fokus parametri fokusdan keçən vətər ilə ellipsə perpendikulyar böyük oxun uzunluğunun yarısına bərabərdir.
 • Kiçiyin uzunluqlar ilə və böyük yarımoxlar arasındakı əlaqə ellipsin sıxma əmsalı və ya eliptiklik adlanır:

Xüsusiyyətlər

 • Optika
  • Fokuslardan birində olan mənbədən əks etdirilən işıq şüaları ikinci fokusda kəsişəcək.
  • Fokuslardan kənar olan ixtiyari mənbədən ellipsə əks etdirilən şüalar heç bir fokusda kəsişməyəcək.
 • Əgər ellipsin fokusları   -sə, — onda ellipsə aid olan ixtiyari X nöqtəsi ilə toxunan arasındakı bucağı,   düzü ilə bu toxunanın   düzü arasındakı bucağa bərabərdir.
 • Ellipsdən keçən iki paralel düz xətt parçaları həmişə ellipsin mərkəzindən keçir. Bu da ellipsi pərgarın köməyi ilə qurmağa imkan verir. Beləki, xətlər ilə ellipsin mərkəzi, oxları, zirvələri və fokusları asan qurulur.
 • Astroid, ellipsin evolyutasıdır.
 • Oxları ilə ellipsin kəsişmə nöqtələri onun zirvələridir.
 • Ellips eliptik əlaqəyə bərabərdir   Eliptik ellipsin uzunluğunu xarakterizə edir. Nə qədər eliptik sıfıra daha yaxın olarsa ellipsin təsvir olunması artır və əks prosesdə isə (yəni sıfırdan böyük) ellips təsviri xatırladır. Eliptik vahidə yaxın olduqda isə, bir o qədər uzadacaqlar.
 • Ellipsi təsvir etmək olar:
  • çevrəyə affin dəyişikliyini tətbiq edərək;
  • çevrənin səthə ortoqonal proyeksiyası ilə;
  • Səthin və dairəvi silindrin kəsişməsi ilə;

Ellipsin elementləri arasındakı münasibətlər

 
Ellipsin hissələri
 •   — böyük yarım ox;
 •   — kiçik yarım ox;
 •   — fokus məsafəsi (fokuslar arasındakı məsafə);
 •   — fokus parametri;
 •   — perifoks məsafəsi (ellipsdə fokusdan nöqtəyə qədər minimal məsafə);
 •   — apofoks məsafəsi (ellipsdə fokusdan nöqtəyə qədər maksimal məsafə);

 

 .

 


 

 

 

 

 

 
  – böyük yarım ox            
  – kiçik yarım ox            
  – fokal məsafə            
  – fokal parametr            
  – perifoks məsafə            
  – apofoks məsafə            

Mənbə

 1. Ali riyaziyyat (lectures) (pdf). Melikov Behruz. səh. səh. 22-27. (azərb.)

ellips, ἔλλειψις, endirmə, çatışmazlıq, müstəvi, üzərində, fokuslar, adlanan, nöqtədən, məsafələrinin, cəmi, sabit, olub, fokuslar, arasındakı, məsafədən, böyük, qalan, nöqtələrin, həndəsi, yeri, düstur, ilə, təyini, fokusları, əsas, oxları, konusşəkilli, form. Ellips q yun ἔlleipsis endirme catismazliq mustevi uzerinde fokuslar adlanan iki noqteden mesafelerinin cemi sabit olub fokuslar arasindaki mesafeden boyuk qalan noqtelerin hendesi yeri 1 Dustur ile teyini Ellips fokuslari ve esas oxlari Ellipsin konussekilli formasi Fokuslar ve direktrisalar hendesi olaraq Dandelena kurelerinin komeyi ile alinib Ellipsin kanonik tenliyi x2 a2 y2 b2 1 Mundericat 1 Elaqeli teyinleri 2 Xususiyyetler 3 Ellipsin elementleri arasindaki munasibetler 4 MenbeElaqeli teyinleri RedakteEllips fokuslari vasitesile kecen ve ucu ellipse uzanan AB parcasi bu ellipsin boyuk oxu adlanir Boyuk oxun uzunlugu yuxarida gosterilen tenlikde 2a ya beraberdir CD parcasi perpendikulyar ellipsin boyuk oxunun merkezinden kecen ve ellie uzanan ox ellipsin kicik oxu adlan larinin kesisme noqtesi oadl Abbasov eli 1706anir Mustevi uzerinde ixtiyari noqtenin fokuslardan ibaret r 1 displaystyle r 1 ve r 2 displaystyle r 2 mesafesi bu noqtenin fokal radiuslari adlanir Mesafe tenliyi c F 1 F 2 2 displaystyle c frac F 1 F 2 2 Bu teyin fokus mesafesi adlanir dd e c a 1 b 2 a 2 displaystyle e frac c a sqrt 1 frac b 2 a 2 teyini eliptik olcu adlanir Ellipsin diametri onun merkezinden kecen veterdir Ellipsin diametri 2 xususiyyete malikdir veterin ortasi paralel olaraq birinci diametrden ikinci diametre qeder uzanir Bu halda ve veterin ortasi paralel olaraq ikinci diametrden birinci diametre qeder uzanir Ixtiyari noqtede ellipsin radiusu merkezden bu noqteye qeder olan mesafe asagidaki dustur ile hesablanir r a b b 2 cos 2 f a 2 sin 2 f b 1 e 2 cos 2 f displaystyle r frac ab sqrt b 2 cos 2 varphi a 2 sin 2 varphi frac b sqrt 1 e 2 cos 2 varphi burada f displaystyle varphi bu noqtenin radius vektoru ile absis oxu arasinda qalan bucaqdir dd p b 2 a displaystyle p frac b 2 a fokus parametri fokusdan kecen veter ile ellipse perpendikulyar boyuk oxun uzunlugunun yarisina beraberdir Kiciyin uzunluqlar ile ve boyuk yarimoxlar arasindaki elaqe ellipsin sixma emsali ve ya eliptiklik adlanir Xususiyyetler RedakteOptika Fokuslardan birinde olan menbeden eks etdirilen isiq sualari ikinci fokusda kesisecek Fokuslardan kenar olan ixtiyari menbeden ellipse eks etdirilen sualar hec bir fokusda kesismeyecek Eger ellipsin fokuslari F 1 displaystyle F 1 ve F 2 displaystyle F 2 se onda ellipse aid olan ixtiyari X noqtesi ile toxunan arasindaki bucagi F 1 X displaystyle F 1 X duzu ile bu toxunanin F 2 X displaystyle F 2 X duzu arasindaki bucaga beraberdir Ellipsden kecen iki paralel duz xett parcalari hemise ellipsin merkezinden kecir Bu da ellipsi pergarin komeyi ile qurmaga imkan verir Beleki xetler ile ellipsin merkezi oxlari zirveleri ve fokuslari asan qurulur Astroid ellipsin evolyutasidir Oxlari ile ellipsin kesisme noqteleri onun zirveleridir Ellips eliptik elaqeye beraberdir e c a 1 b 2 a 2 0 e lt 1 displaystyle e frac c a sqrt 1 frac b 2 a 2 0 leqslant e lt 1 Eliptik ellipsin uzunlugunu xarakterize edir Ne qeder eliptik sifira daha yaxin olarsa ellipsin tesvir olunmasi artir ve eks prosesde ise yeni sifirdan boyuk ellips tesviri xatirladir Eliptik vahide yaxin olduqda ise bir o qeder uzadacaqlar Ellipsi tesvir etmek olar cevreye affin deyisikliyini tetbiq ederek cevrenin sethe ortoqonal proyeksiyasi ile Sethin ve dairevi silindrin kesismesi ile Ellipsin elementleri arasindaki munasibetler Redakte Ellipsin hisseleri a displaystyle boldsymbol a boyuk yarim ox b displaystyle boldsymbol b kicik yarim ox c displaystyle boldsymbol c fokus mesafesi fokuslar arasindaki mesafe p displaystyle boldsymbol p fokus parametri r p displaystyle boldsymbol r p perifoks mesafesi ellipsde fokusdan noqteye qeder minimal mesafe r a displaystyle boldsymbol r a apofoks mesafesi ellipsde fokusdan noqteye qeder maksimal mesafe a 2 b 2 c 2 displaystyle a 2 b 2 c 2 e c a 1 b 2 a 2 0 e lt 1 displaystyle e frac c a sqrt 1 frac b 2 a 2 0 leqslant e lt 1 p b 2 a displaystyle p frac b 2 a a displaystyle boldsymbol a b displaystyle boldsymbol b c displaystyle boldsymbol c p displaystyle boldsymbol p r p displaystyle boldsymbol r p r a displaystyle boldsymbol r a a displaystyle boldsymbol a boyuk yarim ox a displaystyle boldsymbol a a b 1 e 2 displaystyle a frac b sqrt 1 e 2 a c e displaystyle a frac c e a p 1 e 2 displaystyle a frac p 1 e 2 a r p 1 e displaystyle a frac r p 1 e a r a 1 e displaystyle a frac r a 1 e b displaystyle boldsymbol b kicik yarim ox b a 1 e 2 displaystyle b a sqrt 1 e 2 b displaystyle boldsymbol b b c 1 e 2 e displaystyle b frac c sqrt 1 e 2 e b p 1 e 2 displaystyle b frac p sqrt 1 e 2 b r p 1 e 1 e displaystyle b r p sqrt frac 1 e 1 e b r a 1 e 1 e displaystyle b r a sqrt frac 1 e 1 e c displaystyle boldsymbol c fokal mesafe c a e displaystyle c ae c b e 1 e 2 displaystyle c frac be sqrt 1 e 2 c displaystyle boldsymbol c c p e 1 e 2 displaystyle c frac pe 1 e 2 c r p e 1 e displaystyle c frac r p e 1 e c r a e 1 e displaystyle c frac r a e 1 e p displaystyle boldsymbol p fokal parametr p a 1 e 2 displaystyle p a 1 e 2 p b 1 e 2 displaystyle p b sqrt 1 e 2 p c 1 e 2 e displaystyle p c frac 1 e 2 e p displaystyle boldsymbol p p r p 1 e displaystyle p r p 1 e p r a 1 e displaystyle p r a 1 e r p displaystyle boldsymbol r p perifoks mesafe r p a 1 e displaystyle r p a 1 e r p b 1 e 1 e displaystyle r p b sqrt frac 1 e 1 e r p c 1 e e displaystyle r p c frac 1 e e r p p 1 e displaystyle r p frac p 1 e r p displaystyle boldsymbol r p r p r a 1 e 1 e displaystyle r p r a frac 1 e 1 e r a displaystyle boldsymbol r a apofoks mesafe r a a 1 e displaystyle r a a 1 e r a b 1 e 1 e displaystyle r a b sqrt frac 1 e 1 e r a c 1 e e displaystyle r a c frac 1 e e r a p 1 e displaystyle r a frac p 1 e r a r p 1 e 1 e displaystyle r a r p frac 1 e 1 e r a displaystyle boldsymbol r a Menbe Redakte Ali riyaziyyat lectures pdf Melikov Behruz seh seh 22 27 azerb Menbe https az wikipedia org w index php title Ellips amp oldid 6090012, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

, en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.